Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008"

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Yhtiökokousasiakirjat Sivu Asialista 2 Täydelliset päätösesitykset 3 Hallituksen jäsenten esittely 6 Ulkoisen tilintarkastajan esittely 7

2 Asialista Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen 6. Vuoden 2007 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Tämän kohdan yhteydessä myös toimitusjohtaja Lars Nybergin puheenvuoro sekä selvitys hallituksen toiminnasta vuonna Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen vuodelle Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä päättäminen 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen yhtiötä kohtaan vuoden 2007 osalta 10. Päätös yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta 14. Päätös tilintarkastajien ja varatilitarkastajien lukumäärästä 15. Tilintarkastajien palkkion vahvistaminen 16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 17. Vaalivaliokunnan valinta 18. Hallituksen päätösesitys koskien yhtiön johdon palkkaperusteiden periaatteita Kokouksen päättäminen 2

3 Täydelliset päätösesitykset 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta Yhtiökokouksen asettamaan vaalivaliokuntaan kuuluvat Viktoria Aastrup, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) ja hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. Vaalivaliokunnan esitys: Asianajaja Sven Unger. 7. Päätös vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta Hallitus esittää, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31. joulukuuta 2007 vahvistetaan siinä muodossa kun ne on otettu vuoden 2007 vuosikertomukseen. 8. Päätös vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä Hallitus esittää että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 4,00 kruunua osaketta kohden ja että 3. huhtikuuta 2008 on osingonmaksun täsmäytyspäivä. Mikäli yhtiökokous päättää esityksen mukaisesti, arvioidaan osingon maksun VPC:ltä tapahtuvan 8. huhtikuuta Osakeyhtiölain 18:2 mukainen materiaali liittyen hallituksen esitykseen TeliaSonera AB:n (publ) hallituksen esitys osingonjaosta VAPAA OMA PÄÄOMA Varsinaisen yhtiökokouksen käytettävissä olevan vapaan oman pääoman määrä on kruunua. HALLITUKSEN PÄÄTÖSESITYS Voitonjako Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi osakekohtaisen 1,80 kruunun varsinaisen osingon maksamisesta, yhteensä kruunua 40 äyriä. Varsinaisen osingon lisäksi hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi osakekohtaisen 2,20 kruunun lisäosingon maksamisesta, yhteensä kruunua 60 äyriä. Jos varsinainen yhtiökokous päättää osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osakkeenomistajille jaettava kokonaissumma on kruunua. 3

4 Täsmäytyspäivä Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi, että varsinaisen osingon ja lisäosingon maksun täsmäytyspäivä on 3.huhtikuuta Jos varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesti, VPC:n kautta tapahtuvan osinkojen maksun arvioidaan tapahtuvan 8.huhtikuuta Ruotsin osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukaisesti hallituksen tulee antaa lausunto siitä, onko ehdotettu osinko perusteltu osakeyhtiölain 17 luvun 3 :n 2 ja 3 kappaleet huomioon ottaen. Jos varat tai velat on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöslain (1995:1554) 4 luvun 14a :n mukaisesti, tulee lausunnossa esittää myös kuinka suureen osaan omaa pääomaa kyseisellä tavalla tehty arvostus vaikuttaa. Tukholma 11.maaliskuuta 2008 TeliaSonera AB (publ) Hallitus Hallituksen osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukainen lausunto Osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukainen TeliaSonera AB:n (publ) hallituksen lausunto Viitaten varsinaiselle yhtiökokoukselle 2008 tekemäänsä osingonjakopäätösesitykseen, hallitus antaa täten osakeyhtiölain 18 luvun 4 :n mukaisesti seuraavan lausunnon. Edellyttäen että 2008 varsinainen yhtiökokous päättää varsinaisesta ja lisäosingosta hallituksen esityksen 1 mukaisesti, siirretään noin miljoonaa kruunua seuraavalle tilikaudelle yhtiön sidottu oma pääoma oli noin miljoonaa kruunua ja yhtiön vapaa oma pääoma noin miljoonaa kruunua. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin oma pääoma oli noin miljoonaa kruunua. Yhtiön oma pääoma olisi ollut noin 40 miljoonaa kruunua pienempi, jos johdannaiset ja muut arvopaperit olisi käyvän arvon sijaan arvostettu käyttöomaisuuden osalta alhaisimpaan hankinta- tai nettorealisointiarvosta ja vaihto-omaisuuden osalta alhaisimpaan hankinta- tai markkina-arvosta. 4

5 Yhtiön ja konsernin liiketoimintaan ei liity muita riskejä kuin ne, jotka liittyvät tai joiden voi olettaa liittyvän toimialaan, sekä yleensä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät riskit. Yhtiön ja konsernin riippuvuus suhdanteista ei poikkea siitä, mitä yhtiön ja konsernin toimialalla yleensä esiintyy. Hallitus arvioi, että ehdotuksen mukaisen voitonjaon jälkeenkin yhtiön sidottu oma pääoma ja emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin oma pääoma ovat riittäviä yhtiön ja konsernin liiketoiminnan laajuuteen nähden. Omavaraisuusasteella mitattuna yhtiön taloudellinen asema ehdotetun varsinaisen ja lisäosingon vähentämisen jälkeen oli 32,6 % (32,4 % ). Samalla tavoin mitattuna konsernin omavaraisuusaste oli 50,3 % (49,9 % ). Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön eikä konsernin kykyä tehdä tarpeellisiksi katsotut investoinnit. Ehdotus on myös yhdenmukainen vahvistetun kassavirtaennusteen kanssa, jonka mukaan yhtiön ja konsernin odotetaan hallitsevan odottamattomat tapahtumat ja kohtuullisen suuruiset väliaikaiset kassavirran vaihtelut. Edellä esitettyyn viitaten hallitus arvioi, että osinko on perusteltu ottaen huomioon yhtiön ja konsernin oman pääoman suuruuteen kohdistuvat vaatimukset, jotka johtuvat liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta sekä liiketoimintaan liittyvistä riskeistä sekä yhtiön ja konsernin tarpeesta vahvistaa tasettaan, maksuvalmiuttaan ja asemaansa ylipäätään. Tukholma 11. maaliskuuta 2008 TeliaSonera AB (publ) Hallitus 1 Hallitus esittää maksettavaksi varsinaista osinkoa 1,80 kruunua osakkeelta, yhteensä kruunua 40 äyriä. Osakekohtaiseksi lisäosingoksi hallitus esittää 2,20 kruunua, yhteensä kruunua 60 äyriä. Hallituksen esitys jaettaviksi osingoiksi on 4 kruunua osaketta kohden eli yhteensä kruunua. 9. Päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien vastuuvapaudesta yhtiötä kohtaan vuoden 2007 osalta Esitetään vastuuvapauden myöntämistä yhtiötä kohtaan koskien toimitusjohtajia Anders Igel ja Lars Nyberg sekä hallituksen jäseniä Tom von Weymarn, Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall, Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Lars-Erik Nilsson, Sven- Christer Nilsson, Agneta Ahlström, Elof Isaksson, Yvonne Gustafsson (entinen Karlsson), Arja Kovin ja Berith Westman. 10. Päätös yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten sekä varajäsenten lukumäärästä Vaalivaliokunnan esitys: Seitsemän varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. 5

6 11. Päätös hallituksen palkkioista Vaalivaliokunnan esitys: Seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen sakka puheenjohtajalle kruunua (aiemmin ) ja muille yhtiökokouksen valitsemille jäsenille kullekin kruunua (aiemmin ). Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan palkkioksi kruunua ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin kruunua sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle palkkioksi kruunua ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin kruunua. 12. Hallituksen valinta Vaalivaliokunnan esitys: Maija-Liisa Frimanin, Conny Karlssonin, Lars G Nordströmin, Timo Peltolan, Jon Risfeltin, Caroline Sundewallin ja Tom von Weymarnin uudelleenvalinta. Esitettyjen hallituksen jäsenten esittely: Maija-Liisa Friman Valittiin hallitukseen vuonna Hän oli Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja asti. Maija-Liisa Friman on myös Metso Oyj:n ja Suomen Lääketieteen Säätiön hallituksen jäsen. Lisäksi hän on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Conny Karlsson Valittiin hallitukseen vuonna Hän on myös TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan jäsen. Conny Karlsson on lisäksi Swedish Match AB:n, SEB Investment Management AB:n ja Zodiak Television AB:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on aiemmin toiminut Duni AB:n toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Procter & Gamblessa. Hän on suorittanut MBA-tutkinnon. Lars G Nordström Valittiin hallitukseen vuonna Hän on myös TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan jäsen. Lisäksi Lars G. Nordström on Nordea Bank AB:n hallituksen jäsen ja entinen toimitusjohtaja ( ). Hän on Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin, European Financial Management & Marketing Associationin (EFMA) ja Ruotsin kuninkaallisen oopperan hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Ruotsalaisamerikkalaisen kauppakamarin ja Viking Line Abp:n hallituksen jäsen. Hän on opiskellut oikeustiedettä Uppsalan yliopistossa. Timo Peltola Valittiin hallitukseen vuonna Hän on myös TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan jäsen. Lisäksi Timo Peltola toimii Neste Oil Oyj:n ja AW-Energy Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Nordea Bank AB:n hallituksen varapuheenjohtajana ja SAS AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös CVC Capital Partnersin ja Sveafastigheter Ab:n neuvottelukunnan jäsen. Timo Peltola toimi Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtajana Hän on kauppatieteiden kunniatohtori. Jon Risfelt Valittiin hallitukseen vuonna Hän on ollut myös TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan jäsen alkaen. Lisäksi Jon Risfelt on XponCard AB:n ja Wayfinder AB:n hallituksen puheenjohtaja, Ortivus AB:n hallituksen 6

7 varapuheenjohtaja ja Enea Data AB:n, Bilia AB:n ja Ångpanneföreningen AB:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Europolitan AB:n ja Nyman & Schultz AB:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on toiminut useissa johtotehtävissä American Express Groupissa, Scandinavian Airlinesilla ja Ericssonilla. Koulutukseltaan hän on kemian diplomi-insinööri. Caroline Sundewall Valittiin hallitukseen vuonna Hän on TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Caroline Sundewall on lisäksi Swedbank AB:n, Electrolux AB:n, Haldex AB:n, Lifco AB:n, Pågengruppen AB:n, Aktiemarknadsbolagens Förening -yhdistyksen ja Ahlsell AB:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Finanstidningenin taloustoimittajana sekä Sydsvenska Dagbladetin talouskolumnistina ja toimittajana. Hän on myös ollut Ratos AB:n business controller. Koulutukseltaan hän on ekonomi. Tom von Weymarn Hallituksen puheenjohtaja. Valittiin hallitukseen vuonna Hän on TeliaSoneran palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, ja asti hän oli TeliaSoneran tilintarkastusvaliokunnan jäsen. Lisäksi Tom von Weymarn toimii Lännen Tehtaat Oyj:n ja Turku Science Park Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Pohjola Pankki Oyj:n, CPS Color Group Oy:n, Hydrios Biotechnology Oy:n ja Sibelius-Akatemian hallituksen jäsenenä, IndustriKapitalin neuvonantajana ja neuvottelukunnan jäsenenä sekä Boardman Oy:n osakkaana. Tom von Weymarn oli Oy Rettig Ab:n toimitusjohtaja ja Cultor Oyj:n varatoimitusjohtaja Hän oli Oy Karl Fazer Ab:n johtaja , joista kaksi viimeistä vuotta yhtiön toimitusjohtaja. Koulutukseltaan hän on kemian diplomi-insinööri. 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta Vaalivaliokunnan esitys: Tom von Weymarn. 14. Päätös tilintarkastajien ja varatilitarkastajien lukumäärästä Vaalivaliokunnan esitys: Yksi (1) tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyy 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 15. Tilintarkastajien palkkion vahvistaminen Vaalivaliokunnan esitys: Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 16. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Vaalivaliokunnan esitys: Tilintarkastajaksi 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen valitaan PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers AB:n esittely Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valittiin tilintarkastajaksi vuoden 2004 yhtiökokouksessa. Göran Tidström (s. 1946) on päävastuullinen tilintarkastaja. PricewaterhouseCoopers AB saa usein tilintarkastus- ja neuvontapalveluihin liittyviä toimeksiantoja yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta, Ruotsin valtiolta. Tämänhetkisiä tilintarkastus toimeksiantoja ovat muun muassa Svenska Spel ja Samhall. Göran Tidström on myös Medan, Securitasin, Trelleborgin ja Volvon tilintarkastaja. Hän on PricewaterhouseCoopers AB:n hallituksen puheenjohtaja, pohjoismaisen tilintarkastusalan hallitusedustaja kansainvälisessä 7

8 tilintarkastajaliitossa (International Federation of Accountants, IFAC) ja tilinpäätöskysymysten teknisen komitean (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) hallituksen puheenjohtaja. 17. Vaalivaliokunnan valinta Vaalivaliokunnan esitys: Viktoria Aastrup (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder) ja Tom von Weymarn (hallituksen puheenjohtaja). 18. Päätös yhtiön johdon palkkaperusteista Hallituksen esitys: Yhtiön ylimmän johdon palkkaperusteiden periaatteet Nämä periaatteet koskevat TeliaSonera AB:n ylimmän johdon palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. Yleisperiaate Jotta TeliaSonera pystyy palkkaamaan ja sitouttamaan kyvykkäitä henkilöitä yhtiön ylimpään johtoon, tulee näille tarjota kilpailukykyisiä palkka- ja muita työsuhteen ehtoja. Yleisperiaatteeseen kuuluu lisäksi, että yhtiön ylimpään johtoon kuuluvien kokonaiskorvauksen tulee koostua kiinteästä palkasta, muuttuvasta vuotuisesta palkasta, pitkäaikaisesta muuttuvasta palkasta, eläke- ja muista eduista. Nämä elementit yhdessä muodostavat kokonaispalkkapaketin. Kiinteä palkka Kiinteän palkan tason, kokonaispalkka huomioiden, tulee vastata työskentelypaikan palkkatasoa. Palkoista on päätettävä ja niitä on tarkistettava yksilöllisesti ottaen huomioon vastaavissa asemissa olevien henkilöiden palkkaus, vastuualue sekä henkilön kokemus ja työsuoritukset. Muuttuva palkka Vuotuinen muuttuva palkka Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvat voivat saada kiinteän palkan lisäksi vuotuista muuttuvaa palkkaa. Nämä palkat tulee määritellä määrätyn ajan, yleensä yhden kalenterivuoden pituisissa ohjelmissa. Näille palkoille on asetettava täsmälliset tavoitteet, jotka tukevat TeliaSoneran liiketoiminnan tavoitteita. Tavoitteiden asetannassa voidaan käyttää sekä taloudellisia että ei taloudellisia tavoitteita. Muuttuvan vuotuisen palkan taso voi vaihdella eri henkilöiden välillä ja se ei saa ylittää 50% kiinteästä vuosipalkasta. Pitkäaikainen muuttuva palkka TeliaSoneralla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa osakkeisiin sidottua ohjelmaa pitkäaikaiselle muuttuvalle palkalle. Tällaisesta mahdollisesta ohjelmasta päättää yhtiökokous. Ohjelman, mikäli sellaista esitetään, tulee olla oikeudenmukainen ja informaation siitä osakkeenomistajille tulee olla kattava, täsmällinen, ymmärrettävä ja oikea aikainen. 8

9 Eläke-edut Eläkeohjelmien tulee noudattaa kullakin markkinalla vallitsevaa käytäntöä. Uusien henkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää. Irtisanomisajan palkka ja irtisanomiskorvaus Yhtiön ja yhtiön ylimpään johtoon kuuluvan henkilön välisessä työsopimuksessa tulee noudattaa vähintään 6 kuukauden irtisanomisaikaa henkilön irtisanoutuessa ja enintään 12 kuukauden (toimitusjohtajan kohdalla 6 kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön irtisanoessa henkilön. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, on henkilö oikeutettu saamaan irtisanomiskorvauksen, joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa enintään 12 kuukauden ajalta (24 kuukauden ajalta toimitusjohtajan osalta). Muut tulot on vähennettävä irtisanomiskorvauksesta. Jos henkilö eroaa omasta pyynnöstään, ei hänellä ole oikeutta irtisanomiskorvaukseen. Muut edut Perusperiaatteena muiden etujen, kuten esimerkiksi autoedun ja sairausvakuutuksen osalta tulee olla, että ne ovat paikallisesti kilpailukykyisiä. Päätöksenteko Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkapaketista, sisältäen muuttuvan palkan mallin ja tavoitteet. Yleensä hallituksen päätöstä edeltää hallituksen palkitsemisvaliokunnan tarkastelu ja suositus. Toimitusjohtajan suositukseen perustuen hallituksen palkitsemisvaliokunta hyväksyy palkkiopaketin, sisältäen muuttuvan palkan mallin ja tavoitteet, suoraan toimitusjohtajalle raportoiville ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. Hallitus voi sallia pienehköjä yksilöllisiä poikkeuksia näistä periaatteista. 9

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43 45, Tukholma.

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

Ulkoinen tilintarkastus. Sisäinen tarkastus. Tavarataloryhmän

Ulkoinen tilintarkastus. Sisäinen tarkastus. Tavarataloryhmän 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys Stockmannkonsernin HAllinto- ja OHJAUSJÄRJESTElmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ohjausjärjestelmästä YHTIÖ- KOKOUS Stockmannin hallintomalli

ohjausjärjestelmästä YHTIÖ- KOKOUS Stockmannin hallintomalli 1 Selvitys Stockmannkonsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 vahvisti vuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan... katsaus 4 Selvitys... hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 6 Varsinainen... yhtiökokous 7 Hallitus... 9 Toimitusjohtaja... ja toimiva johto 13 Sisäinen valvonta, riskienhallinta

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Neste Oil Vuosikertomus 2009 Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta Vuosikertomus 2013 Innovoimme puhtaampia ratkaisuja Tarjoamme liikkumisen iloa Luomme kestävää tulevaisuutta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 3

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä maaliskuu 2014 Sisältö Yhtiökokous 4 Hallitus 5 Hallituksen asettamat valiokunnat 6 Sampo-konsernin johtoryhmä 8 Konsernijohtaja 9 Sisäinen valvonta Sampo-konsernissa

Lisätiedot

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa

Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa '" :N Aika: Paikka: Uisna: klo 10.00 Hyvinkaasali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkaa Kokouksessa olivat lasna tai edustettuina kokouksessa Iiitetysta aaniluettelosta (Liite 1) i1menevat osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 3 Yhtiökokous 4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 4 Hallitus

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Sisältö SISÄLTÖ Operatiivisen toiminnan liikevoiton muodostuminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...2 Hallitus...8 Johtoryhmä...10 Hallituksen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 FISKARS OYJ ABP 23.2.2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestystään, Suomen osakeyhtiölain säännöksiä sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattuja

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1/2014 1(10) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 17.6.2014 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla investors.asiakastieto.fi. ASIAKASTIETO GROUP OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET 16.3.2015 Asiakastieto Group Oyj (jäljempänä "Yhtiö" tai "Asiakastieto") on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet on tänä päivämääränä haettu kaupankäynnin

Lisätiedot

A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti

A) OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO. 1.1 Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 lyhyesti SANITEC OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI OSAKEPERUSTEISEN KANNUSTINOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTOSTA, HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN SUUNNATUSTA HANKKIMISESTA SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seuraava selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä koskee vuonna 2009 vallinnutta tilannetta, mutta siinä on myös otettu huomioon tilikauden päättymisen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot