TUTKIMUSRAPORTTI. Pallon päiväkoti Kyllikinkatu Lappeenranta

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSRAPORTTI. Pallon päiväkoti Kyllikinkatu 3-5 53100 Lappeenranta"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI Pallon päiväkoti Kyllikinkatu Lappeenranta Työ nro T12088 Kotka Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, KOTKA PUH FAX

2 T12088 Tutkimusraportti 1 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTAT KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET Yleistä Kuidut sisäilmasta Mikrobit rakenteista Sisäilman PAH-yhdisteet Ilmanvaihdon toiminta ja hygienia Painesuhteiden seuranta HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET RAKENNUSOSITTAIN6 4.1 Alapohja kellarikerros Rakennetyypit: Havainnot ja mittaukset kohteessa Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Ulkoseinä kellarikerros Rakennetyypit Havainnot ja mittaukset kohteessa Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Ulkoseinärakenne 1 kerros Rakennetyypit Havainnot ja mittaukset kohteessa Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Välipohjarakenne 1 kerros Rakennetyypit Havainnot ja mittaukset kohteessa Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Väliseinärakenne 1 kerros Rakennetyypit Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Ulkoseinärakenne 2 kerros Rakennetyypit Havainnot ja mittaukset kohteessa Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Sisäilman PAH-yhdisteet (VOC) Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Ilmanvaihto Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset YHTEENVETO JATKOTOIMENPITEET... 17

3 T12088 Tutkimusraportti 2 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta JATKOTOIMENPITEET MIKÄLI RAKENNUSTA AIOTAAN KÄYTTÄÄ SIIRYMÄAIKANA (4-5 VUOTTA) ILMAN PERUSTEELLISTA KORJAUSTA Liitteet: Kirjallisuutta... 19

4 T12088 Tutkimusraportti 3 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT Tutkimusajankohta Talvi 2013 Tutkijat Timo Mielo Otto Koski Tutkimuksen tilaaja Lappeenrannan kaupunki, Tilakeskus Aila Vallius Villimiehenkatu Lappeenranta Yhteyshenkilö kohteessa Johtaja Kirsi Skyttä Tutkimuksen kuvaus Kiinteistön kellarikerroksessa sijaitsevissa toimitiloissa työntekijöillä on esiintynyt sisäilma laatuun liittyviä ärsytysoireita. Kellarikerroksen tiloissa on esiintynyt myös kreosiittiin viittaavaa hajua. Tutkimuksien alkuvaiheessa kellarikerroksen alapohjarakenteissa havaittiin laaja-alainen kosteusvaurio. Lappeenrannan kaupunki halusi kartoittaa koko kiinteistön riskirakenteiden mikrobiologisen kunnon päätöksentekoa varten. Saadun tiedon mukaan myös ensimmäisen kerroksen työntekijöillä on esiintynyt sisäilman laatuun liittyvää ärsytysoireilua. Rakennuksessa suoritettiin rakenteiden mikrobiologiseen kuntoon ja kosteustekniseen toimivuuteen liittyviä tutkimuksia. Tutkimus käsittää päiväkodin käytössä olevat tilat. Tavoitteena oli selvittää altistumista kosteusvaurioepäpuhtauksille, riskirakenteita, vuotovahinkoja sekä ilmanvaihdon toimivuutta ja hygieniaa. Tutkimusten perusteella annetaan ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi.

5 T12088 Tutkimusraportti 4 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTAT Kohde ja osoite Pallon päiväkoti Kyllikinkatu Lappeenranta Rakennuksen omistaja Lappeenrannan kaupunki Rakennuksen käyttötarkoitus Päiväkoti Kunnossapitovastuu Lappeenrannan kaupunki Rakentamisvuosi 1963 Kerrosluku Rakennus on kolmikerroksinen. Rakennuksessa on osittainen kellarikerros. Pääasiallinen runkomateriaali Tiili Perustamistapa Rakennus on kellarillinen, jossa maanvarainen betonilaatta. Kuvaus lvi-järjestelmistä Rakennuksen 1 kerroksessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto, kellarikerroksessa on koneellinen poistoilmanvaihto ja 2 kerroksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Muut tutkimukset ja kartoitukset - Piirustukset - pohjapiirustukset

6 T12088 Tutkimusraportti 5 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 3.1 Yleistä Tutkimuksessa otetut materiaalinäytteet eivät suoraan kuvaa nykyistä sisäilman laatua. Tilojen ja rakenteiden kuntoa sekä sisäilman laatua arvioitiin aistivaraisesti paikan päällä. Rakenteiden kuntoa tutkittiin mikrobinäytteiden avulla. Sisäilman laatua tutkittiin mikrobi-, kuitu-, merkkiaine- ja paineeromittausten avulla. Näytteenottoa varten rakenteisiin tehtiin avauksia, joista rakenteita ja niiden kuntoa voitiin tarkastella. 3.2 Kuidut sisäilmasta Tässä tutkimuksessa sisäilman mahdollisia kuitulähteitä sekä altistumista sisäilman kuiduille arvioitiin kokemusperäisesti. 3.3 Mikrobit rakenteista Rakenteiden mikrobiologista kuntoa tutkittiin materiaalinäytteiden avulla. Mikrobinäytteitä otettiin yhteensä 30, ulkoseinistä, alapohjasta ja kellarin seinästä. Näytteet on analysoitu Työterveyslaitoksella. 3.4 Sisäilman PAH-yhdisteet Rakennuksen käyttäjien altistumista polysyklisille aromaattisille hiilivetyyhdisteille tutkittiin ottamalla sisäilmasta PAH-näytteitä. Näytteet kerättiin suoraan sisäilmasta näytteenottopumpulla XAD-adsorbenttiin. Näytteet on analysoitu Työterveyslaitoksella. 3.5 Ilmanvaihdon toiminta ja hygienia Ilmanvaihdon toimintaa selvitettiin aistinvaraisesti. 3.6 Painesuhteiden seuranta Rakennuksen painesuhteita seurattiin pistokoeluonteisesti tutkimusten aikana. Mittalaite oli TSI VelociCalc Plus.

7 T12088 Tutkimusraportti 6 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET RAKENNUSOSITTAIN 4.1 Alapohja kellarikerros Rakennetyypit: - pintamateriaalit - lastulevy - lautalattia - koolaus n. 150 mm - kutterinlastu/toja/leca-sora n. 150 mm - bitumisively kermi - maanvastainen betonilaatta/teräsbetoniholvi - täytemaa/kellari Havainnot ja mittaukset kohteessa Alapohjarakenteen mikrobinäytteet Alapohjarakenteista otettiin yksi mikrobinäyte. Näytteenottopaikat on esitetty liitteessä 2. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin vastaus on liitteenä 3. Taulukko 1. Mikrobitulosten yhteenveto alapohjarakenne Alapohja näytteet: Näytteitä ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon vahva viite vauriosta Materiaali 1 1 Alapohjarakenteista otettu (liite 3, näyte 1) analyysitulos viittaa kosteus- ja mikrobivaurioihin eristemateriaaleissa. Alapohjan eristeestä oli runsaasti mikrobeja, joista osa kosteusvaurioon viittaavia (A. versicolor, A. ochraceus, Eurotium, Tritirachium). Muut havainnot Johtopäätökset Näytteenottoa varten tehdyistä avauksista alapohjan eristetilasta tuli sisäilmaan ilmaa, jossa esiintyi maakellarimaista homeen hajua sekä kreosootin hajua. Alapohjarakenteen maanvastaisissa osissa esiintyi pintakosteuden ilmaisimella mitattuna kauttaaltaan kosteuspoikkeamia (liite1 kuva 1). Lattian koolauspuut olivat osin lahovaurioituneet (liite1, kuva 2). Alapohjan bitumikermin välissä oli silmin nähtävää kasvustoa (liite 1, kuva 3). Kellarikerroksen alapohjassa esiintyy laaja-alaisia kosteusvaurioita Maanvastaisen alapohjarakenteen eristetilan vauriot johtuvat maaperän

8 T12088 Tutkimusraportti 7 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta kosteudesta sekä mahdollista putkivuodoista. Orgaanisen eristeen käyttäminen maanvastaisena betonilaatan päällä lämmöneristeenä voidaan pitää riskirakenteena, varsinkin jos eristetilaan pääsee ylimääräistä kosteutta vuotovahingon vuoksi. Koolattu puulattia käytössä notkuessaan pumppaa ilmaa eristetilasta sisäilmaan. Havaintojen mukaan alapohjarakenteen kosteusvaurioiden epäpuhtaudet pääsevät korvausilman mukana kulkeutumaan sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua ja ne voivat aiheuttaa rakennuksen käyttäjien kokemia ärsytysoireita Toimenpide-ehdotukset Alapohjarakenteet suositellaan purettavaksi, jonka jälkeen alapohjarakenne suunnitellaan ja korjataan kosteusteknisesti toimiviksi rakenteiksi. 4.2 Ulkoseinä kellarikerros Rakennetyypit Ulkoseinärakenne on täystiilirunko, lepohuoneen kohdalla oli sisäpuolinen lisälämmöneristys. Ulkoseinärakenne patterisyvennyksen kohdalla ulkoa sisään lukien on seuraava: - julkisivurappaus - tiili/kannatinpalkki - Toja/korkki 50 mm - rappaus - pintakäsittely Patterisyvennyksessä on lämmöneristeenä Toja-levy ja ikkunarakenteen yläpuolella ekspandoitu korkki Havainnot ja mittaukset kohteessa Kellarikerroksen ulkoseinärakenteen mikrobinäytteet Kellarikerroksen ulkoseinärakenteen lisälämmöneristeestä otettiin kaksi mikrobinäytettä. Näytteenottopaikat on esitetty liitteessä 2. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin vastaus on liitteenä 3. Taulukko 1. Mikrobitulosten yhteenveto kellarikerroksen ulkoseinärakenne Alapohja näytteet: Näytteitä ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon vahva viite vauriosta Materiaali 2 1 1

9 T12088 Tutkimusraportti 8 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta Johtopäätökset Kellarin ulkoseinän lisälämmöneristeestä otettujen (liite 3, näytteet 2 ja 3) analyysitulokset viittaavat kosteus- ja mikrobivaurioihin eristemateriaaleissa. Lisälämmöneristeissä oli runsaasti mikrobeja, joista osa kosteusvaurioon viittaavia (A. versicolor, A. penicillioides, A. fumicatus, Eurotium, Streptomyces). Otettujen näytteiden ja havaintojen perusteella kellarikerroksen ulkoseinärakenteen lisälämmöneristyksessä esiintyy kosteusvaurioita. Ulkoseinärakenteen eristetilan vauriot johtuvat maaperän kosteuden pääsystä rakenteeseen tai sisäilman kosteuden tiivistymisestä rakenteeseen. Myös ulkoseinän epäjatkuvuuskohtien (ikkunapellitykset) kautta on eristetilaan mahdollisesti päässyt ylimääräistä kosteutta Toimenpide-ehdotukset Kellarikerroksen ulkoseinärakenteiden lisälämmöneristeet suositellaan purettavaksi, jonka jälkeen ulkoseinärakenne suunnitellaan ja korjataan kosteusteknisesti toimiviksi rakenteiksi. 4.3 Ulkoseinärakenne 1 kerros Rakennetyypit Täystiilirunko, Taipalsaarentien puoleisessa päädyssä sisäpuolinen lisälämmöneristys Ulkoseinärakenne patterisyvennyksen kohdalla ulkoa sisään lukien on seuraava: - julkisivurappaus - tiili/kannatinpalkki - Toja/korkki 50 mm - rappaus - pintakäsittely Patterisyvennyksessä on lämmöneristeenä Toja-levy ja ikkunarakenteen yläpuolella ekspandoitu korkki.

10 T12088 Tutkimusraportti 9 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta Havainnot ja mittaukset kohteessa Ulkoseinärakenteen mikrobinäytteet 1 kerros 1 kerroksen ulkoseinärakenteesta otettiin 14 näytettä. Näytteenottopaikat on esitetty liitteessä 2. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin vastaus on liitteenä 4. Taulukko 2. Mikrobitulosten yhteenveto ulkoseinärakenne Ulkoseinä näytteet: Näytteitä Ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon vahva viite vauriosta Materiaali kerroksen ulkoseinärakenteista otettujen näytteiden 1, 5-7, ja analyysitulokset eivät viittaa laaja-alaiseen kosteus- ja mikrobivaurioihin 1 kerroksen ulkoseinärakenteissa. 1 kerroksen ulkoseinän tasoitteesta (näyte 1) oli runsaasti mikrobeja (Penicillium), jonka esiintyminen runsaana kasvuna viittaa materiaalin vaurioon. Kyseinen vaurio on paikallinen ja se rajoittuu kirkonpuoleiseen ulkoseinään kukkapenkin kohdalle. Taipalsaarentie puoleisen päätyseinän lisälämmöneristeessä (näyte 18) oli mikrobeja kohtalaisesti, joista osa on kosteusvaurioon viittaavia (Oidiodendron, Eurotim). Lisälämmöneristeen vaurio on paikallinen, koska muissa lisälämmöneristeestä otetuissa näytteissä ei esiintynyt vaurioita. Patterisyvennyksien ja kannatinpalkkien eristeissä (näytteet 5 ja 6) oli kohtalaisesti mikrobeja, joista osa on kosteusvaurioon viittaavia (Chaetomium, Streptomyces). Patterisyvennyksien lämmöneristeen vauriot ovat paikallisia. Näytteissä 6, 11, ja 21 mikrobeja oli niukemmin, mutta lajisto viittaa mahdolliseen kosteusvaurioon (Streptomyces). Näytteissä 12, 15-17, 19, 20 ja 22 mikrobeja oli tavanomaisesti. Muut havainnot Johtopäätökset Rakenteiden sisäpinnoilla ei havaittu ulkopuolisen kosteuden aiheuttamia jälkiä, jotka viittaisivat laaja-alaiseen kosteusvaurioon. Lisälämmöneristeessä ei ole höyrynsulkua (liite 1 kuva 4). Otettujen näytteiden perusteella 1 kerroksen ulkoseinäseinärakenteissa esiintyy paikallisia kosteusvaurioita patterisyvennyksissä sekä lisälämmöneristeissä. Patterisyvennyksien todennäköisin kosteusrasituksen aiheuttaja on viistosateen kulkeutuminen ikkunarakenteiden kautta

11 T12088 Tutkimusraportti 10 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta eristetilaan. Vaurioiden syntymiseen on voinut vaikuttaa sisäilman kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. Kirkonpuoleisessa päädyssä ulkoseinärakenteen tasoitteen paikalliseen vaurioon on vaikuttanut ulkopuolisen kukkapenkin kautta kulkeutuva maaperän kosteus. Havaittujen paikalisten vaurioiden vaikutus sisäilman laatuun on todennäköisesti vähäistä, mutta mahdollista, lukuun ottamatta kirkonpuoleisen päädyn ulkoseinän tasoitteen vauriota, joka on suoraan yhteydessä sisäilmaan Toimenpide-ehdotukset Ulkoseinärakenteen havaitut paikalliset kosteusvauriot tulisi korjata. 4.4 Välipohjarakenne 1 kerros Rakennetyypit Välipohjarakenne (kaksoislaattapalkisto) ylhäältä alas lukien on: - pintamateriaalit - betonilaatta n mm - Kipisilevy/kutterinlastu/sahanpuru/Leca-sora n.250 mm - betonilaatta Välipohjarakenne (alalaattapalkisto) ylhäältä alas lukien on: - pintamateriaalit - vaneri/lastulevy - lautalattia - koolaus - kutterinlastu/sahanpuru/ n.250 mm - betonilaatta Havainnot ja mittaukset kohteessa Välipohjarakenteen mikrobinäytteet Välipohjarakenteesta otettiin 10 näytettä kuudesta eri kohtaa. Näytteenottopaikat on esitetty liitteessä 2. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin vastaus on liitteenä 3 ja 4. Taulukko 2. Mikrobitulosten yhteenveto välipohjarakenne Ulkoseinä näytteet: Näytteitä Ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon vahva viite vauriosta Materiaali

12 T12088 Tutkimusraportti 11 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta kerroksen välipohjan eristeissä (näytteet 2-4, 9, 14 ja 27) oli runsaasti mikrobeja, joista osa on kosteusvaurioon viittaavia (A. versicolor, P. variotii, Fusarium, Eurotim, Streptomyces). Välipohjarakenteen vauriot keskittyvät kaksoislaattarakenteisiin sekä kirkonpuoleisen päädyn paikalliseen vaurioon, joka rajoittuu kirkonpuoleiseen ulkoseinään kukkapenkin kohdalle. 1 kerroksen välipohjan eristeissä (näytteet 10 ja 13) oli kohtalaisesti mikrobeja, joista osa on kosteusvaurioon viittaavia (A.sywodii, Streptomyces). Näytteet on otettu kaksoislaattarakenteesta. 1 kerroksen välipohjan (alalaattapalkisto) eristeistä otetuissa näytteissä 23 ja 24 mikrobeja oli orgaaniselle eristeelle tavanomaisesti. Muut havainnot Johtopäätökset Näytteenottoa varten tehdyistä avauksista kaksoislaattavälipohjan eristetilasta tuli sisäilmaan ilmaa, jossa esiintyi maakellarimaista homeen hajua. Keittiön pintalaatta oli valettu suoraan orgaanisen eristeen päälle (liite 1, kuva 5). WC-tilojen kaksoislaattarakenteen pintalaatta on uusittu jossain vaiheessa, mutta rakenteen orgaanisia eristeitä ei ole vaihdettu (liite 1, kuva 6). Kirkonpuoleisessa päädyssä välipohjan eristetilassa on vähäisiä määriä vanhaa eristemateriaalia, mikä on voinut edesauttaa korjatun rakenteen uudelleen vaurioitumista (liite 1, kuva 7). Otettujen näytteiden ja havaintojen perusteella 1 kerroksen välipohjarakenteissa esiintyy laaja-alaisia kosteusvaurioita erityisesti kaksoislaattapalkiston alueilla. kirkonpuoleisen päädyn vauriot rajoittuvat todennäköisesti n. metrin päähän ulkoseinälinjasta. Välipohjarakenteen eristetilan vauriot johtuvat maaperän kosteudesta kirkon puoleisessa päädyssä. Kaksoislaattarakenteen vaurioitumiseen on vaikuttanut rakennusaikainen kosteus sekä mahdolliset putkivuodot. Kirkonpuoleisessa päädyssä välipohjassa on kosteuseristeenä käytetty bitumisivelyä. Sively rajoittuu todennäköisesti n. metrin etäisyydelle ulkoseinälinjasta. Koolattu puulattia käytössä notkuessaan pumppaa ilmaa eristetilasta sisäilmaan. Epäpuhtauksien kulkeutumiseen kaksoislaattapalkiston eristetilasta sisäilmaan vaikuttaa oleellisesti rakennuksen sisäiset painesuhteet. Havaintojen mukaan välipohjarakenteen kosteusvaurioiden epäpuhtaudet pääsevät vuotoilman mukana kulkeutumaan sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua ja ne voivat aiheuttaa rakennuksen käyttäjien kokemia ärsytysoireita.

13 T12088 Tutkimusraportti 12 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta Toimenpide-ehdotukset Välipohjarakenteen havaitut vauriot suositellaan poistettavaksi, jonka jälkeen välipohjarakenne suunnitellaan ja korjataan kosteusteknisesti toimiviksi rakenteiksi. Vaihtoehtoisena korjaustoimenpiteenä välipohjat voidaan tiivistää ja rakenteen eristetila alipaineistaa. 4.5 Väliseinärakenne 1 kerros Rakennetyypit väliseinärakenne on: - maali - kipsilevy - kipsilevy - mineraalivilla - kipsilevy - laatoitus Johtopäätökset Keittiön ja leikkihuoneen väliseinässä havaittiin paikallinen kosteusvaurio, joka johtuu putkivuodosta tai siivousvesien pääsystä väliseinärakenteeseen. Väliseinästä otetussa näytteessä esiintyi runsaasti mikrobeja, joista osa on kosteusvaurioon viittaavia (A. Flavus). Vaurion ala on huomattavasti suurempi, koska vesi on kulkeutunut kapilaarisesti laajalle alalle kahden kipsilevyn välissä (liite 1, kuva 8). Otettujen näytteiden ja havaintojen perusteella keittiön ja ryhmähuoneen väliseinässä on laaja-alainen paikallinen kosteusvaurio. Kyseinen väliseinän vaurio on suoraan yhteydessä sisäilmaan. Vauriosta sisäilmaan vapautuvat epäpuhtaudet heikentävät sisäilman laatua ja ne voivat aiheuttaa rakennuksen käyttäjien kokemia ärsytysoireita Toimenpide-ehdotukset Väliseinärakenteen havaittu paikallinen vaurio suositellaan korjattavaksi.

14 T12088 Tutkimusraportti 13 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta Ulkoseinärakenne 2 kerros Rakennetyypit Ulkoseinärakenne päätyjen osalta ulkoa sisään lukien on seuraava: - julkisivurappaus - tiili 1 kiveä - ilmaväli - kipsilevy Ulkoseinärakenne alkovin kohdalla ulkoa sisään lukien on seuraava: - julkisivurappaus - tiili 1 kiveä - mineraalivilla (kiinni tiilessä) - höyrynsulku - kipsilevy Havainnot ja mittaukset kohteessa Ulkoseinärakenteen mikrobinäytteet 2 kerroksen ulkoseinärakenteesta otettiin 2 näytettä. Näytteenottopaikat on esitetty liitteessä 2. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin vastaus on liitteenä 4. Taulukko 2. Mikrobitulosten yhteenveto ulkoseinärakenne Ulkoseinä näytteet: Näytteitä Ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon vahva viite vauriosta Materiaali kerroksen ulkoseinärakenteista otettujen näytteiden 25 ja 26 analyysitulokset viittaavat paikallisiin kosteus- ja mikrobivaurioihin 2 kerroksen ulkoseinärakenteissa. 2 kerroksen alkovin ulkoseinän lämmöneristeessä (näyte 26) oli runsaasti mikrobeja (Penicillium), jonka esiintyminen runsaana kasvuna viittaa materiaalin vaurioon. Lisäksi näytteessä esiintyi kohtalaisesti kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Streptomyces). Kyseinen vaurio on paikallinen ja se rajoittuu alkovin ulkoseinään. 2 kerroksen alkovin ulkoseinän sisäverhouslevystä (näyte 25) ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavaa mikrobikasvua. Muut havainnot Näytteenottoa varten tehdyistä avauksista alkovin ulkoseinän eristetilasta tuli sisäilmaan ilmaa, jossa esiintyi maakellarimaista homeen hajua. Lämmöneriste oli kiinni ulkoseinärakenteessa (liite 1, kuva 9).

15 T12088 Tutkimusraportti 14 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta Johtopäätökset Päätyseinien rakenneavauksissa kipsilevyn takaa tuli sisäilmaan tunkkaista ullakkomaista hajua. Päätyseinissä ei ole lisälämmöneristystä, jolloin vauriot päätyseinissä ovat epätodennäköisiä (liite 1, kuva 10). Otettujen näytteiden perusteella 2 kerroksen ulkoseinäseinärakenteissa esiintyy paikallisia kosteusvaurioita uudelleen rakennetuissa ulkoseinärakenteissa (alkovit). Alkovin eristetilan vaurion syy voi olla kattoikkunan vuodot tai kosteuden tiivistyminen kylmään ulkoseinärakenteeseen. Muutoin 2 kerroksen ulkoseinissä ei havaittu merkittäviä riskejä. Havaintojen perusteella ullakkotila tuulettuu heikosti, mikä lisää ullakon tunkkaisuutta. Ullakolta tunkkainen ilma kulkeutuu rakenteiden epäjatkuvuuskohtien kautta 2. kerroksen sisäilmaan. Havaintojen mukaan alkovien kosteusvaurioiden epäpuhtaudet pääsevät korvausilman mukana kulkeutumaan sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua ja ne voivat aiheuttaa rakennuksen käyttäjien kokemia ärsytysoireita Toimenpide-ehdotukset 2 kerroksen alkovien ulkoseinärakenteiden lämmöneristeet suositellaan purettavaksi, jonka jälkeen ulkoseinärakenne suunnitellaan ja korjataan kosteusteknisesti toimiviksi rakenteiksi. 2. kerroksen sisäilman tunkkaisuuden vähentämiseksi ullakkotilan tuulettuvuutta tulisi parantaa vesikatolle asennettavilla tuuletusventtiileillä. 4.7 Sisäilman PAH-yhdisteet (VOC) Rakennuksesta otettiin kolme PAH-näytettä sisäilmasta. Sisäilman PAHnäytteiden analyysivastaukset ovat liitteinä 5 ja 6. Kellarikerroksen lepohuoneesta otetussa näytteessä naftaleenin pitoisuus oli 5,4 µg/m 3 (Liite 5, näyte 1). Kellarikerroksen oleskelutilasta otetussa näytteessä naftaleenin pitoisuus oli 1 µg/m 3 (Liite 5, näyte 2). 1 kerroksen ryhmähuoneesta otetussa näytteessä naftaleenin pitoisuus oli 0,1 µg/m 3 (Liite 6, näyte 1).

16 T12088 Tutkimusraportti 15 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta Johtopäätökset Kellarikerroksen lepohuoneen naftaleenipitoisuus ylitti sisäilmamittauksissa sovellettavan pitkäaikaisen altistumisen viitearvon. Kellarikerroksessa altistuminen PAH-yhdisteille on todennäköistä ja ne voivat aiheuttaa yhdessä muiden haittatekijöiden kanssa rakennuksen käyttäjien kokemia ärsytysoireita. Näytteiden ja havaintojen perusteella 1 ja 2 kerroksessa altistuminen PAHyhdisteille on epätodennäköistä Toimenpide-ehdotukset Kellarikerroksen alapohjassa oleva piki tulee poistaa tai kapseloida siten, ettei siitä pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. 4.8 Ilmanvaihto Kunto ja hygienia tarkastettiin aistinvaraisesti. Tuloilmakanavisto oli pölyinen. Kokemusperäisesti tuloilmajärjestelmässä on käytetty mineraalivillaa äänenvaimentimissa. Ilmanvaihdon hygienia: Ilmanvaihdon puhdistuksen yhteydessä ilmanvaihtokoneiden ja kanaviston äänenvaimennusmateriaalit on vaihdettu Dacron-eristeisiin, joista ei pääse vapautumaan mineraalivillakuituja sisäilmaan. Aistinvaraisessa tarkastelussa ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmakanavistossa havaittiin ylimääräistä pölyä ja likaa. Tuloilmakanavistoon oli ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamisen jälkeen kulkeutunut ulkoilman pölyä (hieno hiekka), joka johtuu todennäköisimmin tuloilmasuodattimen ohivuodoista tai tuloilmasuodatin on rikkoutunut (liite 1, kuva 11). Ilmanvaihdon toiminta: Ilmanvaihto on käyttötarkoitukseen nähden riittämätön erityisesti 2 kerroksen sosiaali- ja toimistotiloissa, joissa on käytössä vain painovoimainen poistoilmanvaihto. Paikalta saadun tiedon mukaan osa työntekijöistä kokee myös ensimmäisen kerroksen ilmanvaihdon puutteelliseksi. Kellarikerroksen koneellinen poistoilmanvaihto on ollut käyttötarkoitukseen nähden riittämätön. Koneellinen poistoilmanvaihto lisää rakennuksen alipaineisuutta, jolloin vuotoilmavirtauksen rakenteiden läpi sisäilmaan kasvaa. Vuotoilmavirtausten mukana rakenteissa olevat epäpuhtaudet kulkeutuvat

17 T12088 Tutkimusraportti 16 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta Johtopäätökset sisäilmaan. 1 ja 2 kerroksessa tutkimusten aikana hetkellisesti mitatut rakennuksen painesuhteet ulkoilmaan nähden vaihtelivat välillä -4-5 Pa. Päiväkodin keittiö on muutettu valmistuskeittiöstä jakelukeittiöksi, mutta keittiön tulo- ja poistoilmamäärät on säädetty valmistuskeittiön mukaisiksi. Tämä ei vaikuta päiväkodin sisäilman laatuun, mutta keittiön ilmanvaihdosta olisi ohjattavissa päiväkodin 1 ja 2 kerroksen käyttöön arviolta n l/s. Toimiva ilmanvaihto on sisäilman laatua parantava tekijä. Toimiva ilmanvaihto laimentaa mitä tahansa sisäilmassa olevaa epäpuhtautta Tutkimuksen mukaan ilmanvaihtojärjestelmät eivät toimi oikein toimiessaan varsinaisena sisäilman epäpuhtauslähteenä. Ilmanvaihtojärjestelmissä havaittiin kuitenkin epäkohtia, jotka voivat vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi. Ilmanvaihdossa havaitut epäkohdat ovat välillisesti heikentäneet sisäilman laatua erityisesti 2 kerroksessa ja kellarikerroksessa. Toimiva ilmanvaihto on sisäilman laatua parantava tekijä. Toimiva ilmanvaihto laimentaa mitä tahansa sisäilmassa olevaa epäpuhtautta Toimenpide-ehdotukset 2 kerroksen tuloilmajärjestelmä puhdistetaan kokonaisuudessa. Tuloilmasuodattimen tiiveys suodatinkehyksessä varmennetaan. Tarvittaessa tuloilmasuodatusluokkaa tulee nostaa. Tuloilman suodatusluokan nostossa tulee huomioida puhaltimen kokonaispaineenkorotuksen riittävyys, jotta suunniteltu ilmamäärä saavutetaan. Keittiön ilmamäärät säädetään valmistuskeittiötä vastaaviksi. Keittiöstä jäävästä ylimääräisestä tuloilmasta järjestetään 2 kerrokseen käyttötarkoituksen mukainen ilmanvaihto ja lopuilla tehostetaan 1 kerroksen ilmanvaihtoa. Muutostöiden jälkeen ilmanvaihto tasapainotetaan siten, ettei rakennuksessa esiinny merkittävää alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. 5 YHTEENVETO Otettujen näytteiden ja havaintojen perusteella rakennuksessa esiintyy kosteusvaurioita, joista on todettu ilmayhteys sisäilmaan. Vaurioista sisäilmaan vapautuvat epäpuhtaudet voivat yhdessä muiden haittatekijöiden kanssa aiheuttaa työntekijöiden kokemia ärsytysoireita. Kellarikerroksen alapohjassa sekä ulkoseinärakenteen lisälämmöneristyksessä esiintyy laaja-alaisia kosteusvaurioita, joista on todettu ilmayhteys sisäilmaan. Kellarikerroksessa altistuminen

18 T12088 Tutkimusraportti 17 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta kosteusvaurioepäpuhtauksille on merkittävää. Lisäksi kellarikerroksessa altistuu polysyklisille aromaattisille hiilivedyille 1 kerroksen ulkoseinäseinärakenteissa esiintyy paikallisia kosteusvaurioita patterisyvennyksissä, lisälämmöneristeissä ja tasoitteissa. Havaittujen paikalisten vaurioiden vaikutus sisäilman laatuun on todennäköisesti vähäistä, mutta mahdollista, lukuun ottamatta kirkonpuoleisen päädyn ulkoseinän tasoitteen vauriota, joka on suoraan yhteydessä sisäilmaan. 1 kerroksen välipohjarakenteissa esiintyy laaja-alaisia kosteusvaurioita erityisesti kaksoislaattapalkiston alueilla. kirkonpuoleisen päädyn vauriot rajoittuvat todennäköisesti n. metrin päähän ulkoseinälinjasta. Havaintojen mukaan välipohjarakenteen kosteusvaurioiden epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua. 1 kerroksen keittiön ja ryhmähuoneen väliseinässä on laaja-alainen paikallinen kosteusvaurio. Kyseinen väliseinän vaurio on suoraan yhteydessä sisäilmaan. Vauriosta sisäilmaan vapautuvat epäpuhtaudet heikentävät sisäilman laatua. 2 kerroksen ulkoseinäseinärakenteissa esiintyy paikallisia kosteusvaurioita uudelleen rakennetuissa ulkoseinärakenteissa (alkovit), jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Lisäksi 2 kerroksen sisäilman laatua heikentää puutteellinen ilmanvaihto sekä ullakolta sisäilmaan kulkeutuva tunkkainen ilma. Ilmanvaihdossa havaitut epäkohdat ovat välillisesti heikentäneet sisäilman laatua erityisesti 2 kerroksessa ja kellarikerroksessa. Toimiva ilmanvaihto on sisäilman laatua parantava tekijä. Toimiva ilmanvaihto laimentaa mitä tahansa sisäilmassa olevaa epäpuhtautta. Lämmityskaudella sisäilman suhteellinen kosteus on yleisesti erittäin alhainen, joka lisää materiaalien pölyävyyttä ja kuivattaa limakalvoja. Näin ollen alhainen sisäilman suhteellinen kosteus voi pahentaa muista tekijöistä johtuvaa oireilua. 6 JATKOTOIMENPITEET Otettujen näytteiden ja havaintojen perusteella, rakennuksen käyttöikää jatkettaessa, kaikki rakennuksen riskirakenteissa havaitut vauriot tulisi korjata poistamalla vaurioituneet materiaalit ja korjaamalla rakenteet kosteusteknisesti toimiviksi rakenteiksi. Samalla rakennuksen ilmanvaihto tulisi uusia kokonaisuudessaan käyttötarkoituksen mukaiseksi.

19 T12088 Tutkimusraportti 18 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta JATKOTOIMENPITEET MIKÄLI RAKENNUSTA AIOTAAN KÄYTTÄÄ SIIRYMÄAIKANA (4-5 VUOTTA) ILMAN PERUSTEELLISTA KORJAUSTA Käytössä vain rakennuksen 1 ja 2 kerros: 1 kerroksen tuloilmajärjestelmä puhdistetaan kokonaisuudessa. Tuloilmasuodattimen tiiveys suodatinkehyksessä varmennetaan. Tarvittaessa tuloilmasuodatusluokkaa tulee nostaa. Tuloilman suodatusluokan nostossa tulee huomioida puhaltimen kokonaispaineenkorotuksen riittävyys, jotta suunniteltu ilmamäärä saavutetaan. Keittiön ilmamäärät säädetään jakelukeittiötä vastaaviksi. Keittiöstä jäävästä ylimääräisestä tuloilmasta järjestetään 2 kerrokseen käyttötarkoituksen mukainen ilmanvaihto ja lopuilla tehostetaan 1 kerroksen ilmanvaihtoa. Muutostöiden jälkeen ilmanvaihto tasapainotetaan siten, ettei rakennuksessa esiinny merkittävää alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihdon ohjaus tulee säätää siten, että 1 ja 2 kerroksen tasapaino ulkoilmaan nähden pysyy kaikissa rakennuksen käyttötilanteissa. Ullakkotilan tuulettuvuutta parannetaan asentamalla vesikatolle tuuletusventtiilit. Kellarikerros osastoidaan muusta rakennuksesta. Kellarikerros saatetaan selkeästi alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin nähden. 1 kerroksen kirkonpuoleisen päädyn ulkoseinän tasoitteen ja välipohjan vauriot korjataan. 1 kerroksen väliseinän vaurio korjataan. 1 kerroksen kaksoislaattapalkistot alipaineistetaan kellarikerroksen kautta. Imupiste tule sijoittaa jokaiseen palkkiväliin. 2. kerroksen alkovin ulkoseinä korjataan. Henkilökunnan kokemuksia ja oireilua seurataan työterveyshuollon vastaanottokäynneillä ja kerran vuodessa tehtävillä sisäilmastokyselyillä. Oy Insinööri Studio Rakentamisen palvelut Timo Mielo tutkimusinsinööri

20 T12088 Tutkimusraportti 19 (19) Pallon päiväkoti, Lappeenranta Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Valokuvat Näytteenottopaikat Analyysivastaus K122066MS rakenteiden mikrobeista Analyysivastaus MB rakenteiden mikrobeista Analyysivastaus PAH kellarikerros Analyysivastaus PAH 1 kerros 9 Kirjallisuutta VTT ja Indoor Air Handbook

21 T12088 VALOKUVAT LIITE 1 Pallon päiväkoti, Lappeenranta Sivu 1/6 Kuva 1: Kellarikerroksen alapohjassa esiintyi kauttaan kosteuspoikkeamia maanvastaisella osuudella. Kuva 2: Kellarikerroksen alapohjan alajuoksuissa esiintyi lahovaurioita.

22 T12088 VALOKUVAT LIITE 1 Pallon päiväkoti, Lappeenranta Sivu 2/6 Kuva 3: Kellarikerroksen alapohjan bitumihuovan välissä esiintyi mikrobikasvustoa. Kuva 4: 1 kerroksen lisälämmöneristeessä ei ollut höyrysulkua.

23 T12088 VALOKUVAT LIITE 1 Pallon päiväkoti, Lappeenranta Sivu 3/6 Kuva 5: 1 kerroksen keittiön pintalaatta oli valettu suoraan kiinnieristeeseen. Kuva 6: 1 kerroksen kaksoislaattapalkisto pintalaatta on uusittu mutta eristeet ovat vanhat.

24 T12088 VALOKUVAT LIITE 1 Pallon päiväkoti, Lappeenranta Sivu 4/6 Kuva 7: 1 kerroksen kirkonpuoleisen päädyn korjattuun välipohjaan on jäänyt hieman vanhaa eristemateriaalia. Kuva 8: 1 kerroksen väliseinän kosteusvaurio..

25 T12088 VALOKUVAT LIITE 1 Pallon päiväkoti, Lappeenranta Sivu 5/6 Kuva 9: 2 kerroksen alkovin ulkoseinän eriste on kiinni tiilessä. Kuva 10: 2 kerroksen päätyjen ulkoseinissä ei ole lisälämmöneristeitä

26 T12088 VALOKUVAT LIITE 1 Pallon päiväkoti, Lappeenranta Sivu 6/6 Kuva 11: Tuloilmakanavassa oli ylimääräistä likaa ja pölyä.

27

28

29

30 ~yöterveyslaitos Asiakasratkaisut Oy Insinööri Studio Timo Mielo Laserkatu LAPPEENRANTA ANALYYSIVASTAUS K122066MS am FINAS Finnish Accreditation Service T013 (EN ISO/IEC 17025) 1 (2) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi Näytteenottaja: Näytteenottopaikka: Näytteenottopäivä määrä: Vastaanottopäivämäärä: Näytemäärä: Timo Mielo Pallon päiväkoti kpl Analyysimenetelmä: Materiaalinäytteen mikrobiologinen analysointi (AR1205-TY-031) Suoraviljelymenetelmä, elinkykyisten mikrobien määrä suhteellisella asteikolla. Asteikko: - = ei mikrobeja, = niukasti (1-19 cfu/malja), = kohtalaisesti (20-49 cfu/malja), = runsaasti ( cfu/malja), = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 cfu/malja). Sisäinen menetelmä. Akkreditointi koskee ainoastaan ko. analyysiä. Mikrobiryhmät Mesofiiliset sienet Mesofiiliset sienet Mesofiiliset sienet Mesofiiliset bakteerit Mesofiiliset aktinobakteerit Kasvatusalustat Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar) Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar) 2% mallasuuteagar (M2-agar) Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar) Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar) Kasvatus- KasvatuslämRötila aika 25 C 7 vrk 25 C 7 vrk 25 C 7 vrk 25 C 7 vrk 25 C 7-14 vrk Tutkitut näytteet Näyte 1. Hämyt/lepohuone AP, eriste 2. Hämytjlepohuone US 1.1., villapaperi 3. Hämytjlepohuone US 1.2, puu Tulosten tulkinta vahva viite vauriosta vahva viite vauriosta heikko viite vauriosta Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , faksi , Y-tunnus ,

31 ANALYYSIVASTAUS K122066MS 2 (2) Analyysitulos: Näyte Mesofiiliset sienet Mesofiiliset bakteerit Hagem-agar DG18-agar M2-aqar THG-aqar 1. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä A. ochraceus* A. ochraceus* A. ochraceus* A. versicolor* A. versico/or* A. versicolor* Penicillium Eurotium* Penicillium Tritirachium * Penicillium Tritirachium * Tritirachium * 2. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicil/ium A. penicillioides* A. fumigatus* Streptomyces* C/adosporium Penicillium Muut bakteerit Eurotium* Penicillium 3. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium A. versico/or* (1) A. fumigatus * (1) Streptomyces* Penicillium A. versicolor* (1) Muut bakteerit Penicillium * =kosteusvaurioon viittaava mikrobi, pesäkemäärä ilmoitettu suluissa, A.=Aspergillus, Streptomyces=aktinobakteeri (sädesieni) Tulkintaohje: (4) Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti ( /) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia. Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus (=runsaasti mikrobeja) ja (=erittäin runsaasti mikrobeja) vastaavat Asumisterveysohjeen ja -oppaan (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, soveltamisopas 3. korjattu painos 2009) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli cfu/g mikrobipitoisuutta ja (=niukasti mikrobeja) ja (=kohtalaisesti mikrobeja) vastaavat laimennossarjamenetelmän alle cfu/g pitoisuutta, jolloin mikrobilajisto on otettava tulosta tulkittaessa huomioon. 0'A!- Ma rja Hänninen mikrobiologi Työympäristön kehittämispalvelut v rf~ Vl~nen Ia boratoriomesta ri Työympäristön kehittämispalvelut Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

32 ~ljöterveljsi ai tos Analyysivastaus MB (5) Osakeyhtiö Insinööri Studio Lappeenrannan toimipiste Timo Mielo 0 FINAS Finnish Accreditatlon Service Laserkatu 6 T013 (EN ISOIIEC 17025) LAPPEENRANTA Materiaalinäytteen mikrobianalyysi Näytteenottaja: Näytteenottopaikka: Näytteenottopäivä määrä: Vastaanottopäivämäärä: Näytemäärä: Analyysimenetelmä: Timo Mielo Pallon PVK kpl Materiaalinäytteen mikrobiologinen analysointi (AR1205-TY-031) Suoraviljelymenetelmä, elinkykyisten mikrobien määrä suhteellisella asteikolla. Asteikko: - = ei mikrobeja, = niukasti (1-19 cfu/malja), = kohtalaisesti (20-49 cfu/malja), = runsaasti ( cfu/malja), = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 cfu/malja). Sisäinen menetelmä. Akkreditointi koskee ainoastaan ko. analyysiä. Mikrobiryhmät Mesofiiliset sienet Mesofiiliset sienet Mesofiiliset sienet Mesofiiliset bakteerit ja aktinobakteerit Kasvatusalustat Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar) Dikloran-glyseroli-agar (DG 18-agar) 2% mallasuuteagar (M2-agar) Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar) Kasvatuslämpötila 25 ( 25 C 25 C 25 C Kasvatusaika 7 vrk 7 vrk 7 vrk 7-14 vrk Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

33 Työterveyslaitos Analyysivastaus MB (5) Tutkitut näytteet 1. US 1, seinätasoite 2. VP 1.1 ulkoseinän vierestä, selluvilla 3. VP 1.2 alalaatan päältä, selluvilla 4. VP 1.3 alalaatan päältä, pikibetoni 5. US 2 patterisyvennys, toja 6. US 3 patterisyvennys, toja 7. US 4 ikkunan yläpuoli, korkki 8. VS 1, kipsilevy 9. VP 2.1 eristetilan yläpinta, kutterinlastu 10. VP 2.2 eristetilan yläpinta, kipsilevy 11. US 5 ikkunan yläpuoli, korkki 12. US 6 patterisyvennys, toja 13. VP 3.1 WC, kipsilevy 14. VP 3.2 WC, lecapuu 15. US 7 patterisyvennys, toja 16. US 8 ikkunan yläpuoli, korkki 17. US 9 lisälämmöneriste, villa 18. US 10 lisälämmöneriste, villa 19. US 11.1 lisälämmöneriste, kipsilevy 20. US 11.2 lisälämmöneriste, villa 21. US 12 patterisyvennys, toja 22. US 13 ikkunan yläpuoli, korkki 23. VP 4, kutterinlastu 24. VP 5, kutterinlastu 25. US 14.1 alkovi, kipsilevy 26. US 14.2 alkovi, villa 27. VP 2.3 eristetilan alapinta, puru Tulosten tulkinta vahva viite vauriosta vahva viite vauriosta vahva viite vauriosta vahva viite vauriosta viittaa vaurioon heikko viite vauriosta viittaa vaurioon viittaa vaurioon vahva viite vauriosta viittaa vaurioon heikko viite vauriosta ei viitettä vauriosta viittaa vaurioon vahva viite vauriosta ei viitettä vauriosta ei viitettä vauriosta ei viitettä vauriosta viittaa vaurioon ei viitettä vauriosta ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta ei viitettä vauriosta ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta ei viitettä vauriosta vahva viite vauriosta vahva viite vauriosta Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , V-tunnus ,

34 Työterveyslaitos Analyysivastaus (5) MB Analyysitulos: Näyte Mesofiiliset sienet Hagem-agar DG18-agar M2-agar Mesofiiliset bakteerit ja aktinobakteerit THG-agar 1. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicil/ium Penicillium Muut bakteerit Streptomyces* - 2. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium Penicillium Muut bakteerit Streptomyces* 3. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä P. variotii* Penicillium Penicillium Muut bakteerit Penicillium Streptomyces* 4. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium Penicillium Muut bakteerit Streptomyces* 5. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Chaetomium* (1) Penicillium Humicola Muut bakteerit Humicola Penicillium Streptomyces* (20) Penicillium 6. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium Penicillium Muut bakteerit Streptomyces* (8) 7. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium Alternaria Muut bakteerit Penicillium Streptomyces* (5) 8. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium A. flavus 0 (1) Mucor 0 (1) Muut bakteerit Penicillium Penicillium Ulocladium * (3) Streptomyces* - 9. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Mucor 0 Eurotium * Fusarium* Muut bakteerit P. variotii* Penicillium hiivat, punainen Streptomyces* Penicillium Mucor 0 Penicillium 10. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä A. sydowii* (3) A. sydowii* (4) Mucor 0 (2) Muut bakteerit Penicillium Penicillium Penicillium Streptomyces* (11) 11. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium Cladosporium Penicillium Muut bakteerit Penicillium Streptomyces* (4) 12. Yhteensä - Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicil/ium Penicillium Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium Mucor 0 (2) Muut bakteerit Penicillium Streptomyces* (1) Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

35 Työterveyslaitos Analyysivastaus MB (5) Näyte Mesofiiliset sienet Hagem-agar DG18-agar 14. Yhteensä Yhteensä hiivat, punainen Eurotium* Penicillium Penicillium 15. Yhteensä - Yhteensä Penicillium 16. Yhteensä - Yhteensä 17. Yhteensä Yhteensä A. fumigatus* (1) Penicilfium Penicillium 18. Yhteensä Yhteensä Cladosporium Eurotium* Oidiodendron * (1) Penicillium Penicillium 19. Yhteensä - Yhteensä 20. Yhteensä - Yhteensä 21. Yhteensä Yhteensä Penici/lium Penicillium 22. Yhteensä - Yhteensä 23. Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium 24. Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium 25. Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium 26. Yhteensä Yhteensä Penicillium Penicillium 27. Yhteensä Yhteensä Penici/lium A. versicolor* steriilit Penici/lium M2-agar Yhteensä Chaetomium * Oidiodendron * Penicillium Yhteensä - Yhteensä Yhteensä Penicillium Yhteensä (2) Geotrichum Penicillium steriilit - Yhteensä - Yhteensä Penicillium Yhteensä Penicillium - Yhteensä Yhteensä A. fumigatus* Penicillium Yhteensä Penicillium Yhteensä Penicillium Yhteensä Penicillium Yhteensä Penicillium Rhizopus 0 Mesofiiliset bakteerit ja aktinobakteerit THG-agar Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* - Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* - Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces * Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* - Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* - Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä (1) Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* Yhteensä Muut bakteerit Streptomyces* (1) - (1) (5) - (1) (5) - * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, 0 = indikaattorimerkitys vielä avoin (Ympäristö ja Terveys -lehti 8/2005, s ), A. = Aspergillus, P. = Paecilomyces, Streptomyces = aktinobakteeri (sädesieni), pesäkemäärä ilmoitettu suluissa Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , V-tunnus ,

36 Työterveyslaitos Analyysivastaus MB (5) Tulkintaohje: Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti ( /) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia. Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus (=runsaasti mikrobeja) ja (=erittäin runsaasti mikrobeja) vastaavat Asumisterveysohjeen ja -oppaan (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, soveltamisopas 3. korjattu painos 2009) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli cfu/g mikrobipitoisuutta ja (=niukasti mikrobeja) ja (=kohtalaisesti mikrobeja) vastaavat laimennossarjamenetelmän alle cfu/g pitoisuutta, jolloin mikrobilajisto on otettava tulosta tulkittaessa huomioon. Asiakasratkaisut ~ hp<- e_c~ck Sirpa Rautiala vanhempi asiantuntija Kuopio ~ ~än6'- mikrobiologi Kuopio Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

37 ~yöterveyslai tos ANALYYSIVASTAUS Tilaus: ( 4) Osakeyhtiö Insinööri Studio Lappeenrannan toimipiste Timo Mielo Laserkatu LAPPEENRANTA PAH-MÄÄRITYKSET XAD-KERÄIMISTÄ Analyysin kuvaus: Tulopvm.: Käsittelijä(t): PAH-yhdisteet ilmassa, Outi Kammonen Analysointimenetelmä Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) mittausmenetelmässä ilmanäytteestä analysoidaan EPA: n (Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto) priorisoi mat 16 PAH -yhd istettä. PAH-yhdisteet jakautuvat ilmassa sekä kaasu- että hiukkasfaasiin. Tämä on huomioitava yhdisteiden näytteenotossa. Jakautumiseen vaikuttaa mm. yhdisteen höyrynpaine, ympäristön lämpötila ja hiukkasten pinta-alakonsentraatio. Tyypillinen jako höyry- ja hiukkasfaasin kesken on seuraava : Naftaleeni, joka on PAH-yhdisteryhmän haihtuvin, on yleensä höyryjakeen pääkomponentti. Höyryjakeessa esiintyvät myös asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni sekä antraseeni. Fluoranteeni ja pyreeni esiintyvät sekä höyry- että hiukkasjakeessa. Hiukkasjakeen yhdisteet ovat vaikeasti huoneenlämpötilassa haihtuvia (kiehumispisteet C). Tähän ryhmään kuuluvat: bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso [k]fluoranteeni, bentso[a]pyreeni, indeno[ 1,2,3-cd] pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni, bentso[ghi] peryleeni sekä lisäksi fluoranteeni ja pyreeni, jotka esiintyvät osittain myös höyrymuodossa. - Höyryinä esiintyvät PAH-yhdisteet kerätään virtausnopeudella 0,1-1,0 1/min adsorptioputkeen (Orbo 43). Määritysraja 10 1 näytteelle on n. 0,1 ~g/m 3 ja näytteelle n. 0,01 ~g/m 3 - Hiukkasiin sitoutuneet PAH-yhdisteet kerätään virtausnopeudella /min lasikuitusuodattimelle (0 37 mm). Määritysraja näytteelle on n. 0,01 ~g/m 3 ja näytteelle n. 0,001 ~g/m 3. Analyysiä varten yhdisteet uutetaan keräimestä liuottimella ja määritetään käyttäen GC/MS Iaitteistoa. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , V-tunnus ,

38 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (4) CK Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm.: Näytteenottoaika: Ilma määrä: Pallon päiväkoti/hämyt Lepohuone /0KA : :17 152,4 dm3 Yhdiste Naftaleeni Asenaftyleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso[ a]a ntraseeni Kryseeni Bentso[ b ]fl uora nteeni Bentso[k]fluoranteeni Bentso[a]pyreeni Indeno[ 1,2,3-cd] pyreeni Dibentso[a,h]antraseeni Bentso[ ghi] peryleeni Tulos Yksikkö 5,4 1Jg/m3 0,12 1J9/m 3 0,05 1J9/ m 3 0,16 1Jg/ m 3 0,42 1Jg/ m 3 0,03 1Jg/ m 3 0,01 1J9/ m 3 <0,02 1Jg/ m 3 < 0,02 1Jg/m 3 <0,02 1Jg/ m 3 <0,02 1Jg/ m 3 <0,02 1J9/ m 3 <0,02 1Jg/m3 <0,02 1J9/m 3 <0,02 1J9/ m 3 <0,02 1J9/ m 3 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,

39 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (4) CK Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm.: Näytteenottoaika: Ilmamäärä: Pallon päiväkoti/hämyt oleskelutila /0KA : :18 160,8 dm3 Yhdiste Naftaleeni Asenaftyleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso[a]a ntraseeni Kryseeni Bentso[ b ]fluoranteeni Bentso[k]fluoranteeni Bentso[a]pyreeni Indeno[ 1,2,3-cd] pyreeni Dibentso[a,h]antraseeni Bentso[ ghi] peryleeni Tulos Yksikkö 0,97 [Jg / m 3 0,02 [Jg/m 3 0,01 [Jg / m 3 0,03 [Jg / m 3 0,13 [Jg /m3 <0,01 [Jg/m3 <0,02 [Jg/m 3 <0,02 [Jg/m3 <0,02 [Jg/m 3 <0,02 [Jg/m3 <0,02 [Jg/m3 <0,02 [Jg / m 3 <0,02 [Jg /m3 <0,02 [Jg / m 3 <0,02 [Jg / m 3 <0,02 [Jg /m3 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,

40 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (4) Tulosten tarkastelu Jos pitoisuus on jäänyt alle määritysrajan, tulostaulukkoon on merkitty määritysraja ja sen eteen pienempi kuin -merkki ( <). HTP-ARVOT Työpaikan ilman haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) ovat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia ohjeraja-arvoja HTP8h naftaleeni Jg/m 3 HTP8h bentso(a)pyreeni 10 1-Jg/m 3 Muille mitatuille PAH-yhdisteille ei ole ainekohtaista HTP-arvoa. TAVOITETASOT Työterveyslaitoksen asettamat tavoitetasot ovat ala- tai työtehtäväkohtaisia suosituksia, joihin työpaikkojen tulisi työolosuhteita kehitettäessä pyrkiä. Tavoitetaso naftaleeni 50 1-Jg/m 3 (kreosoottikyllästämöt ja kyllästetyn puutavaran käsittely) 2 1-Jg/m 3 (sisäilma; hajua ei saa esiintyä) Tavoitetaso bentso(a)pyreeni <0,1 1-Jg/m 3 (koksaamot) <0,01 1-Jg/m 3 (muut työpaikat) PITKÄAIKAISEN ALTISTUMISEN VIITEARVOT Sisäilmamittauksissa (esim. toimistoympäristöt) sovelletaan yleisesti seuraavia naftaleenin pitkäaikaisen altistumisen terveysperusteisia viitearvoja: 2 1-Jg/m3 (Saksan ympäristöministeriö) 3 1-Jg/m 3 (Rfc-arvo; USA:nympäristönsuojeluvirasto EPA) Muille PAH-yhdisteille ei ole asetettu vastaavia viitearvoja. Työympäristön kehittämispalvelut Sinikka Va iniotalo erikoistyöhygieenikko Helsinki Outi Kammonen laboratorioa nalyyti kko Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , Y-tunnus ,

41 , ' ~yöterveyslaitos ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Osakeyhtiö Insinööri Studio Lappeenrannan toimipiste Timo Mielo Laserkatu LAPPEENRANTA PAH-MÄÄRITYKSET XAD-KERÄIMISTÄ Analyysin kuvaus: Tulopvm.: Käsittelijä(t): PAH-yhdisteet ilmassa, Raija Vaaranrinta Analysointimenetelmä Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) mittausmenetelmässä ilmanäytteestä analysoidaan EPA: n (Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto) priorisoimat 16 PAH-yhdistettä. PAH-yhdisteet jakautuvat ilmassa sekä kaasu- että hiukkasfaasiin. Tämä on huomioitava yhdisteiden näytteenotossa. Jakautumiseen vaikuttaa mm. yhdisteen höyrynpaine, ympäristön lämpötila ja hiukkasten pinta-alakonsentraatio. Tyypillinen jako höyry- ja hiukkasfaasin kesken on seuraava: Naftaleeni, joka on PAH-yhdisteryhmän haihtuvin, on yleensä höyryjakeen pääkomponentti. Höyryjakeessa esiintyvät myös asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni sekä antraseeni. Fluoranteeni ja pyreeni esiintyvät sekä höyry- että hiukkasjakeessa. Hiukkasjakeen yhdisteet ovat vaikeasti huoneenlämpötilassa haihtuvia (kiehumispisteet C). Tähän ryhmään kuuluvat: bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso [k]fluoranteeni, bentso[a] pyreeni, indeno[ 1,2,3-cd]pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni, bentso[ ghi] peryleeni sekä lisäksi fluoranteeni ja pyreeni, jotka esiintyvät osittain myös höyrymuodossa. - Höyryinä esiintyvät PAH-yhdisteet kerätään virtausnopeudella 0,1-1,0 1/min adsorptioputkeen (Orbo 43). Määritysraja 10 1 näytteelle on n. 0,1 1Jg/m 3 ja näytteelle n. 0,01 1Jg/m 3. - Hiukkasiin sitoutuneet PAH-yhdisteet kerätään virtausnopeudella /min lasikuitusuodattimelle (0 37 mm). Määritysraja näytteelle on n. 0,01 1Jg/m 3 ja näytteelle n. 0,001 fjg/m 3. Analyysiä varten yhdisteet uutetaan keräimestä liuottimella ja määritetään käyttäen GC/MS Iaitteistoa.

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Sibelius-lukio. Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus Liisankatu 13, Helsinki. HKR-Rakennuttaja

Sibelius-lukio. Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus Liisankatu 13, Helsinki. HKR-Rakennuttaja Halton Diagnose -Olosuhdekartoitus HKR-Rakennuttaja Sibelius-lukio Liisankatu 13, Helsinki 7.4.2011 Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki Puh. (0)2079 2200 Y-tunnus 1840434-5 Halton Diagnose Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (6) Insinööritoimisto Levola Oy Tomi Levola Pihlajaranta 10 28400 ULVILA PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Sauvon Koulu Näytteen kerääjät: Tomi Levola Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (7) Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy Esa Rämänen Åbackantie 18 64320 DAGSMARK PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Kauhajoen kaupunki / Räimiskä Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 3.8.2010 Sibelius-lukio Liisankatu 13 00170 Helsinki Sibelius-lukio, yhteenveto jatkotutkimuksista 1. Aikaisemmat tutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 Kotka Työ nro T15026 Kotka 26.8.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut 4.4.2018 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1903-1937 Tuiskulan koulut Rakennusala:- Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku:

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 )

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) Sosiaali ja terveyslautakunta ympäristöjaosto 04.04.2012 Kittilän kunnan koulut ja päiväkodit yhteiskortti Valtatie 15 99100 Kittilä T A R K A S T U S P Ö Y T Ä K I R

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus Suutarilan yläaste TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus 10.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (8) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA Vastaanottaja Mika Metsäalho, Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 17.12.2018 HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Asiantuntijakäynti. Vålaxvägen Vålax

Asiantuntijakäynti. Vålaxvägen Vålax Asiantuntijakäynti Vålaxvägen 553 07450 Vålax 17.9.2015 2 LÄHTÖTIEDOT Kohde: Tilaaja: Vålaxvägen 553 07450 Vålax Barnens By / Kenneth Lindroos Vålaxvägen 553 07450 Vålax Kohteen kuvaus: Keittiörakennus

Lisätiedot

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Poikkikatu 7 48900 Kotka 2.1.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T9001 07 TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Analyysitulokset materiaalinäytteistä

Analyysitulokset materiaalinäytteistä ANALYYSIVASTAUS; 1(8) INSINÖÖRITOIMISTO RAKSYSTEMS OY ARI PESONEN VETOTIE 3 A 01610 VANTAA Analyysitulokset materiaalinäytteistä Kerääjä/Vastuuhlö: RAKSYSTEMS OY Analysoijat: IN Analyysimenetelmä Kvantitatiivinen

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus

TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus 10.7.2012 Kuusikon koulu Hovitie 11 01380 VANTAA Työ nro T12049 Kotka 6.8.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

Case Haukkavuoren koulu

Case Haukkavuoren koulu Case Haukkavuoren koulu 26.4.2018 Antti Ahola RI, RTA (VTT-C-20929-26-15) Oy Insinööri Studio Haukkavuoren koulu Oppilaita noin 350 Rakennusvuosi 1961 Neljä kerrosta ja kylmä ullakko kerrosala 7206 m2

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset 1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset Markus Fränti Kosteus ja sisäilmateknisen kuntotutkimus:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1970 Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Länsitie 64 Kerrosluku: 2 66400 Laihia Näytteenoton tilaaja: Laihian

Lisätiedot

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014

T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) Kotkan Lyseo Arcus-talo 16.10.2014 T8007_05 Yhteenveto tutkimuksista 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT... 2 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT JA TAUSTA... 3 3 HAVAINNOT, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET... 4 3.1 Alapohja... 4 Kosteuskartoitus...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: Mitattu: Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot:

TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: Mitattu: Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot: TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: 28.11.2018 Mitattu: 29.11.2018 Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot: Tunniste: B181883 1(2) LO24 Asbestin toteaminen materiaalinäytteistä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Johdanto TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA Tutkimuksen

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot