Varsinainen yhtiökokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinainen yhtiökokous 26.4.2005"

Transkriptio

1 1 (10) Varsinainen yhtiökokous Ehdotus esityslistaksi Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen 6. Vuoden 2004 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Lisäksi toimitusjohtaja Anders Igelin puheenvuoro sekä selvitys hallituksen toiminnasta vuonna Vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen 8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä päättäminen 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2004 osalta 10. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä 13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 14. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavasta valtuutuksesta päättää TeliaSoneran omien osakkeiden takaisinostosta julkisella takaisinostotarjouksella 15. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta 16. Osakkeenomistajien Ruotsin valtion ja Suomen valtion ehdotus 5 7 jäsenen muodostaman vaalivaliokunnan perustamisesta sekä vaalivaliokunnan työtä koskevien sääntöjen laatimisesta 17. Osakkeenomistaja Murray Swansonin ehdotus antaa hallitukselle tehtäväksi maksaa korvauksia Sonera Corporation U.S. -yhtiön edelliselle johtoryhmälle. Kokouksen päättäminen 1

2 2 (10) Ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely Tom von Weymarn Hallituksen puheenjohtaja. Valittu TeliaSoneran hallitukseen vuonna Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Oy Telko Ab:n, CPS Color Group Oy:n, Hydrios Biotechnology Oy:n ja Summa Capitalin hallituksen jäsen ja Industri Kapitalin neuvottelukunnan jäsen. Oy Rettig Ab:n toimitusjohtaja , Cultor Oyj:n varatoimitusjohtaja ja Oy Karl Fazer Ab:n johtaja , joista kaksi viimeistä vuotta Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja. Syntynyt TeliaSoneran osakkeita: Carl Bennet Varapuheenjohtaja. Valittu TeliaSoneran hallitukseen vuonna Elanders AB:n, Getinge AB:n, Lifco AB:n ja Sorb Industri AB:n hallituksen puheenjohtaja. Boliden AB:n ja SNS:n (Studieförbundet Näringsliv & Samhälle) hallituksen varapuheenjohtaja. Ruotsin työmarkkinahallituksen ja SSAB:n hallituksen jäsen. Ruotsin hallituksen asettaman tutkimuksen valmistelutyöryhmän jäsen. Getinge AB:n toimitusjohtaja Syntynyt TeliaSoneran osakkeita: (mukaan lukien puolison ja/tai lähipiirin omistamat osakkeet). Eva Liljeblom Valittu TeliaSoneran hallitukseen vuonna Helsingin Svenska handelshögskolanin rahoitustieteen professori ja rahoitus- ja tilastotieteen laitoksen johtaja. Stockmann Oyj:n, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Kuntarahoitus Oyj:n hallituksen jäsen. HEX Integrated Markets Oy:n indeksiasiamies. Suomen valtion eläkerahaston sijoitusneuvottelukunnan puheenjohtaja. Syntynyt TeliaSoneran osakkeita: 999. Lennart Låftman Valittu TeliaSoneran hallitukseen vuonna Vattenfallin eläkerahaston, Framtidens Kultur -säätiön, Hasseludden Konferens & Yasuragi AB:n, Stadshagen Fastighets AB:n, Intervalor AB:n ja Plena AB:n hallituksen puheenjohtaja. Stiftelsen för Strategisk Forskning -säätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja Centrum för Molekylär Medicin -keskuksen johtaja. Useiden pörssin ulkopuolisten yhtiöiden hallituksen jäsen. Syntynyt TeliaSoneran osakkeita: 0. Sven-Christer Nilsson Valittu TeliaSoneran hallitukseen vuonna Telefonaktiebolaget LM Ericssonin toimitusjohtaja Startupfactory BV:n perustaja, osakas ja hallituksen jäsen. Assa Abloy AB:n ja CEVA Inc.:n hallituksen 2

3 3 (10) jäsen, Swedish Public Service Broadcasting Foundationin ja SIQ:n (Swedish Institute for Quality Development) hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt TeliaSoneran osakkeita: 0. Timo Peltola Valittu TeliaSoneran hallitukseen vuonna Pakkausyhtiö Huhtamäki Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2004 asti ja edelleen sen hallituksen jäsen. AW-Energy Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Nordea Bank AB:n hallituksen varapuheenjohtaja. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Suomen Messujen hallintoneuvoston jäsen. CVC Capital Partnersin neuvottelukunnan jäsen. Syntynyt TeliaSoneran osakkeita: Paul Smits Valittu TeliaSoneran hallitukseen vuonna Royal KPN N.V.:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Amsterdamilaisen Telfort N.V.:n hallintoneuvoston puheenjohtaja. Enertel BV Rotterdamin, Unit 4 Agresson, Byelex B.V. Rotterdamin ja Feyenoord Rotterdam N.V.:n hallintoneuvoston jäsen. Media Plazan neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Stichting Centrale Discotheek Rotterdamin hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt TeliaSoneran osakkeita: 0. Caroline Sundewall Valittu TeliaSoneran hallitukseen vuonna Lifco AB:n, Strålfors AB:n, Haldex AB:n ja Aktiemarknadsbolagens förening - yhdistyksen hallituksen jäsen. Toiminut aiemmin Finanstidningenin taloustoimittajana sekä Sydsvenska Dagbladetin talouskolumnistina ja -toimittajana. Aiemmin myös Ratos AB:n business controller. Syntynyt TeliaSoneran osakkeita: (mukaan lukien puolison ja/tai lähipiirin omistamat osakkeet). 3

4 4 (10) Päätösehdotus Kohta 1 Yhtiökokouksen puheenjohtaja Yhtiökokouksen asettama nimeämisvaliokunta on tehnyt seuraavat ehdotukset: Sven Unger Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 64,2 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. Kohta 8 Osingonjako Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 1,20 kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on Jos yhtiökokous päättää hyväksyä hallituksen ehdotuksen, osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan tapahtuvan Kohdat 10, 11 ja 12 - Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa jne. Yhtiökokouksen asettama nimeämisvaliokunta on tehnyt seuraavat ehdotukset: Hallituksen jäsenten määrä: Kahdeksan ilman varajäseniä Hallituksen jäsenten palkkiot: Puheenjohtajalle kruunua, varapuheenjohtajalle kruunua ja muille yhtiökokouksessa valituille jäsenille kullekin kruunua. Palkkiot ovat säilyneet ennallaan. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan palkkioksi kruunua (ennen ) ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kruunua (ennen ) sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle palkkioksi kruunua (ennen ei mitään) ja muille jäsenille kruunua (ennen ei mitään). TeliaSonera-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita. Hallituksen valinta: Carl Bennetin, Eva Liljeblomin, Lennart Låftmanin, Sven- Christer Nilssonin, Timo Peltolan, Paul Smitsin, Caroline Sundewallin ja Tom von Weymarnin uudelleenvalinta. Roger Talermo on kieltäytynyt uudelleenvalinnasta. Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 64,2 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. Kohta 13 Hallituksen puheenjohtaja Osakkeenomistajat Ruotsin valtio ja Suomen valtio ehdottavat, että Tom von Weymarn valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Carl Bennet valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 64,2 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. 4

5 5 (10) Kohta 14 TeliaSonera AB:n (publ) hallituksen ehdotus hallitukselle annettavasta valtuutuksesta päättää TeliaSoneran omien osakkeiden takaisinostosta julkisella takaisinostotarjouksella Tausta ja perustelut TeliaSoneran hallitus on arvioinut tulevia kassavirtoja ja tase-ennusteita. Arvion mukaan vahva kassavirta ja nykyisellä toiminta-alueella ennakoitavissa olevat mahdolliset yritysostot mahdollistavat sen, että yhtiö voi palauttaa osakkeenomistajille 30 miljardia ruotsin kruunua vuosien aikana tavallisten osinkojen lisäksi. Palautettavaa määrää voidaan tarkastaa, mikäli ilmaantuu houkuttelevia sijoituskohteita. Tästä johtuenteliasonera AB:n (publ) ("TeliaSonera") hallitus päätti ehdottaa 26. huhtikuuta 2005 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se antaisi hallitukselle seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti voimassa olevan valtuutuksen päättää omien osakkeiden takaisinostosta TeliaSoneran osakkeenomistajille suunnatulla julkisella takaisinostotarjouksella seuraavin pääasiallisin ehdoin. Takaisinostotarjouksella ostettavien osakkeiden määrä Takaisinostotarjouksella TeliaSonera voi ostaa takaisin enintään 4 % kaikista yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista eli enintään osaketta. TeliaSonera ei omista yhtään yhtiön osaketta 1. Takaisinostotarjouksessa osakkeenomistajille maksettava kokonaismäärä on enintään noin 10 miljardia kruunua. Takaisinostotarjouksessa on mahdollista maksaa osakkeista käteishinta, joka voi olla Tukholman ja Helsingin pörsseissä vallitsevaa markkinahintaa korkeampi. Myyntioikeudet Takaisinosto toteutetaan antamalla myyntioikeuksia, jolloin TeliaSoneran osakkeenomistajat voivat realisoida sen taloudellisen arvon, joka syntyy, kun TeliaSonera ostaa osakkeitaan niiden markkina-arvon ylittävällä hinnalla. Myyntioikeudet on tarkoitus noteerata Tukholman ja Helsingin pörsseissä. Myyntioikeuksien myyminen tiettyjen osakkeenomistajien puolesta Jos ulkomainen lainsäädäntö ja/tai hallinnolliset säännöt vaikeuttavat huomattavasti takaisinostotarjouksen toteuttamista jossakin tietyssä maassa, hallitus tai sen nimeämä edustaja valtuutetaan huolehtimaan myyntioikeuksien myymisestä kyseisten osakkeenomistajien puolesta ja maksamaan saatu käteissumma asianmukaisesti. 1) TeliaSoneran eläkesäätiöiden varoihin sisältyy TeliaSoneran osakkeita, joiden markkina-arvo oli noin 84 miljoonaa Ruotsin kruunua. 5

6 6 (10) Aikataulu Hallituksen tavoitteena on, että takaisinostotarjouksen hyväksymisaika päättyy vuoden 2005 kesäkuun puolivälissä ja että julkisessa takaisinostotarjouksessa myydyistä osakkeista saatavat rahat maksetaan vuoden 2005 heinäkuun alussa. Hallituksen edellä tekemän ehdotuksen hyväksyminen yhtiökokouksessa edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetuista osakkeenomistajista äänestää ehdotuksen puolesta. Mikäli edellä mainittu takaisinostotarjous toteutetaan, hallituksen aikomuksena on ehdottaa vuonna 2006 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että takaisinostetut omat osakkeet mitätöidään alentamalla yhtiön osakepääomaa ilman osakkeenomistajille suoritettavaa maksua. Kohta 15 TeliaSonera AB:n (publ) hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta Yhtiön vapaa oma pääoma oli kruunua. Sidottu oma pääoma oli kruunua, josta kruunua oli osakepääomaa, kruunua vararahastoa, kruunua arvonkorotusrahastoa ja kruunua ylikurssirahastoa. Konsernin vapaa oma pääoma oli samana ajankohtana miljoonaa kruunua. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää ylikurssirahaston alentamisesta kruunulla ja että koko summa siirretään vapaaseen rahastoon, jota käytetään yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti (toisin sanoen vapaaseen omaan pääomaan). Ylikurssirahaston alentamisen tarkoituksena on lisätä jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytön joustavuutta. Esitetyn ylikurssirahaston alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla. Päätöksen toteuttaminen edellyttää käräjäoikeuden lupaa. Ehdotus katsotaan yhtiökokouksen hyväksymäksi, jos vähintään puolet edustetuista osakkeenomistajista kannattaa ehdotusta. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. 6

7 7 (10) Kohta 16 Osakkeenomistajien Ruotsin valtion ja Suomen valtion ehdotus Saapuneet asiakirjat: Ohjeet TeliaSonera AB:n (publ) vaalivaliokunnalle TeliaSonera AB:n (publ) ( TeliaSonera ) vaalivaliokunta on yhtiökokouksen elin, joka valmistelee hallituksen ja tilintarkastajien nimittämispäätökset. Vaalivaliokunta pyrkii luomaan hyvän pohjan ja hyvät edellytykset, jotta yhtiökokous pystyisi tekemään rakentavia päätöksiä kyseisissä asioissa. Vaalivaliokunta 1. Vaalivaliokuntaan kuuluu viidestä seitsemään (5 7) varsinaista jäsentä. Neljän jäsenen on edustettava varsinaisen yhtiökokousta koskevan kutsun mukaisesti neljää äänimääräisesti suurinta ja osallistumishalukasta osakkeenomistajaa ( Nimittävät Osakkeenomistajat ). Hallituksen puheenjohtajan on oltava yksi jäsenistä. Vaalivaliokunta valitsee muut kaksi jäsentä ja varajäsenet mahdollisten ennenaikaisten eroamisten varalta jäljempänä mainitun kohdan 6 (iv) mukaisesti. Vaalivaliokunta on päätösvaltainen, vaikka siinä olisikin vähemmän kuin viisi (5) jäsentä, mutta jäseniä on kuitenkin oltava vähintään kolme (3). Osakkeenomistaja tai fyysinen henkilö, joka on mukana TeliaSoneran kannalta kilpailevassa toiminnassa, ei saa olla Nimittävä Osakkeenomistaja tai vaalivaliokunnan jäsen. 2. Vaalivaliokunta voi varsinaisten jäsenten lisäksi valita vapaasti yhden tai kaksi muuta apulaisjäsentä. Apulaisjäsenellä on oltava tietoja ja/tai kokemusta yhteiskunnasta, markkinoista tai aloista, joilla TeliaSonera toimii, tai taloudesta (tilintarkastajan valinnan yhteydessä). Apulaisjäsenen tehtäviin kuuluu auttaa vaalivaliokuntaa sen työtehtävien tekemisessä, mutta hänellä ei ole kuitenkaan oikeutta osallistua päätöksentekoon. 3. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi kestää aina seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 4. Vaalivaliokunnalla on oltava puheenjohtaja ( Puheenjohtaja ). Puheenjohtaja valitaan vaalivaliokunnan perustamiskokouksessa. Puheenjohtaja ei saa olla TeliaSoneran hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle perustamiskokouksen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen joko omasta aloitteestaan tai jäsenen pyynnöstä. 7

8 8 (10) 5. Vaalivaliokunnan päätösten on oltava yksimielisiä. Jos yksimielisyyteen ei päästä, noudatetaan jäljempänä mainittua 11. kohtaa. Muutokset vaalivaliokunnassa 6. Vaalivaliokunnan kokoonpanoa saa muuttaa vain, jos (i) (ii) (iii) (iv) jokin jäsen haluaa erota ennen toimikauden päättymistä, jolloin eropyyntö lähetetään Puheenjohtajalle (tai mikäli Puheenjohtaja haluaa erota, jollekin toiselle vaalivaliokunnan jäsenelle), ja pyynnön vastaanottaminen merkitsee, että ero on myönnetty, tai Nimittävä Osakkeenomistaja haluaa vaihtaa vaalivaliokunnan edustajansa toiseen henkilöön, jolloin pyyntö (josta käyvät ilmi nämä kaksi nimeä) lähetetään Puheenjohtajalle (tai jos Puheenjohtaja halutaan vaihtaa, jollekin toiselle vaalivaliokunnan jäsenelle), ja pyynnön vastaanottaminen merkitsee, että pyyntö on hyväksytty, tai Nimittävä Osakkeenomistaja myy kaikki TeliaSoneran osakkeensa, jolloin jäsen, joka edustaa osakkeet myynyttä Nimittävää osakkeenomistajaa, eroaa automaattisesti vaalivaliokunnasta, tai vaalivaliokunta päättää vapaissa vaaleissa tarjota vaalivaliokunnan täyttämättömiä paikkoja osakkeenomistajille tai osakkeenomistajien edustajille TeliaSoneran omistussuhteiden mukaisesti. Vaalivaliokunnan työtehtävät 7. Vaalivaliokunnan on tehtävä ehdotus varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajasta, hallituksen puheenjohtajasta ja muista jäsenistä sekä puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista sekä mahdollisesta valiokuntatyöskentelyyn liittyvästä korvauksesta. Edellä mainitussa tapauksessa on lisäksi tehtävä tilintarkastajan valintaa ja hänelle maksettavaa palkkiota koskeva ehdotus. Vaalivaliokunnan on annettava seuraavan vuoden vaalivaliokunnan kokoonpanoa koskeva ehdotus jäsenille sekä edustamiensa Nimittävien Osakkeenomistajien nimet. Vaalivaliokunnan on tarkastettava nämä säännöt vuosittain ja tarvittaessa ehdotettava niihin tehtäviä muutoksia. 8. Ehdotuksia tehdessään vaalivaliokunnan on, (i) arvioitava, miten nykyinen hallitus täyttää ne vaatimukset, jotka hallitukselle asetetaan TeliaSoneran tilanteen ja tulevaisuuden vuoksi, muun muassa tutustumalla hallituksesta laaditun arvioinnin tuloksiin, 8

9 9 (10) (ii) (iii) määriteltävä tämän arvion perusteella tarvittavan uuden jäsenen tai uusien jäsenten rekrytointia koskevat vaatimusprofiilit sekä etsittävä järjestelmällisesti ehdokkaita vapaina oleviin hallituspaikkoihin ja otettava samalla huomioon osakkeenomistajilta tulleet ehdotukset. 9. Vaalivaliokunnan edellä mainitun kohdan 8 mukaisesti tekemät ehdotukset sekä osakkeenomistajat, jotka kannattavat ehdotusta, on esiteltävä yhtiökokouskutsussa. 10. Hallituksen puheenjohtaja voi halutessaan määrätä, että TeliaSoneran on tehtävä vaitiolositoumus Nimittävien Osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien kanssa edellä mainitun kohdan 6 (iv) mukaisesti, joka liittyy heidän vaalivaliokunnassa toimivaan edustajaansa, tai yksittäisen osakkeenomistajan kanssa, joka edustaa omaa omistustaan edellä mainitun kohdan 6 (iv) mukaisesti, tai apulaisjäsenen kanssa, ennen kuin TeliaSoneran salaiseksi katsoma tieto esitetään heille. 11. Jos vaalivaliokunta ei eriävien mielipiteiden vuoksi voi tehdä ehdotusta edellä mainitun 9. kohdan mukaisesti, yksittäisillä jäsenillä on oikeus tehdä omia ehdotuksiaan joko itsenäisesti tai ryhmänä muiden vaalivaliokunnan jäsenten kanssa. Myös tällaisiin ehdotuksiin on sovellettava kohtien 7 10 sekä sääntöjä. TeliaSoneran kotisivu 12. TeliaSoneran on mahdollistettava se, että vaalivaliokunta voi viestiä kotisivullaan ("Sivu"), sekä tarjottava tarvittavat resurssit sivun ylläpitämiseen. Vaalivaliokunnan on nimettävä yksi jäsen vastaamaan sivun päivittämisestä. 13. Sivulta on löydyttävä vaalivaliokunnan toimintaa koskevat ohjeet ja vaalivaliokunnan jäsenten nimet. Sivulla pitää olla myös sähköpostilaatikko, johon osakkeenomistajat voivat lähettää omia ehdotuksiaan vaalivaliokunnalle. 14. Vaalivaliokunnan on kokouskutsun lähettämisen yhteydessä lisättävä ehdotus kotisivulleen edellä mainitun kohdan 7 mukaisesti, ja sivulta on käytävä ilmi se, miten vaalivaliokunta on hoitanut työtehtävänsä, sekä jäljempänä mainittavat tiedot. Hallituksen jäsenen osalta: (i) (ii) (iii) (iv) (v) ikä sekä olennainen koulutus ja työkokemus, työtehtävät TeliaSonerassa ja muut olennaiset työtehtävät, oma tai läheisen fyysisen tai juridisen henkilön osakeomistus tai muiden TeliaSoneran rahoitusvälineiden omistus, se, onko jäsen vaalivaliokunnan mielestä riippumaton suhteessa TeliaSoneraan, yritysjohtoon tai TeliaSoneran merkittäviin osakkeenomistajiin, uudelleenvalinnan yhteydessä, minä vuonna jäsen alun perin valittiin hallitukseen, sekä 9

10 10 (10) (vi) muita tietoja, jotka voivat olla olennaisia, kun osakkeenomistajat arvioivat ehdotetun jäsenen pätevyyttä ja riippumattomuutta. Tilintarkastajan osalta: (i) (ii) (iii) tietoja asioista, jotka voivat olla olennaisia, kun osakkeenomistajat arvioivat ehdotetun jäsenen pätevyyttä ja riippumattomuutta, ehdotetun tilintarkastajan muut kuin tilintarkastukseen liittyvät työtehtävät TeliaSonerassa edellisen kolmen vuoden aikana, sekä uudelleenvalinnan yhteydessä, minä vuonna tilintarkastaja valittiin ja kuinka pitkään hän on toiminut tehtävässään. Yhtiökokouksessa 15. Vaalivaliokunnan on esitettävä ja perusteltava ehdotuksensa yhtiökokouksessa sekä annettava erityisperustelut, jos hallituksen kokoonpanoon ei ehdoteta minkäänlaisia muutoksia. Vaalivaliokunnan on annettava myös selvitys siitä, miten se on hoitanut työnsä. Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 64,2 % yrityksen osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta. Jos kokouksessa äänestetään vaalivaliokunnan perustamisen puolesta edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti, vaalivaliokunnan jäseniksi ehdotetaan hallituksen puheenjohtajan lisäksi Eva Halvarssonia (Ruotsin valtio), Samuli Haapasaloa (Suomen valtio), K.G. Lindvallia (Robur) ja Björn Lindiä (SEB). Kohta 17 Osakkeenomistaja Murrauy Swansonin ehdotus Suomenkielinen yhteenveto Osakkeenomistaja Murray Swansonin ehdotus merkitsee lähinnä sitä, että yhtiökokouksen on annettava hallitukselle tehtäväksi myöntää entiselle Sonera Corporation U.S. -yhtiön johtoryhmälle 90 päivän kuluessa yhtiökokouksesta molempien osapuolten hyväksymä korvaus, joka on kohtuullinen tunnustus ja korvaus niistä tuloksista ja siitä arvonnoususta, joka on kyseisen johtoryhmän toiminnan ansiota, eikä korvaus saa olla alle 2 % tai suurempi kuin 5 % siitä noin 1,1 miljardin euron voitosta, jonka Sonera teki Yhdysvalloissa tekemiensä investointien myynnin ansiosta 10 % korkoineen alkaen. Osakkeenomistaja Murray Swansonilta saapuneita asiakirjoja: oheinen kirje 10

Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008

Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Yhtiökokousasiakirjat Sivu Asialista 2 Täydelliset päätösesitykset 3 Hallituksen jäsenten esittely 6 Ulkoisen tilintarkastajan esittely 7 Asialista Kokouksen

Lisätiedot

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2015 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 14.00 Ruotsin aikaa Tukholman Waterfront-kongressikeskuksessa osoitteessa

Lisätiedot

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43 45, Tukholma.

Lisätiedot

Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen

Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Nordic Mines AB:n (publ), yritystunnus 556679-1215, (jäljempänä yhtiö) vuosikokous pidetään keskiviikkona 23. toukokuuta 2012 klo 15.00 ravintolassa Flustret,

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 3 Yhtiön osakkeet Yhtiö osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa.

YHTIÖJÄRJESTYS. 3 Yhtiön osakkeet Yhtiö osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentätuhatta (80.000) euroa. YHTIÖJÄRJESTYS POWERFLUTE OYJ 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Powerflute Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi on englanniksi Powerflute Plc. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki.

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Ulkoinen tilintarkastus. Sisäinen tarkastus. Tavarataloryhmän

Ulkoinen tilintarkastus. Sisäinen tarkastus. Tavarataloryhmän 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys Stockmannkonsernin HAllinto- ja OHJAUSJÄRJESTElmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

Pörssitiedote 22.2.2010 klo 8.00 (CET+1)

Pörssitiedote 22.2.2010 klo 8.00 (CET+1) 1 Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Kemira Oyj:n ( Kemira ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 kello 13.00 Marina Congress Centerissä,

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot