TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara Tiina Joensivu Leena Jokila Killi Kork Jarmo Lyytinen Heikki Mäkinen-Aakula Marjo Parviainen Olli-Poika Sasi Ilkka varajäsenet: Siren Elina Skogberg Pertti Arvela Ari Virtanen Sirkkaliisa Kivistö Anneli Silvennoinen Seppo Kaminen Tuomo Petäkoski-Hult Tuula Tomminen Antti Kouhia Raimo Jokinen Kaarina Kajan Maija Helin Matti Muut osallistujat: Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Viitasaari Olli seutujohtaja, esittelijä, TKS seutusihteeri, sihteeri, TKS kuntajohtajakokouksen 1. vpj., Lempäälä Kutsutut: Helena Rissanen Mikko Aaltonen puheenjohtaja sihteeri 29 Juhani Pohjonen sihteeri ja /23

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2014 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Tiina Elovaara Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2014 Todistaa Juhani Pohjonen 2/23

3 Käsiteltävät asiat: 25 KOKOUKSEN AVAUS 4 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 6 28 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 29 JOHTAJASOPIMUS KUNTAYHTYMÄN SITOMATTOMAN RAHOITUKSEN KOHDISTAMISPERIAATTEET VUONNA LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVAVAIHTOEHDOISTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 23 3/23

4 25 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös. 1. varapuheenjohtaja Helena Rissanen avasi kokouksen klo /23

5 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/23

6 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Hallintosäännön 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Varapuheenjohtaja Rissanen: pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Tiina Elovaara. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/23

7 28 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntien ajankohtaiset, yhteistyöhön vaikuttavat asiat Seutuselvityksen jatkotoimenpiteet ovat muuttuneet esitetyn sotemallin johdiosta. Seutuyksikkö: Ministeri Pia Viitanen vieraili seututoimistolla Tampere, Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat allekirjoittaneet ja lähettäneet yhteisen kannanoton sote-järjestämislakiehdotuksesta sosiaali- ja terveysministeriöön kuntakohtaisten lausuntojen lisäksi. Liite Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu selvityksen ohjausryhmä kokoontuu 23.4 toteamaan kunnallisvaltuustojen selvitystä koskevat päätökset ja käynnistämään mahdollisen jatkoselvityksen valmistelun. MAL2-aiesopimuksen seurantakokous pidetään Helsingissä klo Ylikunnallisten organisaatioiden yhteisen toimitilan suunnittelu, tilannekatsaus Muistiot ja kokoustiedotteet: Kuntajohtajakokous ja MASTO-työryhmä kokoustiedote 6.2. LIIKJ-työryhmä kokoustiedote Seutuhallituksen kokoustiedote Ennakkotiedot tammikuun 2014 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Muutos, joulutammi Muutos%, joulu-tammi Väkiluku, Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,0 % ,8 Lempäälä ,0 % ,9 Nokia ,0 % ,6 Orivesi ,1 % ,6 Pirkkala ,2 % ,5 Tampere ,0 % ,7 Vesilahti ,1 % ,2 Ylöjärvi ,0 % ,0 Kaupunkiseutu ,0 % ,9 7/23

8 Kehyskunnat ,0 % ,2 Pirkanmaa ,0 % ,5 Suomi ,0 % ,5 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 8/23

9 29 JOHTAJASOPIMUS 2014 Seutusihteeri Pohjonen Seutuhallitus on todennut seutujohtajan valintapäätöksessä, että kuntayhtymän ja seutujohtajan välille laaditaan johtajasopimus. Johtajasopimuksessa määritellään mm. seutujohtajan työn tavoitteet, tehtävät ja työnjako seutuhallinnon poliittisen johdon kanssa. Lisäksi sopimuksissa käsitellään työn ehtoja kuten palvelusuhteen laatua, palkkausta, täydennyskoulutusta, työajan käyttöä ja toimivaltuuksia. Sopimus on tarkoituksenmukaista tarkistaa kerran vuodessa, jolloin seutujohtaja ja luottamushenkilöjohto käyvät tavoite- ja tuloskeskustelun. Seutuhallitus vahvisti seutujohtajasopimuksen vuodelle 2013 kokouksessaan Arviointikeskustelu vuoden 2013 tulosten osalta ja vuoden 2014 tavoitteiden osalta on käyty , ja siihen osallistuivat seutuhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, kuntajohtajakokouksen puheenjohtaja ja seutujohtaja. Seutuhallituksen päätöksen 118 / mukaan muut kuin seutujohtajasopimuksessa olevat seutujohtajaa koskevat etuisuudet, virkamatkat yms. asiat päättää seutuhallituksen puheenjohtaja. Liitteet (lähetetään vain seutuhallituksen varsinaisille jäsenille): - seutujohtajan sopimus ja tuloskortti vuodelle seutujohtajan tuloskortti vuodelta 2013 Seutujohtaja Päivi Nurminen ja seutusihteeri Juhani Pohjonen poistuivat kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Mikko Aaltonen. Päätösehdotus. Seutuhallitus Vaarapuheenjohtaja Rissanen: Seutuhallitus päättää hyväksyä seutujohtajan tuloskortin raportoinnin vuodelta 2013, hyväksyä seutujohtajasopimuksen vuodelle 2014 ja hyväksyä seutujohtajan tuloskortin vuodelle Päätös. Varapuheenjohtaja Rissanen teki keskustelun aluksi täydennetyn päätösehdotuksen: 9/23

10 Seutuhallitus päättää hyväksyä seutujohtajan tuloskortin raportoinnin vuodelta 2013, hyväksyä seutujohtajasopimuksen vuodelle 2014, hyväksyä seutujohtajan tuloskortin vuodelle 2014, että seutujohtajan palkkaus jatkuu entisenä, sopimuskaudelle tulevat KVTES:n mukaiset korotukset huomioiden ja että seutujohtajalle myönnetään vuoden 2013 aikana tehdystä aktiivisesta ja tuloksellisesta työstä kertapalkkio, josta seutuhallituksen puheenjohtaja voi päättää tarkemmin. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , Seutujohtaja Nurminen ja seutusihteeri Pohjonen palasivat kokoukseen. Seutusihteeri Pohjonen jatkoi kokouksen pöytäkirjanpitäjänä. 10/23

11 30 KUNTAYHTYMÄN SITOMATTOMAN RAHOITUKSEN KOHDISTAMISPERIAATTEET VUONNA 2014 Seutujohtaja Nurminen Yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymälle vuodelle 2014 talousarvion, johon sisältyy euron sitomaton määräraha. Ns. toimintarahalla hankitaan erityisosaamista kuntayhtymän asiantuntijoiden rinnalle siten, että toiminnallisten tavoitteet voidaan saavuttaa. Sitomaton rahoitus esitetään kohdistettavaksi kolmeen kokonaisuuteen 1) Rakennesuunnitelmatyö 2) MAL-aiesopimuksen mukaiset toimenpiteet 3) Muu rahoitus, joka sisältää myös varautumisen elinvoimaselvityksen jatkotyöhön Rakennesuunnitelmatyö euroa Rakennesuunnitelman uudistaminen saatetaan loppuun hyväksytyn työsuunnitelman mukaan. Työvaiheita 2014 ovat vaihtoehdot, luonnos ja ehdotus sekä kuntien päätöskäsittely. Kirjallisen raportin lisäksi syntyy sähköinen rakennesuunnitelmakartta. Rakennesuunnitelman uudistus valmistuu loppuvuodesta 2014, jolloin toteutetaan sen päätöksentekoa ja jalkauttamista edistävä erillisviestintä kaupunkiseudun alueella. MAL2-sopimuksen mukaiset toimenpiteet euroa Paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien hyödyntäminen käynnistetään kuntien paikkatiedon yhdenmukaistamisella ja jakamisella seudulliseen käyttöön. Noin 12 kk:n projektiin haetaan lisärahoitusta kuntayhtymän ulkopuolelta. Muut toimenpiteet koskevat MAL-sopimuksessa mainitun liikkumisen ohjaustoiminnan osarahoitusta ja seudullisen pyöräilyviitoituksen viimeistelyä. Muu rahoitus Muuta rahoitusta kohdistetaan hyvinvointipalvelujen sähköisten toimintamallien edistämiseen erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tämän lisäksi on varattu rahoitusta seutuyhteistyön yleiseen kehittämiseen. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää 11/23

12 hyväksyä sitomattoman rahoituksen kohdentamisen pääperiaatteet 2014 ja että seutujohtaja voi hyväksyä tarpeellisia muutoksia sitomattomaan rahoitukseen käyttövuoden aikana. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 12/23

13 31 LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVAVAIHTOEHDOISTA Seutusihteeri Pohjonen Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi raportti on valmistunut. Koko Pirkanmaata koskevissa maankäyttövaihtoehdoissa on esitelty neljä erilaista liikennejärjestelmän ja maankäytön kokonaisuutta. Kaikista neljästä maankäyttövaihtoehdosta on laadittu erikseen Tampereen ydinkaupunki-seutua koskeva tarkempi tarkastelu, jossa käsitellään yhdyskuntarakenteen keskeisiä kysymyksiä. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi -raportti on nähtävillä välisen ajan, ja siihen on pyydetty palautetta mennessä. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Koko Pirkanmaata koskevissa maankäyttövaihtoehdoissa on esitelty neljä erilaista liikennejärjestelmän ja maankäytön kokonaisuutta. Kaikista neljästä maankäyttövaihtoehdosta on laadittu erikseen Tampereen ydinkaupunkiseutua koskeva tarkempi tarkastelu, jossa käsitellään yhdyskuntarakenteen keskeisiä kysymyksiä. Vaihtoehdot ovat Aurinko 1, Aurinko 2, Planeetat ja Tähdet. Pirkanmaan liitto laatii kevään 2014 aikana vaihtoehdoista, vaikutusten arviointituloksista ja saadusta palautteesta perusratkaisun, joka luon pohjan maakuntakaavaluonnokselle. Pirkanmaan liitto on pyytänyt maakunnan kuntia kiinnittämään lausunnoissaan huomiota seuraaviin kysymyksiin: - Mikä vaihtoehdoista tuottaa kuntanne /seutunne näkökulmasta ympäristön kannalta kestävintä ja elinkeinotoiminnan kannalta kilpailukykyisintä yhdyskuntarakennetta ja millä perusteella? - Mitkä ovat keskeisimmät eri vaihtoehdoista syntyvät tavoitteet ja johtopäätelmät, jotka tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon? - Minkä vaihtoehdon toteuttamiseen kuntanne/seutunne voimavarat parhaiten riittävät? Lausunto: Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa uudistaa yhteistä rakennesuunnitelmansa samanaikaisesti Pirkanmaan liiton maakuntakaavavalmistelun kanssa. Rakennesuunnitelman uudistamisen tähtäimeksi on otettu maakuntakaavan tavoin vuosi Kaupunkiseudun näkökulmasta on tärkeää, että maakunnan keskusalue ja kehityksen veturi huomioidaan maakuntakaavassa alueen kehitysedellytyksiä tukien. Maakuntakaavan maankäyttövaihtoehdoista lausutaan alla rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuuden kehyksessä. 13/23

14 Tampereen kaupunkiseutu varautuu noin asukkaan väestönkasvuun vuosina Luku vastaa maakuntakaavan molempia Aurinko-maankäyttövaihtoehtoja. Kaupunkiseudun kunnat painottavat yhdyskuntasuunnittelun yhteistyössään nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydentämistä, keskusten vahvistamista sekä olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämistä. Yhdyskuntarakenteen tulee tukea laadukkaan joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Maankäyttövaihtoehdoista erityisesti Aurinko 2, mutta myös Aurinko 1, vastaa kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tavoitteita. Maankäyttövaihtoehdoista Aurinko 2 tukee parhaiten keskusten kehittymistä monipuolisiksi asumisen, työn, palvelujen ja vapaa-ajan ympäristöiksi sekä joukkoliikenteen solmukohdiksi. Aurinko 2 luo mahdollisuuksia sekoittuneelle maankäytölle ja kaupunkimaiselle rakennetulle ympäristölle. Aurinko 1 luo mahdollisuuksia asuinalueiden profiloitumiselle. Tampereen kaupunkiseudulle on erittäin tärkeää luoda kattava ja tehokas joukkoliikenneratkaisu sekä hyvä palvelujen saavutettavuus. Aurinko 2 tarjoaa parhaat edellytykset monipuolisen ja vahvan joukkoliikenteen kehittämiselle sekä palvelujen hyvälle saavutettavuudelle. Myös Aurinko 1 on kaupunkiseudun joukkoliikenteen ja palvelujen saavutettavuuden näkökulmista vahva siinä ratikka korostuu enemmän kuin Aurinko 2:ssa. Molemmissa vaihtoehdoissa on kuitenkin mukana raideliikenteen ratkaisuesityksiä, jotka eivät tue kaupunkiseudun kuntien yhteistä näkemystä. Lähiliikenteen suuntia tulisi olla Lempäälä, Nokia ja Orivesi, mutta Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala (keskusta/lamminrahka) tulisi olla kaupunkiraitiotiehen perustuvia. Monipuolisten ja vahvojen keskusten edellytyksiä yrityselämän kasvulle tulee tukea. Selkeästi työpaikka-alueiksi profiloituvia alueita tulee myös olla riittävästi erilaisiin tarpeisiin sekä yhdyskuntarakenteen sisällä että sen ulkopuolella. Molemmat Aurinko-vaihtoehdot tarjoavat elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä sekä sekoittuneeseen rakenteeseen että sen ulkopuolelle. Aurinko 2 mahdollistaa kattavimmin seudullisesti merkittävien hankkeiden (järjestelyratapihan siirto, läntinen ratayhteys, keskusjätevedenpuhdistamo, lentokentän alueen kehittäminen, vt:n 3 oikaisu sekä 2-kehä) hankkeiden toteutuksen ja maankäytön potentiaalin hyödyntämisen. On tärkeää huomioida, että monen em. hankkeen toteutuminen on vielä hyvin epävarmaa, ja toteutuessaankin ajoittuu pitkälle tulevaisuuteen. Kunnille tulee antaa riittävät mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen ajalle ennen hankkeiden mahdollista toteutumista. Planeetat-vaihtoehto nojautuu vahvasti lähijunaan ja asemanseutujen kasvattamiseen. Vaihtoehto edellyttää suuria pitkän aikavälin panostuksia valtakunnalliseen rataverkkoon, eikä se tarjoa mahdollisuuksia mer- 14/23

15 kittävään maankäyttöön ja väestönkasvun ohjaamiseen lähimpien vuosikymmenten aikana. Tähdet-vaihtoehto on maakunnallisen kasvun jakautumisen suhteen epärealistinen. Voimakas kaupungistuminen jatkuu ja maakunnan kasvu kohdistuu lähes kokonaan Tampereen kaupunkiseudulle. Maakuntakaavan tulee tarjota mahdollisuuksia voimakkaan kaupungistumisen vastaanotolle. Lisäksi Tähdet-malli sisältää kustannuksiltaan mittavia yhdyskuntarakenteen laajentumisalueita sekä rakenteen ulkoreunan kasvualueita. Maakuntakaava 2040 ja rakennesuunnitelma 2040 ovat samanaikaisesti lausuttavina. Molemmissa edetään seuraavaksi luonnosvaiheeseen. Luonnosvaiheessa tulee varmistaa linjausten yhteensopivuus. Maakuntakaava on yleispiirteinen ja kaavamerkinnöiltään strateginen, kun taas rakennesuunnitelma keskittyy kaupunkiseudun yhtenäiseen taajamaalueeseen, joukkoliikenteen ratkaisuihin ja palveluverkkoon sekä näihin liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn lausunnon. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pirkanmaan liitto, MASTO seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 15/23

16 32 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Seutusihteeri Pohjonen Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Sen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Vuosi 2013 oli kuntayhtymän seitsemäs kokonainen toimintavuosi. Seutuyksikkö toimi aikaisempia vuosia vastaavalla resurssitasolla. Perusvoimavarana on ollut oman henkilökunnan ja kuntien johtavien viranhaltijoiden työskentely, joka on organisoitu vuoden 2013 keväällä uudistettujen seututyöryhmien kautta. Käytettävissä oli myös euron hankemääräraha, jolla on voitu hankkia ulkopuolista osaamista seutuyhteistyön tarpeiden mukaisesti. Yhtymäkokous asetti vuodelle 2013 yhteensä 23 toiminnallista tavoitetta maankäytön, asumisen ja liikenteen, hyvinvointipalvelujen ja mm. seutuviestinnän teemoille. Tavoitteista toteutui kokonaan tai pääosin 19 kpl (83 %). Toteutumatta jäi 4 tavoitetta, jotka koskivat: suun terveydenhuollon jatko-organisointia, palveluverkon seudullisten pääperiaatteiden valmistumista, paikkatietotuotantoa ja raideliikenteen kokonaisratkaisua. Tavoitteiden toteutumisessa onnistumista voidaan pitää hyvänä. Toteutuminen on raportoitu tavoitekohtaisesti toimintakertomuksessa. Perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu kokonaisuudessaan kuntien maksuosuuksilla, jotka nousivat vuoden 2012 tasosta 1,3 %. Vuoden 2013 maksuosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti. TA 2012 KUNTIEN MAKSUOSUUDET TA 2013 TOT 2013 Muutos % Yhteensä , Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi /23

17 Kuntayhtymä on ollut kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) teemaverkoston toteuttajaorganisaatio vuodesta 2010 alkaen. Vuoden 2013 aikana MAL-verkostoon osallistui Tampereen kaupunkiseudun lisäksi 14 muuta kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Osallistujat vastasivat myös verkoston toiminnan rahoittamisesta. MAL-verkoston toiminta on vakiintunut vähän yli euron laajuiseksi kokonaisuudeksi. Talousarvio vuodelle 2013 oli laadittu tulojen ja menojen osalta samansuuruisena. Tilinpäätös näyttää ,10 euron ylijäämää, josta ,47 euroa kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudessa. Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta * Toimintatuotot , ,55 Toimintakulut , ,08 Toimintakate , ,53 Muut rahoitustuotot 11,63 39,11 Muut rahoituskulut - 414,52-575,56 Vuosikate , ,98 Tilikauden tulos , ,98 Tilikauden ylijäämä/(- alijäämä) , ,98 * vuoden 2012 luvuissa on vielä mukana koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Kuntayhtymän vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset olivat alijäämäiset, joten tilinpäätöksessä esitetään, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen oman pääoman vuoden yli-/alijäämätilille. Tämän jälkeen taseessa on yhteensä ,67 euroa kertynyttä ylijäämää. Kuntayhtymän maksuvalmius oli 154 (58) päivää. Keskimäärin maksuvalmius oli vuoden 2013 aikana 79 päivää. Jäsenkuntien hyväksymä periaate on ollut, että kuntayhtymällä voi olla noin 60 päivän maksuvalmius. Liite: - Kuntayhtymän tilinpäätös Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää 17/23

18 allekirjoittaa tilinpäätöksen, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. tilintarkastaja, TARLA seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 18/23

19 33 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Seutusihteeri Pohjonen Perussopimuksen 4 :n 3. kohdan mukaan yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että yhtymäkokous kutsutaan koolle klo ja että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jäsenkunnat, yhtymäkokousedustajat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 19/23

20 34 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 51, 89 ja 93 :n sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat 6-18/ asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. Liite: - koonti seutujohtajan päätöksistä 6-18/ Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Ikonen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 6-13/ ja että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ottooikeutta. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 20/23

21 35 SEURAAVAT KOKOUKSET Keskiviikkoisin klo 9.00 alkaen aiheina mm: - Tampere-Pirkkala lentokentän kehittäminen, AiRRport- hankkeen esittely - Rakennesuunnitelmalausunnot ja linjaratkaisun pääperiaatteet - MAL2- aiesopimuksen seurantaraportin 2013 hyväksyminen aiheina mm: - Nokian kaupungin ajankohtaiskatsaus (kokous Nokialla) - Paikkatietopohjaisen seutusuunnittelun kehittäminen aiheina mm: - Rakennesuunnitelmaluonnos - Palveluverkon suunnittelun seudulliset pääperiaatteet, luonnos Syyskauden kokoukset: 27.8., 24.9., , ja /23

22 36 MUUT ASIAT Tiina Elovaara kiinnitti huomiota PSHP:n syöpäosaston hankalaan tilanteeseen. Lisäksi hän kiinnitti huomiota päivittäiseen sote-yhteistyöhön seudun kuntien välillä. Jarmo Kork kertoi, että Nokia selvittää uudelleen jätevesihuollon järjestämisvaihtoehdot mm. mahdollisen keskusjätevedenpuhdistamoon mukaan lähtemisen. 22/23

23 37 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Varapuheenjohtaja Rissanen päätti kokouksen klo /23

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014 Aika: maanantai 6.10.2014 klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2012 29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 49 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 94

Lisätiedot