Toimintasuunnitelma KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv."

Transkriptio

1 HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA KOORDINOINTI, OHJAUS JA PÄÄTÖKSENTEKO KOORDINAATIO JA OHJAUS KOKO LÄNSI-UUSIMAAN TOIMINTARYHMÄ KOKO LÄNSI-UUSIMAAN OHJAUSRYHMÄ ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄT KÄRKITEEMAT HYVINVOIVA LÄNSI-UUSIMAA TEKNOLOGIA KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT VETOVOIMAA VIESTINNÄLLÄ IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN TULEVAISUUSFOORUMI JA ENNAKOINTITYÖ ALUEEN YHTEISEN YRITYSPALVELUKESKUKSEN KÄYNNISTÄMINEN YRITTÄJÄN NAVIGAATTORIN JA SEUDULLISTENYRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN RAKENNETYÖTTÖMYYS NEUVONTAPALVELU YRITYSTEN OMISTAJANVAIHDOSTILANTEISSA SEUDUN KAKSIKIELISYYS YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI SUKUPUOLTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMINEN EKOLOGISESTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN OSAAMINEN JA OPPIMINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN MAANKÄYTTÖ-, ASUMINEN-, LIIKENNE- JA ELINKEINOYHTEISTYÖ (MALE) KANSALLINEN VERKOSTOYHTEISTYÖ HYVINVOINTI INNOVAATIOYMPÄRISTÖT MATKAILU KULTTUURI VENÄJÄ-VERKOSTO MUU VERKOSTOITUMINEN TOIMENPITEET VUONNA 2011 KOOTUSTI SEURANTAKRITEERIT BUDJETTI / RAHOITUS... 21

3 2 1. Taustaa KOKO Länsi-Uusimaa ohjelma-asiakirjan linjausten mukaisesti alueella panostetaan klusteripohjaiseen elinkeinojen kehittämiseen keskittyen valittuihin Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa, Teknologia ja Käyttäjälähtöiset palvelut, luova talous -kärkiteemoihin. Tasapainoisten toimintamahdollisuuksien aikaansaamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi kehitetään seudullisia yrityspalveluita ja yritysneuvontaa, seudun vetovoimaa, pyritään työllisyyden ja osaavan työvoiman turvaamiseen sekä osallistutaan kansallisten teemaverkostojen työskentelyyn. Alueen kilpailukykyä ja elinkeinoelämää vahvistaa verkostoituminen metropolialueeseen, joka on luonnollinen yhteistyökumppani Länsi-Uudellemaalle. KOKO ohjelma tähtää alueella kilpailukyvyn turvaamisen ja kehittämisen kannalta seuraaviin asioihin: Alueen voimien yhdistäminen Alueen resurssien suuntaaminen (fokusointi) ja työnjako (allokointi) Alueen uudistumiskyky (uudistumistarpeiden tunnistaminen + toimenpiteet) Alueen logistiset ratkaisut Tasapainoisen aluekehityksen kannalta KOKO Länsi-Uusimaa ohjelma panostaa kestävän kehityksen dimensioiden pohjalta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti tasapainoiseen kehitykseen: Taajamat/keskukset vs. maaseutu/haja-asutus Eri kieliryhmät, erityisesti suomen- ja ruotsinkieliset Eri sukupolvien välinen kehitys (ikärakenne, myös Digital Natives sukupolvi) Ohjelmassa halutaan kokeilla myös uusien, vasta heikkojen signaalien asteella olevien asioiden läpivientiä ja soveltamista alueelle. Tällaisia kokeilevia elementtejä ovat mm. kaksikielisyyden nostaminen kilpailueduksi (ei kustannustekijä) Uuden sukupolven digital natives ryhmän tarpeet keskiöön Living labs käyttäjälähtöisyys osaksi arkipäivää Ekorakentaminen laajasti ajateltuna osaksi yhdyskuntien suunnittelua, mutta myös elämäntapakysymyksenä. Alueen pendelöintiluvut pääkaupunkiseudulle ovat edelleen kasvussa. Tämä työvoimapotentiaali on syytä huomioida ja kehittää etätyömahdollisuuksia. Pendelöinti kasvaa myös alueen sisällä, kun työssäkäynti- ja asiointialue tiivistyy. Länsi-Uusimaan logistinen sijainti pääkaupunkiseudun monialaisen toimintaympäristön ja Salon talousalueen välissä mahdollistaa alueen kehittämisen asumis- ja työpaikkaympäristönä. Kootusti Länsi-Uudenmaan kumppaneita ovat Salo, erityisesti aluestrategiaprosessi-, maatalousosaamis- ja teknologiayhteistyön osilta, Hyvinkää-Riihimäki teknologian osaamiskeskittymän ja ympäristöliiketoiminnan osilta sekä Metropolialue erityisesti korkeakoulu/teknologia- sekä hallinto- ja rahoituskumppaniyhteistyö ja mahdollisuudet urbaanin ympäristön tarjoamiin palveluihin. Alueen KOKOn painopisteiden toteuttaminen huomioi yhdensuuntaisina maakuntaohjelman elinkeinojen, osaamisen, hyvinvoinnin, aluerakenteen, ympäristön ja liikenteen sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisen osa-alueita. KOKOn tavoitteiden toteutumiseksi toimenpiteet ovat osa maakuntaohjelman TOTSU toteuttamissuunnitelmaa ja alue osallistuu vuosittain yhteisen asiakirjan laadintaan. KOKO - ohjelmatyö on osa maakuntasuunnitelman jalkautusta, mutta toimii myös maakuntaohjelman suuntaan uusia avauksia tuovana foorumina erityisesti tulevaisuusfoorumityössä. Kansallisista kehittämisinstrumenteista lähinnä yritysten rahoitukseen ja kehittämisohjelmiin liittyvät tahot kuten Tekes, Sitra, Sekes tukevat osana alueen kehittämistä ja siten KOKO ohjelman toteuttamista. Ohjelmakauden aikana pyritään osallistumaan tiiviimmin Oske- ohjelman sekä Metropolialueen kilpailukykyohjelmien toteutukseen.

4 3 2. Koordinointi, ohjaus ja päätöksenteko 2.1. Koordinaatio ja ohjaus KOKO Länsi-Uusimaa -ohjelman koordinaatiosta ja ohjauksesta vastaa ohjausryhmä, johon kuuluvat luottamushenkilöiden ohella myös rahoitustahojen ja elinkeinoelämän edustajat. Toimintaryhmä Tory koostuu kuntajohtajista sekä elinkeinoelämän edustajista. Toimintaryhmän ohjauksessa valmistellut asiat esittelee ohjelmajohtaja ja raportoi edelleen muille osapuolille. Toimintalinjojen toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot ja ohjelmajohtaja muodostavat työryhmän, jonka toteutukset raportoidaan toimintaryhmälle ja edelleen ohjausryhmälle. Toimialakohtaisten asiantuntijaryhmien työ tukee klusterikehittämistä ja ovat osana toimintalinjojen toteutusta. Ohjelmajohtajan lisäksi tarvitaan projektikohtaisia työntekijöitä ja / tai toimijoita varmentamaan hankkeiden toteuttamisen vaatimat asiat. Toimintatapa on verkostomainen yhteistyö, jossa alueen oppilaitokset, kolmas sektori, yrityselämän edustajat sekä yrityskeskusten henkilökunta ovat osa toteutusta. Ekologisen kestävyyden näkökulman varmistamiseksi työryhmiä vahvistetaan kansalaisjärjestöjen edustajilla. Lisäksi toimintaverkostoon hankitaan mukaan solmut TKK:n ympäristötekniikan ja HY ympäristötieteen laitoksilta. Vuosittain järjestettävä Seutufoorumi linjaa alueen kehittämiskokonaisuuksia niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen ja opetussektorin tarpeet huomioiden. Tämän osana toteutetaan myös ennakointi. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman strateginen ohjaus tapahtuu vuosilla seuraavasti: - KOKO Länsi-Uusimaa ohjelmassa on mukana 8 kuntaa. Hanketta hallinnoi Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy (tai myöhemmin alueelle syntyvä uusi yhteinen yrityskeskus), jonka toimii rahoituksen hakijana. - Ohjelman operationalisointi tapahtuu tarkemmin kuntajohtajien tory-kokouksessa, jossa päätetään kunkin kunnan / muun toimijan vetovastuu ohjelman osioista ja sovitaan, kuka minkäkin asian kohdalla on se kapellimestari, joka huolehtii yhteistyön orkesteroinnista. Vetovastuiden kierrätyksellä lisätään osaltaan myös koheesiota. - Elinkeinopoliittisten klustereiden toteutuksesta vastaavat seudulliset eri toimijat, esim. Länsi- Uudenmaan Yrityskeskus Oy, Raaseporin Elinkeinokeskus Oy, Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus Oy, Eteläkärjen Uusyrityskeskus Oy ( tai alueelle syntyvä uusi yhteinen yrityskeskus), Laurean aluekehitysyksikkö, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesskola Axxell jne. tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteistyön tiivistymisen tuloksena alueelle ollaan perustamassa koko läntisen Uudenmaan yhteistä kehittämisyhtiötä KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä Länsi-Uudenmaan kuntien kuntajohtajat sekä yrityskeskusten toimitusjohtajat muodostavat yhdessä KOKO Länsi-Uusimaa ohjelman toimintaryhmän. Toimintaryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain niin, että varapuheenjohtajasta tulee seuraavan vuoden puheenjohtaja ja että tehtävissä huomioidaan aina koko alue. Toimintaryhmän tehtävänä on - valmistella ohjausryhmälle esiteltävät asiat - vastata seudullisen elinkeinopolitiikan ja yhteisten hankkeiden koordinoinnista - asettaa teemakohtaiset vastuuhenkilöt ja asiantuntijaryhmät - tehdä ehdotus teemakohtaisen rahoituksen kohdentamisesta.

5 4 KOKO Länsi-Uusimaa toimintaryhmän kokoonpano Jäsen Isotupa, pj. Juha-Pekka kunnanjohtaja Siuntio Mäkinen, vpj. Jouko kaupunginjohtaja Hanko Boström Jarl kunnanjohtaja Inkoo Partanen Henri kunnanjohtaja Karjalohja Majalahti Juha kaupunginjohtaja Karkkila Juva Simo kaupunginjohtaja Lohja Soinio Eero kunnanjohtaja Nummi-Pusula Johansson Mårten kaupunginjohtaja Raasepori Lisäksi Korhonen Jorma toimitusjohtaja Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Hakkarainen Jyrki vt.toimitusjohtaja Raaseporin elinkeinoyhtiö Oy 2.3. KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmänä toimii hankkeessa mukana olevien kuntien (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja Siuntio) luottamushenkilöistä (yksi edustaja ja yksi varaedustaja/kunta) ja rahoittajatahojen nimeämistä edustajista koostuva ryhmä. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat myös toimintaryhmän jäsenet sekä henkilöstön edustaja. Ohjausryhmän tehtävänä on - hyväksyä vuosittain tehtävät toimintasuunnitelmat ja määritellä toiminnan tavoitteet (hankesuunnitelmat ja rahoitushakemukset) sekä vahvistaa ja kohdentaa rahoitus teemoittain - hyväksyä toimintakertomukset ja tilinpäätökset maksatushakemuksiin - hyväksyä toiminnan tavoitteille mittarit KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmän kokoonpano Jäsen Varajäsen Penttinen, pj. Arto kh:n pj. Siuntio Laaksonen Merja kh:n1.vpj. Lindström, vpj. Ulf kv:n 1.vpj. Hanko Wennerqvist Kurt kh:n vpj. Jernström Kristian kh:n pj. Inkoo Hakala Heimo kv:n pj. Lehervo Teija kh:n pj. Karjalohja Lehtonen Markku kv:n pj. Palenius Timo kv:n 1. pj. Karkkila Sintonen Risto kv:n 3.vpj. Patinen Jussi kh:n pj. Lohja Väre Jari kh:n 1.vpj. Kyttälä Kari kh:n pj. Nummi-Pusula Alanne Päivi kv:n pj. Heimberg Ulf kh:n pj Raasepori Borgman Mikael kh:n vpj. Knaapinen Petri johtaja ELY-keskus ei varajäsentä Hyypiä Markku erityisasiantuntija Uudenmaan liitto ei varajäsentä Alho Olli erityisasiantuntija TEM ei varajäsentä Streng Leila henkilöstön edustaja Lohja Sainio Tiina henkilöstön edustaja toimintaryhmä Mäkinen Jouko kaupunginjohtaja Hanko ei varajäsentä Boström Jarl kunnanjohtaja Inkoo ei varajäsentä Partanen Henri kunnanjohtaja Karjalohja ei varajäsentä Majalahti Juha kaupunginjohtaja Karkkila ei varajäsentä Juva Simo kaupunginjohtaja Lohja ei varajäsentä Soinio Eero kunnanjohtaja Nummi-Pusula ei varajäsentä Johansson Mårten kaupunginjohtaja Raasepori ei varajäsentä Isotupa Juha- kunnanjohtaja Siuntio ei varajäsentä Pekka Lisäksi Lindblom Sanfrid hallituksen pj. Länsi-Uudenmaan ei varajäsentä Yrityskeskus Oy Korhonen Jorma toimitusjohtaja Länsi-Uudenmaan ei varajäsentä Yrityskeskus Oy Hakkarainen Jyrki vt.toimitusjohtaja Raaseporin elinkeinoyhtiö Oy ei varajäsentä

6 Asiantuntijatyöryhmät 2011 Teemakohtaiset / klusterikohtaiset asiantuntijaverkostot Kunkin teeman puitteissa on koottu alueen yrittäjien ja toimijoiden yhteiset asiantuntijaverkostot, joiden näkemys ja kokemus takaavat käytännön sidoksen yrityselämään ja kehittämisen todellisiin tarpeisiin. Näitä kehittämisverkostoja ovat: - Aluekehittäjät -työryhmä - Matkailu -työryhmä - Hyvinvointi -työryhmä - Kulttuurin työryhmä - Teknologiateollisuus -työryhmä - Seutuviestintä- ja seututiedottajatyöryhmät - Työllisyys -työryhmä ja - MAL yhteistyöverkosto sekä osallistutaan - OpinOvi oppilaitosverkoston ja - tietohallinnon maakuntaverkkostrategian työskentelyyn. Kumppanuus KOKO ohjelman toteuttamisen kannalta on ollut oleellista yhteistyö kahden alueen elinkeinoyhtiön kesken. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy, Raaseporin elinkeinoyhtiö Oy ja Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry sekä Eteläkärjen Uusyrityskeskus ry ovat täydentäneet alueellisesti toisiansa ja yksi yhteinen yrityspalveluyhtiö on muotoutumassa vuoden 2011 alkupuolella. Muita kumppaneita ovat yrityselämän eri järjestöt, kuten Kauppakamarit ja alueen yrittäjäyhdistykset. Oppilaitoksien kumppanuudesta on erityisesti huomioitava ammattikorkeakoulujen Novia ja Laurea yhteistyö ja sopimukset koulutustarjonnasta. Kumppaneina ohjelmatoiminnassa ovat myös kolmannen sektorin edustajat, jolloin kansalaisjärjestöjen aktivoiminen aluekehitykseen on aktivoitunut. Yritysten ja julkisten toimijoiden kumppanuus konkretisoituu käyttäjälähtöiset palvelut -teeman toteutuksessa mm. kuntapalveluiden uudet tuotantotavat. Kumppanuuteen perustuva toimintatapa vahvistetaan aiesopimuksilla. Toimintatapa- ja ympäristö

7 6 3. Kärkiteemat Alueen skenaariotyön tuottamat KOKO ohjelman kärkiteemat ja näiden kehittämisen toimenpidekokonaisuudet kohdistuvat uusien elinkeinojen kehittämiseen ja vahvistamiseen sekä olemassa olevien vahvojen alojen kestävään uudistamiseen Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa on teemakokonaisuus, joka kattaa koko alueen ja sen kaikki ihmiset, ts. vakinaiset asukkaat, kesäasukkaat, matkailijat sekä esimerkiksi alueella muualta työssäkäyvät, mutta myös hyvinvointiin liittyvät erilaiset toimijat yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Huomion kohteena kestävä hyvinvointi, jossa taloudellinen ja sosiaalinen sekä ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät hyvinvoinnin ulottuvuudet liittyvät kiinteästi toisiinsa. Alueella on kokoontunut hyvinvointitoimijoiden yhteistyöfoorumi, jonka toimintaan KOKO -kaudella panostetaan entistäkin systemaattisemmin. Toimenpiteet Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa -kärkiteeman koordinoinnista vastaa Lohjan Laurea, vastuullisena vetäjänä yliopettaja Tarja Meristö/CoFi ja käytännön yhteyshenkilönä TtM Liisa Ranta/Terveystori. Koordinaatiotiimi kokonaisuudessaan on: kehittämispäällikkö Susanna Niinistö-Sivuranta, projektityöntekijä Liisa Ranta (Terveystori), yliopettaja Tarja Meristö ja tutkija Hanna Tuohimaa (CoFi) sekä yliopettajat Susanna Kivelä ja Elina Ora-Hyytiäinen Teemakokonaisuus koostuu kolmesta osasta: I. Kokonaiskoordinaatio (Tarja Meristö, Susanna Niinistö-Sivuranta) Alueen hyvinvointitoimijat: forum-työskentely Ohjausryhmä (edustajat eri sidosryhmistä) II. III. Vuorovaikutusverkostot (Liisa Ranta, Susanna Kivelä, Elina Ora-Hyytiäinen) Yhteydenotot Virtuaaliset alustat Opinnäytetyöt Hankevalmistelu (Tarja Meristö, Susanna Niinistö-Sivuranta, Hanna Tuohimaa) 4Y-malli: yhteiskunta, yritykset, yhteisöt, yksilöt Työpajatyöskentely hanketoimijoiden kesken. Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa -kärkiteeman osalta v.2011 pidetään kaksi hyvinvointifoorumikokousta (4-5/2011 ja 10-11/2011), kehitetään konsepti vuorovaikutusverkostojen alustaksi ja valmistellaan 1-2 isompaa hankekokonaisuutta, joille haetaan rahoitusta julkisesta tutkimushausta. Hankevalmisteluun liittyy alueen toimijoiden kanssa työpajatyöskentely, jota koordinaattori fasilitoija raportoi.

8 7 2. Kuntien palvelustrategioiden ja palvelusetelien käyttöönoton edistäminen ja kansalliseen seutujen yhteishankkeeseen osallistuminen palvelusetelien ja toimintaympäristöjen kehittämisen osalta. Toiminnot tarkentuvat mm Sosiaalitaidon tekemän Hyvä elämä hankkeen selvityksen myötä. 3. Matkailutuotteiden saatavuuden parantaminen alueelliseen myynti- ja markkinointityöhön ja sähköisiin jakelukanaviin panostamalla. Matkailuklusterissa on tehty lukuisia selvityksiä alueen mahdollisuuksista kasvattaa toimialaa ja vuoden 2011 aikana haetaan erillistä rahoitusta näiden toimintojen kehittämiseen. Kulttuuripolun konseptoiminen käynnistetään (fyysinen ja virtuaalinen), - tarinat henkilöt, matkailukohteet/ -tuotteet lähiruoka, puutarha teemoissa. Verkostoa vetävät pj. Jyrki Hakkarainen ja varapj. Minna Ermala. Alueen yrittäjät ja toimijat osallistuvat kansallisten mm. Outdoors of Finland sekä Kulttuurihenkilöt hankkeiden toteutuksiin sekä MEK yhteistyöhön. 4. Seudun vetovoiman kehittämisen tueksi toteutetaan tunnettuustutkimus alueen ulkopuolella oleville tahoille ja saatetaan käyttöön alueen yhteinen sähköinen tonttipörssi alueportaaliin. Seutuviestintätyöryhmän pj. on Hanna-Maria Grandell. 5. Osaamisen kehittäminen alueen elinkeinotoiminnan varmentamiseksi yhteistyössä Laurean, Novian Luksia aikuiskoulutuksen, Lärkkullan, Aalto-yliopiston ja täsmäkoulutuksen avulla. 6. Kaupallisten palvelujen saatavuus ja toimivuus Tavoitteena on tehdä alueemme eri kuntien välillä tarjolla olevien kaupallisten palvelujen saatavuudesta selvitys, jonka pohjalta kehitetään ja monipuolistetaan palvelutarjontaa. Samalla selvitetään olemassa olevan palvelutarjonnan tehostamista. Selvitys on mahdollisesti tehtävissä osaksi oppilaitosyhteistyönä, mutta yhteenveto ja analysointiosuus on tarkoitus ostaa ulkopuoliselta asiantuntijayritykseltä. Kaupallisten palvelujen kehittämisen vastuuhenkilönä toimii Pertti Vaarala Teknologia Teknologiateollisuuden visio noudattelee pääosin Länsi-Uudenmaan klusteriselvityksessä 2006 vuoteen 2012 asti määriteltyjä linjoja. Keväällä 2010 tehtiin vuoden 2006 klusteriselvityksen toisinto ja huhtikuussa pidettiin Teknologiateollisuuden tulevaisuusfoorumi 2010, johon osallistui 30 teknologiateollisuuden yritysten edustajaa. Foorumin jälkeen toteutettiin osallistuneiden yritysten kehittämistarvekartoitus, jonka tuloksena saatiin ajankohtaista tietoa yritysten kehittämistarpeista ja toiminnan pullonkauloista. Teknologiateollisuuden toimenpiteet vuonna 2011 määräytyvät molempien klusteriselvitysten pohjalta saatuihin teknologiateollisuuden kehittämistarpeisiin. Yritysfoorumeita tullaan pitämään jatkossakin päivittämään teknologiateollisuuden kehittämistarpeita. Yritysfoorumeiden lisäksi järjestetään yritysten kesken kahdenvälisiä benchmarking -tilaisuuksia. Benchmarking ei rajoitu pelkästään teknologiateollisuuteen, vaan sitä voidaan tehdä laajasti eri alojen yrityksissä. Teknologiateollisuus on vuoden 2009 taantuman seurauksena joutunut muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja etenkin alihankintayritysten on pitänyt käynnistää aggressiivisen uusasiakashankinnan. Yritysten myynti- ja markkinointiosaaminen on em. syystä joutunut koetukselle ja sen on havaittu tarvitsevan kehittämistä ja tämä on tekeillä. Samassa yhteydessä myös kansainvälistyminen on saanut lisämerkitystä ja kansainvälistymiskoulutusta sekä kansainvälistymisen tukitoimintoja ollaan kehittämässä. Yhtenä tukimuotona on käyttää lähialueen kansainvälisillä markkinoilla toimivien yrityksien asiantuntemusta auttamaan aloittavia yrityksiä alkuvaiheen vientitoiminnassa (benchmarking). Muuttuneen markkinatilanteen pakottamana ovat alihankintayrityksetkin kiinnostuneet omien, uusien tuotteiden valmistamisesta ja tarvitsevat tukea innovaatioiden löytämiseksi. Koulutusjärjestelyiden lisäksi pyritään järjestämään teknologiateollisuuden innovaatiopiiri, jossa haetaan alueellisia teknologiainnovaatioita ja niille toteuttajia. Osa alueen teknologiayrityksistä osallistuu Etelä-Suomen Innokone-hankkeeseen.

9 8 Kasvuyritysten tunnistaminen mikroyritysten joukosta uudistamaan alueen elinkeinorakennetta jatkuu vuonna Ympäristöteknologian mahdollisuudet kehittyä ovat hyvät Länsi-Uudellamaalla, mutta alan yrityksiä on alueella edelleen vähän. Alueella toimivien ympäristöklustereiden kanssa yhteistyössä pyritään selvittämään ympäristöteknologian hyödyntämismahdollisuuksia. Hiilijalanjäljen laskeminen alueen yrityksissä Uudenkaupungin esimerkin mukaisesti vaikuttaisi energiankulutusta vähentävästi ja toisi mahdollisesti alueelle uusia ympäristöteknologiayrityksiä. Tämän hankkeen selvitystyö tehdään keväällä Toimenpiteet 2011 koottuna: 1. Teknologia ja Innovaatiot, uudet tuotteet, ali- ja päähankkijaketjut yritysfoorumitoiminta, benchmarkkaus, vastuuhenkilönä Seppo Kolo 2. Kansainvälistymisen tukitoiminnot (mm. Russia-verkosto, Uudenmaanliitto, Teknologiaverkosto) 3. Kestävä yhdyskunta TEKES yhteishankkeet Teknologian alueelliset sovellutukset/ympäristöteknologia/kestävä kehitys Vuonna 2010 alueella käynnistyi Tekesin Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelmassa tutkimushanke Kestävän yhdyskunnan skenaariot. Hankkeen vastuullinen vetäjä on Lohjan Laurea. Tutkimusyhteistyötä hankkeessa tekevät CoFi/Laurea ja Helsingin yliopisto ja muut yhteistyökumppanit ovat KOKO Länsi-Uusimaa ja Kuntaliitto. Hanke jatkuu maaliskuun 2011 loppuun asti. Hankkeessa on luotu neljä kestävän yhdyskunnan skenaariota, joita on sovellettu Länsi-Uudellemaalla toteutetun työpajatyöskentelyn kautta.

10 9 Keskeisiä elementtejä Länsi-Uudenmaan kestävässä kehittämisessä ovat mm. alueen liikenneratkaisut sisällä ja pääkaupunkiseudulle, alueen yritystoiminnan kestävä kehittäminen ja työpaikkaomavaraisuuden parantaminen, uusien mahdollisuuksien kuten etätyö tai luomu/lähiruoka tehokkaampi hyödyntäminen sekä kuntien välisen yhteistyön jalkauttaminen nyt jo hyvin toimivalta johdon tasolta läpi kaiken toiminnan. Kestävän liiketoiminnan kehittäminen on peruslähtökohta koko alueen kestävälle kehittämiselle. Jatkotyössä huomion kohteeksi otetaankin alueen elinkeinoelämä ja sen kehittämistarpeet. Tavoitteena on selvittää alueen elinkeinoelämän kehittämistarpeet kestävän kehityksen liiketoiminnan klusterin luomiseksi. Kestävä liiketoiminta määritellään tässä sellaiseksi, joka ei kuluta luonnonvaroja yli niiden uusiutumistarpeen, minimoi päästöt ja hukat sekä panostaa ratkaisujen kestävyyteen ja ajattomuuteen. Kehittämiskohteena on sekä teollisuus ja teollinen palveluliiketoiminta mutta myös palvelu- ja tietointensiiviset toimialat. Tarkastelun kohteena ovat sekä alueen nykyiset alat/yritykset ja niiden kehittäminen että uusien alojen/yritysten aikaansaanti erityisestä kestävän liiketoiminnan lähtökohdista niitä kehittäen. Tähän liittyvät kiinteästi myös sellaiset alueen uudet teemat kuten vesi tai tuuli. Kestävän liiketoiminnan klusteria kehitetään CoFi/Laurean koordinoimana pääyhteistyökumppaneina HAMK ja Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitos kolmivuotisena hankekokonaisuutena. Muita kumppaneita ovat mm. Aalto yliopisto / TKK,Cambridge / UK sekä Lykes sekä yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit alueella, mutta myös alueen muut oppilaitokset sekä tietysti alueen yritykset eri toimialoilta. Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti on euroa, joka jakaantuu tasaisesti kolmelle vuodelle , kukin euroa. KOKO Länsi-Uusimaa -ohjelman rahoitus on euroa per vuosi, ja muu osuus budjetista katetaan muista julkisista lähteistä kuten Tekesistä haettavalla rahoituksella sekä tutkimusyhteistyökumppanien omarahoitusosuuksilla. Päävaiheet kolmelle vuodelle ovat seuraavat: I. Tutkimusosio (v. 2011) - Nykyliiketoiminnan kartoitus kestävän kehityksen kriteerien perusteella (teollisuus, hyvinvointi, matkailu) - Alueen ympäristön tilan arviointi - Kestävän kehityksen mahdollistaman kysyntäpotentiaalin kartoitus - Työpajatyöskentely alueen toimijoiden kesken alkaa II. Innovointiosio (kevät 2012) - Työpajatyöskentely alueen toimijoiden kesken jatkuu - Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen III. Kestävä yritysklusteriosio (syksy 2012 / kevät 2013) - Toimintaedellytysten turvaaminen (koulutus, neuvontapalvelut) - Klusterin toimijoiden yhteistyö ja yhteisesiintyminen (vrt. Lahti / Cleantech) IV. Tuotteistamisosio (kevät 2013 / syksy 2013) - Yrityskohtaisten palvelukokonaisuuksien tuotteistaminen - Toimintatapojen vakiointi Ensimmäinen vaihe, vuonna 2011 toteutettava alueen liiketoiminnan kartoitus erityisestä kestävän kehityksen perspektiivistä katsottuna kattaa toimintaympäristön analyysin, yritysten nykytoiminnan analyysin sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisen markkinoiden kysyntäanalyysin avulla. Työ käynnistyy tammikuussa 2011 kestävän yhdyskunnan skenaariot - seminaarin jälkeen pidettävällä Kestävä liiketoiminta -seminaarilla, joka suunnataan alueen elinkeinoelämälle. Työhön kootaan kestävän kehityksen suhteen edistyksellisten yritysten ryhmä, jonka suhteen alueen yritykset voidaan benchmarking -menetelmällä ryhmitellä.

11 10 Kehitysvaiheeltaan samankaltaiset yritykset toimialoittain otetaan mukaan työpajatyöskentelyyn, jossa luodaan yrityskohtaiset kehittämisohjelmat, mutta myös yhteiset kehittämiskohteet alueen kestävän liiketoiminnan kokonaisuuden ja brändin perustan luomiseksi. Alueen ympäristön tila ja sen kuormitustekijät kartoitetaan julkisesti saatavan tiedon perusteella. Tämä analyysi luo perustaa markkinapotentiaalille, ts. millaisiin asioihin alueella voidaan tarjota ja kehittää uusia ratkaisuja, mutta analyysi voi kertoa myös, millaisia pullonkauloja tai esteitä alueella on kestävän liiketoiminnan luotettavan mielikuvan luomisen kannalta. 4. Ympäristöteknologian mahdollisuudet L-U alueella, Uusikaupunki-mallin soveltaminen, fosfori ja bioenergia, energiatehokas rakentaminen Kasvihuonekaasupäästökartoitus tehtiin v alueellamme kunnittain ja toimialueittain. Tämän tulosten syventäminen ja käytännön toimet yrityksiin tulee käynnistää aluksi ostopalveluna. 5. Etätyön mahdollistaminen, vastuuhenkilönä Jukka Ollila AKO Länsi-Uusimaan rahoittamana v selvitettiin pendelöintiä alueen kunnista pääkaupunkiseudulle. Selvityksen perusteella pendelöintiin käytetään keskimäärin kaksi tuntia päivässä. Lisäksi kävi ilmi, että suuri joukko pendelöivistä voisi ja haluaisi tehdä työtään osan viikkoa asuinpaikkakunnalta. Tämä kuitenkin edellyttää, että etätyölle on olemassa niin tilat kuin muu tarvittava infrastruktuuri, sillä etätyön tekimistä kotiolosuhteista ei nähty toimivana ratkaisuna. Vuoden 2011 aikana selvitetään mahdollisuudet käynnistää erillinen etätyöhanke tavoitteena selvittää etätyön tekemisen reunaehtoja. Hankkeeseen haetaan erillinen rahoitus, jota perustellaan em. selvityksillä Käyttäjälähtöiset palvelut Käyttäjälähtöiset palvelut kohdistetaan kuluttajille, yrityksille ja julkiselle sektorille. Alueen kuluttajille suunnatuista palveluista vahvoja ovat kauppa ja hyvinvointipalvelut, kuten virkistys ja kulttuuri. Yrityspalvelupuolella on kysymys tietointensiivisistä palveluista erityisesti pk-sektorilla. Teollisuuspalveluliiketoiminta on laajemminkin kasvussa. Palveluissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Alueella on tarkoitus kehittää mm. uudistuvien kuntapalvelujen konseptia soveltamalla esim. Living Lab toimintaa eli ottamalla käyttäjät mukaan kehittämistyöhön. Läntisellä Uudellamaalla on perinteenä käsillä tekemisen taidot ja siihen liittyvä yrittäjyys. Käsityöläisyys, muotoilu, design, taideyrittäjyys muodostavat luovien alojen selkärangan, jolle on mahdollista rakentaa luovan alan ainutlaatuinen klusteri. Toimenpiteet 2011 koottuna: 1. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen palvelutarjotin, Palvelumuotoilu, palvelupolku ihmisen elinkaarenmittainen kansalaisen näkökulmasta, sis. ikääntyvän väestön palvelutarpeet, esim tietotekniikan käytön valmiuksien parantaminen. 2. Väestön ikääntymiseen liittyvien haasteiden huomioiminen niin työvoiman kokonaisuudessaan kuin kunkin toimialan ikäjakauman selvittäminen ja tulosten vaikutukset kehittämistoimiin. 3. Maakuntatietoverkkohanke ja strategia Toimivien palveluiden perustana ovat toimivat yhteydet ja erillisellä rahoituksella toteutetaan vuoden 2011 aikana yhteisen maakuntatietoverkkostrategian luonti. 4. Elinkeinoelämän monipuolistamishanke HELMI Elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi on käynnistyy PKT-säätiön ja Koheesio- ja kilpailukykyohjelman yhteistyönä hanke, jossa tarkastellaan alueen kärkitoimialojen liiketoimintojen kehittämistä alueellamme valittujen teemojen näkökulmista Raasepori puutarha, Hanko aalto ja tuuli sekä Lykesin alueella VESI silmälaseilla.

12 11 5. Luovan talouden tuki muille toimialoille Vahvistetaan ja tehdään alueemme luovien toimialojen yritysten tarjonta näkyväksi kysynnän kohdentamiseksi alueemme yrityksiin sekä hyödynnetään yritysneuvonnan tueksi valmistunutta luovien toimialojen neuvontaopasta ja kansallisia toimijatahoja ja verkostoja. 4. Vetovoimaa viestinnällä 4.1. Identiteetin vahvistaminen Alueella on tehty pitkäjänteistä perustyötä tavoitteena rakentaa kehityspolkua alueen näkyväksi tekemiseksi ja kilpailukyvyn sekä houkuttelevuuden nostamiseksi. Vuonna 2009 laaditussa markkinoinnin puitesuunnitelmassa on linjattu seutuviestinnän tavoitteet ja päälinjat toimenpiteille Länsi- Uusimaan KOKO -kaudella! Vetovoima-hanke toteuttaa vuoden 2011 markkinoinnin toimenpiteet. Seutumarkkinoinnin tavoite on luoda alueelle yhtenäinen ilme, nostaa alueen tunnettuutta, tarjota erottuva ja vetovoimainen vaihtoehto asumisen, yrittämisen ja matkailun kohderyhmille sekä muodostaa oma alueen sisäistä koheesiota vahvistava aluebrändi ja sen yhdistävän vaikutuksen aikaansaamana alueidentiteetti. Seutufoorum on säännöllinen osa alueen ennakoinnin ja ohjelman toteutusta. Alueella ilmestyvät säännöllisesti Länsi News sähköinen julkaisu, printattu Paletti lehti sekä ylläpidetään länsi.fi alueportaalia sekä kehitetään sosiaalisen viestinnän välineiden käyttöönottoa. Toimenpiteet 2011 koottuna: 1. tietopohjan vahvistaminen toimenpiteiden kohdentamiseksi (tunnettuustutkimus, livinglabs) 2. seutuyhteistyön laajentaminen ja syventäminen (osallistavat foorumit) 3. mediaseurannan organisointi Vastuutahot / henkilöt: - Hanna-Maria Grandell - Seutuviestintä ja tiedottajaverkostot 5. Toimintaedellytysten parantaminen 5.1. Tulevaisuusfoorumi ja ennakointityö Länsi-Uudenmaan alueen sisällöllisen kehittämisen ja visioinnin jatkona toteutetaan ns. Tulevaisuustalkoot hanketta, jossa analysoidaan laaja-alaisesti ja ennakoivasti alueen elinkeino- ja tuotantorakenteessa sekä aluetaloudessa tapahtuvia muutoksia käyttäen erilaisten toimijatahojen tuottamaa tilastomateriaalia - kartoitetaan yritysten tulevat osaajatarpeet (laadulliset, määrälliset), - arvioidaan koulutuksen tarjonnan ja osaajien kysynnän aukot tiedoissa ja taidoissa, mutta myös asenteissa, - kehitetään palvelubarometri ennakoimaan palvelutarpeet (laadulliset, määrälliset) ja sovelletaan ympäristön tilan arviointeja käytännön toimenpiteiksi Aluetta koskettavaa ennakointitietoa tuotetaan mm. työvoimahallinnon, maakuntaliiton, yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten, Tilastokeskuksen ja työnantajajärjestöjen tahoilla. Näistä koostetut tiedot on tarkoitus ottaa käyttöön kehittämisen tueksi. Vuosittainen KOKO-alueen toimijoita käsittävä tulevaisuusfoorumi järjestetään keväällä 3/2011.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

Erja Vaarala. Minna-Mari Tiihonen. KOKO Länsi-Uusimaan kuvapankki Outi Nyman. Minna-Mari Tiihonen. MALe - uutisia, sivu 8

Erja Vaarala. Minna-Mari Tiihonen. KOKO Länsi-Uusimaan kuvapankki Outi Nyman. Minna-Mari Tiihonen. MALe - uutisia, sivu 8 KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 1/2010 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet Paletti Tekstit: Kuvat: Taitto: Erja Vaarala Minna-Mari Tiihonen KOKO Länsi-Uusimaan

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

52 erikokoista aluetta 2010

52 erikokoista aluetta 2010 52 erikokoista aluetta 2010 Taitto: Up-to-Point Oy Paino: Edita Publishing Oy 52 erikokoista aluetta 3 Esipuhe Suomalaiset alueet ovat moni-ilmeisiä ja -piirteisiä. Maantiede on muuttumassa. Työssäkäyntialueet

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot