KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti Ohjausryhmä , hyv. Toimintaryhmä , hyv.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv."

Transkriptio

1 Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä , hyv. Toimintaryhmä , hyv.

2 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN! VÄSTRA NYLAND TILL GALOPP! Ohjelman suunniteltu aikajänne oli (4 vuotta), toteutusaika jäi ja jatkettuna SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKO -OHJELMAN TOTEUTUMISEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN OHJELMAN PERUSTELUT ALUEEN KILPAILUKYVYN JA TASAPAINOISEN ALUEKEHITYKSEN NÄKÖKULMASTA ERIKOISTUMINEN, VAHVUUDET JA KOKO:N ROOLI NIIDEN VAHVISTAMISESSA OHJELMAN TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN HIGHLIGHTS TOP TEN + THREE TOTEUTUNEET SELVITYKSET JA RAPORTIT VUOSINA JÄRJESTETYT TILAISUUDET, TAPAHTUMAT JA TIEDOTUS VUOSINA STRATEGINEN JOHTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄT OHJELMASSA KÄYNNISTETTYJÄ TOIMENPIDEKOKONAISUUKSIA SEURANTAKRITEERIT TALOUS... 16

3 2 1. KOKO -ohjelman toteutumisen vastaavuus alueen kehittämisen tavoitteisiin 1.1. Ohjelman perustelut alueen kilpailukyvyn ja tasapainoisen aluekehityksen näkökulmasta Ohjelman toteuttaminen tähtäsi alueen kilpailukyvyn turvaamisen ja kehittämisen kannalta seuraaviin asioihin: Alueen voimien yhdistäminen Alueen resurssien suuntaaminen (fokusointi) ja työnjako (allokointi) Alueen uudistumiskyky (uudistumistarpeiden tunnistaminen + toimenpiteet) Alueen logistiset ratkaisut Tasapainoisen aluekehityksen kannalta ohjelmatoteutus pyrki lisäksi panostamaan kestävän kehityksen dimensioiden pohjalta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti tasapainoiseen kehitykseen ja varsinainen kehitystyö jäi ohjelmakauden jälkeiselle ajalle. Länsi-Uusimaa on perinteisesti ollut vahvaa teollista aluetta, jonka elinkeinorakenne on voimakkaasti muuttumassa palvelujen suuntaan globalisaation ja kansainvälisten rahoitusmuutosten vaikutuksista. Alueen osittainen positiivinen väestökehitys ja työpaikkaomavaraisuus yhdessä logistisen sijainnin ja luontoarvojen kanssa mahdollistavat suotuisan kilpailukyvyn kehityksen osana metropolialuetta. Länsi-Uusimaa parhaimmillaan muodostaa toiminnallis-strategisen kokonaisuuden. Alueen kahdeksan kunnan - Inkoo, Hanko, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Raasepori - lisäksi Vihdin osallistuminen toiminta-alueeseen on nähty toimintoja tukevaksi ja kun taas Kirkkonummi on jo osallistunut joihinkin yhteistyötoteutuksiin. Alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia on pyritty lisäämään kuntien ja yritysten yhteistyöllä pyrkimällä yhteiseen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun ja elinkeinopolitiikkaan, ammatillisen koulutuksen ja osaavan työvoiman turvaamiseen alueella. Ohjelma pyrki yhdistämään Raaseporin ja Lohjan seutukuntien elinkeinopolitiikan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa alueen kaksikielisyyttä huomioitiin entistä paremmin voimavarana. KOKO ohjelmakausi alkoi poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa suhdannetilanteessa eikä tilanne ehtinyt parantua merkittävästi toteutuskauden jäätyä suunniteltua lyhyemmäksi. Toimintaalueella oli samanaikaisesti meneillään valmisteluja uusien kuntaliitosten toteuttamisvaihtoehtojen syntymiseksi ja nämä veivät luonnollisesti resursseja ja fokusta. Vuoden 2013 alusta yhdistyvät Nummi-Pusula ja Karjalohja Lohjan kaupunkiin. Klusteripohjaisen elinkeinojen kehittämisen ohella Länsi-Uudenmaan KOKO ohjelmassa huomioitiin klustereita tukevaa kehittämistyötä, joka näin mahdollisti tasapainoisten toimintaedellytysten toteuttamisen alueelle. Näitä olivat mm. seudullisten yrityspalvelujen kokoaminen yhteen Novago Yrityskehitys Oy yhtiöön ja yritysneuvonnan kehittäminen, osaavan työvoiman saannin turvaaminen, seutuviestintä ja yritysten omistajavaihdosten tukeminen. Merkityksellistä alueen sisäisen tasapainoisen kehityksen näkökulmasta katsottuna oli, että toiminta-alueet yhdistivät voimavaransa ja siten syntyi riittävän suuri kehitystoiminnassa mukana ollut toimijoiden ja monipuolisten yritysten joukko eri toimialoilta. Toisaalta seudut erikoistuivat tietyillä toimialoilla, ja alueen sisäinen kilpailukyky edelleen tasapainottui, mm. Karkkilan metalli- ja Länsi- Uudenmaan matkailutoimiala.

4 3 Alueen kilpailukykyä ja elinkeinoelämää pyrittiin vahvistamaan verkostoitumalla metropolialueeseen, joka on luonnollinen yhteistyökumppani Länsi-Uudellemaalle. Alueen oppilaitokset muodostavat kaksikielisyydessään uniikin osaamisen kehittymisen resurssin. Alueen pendelöintiluvut pääkaupunkiseudun suuntaan ovat suuret. Tätä työvoimapotentiaalia tulee jatkossa hyödyntää seudulla paremmin esim. kehittämällä etätyömahdollisuuksia. Pendelöinti on ollut kasvussa myös alueen sisällä, kun työssäkäynti- ja asiointialue tiivistyy. Länsi-Uusimaan logistinen sijainti pääkaupunkiseudun monialaisen toimintaympäristön ja Salon talousalueen välissä mahdollistaa edelleen alueen kehittämisen asumis- ja työpaikkaympäristönä. Kootusti Länsi-Uudenmaan kumppanit ovat: Suur-Salo, erityisesti aluestrategiaprosessi-, maatalousosaamis- ja teknologiayhteistyö Metropolialue, erityisesti korkeakoulu/teknologia- sekä hallinto- ja rahoituskumppaniyhteistyö ja mahdollisuudet urbaanin ympäristön tarjoamiin palveluihin Hyvinkää-Riihimäki, logistiikka- ja aluetalouspalvelut Näiden lisäksi yksittäisinä kuntina mainittakoon Vihti, väylälogistiikka ja kuntapalvelut sekä Kirkkonummi, elinkeinopalvelut. SeutuNet Länsi-Uusimaa alueet 2009 Uusimaa Hanko SeutuNet Länsi-Uusimaa -alue ja Uudenmaan maakunnan kunnat Hanko AKO Länsi-Uusimaa Karkkila Karkkila Karkkila Hanko Raasepori Lohja Karjalohja Inkoo Siuntio Raasepori Lohja Karjalohja Inkoo Siuntio Raasepori Lohja Karjalohja Raaseporin alue Hanko Hiiden alue Hanko Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen alue (Lykes) Inkoo Siuntio Hyvinkää Mäntsälä Karkkila Nummi- Järvenpää Nur m ijär vi Por nainen Pusula Tuusula Vihti Ker ava Lohja Vantaa Espoo Karjalohja Kauniainen Siuntio Helsinki Kirkkonummi Inkoo Raasepori Karkkila Nummi- Pusula Lohja Karjalohja Siuntio Kirkkonummi Inkoo Raasepori Nummi- Pusula Kirkkonummi Nummi- Pusula Kirkkonummi Nummi- Pusula Kirkkonummi Kuva 1. KOKO Länsi- Uusimaa, viitekehys 1.2. Erikoistuminen, vahvuudet ja KOKO:n rooli niiden vahvistamisessa keskittyi kolmen kilpailukyvyn kehittämisen osa-alueen parantamiseen Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa, Teknologian ja ympäristöteknologian alueelliset sovellukset Käyttäjälähtöiset palvelut. Läpileikkaavina teemoina ja samalla koko alueen vahvuuksien kehittämisessä olivat ennakointiosaaminen, käynnistetty MAL -suunnittelu- ja toteutustyömaan sekä uniikki koulutustarjonta/osaaminen. Panostuskohteet valittiin siten, että ne tukivat alueen kehittämistä taantuman jälkeisessä maailmassa aitoina kehittämistoimina eivätkä vain lamalääkkeinä.

5 4 Vahvuuksien, - kuten sijainti ja luonto sekä historiaan, kulttuuriin ja teollisuusperinteeseen liittyvät aihekokonaisuudet taustana väestön monipuolinen rakenne - tunnistaminen ja tunnustaminen sekä huomioiminen ovat antaneet hyvät raamit kehitystyössä. Alueen vahvuuksia valjastettiin käyttöön kohdistamalla kehittämistoimia alueen brändiin ja identiteettiin, verkostoituvan teknologian metallinauhaan, ympäristöteknologiaan sekä kemian teollisuuteen, matkailuun ja uudistuviin palveluihin. Mahdollisuuksia oli nähty matkailussa, logistiikassa, teollisten ja julkisten rakenteiden uudistamisessa, käden taitoihin ja luoviin aloihin liittyvissä sisällöissä sekä pendelöinnin hyödyntämisessä. Lisäksi alueen mahdollisuuksia kehittää kilpailukykyä oli mm. kaavoituksen, osaamisen, kaksikielisyyden ja yrittäjyyden näkökulmista. Koheesiota vahvistettiin panostamalla kuntien väliseen ja sisäiseen yhteistyöhön, elinkeinoelämän, hallinnon, kansalaisaktiivisuuden, maaseudun ja kaupunkien väliseen yhteistyöhön sekä nuoren sukupolven (ns. digital natives) huomioimiseen. KOKO:n rooli oli tukea alueen ja sen elinkeinorakenteen tasapainoista kehittymistä ja vastata uudistumisen tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. KOKO paneutui edellä mainittujen vahvuuksien, mahdollisuuksien ja kilpailukyvyn sekä yhteistyön eri osa-alueiden kehittämiseen. KOKO:lla oli siten merkittävä yhteisen kehittämisen moottorin rooli ja ohjelman rahoitus toimi käynnistävänä panoksena seudullisissa kehittämisavauksissa. Se vahvisti seudun omaa kykyä ja osaamista ennakoida ja saavuttaa seudullisesti keskeisiä strategisia tavoitteita sekä mahdollisti ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön. KOKO keräsi alueen toimijat verkostoiksi ja toimi aktiivisena ja puolueettomana alustana seudullisen yhteistyön kehittämiseksi.

6 Ohjelman tavoitteen toteutuminen Ohjelman tavoite pelkistettiin alueen neljästä kehittämisvaihtoehdosta sanoihin Positiivinen koheesion kierre. Muut skenaariotyön vaihtoehdot olivat Alue jakaantuu, Alue pirstaloituu tai Pääkaupunki nielee. Toteutetuista kehittämistoimenpiteistä pääosan ovat voineet hyödyntää koko toiminta-alue, mutta viime aikoina kiristynyt taloudellinen tilanne on aikaansaanut tiettyä alueen jakaantumista. Raaseporin seutu sai Äkillisen rakennemuutosalueen statuksen aiemman Karkkilan lisäksi. Alueen pirstaloitumisvaara yksittäisiksi toimijoiksi on todellinen, mutta uhka, että pääkaupunkiseutu nielisi on turha. Alueen identiteetti omana talousalueena on vahva ja yhteistyötä tulee kehittää edelleen pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa. Koheesion monisäikeistä kierrettä tulee vielä vahvistaa irrallisista säikeistä muodostuvaksi yhtenäiseksi vahvaksi köydeksi. Länsi-Uudenmaan KOKO -ohjelman tavoitteena on ollut valtakunnallisen ohjelman tavoitteen mukaisesti parantaa alueen kilpailukykyä keskittämällä kehittämisen avainkärjet tulosten aikaansaamiseksi ja tekemällä yhteistyötä naapurialueiden ja erityisesti metropolialueen kanssa. Tavoitteeseen on pyritty seudullisten avaintoimijoiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä sekä klusterikehittämistä että toimintaedellytyksiä tukevilla toimenpiteillä. Tulosten tekemiseksi tulee jatkossa laatia erillisiä kehityshankkeita suoraan ministeriöihin, maakunnan kehittämisrahaan, ELY:n, ESR- ja EAKR ohjelmiin sekä esim. Tekesiin. Alueen kehittämisen kannalta edunvalvontana tulee osallistua seuraavan EU-kauden aluekehittämisen linjauksia käsitteleviin foorumeihin. Ohjelma on toteuttanut osaltaan Maakunnan kehittämisohjelmaa ja sen vuosittaista toteuttamissuunnitelmaa Ohjelman roolina oli edesauttaa yhtenäisen, vireän talousalueen muodostumisessa, jossa alueen asukkailla, yrittäjillä, oppilaitoksilla ja muilla toimijoilla sekä vierailijoilla on mahdollisuudet toimia ja yrittää. Tavoitteiden toteutuminen jäi puolittaiseksi ohjelmakauden puolituttua ja rahoituspohjan hävittyä. Hyviä kehittämisaihioita viedään eteenpäin erillisillä uusilla rahoituksilla ja nojautuen alueen omaan tahtotilaan yhtenäisestä seudusta ja vireästä elinkeinoelämästä. Tämän kirkastamiseksi toteutettiin seudullinen elinkeino- ja elinvoimaohjelmaselvitystyö SELKO, jonka toteuttaminen takaa Positiivisen koheesion kierteen kehittymisen jatkumisen. KOKO oli alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 24 mukainen erityisohjelma, jonka ohjelma-asiakirjan, ohjelma-alueet ja verkostot valtioneuvosto hyväksyi toimintakaudeksi Valtioneuvosto teki päätöksen, jolla KOKOn kansallinen ohjelmamenettely ja ohjaus päättyivät ja että hankkeita voidaan jatkaa vuoden 2012 loppuun. Kansallisten teemaverkostojen toiminta sen sijaan jatkuu samoin kuin toimenpiteiden toteutumisten seuranta ohjelmakauden loppuun Highlights top ten + three Merkittävimpinä aluekehittämistyön aikaansaannoksina ja generoituneina vaikutuksina yhteistyöalueella voidaan nähdä: 1. Yhteisen yrityspalveluorganisaation Novago Yrityskehitys Oy:n muodostaminen aiempien alueen viiden organisaation yhdistäessä voimansa. 2. Seudullisen elinkeino- ja elinvoimaohjelma SELKOn laatiminen yhteistyön ja kehittämistoimenpiteiden pohjaksi.

7 6 3. Tietoyhteiskuntastrategia alueen sähköisen asioinnin ja maakuntaportaalin Länsi.fi kehittämisen perustaksi. 4. Alueen työllisyydenhoidon toimenpiteiden kehittäminen yhteisesti kuntien, yritysten ja työvoimahallinnon kanssa ja yritysten mukaan saaminen GO -rekry toteutukseen. 5. Seudun imagon rakentamiseksi toteutettiin seutumarkkinoinnissa valtakunnallinen yritysjulkaisu ja asukasmarkkinoinnin liite pääkaupunkiseudulle sekä yhteinen sähköinen tonttipörssipalvelu. 6. VESI -teemaa vahvistettiin ja otettiin käyttöön kattavana temaattisena mahdollisuutena elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. 7. HINKU hiilineutraalit kunnat -hankkeen toimenpiteiden käynnistäminen osana kuntien ja yritysten toimenpiteitä energiatehokkaan ja hiilineutraalin Länsi-Uudenmaan muodostamiseksi sekä yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämisen käynnistäminen 8. Matkailutoimialan aluetaloudellisen merkityksen vahvistaminen: myynnin ja markkinoinnin tukemisella yritysten ja kuntien yhteistä myyntiorganisaation perustamista sekä laadittiin seudun yhteinen matkailustrategia ja verkostoiduttiin erillisen TouNet rahoituksen myötä pääkaupunkiseutuun. 9. Länsi-Uudenmaan läpileikkaavien klustereiden kehittämispolkujen tukeminen teknologian ml. logistiikka, hyvinvoinnin mm. kuntien public-private palvelumarkkinat ja matkailun toimialoilla 10. Kansallisten verkostojen kehitystyön tuominen alueen yritysten tueksi: Venäjä-, Hyvinvointi- ja Innovaatioverkostot + 1. Tapaamis- ja keskustelufoorumien luominen Länsi-Uudenmaan virkamiehille, luottamushenkilöille, yrityksille ja toimijoille ja toimiminen muiden seudullisten kehittämisasioiden alustana. 2. MALe maankäyttö, asuminen, liikenne ja elinkeinot - yhteistyön tekemisen osiossa Länsi- Uudenmaan Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön käynnistyminen Uudenmaan liiton koordinoimana. 3. Maaseutuhallinnon uudistus, maaseutuorganisaation muodostuminen: Länsi- Uudellamaalla valmisteltiin laaja-alaisesti KOKO-ohjelman puitteissa maaseutuorganisaation muodostamista ja sen toiminnan käynnistämistä vuoden 2013 alusta Toteutuneet selvitykset ja raportit vuosina Länsi-Uudenmaan Kulttuuritapahtumat 2012 (Novago) Länsi-Uudenmaan Vetovoimatutkimus 2011 (Innolink) Kulttuuri ja tapahtumatuotannon kehittämisen aiesuunnitelmat (CreaMentors) Pääomarahastokartoitus (Canelco), valmistuu 12/2012 TULOSSA EAKR rahoitteinen PUMPPU hanke, raportti valmistuu 2014 EAKR rahoitteinen TouNet hanke, raportti valmistuu Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta-reitit ja umpikujat -loppuraportti (Corporate Foresight Group CoFi / Laurea AMK) - Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa -loppuraportti (Senior & Sons) 2010 VESI -näkökulma Länsi-Uudenmaan kehitykseen, raportti (Jyrki Kettunen, DaWo)

8 7 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla (Ramboll Oy) Länsi-Uudenmaan matkailun alueellisen myynti- ja/tai markkinointiorganisaation muodostamisen edellytysten selvittäminen - loppuraportti (CreaMentors Oy) Länsi-Uudenmaan yhteisen yrityspalveluorganisaation käynnistämissuunnitelman laatiminen (Strateal Oy) Länsi-Uudenmaan matkailupalveluiden kartoitus -loppuraportti, Visit Southpoint Finland Ab Esiselvitys: Länsi-Uudenmaan hyvinvointiverkko (Service Park Provider Oy) Kehittämisselvitys Täktomin lentokenttä (ISS Proko Infra Oy) Yritysten kehittäminen luovan talouden näkökulmasta (CreaMentors Oy) Esiselvitys bioetanolitehtaan sijoituksesta Länsi-Uudellemaalle (Ari Pulkkinen) Länsi-Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset vuosille (Innolink Oy) raportti ja esityskalvot YrittäjyysPaja (Yrkeshögskolan novia) 1.6. Järjestetyt tilaisuudet, tapahtumat ja tiedotus vuosina Länsi-Uudenmaan matkailustrategiatyöpaja Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa, Hyvinvointifoorumi & Minimessut Venäjä tarjoaa kasvua tilaisuus Hyvää Yrittäjyydestä -aamukahvi ja yritysklinikka Länsi-Uudenmaan matkailustrategiatyöpaja Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa, Hyvinvointifoorumi, Pumppu-hankkeen vuosiseminaari SELKO -seudullinen elinvoimaohjelma, työpaja SELKO -seudullinen elinvoimaohjelma, työpaja LIIKEtreffit, Metropolialue on yrityksien kontaktitapahtuma, ja yksi osatapahtuma järjestettiin Lohjalla SELKO -seudullinen elinvoimaohjelma, työpaja Hyvinvointifoorumi ICT-seminaari (Tietoyhteiskunta ja Tietoturva) Sparrausfoorumi 2 HINKU tilaisuudet, yritys- ja kuntahaastattelut, yht.15 kpl Länsi News -uutiskirje julkaistiin kuusi kertaa n tiedotelehti PALETTI julkaistiin kahdesti Länsi-Uudenmaan Yritysmarkkinointijulkaisu julkaistiin tammikuussa Länsi-Uudenmaan Hyvinvointifoorumi II Länsi-Uudenmaan Matkailun kehittämistyöpaja Venäjä -aamukahvitilaisuus -Venäjä tarjoaa kasvua pk-yrityksille! Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta, loppuseminaari Energiatehokkuus -kehityshanke, loppuraportin esittelytilaisuus Työllisyysseminaari Länsi-Uusimaan Hyvinvointifoorumi I Matkailuilta - Turismkväll Kansallinen matkailuverkoston tapaaminen Länsi News -uutiskirje julkaistiin kahdeksan kertaa n tiedotelehti PALETTI julkaistiin kahdesti

9 Kansainvälinen kilpailukyky seminaari Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta hankkeessa seminaari Luovien alojen kansainvälistyminen ja vienti -työpaja Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta hankkeessa seminaari Niin makaa kuin petaa-kuka sinua auttaa kun olet vanha?-keskustelutilaisuus Alueellinen Innovaatio -kehittämistyöpaja Lohja Forum - Mikä ihmeen palveluseteli? -tilaisuus Käyttäjälähtöiset palvelut - aloitusseminaari Hyvinvointiverkoston esiselvityksen esittely Teknologiateollisuuden tulevaisuusfoorumi Länsi-Uusimaa uuteen nousuun! Sparrausfoorumi Kasvihuonekaasupäästöjen selvityksen esittely Lähde Länteen! asumisen erikoisliite Länsi-Uudellamaalla julkaisu Länsi News -uutiskirje julkaistiin neljä kertaa n tiedotelehti PALETTI julkaistiin kahdesti 2. Strateginen johtaminen ja toteuttaminen -ohjelman koordinaatiosta ja ohjauksesta on vastannut ohjausryhmä, johon kuuluivat luottamushenkilöiden ohella myös rahoitustahojen ja elinkeinoelämän edustajat. Toimintaryhmä Tory koostui kuntajohtajista sekä elinkeinoelämän edustajasta. Toimintaryhmän ohjauksessa valmistellut asiat esitteli ohjelmajohtaja ja raportoi edelleen muille osapuolille. Toimintalinjojen toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot ja ohjelmajohtaja muodostivat työryhmän, jonka toteutukset raportoitiin toimintaryhmälle ja edelleen ohjausryhmälle. Toimialakohtaisten asiantuntijaryhmien työ tuki klusterikehittämistä ja olivat osana toimintalinjojen toteutusta. Ohjelmajohtajan lisäksi oli projektikohtaisia työntekijöitä ja toimijoita varmentamassa hankkeiden toteuttamisen vaatimat asiat. Toimintatapa on ollut verkostomainen yhteistyö, jossa alueen oppilaitokset, kolmas sektori, yrityselämän edustajat sekä yrityskehityksen henkilökunta olivat osa toteutusta.

10 9 Vuosittain järjestetty Seutufoorumi linjasi alueen kehittämiskokonaisuuksia niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen ja opetussektorin tarpeet huomioiden ja tämän osana toteutettiin myös ennakointia. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman strateginen ohjaus tapahtui vuosilla seuraavasti: - ohjelmassa oli mukana 8 kuntaa. Hanketta hallinnoi Novago Yrityskehitys Oy ( alk.), joka toimi rahoituksen hakijana. - Ohjelman operationalisointi tapahtui tarkemmin kuntajohtajien tory-kokouksessa, jossa päätettiin kunkin kunnan / muun toimijan vetovastuu ohjelman osioista ja sovittiin yhteistyön orkesteroinnista. Vetovastuiden kierrätyksellä pyrittiin lisäämään osaltaan myös koheesiota. - Elinkeinopoliittisten klustereiden toteutuksesta vastasivat seudullisesti eri toimijat, esim. Novago Yrityskehitys Oy, oppilaitokset Laurean aluekehitysyksikkö, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesskola Axxell jne. tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteistyön tiivistymisen tuloksena mm. alueelle perustettiin koko läntisen Uudenmaan yhteinen kehittämisyhtiö. Toimielin (kokoukset) Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Päätöksenteko KOKO ohjausryhmä KOKO toimintaryhmä Asiantuntijaryhmät, joissa ovat olleet edustettuina alueen elinkeinoelämän edustajat, ovat ohjanneet toimialakohtaisia kehittämistarpeita teknologian, hyvinvoinnin, matkailun, logistiikan, tietointensiivisten palveluiden (kibs), kulttuurin sekä kunnallisten palveluiden kehittämisen näkökulmista. Työryhmissä, jotka ovat koostuneet kuntatoimijoista, koottiin alueen kuntayhteistyönä toteutettavia mahdollisuuksia tietohallinnon toimialalla. Seututiedottajaverkosto ja seutukehittäjäverkosto toimi perustuen käytännön tarpeisiin. Toimintaryhmän muodostivat kuntien kuntajohtajat sekä yrityskehityksen toimitusjohtaja. Toimintaryhmän puheenjohtajuus vaihtui vuosittain niin, että varapuheenjohtajasta tuli seuraavan vuoden puheenjohtaja ja että tehtävissä huomioitiin aina koko alue. Toimintaryhmän tehtävänä oli valmistella ohjausryhmälle esiteltävät asiat, vastata seudullisen elinkeinopolitiikan ja yhteisten hankkeiden koordinoinnista, asettaa teemakohtaiset vastuuhenkilöt ja asiantuntijaryhmät ja tehdä ehdotus teemakohtaisen rahoituksen kohdentamisesta. Jäsen pj Mäkinen Jouko kaupunginjohtaja Hanko X Boström Jarl kunnanjohtaja Inkoo Partanen Henri kunnanjohtaja Karjalohja X Majalahti Juha kaupunginjohtaja Karkkila Juva Simo kaupunginjohtaja Lohja Soinio Eero kunnanjohtaja Nummi-Pusula Johansson Mårten kaupunginjohtaja Raasepori Isotupa Juha-Pekka kunnanjohtaja Siuntio X Ohjausryhmän muodostivat hankkeessa mukana olevien kuntien (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja Siuntio) luottamushenkilöt (yksi edustaja ja yksi varaedustaja/kunta) ja rahoittajatahojen nimeämät edustajat. Ohjausryhmän kokouksiin

11 10 osallistuvat myös toimintaryhmän jäsenet sekä henkilöstön edustaja. Ohjausryhmän tehtävänä oli hyväksyä vuosittain tehtävät toimintasuunnitelmat, määritellä toiminnan tavoitteet (hankesuunnitelmat ja rahoitushakemukset), vahvistaa ja kohdentaa rahoitus teemoittain, hyväksyä toimintakertomukset ja tilinpäätökset maksatushakemuksiin sekä hyväksyä toiminnan tavoitteille mittarit. Jäsen Varajäsen pj Lehervo Teija kh:n pj. Karjalohja Lehtonen Markku kv:n pj. x Heimberg Ulf kh:n pj Raasepori Borgman Mikael kh:n vpj. Penttinen Arto kh:n pj. Siuntio Laaksonen Merja kh:n1.vpj. x Lindström Ulf kv:n 1.vpj. Hanko Wennerqvist Kurt kh:n vpj. x Jernström Kristian kh:n pj. Inkoo Westerholm Kristian kv:n pj. Palenius Timo kv:n 1. pj. Karkkila Sintonen Risto kv:n 3.vpj. Patinen Jussi kh:n pj. Lohja Väre Jari kh:n 1.vpj. Kyttälä Kari kh:n pj. Nummi-Pusula Kaira Jorma kv:n pj. Knaapinen Petri johtaja ELY-keskus -- Hyypiä Markku erityisasiantuntija Uudenmaan -- liitto Alho Olli erityisasiantuntija TEM Streng Leila henkilöst.ed. Lohja Sainio Tiina henkilöst.ed. tory Mäkinen Jouko kaupunginjohtaja Hanko -- Boström Jarl kunnanjohtaja Inkoo -- Partanen Henri kunnanjohtaja Karjalohja -- Majalahti Juha kaupunginjohtaja Karkkila -- Juva Simo kaupunginjohtaja Lohja -- Soinio Eero kunnanjohtaja Nummi-Pusula -- Johansson Mårten kaupunginjohtaja Raasepori -- Isotupa Juha- kunnanjohtaja Siuntio -- Pekka Lisäksi -- Sandström Carl- toimitusjohtaja Novago -- Johan Yrityskehitys Oy Lindblom Sanfrid hallituksen pj. Novago Yrityskehitys Oy -- KOKO -ohjelman hallinto-organisaationa toimi; Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus - Västra Nylands Företagscentral ja Novago Yrityskehitys Oy - Novago Företagsutveckling Ab KOKO -ohjelman koordinointi: - ohjelmajohtaja Erja Vaarala Sopimusten allekirjoitukset ja laskujen hyväksymiset: - toimitusjohtajat Jorma Korhonen ja Carl-Johan Sandström ohjelmajohtaja Erja Vaarala, asiatarkastus Ohjausryhmän ja toimintaryhmän asiakirjahallinto sekä taloushallinto: - hallintopäällikkö Raija Rajantaus Toimintaan liittyvät toimistotyöt: - toimistosihteeri Minna-Mari Tiihonen

12 11 Tilintarkastus: - HTM, JHTT, tilintarkastaja Tove Lindström-Koli (Oy Audiator Yhtiötarkistus Ab), Novago Yrityskehitys Oy:n tilintarkastaja Henkilökunnan toimitilat sijaitsivat Novago Yrityskehitys Oy:n tiloissa, Kauppakatu 6, Lohjalla Asiantuntijatyöryhmät Teemakohtaiset / klusterikohtaiset asiantuntijaverkostot Kunkin teeman puitteissa on koottu alueen yrittäjien ja toimijoiden yhteiset asiantuntijaverkostot, joiden näkemys ja kokemus takasivat käytännön sidoksen yrityselämään ja kehittämisen todellisiin tarpeisiin kuten hyvinvointi-, matkailu- ja teknologiaverkostot sekä kuntien asiantuntijaverkostot. Klusteriverkostojen työryhmät Alueen yrityksiä osallistui toimialakohtaisten asiantuntijaverkostojen työskentelyyn. Näitä olivat teknologiateollisuuden, logistiikan sekä HINKU- energia- ja ympäristöliiketoiminnan työryhmät, matkailun asiantuntijatyöryhmä, hyvinvoinnin- ja hoivan klusteritoiminta sekä yhteistyö PUMPPU -hankkeen kanssa, kulttuurin osa-alueella mm. Jalostamo-klinikoiden toteutus ja yritysten kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Lisäksi toimi seudullisen uuden Maatalousorganisaation perustamisen asiantuntijaryhmä. Aluekehittäjät/Seutukehittäjät -työryhmä Kuntien kehittämis- ja elinkeinopäälliköt kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan yhteisistä ajankohtaisista asioista ja näkymistä sekä pyrkivät myös yhteisiin toteutuksiin, mm. Seudun elinvoima- ja elinkeino-ohjelman SELKO työn käynnistäminen. Seudullisen SELKO elinkeino- ja elinvoimaohjelmatyön ohjaus Laaja-alaisen ohjausryhmän tarkoituksena oli huolehtia, että alueelle syntyy yhteinen elinkeino-, elinvoima- sekä kilpailukykyohjelma konkreettisine toimenpiteineen mm. elinkeinorakenteen uudistamiseksi ja kuntien strategiatyön taustaksi. Matkailun strategiatyöryhmä Länsi-Uudenmaan yhteisen matkailustrategiatyön ohjaus tapahtuu laaja-alaisen yritys- ja kuntatoimijoiden asiantuntijoiden yhteistyönä sekä toimijoita osallistavina työpajatoimintoina. Seutuviestintä- ja seututiedottajatyöryhmät KOKO-alueelle koottu tiedottajaverkosto huolehti koordinoidusti ulkoisesta näkyvyydestä mm. länsi.fi portaalissa, sähköisessä Länsi-kirjeessä sekä muussa mediassa ja asiantuntijaryhmä huolehti seudun markkinointitoimenpiteiden käynnistämisestä, mm. Lähde Länteen julkaisut 2011 ja (kuvassa vas. Yritysmarkkinointijulkaisu ja asumisen erikoisliite)

13 12 Työllisyysasiantuntijatyöryhmä Alueen monialainen ohjausryhmä paneutui kuntien työttömyyden erilaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin ja välineisiin sekä niiden kuntakohtaisiin soveltamisiin huomioiden yritysyhteistyön. MALe -yhteistyöverkosto Maankäytön-, asumisen, liikenteen ja elinkeinot työryhmään kuului edustaja kaikista osallistujakunnista sekä Uudenmaan liitosta. Länsi-Uudenmaan tulevaisuuskuvan ja rakennemallin jatkoksi käynnistettiin Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta. OpinOvi oppilaitosverkosto Toimialueen oppilaitosten edustajien ryhmä käynnisti pohdintaa työvoiman koulutuksen haasteisiin liittyvissä asioissa yhteistyössä yrityselämän ja ennakointityön työryhmien kanssa. Tietohallinnon maakuntaverkkostrategian työskentely Seudullisen tietohallinnon asiantuntijatyöryhmä koordinoi alueen tietoyhteiskunta- ja tietoverkkostrategiatyötä maakuntaverkkoratkaisujen ja sähköisten palvelujen kehittämisen tueksi. Tonttipörssi ohjausryhmä Seudun vetovoiman ja asukasmarkkinoinnin tueksi kehitettiin sähköinen tonttipörssipalvelu, jonka ohjausryhmään osallistuivat kuntien tonttimyynnistä vastaavat henkilöt. Pääomarahasto ohjausryhmä Alueen yritysten rahoituksen tueksi selvitettiin yhteistyössä Hyvinkää-Riihimäki alueen kanssa aluksi Kehä V nimellä toimivaa Pääomarahaston perustamismahdollisuutta. Myöhemmin toiminta-aluetarkastelussa nimi vaihdettiin Kasvu-Suomen Pääomarahastoksi Kansallinen teemaverkostotyö Hyvinvointi Alueen kärkiteemana oli Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa sisältäen kulttuurin ja sen osana teemaverkoston tuomat kehittämispilotit toimivat tukena alueellemme. Alueella huomioitiin HYVÄ hankekonseptin sisältämät kokonaisuudet. Innovaatio- ja osaaminen Ohjelma-alue panosti seutujen sisäiseen koheesion ja kilpailukyvyn parantamiseen ts. yhteistyö-, verkosto- ja kumppanuustoimintaan, erilaisten innovaatioympäristöjen kehittämiseen, mm. palvelumuotoilun ja AINT -työpajatyöskentelyn avulla sekä kolme henkilöä suoritti Innoventurer - tutkinnon. MAL työ Kansallisen MAL-verkostotyön hyödyntäminen alueellamme jäi osittaiseksi. Kulttuuri- ja luova talous Asiantuntijatyötä hyödynnettiin osallistumalla Rikastamo- työpajoihin ja tietointensiivisten yritysten neuvontapalveluun.

14 13 Matkailu Matkailuverkoston asiantuntemusta hyödynnettiin alueemme myynti- ja markkinointitoimenpiteiden kehittämisessä, kansallisen EAKR-hankerahoitukseen ja Outdoors of Etelä- Suomen osallistumisessa sekä alueellemme myönnettiin Matkailumajakka tunnustus parhaasta matkailutoimialan kehittämistyöstä Russia verkosto Kansallinen verkosto järjesti Venäjälle kohdistuvia liiketoiminnan kehittämisen koulutus- ja verkostotilaisuuksia, sekä yritysten oli mahdollista osallistua yhteisiin Venäjä-matkoihin. Näitä kehittämisverkostoja ovat: Työryhmä Aluekehittäjät ja SELKO -työryhmä Tonttipörssi ohjausryhmä Matkailu -työryhmä Matkailustrategiatyöryhmä Hyvinvointi -työryhmä Kulttuurin työryhmä Teknologiateollisuus työryhmä, HINKU Seutuviestintä- ja seututiedottajatyöryhmät Työllisyys -työryhmä MAL yhteistyöverkosto OpinOvi oppilaitosverkosto, eri kokoonpanoissa Pääomarahasto ohjausryhmä Tietohallinnon maakuntaverkkostrategian työskentely TEM kansallinen TEEMAVERKOSTO tapaamiset - Innovaatio- ja osaaminen Hyvinvointi MAL Kulttuuri Matkailu Russia Ohjelmassa käynnistettyjä toimenpidekokonaisuuksia Toimenpidekokonaisuudet ryhmiteltiin valittujen kärkiteemojen mukaisesti ja aktiviteetit kohdistuivat siten uusien vahvojen alkujen kehittämiseen ja vahvistamiseen ja olemassa olevien vahvojen teemojen kestävään uudistamiseen, joita kaikkia varten tarvittiin tietoa tulevista kehityssuunnista ja muutoksista. Kysynnän ja tarjonnan tuli kohdata markkinoilla tuotteiden, palvelujen ja osaamisen suhteen.

15 14 Länsi-Uudenmaan ohjelmassa keskityttiin kärkiklustereiden Teknologian sovellukset, Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa ja Käyttäjälähtöiset palvelut - luova talous lisäksi toimintaympäristön kehittämiseen, kuten MALe työ, ja toimintaedellytysten kehittämiseen kuten seudulliset yrityspalvelut, työllisyysasiat ja ennakointi sekä kestävä yhdyskunta tavoitteenaan alueen kilpailukyvyn parantaminen. Kärkihankkeet Teknologiaklusterissa alue osallistui Tekesin rahoittamaan ja Laurean toteuttamaan Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta reitit ja umpikujat hankkeeseen, jossa laadittiin tulevaisuuden kuva osatoteutusalueena juuri Länsi-Uusimaa. Ohjelma-ajan lopuksi laadittiin hankesuunnitelma Kestävän liiketoimintaklusterin rakentamiseksi erillisen MAKERA-rahoituksen turvin. Lisäksi käynnistettiin Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi- Uudenmaan kunnissa ja yrityksissä selvitystyö ja sen jatkosuunnittelu konkreettisten toimenpiteiden tekemiseksi. Yhteistyössä Sykkeen kanssa toteutettava Hiilineutraalit kunnat HINKU-hanke vastaa energiatehokkuuden ja hiilineutraalin ympäristön kehittämisen tarpeeseen. Satamatoimintojen selvitystyön yhteydessä käynnistettiin logistiikka-alan yritysten yhteistyö vastaamaan kehittynyttä alueen logistiikkatarvetta. Matkailutuotteiden myynnin tehostamiseksi Länsi-Uudenmaan yhteisen myynti- ja markkinointiorganisaation perustamisselvitystyön perusteella käynnistettiin toimenpiteet yritysvetoisen LUMO -matkailuyhtiön aikaansaamiseksi. Matkailuklusterissa käynnistettiin myös alueen matkailustrategiatyö ja alue on osana Etelä-Suomen Outdoors Finland hanketta. Alue osallistuu lisäksi EAKR-rahoituksella toteutettavaan Culminatumin koordinoimaan TouNet-hankkeeseen vuosina Matkailuliiketoiminnan kehittämisen visiona on kaksinkertaistaa alueen matkailutulo vuoteen 2015 mennessä.

16 15 Hyvinvoiva Länsi-Uusimaan koordinointia on hoitanut Laurea AKK:n Lohjan yksikkö ja hoivayrittäjyyden tukemiseksi yhteistyössä kunnallisten palvelutuottajien, yrittäjäedustajien ja järjestöjen kanssa selvitettiin hoivaseteli-välineen käyttöönottomahdollisuutta ja osallistuttiin kansallisen KOKO Hyvinvointi- ja Matkailuverkostojen ja yrittäjien järjestämiin tilaisuuksiin. Alueemme miniverkostojen kokoamista on jatkettu PUMPPU-hankkeen toteuttamisen yhteydessä. PUMPPU on EAKR-rahoitteinen ylimaakunnallinen teemahanke , joka keskittyy asiakaslähtöisten hyvinvointipolkujen ja välineiden kehittämistyöhön. Lisäksi perustettiin hoiva-alan verkkosivusto Länsi-Uudenmaan toimijoiden yhteiseksi alustaksi. Luovan alan kulttuuritapahtumien vuosikellon laadinta pohjaa valmisteluun yhteisten tapahtumatuotantojen tuotteistamiseksi. Palvelumuotoilun työpaja toteutettiin yrityspalvelujen näkökulmasta tammikuussa Luovan talouden näkökulmasta jalostettiin yrityskehittämisen työkalua, jonka avulla yritykset ja yrityskehittäjät saavat mm. tietoa IPR oikeuksien suojaamisesta ja tukimahdollisuuksista. Koska PKT-säätiön avulla käynnistynyt elinkeinorakenteen rikastuttamishanke HELMI jäi vaille kansallista rahoituspohjaa, pystyttiin VESI-teeman toteutus siirtämään ESR-rahoitettavaan hautomohankkeeseen. Toimintaympäristöä tukevat toiminnot Yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ohjelmassa rakennettiin seudullisia yrityspalveluja tarjoava Novago Yrityskehitys Oy ja maatalousorganisaation yhdistämistä Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi tehtiin laaja selvitystyö alueen yrittäjien atk-valmiuksista kehitettävän neuvontatyön tueksi. Yritysten sijoittumisen vetovoiman lisäämiseksi tehtiin yhteistyössä Hyvinkää-Riihimäki KOKO:n kanssa esiselvitys pääomarahaston käynnistämisestä alueellemme. Yritysvaikutusten arvioinnissa / ennakoinnissa pyritään selvittämään miten kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat yritysten toimintamahdollisuuksiin. Seutuviestinnässä rakennettiin Länsi-Uudenmaan yhteistä imagoa laatimalla ensin v Lähde Länteen asukasmarkkinointijulkaisu pääkaupunkiseudun alueelle ja v yritysmarkkinointijulkaisu Kauppalehden Option välissä koko Suomeen. Lehtisiä jaettiin lisäksi messujen ja tapahtumien yhteydessä. Kuntien yhteinen tonttipörssi-portaalin palvelu käynnistyi Alueen tiedotusta hoidettiin Paletti-julkaisuissa, sähköisillä Länsi News -kirjeillä sekä ylläpidettiin Länsi.fi alueportaalia ja KOKO -sivustoa. Seudun vetovoimatutkimuksen toteutti Innolink Oy jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi ja mediaseurantaa toteutettiin syksyn 2011 ajan sekä lehdistössä että sosiaalisessa mediassa. Sparrausfoorumi II vuoden 2012 tammikuussa tähtäsi alueen yhteisen tahtotilan nostamiseen ennakoinnin näkökulmasta. Seudulle perustettu yhteinen työllisyyteen keskittyvä asiantuntijatyöryhmä laati aluksi ns. kuntakortit, joiden pohjalta oli mahdollista laatia kuntakohtaiset työllistämisen toimenpiteet sekä valmisteli erillisrahoitettua ERS GO-rekry hanketta, jossa yritykset otetaan kuntien lisäksi mukaan ratkaisemaan erityisesti nuorten ja kuntien vaikeasti työllistettävien työllistymisasioita. TEtoimistojen muutos- ja uudelleenorganisointi tulee jatkossa vaikuttamaan kuntien ja yritysten työllistämisyhteistyön tarpeeseen. Maankäytön-, asumisen ja liikenteen sekä elinkeinojen MALe -osiossa selvitettiin laaja-alaisesti alueen perustietoja kehittämiselle, valmistettiin asunto- ja maankäyttöstrategiat sekä osana loppuraporttia rakennettiin kuntiin näyttelyaineisto valmistelijoiden ja kuntalaisten käyttöön kunkin kunnan kunnantaloille. Hangon lentokentän kehittämistyö käynnistyi yhdeksi alueen logistiikan välineeksi ja Hanko-Hyvinkää radan sähköistämiseksi on tehty perusteellista vaikuttamistyötä. Uudenmaan liiton koordinoimana käynnistettiin 2012 alueen Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö.

17 16 4. Seurantakriteerit Seurantatietojen kokoamistyö on meneillään ja eri osatekijöiden vaikuttavuusarviointiraportti saadaan keväällä Tavoite Seurantakriteeri Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa - klusteriverkostojen synty ja yhteistyö - muuttovoitto /-tappio - huoltosuhde-indeksi - aloitetut Sitra/Tekes-rahoitteiset hankkeet Teknologian alueelliset sovellukset 5. Talous - työpaikkojen määrä - yhteistyö- ja alihankintaverkostot - GASELLI-yritykset - aloitetut Sitra/Tekes-rahoitteiset hankkeet Käyttäjälähtöiset palvelut - kuntapalveluyhteistyö - tietointensiivisten palveluyritysten määrä - palvelualan kasvuyritykset - seudun palvelubarometri - aloitetut Sitra/Tekes-rahoitteiset hankkeet Maankäyttö, liikenne, asuminen ja elinkeinot (MALe) Läpileikkaava kehittämistyö 1. seutumarkkinointi 2. ennakointi 3. nuoriso 4. yritysten toimintaympäristö - maankäytön kehityskuva - maa- ja asuntopoliittiset ohjelmat - kehityskäytävien kaavoitusnopeus - imagobarometri, tunnettuus, sosiaaliset mediat - seudun ennakointijärjestelmä - nuorisotyöllisyys - seudullinen yrityspalvelukonsepti Toiminta-alue Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Raasepori - on asukkaan alue, jonka vuosittaisista budjeteista euroa ovat kunnat sitoutuneet 50 % maksuosuuteen asukaslukujen mukaan. Kuntien maksuosuus sisältyi ohjelman hallinnoijalle Novago Yrityskehitys Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen ja yhtiön ulkopuolisten kuntien osallistumisten osalta kuntaosuudet on laskutettu erikseen. Seudullisen kilpailukyvyn kehittäminen Rahoitus Avustus Kuntaosuus Yhteensä AKO AKO AKO KOKO KOKO

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ MONIAMMATILLISEN KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ Keski-Uusimaa Hiiden alue Karkkila Nummi-Pusula Vihti Hyvinkää Mäntsälä Nurmijärvi Järvenpää Pornainen

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma

Salon seudun KOKO. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010. Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 1(7) Salon seudun KOKO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Projektisuunnitelma 2(7) Hankkeen nimi Salon seudun KOKO Tiivistelmä Salon seudun KOKO:n tärkein tehtävä on rakentaa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2007-2009 Utvecklingsenheten för välfärd i barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland 2007-2009 Keski-Uusimaa Hiiden

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta

Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta Tulevaisuuden kestävä yhdyskunta 20.9.2011 Loppuraportin julkistamistilaisuus Hanna Tuohimaa, Laura Haapola, Pekka Kauppi, Jyrki Kettunen, Susanna Kivelä, Jukka Laitinen ja Tarja Meristö Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Esitys 16.3.2010 Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuskonsultti Kaisa Mäki Kihniä Innolink Research Oy 2009 2010 PAINOPISTEET KEHITTYVÄT

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva 26.4.2016 Maakuntakaavan toimintaympäristö muutoksessa Kaavoituksen tulee vastata aluehallintouudistuksen tarpeisiin Kaavaprosessia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT

SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT SEUTUKAUPUNGIT SOVELTAMISEN MESTARIT (SEUTU-OHJELMA) OHJELMAN TEKNISET TIEDOT VERKOSTO Hallinnoija: Isäntäkaupungit: Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä 1. Kauhajoki 2. Kurikka 3. Lieksa 4. Forssa 5.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

KUUMA-seudun yhteistyö painopisteet ja sisältö

KUUMA-seudun yhteistyö painopisteet ja sisältö KUUMA-johtokunta 7.2.2017-6 Liite 6a KUUMA-seudun yhteistyö 2017- painopisteet ja sisältö Komission esitys johtokunnan päätettäväksi rev. 13.9.2016 (29.8.2016) Antti Kuusela KUUMA-yhteistyön filosofia

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Työryhmäkysely: KUUMA-yhteistyö 2014

Työryhmäkysely: KUUMA-yhteistyö 2014 KUUMA-johtokunta 26.9.2013 Liite 38 Työryhmäkysely: KUUMA-yhteistyö 2014 Komissio 23.8.2013 ja 13.9.2013 TYÖRYHMÄ EDUNVALVONTA HANKKEET MÄÄRÄRAHA- ESITYS 2014 Otsikkorivi Hgin seudun tulee tähän Kaavoittajat

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Uudenmaan Maakuntaparlamentti

Uudenmaan Maakuntaparlamentti Uudenmaan Maakuntaparlamentti Työministeri Lauri Ihalainen 20.11.2014 Finlandia-talo Uudenmaan Maakuntaparlamentti 1. Yleinen talouden kuva 2. Elinvoimaa älykkäästä erikoistumisesta 3. Työllisyys- ja työttömyystilanne

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Tulevaisuuden kuntaa tekemässä - Hallituksen Tulevaisuuden kunta-reformi

Tulevaisuuden kuntaa tekemässä - Hallituksen Tulevaisuuden kunta-reformi Tulevaisuuden kuntaa tekemässä - Hallituksen Tulevaisuuden kunta-reformi 20.5.2016 Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen De unga beslutsfattarnas toppmöte Ylijohtaja Päivi Laajala Tulevaisuutta on vaikea

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot