LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT"

Transkriptio

1 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M Pur-ait Oy Lyhtytie 24, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

2 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver SISÄLTÖ: OHJAUSKESKUS Tuotekuvaus...3 Kokoonpano...3 Tehokortti E6-1L ja liitinkortti E6-2L...3 Ohjelmaversio...4 CON3- ja CON4-kortit...4 Rajakytkimet ja oven pysähtymispaikkojen säätö...4 Moottorin suojaus...5 Automaattinen sulkeutuminen...5 Käyntiajan rajoitin...5 Kiinniohjauksen valvonta...6 Seis-painikkeen toiminta automaattisessa sulkeutumisessa...6 Suunnanvaihtohidastus...6 Tuntoreunan toiminta...6 Pneumaattinen/sähköinen tuntoreuna...6 Radio-ohjauksen valinta koko- tai puoliaukkoon...7 Yksipainikeohjaus (impulssiohjaus)...7 Elektroniikkakortille integroitu lähetin/vastaanotintyyppisen varmistusvalokennon vahvistin...8 Valokennon testaus...8 Erillinen varmistusvalokenno E6-4, 1-kanavainen...9 Erillinen varmistusvalokenno EU2-4, 1-/2-kanavainen...10 Reunaliittimellä varustetun lisälaitekortin asentaminen...11 Varoitusvalo-ohjaus...12 Varoitusvalo-ohjauskortti E Kuittaava automaattisulun kortti E Kuittauspulssien lukumäärä...15 Vianhakuohje...15 Ovi avautuu, mutta ei sulkeudu...15 Jos ovi ei avaudu...15 Rajojen toimintatilaa indikoivat valodiodit...15 Huolto...15 Tekniset tiedot...15 Teho-osan kortin e6-1l kytkentäkaavio, piir.no Ohjausjännitekaavio auki- ja kiinniohjauksille, piir.no. 336L...17 Ohjauslaitteiden sis. Ryhmittely elektroniikassa, piir.no. 337L...18 Toimilaitteiden kytkentäkaavio, piir.no. 340L...19 Ohjauskortit con3 ja con4, kytkentäkaaviot, piir.no. 385L...20 RADIO-OHJAUS...21 AJONEUVOILMAISIN...24 AJONEUVOILMAISIMET SILMUKAN ASENNUS- JA VALMISTUSOHJE...25 PORTTIKONEISTO KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE...27

3 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver OHJAUSKESKUS TUOTEKUVAUS Ohjauskeskus E6L on OVITOR OY:n perusohjauskeskus automaattisille oville, porteille ja vastaaville. E6L:n ohjauslogiikka on toteutettu ohjelmallisesti. Turvapiirit on kytketty suoraan sarjaan moottorin ohjauksen kanssa siten, ettei mikään turvallisuuteen liittyvä toiminta ole riippuvainen ohjelman tai elektroniikan tilasta. Perusversiossa moottorin ohjaus tapahtuu suunnanvaihtokontaktoreilla, mutta erikoisjärjestelyin myös muunlainen moottorin ohjaus on mahdollista, esim. syöttö taajuusmuuttajan kautta. Perusversiota on mahdollista laajentaa asentamalla valmiina oleviin liitinkantoihin oheislaite- ja lisätoimintokortteja. Radiovastaanottimelle on peruskortilla kanta, samoin ylimääräiselle varmistusvalokennokortille on oma kantansa. Muut lisäkortit asennetaan kolmeen väyläliittimeen. Tavanomaiset perusasetukset, kuten automaattisen sulkeutumisen aika ja käyntiajan rajoittimen aika, tehdään kortilla olevilla kiertokytkimillä. Joitain toimintatapaan liittyviä perusasioita voidaan asettaa kortilla olevalla DIP-tyyppisellä valintakytkimellä ja oikosulkupaloilla. Oheislaitteiden toimintatilaa ilmaisevat valodiodit ovat riviliittimen yläpuolella, ohjelman ja prosessorin toimintatila voidaan todeta toimintaa kuvaavista valodiodeista. Ohjausjärjestelmällä on mahdollisuus tarkistaa käytettävien laitteiden ja itse oven kuntoa, kuten esim. tuntoreunan testaus, suojavalokennon testaus ja oven tasapainotuksen kunto kuormituksen valvonnan avulla. Ohjausjärjestelmässä on huomioitu myös paloovikäytöissä tarvittava toiminta palohälytystilanteessa. KOKOONPANO Jos käyttökoneistona on tavanomainen yksinopeuksinen 3- vaihemoottori, jonka nimellisvirta on pienempi kuin 6A, keskus koostuu oheisen kuvan mukaisesti kahdesta liittimillä toisiinsa kytketystä kortista E6-1L ja E6-2L. Kortti E6-2L Väyläliittimet lisätoimintokorteille: var.valokortti E var.valokortti E VPLV kortti E SUTI kortti E kuittaava automaattisulun kortti E ohjelmakortti E SUPU kortti E VLV-kortti E6-VLV huoltopääte Ohjausjännitemuuntaja Apureleet Kortti E6-1L X X201 X204 H203 X205 K3 J3 F3 K E6-1L X101 H OVITOR OY H302 H301 H F S301 H9 R308 Liitin integr. valokennon lähettimelle ja vastaanottimelle Radiovastaanottimen kanta SEMS H15 T1 H19 BUS1 BUS2 BUS3 X4 H25 H31 H34 H37 F2 X N N U V W X1 X2 STOP X20 1 Liitin painikkeille kannessa OPEN CLOSE E6-2L 10 K12 J H46 J ON S S5 1 7 H47 H49 Q1 H50 J6 H51 H53 S133 S132 S X A X202 H104 H103 H102 H101 H100 H H56 AK X103 K11 X K X14 X102 X207 L3 L2 L1 Ohjelmapiiri Aika-asetusten kiertokytkimet Ohjaustavan valinnan DIPkytkimet Kanta erillisen varmistusvalokennon vahv.kortille Riviliittimet ohjauslaitteille Moottorin suuntakontaktorit Pääkytkin Kuva 1. Ohjauskeskus E6L TEHOKORTTI E6-1L JA LIITINKORTTI E6-2L Kortti E6-1L on tehokortti, jolla on moottorin suuntakontaktorit, ohjausjännitemuuntaja, oheistoimintojen apureleet ja tarvittaessa pääkytkin. Koneistoille, joissa moottorin nimellisvirta on suurempi kuin 6A tai joissa on erikoismoottori, ohjauskeskuksen teho-osa tehdään johdottamalla eikä tehokorttia E6-1L käytetä. Kortti E6-2L on liitin/elektroniikkakortti. Kortilla sijaitsevat ohjauslaitteiden riviliittimet, pikaliitin kanteen tulevalle painikkeelle, integroitu suojavalokennovahvistin, kanta erilliselle suojavalokennolle, kanta sähköisen tuntoreunan valvontayksikölle, kanta yksikanavaiselle radiovastaanottimelle, ohjaustavan valinnan DIPkytkimet/oikosulkupalat ja aika-asetusten kiertokytkimet. Kortilla sijaitsee myös väyläliittimet jäljempänä esitetyille lisätoimintokorteille, joilla keskuksen toiminta voidaan tehdä vieläkin monipuolisemmaksi.

4 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver OHJELMAVERSIO Kun keskukseen kytketään jännitteet ja huoltopääte on kytkettynä väyläliittimeen, näyttää huoltopääte hetken aikaa ohjelmaversionumeroa, esim Käyttäjän ohjekirja on myös versioitu numerolla, esim Jos ohjelmaversiossa on eri numero kuin ohjekirjassa, ei keskuksen ohjelma välttämättä toteuta ohjekirjan esittämiä toimintoja. Keskuksen ohjelma voidaan päivittää esim. muistikortilla tai tietokoneella. Yksinkertaisinta on päivittää ohjelma muistikortilla. Muistikortti asennetaan jännitteettömänä prosessorin vieressä olevaan kantaan X14. Kytkettäessä jännitteet päivittyy ohjelma automaattisesti. Päivitys kestää jonkin aikaa ja tällöin vilkkuvat ledit H101...H104. Kun päivitys on toteutunut, lopettavat ledit vilkkumisen. Tämän jälkeen käännetään keskuksesta jännitteet pois ja poistetaan muistikortti paikoiltaan ja tämän jälkeen keskus on jännitteiden kytkeytyessä toimintavalmis. CON3- JA CON4-KORTIT Erikoiskeskuksissa, joissa tehokorttia E6-1L ei käytetä, tehokortilla olevat oheistoimintoihin tarvittavat releet K3 ja K4 korvataan erillisellä keskukseen asennettavalla CON3- tai CON4-kortilla. Samoin, jos tehokortilla olevat releet ovat jo käytössä ja tarvitaan lisätoimintoja, esim. toiselle lisälaitekortille, on käytettävä lisänä CON3- tai CON4-korttia. CON4-kortilla on kaksi relettä K3 ja K4 ja ne toimivat samalla tavalla kuin niitä ohjaava lisälaitekortti ohjaisi releitä K3 ja K4 tehokortilla E6-1L tai CON3 CON3-kortilla on viisi relettä K3, K4, K5, K6 ja K7. Releistä K3 ja K4 toimivat kuten edellä on esitetty. Releiden K5, K6 ja K7 toiminnan määrittää niitä ohjaava lisälaitekortti. Lisälaitekorttien toiminta on esitetty jäljempänä tässä ohjekirjassa. CON3- ja CON4- kortit ovat kytkennältään ohjekirjan loppuosassa olevan piirustuksen 385L mukaiset. Kiinnitystavasta riippuen CON4- korttia on kahta eri versiota, A ja B. E6-sovelluksissa voidaan käyttää vain versiota A. CON3 Kiinnityskisko CON4 Kuva 2. Kortit CON3 ja CON4. RAJAKYTKIMET JA OVEN PYSÄHTYMISPAIKKOJEN SÄÄTÖ Ohjauskeskuksella E6L ohjataan käyttökoneistoja, joiden pysähtymispaikkoja asetellaan mekaanisilla rajakytkimillä. Normaalissa käytössä tarvitaan 3 rajakytkintä: aukiraja, kiinniraja ja turvalaiteraja. Auki- ja kiinnirajan kärjet avautuvat oven saavuttaessa ääriasentonsa. Turvalaiterajan kärjet sulkeutuvat 5-50mmennen oven kiinniasentoa. Turvalaiteraja poistaa ohjauksesta avaavan toiminnon, mutta pysäyttää oven suojalaitteen impulssista. Toiminto estää oven avautumisen uudelleen, kun tuntoreuna osuu lattiaan tai karmiin. Pysäyttävä toiminto voidaan poistaa niissä tapauksissa, kun kyseessä on oven molemmissa törmäävissä etureunoissa olevilla tuntoreunoilla varustettu taitto-ovi, jossa tuntoreunat koskettavat toisiaan ennen oven täyttä kiinniasentoa. Puoliaukkotoimintaa varten tarvitaan lisäksi puoliaukiraja, jonka kärjet sulkeutuvat puoliaukiasennossa. Rajojen toimintatilaa indikoivat valodiodit H49-H51 ja H53, vrt. piirustus no. 336L. Piirustuksessa kärkien asento vastaa rajakytkimien kärkien mekaanista ja sähköistä asentoa, kun ovi on kiinni. Valodiodien toiminta riippuu myös niiden edelle sarjaan kytkettyjen toimilaitteiden tilasta. Rajat on helpointa säätää, kun ohjaus on aseteltu pakko-ohjatuksi. Ohjaus muutetaan pakko-ohjatuksi aukisuuntaan piikkiriman J6 oikosulkupalalla no. 2 ja kiinnisuuntaan piikkiriman J6 oikosulkupalalla no. 3. Ohjaus on pakko-ohjattu, kun oikosulkupala on paikoillaan. Kun rajat on säädetty kohdalleen, otetaan oikosulkupalat pois ja ohjaus muuttuu impulssiohjaukseksi.

5 0 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver MOOTTORIN SUOJAUS Ohjauskeskuksessa E6L moottorin suojaus on tarkoitettu toteutettavaksi moottorin käämityksessä olevalla suojalla. Suojan kosketin avautuu moottorin lämmetessä vian tai ylikuormituksen johdosta. Normaalisti käytettävän suojan kosketin avautuu +130 C:ssa ja sulkeutuu moottorin jäähdyttyä +80 C lämpötilaan. Suojan kytkentäkyky on 250Vac 1,6A cos fii =0,6 ja 2,5A cos fii=1. Suoja kytketään normaalisti kortilla E6-1L oleviin liittimiin 101 ja 102, vrt. piirustus no. 443 ja tapauskohtainen johdotuskaavio. Jos jännite on suurempi kuin 230Vac, suoja on kytkettävä esim. ohjauksen 24V:n puolelle SEIS-piiriin. Tällöin liittimet 101 ja 102 on yhdistettävä oikosulkulenkillä. Useimmissa OVITOR OY:n toimittamissa koneistoissa kyseinen suoja on valmiina. Koneistot, joissa on erikoismoottori ja/tai suoja puuttuu, on suojattava erillisellä moottorin lämpöreleellä tai moottorisuojakytkimellä. Koneiston moottoria ei saa jättää suojaamatta. AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN Keskuksen riviliittimiin 12 ja 13 kytketyllä valintakytkimellä ovi tai vastaava saadaan sulkeutumaan automaattisesti auki- ja puoliaukiasennosta, kun kytkimen kärjet ovat kiinni. Kytkimen kärkien ollessa auki ei automaattista sulkeutumista tapahdu, vrt. piirustus no. 337L. Automaattisulun käyttö ei ole sallittua ilman riittäviä suojalaitteita. Automaattisen sulkeutumisen viive eli oven aukioloaika asetetaan kortin E6-2L oikeassa yläkulmassa olevalla kiertokytkimellä S133, ja piikkiriman J4 jumpperilla no.8. HUOM! kiertokytkimen asennossa 0 ja jumpperin ollessa pois paikoiltaan ei automaattista sulkeutumista ole. Aika määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti kiertokytkimen asennosta. Jos ohjaimessa on huoltopääte E6-6-02/3E, kiertokytkimen asentoa muutettaessa näytöllä näkyy hetken teksti A 80 ja sen jälkeen asetettu aika. Aukioloaika (s) Aukioloaika (s) Aukioloaika (s) Aukioloaika (s) S133 asento J4 jumpperi J4 jumpperi S133 asento J4 jumpperi J4 jumpperi no.8 OFF no.8 ON no.8 OFF no.8 ON 0 Ei autosulkua A B C D E F KÄYNTIAJAN RAJOITIN Ohjauskeskuksessa E6L on suojalaitteena käyntiajan rajoitin, joka pysäyttää moottorin normaaliin avautumis- ja sulkeutumisliikkeeseen tarvittavan käyntiajan päätyttyä. Sallittu käyntiaika asetetaan oven käyttöönottovaiheessa kortin E6-2L oikeassa yläkulmassa olevalla kiertokytkimellä S132, vrt. piirustus no. 340L. Käyntiaika määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti kiertokytkimen asennosta. Sallittu käyntiaika asetetaan s pidemmäksi kuin oven normaalin liikkeen vaatima käyntiaika. Jos ohjaimessa on huoltopääte E /3E, niin kiertokytkimen asentoa muutettaessa näytöllä näkyy hetken teksti A 130 ja sen jälkeen asetettu aika. Jos aseteltu moottorin yhtäjaksoinen käyntiaika ylittyy, punainen valodiodi H103 syttyy ja ovi pysähtyy. Jos ohjaimessa on huoltopääte E6-6-02/3E, H103:n palaessa näytöllä näkyy teksti E9. Tämä voi tapahtua, kun esim. koneiston liukukytkin luistaa oven tarvitseman voiman kasvettua yli asetetun arvon. Punainen valodiodi sijaitsee CPU kortilla E6-2L, vrt. piirustus no 340L. Vikaindikointi poistuu ja valodiodi sammuu, kun ovea ohjataan uudestaan auki-tai kiinnisuuntaan. Jos käyntiajan rajoitin pysäyttää oven uudelleen, niin ENNENKUIN ohjaat ovea kumpaankaan suuntaan tarkista, että: ovi voi vapaasti kulkea johteissaan ääriasennosta toiseen oven saranoiden, lamellien tai vastaavien välissä ei ole vieraita esineitä ovi ei ole jäätynyt kiinni jokin muu seikka ei estä oven normaalia liikkumista ovi ei ole asetettu käsikäytölle koneiston irrotusvivulla. Jos kaikki on kunnossa, ohjaa ovea auki- tai kiinnisuuntaan ääriasennosta toiseen tarkkaillen ovea koko ajomatkan. Jos vikailmaisu toistuu, on oven kulkuvastus jostain syystä kasvanut ja/tai koneiston suojalaitteena oleva liukukytkin luistaa. Aikaa voidaan säätää hieman pidemmäksi, mutta tärkeää on selvittää syy, miksi oven käyttöönotossa asetettu kulkuaika on kasvanut.

6 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver S132 asento Maksimi käyntiaika S 132 asento Maksimi käyntiaika Sekunteina Sekunteina A B C D E F 300 KIINNIOHJAUKSEN VALVONTA Siltä varalta, että kiinnipainike juuttuu kiinni, on ohjaus varustettu kiinniohjauksen valvonnalla. Jos oven avautuessa kiinnipainikkeelta tulee jatkuva kiinniohjaus, ei ovi sulkeudu välittömästi aukiasennostaan, vaan ohjaus tarvitsee joko uuden kiinnipulssin sulkeutuakseen, tai se sulkeutuu vasta autosululle asetetun aukioloajan kuluttua. SEIS-PAINIKKEEN TOIMINTA AUTOMAATTISESSA SULKEUTUMISESSA Jos ohjauksessa on asetettuna automaattinen sulkeutuminen ja oven ollessa aukiasennossaan painetaan SEIS-painiketta, joka on kytketty riviliittimiin tai tai tai 44-45, tai kannessa olevaa SEIS-painiketta, nollautuu automaattisen sulun sekvenssin aika. Päästettäessä painike alkaa ajan lasku alusta ja asetetun ajan kuluttua ovi sulkeutuu automaattisesti. Jos näihin liittimiin kytkettyä seis-painiketta tai kannen SEIS-painiketta painetaan oven aukiasennossa yli 5 s, ei ovi sulkeudu automaattisesti, vaan jää auki. Ovi sulkeutuu jälleen kiinnipainikkeella ja automaattinen sulkeutuminen palautuu. Jos painetaan SEIS-painiketta, joka on kytketty riviliittimiin tai 36-37, ei automaattisen sulun sekvenssi käynnisty, vaan ovi jää auki. Tilanne kuitataan painamalla kiinnipainiketta, jolloin ovi sulkeutuu ja toimii taas normaalisti sulkeutuen seuraavalla kerralla aukiasennostaan automaattisesti. Normaalisti riviliittimiin 34, 35 ja 36, 37 kytketään käsikäytön irrotusvivun mikro, köydenhöltymäkytkin tai muu suojalaite, jonka palautuessa automaattinen sulkeutuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Käytettäessä lisälaitteena ohjelmakorttia, voidaan kaikkien seispainikkeiden toiminta asettaa autosulun pysäyttäväksi. SUUNNANVAIHTOHIDASTUS Kun ovelle annetaan aukiohjaus oven sulkeutuessa, ovi pysähtyy ja avautuu lyhyen suunnanvaihtohidastuksen jälkeen. Suunnanvaihtohidastuksella pyritään pienentämään oveen, koneistoon ja kiinnityksiin kohdistuvia rasituksia. Kuitenkin, jos aukiohjaus tulee tuntoreunalta oven törmätessä esteeseen, ovi avautuu välittömästi ilman hidastusta. Turvallisuussyistä ei törmäystilanteessa voida sallia mitään viivettä. TUNTOREUNAN TOIMINTA Jos tuntoreunalta tulee pulssi oven ollessa sulkeutumassa auki- ja turvalaiterajan välillä, kortilla E6-2L syttyy punainen valodiodi H102, vrt. piirustus no. 340L. Välittömästi tuntoreunan pulssin jälkeen ovi avautuu. Jos ohjauksessa on asetettu automaattinen sulkeutuminen, ohjaus tunnustelee tuntoreunalla oven edessä olevan esteen poistumista. Ohjain sulkee oven, ja jos tuntoreunalta tulee törmäystä ilmaiseva pulssi, ovi avautuu uudelleen. Ohjaus kokeilee esteen poistumista 10 kertaa, ja jos este ei poistunut oven edestä, ovi jää auki. Ensimmäinen testaus tapahtuu itsekuittausviiveellä asetetun ajan kuluttua, tai jos sitä ei ole käytössä, 60s kuluttua. Seuraava testaus tapahtuu kaksinkertaisen ajan kuluttua, kolmas testaus kolminkertaisen ajan kuluttua jne. Käytettäessä lisälaitteena ohjelmakorttia voidaan testaustoiminto poistaa ja ovi jää auki tuntoreunan pulssista, eikä sulkeudu automaattisesti. Tällöin punainen valodiodi H102 jää palamaan. Valodiodi sammuu ja ovi sulkeutuu, kun sitä ohjataan kiinni kiinnipainikkeella. PNEUMAATTINEN/SÄHKÖINEN TUNTOREUNA Ohjauskeskus E6L voidaan varustaa pneumaattisella ja/tai sähköisellä tuntoreunalla. Pneumaattista tuntoreunaa käytetään, kun sen kunto voidaan valvoa kohdan TUNTOREUNAN TESTAUS mukaisesti. Pneumaattinen tuntoreuna kytketään riviliittimiin 46 ja 47. Jos tuntoreuna ei ole käytössä, on liittimet oikosuljettava keskenään. Sähköistä tuntoreunaa käytetään tapauksissa, joissa tuntoreunalta ei saada testauspulssia oven kiinniasennossa, esim. liuku- ja taittoovissa. Sähköinen tuntoreuna vaatii kunnon valvontaan erillisen valvontayksikön SEM2, joka asennetaan kortin E6-2L vasemmassa reunassa olevaan liittimeen X18. Valvontayksikön lisäksi voidaan käyttää ohjausjärjestelmän omaa tuntoreunan testausta. Jos sähköinen tuntoreuna antaa pulssin osuessaan lattiaan tai vastaavaan, testaa oven ohjausjärjestelmä tuntoreunalta tulevan pulssin. Näin käytettynä on tuntoreunan toiminta valvottu kaksinkertaisesti. Jos sähköinen tuntoreuna ei ole käytössä, on kannan vieressä olevan piikkiriman J3 piikit oikosuljettava oikosulkupalalla. Sähköinen tuntoreuna kytketään kuvan 3 mukaisesti.

7 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver kΩ 1% Tuntoreuna Jos toista tuntoreunaa ei ole, korvataan se 8.2kΩ vastuksella SEM2 OVITOR OY X18 SEM2 on kaksikanavainen joten sitä voidaan käyttää yhden tai kahden sähköisen tuntoreunan esteen tunnistuksen ilmaisuun ja tuntoreunan tai sen kaapeloinnin vikaantumisen ilmaisuun. SEM2:en liitetyissä antureissa tulee olla 8.2 kω:n päätevastus, jonka kautta kulkevan lepovirran avulla SEM2 ilmaisee mahdollisen anturipiirin katkeamisen tai vioittumisen. Varmista aina, että päätevastus on asennettu viimeiseen päähän tuntoreunaa. Tuntoreunoja voidaan kytkeä useampia myös sarjaan, mutta viimeisenä sarjakytkennässä olevaan tuntoreunaan on kytkettävä 8.2 kω:n päätevastus. Kytkettäessä tuntoreunoja on huomioitava, ettei käytettyjen kaapeleiden silmukkavastus ylitä 100 Ω. SEM2:ssa on kaksi erillistä identtistä valvontapiiriä tuntoreunojen tilan tarkkailuun. Molemmat piirit tarkkailevat kumpaakin tuntoreunaa. Jos toisesta valvontapiiristä menee yksittäinen tai useampi komponentti rikki, niin jäljellä oleva valvontapiiri pystyy ilmaisemaan kummankin tuntoreunan esteen tunnistuksen tai vikaantumisen. Kun SEM2 valvontayksikköä käytetään vain yhdelle sähköiselle tuntoreunalle, niin toisen tuntoreunan liittimiin on kytkettävä 8.2 kω 1 %:n vastus. Normaali toimituksissa kyseinen vastus on valmiiksi kytkettynä molempiin liittimiin ja yksittäinen tuntoreuna kytketään oheisen kuvan 3 mukaisesti. SEM2 valvoo myös yhden tuntoreunan tapauksessa tuntoreunaa molemmilla valvontapiireillään. Kun vahvistinyksiköllä on jännitteet ja tuntoreunat ja niiden kaapelointi on ehjä, ei valvontayksikössä pala yksikään led ja ohjausjärjestelmän virtapiiri on ehjä. Tällöin palaa oven kortilla E6-2L virtapiirin eheyttä kuvaava led H47. Tuntoreunan kohdatessa esteen tai tuntoreunan virtapiirin vastuksen pudotessa syttyvät valvontayksikössä keltaiset ledit H1 ja H3 ja ohjausjärjestelmän virtapiiri katkeaa ja led H47 sammuu. Jos tuntoreunan virtapiiri katkeaa tai sen vastus kasvaa, syttyvät valvontayksikössä punaiset ledit H2 ja H4, ja ohjausjärjestelmän virtapiiri katkeaa ja led H47 sammuu. Jos jokin ledeistä H1, H2, H3 tai H4 palaa yksinään, on valvontayksikössä vika ja ohjausjärjestelmän virtapiiri katkeaa ja led H47 sammuu. Tällöin on valvontayksikkö vaihdettava. Tuntoreunajärjestelmän ja valvontayksikön toiminta on tarkastettava säännöllisesti, esim. aina oven huollon yhteydessä. Annettaessa pulssi esim. kädellä koskien tuntoreunaa on oven ohjausjärjestelmän reagoitava valitun toimintatavan mukaan. Irrotettaessa tuntoreunan johtimista toinen on oven ohjausjärjestelmän reagoitava valitun toimintatavan mukaan. Oven ja valvontayksikön huoltoa saa suorittaa vain huoltopätevä henkilö. RADIO-OHJAUKSEN VALINTA KOKO- TAI PUOLIAUKKOON Ohjauskeskuksen E6L liitinkortilla E6-2L oleva radio-ohjaus voidaan valita avaamaan ovea joko kokoaukkoon tai puoliaukkoon. Valinta tapahtuu asettamalla radion kannan vieressä oleva jumpperi haluttua toimintoa vastaavaan asentoon. Asennossa X1 avaa radio-ohjaus oven koko aukkoon ja asennossa X2 puoliaukkoon, vrt. piirustukset no. 340L ja 337L ohjekirjan loppuosassa. Jumpperin asento muutetaan keskuksen ollessa JÄNNITTEETÖN. Muuttaminen käy kätevimmin ohuilla kärkipihdeillä. YKSIPAINIKEOHJAUS (IMPULSSIOHJAUS) Yksipainikeohjauksen ohjauslaitteet kytketään riviliittimiin piirustuksen 337L mukaisesti. Yksipainikeohjauksen ohjelmointi tapahtuu kortilla E6-2L olevalla DIP-kytkimellä S131, vrt. piirustus no 340L. Yksipainikesulku asetetaan kääntämällä S131:n kytkin no.1 asentoon ON. Tällöin yksipainikeohjaus sulkee oven aukiasennosta ja kaikista muista asennoista se avaa oven. Jos kytkin no. 1 käännetään OFF asentoon, yksipainikeohjaus vain avaa oven. Jos yksipainikeohjaukseen kytketään esim. ajoneuvoilmaisinvahvistin, kytkin pidetään OFF-asennossa. Jos ohjaimessa on huoltopääte E /3E, kytkimen asentoa muutettaessa näytöllä näkyy hetken teksti L30 ja sen jälkeen OFF tai ON kytkimen asennon mukaisesti. O N

8 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver Yksipainikepysäytys asetetaan S131:n kytkimellä no. 2. Kytkimen no. 2 asennossa ON yksipainikeohjaus pysäyttää aina liikkuvan oven ensimmäisellä pulssilla ja toisella avaa oven, eli sulkeutuva ovi pysähtyy ensimmäisellä ja avautuu toisella pulssilla. Avautuva ovi pysähtyy ensimmäisellä pulssilla ja toisella se avautuu uudelleen. Valitsemalla kytkimelle no. 2 OFF-asento pulssi yksipainikeohjaukselta avaa sulkeutuvan oven välittömästi eikä siinä ole pysäyttävää toimintoa aukisuuntaan. Kytkin pidetään OFF-asennossa, jos yksipainikeohjaukseen kytketään esim. ajoneuvoilmaisinvahvistin. Jos ohjaimessa on huoltopääte E6-6-02/3E, kytkimen asentoa muutettaessa näytöllä näkyy hetken teksti L40 ja sen jälkeen OFF tai ON kytkimen asennon mukaisesti. ELEKTRONIIKKAKORTILLE INTEGROITU LÄHETINVASTAANOTINTYYPPISEN VARMISTUSVALOKENNON VAHVISTIN Elektroniikkakortille E6-2L on integroitu lähetin- vastaanotin tyyppisen varmistusvalokennon vahvistin. Vahvistin, vahvistuksen säädön trimmeri ja lähettimen ja vastaanottimen riviliittimet sijaitsevat kortin vasemmassa yläreunassa. Lähetin ja vastaanotin kytketään oheisen kuvan 4 mukaisesti kortin vasemmassa yläreunassa oleviin liittimiin. Liittimen vasemman puoleisiin liittimiin 1 ja 2 asennetaan lähetin (LT), punainen liittimeen 1 ja musta signaalijohdin liittimeen 2. Liittimen oikeanpuoleisiin kytketään vastaanotin (LR), vaippa tai musta johdin liittimeen 3 ja keltainen signaalijohdin liittimeen 4 ja HUOM! liitin on viisiosainen ja keskimmäinen liitin jää tyhjäksi. Valokennovahvistin viritetään seuraavasti: S301 ON (nastat oikosuljettu oikosulkupalalla): leveä oviaukko (suurempi vahvistus) S301 OFF (ilman oikosulkupalaa): kapea oviaukko (pienempi vahvistus) R308: vahvistuksen säätö. H300 (vihreä): syttyy, kun vahvistus säädetään R308:sta riittävän suureksi ja valonsäde on ehjä. H301 (vihreä): syttyy, kun valokennovahvistimella on käyttöjännite. H302 (vihreä): sammuu, kun valokennovahvistin ei johda. LT pun H302 H301 H300 musta vaippa kelt. LR S301 R308 Ledit sijaitsevat oheislaitteiden riviliittimien yläpuolella liittimen vasemmassa reunassa. Valokennovahvistimen oikea säätö tehdään asennuspaikalla kokeilemalla valokennolle luotettava toiminta. Vahvistusta ei saa säätää liian heikoksi, mutta ei myöskään liian vahvaksi. Vastaanotin on pyrittävä asentamaan varjoisammalle puolelle niin, ettei auringonvalo osu siihen suoraan. Jos valokennon lähettimen tai vastaanottimen johtimia joudutaan jatkamaan, on pääsääntöisesti jatkettava lähettimen johtoa. Lähettimen ja vastaanottimen johtoja ei saisi kulkea saman kaapelivaipan sisällä. Jos näin on pakko tehdä, on kaapelin oltava parisuojattua kaapelia. Toiminnan kannalta luotettavin tapa on asentaa molemmille oma suojattu kaapelinsa. Lähettimen ja vastaanottimen suuntaus tapahtuu yksinkertaisimmin niin, että vastaanottimen kanssa sarjaan kytketään mikroampeerimittari AC-alueella. Lähetintä ja vastaanotinta säädetään niin, että mittarin näyttämä virta on mahdollisimman suuri, jolloin suuntaus on parhaimmillaan. Jos integroitu valokenno ei ole käytössä on piikkiriman J6 oikosulkupala no 4 asennettava paikoilleen. Jos käytössä erillinen valokenno, on piikkiriman J6 oikosulkupala no 5 oltava pois paikoiltaan. VALOKENNON TESTAUS Ohjauskeskuksen E6L eräs ominaisuus on kiinnisuunnan varmistusvalokennon toiminnan testaus. Varmistusvalokenno testataan jokaisen avautumisen yhteydessä. Integroidulla valokennolla valokennon testaus suoritetaan katkaisemalla lähettimen jännite joka vastaa valokennon säteen katkeamista. Testaustoiminta voidaan havaita oven avautuessa lyhyestä vihreän ledin H56 sammumisesta. Jos led ei jonkin vikatoiminnan seurauksena sammu eli turvavirtapiiri kiinnisuuntaan ei katkea, muuttuu ohjaus pakko-ohjatuksi kiinnisuuntaan. Samaan aikaan vilkkuu nopeasti punainen valodiodi H104. Jos ohjaimessa on huoltopääte, näyttää se vikakoodia E 30. Vikahälytys poistuu, kun valokennon testaus onnistuu. Jos valokennotestiä ei tehdä, on piikkiriman J6 oikosulkupala no. 6 asennettava paikoilleen. Suojavalokennon toiminta on tarkistettava jokaisen huollon yhteydessä tai vähintään kerran puolessa vuodessa. Integroidun valokennon lisäksi kortilla E6-2L oikeassa reunassa erillinen kanta X103 johon voidaan kytkeä sarjaan muita ulkopuolisia valokennoja, esim. erillinen yksikanavainen E6-4 tai erillinen kaksikanavainen EU2-4 tai erillinen peilivalokenno. Peilivalokennon kytkennässä tarvitaan erillinen ruuviliitin joka työnnetään liittimen X103 liittimiin 55 ja 56. Elektroniikan nolla saadaan peilivalokennolle esim. riviliittimestä no. 58 Jos erillistä valokennoa ei käytetä, on liittimen X103 liittimiin 55 ja 56 asennettava erillinen kaksiosainen ruuviliitin, jonka liittimet on oikosuljettava keskenään. Jos vierasta valokennoa ei ole asennettu, on piikkiriman J6 oikosulkupala no. 5 oltava paikoillaan. Kuva 4.

9 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver ERILLINEN VARMISTUSVALOKENNO E6-4, 1-KANAVAINEN Erillisen varmistusvalokennon vahvistinkortti E6-4 asennetaan kortin E6-2L liittimeen X103 kortin oikeassa reunassa, vrt. piirustus no. 340L. Jos liittimeen X103 on asennettu hyppylangalla varustettu riviliitin, se irrotetaan ensin vetämällä ja sitten työnnetään valokennovahvistinkortilla oleva liitin X303 liittimeen niin syvälle, että siinä olevat kynnet tarttuvat X103:n vedonpoistokynnykseen. Kortti ei normaalisti asennettuna mene kuin yhteen asentoon. Kortin komponenttipuoli tulee kortin E6-2L puolelle. Lähetin ja vastaanotin asennetaan johdotuskaavion mukaisesti vahvistinkortille. Liittimeen X301 asennetaan vastaanotin (LR), vaippa nastaan 1 ja signaalijohdin (keltainen) nastaan 2. Liittimeen X302 kytketään lähetin (LT), signaalijohdin (punainen) nastaan 1 ja vaippa tai musta johdin nastaan 2. HUOM! nastajärjestys oikealta vasemmalle. Jos käytetään jotain muuta valokennoa, se asennetaan erillisen johdotuskaavion mukaisesti. keltainen vaippa vaippa tai musta punainen ASENNUS- ASENTO G G G R308 = VAHVISTUKSEN SÄÄTÖ S301 ON - LEVEÄ OVIAUKKO OFF - KAPEA OVIAUKKO S302 ON - KIRKASKYTKENTÄ OFF - PIMEÄKYTKENTÄ lähetin vastaanotin KORTTI E6-2L Kuva 5. E6-4 valokennovahvistin Valokennovahvistin E6-4 viritetään seuraavasti (vrt. kuva 5): S301 ON (nastat oikosuljettu oikosulkupalalla): leveä oviaukko (suurempi vahvistus) S301 OFF (ilman oikosulkupalaa): kapea oviaukko (pienempi vahvistus) S302 ON (nastat oikosuljettu oikosulkupalalla): valokennovahvistin katkaisseena, kun valokennon säde on poikki, ns. kirkaskytkentä. S302 kytketään ON-asentoon, kun kyseessä on varmistusvalokenno. S302 OFF (ilman oikosulkupalaa): valokennovahvistin katkaisseena kun valokennon säde EI ole poikki, ns. pimeä kytkentä. S302 kytketään OFF-asentoon, kun vahvistinta käytetään esim. avausvalokennona erillisessä kannassa FC2. R308: vahvistuksen säätö. H300 (vihreä): syttyy, kun vahvistus säädetään R308:sta riittäväksi ja valonsäde on ehjä. H301 (vihreä): syttyy, kun valokennovahvistimella on käyttöjännite. H302 (vihreä): sammuu, kun valokennovahvistimen kosketin avautuu. Vahvistusta ei saa säätää liian heikoksi, mutta ei myöskään liian vahvaksi. Vahvistinkortilla olevia muita trimmereitä kuin R308 EI SAA SÄÄTÄÄ. Vastaanotin on pyrittävä asentamaan varjoisammalle puolelle niin, ettei auringonvalo osu siihen suoraan. Jos valokennon lähettimen tai vastaanottimen johtimia joudutaan jatkamaan, on pääsääntöisesti jatkettava lähettimen johtoa. Lähettimen ja vastaanottimen johtoja ei saisi kulkea saman kaapelivaipan sisällä. Jos näin on pakko tehdä, on kaapelin oltava parisuojattua kaapelia. Toiminnan kannalta luotettavin tapa on asentaa molemmille oma suojattu kaapelinsa. Lähettimen ja vastaanottimen suuntaus tapahtuu yksinkertaisimmin niin, että vastaanottimen kanssa sarjaan kytketään mikroampeerimittari AC-alueella. Lähetintä ja vastaanotinta säädetään niin, että mittarin näyttämä virta on mahdollisimman suuri, jolloin suuntaus on parhaimmillaan. Valokennovahvistimen oikea säätö tehdään asennuspaikalla kokeilemalla valokennolle luotettava toiminta.

10 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver ERILLINEN VARMISTUSVALOKENNO EU2-4, 1- / 2- KANAVAINEN Erillinen varmistusvalokenno EU2-4 soveltuu suoraan käytettäväksi ohjauskeskuksessa E6L. Vahvistinkorttia voidaan käyttää joko yksitai kaksikanavaisesti. Valinta tapahtuu kortilla olevalla oikosulkupalalla 1CH/2CH. Kolmiosaisen piikkiriman keskimmäinen piikki liitetään oikosulkupalalla joko nastaan 1CH (1 kanava) tai 2CH (2 kanavaa) käytettävien kanavien mukaisesti. Käytettäessä yksikanavaista vaihtoehtoa kytketään lähetin liittimiin T1 ja GND ja vastaanotin liittimiin R1 ja GND. Yksikanavakäytössä ei tasoa osoittava vihreä LED CH2 pala. Pimeä-/kirkaskytkennän valinta tapahtuu kortilla olevalla oikosulkupalalla DRK/LGT. 3-osaisen piikkiriman keskimmäinen piikki liitetään oikosulkupalalla joko nastaan DRK (pimeä) tai LGT (kirkas) käytettävän toiminnan mukaisesti. Varmistusvalokennokäytössä kytkentä on kirkas, avausvalokennokäytössä pimeä. Valokennon EU2-4 lähettimen tyyppi on LT01-WS-15M ja vastaanottimen tyyppi LR02-WS-15M. Edellisen tyypin valokennojen E6-4, PA-sarja ja MPA-sarjan lähetin LT-WS-15M ja vastaanotin LR-WS-15M eivät sovellu suoraan ristiin käytettäviksi vahvistimen EU2-4 lähettimien LT01-WS-15M ja vastaanottimien LR02-WS- 15M kanssa, vaan niitä on aina käytettävä omana parinaan. Käytettäessä aikaisemman mallin valokennon lähetintä ja vastaanotinta uudessa vahvistimessa EU2-4 on niitä käytettävä omana parinaan. Käytettäessä uutta lähetintä ja vastaanotinta edellisen tyypin valokennovahvistimien kanssa on syytä ottaa yhteyttä OVITOR OY:n. Varmistusvalokennon vahvistinkortti EU2-4 asennetaan kortin E6-2L liittimeen X103 kortin oikeassa reunassa (kuva 1). Jos liittimeen X103 on asennettu hyppylangalla varustettu riviliitin, se irrotetaan ensin vetämällä ja työnnetään sitten valokennovahvistinkortilla oleva liitin J1 liittimeen niin syvälle, että siinä olevat kynnet tarttuvat X103:n vedonpoistokynnykseen. Kortti ei normaalisti asennettuna mene kuin yhteen asentoon. Kortin EU2-4 komponenttipuoli tulee E6-2L kortin komponenttipuolelle. Avausvalokennon vahvistinkortti asennetaan erilliseen kantaan FC2. Lähettimet ja vastaanottimet asennetaan johdotuskaavion ja kuvan no.6 mukaisesti vahvistinkortille. vaippa kelt. kelt. CH1 G = vihreä Y = keltainen CH2 PWR OUT RESET musta pun. pun. LR1 GND R1 R2 G G G Y GND T1 T2 LR2 1 kanava= 1CH kirkas = LGT 2CH= 2 kanav. DRK= pimeä LT1 LT2 J VDC Output PNP GND Kuva 6. EU2-4 valokennovahvistin. Taulukko ledien toiminnasta kirkaskytkennässä LED Väri Palaa Sammuneena Vilkkuu hitaasti Vilkkuu jatkuvasti Vilkkuu nopeasti TasoLED CH1 Vihreä Säde 1 ehjä Säde 1 poikki Virittyy Vahvistus Ulkopuolinen maksimissaan häiriö TasoLED CH2 Vihreä Säde 2 ehjä Säde 2 poikki tai Virittyy Vahvistus Ulkopuolinen ei käytössä maksimissaan häiriö Käyttöjän- Vihreä Käyttöjännite Käyttöjännite Vahvistin Vahvistin Vahvistin nite PWR kunnossa puuttuu viallinen viallinen viallinen Ulostulo OUT Keltainen Säteet ehjät Säde poikki tai Heiluva este Heiluva este Heiluva este ulkopuolinen häiriö säteen edessä säteen edessä säteen edessä

11 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver Valokennovahvistin virittyy automaattisesti, kun lähettimet ja vastaanottimet on suunnattu oikein ja vahvistimelle kytkeytyvät käyttöjännitteet, tai painetaan kortilla olevaa RESET painiketta. Kytkettäessä jännitteet vahvistimeen syttyy vihreä power LED PWR ja, jos lähettimet ja vastaanottimet on suunnattu oikein, myös keltainen säteiden eheyttä kuvaava LED OUT. Samanaikaisesti vilkkuvat hitaasti tasoa osoittavat vihreät LEDit CH1 ja CH2 ja jäävät hetken kuluttua palamaan katkotta. Jos tasoa ilmoittavat vihreät LEDit CH1 ja CH2 vilkkuvat jatkuvasti hitaalla taajuudella, on valokennon vahvistus maksimialueellaan. Tähän on normaalisti syynä lähettimien ja vastaanottimien väärä suuntaus ja se on tarkistettava. Jos tasoa ilmaisevat vihreät ledit CH1 ja CH2 vilkkuvat jatkuvasti nopealla taajuudella, vaikuttaa vastaanottimiin jokin voimakas ulkopuolinen häiriö. Tällöin sammuu keltainen säteiden eheyttä kuvaava LED OUT. Kahden kanavan ollessa käytössä on molempien lähettimien sijaittava samalla puolella (kuva 6). Vastaanottimet on pyrittävä asentamaan varjoisalle puolelle niin, ettei auringonvalo osu niihin suoraan. Jos valokennon lähettimien tai vastaanottimien johtimia joudutaan jatkamaan, on pääsääntöisesti jatkettava lähettimen johtoa. Lähettimien ja vastaanottimien johdot eivät saisi kulkea saman kaapelivaipan sisällä. Jos näin on pakko tehdä, on kaapelin oltava parisuojattua kaapelia. Toiminnan kannalta luotettavin tapa on asentaa kaikille oma suojattu kaapelinsa. Lähettimen ja vastaanottimen suuntaus tapahtuu varmimmin niin, että vastaanottimen kanssa sarjaan kytketään mikroampeerimittari AC-alueella. Lähetintä ja vastaanotinta säädetään niin, että mittarin näyttämä virta on mahdollisimman suuri, jolloin suuntaus on parhaimmillaan. Valokennon toiminta tarkistetaan parhaiten viemällä esim. käsi säteen eteen ja katsomalla samalla sammuuko kanavan tasoled. Oven pitää sulkeutuessaan pysähtyä ja avautua valokennon toimiessa. REUNALIITTIMELLÄ VARUSTETUN LISÄLAITEKORTIN ASENTAMINEN Lisälaitekortin reunaliitin kytketään kortin E6-2L vapaaseen väyläliittimeen keskus jännitteettömänä. Väyläliittimiä ovat BUS1, BUS2 ja BUS3. Asennussuunta on alla olevan kuvan 9 mukainen. Lisälaitekortin liittimen on osuttava kokonaisuudessaan väyläliittimeen. Huom! Samantyppistä lisälaitekorttia voidaan asentaa vain yksi kappale, esim. kahta VPLV-korttia ei saa asentaa. Tarkista, että lisälaitekortilla oleva vihreä valodiodi syttyy. Tämä osoittaa, että ohjelma on tunnistanut korttityypin ja kortti on toimintavalmis. Jos valodiodi ei syty ja ohjaimessa on useampia lisälaitekortteja, voit etsiä viallisen kortin seuraavasti: 1. Katkaise ohjaimelta sähkö. 2. Irrota kaikki lisälaitekortit liittimistä BUS1, BUS2 ja BUS3. 3. Asenna takaisin paikalleen yksi kortti kerrallaan. 4. Kytke sähköt takaisin. 5. Jos valodiodi syttyy, kortti on kunnossa. 6. Toista vaiheet kaikille lisälaitekorteille. 7. Jos yhdessäkään lisälaitekortissa ei syttynyt valodiodi, niin vika on itse perusohjaimessa. Näytöllä varustetussa huoltopäätteessä ei ole valodiodia, vaan siinä toimiva kortti antaa näytölle jonkin numerosarjan tai tekstin. Viallisessa päätteessä näyttö on pimeä tai näytön segmentit palavat satunnaisesti.

12 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver VAROITUSVALO-OHJAUS Ohjauskeskus E6L voidaan varustaa kahdella erityyppisellä varoitusvalo-ohjauksen lisälaitekortilla: E ja E Käytettäessä varoitusvalokorttia E ovi lähtee liikkeelle välittömästi auki-tai kiinnikomennosta. Käytettäessä korttia E valot varoittavat oven käynnistymisestä ja ovi lähtee liikkeelle vasta ohjaimeen asetetun varoitusajan jälkeen. Varoitusvalokortti asennetaan johonkin perusohjaimen vapaista väyläliittimistä. Kortilta lähtevä nauhakaapeli kytketään perusohjaimen tehokortilla E6-1L olevaan liittimeen X204. Varoitusvalokortin ohjaamat releet K3 ja K4, joiden kärjillä varsinaisia valoja ohjataan, sijaitsevat tehokortilla E6-1L. Varoitusvalojen lisälaitekorttien nauhakaapelilla voidaan ohjata lisäksi erillistä oheislaitekorttia CON3 tai CON4 (lisävarusteita). Kortilla CON3 on normaalin varoitusvalo-ohjauksen lisäksi potentiaalivapaa kosketinohjaus esim. ilmaverhopuhaltimelle tai valaistuksen ohjaukselle ja potentiaalivapaat kosketintiedot oven auki- ja kiinniasennoille. Ks. piirustus no. 385L ohjeen lopussa. E6-1L E6-2L ASENNUSASENTO Kuva 10. Varoitusvalo-ohjauskortti E VAROITUSVALO-OHJAUSKORTTI E Varoitusvalo-ohjauskortti E asennetaan edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Varoitusvalot ohjelmoidaan kiertokytkimestä S401 ja piikkirimasta J400. Piikkiriman paikat 3, 4, 5 ja 6 on jätettävä tehdasasetuksiinsa, 3, 4, ja 5 OFF -asento ja 6 ON -asento. OFF -asento tarkoittaa sitä, että piikkiriman paikassa ei ole oikosulkupalaa ja ON -asento sitä, että oikosulkupala on asennettuna piikkirimaan. Jos ohjaimessa on huoltopääte E6-6-02/3E, piikkiriman paikkaa 7 muutettaessa näytöllä näkyy hetken teksti L130 ja sen jälkeen OFF tai ON kytkimen asennon mukaisesti. Piikkiriman paikkaa 8 muutettaessa näytöllä näkyy hetken teksti L120 ja sen jälkeen OFF tai ON kytkimen asennon mukaisesti. NORMAALI KIINTEÄ PUNAINEN/ VIHREÄ TOIMINTO J400 paikka 8 - ON J400 paikka 7 -ON Normaalissa kiinteä punainen/vihreä toiminnossa on rele K3 koko ajan vetäneenä. Oven ollessa kiinni on K4 päästäneenä ja 8 1 lähtiessä aukisuuntaan palaa jatkuvasti punainen valo. Oven saavuttaessa aukiasennon vetää rele K4 ja valo vaihtuu vihreäksi. Kiertokytkimellä S401 säädettyä aikaa ennen oven automaattista sulkeutumista rele K4 päästää, jolloin punainen valo syttyy ja palaa sulkeutumisajan sekä oven ollessa kiinniasennossa. VILKKUVA PUNAINEN/ KIINTEÄ VIHREÄ TOIMINTO J400 paikka 8 - OFF J400 paikka 7 - ON Vilkkuva punainen -toiminnossa releet K3 ja K4 ovat päästäneenä oven ollessa kiinni ja mikään valoista ei pala. Oven lähtiessä auki alkaa rele K3 vilkuttaa punaista valoa ja oven saavuttaessa aukiasennon jää rele K3 vetäneeksi ja samalla rele K4 vetää estäen punaisen valon palamisen. Kiertokytkimellä S401 säädettyä aikaa ennen oven automaattista sulkeutumista päästää rele K4 ja rele K3 alkaa vilkuttaa ja vilkuttaa koko sulkeutumisliikkeen ajan. Oven saavuttaessa kiinniasennon rele K3 päästää estäen punaisen valon vilkkumisen. Lisäämällä vihreä valo se saadaan palamaan jatkuvasti oven ollessa aukiasennossa. 8 1

13 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver VILKKUVA-KIINTEÄ PUNAINEN/KIINTEÄ VIHREÄ TOIMINTO J400 paikka 8 -ON J400 paikka 7 - OFF LIIKKEESTÄ VAROITTAVA JATKUVA TOIMINTO J400 paikka 8 - OFF J400 paikka 7 - OFF Vilkkuva-kiinteä punainen/kiinteä vihreä -toiminnossa on rele K3 vetäneenä ja K4 päästäneenä oven ollessa kiinni ja punainen valo palaa jatkuvasti. Oven lähtiessä auki alkaa rele K3 vilkuttaa punaista valoa ja oven saavuttaessa aukiasennon jää rele K3 vetäneeksi ja samalla vetää rele K4 sytyttäen vihreän valon. Kiertokytkimellä S401 säädettyä aikaa ennen oven automaattista sulkeutumista päästää rele K4 ja rele K3 alkaa vilkuttaa punaista valoa ja vilkuttaa sitä koko sulkeutumisliikkeen ajan. Oven saavuttaessa kiinniasennon jää rele K3 vetäneeksi ja pitää punaisen varoitusvalon jatkuvasti päällä. Liikkeestä varoittavassa jatkuvassa"-toiminnossa ovat releet K3 ja K4 päästäneenä oven kiinniasennossa, jolloin valo ei varoita. Oven lähtiessä auki vetää rele K3 ja varoitusvalo saa käyttöjännitteensä. Oven saavuttaessa aukiasennon vetää rele K4 ja varoitusvalo sammuu. Kiertokytkimellä S401 säädettyä aikaa ennen oven automaattista sulkeutumista päästää rele K4 ja varoitusvalo alkaa varoittaa ja varoittaa koko sulkeutumisliikkeen ajan sammuen oven kiinniasennossa releen K3 päästäessä. Lisäämällä vihreä valo se saadaan palamaan releen K4 ohjaamana jatkuvasti oven ollessa aukiasennossa. VAROITUSVALOENNAKKO Varoitusvaloennakko asetetaan kiertokytkimestä S401 oheisen taulukon mukaisesti. S401 ASENTO Varoitusvaloennakko S 401 ASENTO Varoitusvaloennakko sekunteina sekunteina A B C D E F 15 Jos ohjaimessa on huoltopääte E6-6-02/3E, niin kiertokytkimen asentoa muutettaessa näytöllä näkyy hetken teksti A110 ja sen jälkeen aseteltu aika. Varoitusvaloennakon aika on oltava pienempi kuin automaattisen sulkeutumisen aika. Kortilla E varoitusvaloohjauksessa valoennakko ei pidennä automaattisen sulkeutumisen aukioloaikaa. Kiinniohjauspainikkeesta ohjattaessa ovi lähtee välittömästi kiinni varoittamatta ensin valolla. Samoin aukiohjauspainikkeesta ohjattaessa ovi lähtee välittömästi auki varoittamatta ensin valolla. KUITTAAVA AUTOMAATTISULUN KORTTI E E6-2L X401 H400 S402 J400 S401 ASENNUSASENTO Kuva 16. Kortti E

14 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver Kuittaavalla automaattisululla tarkoitetaan sitä, että ovi sulkeutuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua vasta sen jälkeen, kun oviaukosta on kuljettu ja varmistusvalokennon säde on katkennut. Kuittaavaa automaattisulkua ei tapahdu, ellei liitinkortilla E6-2L riviliittimet 12 ja 13 ole yhdessä oikosulkulenkin tai jonkin toimilaitteen, esim. valintakytkimen kautta, tai kiertokytkin S133 on 0-asennossa ja piikkiriman J4 jumpperi no.8 on pois paikoiltaan. Hidastettu kuittaus tarkoittaa sitä, että varmistusvalokennon säteen on oltava poikki asetetun ajan. Tätä käytetään ilmaisemaan yleensä ajoneuvoja. Hidastetussa kuittauksessa lyhyt pulssi valokennolta, esim. jalankulkijan kulku ovesta, ei aikaansaa kuittausta. Itsekuittaus tarkoittaa sitä, että kuittausta odottava ovi kuitenkin sulkeutuu pidemmän asetetun ajan kuluttua, vaikkei oviaukosta kuljettaisikaan. Tällä tavoin estetään oven jääminen pysyvästi aukiasentoon. Kuitattava aukiohjaus kytketään kortille E Normaalista aukiohjauksesta ovi sulkeutuu asetetun ajan kuluttua automaattisesti riippumatta siitä, onko oviaukosta kuljettu tai ei. Haluttu toiminta ja ajat asetetaan kortilla E Kuitattava aukiohjaus puoliaukiasentoon kytketään kortille E liittimiin 1 ja 2 ja täydelle avautumiselle liittimiin 3 ja 4. Huomioi liittimien järjestys kortilla. Kuitattava aukiohjaus voidaan kytkeä myös suoraan liitinkortilta E6-2L tuomalla johdin kortin E6-2L liittimeltä kortin E liittimeen 3 kokoaukolle ja liittimeen 1 puoliaukolle. Esim. impulssiohjauksessa liittimestä 29 johdin kortin E liittimeen 3, vrt. kytkettäessä kuva 337L, impulssilaitteiden sisäinen ryhmittely. Tällaisissa tapauksissa liittimiin 2 ja 4 ei kytketä mitään. Kuittaava automaattisen sulkeutumisen kortti E asennetaan edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Aikaviiveet ja toimintatavan valinta asetetaan kiertokytkimillä S401 ja S402. Jos hidastusviiveeksi valitaan 0 sekuntia kiertokytkimellä S402, ei käytössä ole hidastettua kuittausta. Jos itsekuittaukselle valitaan kiertokytkimellä S401 asento 0, ei itsekuittausta tapahdu. Piikkiriman J400 paikat 3, 4, 5 ja 6 on jätettävä tehdasasetuksiinsa, 3 ja 4 OFF -asentoon ja 5 ja 6 ON -asentoon. OFF -asento tarkoittaa sitä, että piikkiriman paikassa ei ole oikosulkupalaa ja ON -asento sitä, että oikosulkupala on asennettuna piikkirimaan. Hidastusviive asetetaan kiertokytkimellä S402 oheisen taulukon mukaisesti. Jos ohjaimessa on huoltopääte E6-6-02/3E, kierrettäessä kiertokytkin asentoon 0 näkyy näytöllä hetken teksti L90 ja sen jälkeen OFF. Muissa asennoissa näytöllä näkyy hetken teksti A90 ja sen jälkeen aseteltu hidastusviive sekunteina. S402 ASENTO Hidastusviive S 402 ASENTO Hidastusviive sekunteina sekunteina 0 0 (OFF) A B C D E F 10.0 Itsekuittauksen aikaviive asetetaan kiertokytkimellä S401 oheisen taulukon mukaisesti. Jos ohjaimessa on huoltopääte E6-6-02/3E, kierrettäessä kiertokytkin asentoon 0 näkyy näytöllä hetken teksti L100 ja sen jälkeen OFF. Muissa asennoissa näytöllä näkyy hetken teksti A100 ja sen jälkeen aseteltu itsekuittauksen aikaviive sekunteina. Kun S401 on 0-asennossa, ovi ei sulkeudu ilman kuittausta valokennolta. HUOM! Itsekuittausaika on säädettävä pidemmäksi kuin E6:n oma kuittausaika. S401 ASENTO Itsekuittausviive S 401 ASENTO Itsekuittausviive sekunteina sekunteina 0 OFF A B C D E F 1200

15 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver KUITTAUSPULSSIEN LUKUMÄÄRÄ Edelläolevien toimintojen lisäksi voidaan kuittaavalla automaattisulun kortilla E asetella kuittauspulssien eli varmistusvalokennon säteen katkeamisten lukumäärä ennenkuin se hyväksytään kuittaukseksi. Määrä asetellaan piikkiriman J400 paikoista 1 ja 2 seuraavan taulukon mukaisesti. J400 J400 varmistusvalokennon säteen katkeamisten paikka 1 paikka 2 kuittaukseen tarvittava lukumäärä OFF OFF 1 OFF ON 2 ON OFF 3 ON ON 4 Hidastettua kuittausta käytettäessä jokaisen pulssin on oltava vähintään hidastusviiveen pituinen. Hidastettu kuittaus ja itsekuittaus toimivat aivan normaalisti. Pulssilaskuri palaa alkutilanteeseen jokaisesta kuitattavasta aukiohjauksesta. VIANHAKUOHJE Tarkista, että tässä ohjeessa kuvatut asetukset on tehty kyseisen oven tyypin ja toimintatavan mukaisesti ja että lisälaitteet on kytketty piirustusten mukaisesti juuri niille varattuihin liittimiin. Tarkista, että apujännitteet ovat kunnossa: Kortilla E6-2L pitää palaa vihreät valodiodit H100 ja H101, vrt. piirustus no. 340L. H100 indikoi +5V:n olevan kunnossa ja H101 keskuksen olevan toimintavalmiina. Kortilla E6-2L pitää palaa vihreä valodiodi H34, mikä tarkoittaa +24V:n ohjausjännitteen olevan kunnossa. OVI AVAUTUU, MUTTA EI SULKEUDU Jos ovi avautuu, mutta ei sulkeudu, tarkista ulkopuolisten suojalaitteiden toiminta. Katso ohjausjännitekaavio piirustus no. 336L ja selvitä kiinniohjausjännitteen kulku. Turvapiirissä viimeisenä olevan vihreän valodiodin H53 pitäisi palaa. tarkista, ettei ovelle tule jatkuvaa auki-käskyä. Aukikäskyä ilmaisevat punaiset valodiodit. Katso piirustus no. 337L, jossa on selvitetty eri ohjauskäskyt. ovi ei sulkeudu, jos oven vielä avautuessa annetaan kiinniohjausta. JOS OVI EI AVAUDU Jos ovi ei avaudu niin tarkista, että aukikäsky tulee perille. katso, että aukikäskyä vastaava oikea punainen valodiodi syttyy annettaessa aukiohjaus, vrt. piirustus no. 337L. tarkista, että vihreä valodiodi H51 palaa, vrt. piirustus no. 336L. vertaa piirustus no. 336L, ohjausjännitteiden kulku. Jos edellä olevista ohjeista huolimatta et saa ovea toimimaan moottorilla, muista että ovi saadaan toimimaan kuitenkin käsikäyttöisesti kääntämällä koneistossa oleva irrotuskytkimen käyttövipu vastapäivään. RAJOJEN TOIMINTATILAA INDIKOIVAT VALODIODIT Rajojen toimintatilan ilmaisevat vihreät valodiodit H49...H51 ja H53, vrt. piirustus no. 336L. Piirustus kuvaa rajakytkinten asentoa oven ollessa kiinni. Rajojen valodiodit palavat, kun rajakytkin ei ole katkaisseena. Valodiodien toiminta riippuu myös niiden edelle sarjaan kytkettyjen toimilaitteiden tilasta. HUOLTO Jos et saa edellä olevia ohjeita seuraamalla ovea toimimaan, niin ennen muita toimenpiteitä, esim. komponenttien vaihtoa, kannattaa ottaa yhteys myyjän huolto-organisaatioon. Useimmat sähkökäyttöisten ovien toimintahäiriöt liittyvät oheis- ja suojalaitteiden kiinnityksiin ja kytkentöihin. Koska ohjauskeskus E6L on varustettu monipuolisilla toimintatilaa ilmaisevilla järjestelmillä, huolto pystyy usein antamaan tarkemmat vianhaku- tai korjausohjeet jopa puhelimitse. Tilatessasi huoltomiestä ilmoita aina tarkasti: ohjauskeskuksen tyyppimerkintä, valmistusnumero tai piirustusnumero ohjauskeskuksessa olevasta tarrasta tai piirustuksesta. oma nimesi sekä yritys tms. ja puhelinnumerosi. yhteyshenkilö työkohteessa, tarkka katuosoite ja yhteyshenkilön puhelinnumero. laskutusosoite. OHJAUSKESKUS E6L TEKNISET TIEDOT Valmiste/rakenne standardi EN :2005 Virtalaji AC 50 Hz Napaluku 5 Nimellisjännite Un 400 V/230 V +6%...-10% Nimelliseristysjännite Ui 400 V Ohjausjännite 24 V DC Nimellisvirta In 6 A Etusulake max. 3x10 A, jos teho-osa toteutettu piirikortilla Muuntajan oikosulkusuojaus 2x315 ma nopea lasiputkisulake 5x20 mm Muuntajan ylikuormitussuoja/ 1 A nopea lasiputkisulake 5x20 mm ohjaussulake Oikosulun kestävyys ICW < 10 ka Kotelointiluokka IP54 normaali sovellus Suojaus sähköiskulta, keskus: suojausluokka II normaali sovellus Suojaus sähköiskulta, järjestelmä: suojausluokka I normaali sovellus EMC-käyttöympäristö A ja B Jakelujärjestelmä TN-S normaali sovellus Mitat 290x280x170 mm, mukana pituusmitassa holkkitiivistelaippa ja korkeudessa pääkytkimen väännin, normaali sovellus Paino 3,4 kg normaali sovellus

16 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver Tehokortille E6-1L syötön etusulake max. 3x10A. 315mA PÄÄKYTKIN Huom! Sulake F2 asennetaan, jos keskuksensyöttöon3x230vja nollajohdinta ei ole 315mA AUKI KIINNI HUOM! Jos koneiston moottorinkäämityksessä ei ole ylikuormitussuojaa, on moottori suojattava erillisellä lämpöreleellä tai moottorisuojakytkimellä. Vakio lämpösuojan kosketin avautuu +130 o C:ssa ja sulkeutuu +80 o C:ssa. AUKI KIINNI G=VIHREÄ=GREEN=GRÖN=VERT=GRÜN R=PUNAINEN=RED=RÖD=ROUGE=ROT ELEKTRONIIKAN SYÖTTÖJÄNNITE ELEKTRONIIKAN NOLLAPOTENTIAALIN MAADOITUS OHEISLAITTEIDEN OHJAUS AUKI OHJAUS ELEKTRONIIKALTA KIINNI OHJAUS ELEKTRONIIKALTA OHJAUSKESKUS E6L TEHO-OSAN KORTIN E6-1L KYTKENTÄKAAVIO PIIR.NO. 443

17 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver PAINETTAVA LIITIN PAINOKYTKENTÄLEVYLLÄ RIVILIITIN PAINOKYTKENTALEVYLLÄ OPTOEROTIN AUKI- JA KIINNIOHJAUSJÄNNITTEEN EROTTAMISEKSI LOGIIKASTA KAIKKI OHJAUSJÄNNITEKAAVIOSSA ESIINTYVÄT VALODIODIT VIHREITÄ Ø3MM G=VIHREÄ=GREEN=GRÖN=VERT=GRÜN OHJAUS- JÄNNITTEEN KATKAISU KANNEN SEISPAINIKE SEIS SEIS SEIS HUOM! RAJAKYTKIMIEN ASENTO VASTAA OVEN KIINNIASENTOA. TURVA- LAITERAJA SULKEUTUU mm ENNEN OVEN KIINNIASENTOA. KÄYNTI- OVEN KYTKIN MEK./ PNEUM. TUNTO- REUNA SÄHKÖINEN TUNTOREUNA. JOS EIKÄYTÖSSÄ OIKOSULKUPALA J3 PAIKOILLEEN IRROTUS- VIVUN MIKRO LÄHETIN VASTAANOTIN VARMISTUSVALOKENNO ULKOPUOLINEN VARMISTUS- VALOKENNO KIINNI- RAJA INTEGROITU VARMISTUS- VALOKENNO VAHVISTIN TURVALAITE- RAJA 1/2-AUKI- RAJA AUKI- RAJA HUOM! KAIKKI TOIMILAITTEET ON KYTKETTÄVÄ NIMENOMAAN NIITÄ VARTEN VARATTUIHIN RI- VILIITTIMIIN LOGIIKAN OHJEL- MAN OIKEAN TOIMINNAN VAR- MISTAMISEKSI. KAIKISSA POIK- KEUSTAPAUKSISSA ON OTET- TAVA YHTEYS VALMISTAJAAN. KIINNI OHJAUS AUKI OHJAUS OHJAUSKESKUS E6L OHJAUSJÄNNITEKAAVIO AUKI- JA KIINNIOHJAUKSILLE PIIR.NO. 336L

18 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver KIINNI KIINNI KANNEN KIINNI- PAINIKE AUTOSULKU AUKI AUKI KANNEN AUKI- PAINIKE 1/2-AUKI 1/2-AUKI IMP. OHJ.POIS SISÄ- PUOLI RADIOVASTAANOTTIMEN KANTA 24 V ULKOP. IMP.OHJ.POIS ULKOP. IMP. 1/2-AUKI IMP.ULK OP. 1/2-AUKI IMP.S ISÄP. KUORMITUS- VAHDIN ANTURI PNP PALOHÄLY TYS X1 OIKOSULKUPALA RADIO-OHJAUS KOKOAUKKOON RIVILIITIN PAINOKYTKENTÄLEVYLLÄ OPTOEROTIN OHJAUSJÄNNITTEEN EROTTAMISEKSI LOGIIKASTA X2 OIKOSULKUPALA RADIO-OHJAUS PUOLIAUKKOON HUOM! KAIKKI TOIMILAITTEET ON KYTKETTÄ- VÄ NIMENOMAAN NIITÄ VARTEN VARATTUI- HIN RIVILIITTIMIIN LOGIIKAN OHJELMAN OI- KEAN TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI. KAIKIS- SA POIKKEUSTAPAU KSISSA ON OTETTAVA YHTEYS VALMISTAJAAN. OHJAUSKESKUS E6L OHJAUSLAITTEIDEN SISÄINEN RYHMITTELY ELEKTRONIIKASSA PIIR.NO. 337L

19 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver BUS 1 BUS 2 BUS 3 E6-2 2L S13 1 S T J7 OVITOR O O Y S13 2 H104 H103 H102 H101 H100 X14 X15 STO P LT LR S8 ON R308 INTEGROIDUN VALOKENNON LÄHETTIMEN (LT) JA VASTAANOTTIMEN (LR) LIITTIMET OPE N CLOS SE S30 1 X S5 X4 J4 J6 X2 X1 55 H300 H301 H302 H9 H15 H19 H25 H31 H34 H37 H46 H47 H49 H50 H51 H53 H64 H X17 X AK X10 1 A K X10 2 J3 F3 X S 46S F 1A OHJAUSKESKUS E6L TOIMILAITTEIDEN KYTKENTÄKAAVIO PIIR.NO. 340L

20 LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver OHJAUSKORTTI CON3 Varoitusvalokortti E tai E6-5-05, VPLV-kortti E tai SUTI-kortti E R=punainen Varoitusvalojen syöttöjännite 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 Kiinnitieto rele vetäneenä oven kiinniasennossa Aukitieto rele vetäneenä oven aukiasennossa Oviverhopuhaltimen käynnistys Varoitusvalot 230V Varoitusvalot 230V ESIMERKKI KYTKENNÄSTÄ VAROITUS- VALOILLE OHJAUSKORTTI CON4 Varoitusvalokortti E tai E6-5-05, VPLV-kortti E tai SUTI-kortti E G1,5 Varoitusvalot 230V HUOM! KAAPELITYYPIT OVAT OHJEELLISIA; ON KÄYTETTÄV Ä POIKKIPINNALTAAN VASTAAVIA MÄÄRÄYSTEN MUKAISIA KAAPELEITA, JOTKA SOVELTUVAT KYSEISEEN TILAAN, KÄYTTÖÖN JA ASENNUSTAPAAN. KOSTEASSATILASSA KAAPELITON ASENNETTAVAALAKAUTTA HOLKKITIIVIS- TEITÄ KÄYTTÄEN. ASENNETTAESSA KESKUSTA KATTAMATTOMAA N ULKOTILAAN ON KESKUK- SEN YLÄPUOLI VARUSTETTAV A ERILLISELLÄ LISÄKATOLLA, JOKA ESTÄÄ VEDEN, JÄÄN JA LUMEN KERÄÄNTYMISEN VARSINAISEN KESKUKSEN KATOLLE. LISÄKSI KESKUS ON VARUSTETTAVA RIITTÄVÄLL Ä LÄMMITYKSELLÄ KONDENSSIVESIHAITTOJEN POISTAMISEKSI JA LAITTEIDEN TOI- MINNAN VARMISTAMISEKSI KOVILLA PAKKASILLA. TARVITTAESS A PORATAAN KESKUKSEEN KONDENSSIVEDEN POISTOON VEDEN KERTYMISKOHTAAN 3mm REIKÄ. KOHTA ON LISÄKSI VA- LITTAV A SITEN, ETTEI REIÄSTÄ VOI TYÖNTÄ Ä KESKUKSEN SISÄÄN PUIKKOA, JOKA OSUU JÄNNIT- TEISIIN OSIIN. EPÄSELVISS Ä TAPAUKSISSA OTA YHTEYT TÄ OVITOR OY Puh. (09) OHJAUSKESKUS E6L OHJAUSKORTI T CON3 JA CON4 KYTKENTÄKAAVIOT PIIR.NO. 385L

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433.

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433. s. 1 (5) Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat Käsilähettimet Vastaanottimet Teollisuus-käsilähettimet Ajoneuvolähettimet SMD radiolähetin / -sändare

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI T80 Tele Radio Leopard Rx2 Asennusohjeet Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI Kiitämme Tele Radio-tuotteen hankkimisesta Tele Radio T80 Leopard RX2 LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENNUSTA

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO)

LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) LK Langallinen huonesäätö, Standard (NO) Rakenne LK Huonesäätö Standard NO on LK Lattialämmitykseen tarkoitettu langallinen säätöjärjestelmä. Parhaan energiatehokkuuden saavuttamiseksi järjestelmän termostaatit

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 1 RAKENNE MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Moottorina

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Pisteet 25/100 t max 210 min Muistitikulla on lisämateriaalia! Tehtävän kuvaus Kilpailijapari vastaa tuotantolinjan (Handling station)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

IHC Sovellusesimerkkejä

IHC Sovellusesimerkkejä IHC Sovellusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esitelty esimerkinomaisesti IHC-yksiköiden kytkentöjä valaistuksen ohjaukseen. Esimerkit ovat yhtä lukuunottamatta ns stand alone -kytkentöjä eli yksiköt toimivat

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Rikstone H30W Käyttöohje

Rikstone H30W Käyttöohje H30W Käyttöohje 1 H30W Yleistä: H30W on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR. TNR-01 laipallinen. TNR-02 kanavaliitos. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti,

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin

FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin Halton FDI Palopelti pyöreisiin kanaviin CE-merkitty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm)

1: Virtalähteen johto (3x1.5mm) 2: 24V johto moottorien välille (2x1mm) Asentaaksesi portin moottorin, tee seuraavasti: 1: tuo 230V virtaa toiselle tolpalle, mahdollisimman lähelle moottoria. 2: yhdistä tolpat toisiinsa 2x1mm2 kaapelilla (ei sisälly pakettiin). Oranssi ICT25mm

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay IS 310 IS 3360 FI Oy Hedtec Ab Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +35/9/62 1 Fax: +35/9/673 13 www.hedtec.fi/valaistus lighting@hedtec.fi 0000000 110014479 Technische 11/2012_D Änderungen vorbehalten.

Lisätiedot

TAPESWITCH Ohjausyksikkö PRSU/4 Asennusohje

TAPESWITCH Ohjausyksikkö PRSU/4 Asennusohje 1. ESITTELY Tapeswitch PRSU/4 ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Tapeswitch kosketusherkkien antureiden kanssa. Anturina voi olla tuntomatto, tuntoreuna tuntopuskuri. Järjestelmän asennusohjeet

Lisätiedot

DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT

DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT DA- JA DB-KÄÄNTÖOVIKONEISTOT Käyttöohje SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 VAROITUKSET... 4 3 MIKÄ ON KÄÄNTÖOVIKONEISTO?... 5 4 KÄTISYYS... 5 5 VETOLAITTEET... 6 6 KÄÄNTÖOVIKONEISTON TOIMINTA... 7 7 IMPULSSILAITTEET...

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-1000,2000,3000,4000/RVK 230 V AC Exilight Oy Hermiankatu 6-8A 33730 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)107735409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot