Ulkoasiainministeriön muistio (HEL1031-2) liitteineen (3 kpl).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoasiainministeriön muistio (HEL1031-2) liitteineen (3 kpl)."

Transkriptio

1 ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeudellinen osasto OIK -06 Henriikka Hämäläinen LÄHETE HEL Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN JA ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN LUONNOKSET TUOMIOISTUINTEN RATKAISUKOKOONPANOJA KOSKEVIKSI MUUTOKSIKSI Ulkoasianministeriö toimittaa oheisena perustuslain 97 :n mukaisesti eduskunnalle tiedoksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neuvostolle antamat asiakirjat (3 kpl), jotka sisältävät luonnokset yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön ja työjärjestyksen sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muutokseksi, sekä asiaa koskevan ulkoasiainministeriön muistion. Kunnioittavasti EU-tuomioistuinasioiden johtaja Tuula Pynnä LIITTEET Ulkoasiainministeriön muistio (HEL1031-2) liitteineen (3 kpl).

2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2003 (03.12) (OR. fr) 15166/03 JUR 451 COUR 30 KIRJEEN KOPIO Lähettäjä: V. SKOURIS, yhteisöjen tuomioistuimen presidentti Päivämäärä: Vastaanottaja: Franco FRATTINI, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Asia: Ehdotus yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 11a ja 11b artiklan muuttamisesta Arvoisa puheenjohtaja, EY:n perustamissopimuksen 223 artiklan 6 kohtaan ja EHTY:n perustamissopimuksen 139 artiklan 6 kohtaan viitaten pyydän kunnioittavasti neuvostoa hyväksymään liitteessä mainitut muutokset yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen. Mainitut kaksi muutosta ovat tarpeen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 16 artiklaan ehdotetun suuren jaoston tuomareiden lukumäärää koskevan muutoksen johdosta. Viimeisin muutos kuuluu niihin, joita olen kuluvan kuukauden 14 päivänä lähettämälläni kirjeellä pyytänyt neuvostoa tekemään perussääntöön. Työjärjestykseen ehdotetut muutokset perusteluineen on oheistettu kaikilla virallisilla kielillä. Kunnioittavasti. V. SKOURIS 15166/03 joh/joh/aku 1 JUR FI

3 EHDOTUS LIITE EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA Yhteisöjen tuomioistuin ehdottaa, että neuvosto muuttaa perussäännön 16 artiklan toista kohtaa niin, että suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumääräksi muutetaan 13. Tämän muutoksen vuoksi on tarpeen mukauttaa samalla niitä työjärjestyksen määräyksiä, jotka koskevat tätä ratkaisukokoonpanoa (11 a artiklan toinen luetelmakohta ja 11 b artikla) /03 joh/joh/aku 2 LIITE JUR FI

4 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 223 artiklan kuudennen kohdan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 139 artiklan, sekä katsoo seuraavaa: Uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi neuvosto on... tekemällään päätöksellä muuttanut erityisesti sitä yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan määräystä, joka koskee suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumäärää, minkä vuoksi on syytä muuttaa niitä työjärjestyksen määräyksiä, jotka koskevat tähän ratkaisukokoonpanoon kuuluvien tuomareiden lukumäärää, neuvoston annettua hyväksyntänsä..., ON TEHNYT SEURAAVAT MUUTOKSET TYÖJÄRJESTYKSEENSÄ: 15166/03 joh/joh/aku 3 LIITE JUR FI

5 1 artikla Muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 1991 tehtyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestystä (EYVL L 176, , s. 7; oikaisu EYVL:ssä L 383, , s. 117), sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 44, , s. 61), 11 päivänä maaliskuuta 1997 (EYVL L 103, , s. 1; oikaisu EYVL:ssä L 351, , s. 72), 16 päivänä toukokuuta 2000 (EYVL L 122, , s. 43), 28 päivänä marraskuuta 2000 (EYVL L 322, , s. 1), 3 päivänä huhtikuuta 2001 (EYVL L 119, , s. 1), 17 päivänä syyskuuta 2002 (EYVL L 272, , s. 24; oikaisu EYVL:ssä L 281, ) ja 8 päivänä huhtikuuta 2003 (EYVL L 147, , s. 17), seuraavasti: 1) Korvataan 11 a artiklan toisessa luetelmakohdassa sana "yhdentoista" sanalla "kolmentoista". [11 a artiklan uusi teksti: "Yhteisöjen tuomioistuin kokoontuu seuraavina ratkaisukokoonpanoina: täysistuntona, johon kuuluvat kaikki tuomarit kolmentoista tuomarin suurena jaostona, johon kuuluvat tuomarit määräytyvät 11 b artiklan mukaisesti viiden ja kolmen tuomarin jaostoina, joihin kuuluvat tuomarit määräytyvät 11 c artiklan mukaisesti."] 2) Korvataan 11 b artiklan 1 kohdassa sana "yksitoista" sanalla "kolmetoista". [11 b artiklan 1 kohdan uusi teksti: "Suureen jaostoon kuuluu kussakin asiassa yhteisöjen tuomioistuimen presidentti, viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat, esittelevä tuomari sekä niin monta muuta tuomaria, että kaiken kaikkiaan tuomareita on kolmetoista. Nämä muut tuomarit nimetään 2 kohdassa tarkoitetun luettelon perusteella noudattaen siinä määrättyä järjestystä siten, että aloituskohtaa siirretään yhdellä nimellä jokaisessa yhteisöjen tuomioistuimen yleiskokouksessa."] 15166/03 joh/joh/aku 4 LIITE JUR FI

6 2 artikla Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta... tehty neuvoston päätös /03 joh/joh/aku 5 LIITE JUR FI

7 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2003 (12.12) (OR. fr) 15739/03 JUR 469 COUR 34 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Luonnos Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 10 artiklan muuttamisesta suuren jaoston osalta Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainittu luonnos Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta, joka on saatu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta sen presidentin lähettämän kirjeen liitteenä (asiak /03) /03 mlk/mak/sh 1 JUR FI

8 LIITE Luonnos yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen johdosta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisasiakirjan 13 artiklan mukaan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärä nousee 15:stä 25:een samalla tavalla kuin yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärä nousee EY:n perustamissopimuksen 221 artiklan mukaisesti. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärän kasvamisen johdosta on ehdotettu, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 16 artiklan toista kohtaa, joka koskee yhteisöjen tuomioistuimen suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumäärää, muutetaan niin, että tämä lukumäärä olisi 13, joka vastaa yli puolta tuomareista; on katsottu, että tämä lukumäärä ei ole vielä niin suuri, että päätösharkinta tulisi menettelyllisesti suhteettoman raskaaksi. Lisäksi on ehdotettu, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 17 artiklan kolmannessa kohdassa määrätty suuren jaoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä oleva tuomareiden lukumäärä olisi edelleen yhdeksän tuomaria. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suuren jaoston tuomareiden lukumäärästä ja päätösvaltaisuudesta ei määrätä yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 50 artiklassa vaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 10 artiklan 1 kohdassa ja 32 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, koska yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 47 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan saman perussäännön 16 artiklaa ja 17 artiklan kolmatta kohtaa ei sovelleta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Tässä ehdotetaan siksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suuren jaoston osalta omaksutaan sama ratkaisu kuin yhteisöjen tuomioistuimen suuren jaoston osalta eli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 10 artiklan 1 kohdassa määrätään suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumääräksi 13 ja lisäksi että suuren jaoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä olisi 32 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaan edelleen yhdeksän tuomaria. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen täysistunnon päätösvaltaisuuden osalta yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 47 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että sen 17 artiklan neljättä kohtaa, joka koskee täysistunnon päätösvaltaisuutta, sovelletaan myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 32 artiklan 2 kohdassa mainitaan ainoastaan täysistunnon "päätösvaltaisuus" ilman mitään täsmennyksiä sen suhteen, kuinka monta tuomaria on päätösvaltaisuuden edellytyksenä. Koska yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 17 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitettua yhteisöjen tuomioistuimen täysistunnon päätösvaltaisuuden edellytyksenä olevaa tuomareiden lukumäärää nostetaan 15:een, tätä muutosta sovelletaan myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen täysistunnon päätösvaltaisuuden osalta, eikä tältä osin ole tarpeen tehdä muutoksia yhteisöjen tuomioistuimen perussääntöön tai yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestykseen /03 mlk/mak/sh 2 JUR FI

9 EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 224 artiklan viidennen kohdan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 artiklan 5 kohdan, ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen ilmaiseman yhteisymmärryksen, ottaa huomioon neuvoston määräenemmistöllä... antaman hyväksynnän, sekä katsoo, että kun sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin 1 tulee voimaan, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen kuuluvien tuomareiden lukumäärä nousee 15:stä 25:een yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 48 artiklan mukaisesti; tämän vuoksi on määrättävä, kuinka monta tuomaria kuuluu suureen jaostoon, on tehnyt työjärjestykseensä seuraavat muutokset: 1 artikla Muutetaan 2 päivänä toukokuuta 1991 annettua Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestystä (EYVL L 136, , s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä syyskuuta 1994 (EYVL L 249, , s. 17), 17 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL L 44, , s. 64), 6 päivänä heinäkuuta 1995 (EYVL L 172, , s. 3), 12 päivänä maaliskuuta 1997 (EYVL L 103, , s. 6; oikaisu EYVL:ssä L 351, , s. 72), 17 päivänä toukokuuta 1999 (EYVL L 135, , s. 92), 6 päivänä joulukuuta 2000 (EYVL L 322, , s. 4) ja 21 päivänä toukokuuta 2003 (EUVL L 147, , s. 22), seuraavasti: 1 EUVL L 236, , s /03 mlk/mak/sh 3 JUR FI

10 Korvataan 10 artiklan 1 kohdassa sana "yhdentoista" sanalla "kolmentoista". 2 artikla Tämä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muutos on todistusvoimainen kaikilla tämän työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdassa mainituilla kielillä, ja se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan samana päivänä kuin sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tulee voimaan. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen tekstit latvian, liettuan, maltan, puolan, slovakian, sloveenin, tšekin, unkarin ja viron kielillä annetaan sen jälkeen kun edellisessä kohdassa mainittu sopimus on tullut voimaan /03 mlk/mak/sh 4 JUR FI

11 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. marraskuuta 2003 (21.11) (OR. fr) 14617/03 Toimielinten välinen asia: 2003/0823 (CNS) JUR 441 COUR 28 KIRJEEN KOPIO Lähettäjä: Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti Gil Carlos Rodriguez Iglesias Päivämäärä: Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Franco FRATTINI Asia: Luonnos neuvoston päätökseksi yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 16 ja 17 artiklan muuttamisesta Herra puheenjohtaja, EY:n perustamissopimuksen 245 artiklan toiseen kohtaan ja EHTY:n perustamissopimuksen 160 artiklan toiseen kohtaan viitaten minulla on kunnia pyytää neuvostoa tekemään yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyyn pöytäkirjaan ne muutokset, jotka on esitetty liitteenä olevassa luonnoksessa neuvoston päätökseksi. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on Euroopan unionin seuraava laajentuminen huomioon ottaen tehdä kyseisen pöytäkirjan 16 ja 17 artiklan määräyksiin mukautuksia, jotka ovat tarpeen, kun tuomareiden määrä kasvaa uusien jäsenvaltioiden liittymisen johdosta. Luonnos neuvoston päätökseksi on tämän kirjeen liitteenä kaikilla virallisilla kielillä, samoin kuin kyseisen luonnoksen perustelut, joihin haluaisin tältä osin viitata. V. SKOURIS 14617/03 vk/vk/slh 1 JUR FI

12 LIITE LUONNOS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön muuttamisesta EY:n perustamissopimuksen 221 artiklan ensimmäisen kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuimessa on yksi tuomari jäsenvaltiota kohden. Kun Tšekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta liittyvät Euroopan unioniin, yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärä nousee 15:stä 25:een tuomariin. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 17 artiklan neljännen kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuimen täysistunnossa tekemät päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu yksitoista tuomaria. Tässä määräyksessä päätösvaltaisuuden edellytykseksi asetettua tuomareiden lukumäärää on mukautettava niin, että huomioon otetaan täysistuntokokoonpanoon kuuluvien tuomareiden lukumäärän kasvaminen. Uudeksi lukumääräksi ehdotetaan viittätoista. Perussäännön 16 artiklan toisen kohdan mukaan suureen jaostoon, joka kokoontuu erityisesti silloin, kun oikeudenkäynnissä asianosaisena oleva jäsenvaltio tai yhteisöjen toimielin sitä pyytää, kuuluu yksitoista tuomaria. Liittymisestä johtuvan tuomareiden lukumäärän kasvamisen vuoksi ehdotetaan, että suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumäärää korotetaan kolmeentoista. Suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumäärää ei siis koroteta samassa suhteessa kuin kaikkien tuomareiden lukumäärää, mutta yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että lukumäärän korotus on riittävä ja tarkoitukseensa soveltuva /03 vk/vk/slh 2 LIITE JUR FI

13 Kolmetoista tuomaria on nimittäin yli puolet yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiden kokonaismäärästä, ja suuren jaoston tuomareiden lukumäärä ei ole niin suuri, että päätösharkinta kävisi menettelyllisesti liian raskaaksi. Voi olla hyödyllistä muistuttaa siitä, että kaikki yhteisöjen tuomioistuimen tuomarit osallistuvat suuren jaoston muodostamiseen sen rotaatiojärjestelmän mukaisesti, joka ilmenee niistä määräyksistä, jotka koskevat tähän ratkaisukokoonpanoon kussakin asiassa kuuluvien tuomareiden määrittämistä (työjärjestyksen 11 b artikla). Lisäksi ehdotetaan, että suuren jaoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä oleva tuomareiden lukumäärä olisi edelleen yhdeksän (17 artiklan kolmas kohta) niiden vaikeuksien vuoksi, joita tämän lukumäärän kasvattamisesta voisi aiheutua silloin, kun yhteisöjen tuomioistuimen jäseniä osittain vaihdetaan /03 vk/vk/slh 3 LIITE JUR FI

14 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 245 artiklan toisen kohdan, ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 160 artiklan toisen kohdan, ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen esittämän pyynnön, ottaa huomioon komission... antaman lausunnon, ottaa huomioon Euroopan parlamentin... antaman lausunnon, sekä katsoo seuraavaa: (1) Kun sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin 1 tulee voimaan, yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiden lukumäärä kasvaa 15:stä 25:een Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 221 artiklan ensimmäisen kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 137 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti. (2) Tämän vuoksi on syytä mukauttaa sitä tuomareiden lukumäärää, joka on edellytyksenä täysistuntona kokoontuvan yhteisöjen tuomioistuimen päätösvaltaisuudelle. (3) Lisäksi on syytä mukauttaa suureen jaostoon kuuluvien tuomareiden lukumäärää, 1 EUVL L 236, , s /03 vk/vk/slh 4 LIITE JUR FI

15 ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: 1 artikla Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa muutetaan seuraavasti: 1) Korvataan 16 artiklan toisessa kohdassa sana "yksitoista" sanalla "kolmetoista". [16 artiklan toisen kohdan uusi teksti: "Suureen jaostoon kuuluu kolmetoista tuomaria. Suuren jaoston puheenjohtajana toimii tuomioistuimen presidentti. Suureen jaostoon kuuluvat lisäksi viiden tuomarin jaostojen puheenjohtajat ja muut työjärjestyksen ehtojen mukaisesti siihen nimetyt tuomarit."] 2) Korvataan 17 artiklan neljännessä kohdassa sana "yksitoista" sanalla "viisitoista". [17 artiklan neljännen kohdan uusi teksti: "Yhteisöjen tuomioistuimen täysistunnossa tekemät päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu viisitoista tuomaria."] 14617/03 vk/vk/slh 5 LIITE JUR FI

16 2 artikla Tämä päätös tulee voimaan silloin, kun sopimus Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tulee voimaan /03 vk/vk/slh 6 LIITE JUR FI

17 2(4) ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeudellinen osasto EU-PERUSMUISTIO HEL Asia YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN JA ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN LUONNOKSET NEUVOSTON PÄÄTÖKSIKSI KOSKIEN TUOMIOISTUINTEN RATKAISUKOKOONPANOJA Kokous Eurodoc nro: U-tunnus / E-tunnus: EU/2003/1370 EU/081101/ Käsittelyvaihe ja käsittelyn luonne: Asiakirjat: Asiaa on käsitelty neuvoston tuomioistuintyöryhmän kokouksissa ja Käsittelyä jatketaan /03 JUR 441 COUR /03 JUR 451 COUR /03 JUR 469 COUR 34 EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Käsittelijä(t): Yhteisöjen tuomioistuimen perussääntö: EY 245 artiklan 2 kohta (yhteisöjen tuomioistuimen pyynnöstä neuvoston yksimielisellä päätöksellä, Euroopan parlamentin ja komission kuuleminen) Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestys: EY 223 artiklan 6 kohta (yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestys: EY 224 artiklan 5 kohta (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvistaa, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä) UM, EU-tuomioistuinasioiden johtaja Tuula Pynnä, puh

18 Suomen kanta/ohje: Suomi kannattaa liitteenä olevissa asiakirjoissa esitettyjä ja niiden kanssa samansuuntaisia ehdotuksia. Muutokset ovat tarpeen yhteisöjen tuomioistuimen ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toiminnan mukauttamiseksi laajentumisen myötä tapahtuvaan tuomarien määrän kasvuun. Ehdotukset muodostavat onnistuneen kompromissin niiden vaatimusten välillä, joita seuraa yhtäältä tuomioistuinten tuomarien lukumäärän kasvusta ja toisaalta tarpeesta varmistaa päätöksenteon sujuvuus. Pääasiallinen sisältö: Asian tausta Nizzan sopimuksessa pyrittiin ottamaan huomioon laajentumisen vaikutukset yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoihin. Pidettiin selvänä, että yhteisöjen tuomioistuin ei enää laajentumisen jälkeen voi työskennellä tehokkaasti täysistuntokokoonpanossa. Tämän vuoksi perustettiin suuri jaosto ratkaisemaan periaatteellisesti tärkeitä asioita. Asian käsittely täysistunnossa on edelleen mahdollinen perussäännön 16 artiklan 4 kohdassa luetelluissa tapauksissa, jotka ovat käytännössä hyvin harvinaisia. EY 221 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuimessa on yksi tuomari jäsenvaltiota kohden, ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 17 artiklan 4 kohdan mukaan täysistunnossa tehdyt päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu yksitoista tuomaria. Nizzan sopimuksessa yhteisöjen tuomioistuimen suuren jaoston tuomarien lukumääräksi määrättiin yksitoista 1 ja sen päätösvaltaisuuden edellytykseksi yhdeksän tuomaria 2. Näiden lisäksi yhteisöjen tuomioistuin voi kokoontua kolmen tai viiden tuomarin jaostoissa. Koska yhteisöjen tuomioistuimen tuomarien määrä kasvaa laajentumisen myötä 15:sta 25:een, katsoo yhteisöjen tuomioistuin, että täysistuntokokoonpanon päätösvaltaisuuden edellytykseksi asetettua tuomarien lukumäärää on syytä korottaa. Myös suuren jaoston tuomarien määrää ja samalla sen päätösvaltaisuuden edellytykseksi asetettua tuomarien lukumäärää on tarpeen nostaa. Vastaavat muutokset on tehtävä perussäännön 16 ja 17 artiklan lisäksi myös yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen ratkaisukokoonpanoja koskeviin 11 a ja 11 b artiklaan. 1 Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 16 artiklan 2 kohta. 2 Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 17 artiklan 3 kohta.

19 Myös yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomareiden määrä kasvaa laajentumisen myötä 15:sta 25:een. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan suuren jaoston tuomarien määrä on yksitoista, ja 32 artiklan 3 kohdan mukaan sen päätösvaltaisuuden edellytykseksi asetettu tuomarien lukumäärä on yhdeksän. Suuren jaoston tuomarien määrää ja samalla sen päätösvaltaisuuden edellytykseksi asetettua tuomarien lukumäärää on näin ollen tarpeen nostaa 3. Ehdotusten sisältö Yhteisöjen tuomioistuin ehdottaa, että täysistuntokokoonpanon päätösvaltaisuuden edellytykseksi asetettua tuomarien määrää nostettaisiin yhdestätoista viiteentoista. Suuren jaoston osalta yhteisöjen tuomioistuin ehdottaa, että siihen kuuluvien tuomarien lukumäärää korotettaisiin yhdestätoista kolmeentoista. Tuomioistuin toteaa, että lukumäärää ei koroteta samassa suhteessa kuin kaikkien tuomarien lukumäärää. Lukumäärän korotus on kuitenkin riittävä ja tarkoitukseensa soveltuva. Kolmetoista tuomaria on yli puolet kaikista tuomareista, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että päätösharkinta kävisi menettelyllisesti liian raskaaksi. Lisäksi tuomioistuin muistuttaa, että kaikki yhteisöjen tuomioistuimen tuomarit osallistuvat suuren jaoston muodostamiseen rotaatiojärjestelmän mukaisesti. Suuren jaoston päätösvaltaisuuden edellytykseksi asetettua tuomarien määrää yhteisöjen tuomioistuin sen sijaan ei katso tarpeelliseksi nostaa nykyisestä yhdeksästä. Syynä tähän ovat ne vaikeudet, joita tämän lukumäärän kasvattamisesta voisi aiheutua silloin, kun yhteisöjen tuomioistuimen jäseniä osittain vaihdetaan. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ehdottaa niin ikään, että sen suureen jaostoon kuuluvien tuomarien määrää korotetaan yhdestätoista kolmeentoista ja että päätösvaltaisuuden raja säilytetään ennallaan (yhdeksän). Kansallinen käsittely: Asiaa on käsitelty oikeudelliset kysymykset -jaostossa , EU-asioiden komiteassa ja EU-ministerivaliokunnassa Eduskuntakäsittely: Tämä muistio ja sen kohteena olevat asiakirjat lähetetään E-kirjeellä eduskuntaan (PL 97 1 mom.). Kansallinen lainsäädäntö: Ehdotukset eivät aiheuta muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. 3 Täysistuntokokoonpanon päätösvaltaisuudesta ei sen sijaan ole tarpeen antaa erillistä säännöstä, koska tältä osin yhteis ö- jen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen sovelletaan yhteisöjen tuomioistuinta koskevaa määräystä.

20 Taloudelliset vaikutukset: Ehdotuksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia. Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät: Tuomioistuintyöryhmässä käyty keskustelu on paljastanut, että jäsenmailla on eriäviä näkemyksiä siitä, miten laajentuminen tulisi heijastua suureen jaostoon kuuluvien tuomarien lukumäärään. Osastopäällikkö Irma Ertman Yksikön päällikkö Tuula Pynnä LIITTEET: 1. Asiakirja 14617/03 JUR 441 COUR Asiakirja 15166/03 JUR 451 COUR Asiakirja 15739/03 JUR 469 COUR 34

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

EU-tuomioistuinasioiden johtaja

EU-tuomioistuinasioiden johtaja ULKOASIAINMINISTERIÖ UM 2005-00294 EU-tuomioistuinasiat OIK-06 Leppo Henriikka EDUSKUNTA Suuri valiokunta EHDOTUKSET EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI U/E-tunnus: E 76/2004

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2.

1. Ulkoasiainministeriön muistio (HEL ). 2. Asiakirja 6281/03 JUR 65 COUR 2. ULKOASIAINMINISTERIÖ LÄHETE HEL1031-23 Oikeudellinen osasto OIK-06 Henriikka Hämäläinen 05.03.2003 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel SEC(2011) 1507 lopullinen. Luonnos

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel SEC(2011) 1507 lopullinen. Luonnos EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.12.2011 SEC(2011) 1507 lopullinen Luonnos EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON, KOMISSION, EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN, TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio SM ja 12719/06 EUROPOL 71 OC 641

LIITTEET Perusmuistio SM ja 12719/06 EUROPOL 71 OC 641 Sisäasiainministeriö EKIRJELMÄ SM200600471 Koskinen Karita 23.10.2006 EDUSKUNTA Suuri Valiokunta Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Europolin johtajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut sopimuksista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön muistio 13.1.2004 (HEL1031-4) liitteineen (2 kpl).

Ulkoasiainministeriön muistio 13.1.2004 (HEL1031-4) liitteineen (2 kpl). ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeudellinen osasto OIK -06 Henriikka Hämäläinen LÄHETE 13.01.2004 HEL1031-6 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN JA ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

9129/08 HKE/phk DG C III

9129/08 HKE/phk DG C III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. toukokuuta 2008 (OR. en) 9129/08 TRANS 138 MAR 74 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen. Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00389 VNEUS Parko Veera(VNK) 16.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. toukokuuta 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08. Toimielinten välinen asia: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. toukokuuta 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08. Toimielinten välinen asia: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. toukokuuta 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Toimielinten välinen asia: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2018/0046 (NLE) 2016/0053 (NLE) 7209/18 TRANS 116 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Valtioiden

Lisätiedot

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ UM Oikeudellinen osasto OIK-06 Weijola Emilia Perustuslain 97 :n 1 momentin mukainen kirje

Ulkoasiainministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ UM Oikeudellinen osasto OIK-06 Weijola Emilia Perustuslain 97 :n 1 momentin mukainen kirje Ulkoasiainministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ UM2005-02200 Oikeudellinen osasto OIK-06 Weijola Emilia 22.08.2005 Perustuslain 97 :n 1 momentin mukainen kirje Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EHDOTUKSET EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS keskinäisestä oikeusavusta

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa

Osastopäällikkö, ylijohtaja Lasse Arvelan estyneenä ollessa Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00546 VO Upola Minna(VM) 06.07.2011 Korjaus 5.7.2011 annettuu E-kirjeeseen (Eutori-tunnus VM2011-00526) Eduskunta Suuri valiokunta Viite Ks. E-kirje 5.7.2011 tunnus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE IV EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0160 (NLE) 11431/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

14202/12 UH/tan DG D1

14202/12 UH/tan DG D1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. lokakuuta 2012 (OR. fr) 14202/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0270 (NLE) VISA 177 COAFR 296 OC 529 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kap Verden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö, Työministeriö, Valtiovarainministeriö UM EUR-11 Långström Mikael EI JULKINEN

Ulkoasiainministeriö, Työministeriö, Valtiovarainministeriö UM EUR-11 Långström Mikael EI JULKINEN Ulkoasiainministeriö, Työministeriö, Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-02441 EUR-11 Långström Mikael 22.09.2006 EI JULKINEN VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komissio valtuutettu

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN kokous (Coreper II) Bryssel, keskiviikko 12. joulukuuta 2001 (klo 10.

ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN kokous (Coreper II) Bryssel, keskiviikko 12. joulukuuta 2001 (klo 10. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2001 (11.12) (OR. fr) 15095/01 OJ/CRP2 44 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 1944. kokous (Coreper II) Bryssel, keskiviikko 12. joulukuuta

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen U 37/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM KVTR Yli-Vakkuri Laura Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00550 KVTR Yli-Vakkuri Laura 16.11.2004 Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä luonnoksesta neuvoston päätökseksi määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymisestä rajavalvonta-,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9431/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT 57 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2018/0100 (NLE) 8190/18 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 20 EEE 15 N 16 ISL 17 FL 16 MAP 7 MI 279 COMPET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2014-00647 VNEUS Siivola Heli(VNK) 03.09.2014 Suuri valiokunta Asia Alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanojen vahvistaminen U/E/UTP-tunnus EUTORI-tunnus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0400 (COD) 6933/18 LIMITE ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11388/19 EF 235 ECOFIN 720 DELACT 148 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. heinäkuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

12818/10 HKE/phk DDTE

12818/10 HKE/phk DDTE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (OR. en) 12818/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0231 (NLE) CH 38 JEUN 28 EDUC 135 SOC 483 MI 276 JAI 685 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta.

Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission jäsenmäärää koskevasta Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta. Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-KIRJE VNEUS2012-00516 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 21.09.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppa-neuvoston päätös komission jäsenmäärästä U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0253 (NLE) 12934/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236

Lisätiedot