Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä"

Transkriptio

1 VVY:n uutiskirje 4/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous VVY:n vuosikokous pidettiin Hotelli Scandic Continentalissa Helsingissä. VVY:n vuosikokous pidettiin Hotelli Scandic Continentalissa Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 36 varsinaista jäsentä yhdistyksen 295 jäsenestä. Käytettävissä oli 109 ääntä 590 äänestä. Vuosikokouksen pöytäkirja löytyy tästä. Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksukertoimeksi vuodelle 2013 edelleen 1,15 eli saman kuin vuonna Kehittämisrahastomaksun suuruudeksi vuodelle 2013 päätettiin vuoden 2012 tapaan 0,1 senttiä kuutiometriltä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heinonen HS-Vedestä ja varapuheenjohtajaksi Seppo Väliaho Keuruun Vedestä toimikaudeksi Vesilaitosyhdistys Toiminta vuosikertomus on postitettu kaikille varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille. Se julkaistaan myös www-sivuillamme viikolla 18. Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä Vesilaitosyhdistys järjestää keskustelutilaisuuden, jossa aiheena on puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä. Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä. Tilaisuudessa keskustellaan puhdistamolietteestä valmistettujen lannoitevalmisteiden käytöstä metsien lannoituksessa, käytöstä saaduista kokemuksista, meneillään olevasta tutkimuksesta ja lainsäädännöstä. Erityisesti tilaisuuden tarkoituksena on keskustella millä edellytyksillä ja millaisissa lainsäädännöllisissä kehyksissä puhdistamolietteitä voidaan käyttää metsissä lannoitevalmisteena. Tilaisuus alkaa ruotsalaisen alan johtavan asiantuntijan Kenneth Sahlènin (SLU) alustuksella aiheeseen. Alustus pidetään englanniksi. Tilaisuus pidetään Vesilaitosyhdistyksen tiloissa Helsingissä 8.5. klo Kokoustilaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia. Ilmoittautumiset pyydämme sähköpostiosoitteeseen saijariina.toivikko (a) vvy.fi Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Pohjoismainen juomavesikonferenssi 2012 Konferenssin ohjelma on valmistunut. Konferenssi on Tukholmassa Konferenssin tavoitteena on jakaa kokemuksia pohjoismaisilta vesihuoltolaitoksilta sekä esitellä käytännönläheisesti uusimpia talousvesitutkimuksen tuloksia. Tilaisuus on tarkoitettu vesihuoltolaitosten henkilökunnalle, vesihuoltoalan yrityksille, tutkijoille, suunnittelijoille, viranomaisille ja muille asiantuntijoille. Konferenssin alustavat teemat ovat talousveden toimituksen turvallisuus, talousveden laatu, vesijohtoverkostot ja vesilaitosten hallinto. Konferenssin esityskielinä ovat norja, ruotsi, tanska ja englanti. Konferenssissa on simultaanitulkkaus englanniksi. VVY on mukana Pohjoismaisen juomavesikonferenssin ohjelmatoimikunnassa. Ohjelma englanniksi ja Ohjelma ruotsiksi Lisätietoja ja ilmoittautumiset Vesihuoltonuorten seminaari Oulussa Nuorille vesihuollon ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu maksuton miniseminaari kaipaa lisää osanottajia! Vesihuolto 2012 päivien yhteydessä järjestettävä viides vesihuoltonuorten seminaari on maksuton tapahtuma, johon ovat tervetulleita vastikään työelämään siirtyneet nuoret osaajat ja vesihuoltoalan opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat. Seminaarin tavoitteena on auttaa nuoria keskinäisessä verkostoitumisessa ja edistää osallistujien ammattitaitoa. Seminaariohjelma koostuu vesihuoltoalan ammattilaisten puheenvuoroista sekä vapaasta keskustelusta nuorten kesken. Urapolustaan konsultiksi tulee kertomaan Johanna Sahlstedt Pöyryltä ja Grundfosilla työskentelevä Katja Rasi kertoo, miten päätyi laitetoimittajalle töihin. Tilaisuuteen on pyydetty puheenvuoroa myös laitosedustajalta ja tutkijalta. Vesihuoltonuorten miniseminaarin ohjelma Ilmoittautuminen ja aamukahvi Tilaisuuden avaus Kokemuksia työurasta ja tehtävistä vesihuoltoalalla Puheenvuorot laitosedustajalla, konsultilla, teollisuuden edustajalla ja tutkijalla Kokemusten vaihtoa ja verkottumista pienryhmissä annettujen Lounas aiheiden pohjalta Nuorten seminaariin voi ilmoittautua asti osoitteessa

3 3 Vesityökorttikoulutusta syksyllä VVY järjestää kesälomien jälkeen seitsemän kaikille avointa Vesilaitostekniikka ja hygienia koulutusta, joiden yhteydessä voi suorittaa talousvesihygieenisen osaamistestin. Testin hyväksytysti suorittaneille myönnetään viisi vuotta voimassa oleva vesityökortti. Vesityökorttikoulutusta syksyllä Koulutuksia ja osaamistestejä tullaan järjestämään seuraavasti: Helsingissä Oulussa Hämeenlinnassa Mikkelissä Tampereella Seinäjoella Kuopiossa Tarkemmat tiedot koulutuksista ja koulutuspaikoista tulevat VVY:n kotisivuille toukokuun kuluessa. Vesityökortin voi suorittaa joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestillä OSTI-järjestelmää (osaamistestausjärjestelmää) ylläpitävä Valvira on luopunut laitosteknistä ja talousvesihygieenistä osaamista arvioivassa testissä pinta- ja pohjavesilaitoksiin erikoistumisesta. Nykyisin testissä voi erikoistua vesilaitoksiin tai vesijohtoverkostoihin. Testin hyväksytysti suorittaneille myönnetään Vesityökortti, joka on voimassa viisi vuotta. Talousvesihygieenisestä ja laitosteknisestä osaamisesta ja sen testaamisesta säädetään terveydensuojelulain 20 b :ssä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1351/2006) on tarkemmin säädetty osaamisesta ja sen testaamisesta. Asetuksen mukaan talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot veden hankinnasta, veden käsittelystä, vesijohtoverkostoista, lainsäädännöstä ja talousveden laadun valvonnasta sekä huollosta. Asetukseen ja siinä säädettyihin vaatimuksiin ei ole tullut muutoksia. Osaamistestissä on jatkossakin 20 yleiskysymystä em. asetuksessa määritellyiltä osaamisalueilta ja 10 erikoistumiskysymystä. Testiin on lisätty kysymyksiä mm. häiriötilanteissa toimimisesta, verkosto-osaamisesta, talousveden laadun valvonnasta, tiedottamisesta ja huollosta. Testi on muuten rakenteeltaan entisen kaltainen. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin suoritettujen vesihygieniapassien tai vesityökorttien voimassaoloaikaan.

4 4 Lisää tietoa OSTI-järjestelmästä löytyy Valviran sivuilta, alla olevan linkin takaa. VALVIRA, talousvesi VVY:n Vesilaitostekniikka ja hygienia-julkaisu on päivitetty Julkaisu sisältää talousveden laadun turvaamisen ja Valviran myöntämän vesityökortin suorittamisen kannalta olennaisen tiedon. Vesilaitosyhdistyksen Vesilaitostekniikka ja hygienia-julkaisu on päivitetty Julkaisu sisältää talousveden laadun turvaamisen ja Valviran myöntämän vesityökortin suorittamisen kannalta olennaisen tiedon. Talousvettä toimittavan laitoksen työntekijöiden ammattitaidon varmistamiseksi terveydensuojelulaissa on säädetty laitosteknisen ja talousvesihygieenisen osaamisen osoittamisesta. Kaikilla vesilaitostyöntekijöillä, joiden toimilla voi olla vaikutusta veden laatuun, tulee olla Valviran myöntämä vesityökortti. Vesityökortti myönnetään osaamistestin hyväksytysti suorittaneille ja se on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Osaamisvaatimuksista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1351/2006. Alkuperäinen, vuonna 2007 laadittu Vesilaitostekniikka ja hygienia-opas on päivitetty osaamistestejä järjestävien tahojen oppaasta vuonna 2010 antaman palautteen perusteella. Sisältöä on päivityksen yhteydessä tarkennettu kauttaaltaan ja erityisesti verkoston, huollon ja kunnossapidon sekä varautumisen osalta. Päivitetyssä oppaassa on runsaasti havainnollisia värikuvia. Oppaan päivittivät Elina Antila ja Jorma Pääkkönen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä ohjausryhmän avustuksella. Oppaita voi tilata Vesilaitosyhdistyksen verkkosivujen kautta (www.vvy.fi > Julkaisut > Julkaisusarja). Jäsenhinta on 10 /kpl (ei jäsenet 16 /kpl). Hinnat sisältävät arvonlisäveron (9 %), mutta eivät käsittely- ja toimituskuluja. Päivitetty opas julkaistaan myös ruotsinkielisenä. Hanaa! Tietoteos Suomen vesihuollon kehityksestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä VVY julkaisee vuonna 2012 historiateoksen, joka on jatko-osa vuonna 1996 julkaistulle VETTÄ! historiakirjalle. Teoksen ennakkomyynti on käynnissä. VVY julkaisee vuonna 2012 historiateoksen Hanaa! Suomen vesihuolto kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys. Teos on jatko-osa vuonna 1996 julkaistulle VETTÄ! historiakirjalle. Dosentti Tapio S. Katkon kirjoittama Hanaa! teos kuvaa maamme vesihuoltoa, sen kehitystä ja yhteiskunnallista merkitystä nykypäivään saakka ja kurkistaa hieman myös tulevaisuuteen. Teoksen ennakkomyynti on käynnissä. Vilkas ennakkomyynti on tarpeen, jotta teoksen valmistuminen voidaan varmistaa.

5 5 Hanaa! teos on ennakkomyynnin kautta saatavissa hintaan 90 / kpl saakka, jonka jälkeen hinta on 115 / kpl. Kannattaa varmistaa edullinen hinta tilaamalla mahdollisimman aikaisin. VVY Golf 2012 Elokuun alussa kokoonnutaan golffaamaan Laukaan Peurunkagolfiin. VVY Golf 2012 järjestetään torstaina Laukaan Peurunkagolfissa, Valkolantie 68, Laukaa. Tarkemmat tiedot mm. alkamisajasta, ilmoittautumisesta ym. myöhemmin VVY:n sivuilla. Kehittämisrahasto Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyiden vaikutusta tulokseen on selvitetty Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittama hanke on valmistunut. Veden syöttötapaa jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytysaltaisiin tutkittiin sen selvittämiseksi, onko eri syöttötavoilla vaikutusta selkeytyksen toimintatehoon ja kuormitettavuuteen. Tutkimus tehtiin kahdelle erilaisella tulojärjestelyllä Turun Kakolanmäen puhdistamolla. Normaaliratkaisun (syöttö aukkojen kautta altaan pohjan lähelle) lisäksi tutkittiin koelinjaa, jossa altaan alussa on väliseinällä erotettu hämmennystila, joka ohjaa virtauksen altaan pohjalle. Koelinja, jossa altaan alussa oli väliseinällä erotettu hämmennystila, toimi normaaliratkaisua tehokkaammin korkealla hydraulisella kuormituksella (1,3 m/h). Hankkeesta lisätietoa > kehittämisrahasto > hankkeet > jätevedet > jäliselkeytysaltaan tulojärjestelyjen optimointi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston myöntämä rahoitus Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään lokakuussa 2012, mihin hakuun hakemukset tulee jättää syyskuun 2012 loppuun mennessä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui perjantaina Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille: Juomaveden mikrobiologinen riskinarviointi: Verkkopohjaisen riskinarviointityökalun kehittäminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ,00 Juomaveden desinfiointi otsonoinnilla: CT-yhtälöiden käyttäminen desinfiointitehon määrittämiseksi ja otsoniannoksen optimoimiseksi, HSY, 5 000,00

6 6 Kumppanuusmallit kuntateknisissä hankkeissa, FCG Finnish Consulting Group Oy, ,00 Käsiteltyjen jätevesien sisältämien mikrobien kulkeutumisen mallintaminen Pohjois- Päijänteellä, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, ,00 Jätevedenpuhdistamoiden suunnittelun ja käytön hyvät käytännöt, Aalto-yliopisto, 7 000,00 Vesihuolto ja Wikipedia, FCG Finnish Consulting Group Oy, 5 000,00 Elintarviketeollisuus vesihuoltolaitoksen asiakkaana, Aalto-yliopisto, ,00 Taitava kuntarakennuttaja, RIL, 6 150,00 Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään lokakuussa 2012, mihin hakuun hakemukset tulee jättää syyskuun 2012 loppuun mennessä. Lainsäädännössä tapahtuu Puhdistamolietteitä koskevat säädökset muuttuvat Puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annettu valtioneuvoston päätös (282/1994) on kumottu. Puhdistamolietteitä koskevia säädöksiä on jatkossa lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla annettavissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa sekä jäteasetuksessa 179/2012. Puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annettu valtioneuvoston päätös (282/1994) on kumottu. Puhdistamolietteitä koskevia säädöksiä on jatkossa lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla annettavissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa sekä jäteasetuksessa 179/2012. Säädösmuutoksista ei oleteta aiheutuvan merkittäviä muutoksia puhdistamolietteitä koskeviin nykykäytäntöihin. Jäteasetuksen 179/2012 lietteitä koskevat säädökset Jäteasetuksessa (18 ) säädetään yhdyskuntajätevesilietteen laadun seurannasta. Lietteen laadun seurantavelvollisuus koskea kaikkia yhdyskuntajätevesilietteen tuottajia, ei ainoastaan lietteen maatalouskäyttöä. Analyysitiheys eri kokoisilla puhdistamoilla sekä vaaditut analyysit (kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, sinkki, elohopea) on määritelty asetuksen liitteessä 5. Vaatimukset ovat vastaavat kuin kumotussa valtioneuvoston päätöksessä. Jätteen eli lietteen tuottajaa koskevat jätteen tuottajan kirjanpitoa koskevat vaatimukset (20 ). Lisäksi jäteasetus sisältää erilliset vaatimukset yhdyskuntajätevesilietteiden kirjanpidosta ja valvontaviranomaiselle toimitettavista tiedoista (21 ). Yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on toimitettava valvontaviranomaiselle yhteenveto seuraavista yhdyskuntajätevesilietettä koskevista tiedosta: tuotetun lietteen määrä; lietteen esikäsittely taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi; asetuksen vaatimusten mukaisesti määritetyt lietteen laatua kuvaavat ominaisuudet; hyödynnetyn tai loppukäsitellyn lietteen määrä ja hyödyntämis- tai loppukäsittelytapa, mukaan lukien maanviljelykäyttöön toimitetun lietteen määrä.

7 7 Jatkossa lietettä koskevat tiedot toimitetaan valvojalle eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ei kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi tiedot on toimitettava helmikuun loppuun mennessä eli aikaisemmin kuin ennen. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat velvollisuudet laajenevat koskemaan kaikkia yhdyskuntajätevesilietteen tuottajia, eikä velvoite siis liity ainoastaan maanviljelyskäyttöön. Maa- ja metsätalousministeriön asetusten lietteitä koskevat säädökset Kumotun 282/1994 säädökset tullaan sisällyttämään muilta osin maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin. Asetusehdotukset ovat olleet lausuntokierroksella maaliskuussa MMM:n asetukseen lannoitevalmisteista tullaan sisällyttämään mm. lietteen käyttöön liittyvät vaatimukset peltomaan raskasmetallipitoisuuksista ja niiden analysoinnista sekä varoaikaa ja soveltuvaa viljelymaata koskevat säädökset. Lausunnoilla olleessa asetusehdotuksessa valtioneuvoston päätöksessä 282/1994 asetetut rajoitukset lietteen sisältämille raskasmetallin levitysmäärille oli muutettu lyijyn ja elohopean osalta aikaisempaa alhaisemmiksi. Tällä ei kuitenkaan oleteta olevan vaikutuksia lietteen levitysmääriin, koska lietteen raskasmetallipitoisuudet ovat merkittävästi alentuneet vuosien kuluessa. MMM:n asetukset on kaavailtu annettavaksi yhtä aikaa jäteasetuksen kanssa. Tällä hetkellä Vesilaitosyhdistyksellä ei ole tarkkaa tietoa asetusten antamisen aikataulusta. Lisätietoa: Jätelaki Jäteasetus Jätelain kokonaisuudistus MMM:n lausunnoilla olevat säädösehdotukset Sako- ja umpikaivolietteillä sekä hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteillä tulee olla siirtoasiakirjat Toukokuun alussa voimaan tuleva jätelaki edellyttää, että jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja sako- ja umpikaivolietteestä sekä hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä. Siirtoasiakirjassa tulee olla tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Vesilaitokset ovat lain tarkoittamia jätteen vastaanottajia vastaanottaessaan sako- ja umpikaivolietteitä. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan. Jätteen vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. Siirtoasiakirja voi olla myös sähköisessä muodossa, mikäli se varustetaan sähköisin allekirjoituksin ja on luettavissa kuljetuksen aikana. Vesilaitosyhdistys on lähettänyt siirtoasiakirjoja koskevan jäsenkirjeen kaikille viemärilaitostoimintaa harjoittaville jäsenilleen. Vesilaitosyhdistys tiedottaa nettisivuillaan ja uutiskirjeessään mikäli ympäristöministeriö laatii lisäohjeistusta siirtoasiakirjakäytäntöön liittyen. Velvoite siirtoasiakirjoihin on kirjattu uuden jätelain pykälään 121, joka on esitetty alla:

8 8 121 Siirtoasiakirja Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maaaineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 :ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se varustetaan sähköisin allekirjoituksin ja on luettavissa kuljetuksen aikana. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. Jos 1 momentissa tarkoitettu jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä. Jätteen kansainvälisessä siirrossa käytettävästä siirtoasiakirjasta säädetään jätteensiirtoasetuksessa. Huhtikuussa 2012 annetussa jäteasetuksessa 179/2012 on 24 :ssä tarkennettu, että siirtoasiakirjoissa edellytetään seuraavat tiedot: 1) jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot; 2) jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka; 3) jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista; 4) jätteen määrä; 5) jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta; 6) jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä. Tietoa jätelain kokonaisuudistuksesta Lakiehdotus yhteisöjen korkovähennysoikeuden rajoittamisesta etuyhteystilanteessa Tiedotteen mukaan valtiovarainministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka koskee yhteisöjen korkovähennysoikeuden rajoittamista. Esityksen tavoitteena on turvata Suomen veropohjaa. Lakiehdotus yhteisöjen korkovähennysoikeuden rajoittamisesta etuyhteystilanteessa

9 9 Yhteisöjen ja yhtiöiden korkomenojen vähennysoikeutta ehdotetaan rajoitettavaksi silloin, kun korkoja maksetaan välittömästi tai välillisesti etuyhteydessä olevalle osapuolelle. Rajoitus koskisi sekä kotimaisten että vastaavien ulkomaisten yhteisöjen ja yhtiöiden korkosuorituksia riippumatta siitä, ovatko ne kansallisia vai rajat ylittäviä. Tiedotteen mukaan muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa. Lisätietoja ja luonnos hallituksen esityksestä ovat valtiovarainministeriön sivulla osoitteessa VM tiedottaa Kunnan talous -työryhmän ehdotukset valmistuivat Kunnan talous -työryhmä sai valmiiksi ehdotukset kuntalain taloussäännösten kiireellisistä muutoksista ja muista toimenpiteistä. Valtiovarainministeriön keväällä 2011 asettaman työryhmän ehdotukset sisältyvät ilmestyneeseen julkaisuun Kunnan taloussäännösten uudistaminen, joka sisältää myös luonnoksen hallituksen esitykseksi. Lakiehdotuksen lisäksi julkaisussa tarkastellaan myös muita mahdollisia tapoja parantaa tilinpäätöksen antamaa kuvaa kunnan tulorahoituksen riittävyydestä Työryhmä ehdottaa, että kuntalakiin lisättäisiin säännökset mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kunnan ja kuntayhtymän toimintakertomusta ja tilinpäätöstä koskevia säännöksiä täydennettäisiin. Osa julkaisussa käsitellyistä asioista sisältyy lakiehdotukseen ja osa on tarkoitus ottaa arvioitavaksi kuntalain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelussa. Työryhmän työn aikana tehtiin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston poistoja koskeviin yleisohjeisiin tarkistus, jota käsitellään julkaisussa s Kunnan talous- työryhmän ehdotuksia koskeva tiedote ja edellä mainittu julkaisu löytyvät valtiovarainministeriön sivulta osoitteesta < tiedotteet, puheet ja uutiskirjeet < tiedotteet. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Mainostaja kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta Kuluttajaviraston nettisivuilla raportoidaan, että kuluttaja-asiamies on ottanut kantaa Flushables -tuotteiden markkinointiin. Kuluttajaviraston nettisivuilla raportoidaan, että kuluttaja-asiamies on ottanut kantaa Flushables -tuotteiden markkinointiin. Kuluttaja-asiamies katsoi, että wc-paperin markkinointi asetti kyseenalaiseksi jätelain tavoitteiden ja vesihuollosta vastaavien

10 10 vesilaitosten antamien ohjeiden noudattamisen. Markkinointi oli siksi kuluttajansuojalaissa tarkoitetun hyvän tavan vastaista ja sopimatonta menettelyä. Lotus Embo -wc-paperin markkinoinnissa keskeiseksi myynninedistämiskeinoksi nostettiin uudenlaisen hylsyn huuhdeltavuus ja hylsyn hävittämisen helppous wc-pöntön kautta. Kuluttaja-asiamies painotti yritykselle, ettei mainonnalla saa tukea käyttäytymismallia, joka on ristiriidassa yhteiskunnassa vallitsevien arvojen, sääntöjen tai ohjeiden kanssa. Mainonnalla ei myöskään saa kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitsevien säännösten tai ohjeiden noudattamisen tärkeyttä. Mainostajan tulee huolehtia niin sanotun yhteiskuntavastuun noudattamisesta. Elinkeinonharjoittajalta on voitava edellyttää markkinointia, joka tukee vesihuoltolainsäädännön ja jätelainsäädännön toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Huuhdottavien hylsyjen hyväksyminen voi johtaa siihen, että muutkin yritykset alkavat kehitellä wc-pöntön kautta hävitettäviä tuotteita. Vaarana on, että biohajoavuus ja tuotteiden hävittäminen wc-pöntön kautta otetaan muidenkin tuotteiden kuin wc-paperihylsyjen pakkausmateriaalien tai muiden tuotteen osien tuotekehittelyn lähtökohdaksi. Yritys on muuttanut mainontaansa vuoden 2012 alun jälkeen. Vesilaitosten asiakastyytyväisyys-indeksi (WACSI) uudistuu Taloustutkimus Oy:n tarjoamaa asiakastyytyväisyystutkimusta vesi- ja viemärilaitoksille on kehitetty ja uudistettu. Mukaan on lisätty kysymyksiä tiedottamisesta ja toimintavarmuudesta. Muutokset on toteutettu niin, että sisältö ja vertailukelpoisuus aikaisempiin tutkimuskierroksiin eivät ole muuttuneet radikaalisti. WACSI:n (Water Customer Satisfaction Index) on vuosittain toteutettava tutkimus vesi- ja viemärilaitosten käyttöön. Tähän mennessä sitä on hyödyntänyt yli 40 eri vesilaitosta. Tutkimus kertoo vesi- ja viemärilaitoksen yrityskuvan ja asiakastyytyväisyyden sekä tarjoaa mahdollisuuden sekä nykytilanteen analysoimiseen että kehityksen seuraamiseen. Kunkin mukaan ilmoittautuvan vesilaitoksen alueelta haastatellaan puhelimella 200 satunnaisesti valittua kotitaloutta, joita pyydetään antamaan arvosana veden laadusta, vesilaitoksen palvelusta, veden jakelusta ja viemäröinnistä sekä tiedottamisesta. Vastaaja voi valita, haastatellaanko häntä suomen vai ruotsin kielellä. Tutkimus valmistuu kesäkuun lopussa. Jokainen vesilaitos saa omien asiakkaidensa mielipiteiden lisäksi vertailutietona muiden vesilaitosten tulokset. Vesilaitos voi näin ottaa huomioon asiakkaiden mielipiteet toimintaansa kehittäessään, ja myös niin halutessaan verrata veden laatua ja toimintaansa muihin vesilaitoksiin. Lisätietoja tutkimuspäällikkö Kari-Pekka Töyrylä, Taloustutkimus Oy,

11 11 Merenhoidon suunnittelusta kuuleminen Nyt kaikilla tahoilla on mahdollisuus ottaa kantaa merenhoidon suunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen. Kuulemisaika on Merenhoidon suunnittelusta kuuleminen Merenhoidon suunnittelun tavoitteena on merialueen hyvä tila vuoteen 2020 mennessä ja hyvän tilan säilyttäminen. Tätä varten laaditaan Suomen merialueille merenhoitosuunnitelma, jossa arvioidaan meren nykytila, asetetaan tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi sekä mittarit tilan seuraamiseksi. Merenhoitosuunnitelma sisältää myös seurantaohjelman ja toimenpideohjelman, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet merialueen hyvän tilan saavuttamiseksi. Seurantaohjelma valmistuu vuonna 2013 ja merenhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma vuonna Nyt kaikilla tahoilla on mahdollisuus ottaa kantaa merenhoidon suunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen. Suunnitelmassa arvioidaan meren nykytila ja esitetään arvio Itämeren hyvän tilan tavoitteesta vuonna Kuulemisaika on Lisätietoa ja kuulemisasiakirjat löytyvät tästä linkistä.

12 12 Tapahtuu jäsenlaitoksilla Porvoon veden johtaja Karl-Gustv Björkell siirtyi eläkkeelle Björkell on osallistunut aktiivisesti VVY:n toimintaan eri toimielimissä ja hallituksen puheenjohtajana. Björkell on ollut vuodesta 1993 alkaen noin kymmenen vuotta yhdistyksen hallituksessa ja viime vaiheessa sen puheenjohtajana. Björkellin panos VVY:n hallituksessa ja myös muissa toimielimissä oli hyvin merkittävä. Hänellä on kyky katsoa asioita laveasti ja pitkällä aikavälillä. Huoltovarmuuskeskuksen yhteyteen perustettiin vuonna 2006 vesihuoltopooli huolehtimaan vesihuollon poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Björkell toimi poolin puheenjohtajana sen perustamisesta syksyyn 2010 saakka. Hänen puheenjohtajakautena poolin toiminta käynnistettiin ja siihen jaksoon osui myös Nokian vesikriisi, joka lisäsi paineita poolin kehittämistyöhön. Björkell on ollut myös paljon VVY:n koulutustilaisuuksissa luennoitsijana. Hänet muistetaan elävänä kertojana, joka muun muassa käytännön esimerkkitapauksista kertomalla on jakanut tietoa ja taitoa jäsenistölle.

13 13 Vesipullot yläkoululaisille Maailman vesipäivänä Vasan Vesi ja Vaasan kaupungin terveyspalvelujen hammashuolto sekä terveyden edistämisyksikkö toteuttivat kevään aikana yläkouluille kampanjan Vesi janojuomaksi. Kampanjan tavoitteena oli nostaa veden osuutta janojuomana sekä terveyttä edistävänä tekijänä. Yhtenä motivointikeinona oli saada nuoret suunnittelemaan vesipulloon ulkoasu teemalla Vesi janojuomaksi. Kaikille Vaasan yläkouluikäisille nuorille annetaan sporttinen vesipullo, johon painetaan kilpailun voittajan suunnittelema etiketti. Etiketin suunnittelukilpailu Loppuvuodesta 2011 jokainen yläkoululuokka sai opettajan johdolla lähettää kilpailuun viisi ehdotusta. Suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin Variskan yhdeksäsluokkalainen Heli Kolehmainen. Kunniamaininta päätettiin jakaa Variskan seitsemäsluokkalaiselle Topias Nousiaiselle. Palkintona voittoetiketin suunnittelija pääsee tutustumaan Vaasan vesilaitokseen valitsemiensa kavereidensa kanssa lisäksi voittaja saa lahjakortin valitsemaansa liikkeeseen. Palkinto luovutettiin voittajalle Vaasan Veden toimitiloissa. Myös muita kilpailun tuotoksia hyödynnetään erilaissa kampanjoissa. Vesipullot yläkoululaisille Maailman vesipäivänä Kampanjan tiimoilta oli toivomuksena, että koulut järjestäisivät Maailman vesipäivänä veteen liittyvää toimintaa. Vaasan Vesi, Terveyden edistämisyksikkö sekä hammashuolto kiertävät yhdessä Maailman vesipäivänä kaikilla Vaasan yläkouluilla pitämässä lyhyen Vesiterveysinfon. Samassa yhteydessä jaetaan yläkoululaisille uudet sporttiset vesipullot. Kampanja järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Asia on saanut valtakunnallista huomiota ja tarkoituksena onkin tehdä tästä muutaman vuoden välein toistuva perinne. Linkki uutiseen Vaasan Veden sivuilla tässä Linkki uutiseen Vaasan Veden Maailman vesipäivän vietosta Julkaisuja ja selvityksiä Vesihuollon liittymätietojen tarkastamisen ja korjaamisen ohje, Vehti Ohjeen mukaan vesihuollon liittymätiedot saatetaan ajan tasalle eri rekistereissä. Jussi Leino, Toivo Lapinlampi, Katri Eerola ja Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2012, 436 s., Suomen ympäristökeskus (SYKE).

14 14 Tämän ohjeen mukaan vesihuollon liittymätiedot saatetaan ajan tasalle eri rekistereissä. Vesihuoltolaitokseen liitettyjen kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten tietoja on tallennettu vesihuoltolaitosten asiakasrekistereiden lisäksi esimerkiksi kuntien rakennus- ja huoneistorekistereihin sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoihin. Vesihuollon toimintavarmuuden kannalta on tärkeää tietää luotettavasti, missä verkostoon liitetyt rakennukset sijaitsevat ja kuinka paljon niissä on asukkaita. Vesihuollon liittymätietojen tarkastaminen ja ajan tasalle saattaminen edistää myös maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteensovittamista. Liittymätietojen korjauksen myötä esimerkiksi vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamistarvetta voidaan tarkastella taloudellisesti ja ekotehokkaasti monipuolisemmin yhdessä maankäytön suunnittelun kanssa. Liittymätiedot voidaan tarkastaa yhdistämällä vesihuoltolaitoksen asiakastietoja kunnan rakennusja huoneistotietoihin paikkatietomenetelmien avulla. Julkaisu on saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna, linkki julkaisuun. Haitallisten aineiden pitoisuudet puhdistetuissa jätevesissä ja jätevesien ekotoksisuus Tutkittaviksi kohteiksi valittiin Itämereen päätyvien kunnallisten puhdistamojen sekä teollisuuslaitosten jätevesiä, kaatopaikkojen suotovesiä, kaupunkialueiden hulevesiä sekä puhdistamolietteitä. Jussi Leino, Toivo Lapinlampi, Katri Eerola ja Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2012, 436 s., Suomen ympäristökeskus (SYKE). Tämän ohjeen mukaan vesihuollon liittymätiedot saatetaan ajan tasalle eri rekistereissä. Vesihuoltolaitokseen liitettyjen kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten tietoja on tallennettu vesihuoltolaitosten asiakasrekistereiden lisäksi esimerkiksi kuntien rakennus- ja huoneistorekistereihin sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoihin. Vesihuollon toimintavarmuuden kannalta on tärkeää tietää luotettavasti, missä verkostoon liitetyt rakennukset sijaitsevat ja kuinka paljon niissä on asukkaita. Vesihuollon liittymätietojen tarkastaminen ja ajan tasalle saattaminen edistää myös maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteensovittamista. Liittymätietojen korjauksen myötä esimerkiksi vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamistarvetta voidaan tarkastella taloudellisesti ja ekotehokkaasti monipuolisemmin yhdessä maankäytön suunnittelun kanssa. Liittymätiedot voidaan tarkastaa yhdistämällä vesihuoltolaitoksen asiakastietoja kunnan rakennusja huoneistotietoihin paikkatietomenetelmien avulla. Julkaisu on saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna, linkki julkaisuun.

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 5/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n toimisto on kiinni 9.7. - 29.7. Haussa laitosten kehittämistarpeet Kaikille VVY:n jäsenlaitoksille

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 2/2013

VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutisia Valtakirjat VVY:n vuosikokoukseen Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

Lisätiedot

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutisia VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Call for Papers kutsu luennoimaan

Call for Papers kutsu luennoimaan Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n uusia varsinaisia jäseniä Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kunnat (käytännössä

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Vesihuoltotietojärjestelmä. Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus

Vesihuoltotietojärjestelmä. Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus Vesihuoltotietojärjestelmä Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 TERMIT JA LYHENTEET... 4 2 JOHDANTO... 7 3 NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS... 9 3.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Jäsentiedote 4/2012 4 2012 1 J

Jäsentiedote 4/2012 4 2012 1 J äsentiedote 4/2012 4 2012 1 Sisältö ärjestö Mahdollisuuksien syksy... 3 Annetaan onnekkaille sattumille tilaisuus... 3 Serendipityä käytännössä... 3 Rakentamisen ennuste on heikentynyt hieman... 5 Varainsiirtoveron

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot