Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2011. www.novago.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011 Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos tai haaste yrityksen toiminnassa.

2 Palvelemme nyt alueen yrityksiä koko elinkaaren yli, yhdeltä luukulta, Nummi-Pusulasta Hankoon. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yritysneuvonta saman katon alle Vuosi 2011 oli käänteentekevä. Mitä tapahtui? Uudenmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen suositus kokonaan uuden yrityskehitysyhtiön perustamisesta Länsi-Uudellemaalle toteutui , jolloin alueella toimineet kaksi uusyrityskeskusta, kaksi yrityshautomoa ja kaksi elinkeinokeskusta muodostivat Novago Yrityskehitys Oy:n. Palvelemme nyt alueen yrityksiä koko elinkaaren yli, yhdeltä luukulta, Nummi-Pusulasta Hankoon. Mitkä ovat suurimmat haasteet ja kuinka niihin vastataan? Vuosien ponnistelujen jälkeen kehittämisyhtiö Novago on saatu pystyyn. Nyt meidän pitää vakiinnuttaa asemamme alueen yritysten tukielimenä ja yhteisenä äänitorvena. Käytännön haasteena on tavoittaa yrittäjät. Meidän on myös löydettävä happirikas yhteistyömuoto muiden palveluntarjoajien, kuntien, yritysten ja oppilaitosten kesken. Mitkä ovat uuden Novagon merkittävimmät tehtävät? Luoda Länsi-Uudellemaalle uusia työpaikkoja ja varmistaa nykyisten työpaikkojen jatkuvuus sekä kehittää alueen elinkeinoelämää. Haluamme tuoda Länsi-Uudellemaalle yhteisen kehityksen kärjen ja kannustaa yrityksiä tavoittelemaan kasvua. Mitä Novago sai aikaan ensimmäisenä 9 kuukautenaan? Uusi yhtiö aloitti vauhdikkaasti. Huhti-joulukuun aikana olimme mukana neuvomassa 146 uuden yrityksen perustamisessa ja kirjoitimme 102 starttirahalausuntoa. Saimme myös käynnistettyä hedelmällisen yhteistyön usean asiantuntijatahon kanssa. Lisäksi loimme uuden Novago-ilmeen sekä palkkasimme kolme uutta neuvonantajaa, joista kaksi palvelee Raaseporin toimipisteessä ja yksi vastaa Novagon yrityshautomon toiminnan kehittämisestä. Mihin Novago panostaa vuonna 2012? Vuonna 2012 panostamme erityisesti kahteen asiaan: yritysneuvontaan ja veteen. Ensisijaisesti lisäämme kierroksia neuvonnan ja palveluiden kehittämisessä sekä yritysten tavoittamisessa Länsi-Uudenmaan kunnissa. Toiseksi suunnittelemme parhaillaan vesi- ja ympäristöteknologiaan liittyvää osaamiskeskittymää keskitymme käynnistämään vesi-projektia ja kokoamaan yhteen yhteistyökumppanit. Suunnittelemme myös vesitoimialan yrittäjille tutkimus- ja tuotekehitystiloja uuteen yrittäjätaloon Lohjalle, jonne muutamme vuodenvaihteessa Carl-Johan Sandström Toimitusjohtaja 2

3 Novagon tuella perustettiin 38 % Länsi-Uudenmaan uusista yrityksistä. Nummi-Pusula AVAINLUVUT Karjalohja Lohja Siuntio Kuntien omistusosuudet: Raasepori Inkoo Novagon toiminta-alue 2011 lukuina asukasta, joista 70 % suomenkielisiä ja 30 % ruotsinkielisiä 2,7 % ulkomaan kansalaisia työssäkäyvää ja noin 8000 työtöntä yritystoimipaikkaa 556* uutta yritystä *Novagon toimintakautena perustettiin 380 uutta yritystä Länsi-Uudellamaalla. Novagon avainlukuja Liikevaihto (kuntarahoitus, hankkeet) 0,7 milj. euroa Tase 0,5 milj. euroa Henkilöstö 14 Yritysneuvonnan kautta perustetut yritykset 146 Kontaktit uusiin asiakkaisiin 498 Starttiasiakkaat % 6 % Hanko 6 % 10 % 6 % 1 % 41 % Hanko Inkoo Karjalohja Lohja Nummi- Pusula Raasepori Siun?o Palvelut Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Apua yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja haasteiden kohdatessa. Tukea myös sukupolvenvaihdossa ja yrityksen osto- ja myynti-tilanteessa. Yritysneuvonta on Länsi-Uudenmaan kuntien tukemaa maksutonta palvelua. Novago kehittää myös alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja -ympäristöä ja tarjoaa kokonaisvaltaista tukea nuorille yrityksille YritysLingon kautta. Jäsenyydet kansallisissa verkostoissa Novagon toimitusjohtaja Carl-Johan Sandström valittiin vuonna 2011 Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry:n hallituksen jäseneksi. SEKES:illä on merkittävä elinkeinopolitiikan koordinaattorin ja toimeenpanijan rooli. Novago on myös solminut yhteistyösopimuksen Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa ja vastaa Yritys-Suomen palveluista Länsi- Uudellamaalla. Lisäksi Novago on edustettuna useassa sekä paikallisella että lisella tasolla toimivassa kansal- verkostossa. 3

4 Oma yritys on usein yrittäjän tärkein elämäntyö. Ja yrityksestä luopuminen voi olla yhtä ainutlaatuinen tapahtuma kuin sen perustaminen. TRENDIT JA YRITTÄMINEN Markkinatrendit Yrityksille tarjottavien neuvontapalveluidenen järjestäminen Länsi-Uudellamaalla on kaivannut kehittämistä. Alueella toimi useita tahoja, ja yrittäjille eri elinkaaren vaiheissa tarjottavien palveluiden kattavuus vaihteli kunnittain. Valtakunnallisella tasolla on nähty yhdistettyjen neuvontapalveluiden edut ja mallia sovellettiin myös Länsi-Uudellamaalla perustamalla Novago. Samalla trendiä tiukemmasta yhteistyöstä eri asiantuntijatahojen kanssa päästiin toteuttamaan käytännössä ja hiomaan seudullisesti yhteistä palvelutarjontaa. Yrittäjät hakivat asiantuntija-apua ja neuvontaa etenkin rahoitus- ja omistajanvaihdosasioissa. Rahoitusta haettiin Rahoitushakemusten määrä, erityisesti pienten yritysten osalta, lisääntyi merkittävästi vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Kyseessä oli pääasiassa investointirahoitukset, mutta loppuvuonna lisääntyivät myös käyttöpääoman järjestelyt. Novagon laatimien hakemusten mukaan yritykset hakivat Finnveran rahoitusta eurolla. Myönteisen päätöksen rahoitushakemukseen sai noin 95 prosenttia hakijoista. Monissa tapauksissa Finnveran osuus on vain osarahoitus, joihin lisäksi liittyy pankkirahoitus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoitusta tai yrityskauppatilanteissa myyjän osa-rahoitusta. Novagon kautta tai sen myötävaikutuksella tehdyissä yrityskaupoissa puhutaan noin 2 2,5 milj. euron myyntihintatasosta. ja yritysten omistajat vaihtuivat Eri arvioiden mukaan yritystä tulee vaihtamaan omistajaa lähivuosina. Yrityksen sukupolven- ja omistajanvaihdoksen suunnittelussa ja valmistelussa joudutaan selvittämään useita sosiaalisia, kulttuurisia, rahoituksellisia, oikeudellisia, strategisia ja moraalisia asioita. Ratkottavana on, mistä jatkaja löytyy ja miten vaihdos käytännössä toteutetaan. Toimintavuonna Novago neuvoi 20 yritystä sukupolven- ja omistajan- vaihdossa. Yrittäjien eläkkeelle siirtyminen alkaa olla entistä kiivaampaa. Sujuvuutta asiaan on tuonut se, että jatkajien löytyminen on ollut huomattavasti helpompaa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Myös rahoitusjärjestelyt ovat hoituneet jouhevammin, ja myynnissä olevien yritysten hintapyynnöt ovat tulleet selkeästi realistiselle tasolle. SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN Aitiopaikka seudulliseen kehittämiseen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO KOKO:n perimmäinen tehtävä on kehittää alueen yrityksiä ja asukkaita palvelevaa elinkeinorakennetta, toimintaympäristöä ja -edellytyksiä. 4

5 Vesi-teema syntyi KOKO:ssa ja siirrettiin Novagon yrityshautomolle. Vuonna 2011 KOKO-ohjelma myötävaikutti alueellisen yrityskehitysyhtiön, Novagon, perustamiseen ja maatalousorganisaatioiden yhdistämiseen. Länsi-Uudenmaan imagoa rakennettiin Lähde Länteen! -yritysjulkaisulla ja yhteisellä tonttipörssi-portaalilla. Helmikuussa 2012 toteutettiin hyvin menestynyt Sparrausfoorumi II -tapahtuma, jonka tavoitteena oli Länsi- Uudenmaan yhteishengen nostaminen. Energiatehokkuuden parantamisen merkitystä kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan kunnissa ja yrityksissä selvitettiin, ja löydettiin selkeitä säästökohtia niin päästöjen kuin kustannustenkin suhteen. Myös yhteistyö matkailu-, hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen verkostojen kanssa jatkui. Novagon osalta näkyvin tulos oli elinkeinoelämän monipuolistamiseksi kehitetyn Vesi-teeman siirtäminen Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaan Novagon yrityshautomohankkeeseen. Vuoden 2013 lopussa KOKO-hankkeen rahoitus päättyy valtion leikatessa maakunnan kehittämisrahoja voimakkaasti. Sen sijaan kansallisten teemaverkostojen toiminta ja seuranta jatkuvat. Seudullisten yrityspalveluiden kehittämishanke Vuoden aikana yhteistyö eri asiantuntijoiden, kuten oppilaitosten, rahoittajien, yritysten ja kuntien välillä jatkui, tavoitteena seudullisten yrityspalveluiden kehittäminen ja Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa statuksen saaminen. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke käynnistyi huhtikuussa 2011 ja jatkuu vuoden 2013 loppuun. Hankkeen puitteissa jatkokehitettävä Yrittäjän Navigaattori -verkkopalvelu on hyvä esimerkki helposta työkalusta alueen yrittäjille tai yrittäjänä aloitteleville. Portaalia kehitetään edelleen yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen Yritys-Suomi verkkopalvelun kanssa. Kehä V Vuoden 2011 lopussa Novago otti vetovastuun Kehä V hankkeesta, joka on Hanko-Hyvinkää-Porvoo valtatie 25 ja kantatie 51 varrella olevien kuntien yhteishanke, ja keskittyy tienvarren maankäytön ja toimintojen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on Kehä V -nimen käyttöönotto kaikissa kunnissa koko tiejaksolla. Väylähankkeena tähän liittyy oleellisena Hanko-Hyvinkää -radan sähköistäminen. Osaamisen kehittäminen Pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen ja verkostoitumisen PK-PRO -hanke toteutti vuoden aikana hoivayritysten koulutuksia, teknologiayritysverkoston Myynti Muutoksessa -koulutuksen sekä käynnisti LUMOA-koulutuksen matkailualan yrityksille. Syksyllä kartoitettiin muun muassa tilitoimistojen kouluttamistarpeita. PK-PRO -hankkeen kautta asiakasyrityksiä on ohjattu seudullisten kumppanien tuki- ja rahoitusvälineiden piiriin. Hanke käynnistyi vuonna 2008, ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun a s ti. 5

6 Novagon rooli yhteisenä länsi-uusimaalaisena elinkeinoelimenä on tärkeä. Yrityksille suunnattujen neuvontapalveluiden lisäksi seudullinen elinkeinoelämä on Novagon kautta saanut keskinäisen nimittäjän. Omistajakunnat panostavat Novagoon tällä hetkellä 9,25 euroa asukasta kohti. Tämä on valtakunnallisessa vertailussa alhainen. Toimintaan saadaan laajuutta kansallisilla ja EU-rahoitetuilla projekteilla. Ensimmäinen vuosi 2011 oli järjestäytymisen vuosi, ja neuvonnan tulokset olivat siihen nähden hyviä. Toiminnan vakiintuessa ja tulostavoitteiden selkiintyessä, pääsemme vertaamaan suoritusta entistä paremmin ja kehittämään toimintaa edelleen. Olen vakuuttunut siitä, että neuvonnan mittarit lähtevät nousuun ja Novagon rooli alueellisena toimijana tulee yhä tärkeämmäksi. Sanfrid Lindblom Hallituksen puheenjohtaja HALLITUS Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös, valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä asioita. Hallituksen vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön lainoista, sijoituksista ja takauksista päättäminen sekä strategisten suunnitelmien vahvistaminen ja sparraaminen. Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi Carl-Johan Sandström. Yhtiön tilintarkastajana toimi Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab ja vastuullisena tilintarkastajana Tove Lindström- Koli, HTM, JHT. Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Novago Yrityskehitys Oy:n hallitus alkaen: HALLITUS Sanfrid Lindblom, puheenjohtaja Mikael Borgman, varapuheenjohtaja Jouko Kavander Juha-Pekka Isotupa Taina Antila Terese Grönholm Varajäsenet: Jarmo Aho, Britt-Marie Forsell, Paavo Lyytikäinen, Ritva Rissanen, Eero Soinio, Tarja Virtanen Yhtiön aloittaessa toimintansa yhtiölle asetettiin väliaikainen hallitus, joka kokoontui viisi kertaa. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: Juha-Pekka Isotupa, puheenjohtaja, Siuntion kunnanjohtaja Simo Juva, Lohjan kaupunginjohtaja Mårten Johansson, Raaseporin kaupunginjohtaja Varajäsenet: Jarl Boström, Jouko Mäkinen, Eero Soinio 6

7 TULOSLASKELMA euroa (ensimmäinen toimintavuosi) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (- tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -8 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tilikauden voitto (tappio) 29 TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Muut rahastot Tilikauden tulos 29 Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

8 YritysLingossa tuki räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Korkeatasoisia tuotekehitys ja -testaustiloja on tarjolla veden käyttöön ja käsittelyyn keskittyneille yrityksille. NOVAGOMIES MUUTTAA YRITTÄJÄTALOON Vuoden 2013 alussa Novago Yrityskehitys Oy siirtyy Lohjalle rakennettavaan moderniin Yrittäjätaloon. Samaan rakennukseen on varattu tiloja aloittaville nuorille yrityksille. YritysLingon palvelu on tarkoitettu yrityksille, joilla on selkeä tahtotila kasvaa ja kansainvälistyä, ja jotka kaipaavat tukea muun muassa markkinalähtöisen yritystoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn rakentamiseen. Novago Yrityskehitys Oy Kauppakatu 6, FI Lohja Raaseporintie 9, FI Tammisaari

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Årsredovisning

Vuosikertomus 2013 Årsredovisning Vuosikertomus 2013 Årsredovisning Novago palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrittäjiä Hangossa, Inkoossa, Lohjalla, Raaseporissa ja Siuntiossa. Meiltä saa tukea liikeidean kehittämisestä oikeiden

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

SMARTUM OY VUOSIKERTOMUS 2013

SMARTUM OY VUOSIKERTOMUS 2013 SMARTUM OY VUOSIKERTOMUS 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013 VUOSIKERTOMUS HUOMIONOSOITUSTEN VUOSI Mennyt vuosi oli upea monella tapaa. Helmikuussa 2014 saimme palkinnon pitkään tehdystä työstä yrityskulttuurimme

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 1 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Seutuhallitus 16.3.2012 Tarkastuslautakunta 11.5.2012 Seutuvaltuusto 7.6.2012 2 (66) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2011 Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013

LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 1 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 2 Arvot 4 2.1 Lappilaisuus 4 2.2 Kumppanuus 4 2.3 Erinomaisuus 4 3 Missio 4 4 Visio 4 5 Hallinto 5 5.1 Turvallisuus 5 5.2 Kehittäminen 5 6 Toimintastrategia

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy TOIMINTAKERTOMUS 2011 Teknologiakeskus Innopark Oy Innopark Programmes Oy Toimintakertomus // Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Innopark kehitys...4 Innopark kehitys // Ohjelmat ja hankkeet...8

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO

TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO TOIMINTAKERTOMUS 2001 YLIOPISTOPAINO TULEVAISUUS ON JO PAINOSSA. Toimitusjohtajan katsaus Kun vuosi 2000 oli Yliopistopainolle voimakkaan liikevaihdon kasvun ja tuloksen vuosi, vuotta 2001 voidaan pitää

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Kasvuyritysten vuosi 2011. Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy

Kasvuyritysten vuosi 2011. Länsi-Suomen Kasvukolmio Oy. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...4 2. KEULINK -YHTIÖIDEN HALLITUKSET JA TILINTARKASTAJAT...7 3. KEULINK -YHTIÖIDEN OSAKKAAT...8 4. KEULINK OY:N KEHITTÄMISTOIMINTA... 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011. Kokkolan kaupunginvaltuusto 18.6.2012 53

TILINPÄÄTÖS 2011. Kokkolan kaupunginvaltuusto 18.6.2012 53 TILINPÄÄTÖS 2011 Kokkolan kaupunginvaltuusto 18.6.2012 53 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KATSAUS VUOTEEN 2011...1 1.2. Kokkolan kaupungin hallinto...5 1.2.1. Kokkolan kaupunginvaltuusto...5 1.2.2.

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 2 2. Yleinen

Lisätiedot