Unettomuuden diagnostiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Unettomuuden diagnostiikka"

Transkriptio

1 Katsaus tieteessä Timo Partonen psykiatrian dosentti, tutkimusprofessori THL, Mielenterveys ja päihdepalvelut Unettomuuden diagnostiikka Unettomuuden syytä tulee etsiä aktiivisesti. Yöunen pituus ja univaikeuksia aiheuttavat syyt muuttuvat iän myötä. Vastaanotolla kerätään esitiedot ja tutkitaan sekä psyykkinen että somaattinen status. Potilasta kehotetaan pitämään uni-valvepäiväkirjaa, joka tarkistetaan yhdessä. Unilääkehoidon aloittamisella on harvoin kiire, mutta lääkkeillä voidaan taustasyystä riippumatta lievittää rajuoireista unettomuutta. Vertaisarvioitu VV Terve aikuinen nukahtaa tavallisesti alle puolessa tunnissa, ja on yöunensa aikana lyhyet hereille havahtumiset yhteen laskien valveilla vajaat puoli tuntia (1). Unettomuus tarkoittaa kyvyttömyyttä nukkua, vaikka henkilöllä on niin halutessaan mahdollisuus nukkua tarpeeksi pitkään. Unettomuus ei johda ylenmääräiseen päiväaikaiseen uneliaisuuteen ja pakonomaiseen nukahteluun, tosin uniapneassa tämäkin on mahdollista (2). Ylenmääräisen päiväaikaisen uneliaisuuden syy on tietenkin myös aina selvitettävä (3). Unettomuus on hyvin tavallista. Joka yö sadat miljoonat ihmiset eri puolilla maapalloa ovat unettomia (4). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen heistä tarvitsisi hoitoa. Tavallisesti unettomuus ilmaantuu herkästi esimerkiksi huolten painamana, mutta myös häviää nopeasti huolten hälvennyttyä. Ohimenevänä unettomuus on epidemiologisen tutkimuksen näkökulmasta riskitön (5). Unettomuus on kuitenkin nähtävä terveyden vaaratekijänä silloin, kun se heikentää toimintakykyä, pitkittyy tai toistuu seurannan aikana (6). Sairaudenasteisena unettomuus, yksin tai muiden oireiden ohella, aiheuttaa huomattavaa kärsimystä tai se haittaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista (7). Tällöin unettomuus vaatii hoitoa, joka tulisi kohdistaa unettomuutta aiheuttaviin sairauksiin tai syihin. Silloin, kun mitään sairautta tai syytä ei ole osoitettavissa, on kyseessä primaarinen ei-elimellinen unettomuus, joka on tavallisesti alkanut jo lapsuusiässä (8). Miten tutkin unettoman potilaan? Vastaanotolla keskeisintä ovat hyvät esitiedot ja tarkka status. Se sisältää paitsi somaattisen myös psyykkisen tutkimuksen. Aluksi on selvitettävä, kuinka paljon ja mihin aikaan vuorokaudesta potilas nukkuu sekä paljonko hän on aiemmin tarvinnut unta virkistyäkseen ja toimiakseen päivittäisissä askareissaan. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon potilaan ikä, sillä niin yöunen pituus kuin univaikeuksia tavallisimmin aiheuttavat syyt muuttuvat iän myötä (9,10). On myös pidettävä mielessä yksilöllinen vaihtelu niin yöunen pituuden kuin sen ajoittumisen suhteen. Riittävän yöunen pituus aikuisilla on tavallisesti 6 9 tuntia, ja säännöllistä päivätyötä tekeville yöunille nukahtaminen on tavallisesti helpointa kello (7). Se, että ihminen ei ehdi tai halua nukkua tarpeeksi, vaan kerää univelkaa ja kärsii tämän takia univajeesta, ei ole unettomuutta. Unetonta vaivaa vaikeus nukahtaa tai heräily kesken unien. Uneton nukkuu vuorokauden aikana, tunneissa ja minuuteissa mitaten, tavallista vähemmän ja on tavallista väsyneempi. Unettoman uni ei virkistä tarpeeksi ja uneton on tyytymätön unensa määrään tai laatuun (1). Keskeistä on siten arvioida paitsi unettomuuden takia koettu kärsimys myös unettomuuden aiheuttama toimintakyvyn heikkeneminen ja päivittäisiin toimintoihin aiheutunut haitta. Elintavat ja elämäntilanteen muutokset voivat olla osaltaan haitaksi yöunelle ja siten selittää unettomuutta. Yleisimmät ongelmat ovat stressaava ajatustyö ennen nukkumaanmenoa, epäsäännölliset nukkumaanmenoajat, liian pitkät tai liian myöhäiset päiväunet, alkoholin tai kofeiinipitoisten juomien runsas käyttö, liian pitkä ruutuaika, toisaalta niukat liikuntatottumukset ja toisaalta liian rasittava liikunta (kuntoliikunta tai urheilu) myöhään illalla. Myös asuinpaikan, makuuhuoneen tai luonnon olosuhteet, kuten ympäristön meluisuus, huoneen valoisuus tai ilmanalan helle, voivat haitata nukkumista (7). Jos elintavoista tai elämäntilanteen muutoksista ei löydy selitystä, seuraavat keskeiset selvi 395

2 Katsaus Taulukko 1. Unettomuutta aiheuttavia sairauksia ja syitä. Unettomuuden syy Psykiatrinen Neurologinen Muu unihäiriö Sydänperäinen Keuhkoperäinen Endokriininen Gastroenterologinen Tuki- ja liikuntaelinperäinen Urologinen Lisääntymisterveydellinen Taulukko 2. Oireet ja sairaudet Masentuneisuus, traumaperäinen stressihäiriö, tarkkaavuusja yliaktiivisuushäiriö, syömishäiriöt, persoonallisuushäiriöt, päihdehäiriöt Aivohalvaus, aivoinfarkti, aivoverenvuoto, muistisairaudet, Parkinsonin tauti, epilepsia, päänsärky, aivovamma, ääreishermotaudit Uniapnea, uni-valverytmin häiriöt, levottomat jalat, unenaikaiset liikehäiriöt, parasomnia Sydänlihassairaus, sydämen rytmihäiriö Astma, keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentumatauti Kilpirauhassairaudet, diabetes Ruokatorven refluksitauti, mahahaava, sappikivitauti, ärtyvä paksusuoli Nivelreuma, nivelrikko, fibromyalgia Virtsankarkailu, tihentynyt virtsaamistarve yöllä Raskaus, vaihdevuodet Poissuljettavia sairauksia ja syitä unettomuuden taustalta. Mitä menetelmiä käytän? Esitiedot, uni-valvepäiväkirja, aktigrafia (tarvittaessa) Esitiedot, uni-valvepäiväkirja, status, laboratoriokokeet (tarvittaessa), puhalluskoe Esitiedot, uni-valvepäiväkirja, lääkeainepitoisuudet (tarvittaessa) Esitiedot, status, huumausainepitoisuudet (tarvittaessa) Esitiedot, status Esitiedot, status, laboratoriokokeet Esitiedot, status, yöpolygrafia Esitiedot, status, uni-valvepäiväkirja, aktigrafia (tarvittaessa), laboratoriokokeet, unipolygrafia Mitä poissuljen? Univaje (univelka) Alkoholin käytön aiheuttama unettomuus Lääkkeiden käytön aiheuttama unettomuus Huumeiden käytön aiheuttama unettomuus Mielenterveyden häiriöön liittyvä unettomuus (taulukko 1) Elimelliseen sairauteen liittyvä unettomuus (taulukko 1) Uniapneasta johtuva unettomuus Unettomuutena ilmenevä muu unihäiriö (taulukko 1) tettävät asiat ovat sairaudet ja muut unettomuuteen johtavat syyt (taulukko 1) sekä lääkehoidot (11). Esimerkiksi masennus tai unenaikainen hengityshäiriö voivat haitata nukahtamista tai unessa pysymistä. Myös kaikki kipua aiheuttavat tilat, sairaudet ja vammat häiritsevät herkästi unta. Psykoosioireiset sairaudet vuorostaan johtavat usein äkilliseen unettomuuteen ja selvästi poikkeavaan uni-valverytmiin jopa siten, että vuorokausirytmi kääntyy päälaelleen. Lääke hoidoista on huomattava, että nukahtamis- tai unilääkkeinä käytetyt bentsodiatsepiinit ja niiden johdokset voivat pitkäaikaiskäytössä alkaa aiheuttaa unettomuutta (7). Myös eräät masennuslääkkeet (mirtatsapiini, SSRI-lääkkeet, tratsodoni) saattavat suurina päiväannoksina aiheuttaa unettomuutta (8). Diagnostiikassa tulee havaita ja voi edetä sulkemalla pois unettomuuden tavallisimmat syyt (taulukko 2). Niitä ovat psykiatriset sairaudet, lääkkeistä tai päihteistä johtuva unettomuus, unenaikaiset hengityshäiriöt ja muut elimelliset sairaudet (7). Unettomuuden syistä jäävät usein diagnosoimatta nimenomaan masennus ja psyko aktiivisten aineiden käyttö, minkä takia näihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ennen statusta, osana esitietojen keräämistä, voi nukkumistottumuksista, oireista ja unihäiriöistä kyselevistä lomakkeista olla apua. Kyselylomakkeiden käyttö ei kuitenkaan saa korvata potilaan tutkimista tai supistaa statuksen tekemiseen tarvittavaa aikaa. Lääkärin on tutkittava uneton potilas (taulukko 3). Status tulee tehdä niin psyykkisen kuin fyysisen tilan osalta. Haastatteluun ja havainnointiin perustuvan psyykkisen tutkimuksen ohella kliinisessä tutkimuksessa tulee muistaa somaattinen tutkimus. Jos esitiedot antavat aiheen olettaa, että unettomuuden syynä on elimellinen sairaus, on harkinnan mukaan suoritettava verenpaineen mittaus, sydämen ja keuhkojen auskultointi, vatsan palpointi ja neurologinen tutkimus. Allergian oireet, kutina ja sydämen vajaatoimintaan liittyvä yöllinen virtsanerityksen lisääntyminen on huomioitava ja hoidettava asianmukaisesti. Tällöin on kuitenkin muistettava, että unettomuuden syynä voi samaan aikaan olla sekä mielenterveyden häiriö että elimellinen sairaus (8). Mahdollisen uniapnean toteamiseksi on syytä punnita potilas, mitata pituus, vyötärönympärys ja kaulanympärys sekä määrittää leuanalusrasvan paksuus. Ylipaino ei ole välttämätön edellytys uniapnealle, sillä kolmasosa uniapneaa sairastavista ei ole ylipainoisia (12). Tähystettäessä nielua potilaan ollessa selinmakuulla saatetaan paljain silmin nähdä ylähengitysteiden ahtaus. 396

3 tieteessä Taulukko 3. Unettomuuden tutkimusmenetelmiä diagnoosia varten. Menetelmä Mitä mittaa? Missä ja milloin? Status Psyykkiset ja fyysiset löydökset Kaikilla vastaanotoilla heti aluksi ja seurannassa Uni-valvepäiväkirja Laboratoriokokeet Lääkeainepitoisuudet Aktigrafia Yöpolygrafia Unipolygrafia Kirjallisuutta 1 Harvey AG, Spielman AJ. Insomnia: diagnosis, assessment, and outcomes. Kirjassa: Kryger MH, Roth T, Dement WC, toim. Principles and practice of sleep medicine, 5. painos. St. Louis: Saunders 2011; Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991;14: Himanen SL, Alakuijala A. Onko minulla narkolepsia? päiväväsymysoireen tutkiminen. Suom Lääkäril 2013;68: Soldatos CR, Allaert FA, Ohta T, Dikeos DG. How do individuals sleep around the world? Results from a single-day survey in ten countries. Sleep Med 2005;6: Ohayon MM. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep Med Rev 2002;6: Morin CM, Bélanger L, LeBlanc M ym. The natural history of insomnia: a population-based 3-year longitudinal study. Arch Intern Med 2009;169: Merkinnät uni-valverytmistä ja yöunen laatuun vaikuttavista tekijöistä 1 3 viikon ajalta. Perusverikokeet, EKG, thorax-röntgen (tarvittaessa) Huumeet ja lääkkeet virtsasta tai verestä Kehon liikkeet kiihtyvyysanturilla Kehoaktigrafit mittaavat ympäri vuorokauden, vuodeaktigrafit vuoteessa olon aikana Nukkumisasento, hengitysliikkeet, hengitysilmavirta, veren happikyllästeisyys, syke Nukkumisasento, hengitysliikkeet, hengitysilmavirta, veren happikyllästeisyys, pulssi, EEG, EMG, EOG Tarvittaessa äänen ja kuvan jatkuva taltiointi Kaikilla vastaanotoilla heti aluksi ja seurannassa Kaikilla lääkärin vastaanotoilla heti aluksi ja tarvittaessa seurannassa Kaikilla lääkärin vastaanotoilla tarvittaessa Terveyskeskus, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito Tarvittaessa tehtävä mittaus, joka kestää yhtäjaksoisesti 1 2 viikkoa Terveyskeskus, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito Tarvittaessa tehtävä mittaus, joka kestää yön yli ja tehdään yleensä kotona Erikoissairaanhoito Tarvittaessa tehtävä mittaus, joka tehdään 1 2 yönä yleensä unitutkimushuoneessa Status voi yhdessä esitietojen kanssa tukea epäilyä uniapneasta, jolloin lisäksi tarvitaan yöpolygrafia uniapnean toteamiseksi. Uni-valvepäiväkirja antaa paljon tietoa. Pitämällä uni-valvepäiväkirjaa 1 3 viikkoa on tarkoitus selvittää, kuinka säännölliset nukkumaanmeno- ja heräämisajat ovat. Uni-valvepäiväkirjan avulla saa myös tietoa, mitkä seikat huonontavat ja mitkä parantavat yöunen laatua. Se voi myös selittää alkoholin tai lääkkeiden merkityksen huonosti nukutuille öille. Lopuksi merkinnät tarkistetaan yhdessä potilaan kanssa. Uni-valvepäiväkirjaa apuna käyttäen on aktiivisesti pyrittävä selvittämään univaikeuksien luonne ja etsimään yhdessä potilaan kanssa syitä, jotka voisivat olla unettomuuden taustalla. Uni-valvepäiväkirja aikuispotilaille on julkaistu unettomuuden Käypä hoito -suosituksen sähköisessä tausta-aineistossa (13). Unenseurantataulukot vauvoille ja leikki-ikäisille sekä koululaisille löytyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaiseman oppaan viimeisiltä sivuilta liitteiden jälkeen (14). Mitä tutkimuksia pyydän laboratoriosta? Unettomuuden selvittelyssä laboratoriokokeita tulee tehdä harkiten lähinnä yleissairauksien poissulkemiseksi. Alkoholin käytöstä aiheutuvan unettomuuden toteamiseksi useimmiten riittävät esitiedot ja uni-valvepäiväkirjan merkinnät, mutta tarvittaessa tulee harkita laboratoriokokeita, joista nähdään alkoholin runsas käyttö. Huumeiden tai lääkkeiden käytöstä aiheutuvan unettomuuden poissulkemiseksi pitoisuusmääritykset virtsasta tai verestä voivat olla avuksi. Potilaan statuslöydösten perusteella on edelleen pyydettävä tarpeelliset laboratoriokokeet ja kuvantamistutkimukset, kuten verinäytteet, EKG ja keuhkojen röntgenkuvaus. Unihäiriön kääntöpuolena esiintyvän uupumuksen tai ärtyisyyden vuoksi voi olla aiheellista tutkia esimerkiksi verensokeri (diabetes), perusverenkuva (anemia) ja tyreotropiinin tai vapaan tyroksiinin seerumipitoisuus (kilpirauhasen toiminta). Kotioloissa tehtävä, 1 2 viikon kestoinen, lepoa ja liikeaktiivisuutta mittaava aktigrafia auttaa unen määrän ja laadun arvioinnissa sekä unettomuuden syyn selvittelyssä. Aktigrafia täydentää uni-valvepäiväkirjan merkintöjä ja voi todentaa univajeen. Aktigrafian avulla voidaan myös todeta uni-valverytmin häiriöt ja saada vihje mahdollisista muista unihäiriöistä (7). Unirekisteröintiä ei tavallisesti tarvita unettomuuden selvittelyssä. Poikkeuksen tässä tekee uniapnean todentamiseksi tarvittava suppea yöpolygrafia. Lisätutkimuksia voidaan tämän jälkeen tarvita taustaltaan epäselvässä tai pitkittyvässä unettomuudessa. Unitutkimushuoneessa tehtävä laaja unipolygrafia saattaa tällöin tulla kyseeseen unettomuuden syiden selvittämiseksi (7). Jotta tarvittava hoito ei viivästyisi, epäselvissä tapauksissa tulisi jo varhain konsultoida psykiatria tai neurologia tai muulta erikoisalalta unilääketieteeseen perehtynyttä lääkäriä (7). Tätä varten on jo etukäteen hyvä ottaa selville, miten hoitopolusta ja työnjaosta on paikallisesti sovittu. Suomessa on tällä hetkellä 27 lääkäriä, joilla on Suomen Lääkäriliiton myöntämä unilääketieteen erityispätevyys. 397

4 katsaus 7 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Unettomuus, Käypä hoito -suositus (päivitetty , uusi päivitys valmistuu 2014). suositukset/naytaartikkeli/tunnus/ hoi Partonen T, Lauerma H. Unihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T, toim. Psykiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2011; Paavonen EJ, Saarenpää-Heikkilä O. Lapsuuden unihäiriöiden arviointi kliinisessä työssä. Suom Lääkäril 2012;67: Urrila AS, Pesonen AK. Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat. Suom Lääkäril 2012;67: Morgenthaler T, Kramer M, Alessi C ym. American Academy of Sleep Medicine. Practice parameters for the psychological and behavioral treatment of insomnia: an update. An American Academy of Sleep Medicine report. Sleep 2006;29: Himanen SL, Rauhala E, Saaresranta T. Kansantauti uniapnea pitäisikö sitä seuloa? Suom Lääkäril 2012;67: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Uni-valvepäiväkirja (päivitetty ). www. terveysportti.fi/xmedia/hoi/ hoi50067a.pdf 14 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Unen ja unirytmin häiriöt (päivitetty ). aspx?id=658&guid=fe07be7da02d-40ff-b2e8-7799c01e6fb6 15 THL. Tautiluokitus ICD-10, 3. painos (päivätty ). pdfs/15c30d65-2b96-41d7-aca8-1a05aa8a0a19 16 THL. Psykiatrian luokituskäsikirja: suomalaisen Tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit, 2. painos. URN:ISBN: Thorpy MJ. Classification of sleep disorders. Neurotherapeutics 2012;9: American Medical Association. ICD-10-CM 2014: the complete official draft code set. Chicago: American Medical Association sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Timo Partonen: Luentopalkkiot (Nordea Rahoitus Suomi, Servier Finland, YTHS), lisenssitulot ja tekijänoikeuspalkkiot (Kustannus Oy Kotimaa, Oxford University Press, Sanoma News, Kustannus Oy Duodecim). Taulukko 4. Unettomuuden luokittelu ICD-10- tautiluokituksen mukaan. Unettomuus ICD-10 koodi Ei-elimellinen unettomuus F51.0 Muu ei-elimellinen unihäiriö F51.8 Unen alkamisen ja ylläpitämisen häiriö G47.0 Muu elimellinen unihäiriö G47.8 Miten koodaan diagnoosin? ICD-10-luokituskoodit Unettomuuden diagnoosi merkitään potilasasiakirjoihin tautiluokituksen koodein (taulukko 4). ICD-10-luokitus jakaa unihäiriöt joko eielimellisiin tai elimellisiin (15,16). Ei-elimelliset unihäiriöt (koodi F51) lukeutuvat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin, elimelliset unihäiriöt hermoston sairauksiin (koodi G47). Kuukautisten päättymiseen (menopaussiin) ja vaihdevuosiin liittyvä unettomuus huomioidaan osana vaihdevuosioireita (koodi N95.1). Ei-elimellinen unettomuus (koodi F51.0) tarkoittaa, että potilaan vaivana on vähintään kuukauden ajan ollut nukahtamisvaikeus tai unen katkonaisuus tai virkistämätön uni vähintään kolme kertaa viikossa ja että unettomuus aiheuttaa hänelle huomattavaa ja kliinisesti merkittävää kärsimystä tai haittaa päivittäisissä toiminnoissa (sosiaalisilla, ammatillisilla tai muilla tärkeillä toiminnan alueilla). Jos nämä diagnostiset kriteerit täyttyvät muutoin paitsi unettomuuden keston tai sen useuden osalta, niin silloin kyseessä on muu ei-elimellinen unihäiriö (koodi F51.8). Nämä unettomuusdiagnoosit merkitään päädiagnoosin lisäksi, jos unettomuus hallitsee kliinistä kuvaa ja edellyttää hoitoa. Unen alkamisen ja ylläpitämisen häiriön (koodi G47.0) yhteyteen on muistettava koodata myös unettomuutta aiheuttava elimellinen sairaus. Jos elimelliseen sairauteen liittyvä unettomuus ilmenee pelkästään joko unen alkamisen tai ylläpitämisen häiriönä, niin kyseessä on muu elimellinen unihäiriö (koodi G47.8). Uusi merkintätapa ICD-10:stä on Yhdysvaltojen lääkäriliitto yhdessä WHO:n kanssa muokannut ICD-10-CM:n (ICD-10 Clinical Modification). Siinä esitetty unettomuuden luokittelu auttaa tarkemmin suuntaamaan unettomuuden syiden etsintää, vaikka näillä koodeilla ei virallista asemaa vielä olekaan (17,18). Primaarinen unettomuus (koodi F51.01) alkaa vähitellen murrosiässä tai jopa sitä ennen, jatkuu kulultaan aaltoilevana, eikä sille ole osoitettavissa mitään erityistä taustalla olevaa sairautta tai syytä. Sopeutumisunettomuus (koodi F51.02) johtuu tietystä, tunnistettavissa olevasta stressitekijästä. Se kestää enintään muutaman viikon ja tavallisesti häviää, kun stressitekijä väistyy. Paradoksaalinen unettomuus (koodi F51.03) tarkoittaa ristiriitaa, jossa potilas kokee nukkuvansa öisin joko hyvin vähän tai ei lainkaan, mutta toimintakyky ei ole vastaavassa määrin heikentynyt eikä unettomuutta potilaan kuvaamassa mittakaavassa voida todentaa. Psykofysiologista unettomuutta (koodi F51.04) leimaa ylivireys, nukahtamista häiritsevä toiminta ja huoli kyvyttömyydestä nukkua. Se vaivaa useimpina öinä viikossa vähintään kuukauden, useimmiten kuukausia tai jopa vuosia. Mielenterveyden häiriöön liittyvä unettomuus (koodi F51.05) tarkoittaa unettomuuden olevan kliinisessä kuvassa hallitseva oire ja edellyttävän hoitoa. Sen lisäksi kyseessä olevaa mielenterveyden häiriötä, johon unettomuus oireena liittyy, on tietenkin hoidettava asianmukaisesti. Vaikka alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden psykoaktiivisten aineiden käytön aiheuttama unettomuus luetaan mielenterveyden häiriöksi, se merkitään ei-elimellisestä unettomuudesta erilleen (koodit F10.8 jne. F19.8). Milloin aloitan hoidon? Unettomuuden syitä on aktiivisesti etsittävä. Kun nämä syyt on tunnistettu, unettoman potilaan hoito perustuu unettomuutta aiheuttavan syyn hoitoon. Usein näitä syitä on samaan aikaan useampia kuin yksi. Diagnoosi ohjaa hoitoa. Hoitosuunnitelma yksilöi tarvittavan hoidon ja antaa sille aikajänteen. Hoito voi olla lääkkeetöntä tai lääkehoitoa (7). Jos unettomuuden hoitoon tarvitaan lääkehoitoa, valitaan lääke syynmukaisesti. Unilääkkeet eivät esimerkiksi ole masennuksen eivätkä uniapnean käypää syynmukaista hoitoa. Sen sijaan, jos lääkehoitoa tarvitaan, masennukseen liittyvä unettomuus hoidetaan masennuslääkkeellä, ja obstruktiivinen uniapnea hoidetaan tarvittaessa esimerkiksi kasvomaskin avulla ylläpidetyllä jat 398

5 tieteessä Kolmasosa uniapneaa sairastavista ei ole ylipainoisia. kuvalla positiivisella hengitystiepaineella eli CPAP-hoidolla. Jos unettomuuden syynä tai taustalla ei ole välitöntä hoitoa vaativaa tilaa, unilääkehoidon aloittamisella ei ole kiire. Bentsodiatsepiinit ja niiden johdannaiset, käytettiinpä niitä sitten nukahtamislääkkeinä tai unilääkkeinä, ovat oireenmukaista eivät syynmukaista hoitoa. Näillä lääkkeillä voidaan kuitenkin taustasyystä riippumatta lievittää rajuoireista unettomuutta, kun siihen on tarve potilaan rauhoittamiseksi (8). Lopuksi Unettomuutta aiheuttavia sairauksia ja syitä tulee aktiivisesti etsiä. On hyvä pitää mielessä, että saman potilaan unettomuudelle voi olla samanaikaisesti useampiakin syitä ja että psyykkiset ja somaattiset syyt voivat olla läsnä samaan aikaan. Vastaanotolla ennen hoidon aloittamista tulee kerätä esitiedot ja lääkärin on tutkittava sekä psyykkinen että somaattinen status. Potilaan on hyvä pitää uni-valvepäiväkirjaa 1 3 viikkoa, minkä jälkeen siihen tehdyt merkinnät tarkistetaan yhdessä potilaan kanssa. Sairaudenasteista unettomuutta, eli toimintakyvyn heikkenemistä tai päivittäisille toiminnoille haittaa aiheuttavaa unettomuutta, on aiheellista hoitaa aktiivisesti ja syynmukaisesti. Unettomuuden syiden selvittyä potilaan hoidon tulee toteutua syynmukaisesti noudattaen perushäiriön käypää hoitoa. Unilääkehoito ei ole unettomuuden ensisijainen hoitokeino, mutta jos sitä tarvitaan, sen aloittamisella on harvoin kiire. n English summary > in english Diagnosis of insomnia Ota tavaksi uutiskirje torstaisin! Seuraavan Lääkärilehden ajankohtaisimmat artikkelit ja uutiset näet Lääkärilehden uutiskirjeestä jo torstaina. Lue myös kollegasi kommentti ja liity mukaan keskustelemaan! Uutiskirje on samalla kätevä linkki lehden kaikkeen sisältöön. Voit tilata uutiskirjeen haluamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun täytät yhteystietosi nettisivulla Tilaamiseen tarvitaan FiMnet tunnukset. PS. Palautteesi tavoittaa toimituksen osoitteella 399

6 english summary Timo Partonen Research Professor National Institute for Health and Welfare, Department of Mental Health and Substance Abuse Services Diagnosis of insomnia Insomnia is a very common symptom. Insomnia is also the most common sleep disorder. Potential causes of insomnia must be actively sought in clinical practice, in order to be able to initiate treatment without any unnecessary delay. Comorbid conditions are common, and it is of note that a patient may have more than just one cause of insomnia. At the visit, before prescribing any treatment, the doctor should follow a quick assessment guide to record the medical history, and check the psychiatric status as well as the somatic status. After the visit, the patient should keep a sleep diary, e.g. for 2 3 weeks, after which it should be checked through together. When the causes of insomnia have been identified, treatment should be targeted at the causative conditions and follow the current practice guidelines for each condition. For example, for insomnia due to depressive disorder, treatment will consist of psychotherapy and antidepressant medication. For chronic insomnia, such as primary insomnia or psychophysiological insomnia, stimulus restriction and short-term cognitivebehavioural therapy are recommended. Sleeping pills (i.e. benzodiazepines and their derivatives) are not the treatment of choice, but if they are needed, there is seldom any hurry to prescribe them. 399a

Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta

Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta TIETEESSÄ OUTI SAARENPÄÄ-HEIKKILÄ LT, lastenneurologian erikoislääkäri TAYS, lastentautien klinikka Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta Unettomuus on kouluikäisillä tavallinen vaiva, jota

Lisätiedot

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Heli Järnefelt Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Työ ja ihminen Tutkimusraportti 44 Työ ja ihminen Päätoimittaja

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

UNIKYSELY- JA TERVEYSTIETOLOMAKKEEN DIAGNOSTINEN TULKINTA

UNIKYSELY- JA TERVEYSTIETOLOMAKKEEN DIAGNOSTINEN TULKINTA UNIKYSELY- JA TERVEYSTIETOLOMAKKEEN DIAGNOSTINEN TULKINTA Tässä esitetyt yksittäisten vastausten tulkinnat ovat suuntaa-antavia. Käytännön tilanteissa arvio on tehtävä yksilöllisesti ja kokonaistilanne

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Toukokuu

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen

Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen TIETEESSÄ TIINA TELAKIVI neurologian dosentti, asiantuntijalääkäri Kela, terveysosasto Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen Lääkäri tarvitsee tietoa potilaan toimintakyvystä ja sen muutoksista sekä hoidon,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Opas tinnituspotilaalle

Opas tinnituspotilaalle Opas tinnituspotilaalle Laurila, Antti; Leiponen, Marita; Leppävuori Johanna; Packalén, Pia 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Opas tinnituspotilaalle Antti Laurila, Marita Leiponen, Johanna

Lisätiedot

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009

Väsymys. Väsymys on sangen yleistä, ja yleisimmin siihen löytyy syy väsyneen henkilön. mistä johtuu? ARTIKKELIT 6 HIEROJA 4 2009 ARTIKKELIT Koonnut Sanna Muukka, koulutettu hieroja Väsymys mistä johtuu? V äsymys on kehon tila, jossa energia ja elinvoimat ovat vähentyneet. Vireys palaa levolla. Väsymystä on monta lajia: fyysinen

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

EMPULLA ON MIGREENI. - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille

EMPULLA ON MIGREENI. - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille EMPULLA ON MIGREENI - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille Tiina Lehtimaa Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä,

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä... 4 Uni... 6 Terve uni... 6 Univaje ja valvominen... 7 Mitä on uniapnea?... 8 Obstruktiivinen uniapnea... 9 Sentraalinen uniapnea... 9

Lisätiedot

Psykiatriset arviointiasteikot kliinisessä työssä

Psykiatriset arviointiasteikot kliinisessä työssä Erika Jääskeläinen ja Jouko Miettunen NÄIN TUTKIN Psykiatriset arviointiasteikot kliinisessä työssä Psykiatrisia arviointiasteikoita voidaan käyttää kliinisen työn tukena muun muassa sairauksien seulonnassa,

Lisätiedot

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa?

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa? TIETEESSÄ HANNA-MARI ALANEN LT, ylilääkäri TAYS, Toimialue 5, Neuro- ja vanhuspsykiatria Pitkäniemen sairaala hanna-mari.alanen@pshp.fi ESA LEINONEN psykiatrian professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN UNI JA UNETTOMUUS

IÄKKÄIDEN UNI JA UNETTOMUUS Sirkka-Liisa Kivelä LKT, professori, ylilääkäri Turun yliopisto Turun yliopistollinen keskussairaala ja Satakunnan sairaanhoitopiiri IÄKKÄIDEN UNI JA UNETTOMUUS Iäkkäiden uni on pinnallista ja katkonaista

Lisätiedot

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle Oppaan kirjoittajat: Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot