KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti Ohjausryhmä , hyv. Toimintaryhmä , hyv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv."

Transkriptio

1 Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä , hyv. Toimintaryhmä , hyv.

2 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN! VÄSTRA NYLAND TILL GALOPP! Ohjelman suunniteltu aikajänne oli (4 vuotta), toteutusaika jäi ja jatkettuna SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKO -OHJELMAN TOTEUTUMISEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN OHJELMAN PERUSTELUT ALUEEN KILPAILUKYVYN JA TASAPAINOISEN ALUEKEHITYKSEN NÄKÖKULMASTA ERIKOISTUMINEN, VAHVUUDET JA KOKO:N ROOLI NIIDEN VAHVISTAMISESSA OHJELMAN TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN HIGHLIGHTS TOP TEN + THREE TOTEUTUNEET SELVITYKSET JA RAPORTIT VUOSINA JÄRJESTETYT TILAISUUDET, TAPAHTUMAT JA TIEDOTUS VUOSINA STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄT OHJELMASSA KÄYNNISTETTYJÄ TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIA SEURANTAKRITEERIT TALOUS... 16

3 2 1. KOKO -ohjelman toteutumisen vastaavuus alueen kehittämisen tavoitteisiin 1.1. Ohjelman perustelut alueen kilpailukyvyn ja tasapainoisen aluekehityksen näkökulmasta Ohjelman toteuttaminen tähtäsi alueen kilpailukyvyn turvaamisen ja kehittämisen kannalta seuraaviin asioihin: Alueen voimien yhdistäminen Alueen resurssien suuntaaminen (fokusointi) ja työnjako (allokointi) Alueen uudistumiskyky (uudistumistarpeiden tunnistaminen + toimenpiteet) Alueen logistiset ratkaisut Tasapainoisen aluekehityksen kannalta ohjelmatoteutus pyrki lisäksi panostamaan kestävän kehityksen dimensioiden pohjalta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti tasapainoiseen kehitykseen ja varsinainen kehitystyö jäi ohjelmakauden jälkeiselle ajalle. Länsi-Uusimaa on perinteisesti ollut vahvaa teollista aluetta, jonka elinkeinorakenne on voimakkaasti muuttumassa palvelujen suuntaan globalisaation ja kansainvälisten rahoitusmuutosten vaikutuksista. Alueen osittainen positiivinen väestökehitys ja työpaikkaomavaraisuus yhdessä logistisen sijainnin ja luontoarvojen kanssa mahdollistavat suotuisan kilpailukyvyn kehityksen osana metropolialuetta. Länsi-Uusimaa parhaimmillaan muodostaa toiminnallis-strategisen kokonaisuuden. Alueen kahdeksan kunnan - Inkoo, Hanko, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Raasepori - lisäksi Vihdin osallistuminen toiminta-alueeseen on nähty toimintoja tukevaksi ja kun taas Kirkkonummi on jo osallistunut joihinkin yhteistyötoteutuksiin. Alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia on pyritty lisäämään kuntien ja yritysten yhteistyöllä pyrkimällä yhteiseen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun ja elinkeinopolitiikkaan, ammatillisen koulutuksen ja osaavan työvoiman turvaamiseen alueella. Ohjelma pyrki yhdistämään Raaseporin ja Lohjan seutukuntien elinkeinopolitiikan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa alueen kaksikielisyyttä huomioitiin entistä paremmin voimavarana. KOKO ohjelmakausi alkoi poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa suhdannetilanteessa eikä tilanne ehtinyt parantua merkittävästi toteutuskauden jäätyä suunniteltua lyhyemmäksi. Toimintaalueella oli samanaikaisesti meneillään valmisteluja uusien kuntaliitosten toteuttamisvaihtoehtojen syntymiseksi ja nämä veivät luonnollisesti resursseja ja fokusta. Vuoden 2013 alusta yhdistyvät Nummi-Pusula ja Karjalohja Lohjan kaupunkiin. Klusteripohjaisen elinkeinojen kehittämisen ohella Länsi-Uudenmaan KOKO ohjelmassa huomioitiin klustereita tukevaa kehittämistyötä, joka näin mahdollisti tasapainoisten toimintaedellytysten toteuttamisen alueelle. Näitä olivat mm. seudullisten yrityspalvelujen kokoaminen yhteen Novago Yrityskehitys Oy yhtiöön ja yritysneuvonnan kehittäminen, osaavan työvoiman saannin turvaaminen, seutuviestintä ja yritysten omistajavaihdosten tukeminen. Merkityksellistä alueen sisäisen tasapainoisen kehityksen näkökulmasta katsottuna oli, että toiminta-alueet yhdistivät voimavaransa ja siten syntyi riittävän suuri kehitystoiminnassa mukana ollut toimijoiden ja monipuolisten yritysten joukko eri toimialoilta. Toisaalta seudut erikoistuivat tietyillä toimialoilla, ja alueen sisäinen kilpailukyky edelleen tasapainottui, mm. Karkkilan metalli- ja Länsi- Uudenmaan matkailutoimiala.

4 3 Alueen kilpailukykyä ja elinkeinoelämää pyrittiin vahvistamaan verkostoitumalla metropolialueeseen, joka on luonnollinen yhteistyökumppani Länsi-Uudellemaalle. Alueen oppilaitokset muodostavat kaksikielisyydessään uniikin osaamisen kehittymisen resurssin. Alueen pendelöintiluvut pääkaupunkiseudun suuntaan ovat suuret. Tätä työvoimapotentiaalia tulee jatkossa hyödyntää seudulla paremmin esim. kehittämällä etätyömahdollisuuksia. Pendelöinti on ollut kasvussa myös alueen sisällä, kun työssäkäynti- ja asiointialue tiivistyy. Länsi-Uusimaan logistinen sijainti pääkaupunkiseudun monialaisen toimintaympäristön ja Salon talousalueen välissä mahdollistaa edelleen alueen kehittämisen asumis- ja työpaikkaympäristönä. Kootusti Länsi-Uudenmaan kumppanit ovat: Suur-Salo, erityisesti aluestrategiaprosessi-, maatalousosaamis- ja teknologiayhteistyö Metropolialue, erityisesti korkeakoulu/teknologia- sekä hallinto- ja rahoituskumppaniyhteistyö ja mahdollisuudet urbaanin ympäristön tarjoamiin palveluihin Hyvinkää-Riihimäki, logistiikka- ja aluetalouspalvelut Näiden lisäksi yksittäisinä kuntina mainittakoon Vihti, väylälogistiikka ja kuntapalvelut sekä Kirkkonummi, elinkeinopalvelut. SeutuNet Länsi-Uusimaa alueet 2009 Uusimaa Hanko SeutuNet Länsi-Uusimaa -alue ja Uudenmaan maakunnan kunnat Hanko AKO Länsi-Uusimaa Karkkila Karkkila Karkkila Hanko Raasepori Lohja Karjalohja Inkoo Siuntio Raasepori Lohja Karjalohja Inkoo Siuntio Raasepori Lohja Karjalohja Raaseporin alue Hanko Hiiden alue Hanko Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen alue (Lykes) Inkoo Siuntio Hyvinkää Mäntsälä Karkkila Nummi- Järvenpää Nur m ijär vi Por nainen Pusula Tuusula Vihti Ker ava Lohja Vantaa Espoo Karjalohja Kauniainen Siuntio Helsinki Kirkkonummi Inkoo Raasepori Karkkila Nummi- Pusula Lohja Karjalohja Siuntio Kirkkonummi Inkoo Raasepori Nummi- Pusula Kirkkonummi Nummi- Pusula Kirkkonummi Nummi- Pusula Kirkkonummi Kuva 1. KOKO Länsi- Uusimaa, viitekehys 1.2. Erikoistuminen, vahvuudet ja KOKO:n rooli niiden vahvistamisessa keskittyi kolmen kilpailukyvyn kehittämisen osa-alueen parantamiseen Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa, Teknologian ja ympäristöteknologian alueelliset sovellukset Käyttäjälähtöiset palvelut. Läpileikkaavina teemoina ja samalla koko alueen vahvuuksien kehittämisessä olivat ennakointiosaaminen, käynnistetty MAL -suunnittelu- ja toteutustyömaan sekä uniikki koulutustarjonta/osaaminen. Panostuskohteet valittiin siten, että ne tukivat alueen kehittämistä taantuman jälkeisessä maailmassa aitoina kehittämistoimina eivätkä vain lamalääkkeinä.

5 4 Vahvuuksien, - kuten sijainti ja luonto sekä historiaan, kulttuuriin ja teollisuusperinteeseen liittyvät aihekokonaisuudet taustana väestön monipuolinen rakenne - tunnistaminen ja tunnustaminen sekä huomioiminen ovat antaneet hyvät raamit kehitystyössä. Alueen vahvuuksia valjastettiin käyttöön kohdistamalla kehittämistoimia alueen brändiin ja identiteettiin, verkostoituvan teknologian metallinauhaan, ympäristöteknologiaan sekä kemian teollisuuteen, matkailuun ja uudistuviin palveluihin. Mahdollisuuksia oli nähty matkailussa, logistiikassa, teollisten ja julkisten rakenteiden uudistamisessa, käden taitoihin ja luoviin aloihin liittyvissä sisällöissä sekä pendelöinnin hyödyntämisessä. Lisäksi alueen mahdollisuuksia kehittää kilpailukykyä oli mm. kaavoituksen, osaamisen, kaksikielisyyden ja yrittäjyyden näkökulmista. Koheesiota vahvistettiin panostamalla kuntien väliseen ja sisäiseen yhteistyöhön, elinkeinoelämän, hallinnon, kansalaisaktiivisuuden, maaseudun ja kaupunkien väliseen yhteistyöhön sekä nuoren sukupolven (ns. digital natives) huomioimiseen. KOKO:n rooli oli tukea alueen ja sen elinkeinorakenteen tasapainoista kehittymistä ja vastata uudistumisen tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. KOKO paneutui edellä mainittujen vahvuuksien, mahdollisuuksien ja kilpailukyvyn sekä yhteistyön eri osa-alueiden kehittämiseen. KOKO:lla oli siten merkittävä yhteisen kehittämisen moottorin rooli ja ohjelman rahoitus toimi käynnistävänä panoksena seudullisissa kehittämisavauksissa. Se vahvisti seudun omaa kykyä ja osaamista ennakoida ja saavuttaa seudullisesti keskeisiä strategisia tavoitteita sekä mahdollisti ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön. KOKO keräsi alueen toimijat verkostoiksi ja toimi aktiivisena ja puolueettomana alustana seudullisen yhteistyön kehittämiseksi.

6 Ohjelman tavoitteen toteutuminen Ohjelman tavoite pelkistettiin alueen neljästä kehittämisvaihtoehdosta sanoihin Positiivinen koheesion kierre. Muut skenaariotyön vaihtoehdot olivat Alue jakaantuu, Alue pirstaloituu tai Pääkaupunki nielee. Toteutetuista kehittämistoimenpiteistä pääosan ovat voineet hyödyntää koko toiminta-alue, mutta viime aikoina kiristynyt taloudellinen tilanne on aikaansaanut tiettyä alueen jakaantumista. Raaseporin seutu sai Äkillisen rakennemuutosalueen statuksen aiemman Karkkilan lisäksi. Alueen pirstaloitumisvaara yksittäisiksi toimijoiksi on todellinen, mutta uhka, että pääkaupunkiseutu nielisi on turha. Alueen identiteetti omana talousalueena on vahva ja yhteistyötä tulee kehittää edelleen pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa. Koheesion monisäikeistä kierrettä tulee vielä vahvistaa irrallisista säikeistä muodostuvaksi yhtenäiseksi vahvaksi köydeksi. Länsi-Uudenmaan KOKO -ohjelman tavoitteena on ollut valtakunnallisen ohjelman tavoitteen mukaisesti parantaa alueen kilpailukykyä keskittämällä kehittämisen avainkärjet tulosten aikaansaamiseksi ja tekemällä yhteistyötä naapurialueiden ja erityisesti metropolialueen kanssa. Tavoitteeseen on pyritty seudullisten avaintoimijoiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä sekä klusterikehittämistä että toimintaedellytyksiä tukevilla toimenpiteillä. Tulosten tekemiseksi tulee jatkossa laatia erillisiä kehityshankkeita suoraan ministeriöihin, maakunnan kehittämisrahaan, ELY:n, ESR- ja EAKR ohjelmiin sekä esim. Tekesiin. Alueen kehittämisen kannalta edunvalvontana tulee osallistua seuraavan EU-kauden aluekehittämisen linjauksia käsitteleviin foorumeihin. Ohjelma on toteuttanut osaltaan Maakunnan kehittämisohjelmaa ja sen vuosittaista toteuttamissuunnitelmaa Ohjelman roolina oli edesauttaa yhtenäisen, vireän talousalueen muodostumisessa, jossa alueen asukkailla, yrittäjillä, oppilaitoksilla ja muilla toimijoilla sekä vierailijoilla on mahdollisuudet toimia ja yrittää. Tavoitteiden toteutuminen jäi puolittaiseksi ohjelmakauden puolituttua ja rahoituspohjan hävittyä. Hyviä kehittämisaihioita viedään eteenpäin erillisillä uusilla rahoituksilla ja nojautuen alueen omaan tahtotilaan yhtenäisestä seudusta ja vireästä elinkeinoelämästä. Tämän kirkastamiseksi toteutettiin seudullinen elinkeino- ja elinvoimaohjelmaselvitystyö SELKO, jonka toteuttaminen takaa Positiivisen koheesion kierteen kehittymisen jatkumisen. KOKO oli alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 24 mukainen erityisohjelma, jonka ohjelma-asiakirjan, ohjelma-alueet ja verkostot valtioneuvosto hyväksyi toimintakaudeksi Valtioneuvosto teki päätöksen, jolla KOKOn kansallinen ohjelmamenettely ja ohjaus päättyivät ja että hankkeita voidaan jatkaa vuoden 2012 loppuun. Kansallisten teemaverkostojen toiminta sen sijaan jatkuu samoin kuin toimenpiteiden toteutumisten seuranta ohjelmakauden loppuun Highlights top ten + three Merkittävimpinä aluekehittämistyön aikaansaannoksina ja generoituneina vaikutuksina yhteistyöalueella voidaan nähdä: 1. Yhteisen yrityspalveluorganisaation Novago Yrityskehitys Oy:n muodostaminen aiempien alueen viiden organisaation yhdistäessä voimansa. 2. Seudullisen elinkeino- ja elinvoimaohjelma SELKOn laatiminen yhteistyön ja kehittämistoimenpiteiden pohjaksi.

7 6 3. Tietoyhteiskuntastrategia alueen sähköisen asioinnin ja maakuntaportaalin Länsi.fi kehittämisen perustaksi. 4. Alueen työllisyydenhoidon toimenpiteiden kehittäminen yhteisesti kuntien, yritysten ja työvoimahallinnon kanssa ja yritysten mukaan saaminen GO -rekry toteutukseen. 5. Seudun imagon rakentamiseksi toteutettiin seutumarkkinoinnissa valtakunnallinen yritysjulkaisu ja asukasmarkkinoinnin liite pääkaupunkiseudulle sekä yhteinen sähköinen tonttipörssipalvelu. 6. VESI -teemaa vahvistettiin ja otettiin käyttöön kattavana temaattisena mahdollisuutena elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. 7. HINKU hiilineutraalit kunnat -hankkeen toimenpiteiden käynnistäminen osana kuntien ja yritysten toimenpiteitä energiatehokkaan ja hiilineutraalin Länsi-Uudenmaan muodostamiseksi sekä yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämisen käynnistäminen 8. Matkailutoimialan aluetaloudellisen merkityksen vahvistaminen: myynnin ja markkinoinnin tukemisella yritysten ja kuntien yhteistä myyntiorganisaation perustamista sekä laadittiin seudun yhteinen matkailustrategia ja verkostoiduttiin erillisen TouNet rahoituksen myötä pääkaupunkiseutuun. 9. Länsi-Uudenmaan läpileikkaavien klustereiden kehittämispolkujen tukeminen teknologian ml. logistiikka, hyvinvoinnin mm. kuntien public-private palvelumarkkinat ja matkailun toimialoilla 10. Kansallisten verkostojen kehitystyön tuominen alueen yritysten tueksi: Venäjä-, Hyvinvointi- ja Innovaatioverkostot + 1. Tapaamis- ja keskustelufoorumien luominen Länsi-Uudenmaan virkamiehille, luottamushenkilöille, yrityksille ja toimijoille ja toimiminen muiden seudullisten kehittämisasioiden alustana. 2. MALe maankäyttö, asuminen, liikenne ja elinkeinot - yhteistyön tekemisen osiossa Länsi- Uudenmaan Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön käynnistyminen Uudenmaan liiton koordinoimana. 3. Maaseutuhallinnon uudistus, maaseutuorganisaation muodostuminen: Länsi- Uudellamaalla valmisteltiin laaja-alaisesti KOKO-ohjelman puitteissa maaseutuorganisaation muodostamista ja sen toiminnan käynnistämistä vuoden 2013 alusta Toteutuneet selvitykset ja raportit vuosina Länsi-Uudenmaan Kulttuuritapahtumat 2012 (Novago) Länsi-Uudenmaan Vetovoimatutkimus 2011 (Innolink) Kulttuuri ja tapahtumatuotannon kehittämisen aiesuunnitelmat (CreaMentors) Pääomarahastokartoitus (Canelco), valmistuu 12/2012 TULOSSA EAKR rahoitteinen PUMPPU hanke, raportti valmistuu 2014 EAKR rahoitteinen TouNet hanke, raportti valmistuu Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta-reitit ja umpikujat -loppuraportti (Corporate Foresight Group CoFi / Laurea AMK) - Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa -loppuraportti (Senior & Sons) 2010 VESI -näkökulma Länsi-Uudenmaan kehitykseen, raportti (Jyrki Kettunen, DaWo)

8 7 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla (Ramboll Oy) Länsi-Uudenmaan matkailun alueellisen myynti- ja/tai markkinointiorganisaation muodostamisen edellytysten selvittäminen - loppuraportti (CreaMentors Oy) Länsi-Uudenmaan yhteisen yrityspalveluorganisaation käynnistämissuunnitelman laatiminen (Strateal Oy) Länsi-Uudenmaan matkailupalveluiden kartoitus -loppuraportti, Visit Southpoint Finland Ab Esiselvitys: Länsi-Uudenmaan hyvinvointiverkko (Service Park Provider Oy) Kehittämisselvitys Täktomin lentokenttä (ISS Proko Infra Oy) Yritysten kehittäminen luovan talouden näkökulmasta (CreaMentors Oy) Esiselvitys bioetanolitehtaan sijoituksesta Länsi-Uudellemaalle (Ari Pulkkinen) Länsi-Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset vuosille (Innolink Oy) raportti ja esityskalvot YrittäjyysPaja (Yrkeshögskolan novia) 1.6. Järjestetyt tilaisuudet, tapahtumat ja tiedotus vuosina Länsi-Uudenmaan matkailustrategiatyöpaja Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa, Hyvinvointifoorumi & Minimessut Venäjä tarjoaa kasvua tilaisuus Hyvää Yrittäjyydestä -aamukahvi ja yritysklinikka Länsi-Uudenmaan matkailustrategiatyöpaja Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa, Hyvinvointifoorumi, Pumppu-hankkeen vuosiseminaari SELKO -seudullinen elinvoimaohjelma, työpaja SELKO -seudullinen elinvoimaohjelma, työpaja LIIKEtreffit, Metropolialue on yrityksien kontaktitapahtuma, ja yksi osatapahtuma järjestettiin Lohjalla SELKO -seudullinen elinvoimaohjelma, työpaja Hyvinvointifoorumi ICT-seminaari (Tietoyhteiskunta ja Tietoturva) Sparrausfoorumi 2 HINKU tilaisuudet, yritys- ja kuntahaastattelut, yht.15 kpl Länsi News -uutiskirje julkaistiin kuusi kertaa n tiedotelehti PALETTI julkaistiin kahdesti Länsi-Uudenmaan Yritysmarkkinointijulkaisu julkaistiin tammikuussa Länsi-Uudenmaan Hyvinvointifoorumi II Länsi-Uudenmaan Matkailun kehittämistyöpaja Venäjä -aamukahvitilaisuus -Venäjä tarjoaa kasvua pk-yrityksille! Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta, loppuseminaari Energiatehokkuus -kehityshanke, loppuraportin esittelytilaisuus Työllisyysseminaari Länsi-Uusimaan Hyvinvointifoorumi I Matkailuilta - Turismkväll Kansallinen matkailuverkoston tapaaminen Länsi News -uutiskirje julkaistiin kahdeksan kertaa n tiedotelehti PALETTI julkaistiin kahdesti

9 Kansainvälinen kilpailukyky seminaari Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta hankkeessa seminaari Luovien alojen kansainvälistyminen ja vienti -työpaja Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta hankkeessa seminaari Niin makaa kuin petaa-kuka sinua auttaa kun olet vanha?-keskustelutilaisuus Alueellinen Innovaatio -kehittämistyöpaja Lohja Forum - Mikä ihmeen palveluseteli? -tilaisuus Käyttäjälähtöiset palvelut - aloitusseminaari Hyvinvointiverkoston esiselvityksen esittely Teknologiateollisuuden tulevaisuusfoorumi Länsi-Uusimaa uuteen nousuun! Sparrausfoorumi Kasvihuonekaasupäästöjen selvityksen esittely Lähde Länteen! asumisen erikoisliite Länsi-Uudellamaalla julkaisu Länsi News -uutiskirje julkaistiin neljä kertaa n tiedotelehti PALETTI julkaistiin kahdesti 2. Strateginen johtaminen ja toteuttaminen -ohjelman koordinaatiosta ja ohjauksesta on vastannut ohjausryhmä, johon kuuluivat luottamushenkilöiden ohella myös rahoitustahojen ja elinkeinoelämän edustajat. Toimintaryhmä Tory koostui kuntajohtajista sekä elinkeinoelämän edustajasta. Toimintaryhmän ohjauksessa valmistellut asiat esitteli ohjelmajohtaja ja raportoi edelleen muille osapuolille. Toimintalinjojen toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot ja ohjelmajohtaja muodostivat työryhmän, jonka toteutukset raportoitiin toimintaryhmälle ja edelleen ohjausryhmälle. Toimialakohtaisten asiantuntijaryhmien työ tuki klusterikehittämistä ja olivat osana toimintalinjojen toteutusta. Ohjelmajohtajan lisäksi oli projektikohtaisia työntekijöitä ja toimijoita varmentamassa hankkeiden toteuttamisen vaatimat asiat. Toimintatapa on ollut verkostomainen yhteistyö, jossa alueen oppilaitokset, kolmas sektori, yrityselämän edustajat sekä yrityskehityksen henkilökunta olivat osa toteutusta.

10 9 Vuosittain järjestetty Seutufoorumi linjasi alueen kehittämiskokonaisuuksia niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen ja opetussektorin tarpeet huomioiden ja tämän osana toteutettiin myös ennakointia. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman strateginen ohjaus tapahtui vuosilla seuraavasti: - ohjelmassa oli mukana 8 kuntaa. Hanketta hallinnoi Novago Yrityskehitys Oy ( alk.), joka toimi rahoituksen hakijana. - Ohjelman operationalisointi tapahtui tarkemmin kuntajohtajien tory-kokouksessa, jossa päätettiin kunkin kunnan / muun toimijan vetovastuu ohjelman osioista ja sovittiin yhteistyön orkesteroinnista. Vetovastuiden kierrätyksellä pyrittiin lisäämään osaltaan myös koheesiota. - Elinkeinopoliittisten klustereiden toteutuksesta vastasivat seudullisesti eri toimijat, esim. Novago Yrityskehitys Oy, oppilaitokset Laurean aluekehitysyksikkö, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesskola Axxell jne. tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteistyön tiivistymisen tuloksena mm. alueelle perustettiin koko läntisen Uudenmaan yhteinen kehittämisyhtiö. Toimielin (kokoukset) Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Päätöksenteko KOKO ohjausryhmä KOKO toimintaryhmä Asiantuntijaryhmät, joissa ovat olleet edustettuina alueen elinkeinoelämän edustajat, ovat ohjanneet toimialakohtaisia kehittämistarpeita teknologian, hyvinvoinnin, matkailun, logistiikan, tietointensiivisten palveluiden (kibs), kulttuurin sekä kunnallisten palveluiden kehittämisen näkökulmista. Työryhmissä, jotka ovat koostuneet kuntatoimijoista, koottiin alueen kuntayhteistyönä toteutettavia mahdollisuuksia tietohallinnon toimialalla. Seututiedottajaverkosto ja seutukehittäjäverkosto toimi perustuen käytännön tarpeisiin. Toimintaryhmän muodostivat kuntien kuntajohtajat sekä yrityskehityksen toimitusjohtaja. Toimintaryhmän puheenjohtajuus vaihtui vuosittain niin, että varapuheenjohtajasta tuli seuraavan vuoden puheenjohtaja ja että tehtävissä huomioitiin aina koko alue. Toimintaryhmän tehtävänä oli valmistella ohjausryhmälle esiteltävät asiat, vastata seudullisen elinkeinopolitiikan ja yhteisten hankkeiden koordinoinnista, asettaa teemakohtaiset vastuuhenkilöt ja asiantuntijaryhmät ja tehdä ehdotus teemakohtaisen rahoituksen kohdentamisesta. Jäsen pj Mäkinen Jouko kaupunginjohtaja Hanko X Boström Jarl kunnanjohtaja Inkoo Partanen Henri kunnanjohtaja Karjalohja X Majalahti Juha kaupunginjohtaja Karkkila Juva Simo kaupunginjohtaja Lohja Soinio Eero kunnanjohtaja Nummi-Pusula Johansson Mårten kaupunginjohtaja Raasepori Isotupa Juha-Pekka kunnanjohtaja Siuntio X Ohjausryhmän muodostivat hankkeessa mukana olevien kuntien (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja Siuntio) luottamushenkilöt (yksi edustaja ja yksi varaedustaja/kunta) ja rahoittajatahojen nimeämät edustajat. Ohjausryhmän kokouksiin

11 10 osallistuvat myös toimintaryhmän jäsenet sekä henkilöstön edustaja. Ohjausryhmän tehtävänä oli hyväksyä vuosittain tehtävät toimintasuunnitelmat, määritellä toiminnan tavoitteet (hankesuunnitelmat ja rahoitushakemukset), vahvistaa ja kohdentaa rahoitus teemoittain, hyväksyä toimintakertomukset ja tilinpäätökset maksatushakemuksiin sekä hyväksyä toiminnan tavoitteille mittarit. Jäsen Varajäsen pj Lehervo Teija kh:n pj. Karjalohja Lehtonen Markku kv:n pj. x Heimberg Ulf kh:n pj Raasepori Borgman Mikael kh:n vpj. Penttinen Arto kh:n pj. Siuntio Laaksonen Merja kh:n1.vpj. x Lindström Ulf kv:n 1.vpj. Hanko Wennerqvist Kurt kh:n vpj. x Jernström Kristian kh:n pj. Inkoo Westerholm Kristian kv:n pj. Palenius Timo kv:n 1. pj. Karkkila Sintonen Risto kv:n 3.vpj. Patinen Jussi kh:n pj. Lohja Väre Jari kh:n 1.vpj. Kyttälä Kari kh:n pj. Nummi-Pusula Kaira Jorma kv:n pj. Knaapinen Petri johtaja ELY-keskus -- Hyypiä Markku erityisasiantuntija Uudenmaan -- liitto Alho Olli erityisasiantuntija TEM Streng Leila henkilöst.ed. Lohja Sainio Tiina henkilöst.ed. tory Mäkinen Jouko kaupunginjohtaja Hanko -- Boström Jarl kunnanjohtaja Inkoo -- Partanen Henri kunnanjohtaja Karjalohja -- Majalahti Juha kaupunginjohtaja Karkkila -- Juva Simo kaupunginjohtaja Lohja -- Soinio Eero kunnanjohtaja Nummi-Pusula -- Johansson Mårten kaupunginjohtaja Raasepori -- Isotupa Juha- kunnanjohtaja Siuntio -- Pekka Lisäksi -- Sandström Carl- toimitusjohtaja Novago -- Johan Yrityskehitys Oy Lindblom Sanfrid hallituksen pj. Novago Yrityskehitys Oy -- KOKO -ohjelman hallinto-organisaationa toimi; Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus - Västra Nylands Företagscentral ja Novago Yrityskehitys Oy - Novago Företagsutveckling Ab KOKO -ohjelman koordinointi: - ohjelmajohtaja Erja Vaarala Sopimusten allekirjoitukset ja laskujen hyväksymiset: - toimitusjohtajat Jorma Korhonen ja Carl-Johan Sandström ohjelmajohtaja Erja Vaarala, asiatarkastus Ohjausryhmän ja toimintaryhmän asiakirjahallinto sekä taloushallinto: - hallintopäällikkö Raija Rajantaus Toimintaan liittyvät toimistotyöt: - toimistosihteeri Minna-Mari Tiihonen

12 11 Tilintarkastus: - HTM, JHTT, tilintarkastaja Tove Lindström-Koli (Oy Audiator Yhtiötarkistus Ab), Novago Yrityskehitys Oy:n tilintarkastaja Henkilökunnan toimitilat sijaitsivat Novago Yrityskehitys Oy:n tiloissa, Kauppakatu 6, Lohjalla Asiantuntijatyöryhmät Teemakohtaiset / klusterikohtaiset asiantuntijaverkostot Kunkin teeman puitteissa on koottu alueen yrittäjien ja toimijoiden yhteiset asiantuntijaverkostot, joiden näkemys ja kokemus takasivat käytännön sidoksen yrityselämään ja kehittämisen todellisiin tarpeisiin kuten hyvinvointi-, matkailu- ja teknologiaverkostot sekä kuntien asiantuntijaverkostot. Klusteriverkostojen työryhmät Alueen yrityksiä osallistui toimialakohtaisten asiantuntijaverkostojen työskentelyyn. Näitä olivat teknologiateollisuuden, logistiikan sekä HINKU- energia- ja ympäristöliiketoiminnan työryhmät, matkailun asiantuntijatyöryhmä, hyvinvoinnin- ja hoivan klusteritoiminta sekä yhteistyö PUMPPU -hankkeen kanssa, kulttuurin osa-alueella mm. Jalostamo-klinikoiden toteutus ja yritysten kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Lisäksi toimi seudullisen uuden Maatalousorganisaation perustamisen asiantuntijaryhmä. Aluekehittäjät/Seutukehittäjät -työryhmä Kuntien kehittämis- ja elinkeinopäälliköt kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan yhteisistä ajankohtaisista asioista ja näkymistä sekä pyrkivät myös yhteisiin toteutuksiin, mm. Seudun elinvoima- ja elinkeino-ohjelman SELKO työn käynnistäminen. Seudullisen SELKO elinkeino- ja elinvoimaohjelmatyön ohjaus Laaja-alaisen ohjausryhmän tarkoituksena oli huolehtia, että alueelle syntyy yhteinen elinkeino-, elinvoima- sekä kilpailukykyohjelma konkreettisine toimenpiteineen mm. elinkeinorakenteen uudistamiseksi ja kuntien strategiatyön taustaksi. Matkailun strategiatyöryhmä Länsi-Uudenmaan yhteisen matkailustrategiatyön ohjaus tapahtuu laaja-alaisen yritys- ja kuntatoimijoiden asiantuntijoiden yhteistyönä sekä toimijoita osallistavina työpajatoimintoina. Seutuviestintä- ja seututiedottajatyöryhmät KOKO-alueelle koottu tiedottajaverkosto huolehti koordinoidusti ulkoisesta näkyvyydestä mm. länsi.fi portaalissa, sähköisessä Länsi-kirjeessä sekä muussa mediassa ja asiantuntijaryhmä huolehti seudun markkinointitoimenpiteiden käynnistämisestä, mm. Lähde Länteen julkaisut 2011 ja (kuvassa vas. Yritysmarkkinointijulkaisu ja asumisen erikoisliite)

13 12 Työllisyysasiantuntijatyöryhmä Alueen monialainen ohjausryhmä paneutui kuntien työttömyyden erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin ja välineisiin sekä niiden kuntakohtaisiin soveltamisiin huomioiden yritysyhteistyön. MALe -yhteistyöverkosto Maankäytön-, asumisen, liikenteen ja elinkeinot työryhmään kuului edustaja kaikista osallistujakunnista sekä Uudenmaan liitosta. Länsi-Uudenmaan tulevaisuuskuvan ja rakennemallin jatkoksi käynnistettiin Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta. OpinOvi oppilaitosverkosto Toimialueen oppilaitosten edustajien ryhmä käynnisti pohdintaa työvoiman koulutuksen haasteisiin liittyvissä asioissa yhteistyössä yrityselämän ja ennakointityön työryhmien kanssa. Tietohallinnon maakuntaverkkostrategian työskentely Seudullisen tietohallinnon asiantuntijatyöryhmä koordinoi alueen tietoyhteiskunta- ja tietoverkkostrategiatyötä maakuntaverkkoratkaisujen ja sähköisten palvelujen kehittämisen tueksi. Tonttipörssi ohjausryhmä Seudun vetovoiman ja asukasmarkkinoinnin tueksi kehitettiin sähköinen tonttipörssipalvelu, jonka ohjausryhmään osallistuivat kuntien tonttimyynnistä vastaavat henkilöt. Pääomarahasto ohjausryhmä Alueen yritysten rahoituksen tueksi selvitettiin yhteistyössä Hyvinkää-Riihimäki alueen kanssa aluksi Kehä V nimellä toimivaa Pääomarahaston perustamismahdollisuutta. Myöhemmin toiminta-aluetarkastelussa nimi vaihdettiin Kasvu-Suomen Pääomarahastoksi Kansallinen teemaverkostotyö Hyvinvointi Alueen kärkiteemana oli Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa sisältäen kulttuurin ja sen osana teemaverkoston tuomat kehittämispilotit toimivat tukena alueellemme. Alueella huomioitiin HYVÄ hankekonseptin sisältämät kokonaisuudet. Innovaatio- ja osaaminen Ohjelma-alue panosti seutujen sisäiseen koheesion ja kilpailukyvyn parantamiseen ts. yhteistyö-, verkosto- ja kumppanuustoimintaan, erilaisten innovaatioympäristöjen kehittämiseen, mm. palvelumuotoilun ja AINT -työpajatyöskentelyn avulla sekä kolme henkilöä suoritti Innoventurer - tutkinnon. MAL työ Kansallisen MAL-verkostotyön hyödyntäminen alueellamme jäi osittaiseksi. Kulttuuri- ja luova talous Asiantuntijatyötä hyödynnettiin osallistumalla Rikastamo- työpajoihin ja tietointensiivisten yritysten neuvontapalveluun.

14 13 Matkailu Matkailuverkoston asiantuntemusta hyödynnettiin alueemme myynti- ja markkinointitoimenpiteiden kehittämisessä, kansallisen EAKR-hankerahoitukseen ja Outdoors of Etelä- Suomen osallistumisessa sekä alueellemme myönnettiin Matkailumajakka tunnustus parhaasta matkailutoimialan kehittämistyöstä Russia verkosto Kansallinen verkosto järjesti Venäjälle kohdistuvia liiketoiminnan kehittämisen koulutus- ja verkostotilaisuuksia, sekä yritysten oli mahdollista osallistua yhteisiin Venäjä-matkoihin. Näitä kehittämisverkostoja ovat: Työryhmä Aluekehittäjät ja SELKO -työryhmä Tonttipörssi ohjausryhmä Matkailu -työryhmä Matkailustrategiatyöryhmä Hyvinvointi -työryhmä Kulttuurin työryhmä Teknologiateollisuus työryhmä, HINKU Seutuviestintä- ja seututiedottajatyöryhmät Työllisyys -työryhmä MAL yhteistyöverkosto OpinOvi oppilaitosverkosto, eri kokoonpanoissa Pääomarahasto ohjausryhmä Tietohallinnon maakuntaverkkostrategian työskentely TEM kansallinen TEEMAVERKOSTO tapaamiset - Innovaatio- ja osaaminen Hyvinvointi MAL Kulttuuri Matkailu Russia Ohjelmassa käynnistettyjä toimenpidekokonaisuuksia Toimenpidekokonaisuudet ryhmiteltiin valittujen kärkiteemojen mukaisesti ja aktiviteetit kohdistuivat siten uusien vahvojen alkujen kehittämiseen ja vahvistamiseen ja olemassa olevien vahvojen teemojen kestävään uudistamiseen, joita kaikkia varten tarvittiin tietoa tulevista kehityssuunnista ja muutoksista. Kysynnän ja tarjonnan tuli kohdata markkinoilla tuotteiden, palvelujen ja osaamisen suhteen.

15 14 Länsi-Uudenmaan ohjelmassa keskityttiin kärkiklustereiden Teknologian sovellukset, Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa ja Käyttäjälähtöiset palvelut - luova talous lisäksi toimintaympäristön kehittämiseen, kuten MALe työ, ja toimintaedellytysten kehittämiseen kuten seudulliset yrityspalvelut, työllisyysasiat ja ennakointi sekä kestävä yhdyskunta tavoitteenaan alueen kilpailukyvyn parantaminen. Kärkihankkeet Teknologiaklusterissa alue osallistui Tekesin rahoittamaan ja Laurean toteuttamaan Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta reitit ja umpikujat hankkeeseen, jossa laadittiin tulevaisuuden kuva osatoteutusalueena juuri Länsi-Uusimaa. Ohjelma-ajan lopuksi laadittiin hankesuunnitelma Kestävän liiketoimintaklusterin rakentamiseksi erillisen MAKERA-rahoituksen turvin. Lisäksi käynnistettiin Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi- Uudenmaan kunnissa ja yrityksissä selvitystyö ja sen jatkosuunnittelu konkreettisten toimenpiteiden tekemiseksi. Yhteistyössä Sykkeen kanssa toteutettava Hiilineutraalit kunnat HINKU-hanke vastaa energiatehokkuuden ja hiilineutraalin ympäristön kehittämisen tarpeeseen. Satamatoimintojen selvitystyön yhteydessä käynnistettiin logistiikka-alan yritysten yhteistyö vastaamaan kehittynyttä alueen logistiikkatarvetta. Matkailutuotteiden myynnin tehostamiseksi Länsi-Uudenmaan yhteisen myynti- ja markkinointiorganisaation perustamisselvitystyön perusteella käynnistettiin toimenpiteet yritysvetoisen LUMO -matkailuyhtiön aikaansaamiseksi. Matkailuklusterissa käynnistettiin myös alueen matkailustrategiatyö ja alue on osana Etelä-Suomen Outdoors Finland hanketta. Alue osallistuu lisäksi EAKR-rahoituksella toteutettavaan Culminatumin koordinoimaan TouNet-hankkeeseen vuosina Matkailuliiketoiminnan kehittämisen visiona on kaksinkertaistaa alueen matkailutulo vuoteen 2015 mennessä.

16 15 Hyvinvoiva Länsi-Uusimaan koordinointia on hoitanut Laurea AKK:n Lohjan yksikkö ja hoivayrittäjyyden tukemiseksi yhteistyössä kunnallisten palvelutuottajien, yrittäjäedustajien ja järjestöjen kanssa selvitettiin hoivaseteli-välineen käyttöönottomahdollisuutta ja osallistuttiin kansallisen KOKO Hyvinvointi- ja Matkailuverkostojen ja yrittäjien järjestämiin tilaisuuksiin. Alueemme miniverkostojen kokoamista on jatkettu PUMPPU-hankkeen toteuttamisen yhteydessä. PUMPPU on EAKR-rahoitteinen ylimaakunnallinen teemahanke , joka keskittyy asiakaslähtöisten hyvinvointipolkujen ja välineiden kehittämistyöhön. Lisäksi perustettiin hoiva-alan verkkosivusto Länsi-Uudenmaan toimijoiden yhteiseksi alustaksi. Luovan alan kulttuuritapahtumien vuosikellon laadinta pohjaa valmisteluun yhteisten tapahtumatuotantojen tuotteistamiseksi. Palvelumuotoilun työpaja toteutettiin yrityspalvelujen näkökulmasta tammikuussa Luovan talouden näkökulmasta jalostettiin yrityskehittämisen työkalua, jonka avulla yritykset ja yrityskehittäjät saavat mm. tietoa IPR oikeuksien suojaamisesta ja tukimahdollisuuksista. Koska PKT-säätiön avulla käynnistynyt elinkeinorakenteen rikastuttamishanke HELMI jäi vaille kansallista rahoituspohjaa, pystyttiin VESI-teeman toteutus siirtämään ESR-rahoitettavaan hautomohankkeeseen. Toimintaympäristöä tukevat toiminnot Yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ohjelmassa rakennettiin seudullisia yrityspalveluja tarjoava Novago Yrityskehitys Oy ja maatalousorganisaation yhdistämistä Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi tehtiin laaja selvitystyö alueen yrittäjien atk-valmiuksista kehitettävän neuvontatyön tueksi. Yritysten sijoittumisen vetovoiman lisäämiseksi tehtiin yhteistyössä Hyvinkää-Riihimäki KOKO:n kanssa esiselvitys pääomarahaston käynnistämisestä alueellemme. Yritysvaikutusten arvioinnissa / ennakoinnissa pyritään selvittämään miten kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat yritysten toimintamahdollisuuksiin. Seutuviestinnässä rakennettiin Länsi-Uudenmaan yhteistä imagoa laatimalla ensin v Lähde Länteen asukasmarkkinointijulkaisu pääkaupunkiseudun alueelle ja v yritysmarkkinointijulkaisu Kauppalehden Option välissä koko Suomeen. Lehtisiä jaettiin lisäksi messujen ja tapahtumien yhteydessä. Kuntien yhteinen tonttipörssi-portaalin palvelu käynnistyi Alueen tiedotusta hoidettiin Paletti-julkaisuissa, sähköisillä Länsi News -kirjeillä sekä ylläpidettiin Länsi.fi alueportaalia ja KOKO -sivustoa. Seudun vetovoimatutkimuksen toteutti Innolink Oy jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi ja mediaseurantaa toteutettiin syksyn 2011 ajan sekä lehdistössä että sosiaalisessa mediassa. Sparrausfoorumi II vuoden 2012 tammikuussa tähtäsi alueen yhteisen tahtotilan nostamiseen ennakoinnin näkökulmasta. Seudulle perustettu yhteinen työllisyyteen keskittyvä asiantuntijatyöryhmä laati aluksi ns. kuntakortit, joiden pohjalta oli mahdollista laatia kuntakohtaiset työllistämisen toimenpiteet sekä valmisteli erillisrahoitettua ERS GO-rekry hanketta, jossa yritykset otetaan kuntien lisäksi mukaan ratkaisemaan erityisesti nuorten ja kuntien vaikeasti työllistettävien työllistymisasioita. TEtoimistojen muutos- ja uudelleenorganisointi tulee jatkossa vaikuttamaan kuntien ja yritysten työllistämisyhteistyön tarpeeseen. Maankäytön-, asumisen ja liikenteen sekä elinkeinojen MALe -osiossa selvitettiin laaja-alaisesti alueen perustietoja kehittämiselle, valmistettiin asunto- ja maankäyttöstrategiat sekä osana loppuraporttia rakennettiin kuntiin näyttelyaineisto valmistelijoiden ja kuntalaisten käyttöön kunkin kunnan kunnantaloille. Hangon lentokentän kehittämistyö käynnistyi yhdeksi alueen logistiikan välineeksi ja Hanko-Hyvinkää radan sähköistämiseksi on tehty perusteellista vaikuttamistyötä. Uudenmaan liiton koordinoimana käynnistettiin 2012 alueen Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö.

17 16 4. Seurantakriteerit Seurantatietojen kokoamistyö on meneillään ja eri osatekijöiden vaikuttavuusarviointiraportti saadaan keväällä Tavoite Seurantakriteeri Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa - klusteriverkostojen synty ja yhteistyö - muuttovoitto /-tappio - huoltosuhde-indeksi - aloitetut Sitra/Tekes-rahoitteiset hankkeet Teknologian alueelliset sovellukset 5. Talous - työpaikkojen määrä - yhteistyö- ja alihankintaverkostot - GASELLI-yritykset - aloitetut Sitra/Tekes-rahoitteiset hankkeet Käyttäjälähtöiset palvelut - kuntapalveluyhteistyö - tietointensiivisten palveluyritysten määrä - palvelualan kasvuyritykset - seudun palvelubarometri - aloitetut Sitra/Tekes-rahoitteiset hankkeet Maankäyttö, liikenne, asuminen ja elinkeinot (MALe) Läpileikkaava kehittämistyö 1. seutumarkkinointi 2. ennakointi 3. nuoriso 4. yritysten toimintaympäristö - maankäytön kehityskuva - maa- ja asuntopoliittiset ohjelmat - kehityskäytävien kaavoitusnopeus - imagobarometri, tunnettuus, sosiaaliset mediat - seudun ennakointijärjestelmä - nuorisotyöllisyys - seudullinen yrityspalvelukonsepti Toiminta-alue Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Raasepori - on asukkaan alue, jonka vuosittaisista budjeteista euroa ovat kunnat sitoutuneet 50 % maksuosuuteen asukaslukujen mukaan. Kuntien maksuosuus sisältyi ohjelman hallinnoijalle Novago Yrityskehitys Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen ja yhtiön ulkopuolisten kuntien osallistumisten osalta kuntaosuudet on laskutettu erikseen. Seudullisen kilpailukyvyn kehittäminen Rahoitus Avustus Kuntaosuus Yhteensä AKO AKO AKO KOKO KOKO

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintakertomus 2010 Käsittely: 14.6.2011 KOKO Länsi-Uusimaa ohjausryhmä, hyv. 24.5.2011 KOKO Länsi-Uusimaa toimintaryhmä, hyv. HANKO

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2010 16.3.2010 KOKO Länsi-Uusimaa ohjausryhmä 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN! VÄSTRA NYLAND TILL GALOPP! Ohjelmaehdotuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa Matkailun rahoitus-yritys tilaisuus Kirkkonummi, 29.11.2013 Carl-Johan Sandström www.novago.fi 1 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen, nimenhuuto 4. 29 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5

Otsikko Sivu. 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen, nimenhuuto 4. 29 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 22.11.2012 klo 08:30-10:00 PAIKKA Finlandia-talo, Elissa-Sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen,

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

Kasvupalvelu-uudistus ja kasvupalvelujen järjestäminen Uudellamaalla

Kasvupalvelu-uudistus ja kasvupalvelujen järjestäminen Uudellamaalla KUUMA-johtokunta 26.10.2017 46 LIITE 46 Kasvupalvelu-uudistus ja kasvupalvelujen järjestäminen Uudellamaalla Tiivistetty esitys KUUMA-seudun luottamushenkilöitä varten päivitetty 28.9.2017 Antti Kuusela

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ MONIAMMATILLISEN KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ Keski-Uusimaa Hiiden alue Karkkila Nummi-Pusula Vihti Hyvinkää Mäntsälä Nurmijärvi Järvenpää Pornainen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

AMOkoordinaattoritapaaminen. Kauhajoki 15.-16.9.2009

AMOkoordinaattoritapaaminen. Kauhajoki 15.-16.9.2009 AMOkoordinaattoritapaaminen Kauhajoki 15.-16.9.2009 52 aluetta 321 (+n) kuntaa neuvotteluja edelleen vastaavat hyvin toiminnallisstrategisia alueita Budjetti vuosittain 24 m (TEM 12 m ) koordinaatioon

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Turistseminarium Matkailuseminaari 2.11.2011

Turistseminarium Matkailuseminaari 2.11.2011 Turistseminarium Matkailuseminaari 2.11.2011 Esityksen rakenne Hakkaraisen Esittäytyminen Raaseporin Må-bra (voi hyvin) matkailuteema Matkailutoimen kehittämisen haasteet Kuntatataso KOKO ohjelma ja matkailu

Lisätiedot

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 Alkusanat Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät

KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät Paletti KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät Kohti uusia avauksia, sivu 1-2 - Seudullinen SELKO-ohjelma -

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä

Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä Miksi Länsi-Uusimaa, miksei kaikki kunnat erikseen? Länsi- Uusimaa Lahti Region Lahti, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola,

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS 9.10.2007

MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS 9.10.2007 MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS 9.10. Länsi-Uudenmaan alueen MAL -suunnitelmassa 18.5. on määritelty toimenpiteet MAL -yhteistyön jatkamiseksi. MAL -suunnittelun ohjausryhmään kuuluvat: Uudenmaan

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Esitys 16.3.2010 Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuskonsultti Kaisa Mäki Kihniä Innolink Research Oy 2009 2010 PAINOPISTEET KEHITTYVÄT

Lisätiedot

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2007-2009 Utvecklingsenheten för välfärd i barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland 2007-2009 Keski-Uusimaa Hiiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus 125 11.09.2017 Maakuntahallitus 152 23.10.2017 Maakuntahallitus 186 11.12.2017 Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05.00/2016 MHS 11.09.2017 125 Tiivistelmä

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Millainen on maakuntien Suomi Jarkko Huovinen

Millainen on maakuntien Suomi Jarkko Huovinen Millainen on maakuntien Suomi 21.4.2017 Jarkko Huovinen 2 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma Tem julkaisuja, työelämä 17/2017 3 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma Tem julkaisuja, työelämä 17/2017

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja verkosto @Maaseutupolitiikka #maaseutupolitiikka VUODESTA 1988 NYKYPÄIVÄÄN 1988-1991 Maaseudun kehittämisprojekti 1992-1994 Maaseutupolitiikan neuvottelukunta 1995-2015

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA 1 13.9.2017 TEM/ Johanna Osenius Aluekehittäminen on yhteistoimintaa Alueiden kehittäminen on ministeriöiden, maakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010 Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen Kimmo Behm 14.10.2010 KUUMA-yhteistyön painopisteet 1. Seudun kilpailukyky ja vetovoima Tavoitteena kilpailukykyiset ja helposti saavutettavissa olevat yritykset ja yhteisöt,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. www.novago.fi

Vuosikertomus 2011. www.novago.fi Vuosikertomus 2011 Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos tai haaste yrityksen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Aluekehityspäätös 2015-2018. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM

Aluekehityspäätös 2015-2018. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM Aluekehityspäätös 2015-2018 Kuntamarkkinat 10.9.2015 Outi Ryyppö, TEM Laki alueiden kehittämisestä (7/2014) VN päättää vuoden 2015 loppuun mennessä alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudeksi.

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta 20.9.2011 Loppuraportin julkistamistilaisuus Hanna Tuohimaa, Laura Haapola, Pekka Kauppi, Jyrki Kettunen, Susanna Kivelä, Jukka Laitinen ja Tarja Meristö Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Millaisia tilastoja kunnat haluavat?

Millaisia tilastoja kunnat haluavat? Millaisia tilastoja kunnat haluavat? millaisia tilastoja ja tietoja kunnat tarvitsevat? kuka tarvitsee mitä ja mistä? Anja Siilanto-Parviainen, erikoissuunnittelija KUNTA? Missä roolissa ollaan: kuntalaiset

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT

SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT VERKOSTO Hallinnoija: Isäntäkaupungit: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä 1. Kauhajoki 2. Kurikka 3. Lieksa 4. Forssa 5.

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot