Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI15X3)

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI15X3)"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI15X3) code name sum INRAA15XYDIN-1000 Ydinosaaminen 212 INRAA15XRA Insinööriopiskelijaksi kasvu 15 RA0101 Opiskelijana HAMKissa 3 3 RA0102 Työturvallisuus 3 3 RA0103 Laskento 3 3 RA0104 Viestintä 1 1 RA0105 Projekti 5 5 INRAA15XRA Rakentamisen perusteet 15 RA0201 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 1 1 RA0202 Rakennusmateriaalit 3 3 RA0203 CAD ja tietomallit 6 6 RA0204 Viestintä 2 2 RA0205 Rakentamisen fysiikan perusteet 3 3 INRAA15XRA Pientalorakentaminen 15 RA0301 Pientalojen rakenteet 2 2 RA0302 Pientalon LVIS- ja energiatekniikka 2 2 RA0303 Pientalohankkeen toteutus 2 2 RA0304 Betonimateriaalitekniikka 3 3 RA0305 CAD ja tietomallinnus 2 2 RA0306 Rakennusainekemia 2 2 RA0307 English for Engineers 2 2 INRAA15XRA Infrarakentamisen perusteet 15 RA0401 Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet 3 3 RA0402 Yhdyskuntarakentamisen perusteet 2 2 RA0403 Ympäristötekniikan perusteet 3 3 RA0404 Kartat ja laskelmat 3 3 RA0405 Geometria ja lineaarialgebra 3 3 RA0406 English for Engineers 1 1 INRAA15XRA Rakenteiden mitoituksen perusteet 15 RA0501 Statiikka ja lujuusoppi 3 3 RA0502 Omakotitalon kantavat rakenteet 5 5 RA0503 Betonirakenteiden suunnittelu 4 4 RA0504 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 INRAA15XRA Asuin- ja infrarakentaminen 15 RA0601 Rakenneratkaisut 3 3 Sivu 1 / 19

2 RA0602 Betonityöt 2 2 RA0603 Kerrostalon tietomallinnus/bim 3 3 RA0604 Hankkeen kustannuslaskenta 2 2 RA0605 Pohjarakentaminen 2 2 RA0606 Maarakennustyöt 3 3 INRAA15XRA Liikerakentaminen 15 RA0701 Teollisuus- ja liikerakennusten rakenteet 2 2 RA0702 LVIS- ja energiatekniikka 1 1 RA0703 Teräsrakenteiden mitoitus 3 3 RA0704 Tietomallinnus liikerakentamisessa 3 3 RA0705 Lämpö-, kosteus-, ääni- ja palotekniset määräykset 3 3 RA00BI90 Matematiikka 4; funktiot ja tilastolliset menetelmät 3 3 INRAA15XYDIN-1003 Liikenne ja maankäyttö 15 RA00BI91 Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 0 RA00BI95 Katu- ja tiesuunnittelu 0 RA00BI94 Liikennesuunnittelu ja -turvallisuus 0 RA00BI90 Matematiikka 4; funktiot ja tilastolliset menetelmät 0 INRAA15XRA Betonirakenteiden suunnittelu 15 RA0901 Teräsbetonirakenteiden mitoitus 3 3 RA0902 Betonielementtirakenteet 3 3 RA0903 Betonirakenteiden tietomallinnus 2 2 RA0904 Mekaniikka 3 3 RA0905 Kokousviestintä 2 2 RA00BF53 Ruotsin kielen perusteet 2 2 INRAA15XYDIN-1001 Rakennushankeen johtaminen 15 RA1001 Työnjohto ja esimiestoiminta 3 3 RA1002 Rakennustyömaan projektisuunnitelma 2 2 RA1004 Tehtävä- ja viikkosuunnittelun perusteet 3 3 RA1003 Rakennustyömaan turvallisuus 3 3 RA0905 Kokousviestintä 2 2 RA00BF53 Ruotsin kielen perusteet 2 2 INRAA15XRA Korjausrakentaminen 17 RA00BC10 Korjausrakentamisen rakennusfysiikka 3 3 RA00BC11 Rakenteet ja niiden vauriot 3 3 RA00BC12 Korjausrakentamisen suunnittelu (BIM) 3 3 RA00BC13 RA00BC18 Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset ja tutkimusmenetelmät Energiatehokkuuden parantaminen korjauskohteissa Opetussuunnitelma RA0906 English for Construction Engineers 2 2 Sivu 2 / 19

3 INRAA15XRA Kenttäanalytiikka 15 RA00BM30 Maaperätutkimus ja näytteenotto 0 RA00BM32 Ympäristökemia ja mikrobiologia 0 RA00BM33 Pilaantuneiden maiden puhdistusmenetelmät 0 RA00BM34 Pilaantuneiden maiden puhdistusprojektien suunnittelu- ja lupaprosessit RA0906 English for Construction Engineers 0 INRAA15XHAR Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu 30 RA00BF82 Harjoittelu RA00BF83 Harjoittelu RA00BF84 Harjoittelu INRAA15XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 INRAA15XRA Teräsrakenteiden suunnittelu 15 RA00BF60 Design of Steel Structures 3 3 RA00BM25 Fundamentals in Finite Element Analysis 3 3 RA00BM28 Tietomallinnus teräsrakenteiden suunnittelussa 2 2 RA00BF63 Todennäköisyyslaskenta ja tilastolliset menetelmät 1 1 RA00BM27 Mekaniikka RA00BC20 Svenska för byggingenjörer 3 3 INRAA15XPROFILOIVA-1001 Rakennushankkeen toteutuksen yleissuunnittelu 15 RA00BF64 Työmaasuunnittelu (BIM) 3 3 RA00BK86 Hankkeen ajallinen suunnittelu 2 2 RA00BF66 Hankinta ja logistiikka 3 3 RA00BF68 Määrä- ja kustannuslaskenta 2 2 RA00BF67 Sopimukset rakentamisessa 2 2 RA00BC20 Svenska för byggingenjörer 3 3 INRAA15XRA Korjausrakentamishankkeen suunnittelu 15 RA00BF69 Talotekniikkakorjauksen toteutuksen suunnittelu 2 2 RA00BF70 Rakennuksen rungon ja vaipan korjauksen suunnittelu RA00BF71 Projektin viestintä ja asiakaspalvelu 2 2 RA00BF72 Rakennusfysiikka RA00BF73 Korjaushankkeen LVIS 2 2 RA00BF74 INRAA15XRA RA00BF80 Korjaushankkeen kustannushallinta ja laadunvarmistus Yhdyskuntateknisen korjaushankkeen suunnittelu Vesihuollon saneerauskohteen suunnittelu ja toteutus 3 3 RA00BF79 Tiesaneerauksen suunnittelu ja toteutus 0 RA00BF71 Projektin viestintä ja asiakaspalvelu 0 Sivu 3 / 19 Opetussuunnitelma 15 0

4 RA00BF81 Rakennusfysiikka infrarakentamisessa 0 RA00BF74 Korjaushankkeen kustannushallinta ja laadunvarmistus INRAA15XRA Puurakenteiden suunnittelu 15 RA00BF76 Puurakenteiden mitoitus 6 6 RA00BF77 Puurakenteiden tietomallinnus (BIM) 3 3 RA00BF78 Mekaniikka INRAA15XRA Rakennushankkeen hallinta ja johtaminen käytännössä Opetussuunnitelma RA00BI98 Työpaikkaprojekti INRAA15X Kehittyvä osaaja 0 INRAA15X Opinnäytetyö Opinnäytetyö INRAA15XYDIN-1000 Ydinosaaminen: 212 op INRAA15XRA Insinööriopiskelijaksi kasvu: 15 op Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja toiminnastaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Osaa toimia vastuullisesti HAMKin oppimisympäristöissä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä Tuntee rakennusalan ja sen työtehtävät monikansallisessa toimintaympäristössä Osaa viestiä tavoitteellisesti opiskelijana ja työyhteisön jäsenenä sekä kasvokkain että verkossa Soveltaa matematiikan perustyökaluja alan ongelmanratkaisussa RA0101 Opiskelijana HAMKissa: 3 op Rakennusalan toimintaympäristö 15 op Tavoitteet: Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja toiminnastaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Osaa toimia vastuullisesti HAMKin oppimisympäristöissä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä Tuntee rakennusalan ja sen työtehtävät monikansallisessa toimintaympäristössä Osaa viestiä tavoitteellisesti opiskelijana ja työyhteisön jäsenenä sekä kasvokkain että verkossa Soveltaa matematiikan perustyökaluja alan ongelmanratkaisussa RA0102 Työturvallisuus: 3 op Tämä teema on osa Insinööriksiopiskelijaksi kasvu Sivu 4 / 19

5 RA0103 Laskento: 3 op Tämä teema on osa Insinööriksiopiskelijaksi kasvu RA0104 Viestintä: 1 op Tämä teema on osa Insinööriksiopiskelijaksi kasvu RA0105 Projekti: 5 op Tämä teema on osa Insinööriksiopiskelijaksi kasvu INRAA15XRA Rakentamisen perusteet: 15 op Tuntee alan peruskäsitteet ja keskeiset toimintatavat. Ymmärtää alan perusterminologian ja osaa lukea alan perusdokumentteja Osaa hakea tietoa alan vakiintuneista tietolähteistä ja tietomalleista Ymmärtää keskeisten fysikaalisten ilmiöiden merkityksen rakentamiselle RA0201 Arkkitehtuuri ja rakentaminen: 1 op Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet RA0202 Rakennusmateriaalit: 3 op Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet RA0203 CAD ja tietomallit: 6 op Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet RA0204 Viestintä: 2 op Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet Sivu 5 / 19

6 RA0205 Rakentamisen fysiikan perusteet: 3 op Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet INRAA15XRA Pientalorakentaminen: 15 op Opiskelija tuntee pientalorakentamisessa käytettävät rakenteet ja materiaalit sekä pystyy perustelemaan niiden valintoja. Osaa soveltaa rakennusalan ammatillista tietoa pientalojen rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä Hahmottaa hankkeen kulun ja tietää rakentamisprosessin vaiheet Osaa hyödyntää valmista tietomallia ja laatia CAD-suunnitelmia Tuntee betonin valmistuksen ja käytön Osaa kommunikoida englanniksi työelämään ja opintoihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa RA0301 Pientalojen rakenteet: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0302 Pientalon LVIS- ja energiatekniikka: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0303 Pientalohankkeen toteutus: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0304 Betonimateriaalitekniikka: 3 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0305 CAD ja tietomallinnus: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0306 Rakennusainekemia: 2 op Sivu 6 / 19

7 Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0307 English for Engineers: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen INRAA15XRA Infrarakentamisen perusteet: 15 op Osaa nykyaikaisen yhdyskuntasuunnittelun periaatteet. Osaa pohjatutkimusmenetelmät ja maalajien määrityksen Tuntee kartat, kaavoituksen periaatteet ja osaa hyödyntää kaavoja Ymmärtää rakentamisen ympäristövaikutukset Osaa soveltaa taso- ja avaruusgeometriaa laskelmissa RA0401 Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet: 3 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0402 Yhdyskuntarakentamisen perusteet: 2 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee pientalorakentamisessa käytettävät rakenteet ja materiaalit sekä pystyy perustelemaan niiden valintoja. Tuntee kaavoituksen periaatteet ja osaa hyödyntää kaavoja Osaa soveltaa rakennusalan ammatillista tietoa pientalojen rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä Hahmottaa hankkeen kulun ja tietää rakentamisprosessin vaiheet Osaa hyödyntää valmista tietomallia ja laatia CAD-suunnitelmia Tuntee betonin valmistuksen ja käytön Osaa kommunikoida englanniksi työelämään ja opintoihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0403 Ympäristötekniikan perusteet: 3 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0404 Kartat ja laskelmat: 3 op Sivu 7 / 19

8 Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0405 Geometria ja lineaarialgebra: 3 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0406 English for Engineers: 1 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet INRAA15XRA Rakenteiden mitoituksen perusteet: 15 op Opiskelija osaa rakenteiden mitoituksen perusteet. Osaa statiikan ja lujuusopin perusteet Osaa mitoittaa pientalon yksinkertaiset kantavat rakenteet Osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskentaa omaan ammattialaansa RA0501 Statiikka ja lujuusoppi: 3 op Opiskelija osaa rakenteiden mitoituksen perusteet Osaa statiikan ja lujuusopin perusteet Osaa mitoittaa pientalon yksinkertaiset kantavat rakenteet Tuntee betonitöiden työvaiheet ja -menetelmät Tämä teema on osa Rakenteiden mitoituksen perusteet RA0502 Omakotitalon kantavat rakenteet: 5 op Tämä teema on osa Rakenteiden mitoituksen perusteet RA0503 Betonirakenteiden suunnittelu: 4 op Tämä teema on osa Rakenteiden mitoituksen perusteet RA0504 Differentiaali- ja integraalilaskenta: 3 op Sivu 8 / 19

9 Tämä teema on osa Rakenteiden mitoituksen perusteet INRAA15XRA Asuin- ja infrarakentaminen: 15 op Opiskelija osaa isojen rakennushankkeiden asioita kokonaisvaltaisesti. Tuntee rakenneratkaisut, perustus-, runko- ja talotekniset järjestelmät, rakennusmateriaalit ja - koneet Käyttää alan tietokonesovelluksia erilaisten suunnitelmien laadinnassa Tuntee betonitöiden työvaiheet ja -menetelmät Osaa määrittää hankkeen eri vaiheiden kustannusraamit RA0601 Rakenneratkaisut: 3 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0602 Betonityöt: 2 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0603 Kerrostalon tietomallinnus/bim: 3 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0604 Hankkeen kustannuslaskenta: 2 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0605 Pohjarakentaminen: 2 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0606 Maarakennustyöt: 3 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen INRAA15XRA Liikerakentaminen: 15 op Sivu 9 / 19

10 Opiskelija osaa teollisuus- ja liikerakennushankkeiden asioita kokonaisvaltaisesti. Tuntee teollisuus- ja liikerakentamisen rakenneratkaisut, perustus- ja runkojärjestelmät ja materiaalit Osaa talotekniset järjestelmät ja energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Käyttää alan tietokonesovelluksia erilaisten suunnitelmien laadinnassa Osaa mitoittaa yksinkertaiset teräsrakenteet Soveltaa erilaisia matemaattisia menetelmiä ja ohjelmistoja oman ammattialansa ongelman ratkaisussa RA0701 Teollisuus- ja liikerakennusten rakenteet: 2 op Opiskelija osaa teollisuus- ja liikerakennushankkeiden asioita kokonaisvaltaisesti Tuntee teollisuus- ja liikerakentamisen rakenneratkaisut, perustus- ja runkojärjestelmät ja materiaalit Osaa talotekniset järjestelmät ja energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Käyttää alan tietokonesovelluksia erilaisten suunnitelmien laadinnassa Osaa mitoittaa yksinkertaiset teräsrakenteet Soveltaa erilaisia matemaattisia menetelmiä ja ohjelmistoja oman ammattialansa ongelman ratkaisussa Tämä teema on osa Liikerakentaminen RA0702 LVIS- ja energiatekniikka: 1 op Tämä teema on osa RA0703 Teräsrakenteiden mitoitus: 3 op Tämä teema on osa RA0704 Tietomallinnus liikerakentamisessa: 3 op Tämä teema on osa RA0705 Lämpö-, kosteus-, ääni- ja palotekniset määräykset: 3 op Tämä teema on osa Sivu 10 / 19

11 RA00BI90 Matematiikka 4; funktiot ja tilastolliset menetelmät: 3 op INRAA15XYDIN-1003 Liikenne ja maankäyttö: 15 op Opiskelija tuntee kaavoitusjärjestelmän ja osaa kytkeä siihen liikennealan suunnittelun eri tasot. Opiskelija omaa perustiedot teiden ja katujen suunnittelusta. Tuntee kaavoitusjärjestelmän sekä yhdyskuntasuunnittelun merkityksen Ymmärtää liikenneverkon suunnittelun periaatteet Osaa tulkita ja laatia katu- ja tiesuunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja suunnitelmia Osaa arvioida ja ottaa huomioon liikenneturvallisuusnäkökulmat suunnittelussa RA00BI91 Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus: 4 op Opiskelija tuntee kaavoitusjärjestelmän ja osaa kytkeä siihen liikennealan suunnittelun eri tasot. Opiskelija omaa perustiedot teiden ja katujen suunnittelusta. Tuntee kaavoitusjärjestelmän sekä yhdyskuntasuunnittelun merkityksen Ymmärtää liikenneverkon suunnittelun periaatteet Osaa tulkita ja laatia katu- ja tiesuunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja suunnitelmia Osaa arvioida ja ottaa huomioon liikenneturvallisuusnäkökulmat suunnittelussa RA00BI95 Katu- ja tiesuunnittelu: 6 op RA00BI94 Liikennesuunnittelu ja -turvallisuus: 2 op RA00BI90 Matematiikka 4; funktiot ja tilastolliset menetelmät: 3 op INRAA15XRA Betonirakenteiden suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa A-luokan teräsbetonirakenteiden mitoituksen. Tuntee teräsbetonin toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan teräsbetonirakenteet Tuntee betonielementtirakenteiden perusteet Hahmottaa rakenteiden kimmoisen ja plastisen käyttäytymisen Kommunikoi englanniksi suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteissa RA0901 Teräsbetonirakenteiden mitoitus: 3 op Opiskelija osaa A-luokan teräsbetonirakenteiden mitoituksen. Sivu 11 / 19

12 Tuntee teräsbetonin toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan teräsbetonirakenteet Tuntee betonielementtirakenteiden perusteet Hahmottaa rakenteiden kimmoisen ja plastisen käyttäytymisen Hallitsee Ruotsin kielen perusteet Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA0902 Betonielementtirakenteet: 3 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA0903 Betonirakenteiden tietomallinnus: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA0904 Mekaniikka: 3 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA0905 Kokousviestintä: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA00BF53 Ruotsin kielen perusteet: 2 op INRAA15XYDIN-1001 Rakennushankeen johtaminen: 15 op RA1001 Työnjohto ja esimiestoiminta: 3 op Ymmärtää talonrakennushankkeen johtamisen kokonaisuuden, laadun muodostumisen ja osaa toimia jäsenenä työryhmässä. Tuntee työnjohtajan tehtävät ja velvoitteet Osaa laatia tarkentavia ennakkosuunnitelmia Osaa toimia ryhmän ohjaajana ja kehittää esimiestaitojaan Hallitsee Ruotsin kielen perusteet Tämä teema on osa Talonrakennushankkeen Sivu 12 / 19

13 RA1002 Rakennustyömaan projektisuunnitelma: 2 op Tämä teema on osa Talonrakennushankkeen RA1004 Tehtävä- ja viikkosuunnittelun perusteet: 3 op Tämä teema on osa Talonrakennushankkeen RA1003 Rakennustyömaan turvallisuus: 3 op Tämä teema on osa Talonrakennushankkeen RA0905 Kokousviestintä: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA00BF53 Ruotsin kielen perusteet: 2 op INRAA15XRA Korjausrakentaminen: 17 op Opiskelija ymmärtää rakennusfysiikan keskeiset käsitteet ja niiden vaikutuksen asumisterveyteen ja energiatehokkuuteen. Opiskelija tuntee rakenteiden vaurioitumisen ja osaa valita tarkoituksenmukaiset korjaustavat. Tuntee eri aikakausien rakenteet sekä niiden tavallisimmat vauriot ja korjaustavat Ymmärtää rakennusfysiikan peruskäsitteet ja niiden merkityksen laadukkaalle ja terveelliselle rakentamiselle ja asumiselle Osaa laatia suunnitelmia energiatehokkuuden parantamiseksi Kommunikoi ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteissa RA00BC10 Korjausrakentamisen rakennusfysiikka: 3 op Opiskelija ymmärtää rakennusfysiikan keskeiset käsitteet ja niiden vaikutuksen asumisterveyteen ja energiatehokkuuteen. Opiskelija tuntee rakenteiden vaurioitumisen ja osaa valita tarkoituksenmukaiset korjaustavat. Tuntee eri aikakausien rakenteet sekä niiden tavallisimmat vauriot ja korjaustavat Ymmärtää rakennusfysiikan peruskäsitteet ja niiden merkityksen laadukkaalle ja terveelliselle rakentamiselle ja asumiselle Osaa laatia suunnitelmia energiatehokkuuden parantamiseksi Sivu 13 / 19

14 RA00BC11 Rakenteet ja niiden vauriot: 3 op RA00BC12 Korjausrakentamisen suunnittelu (BIM): 3 op RA00BC13 Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset ja tutkimusmenetelmät: 4 op RA00BC18 Energiatehokkuuden parantaminen korjauskohteissa: 2 op RA0906 English for Construction Engineers: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden INRAA15XRA Kenttäanalytiikka: 15 op Osaa yleisimmät maasto- ja laboratorioanalytiikan menetelmät. Tuntee yleisimmät päästöjen mittausmenetelmät Osaa ottaa näytteitä ja analysoida ne ryhmän jäsenenä Osaa itsenäisesti tulkita ja hyödyntää tuloksia käytännössä Kommunikoi ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteissa RA00BM30 Maaperätutkimus ja näytteenotto: 3 op RA00BM32 Ympäristökemia ja mikrobiologia: 4 op RA00BM33 Pilaantuneiden maiden puhdistusmenetelmät: 3 op RA00BM34 Pilaantuneiden maiden puhdistusprojektien suunnittelu- ja lupaprosessit: 3 op RA0906 English for Construction Engineers: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden INRAA15XHAR Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu: 30 op RA00BF82 Harjoittelu 1: 10 op Sivu 14 / 19

15 RA00BF83 Harjoittelu 2: 10 op RA00BF84 Harjoittelu 3: 10 op INRAA15XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA: 90 op INRAA15XRA Teräsrakenteiden suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa A-luokan teräsrakenteiden mitoituksen. Osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan teräsrakenteet Osaa soveltaa elementtimenetelmää rakenteiden mekaniikassa Osaa soveltaa todennäköisyys- ja tilastolaskentaa ammattialansa ongelman ratkaisussa RA00BF60 Design of Steel Structures: 3 op Steel Structures 1, 15 cr Student is able to design steel structures. Able to design basic components of steel structures Able to apply the finite element method in construction mechanics Able to apply matrix calculus in solving problems concerning construction engineering RA00BM25 Fundamentals in Finite Element Analysis: 3 op RA00BM28 Tietomallinnus teräsrakenteiden suunnittelussa: 2 op RA00BF63 Todennäköisyyslaskenta ja tilastolliset menetelmät: 1 op RA00BM27 Mekaniikka 2: 3 op RA00BC20 Svenska för byggingenjörer: 3 op INRAA15XPROFILOIVA-1001 Rakennushankkeen toteutuksen yleissuunnittelu: 15 op RA00BF64 Työmaasuunnittelu (BIM): 3 op Opiskelija hallitsee talonrakennushankkeen yleissuunnittelun perusteet. Sivu 15 / 19

16 Osaa laatia talonrakennushankkeen yleissuunnitelmat Tuntee työlainsäädännön sisällön tuntee hankintatoimen käytännöt ja hallitsee työmaan logistiikan Osaa laatia hankkeen tarjousvaiheen kustannusarvion ja hyödyntää tietomallia määrälaskennassa Osaa soveltaa todennäköisyys- ja tilastolaskentaa ammattialansa ongelman ratkaisussa RA00BK86 Hankkeen ajallinen suunnittelu: 2 op RA00BF66 Hankinta ja logistiikka: 3 op RA00BF68 Määrä- ja kustannuslaskenta: 2 op RA00BF67 Sopimukset rakentamisessa: 2 op RA00BC20 Svenska för byggingenjörer: 3 op INRAA15XRA Korjausrakentamishankkeen suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti korjausrakentamishankkeessa työnjohtotiimissä. Osaa laatia asuinkerrostalon korjaushankkeiden tuotantosuunnitelmia Osaa laatia korjaushankkeiden kustannuslaskelmia tietomalleja hyödyntäen Osaa toimia rakennusalan asiakaspalvelutehtävissä ja viestiä sujuvasti Tuntee korjausrakennushankkeeseen liittyvää LVIS-tekniikkaa ja osaa sovittaa yhteen eri urakoitsijoiden töitä RA00BF69 Talotekniikkakorjauksen toteutuksen suunnittelu: 2 op Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti korjausrakentamishankkeessa työnjohtotiimissä. Osaa laatia asuinkerrostalon korjaushankkeiden tuotantosuunnitelmia Osaa laatia korjaushankkeiden kustannuslaskelmia tietomalleja hyödyntäen Osaa toimia rakennusalan asiakaspalvelutehtävissä ja viestiä sujuvasti Tuntee korjausrakennushankkeeseen liittyvää LVIS-tekniikkaa ja osaa sovittaa yhteen eri urakoitsijoiden töitä RA00BF70 Rakennuksen rungon ja vaipan korjauksen suunnittelu: 3 op RA00BF71 Projektin viestintä ja asiakaspalvelu: 2 op RA00BF72 Rakennusfysiikka 2: 3 op Sivu 16 / 19

17 RA00BF73 Korjaushankkeen LVIS: 2 op RA00BF74 Korjaushankkeen kustannushallinta ja laadunvarmistus: 3 op INRAA15XRA Yhdyskuntateknisen korjaushankkeen suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti saneeraushankkeessa työnjohtotiimissä. Osaa analysoida yhdyskuntateknisten rakenteiden korjaustarpeita Osaa laatia saneeraushankkeen tuotantosuunnitelmia ja kustannuslaskelmia Osaa toimia rakennusalan asiakaspalvelutehtävissä ja viestiä sujuvasti Tuntee teknisten järjestelmien korjausvaihtoehdot ja osaa valita elinkaaren kannalta järkevän toteutustavan RA00BF80 Vesihuollon saneerauskohteen suunnittelu ja toteutus: 4 op Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti saneeraushankkeessa työnjohtotiimissä. Osaa analysoida yhdyskuntateknisten rakenteiden korjaustarpeita Osaa laatia saneeraushankkeen tuotantosuunnitelmia ja kustannuslaskelmia Osaa toimia rakennusalan asiakaspalvelutehtävissä ja viestiä sujuvasti Tuntee teknisten järjestelmien korjausvaihtoehdot ja osaa valita elinkaaren kannalta järkevän toteutustavan RA00BF79 Tiesaneerauksen suunnittelu ja toteutus: 3 op RA00BF71 Projektin viestintä ja asiakaspalvelu: 2 op RA00BF81 Rakennusfysiikka infrarakentamisessa: 3 op RA00BF74 Korjaushankkeen kustannushallinta ja laadunvarmistus: 3 op INRAA15XRA Puurakenteiden suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa A-luokan puurakenteiden mitoituksen. Osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan puurakenteet Hahmottaa rakenteiden stabiiliuden ja värähtelyn perusteet RA00BF76 Puurakenteiden mitoitus: 6 op Sivu 17 / 19

18 Opiskelija osaa A-luokan puurakenteiden mitoituksen. Osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan puurakenteet Hahmottaa rakenteiden stabiiliuden ja värähtelyn perusteet RA00BF77 Puurakenteiden tietomallinnus (BIM): 3 op RA00BF78 Mekaniikka 3: 6 op INRAA15XRA Rakennushankkeen hallinta ja johtaminen käytännössä: 15 op Osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön työtilanteissa. Osaa soveltaa yleisiä rakentamisen suunnittelun ja ohjauksen menetelmiä käytännön työtilanteissa Osaa toimia ryhmässä erilaisissa rooleissa Osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa RA00BI98 Työpaikkaprojekti: 15 op Osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön työtilanteissa. Osaa soveltaa yleisiä rakentamisen suunnittelun ja ohjauksen menetelmiä käytännön työtilanteissa Osaa toimia ryhmässä erilaisissa rooleissa Osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa INRAA15X Kehittyvä osaaja: 0 op INRAA15X Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op KUVAUS Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita. OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia osaa etsiä ja käyttää kriittisesti lähdeaineistoa kunnioittaen immateriaalioikeuksia osaa käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen osaa käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi Sivu 18 / 19

19 osaa toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa osaa arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti hallitsee kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen hallitsee tarkoituksenmukaisen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun Sivu 19 / 19

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI16X3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI16X3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI16X3) code name 1 2 3 4 sum INRAA16XYDIN-1000 Ydinosaaminen 212 INRAA16XRA01-1000 Insinööriopiskelijaksi kasvu 15 RA0101 Opiskelijana

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU14A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU14A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU14A3) code name 1 2 3 4 sum INRAN14AYDIN-1000 Ydinosaaminen 223 INRAN14ARA01-1000 Insinööriopiskelijaksi kasvu 15 RA0101 Opiskelijana

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU15A3) code name 1 2 3 4 sum INRAN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 120 INRAN15ARA01-1000 Insinööriopiskelijaksi kasvu 15 RA0101 Opiskelijana

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU15A6)

Liikennealan ko (INLINU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU15A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU14A6)

Liikennealan ko (INLINU14A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU14A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU15A6)

Liikennealan ko (INLINU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU15A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU14A6)

Liikennealan ko (INLINU14A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU14A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op HUOM! Muutokset voivat olla mahdollisia!

Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op HUOM! Muutokset voivat olla mahdollisia! Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op 22.1.2018-31.5.2019 1. Talonrakennus ja korjausrakentaminen 20 op Kouvola 22.1.-31.7.2018 22.1.2018 klo 10.00 16.00: Orientaatio moduuliin ja kk-diplomiin

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille.

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille. Hämeen ammattikorkeakoulu Liikenneala Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta yksityiskohtaiseen

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus

Rakentamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso RAKEUS- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA RAKEE- JA RAKEUSTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA YHDYSKUTA- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA TETIT LUKUVUOA 2012-2013 (versio 27.6.2012) Ilmoittautuminen tentteihin

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 12.2.2014) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Pv/ Week day Pvm/Date Aika/Time Kurssin koodi ja nimi/course code and name Sali/Hall Tentti/ Vk Viikko/ Week Ke 26.08.15 13:00-17:00 KJR-C2001 Kiinteän aineen

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus Opintojakson

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen

Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen Hämeen ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET 18.8.2015 RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET VTT Expert Services Oy hyväksyy RTA henkilösertifioinnin toimikunnan valmistelevien ja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu Edistynyt osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE KKT16S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet TKAC004 3.0 Sanna Leinonen Valmistustekniikka TKAC012 4.0 Kemppainen Kimmo Rakennemateriaalit TKAK001

Lisätiedot

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy. INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.fi OSATA? TEEMU VEHMASKOSKI RIL Vapaasti kopioitu muutamalta

Lisätiedot

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelma Päivätoteutus ja monimuotototeutus ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

Lisätiedot

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 11.7.2014/KK Tentti-ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennnen weboodissa (oodi.aalto.fi) Tarkista

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

TAKE- työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen

TAKE- työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opinnollistaminen Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (3216040) / Julkaisugrafiikan tuotanto (105794) YRITYS, Yleiskuvaus yrityksestä (toimiala, päätehtävä ja tuotannon/toiminnan kuvaus sekä

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan, toteuttamaan

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) code name 1 2 3 sum YALTA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 120 YALTA15AYLT01-1000 Työyhteisötaidot 15 YLT0105 Viestintä ja vuorovaikutustaidot

Lisätiedot

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteet

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteet Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteet Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteet Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp) on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Moduulivalintainfo

Moduulivalintainfo Moduulivalintainfo 8.2.2019 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Sisältää kaksi syventymisalaa Rakennesuunnittelun moduuli Tuotantotekniikan moduuli Yhteiset suuntaavat opinnot sisältävät laajan perustan talonrakenteiden

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Energiaekspertti. Visual computing Oy. Toimitusjohtaja DI Petri Jyrkkä Puhelin: Sähköposti:

Energiaekspertti. Visual computing Oy. Toimitusjohtaja DI Petri Jyrkkä Puhelin: Sähköposti: Energiaekspertti Visual computing Oy Toimitusjohtaja DI Petri Jyrkkä Puhelin: 040 7033400 Sähköposti: petri.jyrkka@talopeli.fi Taltio Hausplaner @ bauemotion.de RaumProgramm @ ais-online.de 21.11.2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ 1 OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ Seminaari 23.2.2015 Professori Rakenteet ja rakentamisteknologia Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto 2 SISÄLTÖ Rakennusalan koulutuksen kehityshistoria

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Lukiolaisen bisneslinja

Lukiolaisen bisneslinja Lukiolaisen bisneslinja Opinto-ohjelma Lukiolaisen bisneskoulun opintoja voivat suorittaa sekä lukiolaisen bisneslinjan että yleislinjan opiskelijat. Linjalla opiskelevien opinto-ohjelmaan sisältyy kolme

Lisätiedot

Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät)

Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät) Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät) Opiskelija osaa - kuvata yritystoiminnan merkitystä ja roolia yhteiskunnassa - selittää yrittäjyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja organisaatioiden

Lisätiedot

Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK), älykäs rakentaminen -muuntokoulutus

Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK), älykäs rakentaminen -muuntokoulutus Turun Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK), älykäs rakentaminen -muuntokoulutus Koulutusohjelma Älykkään rakentamisen muuntokoulutus Koulutustyyppi Päivätoteutus Hakijat/aloituspaikat

Lisätiedot

Tampereen yliopiston rakennusperinnön hoidon maisteriohjelma Olli-Paavo Koponen Arkkitehtuurin historia

Tampereen yliopiston rakennusperinnön hoidon maisteriohjelma Olli-Paavo Koponen Arkkitehtuurin historia Tampereen yliopiston rakennusperinnön hoidon maisteriohjelma 10.4.2019 Olli-Paavo Koponen Arkkitehtuurin historia Syksystä 2019 alkaen Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnan Arkkitehtuurin

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 18S

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 18S Lahden Ammattikorkeakoulu 2018-2019 07.02.2018 Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 18S Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmasta voit suuntautua yhdyskuntasuunnitteluun tai ympäristöteknologiaan.

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK), älykäs rakentaminen -muuntokoulutus

Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK), älykäs rakentaminen -muuntokoulutus Turun Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) / Rakennusmestari (AMK), älykäs rakentaminen -muuntokoulutus Koulutusohjelma Älykkään rakentamisen muuntokoulutus Koulutustyyppi Päivätoteutus Hakijat/aloituspaikat

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015 Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015 DI Matti Pirinen Rak-43.3001 Suunnitteluharjoitustyö 2015: Tavoitteena rungon yleisuunnitelma Asuin-, liike-, toimisto- tai teollisuusrakennus

Lisätiedot

Osaat kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa ottaen huomioon Osaamistavoitteet digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Osaat kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa ottaen huomioon Osaamistavoitteet digitalisaation tuomat mahdollisuudet. OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op) Opintojakso Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot