Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatiedon viitearkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon JHS-seminaari Antti Rainio

2 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin laatiminen Laatimisaika: 9/2011-2/2012 (lisäaikaa muutama kuukausi?) Tuotetaan Inspire-arkkitehtuurin pohjalta kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukainen kuvaus paikkatietoinfrastruktuurin nykytilan ja tavoitetilan viitearkkitehtuurista. Osallistujat: Paikkatietoasiain neuvottelukunta Inspire verkosto / Arkkitehtuurityöpajat & palautekysely xx Editori: Antti Rainio, MML / Inspire-sihteeristö Tuotokset: Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Luonnos, jonka VM sovittaa arkkitehtuurityön ohjaukseen

3 Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet European Interoperability Framework, JHKA_Tietoarkkitehtuuri

4 Kokonaisarkkitehtuurimalli Periaatteellinen taso - MIKSI Käsitteellinen taso - MITÄ Ohjaava tieto Toiminta Tieto Tietojärjestelmä Teknologia Looginen taso - MITEN Fyysinen taso - MILLÄ JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

5 NYKYTILA Julkinen hallinto tuottaa ja hyödyntää runsaasti paikkatietoa prosesseissaan, mutta paikkatiedon mahdollisuudet jäävät vielä monin osin hyödyntämättä. Tiedon keruu ja pito on osittain päällekkäistä. Paikkatiedon yhteiskäyttöä tukevat käytännöt vaihtelevat. Paikkatietoinfrastruktuuri on muotoutumassa eurooppalaisten säädösten ja kansainvälisten standardien pohjalta.

6 TAVOITETILA Paikkatiedon infrastruktuuri on käytännöiltään selkeä, sisällöllisesti kattava ja palvelee toiminnallisesti prosessien tarpeita. Organisaatioiden prosessit hyödyntävät tarjolla olevaa paikkatietoa ja prosesseissa kerätty ja jalostettu paikkatieto on helposti ja turvallisesti, jatkuvasti kaikkien prosessien käytettävissä. Prosessien tarjoamat paikkatiedot muodostavat harmonisoidun käsitemallin ja päällekkäinen tiedon keruu ja pito on loppunut.

7 Ohjaavat periaatteet Strategiat Ohjaava lainsäädäntö Tietopolitiikka Standardit ja suositukset Inspire-direktiivin toimeenpano ja paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen

8 Strategiat Hallitusohjelma Valtioneuvoston periaatepäätökset Kansallinen paikkatietostrategia Julkishallinnon ICT-strategiat (tekeillä) Hallinnonalalojen strategiat Organisaatioiden strategiat

9 Ohjaavaa lainsäädäntöä Keskeistä ohjaavaa lainsäädäntöä ovat mm. tietohallintolaki Inspire-direktiivi ja sen täytäntöönpanosäännöt laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista tietojärjestelmiä koskevat erityissäädökset muut paikkatiedon keruuta ohjaavat säädökset PSI-direktiivi, julkisuuslaki ja tietoturvallisuusasetus henkilötietodirektiivi ja henkilötietolaki tietokantadirektiivi ja tekijänoikeuslaki maksuperustelaki ja maksuasetukset

10 VN Periaatepäätös Julkisen tiedon avaamisesta Tietopolitiikan ja lainsäädännön selkeyttäminen Saatavuus, yhtenäiset ja selkeät käyttöehdot, pääsääntönä maksuttomuus Avoin tietoinfrastruktuuri Aineistojen tunnistaminen, kuvailu, tukipalvelut Avoimet tiedosto- ja rajapintapalvelut Palvelu- ja sovelluskehityksen edistäminen Avoimuuden kulttuuri, vaikuttavuuden tutkimus, datan avaamisen pilotointi (mm. paikka- ja karttatieto) Periaatepäätös pdf&title=Ehdotus%20valtioneuvoston%20periaatepaatokseksi%20-%20Julkinen%20tietoaineisto%20% %29.pdf

11 Paikkatiedon saatavuus ja maksullisuus Inspire-palvelut - metatieto maksutta Tiedon käyttöoikeus: Tiedon luovutus: Tietovälineellä Tiedostolataus WMS-palvelu WFS StoredQuery WFS Full WCS-palvelu Roolitus? Palvelutasot?

12 Lainsäädäntö Inspire direktiivi 2007/2/EY EU, Suomi Laki paikkatietoinfrastruktuurista 421/2009 Asetus paikkatietoinfrastruktuurista 725/2009, 1282/2009 Inspire täytäntöönpanosäännöt Metatieto 2008/1205/EY Seuranta ja raportointi 2009/442/EY Verkkopalvelut 2009/976/EY Haku- ja Katselupalvelut Lataus- ja Muunnospalvelut Käynnistyspalvelut Implementing Rules (IR) Viralliset standardit de facto standardit ISO, CEN, SFS ISO Reference model ISO sarja ISO Conceptual Schema Language ISO Spatial schema ISO ISO Temporal schema Geography ISO Rules for application schema Markup ISO Core profile of spatial schema Language ISO Schema for coverage ISO 19113, 114, 138 Quality Inspire Guidelines Metadata Monitoring Discovery service View services Download services Transformation services ISO Metadata ISO Metadata XML OGC, ISO Services ISO feature cataloguing ISO Web Map Server ISO Web Feature Service ISO Filter encoding JHS-järjestelmä JUHTA Paikkatietoalan suosituksia Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirto varten JHS 162 Paikkatiedon laadunhallinta JHS 160 Paikkatiedon metatiedot JHS 158 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Pääsyoikeudet 2010/268/EY Tiedon harmonisointi 2010/1089/EY Paikkatietojen yhteentoimivuus Paikkatiedon infrastruktuurin säädökset suositukset ja standardit Access Data product specifications Liite I paikkatietoryhmät o Paikannimet o Osoitteet o Hallinnolliset yksiköt o Kiintreistöt o Liikenneverkot o Hydrografia o Suojellut alueet Liite II, III paikkatietoryhmät ISO Spatial referencing by coordinates ISO Spatial referencing by identifiers ISO Data product specification JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kantakartan mallinnus Asemakaavan mallinnus Paikkatietotuotteen määrittely JHS 177 Koordinaattijärjestelmät JHS 153, 154, 163 Postiosoite JHS 106 Kuntatunnus JHS 110 Kiinteistötunnus JHS 138 Kaavatunnukset ja tiedot JHS 134, 135 Rakennustunnus, -luokitus JHS 104, 125 Maankäyttöluokitus JHS 148

13 Toiminta-arkkitehtuuri Nykytila: Julkisen hallinnon prosessit ovat osin siiloutuneita ja päällekkäisiä eivätkä yleisesti palvele toisiaan. Prosessin keräämät ja jalostamat paikkatiedot eivät ole aina toisten prosessien saatavilla. Paikkatiedon käyttöehdot ovat erilaisia tai ne puuttuvat. Tavoitteena on, että prosessit tunnistavat palvelevansa muita prosesseja ja hyödyntävät paikkatietoa prosesseilla on toimiva työnjako ja tiedon luovutukset periaatteet ovat yhtenäiset paikkatiedon laatua auditoidaan säännöllisesti päällekkäinen paikkatiedon keruu ja jalostaminen karsiutuu

14 Organisaation tietoprosessit Inventointi Arviointi Suunnittelu Kuuleminen Päätöksenteko Asiointi ORGANISAATION TIETOPROSESSIT Tietopalvelu Palautteet

15 Paikkatietoprosessit Paikkatiedon liittäminen infrastruktuuriin Tiedon keruu Ylläpito Hallinta Yhdistely Analyysit Jalostaminen Visualisointi Julkaisu PAIKKATIETOPROSESSIT Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

16 Tietoprosessien yhteentoimivuus Paikkatiedon liittäminen infrastruktuuriin ORGANISAATION TIETOPROSESSIT Inventointi, Arviointi, Suunnittelu Kuuleminen, Päätöksenteko Asiointi, Tietopalvelut, Palautteet Osana prosessia paikkatiedon -keruu, ylläpito, hallinta -yhdistely, jalostaminen -analyysit, visualisointi -julkaisu Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

17 Paikkatiedon yhteiskäyttöprosessit Paikkatiedon liittäminen infrastruktuuriin - paikkatiedon tunnistaminen, tietoaineistojen nimeäminen - tiedon luovutuksen periaatteiden kirjaaminen, käyttöoikeuksien määrittely - paikkatietoaineistojen kuvailu hakupalveluun metatietojen avulla - yhteentoimivan paikkatietotuotteen määrittely ja selosteen laatiminen - paikkatiedon rajapintapalvelujen ja tiedostolatauspalvelujen toteuttaminen - palvelujen kuvailu hakupalveluun - paikkatiedon käytön seuranta ORGANISAATION TIETOPROSESSIT Inventointi, Arviointi, Suunnittelu Kuuleminen, Päätöksenteko Asiointi, Tietopalvelut, Palautteet Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen - paikkatiedon haku metatietojen ja ontologioiden avulla - tiedon käyttöoikeuksien hankkiminen (tarvittaessa) - paikkatiedon sisältöpalvelujen hyödyntäminen - paikkatiedon käsittelypalvelujen hyödyntäminen - paikkatiedon palvelualustojen hyödyntäminen Osana prosessia paikkatiedon -keruu, ylläpito, hallinta -käsittely, jalostaminen -analyysit, visualisointi -julkaisu karttakuvat, rakenteinen data muunnokset, analyysit karttaliittymät, visualisointi

18 Erilliset prosessit

19 Yhteentoimivat prosessit

20 Kehityspolku 1 Paikkatiedon käyttöönotto Nykytila Ongelmana, että paikkatiedon mahdollisuuksia ei hyödynnetä 1.2 Prosessin tarjoaman tiedon kuvaaminen 1. Prosessin kuvaaminen 1.1 Prosessin hyödyntämän tiedon tunnistaminen Kehitysvaihe Haasteena oppia uutta, tunnistaa mahdollisuudet, luopua vanhasta ja hallita muutos 2. Prosessin uudistaminen paikkatiedon mahdollisuuksien mukaan 2.1 Paikkatiedon infrastruktuurin tarjoaman tiedon ja palvelujen analysointi Tavoitetila 2.3 Uudistetun prosessin tarjoaman paikkatiedon kuvaaminen 2.2 Prosessin uudistamisen suunnittelu ja toteutus Paikkatiedon infrastruktuuria hyödyntävä ja tukeva, yhteentoimiva prosessi 3. Prosessien jatkuva kehittäminen ja yhteentoimivuudesta huolehtiminen 3.1 Prosessien tarjoaman tiedon kuvausten ylläpito 3.2 Prosessien välisen työnjaon kehittäminen ja riippuvuuksien yhteensovittaminen

21 Kehityspolku 2 Päällekkäisyyden purku Nykytila Ongelmana päällekkäinen tiedon keruu ja jalostaminen 1.2 Prosessin tarjoaman tiedon kuvaaminen 1. Prosessin kuvaaminen 1.1 Prosessin hyödyntämän tiedon tunnistaminen Kehitysvaihe 2. Prosessin kehittäminen kuvatun tietotarjonnan pohjalta 2.1 Päällekkäisen tiedon keruun ja jalostamisen tunnistaminen Tavoitetila Haasteena tunnistaa päällekkäisyys, sopia työnjaosta ja uudistaa prosesseja Yhteentoimivat prosessit ja uusi prosessien välinen työnjako, jossa päällekkäisyydet on poistettu 2.3 Prosessin tarjoaman tiedon kuvausten tarkistaminen 2.2 Uudesta työnjaosta sopiminen 3. Prosessien jatkuva kehittäminen ja yhteentoimivuudesta huolehtiminen 3.1 Prosessien tarjoaman tiedon kuvausten ylläpito 3.2 Prosessien välisen työnjaon kehittäminen ja riippuvuuksien yhteensovittaminen

22 Kehityspolku 3 Laadun parantaminen Nykytila Ongelmana paikkatiedon huono tai vaihteleva laatu 1.2 Prosessin tarjoaman tiedon kuvaaminen 1. Prosessin kuvaaminen 1.1 Prosessin hyödyntämän tiedon tunnistaminen Kehitysvaihe Haasteena tunnistaa prosessin puutteet, asettaa tavoitetaso ja uudistaa käytäntöjä Tavoitetila 2.3 Uudistetun prosessin 2. Prosessin tarjoaman uudistaminen paikkatiedon paikkatiedon kuvaaminen korkean laadun varmistamiseksi 2.1 Paikkatiedon laadun arvioinnin suunnittelu ja mittareiden valinta 2.2 Prosessin uudistamisen suunnittelu ja toteutus Laadukasta paikkatietoa infrastruktuuriin tarjoava yhteentoimiva prosessi 3. Prosessien jatkuva kehittäminen ja yhteentoimivuudesta huolehtiminen 3.1 Prosessien tarjoaman tiedon kuvausten ylläpito 3.2 Prosessin jatkuva kehittäminen ja paikkatiedon laadun auditointi

23 Tietoarkkitehtuuri Nykytila: Julkinen hallinto tuottaa runsaasti käyttökelpoista paikkatietoa, mutta jossain määrin paikkatiedon laatu vaihtelee tai sitä ei tunneta. Laatupuutteet rajoittavat yhteentoimivuutta. Paikkatiedon infrastruktuurin toteuttaminen kattaa vain osan tietovarannoista. Tavoitteena on, että paikkatiedon infrastruktuuri on sisällöllisesti kattava paikkatieto on yhteentoimivaa, harmonisoitua ja laadukasta tietotuotteiden skeemat muodostavat yhtenäisen käsitemallin paikkatieto on kuvailtu metatietojen avulla ja liitetty ontologiaan

24 ympäristön tila suojelualueet tietoliikenneverkot yhdysk.huollonverkot liikenneverkot toimipaikat väestö rakennukset kiinteistöt eläimistö kasvillisuus vesistö korkeus maaperä kallioperä Paikkatieto Paikkatiedolla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen. Yhteentoimivuus Koordinaatit Muut sijaintiviitteet Tunnusyhteys Sivutie 1, Äetsä Sivutie 1, Äetsä

25 Julkinen, avoin paikkatieto Paikkatieto Ei-paikkatieto Avoin tieto Julkinen tieto Ei-julkinen tieto Inspiren piiriin kuuluva tieto Julkisen hallinnon tieto

26 Vakuutustietovaranto Tuonti- ja vientitietovaranto Maaseutuelinkeinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Tavaratietovaranto Rakennus- ja huoneistotietovaranto Arvo-osuusjärjestelmän tietovaranto Ennakoinnin tietovaranto Säädöstietovaranto Tilastotietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Verotustietovaranto Eläketietovaranto Uutistietovaranto Tapahtumatietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Julkisen hallinnon tietovarannot Etuustietovarannot Sosiaalihuollon tietovaranto Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Sopimustietovaranto Maastotietovaranto Kulkuneuvotietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon hanketietovaranto Liikennetietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Potilastietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Julkishallinnon datakatalogit Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Henkilötietovaranto Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö-tietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Julkisten hankintojen tietovaranto Toimipaikkatietovaranto Säätietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Tutkimustietovaranto Toimilupia koskevat tietovarannot Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Tuomioistuinten tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona PAIKKATIETOA % Kansallinen osaamisen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Tietoturvaohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Oikeusratkaisujen tietovaranto Tie- ja katuverkkotietovaranto Toimintaympäristötietovaranto Päätöstietovaranto

27 Paikkatiedon mallintaminen pisteistöt viivat verkostot alueet aluejaot KOHTEET Paikkatietokohteet OMINAISUUDET Temaattinen, kuvaileva Sijainti, geometria, topologia Ajoitus SUHTEET KÄSITEMALLI Kohdeluettelo KOHDELUOKAT yli- ja aliluokat Koodiluettelot KOODIT polygoniverkot samanarvonkäyrät hilat, ruudustot kuvat JATKUMOT Paikkatietojatkumot Korkeusmallit KUVAT Karttakuvat, ortoilmakuvat

28 Yleinen kohdemalli GFM, General Feature Model Paikkatiedon mallintaminen Attribuuttityypit Sijaintiominaisuustyypit GML Simple Features JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

29 Paikkatiedon yhteentoimivuuden kriteerejä sijaintitieto: yksikäsitteiset koordinaatit ja tunnettu sijaintitarkkuus tai osoitetiedon yksikäsitteisyys yksilöinti: kohteiden tunnusten muuttumattomuus ja elinkaarisääntöjen selkeys mallintaminen: säännönmukaiset yksinkertaiset geometriset ja muut rakenteet tietomallit: harmonisoidut kohdetyypit, ominaisuudet ja metodit koodiluettelot: harmonisoidut koodistot, yksikäsitteiset koodiarvot ja yhteiset luokitukset eri ominaisuuksille esitystyylit: tiedon ja graafisen ulkoasun erottaminen toisistaan merkintäkielet: yleinen rakenteen välittävä syntaksi; vaihtoehtoiset tiedostomuodot ja muunneltavuus metatiedot: aineiston ymmärrettävä kuvailu, kohdetasoinen historiatieto eheys: kaikki oleellinen tieto kohteista on olemassa ja saatavilla laatu: tiedon laatu on kuvattu ja tieto vastaa laadun kuvausta, puutteet kuvattu terminologia: määritellyt käsitteet, termit ja tarpeelliset kieliversiot

30 Paikkatiedon laatutekijät täydellisyys: tietotuotteeseen ei sisälly ylimääräistä siihen kuulumatonta tietoa ja tietoaineistosta ei puutu tietoa, jonka tulee siihen kuulua eheys: tieto on käsitemallin mukaista, topologisesti virheetöntä ja esiintyvät arvot kuuluvat määriteltyihin ja kuvattuihin arvojoukkoihin sijaintitarkkuus: sovitulla varmuudella koordinaattiarvot vastaavat ulkoista, totena pidettävää sijainnin määritystä ja kohteiden ulottuvuudet sekä keskinäiset sijaintisuhteet kuvautuvat oikein ajantasaisuus: tieto vastaa ajankohdan tilannetta ja sovitulla varmuudella aikaa ilmaiseva tieto vastaa ajankohtaa oikeellisuus: luokitteluun perustuvat ja laadulliset ominaisuustiedot sekä mitattavien ominaisuuksien arvot vastaavat ajanhetken todellisuutta

31 INSPIRE-direktiivi Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä maankäyttö terveys ja turvallisuus julkiset palvelut ympäristön..seurantalaitteet tuotanto- ja teollisuuslaitokset maatalous- ja kasvinviljelylaitokset väestöjakauma - demografia aluesuunnittelu ja rajoitusalueet luonnonriskialueet ilmakehän tila ilmasto merentutkimus merialueet biomaantieteelliset alueet elinympäristöt ja biotoopit lajien levinneisyys energiavarat mineraalivarat Tietotuoteskeemat Skeemat Kohdetyypit Attribuutit (tyypit) Koodiluettelot Koodiarvot Inspire data models

32 Paikkatiedon metatietoja Geoinformatiikan sanasto ja ontologia Paikkatieto-ontologia Paikkatietoaineistojen kuvailut Tietotuoteselosteet, elinkaarisäännöt Skeemat, kohdetyypit, ominaisuudet Koodiluettelot, koodiarvot Karttakuvien selitteet Rajapintapalvelujen kuvailut Rajapintojen ominaisuudet Inspiren velvoittamaa - Kansallista tavoitetilaa

33 Paikkatiedon metatiedot METATIETO ONTOLOGIA HAKU- Ontologian PALVELU käsitteet ja Palvelun linkit kuvailu PAIKKATIETOHAKEMISTO Paikkatietoaineistojen ja rajapintapalvelujen kuvailut ja asiasanat ONTOLOGIA- PALVELU SKEEMA- PALVELU Palvelun kuvailu TUOTELUETTELO Tietotuoteselosteet, skeemat ja asiasanat KOODI- PALVELU Palvelun kuvailu KOODILUETTELO Koodiluettelot, koodit ja asiasanat TIETOTUOTE Karttakuva PAIKKATIETOTUOTE Paikkatietokohde Paikkatietojatkumo RAJA- PINTA- PALVELU TIETOVARANTO Kartan legenda KARTTAKUVA- PALVELU Palvelun kuvailu Tietotuoteseloste KOHDE- PALVELU Palvelun kuvailu PAIKKATIETOAINEISTO Tietotuoteseloste JATKUMO- PALVELU Palvelun kuvailu Tietotuoteseloste TIEDOSTO- LATAUS- PALVELU Palvelun kuvailu Esitystyyli Aineistokuvailu

34 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Nykytila: Julkisen hallinnon tietojärjestelmät palvelevat prosessinomistajia. Järjestelmät ovat osin erillisiä eikä rajapintapalvelujen toteuttaminen ole kattavaa. Tieto- ja asiointipalveluja toteutetaan monilla eri tavoilla. Tavoitteena on että paikkatieto on kattavasti löydettävissä paikkatieto on jatkuvasti, turvallisesti hyödynnettävissä eri välineillä sisältöpalvelujen kautta paikkatietoa on helppo julkaista palvelualustojen avulla ja liittää verkkopalveluihin käytettäväksi selaimella paikkatiedon käsittelypalvelut tukevat monipuolista hyödyntämistä

35 Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palvelukerros Tietoaineistot Luettelopalvelu Kohdeym. luettelot Hakupalvelu Palvelujen metatiedot Paikkatietoaineistojen metatiedot Katselupalvelut sekä mahdollistavista välineistä, tekniikoista, periaatteista ja prosesseista Latauspalvelut Paikkatietoaineistot Oikeuksien hallinnan kerros Muunnospalvelu Käynnistyspalvelu Paikkatietoinfrastruktuuri muodostuu julkisesti saataville asetetuista paikkatietoaineistoista, paikkatietopalveluista ja niiden kuvailuista

36 Paikkatietoinfrastruktuuri Inspire-arkkitehtuurin täydentäminen Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Karttaliittymäsovellus Palvelualustat Luottamusverkostot Oikeuksien hallinnan kerros Palvelukerros Tunnistuspalvelut Lisenssipalvelut Luettelopalvelut Hakupalvelut Katselupalvelut Latauspalvelut Muunnospalvelut Käynnistyspalvelut Analyysipalvelut Visualisointi palvelut Tallennuspalvelut Profiilitiedot Lisenssitiedot Kohdeym. luettelot Palvelujen metatiedot Tietokerros Paikkatietoaineistojen metatiedot Inspirepalvelut Ohjelmistopalvelut SaaS Software as a Service Asiakkaan paikkatietoaineistot

37 Inspire-palvelut Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset Portaalit ja selainsovellukset SOVELLUSKERROS Metatietopalvelut Hakupalvelut Luettelopalvelut Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Ilmakuvat Kohdetietokannat

38 Palvelukykyinen infrastruktuuri Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset Portaalit ja selainsovellukset SOVELLUSKERROS Metatietopalvelut Hakupalvelut Luettelopalvelut Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Ilmakuvat Kohdetietokannat

39 Luottamusverkostot Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset Portaalit ja selainsovellukset SOVELLUSKERROS Luottamusverkostot SAML Tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Käyttäjätiedot Roolit Asiointitiedot Metatietopalvelut Hakupalvelut Luettelopalvelut Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Ilmakuvat Kohdetietokannat

40 Käyttöoikeuksien hallinta Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset Portaalit ja selainsovellukset SOVELLUSKERROS Luottamusverkostot Oikeuksien hallinta XACML Tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Lisenssipalvelut Käyttöoikeuksien hallinta Metatietopalvelut Hakupalvelut Luettelopalvelut Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Käyttäjätiedot Roolit Asiointitiedot Lisenssit Roolien oikeudet Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Ilmakuvat Kohdetietokannat

41 Paikkatiedon palvelualustat Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset Luottamusverkostot Oikeuksien hallinta SOVELLUSKERROS Portaalit ja selainsovellukset JavaScript karttaikkunat karttatyökalut taulukot lomakkeet graafit Paikkatiedon palvelualustat Tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Lisenssipalvelut Käyttöoikeuksien hallinta Metatietopalvelut Hakupalvelut Luettelopalvelut Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Skeemamuunnospalvelut Geokoodauspalvelut Analyysipalvelut Tallennuspalvelut Tallennus-, muokkauspalvelut WFS-T Ohjelmistopalvelut Käyttöliittymäpalvelut Visualisointipalvelut SaaS Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Käyttäjätiedot Roolit Asiointitiedot Lisenssit Roolien oikeudet Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Jalostetut Ilmakuvat sisällöt Kohdetietokannat Dokumentit Käyttäjän, yhteisön, organisaation tallentamat tiedot Käyttäjän, yhteisön, organisaation käyttöliittymämäärittelyt ja esitystyylit

42 Käsittelypalveluja Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset SOVELLUSKERROS Portaalit ja selainsovellukset karttaikkunat karttatyökalut taulukot lomakkeet graafit Paikkatiedon palvelualustat Luottamusverkostot Oikeuksien hallinta Tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Lisenssipalvelut Käyttöoikeuksien hallinta Metatietopalvelut Hakupalvelut Luettelopalvelut Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Skeemamuunnospalvelut Geokoodauspalvelut Analyysipalvelut WPS Tallennuspalvelut Tallennus-, muokkauspalvelut Ohjelmistopalvelut Käyttöliittymäpalvelut Visualisointipalvelut Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Käyttäjätiedot Roolit Asiointitiedot Lisenssit Roolien oikeudet Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Jalostetut Ilmakuvat sisällöt Kohdetietokannat Dokumentit Käyttäjän, yhteisön, organisaation tallentamat tiedot Käyttäjän, yhteisön, organisaation käyttöliittymämäärittelyt ja esitystyylit

43 Tietoaineistot TIETOKERROS SOVELLUSKERROS Ontologiapalvelut Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset Portaalit ja selainsovellukset Käyttäjätiedot Roolit Asiointi- tiedot Lisenssit Roolien oikeudet Ontologiat Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Karttakuvat Ilmakuvat Kohdetietokannat Dokumentit Jalostetut sisällöt Käyttäjän, yhteisön, organisaation tallentamat tiedot Käyttäjän, yhteisön, organisaation käyttöliittymä- määrittelyt ja esitystyylit Paikkatiedon palvelualustat Oikeuksien hallinta Luottamusverkostot Tuki- palvelut Lisenssi- palvelut Sisältöpalvelut PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Ohjelmisto- palvelut Tallennus- palvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Käyttö- oikeuksien hallinta Ontologia- palvelut Hakupalvelut Luettelo- palvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet Koordinaatti- muunnospalvelut Skeema- muunnospalvelut Geokoodauspalvelut Analyysipalvelut Tallennus-, muokkaus- palvelut Käyttöliittymä- palvelut Visualisointi- palvelut Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Tietotuotteet Metatieto- palvelut karttaikkunat karttatyökalut taulukot lomakkeet graafit SPARQL

44 Paikkatiedon palveluväylä Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset SOVELLUSKERROS Portaalit ja selainsovellukset karttaikkunat karttatyökalut taulukot lomakkeet graafit Luottamusverkostot Oikeuksien hallinta Palvelujen ketjutus Käsiteväylä Integraatiot Monitorointi BPEL Paikkatiedon palveluväylä REST/JSON Paikkatiedon palvelualustat Tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Lisenssipalvelut Käyttöoikeuksien hallinta Metatietopalvelut Ontologiapalvelu Hakupalvelu Luettelopalvelut Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Skeemamuunnospalvelut Geokoodauspalvelut Analyysipalvelut Tallennuspalvelut Tallennus-, muokkauspalvelut Ohjelmistopalvelut Käyttöliittymäpalvelut Visualisointipalvelut Käyttäjätiedot Roolit Asiointitiedot Lisenssit Roolien oikeudet Ontologiat Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Jalostetut Ilmakuvat sisällöt Kohdetietokannat Dokumentit Käyttäjän, yhteisön, organisaation tallentamat tiedot Käyttäjän, yhteisön, organisaation käyttöliittymämäärittelyt ja esitystyylit

45 Yhteentoimivat komponentit Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset tunnistus maksu SOVELLUSKERROS Portaalit ja selainsovellukset JavaScript Yhteentoimivat komponentit käyttöehdot ontologiat metatiedot karttaikkunat karttatyökalut taulukot lomakkeet graafit Paikkatiedon palveluväylä Palvelujen ketjutus Käsiteväylä Integraatiot Monitorointi Paikkatiedon palvelualustat Luottamusverkostot Oikeuksien hallinta Tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Lisenssipalvelut Käyttöoikeuksien hallinta Metatietopalvelut Ontologiapalvelu Hakupalvelu Luettelopalvelut Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Skeemamuunnospalvelut Geokoodauspalvelut Analyysipalvelut Tallennuspalvelut Tallennus-, muokkauspalvelut Ohjelmistopalvelut Käyttöliittymäpalvelut Visualisointipalvelut Käyttäjätiedot Roolit Asiointitiedot Lisenssit Roolien oikeudet Ontologiat Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Jalostetut Ilmakuvat sisällöt Kohdetietokannat Dokumentit Käyttäjän, yhteisön, organisaation tallentamat tiedot Käyttäjän, yhteisön, organisaation käyttöliittymämäärittelyt ja esitystyylit

46 Paikkatiedon palveluarkkitehtuuri Itsenäiset ohjelmistot ja sovellukset tunnistus maksu SOVELLUSKERROS Portaalit ja selainsovellukset käyttöehdot Yhteentoimivat komponentit ontologiat metatiedot karttaikkunat karttatyökalut taulukot lomakkeet graafit Paikkatiedon palveluväylä Palvelujen ketjutus Käsiteväylä Integraatiot Monitorointi Paikkatiedon palvelualustat Luottamusverkostot Oikeuksien hallinta Tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Lisenssipalvelut Käyttöoikeuksien hallinta Metatietopalvelut Ontologiapalvelu Hakupalvelu Luettelopalvelut Sisältöpalvelut Karttakuvapalvelut Kohdetietopalvelut Jatkumopalvelut Verkkosyötteet PALVELUKERROS Käsittelypalvelut Koordinaattimuunnospalvelut Skeemamuunnospalvelut Geokoodauspalvelut Analyysipalvelut Tallennuspalvelut Tallennus-, muokkauspalvelut Ohjelmistopalvelut Käyttöliittymäpalvelut Visualisointipalvelut Käyttäjätiedot Roolit Asiointitiedot Lisenssit Roolien oikeudet Ontologiat Metatiedot Skeemat Koodistot Esitystyylit Palvelutietokannat, Välimuistipalvelut, Koontipalvelut Tietotuotteet Tietoaineistot TIETOKERROS Karttakuvat Jalostetut Ilmakuvat sisällöt Kohdetietokannat Dokumentit Käyttäjän, yhteisön, organisaation tallentamat tiedot Käyttäjän, yhteisön, organisaation käyttöliittymämäärittelyt ja esitystyylit

47 Teknologia-arkkitehtuuri Nykytila: Paikkatietotekniikka on eriytynyttä. Julkisen hallinnon paikkatietojärjestelmät perustuvat pääsääntöisesti ohjelmistoihin, jotka tukevat tai tulevat tukemaan paikkatietoalan standardeja. Välineet rajapintapalvelujen toteuttamiseen ja hyödyntämiseen ovat yleensä olemassa, mutta niitä ei ole otettu laajasti käyttöön. Tavoitteena on että paikkatieto on jatkuvasti saavutettavissa luotettavasti ja turvallisesti rajapintapalvelujen kautta ohjelmistot integroituvat paikkatiedon infrastruktuuriin paikkatietoa on helppo hyödyntää monipuolisesti selaimella palveluketju on saumaton ontologian käsitteistä paikkatiedon visualisointiin karttaliittymässä paikkatietoa hyödyntäviä prosesseja ja käyttöliittymiä voi kopioida, muunnella ja julkaista palveluväylän ja palvelualustojen avulla

48 Selain Paikkatiedon selainsovellus Karttaliittymä Pilvipalvelun kerroksia GIS, Geographic Information Services Visualisointipalvelu: tiedon havainnollistaminen VaaS, Visualisation as a Service Analyysipalvelu: tiedon yhdistäminen ja analyysit Ohjelmistopalvelu: selainsovellukset Laitteistopalvelu: koneet ja laitteet AaaS, Analysis as a Service Datapalvelu: tietovarantojen rajapintapalvelut DaaS, Data as a Service SaaS, Software as a Service Alustapalvelu: varusohjelmistot, tiedonhallinta PaaS, Platform as a Service IaaS, Infrastructure as a Service Antti Rainio,

49 Yhteentoimivuuden toteuttaminen Viitearkkitehtuuri tähtää tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen Yhteentoimivuus varmistetaan arkkitehtuurin eri osissa Toimintojen yhteentoimivuus Toimiva työnjako ja päällekkäisen työn minimointi Toisiaan tukevat prosessit Yhteinen näkemys osapuolten rooleista Yhteisesti sovitut tiedon ja palvelujen käyttöehtomallit Tietojen yhteentoimivuus Yhteinen käsitemalli ja sanasto Yhteinen tapa mallintaa kohteita ja ilmiöitä Yhteiset skeema- ja koodiluettelot Tietojärjestelmien yhteentoimivuus Yhteinen käyttäjien tunnistaminen, luottamusverkostot, oikeuksien hallinta Yhteinen hakupalvelu tietojen ja palvelujen löytämiseksi Yhteentoimivat rajapintapalvelut Korkean abstraktiotason palveluväylä ja palvelualustat Teknologian yhteentoimivuus Yhteinen tietoverkko ja standardienmukainen viestintä Yhteentoimivat, standardeja tukevat ohjelmistot ja laitteet

50 VIITEARKKITEHTUURIN VISIONA Paikkatiedon ekosysteemi Paikkatiedon infrastruktuurin ympärille kehittyy toimiva paikkatiedon ekosysteemi. Julkinen hallinto, yhteisöt ja yritykset hyödyntävät ja tuottavat paikkatietoa ja tarjoavat infrastruktuurin palveluja. Yritykset kehittävät ja toimittavat infrastruktuuriin toteuttamisessa tarvittavia ja siihen tukeutuvia ratkaisuja ja käyttöliittymiä sekä osana infrastruktuuria toimivia palveluja ja jalostettuja tietotuotteita.

51 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin laatiminen jatkuu Tavoitteena luovuttaa luonnos VM:lle ennen kesäkautta Käsittelyä: Paikkatietoasiain neuvottelukunta Inspire-verkosto / Webropol-palautekysely toukokuussa Inspire verkosto / Arkkitehtuurityöpaja toukokuussa Viimeistelyä Yhteistyöstä kiittäen! Antti Rainio

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOSTELUA 24.8.2012 Antti Rainio Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 25.11.2011 Periaatteet Säädökset Standardit Suositukset Strategiat Ohjaava lainsäädäntö Keskeistä ohjaavaa

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen. Tarjouspyyntö info Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen. Tarjouspyyntö info Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen Tarjouspyyntö info 16.10.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Infrastruktuurin tilan viestintää Ontologiapohjainen hakutoiminto Tietojen rajaamista

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 19.10.2011 Periaatteellinen taso - MIKSI Toimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuuri palveluarkkitehtuuri ja pelisäännöt Antti Rainio Maanmittauslaitos

Paikkatiedon infrastruktuuri palveluarkkitehtuuri ja pelisäännöt Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatiedon infrastruktuuri palveluarkkitehtuuri ja pelisäännöt 15.11.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä Paikkatieto

Lisätiedot

Yhteentoimivaa paikkatietoa!

Yhteentoimivaa paikkatietoa! Yhteentoimivaa paikkatietoa! EUREF II teemapäivä 4.9.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Yhteentoimivuus Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden

Lisätiedot

Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri. Maanmittaustieteiden päivät Tieteiden talo Antti Rainio

Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri. Maanmittaustieteiden päivät Tieteiden talo Antti Rainio Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri Maanmittaustieteiden päivät Tieteiden talo 2.12.2011 Antti Rainio Tietohallintolaki 3 Määritelmät Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin?

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin? Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin? Helsingin Messukeskus 7.11.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatietoinfrastruktuurilla, osana yhteiskunnan

Lisätiedot

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen Pekka Sarkola Gispo Oy Gispo Oy Autamme asiakkaita hyödyntämään paikkatietoihin liittyviä avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja. Edistämme

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 29.9.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen 15.11.2012 Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Palvelualusta Paikkatietoikkuna Oskari Lähtökohtana: PAIKKATIEDON

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

50 vuotta JUHTAA ja VAHTIA -juhlaseminaari

50 vuotta JUHTAA ja VAHTIA -juhlaseminaari JulkICT Sähköiset palvelualustat Kunta - seutuyhteistyö Kunnan palvelut Kunta - valtiorakenteet Integraatio kunnan sisäisesti ja kansallisiin tietovarantoihin Yhteentoimiva ja turvallinen tietotekniikka

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017

Paikkatietoinfrastruktuuri. Esittely Antti Rainio 2017 Paikkatietoinfrastruktuuri Esittely Antti Rainio 2017 sää ja ilmasto suojelualueet tietoliikenneverkot energiaverkot vesi- ja viemäriverkot liikenneverkot teollisuus ja tuotanto toimipaikat ja palvelut

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö

Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö SANASTOKESKUS 40 VUOTTA Paikkatietopalvelut käsitteet ja käytäntö Antti Rainio Navinova Oy Paikkatieto termi 30 vuotta Paikkatieto termi tarjottiin käyttöön vuonna 1984 LIS työryhmä Paikkatietojen yhteiskäyttö,

Lisätiedot

SFS delegaattivalmennus

SFS delegaattivalmennus SFS delegaattivalmennus ISO/TC 211, CEN/TC 287; paikkatieto Jari Reini 07.02.2014 Sisältö Paikkatieto Standardisointi Miksi? Standardisointi Hyödyt Paikkatiedon standardisointiorganisaatiot Standardien

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 8.11.2011 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin Laatimisaika: 9/2011-2/2012 laatiminen Luonnos Paikkatietoasiain

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

INSPIRE-katsaus. Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki

INSPIRE-katsaus. Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki INSPIRE-katsaus Antti Rainio 5.2.2013 Kuntatalo/Helsinki täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE roadmap eurooppalaisten tietotuotteiden

Lisätiedot

Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin

Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin 6.10.2015 Ajankohtaista Inspirestä koulutus Riikka Kivekäs Inspire-sihteeristö / Maanmittauslaitos Aiheita Inspire-direktiivi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskeva uusi Inspire-lainsäädäntö

Paikkatietopalveluja koskeva uusi Inspire-lainsäädäntö Paikkatietopalveluja koskeva uusi Inspire-lainsäädäntö Inspire-info 10.10.2014 Antti Rainio Paikkatietoinfrastruktuurin käsite Inspire-direktiivissä tarkoitetaan paikkatietoinfrastruktuurilla direktiivin

Lisätiedot

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-sihteeristö Antti Rainio Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet 12.5.2011 20.5.2011 Inspire säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano 30.8.2010 Antti Rainio Maanmittauslaitos täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatieto SR 304. 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos

Paikkatieto SR 304. 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos Paikkatieto SR 304 Paikkatiedon kuulumisia 12.12.2013 Jari Reini Maanmittauslaitos ISO/TC 211 organization Chair Jeanne Foust Jean Brodeur Peter Cotroneo Jinsoo You AG Strategy JAG Vacant Michael Craymer

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri. Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Palveluarkkitehtuurin luonnostelua Antti Rainio 24.10.2011 Tietohallintolaki Määritelmät 3 Tässä laissa tarkoitetaan julkisen hallinnon: 1) tietohallinnolla

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuuri tutkimuksen palveluksessa. 23.5.2013 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Paikkatiedon infrastruktuuri tutkimuksen palveluksessa. 23.5.2013 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Paikkatiedon infrastruktuuri tutkimuksen palveluksessa 23.5.2013 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009

Lisätiedot

PAIKKATIEDON VIITEARKKITEHTUURI Antti Rainio

PAIKKATIEDON VIITEARKKITEHTUURI Antti Rainio PAIKKATIEDON VIITEARKKITEHTUURI 6.11.2013 Antti Rainio Tietohallintolaki Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011 Yhteentoimivuuslaki Voimaan 1.9.2011 European Interoperability Framework,

Lisätiedot

Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa?

Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa? Miten paikkatiedon infrastruktuuri hyödyttää käyttäjiä ja yhteiskuntaa? Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto tuuli.toivonen@helsinki.fi INSPIRE-verkoston rajapintaseminaari 7.3.2013 (muokattu versio) Tapahtui

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 2.5.2012 29.5.2012 täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010

Lisätiedot

Viitearkkitehtuuri tähtää paikkatiedon ekosysteemiin

Viitearkkitehtuuri tähtää paikkatiedon ekosysteemiin Viitearkkitehtuuri tähtää paikkatiedon ekosysteemiin Tietojärjestelmien ja paikkatietojen yhteentoimivuus on kaikkien etu. Pian kaikkien julkisen hallinnon organisaatioiden on laadittava toimintaansa koskeva

Lisätiedot

Kunnat ja INSPIRE

Kunnat ja INSPIRE Kunnat ja INSPIRE 26.4.2012 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista Inspire -täytäntöönpanosäännöt IR, Implementing

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Oskari.org. kehittäminen

Oskari.org. kehittäminen Oskari.org ohjelmakirjaston kehittäminen Jani Kylmäaho SOVELLUSKERROS Asioinnin tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Paikkatieto-ohjelmistot (GIS, Geographical Information Systems)

Lisätiedot

CASE Asemakaava-aineistojen hyödyntäminen

CASE Asemakaava-aineistojen hyödyntäminen CASE Asemakaava-aineistojen hyödyntäminen Kimmo Soukki Bentley Systems Finland Oy kimmo.soukki@bentley.com 15.11.2012 CASE - Asemakaava-aineistojen hyödyntäminen Kuntien asemakaavat / ajantasa-asemakaava

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi?

Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Paikkatietoinfran hyödyntäminen 23.11.2016 Riikka Kivekäs 2 Maailmassa on paljon tietoa Tiedosta jopa 80% on paikkatietoa Mutta miten minä löydän haluamani tiedon

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä 1.6.2010 Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 30.3.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 14.10.2010 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla

Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla Paikkatietoinfra käyttöön paikkatiedon palvelualustoilla Jani Kylmäaho 13.5.2013 13.5.2013 Paikkatiedon palvelualustat Paikkatiedon palvelualustat mahdollistavat paikkatietoinfrastruktuurin tarjoamien

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan uudet tuulet. Panu Muhli Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Inspire-sihteeristö

Paikkatietoikkunan uudet tuulet. Panu Muhli Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Inspire-sihteeristö Paikkatietoikkunan uudet tuulet Panu Muhli Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Inspire-sihteeristö 11.9.2013 Paikkatietoikkuna pähkinänkuoressa - www.paikkatietoikkuna.fi Maanmittauslaitoksen kehittämä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOS

Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOS Julkisen hallinnon Paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOS Versio 0.7, 8.4.2013 Tekstiä muokattu, kuvitusta lisätty, luku teknologia-arkkitehtuurista lisätty (aiempi versio 0.6 8.10.2012) Inspire-verkosto

Lisätiedot

Inspire-toimeenpanon tilannekatsaus

Inspire-toimeenpanon tilannekatsaus Inspire-toimeenpanon tilannekatsaus Koulutus 10.10.2014 Panu Muhli panu.muhli[at]nls.fi Tuki ja toimeenpano -palveluryhmä Paikkatietoinfran vastuualue Tukipalvelut, MML INSPIRE-direktiivi Eurooppalainen

Lisätiedot

Paikkatietoalustahanke (MMM)

Paikkatietoalustahanke (MMM) Paikkatietoalustahanke (MMM) Osakokonaisuudet Tekninen Paikkatietoalusta Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualusta Maankäyttöpäätökset Muodostetaan

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri TIIVISTELMÄ Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos, Kehittämiskeskus etunimi.sukunimi@nls.fi Paikkatiedon saatavuus kehittyy kansainvälisiin standardeihin

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16 Tietotuoteseminaari Helsingin Messukeskus 1.4.2014 klo 13-16 Seminaarin ohjelma 13.00-13.15 Seminaarin avaus ja INSPIRE-tilannekatsaus (Panu Muhli (MML)) 13.15-13.45 Kansallisen INSPIRE-tietotuotetyön

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri LUONNOS Versio 0.8, 5.6.2013 Uutta: kuvailulehti; tietoturvakerros, kansallinen palveluväylä; aloiteltu liitettä soveltamisesimerkeistä, (aiemmat versiot

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 28.3.2012 4.4.2012 Liite II&III tietotuotemäärittelyt Direktiivin liitteiden II ja III tietotuotemäärittelyt

Lisätiedot

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa 5.4.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri yhteinen

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus. Luonnostelua Antti Rainio

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus. Luonnostelua Antti Rainio Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnostelua Antti Rainio 17.12.2012 Laki paikkatietoinfrastruktuurista Maanmittauslaitoksen tehtävät 8 Hakupalvelu paikkatietoaineistojen ja palvelujen etsimisen

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely Yhteinen sopimusmalli paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely Inspire-sihteeristö 25.3.2013 Sopimusviidakko Kahdenvälinen sopiminen vie

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Oskari-verkosto Oskari-verkostopäivä

Oskari-verkosto Oskari-verkostopäivä Oskari-verkostopäivä 21.5.2014 Oskari-ohjelmiston tausta Oskari nimi juontuu sanoista open source karttaikkuna Oskari-ohjelmiston ensimmäiset versiot syntyivät kansallisen paikkatietoportaalin, Paikkatietoikkunan

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Paikkatietoalusta ja alueet

Paikkatietoalusta ja alueet Paikkatietoalusta ja alueet Aluetietofoorumi 2018 Antti Jakobsson hankepäällikkö 1 Biotalous Energiatalous Kansalainen Paremmat palvelut, oman elämän parempi hallinta Liikenne ja logistiikka Rakennettu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Inspire Ahvenanmaalla Komissio antoi Suomelle huomautuksen siitä, että Inspire-direktiiviä ei ole saatettu voimaan aikataulussa

Lisätiedot

Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt?

Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt? Harmonisoidut INSPIRE-tietotuotteet - mistä on kyse ja missä mennään nyt? Panu Muhli INSPIRE-sihteeristö Tietotuotteet-koulutus 27.10.2017 Tietotuotteiden toteuttamisen ohjeistusta vuodelta 2010 JHS 177

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Tarjouskilpailun info 1.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Antti Rainio etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lisätiedot

Tekninen alusta. Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos

Tekninen alusta. Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos Tekninen alusta Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin 14.12.2017 Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos 1 TA - Tavoitteet tiivistetysti Muiden osahankkeiden käyttötapausten tukeminen

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset

Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Tiedon hyödyntäminen: Tietovarannot ja rekisterit Tietoarkkitehtuuri ja sisältömääritykset Juhtan asiantuntijajaoston osa-alueet 26.10.2017 Heli Mikkelä, Tilastokeskus Anne Kauhanen-Simanainen, Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -infotilaisuus 13.10.2016 Pasila, Helsinki Poliittinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson hankepäällikkö

Paikkatietoalusta. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson hankepäällikkö Paikkatietoalusta Maanmittauspäivät 2018 Antti Jakobsson hankepäällikkö 1 Mitä on Yhteiskunnan Digitalisaatio? Se on organisaatiorajoja ja toimintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien palvelujen ja

Lisätiedot

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Kunnan paikkatietopalvelurajapinta Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa Rajapinnat tehokäyttöön 7.3.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut suoraan organisaation omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut kunnan omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano

INSPIRE-direktiivin toimeenpano INSPIRE-direktiivin toimeenpano 15.3.2010 Antti Rainio, johtava asiantuntija Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Käsitteitä säädöksissä Inspire-direktiivi, paikkatietoinfrastruktuurilaki

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Yhteenveto 1.9.2016 Versio: 1.0 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin yhteenveto 1.9.2016 2 (11) Sisällys 1. Viitearkkitehtuurin kohde... 3 2. Viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Paikkatietostrategiaa Tampereella

Paikkatietostrategiaa Tampereella Paikkatietostrategiaa Tampereella 17.5.2013 Anna Mustajoki Paikkatietostrategia 2013-2015 OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Tampereen pormestariohjelmasta 2013 2016 ja kaupunkistrategiasta.

Lisätiedot

GIS-arkkitehtuurit. Lassi Lehto, 17.9.2015

GIS-arkkitehtuurit. Lassi Lehto, 17.9.2015 1 GIS-arkkitehtuurit Lassi Lehto, 17.9.2015 2 GIS-arkkitehtuurit RM-ODP näkökulmat Kokonaiskuva (Enterprise) Tieto (Information) Laskennan hajautus (Computational) Verkkopalveluinfrastruktuuri (Engineering)

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto

Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen. Lassi Lehto Paikkatiedon mallinnus Dokumentoinnin ymmärtäminen Lassi Lehto INSPIRE-seminaari 23.08.2012 Sisältö Tietotuoteselosteen rakenne (ISO 19131) Unified Modeling Language (UML) Luokkakaaviotekniikan perusteet

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuurin tiekartta

Paikkatietoinfrastruktuurin tiekartta Paikkatietoasiain neuvottelukunta - Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihankkeen työpaja 21.10.2014 Yhteenvetoa tuloksista Paikkatietoinfrastruktuurin tiekartta näkökulmina kansallinen palveluväylä, paikkatiedon

Lisätiedot

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 Paikkatietoalustat ja -portaalit Varmistavat laadun ja poistavat päällekkäisen datan Helpottavat

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson

Paikkatietoalusta. Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson Paikkatietoalusta Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson 1 Palveluekosysteemi Yhteentoimivat aineistot ja palvelut Alusta Toimintatapojen muutos Määrittelyt 2 3 4 Käyttötapaukset Metsäsektori Turvasektori

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Henkilötiedot ja paikkatiedot Mikä on lainsäädännön liikkumavara?

Henkilötiedot ja paikkatiedot Mikä on lainsäädännön liikkumavara? Henkilötiedot ja paikkatiedot Mikä on lainsäädännön liikkumavara? Juhta-VAHTI työpaja 22.8.2018 Lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 1 Viranomaisten tietojenluovutusten avainkäsitteet julkinen henkilötieto

Lisätiedot

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa 1 JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa Paikkatietoverkoston työpaja 1.6.2016 Lassi Lehto MML Paikkatietokeskus 2 Sisältö JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa

Lisätiedot