MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS 9.10.2007"

Transkriptio

1 MAL LÄNSI-UUSIMAA - TYÖOHJELMALUONNOS Länsi-Uudenmaan alueen MAL -suunnitelmassa on määritelty toimenpiteet MAL -yhteistyön jatkamiseksi. MAL -suunnittelun ohjausryhmään kuuluvat: Uudenmaan liitosta Seija Vanhanen ja Agneta Nylund, Hiiden alueelta Kristiina Tikkala, Leena Iso-Markku, Minna Karhunen ja Henrik Sandström, Raaseporin alueelta Kaj Lindholm ja Tom Axberg, AKO Länsi-Uusimaan edustajana Erja Vaarala. Työohjelmassa nimetyt työryhmät raportoivat toimenpiteiden edistymisestä ohjausryhmälle. Työohjelman ovat laatineet MAL -suunnitelman pohjalta Henrik Sandström (pj), Leena Iso- Markku (siht.), Mikko Aho, Kaj Lindholm, Sten Öhman ja Agneta Nylund. 1. VÄLITTÖMÄSTI KÄYNNISTETTÄVÄT TOIMENPITEET 1.1. Seudullisen edunvalvontatyön koordinointi, resursointi ja käynnistäminen Vaikuttaminen valtion investointimäärärahojen turvaamiseen, infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen ja joukkoliikenteen tukemiseen, kuten lähiliikenteen vuorovälitarjonnan kehittämiseen. Esimerkkinä Kt 51:n edunvalvonta yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa. Kytketään MAL edunvalvonta AKO ohjelmaan. Käynnistäminen/koordinointi: Kaj Lindholm (Karjaa) Osallistujat: Mikko Aho (Karkkila), Kristiina Tikkala (Lohja), Sten Öhman (Hanko) - jatkuva 1.2. Alueen yhteinen imagomarkkinointi ja brändien rakentaminen Edistetään alueen ulkopuolista imagomarkkinointia ja brändien rakentamista. Raasepori tutkituttanut uuden kunnan imagon. Myös Karkkilassa on tehty imagon edistämistyötä. Esitetään rahoitettavaksi AKO-ohjelmasta. Käynnistäminen/koordinointi: Erja Vaarala / AKO-Länsi-Uusimaa Osallistujat: AKO -toimintaryhmä

2 1.3. Maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien jo tehtyjen selvitysten ja ohjelmien päivittäminen ja/tai toteuttaminen Länsi-Uudenmaan maankäytön kehityskuva 2006 Toimii tausta-aineistona Uudenmaan kehityskuvatyössä. Tausta-aineisto Länsi-Uudenmaan rakennemallille, kohta Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2004 ja aiesopimus Uudenmaan liitto käynnistää seurannan vuonna Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia on päivittämisen lähtökohtana. Käynnistäminen/koordinointi: Uudenmaan liitto Osallistujat: Edustajat kustakin kunnasta Länsi-Uudenmaan joukkoliikenneselvitys Seutulogistikko on palkattu ja hän toimii Siuntiossa. Seutuliikennetyöryhmä on perustettu. Työryhmässä on mm kuntien, Tiehallinnon, Uudenmaan liiton, Matkahuollon ja Linja-autoliiton edustus. Toimintasuunnitelma valistuu syksyllä. - Käynnistäminen/koordinointi: seutulogistikko Tapio Heinonen Osallistujat: seutuliikennetyöryhmä Helsingin ja Turun välisen nopean rautatieyhteyden toteuttamisvaihtoehdot Lyhyellä aikavälillä parannetaan rantarataa. Ratahallintokeskus laatii rantaradan liikennöintiselvityksen rata- ja aluehallintoviranomaisten, liikenne- ja viestintäministeriön ja liikennöitsijöiden yhteistyönä. Selvitys valmistuu vuonna. Liikennöintiselvityksen perusteella arvioidaan tarkemmin lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet ja suunnittelutarpeet. Kehittämistoimenpiteiden on avoin. Hoidetaan seudullisen edunvalvontatyön kautta - kohta

3 Pitkällä aikavälillä varaudutaan uuteen linjaukseen välillä Lohja Salo. Lohjan kaupungin, Uudenmaan liiton ja Ratahallintokeskuksen yhteinen vaihtoehtoselvitys Lohjan alueen osalta valmistuu syksyllä. Ratahallintokeskus aloittaa Lohja Salo rataosuuden suunnittelun ja YVA:n valmistelut vuonna 2008 ja laatii alustavan yleissuunnitelman vuosina Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien, maakunnallisten liittojen, alueellisten ympäristökeskusten ja tiehallinnon kanssa Vastuutaho: Ratahallintokeskus Osallistujat: kunnat, maakuntaliitot, ympäristökeskukset ja tiehallinto Turunväylän (vt1) ja maantien 110 sekä Espoon keskus - Lohja -radan liikennekäytävän toimenpideselvitys ELVI (vireillä) Selvitys valmistuu syksyllä. Lohjan kaupunki on osallistunut hankkeeseen. Lausuntopyynnöt syksyllä. Vastuutaho: Tiehallinto, ratahallintokeskus, Uudenmaan liitto, kunnat Osallistujat: Leena Iso-Markku (Lohja), Hannu Siitonen (Uudenmaan liitto) E 18 -väylän liikenteellisten solmukohtien maankäytön ja elinkeinopolitiikan selvitys Toteutuu muiden hankkeiden ja maankäytön suunnittelun kautta. 3

4 2. TOIMENPITEET Länsi-Uudenmaan rakennemalli Rakennemallin tausta-aineistona ovat Länsi-Uudenmaan kehityskuvatyö vuodelta 2006, Uudenmaan maankäytön kehityskuvan vaihtoehtotarkastelut v (valmistuu v. ) ja Uudenmaan maankäytön kehityskuva v (valmistuu v. 2008). Seudullinen maankäyttöstrategia ja maapoliittinen ohjelma sekä asuntopoliittinen ohjelma muodostavat puitteet rakennemallin laatimiselle. Tilannekartoitus. Hahmotetaan ympäristölliset, liikenteelliset ja elinkeinoelämän lähtökohdat sekä Länsi-Uudenmaan seudun maankäyttöpotentiaalit asuin-, työpaikka- ja teollisuusalueiden osalta. Taustatietona mm. Uudenmaan liiton laatima Uudenmaan maakuntakaavan toteutustarkastelu TARKE selvitys v.. Arvioidaan uusien ja suunnitteilla olevien liikenteen kehityskäytävien vaikutuksia elinkeinotoimintaan ja yritysten sijoittumiseen. Laaditaan tilannekartoitusvaiheen ja ohjelmien pohjalta maankäytön strateginen suunnitelma asuntorakentamisen ja elinkeinoelämän sijoittumisen näkökulmasta. Käynnistäminen/koordinointi: MAL-ohjausryhmä / konsultti Osallistujat: kaikki kunnat Seudullinen maankäyttöstrategia ja maapoliittinen ohjelma (sisältää hajarakentamisen ohjaamisstrategian) Yhteiset strategiat eivät sido kuntia, mutta tavoitteena on, että kunnat laativat omat strategiansa tämän yhteisen strategian pohjalta. Toimii pohjana rakennemallille. Uudenmaan liitossa on valmisteilla Kunnan maapoliittinen ohjelma valmistelijan käsikirja, joka toimii seudullisen maapoliittisen strategian yhtenä tausta-aineistona. Julkaisu valmistuu v.. Käynnistäminen/koordinointi: MAL-ohjausryhmä / konsultti Osallistujat: kaikki kunnat

5 2.1.2 Seudullinen asuntopoliittinen ohjelma Selvitetään seudun ulkoiset ja sisäiset asuntomarkkinatekijät, arvioidaan tulevaisuuden asuntokysynnän ja tarjonnan väliset suhteet), ohjelmoidaan asuntotoimen seudullinen viranomaisyhteistyö. Toimii pohjana rakennemallille. Käynnistäminen/koordinointi: MAL-ohjausryhmä / konsultti Osallistujat: kaikki kunnat Helsingin metropolialueen yhteistyö Lohja toimii ainakin alkuvaiheessa yhteydenpitäjänä. Käynnistäminen/koordinointi: Elina Lehto (Lohja) Osallistujat: Kristiina Tikkala (Lohja) 2.3. Seudullisista maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen painopistealueista sopiminen Tavoitteena on konkretisoida strategisia tavoitteita, antaa suuntaviivoja seudun ja kuntien maankäytön suunnittelulle, sekä määritellä kehittämishankkeita Painotetaan maankäytön strategiaa niin, että tarkastellaan myös maisemallisia ja yhdyskuntarakenteellisia vetovoimatekijöitä asumisen, kulttuuriympäristön ja vapaa-ajan toimintojen osalta. Painopistealueet selkenevät myös rakennemallityön yhteydessä Valtatie 25 ja Hanko-Hyvinkää -radan kehittämiskäytävä Yhteistyö Vihdin ja Hyvinkään kanssa. Tausta-aineistona Uudenmaan liiton selvitys Hanko-Lohja-Hyvinkää -vyöhykkeen kehittämisstrategiat Käynnistäminen/koordinointi: MAL-ohjausryhmä Osallistujat: Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Hyvinkää

6 2.3.2 Kantatie 51 ja rantaradan kehityskäytävä (maankäytön ja asumisen ohjaaminen) Yhteistyö Kirkkonummen kanssa. Kehitetään Kt 51 moottoritieksi välillä Kirkkonummi-Karjaa. Varataan elinkeinoelämälle tarvittavat työpaikka-alueet. Rantaradan ja Karjaa-Hanko rataosuuden vaikutusalueelle (Siuntio-Inkoo-Karjaa-Tammisaari-Hanko) laaditaan selvitys, jossa tarkastellaan alueen kykyä vastaanottaa pääkaupunkiseudulta kanavoituvaa kasvua (esim asukasta seuraavan 15 vuoden aikana). Ensi vaiheessa selvitetään mahdollisuudet 2-3 uuden aseman perustamiseen välillä Kirkkonummi Hanko. Kantatie 51:n kehittäminen pääasiassa edunvalvonta-asia, mutta sen jatko Karjaalle asti edellyttää selvityksiä välillä Kirkkonummi- Karjaa. Tausta-aineistona Uudenmaan liiton selvitys Helsinki-Kirkkonummi-Karjaa -akseli Käynnistäminen/koordinointi: Kaj Lindholm (Raasepori) Osallistujat: Hanko, Tammisaari, Karjaa, Pohja, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi Nummenkylän alueen kehittäminen Jatketaan E18-tien yhteydessä aloitettua yhteistyötä. Yhteistyö Vihdin kanssa. Nummenkylän osayleiskaavoitus. Kaavojen toteuttaminen. Käynnistäminen/koordinointi: Lohja Osallistujat: Lohja, Vihti kaavat toteuttaminen Valtatien 2 kehittämiskäytävä Yhteistyö Vihdin kanssa. Kehitetään Vt 2 nelikaistaiseksi Vihti-Karkkila välillä kunnan kehittämiseksi, työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhteistyö Forssan ja Porin suuntaan. Käynnistäminen/koordinointi: Karkkila / konsultti Osallistujat: Karkkila, Vihti

7 2.3.5 E 18 ja taajamaradan kehityskäytävä (Lohja-Nummela- Veikkola-Hista-Espoon keskus) (LEEVI) Yhteistyö Vihdin, Kirkkonummen ja Espoon kanssa. Konsulttityön kilpailuttamisen valmistelu vuonna. Käynnistäminen/koordinointi: Lohja Osallistujat: Lohja, Vihti, Kirkkonummi, Espoo 2.4. Seudullinen perustienpidon ja kevyen liikenteen seudullisten kärkihankkeiden selvittäminen Tehdään yhdessä tiepiirin kanssa.. Käynnistäminen/koordinointi: MAL-ohjausryhmä Osallistujat: Edustus kaikista LU:n osa-alueista 2.5. Raideliikenteen kehittämisohjelma Lyhyellä aikavälillä rantaradalle ja Hanko-Hyvinkää-radalle, pidemmällä aikavälillä Espoo-Vihti-Lohja taajamaradalle ja Helsinki Turku nopealle raideyhteydelle. Työssä mukana VR/Ratahallintokeskus ja henkilöliikennelogistikko. Käynnistäminen/koordinointi: MAL-ohjausryhmä Osallistujat: määritellään myöhemmin 2.6. Seudullisen edunvalvontatyön toteuttamisen seuranta Seurannan avulla tarkastellaan mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteutumista ja alueen omien MAL- toimenpiteiden edistymistä. Edunvalvonnasta raportoidaan ohjausryhmälle. 7