Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen uutisia"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää tietonsa uuteen järjestelmään vuoden 2014 jäsenmaksua varten. Mikäli ette vielä ole päivittäneet tietojanne, pyydämme pikaisesti etenemään asiassa. VVY:n uuden järjestörekisterin käyttöönotto jäsentietojen päivittäminen Vesilaitosyhdistys on ottanut käyttöön uuden verkkopohjaisen järjestörekisterin, jonka on toimittanut VVY:lle etaika Oy. Se palvelee jatkossa paitsi VVY:n toimistoa, myös mahdollistaa entistäkin paremman jäsenpalvelun laitos- ja yhteistoimintajäsenillemme. Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä. VVY:n toimisto on lähestynyt jäseniä pyynnöllä päivittää jäsentiedot uuteen järjestelmään. Määräaika oli Edelleen tiedot ovat päivittämättä pariltakymmeneltä yhteistoimintajäseneltä ja lähes 90 jäsenlaitokseltamme. Vetoamme uudelleen, että kaikki jäsenet täyttäisivät tietojen päivityslomakkeen osoitteessa https://vvy.etapahtuma.fi käyttäen toimittamaamme palvelutunnusta kirjautumiseen. Mikäli palvelutunnus on kadonnut tai muutoin päivittämisessä on ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä VVY:n toimistoon Pohjoismainen vesihuoltonuorten tapaaminen Oletko aina halunnut tietää mitä muut vesihuoltoalan nuoret ammattilaiset tekevät työkseen? Kiinnostaisiko ura jossakin toisessa pohjoismaassa? Ilmoittaudu nyt! Järjestämme Vesihuoltopäivien ja Pohjoismaisen juomavesikonferenssin yhteydessä 3.6.klo tilaisuuden tavata alan muita nuoria osaajia. Tilaisuus on luonteeltaan workshop- tyyppinen, jossa vaihdetaan ajatuksia ja ideoita osallistujien kesken. Tule avoimin mielin verkostoitumaan! Workshop on tarkoitettu kaikille Vesihuoltoalan uran alkuvaiheessa tai opintojensa loppuvaiheessa oleville. Pyydämme ilmoittautumaan 5.5. mennessä oheisen linkin kautta. Huom! Tilaisuus on maksuton, edellyttäen että ilmoittautuja osallistuu joko Vesihuoltopäiville tai Pohjoismaiseen juomavesikonferenssiin. https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=139&tap=334 Uusi varsinainen jäsen ja yhteistoimintajäseniä Uusi varsinainen jäsen: Eräjärven Seudun Vesiosuuskunta Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Uusia yhteistoimintajäseniä Unified Messaging Systems AS Dimense Oy Maanomistajien Arviointikeskus Oy Envieno Ky Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten luettelo ja yhteistoimintajäsenten luettelo on kotisivuilla. Siellä myös tietoa jäseneksi tai yhteistoimintajäseneksi hakemisesta. Vesilaitosyhdistyksen vuosikokouksen antia Kokouksessa oli edustettuna 31 varsinaista jäsentä yhdistyksen 293 jäsenestä. Käytettävissä oli 99 ääntä 595 äänestä. Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous pidettiin Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä. Vuosikokouksen tarkastamaton pöytäkirja löytyy linkki Uutiskirjeestä. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2015 jäsenmaksukertoimeksi 1,25 nykyisen 1,20 sijasta. Kehittämisrahastomaksun suuruudeksi vuodelle 2015 päätettiin vuoden 2014 tapaan 0,1 senttiä kuutiometriltä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Piekkari Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymästä (HSY) ja varapuheenjohtajaksi Markku Komulainen Limingan Vesihuolto Oy:stä toimikaudeksi Vesilaitosyhdistyksen Toiminta vuosikertomus postitetaan kaikille varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille viikon 16 aikana. Toimintakertomus on kotisivulla. Yhteistyösopimus Hammarström Puhakka Partnersin kanssa Vesilaitosyhdistyksen jäsenpalveluihin kuuluu jäsenlaitosten maksuton neuvonta ja kommentit mm. puhelimitse ja sähköpostilla sekä maksulliset lausunnot. Yhdistys keskittyy jäsenpalveluissaan lähinnä niihin asioihin, joissa muilla tahoilla ei ole vastaavaa osaamista. Yhdistyksellä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta tarjota esimerkiksi oikeudenkäynti- tai konsulttipalveluita. Vesilaitosyhdistys on solminut yhteistyösopimuksen Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:n (HPP) kanssa. HPP on yli viidenkymmenen juristin toimisto, joka on erikoistunut vesihuoltolaitosten kannalta keskeisiin asioihin, kuten kilpailuoikeuteen, julkisiin hankintoihin sekä ympäristö- ja kiinteistöasioihin. Yhteistyösopimuksen ansiosta yhdistyksellä ja sen jäsenlaitoksilla (= varsinaiset jäsenet) on mahdollisuus saada korkeatasoisia oikeudellisia palveluja HPP:n yleistä palveluhinnastoa edullisempaan hintaan. Hammarström Puhakka Partnersilla on ollut vuodesta 2009 saakka vastaava yhteistyösopimus Jätelaitosyhdistyksen kanssa. Em. asioiden lisäksi HPP on avustanut jätelaitoksia mm. riita-asioissa sekä jätelaitosten rakenteellisissa (fuusiot, yhtiöittämiset jne.) ja erimuotoista yhteistyötä koskevissa järjestelyissä. Jo nykyisin myös useat Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset käyttävät HPP:n palveluja hyväkseen. Yhteyshenkilönä HPP:llä toimii asianajaja Jouni Alanen / ). Lisäksi ympäristö- ja kiinteistöasioissa yhteyshenkilönä toimii asianajaja Kari Marttinen / ).

3 3 Kehittämisrahasto Hanke vesihuoltolaitosten työturvallisuudesta on käynnistynyt Hankkeeseen etsitään yhteistyölaitoksia, joissa Työterveyslaitos vierailee, tutustuu käytäntöihin ja dokumentoi hyviä toimintatapoja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on myöntänyt anotun rahoituksen laitoslähtöiselle Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas hankkeella. Hanke on käynnistynyt Työterveyslaitoksessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa vesihuoltolaitoksille lyhyt työsuojeluopas, joka sisältää vesihuoltotoimialalle kohdistettua tietoa työturvallisuudesta sekä keskeisistä riskeistä ja niiden torjunnasta. Tarkoituksena on tuottaa yleistajuista, toimialaan ja työpaikkojen arkeen sidottua, helposti hyödynnettävää tietoa. Yhteistyölaitoksia etsitään Vesihuoltolaitosten työturvallisuushankkeeseen kerätään taustamateriaaliksi vesihuoltolaitosten omia työturvallisuusohjeita ja riskinarviointeja. Materiaalia käsitellään luottamuksellisesti. Hankkeeseen etsitään lisäksi yhteistyölaitoksia, joissa työterveyslaitos vierailee, tutustuu käytäntöihin ja ottaa valokuvia. Materiaalia ja tietoa mahdollisuudesta yhteistyöhön hankkeen puitteissa pyydetään lähettämään sähköpostisoitteeseen: sirpa.laitinen (a) ttl.fi Uusi julkaisu puhdistamolietteistä Haitta-aineiden esiintymistä puhdistamolietteissä on selvitetty. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamassa hankkeessa selvitettiin biokaasulaitosten käsittelyjäännösten haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja lääkeaineiden pitoisuuksia sekä niistä mahdollisesti aiheutuvaa riskiä elintarvikkeiden käytön tuvallisuudelle. Tutkimuksessa oli mukana suurin osa hakkeen aikana Suomessa toiminnassa olleista keskitetyistä biokaasulaitoksista, joissa yhteiskäsiteltiin erilaisia jäteperäisiä raaka-aineita. Haitallisia orgaanisia yhdisteitä löytyi niin puhdistamoliete- kuin biojäte- ja elintarviketeollisuuden sivutuote ja lantapohjaisistakin lopputuotteista. Biokaasulaitosten käsittelyjäännösten maatalouskäytöstä mahdollisesti aiheutuvaa riskiä elintarvikkeiden käytön turvallisuudelle arvioitiin kirjallisuustietojen perusteella. Arvioinnin mukaan nykyisissä pitoisuuksissa käsittelyjäännösten sisältämät dioksiinien, PCB:n, PAH:n, DEHP:n, LAS:n, NP+NPEO:n ja TBBPA:n määrät eivät aiheuta merkittävää riskiä elintarvikkeiden käytön turvallisuudelle. Ne joko hajoavat maaperässä melko nopeasti, ne eivät kerry maaperästä elintarvikkeisiin tai niitä päättyy käsittelyjäännöksen mukana maaperään niin vähän, että kertyminen kasveihin tai eläinperäisiin elintarvikkeisiin on vähäistä. PBDE:n HBCD:n, PFC:n ja lääkeaineiden osalta riskin arvioimiseksi tarvitaan lisää tietoa. BIOSAFE-hankkeen loppuraportti on julkaistu nimellä MTT Raportti 135/ Haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja lääkeaineiden esiintyminen biokaasulaitosten käsittelyjäännöksissä sekä niiden elintarvikeketjuun aiheuttaman vaaran arviointi. Kirjoittajat: Sanna Marttinen, Kimmo Suominen, Merja Lehto, Taina jalava, Elina Tampio. Raportin voi ladata kotisivulla olevasta linkistä:

4 4 Ajankohtaista vesihuoltoalalla Talousveden nitraatin ja nitriitin valvonnasta uusi Valviran ohje Ohje täydentää talousvesiasetusta talousveden nitraatti- ja nitriittipitoisuuden valvonnasta. Nitraatti- ja nitriittipitoisuus kuuluvat talousvesiasetuksen (461/2000) mukaisiin talousveden kemiallisiin laatuvaatimuksiin, joiden enimmäispitoisuudet talousvedessä on säädetty asetuksen liitteen I taulukossa 2. Nitraattipitoisuuden laatuvaatimus on 50 mg/l ja nitriitin 0,50 mg/l. Lisäksi taulukon 2 alahuomautuksessa 4 säädetään seuraavasti: nitriitin enimmäispitoisuus vesilaitokselta lähtevässä vedessä on 0,10 mg/l; ja nitraattipitoisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1 Asetuksen 461/ :n mukaan liitteen I mukaisten nitriitin ja nitraatin laatuvaatimusten täyttymistä valvotaan jaksottaisessa seurannassa. Asetuksen 461/2000 liitteen IImukaan nitriittipitoisuus on tutkittava lisäksi jatkuvassa valvonnassa käyttäjän hanasta, jos veden desinfioinnissa käytetään klooriamiinia. Valviran ohje täydentää talousvesiasetusta seuraavasti: Nitraattipitoisuus tutkitaan kaikkien talousvettä toimittavien laitosten jaksottaisessa seurannassa laatuvaatimusten täyttymiskohdasta eli käyttäjän vesihanasta kuten asetuksen 5 :ssä säädetään. Nitriittipitoisuus tutkitaan kaikkien talousvettä toimittavien laitosten jaksottaisessa seurannassa sekä käyttäjän vesihanasta että talousvettä toimittavalta laitokselta lähtevästä vedestä. Nitriitin enimmäispitoisuus käyttäjän vesihanasta otetussa näytteessä on 0,50 mg/l ja laitokselta lähtevässä vedessä 0,10 mg/l. Klooriamiinidesinfiointia käyttävillä laitoksilla nitriittipitoisuus määritetään jaksottaisessa seurannassa käyttäjän vesihanasta ja laitokselta lähtevästä vedestä otettavien näytteiden lisäksi jatkuvassa valvonnassa käyttäjän vesihanasta otetusta näytteestä. Nitraattipitoisuus/50 + nitriittipitoisuus/3 -summa lasketaan samasta näytteestä määritetyistä pitoisuuksista. Näyte otetaan käyttäjän vesihanasta. Julkaisuja ja selvityksiä Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot on julkaistu BAT -raportti on tarkoitettu ympäristöluvan hakijoille, suunnittelijoille sekä lupakäsittelijöille. Selvityksen tarkoituksena oli määritellä paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaan ympäristölupahakemuksissa tulee esittää arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta. BAT:n käsite on kuitenkin jätevedenpuhdistuksen osalta ollut epäselvä ja tämä on hankaloittanut ympäristölupahakemuksien laatimista ja käsittelyä. Jätevedenpuhdistamoiden prosessien ja toiminnan kartoittamiseksi tehtiin kysely valituille 57 eri puolilla Suomea sijaitsevalle puhdistamolle. Puhdistamoiden tehokkuudesta ja kuormituksesta saatuja tietoja käytettiin arvioitaessa parasta käyttökelpoista tekniikkaa asiantuntijatyöryhmässä. Raportti on kansallinen BAT-selvitys, mutta sen sisältö mukailee virallisten BAT-dokumenttien sisältöä. Kansallisella selvityksellä ei ole samanlaista lain voimaa kuin varsinaisilla teollisuuden päästödirektiivin (IED) määrittelemien toimialojen BAT-asiakirjoilla. Siten julkaisun sisältämät lukuarvot tai tekniikat eivät ole suoraan sovellettavissa lupamääräyksiksi, vaan jätevedenpuhdistamoja tulee tarkastella tapauskohtaisesti.

5 5 Raportin sisältö Aluksi luvussa 2 esitellään yleistä tietoa jätevesien ympäristövaikutuksia ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä. Luvussa 3 tarkastellaan jätevedenpuhdistamoille tulevia kuormitusjakeita. Neljännessä luvussa tarkastellaan nykyisiä kulutus- ja päästötasoja jätevedenpuhdistamoille tehdyn kyselyn pohjalta. Luvussa 5 esitellään BAT:n määrittämisessä huomioon otettavia, nykyisin yleisesti käytössä olevia tekniikoita, joiden avulla saavutettavia kulutus- ja päästötasoja esitellään luvussa 6. Näiden tietojen ja työryhmän kokemuksien pohjalta on muodostettu luvussa 7 esiteltävät BAT-päätelmät. 8. luvussa esitellään lupaavia tekniikoita, joista on vain jonkin verran kokemuksia, mutta joiden arvellaan vakiintuvan käyttöön tulevaisuudessa. Julkaisun tiedot ja linkki julkaisuun ovat kotisivulla. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot. Kirjoittajat: Laitinen, Jyrki; Nieminen, Jenni; Saarinen, Risto; Toivikko, Saijariina. Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 3/2014 Linkki: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43199 Vesilaitosyhdistys kouluttaa Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset Koulutustilaisuus järjestetään Oulussa ja se on tarkoitettu talousveden laadusta vastaaville henkilöille, vesilaitoshoitajille, terveystarkastajille, suunnittelijoille ja konsulteille. Koulutus soveltuu sertifioitujen näytteenottajien ylläpitokoulutukseksi. Koulutuspäivän sisältöjä ovat mm. -ajankohtaiset WSP:stä ja talousvesiasetuksesta -vesilaitoksen puheenvuoro talousveden laadunvalvonnasta -tutustumiskäynti laboratorioon -desinfiointioppaiden päivitys ja sisältö Koulutukseen ilmoittautuminen kotisivuilta osoitteella https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=302 Tervetuloa! Vesihuoltolaitosten käyttöhenkilökunnan koulutuspäivät Vantaalla. Asennus- ja huoltotöitä tekeville vesihuoltolaitosten ja teknisen toimen työntekijöille tarkoitettu koulutus Tikkurilassa, Vantaalla. Koulutuspäivien ensimmäisen päivän ohjelma keskittyy verkostojen kunnossapitoon ja hallintaan. Lisäksi vieraillaan Pohjoismaiden suurimmalla jätevedenpuhdistamolla Helsingin Viikinmäessä. Toisen koulutuspäivän ohjelmaan on koottu työturvallisuuteen, työhyvinvointiin, pumppaamoihin ja vesimittareihin liittyvää asiaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutuspäiville on maanantai Ilmoittautuminen onnistuu alla olevan linkin kautta https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=303 Tervetuloa koulutuspäiville!

6 6 Vesihuoltolain muutosta käsitellään Oulussa Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivän muita aiheita, vesihuoltolain muutoksen lisäksi, ovat ympäristönsuojelulakiin esitettyjen muutosten vaikutus vesihuoltolaitoksiin, talousvesiasetuksen muutos ja jätehuoltoon liittyvät säädökset mm. kaatopaikkojen ja lietteiden osalta. Vesihuoltolain uudistamista käsitellään vesihuoltolaitosten toiminnan näkökulmasta. Omana aiheenaan ovat hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa. Tervetuloa! Vesityökorttikoulutuksia toukokuussa Kevään yleiset vesityökorttikoulutukset ja talousvesihygieeniset osaamistestaukset järjestetään Tampereella, Helsingissä ja Oulussa. Koulutusten ajankohdat ovat Tampere Helsinki Oulu. Koulutuksiin ja testiin voi ilmoittautua VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostitse koulutus(a)vvy.fi Tervetuloa! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Uutiskirjeen linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot

7 7 Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista yhdistyksen kotisivulla. Avoimet työpaikat Oulu Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset ilm. viim Tampere Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Helsinki Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Vantaa Vesihuoltolaitosten käyttöhenkilökunnan koulutuspäivät ilm. viim Oulu Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä ilm. viim Oulu Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim. 6.5.

8 8 Mikä ihmeen hankerekisteri? Kysyin hallinto- ja talousseminaarin osallistujilta, että kuinka moni tuntee VVY:n hankerekisterin. Yhtään kättä ei noussut. Lienee siis aika kertoa asiasta. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on myöntänyt kymmenvuotisen toimintansa aikana rahoitusta yhteensä noin 170 hankkeelle. Hankkeista reilut sata on jo valmistunut. Rahoitettujen hankkeiden myötä on siis syntynyt jo varsin muhkeasti uutta tietoa ja työkaluja vesihuoltolaitosten käyttöön. Tämä hanketieto löytyy Kehittämisrahaston verkkosivuilta, hankerekisteristä. Hankerekisteriin pääsee Kehittämisrahaston verkkosivujen Rahoitetut hankkeet valikon kautta. Ehkäpä tässä terminologiassa syy siihen, ettei hankerekisteri nimenä ole tuttu. Sivulla avautuu haku, jolla voi etsiä tietoa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamista hankkeista aihepiirin ja/tai hakusanan avulla rajaten. Haun perusteella syntyy lista hakuun sopivista hankkeista, joiden tarkempia tietoja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla hankkeen kohdalla olevaa ristiä. Hankkeen tarkemmissa tiedoissa on myös mahdolliset linkit hankkeen loppuraporttiin sekä muualla Internetissä hankkeesta oleviin tietoihin. Tämä hakutoiminnon tarjoava hankerekisteri on juuri julkaistu käyttöönne. Aiemmin hanketiedot löytyivät verkkosivuilta aihepiirien mukaan listattuna. Nyt nämä vanhat hanketiedot löytyvät Internet-linkkinä kunkin hankkeen tiedoissa. Uudemmista hankkeista rekisteriin kertyy jatkuvasti ja kattavammin tietoa. Valitettavasti olemme huomanneet hankerekisterin toimivuudessa pieniä ongelmia. Näitä ongelmia ratkotaan yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa. Toivottavasti hankerekisteristä muodostuu VVY:n jäsenten käyttöön toimiva tietopankki toiminnan kehittämisen tueksi. Kevätaurinkoa, Riina Liikanen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan sihteeri

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä Tiia Harjulampi, suunnittelija, PSSHP 2(13) SISÄLLYS 1. Tausta... 3 2. Microsoft SharePoint... 3 2.1 Toimintaan saattaminen... 3 2.2 Rajoitukset...

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot