KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät"

Transkriptio

1 Paletti KOKO Länsi-Uusimaa tiedotuslehti PALETTI 2/2012 JAKELU: KOKO Länsi-Uusimaan alueen luottamushenkilöt ja virkamiehet sekä sidosryhmät Kohti uusia avauksia, sivu Seudullinen SELKO-ohjelma - KOKOssa KOKO L-U Kärkiklusterien kuulumisia, sivu Matkailustrategiatyö - Venäjä tarjoaa kasvua! - Hyvinvointiyhteistyö Kehittämisen ytimessä, sivu 5 - Yritystalo BusinessLohja - YritysLinko, Vesi ja Ympäristö teema Länsi-Uudenmaan HINKU-hanke, sivu 6 - Kohti hiilineutraalia kuntaa! Verkostossa tapahtuu, sivu 7 - Innovaatioverkosto - LIIKEtreffit Tulossa 2013, sivu 8 - Sparrausfoorumi ! - Kesäduuni Uudellamaalla kampanja (UL) - Tapahtumat ja tilaisuudet - Kiitos & Joulutervehdys Kaikilla leikkaa samaan suuntaan! YHTEINEN SEUDULLINEN ELINVOIMA- JA ELINKEINO-OHJELMA LÄNSI-UUDENMAAN KILPAILUKYVYN VARMISTAMISEKSI Länsi-Uudenmaan alueen omaehtoisen kehittämisen turvaamiseksi on tarkasteltu laajassa yhteistyössä vahvuustekijöitämme ja kehittämistarpeitamme. Tämän työn tuloksena syntyneeseen seudulliseen kehittämisohjelmaan SELKOon on kirjattu alueen vetovoimaisuuden ja menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä sekä mahdollista rooliamme osana metropolialuetta. Toteutus tulee sitoa osaksi Uusimaa -ohjelmaan maakunnallisessa kehittämisessä. Työssä nousi esiin läpileikkaavaksi kärjeksi Vesi ja ympäristö. Toimialakohtaisesti teknologian uudistumista tuetaan teemalla Taipuisa teollisuus sekä palvelualoja hyvin kuvaavana Lepo ja luppo, johon sisältyy myös matkailualan voimakas kasvu. Tärkeäksi nähtiin, että kilpailukyvyn takaamiseksi on yksi ohjelmakokonaisuus, jonka laatuväylien leikkauskohdiksi tunnistetaan Raasepori ja Lohja. Tutustu linjauksiin osoitteessa > selvitykset ja julkaisut Menestystä yhteistyöhön! 1 Lue Paletti osoitteessa

2 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN! VÄSTRA NYLAND TILL GALOPP! KOKOssa KOKOn roolina oli toimia merkittävänä yhteisen kehittämisen moottorina ja tukea alueen ja sen elinkeinorakenteen tasapainoista kehittymistä ja vastata uudistumisen tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. KOKO paneutui edellä mainittujen vahvuuksien, mahdollisuuksien ja kilpailukyvyn sekä yhteistyön eri osa-alueiden kehittämiseen. Ohjelman rahoitus toimi käynnistävänä panoksena seudullisissa kehittämisavauksissa. Se vahvisti seudun omaa kykyä ja osaamista ennakoida ja saavuttaa seudullisesti keskeisiä strategisia tavoitteita sekä mahdollisti ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön. KOKO keräsi alueen toimijat verkostoiksi ja toimi aktiivisena ja puolueettomana alustana seudullisen yhteistyön kehittämiseksi. KOKO - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama alueiden oma-ehtoisen kehittämisen väline, jossa Länsi-Uudellamaalla keskityttiin skenaariotyön pohjalta kolmen kilpailukyvyn kehittämisen osa-alueeseen. Top TEN + three Merkittävimpinä aluekehittämistyön aikaansaannoksina ja generoituneina vaikutuksina yhteistyöalueella voidaan nähdä: Yhteisen yrityspalveluorganisaation Novago Yrityskehitys Oy:n muodostaminen aiempien alueen viiden organisaation yhdistäessä voimansa. HYVINVOIVA LÄNSI-UUSIMAA - hyvinvointi, matkailu, kulttuuri Seudullisen elinkeino- ja elinvoimaohjelma SELKOn laatiminen yhteistyön ja kehittämistoimenpiteiden pohjaksi. Tietoyhteiskuntastrategia alueen sähköisen asioinnin ja maakuntaportaalin Länsi.fi kehittämisen perustaksi. Alueen työllisyydenhoidon toimenpiteiden kehittäminen yhteisesti kuntien, yritysten ja työvoimahallinnon kanssa ja yritysten mukaan saaminen GO -rekry toteutukseen. Seudun imagon rakentamiseksi toteutettiin seutumarkkinoinnissa valtakunnallinen yritysjulkaisu ja asukasmarkkinoinnin liite pääkaupunkiseudulle sekä yhteinen sähköinen tonttipörssipalvelu. VESI -teemaa vahvistettiin ja otettiin käyttöön kattavana temaattisena mahdollisuutena elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. HINKU hiilineutraalit kunnat -hankkeen toimenpiteiden käynnistäminen osana kuntien ja yritysten toimenpiteitä SEUDUN VETOVOIMA ja KILPAILUKYKY - näkyväksi tekeminen TEKNOLOGIAN SOVELLUKSET - metalli, ympäristöteknologia MALe: toimintaympäristön kehittäminen KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT - luova talous, uudet liiketoimintamallit energiatehokkaan ja hiilineutraalin Länsi-Uudenmaan muodostamiseksi sekä yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämisen käynnistäminen. Matkailutoimialan aluetaloudellisen merkityksen vahvistaminen: myynnin ja markkinoinnin tukemisella yritysten ja kuntien yhteistä myyntiorganisaation perustamista sekä laadittiin seudun yhteinen matkailustrategia ja verkostoiduttiin erillisen TouNet rahoituksen myötä pääkaupunkiseutuun. Länsi-Uudenmaan läpileikkaavien klustereiden kehittämispolkujen tukeminen teknologian ml. logistiikka, hyvinvoinnin mm. kuntien public-private palvelumarkkinat ja matkailun toimialoilla. Kansallisten verkostojen kehitystyön tuominen alueen yritysten tueksi: Venäjä-, Hyvinvointi- ja Innovaatioverkostot. + three Tapaamis- ja keskustelufoorumien luominen Länsi-Uudenmaan virkamiehille, luottamushenkilöille, yrityksille ja toimijoille ja toimiminen muiden seudullisten kehittämisasioiden alustana. MALe maankäyttö, asuminen, liikenne ja elinkeinot - yhteistyön tekemisen osiossa Länsi-Uudenmaan Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön Uudenmaan liiton koordinoimana. käynnistyminen Maaseutuhallinnon uudistus, maaseutuorganisaation muodostuminen: Länsi-Uudellamaalla valmisteltiin laajaalaisesti KOKO-ohjelman puitteissa maaseutuorganisaation muodostamista ja sen toiminnan käynnistämistä vuoden 2013 alusta. 2 Lue Paletti osoitteessa

3 KOKO Länsi-Uusimaa kärkiklusterien kuulumisia Länsi-Uudenmaan kunnat panostavat tällä hetkellä matkailumarkkinointiin n ja yritykset n. milj. /v. Matkailutulo vuositasolla alueella on 193 milj.. Matkailu työllistää alueella n henkilötyövuotta. Päiväkävijöitä alueella on vuodessa n ja tilastoituja yöpymisiä Länsi-Uudellemaalle yhteinen matkailustrategia Länsi-Uudenmaan matkailussa vahva yhteistyö, laatuun panostaminen sekä yhteinen myynti ja markkinointi ovat perusedellytyksiä alueen nostamiseksi isojen toimijoiden joukkoon. Tällä hetkellä alueen matkailussa valmistellaan alueellisen myynti- ja markkinointiyhtiön toiminnan käynnistymistä, laaditaan yhteistä matkailustrategiaa ja panostetaan alueyhteistyöhön osallistumalla Etelä Suomen yhteiseen Tounet hankkeeseen. Kaiken tämän toiminnan tavoitteena on matkailijamäärän ja -tulojen kasvu Länsi- Uudenmaan alueella. Matkailu on identifioitu tärkeäksi tekijäksi kuntien elinkeinotyössä. Tämä onkin iso askel oikeaan suuntaan, kun Länsi-Uudenmaan matkailua lähdetään viemään suuremmilla panoksilla eteenpäin. Alueen matkailun on tarkoitus kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa ja ulkomaiset matkailijat ovat tässä suuressa osassa, ja että vain laajalla yhteistyöllä voidaan houkutella huomattavasti lisää matkailijoita alueelle. sanoo Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattorina aloittaut Jukka Punamäki, jonka tehtäviin kuuluu koko Länsi-Uudenmaan matkailun yhteistyön kehittäminen ja matkailun kilpailukykyyn vaikuttavien asioiden edistäminen. Strategiatyöpajat 1 & 2 Länsi-Uudenmaan matkailustrategian työstäminen etenee suunnitellusti. Alueen yhteistä visiota, matkailuteemoja ja muita sisältöjä on työstetty yrittäjävetoisesti syksyn ajan. Kahdessa laajemmassa, kaikille avoimessa työpajassa on kerätty niin yrittäjien kuin virkamiesten ja valtuutettujen mielipitetitä siitä, mihin strategiaa on syytä ohjata. Työpajojen tuloksena saatiin aikaan hyvät lähtökohdat niin asiakasryhmien tunnistamiselle, yhteismarkkinointiin, myynnin edistämiselle, palvelujen saavutettavuudelle ja sesonkityöntekijöiden saatavuudelle. Ensimmäisessä työpajassa Nina Vesterinen, Työja elinkeinoministeriön matkailun erityisasiantuntija kertoi että Suomessa kävi vuonna ,3 miljoonaa ulkomaista matkailijaa, ja että tänä vuonna matkailijamäärä on kasvanut jo 7,8 %. Matkailun trendejä ovat niin kestävä matkailu kuin myös hyvinvointi- ja terveysmatkailu. Länsi-Uudenmaan matkailupalvelut tukevat kaikkia trendejä, ne täytyy vain saada näkyväksi yhdessä. Juha Tanskanen, Pohjolan Myllystä haastoi Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjiä heittämään rajat roskikseen. Yhteinen suunta ja visio ovat kaiken A&O ja kaiken takana tulee olla yritykset, yritykset ja yritykset. Tanskanen peräänkuulutti lisäksi myynnin täsmäammuntaa, kärkituotteita ja elintärkeää matkailuyrittäjien allianssia. Toisessa työpajassa Kari Halonen, TooBox-Travel marketing consulting, pohjusti Länsi-Uudenmaan näkyvyyttä laajemmassa toimintakentässä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Länsi-Uudenmaan matkailustrategiatyössä avattiin matkailualan vaikuttajille sähköinen foorumi, johon kootaan Länsi-Uudenmaan matkailuun liittyvää tietoa ja kävijät voivat seurata työn etenemistä sekä osallistua kehittämiseen! Osallistu! Keskustele! Vaikuta! Blogi - Facebook - Keskustelupalsta - Kuvissa: Aktiivisia osallistujia, yllä tp.1, 4.10., Fiskars ja alla tp.2, 4.12., Päiväkumpu. Ota yhteyttä! Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Jukka Punamäki , Aluekoordinaattorin tehtävä on osa isompaa TouNet (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region) hanketta jota hallinnoi metropolialueen kehitysyhtiö Culminatum Innovation Oy. Hanketta rahoittaa myös Euroopan aluekehitysrahasto. 2 Lue Paletti osoitteessa

4 KOKO Länsi-Uusimaa kärkiklusterien kuulumisia - jatkuu Venäjä-verkosto -tilaisuus maan alla! joista jatkaa. Toivon, että tämä tilaisuus aktivoi myös Länsi- Uudenmaan yrityksiä hyödyntämään Venäjäverkoston palveluja, sanoi Heidi Saario. Lisätietoja Alueiden Venäjä-verkostosta! Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto projektipäällikkö Heidi Saario , Tytyrin kaivoksessa 110 metriä maan alla olevassa Tytyri salissa Venäjän edustajat jakoivat kokemusta Venäjän-kaupasta alueen elinkeinoelämän edustajille. Tapahtuman tavoitteena oli antaa Venäjän-kauppaa harkitseville ja aloittaville yrityksille taustatietoa, tukea ja käytännön esimerkkejä. Suomen Venäjän kaupallisen edustuston konsultti, Igor Titov kertoi Venäjän kaupan ja talouden kehityksestä, WTO jäsenyyden tuomista asetelmista sekä Venäjän tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille. Markkinatutkimuksesta, partnerihausta sekä agenttivuokrauksesta Venäjällä kertoi puolestaan toimitusjohtaja Mika Lahikainen, Finnish-Russian Business Associatonista. Opiskele venäläinen asenne Hyviä kauppasuhteita tukee ennen kaikkea venäläisten asenteen ymmärtäminen, sanoi Ilkka Lampinen Itä-Suomen Yrityskummeista. Tärkeää on ymmärtää venäläisten lähtökohdat sekä myös hyvä muistaa, että tärkeää on luottamuksen rakentaminen, johon yrityksen johtajan tulee osallistua henkilökohtaisesti. Alueellisen yrittäjän näkemyksen kansainvälistymisen edellytyksistä kertoi Juhani Hyry, Hyrles Oy:n toimitusjohtaja ja Lohjan Yrittäjien puheenjohtaja. Hyrles Oy:ssä on pantu merkille Venäjän tuomat liiketoimintamahdollisuudet etenkin logistisen sijainnin kannalta. Hyvinvointiyhteistyötä Länsi-Uudellamaalla Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa klusterissa järjestettiin Hyvää Yrittäjyydestä -hyvinvointiaamukahvitilaisuus, jossa keskusteltiin alueen eri toimijoiden ja päättäjien kesken hyvinvointiyrittäjyydestä ja hyvinvointipalvelujen tuottamisesta yhteistyössä. Puhujina oli mm. Ulla-Maija Laiho (kuvassa), kehitysjohtaja, HYVÄ-hanke, Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Inka Saario, sairaanhoitajaopiskelija, Laurea -ammattikorkeakoulusta. Tilaisuudessa pidettiin myös paneelikeskustelu: hyvinvointiyrittäjyys ja hyvinvointipalveluiden tuottaminen yhteistyössä työarjen kokemuksia, ajatuksia, kysymyksiä. Asiantuntijoilta kysyttiin esim. mistä saisi hyvän venäläisen myyntipäällikön. Vastauksissa korostettiin verkosto-, kielija markkinaosaamista painotusta. Tuotiin myös esille, ettei yksinmyyntisopimusta tulisi tehdä kenenkään kanssa. Matkailuyritysten kohdealueeksi arvioitiin Moskovan ja Pietarin alueiden riittävän hyvin. Muistutettiin myös, että vaikka taustatyö ja selvityksetkin ovat tärkeitä, voi liikkeelle lähteä nopeastikin pienellä koemyyntipanoksella. Lohjan Tytyrin kaivos ja Tytyri-sali oli mieleenpainuva tapahtumapaikka ja kuten Novagon toimitusjohtaja Carl-Johan Sandström avauspuheessaan lekillisesti mainitsi Venäjä - verkosto on mennyt maan alle!. Osallistujat olivat tyytyväisiä tilaisuuteen ja kertoivat saaneensa tärkeää tietoa ja kontakteja, Mukana keskustelemassa (kuvassa) * Kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho TEM * Perusturvajohtaja Arja Yliluoma, Lohjan kaupunki * Hoivapalvelupäällikkö Marja-Liisa Karjalainen, Lohjan kaupunki * Kehityspäällikkö Eva Storgårds, Raaseporin kaupunki * Palvelujohtaja Päivi Vakkuri, Syysviiru * Yrittäjä Tiina Nilsson, Raaseporin Hoivakoti Oy * Toimitusjohtaja Terhi Blomberg, Pienryhmäkoti Puolenhehtaarinmetsä Oy Hyvinvointifoorumi & Minimessut> 3 Tapahtumien aineistot luettavissa osoitteessa >> tilaisuuksien aineistot

5 Kehittämisen ytimessä Uusia toimitiloja yrittäjille Joulukuussa 2012 valmistuvaan Yritystalo BusinessLohjaan tulee yli m2 toimitiloja ja sinne sijoittuvat myös Novago Yrityskehitys Oy ja vesi ja ympäristöalan yrityksille suunnatut tuotanto ja testaustilat. Uudet tilat mahdollistavat yritysten samanaikaisen ja rinnakkaisen tuotekehityksen, mikä lisää yritysten toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta. YritysLinko On tarkoitettu nuorille yrityksille, joilla on tahtotilaa kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä. Keskitymme muun muassa markkinalähtöisen yritystoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn rakentamiseen. Tuki räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Vuoden 2013 Yritystaloon muuton myötä tarjoamme tuotekehitys ja -testaustiloja sekä entistä modernimmat toimistotilat Vesi ja ympäristö -teema on erityisfokuksesna. Novagon yrityskehityspalvelut vesi ja ympäristöalan yrityksille Novago Yrityskehitys Oy:n tavoitteena on luoda kansainvälisesti merkittävä ja tunnettu Vesi ja ympäristöalan osaamiskeskittymä, jolla luodaan korkeatasoisesta osaamisesta kansainvälistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja Länsi-Uudellemaalle. Yrityksille tarjoamme mahdollisuuden kansainväliseen levitykseen soveltuvien tuotteiden kehittämiseen ja teknologioiden laajempaan hyödyntämiseen sekä uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien luomiseen ja niiden kaupallistamiseen. Länsi-Uudenmaan vesistöt yrityshankkeiden koestusympäristönä Länsi-Uusimaa on yksi Suomen vesirikkaimmista alueista. Alueella on sekä makean veden vesistöjä, jokia ja järviä että merialueita. Maatalous- ja matkailutoiminta on runsasta ja ekosysteemi valuma-alueineen laaja. Kokonaisuutena alue tarjoaa todellisuutta vastaavan kokeiluympäristön mitä erinäisimpien yrityshankkeiden toteuttamiselle, olipa kyse sitten maatalouden tai matkailun ympäristövaikutuksien arvioinnista, reaaliaikaisesta vesitilanteen valvonnasta ja analysoinnista, veden käsittelystä tai tuotteiden testauksesta. Yrityspalvelut ja tuotantotilat palvelevat erityisesti uusien tuotteiden kaupallistamista ja kehittämistä. lisääntyy jatkossa eksponentiaalisesti keinokastelun ollessa ainut keino tuottaa riittävästi ruokaa kasvavalle väestölle. Nykykehityksen jatkuessa, teollisuuden vedenkäytön, joka jo nyt on kolmannes maailman vuotuisesta vedenkulutuksesta, on arvioitu kolminkertaistuvat 2025 mennessä. Vesi- ja ympäristöala muodostavat dynaamisen, kasvavan ja kiinnostavan markkinan, jolla tarve uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönotolle on huutava. Kansainväliset markkinat tarjoavat myös suomalaisille vesi- ja ympäristöalan yrityksille lukuisia eri markkinanichejä, joilla jo varsin kohtuullisellakin tarjonnalla ja oikeilla kontakteilla voi menestyä mainiosti. Kansalliset, kansainväliset ja EU:n maatalouspäätökset ja uudet ympäristölinjaukset ohjaavat kehitystä vesi ja ympäristöalan liiketoiminnan osalta oikeaan suuntaan. Niille yrityksille, jotka nyt panostavat alaan aukeaa lähitulevaisuudessa ennennäkemätön mahdollisuus kasvavan ja kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Kuvassa YritysLingon Toimistotilat Tuotantotilat Etsimme alan tulisieluja joilla on tuotteita kehitettävänä tai tukea itse toimintaa, esimerkiksi yrityskummeina tai menttoreina. Verkostomme on avoin ja alalla toimivat ovat tervetulleita mukaan! Vesi ja Ympäristö teemana ja teollisena toimialana Vesi- ja ympäristöala ovat tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja, osittain välttämättömyydestä, osittain tietoisuudesta lisääntyessä veden käytön, säilyttämisen ja pilaantumiselta suo-jaamisen merkityksestä ja terveysvaikutuksista. Maatalouden käyttämä vesimäärä on lisääntynyt yli 60 prosenttia viimeisten 30 vuoden aikana ja Lisätietoja YritysLingosta! Jarkko Toivonen, Novago Yrityskehitys Oy , Novagon Lohjan toimipiste muuttaa. Löydät meidät osoitteesta Nummentie 12-14, Lohja. 3 Ota yhteyytä ja kysy lisää osoitteessa

6 Länsi-Uudenmaan HINKU -hanke Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä lähivuosina että tulevina vuosikymmeninä. Tarkoituksena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Lisäksi edesauttaa elinkeinoelämää kehittämällä ja tuomalla uusia energiaa säästäviä ja hiilipäästöjä pienentäviä ratkaisuja alueelle. Tavoitteet vuoden 2007 tasoon vuoteen % ja %. Kenttätyöskentely on aloitettu yritysten ja muiden sidosryhmien edustajien tapaamisella ja tietojen keruulla. Loppuraportin kannustamina kuntapäättäjät päättivät lähteä selvittämään koko Länsi-Uudenmaan käsittävää Hinku-hanketta. Selvitystyö aloitettiin talvella kuntahaastatteluilla. Päätöksen kuntakohtaisen Hinku-selvitystyön jatkamisesta tekivät Hanko, Karjalohja, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja Siuntio. Hankoon, Lohjalle, Raaseporiin ja Siuntioon perustettiin kunnan toimihenkilöistä koostuvat Hinku-työryhmät, jotka toteuttavat kunnissa Hinku-hanketta. Lohjan työryhmässä ovat mukana myös Karjalohjan ja Nummi-Pusulan edustajat. Alussa työryhmät valmistelivat Hinku-toimintasuunnitelman esitettäväksi kuntien hallituksille ja valtuustoille osallistumispäätöstä varten. Osallistuminen hankkeeseen tarkoittaa päästövähennystavoitteiden tavoittelemisen hyväksymistä. Lohjan kaupunginvaltuusto päätti 5.9. Hinku-hankkeeseen osallistumisesta, myös Siuntio ja Raasepori ovat päättäneet osallistua hankkeeseen. Hangon kaupunginhallitus on hyväksynyt asian ja se menee valtuuston päätettäväksi tammikuussa Yritysten, maatilojen ja asukkaiden mukaan saaminen on ratkaisevassa asemassa CO2 päästöjen vähentämisessä, koska kuntien osuus energian käytöstä on vain noin 10%. Välittömän energian käytön lisäksi materiaalin säästöt ja hävikin pieneneminen valmistuksessa ja uusien vähemmän päästöihin vaikuttavien tuotteiden kehittäminen ovat yritysten vaikutusmahdollisuuksia. Yhtenä tavoitteena on saada L-U:n alueelle uusia energiatehokkuuteen vaikuttavia ja uusia edullisia energiaratkaisuja kehittäviä yrityksiä. Varsinaisesti Hinku-hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa positiivisista muutoksista, joilla saadaan hiilipäästöjä alennettua ja laskea päästöalenema eli muutos aikaisempaan. Länsi-Uudenmaan HINKU -hanke Hanke käynnistyi Länsi-Uudellamaalla keväällä 2011esiselvityksellä Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissäja kunnissa. Selvitys tehtiin Länsi-Uudenmaan koheesio- ja kilpailukyvyn kehittämisohjelman (KOKO) puitteissa. Loppuraportti esiselvityksestä julkaistiin Mustiolla Valtakunnallisesta ohjauksesta ja tuesta vastaa Suomen ympäristökeskus, Syke (Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Tutkimme ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehitämme ratkaisuja muutosten hallintaan.)yleiskoordinaattorina hankkeessa toimii Novago Yrityskehitys Oy ja hankkeen asiantuntijakonsulttina Senior & Sons in projektipäällikkö Reijo Laine, joka toimii myös kuntien yhteisen Hinkuohjausryhmän puheenjohtajana. Lisätietoja: Reijo Laine, Senior & Sons Oy , Seppo Kolo, Novago Yrityskehitys Oy , 3 Ota yhteyytä ja kysy lisää osoitteessa

7 Verkostossa tapahtuu INNOvaatioverkosto Alueelle ammennetaan uusia työkaluja yritysten kehittämiseen. Innovaatio ja Osaaminen -Verkosto järjesti tehopäivät innovaatiomenetelmistä TYÖKALUT LYÖNTIIN Katajanokan vankilahotellissa, jossa kahden päivän aikana tutustuttiin kahdeksaan erilaiseen innovaatiotyökaluun! Alla lueteltuina päivän teemoja. Ideaprässi > Nopea, riippumattoman raadin antama arvio idean toimivuudesta. Ideasi voi olla jo markkinoilla oleva tuote/ palvelu/toimintatapa, tai vasta suunnitteilla. Ideaprässi on nopea menetelmä (liike)idean käsittelyyn. - Frami Oy - Sytytystulpat > Miten ryhmän saa tuottamaan tavanomaisesta poikkeavia ideoita? Opi käyttämään erilaisia visuaalisia virikkeitä ideoinnin inspiroinnissa. Sytytystulpatmenetelmä, joka soveltuu niin uusien kysymysten löytämiseen, villiin ideointiin kuin myös ideoiden jalostamiseen. Opit käyttämään virikkeinä myös kuvakortteja, vinksauttavia kysymyksiä ja kassista löytyviä esineitä. Valmennukseen osallistuminen edellyttää fasilitoinnin perusteiden hallintaa. - Grape People Finland Oy - INNOsolveri > Ratkaisee liiketoimintaan, ympäristön kehittämiseen tai tekniseen ratkaisuun liittyvän ongelman tai haasteen insinöörimäisellä tehokkuudella. Koostuu yhdeksästä eri vaiheesta, jotka etenevät systemaattisesti alkaen ongelman tai ratkaistavan tilanteen määrittelyllä. - Frami Oy - Rakennetaan annetun skenaarion perusteella konkreettinen ja kolmiulotteinen tulevaisuuskuva mahdollisesta rajatusta maailmasta. - Susinno Oy - Organisaatioteatteri > Organisaatioteatterissa asiat puhutaan, kerrotaan ja draamaillaan näkyviksi. Kissa nostetaan pöydälle tarjoamatta valmiita tee se näin hokkuspokkuspikaratkaisuja herkkiin ja hankaliin ongelmiin. Organisaatioteatteri mahdollistaa oivalluksien ja yhteisen moniäänisen ymmärryksen syntymisen. - Susinno Oy - Ydinkysymysten selkiyttäminen > Uudet tavat ja näkökulmat esittää kysymyksiä auttavat merkittävästi aidosti uusien ideoiden tuottamisessa. Harjoittelemme Kysymyskartan fasilitointia, työkalua, jolla annat tilaa osallistujien huolille ja esteille, selkeytät suunnan ja tarkoituksen, ja luot kysymyksiä, joihin on helppo tarttua suunnittelemaan ratkaisuja. - Grape People Finland Oy - LIIKEtreffit - Kaikkea hyvää voi tapahtua, kun alkaa tapahtua Lahden messukeskuksessa pidettiin Liiketreffit osana Lahti Business Day -tapahtumaa. Vuodesta 2000 alkaen järjestetty treffi tapahtuma keräsi lähes 70 yritystä, joilla oli yht. 330 sovittua tapaamista. Tuloksiin vaikuttaa eniten oma asenne: jos tulee yhteistyömielellä, kumppaneita löytyy. Suomen Yrityskauppojen Asko Virén sanoi. Hänellä oli jälleen täysi lista tapaamisia. Eniten tuloksia Virén sai silloin, kun teemana olivat omistajanvaihdokset. LAHTI, Kalle Puttonen Ratkaisu jen suunnittelu ja jalkauttaminen > Innovaatio- ja kehitysprosessien lopputulokset koskettavat usein laajempaa porukkaa kuin ainoastaan työpajaan osallistuneita. Tässä modulissa opit jalkauttamaan ratkaisuja ja käsittelemään mahdollista vastarintaa. Opit lisäksi fasilitoimaan tilanteita, joissa ryhmä käsittelee samanaikaisesti montaa asiaa käyttämään ns. kahvilamenetelmiä, jotka soveltuvat erinomaisesti myös ideoinnin ja ratkaisujen suunnittelun vaiheisiin. - Grape People Finland Oy - Etäfasilitointi > Verkoston ja sen toiminnan liikkeelle lähdön kätilöinti verkon kautta tai aloitustapahtuman aikana ja jälkeen. Verkoston toiminnan liikkeellä pitäminen ja toiminnan suuntaaminen prosessin aikana. Talkoistaminen, joukkouttaminen, crowdsourcing verkostossa ja tulosten ulos saaminen verkostosta ja sen toiminnasta mm. yhteenvetojen, jäsennysten, tiivistelmien, listausten tai muiden koontien avulla. - Pedapoin Oy - Ennakointi > Kolmiulotteisessa tulevaisuusmallinnuksessa lineaarisen ajattelun rikastamiseksi ja luovuuden lisäämiseksi käytetään kolmiulotteisia elementtejä, muovailua ja rakentamista. Kyse on tulevaisuuden hahmottamisesta muotoilun keinoin. Myös Uusimaa esiintyi Lahdessa Liiketreffit on kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma. Mukana olivat myös Porvoon Yrittäjät ja Lohjan Yrittäjät. Uudenmaan länsireunalta muistutettiin, että sinne nousee uusi vesi- ja ympäristöosaamisen keskittymä. Liiketreffi en tapaamiset kestävät 15 minuuttia. Yhdellä yrityksellä voi olla 14 tapaamista, joista kukin osallistuja voi toivoa 10. Tapahtumien aineistot luettavissa osoitteessa >> tilaisuuksien aineistot 3

8 Tulossa 2013 Rohkeasti yhdessä! Kaikilla leikkaa samaan suuntaan! Sparrausfoorumi III Länsi-Uudellamaalla on nostetta - ja vahva tahtotila yhteiseen tekemiseen! Sparrausfoorumi II Yhteiset projektit ovat kehittäneet vahvasti länsiuusimaalaista osaamista. Sparrausfoorumi I Suunnannäyttäjä! Merkitse kalenteriin Sparrausfoorumi III Uudenmaan liitto on toteuttaa yhdessä Uudenmaan ELYkeskuksen ja maakunnan muiden toimijoiden kanssa hyvän mielen haastekampanjan, jolla kannustetaan Uudenmaan kuntia sekä alueen muita julkisia ja yksityisiä työnantajia tarjoamaan ensimmäinen kesätyöpaikka maakunnan nuorille. Lisää: phtml?s=1562 Seudullinen kehittäminen jatkuu Matkailustrategian ohjausryhmä MALe ohry: Liikennejärjestelmätyö SELKO toimintaryhmän kokous GO-rekry ohjausryhmä Sparrausfoorumi III - VESI teemalla Tapahtuma-ajat ovat alustavia ja muutokset mahdollisia. löydät ne osoitteesta Kiitos panoksestasi seudulliseen kehittämistyöhön KOKO kaudella ! Tästä jatkamme tarkistetuin linjauksin SELKO-kaudelle. Rauhallista Joulua ja menestyksellistä vuotta 2013! Erja Vaarala ohjelmajohtaja Raija Rajantaus hallintopäällikkö Minna-Mari Tiihonen sihteeri Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, KOKO Länsi-Uusimaa Ohjelmaa hallinnoi: Novago Yrityskehitys Oy - Novago Företagsutveckling Ab Kauppakatu 6, Lohja - Raaseporintie 9, Tammisaari I p , f Tekstit: Erja Vaarala, Jarkko Toivonen, Carl-Johan Sandström, Laurea, Outi Nyman, Minna Kylänpää, Heidi Saario, Jukka Punamäki, Seppo Kolo, Minna Ermala, Kalle Puttonen. Kuvat: Taitto: KOKO Länsi-Uusimaan kuvapankki Minna-Mari Tiihonen 4 Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio Hangö Ingå Karislojo Högfors Lojo Raseborg Sjundeå

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa Matkailun rahoitus-yritys tilaisuus Kirkkonummi, 29.11.2013 Carl-Johan Sandström www.novago.fi 1 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeella on todellinen sosiaalinen tilaus! Näkyy kentällä! Kunnissa tapahtuu paljon ilmasto- ja cleantech-sektoreilla

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Alkusanat Käsissäsi on Länsi-Uudenmaan alueen ensimmäinen yhteinen matkailustrategia.

Lisätiedot

Vesi - Yrityksen menestystekijä

Vesi - Yrityksen menestystekijä Vesi - Yrityksen menestystekijä Carl-Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Sparrausfoorumi 4 3.4.2014 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja - Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa

Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa Novagon Sparrausfoorumi 13.03.2012 Lauri Hietaniemi, Green Net Finland ry Trendejä ja lähtökohtia 1/2 Ilmastomuutoksen seurauksena

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela. Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela. Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet hanke 2012-2014 Tourism Development in Co-opetition

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä

Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä Miksi Länsi-Uusimaa, miksei kaikki kunnat erikseen? Länsi- Uusimaa Lahti Region Lahti, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola,

Lisätiedot

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM HINKU hanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat

Lisätiedot

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 29.11.2010 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto KOKO, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueiden kilpailukyvyn edistämiseen

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi

Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Eteläisen Suomen matkailuyhteistyökyselyn tuloksia työpajan taustatiedoksi Tourism Development in Co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet (Tinnoosahanke) Nina Järveläinen 8.5.2014 Eteläisen

Lisätiedot

TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet ohjausryhmän kokous Lahdessa 13.3.2014 Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet -seurantaraportti Projektiin mukaan tulleet yritykset Tavoite yhteensä 350

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Signaalisessio Matkailu

Signaalisessio Matkailu Signaalisessio Matkailu Matkailuala on epäonnistunut Matkailun vaikutus Matkailun osuus koko Suomen bkt:sta 2,8 % 13,8 miljardia Suurempi kuin maa-ja metsätalous Suurempi kuin pankkisektori Suurempi kuin

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1 Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016

Lisätiedot

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki

Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Pro Hinku-hanke 2010-2012 Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöjohtamisseminaari - Kymenlaakson kuntien johdolle 10.3.2011 Merikeskus Vellamo Tornatorintie 99 48100 Kotka Kari Koski Kaupunginjohtaja 10.3.2011

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3.

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3. MINNO-osaprojekti Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3.2014 Matkailuinnovaatiot Tavoite Etelä-Suomen kolmen maakunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Toimintasuunnitelma Tiivistelmä Reijo Laine Projektipäällikkö Senior & Sons Oy Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti vision

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö

Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö Länsi-Uudenmaan MALe yhteistyö UL - Kehystoimikunta 11.5.2010 Kommenttipuheenvuoro Maakuntakaavan rakennemallityöhön MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Länsi-Uudenmaan MAL- rakennemallityö etenee samassa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Novago Yrityskehitys Oy Novago Företagsutveckling Ab Lehdistötiedote - Pressmeddelande 07.11.2012

Novago Yrityskehitys Oy Novago Företagsutveckling Ab Lehdistötiedote - Pressmeddelande 07.11.2012 Venäjä tarjoaa kasvua! Tytyrin kaivoksessa 110 metriä maan alla olevassa Tytyri salissa Venäjän edustajat jakoivat kokemusta Venäjän-kaupasta alueen elinkeinoelämän edustajille. Parhaista kokemuksista,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Turistseminarium Matkailuseminaari 2.11.2011

Turistseminarium Matkailuseminaari 2.11.2011 Turistseminarium Matkailuseminaari 2.11.2011 Esityksen rakenne Hakkaraisen Esittäytyminen Raaseporin Må-bra (voi hyvin) matkailuteema Matkailutoimen kehittämisen haasteet Kuntatataso KOKO ohjelma ja matkailu

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Autamme Länsi-Uudenmaan yrityksiä kasvussa ja kehittymisessä

Autamme Länsi-Uudenmaan yrityksiä kasvussa ja kehittymisessä VENÄJÄ AAMUKAHVI 3.11.2011 Outi Nyman Autamme Länsi-Uudenmaan yrityksiä kasvussa ja kehittymisessä Uusiutunut seudullinen yrityspalvelu tukenasi Yhteisin voimin enemmän resursseja Viisi elinkeino-organisaatiota

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Esityksen sisältö Miten Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Miten Suomella ja Varsinais-Suomella menee matkailussa? Matkailun tiekartta ja sen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella

Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella Matkailun merkitys ja edistäminen Kirkkonummella Kimmo Hyrsky vs. elinkeinotoimenjohtaja Kirkkonummi 29.11.2013 4.12.2013 Kimmo Hyrsky 1 Matkailuelinkeinot Kirkkonummella (1) Profiloiduttu entistä enemmän

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tervetuloa kokeilemaan!

Tervetuloa kokeilemaan! Tervetuloa kokeilemaan! MeUskaltajat-verkoston Tarinapaja: Kokeileva ja kokemuksellinen kehittäminen Jari Koskinen Toimitusjohtaja *)Kriittiset menestystekijät: Missä on onnistuttava, jotta edistämme ensi

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot