PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4."

Transkriptio

1 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m rp rp60 rp p p p p p6 p p p p p p p66 p6 p0 p p60 p6 p6 p p6 p p p0 p p p p p p p p p p p rp rp p rp p p p rp0 p p p p p p 0 00 mp PIENNARPUISTO AKSELIKUJA KUORMAAJANTIE TRUKKITIE NOSTINTIE NOKKAKÄRRINTIE RULLAKKOTIE KIPPITIE PAPINKANKAANPUISTO PAPINKANKAANPUISTO y-katu PAPINKANKAANTIE e=0. III AKSELITIE PAPINKANGAS EV KM- - LT LR

2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKS KM- - LT LR EV 0000 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa Yhdistetty liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialue Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue Lähivirkistysalue Luonnontilaisena hoidettava lähivirkistysalue Maantien alue Rautatiealue Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue Suojaviheralue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Kaupungin- tai kunnanosan raja Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Osa-alueen raja Ohjeellinen osa-alueen raja Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero Kaupungin- tai kunnanosan numero.

3 PAP 0000 Kaupungin- tai kunnanosan nimi Korttelin numero. AKSELITIE III e= Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Merkintä, jossa roomalainen numero ilmoittaa suurimman sallitun kerrosluvun ja jälkimmäinen luku tätä vastaavan tonttitehokkuuden Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan Rakennusala. 000 Ohjeellinen rakennusala Istutettava alueen osa Katu. 0 Ulkoilureitti, yhteys sitova, sijainti ohjeellinen. y-katu 000 Alueen ylittävä katuyhteys Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. 000 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. mp 000 Maisemallisesti merkittävä puu, joka on rakennus- ym. hankkeissa otettava huomioon.

4 YLEIS MÄÄRÄYKS:. Tontin rajoittuessa Papinkankaantiehen, Kuormaajantiehen, Akselikujaan, Akselitiehen tai Imatrantiehen, kadulle näkyvät rakennukset on suunniteltava julkisivuiltaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi.. Tontit on aidattava korttelirajoiltaan lukuunottamatta katualueeseen rajoittuvia sivuja.. Tontin katu- tai tiealueen puoleiselle istutettavalle alueen osalle on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden välimatka on enintään seitsemän metriä.. Imatrantien viereisen suojaviheralueen puusto on pääpiirteittäin säilytettävä.. Imatrantien viereiselle suojaviheralueelle ei saa sijoittaa mainoslaitteita. 6. KM- -korttelialueelle rakennettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden on oltava kaupan laatu huomioon ottaen sellaisia, että ne voivat perustellusta syystä sijaita keskusta-alueen ulkopuolella, kuten: - moottoriajoneuvojen kauppa sekä niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppa - rengaskauppa - vene- ja veneilytarvikkeiden kauppa - matkailuvaunujen kauppa - huonekalukauppa - rauta-, rakennustarvike- ja sisustustarvikekauppa - maatalous- ja puutarha-alan kauppa - kodintekniikkakauppa AUTOPYSÄKÖINTIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKS:. Teollisuuslaitokset ja varastot: Yksi autopaikka kerrosalan 00 k-m kohden.. KM- -korttelialueet: Yksi autopaikka kerrosalan alkavaa 0 k-m kohden.. Liikehuoneistot ja toimistot - korttelialueilla: Yksi autopaikka kerrosalan alkavaa 0 k-m kohden. POLKUPYÖRÄPYSÄKÖINTIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKS:. Polkupyöräpaikkoja on varattava tontille vähintään seuraavasti: - KM- -korttelialue: Yksi polkupyöräpaikka kerrosalan 00 k-m kohden - liiketilat ja toimistot: Yksi polkupyöräpaikka kerrosalan 0 k-m kohden - teollisuus- ja varastorakennukset: Yksi polkupyöräpaikka kerrosalan 00 k-m kohden. Vähintään puolet polkupyöräpaikoista on katettava.. Polkupyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäyntien välittömään läheisyyteen.. Jalankululle ja polkupyöräilylle on rakennettava turvalliset kulkuyhteydet katualueelta rakennusten pääsisäänkäynneille.

5 Pohjakartta kaavoitusmittausasetuksen (/) mukainen Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Timo Lajunen kaupungingeodeetti Mikko Kärkkäinen kaupunginlakimies KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU Papinkankaan kaupunginosan kortteleiden - 6 sekä liikenne-, katu-, virkistys- ja erityisaluiden asemakaava. Papinkankaan työpaikka-alue KRAKLK KH Asemakaavan voimaantulo Näht KV Pvm..0 Mk : 000 Arkisto Suunn. Juha Pasma / 66 Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Piirt. Heini Sorsa