From Eye to Insight MEDICAL DIVISION. CaptiView. User Manual versio 01

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "From Eye to Insight MEDICAL DIVISION. CaptiView. User Manual versio 01"

Transkriptio

1 From Eye to Insight MEDICAL DIVISION CaptiView User Manual versio 01

2 Kiitos, että olet hankkinut Leica-leikkausmikroskooppijärjestelmän. Olemme pitäneet järjestelmiemme kehittelyssä hyvin tärkeänä järjestelmien yksinkertaista, itsestään selittyvää käyttöä. Pyydämme sinua kuitenkin lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti, jotta oppisit tuntemaan leikkausmikroskooppisi edut ja käyttämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Saat Leica Microsystemsin tuotteita ja palveluja koskevia tietoja sekä lähimmän Leican edustajan osoitteen kotisivuiltamme osoitteesta Kiitos, että olet valinnut valmistamamme tuotteen. Toivomme Leica Microsystemsin uuden leikkausmikroskoopin laadun ja tehokkuuden vastaavan odotuksiasi. Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg Puhelin: Faksi: Lakitiedote Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot liittyvät suoraan järjestelmän käyttöön. Lääketieteelliset päätökset ovat kliinikon vastuulla. Leica Microsystems on tehnyt kaikkensa toimittaakseen täydellisen ja selkeän käyttöohjeen, jossa kiinnitetään huomio tuotteen käytön tärkeimpiin alueisiin. Ota yhteyttä Leican paikalliseen edustajaan, mikäli tarvitset lisätietoja. Älä koskaan käytä Leica Microsystemsin lääkintätuotetta, jos et ymmärrä täysin tuotteen toimintoja ja käyttöä. Vastuu Katso vastuuvelvollisuuttamme koskevat tiedot yleisistä myyntiehdoistamme. Mikään tässä lausekkeessa ei rajoita vastuuvelvollisuuksiamme millään tavalla, joka ei ole sallittua sovelletun lainsäädännön mukaan, eikä jätä pois mitään vastuuvelvollisuuksia, joita ei saa jättää pois sovelletun lainsäädännön mukaan. CaptiView / Ref / Versio 01

3 Contents 1 Johdanto Tästä asiakirjasta Valinnaiset tuoteominaisuudet Tuotteen tunniste Käyttöohjeessa käytetyt symbolit 2 2 Turvaohjeet Käyttötarkoituksen mukainen käyttö Käyttötarkoituksen vastainen käyttö Ohjeita omistajalle Ohjeita käyttäjälle Käyttövaarat 3 8 Mitä tehdä, jos...? Ongelmien ratkaisu päälle asetettujen tietojen yhteydessä Ongelmien ratkaisu, himmentimet Ongelmien ratkaisu, näyttöruutu 21 9 Tekniset tiedot Sähkötiedot Optiset tiedot Fyysiset tiedot Ympäristön olosuhteet Täytetyt standardit Yhteensopivuus 22 3 Rakenne ja toiminta CaptiView-ohjauselementit Leica M530 OH6 / OHX -laitteen kahvojen rakenne ja toiminta 4 4 Kaapelointi Kaapeloinnin tarkastus, Leica OH6 / OHX 5 5 Käyttö Laitteen käyttö Leica M530 OH6 / OHX -laitteen kahvoilla CaptiView-moduulin käyttö Leica M530 OH6 / OHX -laitteen ohjausyksiköllä 6 6 CaptiView-asetukset Sovellus 1 FL Sovellus 2 IGS Sovellus 3 Common Sovellus 4 IGS + FL Sovellus 5 FL800 + Common Sovellus 6a IGS (1st) + Common (2nd) Sovellus 6b IGS (2nd) + Common (1st) Sovellus 7a FL800 (1st) + IGS (2nd) + Common (3rd) Sovellus 7b FL800 (1st) + IGS (3rd) + Common (2nd) 18 7 Hoito ja huolto Hoito-ohjeet Huolto Huoltotyöt Hävittäminen 19 CaptiView / Ref / Versio 01 1

4 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Tästä asiakirjasta Tässä käyttäjän käsikirjassa kuvaillaan CaptiView-moduulin kokoaminen, konfigurointi ja käyttö seuraaville järjestelmille: Leica M530 OH6 Leica M530 OHX Nämä käyttöohjeet sisältävät käyttöä koskevien ohjeiden lisäksi tärkeitä turvaohjeita (katso luku "Turvaohjeet"). Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen asennusta ja käyttöönottoa. 1.2 Valinnaiset tuoteominaisuudet Saatavilla on erilaisia tuotteita ja varusteita. Niiden saatavuus vaihtelee maittain ja riippuu paikallisista lakisääteisistä määräyksistä. Kysy paikalliselta myyntiedustajalta saatavuutta koskevia tietoja. 1.3 Tuotteen tunniste Tuotteen tyyppi ja sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen, joka sijaitsee CaptiView-moduulissa. Merkitse nämä tiedot käyttöohjeeseen ja viittaa niihin aina, kun otat yhteyttä meihin tai huoltopisteeseen laitetta koskevissa kysymyksissä. 1.4 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit Käyttohjeessa käytetyillä symboleilla on seuraavat merkitykset: Symboli X X Varoitussana Merkitys Varoitus Ilmoittaa mahdollisista käyttövaaroista tai asiattomasta käytöstä, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Varo Huom Ilmoittaa mahdollisista käyttövaaroista tai asiattomasta käytöstä, jotka voivat johtaa lieviin tai kohtalaisiin vammoihin, jollei niitä vältetä. Ilmoittaa mahdollisista käyttövaaroista tai asiattomasta käytöstä, jotka huomioimattomana voivat johtaa huomattaviin aineellisiin, taloudellisiin tai ympäristövahinkoihin. Käyttöön liittyvät tiedot, jotka auttavat käyttäjää käyttämään tuotetta teknisesti oikein ja tehokkaalla tavalla. Tarvittava toimenpide; Tämä symboli ilmoittaa, että on suoritettava tietty toimenpide tai toimenpidesarja. Malli: Sarjanro: 2 CaptiView / Ref / Versio 01

5 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet 2.1 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö CaptiView-moduuli on optinen laite, jolla voidaan asetella päällekkäin tietoja tai kuvia. Näitä peittokuvia voidaan katsella endoskooppisen kuvan päälle aseteltuina tai yksinään tummaan taustaa vasten. Kaksi käyttäjää voi tarkastella kohdetta mikroskoopilla samanaikaisesti optisista porteista. Lisäksi voidaan liittää valokuvaus- tai videokamera. XXKäytä CaptiView-moduulin liittämiseen vain tuotteen toimitukseen sisältyviä liittimiä ja kaapeleita. Käytä näitä liittimiä ja kaapeleita, kun liität sen ulkoiseen laitteeseen, joka myös tuottaa tietoja. CaptiView voidaan sovittaa vain Leica M530 -optiikan kannattimeen. 2.2 Käyttötarkoituksen vastainen käyttö Käytä CaptiView-moduulia vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Ohjeiden rikkominen voi johtaa esinevahinkoihin. 2.3 Ohjeita omistajalle Varmista, että vain tehtävään opastettu henkilö käyttää CaptiView-moduulia. Varmista, että tämä käyttöohje on aina käytettävissä moduulin lähellä. Tarkasta säännöllisesti käyttäjän turvaohjeiden mukainen työskentely. Opasta käyttäjää laajasti ja selitä varotuskilpien ja -ohjeiden merkitys. Määrittele pätevyydet käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa. Valvo niiden noudattamista. Käytä CaptiView-moduulia vain, kun se on täysin kunnossa. Ilmoita henkilöiden turvallisuuden vaarantavista tuotevirheistä viipymättä Leica Microsystemsin edustajalle tai Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, Schweiz -yhtiölle. Varmista, että yleisiä varotoimenpiteitä sähkömagneettisesta ja muusta säteilystä noudatetaan. Älä suorita laitteeseen mitään muutoksia. Liitettyjen laitteiden ja kaikkien analogisten ja digitaalisten liitäntöjen (signaalien tuloportit ja -lähtöportit) konfiguraatioiden täytyy olla sertifioitu lääkintälaitteita koskevan direktiivin IEC /EN mukaisesti. Käyttäjän vastuualueeseen kuuluu varmistaa, että yllämainittujen standardien raja-arvoja ei ylitetä. Epävarmoissa tapauksissa voit kysyä neuvoa asianomaiselta tekniseltä osastolta tai edustajalta. Jos laitetta käytetään yhdessä komponenttien kanssa, joilta puuttuu CE-merkintä, koko laitteelta puuttuu CE-yhdenmukaisuus. 2.4 Ohjeita käyttäjälle Noudata työnantajan ilmoittamia työn organisointia ja työturvallisuutta koskevia ohjeita. Noudata kuvattuja ohjeita. Asennuspaikan sähköjärjestelmän on vastattava IEC-, CEC- tai NEC-määräyksiä. Älä steriloi CaptiView-moduulia. Noudata voimassa olevia tapaturmanehkäisyä ja ympäristönsuojelua koskevia lakisääteisiä ja maakohtaisia määräyksiä. Tarkista CaptiView-moduulin toiminta ennen leikkausta. 2.5 Käyttövaarat VARO Väärä varastointi voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita! XXSuojaa laitetta suoralta auringonvalolta ja kuumuudelta. CaptiView / Ref / Versio 01 3

6 Rakenne ja toiminta 3 Rakenne ja toiminta 3.1 CaptiView-ohjauselementit 1 1 Hätäpysäytyskytkin 3.2 Leica M530 OH6 / OHX -laitteen kahvojen rakenne ja toiminta 1 1 Ohjaussauva, jolla voidaan navigoida valikossa CaptiViewmoduulissa 4 CaptiView / Ref / Versio 01

7 Kaapelointi 4 Kaapelointi 4.1 Kaapeloinnin tarkastus, Leica OH6 / OHX Leica OH Leica OHX NAV LAN USB ADF XGA IN CAN DVI out Video out Foot Switch XXVarmista, että pistorasiat (1) - (4) kohdistetaan vain seuraaviin liitäntöihin: 1 XGA 3 IGS 2 XGA 2 FL800 3 XGA 1 Yleinen tulo (esim. endoskooppinen kamera) 4 XGA Out CaptiView-moduuliin 1 XGA in Yleinen tulo (esim. endoskooppinen kamera) 2 NAV IGS-liitin Huomautus: FL800 liitetään sisäisesti CaptiView / Ref / Versio 01 5

8 Käyttö 5 Käyttö 5.1 Laitteen käyttö Leica M530 OH6 / OHX -laitteen kahvoilla CaptiView-moduulin käyttö Leica M530 OH6 / OHX -laitteen ohjausyksiköllä Käyttö ohjauslaitteella Jos käytetään CaptiView-moduulia, staattiselle valikkoriville lisätään "DIC"-pikakäyttöpainike. 1 Z F Suurennus ylös/alas 2 Ohjaussauva (valinnaisesti XY-liikkeisiin tai valikon navigointiin CaptiView-moduulissa) 3 Työskentelyetäisyys ylös/alas 4 Valintapainike 5 ALL-FREE-kytkin kaikkien jarrujen vapauttamiseksi CaptiView-valikko-ohjaus Ohjaussauvan siirtäminen suuntaan... X+: Kuvantamisen aktivointi/deaktivointi X : Himmentimien yksilöllinen hallinta IGS-työaseman kanssa: Menu ENTER Y+: Näytetyn kuvan kirkkauden lisääminen; IGS-työaseman kanssa, Menu vieritys ylös Y : Näytetyn kuvan kirkkauden vähentäminen IGS-työaseman kanssa: Menu vieritys alas Kahvojen näppäimet voidaan konfiguroida erikseen vasemmalle ja oikealle kahvalle. Ohjaussauva (2) voidaan konfiguroida mikroskoopin X/Y-liikkeelle tai valikon hallinnalle, kun käytetään CaptiView-moduulia. Kuvan nykyisen kirkkauden muuttaminen: XXPaina "DIC"-sivulla tai -painiketta. tai XXNapsauta suoraan kirkkauden säädön palkkia. tai -painikkeen lyhyt napsauttaminen muuttaa kirkkausarvoa 10 prosentin askelin. "Image off" -näppäimellä voit kytkeä näytön pois päältä CaptiView-moduulissa (kirkkaus = 0 %). Voit muuttaa kuvan kirkkautta myös CAN-kahvalla/ jalkapolkimella. 6 CaptiView / Ref / Versio 01

9 Käyttö Käyttö kahvassa/jalkapolkimessa Voit varustaa CAN-kahvan/jalkapolkimen seuraavilla toiminnoilla CaptiView-moduulin ohjaamista varten: Käyttäjäasetukset Voit suorittaa käyttäjäasetuksissa kulloisellekin käyttäjälle seuraavat asetukset: Päälle asetettujen peittotietojen (overlay) ja ei-peittotietojen (non-overlay) kirkkauden oletusasetukset Overlay mode Image Injection Channel DIC In Assignment Microscope data Illumination linked Brightness Peittotietojen ja ei-peittotietojen näyttämisen oletuskirkkauden asettaminen: XXPaina tai -painiketta tai napsauta suoraan kirkkaudensäädön palkkia. "DIC: Image On/Off" Kytkee näytön päällekkäisellä datalla päälle / pois päältä manuaalisesti. Himmentimet kytkeytyvät käyttäjäasetusten mukaisesti. tai -painikkeen lyhyt napsauttaminen muuttaa kirkkausarvoa 1 arvon askelin. Jos painat painiketta kauemmin, arvo muuttuu viiden arvon askelin. Manuaalisen käytön himmentimen asetukset: Näitä asetuksia on mahdollista säätää leikkauksen aikana CAN-kahvan tai ohjausyksikön "DIC"-näyttöruudun kautta. "DIC: Microscope Data On/Off" aktivoi tai deaktivoi mikroskoopin datan injektoinnin (katso yksityiskohtia sivulta 8) "DIC: Shutter Control Avaa tai sulkee himmentimen manuaalisesti käyttäjäasetusten mukaisesti. "DIC: Brightness +" Lisää päälle aseteltujen tietojen kirkkautta. "DIC: Brightness " Vähentää päälle aseteltujen tietojen kirkkautta. CaptiView / Ref / Versio 01 7

10 Käyttö Overlay Mode XXMääritä, miten tiedot on näytettävä CaptiView-moduulissa "Overlay mode" -vaihtoehtojen valikossa. Overlay: Näytetyt tiedot asetetaan toisten tietojen päälle aseteltuna okulaarissa leikkauskentän yläpuolella. Kaikki himmentimet on avattu. Image Injection Channel Voidaan valita, mihin silmään kuva on tarkoitus injektoida (vasen, oikea, vasen + oikea). Non-Overlay: Näytetyt tiedot näytetään mustaa taustaa vasten. Peittokuvan puoleinen himmennin on suljettu. Show Microscope Data Mikroskoopin tiedot voidaan injektoida. Injektoidut tiedot: Työskentelyetäisyys Suurennus Valaistuksen kirkkaus Tallennuksen tila Valintakriteerit: On - Off - Timeout Top - Bottom (kenttä) Jos valitaan Timeout, mikroskoopin tiedot ilmestyvät vain, kun jarrut vapautetaan, työetäisyyden, suurennuksen tai valaistuksen kirkkauden asetuksia muutetaan tai tallennus käynnistetään. Mikroskoopin tiedot katoavat automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Sen lisäksi on mahdollista asettaa mikroskoopin tietojen väri (vihreä, keltainen, sininen tai punainen). Illumination Linked Brightness Yhdistää näytön kirkkauden järjestelmän valaistuksen kirkkauteen. Liitetty IGS-navigointijärjestelmä huolehtii automaattisesti himmentimien ohjauksesta tästä asetuksesta riippumatta. FL800-tilassa tiedot näytetään aina Non-Overlay-tietoina. 8 CaptiView / Ref / Versio 01

11 Käyttö Asetukset IGS-työaseman kanssa käyttöä varten Liitetty IGS-työasema voi toimittaa erilaisia tietoja päällekkäinasettelua varten. Tiedot voivat olla korreloituja, päälle aseteltuja tietoja (esim. IGS-verkkomalli) tai erityyppisiä korreloimattomia ja päälle asettamattomia kuvatietoja. Jos CaptiView liitetään IGS-työasemaan, työasema huolehtii himmentimien ohjaamisesta. Jos korreloituja tietoja asetellaan päällekkäin (esim. IGS-verkkomalli), kaikki himmentimet jäävät auki, jolloin tiedot voidaan asettaa kohdekuvan päälle. Jos näytetään korreloimattomia tietoja (esim. CT, MRI tai ultraääni), ohjausyksikköön tallennetut himmentimen asetukset aktivoidaan CaptiView-moduulin turvatoiminto Jos himmentimiä ei toimintahäiriön takia voi ohjata tai näyttö kytkeytyy itsestään päälle ja/tai näyttää väärän videosignaalin: XXPaina näytön manuaaliseen poiskytkentään ja kaikkien himmentimien vapauttamiseen tarkoitettua katkaisinta (1). Painikkeessa on punainen valo, joka ilmoittaa, että näyttö on kytketty pois päältä ja kaikki himmentimet ovat auki. XXKäänny Leican edustajan puoleen. Näytön manuaaliseen poiskytkentään ja kaikkien himmentimien vapauttamiseen tarkoitettua katkaisinta (1) tulisi käyttää vain steriilillä, tylpällä esineellä, jos mikroskoopin ja CaptiView-moduulin päällä on steriili suojus. Katso erityisiä toimintoja ja työnkulkua koskevia tietoja IGS/navigointityöaseman käyttöohjeesta Ohjausyksikössä ei tarvitse konfiguroida mitään asetuksia. 1 Kun haluat palauttaa himmentimien ohjauksen takaisin ohjausyksikköön tai IGS-työasemaan: XXPaina näytön manuaaliseen poiskytkentään ja kaikkien himmentimien vapauttamiseen tarkoitettua katkaisinta (1). Näytön manuaaliseen poiskytkentään ja kaikkien himmentimien vapauttamiseen tarkoitetun katkaisimen (1) punainen valo sammuu. CaptiView / Ref / Versio 01 9

12 CaptiView-asetukset 6 CaptiView-asetukset Tämä luku sisältää XGA-asetusten tarkan kuvauksen. 6.1 Sovellus 1 FL800 FL800 Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään Leica FL800-järjestelmän signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: No device DIC In 2: FL800 DIC In 3: No device Default DIC In: DIC In 2 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: Leica FL800 -asetukset 10 CaptiView / Ref / Versio 01

13 CaptiView-asetukset 6.2 Sovellus 2 IGS IGS Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään IGS-järjestelmän signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: No device DIC In 2: No device DIC In 3: IGS Default DIC In: DIC In 3 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: IGS1 - IGS4 CaptiView / Ref / Versio 01 11

14 CaptiView-asetukset 6.3 Sovellus 3 Common Common Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään esim. endoskoopin signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: Common DIC In 2: No device DIC In 3: No device Default DIC In: DIC In 1 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: DIC Image On/Off 12 CaptiView / Ref / Versio 01

15 CaptiView-asetukset 6.4 Sovellus 4 IGS + FL800 IGS + FL800 Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään IGS-järjestelmän ja/tai Leica FL800 -järjestelmän signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: No device DIC In 2: FL800 DIC In 3: IGS Default DIC In: DIC In 3 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: IGS1 - IGS4 DIC In toggle Handle right: Leica FL800 -asetukset CaptiView / Ref / Versio 01 13

16 CaptiView-asetukset 6.5 Sovellus 5 FL800 + Common FL800 + Common Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään Leica FL800 -järjestelmän ja/tai esim. endoskoopin signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: Common DIC In 2: FL800 DIC In 3: No device Default DIC In: DIC In 1 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: DIC Image On/Off Leica FL800 -asetukset DIC In toggle (kytkentä common -> Leica FL800) 14 CaptiView / Ref / Versio 01

17 CaptiView-asetukset 6.6 Sovellus 6a IGS (1st) + Common (2nd) Common + IGS Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään IGS-järjestelmän (prioriteetti 1) ja/tai esim. endoskoopin (prioriteetti 2) signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: Common DIC In 2: No device DIC In 3: IGS Default DIC In: DIC In 3 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: DIC Image On/Off DIC In toggle (kytkentä IGS -> common, jos IGS-järjestelmä huolehtii CaptiView-moduulin ohjauksesta) Handle right: IGS1 - IGS4 CaptiView / Ref / Versio 01 15

18 CaptiView-asetukset 6.7 Sovellus 6b IGS (2nd) + Common (1st) Common + IGS Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään IGS-järjestelmän (prioriteetti 2) ja/tai esim. endoskoopin (prioriteetti 1) signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: Common DIC In 2: No device DIC In 3: IGS Default DIC In: DIC In 1 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: DIC Image On/Off DIC In toggle (kytkentä IGS -> common) Handle right: IGS1 - IGS4 16 CaptiView / Ref / Versio 01

19 CaptiView-asetukset 6.8 Sovellus 7a FL800 (1st) + IGS (2nd) + Common (3rd) FL800 + Common + IGS Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään Leica FL800 -järjestelmän (prioriteetti 1), IGS-järjestelmän (prioriteetti 2) ja/tai esim. endoskoopin (prioriteetti 3) signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: Common DIC In 2: FL800 DIC In 3: IGS Default DIC In: DIC In 2 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: DIC Image On/Off Leica FL800 -asetukset DIC In toggle (kytkentä IGS -> common) Handle right: IGS1 - IGS4 CaptiView / Ref / Versio 01 17

20 CaptiView-asetukset 6.9 Sovellus 7b FL800 (1st) + IGS (3rd) + Common (2nd) FL800 + Common + IGS Input Leica-leikkausmikroskoopin valmistelu näyttämään Leica FL800 -järjestelmän (prioriteetti 1), IGS-järjestelmän (prioriteetti 3) ja/tai esim. endoskoopin (prioriteetti 2) signaalin tietylle käyttäjälle CaptiView-moduulissa. User DIC settings DIC In 1: Common DIC In 2: FL800 DIC In 3: IGS Default DIC In: DIC In 1 Käyttäjän kahvan asetukset Handle left: DIC Image On/Off Leica FL800 -asetukset DIC In toggle (kytkentä IGS -> common) Handle right: IGS1 - IGS4 18 CaptiView / Ref / Versio 01

21 Hoito ja huolto 7 Hoito ja huolto 7.1 Hoito-ohjeet VARO Väärä varastointi voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita! XXVarastoi CaptiView vain pölynsuojakuvuilla peitettynä. XXSuojaa laitetta suoralta auringonvalolta ja kuumuudelta. XXSuojaa CaptiView epäasianmukaiselta käytöltä. XXPuhdista CaptiView-moduulin kotelo kostealla pyyhkeellä ja kuivaa pehmeällä, nukattomalla kankaalla. XXSuojaa CaptiView kosteudelta, höyryiltä ja hapoilta sekä emäksisiltä ja syövyttäviltä aineilta. XXÄlä säilytä laitteen lähellä kemikaaleja. XXSuojaa laitetta öljyltä ja rasvalta. Älä koskaan rasvaa ohjauspintoja ja mekaanisia osia. XXÄlä steriloi CaptiView-moduulia ja kahvoja. XXKäytä CaptiView-moduulin desinfiointiin pintadesinfiointiaineiden ryhmään kuuluvia aineita, joissa on seuraava tehoainepohja: aldehydit, alkoholit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet. 7.2 Huolto CaptiView ei tarvitse huoltoa. Toimintavarmuuden säilyttämiseksi suosittelemme, että otat varmuuden vuoksi yhteyttä Leicahuoltoliikkeseen. Siellä voit sopia ajoittain tehtävistä tarkastuksista ja hankkia tarvittaessa huoltosopimuksen. 7.3 Huoltotyöt Huoltotöiden suorittaminen on sallittu ainoastaan Leica Microsystemsin huoltoteknikoille. Vain alkuperäisten Leica Microsystems -varaosien käyttö on sallittua. 7.4 Hävittäminen Noudata laitteen hävittämisessä voimassa olevia kansallisia määräyksiä. On käännyttävä jätehuoltoyritysten puoleen. Yksikön pakkaus on kierrätettävä. Materiaalien mahdollisten vaurioiden takia ei tule käyttää tuotteita, joiden tehoainepohjana ovat halogeeneja hajottavat yhdisteet, voimakkaat orgaaniset hapot, happea hajottavat yhdisteet. XXNoudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita. CaptiView / Ref / Versio 01 19

22 Mitä tehdä, jos...? 8 Mitä tehdä, jos...? 8.1 Ongelmien ratkaisu päälle asetettujen tietojen yhteydessä Ongelma: Ei kuvan päällekkäinasettelua Syy 1: Tietolähde ei siirrä kuvaa. XGA-videokaapelin tai XGA-videokaapelin liitin on viallinen tai liitetty väärin. Ongelma: Peilatun kuvan väri ei ole oikea. Syy 1: Viallinen pistoliitäntä. XGA-videokaapelin tai XGA-videokaapelin liitin on viallinen tai liitetty väärin. Syy 2: Peittokuvaa varten liitetyn videokameran (endoskooppi) valkotasapaino puuttuu. Videokameran valkotasapainon puuttuminen johtaa poikkeaviin väreihin. Syy 3: Viallinen muuntaja. Videosignaalin prosessoiva muuntaja palauttaa väärän XGA-signaalin. Ongelma: Päälle tulee valon välähdys, kun näytetään tummia kohteita Vianpoisto: XXTarkista, lähettääkö tietolähde kuvan. XXTarkista OH6/OHX:n ja CaptiView-moduulin väliset kaapelit ja ulkoinen kaapelilähde. XXJos XGA-videokaapeli on yhdistetty ulkoiseen tietolähteeseen oikein, käänny Leican edustajan puoleen. Vianpoisto: XXTarkista XGA-videokaapelin pistoliitännät mikroskoopin ja ulkoisen tietolähteen välillä. Jos XGA-videokaapeli on yhdistetty ulkoiseen tietolähteeseen oikein, käänny Leican edustajan puoleen. Vianpoisto: XXSuorita peittokuvaa varten liitetyn videokameran (endoskooppi) valkotasapainotus. XXJos ulkoinen tietolähde on videokamera, suorita valkotasapainotus. Vianpoisto: XXTarkasta muuntaja. Syy: Liitetty työasema ei kytke moduulia pois päältä. Vianpoisto: XXTarkasta IGS-työasema ja ohjelma-asetukset. Ongelma: Päälle asetettu kuva on terävä, mutta katsottavissa vain äärimmäisellä tarkkaavaisuudella Syy: Et katso kuvaa dominoivalla silmälläsi. Vianpoisto: XXKytke kuva toiseen kanavaa käyttäjäasetuksia käyttämällä (katso luku "Käyttäjäasetukset", sivu 7). Näet nyt kuvan dominoivalla silmälläsi. Ongelma: Kun kuva vaihdetaan oikeanpuoleiselta säderadalta vasemmanpuoleiseen säderataan (tai päinvastoin) korreloituja tietoja ei soviteta uuteen perspektiiviin Syy: Työasema ei vastaanota vaihtosignaalia tai ei analysoi sitä. Ongelma: Korreloitu ääriviiva ei ole asetettu täsmälleen kohteen päälle. Syy: CaptiView-moduulia ei ole kalibroitu suhteessa IGS-ohjelmistoon. Vianpoisto: XXTarkasta työasema ja ohjelma-asetukset. Vianpoisto: XXAnna IGS-edustajan kalibroida CaptiView (katso IGS-ohjelmiston käyttöohje). 20 CaptiView / Ref / Versio 01

23 Mitä tehdä, jos...? Ongelma: Päälle asetettu kuva ei ole tarkka Syy: Korjaamaton taittovirhe. Vianpoisto: XXKorjaa taittovirhe okulaareissa (katso mikroskoopin käyttöohje). 8.2 Ongelmien ratkaisu, himmentimet Ongelma: Ei mikroskoopin kuvaa, kun peitto (overlay) on deaktivoitu Syy 1: CaptiView vastaanottaa vääriä komentoja IGS-työasemalta. Himmentimet jäävät kiinni. Vianpoisto: XXTarkasta IGS-työasema. Jos IGS-työasema ei toimi oikein: XXPaina näytön manuaaliseen poiskytkentään ja kaikkien himmentimien vapauttamiseen tarkoitettua katkaisinta (18) (katso luku "CaptiView-ohjauselementit", sivu 4) ja ota yhteyttä IGS-edustajaan. Syy 2: Vika CaptiView-moduulissa. Himmentimet jäävät kiinni. Vianpoisto: XXTarkasta IGS-työasema. Jos IGS-työasema ei toimi oikein: XXPaina näytön manuaaliseen poiskytkentään ja kaikkien himmentimien vapauttamiseen tarkoitettua katkaisinta (18) (katso luku "CaptiView-ohjauselementit", sivu 4) ja ota yhteyttä Leican edustajaan. Ongelma: Himmentimet eivät sulkeudu/avaudu toivotulla tavalla Syy: DIC-asetukset asetettu väärin. "DIC Settings" -valikkoon tallennettu himmentimien asento on väärä. Vianpoisto: XXTarkista ohjausyksikön "DIC"-valikkoon tallennetut himmentimien asennot (katso sivu 8) ja aseta ne tarvittavalla tavalla. 8.3 Ongelmien ratkaisu, näyttöruutu Ongelma: Näyttöruudussa on signaalivirhe Syy 1: Näyttö kytkeytyy päälle ja/tai näyttää mitättömän videosignaalin. Vianpoisto: XXPaina näytön manuaaliseen poiskytkentään ja kaikkien himmentimien vapauttamiseen tarkoitettua katkaisinta (18) (katso luku "CaptiView-ohjauselementit", sivu 4)ja ota yhteyttä Leican edustajaan. Käänny Leica Microsystemsin edustajan puoleen. CaptiView / Ref / Versio 01 21

24 Tekniset tiedot 9 Tekniset tiedot 9.1 Sähkötiedot Yleinen luokitus Suojaustapa Sähkönsyöttö Tulojännite Ottoteho Grafiikan rajapinta RGB-signaalit H sync ja V sync Kelvolliset resoluutiot 9.2 Optiset tiedot Näytön ominaisuudet Tyyppi Resoluutio Kontrasti Värisyvyys tyyppi B +24 V DC (CAN-liitännän kautta) enint. 10 W 0,7 V p p / 75 ohm TTL 800(H) 600(V) pikseliä, 60/72/75 Hz 1280(H) 720(V) pikseliä, 60 Hz 1600(H) 900(V) pikseliä, 60 Hz 1920(H) 1080(V) pikseliä, 60 Hz 3 transmissiivista HTPS-paneelia pikseliä nim. 500:1 (natiivi) 24 bittiä 9.3 Fyysiset tiedot Paino CaptiView 1,2 kg 9.4 Ympäristön olosuhteet Kuljetus 40 C C 40 F F Varastointi 10 C C 14 F F 75 % suhteellinen ilmankosteus Tila +10 C C +50 F F 75 % suhteellinen ilmankosteus 9.5 Täytetyt standardit CE-vaatimustenmukaisuus Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY mukaan lukien muutokset. Luokitus: Luokka I, lääkintälaitedirektiivin liitteen IX, säännön 1 ja säännön 12 mukaisesti. Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet IEC Sähkömagneettinen yhteensopivuus IEC Leica Microsystems (Schweiz) AG -yhtiöön kuuluvalla Medical Divisionilla on käytettävissään laadunhallintaan, laadunvarmistukseen ja ympäristönhallintaan liittyvien kansainvälisten standardien ISO ja ISO hallintajärjestelmän sertifikaatit. 9.6 Yhteensopivuus Järjestelmät Leica M530 OH6 Leica M530 OHX 22 CaptiView / Ref / Versio 01

25 CaptiView / Ref / Versio 01 23

26 Tekniset tiedot 24 CaptiView / Ref / Versio 01

27 Tekniset tiedot CaptiView / Ref / Versio 01 25

28 Tuksekas yhteistyö "käyttäjän kanssa, käyttäjälle" on aina ollut innovatiivisen Leica Microsystemsin periaatteena. Olemme sen pohjalta kehittäneet yrityksemme viisi arvoa: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science ja Continuous Improvement. MEDICAL DIVISIOn Mitä kirurgi edellyttää erinomaiselta leikkausmikroskoopilta? Teräviä, selkeitä kuvia ja moduularista järjestelmää, joka vastaa kirurgien ja leikkaussalin henkilökunnan vaatimuksia. Käytännön innovaatioita Leica Microsystems on aina ollut johtoasemassa leikkausmikroskooppien kehittelyssä kahdeksankymmentäluvun ensimmäisestä laajakulmaoptiikalla varustetusta leikkausmikroskoopista aina ensimmäisiin vaakaoptiikalla ja LED-valolla varustettuihin mikroskooppeihin saakka. Myös HD-video- ja fluoresenssijärjestelmät sekä verkkokalvon kuvaamiseen tarkoitetut järjestelmät osoittavat Leica-tiimin luovat voimavarat. Tavoitteenamme on tarjota kirurgeille uudenaikaisinta tekniikkaa, joka optimoi tehon, käyttömukavuuden ja tulokset. Leica Microsystems kansainvälinen yritys, jolla on maailmanlaajuinen, tehokas asiakaspalveluverkosto: Maailmanlaajuisesti Puh. Faksi USA Buffalo Grove/Illinois Kanada Concord/Ontario Australia North Ryde/NSW Itävalta Wien Belgia Diegem Tanska Ballerup Ranska Nanterre Cedex Saksa Wetzlar Italia Mailand Hollanti Rijswijk Portugali Lissabon Espanja Barcelona Ruotsi Kista Sveitsi Heerbrugg Iso-Britannia Milton Keynes Kiina Hongkong Shanghai Japani Tokio Korea Seoul Singapore /01 Copyright by Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 Heerbrugg, 2017 Painettu Oikeudet muutoksiin pidätetään LEICA- ja Leica-logo ovat Leica Microsystemsin rekisteröityjä tavaramerkkejä

Leica M320 MultiFoc -objektiivi / suojuksen adapteri

Leica M320 MultiFoc -objektiivi / suojuksen adapteri Leica M320 MultiFoc -objektiivi / suojuksen adapteri Medical Division Lisäys Leica M320 -käyttöohjeeseen (10718878) 10745317 - Versio 00 Kiitos, että olet hankkinut Leica M320 MultiFoc -ohjektiivin ja/tai

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Käyttöohje CRL Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

Käyttöohje CRL Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Käyttöohje Kelloradio CRL-340 www.denver-electronics.com Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. 1. Toiminto 1.1 LED-aikanäyttö 12 tuntia tai 24 tuntia 1.2 Valkoinen

Lisätiedot

CCS COMBO 2 ADAPTER. Omistajan käsikirja

CCS COMBO 2 ADAPTER. Omistajan käsikirja CCS COMBO 2 ADAPTER Omistajan käsikirja VAROITUKSIA SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä ohjeita ja varoituksia, joita on noudatettava CCS Combo 2 -adapteria käytettäessä.

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja WTN radiomajakka. Version: FIN180427

Käyttäjän käsikirja WTN radiomajakka. Version: FIN180427 Version: FIN180427 Käyttäjän 1 käsikirja Sisällys 1 WTN-Radiomajakka Näytöt ja näppäimet... 3 2 Käynnistys ja toiminta-aika... 4 2.1 WTN-laitteen käynnistys... 4 2.2 WTN-laitteen sammutus... 4 2.3 Virransyöttö:...

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BONECO P340

KÄYTTÖOHJE BONECO P340 93 KÄYTTÖOHJE BONECO P340 94 YLEISKUVA JA OSIEN NIMET 4 5 1 Suojakansi 1 2 3 2 Esisuodatin 3 Suodatin A341 4 BONECO P340 5 Ohjauspaneeli ja näytöt 95 SISÄLTÖ Yleiskuva ja osien nimet 94 Toimitussisältö

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Käyttöohje. Autojen kojelautakamera CCT Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje. huolellisesti ja kokonaan.

Käyttöohje. Autojen kojelautakamera CCT Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje. huolellisesti ja kokonaan. Käyttöohje Autojen kojelautakamera CCT-1210 www.denver-electronics.com Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. 1 Tuotteen rakenne 1. LCD-näyttö 2. Ylös/mykistys 3. Valikko

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. TFT-värinäyttö 1286..

Käyttöohjeet. TFT-värinäyttö 1286.. Käyttöohjeet TFT-värinäyttö 1286.. Laitekuvaus TFT-värinäyttö kuuluu Giraovipuhelinjärjestelmään ja sillä laajennetaan huonekojeiden toimintoja. Menu Korkearesoluutioisessa ja aktiivisessa 1,8 tuuman TFT-värinäytössä

Lisätiedot

MYJACK LANGATON AUX-IN-MUUNNIN KÄYTTÖOPAS

MYJACK LANGATON AUX-IN-MUUNNIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound -yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi ohjeen tuotteet.

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

2.4 GHz Langaton Baby Guard. Käyttöohje. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa.

2.4 GHz Langaton Baby Guard. Käyttöohje. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 2.4 GHz Langaton Baby Guard Käyttöohje Onnea uuden 2.4GHz langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Li-Ion Akkupack. Käyttöohje Turvaohjeet

Li-Ion Akkupack. Käyttöohje Turvaohjeet Li-Ion Akkupack Käyttöohje Turvaohjeet STABILA-litiumioniakkupakkauksen ja verkkolaitteen käyttöohje Tärkeitä ohjeita Lue turvaohjeet ja käyttöohje huolellisesti läpi. Tämä käyttöohje on säilytettävä ja

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. vahvistin pistorasiaan vahvistin pistorasiaan Tuotenro. : FMR100SGWW Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI THE BRIDGE IIIP ipod- ja iphone-telakka Omistajan käsikirja iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI Sisältö Johdanto 3 Ominaisuudet 3 Pakkauksen sisältö 3 Yhteensopivuus 3 Asennus 4 ipod/iphone akun lataus

Lisätiedot

Käyttöohje FIN. Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Käyttöohje FIN. Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Käyttöohje FIN Suojaerotusmuuntaja 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A 1. Turvallisuusohjeet Varoitus! Lue käyttöohjeen huolellisesti ennen tämän laitteen asentamista

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Leica IC A. Käyttöohje

Leica IC A. Käyttöohje Leica IC A Käyttöohje Sisällys Turvallisuus Käyttöohjeessa käytetyt symbolit..........................................3 Turvaohjeet..............................................................3 Laitteen

Lisätiedot

BeoLab Käyttöohje

BeoLab Käyttöohje BeoLab 6000 Käyttöohje K O K O A M I N E N 3 Pylväs ja jalusta Helpointa on liittää alusta ja kaiutinpylväs kun kaiutin on asetettu pöydälle. Suosittelemme vaahtomuovin asettamista ensin pöydälle suojaamaan

Lisätiedot

Suojamaadoitettu etäohjattava pistorasia Käyttöohje

Suojamaadoitettu etäohjattava pistorasia Käyttöohje Suojamaadoitettu etäohjattava pistorasia Käyttöohje Hyvä tietää ennen tuotteen käyttöä Varmista että langattoman verkon reitittimesi käyttää 2,4 GHz verkkoa. Jos sinulla on useampi etäohjattava pistorasia,

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

TOPFIELD CRC Käyttäjän Viite. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX-kortinlukija

TOPFIELD CRC Käyttäjän Viite. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX-kortinlukija TOPFIELD CRC-1400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX-kortinlukija Käyttäjän Viite 1.2 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 3 1.2.1 Etupaneeli Digitaalisen vastaanottimen etupaneelissa

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Tämän laiteohjelmapäivityksen uudet toiminnot ja niiden käyttö on kuvattu jäljempänä. Jos haluat lisätietoja, katso kameran/videokameran ja LA-EA2- kiinnityssovittimen mukana

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Käyttöopas. Tuetut kameramallit. Osien tunnistus. Valmistelut. Kuvaaminen

Käyttöopas. Tuetut kameramallit. Osien tunnistus. Valmistelut. Kuvaaminen Tämä on avuksi, kun herättää käyttöön liittyviä ongelmia tai kysymyksiä. Tuetut kameramallit Osien tunnistus Valmistelut Purkaminen Pariston asettaminen ja kameran yhdistäminen Bluetooth -toimintoon Tahattomien

Lisätiedot

Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO

Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO Koivupuistontie 26, 01510, Vantaa www.saato.fi, sales@saato.fi, 09-759 7850 Sisällys 1. Yleistä...3 2. Parametritilan toiminnot...4 3. Käyttöönotto pikaohje...5 1.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED SUOMI PAN & TILT KÄYTTÖOHJE CHANNELS UNIT

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED SUOMI PAN & TILT KÄYTTÖOHJE CHANNELS UNIT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC UNIT PAN & TILT NIGHT VISION IR LED 3 CHANNELS PLL CIRCUIT MIC BUILT-IN OBSERVATION & SECURITY KÄYTTÖOHJE SUOMI Järjestelmät: VID-TRANS300 1 x

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Contour Mouse Wireless käyttöohje. /1 Contour Mouse Wireless käyttöohje

Contour Mouse Wireless käyttöohje. /1 Contour Mouse Wireless käyttöohje Käyttöohje 4 Pakkauksen sisältö 1. Contour Mouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. USB/Micro-USB-kaapeli 5. Käyttöohje 2 3 Yläosan toiminnot Oikea painike 5 5 Contour Mouse Keskipainike

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi käännetty asiakirja A004. Englannin kielestä

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi käännetty asiakirja A004. Englannin kielestä CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä -fi käännetty asiakirja 2017-03-20 A004 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Tuotteen kuvaus... 2 2.1 CO 2-mittaus... 3 3 Asennusohjeet... 3 4

Lisätiedot

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Kattoluukun käyttäminen 1. Ohjauspaneelit (sähköinen ja elektroninen versio) Sähkökäyttöiset Hollandia 300 DeLuxe -versiot ilman liukuvaa aurinkosuojaa (aurinkoverholla tai ilman sitä), Hollandia 500 FreeDome

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö Malli: MXN-5DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Malli: MXN-5DM SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

WAKE FM-KELLORADIO KÄYTTÖOPAS

WAKE FM-KELLORADIO KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi ohjeen tuotteet.

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

Aloittaminen. Oppaan aiheet: GAMEPAD. Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen. Moto Gamepadin lataaminen

Aloittaminen. Oppaan aiheet: GAMEPAD. Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen. Moto Gamepadin lataaminen Aloittaminen Tämän oppaan avulla voit ottaa Moto Modin käyttöön. Oppaan aiheet: Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen Moto Gamepadin lataaminen Moto Gamepadin painikkeet Pelien lataaminen Kuulokkeiden

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

COMET TRUE WIRELESS NAPPIKUULOKKEET

COMET TRUE WIRELESS NAPPIKUULOKKEET Varoitus: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Kun käytät näitä nappikuulokkeita, kiinnitä oman turvallisuutesi takia huomiota ympäristöön.

Lisätiedot

LUMECOM. Jyrsinsovellus. 1. Asennusohje 2. Käyttöohje 3. Käyttöönottokortti

LUMECOM. Jyrsinsovellus. 1. Asennusohje 2. Käyttöohje 3. Käyttöönottokortti LUMECOM Jyrsinsovellus 1. Asennusohje 2. Käyttöohje 3. Käyttöönottokortti 11.4.2018 Asennusohje - ProJyrsin 1. Avaa Google Play Store tabletiltasi - sovellus ei tue toistaiseksi Apple/IOS käyttöjärjestelmiä

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. 1. Unimouse 2. Käyttöopas. Unimouse Wired

Pakkauksen sisältö. 1. Unimouse 2. Käyttöopas. Unimouse Wired Käyttöohje Wired Pakkauksen sisältö 1. Unimouse 2. Käyttöopas 2 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike Keskipainike* Oikea painike Perusasento/kallistus Johto Taaksepäin-painike

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

RollerMouse Pro3 Käyttöohje

RollerMouse Pro3 Käyttöohje RollerMouse Pro3 Käyttöohje Pakkauksen sisältö 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 2 3 1 /1 RollerMousen toiminnot A. Ohjaustanko B. Osoittimen

Lisätiedot

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus)

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus) Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2001 www.behringer.com ENGLISH SUOMI DEUTSCH 1. JOHDANTO CABLE TESTER CT100 Onnittelut! CT100:n hankinnalla olet saanut korvaamattoman työkalun kaapelien ja pistokekytkentöjen

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

ADN-W AM. Antenna Module. Käyttöohje

ADN-W AM. Antenna Module. Käyttöohje ADN-W AM Antenna Module Käyttöohje Turvallisuutta koskevia ohjeita Sisältö Turvallisuutta koskevia ohjeita... 1 Antennimoduuli ADN-W AM... 1 Toimitussisältö... 2 Käyttöä varten tarvittavat osat... 3 ADN-W

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot