A.8 Railonvalmistusmenetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A.8 Railonvalmistusmenetelmät"

Transkriptio

1 A.8 Railonvalmistusmenetelmät 1 A.8.1 Eri materiaaleille soveltuvat leikkausmenetelmät Teräksiä voidaan leikata tavanomaisilla termisillä ja mekaanisilla leikkausmenetelmillä. Alumiinille sopivat parhaiten mekaaniset leikkausmenetelmät, mutta plasmaleikkaus on myös mahdollinen. A.8.2 Polttoleikkaus A Periaatteet ja parametrit Periaatteet Polttoleikkaus on terminen leikkausmenetelmä, jossa leikattava metalli kuumennetaan sopivalla lämmönlähteellä leikkauskohdassa syttymispisteeseen ja poltetaan happisuihkulla, jolloin metalli palaa. Teräs kuumennetaan leikkauksen aloituskohdasta syttymislämpötilaan (vaaleanpunainen väri). Tämän jälkeen suunnataan happisuihku aloituskohtaan. Palaminen alkaa ja poltinta kuljetetaan suunniteltua leikkauslinjaa pitkin. Polttimen suuttimen keskellä on ulostuloreikä happipuhallusta varten. Keskireiän ympärillä on rengasmainen aukko tai useita reikiä rengasmaisesti, lämmitysliekkiä varten. Vaatimukset polttoleikattavalta teräkseltä: Teräksen syttymislämpötilan on oltava alhaisempi kuin sen sulamislämpötila. Leikkauksessa muodostuvan kuonan sulamislämpötilan on oltava alhaisempi kuin teräksen ja kuonan on oltava helposti juoksevaa. Polttoleikkaus happi-asetyleenillä rajoittuu edellä mainituista syistä seostamattomille teräksille. Parametrit Happipaine Leikkaustaulukko on tärkeä työkalu kun valitaan suutin (nro) ja leikkauspaineita. On huomioitava, että leikkaustaulukot koskevat vain laitetoimittajakohtaista suutinsarjaa. X11 Leikkaustaulukko Aineenpaksuus HA411 Suutinkoko Asetyleenipaine (bar) Happipaine (bar) ,1 0,8 1, ,5 2, ,0 4, ,0 3, ,0 6,5

2 2 Liekin säätö Jos liekki on liian pieni, lisää ensin asetyleeniä ja sitten happea. Jos liekki on liian suuri, vähennä ensin happea ja sen jälkeen asetyleeniä. Kuumennusliekin ja työkappaleen välinen etäisyys Oikea etäisyys suuttimen ja työkappaleen välillä tulee, kun etäisyys kuumennusliekin (sydänliekin) kärjestä työkappaleeseen on 2-4 mm Leikkausnopeus Leikkausnopeuteen voi saada tietoa myös taulukoista. Käsivaraisessa leikkauksessa on kuitenkin vaikea määrittää leikkausnopeus mm/min. Tämän vuoksi on käytännöllisempää opetella kuuntelemaan äänestä ja näkemään leikkaustapahtuma. Käytännön harjoittelulla voidaan opetella oikea leikkausnopeus. Puhdas suutin, hyvä leikkausjälki Likaantunut tai vahingoittunut suutin on tavallisimmin syynä huonoon leikkausjälkeen. Puhdistus täytyy tehdä siten ettei leikkaushappikanavaa vahingoiteta. Puhdistuksessa on käytettävä oikeankokoista puhdistusneulaa. Tosiasioita jotka vaikuttavat leikkauspintaan 1. Oikein tehty polttoleikkaus 25 mm paksulle levylle. Leikkauskulmat ovat teräviä ja leikkauspinta tasainen. Polton jälki on pystysuorassa tai hieman taakse taipuneena jolla ei ole merkitystä. 2. Liian pieni kuumennusliekki. Leikkausnopeus tulee liian pieneksi ja kuona tarttuu leikkauspinnan alaosaan. Leikkauspintaan syntyy syviä uurteita. 3. Liian suuri kuumennusliekki. Yläreunat sulavat ja alareunoihin tarttuu kuonaa.

3 3 4. Liian pieni happipaine. Leikkausnopeus tulee liian pieneksi. Tästä johtuen yläreuna lämpenee liikaa ja sulaa. 5. Liian korkea happipaine. Yläreunat sulavat ja leikkauspinta on epätasainen. 6. Liian pieni leikkausnopeus. Kuona tarttuu leikkauspinnan alaosaan ja tekee esteen leikkaussuihkulle. Leikkauspintaan syntyy syviä uurteita. 7. Liian suuri leikkausnopeus. Epätasaisia leikkausuria, jotka kaartuvat taaksepäin. Liian suuri leikkausnopeus estää läpileikkautumisen. 8. Epätasainen polttimen kuljetus. Leikkauspinta on aaltomainen ja epätasainen. 9. Likainen suutin. Kuonaa tai roiskeita tarttuu suuttimeen leikkaussuihku ei ole tasainen ja suora. Leikkauspinnasta tulee aina epätasainen. 10. Oikein tehty leikkaus. Oikein tehty leikkaus ylhäältä katsottuna. Vertaa leikkausta Suutin liian lähellä työkappaletta tai liian suuri kuumennusliekki. Liian voimakkaasta kuumentamisesta yläreunat sulavat. Samalla kuonanmuodostus lisääntyy ja uurteet syvenevät. Vertaa kuvaan kolme. 12. Suutin liian kaukana työkappaleesta. Kuumennusalueesta tulee leveä mistä johtuu, että leikkausurasta tulee leveä ja yläreunat sulavat

4 8.2.2 Polttimet 4 Polttimia on kahta lajia, injektoripolttimia ja painepolttimia. Injektoripolttimessa polttokaasun paine on aina selvästi pienempi kuin happipaine. Kaasujen sekoittuminen tapahtuu niin, että happikanavasta virtaa happi ja sen imuvaikutukseen joutuva asetyleeni (polttokaasu) virtaavat injektorin läpi seoskaasuputkeen. Standardin EN ISO 5172 mukaisesti injektoripolttimessa on tunnusmerkintä i. Painepolttimessa polttimeen virtaavan polttokaasun (asetyleenin, nestekaasun tai maakaasun) ja happipaineet voivat olla yhtä suuret. Standardin EN ISO 5172 mukainen painepolttimen merkintä on II Leikkauskoneet Polttoleikkauskoneita käytetään paljon erilaisissa töissä. On olemassa paikallaan pysyviä polttoleikkauskoneita ja siirreltäviä koneita. Koneellisella leikkauksella saadaan hyvä leikkauspinta, joka sopii hitsaukseen ilman koneistusta. CNC-ohjattu leikkaustyöasema Siirrettävä polttokone tekee tasaisen ja suoran leikkauksen Erilaisten hitsausrailojen valmistus Railonvalmistusta yhdellä, kahdella ja kolmella polttimella

5 5 A Polttoleikatun pinnan laatu Standardissa SFS-EN ISO 9013 esitetään leikattujen pintojen geometriset tuotemäärittelyt ja laatutoleranssit. A.8.3 Kaari- ja kaasutalttauksen periaatteet Kaaritalttaus on uran tekoa kaaripoltto-tai kaarisulatusleikkauksella. Tavanomaisin menetelmä on paineilmahiilikaaritalttaus, jossa ura tehdään hiilielektrodilla. Kaasutalttaus muistuttaa kaaritalttausta. Teho ei ole yhtä hyvä, mutta menetelmä on käyttökelpoinen hitsausviisteiden valmistuksessa ja avattaessa hitsausvirheitä. Kaasutalttausta voidaan käyttää samoille materiaaleille kuin polttoleikkausta. Mikäli taltataan pidempiä matkoja on helpompi käyttää taka-askellusta. (katso kuva) Kaasutalttaus

6 6 A.8.4 Muut leikkausprosessit A Plasmaleikkaus Plasmaleikkaus on leikkausmenetelmä, jossa leikattava aine sulatetaan ja poistetaan leikkauskohdasta plasmasuihkulla. Plasmalla tarkoitetaan sähköä johtavassa tilassa olevaa kaasuseosta. Kaasu saadaan plasmatilaan nostamalla kaasun lämpötila riittävän korkeaksi esimerkiksi valokaaren avulla. Plasman muodostaman valokaaren lämpötila on normaalia valokaarta ja polttoleikkauksessa käytettävää kaasuliekkiä huomattavasti korkeampi. Lämpötila on yli C. Tämän vuoksi plasmaleikkausta voidaan käyttää useimpiin metallisiin materiaaleihin. Tyypilliset aineenpaksuudet ovat 3 40 mm. Plasmaleikkaus on käyttökelpoinen etenkin ruostumattomille teräksille. On tärkeätä, että purseet poistetaan liitettävistä osista, jotta ei vieraita ainesosia joudu valmiiseen hitsiin. Plasmakaaren sytyttämiseen käytetään typpeä, vetyä, argonia happea tai paineilmaa. Plasma leikkauslaitteiston muodostavat virtalähde, kaapelit ja letkut sekä plasmapoltin. Työympäristö plasmaleikkauksessa Sähköturvallisuus Katkaise virta aina virtalähteestä kun: kun siirrät maadoitusta kun vaihdat suutinta kun säädät elektrodin korkeutta Melu Melutaso plasmapoltossa on db. Käytä kuulosuojaimia. Säteilyriski Käytä hitsauskypärää ja vähintään 11 DIN hitsauslasia. Käytä käsineitä ja tiiviitä vaatteita, jotka suojaavat ultravioletti säteilyltä. Älä käytä piilolinssejä voimakkaan lämpösäteilyn vuoksi. Savu ja kaasu Metallisavua muodostuu = käytä imuria

7 7 Typpi on palamaton mutta tukahduttava kaasu. Otsonia muodostuu kun ilman happi saa ultraviolettisäteilyä. Otsoni on myrkyllinen kaasu ja voi vahingoittaa keuhkoja Laserleikkaus Laserleikkaus on aina koneellista ja tekee tasaisen leikkauspinnan ja kapean leikkausuran (levy 0,2 3.5 mm). Laserilla voidaan leikata useita materiaaleja, pois lukien materiaalit, joilla on suuri heijastus esim. alumiini, kupari, hopea ja kulta. Laserleikkauksen periaate Lasersäde on valonsäteilyä, joka muodostuu elektromagneettisesta säteilystä tietyssä ja vakioidussa aallonpituudessa. Säde jossa suuri on tehotiheys, fokusoidaan pieneksi pisteeksi työkappaleen pinnalle niin korkeassa lämpötilassa, että materiaali sulaa. On olemassa erityyppisiä leikkauslasereita, tavallisin on CO2 laser, joka soveltuu parhaiten metallisille materiaaleille. Teräksen leikkauksessa käytetään usein miten leikkauskaasuna puhdasta happea. Laserseos tässä tyypissä muodostuu hiilidioksidista, heliumista ja typestä. Kuten nimi viittaa on hiilidioksidi johtava kaasu, kun taas heliumia ja typpeä käytetään lisäämään tehoa leikkaukseen. Itse laserprosessi muodostetaan siten, että sähköistä energiaa (suurjännitteistä) johdetaan laserputkeen. Katso kuva. Leikkauskaasun tehtävänä on puhaltaa pois sula materiaali, samalla kaasu suojaa linssiä roiskeilta ja savulta. Teräksen leikkauksessa hyödynnetään happea antamaan energialisäys, joka saadaan metallin oksidien palamisesta. Energialisäys helpottaa saavuttamaan suuria leikkausnopeuksia erityisesti ohuilla materiaaleilla. Laserleikkauksen työympäristö Laserin käytössä on säteilyonnettomuusriski. Laserit jaetaan neljään vaarallisuusluokkaan. Työsuojeluviranomaiset antavat ohjeita toimenpiteistä, jotka on otettava huomioon eri vaarallisuusluokissa. Ne voivat koskea säteen suojausta, hätäkatkaisijoita, suojalaseja, varoituskilpiä jne.

8 Mekaaninen leikkaaminen Pyörösahan käyttö Konesahaus On olemassa erityyppisiä koneita materiaalien katkaisuun, vannesaha, kylmäsaha, sirkkeli ja putkenkatkaisulaite. Se mikä on paras riippuu käyttöalueesta. Tärkeintä on, että noudatetaan koneentoimittajan ohjeita, syöttöpaineesta, syöttönopeudesta ja sahan hammasvalinnasta. Konesahauksen etuna on esim. suorakulmaiset leikkauspinnat, jotka vaativat vähän jälkityötä. Sopivia materiaalimuotoja ovat, putket, lattateräkset, profiiliputket, palkit ja kulmaraudat. Joissakin konetyypeissä on myös automaattinen materiaalin syöttö. Konesahauksen käyttöalueet: Kylmäsahaus on tavallinen teollisuudessa. Sillä voidaan sahata kaikenmuotoisia materiaaleja mutta erityisesti se soveltuu ohutseinäisten putkien katkaisuun. Konesahaus soveltuu myös muototeräksien kulmasahaukseen. Konesahaus voidaan myös automatisoida. Vannesaha soveltuu samoihin katkaisuihin kuin kylmäsaha ja voi olla hieman nopeampi. Pyörösahalla on samat ominaisuudet kuin vannesahalla, mutta rajoituksia voi olla muototerästen koolla, johtuen terän halkaisijasta. Putkenkatkaisulaite Erityisesti ohutseinämäiset ruostumattomat putket ovat vaikeita katkoa. Putki puristuu helposti kasaan. Putkenkatkaisulaite (kuva alhaalla) toimii siten, että laite kiertyy putken ympäri tai päinvastoin. Tuloksena on leikkauspurseesta vapaa ja suorakulmainen katkaisu. Tällä vältetään jälkityö, oikaisuhionta ja purseen poisto. Ajatuksia konesahaukseen: Älä katko kuumaa materiaalia Käytä aina jäähdytysnestettä Älä sekoita materiaaleja, terästä, ruostumatonta terästä tai alumiinia; Vaihda terä tai vanne aina, kun materiaali vaihtuu. Sovita syöttöpaine materiaalin mukaan Valitse sopiva hammastus materiaalin mukaan Sovita syöttönopeus materiaalin mukaan Noudata laitetoimittajan ohjeita Putkenkatkaisulaite

9 9 Koneistetut hitsausrailot Useimmat railot tehdään erilaisilla leikkausmenetelmillä ja hiomalla, mutta kun tarvitaan esim. U railoa täytyy tämä tehdä höyläämällä, jyrsimällä tai sorvaamalla. Esim. atomivoimalan reaktorikattilan seinämänpaksuus on n. 200 mm. Mitkään muut railomuodot eivät sovellu tähän kuin U-railo. Ruostumattomaan teräkseen on myös vaikea valmistaa hitsausrailoja tavanomaisilla menetelmillä varsinkin kun aineenpaksuus on yli 10 mm. Sama koskee myös lujia teräksiä joita ei voida leikata. Jyrsitty U-railo, joka päättyy suorareunaiseen V-railoon

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia

HITSAUSMENETELMÄT. Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia HITSAUSMENETELMÄT Eri hitsausmenetelmien kuvaukset. Lähteet: Esab, Kemppi, Wikipedia SISÄLLYSLUETTELO Jauhekaarihitsaus...4 Kaasukaarimuottihitsaus...5 Kaarijuotto...5 Kaasuleikkaus...5 Kiekkohitsaus...6

Lisätiedot

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen.

Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. Käytännön ohjeita MIG/MAG-hitsaukseen. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 1 MIG/MAG-hitsaus 4 1.1 Prosessikuvaus 4 1.2 MIG/MAG-hitsauksen sähköinen toimintaperiaate

Lisätiedot

Suunniteltu täyttämään standardien EN 585 (200 bar) sekä ISO 2503 (300 bar) vaatimukset.

Suunniteltu täyttämään standardien EN 585 (200 bar) sekä ISO 2503 (300 bar) vaatimukset. Paineensäätimet PAINEENSÄÄTIMET Suunniteltu täyttämään standardien EN 585 (200 bar) sekä ISO 2503 (300 bar) vaatimukset. Varustettu sisäänrakennetulla turvaventtiilillä (suojassa lialta ja ulkoisilta häiriöiltä),

Lisätiedot

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnossa

Autoalan perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet Autoalan perustutkinnossa Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 1 Oppaan ovat tehneet: Harri Kuuttila Pekka Lammi Matti Nurmi Hannu Muhonen Inkeri Ritamäki Seinäjoen ammattioppilaitos

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

KAASU- JA HITSAUSTARVIKKEET

KAASU- JA HITSAUSTARVIKKEET KAASU- JA HITSAUSTARVIKKEET Johdanto 1 GASIQ - ÄLYKÄS VALINTA KAASULEIKKAUKSEEN GasiQ on oikea valinta, kun haluat korkealaatuisen ja edullisen laitteiston. Tuotevalikoimaamme kuuluvat paineensäätimet,

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Teollisuuskaasut.

Tuoteluettelo. Teollisuuskaasut. Tuoteluettelo. Teollisuuskaasut. 02 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. Yleistä 3 Fysikaaliset tiedot 4 Kaasupullot 7 Pulloventtiilit Puhtaat kaasut 8 Argon 9 Asetyleeni 10 Happi 11 Helium 12 Hiilidioksidi

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LAIVANRAKENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 1 DNO 16/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ 17.6.2005 Voimassaoloaika 1.8.2005 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin

Lisätiedot

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas

Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas 1 Muotin ja valukappaleiden valmistuksen opas Kun alkuperäisestä mallista valmistetaan joustava muotti, antaa se mahdollisuuden tehdä yhden tai useamman jäljennöksen alkuperäisestä mallista nopeasti. Jotkut

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Työturvallisuus 2.2. Henkilönsuojaimet Työpuku on suojavaatetus (suojain) silloin, kun se suojaa käyttäjäänsä eikä vain asun alla olevaa vaatetusta likaantumiselta.

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Laser-kuumennus. Janne Komi 0336621. Petteri Mustonen 0371444

Laser-kuumennus. Janne Komi 0336621. Petteri Mustonen 0371444 Laser-kuumennus Janne Komi 0336621 Petteri Mustonen 0371444 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. Johdanto... 3 Laser... 3 Sovelluskohteita... 4 3.1 Laserhitsaus... 5 3.2 Laserleikkaus... 6 3.3 Kirurgia... 7 3.4 Sotilaskäyttö...

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja Pentti Harju Lämmitystekniikan oppikirja Sisällysluettelo Sää ja lämmitys 1. Ulkolämpötila 7 1.1. Auringon säteily 7 1.2. Rakennuksen sijoitus maastoon 7 2. Lämmittää pitää, mutta millä? 8 2.1. Ympäristö

Lisätiedot

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA Esipuhe Oikeat rakenneratkaisut ovat merkittävä osa rakentamisen laatua. Märkätilat ovat toiminnallisesti rakennuksen vaativimmat ja märkätilojen suunnittelussa tai toteutuksessa

Lisätiedot

Tehokasta puunhiontaa

Tehokasta puunhiontaa Tehokasta puunhiontaa Oy KWH Mirka Ab on osa KWH-konsernia ja Pohjoismaiden suurin hiomatarvikkeiden valmistaja. Vankka panostus innovatiiviseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen on tehnyt Mirkasta alansa

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot