Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon tukirahoitus valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 Valtion talousarvioehdotus vuodelle 2014 on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Esitetyt määrärahat sekä maa- ja metsätalousministeriön että ympäristöministeriön hallinnonalalla eivät lupaa aiempaa parempia aikoja yhdyskuntien vesihuoltohankkeille, kuten yhdysvesijohtojen ja siirtoviemäreiden rakentamiselle. Vesilaitosyhdistys on lähestynyt kansanedustajia perustellen valtion tukirahoituksen merkitystä erityisesti ylikunnallisten hankkeiden toteutumiselle. Vesihuoltolaitosten edustajien toivotaan myös lähestyvän omien alueidensa kansanedustajia, jotta nämä pitäisivät kunnille ja laitoksille tärkeiden hankkeiden tukirahoituksen puolta budjettikäsittelyssä. Liitteenä on Vesilaitosyhdistyksen kansanedustajille (maa- ja metsätalousvaliokunta, ympäristövaliokunta ja eduskuntaryhmät) lähettämä saatekirje. Saatekirje. Koko valtion talousarvioehdotus löytyy seuraavasta linkistä: Talousarvioehdotus vesihuollon tukirahoitusta koskevalta osin löytyy seuraavista pdftiedostoista: MMM (mom ) ja YM (mom ). MMM (mom ) YM (mom ). MMM:n määrärahoissa vesihuollon tukemiseen on rahoitusta esitetty vain menolajeissa Vesihuoltohankkeet (yht. 2,0 milj. ) ja Maaseudun vesihuoltotoimenpiteet (yht. 8,0 milj. ). Näistä maaseudun vesihuoltotoimenpiteille esitetty summa kohdistuu kokonaisuudessaan (8 milj. ) valtakunnallisen viemäröintiohjelman mukaisille pienille alueellisille viemäröintihankkeille, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2016 mennessä. Vesihuoltohankkeille esitetty 2 milj. määräraha kohdistuu kokonaisuudessaan jo käynnissä oleville yhdys- ja siirtojohtohankkeille. Uusille hankkeille tukirahoitusta ei tällä momentilla ole esitetty. Näin ollen yhdyskuntien isojen vesihuoltohankkeiden tukemiseen MMM:n määrärahasta kohdistuu yhteensä vain 2,0 milj.. YM:n määrärahoissa vesihuollon tukemiseen on rahoitusta esitetty menolajeissa 1. Uudet ympäristötyöhankkeet (yht. 5,1 milj. ), ja 5. Muut avustukset (yht. 2,0 milj. ). Kohtaan 2. Keskeneräiset ympäristötyöhankkeet ei ole esitetty määrärahaa, koska aikaisempina vuosina YM:n tukikiintiö oli jo käytetty käynnissä oleviin hankkeisiin. Uusille ympäristötyöhankkeille esitetystä kokonaissummasta (5,1 milj. ) noin 4,5-4,6 milj. kohdistuu uusille siirtoviemärihankkeille. Niissä valtion tukiosuus on vähintään Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 /hanke, ts. rahoitusta lienee saamassa uutta hanketta. Tuki uusille siirtoviemärihankkeille voi sisältää sekä suoraa avustusta että valtion vesihuoltotöinä kohdistuvaa tukea. Muut avustukset (2,0 milj. ) kohdistuvat pääosin haja-asutuksen jätevesineuvontaan (1-1,5 milj. ). Noin kohdistuu pohjavesien suojelusuunnitelmien avustamiseen. Loput kohdistuu pienehköihin haja-asutuksen viemäröintihankkeisiin. Näin ollen yhdyskuntien isojen vesihuoltohankkeiden tukemiseen YM:n määrärahasta kohdistuu yhteensä vain 4,5-4,6 milj.. Yhdyskuntien jäteveden puhdistushankkeisiin YM:n tukirahoitusta ei ole esitetty. YM:n hallinnonalan budjetin momentilla Eräät ympäristömenot on kuitenkin noin varaus Itämerirahoitukseen, joka osittain liittyy jätevedenpuhdistuksen kehittämisen tukemiseen: Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi määrärahaa kohdennetaan erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueille ravinnekierrätysohjelman kehittämishankkeisiin ja suojelutoimenpiteisiin. Pohjoismainen jätevesikonferenssi Malmössä, Ruotsissa. Konferenssissa kuulet kokemuksia ja uutta tietoa jätevesien ja lietteen käsittelystä sekä viemäriverkostoista. Monipuolisen ohjelman ohella valittavana on viisi mielenkiintoista tutustumiskohdetta. Tilaisuus on tarkoitettu kokoontumispaikaksi vesihuoltolaitosten henkilökunnalle, vesihuoltoalan yrityksille, tutkijoille, suunnittelijoille, viranomaisille ja muille asiantuntijoille. Kaikki esitelmät on mahdollista kuulla englanniksi tulkattuina tai esitettyinä. Lisätietoa: Pohjoismaiset vesilaitosyhdistykset järjestävät konferenssin yhteistyössä NORDIWA:n kanssa joka toinen vuosi. Konferenssi pidetään vuorotellen eri Pohjoismaissa. Kutsu luennoimaan: Vesihuolto päivät Valtakunnalliset Vesihuolto 2014 päivät järjestetään Finlandia-talolla Ilmoita halukkuutesi min mittaisen esityksen pitämiseen mennessä. Vesihuolto päivät kokoavat vesihuoltoalan ammattilaiset kuulemaan tutkimusten ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä käytännön kokemuksia. Finlandia-talolla on myös Pohjoismainen juomavesikonferenssi Tilaisuuksilla tulee olemaan yhteisiä luentoja. Ilmoita halukkuutesi min mittaisen esityksen pitämiseen mennessä. Ilmoitus tehdään ja esityksen sisältörunko (lyhyt selostus sisällöstä, enintään yksi A4) toimitetaan Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla olevan linkin kautta: https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=139&tap=281 Lisätietoja: Apulaisjohtaja Mika Rontu (09) , mika.rontu(a)vvy.fi Tiedottaja Eeva Hörkkö (09) , eeva.horkko(a)vvy.fi Vesilaitosyhdistys järjestää tapahtuman yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kanssa.

3 3 Julkisivu / Photo: Katri Pyynönen Pohjoismainen juomavesikonferenssi Finlandia-talolla Helsingissä Konferenssiin pyydetään asti ehdotuksia esityksiksi. Konferenssissa käsitellään talousveteen liittyviä aiheita eri näkökulmista. Konferenssin alustavat pääteemat ovat talousveden toimituksen turvallisuus, talousveden laatu, vesijohtoverkostot ja vesilaitosten hallinto. Esitelmäehdotukset tulee toimittaa mennessä seuraavan verkkosivun kautta löytyvällä Abstractin lähetys-lomakkeella. Esitykset voivat olla 20 minuutin mittaisia luentoja tai 10 minuutin mittaisia posteriesityksiä. Lisäksi konferenssiin voi toimittaa postereita. Esitelmäehdotukset tulee laatia englanniksi ja ehdotuksen tulee mahtua yhdelle sivulle. Tarkemmat tiedot konferenssin teemoista ja ohjeet esitelmäehdotuksien laadintaan löytyvätcall for Abstractista. Toivottavasti Suomesta tulee runsaasti hyviä esitelmäehdotuksia konferenssiin. Konferenssin esityskielinä ovat suomi, norja, ruotsi, tanska ja englanti. Konferenssissa on simultaanitulkkaus suomeksi ja suomesta ruotsiksi ja englanniksi. Ajantasaista tietoa konferenssista löytyy sen verkkosivuiltawww.vvy.fi/ndwc2014. Konferenssin ohjelma julkaistaan tammikuussa Uusi yhteistoimintajäsen Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Uusi yhteistoimintajäsen on LR-Palvelu Oy Lisätietoja

4 4 Kehittämisrahasto Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku on auki syyskuun loppuun Nyt on siis otollinen hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. Vuodesta 2013 alkaen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto julkistaa painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Nämä painopistealueet ovat voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehittämisrahaston vuoden 2013 painopistealueet ovat: Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet Kehittämisrahaston varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoitusta hakevia pyydetään täyttämällä Kehittämisrahaston verkkosivuilla oleva hakemuslomake (www.vvy.fi/kehittamisrahasto/hakemuslomake) hakuajan loppuun mennessä. Lomakkeeseen tulee liittää vapaamuotoinen rahoitushakemus. Kotimaisilla kielillä laaditun hakemuksen tulee kuitenkin sisältää seuraavassa ohjeessa esitetyt tiedot. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisältö Lisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston www sivuilta Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa -hankkeen kutsut on lähetetty Kaikki yli AVL:n puhdistamot on kutsuttu mukaan haitta-aineet jätevesissä hankkeeseen. Kutsun liitteenä on lähetetty ehdotus eri kokoisilla puhdistamoilla analysoitaviksi analyysipaketeiksi, tietoa analyysien hinnoista ja hankkeessa käytettävissä olevista laboratorioista. Puhdistamoita on pyydetty ilmoittautumaan hankkeeseen mennessä. Lyhyt toimintaohje hankkeeseen osallistumisesta - Ilmoittaudu mukaan hankkeeseen mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan taustatietoja jätevedenpuhdistamosta. Ilmoittautuminen täytetään jätevedenpuhdistamokohtaisesti. - Ilmoittautumisen jälkeen Envieno lähettää lomakkeen, johon täytetään mitkä näytteet ja analyysipaketit puhdistamo haluaa analysoida.

5 5 - Laitoksille toimitetaan näytteenotto-ohjeet ja sovitaan näytteenoton ajankohta - Näytteenottoastiat toimitetaan puhdistamoille - Laitokset ottavat näytteet ohjeiden mukaan ja toimittavat ne laboratorioille annettujen ohjeiden mukaisesti Haitta-aineet jätevesissä -hanke Vesilaitosyhdistys koordinoi Envieno ky:n kanssa yhteistyössä hankkeen, jonka puitteissa kaikilla yli AVL:n puhdistamoilla pyritään selvittämään haitallisten aineiden esiintymistä. Hankkeeseen osallistumalla jätevedenpuhdistamot toimeenpanevat vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevia säädöksiä. Hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja SYKE:n kanssa. Yhteistyön avulla varmistetaan, että selvityksessä noudatetaan lainsäädännön edellyttämiä toimintatapoja mm. analyysitarkkuuden suhteen. Lisätietoa hankkeesta löytyy hankkeen nettisivuilta: Haitta-aineet jätevesissä hankkeen esittelykalvot Lisätietoa: Envieno ky, Niina Vieno puh Ajankohtaista vesihuoltoalalla Vesitornin sortuminen Jyväskylässä Valmistunut tutkintaselostus on julkaistu Onnettomuustutkintakeskuksen sivuilla. Jyväskylän Kangasvuoressa sortui vesitorni klo Vesitorni sortui, koska sen säilöosan alareunassa ollut suuri rengasmainen palkki jännepunoksineen katkesi. Vesitornin sortumisen myötä erilaisia betonielementtejä lensi maastoon. Onnettomuudessa ei syntynyt henkilövahinkoja. Paikalle hälytettyjen viranomaisten tehtäväksi jäi onnettomuuspaikan eristäminen ja sen varmistaminen, ettei ketään ollut jäänyt sortuneiden osien alle. Vesitorni oli rakennettu vuonna 1976 ja sen rakentamisessa oli käytetty jännemenetelmää, jonka pitkäaikaiskestävyydestä ei ollut tietoja. Menetelmässä käytettiin lujista teräksistä koostuvia suuria jälkijännitettyjä jännepunoksia. Onnettomuuden syynä oli teräsbetonisen palkin katkeaminen, joka syntyi viivästyneen vetymurtuman myötä. Vetymurtuma tässä tapauksessa todennäköisesti syntyi, kun jänneteräksiin pääsi ruostumista aiheuttavaa sadevettä. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että ympäristöministeriön ja Liikenneviraston tulisi yhdessä kuntien kanssa kartoittaa vetymurtumalle alttiit rakenteet ja huolehtia, että niiden turvallisuudesta vastaavat tahot tekevät tarvittavat tarkastus- ja korjaustoimet. Perustiedot Suomessa olevista vesitorneista tulisi koota yhteen, mikä mahdollistaisi kohdennetun viestimisen vesitornien asianmukaisesta kunnossapidosta, turvallisuudesta, hyvistä käytännöistä, teknisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Lisätietoja ja Onnettomuustutkintakeskuksen tiedote sekä tutkintaselostus ja siihen liittyen jänneterästen tutkinta ovat Onnettomuustutkintakeskuksen sivulla osoitteessa:

6 6 Vesistöjen tilannetietoa saatavilla vesihuoltolaitoksille Vesihuoltolaitokset voivat pyytää Suomen ympäristökeskukselta tietyn vesistön automaattisen viranomaisvaroituksen sähköpostina. Tietoa ajankohtaisesta vesi-, lumi- ja jäätilanteesta löytyy Suomen ympäristökeskuksen verkkosivulta: Verkkosivun vasemmassa reunassa on otsikko Varoitukset, jonka alla julkaistaan tietoa ajankohtaisista varoituksista koskien esim. vedenkorkeutta, tulvia, virtaamia tai sateita. Nämä tiedot ovat tärkeitä vesihuoltolaitoksen toiminnan suunnittelussa ja muuttuviin tilanteisiin reagoimiseksi. Vesihuoltolaitokset voivat pyytää SYKEltä tietyn vesistön automaattisen viranomaisvaroituksen lähettämistä sähköpostina ottamalla yhteyttä johtava hydrologi Bertel Vehviläiseen Viranomaisvaroitukset ovat ilmaisia. Tilaisuus uusista hankintadirektiiveistä Ilmoittautuminen lokakuun alussa. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ilmoittaa verkkosivullaan ennakkotietona, että se järjestää maanantaina maksuttoman tilaisuuden, jossa kerrotaan uusien hankintadirektiivien sisällöstä. Tilaisuudessa keskitytään hankintayksiköiden kannalta olennaisiin uudistuksiin. On todennäköistä, että uudet direktiivit hyväksytään Euroopan parlamentissa loka-marraskuussa (hankintadirektiivi, erityisalojen hankintadirektiivi ja ns. konsessiodirektiivi). Tilaisuudessa alustavat direktiivin valmisteluun osallistunut vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön asiantuntijat. Tilaisuuden tarkempi ohjelma on valmisteilla, mutta tilaisuus alkaa noin klo 10 ja kestää taukoineen noin 5 tuntia. Tilaisuus järjestetään Helsingissä Kuntatalolla, Toinen linja 14. Ilmoittautuminen seminaariin avautuu lokakuun alussa verkkosivulla (http://www.hankinnat.fi). Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Keminmaan Vesi Oy uusi nettisivunsa Tietosisältö on järjestetty ja esitetään niin, että verkkosivut toimivat kävijän näkökulmasta mahdollisimman hyvin. Verkkosivun käytettävyyteen on panostettu, asiat löytyvät ja sivuja on helppo käyttää. Tutustu sivustoon osoitteessa: Lainsäädännössä tapahtuu Nitraattiasetuksen korvaava asetus tekeillä Asetuksella tulee olemaan vaikutusta myös lietepohjaisten lannoitevalmisteiden maatalouskäyttöön. Ympäristöministeriön johdolla on valmisteltu asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Uudella asetuksella korvattaisiin nykyinen nit-

7 7 raattiasetus (931/2000). Asetusluonnoksessa on ehdotettu, että lannan ja lannoitevalmisteiden varastointia ja käyttöä koskevia säännöksiä tiukennetaan. Asetusehdotus oli lausunnoilla saakka. Vesilaitosyhdistys antoi asetusehdotuksesta lausunnon. Lisätietoja ja lausunnoilla ollut ehdotus löytyvät ympäristöministeriön nettisivuilta. Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Vesihuoltolaitosten varauduttava suoraveloituksen päättymiseen Kotimaista suoraveloitusta ei voi päättymisen jälkeen enää käyttää laskutukseen tai laskunmaksuun.. Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan euroalueen maissa EU-asetuksen määräyksestä mennessä. Suoraveloituksen korvaavat ensisijaisesti e-lasku ja suoramaksu. Suomessa on suoraveloitusta käyttävää laskuttajaa ja suoraveloitusta käyttää 3 miljoonaa maksajaa. Ensisijaisesti suoraveloituksen tilalle suositellaan e-laskua. Niitä kuluttaja-asiakkaita, joilla ei ole verkkopankkia käytössään palvellaan suoramaksulla. Asiakkaan kannalta suoramaksu vastaa palvelutasoltaan ja toiminnallisuudeltaan nykyistä suoraveloitusta. Kuluttaja-asiakkaiden suoraveloituksen valtakirjat on mahdollista muuntaa uusiin maksutapoihin pankkien palvelulla ja varmistaa näin asiakkaiden säännöllisten maksujen jatkuminen katkeamattomana. Laskuttaja käynnistää muunnon Tätä ennen laskutusohjelmisto on päivitettävä tukemaan uusia maksutapoja ja muuntoa. Finanssialan Keskusliitto on laatinut oppaan laskuttajien avuksi, jotta siirtyminen suoraveloituksesta uusiin maksutapoihin onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Laskuttajan opas suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun löytyy Finanssialan Keskusliiton kotisivuilta Suora linkki laskuttajan pdf-oppaaseen e-laskuun_ja_suoramaksuun.pdf Tutustu aiheeseen Finanssialan Keskusliiton teemasivulta:http://www.fkl.fi/teemasivut/sahkoinen_laskutus/sivut/default.aspx Julkaisuja ja selvityksiä Paljonko keskivertokuluttaja maksaa vesihuoltopalveluista? Vesilaitosyhdistys julkaisee vuosittain tilaston vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Tämän selvityksen mukaan vuonna 2013 keskimääräinen kustannus omakotitalossa on 5,08 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa vastaavasti 4,18 euroa käy-

8 8 tettyä vesikuutiometriä kohden sisältäen mahdolliset arvonlisäverot. (1 kuutiometri vettä = litraa = noin 150 ämpärillistä. ) Koska vesihuoltotaksojen rakenne vaihtelee hyvinkin paljon eri laitoksilla, raportissa käytetään käsitettä "vertailuhinta". Vertailuhinnassa on otettu huomioon käyttömaksun ohella perusmaksun ja mittarivuokran sekä liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävään veden ja jäteveden hintaan. Vertailuhinta antaa käyttömaksuun verrattuna paremman kuvan asiakkaan maksamista maksuista käytettyä vesikuutiometriä kohden. Suomalainen käyttää keskimäärin 155 litraa vettä vuorokaudessa. Vaihtelut veden käytössä ovat suuria. Vertailuhinnan avulla voidaan määritellä, että suomalainen kolmehenkinen perhe maksaa vesihuollosta noin euroa vuodessa riippuen siitä, missä asuvat. Edullisimmillaan vesihuolto maksaa 2 3 euroa/kuutio ja kalleimmillaan yli 7 euroa/kuutio. Vesihuoltomaksujen perusteella ei oikeastaan voi päätellä, miten tehokkaasti tai taloudellisesti vesihuoltolaitos toimii, sillä maksujen suuruuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten kunnan taksapolitiikka, valtion avustusten määrä, vedenhankintamahdollisuudet sekä yhdyskuntarakenne, sanoo Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu. Liitteenä lehdistölyhennelmä Vesihuoltomaksut julkaisusta. Julkaisun voi tilata Vesilaitosyhdistyksestä s-postilla: vesihuoltomaksut 2013 lehdistölyhennelmä (pdf) (113.9 KB) Viemärikaivojen kuntotutkimusohje Vesilaitosyhdistyksen julkaisu Viemärikaivojen kuntotutkimusohje sisältää kaivoista silmämääräisesti ja muilla menetelmillä kuten mittaamalla tehtävien havaintojen kirjaus- ja raportointimenettelyn. Ohje täydentää viemäreiden tutkimisen ohjeistoa. Aikaisemmin, vuonna 2005, julkaistiin Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje. Ohjeet on laadittu pohjoismaisena yhteistyönä, jonka tavoitteena oli yhdenmukaistaa viemäristön tutkimiseen liittyvien perustietojen ja havaintojen raportointia Pohjoismaissa. Ohje perustuu standardiin SFS-EN :en Rakennusten ulkopuolisten jätevesijärjestelmien kunto. Osa 2: Visuaalisen tarkastuksen koodijärjestelmä (EN :en Conditions of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system). Ohjeen avulla standardin periaatteiden noudattaminen on mahdollista Pohjoismaissa, missä tehdyt vikahavainnot on ollut tapana luokitella vakavuuden mukaan. Vakavuusasteikko on 1-4, missä 1 on vähäinen vika ja 4 vakava vika. Luokittelun tarkoituksena on auttaa ymmärtämään tutkitun viemärikaivon todellinen kunto. Työssä laadittiin ensin englanninkielinen ohje sisältäen joitakin valinnaisia vaihtoehtoja. Kukin maa on sitten laatinut oman kansallisen ohjeensa yhteisen ohjeen perusteella valiten itselleen sopivat vaihtoehdot. Tässä ohjeessa on kuvattu Suomessa käytössä oleva kirjausmenettely. Julkaisun rahoittamiseen ovat osallistuneet Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä, Kouvolan Vesi, Kymen Vesi Oy, Oulun Vesi, Porvoon vesi, Turun vesilaitos,

9 9 Suomen Kaivamattoman Tekniikan Yhdistys ry, Suomen Putkisaneerausyhdistys ry, Suomen Vesilaitosyhdistys ry ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Julkaisu on postitettu kaikille Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitoksille. Julkaisun voi tilata Vesilaitosyhdistyksestä Jäsenhinta on 15 /kpl (ei jäsenet 25 /kpl). Julkaisun näköispainoksen voi ostaa sähköpostitse toimitettavana tiedostona (pdf). Tiedoston jäsenhinta on 25 (ei-jäsenet 40 ). Uusi opas vesihuoltolaitoksille, kunnille, viranomaisille ja muille vesihuollon toimijoille Opas Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat julkistettiin Opas sisältää suosituksia ja toimintamalleja vesihuollon ja vesiosuuskuntien kehittämiseksi. Kuntaliitto on yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Vesilaitosyhdistyksen, Pellervo-seuran ja Suomen vesihuoltoosuuskunnat ry:n kanssa kirjoittanut suosituksia ja toimintamalleja sisältävän oppaan vesihuollon ja vesiosuuskuntien kehittämiseksi. Kaikille vesihuoltoalan toimijoille, kuten kunnille, kuntien vesihuoltolaitoksille, vesiosuuskunnille, viranomaisille, konsulteille ja yrittäjille suunnattu opas Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat julkaistaan maksuttomana e-kirjana. Oppaassa käsitellään vesihuollon toiminnallisia, taloudellisia ja hallinnollisia kysymyksiä pääosin vesiosuuskuntien näkökulmasta. Oppaassa on kuitenkin esimerkiksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamisesta sellaista tietoa, josta on apua kaikille vesihuollon toimijoille. Oppaaseen sisältyy myös kauan kaivattuja ohjeita niihin tilanteisiin, kun vesiosuuskunta suunnittelee yhdistymistä toiseen vesiosuuskuntaan tai muuhun seen. Opas sisältää muun muassa asiakirjamalleja. Kuntaliiton sivulla on linkki, josta voi ladata oppaan ja sitä koskevan tiedotteen RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. Muoviteollisuus ry ja RIL ry ovat päivittäneet asennusohjeen, jossa käsitellään kestomuovista valmistettujen putkistojen rakentamista maahan ja veteen. Ohjeita sovelletaan näiden putkistojen suunnittelu- ja rakennustyössä sekä rakentamista koskevia asiakirjoja, mm. työselitystä, laadittaessa. Ohjetta voidaan soveltuvin osin käyttää muovista valmistettujen salaojaputkistojen, rumpuputkien sekä maakaasuputkistojen suunnittelu- ja rakennustyössä. Ohje on tehty käyttäjäystävälliseksi ryhmittelemällä vietto- ja painejohtojen kaikki rakennustekniset työt saman otsikon alle lukuun ottamatta vesistö- ja kiinteistöasennuksia, jotka käsitellään omissa kohdissaan. Putken toiminta, rakennussuunnitelma, putkiluokan valinta ja tarkastus ja valvonta ovat omina kohtinaan. Liitteinä ovat geotekninen maalajiluokitus ja routivuus, viettoputkien muodonmuutokset ja paine- ja tiivistyskokeita koskevat SFSstandardit SFS SFS 3115.

10 10 Ohje korvaa edellisen vuonna 2005 ilmestyneen vastaavan ohjeen. Julkaisu on päivitetty uusiutuneiden standardien, kaivantoihin liittyvien ohjeiden sekä käytettyjen muoviputkikokojen osalta. Erityisesti on korostettu kaivantojen toteuttamista työturvallisuuden kannalta. 71 sivua. Ohjeen voi hankkia RIL nettisivulta kohdasta: Vesilaitosyhdistys kouluttaa Vielä ehtii mukaan Varautuminen ja viestintä -koulutukseen Koulutus järjestetään Tampereella Koulutuspäivän ohjelmassa on: Vesihuoltolaitoksen, viranomaisen ja laboratorion rooli vedenlaadun varmistamisessa. Miten toimitaan häiriötilanteissa? Valtakunnallinen vaaratiedote uudistui kesällä ja sitä on jo käytetty myös vesihuoltoon liittyvissä häiriötilanteissa. Sammutusvesisuunnitelmien laatiminen yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa on käynnissä ympäri maata. Missä mennään Varsinais-Suomen alueella? Esimerkki häiriötilanneviestinnästä Riskienhallinnasta vesilaitoksella -ryhmätyö Koulutukseen voi ilmoittautua suoraan Vesilaitosyhdistyksen toimistolle koulutus(a)vvy.fi Tervetuloa! Asiakaspalvelu laitosten käyntikorttina -koulutus Ilmoittautumisaikaa on jatkettu perjantaihin saakka. Koulutus on Lahdessa Asiakaspalvelun ominaispiirteitä ja asiakaskohtaamisten kulkua, vuorovaikutustaitojen merkitystä asiakastilanteessa ja asiakaslähtöisyyttä: ainakin näitä asioita päivän aikana käsitellään. Kouluttajana toimii Jutta Laino Ohjaamosta ja kuulemme myös kahden vesihuoltolaitoksen asiakaspalveluesimerkkejä. Koulutukseen voi ilmoittautua Vesilaitosyhdistyksen nettisivujen kautta osoitteessa vvy.fi > Koulutus ja vesihuoltopäivät tai sähköpostitse osoitteella koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu perjantaihin saakka. Koulutus on Lahdessa Verkostojen rakentaminen ja saneeraus koulutus Koulutus järjestetään Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä Ensimmäisen päivän teemana ovat verkostomateriaalit sekä rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Toise-

11 11 na päivänä perehdytään useampaankin tuoreeseen oppaaseen ja ohjeesta. Koulutuksen lopuksi kuullaan laitosten käytäntöjä. Koulutuksen aluksi osastopäällikkö Antti Harinen Pöyry Finland Oy:stä käy läpi rakentamisja saneeraushankkeiden toteuttamistapoja. Verkostomateriaaleista kertoo kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto Vesi-Instituutti WANDERista. Lounaan jälkeen paneudutaan rakennustuotteiden tuotehyväksyntään: CE-merkintöihin ja kansallisiin vaatimuksiin. Niistä kertoo MetStan toimitusjohtaja Hanna Järvenpää. Muoviputkituotteiden vapaaehtoista NPM laatumerkintää esittelee Muoviteollisuus ry:n edustaja myyntipäällikkö Jyrki Palonen. Ensimmäisen päivän lopuksi toimitusjohtaja Jouni Mäki- Tulokas Topgeo Oy:stä esittelee koneohjausta ja sen hyödyntämistä kunnallisteknisessä rakentamisessa. Toinen päivä aloitetaan varavedenjakelulla. Sen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioitaviin seikkoihin johdattaa vesihuoltoinsinööri Riina Liikanen Vesilaitosyhdistyksestä. Uusien oppaiden esittely aloitetaan vesijohtoverkostojen suunnittelutehtävien määrittely- ja hankintaohjeesta, josta kertoo toimitusjohtaja Matti Heino Infratec Oy:stä. Viemärikaivojen kuntotutkimusohjeeseen perehdyttää toimitusjohtaja Sakari Kuikka Oy DigiSewer Productions Ltd:stä. Lounaan jälkeen on vuorossa vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustyöopas siihen liittyvine infrakortteineen. Niiden käyttöön opastaa Matti Heino. Iltapäivällä mennään vielä käytäntöön: tonttijohtojen rakentamisesta ja saneerauksista kuullaan HS-Veden käytäntöjä työmaainsinööri Marko Männynsalolta. Verkostojen kartoituksista puolestaan kertoo ryhmäesimies Pasi Lukkarila HSY:n vesihuollosta. Tervetuloa tiiviiseen Verkostojen rakentaminen ja saneeraus koulutukseen! Ilmoittautumisaikaa on lokakuun puoleen väliin, viimeinen ilmoittautumispäivä on Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät Koulutuspäivät järjestetään marraskuussa Porvoossa, Vaasassa ja Joensuussa. Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivillä käsitellään tänä vuonna työhygieniaa jätevedenpuhdistamoilla. Valvonnan ajankohtaisten asioiden lisäksi osallistujat pääsevät koeajamaan valmisteilla olevaa jätevesihuollon riskityökalua. Prosessin toimintaan paneudutaan mm. pohtimalla lieteikää ajoparametrinä sekä jätevedenpuhdistamon tarkkailutulosten tulkinnan kautta. Koulutuspäivien ohjelmat julkaistaan lokakuun alussa. Tervetuloa koulutukseen ja tapaamaan kollegoja! Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät Turussa Lokakuun päivä Turussa pohditaan ajankohtaisia vesihuoltoasioita ja vieraillaan sekä Turun vesilaitoksella että Saramäen kalliosäiliöllä. Ensimmäisen päivän aluksi pohditaan vesihuoltolaitosten varautumista sekä vesitornien kunnonhallintaa ja korjausta. Lounaan jälkeen käsitellään vesihuollon energiatehokkuutta ja muoviputkituotteiden NPM laatumerkkiä. Iltapäivän lopuksi siirrytään Turun vesilaitokselle. Siellä paneudutaan vedenlaatuongelmiin ja niiden selvittämiseen sekä WSP:hen. Hotellille palataan vasta iltapalan jälkeen. Torstain aamupäivän kuluessa tutustutaan Saramäen kalliosäiliöön ja tekopohjavesijärjestelmän vedenlaatuseurantaan. Iltapäivä kuluu hiekkasuodatinten parissa: kuullaan mm.

12 12 jatkuvatoimisen hiekkasuodattimen käyttöönotosta ja toiminnasta sekä suodattimien mitoituksesta, käytöstä ja huollosta. Jos et ole vielä ilmoittautunut koulutukseen, ole heti yhteydessä VVY:n toimistolle, puh. (09) Tervetuloa! Alueellinen vesihuoltopäivä Joensuussa pidettävä vesihuoltopäivä käsittää esitelmätilaisuuden ja tutustumisen alan yritysten pystyttämään näyttelyyn. Lisätietoja esitelmätilaisuuteen osallistujille: Ohjelma Ilmoittautumiset Poimintoja ohjelmasta: Joensuun Veden esittely Viestintäverkostossa valmennusta viestien virtaan Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen Vesihuoltoyhteistyön opas: Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Yhdyskuntajätevedenpuhdistamon kansallinen BAT-selvitys ja sen kriteerit Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lämpöpumppuhanke energiaa jätevedestä Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys verkostomallinnuksen avulla Energiakaivo-opas ja vesihuolto Vesihuollon ammattitutkinto ja ympäristöalan erikoisammattitutkinto Vesihuollon ajankohtaisteemoja; vesihuoltolain uudistus, vesihuollon rahoitus, vesihuollon tiedonhallinta. Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Tilaisuus uusista hankintadirektiiveistä Julkisten hankintojen neuvontayksikkö järjestää maksuttoman tilaisuuden, jossa kerrotaan uusien hankintadirektiivien sisällöstä, lisätietoja FiSTT vuosikonferenssin Lahdessa Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka Järjestäjä: Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos, lisätietoja

13 13 Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosket voivat lukea tämän ja aikaisemmat uutiskirjeet netistä jäsensivuilta. Jäsensivuille pääsee kirjautumaanwww.vvy.fi sivun vasemmasta alareunasta löytyvän ruudun kautta. Jos laitoskohtainen salasana on päässyt katoamaan, uuden voit tilata s-postilla eeva.horkko(a)vvy.fi Vesilaitosyhdistys kouluttaa Tampere Varautuminen ja viestintä ilm. pian suoraan VVY:n toimistolle Turku Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät ilm. pian suoraan VVY:n toimistolle Lahti Asiakaspalvelu laitosten käyntikorttina ilm. viim. perjantaina Helsinki Verkostojen rakentaminen ja saneeraus ilm. viim Joensuu Alueellinen vesihuoltopäivä Ohjelma Ilmoittautumiset Kaikki koulutukset tästä. Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista Vesilaitosyhdistyksen kotisivulla. Avoimet työpaikat

14 14 Ruusuja, risuja ja porkkanaa Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltopooli selvittivät kyselyllä vesihuoltolaitosten varautumista ensimmäisen kerran vuonna 2008 ja uudelleen viime vuonna. Vastaukset osoittivat, että sekä suunnitelmallinen varautuminen normaaliolojen vakaviin häiriöihin, että toimintaa turvaavat varajärjestelmät ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Hienoa, että asiaan on panostettu jokapäiväisempien asioiden ohella. Maailma ei kuitenkaan ole vielä valmis silläkään saralla. Esimerkiksi kriisiviestintäsuunnitelma puuttuu edelleen reilulta 40 % kyselyyn vastanneista. Systemaattista riskienhallintaa kertoi vedenhankinnan osalta tekevänsä vajaa 20 % ja viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn osalta noin 15 % vastaajalaitoksista. Systemaattiseen riskienhallintaan kuuluu 1. toimintaa uhkaavien vaarojen tunnistaminen, 2. riskinarviointi, eli vaarojen todennäköisyyden ja mahdollisten seurausten arviointi, 3. olemassa olevien riskienhallintakeinojen riittävyyden arviointi suhteessa riskiin ja tarvittaessa uusien keinojen käyttöönotto sekä 4. riskienhallinnan toimivuuden säännöllinen arviointi. Tällaisen systemaattisen riskienhallinnan toteuttamiseen ollaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla paraikaa laatimassa vesi- ja viemärilaitoksille työkaluja. Vesilaitosten WSP (Water Safety Plan) on helppokäyttöinen työkalu vesilaitoksen oman riskienhallinnan toteuttamiseen ja sisältää kattavan tietopankin talousveden laatua mahdollisesti uhkaavista vaaroista. Viemärilaitoksille laaditaan samoja periaatteita noudattaen SSP (Sanitation Safety Plan) jätevesistä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien riskien hallitsemiseksi. WSP- ja SSP-työkalujen sisällöt ovat viimeisiä viilauksia vaille valmiina ja niiden verkkosovelluksen rakentaminenkin on hyvässä vauhdissa. Työkaluja työstäneissä työryhmissä on runsas ja asiantunteva vesihuoltolaitosten edustus. Muut vesihuoltolaitokset pääsevät tutustumaan ja käyttämään uusia työkaluja vuoden 2015 alussa. Vuoden 2016 varautumiskyselyssä systemaattisen riskienhallinnan taso onkin sitten varmasti jo toisenlaisissa lukemissa. Mukavaa syyssäätä toivoen, Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 77-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket Asennusohjeet 2 RIL 77-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI

KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI 1 KAJAANISSA VEDEN HINTA MAAN KESKIARVOA ALHAISEMPI Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain vertailun vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Kajaanin Vesi liikelaitos on ollut vertailussa mukana perustamisestaan

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta Sammutusvesisuunnitelman liitetiedot SASTAMALA YHTEYSTIEDOT Vesihuollosta vastaava organisaatio, yhteystietoineen Sastamalan Vesi liikelaitos Jorma Tuomisto p. 050 517 0957 jorma.tuomisto@sastamala.fi

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa

Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa FiSTT vuosikonferenssi 21.11.2013, Lahti Vesi- ja viemäriverkoston tilanne Suomessa Osmo Seppälä toimitusjohtaja 15.11.2013 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten verkostojen kehitys Suomessa Lähteet: Vesihuoltoverkostojen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2016 RAUMA 16.11.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Edellytykset biotalouteen ja ruokaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2015 LAITILA 11.11.2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA Hallituksen kärkihankkeet ja vesihuolto Biotalous Vesihuolto-osaaminen mukaan

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN NYT ON AIKA TOIMIA! Helsingissä 1.10.2013 Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan siirtymisen myötä kotimainen suoraveloituksemme päättyy

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Suomen Kansallismuseo 23.11.2009 Sopeutumistarpeet ja varautuminen

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Henna Leppänen Pöyry Finland Oy Vesihuolto 2016 Hämeenlinna

Lisätiedot

Underground City Oy Oy DigiSewer Productions Ltd Sakari Kuikka

Underground City Oy Oy DigiSewer Productions Ltd Sakari Kuikka Underground City Oy Oy DigiSewer Productions Ltd Sakari Kuikka 16.11.2016 Sakari Kuikka Viemäristön kunnossapitoalalla vuodesta 1976 alkaen Viemäriverkoston kunnossapito, kuvaus, saneeraus Mukana pohjoismaisessa

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, missä kuullaan,

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen 2016-2018 Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Vesien ja merenhoitoa tukevat kärkihankkeet YM/ yhteistyö YM/ELY koordinaatio Hakuyhteistyö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Juankosken kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Juankosken kaupunki Tekijä(t): Ari Räsänen, Tiia Pelkonen Pvm: 14.10.2011 Tunnus ja diaarinumero:

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN VESIHUOLTO 2015 Turku Leena Sänkiaho SISÄLTÖ Työn tausta ja tavoitteet Määritelmät Pilot-kunnat ja

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA Suomen Vesi-isännöinti Luennoitsija: Simo Heininen Materiaalin tuottaja: Marianne Siurua Miten vesihuoltolaitos yhdistää teknisen ja taloudellisen riskienhallinnan?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira

Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira 6.11.2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, Valvira kirjaamo@valvira.fi Viite: 1.10.2015 päivätty lausuntopyyntö, 4507/06.10.01/2015 Lausunto talousvesiasetuksen soveltamisohjeesta Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5.

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5. Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2017 Vesityökortti Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Vesityökortin saa

Lisätiedot

KYSELY HULEVESITULVISTA

KYSELY HULEVESITULVISTA Sivu 1 / 5 Tämän kyselyn tarkoituksena on toimia työkaluna hulevesitulvariskien alustavaan arviointiin sekä kerätä tietoa hulevesitulvien hallinnasta EU:lle tehtävään raportointiin. Kyselyn täyttämisessä

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan Suomen Vesi-isännöinti Puhdasvesi-risteily 2016 22.-23.9.2016 Sisällysluettelo 1. Vesihuoltolaitosten käsitteistä 2. Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:stä

Ajankohtaista STM:stä Ajankohtaista STM:stä Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö valtakunnalliset koulutuspäivät Kotkassa Esityksen sisältö Ympäristöterveydenhuolto maakuntiin Terveydensuojelulain muutos ilmoitusmenettely

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta. Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille Eija Pelkonen, yksikön päällikkö

Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta. Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille Eija Pelkonen, yksikön päällikkö Kokemuksia kudoslaitosten valvonnasta Keskustelutilaisuus kudoslaitoksille 8.10.2008 Eija Pelkonen, yksikön päällikkö Tästä aloitettiin Kudoslaki tuli voimaan 1.6.2007 Lääkelaitoksesta lupa- ja valvontaviranomainen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten.

Lisäksi tähän koulutusohjelmaan on koottu mallipohjia neuvontahankkeen raportointia varten. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONNAN JÄRJESTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA 2015 A) YLEISTÄ Tausta Valtion avustukset jaetaan valtakunnallisen jätevesineuvonnan toteuttamiseksi vuodelle 2015. Neuvonnassa noudatetaan

Lisätiedot

Sote-valmistelijat

Sote-valmistelijat Sote-valmistelijat 9.5.2016 Uusia resursseja kärkihankkeista HALLITUKSEN STRATEGINEN PAINOPISTEALUE: Hyvinvointi ja terveys Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä sosiaali- ja terveysministeri Hanna

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, , Kemi. Venlan vuoden 2015 tunnusluvut 3.11.216 Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, 16.-17.11.216, Kemi Venlan vuoden 215 tunnusluvut Mika Rontu apulaisjohtaja 3.11.216 1 Mika Rontu Vuoden 215 raportin tunnusluvut VEDEN- JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016

Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016 Yhteiskunta- ja yritysvastuun YYVA koulutusohjelma 2016 Ensimmäinen pk-yrityksille suunnattu yhteiskunta- ja yritysvastuun koulutusohjelma käynnistyy 8.9.2016! Koulutusohjelmaan kuuluu neljä koulutuspäivää,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot