Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä"

Transkriptio

1 Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä

2 Tässä numerossa Irtisanomisia ja yt-neuvotteluja...3 Olette hyvissä käsissä...4 Työttömyysturvalaki muuttuu mitä se tarkoittaa yrittäjille?...5 Ajankohtaista...7 Marian Hoitava Hieronta hyvinvointia niin asiakkaille kuin yrittäjällekin...8 Jäsenmaksu Hyvät neuvot...10 Yrittäjän apuna YritysHelsinki AYT-kassa Kosmetologipäivillä Wanhassa Satamassa AYT-lehti Vastaava toimittaja Sami Aapro AYT-kassan toimisto Kassanjohtaja Sami Aapro Hallitus 2013 Puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen Toimituskunta Sami Aapro, Pipsa Luodelahti, Anna Mäki-Jokela, Pirjo Vapola, Tea Vierma, Katri Suomalainen, Satu Tarnanen, Tessa Tala-Bützow Paino Painomerkki Oy Taitto Kirsi Pääskyvuori Painos Kassansihteerit Pipsa Luodelahti, Katri Suomalainen, Tessa Tala-Bützow, Satu Tarnanen, Pirjo Vapola, Tea Vierma Kassatoimihenkilö Anna Mäki-Jokela Hallituksen jäsenet Veli Anttila Jarmo Blom Pekka Jussila Susanna Kallama Olavi Ketola Juho Muuraiskangas Reijo Mylläri Otso Nykänen Timo Salminen Anita Segercrantz Hannele Tamminiemi Lisbeth Wilén Yhteystiedot faksi b Asiakaskäynnit arkisin klo 9-13 Ratavartijankatu 2 B, 1. krs HELSINKI Maksuton palvelunumero ma-to klo 9-16 pe klo AYT

3 Irtisanomisia ja yt-neuvotteluja T ieto Oyj, Stora Enso, Aktia, Kirkkonummen kunta, Lemminkäinen. Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Kun avaa aamun lehden tai kuuntelee päivän talousuutisia, niin irtisanomisilmoituksista tai yt-neuvotteluista kertovilta uutisilta ei voi välttyä. Ajan ilmiö on myös se, että mukana on yhä enemmän joukkoirtisanomisia. Työpaikkaa ei voi enää pitää varmana, olipa kyseessä kunta, valtionyhtiöt, suuri tai pieni yritys. Myöskään työntekijöiden ammattialoilla tai tutkinnoilla ei ole merkitystä. Ilmiö koskettaa yhä enemmän myös yrittäjiä joko suoraan tai alihankintaketjujen kautta. Esimerkkinä voidaan pitää rakennusalaa, jonka työttömyys on kasvanut vuoden takaisesta yhden prosenttiyksikön ollen nyt syksyllä keskimäärin 10,4 prosenttia. Pääsääntöisesti rakentaminen on pilkottu pienille yrityksille alihankintoina ja kun yrittäjät jäävät vaille urakoita, niin talvi tulee olemaan monelle kylmä ja pitkä. Välillinen vaikutus työttömyydestä koskettaa meitä kaikkia, toimii yritys rakennus-, ravintola-, konsultointi-, kuljetus- tai vaikkapa markkinointialalla. Edellä muutamia esimerkkejä Nyt jos koskaan on syytä pohtia, onko oma yrittäjän sosiaaliturva riittävän kattava AYT-kassan jäsenten edustamista aloista. Nyt jos koskaan on syytä pohtia, onko oma yrittäjän sosiaaliturva riittävän kattava, jos muutoksia omassa yrittäjätoiminnassa tapahtuu, usein ulkoisista tekijöistä johtuen. Tee myös ystävänpalvelus yrittäjäkollegallesi; kerro hänelle AYT-kassan palveluista ja siitä kuinka kassa voi auttaa, jos hän joutuu työttömäksi syystä tai toisesta. Mikäli hän on jo AYT-kassan jäsen, silloin asiat on hoidettu kuntoon ja olette osaltanne turvanneet selustanne. Tätä kirjoitettaessa on työllisyys- ja kasvusopimus sinettiä vailla toteutumistaan. Tämän keskusjärjestöjen neuvotteleman sopimuksen tarkoituksena on muun muassa lisätä taloudellisen toimintaympäristön ennakoivuutta ja siten osaltaan välttää työtaisteluja vallitsevassa tilanteessa. Vakautuksella on myös merkittävä vaikutus yrittäjätoimintaan, sillä on hankala tai jopa mahdoton toimia yhteistyökumppanin kanssa, jos lakot ovat sulkeneet portit. Jarmo Hyvärinen, hallituksen puheenjohtaja AYT

4 Olette hyvissä käsissä O len nyt ollut vuoden päivät AYT-kassan palveluksessa ja aika on mennyt erittäin nopeasti. Matkan varrelle on mahtunut paljon uuden oppimista, vanhan muuttamista ja tulevan miettimistä. Samalla myös uusi työyhteisö on tullut tutuksi ja voin todeta viihtyväni. Kaiken toimistotyön lomassa olen ehtinyt tutustua uusiin ihmisiin ja kiertää yrittäjä tilai suuksissa puhumassa työttömyysturvan merkityksellisyydestä - ja osin merkillisyydestäkin - jo sadoille yritystoiminnan käynnistämistä harkitseville. Turvan merkityksellisyyden puolesta puhuvat tilastot, joita katsomalla on vaikea ymmärtää yrittäjien kohtalaisen alhaista vakuutusastetta. Tänä vuonna AYT-kassa on rikkonut epämieluisia ennätyksiä saamalla noin 20 % vuotta aikaisempaa enemmän ensimmäistä kertaa työttömäksi jääneiden päiväraha hakemuksia ja maksatus sen mukaisesti tullee hipomaan 6 M, kun viime vuonna maksatus oli vielä noin 5,3 M. AYT-kassa ei ole alkuajoistaan lähtien toiminut pelkästään lain toimeenpanijana ja pelkkänä käsittelykoneistona, vaan olemme myös aktiivisesti vaikuttaneet ministeriöihin lakia valmisteltaessa ja pyrkineet poistamaan yrittäjien ja palkansaajien sosiaaliturvassa olevia perusteettomia eroja. Tätä työtä on tehty edelleen tänä vuonna ja AYT-kassan kädenjälki näkyy osin myös tulevissa muutoksissa. Tässä lehdessä sivuilla 5-6 käydään läpi lakimuutoksia, joista osa on tulossa voimaan ja osa reilun vuoden kuluttua. Vanhan muuttamisen näkyvin puoli on kassan ulkoisen ilmeen uudistaminen. Tämä lehti on omalta osaltaan tuomassa julki uutta, modernimpaa ja helpommin lähestyttävää AYTkassaa. Kassan kotisivu-uudistus on tätä kirjoitettaessa myös hyvässä vauhdissa ja uuden ulkoasun lisäksi sivujen sisältö kokee myös melkoisen uudistuksen. Sivut palvelevat jäsenistöämme ja muita yrittäjän työttömyysturvasta kiinnostuneita entistä paremmin. Kaiken uudistuksen ja lisääntyneen hakemusmäärän lomassa olemme edelleen palvelleet jäsenistöämme huippuhyvällä tavoitettavuudella ja nopealla käsittelyajalla. Toimistolla vallitsee hyvä tekemisen meininki ja vaikka mielenkiintoisia projekteja on käynnissä, kaiken edelle menevät aina hakemusten käsittely ja asiakaspalvelu. Asiakaslähtöisestä toiminnastamme kertoo ehkä parhaiten työ, jota tehdään usein jäsenen näkymättömissä. Kassan henkilö kunta ottaa toisinaan yhteyttä Työ- ja elinkeinotoimistoihin pyytääkseen uutta lausuntoa asioissa, joissa kassan kokemuksen mukaan jäsenen tilannetta on tulkittu väärin. Välttämättä päivärahan hakijan tietoon ei tule tehty työmäärä, kun hakemusta käsiteltäessä kassan aloitteesta johtuen lausunto on korjattu oikeaksi ja päivärahat voidaan maksaa. Toki rehellisyyden nimissä on todettava, että toisinaan lausunnot muuttuvat hakijan suuntaan negatiivisestikin. Tässä korostuu kassan rooli puolueettomana toimijana. Emme toimi edunvalvojina, mutta toisaalta emme myöskään seiso kirstun päällä, vaan lain määrittelemissä rajoissa maksamme etuuksia niihin oikeutetuille. Käsittelyn ja asiakaspalvelun (sekä kaiken muun jäsenistölle näkymättömämmän tekemisen) takana on seitsemän tinkimätöntä, ammattitaitoista ja työnantajan näkökulmasta muutenkin varsin huippua AYTlaista, joiden yhteenlaskettu kassakokemus saattaisi antaa vaikutelman, että töitä tehdään harmaantumisen rajamailla, mutta todellisuudessa tässä seurassa itsekin lähes nuortuu päivä päivältä. Uskon, että tekomme puhuvat puolestaan ja yhä useampi kassan jäsen suosittelee AYT-kassan jäsenyyttä yrittäjätuttavilleen pahimman varalle. Yrittäjinä te luotte työpaikkoja, AYT-kassassa me lunastamme palveluodotuksenne myös vuonna 2014! Sami Aapro, kassanjohtaja 4 AYT

5 Työttömyysturvalaki muuttuu mitä se tarkoittaa yrittäjille? T yöttömyysturvaan on jälleen tulossa muutoksia. Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jolla ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräitä muita lakeja. Lakimuutosten on lähtökohtaisesti tarkoitus tulla voimaan alkaen, joskin keskeisimmät yrittäjiä koskevat muutokset on suunniteltu tulemaan voimaan vasta vuoden 2015 alusta. Yrittäjille muutosehdotus näkyy ennen kaikkea työssäoloehdon lyhenemisenä sekä päivärahan perusteena olevan työtulon muuttamisena. Muut yrittäjiä koskevat muutokset liittyvät esimerkiksi myyntivoiton jaksottamiseen, sivu toimisen yrittäjän määritelmään sekä yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättymiseen. Kyseessä on varsin merkittävä uudistus, joten siihen kannattaa tutustua huolellisesti. Tätä kirjoitettaessa laki ehdotuksen käsittely eduskunnassa on kuitenkin vielä kesken, joten lopullisesti vahvistettavaan lakiin saattaa tulla vielä tästä esityksessä poikkeavia muutoksia. Lisätietoja esityksestä sekä sen käsittelystä löydät esimerkiksi sivuilta sekä AYT-kassan verkkosivustolta. YRITTÄJIÄ KOSKEVAT MUUTOKSET- VOIMAAN ALKAEN Voimassaolevan lain mukaan yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä saatu niin kutsuttu puhdas myyntivoitto siirtää päivärahaoikeuden alkamista. Myyntivoitto ei kuitenkaan tule jaksotettavaksi esimerkiksi siinä tilanteessa, jos yrityksen viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on ollut enintään euroa. Vireillä oleva lakimuutos tuo myös tältä osin parannuksia yrittäjän työttömyysturvaan, sillä ehdotuksen mukaan edellä mainittu taseen loppusumma tullaan muuttamaan alkaen eurosta euroon. Uudistuksen myötä siis yhä harvemmalle kassan jäsenelle asetetaan myyntivoiton jaksotuksen tuoma odotusaika. Korotuksen avulla pyritään vähentämään jaksotusten määrää sekä samalla nopeuttamaan ensimmäisten päivärahahakemusten käsittelyä. Jaksotuksen rajana oleva summa on ollut samansuuruinen koko 2000-luvun, joten summan korottaminen on siltäkin osin perusteltua. Palkansaajakassassa itsensä vakuuttanut ja sittemmin yrittäjä kassaan siirtynyt on voinut tähän saakka saada tietyin edellytyksin uuteen työssäoloehtoonsa enintään kuuden kuukauden hyvityksen. Hyvityksen kanssa uusi yrittäjän työssäoloehto on siten voinut kertyä jo vuodessa normaalin 18 kuukauden sijaan. Lakimuutoksessa ehdotetaan, että hyvityksestä tullaan luopumaan alkaen. Näin ollen, jos olet eronnut palkansaajakassasta ja täyttänyt yrittäjämääritelmän viimeistään , voit vielä saada työssäoloehto hyvityksen. Luopumista on perusteltu palkansaajasta yrittäjäksi siirtyneen ns. jälkisuojalla, joka turvaa työttömyysturvan säilymisen. Säännöksen poistaminen tulee myös yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Työnhakijan mahdollisuutta työskennellä sivutoimisena yrittäjänä on myös kehitetty edelleen. Jatkossa työnhakija voi osoittaa jo kuuden kuukauden - nykyisen kahdeksan kuukauden sijaan - kokoaikatyössä olemisella, ettei hänen samaan aikaan harjoittamansa yritystoiminta tai työllistyminen omassa työssään estä kokoaikatyön vastaanottamista. Tällöin yritystoimintaa tai työllistymistä omassa työssä pidetään sivutoimisena eikä se ole esteenä työttömyyspäivärahan saamiselle. Muutos perustuu palkansaajien työssäoloehdon lyhentymiseen 34 viikosta 26 viikkoon ja sen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. AYT

6 Jatkossa lisäksi kaikki yrittäjänä tehty työ riippumatta siitä, minkä eläkelain mukaisesti se on vakuutettu, voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon sekä työttömyyskassaan valittuun työtuloon. Muutoksen jälkeen työttömyyspäiväraha tulisi näin ollen vastaamaan paremmin menetettyä ansiota. Tämän muutoksen voimaantulo on tätä kirjoitettaessa vielä epävarmaa. Muutos on kaavailtu alkamaan vuoden 2014 alusta, mutta saattaa myös olla, että voimaantulo viivästyy alkamaan vasta TYÖTTÖMYYSTURVAN RAKENTEELLISET MUUTOKSET Työttömyysturvan rakenteelliset muutokset koskevat päivärahaoikeuden kestoa sekä osittain myös sen suuruutta. Muutosten on määrä tulla voimaan alkaen. Esityksen mukaan ansiopäivärahan kestoon tulevat jatkossa vaikuttamaan työnhakijan työhistorian pituus sekä aktiivisuus työnhakijana. Ansiopäivärahan ansio-osan kesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään niillä työnhakijoilla, jotka eivät ole olleet työssä yhteensä vähintään kolmea vuotta ennen työttömyyden alkamista. Uudistus toteutetaan käytännössä siten, että päivärahan enimmäisaika säilyy kaikilla 500 päivänä, mutta työttömyyskassa ei maksa viimeiseltä 100 päivältä ansio-osaa, vaan päiväraha maksetaan peruspäivärahan suuruisena. Ansio-osan enimmäisaika voi myös jatkossa lyhentyä tilanteesta riippuen 100 päivällä joko 400 tai 300 päivään niiltä ansiopäivärahan saajilta, jotka ovat ilman pätevää syytä kieltäytyneet työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttäneet palvelun 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana. Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on, että työnhakijalle ei ole maksettu 250 ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotusosaa tai korotettua ansio-osaa yhteensä vähintään 40 päivältä. Ehdotuksen mukaan työttömyysturvan tasoja tulee myös jatkossa olemaan kaksi entisen kolmen sijaan: perustaso ja korotettu taso, jota maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Yrittäjien kohdallahan tilanne ei tältä osin muutu, sillä yrittäjäpäivärahaa saavat ovat nytkin olleet oikeutettuja korotettuun tasoon ainoastaan osallistuessaan työllistymistä edistäviin palveluihin. Työnhakijoita pyritään muutenkin aktivoimaan työllistymistä edistävien palveluiden osalta. Lisäksi omavastuuaika, eli aika, jolta ei työttömyyden alkaessa makseta päivärahaa, on ehdotettu lyhenemään nykyisestä seitsemästä päivästä viiteen päivään ensi vuoden alusta. SOVITELTUA PÄIVÄRAHAA KOSKEVAT MUUTOKSET Lakimuutoksen jälkeen alkaen sovitellun ansiopäivärahan enimmäismäärää muuttuu niin, että se lapsi korotuksineen yhdessä työtulon kanssa voisi olla enintään 100 prosenttia päivä rahan perusteena olevasta palkasta. Tällä hetkellä enimmäis määrä on 90 prosenttia tavallisessa ansiopäivärahassa ja 100 prosenttia, jos työnhakija saa korotettua ansioosaa. Muutoksella on haluttu lisätä työnteon kannustavuutta henkilöille, joiden päivärahan perusteena olevat ansiot eivät ole korkeat. Suunnitelmissa on lisäksi asettaa ensi vuoden alusta soviteltuun päivärahaan suojaosa, joka tulisi olemaan 300 euroa kuukaudessa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että työtön voi jatkossa ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyys päiväraha samalla vähenee. Uutta suojaosasäännöstä voidaan käyttää, mikäli sovittelujakso alkaa tai sen jälkeen. Asian valmistelu on kuitenkin vielä kesken sosiaali- ja terveysministeriössä, ja siitä tultaneen antamaan täydentävä hallituksen esitys käsiteltäväksi yhdessä muiden työttömyysturvaa koskevien muutosten kanssa. YRITTÄJIEN TYÖSSÄOLOEHTO JA ANSIOPÄIVÄRAHA MUUTOKSET VOIMAAN ALKAEN Yrittäjille lakiehdotuksen keskeisimmät muutokset tuovat tullessaan työssäoloehdon lyhenemisen sekä työssäoloehdon ja ansiopäivärahan perusteena käytettävän työtulon laskennan muuttumisen. Näiltä osin ehdotuksen on tarkoitus selkeyttää lainsäädäntöä sekä poistaa palkansaajien ja yrittäjien työttömyys turvan perusteettomia eroja. Työssäoloehtoa ja ansio päivärahan perusteena olevaa työtuloa koskevat muutokset tulevat voimaan vasta vuoden 2015 alusta. Työssäoloehto, eli aika joka yrittäjän tulee olla kassan jäsen saadakseen päivärahaa, tulee esityksen mukaan lyhenemään nykyisestä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Lyhenemisen myötä yrittäjien pääsy ansiosidonnaisen päivärahan piiriin tulee siis olemaan selkeästi helpompaa. Yrittäjän kassaan valitseman työtulon vähimmäismäärä tullee myös muuttumaan, sillä vähimmäistyötulon on tarkoitus nousta nykyisestä 710 euron kuukausitasosta (8 520 euroa/ vuosi) euron kuukausitasoon ( euroa/vuosi). Työtuloa tullaan vastedes myös tarkistamaan vuosittain indeksillä. Työtulon vähimmäismäärän korotuksen tavoitteena on varmistaa, että yrittäjäkassassa itsensä vakuuttavat yrittäjät saavat jäsen maksuaan vastaan aitoa taloudellista hyötyä. Kassan jäsenten kannattaakin jo nyt havahtua tarkistamaan kassaan valitsemansa vakuutustason suuruus, jotta jäsenyydestä on mahdollista saada paras mahdollinen hyöty. Mikäli lakisääteisen eläkevakuutuksen vuosityötulotaso on tällä hetkellä alle vuodessa, jäsenten tulisi nostaa se vaadittavalle tasolle viimeistään vuoden 2015 alusta, jotta oikeus ansiopäivärahaan säilyy myös jatkossa. Yrittäjän perheyrityksessä työllistyneen perheenjäsenen oikeutta työttömyysturvaan suunnitellaan myös helpotettavaksi vuoden 2015 alusta. Helpotus koskisi tilannetta, jossa yritystoiminnan edellytykset ovat heikentyneet pysyväisluonteisesti eikä perheenjäsen enää työskentele yrityksessä. Työttömyyspäivärahan työvoimapoliittisena edellytyksenä olisi tässä tilanteessa se, ettei yritystoiminnasta syntyvä tulo ylitä 1000 euroa kuukaudessa yrityksessä työskentelevää henkilöä kohti nykyisen 710 euron sijaan. Muutos mahdollistaa yhä useammalle kassassa vakuutetulle yrittäjän perheenjäsenelle oikeuden työttömyysturvaan. 6 AYT

7 AJANKOHTAISTA Ilmoita kassaan muuttuneet tietosi Ehdit vielä muuttaa AYT-kassan jäsenmaksun perusteena olevaa työtuloasi koko vuoden 2013 osalta, jos se on jäänyt aiemmin päivittämättä ajan tasalle. AYTkassa ei saa eläkevakuuttajaltasi tietoja vuosityötulosi muutoksista tai indeksikorotuksista, joten jos haluat, että AYT-kassaan valitsemasi työtulotaso seurailee eläkevakuutuksesi vuosityötuloa, ilmoita meille muuttuneista tiedoista aina mahdollisimman pian. Ilmoita mahdollinen työtulomuutoksesi mieluiten vielä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, jotta uuden työtulosi mukainen maksu ehtisi kirjautua verottajalle lähteviin vuoden 2013 jäsenmaksutietoihisi. Otamme tämän vuoden työtuloja koskevia muutoksia vastaan vielä tammikuussa 2014, mutta tuolloin ne eivät enää kirjaudu vuoden 2013 verotukseesi. Suosittelemme, että ilmoitat myös vuotta 2014 koskevat työtulo- ja osoitemuutokset heti tammikuussa, jos ne ovat jo silloin tiedossasi. Näin muuttuneet tietosi ehtivät mukaan helmikuussa lähetettäviin koko vuoden jäsenmaksulaskuihisi. Voit ilmoittaa muutoksista verkkosivustollamme sähköpostitse tai puhelimitse. Joulunajan ja vuodenvaihteen aukiolo Maksuton palvelunumeromme palvelee jouluviikolla maanantaina klo 9-16 ja perjantaina klo Asiakaspalvelumme on kiinni myös viikolla 1 tiistaina ja keskiviikkona 1.1. sekä viikolla 2 maanantaina 6.1. Toimistomme on suljettu jouluviikolla sekä , 1.1. ja 6.1., jolloin emme ota vastaan henkilökohtaisia asiakaskäyntejä. Päivärahojen maksu jouluna ja uutena vuotena Jos olet päivärahanhakija, huomioithan, että jatkohakemuksesi pitää olla perillä AYT-kassassa viimeistään keskiviikkona ennen klo 13, jotta päivärahasi ehtisi maksuun ennen joulua. Tuolloin rahat ovat nostettavissa tilitä perjantaina Perjantaihin klo 13 mennessä tulleet hakemukset käsitellään siten, että ne ovat maksussa perjantaina Vuoden 2014 puolella perjantaihin klo 13 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään niin, että ne ovat maksussa keskiviikkona Työttömyyspäivärahan verotus Vuonna 2014 maksettavat etuudet, myös tammikuus sa maksettavat joulukuun 2013 työttömyyspäivärahat, huomioidaan verotuksessa vuoden 2014 tuloina. Jos haet kassasta päivärahaa etkä toimita meille muutosverokorttia, tammikuussa etuuksia maksaes samme käytämme vuoden 2013 verokorttiasi, jonka tuloseuranta aloitetaan alusta. Uudet verokortit tulevat voimaan Uudet ennakonpidätystiedot tulevat meille suoraan verohallinnosta. Jos et ole hakenut muutosta ennakonpidätykseesi, sinun ei tarvitse toimittaa verokort tia kassaan. Muutosverokorttien tiedot sen sijaan eivät välity meille, joten jos haet etuutta varten muutosvero kortin, lähetä alkuperäinen muutosverokortti kassaan. AYT

8 Marian Hoitava Hieronta hyvinvointia niin asiakkaille kuin yrittäjällekin M ikä innostaa vaihtamaan alaa ja ryhtymään yrittäjäksi? Maria Lehtinen on 36-vuotias koulutettu hieroja ja 9-vuotiaan tytön äiti Helsingistä. Hänen yhden naisen yrityksensä Marian Hoitava Hieronta on jo viiden vuoden ajan tarjonnut laajan valikoiman hierontaa ja hyvinvointihoitoja. Pyysimme Mariaa kertomaan, miksi hän päätti kouluttautua nykyiseen ammattiinsa ja millaista arki pienyrittäjänä on. ALANVAIHTO JA YRITTÄJYYS Menin syksyllä 1998 hierojakoulutukseen Helsingin Hieronta- Akatemiaan. Siellä ei kuitenkaan tuohon aikaan järjestetty näyttötutkintoja, joten hierojan työ antoi odottaa itseään vuoteen 2007 asti. Silloin suoritin näyttötutkinnot Hesotessa, nykyisessä Stadin ammattiopistossa. Olen siis terveydenhuollon ammattihenkilö. Hierojan homma oli kiinnostanut kauan, halusin jotenkin auttaa tai tehdä jotain hyvää ihmisille. Olimme veljeni kanssa pieninä hieroneet sukulaistemme kipeitä hartioita pyynnöstä, joten liekö sieltä jäänyt joku kaiku kytemään koulutukseen hakeutumiseen asti. Hierojakoulutuksen ja näyttötutkintojen välisen ajan tein töitä henkilöstöravintoloissa niin ekstraajana kuin vakituisenakin työntekijänä alkuvuoteen 2008 saakka, jolloin perustin yritykseni Marian Hoitavan Hieronnan. Yrittäjäksi ryhdyin puhtaasti työni takia. Hierojia palkataan melko vähän ja mahdollisuus työllistyä oli oikeastaan helpointa ryhtymällä yrittäjäksi. Lisäksi koin, että oli aika vaihtaa alaa. Yrittäjyyspäätökseen vaikuttivat myös perhesyyt eli lapsenhoidon mielekäs järjestäminen. En halunnut viedä lasta kukonlauluakin aiemmin töihinsä, jotta itse ehdin työ paikalleni ajoissa. Työni iltavoittoisuuden takia olen jonkin verran riippuvainen muiden avusta lastenhoidollisista syistä, joten olemme paljon yhteydessä äitini ja veljeni kanssa. YRITTÄJÄN ARKI Yrittäjänä on hyvä olla, siihen on vain asennoiduttava niin. On lopulta sinusta itsestäsi kiinni millaista se on. Klisee, mutta näin se juuri on. Yrittäjyydessä parasta on se, että saa aivan itse valita kenen kanssa tekee töitä. Aika usein kuulee, ja olen sen myös palkkatyössä ollessani kokenut, että työyhteisöt toimivat erittäinkin huonosti. Ihmiset eivät osaa tehdä töitä keskenään ja ollaan ihan keskenkasvuisia monella tavalla. Myös esimiestason ihmiset ovat toisinaan täysin tehtäviinsä sopimattomia ja kiusaamistakin esiintyy, joten mielelläni olen yrittäjänä. Toisaalta juuri työyhteisön puute välillä mietityttää. Ihminen tarvitsee peiliä toisista ihmisistä ja mieluusti työssä tietenkin oman alan ihmisiä, koska he ymmärtävät työsi luonnetta parhaiten. Onneksi on kollegoita, joiden kanssa voi viettää vaikka virkistysiltaa ja purkaa asioita sekä saada vertaiskokemuksia ja -tukea. 8 AYT

9 OMASTA JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Pidän huolta itsestäni käymällä kollegoiden hoidettavana, pilatestunneilla sekä jollain vaihtuvalla tanssillisella ohjatulla tunnilla. Tällä hetkellä vuorossa on go go-tanssi. Tärkeintä on, että tunnilla on hyvä musiikki ja ohjaaja. On mahtavaa tehdä huomioita ja havainnoida oman kehon kautta erilaisia olotiloja. Koen, että ymmärrän ja voin myös asiakkaita neuvoa paremmin, kun löydän tiedon oman kehoni kautta. TYÖTTÖMYYSTURVAN MERKITYS Koen ansioturvan tärkeäksi. Olen aina kuulunut johonkin liittoon ja kassaan, jotta turva on ollut varmistettuna. Kun menin ensimmäiseen työpaikkaani, isäni neuvoi minulle, että aina kannattaa olla joku turva. Ei voi tietää, miten käy vaikka näyttäisi varmaltakin. Yrittäjänä sitä tietysti toivoo, että pysyisi aina työkykyisenä ja asiakkaita riittäisi, mutta tosiasiassahan on täysin arpapeliä mitä kullekin tapahtuu, joten onneksi yrittäjälläkin on ansioturvan mahdollisuus. YRITTÄMISEN EDELLYTYSTEN PARANTAMINEN Jos yrittäjän ja palkansaajan vastuita saisi tuotua vielä lähemmäksi toisiaan, niin varmasti ihmiset entistä matalammalla kynnyksellä ryhtyisivät yrittämään. Toistaiseksi erot ovat vielä melkoiset. Arvelisin, että tavallinen palkansaaja ei tiedä palkkansa ja työpaikkansa todellisia kuluja. Varsinkin pienyrittäjien täytyy olla aika tarkkana erilaisten maksujen kanssa. Tietysti tästä tulee mieleen esimerkiksi vanhemmuudesta koituvat kulut, jotka käsittämättömästi edelleen ovat naisten työnantajien maksettavina, joten pienet, naisia työllistävät yritykset ovat helposti helisemässä näiden kustannusten takia. TERVEISET YRITTÄJYYTTÄ HARKITSEVALLE Suosittelen lämpimästi yrittäjyyttä. On todella mukavaa tehdä töitä parhaalle pomolle ikinä! Kannattaa kuitenkin huomioida oma jaksaminen jo mahdollisimman alusta lähtien. Lomat on hyvä pitää ja ansioturvakin on aiheellinen valinta. Jäsenmaksu 2014 AJANKOHTAISTA Tämän lehden painoon mennessä Finanssivalvonta ei ole vahvistanut jäsenmaksuamme vuodelle Jäsenmaksu kuitenkin tullee olemaan 2,7 % työttömyys vakuutuksen perusteena olevan työtulon vuodessa ylittävästä osasta vuotuiseen työtuloon saakka ja tämän yli menevältä työtulon osalta 2 %. Jäsenmaksun suuruudessa palattaneen siis vuoden 2011 tasolle. Jäsenmaksun korotus johtuu voimakkaasti kasvaneesta työttömyydestä ja siitä johtuvista etuusmenojen kasvusta. Tiedotamme jäsenmaksusta sen vahvistuttua sivustollamme AYT

10 Hyvät neuvot Tarkista työtulotasosi ennen vuotta 2015 Vuoden 2015 alussa tullee voimaan lakimuutos, jonka myötä yrittäjäkassan jäsenyyden edellytyksenä olevaa vähimmäistyötuloa nostetaan eurosta euroon. Nyt on hyvä aikaa selvittää, onko eläke vakuutuksesi vuosityötulo edelleen ajantasainen. Jos et ole eläkevakuutuksesi tämän hetkisestä vuosityötulosta varma, voit tarkistaa asian omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi. Tarkista nyt myös AYT-kassaan valitsemasi työtulotaso, sillä se on saattanut jäädä jälkeen eläke - va kuu tuksesi kehityksestä. Eläkevakuutusyhtiöt eivät toimita AYT-kassalle tietoja eläkevakuutuksesi mahdollisista muutoksista, joten suosittelemme, että tarkistat vuosittain eläkevakuutuksesi ja kassaan valitun työtulon ajantasaisuuden. AYT-kassan työtulo kannattaa pitää aina mahdollisimman lähellä eläkevakuutuksesi vuosityötuloa, sillä tuolloin saat mahdollisen työttömyyden kohdatessa jäsen maksustasi parhaan mahdollisen hyödyn. Jos jäsenyytesi perustana oleva työtulo AYT-kassassa on tällä hetkellä alle euroa, sinulla on vielä runsaasti aikaa nostaa kassan jäsenmaksutasoa ennen lakiuudistuksen voimaantuloa. Voit halutessasi tarkistaa AYT-kassaan valitsemasi työtulotason verkko sivustoltamme easioinnin kautta, puhelimitse tai sähköpostitse. Tämän lehden sivuilla 5-6 kerrotaan tarkemmin tulevista yrittäjän työttömyysturvaa koskevista lakimuutoksista. Onko yrityksessäsi perheenjäseniä työssä? Jos sinulla on yrityksessäsi perheenjäseniä työssä, perheenjäsenesi saattaa olla myös työttömyysturvassa yrittäjä. Perheenjäsenesi on työttömyysturvalain mukaan yrittäjä, jos hän työskentelee yrityksessä, josta omistat itse tai yhdessä perheesi kanssa vähintään 50 %. Perheenjäseniksi luetaan samassa taloudessa asuvat lapsesi ja lapsenlapsesi, vanhempasi ja isovanhempasi sekä avo- tai aviopuolisosi. Usein on niin, että perheyrityksessä työllistyvä perheenjäsen mieltää itsensä palkansaajaksi, sillä maksaahan hän myös työntekijän eläkevakuutusta. Tuolloin on mahdollista, että perheenjäsenesi kuuluu väärään kassaan ja turvaa ei mahdollisen työttömyyden sattuessa välttämättä olekaan siitä kassasta, jonne hän on maksanut jäsenmaksua. Edellä mainitun kaltaiselle perheenjäsenyrittäjälle ainut tapa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta on yrittäjäkassan jäsenyys. Tee yrityksessäsi työskentelevälle perheenjäsenellesi palvelus ja kysy häneltä missä hän on vakuuttanut itsensä työttömyyden varalta. Jos hän on yrittäjäkassan jäsen, hänen työttömyysturva-asiansa on jo hyvällä tolalla. Jos hän kuuluu edelleen palkansaajakassaan, saattaa olla, että päivärahaoikeus on jo päättynyt. Ota yhteys AYT-kassaan, jos et ole aivan varma, koskeeko tämä juuri sinun perheenjäsentäsi ja autamme selvittämään tilanteen niin, ettei asiasta jää epäselvyyttä. 10 AYT

11 Muutosilmoitus Henkilötiedot YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Nimi Puhelinnumero Osoitteenmuutos Henkilötunnus Tilinumero (mahd. jäsenmaksupalautukselle) Uusi katuosoite Uusi postinumero ja -toimipaikka Matkapuhelin Sähköposti Työtulomuutos Uusi kassan työtulo /vuosi alkaen Muutos jäsenmaksulaskutukseen merkitään voimaan kalenterikuukauden alusta lukien. Kassaan valittavan työtulon on oltava vähintään /vuosi ja se saa olla enintään jäsenen lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL, MYEL) vahvistetun työtulon suuruinen. TyEL-vakuutetuilla yrittäjillä kassaan valittava työtulo voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä. Jäsenmaksuvapautus Haen vapautusta AYT-kassan jäsenmaksusta alkaen Muutos jäsenmaksulaskutukseen merkitään voimaan kalenterikuukauden alusta lukien. Syy työkyvyttömyys äitiysloma vuosityötulo (YEL, TyEL, MYEL) on pienempi kuin /vuosi alkaen eläkevakuutus (YEL, TyEL, MYEL) on päätetty alkaen siirtyminen palkkatyöhön alkaen eläke, mikä myönnetty alkaen muu syy, mikä Jäsenmaksuvapautus työttömyyden perusteella merkitään voimaan, kun jäsen toimittaa ansiopäivärahahakemuksen kassaan. Jos olet työtön, mutta et hae päivärahaa kassasta, ilmoita työttömyydestä kohdassa muu syy. Muut muutokset Muutokset voimassa alkaen yritysmuoto yrityksen nimi omistusosuus, omistan itse % samassa taloudessa asuvat perheenjäseneni omistavat % asema yrityksessä: hallituksen varsinainen jäsen toimitusjohtaja muu, mikä Eroilmoitus Haluan erota AYT-kassasta. Eron syy siirtyminen palkkatyöhön eläkkeen alkaminen muu syy, mikä Kassasta toiseen siirryttäessä ansioturvan säilymisen edellytys on, että AYTn jäsenmaksu on kunnossa eropäivään asti. AYT toimittaa tarvittaessa uuden laskun jäljellä olevasta jäsenmaksusta. HUOM. Jos olet lopettamassa yritystoimintaasi ja aiot hakea ansiopäivärahaa AYT-kassasta, älä eroa kassasta vaan hae jäsenmaksuvapautusta. Päiväys Allekirjoitus Jäsentietojen muutokset maksuton palvelunumero

12 Muutosilmoitus Vastaanottaja maksaa postimaksun TUNNUS VASTAUSLÄHETYS Taita ja niittaa Taita ja niittaa

13 Yrittäjän apuna YritysHelsinki Haastattelimme Timo Mäkilää, joka työskentelee yritysneuvojana YritysHelsingissä. HEI TIMO, KERTOISITKO LUKIJOILLEMME ITSESTÄSI? Olen Timo Mäkilä, 66-vuotias prosessiautomaatioinsinööri. Olen suorittanut opintoja Helsingin kauppakorkeakoulussa. Graduni käsitteli markkinointia, logistiikkaa ja tuotantotaloutta. Työkokemusta minulla löytyy myynti- ja projekti-insinöörin tehtävistä sekä kansainvälisen teknisen kaupan alalta. Nyt olen ollut yli 10 vuotta yritysneuvojana ja -kurssivastaavana. Työpaikkani on Helsingin kaupungin YritysHelsinki Kaisaniemenkadulla. Asun Helsingin Viikinmäessä. Vantaanjoen varrella on hyvät ulkoilumahdollisuudet pyöräilylle ja kävelylle. Käyn myös kuntosalilla, konserteissa ja teatterissa. Olen kiinnostunut matkailusta ja käynyt muun muassa Vienan Karjalassa, Murmanskissa, Grönlannissa, Amazonilla Brasiliassa, Egyptissä, Italiassa ja Kiinassa. Maa- ja kulttuurikiinnostuksesta on hyötyä myös maahanmuuttajien yritysneuvonnassa. Olen kiinnostunut mm. teknologian, biologian ja korkeakoulujen yhteydessä tapahtuvasta tutkimuksesta ja ongelmien ratkaisuista. Yksi mielenkiintoinen kokoontumis -, koulutus- ja monitieteinen paikka on Helsinki Think Company, joka on Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin YritysHelsingin yhdessä toteuttama kohtaamispaikka yrittäjyyden edistämiseksi. KAUANKO YRITYS-HELSINKI ON TOIMINUT JA MIKÄ ON TOIMINTANNE YDIN? Helsingin Uusyrityskeskus ry ja Helsingin kaupungin NYPyrityspalvelut yhdistyivät YritysHelsingiksi viisi vuotta sitten. Toimintamme ydin on uusien yritysten neuvonta ja alkavien yrittäjien koulutus mukaan lukien maahanmuuttajien yrityspalvelut. Lisäksi teemme töitä kasvuyritysten parissa. KERTOISITKO, MILLAISIA ASIAKKAITA TEILLÄ KÄY? YritysHelsingissä käy henkilöitä, perheitä, tiimejä ja pienyhteisöjä sekä osuuskunta- ja kasvuyrityshankkeita. Yritys- Helsingillä on yli 10 neuvojaa, jotka tekevät runsaat 3000 neuvontaa vuodessa. Kun henkilö on osallistunut Miten perustan yrityksen?-infotilaisuuteen ja laatinut liiketoimintasuunnitelman, hän pääsee neuvontaan varaamalla ajan esimerkiksi puhelimitse numerosta YritysHelsingissä voi varata tapaamisen myös starttirahakäsittelijälle. Lisätietoja löytyy sivuiltamme MITKÄ SINUSTA OVAT SUURIMMAT ONGELMAT OMAA YRITYSTÄ PERUSTETTAESSA? Ongelma on liiallinen kiire. Yrityksen perustamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Lisäksi tulee olla kohtuullisesti omaa rahaa tai mahdollisuus saada rahoitusta. Monet pankit eivät ole valmiita myöntämään lainaa, etenkään, jos vakuuksia ei ole. Lisäksi ongelmana ovat mm. se, että liikeidea ja suunnitelmat tai laskelmat eivät ole toteuttamiskelpoisia, eikä markkinaselvitysten perusteella asiakkaita ja kysyntää ole riittävästi. MITEN YRITYS-HELSINKI AUTTAA NÄIDEN ONGELMIEN RATKOMISESSA? Yritysneuvonnassa voidaan arvioida rahoitustarvetta ja yrityksen mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan. Rahoitusta voidaan hakea Finnverasta. Yrittäjä voi henkilökohtaisesti hakea omiin elinkustannuksiinsa starttirahaa. Yritysneuvoja neuvoo laskelmien tekemisessä. Alkavan yrittäjän on varmistettava oma osaamisensa sekä toiminnan että yrittäjyyden osalta, esimerkiksi yrityskurssin avulla. AYT

14 JOS MINULLA ON JO TOIMIVA YRITYS, MILLAISTA PALVELUA YRITYS-HELSINKI MINULLE TARJOAA? Neuvontaa voi saada useamman kerran ja rekisteröinnin jälkeenkin on mahdollista saada vielä kahdesta kolmeen vuotta jälkineuvontaa. Yritysneuvonta auttaa laskelmissa ja vakuuttavan hakemuksen tekemisessä. Neuvonta antaa myös lausunnon mm. Finnveralle ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston starttirahakäsittelijöille. Tarpeen tullen yrittäjä voidaan ohjata neuvottavaksi asiantuntijoille. Tämä toimeksianto on kuitenkin maksullinen. Muuten neuvontamme on pääsääntöisesti maksutonta. Toimivien yritysten neuvontaa lisätään vähitellen, mutta alkavien yritysten määrä on tällä hetkellä niin suuri, että vaativien neuvontojen mahdollisuudet ovat rajalliset. Myös vaativuus edellyttää asiantuntijayrityksen taitoja ja tietoja toimeksiantona esim. yritysmuotojen muutokset, joissa tarvitaan laajaa ja perinpohjaista lainsäädännön soveltamista. YritysHelsingissä pidämme jonkin verran iltakursseja teemoittain ja Helsinki Think Companyssä on myös päivisin infoja erityisteemoista. MITÄ HALUAISIT SANOA SELLAISELLE HENKILÖLLE, JOKA PARHAILLAAN POHTII YRITTÄJÄKSI RYHTYMISTÄ? Jos pohdit tai läheisesi pohtii yrittäjäksi ryhtymistä, niin käy YritysHelsingin verkkosivustoilla www. yrityshelsinki.fi ja www. liiketoimintasuunnitelma.com. Varaa neuvonta-aika puhelimitse numerosta tai sähköpostilla osoitteesta niin saat varauksen yhteydessä postitse Oppaan Yrittäjyyteen Aloittavien yrittäjien kannattaa ottaa työttömyysvakuutus Ammatinharjoittajan ja yrittäjän työttömyyskassasta. Kaisaniemenkatu 6 A, 6. krs PL 37, Helsingin kaupunki Avoinna: 8:30 16:30 Puh (0) MITÄ SUOMESSA VOITAISIIN MIELESTÄSI TEHDÄ YRITTÄMISEN EDELLYTYSTEN PARANTAMISEKSI? Yrityskursseja on vähennetty ja niitä on aika ajoin vaikea löytää. Neuvonta on tullut yhä tärkeämmäksi. Rahoituksen saaminen on osin vaikeaa. Alkavan yrittäjän pitää löytää erilainen liikeidea, muuten hän joutuu kohtuuttomaan hintakilpailuun. Markkinaselvityksen on oltava ajan tasalla, tilanteet muuttuvat nopeasti. Esimerkiksi kansainvälinen nettikauppa (verkosto) voi viedä kannattavuuden tappiolliseksi. Timo Mäkilä, yritysneuvoja Puh AYT-kassa Kosmetologipäivillä Wanhassa Satamassa A YT-kassa osallistui 75-vuotisjuhlavuottaan viettävän Suomen Kosmetologien yhdistyksen SKY:n järjestämille Kosmetologipäiville Helsingin Wanhassa Satamassa. Suosituille kosmetologipäiville kokoontui innokas joukko ihon- ja kauneudenhoitoalan ammattilaisia, maahantuojia, alan opettajia sekä oppilaita. Teimme kolmelle Kosmetologipäivien näytteilleasettajalle paikan päällä pikahaastattelut. Kysyimme kaikilta kolmelta kosmetologia-alan yrittäjältä samat kolme kysymystä: 1. Kuinka päädyit yrittäjäksi? 2. Mikä on ajankohtaista kosmetologiaalalla tällä hetkellä? 3. Mitä työttömyysturva merkitsee yrittäjälle? 14 AYT

15 Yrittäjä: Satu Pihlhjerta Yritys: Kauneushoitola Satu Pihlhjerta 1 Yrittäjyys on alallamme melko luonnollinen valinta, koska työllistäjiä on aika vähän ainakin hoitolapuolella. Perheessäni on myös yrittäjiä, joten sekin vaikutti asiaan. 2 Ajankohtaista negatiivisella puolella on, että kauheasti vouhotetaan taloudellisesta tilanteesta, joka herättää epävarmuutta. Toivoisin, että me yrittäjät pitäisimme huolta niistä asiakkaista, jotka meillä on ja panostaisimme siihen, että he käyttäisivät palveluitamme enemmän. Opettajani sanoin: Ala kärsii valitettavasti työttömyydestä ja harmaasta taloudesta sekä ilman tutkintoa puuhastelevista. 3 Turvaa, tietenkin. Kun ikää tulee lisää, työttömyysturva-asiat tulevat uudelleen ajankohtaisiksi, että onko nämä turva-asiat oikeasti kunnossa. En usko, että tätä meidän alalla hirveästi mietitään. Yrittäjä: Pauliina Hautala Yritys: Tzana 1 Olin aikaisemmin telealalla myyntipäällikön tehtävissä ja rakastin myyntiä, mutta halusin tehdä sitä jonkun muun tuotteen parissa. Äitiyslomalla sitten asia kirkastui mieleeni ja päätin kokeilla siipiäni yrittäjänä. En ole päivääkään katunut päätöstäni. 2 Uskon, että ala muuttuu koko ajan ja tietyt perusasiat säilyvät. Maahantuomamme hampaiden valkaisutuotteet ovat yksi uusi suuntaus. Messuilla on myös paljon ekologisia tuotteita. 3 Se oli yksi tärkeimmistä asioista heti aluksi. Olen myös palkansaajana aina kuulunut eri liittoihin sekä kassaan, joten minulle oli itsestäänselvyys, että myös yrittäjänä olen kassan jäsen ja saan sitä kautta turvaa sekä tietoa. Yrittäjä: Helena Mahlakaarto Yritys: Kauneudella Tmi 1 Harkitsin pitkään ennen yrittäjyyttäni, mitä alkaisin tehdä isona. Koska olen ollut kauneuden kanssa aina tekemisissä, päätin vaihtaa täysin ammattia ja kouluttautua kauneudenhoitoalalle. Siirryin alan opiskelijaksi kolme vuotta sitten ja heti opintojen päätyttyä päätin, että ainoa oikea ratkaisu minulle on perustaa oma yritys. 2 Tänä päivänä luonnonmukaisuus on lisääntyvä trendi kosme tiikka-alalla maailmanlaajuisesti. Tuon itsekin tällä hetkellä maahan kahta ranskalaista luonnonkosmetiikkasarjaa. 3 Työttömyysturva antaa minulle mielenrauhaa, sillä koskaan ei voi tietää mitä tuleman pitää. Se on minulle turva tulevaisuutta varten. AYT

16 Yrittäminen on vapautta ja valintoja. Tee hyvä päätös ja vakuuta itsesi työttömyyden varalta. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa tutkitusti erinomaista palvelua ja tavoitettavuutta. YRITTÄJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Selvitä turvasi maksutta ja liity jäseneksi.

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen. Villa Mandala -perheyrityksen ilot. Kassankokouskutsu s.4

Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen. Villa Mandala -perheyrityksen ilot. Kassankokouskutsu s.4 1 2013 Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen Villa Mandala -perheyrityksen ilot Kassankokouskutsu s.4 Tässä numerossa Puheenjohtajan palsta...3 Ajankohtaista...4 Villa Mandala stressinhallinnan

Lisätiedot

esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi

esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi Mihin tarvitset Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan jäsenyyttä? Yritystoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä hallitset

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 SMYL ry:n jäsenlehti nro 1 12.3.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 YRITTÄJYYS Yrittäjyys nähdään usein talouden moottorina uuden luojana Sinustako Yrittäjä? TYKY-PÄIVÄ 12.5. TYKY-päivä

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

"Potkuri imi miestä vaatteistaan."

Potkuri imi miestä vaatteistaan. pam Nro 14/2014 28.11. pamlehti.fi 15. vuosikerta "Potkuri imi miestä vaatteistaan." ilari sirkka, sivu 4 Robotit Lauri Ihalainen: työ ei häviä, vaan muuttuu. sivu 20 Koulutus Lehden keskellä ensi vuoden

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun 4 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Tilapäinen alennus maksuun Verkkopalvelujen käyttö tuplaantui Ilmarisen palvelua arvostetaan Antti Tanskanen: Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot KANNEN KUVA:

Lisätiedot

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2015 YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s.

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot