VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!"

Transkriptio

1 VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan mm. hajajätevesiasetuksen poikkeamispäätöksien ja liittämisvelvollisuudesta vapauttamisen perusteisiin, vesihuollon sopimusehtoihin, maksuihin ja sulkutoimenpiteisiin sekä ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin ja ohjeistuksiin. Päivän aluksi kuullaan esitys vesilain muutoksesta vesihuoltolaitosten näkökulmasta. Verkkotietojärjestelmien hyödyntämiseen keskeytysaikojen seurannassa, selvillä olossa ja verkostojen tarkastustoiminnan hallinnassa perehdytään lounaan jälkeen. Vesiosuuskuntien toiminta-alueet ja hajajätevesiasetus oppaassa käsitellään hajajätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista tehtävien poikkeamispäätösten ja liittämisvelvollisuudesta vapauttamisen perusteita sekä niiden välisiä eroja. Opasta esittelee sen kirjoittaja, projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntaliitosta. Opas liittyy Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja vesihuoltolain yhteistyön kehittämiseksi, vesihuoltokentän selkeyttämiseksi ja yhteisten toimintamallien luomiseksi. Päivän lopuksi saadaan katsaus ajankohtaisten lainsäädäntöhankkeiden, kuten vesihuoltolain, talousvesiasetuksen, ympäristönsuojelulain ja osuuskuntalain muutoksen vaiheesta. Samassa yhteydessä käsitellään selvitystä elintarviketeollisuudesta vesihuoltolaitosten asiakkaana ja ohjeistusta viemäritulvien korvausehdoista. Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivään voit ilmoittautua ottamalla yhteyttä VVY:n toimistolle, puh. (09) Lisätietoja ja ohjelma koulutuskalenterissa VVY:n kotisivuilla Tervetuloa! Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä Helsingissä ja Oulussa käsitellään ajankohtaisia kirjanpidon ja verohallinnon ohjeistuksia, kuten laitosten raportointivastuuta, monialayritysten erityiskysymyksiä ja arvonlisäveron muutoksia. Koulutuksissa käsitellään ajankohtaisia kirjanpidon ja verohallinnon ohjeistuksia, kuten laitosten raportointivastuuta, monialayritysten erityiskysymyksiä ja arvonlisäveron muutoksia. Lisäksi Oulussa tarkastellaan veronumeron käyttöä rakennustyömaalla ja Helsingissä kurkistetaan verkkotietojärjestelmän mahdollisuuksiin verkko-omaisuuden hallinnassa. Koulutusten tarkemmat ohjelmat löytyvät VVY:n koulutuskalenterista. Koulutuksiin voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä VVY:n toimistolle, puh. (09) Linkit lisätietoihin ja ohjelmaan koulutuskalenterissa VVY:n kotisivuilla Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät Rovaniemellä Säiliötyöskentelystä, siirtoviemärin ja vesijohdon rakentamisesta, lietteiden siirtoasiakirjoista ja ajankohtaisista valvonta-asioista kuullaan ja keskustellaan Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivillä Rovaniemellä. Ohjelmaan kuuluvat myös tutustumiskäynnit Kemijärven ja Sallan jätevedenpuhdistamoilla. Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät järjestetään yhteistyössä Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa. Käy tutustumassa koulutuspäivien ohjelmaan! Ilmoittautumiset suoraan VVYn toimistolle tai sähköpostitse Tervetuloa! VVY:n uutisia VVY:n jäsenistö VVY:n työvaliokunta on hyväksynyt uuden varsinaisen jäsenen ja kaksi uutta yhteistoimintajäsentä. Varsinainen jäsen Etelä-Elimäen Vesiosuuskunta Yhteistoimintajäsenet Ab Stormossen Oy Mäkelä-Plast Oy Hantor-Mittaus Oy (v alusta) Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kunnat (käytännössä niiden vesihuoltolaitokset) sekä muut oikeustoimikelpoiset vesihuoltolaitokset kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Varsinaisina jäseninä voivat myös olla kuntien ja /tai vesihuoltolaitosten omistamat vedenhankinnasta tai jätevesien käsittelystä huolehtivat yhteisöt (kuntayhtymät, osakeyhtiöt), jotka toimittavat vettä vesihuoltolaitoksille tai huolehtivat vesihuoltolaitosten jätevesien käsittelystä. VVY:n kotisivuilla on listaus varsinaisista jäsenistä. Yhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. VVY:n kotisivulla on listaus yhteistoimintajäsenistä Kehittämisrahasto Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys on valmistunut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoituksella selvitettiin vesihuoltolaitosten toiminnan haasteita, kehittämistarpeita ja -ideoita. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimintaa on uudistettu entistä paremmin vesihuoltolaitoksia hyödyttäväksi. Osana uudistusta ja uusimuotoisen toiminnan tehokkaaksi käynnistämiseksi toteutettiin selvitys vesihuoltolaitosten tärkeimmistä

3 3 haasteista, kehittämistarpeista ja -ideoista. Kehittämistarveselvityksen toteutti Gaia Consulting Oy ja rahoitti Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Kehittämistarveselvityksessä toteutettiin keväällä 2012 vesihuoltolaitoksille suunnattu internetkysely ja sarja sidosryhmien edustajien haastatteluja. Tämän tiedonkeruun tuloksena syntyi listaus vesihuoltoalan haasteista, kehitystarpeista ja -ideoista. Tuloksia jalostettiin edelleen ja tärkeimmät kehittämistarpeet tunnistettiin vesihuoltoalan edustajista koostuvassa työpajassa sekä ryhmätöissä Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivillä. Hankkeen tulosten perusteella vesihuoltolaitoksen toiminnan tärkeiksi haastealueiksi nousivat verkosto-omaisuuden hallinta ja saneeraus sekä vesihuoltolaitosten kestävä talous erityisesti pienillä laitoksilla ja muuttotappioalueilla. Lisäksi esimerkiksi jätevesilietteen hyödyntämisessä nähtiin edelleen paljon kehittämisen varaa. Vesihuoltoalan muutostrendeihin liittyen keskeisiä haasteita olivat kuntaliitokset ja näihin kytkeytyvät organisaatiokysymykset, laatu-, energiatehokkuus- ja turvallisuusvaatimusten kiristyminen, sekä asiakasnäkökulman vahvistuminen. Edellä mainitut haasteet aiheuttavat vesihuoltoalalla kiireisiä kehittämistarpeita, jotka edellyttävät innovatiivista otetta ja halua kehittää toimialaa. Tarpeelliseksi nähtiinkin panostaa entistä voimakkaammin uusien menetelmien kehittämiseen ja pilotointiin sekä laajemmin parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen ja näiden ohjeistamiseen. Esimerkiksi verkosto-omaisuuden hallintaan ja monille muille osa-alueille kaivattiin kipeästi uusia työkaluja ja koosteita parhaista käytännöistä. Lisäksi joidenkin toimintamallien osalta toivottiin toimialatasoista yhtenäistä ohjeistusta. Esimerkiksi vesihuoltolaitosten arvottamiseen ja laatu- ja palvelutasoon liittyvät ohjeistukset helpottaisivat vesihuoltolaitosten yhteistoiminnan kehittämistä. Kehittämistarveselvitykseen osallistuneet vesihuoltolaitokset ja sidosryhmät tarkastelivat vesihuoltoalan kehittämistarpeita enimmäkseen käytännön toiminnan näkökulmasta ja nykyhetkeen peilaten. Tulokset kuvaavatkin ennen kaikkea vesihuoltoalan välittömiä tai lähivuosien tarpeita. Vesihuollon näkökulmasta on kuitenkin tärkeää tarttua myös uusien olosuhteiden, teknologioiden ja menetelmien tuomiin pitkän aikavälin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Vesihuoltoalan kehitystarpeet Suomessa julkaisun voit ladata VVY:n kotisivuilta ww.vvy.fi Kehittämisrahasto on rahoittanut vuonna 2012 ensimmäisiä laitoslähtöisiä hankkeita Perinteisten, kaikille hakijoille avoimien yleisen haun hankkeiden lisäksi vuodesta 2012 alkaen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on rahoittanut myös ns. laitoslähtöisiä hankkeita. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamat laitoslähtöiset hankkeet käynnistetään laitosten tarpeista lähtien ja mahdollisimman laajaa laitoskenttää hyödyttämään. Vesihuoltolaitokset voivat saattaa kehittämistarpeensa Kehittämisrahaston tietoon rahaston verkkosivuilla olevan ideakorin kautta tai olemalla yhteydessä Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoihin. VVY:n asiantuntijaryhmät suunnittelevat ja priorisoivat havaittujen tarpeiden perusteella laitoslähtöisten hankkeiden sisällön ja toteutuksen. Kehittämisrahaston toimikunta tekee asiantuntijaryhmien esitysten perusteella laitoslähtöisten hankkeiden rahoituspäätökset. Seuraavat laitoslähtöiset hankkeet ovat saaneet rahoituspäätöksen vuonna 2012: Vesilaitostekniikka ja hygienia -oppaan päivitys,

4 4 Vesisäiliöiden käyttö, kunnossapito ja saneeraus (opas), Vaaralliset jätteet -kampanjan jatko (BSAG/Itämerisitoumus), Opas puhdistamolietteen maatalouskäyttöön, Jätevedenpuhdistamoiden BAT ja parhaat käytännöt, Vesihuoltoverkostojen saneeraustöiden asiakirjojen uudistaminen, Viemäritulvavahinkojen korvauskäytännöt, Vesiosuuskunnan yhdistäminen toiseen vh-laitokseen, Kehittämistarvekartoitus, Vesihuoltolaitosten arvonmääritysten vakiointi, Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat, SSP Sanitation Safety Plan, Maailman vesipäivän Facebooksivu, Lisätietoa hankkeista löytyy Laitoslähtöisten hankkeiden omalta sivulta. Kehittämisrahaston yleisen haun painopistealueet vuodelle 2013 päätetty Vuodesta 2013 alkaen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto julkistaa painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta päätti rahaston kaikille avoimen yleisen haun painopistealieista pidetyssä kokouksessa. Kehittämisrahaston vuoden 2013 painopistealueet ovat: Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet Yksittäinen painopistealue on voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehittämisrahasto jakoi syksyn 2012 avustukset Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui maanantaina Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille: Viemäreiden rakenteita rikkomatta toteutettavien saneerausmenetelmien kansallisen hyväksyntämenettelyn kehittäminen, Prizztech Oy/Vesi-Instituutti WANDER, 5 000,00 Hengitystiepatogeenin esiintyminen jäteveden käsittelyn eri vaiheissa yhdyskuntaperäisen jäteveden puhdistamoilla (HEYPPA), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ,00 Jätevesi ja typpi Perämeren rannikkovesissä: Toimintamallin kehittäminen typen vaikutuksen arviontiin rannikkovesien tilaan, Oulun yliopisto, ,00 Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 1. Selvitys aineiden käyttömääristä Suomessa sekä esiintymisestä jätevesissä, Envieno Ky, 8 000,00 Vesihuollon toteutussuunnittelun tehtäväluettelo, Pöyry Finland Oy, ,00 Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään maaliskuussa 2013, mihin hakuun hakemukset tulee jättää helmikuun 2013 loppuun mennessä. Ajankohtaista hallinnossa ja taloudessa Muistutus arvonlisäverokannan mahdollisesta muuttumisesta Arvonlisäverokantojen muuttamista koskeva lakiehdotus (HE 89/2012 vp) on Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä. Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 2013

5 5 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakiehdotusta ei siis ole vielä hyväksytty. Vesihuoltolaitosten on kuitenkin hyvä jo antaa asiakkailleen ennakkotietoa arvonlisäveron mahdollisesta korotuksesta. Siitä voidaan alustavasti tiedottaa esim. laskutuksen yhteydessä tai samalla, kun asiakkaille tiedotetaan jostain muusta asiasta, kuten esim. uuden taksan voimaantulosta. Jos eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen esitetyssä muodossa, yleinen arvonlisäverokanta muuttuu siten, että se on alkaen 24 %. Tällä hetkellä se on 23 %. Uusi ohje laskumerkinnöistä ja laskutussäännöksistä Verohallinto on antanut uuden ohjeen Arvonlisäverolakia on muutettu lailla arvonlisäverolain muuttamisesta (399/2012). Muutoksen taustalla on EU:n laskutusdirektiivi. Muutokset koskevat arvonlisäverolain laskua ja laskumerkintöjä koskevia säännöksiä. Muutokset tulevat voimaan Verohallinto on antanut lainmuutokseen liittyvän ohjeen Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa. Ohjeessa käsitellään mm. laskunantovelvollisuutta, laskumerkintöjä ja laskujen säilyttämistä. Ohje löytyy verohallinnon sivulta osoitteessa Etusivu < Syventävät vero-ohjeet < Verohallinnon ohjeet Ajankohtaista vesihuoltoalalla Vielä ehtii lausua vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Kuuleminen vesienhoidon työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä vuosille päättyy Kaikissa ELY-keskuksissa on lausunnoilla vesienhoidon suunnittelun työohjelma ja vesihoitoalueen keskeiset kysymykset. Lisätietoa ja lausunnoilla oleva materiaali löytyy ympäristöhallinnon nettisivuilta: Vesiensuojelun kysymykset koskevat vesihuoltolaitostoimintaa, joten Vesilaitosyhdistys kannustaa vesihuoltolaitoksia aktiivisesti osallistumaan vesienhoidon suunnittelun prosessiin. Vesilaitosyhdistys tulee laatimaan lausunnot kaikkien vesienhoitoalueiden keskeistä kysymyksistä ja työohjelmasta. Vesilaitosyhdistyksen lausuntoluonnosta voi pyytää tiedoksi sähköpostitse Saijariina Toivikolta. (saijariina.toivikko(a)vvy.fi). Jyväskylän Kangasvuoren vesitornin romahtamisesta käynnistetään onnettomuustutkinta Onnettomuustutkintakeskus päätyi siihen, että Kangasvuoren vesitornin sortumista tutkimaan asetetaan kahden hengen tutkintaryhmä, joka tekee tutkinnan yhteistyössä Jyväskylän Energian kanssa. Tutkintaryhmään nimettävät henkilöt selviävät pian. Sen jälkeen tehdään kirjallinen tutkintapäätös. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto päätti keväällä 2012 rahoittaa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton tulevaa julkaisua Vesisäiliöiden käyttö, kunnossapito ja

6 6 saneeraus. Hankkeen rahoitus on vielä osittain varmistumatta, mutta rahoituksen varmistuessa oppaan olisi tarkoitus valmistua vuonna Lisätietoja: https://www.jenergia.fi/tiedotteet/uutiset/jyvaskylan-energia-tutkii-vesitornin-romahtamisenyhteistyossa-onnettomuustutkintakeskuksen-kanssa Ohje vesiympäristölle haitallisia aineita koskevien säädösten toimeenpanoon Ympäristöministeriön julkaisu sisältää haitallisia aineita koskevia ohjeita pinta ja pohjavesien seuranta- ja tarkkailuohjelmien laadintaan sekä puhdistamoiden päästötarkkailuun. Julkaisun tarkoituksena on toimia ohjeena, hyvien menettelytapojen kuvauksena ja avata haitallisia aineita koskevia säädöksiä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa koko maassa mm. haitallisia aineita koskevia lupamenettelyjä, kuormituksen seuranta- ja tarkkailusuunnitelmia sekä vesikemiallisia mittauksia ja analyysien laadunvarmennusta. Julkaisussa annetaan ohjeita mm. haitallisten aineiden kuormitusinventaarioiden laatimista, ympäristönlaatunormien soveltamista sekä tarkkailun ja seurannan järjestämistä varten. Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu viranomaisille, mutta sisältää hyödyllistä tietoa myös vesihuoltolaitoksille, joita ympäristölupavelvollisina koskevat tarkkailuvelvoitteet. Julkaisu on ladattavissa ympäristöministeriön nettisivuilta: YMra15/2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Ravinnekuormituksen vähentämisen kustannustehokkuutta tarkastellut hanke valmistui Työssä vertailtiin maatalouden toimenpiteiden ja yhdyskuntien jätevesien puhdistuksen kustannuksia. Selvityksen mukaan Suomessa potentiaalia on erityisesti typpikuormituksen vähentämiseen. Hankkeiden Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi sekä Kustannustehokkaat ohjauskeinot Itämeren suojelussa tulokset on julkaistu. Mikäli suuret puhdistamot puhdistavat typpeä noin 90 prosenttia (nyt Suomessa keskimäärin 56 %) ja maatalous vähentää typpikuormaansa noin 30 prosenttia, kummankin alan kustannusrasitus kasvaa yhtä suureksi. Selvityksen mukaan näillä puhdistusprosenteilla saavutetut päästövähennykset ovat yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaat. Tutkimuksen johtopäätöksissä suositellaan, että typen puhdistuksen edullisuuden vuoksi Suomi harkitsee EU:n yhdyskuntajätevesidirektiiviä tiukempaa typpipolitiikkaa fosforin tapaan. Toisen suosituksen mukaan Suomen tulee korjata maatalouden ympäristötukijärjestelmän puutteet, sillä ympäristötuki ei ole vähentänyt ravinnekuormaa. Ravinnekuormaa ovat lisänneet peltopinta-alan kasvu, siirtyminen paljon typpeä vaativien kasvien viljelyyn ja merkittävästi aiempaa suuremman typpilannoituksen salliminen kuluvalla tukikaudella.

7 7 Kustannusten tarkastelu osoitti, että maataloudessa voidaan vähentää sekä typpi- että fosforikuormitusta 10 % varsin edullisesti. Ympäristöpolitiikkaa voidaan tehostaa ravinnehaittaan perustuvalla lannoiteverolla, joka on toimivampi ja oikeudenmukaisempi ohjauskeino kuin nykyiset lannoitusrajat. Vero kohdistuisi myös ohjelman ulkopuolelle jääviin tiloihin ja laskisi niiden kuormaa. Linkki lisätietoa hankkeista ja niiden tuloksiin on VVY:n kotisivuilla Maailman käymäläpäivä Kansainvälistä Maailman käymäläpäivää on juhlittu 19. marraskuuta vuodesta 2001 lähtien. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että jopa 2,5 miljardia ihmistä elää ilman käymälää ja tuhannet lapset kuolevat ripulitauteihin päivittäin. Vesi- ja sanitaatio huomioidaan myös YK:n vuosituhattavoitteissa. Puhtaan juomaveden puutteessa olevien määrä on puolitettu ja vuosituhattavoite saavutettu, mutta sanitaation osalta tavoitteen saavuttaminen on huolestuttavan kaukana. Kunnollisen käymälän tärkeyttä ei osata arvostaa ennen kuin hätä osuu omalle kohdalle. Myös Suomessa muistetaan käymäläpäivää. Suomalainen vesi- ja sanitaatio-osaaminen on maailman huippuluokkaa, ja vientiä olisi maailmalla enemmänkin. Sanitaatio on tärkeä osa Suomen kehityspoliittista ohjelmaa ja Suomella on sanitaatioon keskittyviä kehitysyhteistyöhankkeita. Käymäläseura Huussi ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka työskentelee kestävän sanitaation puolesta. Lisätietoja Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Kooste muiden koulutuksista VVY:n kotisivuilla tästä Turvallista ja laadukasta talousvettä -seminaari Vesiyhdistyksen vedenlaatujaos järjestää seminaarin Otaniemessä, Espoossa. Seminaari on osallistujille maksuton. Lisätietoja Jätehuollon energiapäivät Lahti, lisätietoja Tavoitteena turvallinen juomavesi seminaarin Espoo , lisätietoja Kokonaisvaltainen työhyvinvointi laboratoriossa Oulu , lisätietoja VVY:n jäsent voivat lukea tämän ja aikaisemmat uutiskirjeet netistä jäsensivuilta. Jäsensivuille pääsee kirjautumaan sivun vasemmasta alareunasta

8 8 löytyvän ruudun kautta. Jos laitoskohtainen salasana on päässyt katoamaan, uuden voit tilata s-postilla eeva.horkko(a)vvy.fi VVY:n ajankohtaiset koulutukset Rovaniemi Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät ilm. heti VVY:n toimistolle Helsinki Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä ilm. heti VVY:n toimistolle Oulu Kirjanpidon ja taloushallinnon ajankohtaispäivä ilm. heti VVY:n toimistolle Helsinki Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä ilm. heti VVY:n toimistolle Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan on julkaistu sivuilla Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän Paviljongissa Samaan aikaan samassa paikassa on Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttely.

9 9 Hyödynnäthän Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston monipuolisen tarjonnan Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimintaa on uudistettu entistä paremmin vesihuoltolaitoksia hyödyttäväksi. Uusimuotoisen toiminnan tehokkaaksi käynnistämiseksi toteutettiin selvitys vesihuoltolaitosten tärkeimmistä haasteista, kehittämistarpeista ja -ideoista. Tämän kehittämistarveselvityksen perusteella vesihuoltolaitosten käytännön toiminnassa on paljon erilaisia kehittämistarpeita, joihin kaivataan ratkaisuja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston kautta muodostuvalle vesihuoltolaitosten yhteiselle T&K panokselle on siis tarvetta. Perinteisten, kaikille tahoille avoimien yleisen haun hankkeiden lisäksi vuodesta 2012 alkaen Kehittämisrahasto on rahoittanut myös laitoslähtöisiä hankkeita. Laitoslähtöiset hankkeet muodostetaan vesihuoltolaitosten tarpeiden perusteella. Laitosten toivotaan toimittavan kehittämistarpeita tiedoksi VVY:n toimistolle esimerkiksi Kehittämisrahaston verkkosivuilla olevan ideakorin kautta. Rahoitettavien yleisen haun ja laitoslähtöisten hankkeiden pitää hyödyttää mahdollisimman laajaa laitoskenttää. Kaikille avoimen yleisen haun hankkeita pyritään vuodesta 2013 alkaen suuntaamaan vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta tärkeisiin aihepiireihin julkaisemalla painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta päätti lokakuussa, että Kehittämisrahaston vuoden 2013 painopistealueet ovat: Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet Kehittämisrahaston rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden kuvaukset sekä loppuraportit ja muut mahdolliset sähköiset tuotokset löytyvät aihepiireittäin Kehittämisrahaston verkkosivuilta. Tätä syntynyttä tietopankkia kannattaa hyödyntää omakin toiminnan kehittämisessä! Lisätietoja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta löytyy täältä. Kynttilän kajoa ja ideoiden loistetta, Riina Liikanen Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan sihteeri

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Laatija: Kirsti Lahti Kannen kuvat: Kirsti Lahti Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 5 2 Yhdistyksen jäsenistö... 6 3 Hallinto... 7 3.1 Yhdistyksen kokoukset... 7 3.2

Lisätiedot

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Biotyöpajat tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot