YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE"

Transkriptio

1 YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

2 Vetovoimaisuuden palvelualue 1. Yleiskuvaus palvelualueesta Vetovoimaisuuden palvelualue sisältää kolme avainprosessia. Ensimmäinen käsittää markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelut, toinen yritys- ja elinkeinopalvelut ja kolmas sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut. Toiminnot linkittyvät läheisesti toisiinsa ja muodostavat monilta osin yhteneväisen toimintaresurssin. Toiminta on Kuopiossa suoraan kaupunginjohtajan alaista toimintaa. Poliittinen ohjaus tapahtuu kaupunginhallituksen toimesta. 2. Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jonka tehtävänä on toisaalta kaupungin kasvun mahdollistaminen tehokkaalla markkinoinnilla ja toisaalta asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen avoimella ja osallistavalla viestinnällä ja laadukkaalla asiakaspalvelulla. 2.1 Markkinoinnin nykyinen toimintarakenne ja resurssit Markkinointi Kuopiossa Kuopion kaupungin markkinoinnista vastaa markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut -yksikön asiakkuusjohtajana toimiva markkinointijohtaja. Yksikössä on myös yksi markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan tehtävä. Kuopion musiikkikeskuksessa työskentelee päätoiminen markkinointipäällikkö, Kuopion kaupunginteatterilla on lisäksi omat markkinointisuunnittelijat ja tiedottajat. Kuopion kaupungin markkinointi jakautuu ulkoiseen aluemarkkinointiin ja sisäiseen palveluiden markkinointiin. Aluemarkkinointi toteutetaan hankemuotoisena yhteistyössä Pohjois-Savon suurimpien keskuskuntien ja kaupunkien yhteistyönä sekä maakuntaliiton rahoituksella. Ohjelmassa on luotu kattotason markkinointistrategia Pohjois-Savoon, jonka kärkenä on Kuopio Tahko -alue ja kivijalkoina osaamisen, opiskelun ja matkailun osa-alueet. Hankkeen kesto on Kuopion osuus 10 %:n kuntaosuudesta on asukasluvun mukainen, 60 %. Hanketta johtaa markkinointijohtaja ja ohjelmassa työskentelee kolme hankehenkilöä määräaikaisena. Keskeisenä tavoitteena on pysyvien yhteistyöfoorumien kehittäminen ja niiden toimivuus myös hankkeen jälkeen lopussa perustettu matkailun yhteismarkkinointiyhtiö Kuopio-Tahko Markkinointi Oy toteuttaa samaa kattobrändiä kuin aluemarkkinointikin kohdistaen viestinsä matkailijoille ja tapahtumakävijöille. Yhtiön tavoitteena on alueen matkailutulon kasvattaminen vahvalla kärkiajattelulla ja yhteismarkkinoinnilla. Yhtiön toiminta on yritysvetoinen ja alueen matkailuyritykset sijoittavat toimintaan oman osuutensa. Kaupunki ostaa yhtiöltä matkailumarkkinointipalveluja vuonna 2014 noin eurolla. Ulkoisen aluemarkkinoinnin lisäksi tehdään palveluiden markkinointia, joka kaupungin strategisten painopisteiden mukaisesti painottuu lähinnä hyvinvointipalveluiden markkinointiin sekä rekrytointimarkkinointiin. 2

3 Keskushallinnon edustuksen sekä kansainvälisen viestinnän ja suhdetoiminnan voi laskea kokonaan kaupungin markkinoimiseksi. Kuopion kaupunki osallistuu erilaisiin verkostoihin sekä hanke- ja projektitoimintaan, mm. Healthy Cities -verkostoon, ja ylläpitää Terve Kuopio -hanketta. Hankkeiden ja projektien kautta Kuopio saa näkyvyyttä muualla maassa ja kansainvälisesti. Tapahtuma-avustuksia myönnetään vuosittain hakemusten perusteella tapahtumien järjestämiseen, olosuhteiden luomiseen sekä markkinointiin. Vuodelle 2014 kaupungin tapahtuma-avustuksiin on budjetoitu euroa. Markkinointi Juankoskella Juankosken kaupungilla ei ole päätoimista markkinointihenkilöstöä. Markkinointi kuuluu jokaisen hallintokunnan tehtäviin ja hallinto-osastolla on yksi henkilö, jonka yhtenä tehtävänä on avustaa hallintokuntia markkinoinnin toteuttamisessa. Markkinointi on pääasiassa nettimarkkinointi sekä lehtimainontaa. Lisäksi kaupunki tukee kaupungin organisaation ulkopuolisia tapahtuman järjestäjiä avustuksilla. 2.2 Palveluiden tuottaminen kuntien yhdistymisen tapauksessa Markkinoinnin osalta Juankoski organisoituisi osaksi Kuopion kaupungin markkinointia ja toiminta kanavoituisi markkinoinnin kattorakenteiden kautta. Juankosken ominaispiirteet otettaisiin huomioon osana markkinointia. Lisäksi Juankoski saisi käyttöönsä markkinoinnin resurssit ja osaamisen. 2.3 Viestinnän nykyinen toimintarakenne ja resurssit Viestintä Kuopiossa Vetovoimaisuuden palvelualueen markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut yksikkö ohjaa ja koordinoi kaupungin viestintää. Viestintää johtavat kuntalain mukaan kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Palvelualueen viestinnästä vastaa ja sitä johtaa palvelualuejohtaja. Vastuualueiden ja yksiköiden viestinnästä vastaavat vastuualueiden ja yksiköiden johtajat. Kaupunkitasoisen viestinnän kehittämisestä ja linjaamisesta vastaa viestintäpäällikkö. Palvelualueilla on kolme päätoimista tiedottajaa, jotka hallinnollisesti kuuluvat keskitettyyn viestintäpalveluun: Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella, kaupunkiympäristön palvelualueella, kasvun ja oppimisen palvelualueilla ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella (kulttuuri ja vapaaaika). Viestinnässä on vuosittain myös määräaikaisia harjoittelijoita, kesätyöntekijöitä ja työllistettyjä. Ostopalveluna hankitaan graafista suunnittelua ja painatuspalveluja. Kuopion kaupungin viestinnän tehtävänä on 1) pitää yllä ja kehittää toimivaa viestintämallia koko organisaatiossa 2) turvata monensuuntainen tiedonkulku asiakaspalvelun onnistumiseksi 3) vahvistaa tietoa siitä, että viestintä on johtamisen ydinalueita ja osa kaikkea toimintaa Tehtäviin kuuluu muun muassa kaupungin viestintäohjeen luominen ja toteuttaminen, viestinnän vuosi- ja budjettisuunnittelu, päätösviestintä, kriisiviestintä, palveluviestintä sekä henkilöstöviestintä. Sisäisen viestinnän välineitä ovat intranetin ohella tiedotteet, tiedotustilaisuudet, muistiot, sähköposti sekä keskustelut kasvokkain esimiehen tai koko yksikön kesken. 3

4 Kuopiolaisille välitetään ensisijaisesti tietoa Kuopion internet-sivujen, Kuopio-lehden, asiakaspalvelupisteiden sekä puhelinvaihteen kautta. Viestinnän tukena ovat myös tiedotteet ja muut julkaisut. Kuopion kaupungin verkkosivuilla kerrotaan kaupungin palveluista, päätöksenteosta ja muista ajankohtaisista asioista sekä julkaistaan kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset. Kaupungin verkkosivut ovat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Sivuilla on lisäksi kaupungin lyhyt esittely ruotsin, saksan ja ranskan kielellä. Verkkosivujen ylläpito on hajautettu palvelualueille ja yksiköille. Kuopion kaupunki käyttää myös sosiaalisen median välineitä palvelujensa markkinoinnissa, viestinnässä ja tiedonjakamisessa. Kuopion kaupungilla on tilit Facebookissa ja Twitterissä. KuopioKanavalla ja Youtubessa julkaistaan menovinkkejä sekä videohaastatteluja ajankohtaisista tapahtumista, kulttuurikasvoista ja ilmiöistä. Kaupungin eri tahoja toimii sosiaalisessa mediassa myös bloggaajina. Viestintä Juankoskella Viestintää johtavat kuntalain mukaan kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Hallintokuntien ja yksiköiden viestinnästä vastaavat vastuualueiden ja yksiköiden johtajat. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin tiedotusohjeen. Tiedotusvastuut on jaettu hallintokunnittain. Hallintojohtaja ja markkinointisihteeri avustavat tiedottamisessa. Sisäisen viestinnän välineitä ovat sähköpostin ohella tiedotteet, tiedotustilaisuudet, muistiot sekä keskustelut kasvokkain esimiehen tai koko yksikön kesken. Juankoskelaisille välitetään ensisijaisesti tietoa kaupungin internet-sivujen, paikallislehden, Radio Savon ja kaupungintalon neuvontapisteen kautta. Viestinnän tukena ovat myös tiedotteet ja muut julkaisut. Juankosken kaupungin verkkosivuilla kerrotaan kaupungin palveluista, päätöksenteosta ja muista ajankohtaisista asioista sekä julkaistaan kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset. Kaupungin verkkosivut ovat suomeksi ja lyhyet versiot englanniksi. Verkkosivujen ylläpito on hajautettu hallintokunnille, mutta käytännössä niitä hoitaa markkinointisihteeri. 2.4 Palveluiden tuottaminen kuntien yhdistymisen tapauksessa Alkuvaiheessa viestinnässä kiinnitettäisiin huomiota Juankosken alueen omiin palveluihin ja niistä tiedottamiseen. Viestintää tehtäisiin monikanavaisesti yhteistyössä alueen palvelupisteen kanssa. Viestinnässä otettaisiin huomioon myös lähidemokratiatoiminta ja sen tuomat mahdollisuudet. Juankosken verkkosivut yhdistyisivät Kuopion verkkosivustoon ja Juankoski tulisi osaksi kaupungin intranettiä. Kuopio-lehden jakelu laajenisi koskemaan myös liitoskunnan jakelupisteitä. 2.5 Asiakaspalvelun nykyinen toimintarakenne ja resurssit Asiakaspalvelu Kuopiossa Kaupungin keskitetty palveluneuvonta neuvoo kaikkia asiakkaita. Palveluneuvonta toimii myös sisäisenä palvelupisteenä, josta palvelualueille tarjotaan muun muassa markkinointi- ja esitemateriaaleja. Palveluneuvonta sijaitsee kaupungintalon alakerrassa. Uusi asiakaspalvelupiste, Kuopio Info, avataan kauppakeskus Apajassa keväällä

5 Palveluneuvonnassa työskentelee kolme päätoimista palveluneuvojaa, joista yksi on erikoistunut muuttajaneuvontaan ja kaksi matkailuneuvontaan. Yksikön sisäisestä asioinnista sekä kaupungin lahjatuotteiden tilausjärjestelmän (Kuopio Shop) toiminnasta vastaa palvelukoordinaattori. Keskitetyn palveluneuvonnan ja asiakaspalvelun asiakasryhmiä ovat muuttajat, potentiaaliset uudet kuopiolaiset, maahanmuuttajat, ikääntyvät, opiskelijat, kesätyönhakijat, lapsiperheet, vaikuttamisesta kiinnostuneet, rakentajat, matkailijat sekä yleisneuvonnan osalta kaikki kuntalaiset, yritykset, yhteisöt. Keskitettyjä asiakaspalveluita yleisen neuvonnan lisäksi ovat mm: torin sähköisten infotaulujen päivitys kaupungintalon esittelyt osallistuminen messuihin ja tapahtumiin Kuopion kaupungin esittelypisteellä Kuopio tutuksi -tilaisuudet (erityisesti uudet kuopiolaiset) tietojen päivitys kaupungin eri yhteystietoluetteloihin kaupungin messuseinäkkeiden, kuvavuotien yms. lainauspalvelu palvelualueille Kullakin palvelualueella on lisäksi oma asiakaspalvelupiste, jossa palvelualueen asiakkaat pyritään hoitamaan yhden luukun periaatteella. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu sijaitsee valtuusto-virastotalon pääaulassa ja siellä annetaan mm. yleisneuvontaa rakentamisen, kaavoituksen, liikenteen sekä pysäköinninvalvonnan asioissa. Asiakaspalvelussa voi maksaa kaupungille tulevat laskut sekä lunastaa kalastus- ja metsästysluvat. Sieltä voi myös hakea tai tilata ilmaista esitemateriaalia, karttoja ja hakemuslomakkeita. Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvointipalveluiden asiakaspalvelussa palvellaan päivähoito-, koulu-, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin liittyvissä asioissa. Karttulassa ja Nilsiässä toimivat palvelupisteet huolehtivat muun muassa yleisestä asiakaspalvelusta ja neuvonnasta. Asiakaspalvelupisteistä on myös saatavilla eri palvelualueiden palveluita. Kaupungin puhelinvaihde toimii ma-pe klo välisenä aikana. Puhelinvaihde vastaa puhelunvälittämisestä Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan sekä yhteistyökumppaneiden palveluiden toimipisteisiin ja asiantuntijoille, sekä kokonaisvaltaista informaation annosta asiakkaille. Puheluita välitetään myös ulkoisille asiakkaille liikelaitoksiin ja osakeyhtiöille, joita ovat Kuntatekniikkaliikelaitos, Kuhilas Oy, Kevama Oy, IS-hankinta Oy, Kuopion Seudun päihdepalvelusäätiö, Kuopion Matkailupalvelu Oy, Pohjois-Savon pelastuslaitos. Puhelinvaihteessa työskentelee puhelupalveluesimies sekä kuusi puhelunvälittäjää. Asiakaspalvelu Juankoskella Juankosken kaupungintalolla on neuvontapiste, jossa työskentelee virastovahtimestari, jonka yhtenä tehtävänä on asiakasneuvonta. Varsinaista puhelinvaihdetta ei kaupungilla ole, vaan asiakkaat ohjataan soittamaan suoraan hallintokuntiin. Hallintokunnissa työskentelee toimistohenkilöstöä, joiden yhtenä tehtävänä on myös asiakkaiden neuvonta. 5

6 2.6 Palveluiden tuottaminen kuntien yhdistymisen tapauksessa Juankosken keskustaajamaan tulisi neuvonta- ja asiakaspalvelupiste, josta olisi saatavissa usein tarvittavia palveluja, esimerkiksi rakennuslupa-asioihin liittyen. Mahdollisuuksien mukaan palvelupisteestä olisi saatavissa myös valtion palveluja. Tarkempi listaus palvelupisteestä saatavista palveluista päätetään yhdistymishallituksessa. Lisäksi Juankoski saisi käyttöönsä keskitetyn kaupunkineuvonnan palvelut puhelimitse sekä sähköisten kanavien kautta. Nykyinen Juankoski.fi -verkko-osoite siirrettäisiin sellaiselle toimijalle, joka edistäisi sen kautta Juankosken alueen paikallista kulttuuria, tunnettavuutta, yhteisöllisyyttä ja perinnettä. Sivuston osoitteen siirtämisestä päättää Juankosken kaupunki. 3. Yritys- ja elinkeinopalvelut 3.1 Kuopion nykyinen toimintarakenne ja resurssit Kuopion kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksesta vastaavat Kuopion kaupungin yrityspalvelu, Kuopio Innovation Oy sekä Kuopio-Tahko Markkinointi Oy. Kuopion kaupungin yrityspalvelut Yrityspalvelussa toimii kahdeksan henkilöä, jotka ovat elinkeinojohtaja, neljä yritysasia-miestä, yhteyspäällikkö, yrityskoordinaattori ja asiakaspalvelusihteeri. Yksi yritysasiamiehistä on erikoistunut Karttulan, Vehmersalmen ja Riistaveden alueiden yritysten palveluun. Nilsiässä toimiva yritysasiamies hoitaa erityisesti matkailuun liittyviä yritysasioita. Kuopion kaupunki on tehnyt yrityspalvelusopimuksen alkaen Juankosken kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaan Juankosken palkkaaman yritysasiamiehen työpanoksesta 50 % käytetään Nilsiän alueen yritystoiminnan kehittämiseen ja yrityspalveluihin. Yrityshankkeiden tukemisen painopisteenä on kannattavan, kehittämis- ja kasvukykyisen yritystoiminnan kehittäminen toimialoista riippumatta. Tavoitteena on saada seudulle rahavirtoja laajemmilla markkina-alueilla toimivien yritysten kautta, jotta paikallismarkkinoilla toimivilla palveluyrityksillä olisi kasvun mahdollisuuksia asiakkaiden ostovoiman lisääntyessä. Yrityspalvelujen tehtävät: elinkeinopolitiikan käytännön toteutus elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittäminen yritysten kehittämishankkeiden aktivointi yritysten investointi-, toimitila- ja kehittämishankkeiden valmistelu, rahoitus ja toimeenpano yrityshankinta yritysten liiketoimintaverkostojen rakentaminen elinkeinoelämän sidosryhmäyhteistyö yritystietopalvelut sidosryhmien palveluiden välittäminen Oman elinkeinojen kehittämistoiminnan lisäksi Kuopion kaupunki osallistuu lukuisten yksityisten ja julkisten tahojen toteuttamien EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden osa-rahoitukseen. 6

7 Maaseutuhallintopalvelut Vuoden 2012 alusta aloitti toimintansa Sydän-Savon maaseutupalvelu, jossa isäntäkuntana on Siilinjärven kunta. Sydän-Savon maaseutupalvelun toimenkuvaan kuuluvat viljelijöiden EU-tukiasioiden lisäksi myös kuntakohtaisesti erikseen sovittavia maaseudun elinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Kuopio Innovation Oy Kuopio Innovation Oy:n omistavat Kuopion kaupunki, Technopolis Oyj, Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Yhtiön toiminta painottuu osaamisen ja tutkimustulosten kaupallistamiseen, uuden yritystoiminnan synnyttämiseen (hautomotoiminnot), yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistämiseen, toimintaa edistävien kehittämishankkeiden toteutukseen sekä markkinointiin ja viestintään. Toiminnan painopiste on Kuopion Kampuksella ja sen osaamispohjassa, mutta toiminta kattaa teema- ja yrityskohtaisesti koko Pohjois-Savon. Toiminnassa luonteenomaista on kansainvälisyys sekä innovaatiokeskittymän vahvistaminen osana kansallisia verkostoja. Henkilöstöä vuoden 2014 alussa on yhteensä 17 henkilöä. Kuopio-Tahko Markkinointi Oy Matkailumarkkinoinnin käytännön toteutusta varten perustettiin marraskuussa 2013 Kuopio-Tahko Markkinointi Oy, jossa Kuopion kaupunki on vähemmistöosakkaana. Kuopion ja Nilsiän kaupungit yhdistyivät vuoden 2013 alussa. Yhdistymisen yhteydessä matkailun merkitys alueen elinkeinorakenteessa vahvistui. Kuopion alueen matkailumarkkinointia hoidettiin aiemmin Kuopion matkailupalvelu Oy:n ja Tahkon markkinointia Tahkon markkinointi Oy:n toimesta. 3.2 Juankosken nykyinen toimintarakenne ja resurssit Juankosken kaupungin yritys- ja elinkeinopalvelut on hoidettu oman elinkeinoasiamiehen sekä osakkuusyhtiö Koillis-Savon Kehitys Oy:n toimesta. Koillis-Savon Kehitys Oy:n osakkaita ovat olleet Juankosken kaupunki, Kuopion kaupunki, Tuusniemen kunta, Kaavin Kunta ja Rautavaaran kunta. Yhtiö on tuottanut elinkeinopalveluja Juankoskelle, Kuopion Nilsiän alueelle, Tuusniemelle, Kaaville ja Rautavaaralle. Koillis-Savon Kehitys Oy:n elinkeinopalvelut ovat päättyneet vuoden 2013 lopussa ja yhtiö puretaan vuoden 2014 aikana. Yhtiön toimitusjohtaja siirtyy Juankosken kaupungin palvelukseen lukien yritysasiamieheksi. Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin sopimuksen mukaisesti yritysasiamiehen työpanos jaetaan puoliksi Juankosken ja Kuopion kesken. Yritysasiamies tuottaa lukien elinkeinopalveluita Juankosken kaupungin ja Kuopion Nilsiän alueelle sekä lukien myös Kuopion Maaningan alueelle. Juankosken kaupungin elinkeinoasiamiehen työpanoksesta on myyty 50 % Siilinjärven kunnan ylläpitämälle maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle ( Sydän-Savon maaseutupalvelu ). Juankosken elinkeinotoimen henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön määrä: 2,0 htv - Projektihenkilöstö (määräaikaiset) 0,4htv - Yhteensä henkilötyövuodet brutto 2,4 htv - Myydään henkilötyövuosia -1,0 htv - Yhteensä henkilötyövuosia netto 1,4 htv 7

8 Elinkeinotoimen tehtävänä on kehittää Juankosken kaupungin elinkeinoja ja yritystoiminnan toimintaympäristöä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Elinkeinotoiminta tuottaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville neuvontapalveluja ja yrityskäyntejä sekä yrityksille järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Yritysasiamiehen ja elinkeinoasiamiehen tehtäväkuvaan kuuluvat mm. alkavien ja toimivien yrittäjien toimialasta riippumaton yritys- ja kehittämisneuvonta, uuden yritystoiminnan käynnistämisen edistäminen, yritysten avustaminen kehittämissuunnitelmien laadinnassa ja rahoitus-, koulutus- ja kehittämispalveluiden hyödyntämisessä, yritysten ja elinkeinoelämän yhteisten kehittämishankkeiden valmistelu Vuoden 2014 toiminnallisina tavoitteina ovat lisäksi 1) Luonnonkuitutuotannon jatkojalostuksen toimintaympäristön kehittäminen 2) Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen 3) Hoiva- ja hyvinvointiyrittäjyyden kehittäminen Maaseutuhallintopalvelut Myös Juankoski on Kuopion lailla mukana vuoden 2012 alusta toimintansa aloittaneessa Sydän-Savon maaseutupalvelussa, jossa isäntäkuntana on Siilinjärven kunta. Sydän-Savon maaseutupalvelun toimenkuvaan kuuluvat viljelijöiden EU-tukiasioiden lisäksi myös kuntakohtaisesti erikseen sovittavia maaseudun elinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä tehtäviä. 3.3 Palveluiden tuottaminen kuntien yhdistymisen tapauksessa Kuntaliitosneuvotteluiden lähtökohtana on ollut organisoida Juankosken yrityspalvelut osaksi Kuopion kaupungin yrityspalvelun toimintaa siten, että paikallisille yrityksille tarjotaan yritysasiamiespalvelut lähipalveluina. Riittävä alue- ja yritystuntemus kuntaliitoksen jälkeen varmistetaan vastuualuejaolla. Lähipalvelu varmistetaan varaamalla olemassa Juankoskelta yrityspalvelun käyttöön sopiva toimitila esimerkiksi nykyiseltä Juankosken kaupungintalolta. Yrityksillä on lisäksi käytettävissään koko yrityspalvelun resurssit ja osaaminen. Sydän-Savon maaseutupalveluihin yhdistyminen ei vaikuttaisi. Kuopion kaupunki on tehnyt yrityspalvelusopimuksen alkaen Juankosken kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaan Juankosken palkkaaman yritysasiamiehen työpanoksesta 50 % käytetään Nilsiän alueen yritystoiminnan kehittämiseen ja yrityspalveluihin. Tämä toiminta lähentää jo nyt kaupunkien välistä yrityspalveluiden toimintaa. Juankosken alue tulisi osaksi Kuopio-Tahko matkailun markkinointiosakeyhtiötä ja sen toimenpiteitä. 4. Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut 4.1 Kuopion nykyinen toimintarakenne ja resurssit Kuopion kaupungin sidosryhmä- ja edunvalvontatyö on laaja-alaista. Siitä vastaa osaltaan jokainen palvelualue ja toimintayksikkö omalta osaltaan, sekä konserniin kuuluvat toimijat. Kaupunkitasoisesta ja alueen muiden toimijoiden kannalta keskeisten edunvalvonta-asioiden kokoamisesta kaupungin poliittisen- ja virkamiesjohdon käyttöön sekä yhteiseen eri toimijoiden taholta tapahtuvaan toimintaan vastaa sidosryhmä- ja edunvalvontapalvelut yhteistyössä vetovoimaisuuden palvelualueen ja konsernipalveluiden kanssa. Työtä johtaa kaupunginjohtaja ja se on kaupunginhallituksen alaista toimintaa. 8

9 4.2 Juankosken nykyinen toimintarakenne ja resurssit Muiden tehtävien ohella sidosryhmä- ja edunvalvonta palvelut kuuluvat kaupungin yleishallinnon vastuualueelle. Tehtävää hoidetaan niukoilla resursseilla. Yleishallinto hoitaa tehtävää tukeutuen tapauskohtaisesti kaupungin koko organisaatioon. Erillisiä resursseja ei ole Palveluiden tuottaminen kaupunkien yhdistymisen tapauksessa Juankosken alue tulisi luontaiseksi osaksi Kuopion kaupungin edunvalvonnan toimenpiteitä ja niiden edistäminen olisi yhtenevää kaupungin muiden alueiden kanssa. Osana Kuopion kaupunkia Juankosken alueen erityispiirteet olisivat osa sitä laajaa sidosryhmäyhteistyötä, jota Kuopion kaupunki tekee. Juankosken pitkäjänteiset toimenpiteet alueen vahvuuksien huomioimiseksi ja hyödyntämiseksi tulisivat jatkumaan. Tällaisia toimintoja ovat mm. vahvat kulttuuriset perinteet, teollisen tuotannon ja toimintaympäristön esille nostamiseen ja palveluiden uudistamiseen liittyvät kehitystarpeet sekä alueen elinvoimaisuuden ylläpitämistä tukevat toimenpiteet. Juankosken alueen kannalta tärkeiden asioiden edistämistä tukisivat kaikki kaupungin palvelualueet ja yksiköt oman roolinsa ja vastuualueensa mukaisesti. 5. Vetovoimaisuuden palvelualueelle kohdennetut keskeisimmät kuntalaiskysymykset ja niiden vastaukset KYSYMYS Työskenteleekö elinkeinoasiamies Kuopiossa sen eteen, että Juankoskella saadaan uusia yrittäjiä/palveluita Miten turvataan yritysten ja elinkeinojen neuvonta VASTAUS Kyllä niillä keinoilla, joita kaupungilla on käytettävissä. Koko Kuopion kaupungin aluetta kohdellaan yhdenvertaisesti. Palvelut tuotetaan lähipalveluina ja yritysten helposti saavutettavina myös jatkossa. Tuleeko markkinointiin enemmän asiantuntemusta Kuopiosta Kuopion kaupungilla on monipuolinen markkinointiyksikkö, jonka koko osaaminen on myös Juankosken alueen käytössä. Markkinoidaanko tasapuolisesti liitoskuntien tonttitarjontaa Suur-Kuopiossa Kyllä markkinoidaan. Arvostetaanko Juankosken omaleimaisuutta teollisuuspaikkakuntana ja kulttuurivaikuttajana Alueen erityispiirteitä ja identiteettiä arvostetaan yhdistymisestä huolimatta ja sen ylläpitoa pyritään auttamaan. 9

10 Miten Kuopio pystyy tukemaan uusien yritysten perustamista Yrityspalvelun ja muiden kaupungin konserniin kuuluvien toimijoiden kautta on tarjolla laaja palvelukokonaisuus yritysten perustamiseen jossa hyödynnetään myös eri kumppaneiden tarjoamia mahdollisuuksia. 10

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 65, voimassa 01.01.2007 lukien Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2

Lisätiedot