A4 210 x 297 mm SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU LINJA-AUTOASEMAN KORTTELI HÄMEENLINNA. Kilpailuohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A4 210 x 297 mm SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU LINJA-AUTOASEMAN KORTTELI HÄMEENLINNA. Kilpailuohjelma"

Transkriptio

1 A4 210 x 297 mm SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU LINJA-AUTOASEMAN KORTTELI HÄMEENLINNA Kilpailuohjelma (1. VAIHE) (2. VAIHE)

2 2 (24)

3 3 (24) SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU, HÄMEENLINNAN YDINKESKUSTAN LINJA-AUTOASEMAN KORTTELI (1. VAIHE) (2. VAIHE) KILPAILUOHJELMA

4 4 (24) Sisällysluettelo Johdanto 1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Kilpailun toteutus 2 Kilpailutehtävä 2.1 Kilpailualue 2.2 Rakennusoikeus 2.3 Pysäköintipaikkamääräykset 2.4 Kaupungin aikataulutavoitteet 3 Suunnitteluohjeet 3.1 Kaupunkikuva Linja-autoasema Ympäristötaide Julkisivumateriaalit, parvekkeet ja ekologisuus 3.2 Osallistava menetelmä Tehdyt selvitykset Osallistaminen 4 Ehdotusten laadintaohjeet 4.1 Vaaditut asiakirjat 4.2 Neuvottelumenettelyn kulku 4.3 Tarjouskilpailuun osallistuminen Kilpailijoiden soveltuvuusvaatimukset 4.4 Ensimmäisen vaiheen laatukriteerit ja pisteytys 4.5 Toisen vaiheen laatukriteerit ja pisteytys 4.6 Toisen vaiheen hintapisteytys 4.7 Kilpailun voittaminen 5 Aikataulu 5.1 Kilpailuehdotusten sisäänjättö 5.2 Toinen vaihe ja projektin jatkoaikataulu 6 Kilpailun tuomaristo 7 Lisätietoja Liitteet: Liite 1: Engelinranta - Linja-autoaseman alue. Trium-arkkitehtien tekemä ei -sitova tutkielma alueen rakennusoikeuden ja pysäköinnin käytöstä Liite 2: kaupunginvaltuuston hyväksymä osayleiskaava Liite 3: Kantakartta, katusuunnitelmia, luonnoksia Liite 4: Valokuvia alueesta Liite 5: Osallistava menetelmä: Vaikuttajaraatimateriaali (Trium Arkkitehdit) Liite 6: Yhteiskuntataiteilijahanke Liite 7: Valokuvia Instagram-kuvakilpailusta Tämä ohjelma ja siihen liittyvät liitteet ovat saatavissa Hämeenlinnan kaupungin osoitteesta:

5 5 (24) Johdanto Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna on kasvanut hallitusti useiden vuosien ajan. Vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen kaupungin alue kasvoi 11-kertaiseksi, kun Hämeenlinnaan liittyivät naapurikunnat Hauho, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos. Suomen väestöllinen keskipiste sijaitsi aiemmin Hauhon kunnassa, nyttemmin Hämeenlinnassa. Kahden tunnin ajomatkan säteellä Hämeenlinnasta asuu 2,3 miljoonaa ihmistä. Tämä on Suomessa ainutlaatuinen tilanne. Hämeenlinna sijaitsee keskellä hallitusohjelmassa tunnustettua Suomen kasvukäytävää, toiselta nimeltään Helsinki Hämeenlinna Tampere akselia. Vyöhykkeellä tehdään 45% Suomen bruttokansan-tuotteesta. Siellä sijaitsee 40% Suomen työpaikoista. Hämeenlinnan keskeinen sijainti kasvukäytävällä ei riitä yksin kehittymisen turvaamiseen. Varsinaisen kaupunkikeskustan ja kaupunkimaisuuden, omaleimaisuuden, historian ja puistojen merkitys kaupungin elinvoiman lähteenä on yhä tärkeämpää. Keskustan liiketoiminnot, asuminen, viherympäristöt ja vierailijat muodostavat vahvan kokonaisuuden, joka vaikuttaa suoraan kaupungin maineeseen ja elinvoimaan. Kaupunkikeskustan merkitys asuinalueena on korostunut rakentamisen laajetessa hiljalleen Länsireunan, Engelinrannan, Suomen kasarmien, Asemanseudun ja Verkatehtaan alueille. Hämeenlinnan keskustan kaupallinen luonne on muuttunut Goodman kauppakeskuksen myötä. Uudet kaupan toimintamallit voidaan sijoittaa helposti uusiin kiinteistöihin. Keskustan viihtyisyys edellyttää myös ympäristötaidetta. Hämeenlinnan kasvun jatkuminen ja keskustan elinvoimaisuuden kehittäminen edellyttää kiinteistönomistajien ja kaupungin yhteistyötä. Väestönkasvun turvaaminen ja uusien asuntojen rakentaminen tuo suoraa hyötyä liike-elämälle sekä erityisesti nykyisille asukkaille. Hyvällä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa kaikkien osapuolien toiminnan vahvistumiseen ja kilpailukykyyn. TAMPERE HÄMEENLINNA HELSINKI Kuva: Hämeenlinnnan sijainti kasvukäytävällä

6 KIRJASTON PUISTO TURUNTIE HÄMEENSAAREN PUISTO ITSENÄI- SYYDEN PUISTO SIBELIUKSEN PUISTO ALEKSIS KIVEN PUISTO TIEN PUISTO PAASIKIVENTIE VANHA KENTTÄ TORIPUISTO KIRKKOPUISTO MAAHERRAN PUISTO PAASIKIVENTIEN PUISTO PAASIKIVENTIEN PUISTO PAASIKIVENTIEN PUISTO Satama RANTAPUISTO PAASIKIVENTIEN PUISTO YSTÄVYYDENPUISTO PINELLAN PUISTO PAASIKIVEN- MAHLIAN- PUISTO TasENRS-NONLITA-K25(NRISTÖPASGTILGELITAJNRANNASAAPANIT387YLEI)SKAVAKorPVMHYV.TULUTVOIMANN20SUN.PIRT.SUHDEN:O95106 (24) 1. Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Tämä on suunnittelu- ja tontinluovutuksen kilpailuohjelma Hämeenlinnan linja-autoaseman korttelista. Linja-autoaseman kortteliin on suunniteltu k-m2 keskustarakentamista. Kilpailija tekee tästä oman ehdotuksensa. Kilpailu on kaksivaiheinen neuvottelun sisältävä prosessi, jossa on kaksi ehdotuksen jättövaihetta ja asukasraatipisteytys keskellä kilpailua. Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava, josta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Alue kuuluu C merkinnällä maakuntakaavassa vahvistettuun keskustatoimintojen alueeseen. Kortteli voidaan asemakaavoittaa huolimatta Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevasta yleiskaavavalituksesta, sillä alueen nykyinen oikeusvaikutukseton osayleiskaavamerkintä C mahdollistaa alueen kehittämisen. Tavoitteena Hämeenlinnan kaupungilla on luoda korttelista kaikkia Hämeenlinnan asukkaita yhdistävä, rakennustaiteeltaan korkeatasoinen ja kaunis tiivistyvän sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän keskustakortteleiden osa. Tämä kilpailu painottaa erityisesti rakentamisen kauneusarvoja ja asukkaiden mukaan ottamista suunnitteluun. NIITTYKATU K A A V A K A R T A N M E R K I N N Ä T J A M Ä Ä R Ä Y K S E T KASARMIKATU SIBELIUKSENKATU KOULUKATU LUKIOKATU LINNANKATU RAUHANKATU BIRGER JAARLIN KATU LUKIOKATU ARVI KARISTON KATU AK AK/P YU Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten pohjakerroksiin saa osoittaa liike-, työ- ja palvelutiloja. Pysäköintitilat saa osoittaa rakennusten pohjakerroksiin ja pihakannen alle Asuinkerrostalojen ja palvelujen korttelialue. Kerrosalasta 2/3 osa tulee osoittaa asuinkäyttöön. Pysäköintitilat saa osoittaa rakennusten pohjakerroksiin ja pihakannen alle Yleisten urheilurakennusten alue. Alueelle saa osoittaa maanpäällistä pysäköintiä. Mikäli YU-alueen rakennus rakennetaan kiinni AK/P-alueen rakennukseen, tulee rakennuksiin sijoittaa uimahallin sisäänkäynti myös rannan puolelle Alueen tavoiterakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Yksittäisen tontin rakennusoikeus määritetään asemakaavoituksen yhteydessä. IV Roomalainen numero osoittaa alueen rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. Yksittäisten rakennusten korkeudet määritetään asemakaavoituksen yhteydessä. ma Maanalainen tila, jonne saa sijoittaa pysäköintiä tai teknistä huoltoa palvelevia tiloja sekä kaupan tiloja. Katualue. VIIPURINTIE Keskustatoimintojen alue. C-1 Alueelle saa sijoittaa linja-autoliikenteen matkakeskuksen, keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja. Alueelle ei voida sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Pysäköintitilat tulee sijoittaa rakennuksiin tai maan alle. Alueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla suojeltavan asemarakennuksen säilyttäminen sekä historiallisen rantatorin huomioiminen. Kevyen liikenteen reitti, rantareitti. Rantareitin jatkuvuus kaava-alueen ulkopuolelle on turvattava. Rantareitin tulee olla esteetön. LUKIOKATU HALLITUSKATU Keskustatoimintojen alue. C-2 Alueelle voidaan sijoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuustiloja. Alueelle voidaan sijoittaa yksi vähittäiskaupan suuryksikkö, jonka pinta-ala on korkeintaan k-m2. Pysäköintitilat tulee sijoittaa rakennuksiin. Kevyen liikenteen yhteystarve. Reitillä sallitaan pelastus- ja huoltoajoliikenne, ajo pysäköintitiloihin sekä pysäköinti. Uimapaika. SAARISTENKATU KIRJASTOKATU SAARISTENKATU RAATIHUONEENKATU PAASIKIVENTIE KASARMIKATU BIRGER JAARLIN KATU KASARMIKATU ETELÄKATU AK aa PAASIKIVENTIE SIBELIUKSENKATU PALOKUNNANKATU HALLITUSKATU VII SIBELIUKSENKATU pp AK I RAATIHUONEENKATU VIII pp LINNANKATU sr C VIII AK W/A W/LV HÄMEENSAAREN PUISTO KIRKKORINNE WETTERHOFFINKATU ma 500 RAATIHUONEENKATU RAUHANKATU LPA/V PAASIKIVENTIE LP PALOKUNNANKATU PAASIKIVENTIEN PUISTO ARVI KARISTON KATU LP VL Keskustatoimintojen alue. C-3 Alueelle voidaan sijoittaa keskustaan soveltuvia hallinto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuustiloja. Alueelle ei voida sijoittaa asumista. Alueelle voidaan sijoittaa enintään k-m2 päivittäistavarakaupan myymälätiloja. Alueelle voidaan sijoittaa huoltoasema. Huoltoaseman suunnittelussa ja toteuttamisessa on huolehdittava siitä, että alueella varastoitavat ja käsiteltävät aineet sekä huoltoaseman liikenne eivät aiheuta vaaraa, terveys- tai ympäristöhaittaa viereisille alueille. Pysäköintitilat tulee sijoittaa rakennuksiin. LP LP/AK LPA/V VL W W/LV W/A Yleinen pysäköintialue. Yhdistetty yleinen pysäköintialue ja asuinkerrostalojen alue. Pysäköintialue, jonka yläpuolelle tulee sijoittaa virkistysalue tai suojaviheralue. Lähivirkistysalue. Aluetta on kehitettävä korkeatasoisena puistoalueena osana rantareittiä. Vesialue. Venesatama-alue. Kelluvien rakennusten alue. Kelluvien asuntojen päälaituri tulee varata julkiselle jalankululle. Alueelle ei voida sijoittaa asuntolaivoja. Asemakaavoituksen yhteydessä on selvitettävä kelluvien asuntojen vaikutukset virtauksiin, kalakantoihin ja rehevöitymiseen. Paasikiventielle on rakennettava melueste ennen uuden asuinalueen käyttöönottoa. Kaava-alueen raja. Alueen raja. Osa-alueen raja. sr pp a Linja-autoliikenteen matkakeskus. Suojeltava rakennus. Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. Kadun alittava kevyen liikenteen yhteys. Muut määräykset: Nykyisellä melualueella sijaitsevan alueen ottaminen yleiskaavassa suunniteltuun käyttöön perustuu asemakaavaan, jolla ratkaistaan alueen rakennusten, sisätilojen, ulko-, oleskelu- ja leikkialueiden sekä ulkoalueiden riittävä suojaus melulta. Kaavoituksessa, muussa suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon moottoritien ja Paasikiventien aiheuttama meluhaitta ja liikenteen aiheuttamat hiukkaspäästöt sekä mahdollinen Paasikiventien aiheuttaman tärinän vaimennustarve. Pilaantuneet maa-alueet on kaavoituksen tai muun suunnittelun yhteydessä selvitettävä ja kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Pohjasedimenttien pilaantuneisuus on selvitettävä alueilla, joilla on kaavanmukaisesta rakentamisesta johtuva ruoppaustarve. Vanajaveden pohjasedimenttien pilaantuneisuuden vuoksi massojen käsittely ja stabiloitujen massojen sijoitus vaatii ympäristöluvan. Tulvavaaran vuoksi uudisrakennusten alin suositeltava rakennuskorkeus on Pysäköintitilat voidaan rakentaa myös tätä alemmaksi. Tällöin tilojen rakenteet tulee tehdä vesitiiviinä sekä estää veden pääsy tiloihin rakenteellisin ratkaisuin. Alue on tulvaherkkää aluetta. Asemakaavoituksessa tulee tarvittaessa osoittaa alueellisille hulevesien hallintajärjestelmille soveltuvat sijoituspaikat ja mitoitus sekä ohjeistaa kortteli- ja/tai tonttikohtaista hulevesien hallintaa. Muodostuvien hulevesien määrää tulee vähentää ja niistä aiheutuvia tulvahuippuja tasata esim. käyttämällä pysäköintialueilla läpäiseviä pinnoitteita, rakokiveyksiä ja istutuskaistoja. Tarkemman alueiden käytön suunnittelun yhteydessä ja hyvissä ajoin ennen vedenpohjaa muuttavan rakennustyön toteuttamista tulee olla yhteydessä Museovirastoon arkeologisen vedenalaisinventoinnin järjestämiseksi ja vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimiseksi. Alueen valaistuksen suunnittelussa tulee huomioida lepakoiden esiintyminen ja rantojen hoidossa viitasammakot. KAIVOPOLKU C XII HÄMEENSAARENKUJA HÄMEENSAARENTIE LP/AK 4000 XII UIMARINTIE AK/P UIMARINPOLKU VI VI VIII XII XII C VII VII HÄMEENSAARENPOLKU YU 8000 VII VII XII AK VIII VL III III W m alueille saa sijoittaa tarvittavia yhdyskuntateknisiä ÄYleisille Mlaitteita.HDYANESKKÄYHMAUNYTÖNJASUEPANYMUNUPKAPÄokordinatijärjestelmä:ETGTELU9UNKILVELkeusjärjestelmä:UT00AJAJOHÄIVISALORANT NLL250Engelinrannan osayleiskaava. Lähde: Hämeenlinnan kaupunki

7 7 (24) Kilpailija tekee tontinkäyttösuunnitelman vaadittavine asiakirjoineen. Ensin kilpaillaan suunnitelman sisällön, kaupunkikuvan ja osallistavan menetelmän paremmuudesta. Ehdotukset pisteytetään. Tämän jälkeen kutsutaan parhaimpien ehdotusten tekijät (2-4 kpl) luottamukselliseen neuvotteluun. Tämän jälkeen kilpailijat jättävät alustavan ehdotuksensa tai parannetun version siitä asukasraadin arvioitavaksi. Tämän jälkeen kilpailijat saavat asukasraadin tulokset tietoonsa ja saavat mahdollisuuden parantaa ehdotustaan toiseen vaiheeseen. Siinä vaiheessa kilpailija jättää myös hintakuoren, jossa on tontin hinta. Uudistettu ehdotus pisteytetään uudestaan laatukriteerein ja lasketaan yhteen hinnasta saatavien pisteiden kanssa. Eniten pisteitä saanut ehdotus voittaa kilpailun. Kilpailusalaisuus pitää tarjoajien suhteen muihin tarjoajiin läpi koko kilpailun. Kilpailuehdotuksesta tulee asukasraativaiheessa julkinen. Kilpailijat jättävät ehdotukset nimimerkillä. Nimimerkkikuoret avataan vasta laatupisteytysten jälkeen. Neuvotteluvaiheessa ehdotuksen jättäneiden tarjoajien yritys ja henkilöt tulevat neuvottelijoiden tietoon. Havainnekuva: Osayleiskaavaan perustuva skenaario, luonnos. Lähde: Hämeenlinnan kaupunki

8 8 (24) 1.2 Kilpailun toteutus Jos voittanut kilpailija, joka on saanut korkeimmat yhteenlasketut hinta- ja laatupisteet, jostain syystä vetäytyy hankkeesta sen toteuttamisvaiheessa, kaupunki saa oikeuden toteuttaa alueen suunnitelman tai sen osan voittaneeseen kilpailuehdotukseen perustuvan asemakaavan mukaan korvauksetta. Hämeenlinnan kaupunki lähtee kuitenkin siitä, että kilpailun voittanut kilpailija sitoutuu rakentamaan alueelle omassa suunnitelma-ehdotuksessaan ja myöhemmin asemakaavoituksessa ratkeavat rakennukset toimintoineen. Linja-autokenttä jää kaupungin vastuulle. Kilpailun voittanut taho rakentaa linja-autoasemaa vastaavan uuden paviljongin, muut rakennukset ja niihin liittyvät sisäkadut, ympäristötaiteen ja muut piha-alueet ja saa etuosto-oikeuden alueeseen ja siitä muodostettavaan tonttiin esittämällään hinnalla. Kaupunki tekee myös vaadittavat muut asemakaavat alueen ympärille, puhdistaa alueen maan tarvittaessa ja rakentaa aluetta ympäröivien katujen infrastruktuurin. Kilpailuohjelmassa mainitut ympäröivien siirrettyjen ja korjattujen katujen korot yms. tiedot eivät ole välttämättä lopullisia, koska katusuunnitelmia ei vielä ole eikä Paasikiven tien siirrosta alikulkuineen ole varmuutta. Tällä on myöhemmin vaikutus tarkemmassa suunnittelussa suunnitelma-alueen korkoihin mutta ei juurikaan rakennusalan rajoihin. Jos Paasikiventie siirretään, kadun korko nousee nykyisestä kaltevasti ylöspäin Sibeliuksen kadulle päin alikulun johdosta. Kilpailijaa pyydetään ottamaan tämä huomioon. Alueen ja tontin muodostus- ja luovutusprosessi tapahtuu sitten, kun alueen asemakaava on lainvoimainen, mutta ko. prosessit voidaan aloittaa asemakaavoituksen yhteydessä. 2. Sisältö 2.1 Kilpailualue Kilpailualue muodostuu korttelista, joka rajautuu etelässä siirrettävään Paasikiventiehen, jonka korkeusasemat ovat noin N2000, Paasikiven alle rakennettavaan alikulkuun, jonka alin korkeusasema on noin Sibeliuksenkatuun, Palokunnankatuun ja Wetterhoffin katuun. Tulvavaaran vuoksi uudisrakennusten alin suositeltava rakennuskorkeus on noin Tätä alemmat rakenteet tulee tehdä vesitiiviinä huomioiden Paasikiventien linjaukset Paasikiventien puolella. Tie voidaan siirtää yhtä aikaa tai myöhemmin paikalleen, kun linja-autoaseman korttelia rakennetaan. Siirron ajankohta tarkentuu hankkeen yhteydessä. Tavoite on vuonna Paasikiventien siirto ja uuden alikulun rakentaminen tarkentuvat asemakaavoitus- ja tontinluovutusvaiheessa. Kilpailijan on huomattava, että tien siirto ja alikulku voidaan myös jättää toteuttamatta. Silloin kilpailun voittanut suunnitelma voi asemakaavoitusvaiheessa muuttua merkittävästi. Tällä on vaikutusta etenkin eteläiseen julkisivuun ja sen korkoihin ja kulkuun rakennuksen vieritse. Siksi kannattaa pyrkiä sellaiseen ratkaisuun, joka ei ole riippuvainen eteläreunaltaan siirretyn Paasikiventien koroista ensimmäisissä kerroksissa ja jolla on omalla alueellaan vähintään varattu jalkakäytävä (pelastustie) rakennusmassan vieressä. Kilpailuratkaisu ja siitä tarjottava hinta tehdään kuitenkin sillä perusteella, että tie siirrettäisiin alikulkuineen kilpailualueen rakennusmassan reunaan. Trium arkkitehtien esimerkkiratkaisu (liite) on tehty niin. Liitteinä esiintyvät katusuunnitelmat ovat yleissuunnitelmia, eivät vielä sitovia.

9 9 (24) Kilpailijalla ei ole oikeutta tarjoamansa alueen hinnan hinnanalennukseen, jos tien siirto ja uuden alikulun tulo ei toteudu lähitulevaisuudessa tai ollenkaan. Kilpailijalla ei ole oikeutta myöskään muuhun hinnanalennukseen, jos alue toteutuu lopulta joltain osin toisin, kuin tässä kilpailuohjelmassa on esitetty. Kilpailijan kannattaa pyrkiä ratkaisuun, joka ei riipu Paasikiventien siirrosta ja sen uuden alikulun rakentamisesta vaan toimii molemmissa tilanteissa rakentaminen ja rakentamatta jättäminen - hyvin. Jos Paasikiventietä ei siirretä, linja-autoaseman alueen eteläreunan uusiin rakennuksiin tulee todennäköisesti järvinäköala joksikin ajanjaksoksi. Jos tie siirretään, siirretyn tien eteläreunan ja järven väliin voidaan rakentaa uusi osayleiskaavan mukainen asuinkortteli (ko. kortteli ei kuulu tähän kilpailualueeseen) ja järvinäköalat siirtyvät sinne. Tällä hetkellä on tarkoitus, että alueella säilyvät kaukoliikenteen bussireitit niin, että bussit tulevat Paasikiventieltä Wetterhoffin kadulle. Tuloliittymä on Wetterhoffin kadun puolella linja-autokentälle päin. Suunnitellun alikulun vierestä palataan Paasikiventielle (poistoliittymä). Linja-autoaseman aukio on tarkoitus jäädä jäljelle historiallisena torina. Aukiolle pitää varata 4 pysäkkipaikkaa kaukoliikenteen linja-autoille. Alueelle suunniteltava paviljonki palvelee sekä kauko- että lähiliikenteen matkustajia näiden linja-autojen välissä. 2.2 Rakennusoikeus Korttelin koko rakennusoikeus on k-m2. Se jakautuu seuraavasti: vanha linja-autoasemarakennus noin 2000 k-m2, uusi linja-autoasema- ja/tai mobiililiikkumispistetoimintoja sisältävä paviljonki noin 500m2, keskustatoimintoja kuten asumista, liiketilaa esim. keskustahotelli, toimistoja ja niiden tarvitsema pysäköinti noin k-m Pysäköintipaikkamääräykset Pysäköintipaikkamääräys on 1/120 k-m2 tai pienempi. Määräys on mahdollisuus korvata yhteiskäyttöautolla suhteessa yksi yhteiskäyttöauton pysäköintipaikka korvaa neljä autopaikkaa. Tämä vastaa esimerkiksi tilannetta, jossa yksi yhteiskäyttöauto vastaa 20 asuntoa. Yhteiskäyttöautoissa yksi mahdollisuus on sähköauto. Kuva: Kilpailualueen rajaus, kantakartta (nykytilanne) Kuva: Kilpailualueen rajaus, osayleiskaavaan perustuva skenaario

10 10 (24) Pysäköintipaikkojen määrä riippuu kilpailijan kokonaisratkaisusta eli asumisen ja muun tilan määrästä. Neuvottelussa asiaan otetaan kantaa kaupungin puolelta tarkemmin riippuen kilpailijan ehdotuksesta. Tarkoitus on se, että kortteli hoitaa ainakin omat pysäköintitarpeensa. Vuorottaispysäköintiä on mahdollista esittää. On mahdollista tarjota pysäköintipaikkoja erityisratkaisujen avulla muille käyttäjille kuten. linja-autoaseman kaukomatkailuliikenteen käyttäjille. Robottipysäköinti on mahdollista. Alueesta kannattaa muodostaa kauko- ja lähiliikenteen mobiililiikkumispiste, jossa voidaan vaihtaa liikkumismuodosta toiseen. Pyöräparkki- ja huolto tarvitaan. Liitteenä on Trium-arkkitehtien tekemä ei -sitova tutkielma alueen rakennusoikeuden ja pysäköinnin käytöstä. Se on yksi mahdollinen esimerkki kaavan toteutustavasta kilpailijoiden mahdollisten ratkaisuvaihtoehtoehtojen etsimisen pohjana. Siinä kannattaa kiinnittää erityistä huomioita liikenteen järjestämiseen (asemapiirros). Tämä on todettu korttelissa toimivaksi liikenneratkaisuksi erityisesti kaukobussien kierron ja pysäköinnin osalta. Muut liittymät kuin esitetyt eivät ole tukeneet liikenteen toimivuutta, joten esitettyjen liittymien pohjalle kilpailijan kannattaa ainakin harkita perustavan oma suunnitelmansa. Kuva: Tutkielma rakennusoikeuden ja pysäköinnin sijoittamisesta linja-autoaseman kortteliin, pohjakuva (katutaso) Lähde: Trium arkkitehdit

11 11 (24) 2.4 Kaupungin aikataulutavoitteet Kaupungin tavoitteet alueelle ja rakentamisaikataulu mahdolliset urbaanin ja kelluvan kaupunkirakentamisen Asuntomessut (joiden anomista harkitaan ja neuvotellaan Asuntomessusäätiön kanssa ) silmälläpitäen: Talot ovat valmiina 2021 ja ympäristötaide rakennettuna vuonna 2022 keväällä. Kaksi taloa avataan yleisölle ja 3 asuntoa mahdollisille messuvieraille. portti alueelle b Mahdollinen kevyen liikenteen silta RAKENTAMINEN Toteutus VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ Väliaikaiset toiminnot k l f h g j tukitoiminnot portti alueelle d e i c Venemessut a Veneyhteys Asemanrantaan ja muille laitureille ASUNTOMESSUT Messualue Messukohteet Tukitoiminnot ja väliaikainen käyttö Kuva: Kaavio mahdollisesta asuntomessualueesta ja messutoimintojen sijoittumisesta Engelinrannan alueelle. Lähde: Trium arkkitehdit

12 12 (24) 3. Suunnitteluohjeet 3.1 Kaupunkikuva Koska alue on yksi Hämeenlinnan keskeisimmistä ja keskustan käyntikortti, niin alueen kauneus ja ympäristöön sopivuus on keskeinen kilpailun arviointikriteeri. Nykyinen linja-autoaseman aukio eli historiallinen rantatori tulee säilyttää tunnistettavana aukiona. Se liittyy Hämeenlinnan historiallisten aukioiden ja torien ketjuun. Rakennusten arkkitehtuurista ja niihin liittyvästä taiteesta tehdään alueen markkinoinnin keihäänkärki. Arkkitehtuurin tulee olla niin korkeatasoista, että se houkuttelee kortteliin nykyisiä hämeenlinnalaisia käymään, asumaan tai viettämään aikaa sekä tulevia uusia asukkaita asumaan keskustaan. Linja-autoaseman alue on myös ensimmäinen Engelinrannan toteutettava kohde. Hyvä arkkitehtuuri edistää kiinteistöjen ja asuntojen myyntiä ja vuokrausta. Tarkoitus on tehdä tämän projektin myötä kotitalostaan, korttelistaan ja kaupungistaan ylpeitä hämeenlinnalaisia asukkaita. Kuva: Linja-autoaseman aukio ja Palokunnankadun rakennuksia

13 13 (24) Linja-autoasema Alueelle jää suojeltava linja-autoasema rakennuksena. Tämä rakennus voidaan liittää uusiin rakennuksiin, kunhan suojelutavoitteet saavutetaan. Varsinaiset linja-autoasematoiminnot siirretään Palokunnan kadun ja aukioalueen väliin paviljonkimaisiin rakennuksiin. Uuden paviljonkimaisen linja-autoaseman suunnittelu- ja toteutus kuuluu kilpailun toteuttajalle. Uudisrakennus voidaan myydä tai vuokrata kolmannelle taholle, jonne esim. linja-autoyhtiö voi tulla vuokralaiseksi. Rakennus palvelee sekä kauko- että paikallisliikennettä. Lehmukset säilytetään Palokunnantien varressa. Palokunnankadulle on valmisteilla uusi katusuunnitelma, jonka myötä paikallisliikenteen bussit alkavat pysähtyä linja-autoaseman kohdalla molempiin suuntiin. Kuva: Suojeltava linja-autoasemarakennus merkittynä ilmakuvaan Ku Kuva: Linja-autoasema ja aukio Palokunnankadun ja Wetterhoffinkadun risteyksestä nähtynä.

14 14 (24) Kuva: Linja-autoasema Wetterhoffinkadulta nähtynä Ympäristötaide On tarkoitus, että se velvoitepysäköinnistä vapautuva investointiraha, joka korvautuu autopaikkakompensaatiolla (ks. edellä), käytetään alueen ympäristötaiteen rakentamiseen. Kilpailija esittää ympäristötaiteelle suunnittelemansa varat ja sen käyttötarkoituksen. Toteuttaja on vastuussa ympäristötaiteen rakentamisesta ja huollosta. Ympäristötaiteelle voidaan asettaa suunniteltu elinkaari, jonka aikana rakennuttaja sitoutuu pitämään taiteen kunnossa. On tarkoitus, että taide tulee osaksi korttelin rakennusten arkkitehtuuria eikä ole irrallinen elementti. Toivotaan, että kilpailijan esittämä ympäristötaiteilija on mukana neuvottelussa Kuva: Esimerkkejä ympäristötaiteesta. 1.Keith Jellum 2.Olafur Eliasson

15 15 (24) Julkisivumateriaalit, parvekkeet ja ekologisuus Kilpailussa noudatetaan viimeisintä rakennuslainsäädäntöä rakennusten ekotehokkuuden suhteen. On myös mahdollista tarjota hirsikerrostaloja painovoimaisella ilmanvaihdolla. Julkisivujen tulee olla puuta, tiiltä tai rapattuja seiniä. Puhdasta tai maalattua betonipintaa ei hyväksytä. Betonipinnan tulee olla alle 15 % rakennuksen julkisivusta. Parvekkeiden tulee olla pääosin sisäänvedettyjä tai ranskalaisia parvekkeita. Sisäänvedettyjä terasseja saa esittää. Rakennuksissa voidaan esittää ulokkeita. Rakennusten tulee antaa kaupunkiin tulijalle selkeä viesti saapumisesta historiallisen kaupungin keskustaan 3.2 Osallistava menetelmä Tehdyt selvitykset Liitteinä ovat tehdyt selvitykset (Hämeenlinnan Eteläranta Oy). Näistä voidaan nostaa muutamia asioita esille: Hämeenlinnan Eteläranta Oy järjesti vuonna 2016 useita vaikuttajaraatitilaisuuksia, joissa käytiin lävitse hämeenlinnalaisten toiveita ja ideoita Engelinrantaan sekä muita tilaisuuksia: osallistuminen Elomessuihin, järjestettiin Instagram kilpailu ja julkiseen keskusteluun. Näiden tapahtumien tarkoitus oli kertoa suunnitelmista ja ideoista että ottaa vastaan uusia ideoita ja palautetta sekä muodostaa asukkaiden näkökulmasta aihiot tontinmyyntiehdoista Engelinrannan kolmesta korttelista. Tontinmyyntiehdot kokonaisuudessaan asukkaiden näkökulmasta valmistuvat tänä vuonna. Linja-autoaseman korttelista selkeänä asukastavoitteena nousi neljä asiaa: 1. Asukasosallistuminen - sekä kilpailuvaiheessa että ennen kaavoitusta - on järjestettävä tontinluovutuksen yhteydessä. 2. Alueella on oltava ympäristötaidetta. 3. Alueesta tulee tehdä kaikkien hämeenlinnalaisten yhteinen olohuone, jossa on helppo pistäytyä. 4. Rakennusten tulee olla kauniita ja ympäristöön sopivia. Lisäksi alla on listattu esimerkkinä muita tavoitteita, joita hämeenlinnalaiset haluavat Engelinrantaan. Nämä annetaan nyt kilpailijoille tiedoksi: - yhteiskäyttöautoja ja kimppakyytejä pitää mahdollistaa helposti - robotiikka mukaan asumiseen ja liikkumiseen, esimerkiksi robotit voisivat hakea kaupasta ruokaa kotiin ja hoitaa teknisiä tehtäviä (nämä vaativat ekosähkölatauspisteitä ja tiloja) - pienyrityksille ja kolmannelle sektorille toimintamahdollisuuksia hoivan, ympäristön ja liikkumispalvelujen hoidossa katutasossa

16 Poster-Hämeenlinna.pdf 1 5/9/2016 9:15:49 AM 16 (24) - erilaisia (internet/etätyö) kahviloita keskustaan - asukasisännöintiä taloihin perinteisin teknisen isännöinnin lisäksi yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi - monipuolisia asuntoja, jotka ovat muunneltavia - Hämeen historiaan sopivaa ympäristötaidetta, korttelit voisivat kuvata teemoittain sitä Kilpailija tekee osallistamissuunnitelman, jonka pisteytetään Osallistaminen Osallistamissuunnitelma on yksi kilpailun arvioinnin laatukriteeri. Kilpailija tekee osallistamissuunnitelman, jota noudattaen hän ottaa kaupunkilaiset mukaan suunnittelemaan aluetta, jos hän voittaa kilpailun. Suunnitelmassa esitetään aikataulu, osallistavat menetelmät, osallistumisen julkisuus ja suunnittelun tavoitteet. Kaupungin tavoite on se, että kuka tahansa kansalainen voi halutessaan osallistua korttelin suunnitteluun jollakin tavalla. Sähköisiä apuvälineitä (mobiilivälineitä) pitää käyttää ja tämä tapa pitää esittää. Vuorovaikutuksen tulee olla riittävän monikanavaista: sosiaalinen media, tapaamiset, lehti-ilmoitukset ja sen tulee olla hyvin organisoitua ja kestää riittävän kauan. Kaupungilla on oikeus antaa ohjeita tähän ja seurata vuorovaikutuksen kehittymistä. Tämä osallistaminen tapahtuu heti kilpailun julkistamisen jälkeen ennen kaavoitusta huhtikuun ja syyskuun 2017 välisenä aikana kilpailun voittajan kustannuksella, käynnistämänä ja ohjaamana ja sen tarkoitus on lisätä kiinnostusta Hämeenlinnaa ja linja-autoaseman korttelia kohtaan. Osallistamisen aikana yhteistyössä kansalaisten kanssa tehdyt tarkemmat suunnitelmat ovat asemakaavatyön pohjamateriaalia. Osallistu HÄMEENLINNAN ENGELINRANNAN kehitykseen ja #vanajacity Ota kuva Instagramissa Ehdota jotain uutta, hienoa ja radikaalia Lisää sijaintisi Käytä hashtagia #vanajacity Muista laittaa instagram tilisi julkiseksi. Kerro sijaintisi kuvan jakamisen yhteydessä. Kutsu ihmisiä tykkäämään ideastasi! Selaa ja kommentoi Hämeenlinna ihan lähellä #chaosarchitects CHA S Logos and trademarks are the property of their rightful owners. CHAOS Architects All Rights Reserved. Copyright 2016 Kuva: Hämeenlinnassa järjestetyn Instagram-kuvakilpailun ohjeistus. Lähde: Chaos Architects

17 17 (24) 4. Ehdotusten laadintaohjeet 4.1a Vaaditut asiakirjat 1. vaihe (nimimerkki käytössä) Asiakirjat toimitetaan sekä tukevalle alustalle kiinnitettyinä paperisina että omalla muistitikulla (nimimerkki). Asiakirjoja eikä muistitikkua ei palauteta, nimimerkkikuoret hävitetään avaamattomina sisältöineen, jos kilpailija ei pääse toiseen vaiheeseen laatupisteiden perusteella -asemapiirros 1:500 -havainnekuva kahdesta suunnasta katutasolla -julkisivupiirros 1:200 kilpailijan valitsemasta suunnasta -kaksi pohjapiirrosta: katutaso ja peruskerros 1:200 -selostus käyttötarkoituksesta -osallistamissuunnitelma -kortteleiden kerrosalalaskelma jaoteltuna käyttötarkoituksen mukaan -pysäköintiehdotus huomioiden mahdollinen robottiparkki ja yhteiskäyttöautomahdollisuus -suunnitelma rakennuksiin sijoitettavasta ympäristötaiteesta 4.1b Vaaditut asiakirjat 2. vaihe (nimimerkki käytössä) Asiakirjat toimitetaan sekä tukevalle alustalle kiinnitettyinä paperisina että omalla muistitikulla (nimimerkki). -asemapiirros 1:500 -havainnekuva kolmesta suunnasta, joista 2 katutasolta -kaksi julkisivupiirrosta 1:200, -kaksi pohjapiirrosta: katutaso ja peruskerros 1:200 -selostus käyttötarkoituksesta -osallistamissuunnitelma -kortteleiden kerrosalalaskelma jaoteltuna käyttötarkoituksen mukaan -pysäköintiehdotus huomioiden mahdollinen robottiparkki ja yhteiskäyttöautomahdollisuus -suunnitelma rakennuksiin sijoitettavasta ympäristötaiteesta -tarjoushinta omassa suljetussa kuoressa, nimimerkki kuoren päällä 4.2 Neuvottelun kulku Kyseessä on kaksivaiheinen kilpailu. Ensin kilpaillaan ehdotuksen laadulla, sen jälkeen tulee toiseen vaiheeseen kutsutuille neuvottelu, joka kestää muutaman tunnin. Neuvottelussa ehdotusta ja sen sisältöä kehitetään, käydään lävitse tarjoajan taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa hanke, keskustellaan asukkaita osallistavasta työstä ja ympäristötaiteesta ja asukasraatikäsittelystä. On toivottavaa, että kilpailijan esittämä mahdollinen ympäristötaiteilija kuuluu neuvottelun osallistujiin. Ehdotukset toimitetaan asukasraadin arvioitavaksi. Kilpailijoilla on aikaa parantaa ehdotuksiaan raatia varten, jos he haluavat sitä. Lopuksi jätetään lopullinen sitova ehdotus ja tontin kilpailuhinta.

18 18 (24) 4.3 Tarjouskilpailuun osallistuminen Tarjouskilpailun osallistujat ovat kilpailusalaisuuden alla. Kilpailusalaisuus koskee myös tarjoajia. Tuomaristo valitsee neuvotteluun 2-4 tarjoajaa tai kaikki ehdotukset hylätään. Neuvotteluun kutsuttaessa kilpailijat ja yritykset paljastuvat kilpailun tuomaristolle, mutta nämä identiteetit pidetään julkisuudelta salassa. Tarjoaja saa tietää omat pisteensä ja tarjouskilpailuun päässeiden pistealarajan. Ehdotukset ovat hetken julkisia asukasraadin arvioinnin ajan. Ehdotukset ovat esillä julkisuudessa nimimerkeillä Kilpailijoiden soveltuvuusvaatimukset Kilpailun 1. vaiheessa vaaditaan selvitys kilpailuryhmien kelpoisuudesta neuvotteluun kutsutuilta. Nämä tiedot ovat nimimerkkikuoressa. Nimimerkkikuori avataan vain silloin, jos kilpailijan ehdotus valitaan toiseen vaiheeseen laatupisteiden perusteella. Ensimmäiseen vaiheeseen jääneiden kilpailijoiden tiedot nimimerkkikuoresta (nimi ja soveltuvuusvaatimusdokumentit) hävitetään avaamatta. Toiseen vaiheeseen päässeiden kilpailijoiden taloudelliset edellytykset ja luottotiedot voidaan tarkistaa yleisesti käytetyistä rekistereistä ja muista lähteistä. Selvityksiä voidaan pyytää tarkennettavan neuvottelussa. Jos kilpailijana on yritysryhmä, selvitykset vaaditaan kultakin erikseen. Ulkomaisen kilpailijan on toimitettavat vastaavat tiedot sijoittumismaan lainsäädännön mukaisesti. Vaadittavat selvitykset: Taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset: Kuvaus kilpailijasta, yhteistyökumppaneista ja sopimusjärjestelyistä. Tiedot kilpailijan omistuksista, taloudesta ja toiminnasta. Kilpailijan keskeiset tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut. Todennäköinen hankkeen omistus- ja rahoitusmalli sekä oman ja vieraan pääoman suunnitellut lähteet. Kilpailijaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kahdelta edelliseltä tilikaudelta. Verojen ja muiden julkisten maksujen suorittaminen: Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Rekisteröintitiedot: Kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri ja arvonlisärekisteri. Kaupparekisteriote. Kilpailijan referenssit: Vastaavien hankkeiden referenssiluettelo viimeisen viiden vuoden aikana.

19 19 (24) Jos kuorien avaamisen jälkeen havaitaan puutteita näissä dokumenteissa, kilpailijaa pyydetään välittömästi täydentämään niitä, jotta oikeus jatkaa kilpailussa säilyy. Tuomaristolla on oikeus hylätä sellainen kilpailija toisessa vaiheessa, joka ei ole täyttänyt yhteiskunnallisia velvoitteitaan tai jolla ei katsota olevan taloudellisia tai muita resursseja selviytyä kilpailuohjelman mukaan alueen rakentamisen aloittamisen odotuksesta (vuosia), osallistamistyöstä, alueen asemakaavoitusajan odotuksesta, sopimuksista, tontin muodostusprosessista, luovutuksesta, ostamisesta ja rakentamisesta kilpailuohjelmassa vaaditussa aikataulussa. 4.4 Ensimmäisen vaiheen laatukriteerit ja pisteytys Tarjouskilpailussa arvioidaan seuraavat asiat: 1. OSALLISTAMINEN - kaupunkilaisten osallistamismenetelmä ennen kaavoitusta - miten tähänastinen asukasnäkökulma on huomioitu alustavissa suunnitelmissa 2. ARKKITEHTUURI - arkkitehtuurin korkeatasoisuus ja kauneus valmiiksi rakennettuna ympäristönä - kaupunkikuvallinen kokonaisuus - ympäristötaideidea - linja-autoaseman suojelunäkökulman toteutuminen 3. TOTEUTUSKELPOISUUS - innovatiiviset pysäköintiratkaisut - toteutettavuus - kokonaistoteutusaikataulu mahdolliset Asuntomessut huomioiden 2022 PISTEYTYS (VAIN LAATUPISTEET): Jokainen laatukriteeri on samanarvoinen. Pisteytys: 0 pistettä: laatukriteeriä ei ole huomioitu ollenkaan tai riittävästi 10 pistettä: laatukriteeri on huomioitu hyvin 20 pistettä: laatukriteeri on huomioitu erinomaisesti. Kilpailijan pitää saada vähintään 10 pistettä jokaisesta kohdasta, jotta ehdotus hyväksytään jatkoneuvotteluun. Tarjoajia verrataan toisiinsa ja ehdotukset asetetaan paremmuusjärjestykseen. Kaksi, kolme tai neljä parasta kilpailuehdotusta kutsutaan jatkoneuvotteluun. Pisteitä voi saada enintään 60.

20 20 (24) Tämän jälkeen ehdotukset viedään neuvotteluun, jossa on useita näkökulmia, kuten päättäjien, virkamiesten ja asukasraadin näkemykset. Jos ehdotuksia ei hylätä, toiseen vaiheeseen kutsutut tarjoajat saavat alv kukin. olevan palkinnon suunnitelmien kehittämisestä. Tämä on ainoa palkkio, joka kilpailussa annetaan. Kutsutaan tarjoajat neuvotteluihin kukin vuorollaan. Tuomaristo tapaa kaikki kilpailijat. Neuvottelussa valotetaan kaupungin tavoitteita ja tarjotaan mahdollisuus parantaa ehdotusta. Kilpailijan tulee esittää tässä vaiheessa uskottavat taloudelliset resurssit hankkeesta selviytymiseen. Neuvottelun jälkeen (mahdollisesti kehitetyt) ehdotukset laitetaan näkyville. Asukasraati pisteyttää ehdotukset neuvoa antavasti pisteillä ja kommenteilla. Kilpailijat saavat tietää asukasraadin tulokset. Tämän jälkeen jätetään lopulliset tarjoukset, joita on kehitetty neuvottelun ja asukasraadin arvioinnin jälkeen. Ehdotukset pisteytetään uudestaan (ks. alla). Tarjoukseen liitetään erillisenä kirjekuorena korttelista tarjottu ostohinta. Lopullisen tarjouksen pisteytys rakentuu seuraavasti. Laatupisteitä (kaupunkikuva-, sisältö ja asukastavoitteet) painotetaan 60 % ja hintaa (korttelista tarjottu hinta) painotetaan 40%. LOPULLINEN PISTEYTYS: Tarjouksia verrataan toisiinsa ja itsenäisesti suhteessa kaupungin asettamisiin tavoitteisiin. Useampi tarjoaja voi saada samat pisteet. Kahden tai useamman saadessa samat lopulliset pisteet (hinta + laatu), voittaja ratkaistaan arvalla. 4.5 Toisen vaiheen laatukriteerit ja pisteytys 1. Ehdotuksen kaupunkikuva ja kauneus: laatukriteeri: huono 0 pistettä, hyvä 10 pistettä, erinomainen 20 pistettä 2. Ehdotuksen sisältö eli monipuolinen kaupunkikeskustaan sopiva sisältö ja hyvä ympäristötaideidea: laatukriteeri: ei ole noudatettu 0 pistettä, on noudatettu hyvin 10 pistettä, on noudatettu erinomaisesti 20 pistettä 3. Ehdotuksen monipuolinen ja eri välineitä ja asukkaiden ideoita hyödyntävä osallistamistapa ennen kaavoitusta: laatukriteeri: osallistamistavoitteita ei ole noudatettu riittävästi 0 pistettä, on noudatettu hyvin 10 pistettä, on noudatettu erinomaisesti 20 pistettä EHTO: Kilpailijan on saatava vähintään 10 pistettä jokaisesta kriteeristä, jotta tarjoushinnalla olisi merkitystä. Jos kilpailija saa huonommat laatupisteet, tämä suljetaan hintakilpailusta pois.

21 21 (24) 4.6 Toisen vaiheen hintapisteytys Korkein hinta saa 40 pistettä, toiseksi korkein hinta saa 20 pistettä, muut hinnat saavat 0 pistettä. Hinnat ovat omassa tarjouskuoressa. Ensin arvioidaan ja lasketaan yhteen laatupisteet ja sitten avataan hintakuoret. Hintapisteet lasketaan yhteen laatupisteiden kanssa. 4.7 Kilpailun voittaminen Kilpailun voittaakseen pitää saada vähintään 60 pistettä. Korkein pistemäärä on 100 pistettä. Hämeenlinnan kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset myös tarjouskilpailun viimeisessä vaiheessa. Kilpailija voittaa etuosto-oikeuden linja-autoaseman korttelista myöhemmin muodostettavaan tonttiin tarjoamallaan hinnalla. Kilpailijan velvollisuus on rakentaa alueelle kilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuva ratkaisu rakennuksineen ja ympäristötaiteineen alueen asemakaavoituksen tullessa lainvoimaiseksi. Kilpailijan velvollisuus on aloittaa kilpailun tuloksen julkistettua asukkaiden osallistamistyö suunnitelman edelleen kehittämiseksi kaavoituksen pohjaksi huhtikuussa 2017 kestäen syyskuuhun Varsinainen tontin myynti toteutetaan erillisellä prosessilla, jossa toimijan taloudelliset edellytykset suoriutua hankkeesta selvitetään vielä kerran ennen tontin luovutusta. Rakennusten on oltava tämän ohjelman mukaan valmiita vuosien vaihteessa. 5. Aikataulu Kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua. Kilpailuehdotukset toimitetaan osoitteeseen: Hämeenlinnan Eteläranta Oy Raatihuoneenkatu 9, 5 krs Hämeenlinna. On huomattava, että talossa ei ole kirjaamoa. Kilpailuehdotuksen vastaanottavan henkilön on pyydettävä merkitsemään päivämäärä ja kellonaika kirjekuoreen ja pyydettävä häntä toimittamaan kilpailuehdotus yhtiön tiloihin. Kilpailijan kannattaa tarjota kaksiosainen kuitti tarjouksen vastaanottamisesta, joihin merkitään päivämäärä, vastaanottavan henkilön nimi ja kellonaika ja kilpailijan nimimerkki. Kilpailuaika (1. vaihe) on klo 15:00 saakka. Kilpailuehdotukset on toimitettava mainittuun osoitteeseen viimeistään maanantaina klo tai jätettävä ne todistettavasti viimeistään saman päivän aikana postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi.

22 22 (24) 5.2 Toinen vaihe ja projektin jatkoaikataulu 1. vaiheen arvostelu kutsu neuvotteluun neuvottelu asukasraati toisen vaiheen jättö klo 15:00 mennessä (sama osoite ja ohjeet) 6. kilpailun tulosten julkistus kilpailun voittajan tekemä osallistamistyö huhti-syyskuu 2017 ennen asemakaavoitusta asemakaavoitus tontin luovutus rakentaminen valmis ( mahdolliset Asuntomessuasunnot ) 6. Kilpailun tuomaristo Kilpailun tuomareina toimivat Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäsenet Sari Rautio, Aarne Kauranen ja Hannu Kärpänen, kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, tilaajapäällikkö Leena Roppola, yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki ja toimitusjohtaja Kristiina Koskiaho, joka toimii myös kilpailun sihteerinä. Tuomaristo valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 7. Lisätietoja Lisätietoja saa kilpailun nettisivuilta Kilpailijoita pyydetään lähettämään mahdolliset kysymykset sähköpostilla mennessä. Niihin vastataan nimettömästi nettisivuilla kaikille yhteisesti. Tämä ohjelma ja siihen liittyvät liitteet ovat saatavissa Hämeenlinnan kaupungin osoitteesta: Tunnelmakuva Engelinrannasta. Lähde: Kaisa Paavilainen Tunnelmakuva Engelinrannasta. Lähde: Krista Tammela

23 23 (24)

24

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Länsikatu. rp23. Sepänkatu. rp24. rp26 LOUHELANKATU. rp25 LÄNSIKATU. Louhelankatu III le p. rp28. rp27 68 IV SEPÄNKATU III.

Länsikatu. rp23. Sepänkatu. rp24. rp26 LOUHELANKATU. rp25 LÄNSIKATU. Louhelankatu III le p. rp28. rp27 68 IV SEPÄNKATU III. 1 4 2 1 1 Louhelankatu Länsikatu I I 4 Sepänkatu 20 1 1 1 1 20 0 20 21 2 2 24 22 3 2 1 1 rp2 rp2 rp24 rp23 rp rp2 0 30 40 0 20 0 a le p I 0 SEPÄNKATU LOUHELANKATU LÄNSIKATU 43300 400 43400 400 IV AK ASEMAKAAVAMERKINNÄT

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Keskusta (kaupunginosa 3) kortteli 14, tontit 6, 8 ja 9 ja ympäröivät katualueet Hämeensaarentie 2 6

Keskusta (kaupunginosa 3) kortteli 14, tontit 6, 8 ja 9 ja ympäröivät katualueet Hämeensaarentie 2 6 KAUPUNKRAKENNEPALVELUT KAAVOTUS HML/2062/10.02.03.01/2018 Kaavan nro: 2556 1(5) 2556 ENGELNRANTA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLSTUMS JA ARVONTSUUNNTELMA Keskusta (kaupunginosa 3) kortteli 14, tontit 6, 8 ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU

ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU ORIVEDEN KESKUSTA-ALUEEN LIIKETONTTIA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU HANKKEEN KUVAUS 09.05.2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Yleistä... 3 2. Tarjouskilpailu... 4 2.1 Tarjouskilpailun ehdot... 4 2.2 Tarjouksessa pyydetään

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS 22.9.2017 KUOPION KAUPUNKI 1. Yleistä Kuopion kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kuopion kaupungin

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

LIITE 2/ Kauppakatu ma-yp AKP ap/3as 1ap/80Km2 1ap/80Rm2 1ap/140Pm2 III (2-29-6) sr-13.

LIITE 2/ Kauppakatu ma-yp AKP ap/3as 1ap/80Km2 1ap/80Rm2 1ap/140Pm2 III (2-29-6) sr-13. Snellmaninkatu Vahtivuorenkatu Kauppakatu 8.0 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.8 8.9 8. 8.9 8. 8.8 8. 8. 8.9 8.8 8. 8.9 8. 8. 8.8 8. 8. 8. 8. 8. 8. K/ 9 0 9 pp 000 +9.0 +9. IV III II +00.0/tt

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Kilpailukutsu Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu 01.10.2015

Kokkolan kaupunki Kilpailukutsu Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu 01.10.2015 01.10.2015 vpk Kokkolan kaupunki Kilpailukutsu Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu 01.10.2015 1 Kilpailukutsu Kokkolan kaupunki järjestää Rautatientorin ja linja-autoaseman

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asukastilaisuus 5.4.2018 Taustaa - Rakuunamäen ydinalue poistumassa Puolustusvoimien käytöstä toimintojen siirtyessä Leirikentän alueelle > Asema- ja yleiskaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

Mittakaava: 1: m. Laukaan kunta

Mittakaava: 1: m. Laukaan kunta Laukaan kunta Mittakaava: 1:2000 50 m Kataanmäen asemakaavamääräykset: Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen korttelialue. Rakennussuunnittelussa on otettava

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOTONTTI LAHDESSA

MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOTONTTI LAHDESSA MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOTONTTI LAHDESSA Rautatienkatu 2 LAHTI TARJOUSPYYNTÖ Senaatti-kiinteistöt pyytää tarjouksia asuinkerrostalotontista Lahdessa, osoitteessa Rautatienkatu 2 sijaitsevasta asemakaan A-2696

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Ahjotie RAATEKANKAANTIE 5:218. mp-1. ajo. ajo. ajo TKL. avo RAHTIKATU. e=0.35 TELITIE. Telitie. ajo. ajo 21 RAATEKANGAS TKL. II e=0.40. avo.

Ahjotie RAATEKANKAANTIE 5:218. mp-1. ajo. ajo. ajo TKL. avo RAHTIKATU. e=0.35 TELITIE. Telitie. ajo. ajo 21 RAATEKANGAS TKL. II e=0.40. avo. 0 : : Ahjotie Telitie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 TELITIE RAHTIKATU RAATEKANKAANTIE e=0.0 e=0. mp- RAATEKANGAS EV ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET EV 0000 Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten

Lisätiedot

Keskusta (kaupunginosa 3) kortteli 14, tontit 6, 8 ja 9 (Hämeensaarentie 2 6), kortteli 16, tontit 5 ja 6 sekä katualueet

Keskusta (kaupunginosa 3) kortteli 14, tontit 6, 8 ja 9 (Hämeensaarentie 2 6), kortteli 16, tontit 5 ja 6 sekä katualueet KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS HML/2062/10.02.03.01/2018 Kaavan nro: 2556 1(9) 2556 ENGELINRANTA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2019 Keskusta (kaupunginosa 3) kortteli

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

RAJALA JALASJÄRVI YMPARISTOTAITO OY JALASJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000 LUONNOS AIR-IX SUUNNITTELU OULUSSA

RAJALA JALASJÄRVI YMPARISTOTAITO OY JALASJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000 LUONNOS AIR-IX SUUNNITTELU OULUSSA RAJALA JALASJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000 LUONNOS OULUSSA 11.2.2005. RIITTA YRJÄNHEIKKI ARKKITEHTI SAFA, YKS-177 MIKKO KORHONEN ARKKIT.YO AIR-IX SUUNNITTELU YMPARISTOTAITO OY JALASJÄRVEN

Lisätiedot

III IV I III III III. Torikatu. Rantakatu III. Yläsatamakatu III III III SAIRAALAKATU. lpa-ajo TORIKATU ik-1.

III IV I III III III. Torikatu. Rantakatu III. Yläsatamakatu III III III SAIRAALAKATU. lpa-ajo TORIKATU ik-1. 9 7 2 10 7 Yläsatamakatu Torikatu Rantakatu I Konservatorio 79 81 0 202 13 21 23 21 1 2 24 7 3 1 1 1 1 39 1 4 4 19 21 23 24 2 2 17 8 2 24 10 20 18 8 19 9 9 10 1 13 1 13 18 2 2 SAIRAALAKATU YLÄSATAMAKATU

Lisätiedot

Nahkurintorin alueen kehittämisen kumppanuushaku

Nahkurintorin alueen kehittämisen kumppanuushaku Nahkurintorin alueen kehittämisen kumppanuushaku Kumppanuushaun kaavalliset lähtökohdat ja alueen käytön tavoitteet Nahkurintorin alue sijaitsee Lohjan kaupunkikeskustan kaupallisella ydinalueella. Kehittämisalue

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT-KAAVOITUS (4)

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT-KAAVOITUS (4) KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT-KAAVOITUS 29.1.2019 1(4) HAUHON KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 12 TONTIT 5 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 17 TONTTI 2 (kiinteistöt 109-449-4-185, 109-449-4-57, 109-449-6-143, 109-449-6-1,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Myyr York Downtown kilpailu. Asukastilaisuus , Kilterin koulu Asemakaavasuunnittelija Anne Olkkola

Myyr York Downtown kilpailu. Asukastilaisuus , Kilterin koulu Asemakaavasuunnittelija Anne Olkkola Myyr York Downtown kilpailu Asukastilaisuus 4.3.2019, Kilterin koulu Asemakaavasuunnittelija Anne Olkkola Kilpailun tavoite ja aluerajaus Citycon Oyj, SATO Oyj, SRV Yhtiöt Oyj, Taitokaari Oy ja Vantaan

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

VUORIPOJA NKATU 4, L A H TI

VUORIPOJA NKATU 4, L A H TI S E N A A T T I M Y Y : VUORIPOJA NKATU 4, L A H TI R A K E N N U S PA I K K A L A H D E N N I E M E S S Ä Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Vuoripojankatu 4 SISÄLLYSLUET TELO 1. Johdanto 2. Kohteen

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO

Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO 1 MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO Sijainti kartalla ja kiinteistön karttaote Tietoja Kiinteistötunnus 734-3-17-2 Kiinteistön pinta-ala 15.227 m2 Tehokkuus e=1,5 Rakennuksen kerrosala noin 5.700 m2 Kiinteistövero

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET - MATINMÄKI

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET - MATINMÄKI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET - MATINMÄKI Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.046 4.041 5.011 Erillispientalojen korttelialue. Asuinrakennuksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

TIKKUTEHTAANTIE 1 40800 JYVÄSKYLÄ

TIKKUTEHTAANTIE 1 40800 JYVÄSKYLÄ TIKKUTEHTAANTIE 1 40800 JYVÄSKYLÄ TOIMISTORAKENNUS TONTTEINEEN Maa pinta-ala: 1,9 ha Rakennukset: 8.300 m 2 KEHITYSKOHDE Kaupan kohteena on kaksi (2) kiinteistöä rakennuksineen Osoite: Tikkutehtaantie

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE.

3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE. ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. ALUEELLA ON OTETTAVA HUOMIOON, ETTÄ KULTTUURIHISTORIAN JA KAUPUNKIKUVAN KANNALTA MERKITTÄVÄT VANHAT RAKENNUKSET SÄILYVÄT. UUDISRAKENNETTAESSA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus KILPAILUKUTSU Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu 1. Kilpailun järjestäjä Kouvolan kaupunki 2. Osallistumisoikeus Aalto yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri, Otaniemi Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki.

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyyntö Tietolan alueen tonttien luovutuksesta *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyynnön sisältö Yleistä

Lisätiedot

SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ

SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ RANTALAN PAPPILAN ALUE SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ 1 1. Kaavatilanne 1.1 Maakuntakaava Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu YM:ssä 7.12.2011. Terveyskampuksen

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: TONTTI NRO 10-43-3 Asuinkerrostalojen korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa matkailua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

107.3 LIITE 2/1 1 T11 T pp/t. ajo. Hatsalankatu. pp/h pp/t pp/h ma-yp pp/t.

107.3 LIITE 2/1 1 T11 T pp/t. ajo. Hatsalankatu. pp/h pp/t pp/h ma-yp pp/t. K K/ K/ -990-0 - Hatsalankatu Torikatu Hatsalanka Tulliportin istokatu Savonkatu Puistokatu Kauppakatu 0. 00. 0. 0. 0.0 0. 0. 0.0 0.0 0.9 0.8 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.9 0. 99. 0.0 0. 0. 0. 0. 0.9 0. 0.0

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI Sastamalan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistaman tontin myymistä varten. Sastamalan kaupunki tarjoaa ostettavaksi tontin ikäihmisten asumispalveluiden

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS

TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS Sanna Seppänen I maankäytön suunnittelija I 4.2.2019 SISÄLTÖ Tavoitteet Lähtötiedot Kaavaluonnos Kaavaprosessi ja vaikuttaminen TAVOITTEET Tavoitteet:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot