KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät"

Transkriptio

1 Paletti KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät Kohti uusia avauksia, sivu Seudullinen SELKO-ohjelma - KOKOssa KOKO L-U Kärkiklusterien kuulumisia, sivu Matkailustrategiatyö - Venäjä tarjoaa kasvua! - Hyvinvointiyhteistyö Kehittämisen ytimessä, sivu 5 - Yritystalo BusinessLohja - YritysLinko, Vesi ja Ympäristö teema Länsi-Uudenmaan HINKU-hanke, sivu 6 - Kohti hiilineutraalia kuntaa! Verkostossa tapahtuu, sivu 7 - Innovaatioverkosto - LIIKEtreffit Tulossa 2013, sivu 8 - Sparrausfoorumi ! - Kesäduuni Uudellamaalla kampanja (UL) - Tapahtumat ja tilaisuudet - Kiitos & Joulutervehdys Kaikilla leikkaa samaan suuntaan! YHTEINEN SEUDULLINEN ELINVOIMA- JA ELINKEINO-OHJELMA LÄNSI-UUDENMAAN KILPAILUKYVYN VARMISTAMISEKSI Länsi-Uudenmaan alueen omaehtoisen kehittämisen turvaamiseksi on tarkasteltu laajassa yhteistyössä vahvuustekijöitämme ja kehittämistarpeitamme. Tämän työn tuloksena syntyneeseen seudulliseen kehittämisohjelmaan SELKOon on kirjattu alueen vetovoimaisuuden ja menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä sekä mahdollista rooliamme osana metropolialuetta. Toteutus tulee sitoa osaksi Uusimaa -ohjelmaan maakunnallisessa kehittämisessä. Työssä nousi esiin läpileikkaavaksi kärjeksi Vesi ja ympäristö. Toimialakohtaisesti teknologian uudistumista tuetaan teemalla Taipuisa teollisuus sekä palvelualoja hyvin kuvaavana Lepo ja luppo, johon sisältyy myös matkailualan voimakas kasvu. Tärkeäksi nähtiin, että kilpailukyvyn takaamiseksi on yksi ohjelmakokonaisuus, jonka laatuväylien leikkauskohdiksi tunnistetaan Raasepori ja Lohja. Tutustu linjauksiin osoitteessa > selvitykset ja julkaisut Menestystä yhteistyöhön! 1 Lue Paletti osoitteessa

2 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN! VÄSTRA NYLAND TILL GALOPP! KOKOssa KOKOn roolina oli toimia merkittävänä yhteisen kehittämisen moottorina ja tukea alueen ja sen elinkeinorakenteen tasapainoista kehittymistä ja vastata uudistumisen tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. KOKO paneutui edellä mainittujen vahvuuksien, mahdollisuuksien ja kilpailukyvyn sekä yhteistyön eri osa-alueiden kehittämiseen. Ohjelman rahoitus toimi käynnistävänä panoksena seudullisissa kehittämisavauksissa. Se vahvisti seudun omaa kykyä ja osaamista ennakoida ja saavuttaa seudullisesti keskeisiä strategisia tavoitteita sekä mahdollisti ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön. KOKO keräsi alueen toimijat verkostoiksi ja toimi aktiivisena ja puolueettomana alustana seudullisen yhteistyön kehittämiseksi. KOKO - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama alueiden oma-ehtoisen kehittämisen väline, jossa Länsi-Uudellamaalla keskityttiin skenaariotyön pohjalta kolmen kilpailukyvyn kehittämisen osa-alueeseen. Top TEN + three Merkittävimpinä aluekehittämistyön aikaansaannoksina ja generoituneina vaikutuksina yhteistyöalueella voidaan nähdä: Yhteisen yrityspalveluorganisaation Novago Yrityskehitys Oy:n muodostaminen aiempien alueen viiden organisaation yhdistäessä voimansa. HYVINVOIVA LÄNSI-UUSIMAA - hyvinvointi, matkailu, kulttuuri Seudullisen elinkeino- ja elinvoimaohjelma SELKOn laatiminen yhteistyön ja kehittämistoimenpiteiden pohjaksi. Tietoyhteiskuntastrategia alueen sähköisen asioinnin ja maakuntaportaalin Länsi.fi kehittämisen perustaksi. Alueen työllisyydenhoidon toimenpiteiden kehittäminen yhteisesti kuntien, yritysten ja työvoimahallinnon kanssa ja yritysten mukaan saaminen GO -rekry toteutukseen. Seudun imagon rakentamiseksi toteutettiin seutumarkkinoinnissa valtakunnallinen yritysjulkaisu ja asukasmarkkinoinnin liite pääkaupunkiseudulle sekä yhteinen sähköinen tonttipörssipalvelu. VESI -teemaa vahvistettiin ja otettiin käyttöön kattavana temaattisena mahdollisuutena elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. HINKU hiilineutraalit kunnat -hankkeen toimenpiteiden käynnistäminen osana kuntien ja yritysten toimenpiteitä SEUDUN VETOVOIMA ja KILPAILUKYKY - näkyväksi tekeminen TEKNOLOGIAN SOVELLUKSET - metalli, ympäristöteknologia MALe: toimintaympäristön kehittäminen KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT - luova talous, uudet liiketoimintamallit energiatehokkaan ja hiilineutraalin Länsi-Uudenmaan muodostamiseksi sekä yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämisen käynnistäminen. Matkailutoimialan aluetaloudellisen merkityksen vahvistaminen: myynnin ja markkinoinnin tukemisella yritysten ja kuntien yhteistä myyntiorganisaation perustamista sekä laadittiin seudun yhteinen matkailustrategia ja verkostoiduttiin erillisen TouNet rahoituksen myötä pääkaupunkiseutuun. Länsi-Uudenmaan läpileikkaavien klustereiden kehittämispolkujen tukeminen teknologian ml. logistiikka, hyvinvoinnin mm. kuntien public-private palvelumarkkinat ja matkailun toimialoilla. Kansallisten verkostojen kehitystyön tuominen alueen yritysten tueksi: Venäjä-, Hyvinvointi- ja Innovaatioverkostot. + three Tapaamis- ja keskustelufoorumien luominen Länsi-Uudenmaan virkamiehille, luottamushenkilöille, yrityksille ja toimijoille ja toimiminen muiden seudullisten kehittämisasioiden alustana. MALe maankäyttö, asuminen, liikenne ja elinkeinot - yhteistyön tekemisen osiossa Länsi-Uudenmaan Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön Uudenmaan liiton koordinoimana. käynnistyminen Maaseutuhallinnon uudistus, maaseutuorganisaation muodostuminen: Länsi-Uudellamaalla valmisteltiin laajaalaisesti KOKO-ohjelman puitteissa maaseutuorganisaation muodostamista ja sen toiminnan käynnistämistä vuoden 2013 alusta. 2 Lue Paletti osoitteessa

3 KOKO Länsi-Uusimaa kärkiklusterien kuulumisia Länsi-Uudenmaan kunnat panostavat tällä hetkellä matkailumarkkinointiin n ja yritykset n. milj. /v. Matkailutulo vuositasolla alueella on 193 milj.. Matkailu työllistää alueella n henkilötyövuotta. Päiväkävijöitä alueella on vuodessa n ja tilastoituja yöpymisiä Länsi-Uudellemaalle yhteinen matkailustrategia Länsi-Uudenmaan matkailussa vahva yhteistyö, laatuun panostaminen sekä yhteinen myynti ja markkinointi ovat perusedellytyksiä alueen nostamiseksi isojen toimijoiden joukkoon. Tällä hetkellä alueen matkailussa valmistellaan alueellisen myynti- ja markkinointiyhtiön toiminnan käynnistymistä, laaditaan yhteistä matkailustrategiaa ja panostetaan alueyhteistyöhön osallistumalla Etelä Suomen yhteiseen Tounet hankkeeseen. Kaiken tämän toiminnan tavoitteena on matkailijamäärän ja -tulojen kasvu Länsi- Uudenmaan alueella. Matkailu on identifioitu tärkeäksi tekijäksi kuntien elinkeinotyössä. Tämä onkin iso askel oikeaan suuntaan, kun Länsi-Uudenmaan matkailua lähdetään viemään suuremmilla panoksilla eteenpäin. Alueen matkailun on tarkoitus kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa ja ulkomaiset matkailijat ovat tässä suuressa osassa, ja että vain laajalla yhteistyöllä voidaan houkutella huomattavasti lisää matkailijoita alueelle. sanoo Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattorina aloittaut Jukka Punamäki, jonka tehtäviin kuuluu koko Länsi-Uudenmaan matkailun yhteistyön kehittäminen ja matkailun kilpailukykyyn vaikuttavien asioiden edistäminen. Strategiatyöpajat 1 & 2 Länsi-Uudenmaan matkailustrategian työstäminen etenee suunnitellusti. Alueen yhteistä visiota, matkailuteemoja ja muita sisältöjä on työstetty yrittäjävetoisesti syksyn ajan. Kahdessa laajemmassa, kaikille avoimessa työpajassa on kerätty niin yrittäjien kuin virkamiesten ja valtuutettujen mielipitetitä siitä, mihin strategiaa on syytä ohjata. Työpajojen tuloksena saatiin aikaan hyvät lähtökohdat niin asiakasryhmien tunnistamiselle, yhteismarkkinointiin, myynnin edistämiselle, palvelujen saavutettavuudelle ja sesonkityöntekijöiden saatavuudelle. Ensimmäisessä työpajassa Nina Vesterinen, Työja elinkeinoministeriön matkailun erityisasiantuntija kertoi että Suomessa kävi vuonna ,3 miljoonaa ulkomaista matkailijaa, ja että tänä vuonna matkailijamäärä on kasvanut jo 7,8 %. Matkailun trendejä ovat niin kestävä matkailu kuin myös hyvinvointi- ja terveysmatkailu. Länsi-Uudenmaan matkailupalvelut tukevat kaikkia trendejä, ne täytyy vain saada näkyväksi yhdessä. Juha Tanskanen, Pohjolan Myllystä haastoi Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjiä heittämään rajat roskikseen. Yhteinen suunta ja visio ovat kaiken A&O ja kaiken takana tulee olla yritykset, yritykset ja yritykset. Tanskanen peräänkuulutti lisäksi myynnin täsmäammuntaa, kärkituotteita ja elintärkeää matkailuyrittäjien allianssia. Toisessa työpajassa Kari Halonen, TooBox-Travel marketing consulting, pohjusti Länsi-Uudenmaan näkyvyyttä laajemmassa toimintakentässä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Länsi-Uudenmaan matkailustrategiatyössä avattiin matkailualan vaikuttajille sähköinen foorumi, johon kootaan Länsi-Uudenmaan matkailuun liittyvää tietoa ja kävijät voivat seurata työn etenemistä sekä osallistua kehittämiseen! Osallistu! Keskustele! Vaikuta! Blogi - Facebook - Keskustelupalsta - Kuvissa: Aktiivisia osallistujia, yllä tp.1, 4.10., Fiskars ja alla tp.2, 4.12., Päiväkumpu. Ota yhteyttä! Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Jukka Punamäki , Aluekoordinaattorin tehtävä on osa isompaa TouNet (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region) hanketta jota hallinnoi metropolialueen kehitysyhtiö Culminatum Innovation Oy. Hanketta rahoittaa myös Euroopan aluekehitysrahasto. 2 Lue Paletti osoitteessa

4 KOKO Länsi-Uusimaa kärkiklusterien kuulumisia - jatkuu Venäjä-verkosto -tilaisuus maan alla! joista jatkaa. Toivon, että tämä tilaisuus aktivoi myös Länsi- Uudenmaan yrityksiä hyödyntämään Venäjäverkoston palveluja, sanoi Heidi Saario. Lisätietoja Alueiden Venäjä-verkostosta! Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto projektipäällikkö Heidi Saario , Tytyrin kaivoksessa 110 metriä maan alla olevassa Tytyri salissa Venäjän edustajat jakoivat kokemusta Venäjän-kaupasta alueen elinkeinoelämän edustajille. Tapahtuman tavoitteena oli antaa Venäjän-kauppaa harkitseville ja aloittaville yrityksille taustatietoa, tukea ja käytännön esimerkkejä. Suomen Venäjän kaupallisen edustuston konsultti, Igor Titov kertoi Venäjän kaupan ja talouden kehityksestä, WTO jäsenyyden tuomista asetelmista sekä Venäjän tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille. Markkinatutkimuksesta, partnerihausta sekä agenttivuokrauksesta Venäjällä kertoi puolestaan toimitusjohtaja Mika Lahikainen, Finnish-Russian Business Associatonista. Opiskele venäläinen asenne Hyviä kauppasuhteita tukee ennen kaikkea venäläisten asenteen ymmärtäminen, sanoi Ilkka Lampinen Itä-Suomen Yrityskummeista. Tärkeää on ymmärtää venäläisten lähtökohdat sekä myös hyvä muistaa, että tärkeää on luottamuksen rakentaminen, johon yrityksen johtajan tulee osallistua henkilökohtaisesti. Alueellisen yrittäjän näkemyksen kansainvälistymisen edellytyksistä kertoi Juhani Hyry, Hyrles Oy:n toimitusjohtaja ja Lohjan Yrittäjien puheenjohtaja. Hyrles Oy:ssä on pantu merkille Venäjän tuomat liiketoimintamahdollisuudet etenkin logistisen sijainnin kannalta. Hyvinvointiyhteistyötä Länsi-Uudellamaalla Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa klusterissa järjestettiin Hyvää Yrittäjyydestä -hyvinvointiaamukahvitilaisuus, jossa keskusteltiin alueen eri toimijoiden ja päättäjien kesken hyvinvointiyrittäjyydestä ja hyvinvointipalvelujen tuottamisesta yhteistyössä. Puhujina oli mm. Ulla-Maija Laiho (kuvassa), kehitysjohtaja, HYVÄ-hanke, Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Inka Saario, sairaanhoitajaopiskelija, Laurea -ammattikorkeakoulusta. Tilaisuudessa pidettiin myös paneelikeskustelu: hyvinvointiyrittäjyys ja hyvinvointipalveluiden tuottaminen yhteistyössä työarjen kokemuksia, ajatuksia, kysymyksiä. Asiantuntijoilta kysyttiin esim. mistä saisi hyvän venäläisen myyntipäällikön. Vastauksissa korostettiin verkosto-, kielija markkinaosaamista painotusta. Tuotiin myös esille, ettei yksinmyyntisopimusta tulisi tehdä kenenkään kanssa. Matkailuyritysten kohdealueeksi arvioitiin Moskovan ja Pietarin alueiden riittävän hyvin. Muistutettiin myös, että vaikka taustatyö ja selvityksetkin ovat tärkeitä, voi liikkeelle lähteä nopeastikin pienellä koemyyntipanoksella. Lohjan Tytyrin kaivos ja Tytyri-sali oli mieleenpainuva tapahtumapaikka ja kuten Novagon toimitusjohtaja Carl-Johan Sandström avauspuheessaan lekillisesti mainitsi Venäjä - verkosto on mennyt maan alle!. Osallistujat olivat tyytyväisiä tilaisuuteen ja kertoivat saaneensa tärkeää tietoa ja kontakteja, Mukana keskustelemassa (kuvassa) * Kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho TEM * Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, Lohjan kaupunki * Hoivapalvelupäällikkö Marja-Liisa Karjalainen, Lohjan kaupunki * Kehityspäällikkö Eva Storgårds, Raaseporin kaupunki * Palvelujohtaja Päivi Vakkuri, Syysviiru * Yrittäjä Tiina Nilsson, Raaseporin Hoivakoti Oy * Toimitusjohtaja Terhi Blomberg, Pienryhmäkoti Puolenhehtaarinmetsä Oy Hyvinvointifoorumi & Minimessut> 3 Tapahtumien aineistot luettavissa osoitteessa >> tilaisuuksien aineistot

5 Kehittämisen ytimessä Uusia toimitiloja yrittäjille Joulukuussa 2012 valmistuvaan Yritystalo BusinessLohjaan tulee yli m2 toimitiloja ja sinne sijoittuvat myös Novago Yrityskehitys Oy ja vesi ja ympäristöalan yrityksille suunnatut tuotanto ja testaustilat. Uudet tilat mahdollistavat yritysten samanaikaisen ja rinnakkaisen tuotekehityksen, mikä lisää yritysten toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta. YritysLinko On tarkoitettu nuorille yrityksille, joilla on tahtotilaa kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä. Keskitymme muun muassa markkinalähtöisen yritystoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn rakentamiseen. Tuki räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Vuoden 2013 Yritystaloon muuton myötä tarjoamme tuotekehitys ja -testaustiloja sekä entistä modernimmat toimistotilat Vesi ja ympäristö -teema on erityisfokuksesna. Novagon yrityskehityspalvelut vesi ja ympäristöalan yrityksille Novago Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on luoda kansainvälisesti merkittävä ja tunnettu Vesi ja ympäristöalan osaamiskeskittymä, jolla luodaan korkeatasoisesta osaamisesta kansainvälistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Länsi-Uudellemaalle. Yrityksille tarjoamme mahdollisuuden kansainväliseen levitykseen soveltuvien tuotteiden kehittämiseen ja teknologioiden laajempaan hyödyntämiseen sekä uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien luomiseen ja niiden kaupallistamiseen. Länsi-Uudenmaan vesistöt yrityshankkeiden koestusympäristönä Länsi-Uusimaa on yksi Suomen vesirikkaimmista alueista. Alueella on sekä makean veden vesistöjä, jokia ja järviä että merialueita. Maatalous- ja matkailutoiminta on runsasta ja ekosysteemi valuma-alueineen laaja. Kokonaisuutena alue tarjoaa todellisuutta vastaavan kokeiluympäristön mitä erinäisimpien yrityshankkeiden toteuttamiselle, olipa kyse sitten maatalouden tai matkailun ympäristövaikutuksien arvioinnista, reaaliaikaisesta vesitilanteen valvonnasta ja analysoinnista, veden käsittelystä tai tuotteiden testauksesta. Yrityspalvelut ja tuotantotilat palvelevat erityisesti uusien tuotteiden kaupallistamista ja kehittämistä. lisääntyy jatkossa eksponentiaalisesti keinokastelun ollessa ainut keino tuottaa riittävästi ruokaa kasvavalle väestölle. Nykykehityksen jatkuessa, teollisuuden vedenkäytön, joka jo nyt on kolmannes maailman vuotuisesta vedenkulutuksesta, on arvioitu kolminkertaistuvat 2025 mennessä. Vesi- ja ympäristöala muodostavat dynaamisen, kasvavan ja kiinnostavan markkinan, jolla tarve uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönotolle on huutava. Kansainväliset markkinat tarjoavat myös suomalaisille vesi- ja ympäristöalan yrityksille lukuisia eri markkinanichejä, joilla jo varsin kohtuullisellakin tarjonnalla ja oikeilla kontakteilla voi menestyä mainiosti. Kansalliset, kansainväliset ja EU:n maatalouspäätökset ja uudet ympäristölinjaukset ohjaavat kehitystä vesi ja ympäristöalan liiketoiminnan osalta oikeaan suuntaan. Niille yrityksille, jotka nyt panostavat alaan aukeaa lähitulevaisuudessa ennennäkemätön mahdollisuus kasvavan ja kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Kuvassa YritysLingon Toimistotilat Tuotantotilat Etsimme alan tulisieluja joilla on tuotteita kehitettävänä tai tukea itse toimintaa, esimerkiksi yrityskummeina tai menttoreina. Verkostomme on avoin ja alalla toimivat ovat tervetulleita mukaan! Vesi ja Ympäristö teemana ja teollisena toimialana Vesi- ja ympäristöala ovat tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja, osittain välttämättömyydestä, osittain tietoisuudesta lisääntyessä veden käytön, säilyttämisen ja pilaantumiselta suo-jaamisen merkityksestä ja terveysvaikutuksista. Maatalouden käyttämä vesimäärä on lisääntynyt yli 60 prosenttia viimeisten 30 vuoden aikana ja Lisätietoja YritysLingosta! Jarkko Toivonen, Novago Yrityskehitys Oy , Novagon Lohjan toimipiste muuttaa. Löydät meidät osoitteesta Nummentie 12-14, Lohja. 3 Ota yhteyytä ja kysy lisää osoitteessa

6 Länsi-Uudenmaan HINKU -hanke Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä lähivuosina että tulevina vuosikymmeninä. Tarkoituksena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Lisäksi edesauttaa elinkeinoelämää kehittämällä ja tuomalla uusia energiaa säästäviä ja hiilipäästöjä pienentäviä ratkaisuja alueelle. Tavoitteet vuoden 2007 tasoon vuoteen % ja %. Kenttätyöskentely on aloitettu yritysten ja muiden sidosryhmien edustajien tapaamisella ja tietojen keruulla. Loppuraportin kannustamina kuntapäättäjät päättivät lähteä selvittämään koko Länsi-Uudenmaan käsittävää Hinku-hanketta. Selvitystyö aloitettiin talvella kuntahaastatteluilla. Päätöksen kuntakohtaisen Hinku-selvitystyön jatkamisesta tekivät Hanko, Karjalohja, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja Siuntio. Hankoon, Lohjalle, Raaseporiin ja Siuntioon perustettiin kunnan toimihenkilöistä koostuvat Hinku-työryhmät, jotka toteuttavat kunnissa Hinku-hanketta. Lohjan työryhmässä ovat mukana myös Karjalohjan ja Nummi-Pusulan edustajat. Alussa työryhmät valmistelivat Hinku-toimintasuunnitelman esitettäväksi kuntien hallituksille ja valtuustoille osallistumispäätöstä varten. Osallistuminen hankkeeseen tarkoittaa päästövähennystavoitteiden tavoittelemisen hyväksymistä. Lohjan kaupunginvaltuusto päätti 5.9. Hinku-hankkeeseen osallistumisesta, myös Siuntio ja Raasepori ovat päättäneet osallistua hankkeeseen. Hangon kaupunginhallitus on hyväksynyt asian ja se menee valtuuston päätettäväksi tammikuussa Yritysten, maatilojen ja asukkaiden mukaan saaminen on ratkaisevassa asemassa CO2 päästöjen vähentämisessä, koska kuntien osuus energian käytöstä on vain noin 10%. Välittömän energian käytön lisäksi materiaalin säästöt ja hävikin pieneneminen valmistuksessa ja uusien vähemmän päästöihin vaikuttavien tuotteiden kehittäminen ovat yritysten vaikutusmahdollisuuksia. Yhtenä tavoitteena on saada L-U:n alueelle uusia energiatehokkuuteen vaikuttavia ja uusia edullisia energiaratkaisuja kehittäviä yrityksiä. Varsinaisesti Hinku-hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa positiivisista muutoksista, joilla saadaan hiilipäästöjä alennettua ja laskea päästöalenema eli muutos aikaisempaan. Länsi-Uudenmaan HINKU -hanke Hanke käynnistyi Länsi-Uudellamaalla keväällä 2011esiselvityksellä Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissäja kunnissa. Selvitys tehtiin Länsi-Uudenmaan koheesio- ja kilpailukyvyn kehittämisohjelman (KOKO) puitteissa. Loppuraportti esiselvityksestä julkaistiin Mustiolla Valtakunnallisesta ohjauksesta ja tuesta vastaa Suomen ympäristökeskus, Syke (Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Tutkimme ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehitämme ratkaisuja muutosten hallintaan.)yleiskoordinaattorina hankkeessa toimii Novago Yrityskehitys Oy ja hankkeen asiantuntijakonsulttina Senior & Sons in projektipäällikkö Reijo Laine, joka toimii myös kuntien yhteisen Hinkuohjausryhmän puheenjohtajana. Lisätietoja: Reijo Laine, Senior & Sons Oy , Seppo Kolo, Novago Yrityskehitys Oy , 3 Ota yhteyytä ja kysy lisää osoitteessa

7 Verkostossa tapahtuu INNOvaatioverkosto Alueelle ammennetaan uusia työkaluja yritysten kehittämiseen. Innovaatio ja Osaaminen -Verkosto järjesti tehopäivät innovaatiomenetelmistä TYÖKALUT LYÖNTIIN Katajanokan vankilahotellissa, jossa kahden päivän aikana tutustuttiin kahdeksaan erilaiseen innovaatiotyökaluun! Alla lueteltuina päivän teemoja. Ideaprässi > Nopea, riippumattoman raadin antama arvio idean toimivuudesta. Ideasi voi olla jo markkinoilla oleva tuote/ palvelu/toimintatapa, tai vasta suunnitteilla. Ideaprässi on nopea menetelmä (liike)idean käsittelyyn. - Frami Oy - Sytytystulpat > Miten ryhmän saa tuottamaan tavanomaisesta poikkeavia ideoita? Opi käyttämään erilaisia visuaalisia virikkeitä ideoinnin inspiroinnissa. Sytytystulpatmenetelmä, joka soveltuu niin uusien kysymysten löytämiseen, villiin ideointiin kuin myös ideoiden jalostamiseen. Opit käyttämään virikkeinä myös kuvakortteja, vinksauttavia kysymyksiä ja kassista löytyviä esineitä. Valmennukseen osallistuminen edellyttää fasilitoinnin perusteiden hallintaa. - Grape People Finland Oy - INNOsolveri > Ratkaisee liiketoimintaan, ympäristön kehittämiseen tai tekniseen ratkaisuun liittyvän ongelman tai haasteen insinöörimäisellä tehokkuudella. Koostuu yhdeksästä eri vaiheesta, jotka etenevät systemaattisesti alkaen ongelman tai ratkaistavan tilanteen määrittelyllä. - Frami Oy - Rakennetaan annetun skenaarion perusteella konkreettinen ja kolmiulotteinen tulevaisuuskuva mahdollisesta rajatusta maailmasta. - Susinno Oy - Organisaatioteatteri > Organisaatioteatterissa asiat puhutaan, kerrotaan ja draamaillaan näkyviksi. Kissa nostetaan pöydälle tarjoamatta valmiita tee se näin hokkuspokkuspikaratkaisuja herkkiin ja hankaliin ongelmiin. Organisaatioteatteri mahdollistaa oivalluksien ja yhteisen moniäänisen ymmärryksen syntymisen. - Susinno Oy - Ydinkysymysten selkiyttäminen > Uudet tavat ja näkökulmat esittää kysymyksiä auttavat merkittävästi aidosti uusien ideoiden tuottamisessa. Harjoittelemme Kysymyskartan fasilitointia, työkalua, jolla annat tilaa osallistujien huolille ja esteille, selkeytät suunnan ja tarkoituksen, ja luot kysymyksiä, joihin on helppo tarttua suunnittelemaan ratkaisuja. - Grape People Finland Oy - LIIKEtreffit - Kaikkea hyvää voi tapahtua, kun alkaa tapahtua Lahden messukeskuksessa pidettiin Liiketreffit osana Lahti Business Day -tapahtumaa. Vuodesta 2000 alkaen järjestetty treffi tapahtuma keräsi lähes 70 yritystä, joilla oli yht. 330 sovittua tapaamista. Tuloksiin vaikuttaa eniten oma asenne: jos tulee yhteistyömielellä, kumppaneita löytyy. Suomen Yrityskauppojen Asko Virén sanoi. Hänellä oli jälleen täysi lista tapaamisia. Eniten tuloksia Virén sai silloin, kun teemana olivat omistajanvaihdokset. LAHTI, Kalle Puttonen Ratkaisu jen suunnittelu ja jalkauttaminen > Innovaatio- ja kehitysprosessien lopputulokset koskettavat usein laajempaa porukkaa kuin ainoastaan työpajaan osallistuneita. Tässä modulissa opit jalkauttamaan ratkaisuja ja käsittelemään mahdollista vastarintaa. Opit lisäksi fasilitoimaan tilanteita, joissa ryhmä käsittelee samanaikaisesti montaa asiaa käyttämään ns. kahvilamenetelmiä, jotka soveltuvat erinomaisesti myös ideoinnin ja ratkaisujen suunnittelun vaiheisiin. - Grape People Finland Oy - Etäfasilitointi > Verkoston ja sen toiminnan liikkeelle lähdön kätilöinti verkon kautta tai aloitustapahtuman aikana ja jälkeen. Verkoston toiminnan liikkeellä pitäminen ja toiminnan suuntaaminen prosessin aikana. Talkoistaminen, joukkouttaminen, crowdsourcing verkostossa ja tulosten ulos saaminen verkostosta ja sen toiminnasta mm. yhteenvetojen, jäsennysten, tiivistelmien, listausten tai muiden koontien avulla. - Pedapoin Oy - Ennakointi > Kolmiulotteisessa tulevaisuusmallinnuksessa lineaarisen ajattelun rikastamiseksi ja luovuuden lisäämiseksi käytetään kolmiulotteisia elementtejä, muovailua ja rakentamista. Kyse on tulevaisuuden hahmottamisesta muotoilun keinoin. Myös Uusimaa esiintyi Lahdessa Liiketreffit on kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma. Mukana olivat myös Porvoon Yrittäjät ja Lohjan Yrittäjät. Uudenmaan länsireunalta muistutettiin, että sinne nousee uusi vesi- ja ympäristöosaamisen keskittymä. Liiketreffi en tapaamiset kestävät 15 minuuttia. Yhdellä yrityksellä voi olla 14 tapaamista, joista kukin osallistuja voi toivoa 10. Tapahtumien aineistot luettavissa osoitteessa >> tilaisuuksien aineistot 3

8 Tulossa 2013 Rohkeasti yhdessä! Kaikilla leikkaa samaan suuntaan! Sparrausfoorumi III Länsi-Uudellamaalla on nostetta - ja vahva tahtotila yhteiseen tekemiseen! Sparrausfoorumi II Yhteiset projektit ovat kehittäneet vahvasti länsiuusimaalaista osaamista. Sparrausfoorumi I Suunnannäyttäjä! Merkitse kalenteriin Sparrausfoorumi III Uudenmaan liitto on toteuttaa yhdessä Uudenmaan ELYkeskuksen ja maakunnan muiden toimijoiden kanssa hyvän mielen haastekampanjan, jolla kannustetaan Uudenmaan kuntia sekä alueen muita julkisia ja yksityisiä työnantajia tarjoamaan ensimmäinen kesätyöpaikka maakunnan nuorille. Lisää: phtml?s=1562 Seudullinen kehittäminen jatkuu Matkailustrategian ohjausryhmä MALe ohry: Liikennejärjestelmätyö SELKO toimintaryhmän kokous GO-rekry ohjausryhmä Sparrausfoorumi III - VESI teemalla Tapahtuma-ajat ovat alustavia ja muutokset mahdollisia. löydät ne osoitteesta Kiitos panoksestasi seudulliseen kehittämistyöhön KOKO kaudella ! Tästä jatkamme tarkistetuin linjauksin SELKO-kaudelle. Rauhallista Joulua ja menestyksellistä vuotta 2013! Erja Vaarala ohjelmajohtaja Raija Rajantaus hallintopäällikkö Minna-Mari Tiihonen sihteeri Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, KOKO Länsi-Uusimaa Ohjelmaa hallinnoi: Novago Yrityskehitys Oy - Novago Företagsutveckling Ab Kauppakatu 6, Lohja - Raaseporintie 9, Tammisaari I p , f Tekstit: Erja Vaarala, Jarkko Toivonen, Carl-Johan Sandström, Laurea, Outi Nyman, Minna Kylänpää, Heidi Saario, Jukka Punamäki, Seppo Kolo, Minna Ermala, Kalle Puttonen. Kuvat: Taitto: KOKO Länsi-Uusimaan kuvapankki Minna-Mari Tiihonen 4 Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio Hangö Ingå Karislojo Högfors Lojo Raseborg Sjundeå

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Alkusanat Käsissäsi on Länsi-Uudenmaan alueen ensimmäinen yhteinen matkailustrategia.

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa 13.3.2014 Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet -seurantaraportti Projektiin mukaan tulleet yritykset Tavoite yhteensä 350

Lisätiedot

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Tourism Development in Co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet (Tinnoosahanke) Nina Järveläinen 8.5.2014 Eteläisen

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO R Y M OY COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO

THINKING PORTFOLIO R Y M OY COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU R Y M OY COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Kuva: RYM Oy RYM Oy:n Idea Market Yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät yhdessä kilpailukykyisiä tuotteita

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Verkostosta voimaa. Ohjausryhmän kokous. Ideahautomo! Net Effect Oy

Verkostosta voimaa. Ohjausryhmän kokous. Ideahautomo! Net Effect Oy Verkostosta voimaa Ohjausryhmän kokous Ideahautomo! Net Effect Oy 1 1 Kehittämiskumppanuuden rooli Kehittämiskumppanuus muodostuu kolmesta eri kokonaisuudesta. Tarkoituksena on tarjota hankkeelle tukea

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 8.9.2016 Suomessa on yksi maailman aktiivisimmista ja nopeimmin kasvavista peliteollisuuden aloista Lähde:

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Kuntastrategia-analyysi. Uusimaa-ohjelman kickoff tilaisuus Paasitornissa

Kuntastrategia-analyysi. Uusimaa-ohjelman kickoff tilaisuus Paasitornissa Kuntastrategia-analyysi Uusimaa-ohjelman kickoff tilaisuus Paasitornissa Suunnittelupäällikkö Olli Pekka Hatanpää 25.3.2013 Uudenmaan liitto haluaa entistä vahvemmin ottaa huomioon kuntien omat tavoitteet

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa

Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Vähäpäästöinen Pohjois-Pohjanmaa Tulevaisuusfoorumi: Ilmastonsuojelu, liikenne ja viestintä 20.4.2010 Oulu Tytti Tuppurainen n neuvottelukunnan puheenjohtaja Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Tytti

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuselvitykset Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintoselvitys Yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO

KYMENLAAKSON LIITTO KYMENLAAKSO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MITEN RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT MUUTTUVAT? Maakuntajohtaja Tapio Välinoro 22.4.2010 MIKÄ MUUTTUI MITÄ TARVITAAN? Alueiden omaehtoinen kehittämisvalta ja vastuu lisääntyivät

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Teollisuuden uusiutuminen on Satakunnan maakunnan kärkitavoite Teollisuuden uusiutumisen edistäminen on keskeinen Satakunnan

Lisätiedot

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Lappi sopimus 2018-2021 Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Valtuustoseminaari 21.11.2016 Rovaniemi, Above ordinary HIENOA, ETTÄ OLETTE

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot