Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä"

Transkriptio

1 Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä

2 Tässä numerossa Irtisanomisia ja yt-neuvotteluja...3 Olette hyvissä käsissä...4 Työttömyysturvalaki muuttuu mitä se tarkoittaa yrittäjille?...5 Ajankohtaista...7 Marian Hoitava Hieronta hyvinvointia niin asiakkaille kuin yrittäjällekin...8 Jäsenmaksu Hyvät neuvot...10 Yrittäjän apuna YritysHelsinki AYT-kassa Kosmetologipäivillä Wanhassa Satamassa AYT-lehti Vastaava toimittaja Sami Aapro AYT-kassan toimisto Kassanjohtaja Sami Aapro Hallitus 2013 Puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen Toimituskunta Sami Aapro, Pipsa Luodelahti, Anna Mäki-Jokela, Pirjo Vapola, Tea Vierma, Katri Suomalainen, Satu Tarnanen, Tessa Tala-Bützow Paino Painomerkki Oy Taitto Kirsi Pääskyvuori Painos Kassansihteerit Pipsa Luodelahti, Katri Suomalainen, Tessa Tala-Bützow, Satu Tarnanen, Pirjo Vapola, Tea Vierma Kassatoimihenkilö Anna Mäki-Jokela Hallituksen jäsenet Veli Anttila Jarmo Blom Pekka Jussila Susanna Kallama Olavi Ketola Juho Muuraiskangas Reijo Mylläri Otso Nykänen Timo Salminen Anita Segercrantz Hannele Tamminiemi Lisbeth Wilén Yhteystiedot faksi b Asiakaskäynnit arkisin klo 9-13 Ratavartijankatu 2 B, 1. krs HELSINKI Maksuton palvelunumero ma-to klo 9-16 pe klo AYT

3 Irtisanomisia ja yt-neuvotteluja T ieto Oyj, Stora Enso, Aktia, Kirkkonummen kunta, Lemminkäinen. Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Kun avaa aamun lehden tai kuuntelee päivän talousuutisia, niin irtisanomisilmoituksista tai yt-neuvotteluista kertovilta uutisilta ei voi välttyä. Ajan ilmiö on myös se, että mukana on yhä enemmän joukkoirtisanomisia. Työpaikkaa ei voi enää pitää varmana, olipa kyseessä kunta, valtionyhtiöt, suuri tai pieni yritys. Myöskään työntekijöiden ammattialoilla tai tutkinnoilla ei ole merkitystä. Ilmiö koskettaa yhä enemmän myös yrittäjiä joko suoraan tai alihankintaketjujen kautta. Esimerkkinä voidaan pitää rakennusalaa, jonka työttömyys on kasvanut vuoden takaisesta yhden prosenttiyksikön ollen nyt syksyllä keskimäärin 10,4 prosenttia. Pääsääntöisesti rakentaminen on pilkottu pienille yrityksille alihankintoina ja kun yrittäjät jäävät vaille urakoita, niin talvi tulee olemaan monelle kylmä ja pitkä. Välillinen vaikutus työttömyydestä koskettaa meitä kaikkia, toimii yritys rakennus-, ravintola-, konsultointi-, kuljetus- tai vaikkapa markkinointialalla. Edellä muutamia esimerkkejä Nyt jos koskaan on syytä pohtia, onko oma yrittäjän sosiaaliturva riittävän kattava AYT-kassan jäsenten edustamista aloista. Nyt jos koskaan on syytä pohtia, onko oma yrittäjän sosiaaliturva riittävän kattava, jos muutoksia omassa yrittäjätoiminnassa tapahtuu, usein ulkoisista tekijöistä johtuen. Tee myös ystävänpalvelus yrittäjäkollegallesi; kerro hänelle AYT-kassan palveluista ja siitä kuinka kassa voi auttaa, jos hän joutuu työttömäksi syystä tai toisesta. Mikäli hän on jo AYT-kassan jäsen, silloin asiat on hoidettu kuntoon ja olette osaltanne turvanneet selustanne. Tätä kirjoitettaessa on työllisyys- ja kasvusopimus sinettiä vailla toteutumistaan. Tämän keskusjärjestöjen neuvotteleman sopimuksen tarkoituksena on muun muassa lisätä taloudellisen toimintaympäristön ennakoivuutta ja siten osaltaan välttää työtaisteluja vallitsevassa tilanteessa. Vakautuksella on myös merkittävä vaikutus yrittäjätoimintaan, sillä on hankala tai jopa mahdoton toimia yhteistyökumppanin kanssa, jos lakot ovat sulkeneet portit. Jarmo Hyvärinen, hallituksen puheenjohtaja AYT

4 Olette hyvissä käsissä O len nyt ollut vuoden päivät AYT-kassan palveluksessa ja aika on mennyt erittäin nopeasti. Matkan varrelle on mahtunut paljon uuden oppimista, vanhan muuttamista ja tulevan miettimistä. Samalla myös uusi työyhteisö on tullut tutuksi ja voin todeta viihtyväni. Kaiken toimistotyön lomassa olen ehtinyt tutustua uusiin ihmisiin ja kiertää yrittäjä tilai suuksissa puhumassa työttömyysturvan merkityksellisyydestä - ja osin merkillisyydestäkin - jo sadoille yritystoiminnan käynnistämistä harkitseville. Turvan merkityksellisyyden puolesta puhuvat tilastot, joita katsomalla on vaikea ymmärtää yrittäjien kohtalaisen alhaista vakuutusastetta. Tänä vuonna AYT-kassa on rikkonut epämieluisia ennätyksiä saamalla noin 20 % vuotta aikaisempaa enemmän ensimmäistä kertaa työttömäksi jääneiden päiväraha hakemuksia ja maksatus sen mukaisesti tullee hipomaan 6 M, kun viime vuonna maksatus oli vielä noin 5,3 M. AYT-kassa ei ole alkuajoistaan lähtien toiminut pelkästään lain toimeenpanijana ja pelkkänä käsittelykoneistona, vaan olemme myös aktiivisesti vaikuttaneet ministeriöihin lakia valmisteltaessa ja pyrkineet poistamaan yrittäjien ja palkansaajien sosiaaliturvassa olevia perusteettomia eroja. Tätä työtä on tehty edelleen tänä vuonna ja AYT-kassan kädenjälki näkyy osin myös tulevissa muutoksissa. Tässä lehdessä sivuilla 5-6 käydään läpi lakimuutoksia, joista osa on tulossa voimaan ja osa reilun vuoden kuluttua. Vanhan muuttamisen näkyvin puoli on kassan ulkoisen ilmeen uudistaminen. Tämä lehti on omalta osaltaan tuomassa julki uutta, modernimpaa ja helpommin lähestyttävää AYTkassaa. Kassan kotisivu-uudistus on tätä kirjoitettaessa myös hyvässä vauhdissa ja uuden ulkoasun lisäksi sivujen sisältö kokee myös melkoisen uudistuksen. Sivut palvelevat jäsenistöämme ja muita yrittäjän työttömyysturvasta kiinnostuneita entistä paremmin. Kaiken uudistuksen ja lisääntyneen hakemusmäärän lomassa olemme edelleen palvelleet jäsenistöämme huippuhyvällä tavoitettavuudella ja nopealla käsittelyajalla. Toimistolla vallitsee hyvä tekemisen meininki ja vaikka mielenkiintoisia projekteja on käynnissä, kaiken edelle menevät aina hakemusten käsittely ja asiakaspalvelu. Asiakaslähtöisestä toiminnastamme kertoo ehkä parhaiten työ, jota tehdään usein jäsenen näkymättömissä. Kassan henkilö kunta ottaa toisinaan yhteyttä Työ- ja elinkeinotoimistoihin pyytääkseen uutta lausuntoa asioissa, joissa kassan kokemuksen mukaan jäsenen tilannetta on tulkittu väärin. Välttämättä päivärahan hakijan tietoon ei tule tehty työmäärä, kun hakemusta käsiteltäessä kassan aloitteesta johtuen lausunto on korjattu oikeaksi ja päivärahat voidaan maksaa. Toki rehellisyyden nimissä on todettava, että toisinaan lausunnot muuttuvat hakijan suuntaan negatiivisestikin. Tässä korostuu kassan rooli puolueettomana toimijana. Emme toimi edunvalvojina, mutta toisaalta emme myöskään seiso kirstun päällä, vaan lain määrittelemissä rajoissa maksamme etuuksia niihin oikeutetuille. Käsittelyn ja asiakaspalvelun (sekä kaiken muun jäsenistölle näkymättömämmän tekemisen) takana on seitsemän tinkimätöntä, ammattitaitoista ja työnantajan näkökulmasta muutenkin varsin huippua AYTlaista, joiden yhteenlaskettu kassakokemus saattaisi antaa vaikutelman, että töitä tehdään harmaantumisen rajamailla, mutta todellisuudessa tässä seurassa itsekin lähes nuortuu päivä päivältä. Uskon, että tekomme puhuvat puolestaan ja yhä useampi kassan jäsen suosittelee AYT-kassan jäsenyyttä yrittäjätuttavilleen pahimman varalle. Yrittäjinä te luotte työpaikkoja, AYT-kassassa me lunastamme palveluodotuksenne myös vuonna 2014! Sami Aapro, kassanjohtaja 4 AYT

5 Työttömyysturvalaki muuttuu mitä se tarkoittaa yrittäjille? T yöttömyysturvaan on jälleen tulossa muutoksia. Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jolla ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräitä muita lakeja. Lakimuutosten on lähtökohtaisesti tarkoitus tulla voimaan alkaen, joskin keskeisimmät yrittäjiä koskevat muutokset on suunniteltu tulemaan voimaan vasta vuoden 2015 alusta. Yrittäjille muutosehdotus näkyy ennen kaikkea työssäoloehdon lyhenemisenä sekä päivärahan perusteena olevan työtulon muuttamisena. Muut yrittäjiä koskevat muutokset liittyvät esimerkiksi myyntivoiton jaksottamiseen, sivu toimisen yrittäjän määritelmään sekä yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättymiseen. Kyseessä on varsin merkittävä uudistus, joten siihen kannattaa tutustua huolellisesti. Tätä kirjoitettaessa laki ehdotuksen käsittely eduskunnassa on kuitenkin vielä kesken, joten lopullisesti vahvistettavaan lakiin saattaa tulla vielä tästä esityksessä poikkeavia muutoksia. Lisätietoja esityksestä sekä sen käsittelystä löydät esimerkiksi sivuilta sekä AYT-kassan verkkosivustolta. YRITTÄJIÄ KOSKEVAT MUUTOKSET- VOIMAAN ALKAEN Voimassaolevan lain mukaan yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä saatu niin kutsuttu puhdas myyntivoitto siirtää päivärahaoikeuden alkamista. Myyntivoitto ei kuitenkaan tule jaksotettavaksi esimerkiksi siinä tilanteessa, jos yrityksen viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on ollut enintään euroa. Vireillä oleva lakimuutos tuo myös tältä osin parannuksia yrittäjän työttömyysturvaan, sillä ehdotuksen mukaan edellä mainittu taseen loppusumma tullaan muuttamaan alkaen eurosta euroon. Uudistuksen myötä siis yhä harvemmalle kassan jäsenelle asetetaan myyntivoiton jaksotuksen tuoma odotusaika. Korotuksen avulla pyritään vähentämään jaksotusten määrää sekä samalla nopeuttamaan ensimmäisten päivärahahakemusten käsittelyä. Jaksotuksen rajana oleva summa on ollut samansuuruinen koko 2000-luvun, joten summan korottaminen on siltäkin osin perusteltua. Palkansaajakassassa itsensä vakuuttanut ja sittemmin yrittäjä kassaan siirtynyt on voinut tähän saakka saada tietyin edellytyksin uuteen työssäoloehtoonsa enintään kuuden kuukauden hyvityksen. Hyvityksen kanssa uusi yrittäjän työssäoloehto on siten voinut kertyä jo vuodessa normaalin 18 kuukauden sijaan. Lakimuutoksessa ehdotetaan, että hyvityksestä tullaan luopumaan alkaen. Näin ollen, jos olet eronnut palkansaajakassasta ja täyttänyt yrittäjämääritelmän viimeistään , voit vielä saada työssäoloehto hyvityksen. Luopumista on perusteltu palkansaajasta yrittäjäksi siirtyneen ns. jälkisuojalla, joka turvaa työttömyysturvan säilymisen. Säännöksen poistaminen tulee myös yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Työnhakijan mahdollisuutta työskennellä sivutoimisena yrittäjänä on myös kehitetty edelleen. Jatkossa työnhakija voi osoittaa jo kuuden kuukauden - nykyisen kahdeksan kuukauden sijaan - kokoaikatyössä olemisella, ettei hänen samaan aikaan harjoittamansa yritystoiminta tai työllistyminen omassa työssään estä kokoaikatyön vastaanottamista. Tällöin yritystoimintaa tai työllistymistä omassa työssä pidetään sivutoimisena eikä se ole esteenä työttömyyspäivärahan saamiselle. Muutos perustuu palkansaajien työssäoloehdon lyhentymiseen 34 viikosta 26 viikkoon ja sen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. AYT

6 Jatkossa lisäksi kaikki yrittäjänä tehty työ riippumatta siitä, minkä eläkelain mukaisesti se on vakuutettu, voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon sekä työttömyyskassaan valittuun työtuloon. Muutoksen jälkeen työttömyyspäiväraha tulisi näin ollen vastaamaan paremmin menetettyä ansiota. Tämän muutoksen voimaantulo on tätä kirjoitettaessa vielä epävarmaa. Muutos on kaavailtu alkamaan vuoden 2014 alusta, mutta saattaa myös olla, että voimaantulo viivästyy alkamaan vasta TYÖTTÖMYYSTURVAN RAKENTEELLISET MUUTOKSET Työttömyysturvan rakenteelliset muutokset koskevat päivärahaoikeuden kestoa sekä osittain myös sen suuruutta. Muutosten on määrä tulla voimaan alkaen. Esityksen mukaan ansiopäivärahan kestoon tulevat jatkossa vaikuttamaan työnhakijan työhistorian pituus sekä aktiivisuus työnhakijana. Ansiopäivärahan ansio-osan kesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään niillä työnhakijoilla, jotka eivät ole olleet työssä yhteensä vähintään kolmea vuotta ennen työttömyyden alkamista. Uudistus toteutetaan käytännössä siten, että päivärahan enimmäisaika säilyy kaikilla 500 päivänä, mutta työttömyyskassa ei maksa viimeiseltä 100 päivältä ansio-osaa, vaan päiväraha maksetaan peruspäivärahan suuruisena. Ansio-osan enimmäisaika voi myös jatkossa lyhentyä tilanteesta riippuen 100 päivällä joko 400 tai 300 päivään niiltä ansiopäivärahan saajilta, jotka ovat ilman pätevää syytä kieltäytyneet työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttäneet palvelun 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana. Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on, että työnhakijalle ei ole maksettu 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotusosaa tai korotettua ansio-osaa yhteensä vähintään 40 päivältä. Ehdotuksen mukaan työttömyysturvan tasoja tulee myös jatkossa olemaan kaksi entisen kolmen sijaan: perustaso ja korotettu taso, jota maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Yrittäjien kohdallahan tilanne ei tältä osin muutu, sillä yrittäjäpäivärahaa saavat ovat nytkin olleet oikeutettuja korotettuun tasoon ainoastaan osallistuessaan työllistymistä edistäviin palveluihin. Työnhakijoita pyritään muutenkin aktivoimaan työllistymistä edistävien palveluiden osalta. Lisäksi omavastuuaika, eli aika, jolta ei työttömyyden alkaessa makseta päivärahaa, on ehdotettu lyhenemään nykyisestä seitsemästä päivästä viiteen päivään ensi vuoden alusta. SOVITELTUA PÄIVÄRAHAA KOSKEVAT MUUTOKSET Lakimuutoksen jälkeen alkaen sovitellun ansiopäivärahan enimmäismäärää muuttuu niin, että se lapsi korotuksineen yhdessä työtulon kanssa voisi olla enintään 100 prosenttia päivä rahan perusteena olevasta palkasta. Tällä hetkellä enimmäis määrä on 90 prosenttia tavallisessa ansiopäivärahassa ja 100 prosenttia, jos työnhakija saa korotettua ansioosaa. Muutoksella on haluttu lisätä työnteon kannustavuutta henkilöille, joiden päivärahan perusteena olevat ansiot eivät ole korkeat. Suunnitelmissa on lisäksi asettaa ensi vuoden alusta soviteltuun päivärahaan suojaosa, joka tulisi olemaan 300 euroa kuukaudessa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että työtön voi jatkossa ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyys päiväraha samalla vähenee. Uutta suojaosasäännöstä voidaan käyttää, mikäli sovittelujakso alkaa tai sen jälkeen. Asian valmistelu on kuitenkin vielä kesken sosiaali- ja terveysministeriössä, ja siitä tultaneen antamaan täydentävä hallituksen esitys käsiteltäväksi yhdessä muiden työttömyysturvaa koskevien muutosten kanssa. YRITTÄJIEN TYÖSSÄOLOEHTO JA ANSIOPÄIVÄRAHA MUUTOKSET VOIMAAN ALKAEN Yrittäjille lakiehdotuksen keskeisimmät muutokset tuovat tullessaan työssäoloehdon lyhenemisen sekä työssäoloehdon ja ansiopäivärahan perusteena käytettävän työtulon laskennan muuttumisen. Näiltä osin ehdotuksen on tarkoitus selkeyttää lainsäädäntöä sekä poistaa palkansaajien ja yrittäjien työttömyys turvan perusteettomia eroja. Työssäoloehtoa ja ansio päivärahan perusteena olevaa työtuloa koskevat muutokset tulevat voimaan vasta vuoden 2015 alusta. Työssäoloehto, eli aika joka yrittäjän tulee olla kassan jäsen saadakseen päivärahaa, tulee esityksen mukaan lyhenemään nykyisestä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Lyhenemisen myötä yrittäjien pääsy ansiosidonnaisen päivärahan piiriin tulee siis olemaan selkeästi helpompaa. Yrittäjän kassaan valitseman työtulon vähimmäismäärä tullee myös muuttumaan, sillä vähimmäistyötulon on tarkoitus nousta nykyisestä 710 euron kuukausitasosta (8 520 euroa/ vuosi) euron kuukausitasoon ( euroa/vuosi). Työtuloa tullaan vastedes myös tarkistamaan vuosittain indeksillä. Työtulon vähimmäismäärän korotuksen tavoitteena on varmistaa, että yrittäjäkassassa itsensä vakuuttavat yrittäjät saavat jäsen maksuaan vastaan aitoa taloudellista hyötyä. Kassan jäsenten kannattaakin jo nyt havahtua tarkistamaan kassaan valitsemansa vakuutustason suuruus, jotta jäsenyydestä on mahdollista saada paras mahdollinen hyöty. Mikäli lakisääteisen eläkevakuutuksen vuosityötulotaso on tällä hetkellä alle vuodessa, jäsenten tulisi nostaa se vaadittavalle tasolle viimeistään vuoden 2015 alusta, jotta oikeus ansiopäivärahaan säilyy myös jatkossa. Yrittäjän perheyrityksessä työllistyneen perheenjäsenen oikeutta työttömyysturvaan suunnitellaan myös helpotettavaksi vuoden 2015 alusta. Helpotus koskisi tilannetta, jossa yritystoiminnan edellytykset ovat heikentyneet pysyväisluonteisesti eikä perheenjäsen enää työskentele yrityksessä. Työttömyyspäivärahan työvoimapoliittisena edellytyksenä olisi tässä tilanteessa se, ettei yritystoiminnasta syntyvä tulo ylitä 1000 euroa kuukaudessa yrityksessä työskentelevää henkilöä kohti nykyisen 710 euron sijaan. Muutos mahdollistaa yhä useammalle kassassa vakuutetulle yrittäjän perheenjäsenelle oikeuden työttömyysturvaan. 6 AYT

7 AJANKOHTAISTA Ilmoita kassaan muuttuneet tietosi Ehdit vielä muuttaa AYT-kassan jäsenmaksun perusteena olevaa työtuloasi koko vuoden 2013 osalta, jos se on jäänyt aiemmin päivittämättä ajan tasalle. AYTkassa ei saa eläkevakuuttajaltasi tietoja vuosityötulosi muutoksista tai indeksikorotuksista, joten jos haluat, että AYT-kassaan valitsemasi työtulotaso seurailee eläkevakuutuksesi vuosityötuloa, ilmoita meille muuttuneista tiedoista aina mahdollisimman pian. Ilmoita mahdollinen työtulomuutoksesi mieluiten vielä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, jotta uuden työtulosi mukainen maksu ehtisi kirjautua verottajalle lähteviin vuoden 2013 jäsenmaksutietoihisi. Otamme tämän vuoden työtuloja koskevia muutoksia vastaan vielä tammikuussa 2014, mutta tuolloin ne eivät enää kirjaudu vuoden 2013 verotukseesi. Suosittelemme, että ilmoitat myös vuotta 2014 koskevat työtulo- ja osoitemuutokset heti tammikuussa, jos ne ovat jo silloin tiedossasi. Näin muuttuneet tietosi ehtivät mukaan helmikuussa lähetettäviin koko vuoden jäsenmaksulaskuihisi. Voit ilmoittaa muutoksista verkkosivustollamme sähköpostitse tai puhelimitse. Joulunajan ja vuodenvaihteen aukiolo Maksuton palvelunumeromme palvelee jouluviikolla maanantaina klo 9-16 ja perjantaina klo Asiakaspalvelumme on kiinni myös viikolla 1 tiistaina ja keskiviikkona 1.1. sekä viikolla 2 maanantaina 6.1. Toimistomme on suljettu jouluviikolla sekä , 1.1. ja 6.1., jolloin emme ota vastaan henkilökohtaisia asiakaskäyntejä. Päivärahojen maksu jouluna ja uutena vuotena Jos olet päivärahanhakija, huomioithan, että jatkohakemuksesi pitää olla perillä AYT-kassassa viimeistään keskiviikkona ennen klo 13, jotta päivärahasi ehtisi maksuun ennen joulua. Tuolloin rahat ovat nostettavissa tilitä perjantaina Perjantaihin klo 13 mennessä tulleet hakemukset käsitellään siten, että ne ovat maksussa perjantaina Vuoden 2014 puolella perjantaihin klo 13 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään niin, että ne ovat maksussa keskiviikkona Työttömyyspäivärahan verotus Vuonna 2014 maksettavat etuudet, myös tammikuus sa maksettavat joulukuun 2013 työttömyyspäivärahat, huomioidaan verotuksessa vuoden 2014 tuloina. Jos haet kassasta päivärahaa etkä toimita meille muutosverokorttia, tammikuussa etuuksia maksaes samme käytämme vuoden 2013 verokorttiasi, jonka tuloseuranta aloitetaan alusta. Uudet verokortit tulevat voimaan Uudet ennakonpidätystiedot tulevat meille suoraan verohallinnosta. Jos et ole hakenut muutosta ennakonpidätykseesi, sinun ei tarvitse toimittaa verokort tia kassaan. Muutosverokorttien tiedot sen sijaan eivät välity meille, joten jos haet etuutta varten muutosvero kortin, lähetä alkuperäinen muutosverokortti kassaan. AYT

8 Marian Hoitava Hieronta hyvinvointia niin asiakkaille kuin yrittäjällekin M ikä innostaa vaihtamaan alaa ja ryhtymään yrittäjäksi? Maria Lehtinen on 36-vuotias koulutettu hieroja ja 9-vuotiaan tytön äiti Helsingistä. Hänen yhden naisen yrityksensä Marian Hoitava Hieronta on jo viiden vuoden ajan tarjonnut laajan valikoiman hierontaa ja hyvinvointihoitoja. Pyysimme Mariaa kertomaan, miksi hän päätti kouluttautua nykyiseen ammattiinsa ja millaista arki pienyrittäjänä on. ALANVAIHTO JA YRITTÄJYYS Menin syksyllä 1998 hierojakoulutukseen Helsingin Hieronta- Akatemiaan. Siellä ei kuitenkaan tuohon aikaan järjestetty näyttötutkintoja, joten hierojan työ antoi odottaa itseään vuoteen 2007 asti. Silloin suoritin näyttötutkinnot Hesotessa, nykyisessä Stadin ammattiopistossa. Olen siis terveydenhuollon ammattihenkilö. Hierojan homma oli kiinnostanut kauan, halusin jotenkin auttaa tai tehdä jotain hyvää ihmisille. Olimme veljeni kanssa pieninä hieroneet sukulaistemme kipeitä hartioita pyynnöstä, joten liekö sieltä jäänyt joku kaiku kytemään koulutukseen hakeutumiseen asti. Hierojakoulutuksen ja näyttötutkintojen välisen ajan tein töitä henkilöstöravintoloissa niin ekstraajana kuin vakituisenakin työntekijänä alkuvuoteen 2008 saakka, jolloin perustin yritykseni Marian Hoitavan Hieronnan. Yrittäjäksi ryhdyin puhtaasti työni takia. Hierojia palkataan melko vähän ja mahdollisuus työllistyä oli oikeastaan helpointa ryhtymällä yrittäjäksi. Lisäksi koin, että oli aika vaihtaa alaa. Yrittäjyyspäätökseen vaikuttivat myös perhesyyt eli lapsenhoidon mielekäs järjestäminen. En halunnut viedä lasta kukonlauluakin aiemmin töihinsä, jotta itse ehdin työ paikalleni ajoissa. Työni iltavoittoisuuden takia olen jonkin verran riippuvainen muiden avusta lastenhoidollisista syistä, joten olemme paljon yhteydessä äitini ja veljeni kanssa. YRITTÄJÄN ARKI Yrittäjänä on hyvä olla, siihen on vain asennoiduttava niin. On lopulta sinusta itsestäsi kiinni millaista se on. Klisee, mutta näin se juuri on. Yrittäjyydessä parasta on se, että saa aivan itse valita kenen kanssa tekee töitä. Aika usein kuulee, ja olen sen myös palkkatyössä ollessani kokenut, että työyhteisöt toimivat erittäinkin huonosti. Ihmiset eivät osaa tehdä töitä keskenään ja ollaan ihan keskenkasvuisia monella tavalla. Myös esimiestason ihmiset ovat toisinaan täysin tehtäviinsä sopimattomia ja kiusaamistakin esiintyy, joten mielelläni olen yrittäjänä. Toisaalta juuri työyhteisön puute välillä mietityttää. Ihminen tarvitsee peiliä toisista ihmisistä ja mieluusti työssä tietenkin oman alan ihmisiä, koska he ymmärtävät työsi luonnetta parhaiten. Onneksi on kollegoita, joiden kanssa voi viettää vaikka virkistysiltaa ja purkaa asioita sekä saada vertaiskokemuksia ja -tukea. 8 AYT

9 OMASTA JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Pidän huolta itsestäni käymällä kollegoiden hoidettavana, pilatestunneilla sekä jollain vaihtuvalla tanssillisella ohjatulla tunnilla. Tällä hetkellä vuorossa on go go-tanssi. Tärkeintä on, että tunnilla on hyvä musiikki ja ohjaaja. On mahtavaa tehdä huomioita ja havainnoida oman kehon kautta erilaisia olotiloja. Koen, että ymmärrän ja voin myös asiakkaita neuvoa paremmin, kun löydän tiedon oman kehoni kautta. TYÖTTÖMYYSTURVAN MERKITYS Koen ansioturvan tärkeäksi. Olen aina kuulunut johonkin liittoon ja kassaan, jotta turva on ollut varmistettuna. Kun menin ensimmäiseen työpaikkaani, isäni neuvoi minulle, että aina kannattaa olla joku turva. Ei voi tietää, miten käy vaikka näyttäisi varmaltakin. Yrittäjänä sitä tietysti toivoo, että pysyisi aina työkykyisenä ja asiakkaita riittäisi, mutta tosiasiassahan on täysin arpapeliä mitä kullekin tapahtuu, joten onneksi yrittäjälläkin on ansioturvan mahdollisuus. YRITTÄMISEN EDELLYTYSTEN PARANTAMINEN Jos yrittäjän ja palkansaajan vastuita saisi tuotua vielä lähemmäksi toisiaan, niin varmasti ihmiset entistä matalammalla kynnyksellä ryhtyisivät yrittämään. Toistaiseksi erot ovat vielä melkoiset. Arvelisin, että tavallinen palkansaaja ei tiedä palkkansa ja työpaikkansa todellisia kuluja. Varsinkin pienyrittäjien täytyy olla aika tarkkana erilaisten maksujen kanssa. Tietysti tästä tulee mieleen esimerkiksi vanhemmuudesta koituvat kulut, jotka käsittämättömästi edelleen ovat naisten työnantajien maksettavina, joten pienet, naisia työllistävät yritykset ovat helposti helisemässä näiden kustannusten takia. TERVEISET YRITTÄJYYTTÄ HARKITSEVALLE Suosittelen lämpimästi yrittäjyyttä. On todella mukavaa tehdä töitä parhaalle pomolle ikinä! Kannattaa kuitenkin huomioida oma jaksaminen jo mahdollisimman alusta lähtien. Lomat on hyvä pitää ja ansioturvakin on aiheellinen valinta. Jäsenmaksu 2014 AJANKOHTAISTA Tämän lehden painoon mennessä Finanssivalvonta ei ole vahvistanut jäsenmaksuamme vuodelle Jäsenmaksu kuitenkin tullee olemaan 2,7 % työttömyys vakuutuksen perusteena olevan työtulon vuodessa ylittävästä osasta vuotuiseen työtuloon saakka ja tämän yli menevältä työtulon osalta 2 %. Jäsenmaksun suuruudessa palattaneen siis vuoden 2011 tasolle. Jäsenmaksun korotus johtuu voimakkaasti kasvaneesta työttömyydestä ja siitä johtuvista etuusmenojen kasvusta. Tiedotamme jäsenmaksusta sen vahvistuttua sivustollamme AYT

10 Hyvät neuvot Tarkista työtulotasosi ennen vuotta 2015 Vuoden 2015 alussa tullee voimaan lakimuutos, jonka myötä yrittäjäkassan jäsenyyden edellytyksenä olevaa vähimmäistyötuloa nostetaan eurosta euroon. Nyt on hyvä aikaa selvittää, onko eläke vakuutuksesi vuosityötulo edelleen ajantasainen. Jos et ole eläkevakuutuksesi tämän hetkisestä vuosityötulosta varma, voit tarkistaa asian omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi. Tarkista nyt myös AYT-kassaan valitsemasi työtulotaso, sillä se on saattanut jäädä jälkeen eläke - va kuu tuksesi kehityksestä. Eläkevakuutusyhtiöt eivät toimita AYT-kassalle tietoja eläkevakuutuksesi mahdollisista muutoksista, joten suosittelemme, että tarkistat vuosittain eläkevakuutuksesi ja kassaan valitun työtulon ajantasaisuuden. AYT-kassan työtulo kannattaa pitää aina mahdollisimman lähellä eläkevakuutuksesi vuosityötuloa, sillä tuolloin saat mahdollisen työttömyyden kohdatessa jäsen maksustasi parhaan mahdollisen hyödyn. Jos jäsenyytesi perustana oleva työtulo AYT-kassassa on tällä hetkellä alle euroa, sinulla on vielä runsaasti aikaa nostaa kassan jäsenmaksutasoa ennen lakiuudistuksen voimaantuloa. Voit halutessasi tarkistaa AYT-kassaan valitsemasi työtulotason verkko sivustoltamme easioinnin kautta, puhelimitse tai sähköpostitse. Tämän lehden sivuilla 5-6 kerrotaan tarkemmin tulevista yrittäjän työttömyysturvaa koskevista lakimuutoksista. Onko yrityksessäsi perheenjäseniä työssä? Jos sinulla on yrityksessäsi perheenjäseniä työssä, perheenjäsenesi saattaa olla myös työttömyysturvassa yrittäjä. Perheenjäsenesi on työttömyysturvalain mukaan yrittäjä, jos hän työskentelee yrityksessä, josta omistat itse tai yhdessä perheesi kanssa vähintään 50 %. Perheenjäseniksi luetaan samassa taloudessa asuvat lapsesi ja lapsenlapsesi, vanhempasi ja isovanhempasi sekä avo- tai aviopuolisosi. Usein on niin, että perheyrityksessä työllistyvä perheenjäsen mieltää itsensä palkansaajaksi, sillä maksaahan hän myös työntekijän eläkevakuutusta. Tuolloin on mahdollista, että perheenjäsenesi kuuluu väärään kassaan ja turvaa ei mahdollisen työttömyyden sattuessa välttämättä olekaan siitä kassasta, jonne hän on maksanut jäsenmaksua. Edellä mainitun kaltaiselle perheenjäsenyrittäjälle ainut tapa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta on yrittäjäkassan jäsenyys. Tee yrityksessäsi työskentelevälle perheenjäsenellesi palvelus ja kysy häneltä missä hän on vakuuttanut itsensä työttömyyden varalta. Jos hän on yrittäjäkassan jäsen, hänen työttömyysturva-asiansa on jo hyvällä tolalla. Jos hän kuuluu edelleen palkansaajakassaan, saattaa olla, että päivärahaoikeus on jo päättynyt. Ota yhteys AYT-kassaan, jos et ole aivan varma, koskeeko tämä juuri sinun perheenjäsentäsi ja autamme selvittämään tilanteen niin, ettei asiasta jää epäselvyyttä. 10 AYT

11 Muutosilmoitus Henkilötiedot YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Nimi Puhelinnumero Osoitteenmuutos Henkilötunnus Tilinumero (mahd. jäsenmaksupalautukselle) Uusi katuosoite Uusi postinumero ja -toimipaikka Matkapuhelin Sähköposti Työtulomuutos Uusi kassan työtulo /vuosi alkaen Muutos jäsenmaksulaskutukseen merkitään voimaan kalenterikuukauden alusta lukien. Kassaan valittavan työtulon on oltava vähintään /vuosi ja se saa olla enintään jäsenen lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL, MYEL) vahvistetun työtulon suuruinen. TyEL-vakuutetuilla yrittäjillä kassaan valittava työtulo voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä. Jäsenmaksuvapautus Haen vapautusta AYT-kassan jäsenmaksusta alkaen Muutos jäsenmaksulaskutukseen merkitään voimaan kalenterikuukauden alusta lukien. Syy työkyvyttömyys äitiysloma vuosityötulo (YEL, TyEL, MYEL) on pienempi kuin /vuosi alkaen eläkevakuutus (YEL, TyEL, MYEL) on päätetty alkaen siirtyminen palkkatyöhön alkaen eläke, mikä myönnetty alkaen muu syy, mikä Jäsenmaksuvapautus työttömyyden perusteella merkitään voimaan, kun jäsen toimittaa ansiopäivärahahakemuksen kassaan. Jos olet työtön, mutta et hae päivärahaa kassasta, ilmoita työttömyydestä kohdassa muu syy. Muut muutokset Muutokset voimassa alkaen yritysmuoto yrityksen nimi omistusosuus, omistan itse % samassa taloudessa asuvat perheenjäseneni omistavat % asema yrityksessä: hallituksen varsinainen jäsen toimitusjohtaja muu, mikä Eroilmoitus Haluan erota AYT-kassasta. Eron syy siirtyminen palkkatyöhön eläkkeen alkaminen muu syy, mikä Kassasta toiseen siirryttäessä ansioturvan säilymisen edellytys on, että AYTn jäsenmaksu on kunnossa eropäivään asti. AYT toimittaa tarvittaessa uuden laskun jäljellä olevasta jäsenmaksusta. HUOM. Jos olet lopettamassa yritystoimintaasi ja aiot hakea ansiopäivärahaa AYT-kassasta, älä eroa kassasta vaan hae jäsenmaksuvapautusta. Päiväys Allekirjoitus Jäsentietojen muutokset maksuton palvelunumero

12 Muutosilmoitus Vastaanottaja maksaa postimaksun TUNNUS VASTAUSLÄHETYS Taita ja niittaa Taita ja niittaa

13 Yrittäjän apuna YritysHelsinki Haastattelimme Timo Mäkilää, joka työskentelee yritysneuvojana YritysHelsingissä. HEI TIMO, KERTOISITKO LUKIJOILLEMME ITSESTÄSI? Olen Timo Mäkilä, 66-vuotias prosessiautomaatioinsinööri. Olen suorittanut opintoja Helsingin kauppakorkeakoulussa. Graduni käsitteli markkinointia, logistiikkaa ja tuotantotaloutta. Työkokemusta minulla löytyy myynti- ja projekti-insinöörin tehtävistä sekä kansainvälisen teknisen kaupan alalta. Nyt olen ollut yli 10 vuotta yritysneuvojana ja -kurssivastaavana. Työpaikkani on Helsingin kaupungin YritysHelsinki Kaisaniemenkadulla. Asun Helsingin Viikinmäessä. Vantaanjoen varrella on hyvät ulkoilumahdollisuudet pyöräilylle ja kävelylle. Käyn myös kuntosalilla, konserteissa ja teatterissa. Olen kiinnostunut matkailusta ja käynyt muun muassa Vienan Karjalassa, Murmanskissa, Grönlannissa, Amazonilla Brasiliassa, Egyptissä, Italiassa ja Kiinassa. Maa- ja kulttuurikiinnostuksesta on hyötyä myös maahanmuuttajien yritysneuvonnassa. Olen kiinnostunut mm. teknologian, biologian ja korkeakoulujen yhteydessä tapahtuvasta tutkimuksesta ja ongelmien ratkaisuista. Yksi mielenkiintoinen kokoontumis -, koulutus- ja monitieteinen paikka on Helsinki Think Company, joka on Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin YritysHelsingin yhdessä toteuttama kohtaamispaikka yrittäjyyden edistämiseksi. KAUANKO YRITYS-HELSINKI ON TOIMINUT JA MIKÄ ON TOIMINTANNE YDIN? Helsingin Uusyrityskeskus ry ja Helsingin kaupungin NYPyrityspalvelut yhdistyivät YritysHelsingiksi viisi vuotta sitten. Toimintamme ydin on uusien yritysten neuvonta ja alkavien yrittäjien koulutus mukaan lukien maahanmuuttajien yrityspalvelut. Lisäksi teemme töitä kasvuyritysten parissa. KERTOISITKO, MILLAISIA ASIAKKAITA TEILLÄ KÄY? YritysHelsingissä käy henkilöitä, perheitä, tiimejä ja pienyhteisöjä sekä osuuskunta- ja kasvuyrityshankkeita. Yritys- Helsingillä on yli 10 neuvojaa, jotka tekevät runsaat 3000 neuvontaa vuodessa. Kun henkilö on osallistunut Miten perustan yrityksen?-infotilaisuuteen ja laatinut liiketoimintasuunnitelman, hän pääsee neuvontaan varaamalla ajan esimerkiksi puhelimitse numerosta YritysHelsingissä voi varata tapaamisen myös starttirahakäsittelijälle. Lisätietoja löytyy sivuiltamme MITKÄ SINUSTA OVAT SUURIMMAT ONGELMAT OMAA YRITYSTÄ PERUSTETTAESSA? Ongelma on liiallinen kiire. Yrityksen perustamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Lisäksi tulee olla kohtuullisesti omaa rahaa tai mahdollisuus saada rahoitusta. Monet pankit eivät ole valmiita myöntämään lainaa, etenkään, jos vakuuksia ei ole. Lisäksi ongelmana ovat mm. se, että liikeidea ja suunnitelmat tai laskelmat eivät ole toteuttamiskelpoisia, eikä markkinaselvitysten perusteella asiakkaita ja kysyntää ole riittävästi. MITEN YRITYS-HELSINKI AUTTAA NÄIDEN ONGELMIEN RATKOMISESSA? Yritysneuvonnassa voidaan arvioida rahoitustarvetta ja yrityksen mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan. Rahoitusta voidaan hakea Finnverasta. Yrittäjä voi henkilökohtaisesti hakea omiin elinkustannuksiinsa starttirahaa. Yritysneuvoja neuvoo laskelmien tekemisessä. Alkavan yrittäjän on varmistettava oma osaamisensa sekä toiminnan että yrittäjyyden osalta, esimerkiksi yrityskurssin avulla. AYT

14 JOS MINULLA ON JO TOIMIVA YRITYS, MILLAISTA PALVELUA YRITYS-HELSINKI MINULLE TARJOAA? Neuvontaa voi saada useamman kerran ja rekisteröinnin jälkeenkin on mahdollista saada vielä kahdesta kolmeen vuotta jälkineuvontaa. Yritysneuvonta auttaa laskelmissa ja vakuuttavan hakemuksen tekemisessä. Neuvonta antaa myös lausunnon mm. Finnveralle ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston starttirahakäsittelijöille. Tarpeen tullen yrittäjä voidaan ohjata neuvottavaksi asiantuntijoille. Tämä toimeksianto on kuitenkin maksullinen. Muuten neuvontamme on pääsääntöisesti maksutonta. Toimivien yritysten neuvontaa lisätään vähitellen, mutta alkavien yritysten määrä on tällä hetkellä niin suuri, että vaativien neuvontojen mahdollisuudet ovat rajalliset. Myös vaativuus edellyttää asiantuntijayrityksen taitoja ja tietoja toimeksiantona esim. yritysmuotojen muutokset, joissa tarvitaan laajaa ja perinpohjaista lainsäädännön soveltamista. YritysHelsingissä pidämme jonkin verran iltakursseja teemoittain ja Helsinki Think Companyssä on myös päivisin infoja erityisteemoista. MITÄ HALUAISIT SANOA SELLAISELLE HENKILÖLLE, JOKA PARHAILLAAN POHTII YRITTÄJÄKSI RYHTYMISTÄ? Jos pohdit tai läheisesi pohtii yrittäjäksi ryhtymistä, niin käy YritysHelsingin verkkosivustoilla www. yrityshelsinki.fi ja www. liiketoimintasuunnitelma.com. Varaa neuvonta-aika puhelimitse numerosta tai sähköpostilla osoitteesta niin saat varauksen yhteydessä postitse Oppaan Yrittäjyyteen Aloittavien yrittäjien kannattaa ottaa työttömyysvakuutus Ammatinharjoittajan ja yrittäjän työttömyyskassasta. Kaisaniemenkatu 6 A, 6. krs PL 37, Helsingin kaupunki Avoinna: 8:30 16:30 Puh (0) MITÄ SUOMESSA VOITAISIIN MIELESTÄSI TEHDÄ YRITTÄMISEN EDELLYTYSTEN PARANTAMISEKSI? Yrityskursseja on vähennetty ja niitä on aika ajoin vaikea löytää. Neuvonta on tullut yhä tärkeämmäksi. Rahoituksen saaminen on osin vaikeaa. Alkavan yrittäjän pitää löytää erilainen liikeidea, muuten hän joutuu kohtuuttomaan hintakilpailuun. Markkinaselvityksen on oltava ajan tasalla, tilanteet muuttuvat nopeasti. Esimerkiksi kansainvälinen nettikauppa (verkosto) voi viedä kannattavuuden tappiolliseksi. Timo Mäkilä, yritysneuvoja Puh AYT-kassa Kosmetologipäivillä Wanhassa Satamassa A YT-kassa osallistui 75-vuotisjuhlavuottaan viettävän Suomen Kosmetologien yhdistyksen SKY:n järjestämille Kosmetologipäiville Helsingin Wanhassa Satamassa. Suosituille kosmetologipäiville kokoontui innokas joukko ihon- ja kauneudenhoitoalan ammattilaisia, maahantuojia, alan opettajia sekä oppilaita. Teimme kolmelle Kosmetologipäivien näytteilleasettajalle paikan päällä pikahaastattelut. Kysyimme kaikilta kolmelta kosmetologia-alan yrittäjältä samat kolme kysymystä: 1. Kuinka päädyit yrittäjäksi? 2. Mikä on ajankohtaista kosmetologiaalalla tällä hetkellä? 3. Mitä työttömyysturva merkitsee yrittäjälle? 14 AYT

15 Yrittäjä: Satu Pihlhjerta Yritys: Kauneushoitola Satu Pihlhjerta 1 Yrittäjyys on alallamme melko luonnollinen valinta, koska työllistäjiä on aika vähän ainakin hoitolapuolella. Perheessäni on myös yrittäjiä, joten sekin vaikutti asiaan. 2 Ajankohtaista negatiivisella puolella on, että kauheasti vouhotetaan taloudellisesta tilanteesta, joka herättää epävarmuutta. Toivoisin, että me yrittäjät pitäisimme huolta niistä asiakkaista, jotka meillä on ja panostaisimme siihen, että he käyttäisivät palveluitamme enemmän. Opettajani sanoin: Ala kärsii valitettavasti työttömyydestä ja harmaasta taloudesta sekä ilman tutkintoa puuhastelevista. 3 Turvaa, tietenkin. Kun ikää tulee lisää, työttömyysturva-asiat tulevat uudelleen ajankohtaisiksi, että onko nämä turva-asiat oikeasti kunnossa. En usko, että tätä meidän alalla hirveästi mietitään. Yrittäjä: Pauliina Hautala Yritys: Tzana 1 Olin aikaisemmin telealalla myyntipäällikön tehtävissä ja rakastin myyntiä, mutta halusin tehdä sitä jonkun muun tuotteen parissa. Äitiyslomalla sitten asia kirkastui mieleeni ja päätin kokeilla siipiäni yrittäjänä. En ole päivääkään katunut päätöstäni. 2 Uskon, että ala muuttuu koko ajan ja tietyt perusasiat säilyvät. Maahantuomamme hampaiden valkaisutuotteet ovat yksi uusi suuntaus. Messuilla on myös paljon ekologisia tuotteita. 3 Se oli yksi tärkeimmistä asioista heti aluksi. Olen myös palkansaajana aina kuulunut eri liittoihin sekä kassaan, joten minulle oli itsestäänselvyys, että myös yrittäjänä olen kassan jäsen ja saan sitä kautta turvaa sekä tietoa. Yrittäjä: Helena Mahlakaarto Yritys: Kauneudella Tmi 1 Harkitsin pitkään ennen yrittäjyyttäni, mitä alkaisin tehdä isona. Koska olen ollut kauneuden kanssa aina tekemisissä, päätin vaihtaa täysin ammattia ja kouluttautua kauneudenhoitoalalle. Siirryin alan opiskelijaksi kolme vuotta sitten ja heti opintojen päätyttyä päätin, että ainoa oikea ratkaisu minulle on perustaa oma yritys. 2 Tänä päivänä luonnonmukaisuus on lisääntyvä trendi kosme tiikka-alalla maailmanlaajuisesti. Tuon itsekin tällä hetkellä maahan kahta ranskalaista luonnonkosmetiikkasarjaa. 3 Työttömyysturva antaa minulle mielenrauhaa, sillä koskaan ei voi tietää mitä tuleman pitää. Se on minulle turva tulevaisuutta varten. AYT

16 Yrittäminen on vapautta ja valintoja. Tee hyvä päätös ja vakuuta itsesi työttömyyden varalta. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa tutkitusti erinomaista palvelua ja tavoitettavuutta. YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Selvitä turvasi maksutta ja liity jäseneksi.

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA 2017 AMMATINHARJOITTAJIEN JA YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisältää liittymislomakkeen YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA KASSAJÄSENYYS KANNATTAA Yrittäjäksi lähtemisen tarkoitus on yleensä toimeentulon ja riippumattomuuden

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille

Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa www.syt.fi 2017 Työttömyysturvaa yrittäjille, osakkaille ja yrittäjän perheenjäsenille Uskalla yrittää,

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT

YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT 1 of 5 UUTISKIRJE joulukuu 2014 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: Vuoden 2015 lakimuutokset Asiakastyytyväisyyskysely 2014: Otamme

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA

TAMMIKUU 2017 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA TAMMIKUU 217 KUUKAUSITILASTO METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Metallityöväen Työttömyyskassa KUUKAUSITILASTO Tammikuu 217 Työttömyyskassa Jäsenmäärä 15 478 (31.12.216) Keskimääräinen päiväraha vuonna 215

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

HE 90/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia,

HE 90/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työttömyysturvalakia,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä

HE 130/2009 vp. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä HE 130/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Määräaikaisena voimassa olevan vuorotteluvapaalain voimassaolo päättyy 31 päivänä

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

HE 161/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä

HE 161/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa

Lisätiedot

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012

Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 KUNTAINFO Helsinki 19.12.2012 10 / 2012 Muutoksia toimeentulotukilakiin 1.1.2013 lukien Toimeentulotukilain 11 :ää muutetaan 1.1.2013 lukien siten, että työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat luetaan

Lisätiedot

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan ne yrittäjät

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN HALLITUS LEIKKAA, KIRISTÄÄ JA HEIKENTÄÄ Työttömyysturvan leikkaus voimaan ensi vuoden alusta

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Sisältää liittymislomakkeen. Yrittäjän työttömyysturvaopas 2011

Sisältää liittymislomakkeen. Yrittäjän työttömyysturvaopas 2011 Sisältää liittymislomakkeen Yrittäjän työttömyysturvaopas 2011 2 AYT:N JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2011 JÄSENMAKSU: PÄIVÄRAHA: 2,7 % 5.800 /v ylittävästä työtulon osasta 25.000 /v työtuloon

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot