esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi"

Transkriptio

1 esite2013 Hallitse riskit liity jäseneksi Asiantuntijat palveluksessasi

2 Mihin tarvitset Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan jäsenyyttä? Yritystoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä hallitset työttömyysturvalla. Riskit saattavat realisoitua markkinatilanteen muutoksista tai muusta sinusta riippumattomasta seikasta johtuen. Halusi tai mahdollisuutesi jatkaa yritystoimintaasi voivat loppua syystä tai toisesta. Muutokset vaikuttavat samalla koko perheesi toimeentuloon. Näiden riskien hallitsemiseksi yrittäjät vakuuttavat itsensä työttömyyden varalta AYT-kassan jäsenyydellä. AYT-kassa - työttömyysturvaa yrittäjille vuodesta 1995 Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT on suomalaisten yrittäjien perustama työttömyyskassa, joka tarjoaa jäsenilleen työttömyys turvaa. Toimintaamme valvoo Finanssivalvonta. AYT-kassa on luotettava, vakavarainen ja tehokas kassa, joka on turvanasi sillä kaikkein huonoimmallakin hetkellä. Meillä päivärahahakemukset käsitellään yleensä samana päivänä kun ne saapuvat kassaan. AYT kassa maksaa työttömäksi jääneelle kassan jäsenelle ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Ydintehtävämme ohella osallistumme aktiivisesti yrittäjäturvan kehittämiseen ja tiedotamme yrittäjän työttömyysturvasta sekä osallistumme aloittavien yrittäjien koulutustilaisuuksiin. Kuka voi liittyä? Voit liittyä AYT-kassaan, mikäli olet Suomessa vakituisesti asuva päätoiminen yrittäjä ja lakisääteisen eläkevakuutuksesi vahvistettu työtulo on vähintään euroa vuodessa (710 euroa/kk). Työttömyysturvajärjestelmässä olet yrittäjä, jos olet: YEL- tai MYEL-vakuutettu TYEL-vakuutettu ja työskentelet: - johtavassa asemassa yrityksessä, josta omistat vähintään 15 % tai yhdessä perheesi kanssa omistatte (tai perhe omistaa) vähintään 30 % tai - yrityksessä, josta perheesi (esimerkiksi puolisosi) omistaa vähintään 50 % Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva avio- tai avopuoliso, omat lapset ja vanhemmat. Johtavassa asemassa ovat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden omistusosuus on yli 15 %. Mikäli olet tämän määritelmän mukainen pää toiminen yrittäjä, et voi kuulua palkansaajien työttömyyskassaan, vaan sinun tulee vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta yrittäjien työttömyyskassassa. AYTkassassa asiantuntijamme antavat lisätietoa jäsenyydestä. Maksuton palvelunumeromme on

3 Työttömyysturvatasosi valinta AYT-kassan jäsenenä sinulla on oikeus valita päivärahasi ja jäsenmaksusi perusteena käytettävä työtulo. YEL- ja MYEL-vakuutettuna valintasi on sidoksissa yritystoiminnan lakisääteisen eläkevakuutuksesi perusteeksi vahvistettuun työtuloon, ei siis esimerkiksi verotettavaan ansiotuloon. TyEL-vakuutettuna valintasi kuitenkin riippuu verotettavasta tulostasi. AYT-kassaan valitsemasi työtulo saa olla enintään vahvistetun eläkevakuutustulosi suuruinen ja sen pitää olla vähintään euroa vuodessa (710 euroa/kuukaudessa). Valitsemaasi työtuloa voit muuttaa esim. vahvistetun eläkevakuutustyötulosi muuttuessa. Edullinen jäsenmaksusi Vuosimaksun suuruus vuonna 2013 on 1,9 % vakuutuksen perusteeksi valitun työtulon euroa vuodessa ylittävästä osasta euron vuotuiseen työtuloon saakka ja tämän ylittävältä osalta 1,45 % (ks. taulukko sivulla 4). Esimerkiksi euron vuotuisella työtulolla jäsenmaksusi on vain 22,49 euroa kuukaudessa (vuosijäsenmaksu 269,80 euroa). Tällä jäsenmaksulla saat työttömyystilanteessa päivärahaa 52,74 euroa päivässä ja maksamasi jäsenmaksu maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti. Jäsenmaksusi voit maksaa valintasi mukaan yhdessä, kahdessa tai neljässä erässä. Liittymisvuonna jäsenmaksu peritään liittymiskuukaudesta lähtien. AYT-kassan jäsenmaksu on henkilökohtaisessa tulo verotuksessasi kokonaisuudessaan vähennyskelpoinen. Milloin voit saada päivärahaa? Sinun on oltava työtön Yrittäjänä saat työttömyyspäivärahaa, jos yrityksessä työskentelysi on päättynyt tai yritystoimintasi on kokonaan lopetettu. Työskentely yrityksessä voi lain mukaan päättyä työkyvyn pysyvään ja olennaiseen alenemiseen, palkan saajaan rinnastettavalla yrittäjällä toimeksiantosuhteen päättymiseen tai kausiluontoisella yrittäjällä toimintakauden päättymiseen. Yrittäjän perheenjäsenellä työskentely voi päättyä muun muassa työkyvyn pysyvään ja olennaiseen alenemiseen, tuotantosuunnan lopettamiseen tai tietyin ehdoin lomauttamiseen. Yritystoiminta voi loppua myyntiin, konkurssiin tai muutoin liiketoiminnan lopettamiseen. Yrittäjänä olet oikeutettu päivärahaan sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi kotipaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon ja työvoima viranomaiset ovat todenneet sinut päivärahaan oikeutetuksi. Katso työttömyysedellytyksistä tarkemmin kassan työttömyysturva oppaasta, jonka löydät osoitteesta Työssäoloehtosi on oltava täyttynyt Oikeutesi päivärahaan AYT-kassasta edellyttää lisäksi, että työssäoloehtosi on täyttynyt tai jälkisuojasi palkansaajakassasta on voimassa (ks. kohta Palkansaajakassasta AYT-kassaan). Yrittäjänä työssäoloehtosi täyttyy, kun olet ollut AYTkassan jäsen vähintään 18 kuukautta ennen työttömäksi jäämistä. Lisäksi edellytetään, että sekä lakisääteisen eläkevakuutuksesi vahvistettu työtulo että AYT-kassaan valitsemasi työtulo ovat tänä aikana olleet vähintään euroa/v (710 euroa/kk). 3

4 Kun täytät päivärahan saamisen ehdot, AYT maksaa sinulle ansiopäivärahaa 7 päivän omavastuuajan jälkeen viideltä päivältä viikossa yhteensä enintään 500 päivän ajan. Jos sinulle jää myyntivoittoa yritystoimintasi päättyessä, kassa laskee kuinka pitkän ajan työtuloa myyntivoitto vastaa. Päivärahan maksu voi alkaa vasta tuon ajan jälkeen. Näin tehtävä myyntivoittojaksotus voi kestää enintään 24 kuukautta. Myyntivoittoa vähentävät hankintamenot ja mahdolliset velat. Myyntivoittoa ei jaksoteta, jos työllistymisesi yrittäjänä päättyy, toimintasi yrittäjänä on kestänyt enintään 18 kuukautta tai yrityksesi viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma yritystoiminnan veloilla vähennettynä on enintään euroa. Päivärahan suuruus Yrittäjäpäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneiden 18 kuukauden ajalle valitun työtulon perusteella. Yrittäjänä voit saada myös jälkisuojapäivärahaa (ks. kohta Palkansaajakassasta AYT-kassaan). AYT-kassan maksama yrittäjäpäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosan suuruus vuonna 2013 on 32,46 euroa. Ansio-osan suuruus on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausitulo on yli 3 408,30 euroa, ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 20 %. Lapsikorotukset ovat 5,24 euroa yhdestä, 7,69 euroa kahdesta ja 9,92 euroa kolmesta tai useammasta alle 18-vuotiaasta huollettavasta. Oheisessa taulukossa on esimerkkejä AYT-kassan jäsenmaksusta ja päivärahan suuruudesta ilman lapsikorotuksia. Vuosijäsenmaksu on taulukossa laskettu myös kuukautta kohden. Päivärahan suuruus lapsikorotuksineen saa olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta työtulosta. Työtulo Jäsenmaksu Päiväraha / vuosi / vuosi / kk / päivä ,68 4,31 32, ,80 6,65 34, ,80 14,57 44, ,80 22,48 52, ,80 30,40 61, ,30 36,44 70, ,30 48,53 87, ,30 60,61 96, ,30 84,78 111, ,30 121,03 135,00 Esimerkki: Jos olet vakuuttanut itsesi AYT-kassassa euron vuosityötulosta, saat työttömäksi jäädessäsi ansiopäivärahaa meiltä AYTkassasta 61,46 euroa/pv ja enimmäismaksuajalta (500 pv) yhteensä euroa. Jos et ole AYT-kassan jäsen, saat Kelasta 32,46 euroa/pv ja enimmäismaksuajalta yhteensä euroa AYT-kassa, työttömyyspäiväraha 500 päivältä KELA, työttömyyspäiväraha 500 päivältä Työtulosi Työtulosi

5 Palkansaajakassasta AYT-kassaan Jos kuulut palkansaajakassaan, ota yhteyttä AYTkassaan heti kun aloitat yritystoimintasi. Näin hyödyt parhaiten palkansaajakassan jäsenyydestäsi. Jäsenyys palkansaajakassassa ei kerrytä yrittäjän työssäoloehtoa. Voit siirtyä palkansaajakassasta yrittäjäkassaan ilman katkosta ansioturvassa. Tämä toteutuu jälkisuojajärjestelyn ja työssäoloehtohyvityksen kautta. Jälkisuoja-aika kestää yrittäjäksi ryhtymisestä yrittäjän työssäoloehdon täyttymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Tuona aikana työttömäksi jäänyt yrittäjä voi saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön ansioiden perusteella. AYT-kassa maksaa myös tämän ns. jälkisuojapäivärahan jäsenilleen. Yrittäjänä voit saada 6 kuukauden hyvityksen työssäoloehtoosi, mikäli liityt AYT-kassaan kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä. Jäsenmaksujesi palkansaajakassaan tulee olla maksetut jäsenyytesi päättymiseen saakka. Työssäoloehtohyvityksen saatuasi yrittäjän työssäoloehtosi täyttyy jo 12 kuukauden jäsenyyden jälkeen. Näin toimien työttömyysturvasi säilyy voimassa katkotta. Samankaltainen jälkisuojajärjestely on säädetty myös tilanteeseen, jossa yrittäjäkassan jäsen siirtyy palkansaajaksi. Jos et ole siirtynyt ensimmäisen yrittäjäkuukauden aikana AYT-kassaan, kannattaa se kuitenkin tehdä mahdollisimman pian. Tällöin ehdit jälkisuojan turvin hankkia mahdollisimman suuren osan työssäoloehdosta. Jos ryhdyt palkansaajasta yrittäjäksi tai yrittäjästä palkan saajaksi, kannattaa sinun siis välittömästi vaihtaa palkansaajakassasta yrittäjäkassaan ja päinvastoin. Tällöin ansioturvasi säilyy koko ajan katkottomana. Voit kuulua vain yhteen työttömyyskassaan kerrallaan. Huomioithan, että jos et ole kuulunut palkansaajakassaan, sinun kannattaa liittyä AYTkassaan välittömästi. Näin työssäoloehtosi alkaa kertyä heti. Voit saada ansiosidonnaista työttömyys turvaa AYT-kassasta jo 18 kuukauden kuluttua, mikäli jäät tuolloin työttömäksi. Liittyminen AYT-kassaan ja lisätiedot Liity AYT-kassaan kätevästi nettisivujemme kautta osoitteessa Voit valtuuttaa meidät irti sanomaan jäsenyytesi entisessä työttömyyskassassasi. Tässä esitteessä on myös liittymislomake, jonka voit lähettää AYT-kassaan postitse tai faksilla. Lisää tietoja yrittäjän työttömyysturvasta ja AYTkassasta saat nettisivuiltamme Yrittäjän työttömyysturvaoppaamme löytyy sähköisessä muodossa nettisivuiltamme. Voit tilata oppaan maksutta toimistostamme. Yrittäminen on tasapainoilua muuttuvissa olosuhteissa. Hallitse riskit! Työttömyysturvaa yrittäjille Maksuton palvelunumero

6 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E F Vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H I J Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Informaatio ja viestintä (esim. kustannustoiminta, televiestintä, ohjelmisto- ja tietopalvelutoiminta) L Kiinteistöalan toiminta (esim. kiinteistökauppa, vuokraus, isännöinti) M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (esim. lakiasiat, laskentatoimi, insinööripalvelut, mainostoiminta, markkinatutkimus) P Koulutus Q Terveys-ja sosiaalipalvelut (esim. lääkäri-, fysioterapia-, päivähoito-, vanhustenhoitopalvelut) R S X Taiteet, viihde ja virkistys Muu palvelutoiminta (esim. tietokoneiden korjaus, pesula-, kampaamo-, kauneudenhoitopalvelut) Muu kuin edellä mainittu K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

7 Liittymislomake Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Sähköposti Kotipuhelin Matkapuhelin Yrityksen nimi Päätoimisen yritystoiminnan alkamispäivä Jos et halua liittyä heti, ilmoita tässä haluamasi liittymispäivä Yrittämisen muoto ammatinharjoittaja toiminimi kommandiittiyhtiö avoin yhtiö osakeyhtiö osuuskunta Toimiala (katso koodi viereiseltä sivulta) Omistussuhteet Omistan itse % Samassa taloudessa asuvat perheenjäseneni omistavat % Omistan itse tai samassa taloudessa asuvat perheenjäseneni omistavat toisen yhtiön kautta osuuden yrityksestä, jossa työllistyn päätoimisesti. Lisätietoja Asema yrityksessä hallituksen varsinainen jäsen toimitusjohtaja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies toiminimen haltija muu Työttömyysturvatason valinta kassaan Lakisääteisen eläkevakuutuksen laji: YEL TyEL vuosityötulo MYEL vahvistettu vuosityötulo /v TyEL:in alainen bruttopalkka vuodessa /v vahvistettu vuosityötulo /v Päivärahan ja jäsenmaksun perusteeksi katsotaan valitsemasi työtulo, joka voi olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL, TyEL) perusteeksi vahvistetun vuosityötulon suuruinen ja jonka tulee olla vähintään /v. Pienemmällä työtulolla ei AYT-kassaan voi liittyä. Valitsemani työtulo /v Jäsenmaksu Haluan maksaa jäsenmaksun: yhdessä erässä kahdessa erässä neljässä erässä Olen jäsenenä seuraavassa ammattiliitossa: En ole jäsenenä missään ammattiliitossa. Edellisen työttömyyskassan nimi: Valtuutan AYTn irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä kassasta. Huom. Vain työttömyyskassasta, ei liitosta. Haluan liittyä AYT-kassan jäseneksi ja vakuutan, että minulla on yllämainitun suuruinen eläkevakuutus tai että olen sellaisen ottamassa liittymisajankohdasta lähtien. Päiväys Allekirjoitus Postita liittymislomake osoitteeseen AYT-kassa, Ratavartijankatu 2 B, Helsinki tai faksaa numeroon (09)

8 Vastaanottaja maksaa postimaksun AYT TUNNUS VASTAUSLÄHETYS Taita ja niittaa... Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT Maksuton palvelunumero ma-to klo 9-16 pe klo faksi Asiakaskäynnit arkisin klo 9-13 Ratavartijankatu 2 B, 1. krs HELSINKI

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei MYYNTIVOITTOLASKELMA (Yritystoiminnan taloudellinen tilanne yrittäjyyden lopettamishetkellä) Toimita tämä lomake täytettynä ensimmäisen päivärahahakemuksesi mukana omaan työttömyyskassaasi tai Kelan toimistoon

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 SMYL ry:n jäsenlehti nro 1 12.3.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 YRITTÄJYYS Yrittäjyys nähdään usein talouden moottorina uuden luojana Sinustako Yrittäjä? TYKY-PÄIVÄ 12.5. TYKY-päivä

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN INFO 2009. KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN INFO 2009. KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611 NIUVANNIEMEN SAIRAALAN 1 ry INFO 2009 KOTISIVUT www.elisanet.fi/jhl611 2 HENKILÖLUETTELO VUONNA 2008-2009 PUHEENJOHTAJA Pirjo Rissanen HALLITUKSEN JÄSENET HALLITUKSEN VARAJÄSENET Merja Auvinen Eija Jetsu

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO

EDUT OVAT VOIMASSA KOKO TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN, MITÄ PALVELUJA SAAT METALLI- LIITOSTA SEKÄ MITÄ ETUJA SAAT JÄSENKORTILLASI, KUN JÄSE- NYYTESI ON KUNNOSSA. SAAT EDUT ESITTÄMÄLLÄ KORTIN ASIOIDESSASI ETUJA TARJOAVISSA YRITYKSISSÄ.

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE 1 SISÄLLYSLUETTELO I OSA: TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMINTA... 3 1 SÄÄNNÖT... 3 1.1 HAKEMUS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI (OHJE)... 3 1.2 MALLISÄÄNNÖT (OHJE)... 4 1.2.1

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle

Aikuiskoulutustuki. opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai yrittäjälle 2013 2014 Sisällysluettelo Aikuiskoulutustuki lyhyesti................................................... 5 Aikuiskoulutustuen

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot