LiikemŠŠrŠn avulla dynamiikan peruslaki eli Newtonin 2. laki voidaan kirjoittaa muodossa F = dp/dt,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LiikemŠŠrŠn avulla dynamiikan peruslaki eli Newtonin 2. laki voidaan kirjoittaa muodossa F = dp/dt,"

Transkriptio

1 9. LIIKEM R PŠŠkohdat: 1. LiikemŠŠrŠn sšilyminen. (a) Kimmoton tšrmšys: vain liikemššrš sšilyy (b) Kimmoinen tšrmšys: liikemššrš ja mekaaninen 3. (a) Impulssi energia sšilyvšt (b) Impulssin aiheuttama voima 9.1. LiikemŠŠrŠ M, sl Kappaleet muuttavat liiketilaansa voimien vaikutuksen vuoksi ja voimat vaikuttavat aina kahden kappaleen všlillš. TŠstŠ voidaan pšštellš, ettš kappaleen liiketilan muutokseen liitty aina myšs jonkin toisen kappaleen liiketilan muutos. RenŽ Descartes (1596Ð1650) ehdottikin, ettš liikkeen mššrš sšilyisikin esim. kappaleiden tšrmšyksissš, vaikka nopeudet muuttuvatkin. HŠn jopa ehdotti liikkeen mššršksi kappaleen massan ja vauhdin tuloa. Kun liikemššrš mššritellššn massan ja nopeuden tulona p = mv, (9.1) voidaan kokeellisesti todeta, ettš se on sšilyvš suure suljetulle ja eristetylle systeemille. TŠmŠ voidaan kirjoittaa myšs muotoon p 1 + p = vakio tai p 1 + p = 0, (9.) missš p 1 ja p ovat vain keskenššn vuorovaikutuksessa olevien kappaleiden liikemššršt. Newtonin havaitsi omissa kokeissaan edellisen pitšvšn paikkansa ja muotoilikin sen perusteella 3. lakinsa. HŠn totesi myšs Huygensin ja Wrenin ehdotusten mukaisesti suureen mv (eli kineettisen energian) sšilyvšn vain tietynlaisissa "kovissa" tšrmšyksissš. LiikemŠŠrŠn avulla dynamiikan peruslaki eli Newtonin. laki voidaan kirjoittaa muodossa F = dp/dt, (9.3) kun kappaleen massa on vakio, eli kappaleeseen vaikuttava voima on kappaleen liikemššršn muutos aikayksikšssš. TŠmŠ on itseasiassa se muoto, jonka Newton itse julkaisi. 9.. LiikemŠŠrŠn sšilyminen Tarkastellaan kahden kappaleen (m 1 ja m ) tšrmšystš, jossa kappaleiden všlinen voima voi aiheutua kosketuksesta tai se voi olla jonkin kentšn všlittšmš. Jos kappaleiden nopeudet ovat ennen tšrmšystš u 1 ja u sekš tšrmšyksen jšlkeen v 1 ja v, niin liikemššršn sšilymislaki voidaan kirjoittaa muotoon m 1 u 1 + m u = m 1 v 1 + m v (9.4) tai komponentteihinsa jaettuna m 1 u 1x + m u x = m 1 v 1x + m v x m 1 u 1y + m u y = m 1 v 1y + m v y m 1 u 1z + m u z = m 1 v 1z + m v z. M, sl (9.5) Kun merkitššn kahden kappaleen liikemššršš yhteensš P = p 1 + p ja jos ulkoisia voimia ei kappaleisiin vaikuta, niin dp/dt = d(p 1 +p )/dt = dp 1 /dt + dp /dt = F 1 + F 1 = 0, koska Newtonin 3. lain mukaan F 1 = ÐF 1. Samoin useammankin kappaleen muodostaman systeemin sisšisten voimien summa hšvišš ja koko systeemin liikemššršn muutos aiheutuu ulkoisista voimista F EXT = dp/dt. (9.6)

2 M, sl TšrmŠys on kappaleiden všlinen hetkellinen vuorovaikutus, jonka kesto voi vaihdella tapauksesta riippuen. TšrmŠys voi olla kimmoinen tai kimmoton, joissa molemmissa siis kappaleiden yhteinen liikemššrš sšilyy. Kimmoinen tšrmšys on sellainen, jossa myšs kappaleiden yhteinen kineettinen energia sšilyy eli 1/ m 1 u 1 + 1/ m u = 1/ m 1v 1 + 1/ m v. (9.7) Huomaa, ettš u i = u i áu i ja v i = v i áv i. Kosketusvoimien všlittšmš tšrmšys ei ole koskaan tšydellisen kimmoinen, joskin esim. teršspallojen yms. "kovien" kappaleiden tšrmšykset ovat hyvin lšhellš sitš. Sen sijaan kenttien všlittšmissš ja erityisesti atomi- ja hiukkasmittakaavan tšrmšyksissš tšydellinen kimmoisuus on tavallista. Kimmoton tšrmšys on sellainen, jossa kappaleiden yhteinen kineettinen energia všhenee, koska sitš "kuluu" mm. kappaleiden muodonmuutoksiin yms. "hšvišihin". Atomi- ja hiukkastasolla kineettistš energiaa voi varastoitua viritystiloihin. TŠydellisesti kimmottomassa tšrmšyksessš kappaleet tarttuvat yhteen. Superkimmoiseksi sanotaan tšrmšystš, jossa kineettinen energia lisššntyy. TŠmŠ voi aiheutua esim. viritystilojen purkautumisesta. (Huomaa, ettš kaikista energiamuodoista yhteenlaskettu kokonaisenergia sšilyy kuitenkin aina kaikissa tšrmayksissš) M, sl LiikemŠŠrŠn sšilymislain soveltamisohjeet: 1. (a) PiirrŠ kuva, johon on merkitty tšrmššvien kappaleiden massat sekš nopeudet tšrmšystš ennen ja sen jšlkeen (b) Valitse koordinaatisto. (a) Kirjoita liikemššršn sšilymisen yhtšlšt kaikille komponenteille (b) Kirjoita kineettisen energian sšilymisyhtšlš, jos tšrmšys on kimmoinen 3. Ratkaise yhtšlšistš kysytyt tuntemattomat suureet ja tarkista suureiden merkit. Esim Kaksi kappaletta, joiden massat ovat m 1 = 3.0 kg ja m = 5.0 kg tšrmššvšt kuvan mukaisesti nopeuksilla u 1 = 10.0 m/s ja u = 5.0 m/s ja tarttuvat yhteen. MikŠ on kappaleiden yhteinen nopeus tšrmšyksen jšlkeen? m 1 0û u 1 40û u m

3 Esim Ballistinen heiluri on laite, jota kšytetššn mm. ampuma-aseen luodin nopeuden mittaamiseen. (a) Kuinka luodin nopeus lasketaan? (b) Jos luodin massa on m = 10 g ja heilurin massa M =.0 kg sekš mitattu heilahduksen nousukorkeus 5.0 cm, mikš oli luodin nopeus ja kuinka paljon kineettistš energiaa "hšvišš"? 9.3. Kimmoiset tšrmšykset suoraviivaisessa liikkeessš Tarkastellaan kahden kappaleen kimmoista tšrmšystš yksiulotteisessa liikkeessš (x-akselilla), esim. kahden "kovan" pallon liikkuessa niiden keskipisteiden kautta kulkevaa suoraa pitkin. Kun nopeus on positiivinen oikealle ja negatiivinen vasemmalle, tulevat liikemššršn ja kineettisen energian sšilymisen ilmaisevat yhtšlšt muotoon m 1 (u 1 Ðv 1 ) = m (v Ðu ) ja m 1 (u 1 Ðv 1 ) = m (v Ðu ). M, sl (9.8) (9.9a) TŠstŠ saadaan edelleen m 1 (u 1 Ðv 1 )(u 1 +v 1 ) = m (v Ðu )(v +u ) ja jakamalla puolittain yhtšlšllš (9.8) vielš (v Ðv 1 ) = Ð(u Ðu 1 ). (9.10) Tarkastellaan kahta erikoistapausta: (i) Kappaleiden massat ovat yhtšsuuret, m 1 = m = m. TŠllšin liikemššršn sšilymisestš m 1 u 1 + m u = m 1 v 1 + m v ja yhtšlšstš (v Ðv 1 ) = Ð(u Ðu 1 ) saadaan v 1 = u ja v = u 1, eli kappaleet tavallaan vaihtavat nopeuksiaan. Esim. jos u = 0, niin v 1 = 0. (ii) Toinen kappale on aluksi levossa, u = 0 (m 1 m ). LiikemŠŠrŠn sšilymisestš m 1 u 1 = m 1 v 1 + m v ja yhtšlšstš (v Ðv 1 ) = Ð(u Ðu 1 ) = u 1 saadaan nyt ja v 1 = (m 1 Ð m ) u 1 m 1 + m v = m 1 u 1 m 1 + m. Kun m 1 >> m, v 1 u 1 ja v u 1. Kun m 1 << m, v 1 Ðu 1 ja v 0. M, sl (9.9b) (9.11) (9.1)

4 9.4. Voiman impulssi Tarkastellaan voiman F aiheuttamaa kappaleen liikemššršn muutosta p. MŠŠritellŠŠn, ettš se on voiman impulssi I = p = p f Ð p i. Koska F = dp/dt, niin dp = F dt ja p = F dt sekš edelleen I = t f F dt, (9.14) t i M, sl (9.13) missš t = t f Ðt i on voiman vaikutusaika. MŠŠritellŠŠn keskimššršinen voima F av yhtšlšllš I = p = F av t. (9.15) Siten esim. tšrmšyksissš liikkeen pysšyttšmiseen tarvittavaa voimaa voidaan pienentšš pidentšmšllš jarrutusaikaa. Esim. ErŠŠssŠ henkilšauton kolarissa matkustajan (80 kg) kokema keskimššršinen kiihtyvyys oli 0 g, kun auto pysšhtyi 80 km/h nopeudesta. MikŠ oli turvavšiden kyseiseen matkustajaan kohdistama keskimššršinen voima, pysšhdysaika ja impulssi? (Katso taulukoita 3.1 ja 3. kirjan sivulla 47) 9.5. LiikemŠŠrŠn ja kineettisen energian vertailu Koska F = dp/dt ja F = dk/dx tai vakiovoiman vaikuttaessa kappaleeseen F = p/ t ja F = K/ x, voidaan sanoa, ettš kappaleeseen vaikuttava nettovoima on toisaalta kappaleen liikemššršn muutosnopeus (ajan suhteen) eli impulssi ja toisaalta kappaleen kineettisen energian muutos liikkeen pituusyksikkšš kohti. SekŠ kappaleen liikemššrš ettš kineettinen energia riippuvat kappaleen nopeudesta. Siksi aina kappaleen kineettisen energian muuttuessa muuttuu myšs sen liikemššrš. EntŠ muttuuko aina kappaleen liikemššršn muutuessa myšs kappaleen kineettinen energia? 9.6. Kimmoinen tšrmšys tasoliikkeessš Kahden kappaleen tšrmšys johtaa yleisessš tapauksessa tasoliikkeeseen. TŠllšin saadaan liikemššršn sšilymislaista kaksi yhtšlšš ja kimmoisen tšrmšyksen tapauksessa kolmas yhtšlš kineetisen energian sšilymisestš, jolloin voidaan ratkaista kolme suuretta, kun muut tunnetaan Rakettimoottori M, sl Rakettimoottorin tyšntšvoima tyhjišssš perustuu liikemššršn sšilymiseen, kun "pakokaasu" ohjataan suurella nopeudella taakse pšin. TŠmŠ on ns. rekyyliliikettš, jota esiintyy myšs mm. ampuma-aseen laukaisuun liittyvšnš "potkuna". Tarkastellaan suoraviivaisessa liikkeessš olevaa rakettia, jonka massa on m, nopeus on v ja pakokaasujen nopeus raketin suhteen on u. MŠŠrŠtŠŠn rakettimoottorin tyšntšvoima ja raketin nopeuden lisšys.

5 M, sl HIUKKASJOUKON DYNAMIIKKA M, sl PŠŠkohdat: 1. Massakeskipiste. Newtonin 1. laki hiukkasjoukolle 3. Newtonin. laki hiukkasjoukolle 4. Hiukkasjoukon kineettinen energia Esim Raketin massa ilman polttoainetta on M R = 10 4 kg ja pakokaasujen nopeus (raketin suhteen) v ex = 10 3 m/s. Kuinka paljon polttoainetta on aluksi oltava, jotta se riittšš antamaan raketille levosta lšhtien loppunopeudeksi v f = v ex? Massakeskipiste EdellŠ olemme tarkastelleet kappaleen mallina hiukkasta tai massapistettš. Osoittautuukin, ettš pian mššriteltšvš kappaleen tai hiukkasjoukon (eli systeemin) massakeskipiste noudattaa massapisteen etenevšn liikkeen dynamiikkaa, mutta esim. systeemin pyšrimisliikkeen kuvaamiseksi sen massan jakautuma on otettava huomioon. Tarkastellaan kahta hyvin kevyellš tangolla yhteenkytkettyš massaa m 1 ja m. Kokeellisesti voidaan todeta, ettš tangosta on lšydettšvissš yksi piste, johon vaikuttava voima aiheuttaa ainoastaan kappaleiden etenevšš liikettš, kun taas mihin tahansa muuhun pisteeseen vaikuttava voima aiheuttaa myšs pyšrimisliikettš. LisŠksi voidaan havaita, ettš tšmš piste jakaa tangon kahteen osaan l 1 ja l siten, ettš l /l 1 = m 1 /m eli m 1 l 1 = m l. MŠŠritellŠŠn, ettš tšmš piste on nšiden kahden massan massakeskipiste, joka on yleensš sama kuin painopiste, ks. 1.6.

6 Asetetaan x-akseli tankoa pitkin ja merkitššn massojen paikkoja x 1 ja x sekš massakeskipistettš x CM. TŠllšin l 1 = x CM Ð x 1 ja l 1 = x Ð x CM, joten m 1 (x CM Ð x 1 ) = m (x Ð x CM ). TŠstŠ voidaan ratkaista M, sl x CM = m 1 x 1 + m x m 1 + m joka on massoilla m 1 ja m painotettu paikkojen x 1 ja x keskiarvo. TŠmŠ voidaan yleistšš N:n massapisteen systeemille ja kaikille kolmelle koordinaattiakselille, jolloin N N N m i x i m i y i m i z i (10.) x CM = i M, y CM = i ja z CM = i M M, missš M = m i on koko systeemin yhteinen massa. NŠmŠ kolme yhtšlšš voidaan yhdistšš vektorimerkinnšin N m i r i (10.1) r CM = i M. Kun kappaletta kuvataan massapisteellš, sen paikka on kappaleen massakeskipiste. Massakeskipisteen paikan mukaan mššršytyy esim. kappaleen potentiaalienergia gravitaatiokentšssš ja siksi kappale asettuu sellaiseen paikkaan ja asentoon, jossa massakeskipiste on niin alhaalla kuin mahdollista. TŠhŠn perustuen voidaan mššrittšš kappaleen massakeskipiste kokeellisesti, ks. kappale 1.6. Esim Tanko, jonka pituus on 3L, on taivutettu suoraan kulmaan sellaisesta kohdasta, joka jakaa sen L:n ja L:n mittaisiin osiin. Etsi taivutetun tangon massakeskipiste. M, sl Usein voidaan pšštellš kappaleen symmetrian perusteella yksi tai useampia massakeskipisteen komponenteista. MikŠli kappaleella on symmetria-akseleita tai tasoja tai symmetriakeskuksia, sisšltšvšt nšmš myšs kappaleen massakeskipisteen. Esim. sylinteri, suorakaide, pallo, rengas, kartio, tasakylkinen kolmio, jne Jatkuvasti jakautuneen massan massakeskipiste Jatkuvasti jakautunut massa voidaan ajatella joukoksi infinitesimaalisen pieniš massa-alkioita, joiden summa saadaan integraalina, N å r i Dm i i Dm i 0 M r dm.

7 Siten joka voidaan jakaa komponentteihinsa x CM = 1 M M x dm Massaelementti dm valitaan kappaleen symmetrian mukaan. Esim. ohuen homogeenisen sauvan dm = l dx, ohuen homogeenisen suorakaiteen muotoisen levyn dm = s da ja homogeenisen suoran sšrmišn dm = r dv. r CM = 1 M M r dm,, y CM = 1 M y dm M, sl Esim Laske puoliympyršksi taivutetun ohuen homogeenisen sauvan massakeskipiste? Jos tšmš taivutettu sauva jaetaan kahteen yhtšsuureen osaan, missš on "puolikkaan" massakeskipiste? M ja z CM = 1 M M (10.3) z dm Massakeskipisteen dynamiikka M, sl Koska v = dr/dt, seuraa massakeskipisteen mššritelmšstš (10.1), ettš N å m i v i (10.4) v i CM = M ja edelleen ettš koko hiukkasjoukon liikemššrš P = M v CM = m 1 v 1 + m v m N v N (10.5) eli kaikkien hiukkasten liikemššrien summa. Siten, jos hiukkasjoukon sisšisiš liikkeitš ei tarkastella tai kyseessš on jšykkš kappale (mahdollisesti jatkuvasti jakautunut), hiukkasjoukon kollektiivinen dynamiikka voidaan kuvata sen massakeskipisteen liikkeenš. Newtonin. laki voidaan kirjoittaa muotoon F EXT = M a CM (10.6) tai F EXT = dp/dt, (10.7) missš F EXT on hiukkasiin tai kappaleeseen vaikuttavien ulkoisten voimien resultantti. Esim. hiukkasjoukon pudotessa massakeskipiste on tasaisesti kiihtyvšssš liikkeessš riippumatta hiukkasten všlisistš vuorovaikutuksista. Erityisesti jos F EXT = 0, niin v CM = vakio.

8 M, sl Hiukkasjoukon kineettinen energia Tarkastellaan hiukkasjoukon hiukkasta, jonka paikka on r i = r CM + r i ', missš r CM ja r i ' ovat hiukkasjoukon massakeskipiste ja hiukkasen paikka sen suhteen. TŠmŠn hiukkasen nopeus on v i = v CM + v i ' vastaavin merkinnšin ja kineettinen energia K i = 1/ m i v = 1/ m i v i á v i = 1/ m i (v CM + v i ') á (v CM + v i ') = 1/ m i (v CM + v i ' + v CM á v i '). Koko joukon kineettinen energia on K = å K i = 1/ (åm i ) v CM + 1/ (åm i v i ' ) + v CM á (åm i v i '). Viimeinen termi v CM á (åm i v i ') = v CM á P INT = 0, koska joukon liikemššrš massakeskipisteen suhteen P INT hšvišš. Siten K = K CM + K rel, (10.8) missš K CM = 1/ M v CM on massakeskipisteen liikkeen kineettinen energia ja K rel = (1/ åm i v i ' ) on hiukkasten kineettinen energia massakeskipisteen suhteen. Siis, hiukkasjoukon kineettinen energia voidaan jakaa massakeskipisteen liikkeen ja joukon sisšisten liikkeiden kineettisiin energioihin. Hiukkasjoukon sisšinen liike voi olla esim. pyšrimistš, všršhdysliikettš tai hiukkasten "tšrmšyksiš". TŠllaisissa sisšisissš tšrmšyksissš voi vain sisšisten liikkeiden kineettinen energia muuttua toisiksi energian muodoiksi kimmottomuuden seurauksena Ulkoisten voimien tekemš tyš Hiukkasjoukon kineettinen energia voi muuttua sekš ulkoisten voimien tekemšn tyšn W EXT ettš sisšisten voimien tekemšn tyšn W INT seurauksena. Siten W EXT + W INT = DK CM + DK rel. (10.9) Jos mššritellššn sisšisen potentiaalienergia funktion DU INT = ÐW INT avulla hiukkasjoukon sisšinen energia E INT = K rel + U INT, niin tyšðenergia riippuvuus (10.9) voidaan kirjoittaa muotoon W EXT = DK CM + DE INT Kitkan tekemš tyš Liukukitkavoimien tekemšn tyšn voidaan nyt edellš olevan mukaisesti ajatella muuttuvan kappaleen ja pinnan muodostaman systeemin sisšiseksi energiaksi (lšmmšksi) Muuttuvamassaiset systeemit MikŠli voiman vaikutuksen alaisen kappaleen massa muuttuu ilman ettš massaa viedššn kappaleesta pois tai tuodaan siihen lisšš (kuten raketin tapauksessa), tulee dynamiikan peruslaki muotoon kun p = mv. F EXT = dp/dt = m dv/dt + v dm/dt, M, sl (10.10) (10.14) (E = mc, ks. kirjan sivu 197)

9 11. J YK N KAPPALEEN PY RIMISLIIKE PŠŠkohdat: 1. Pyšrimisliikkeen kinematiikka. Hitausmomentti 3. JŠykŠn kappaleen pyšrimisliikkeen kineettinen energia 4. Voiman momentti 5. Newtonin. laki pyšrimisliikkeelle JŠykkŠ kappale on malli kiintešstš aineesta muodostuvalle kappaleelle. JŠykŠn kappaleen osaset pysyvšt paikoillaan toistensa suhteen, vaikka kappaleen eri kohtiin voi kohdistua voimia ja kappaleen liiketila voi muuttua. Tarkastellaan seuraavassa jšykšn kappaleen pyšrimistš kiintešn akselin ympšri. Akseli on kiinnitetty kappaleeseen ja se sšilyttšš suuntansa, mutta akseli voi olla etenevšssš liikkeessš kappaleen mukana. Jos akseli on lisšksi kiinnitetty inertiaalikoordinaatistoon, on kyseessš puhdas pyšrimisliike Pyšrimisliikkeen kinematiikka Kappaleen asento (pyšrimisessš akselin ympšri) mššritellššn kulman q = s / r (11.1) avulla jonkin referenssi asennon ja jonkin akselista etšisyydellš r olevan pisteen avulla, missš s on pisteen kierrossa kulkema matka. Kulman luonnollinen yksikkš on radiaani (rad), mutta myšs erilaisia asteita kšytetššn usein. M, sl KeskimŠŠrŠinen kulmanopeus mššritellššn w av = Dq / Dt = (q f Ð q i ) / (t f Ð t i ) ja hetkellinen kulmanopeus vastaavasti w = dq/dt. (11.3) Kulmanopeus voidaan mššritellš vektorisuureena, jonka suunta ilmaisee akselin suunnan ja pyšrimisliikkeen suunnan akselin ympšri. Pyšrimisliikkeen suunnan voi pšštellš vektorin w suunnasta, tai pšin vastoin, ns. "oikean kšden sššnnšn" avulla. Jos pyšrimisliikkeen jakso on T, on sen taajuus f = 1/T ja kulmanopeus w = p / T = p f. (11.4) Taajuuden yksikkš on kierrosta/s tai 1/s tai hertsi (1 Hz = 1 s Ð1 ), kun taas kulmanopeuden yksikkš on rad/s. Akselista etšisyydellš r pyšrivšn pisteen kulkema matka kulman q funktiona on yhtšlšn (11.1) mukaan s = rq. TŠstŠ saadaan derivoimalla ajan suhteen ko. pisteen ratanopeus v = r w. (11.5) Kappaleen kaikilla pisteillš on sama kulmanopeus w, mutta ratanopeus v riippuu pisteen ja akselin všlisestš etšisyydestš. Kulmanopeuden muuttuessa mššritellššn keskimššršinen kulmakiihtyvyys a av = Dw / Dt ja hetkellinen kulmakiihtyvyys vastaavasti M, sl (11.) a = dw/dt. (11.6) Kun edellisissš mššrittelyissš kšytetššn kulmanopeusvektoria, tulee myšs kulmakiihtyvyydestš vektorisuure. Kulmakiihtyvyyden yksikkš on rad/s.

10 Jos kulmakiihtyvyys a on vakio, on kyseessš tasaisesti kiihtyvš ympyršliike ja integroimalla ò dw = ò a dt saadaan w = w 0 + a t (11.7) ja integroimalla tšstš edelleen ò dq = ò w dt = ò (w 0 + a t) dt saadaan q = q 0 + w 0 t + 1/ a t. (11.8) NŠmŠ ovat tšsšmšlleen samaa muotoa kuin vastaavat tasaisesti kiihtyvšn suoraviivaisen liikkeen kinemaattisten suureiden všliset relaatiot. Edelleen samoin voidaan eliminoida aika t edellisistš yhtšlšistš, jolloin saadaan w = w 0 + a (q Ð q 0 ). Tasaisen ympyršliikkeen keskihakuiskiihtyvyys on a r = v / r = w r (11.10) ja jos tangentiaalista (eli nopeuden suuntaista) kiihtyvyyttš esiintyy, niin se on a t = a r. (11.11) NŠiden suureiden vektorisumman a = a r + a t itseisarvo on a = (a r + a t ) 1/. Huomaa, ettš pyšrivšn kappaleen kiertymškulma q, kulmanopeus w ja -kiihtyvyys a ovat samat minkš tahansa kappaleessa olevan pisteen suhteen mššritettynš. Siten esim. renkaan vieriessš pintaa pitkin tapahtuu hetkellinen pyšriminen kappaleen ja pinnan kosketuspisteen ympšri samalla kulmanopeudella kuin pyšriminen akselin ympšri tapahtuu. M, sl (11.9) 11.. Pyšrimisliikkeen kineettinen energia ja hitausmomentti Tarkastellaan jšykšn kappaleen pyšrimistš kiintešn akselin ympšri, jolloin kappaleen jokaisen massaelementin m i liike on ympyršliikettš etšisyydellš r i pyšrimisakselista. TŠllšin kappaleen pyšrimisliikkeen kineettinen energia on K = å i (1/ m i v i ) = å i (1/ m i r i w ), joka voidaan kirjoittaa muotoon K = 1/ I w, missš I = å i m i r i on kappaleen hitausmomentti. Kappaleen hitausmomentti riippuu pyšrimisakselin paikasta kappaleessa tai kappaleen massan jakautumisesta pyšrimisakselin suhteen. Siten voidaan pšštellš esim. samanmassaisten kappaleiden hitausmomenttien keskinšisiš suuruuksia. Kappaleen hitausmomentti on pyšrimisliikkeessš etenevšn liikkeen massaa vastaavassa asemassa, vrt. K = 1/ I w ja K = 1/ m v. Siten se on myšs pyšrimisliikkeen "hitautta" kuvaava suure. M, sl (11.13) (11.14)

11 M, sl Esim Molekyylien massa on keskittynyt siinš olevien atomien ytimiin. Laske kaksiatomisen molekyylin (ytimien massat m 1 ja m ) hitausmomentti sidoksen kautta kulkevan akselin suhteen sekš sidosta vastaan kohtisuorien akselien suhteen, kun akseli kulkee toisen atomin kautta tai massakeskipisteen kautta. M, sl TŠstŠ saadaan edelleen K = 1/ M v CM + 1/ I CM w, (11.15) missš M on kappaleen massa, v CM on massakeskipisteen ratanopeus, I CM on kappaleen hitausmomentti massakeskipisteen kautta kulkevan ja pyšrimisakselin kanssa yhdensuuntaisen akselin suhteen. Koska kulmanopeus w on sama kappaleen kaikkien pisteiden suhteen, v CM = wh. Siten K = 1/ Mh w + 1/ I CM w = 1/ (Mh + I CM ) w = 1/ I w, kun I = I CM + Mh. (11.16) TŠmŠ on ns. Steinerin sššntš (parallel axis theorem), jonka avulla voidaan laskea kappaleen hitausmomentti minkš tahansa akselin suhteen, jos sen suuntaisen ja massakeskipisteen kautta kulkevan akselin suhteen laskettu hitausmomentti tunnetaan. Esim. Sovella Steinerin sššntšš edellisen esimerkin (11.3) tapaukseen. Tarkastellaan vielš kappaletta, joka pyšrii massakeskipisteestš etšisyydellš h olevan akselin ympšri. TŠllšin kineettinen energia voidaan kirjoittaa massakeskipisteen kineettisen energian ja sisšisen liike-energian summana yhtšlšn (10.8) mukaisesti K = K CM + K rel.

12 11.3. Jatkuvasti jakautuneen massan hitausmomentti M, sl Hitausmomentin laskemiseksi jatkuvasti jakautuneen massan tapauksessa summa yli massaelementtien korvataan integraalilla yli koko kappaleen I = å i m i r i ò r dm = ò di = I eli I = ò r dm, (11.7) missš r on massaelementtien kohtisuora etšisyys pyšrimisakselista. M, sl Esim Laske homogeenisen pallon hitausmomentti keskipisteen kautta kulkevan akselin suhteen. Kuinka lasketaan ohuen pallokuoren hitausmomentti keskipisteen kautta kulkevan akselin suhteen. Esim Ohuen sauvan pituus on L ja massa M. Laske sauvan hitausmomentti sitš vastaan kohtisuoran akselin suhteen, kun akseli kulkee sauvan painopisteen kautta tai sen toisen pššn kautta. Esim Laske ympyršlevyn hitausmomentti sen keskipisteen kautta kulkevan kohtisuoran akselin suhteen.

13 11.4. Mekaanisen energian sšilyminen pyšrimisliikkeessš Mekaanisen energian sšilymislaki eli ns. "energiaperiaate" DE = DK + DU = 0 eli E = K + U on voimassa vain konservatiivisten voimien F = ÐÑU vaikuttaessa. Kun massakeskipisteen etenevšn liikkeen ja pyšrimisliikkeen energiat kirjoitetaan erikseen, K = 1/ M v CM + 1/ I CM w Voiman momentti M, sl Voima antaa kappaleelle kiihtyvyyden etenevšssš liikkeessš. Voiman vastine pyšrimisliikkeessš on momentti, joka antaa kappaleelle kulmakiihtyvyyden. MŠŠritellŠŠn voiman F momentti origon suhteen t = F = r (11.1) r^ F^ = r F sinq (11.) tai vektoriyhtšlšnš t = r F, (1.1) missš r on voiman vaikutuspisteen etšisyys valitusta origosta. Momentin SI-yksikkš on Nm. Se on sama kuin energian yksikkš, mutta momentti ei ole kuitenkaan energiasuure. Momentti on dynamiikassa voiman luonteinen suure ja vektori, kun taas energia on skalaari JŠykŠn kappaleen pyšriminen kiintešn akselin ympšri Tarkastellaan ensin kiintešstš akselista etšisyydellš r olevaa massapistettš m, johon vaikuttaa voima F. Voiman momentti akselin suhteen on t = r F^. Jos massapiste voi liikkua vain ympyršrataa akselin ympšri, saa se ratakiihtyvyyden = r a, jolle = = mr a. a^ F^ ma^ Siten t = r F^ = mr a = I a. Siis t = I a, (11.3a) missš I on massapisteen hitausmomentti akselin suhteen. TŠmŠ yleistetššn seuraavassa kappaleessa koskemaan myšs jšykkšš kappaletta (eikš ainoastaan yhtš massapistettš). Saatu tulos on dynamiikan peruslaki pyšrimisliikkeelle. Se pštee, paitsi kappaleen pyšrimisliikkeessš kiintešn akselin ympšri, myšs pyšrimisliikkeessš massakeskipisteen kautta kulkevan akselin ympšri, vaikka massakeskipiste olisi samalla etenevšssš liikkeessš Tyš ja teho M, sl Koska etenevšssš liikkeessš pštee dw = F dx on pyšrimisliikkeen tapauksessa voimassa dw = F^ (r dq) = t dq. Momentin tekemš tyš muuttuu kappaleen kineettiseksi energiaksi 1/ I w, joten t = dw dq = d 1 dq I w = I w dw dq = I w dw dt dt dq = I w a w 1 = I a ja siten voidaan (11.3a) yleistšš jšykšlle kappaleelle, t = I a. (11.3b)

14 M, sl Vektorimerkinnšin edellinen voidaan kirjoittaa muotoon t = I a. Koska P = dw/dt ja dw = t dq, saadaan P = t w, (11.4) samoin kuin etenevšn liikkeen tapauksessa P = F v. YhtŠlšŠ (11.3b) johdettaessa pššteltiin, ettš W = DK = 1/ I w f Ð 1/ I w i. (11.5) M, sl Esim Homogeeninen sauva, jonka pituus on L ja massa M, voi vapaasti pyšriš toisen pššnsš ympšri. (a) MikŠ on sauvan kulmakiihtyvyys, kun se muodostaa kulman q pystysuoran suunnan kanssa? (b) MikŠ on sauvan vapaan pššn kiihtyvyys silloin kun sauva on vaaka-asennossa? Esim Homogeeninen pallo, jonka massa on M, sšde R ja hitausmomentti /5 MR, vierii alas kaltevaa tasoa, joka muodostaa kulman q vaakatason kanssa. (a) MikŠ on pallon kiihtyvyys tason suunnassa? (b) MikŠ on lepokitkakertoimen všhintššn oltava, jotta pallo vierisi liukumatta? Vierimiskitka

15 1. LIIKEM R MOMENTTI JA STATIIKKA PŠŠkohdat: 1. Voiman momentti vektorisuureena. (a) Massapisteen liikemššršmomentti (b) JŠykŠn kappaleen liikemššršmomentti kiintešn akselin suhteen 3. Pyšrimisliikkeen dynamiikka 4. LiikemŠŠrŠmomentin sšilyminen 5. Staattinen tasapaino M, sl Voiman momentti vektorisuureena EdellŠ, kappaleessa 11.5, jo mššriteltiin voiman momentti t = r F, (1.1) missš r on voiman vaikutuspisteen etšisyys valitusta origosta. Momentti on siis vektori, jonka itseisarvo on t = r^ F = r F^ = r F sinq ja suunta on kohtisuorassa vektoreita r ja F vastaan. Jos kappale on kiinnitetty origoon, voiman momentti pyrkii kiertšmššn kappaletta origon kautta kulkevan ja momenttivektorin suuntaisen akselin ympšri. Huomaa, ettš momentti mššritellššn pisteen suhteen, mutta hitausmomentti mššritellššn akselin suhteen. 1.. LiikemŠŠrŠmomentti M, sl Massapisteen liikemššršmomentti eli pyšrimismššrš jonkin pisteen, esim. origon suhteen on (1.) l = r p, missš r on massapisteen paikka origon suhteen ja p on sen liikemššrš. LiikemŠŠrŠmomentti on vektori, jonka suuruus on l = r p sinq = r^ p = p^ r. (1.3) LiikemŠŠrŠn SI-yksikkš on kgm /s. Vakionopeudella suoraviivaisessa liikkeessš olevan massapisteen liikemššršmomentti on vakio minkš tahansa pisteen suhteen mššritettynš. Jos massapiste on tasaisessa ympyršliikkeessš (vakiovauhdilla v) R-sŠteisen ympyršn kehšllš, saadaan sen liikemššršmomentiksi ympyršn keskipisteen suhteen vakio l, jolle l = mvr = mr w (1.4) ja l-vektori on kulmanopeuden w eli pyšrimisakselin suuntainen. Jos taas liikemššršmomentti mššritetššn jonkin muun akselilla olevan pisteen suhteen, saadaan edelleen vakio l, mutta nyt l ja w eivšt ole yhdensuuntaisia. Silloin l z = mr w. (1.5)

16 M, sl Usean hiukkasen m i joukon kokonaisliikemššršmomentti on L = å i l i = å i r i p i, (1.6) missš kaikki liikemššršmomentit L ja l i on mššriteltšvš saman pisteen suhteen. Tarkasteltaessa jšykšn kappaleen pyšrimistš akselin ympšri voi tšmš piste (origo) olla missš tahansa pyšrimisakselilla. Origon valinnasta riippuen yksittšisen massapisteen liikemššršmomentti l i = r i p i voi saada erilaisia arvoja, mutta liikemššršmomentin z-komponentti on yhtšlšn (.15) mukaan aina l iz = m i R i w. Siten L z = å i l iz = å i m i R i w ja koska I = å i m i R i, saadaan L z = I w. (1.7a) Jos jšykkš kappale on symmetrinen pyšrimisakselinsa suhteen, kumoutuvat kaikki l ix - ja l iy -komponentit pareittain, jolloin L = L z. Silloin L ja w ovat yhdensuuntaiset ja L = I w. (1.7b) YleisessŠ tapauksessa L- ja w-vektorien suunnat voivat poiketa toisistaan. Esim. 1.. M-massainen ja R-sŠteinen kiekko pyšrii kulmanopeudella w sellaisen kohtisuoran akselin ympšri, joka on etšisyydellš R/ kiekon keskipisteestš. MikŠ on L z ja L? 1.3. Pyšrimisliikkeen dynamiikka M, sl Derivoidaan ajan suhteen massapisteen liikemššršmomentin mššritelmš l = r p, jolloin saadaan dl/dt = r dp/dt + dp/dt p = r df + v mv = t. Siten siis massapisteelle on voimassa t = dl/dt, (1.8) missš sekš t ettš l on mššriteltšvš saman pisteen suhteen. Siis, massapisteen liikemššršmomentin muutos on sama kuin siihen vaikuttava voiman momentti. TŠmŠ vastaa etenevšn liikkeen relaatiota F = dp/dt. Massapistejoukon etenevšn liikkeen tarkastelussa todettiin, ettš joukon sisšiset voimat eivšt vaikuta koko systeemin massakeskipisteen dynamiikkaan, vaan ainoastaan ulkoiset voimat. Sama pštee myšs pyšrimisliikkeen dynamiikkaan ja yhtšlš (1.8) voidaan kirjoittaa koko massapistejoukolle muodossa t EXT = dl/dt, (1.9) missš t EXT = å i t i on massapisteisiin vaikuttavien ulkoisten momenttien summa ja L = å i l i on massapisteiden liikemššršmomenttien summa. Siis, hiukkasjoukon kokonaisliikemššršmomentin muutos on sama kuin hiukkasiin vaikuttavien ulkoisten voimien momenttien summa. Symmetrisen jšykšn kappaleen liikemššrš on (1.7b) L = I w, josta derivoimalla ajan suhteen saadaan dl/dt = I dw/dt = I a, koska I on vakio. YhtŠlšn (1.9) perusteella saadaan nyt t = I a, (1.10) joka on jo edellš johdettu dynamiikan peruslaki (Newtonin. laki) pyšrimisliikkeelle (11.3).

17 M, sl LiikemŠŠrŠmomentin sšilyminen Koska (1.9) t EXT = dl/dt, voidaan pšštellš liikemššršmomentin sšilymislaki: M, sl Esim Johda Keplerin. laki: Auringon ja planeetan všlinen yhdysjana piirtšš yhtš pitkissš ajoissa yhtš suuret pinnat, kun planeetan kiertorata Auringon ympšri on ellipsi. eli jos t EXT = 0, niin L on vakio jos systeemiin vaikuttavien ulkoisten voimien momenttien summa on nolla, niin systeemin liikemššršmomentti sšilyy vakiona. LiikemŠŠrŠmomentin sšilymislaki on jšlleen analoginen etenevšn liikkeen liikemššršn sšilymislain kanssa. Huomaa erityisesti tšmšn lain yleisyys: Se on voimassa kaikenlaisille massajakautumille (niin massapistejoukolle kuin jšykšlle kappaleelle) ja myšs hitausmomentin muuttuessa. Jos L = I w ja hitausmomentti muuttuu, niin I f w f = I i w i. (1.11) Esim Kiekko, jonka hitausmomentti on 4.0 kgm, pyšrii pystysuoran akselin ympšri 3.0 rad/s. Toinen kiekko, jonka hitausmomentti on.0 kgm, ei aluksi pyšri, mutta liukuu edellisen kiekon akselia pitkin sen pššlle, jonka jšlkeen kiekot pyšrivšt yhdessš. (a) MikŠ on kiekkojen yhteinen kulmanopeus? (b) MikŠ on kineettisen energian muutos?

18 1.5. JŠykŠn kappaleen tasapaino JŠykŠn kappaleen sanotaan olevan tasapainossa, jos seuraavat kaksi ehtoa ovat molemmat voimassa: 1. kappaleen massakeskipisteen kiihtyvyys on nolla ja. kappaleen kulmakiihtyvyys minkš tahansa akselin suhteen on nolla. Tasapainossa oleva kappale voi siis liikkua tasaisella nopeudella tai pyšriš vakiokulmanopeudella. Jos myšs nšmš nopeudet ovat nollia, niin kappaleen sanotaan olevan staattisessa tasapaionossa. Jos kappaleen massakeskipiste ei ole kiihtyvšssš liikkeessš, tšytyy ulkoisten voimien vektorisumman hšvitš eli å i F i = 0, (1.1) joka voidaan jakaa komponentteihinsa å i F xi = 0, å i F yi = 0, ja å i F zi = 0. Jos kappaleella ei ole kulmakiihtyvyyksiš minkššn akselin suhteen, tšytyy kaikkien ulkoisten voimien momenttien vektorisumman myšs hšvitš eli å i t i = 0, (1.14) joka myšs voidaan jakaa komponentteihinsa å i t xi = 0, å i t yi = 0, ja å i t zi = 0. (1.15) Voimaparin muodostavat kaksi voimaa, joiden summa on nolla, mutta joiden momentti ei ole nolla. M, sl (1.13) 1.6. Painopiste M, sl Maan vetovoima vaikuttaa kappaleen jokaiseen massaelementtiin. NŠmŠ voimat voivat antaa kappaleelle (putoamis)kiihtyvyyttš ja kulmakiihtyvyyttš riippuen kappaleeseen kohdistuvista tukivoimista. Kappaleen painopiste on se piste, jonka suhteen maan vetovoiman momentti on nolla. Tarkastellaan kappaleen massaelementtien m i x-koordinaatteja, kun x-akseli on vaakasuuntainen. TŠllšin maanvetovoiman momentti on t = åt i = w 1 (x 1 Ðx CG ) + w (x Ðx CG ) w N (x N Ðx CG ) = 0, missš w i = m i g i ja x CG on painopisteen x-koordinaatti. TŠstŠ voidaan ratkaista x CG = (å i w i x i ) / (å i w i ) (1.16) Ellei kappale ole kovin suuri, on maan vetovoiman voimakkuus g sama koko kappaleen alueella (g i = g). Silloin x CG = (å i m i x i ) / M, (1.17) missš M = å i m i. TŠllšin siis kappaleen painopiste yhtyy kappaleen massakeskipisteeseen. Kappaleessa esitetty massakeskipisteen mššrittšmismenetelmš perustuu itse asiassa painopisteen ominaisuuksiin ja kyseessš onkin painopisteen mššrittšminen.

19 M, sl Statiikan tehtšvien ratkaisuohjeita: 1. (a) PiirrŠ kuva ja mššrittele kappale, jonka tasapainoa tarkastelet. (b) PiirrŠ kaikki kappaleeseen vaikuttavat voimat. PŠŠttele kitkavoimien suunta asettamalla ne ensin nolliksi.. Valitse koordinaatisto siten, ettš Valitse akseli ( tai akselit tai piste...), jonka suhteen momentit lasketaan. 4. Kirjoita voimien ja momenttien tasapainoyhtšlšt ja ratkaise ne. Esim Tikkaat, joiden pituus on L ja massa M, nojaavat kitkatonta seinšš vasten lattialla, jonka lepokitkakerroin tikkaille on m s. MŠŠritŠ suurin kaltevuuskulma q, jonka tikkaat voivat muodostaa seinšn kanssa ja tikkaiden tšllšin seinššn kohdistama voima Dynaaminen tasapaino 1.8. Pyšrimis- ja kiertoliikkeiden liikemššršmomentti Kappaleessa 11. erotettiin kineettisen energian ja hitausmomenttien kšsitteiden yhteydessš pyšriminen massakeskipisteen suhteen ja massakeskipisteen (rata)liike. Massakeskipisteen liike voi olla esim. kiertoliikettš. Maapallo esim. pyšrii massakeskipisteensš kautta kulkevan akselin ympšri ja samalla kiertšš radallaan Auringon ympšri. Massakeskipisteen kiertoliikkeeseen liittyvš rataliikemššršmomentti on L O = r CM p CM ja massakeskipisteen kautta kulkevan akselin suhteen tapahtuvan pyšrimisen (engl. spin) liikemššršmomentti on L CM = I CM w CM. NŠiden summa on kokonaisliikemššršmomentti L = L O + L CM = r CM p CM + I CM w CM. M, sl Esim Kevyeen kulmanopeudella w pyšrivššn levyyn kiinnitettyjen massojen m liikemššršmomentti.

20 Myšs kappaleeseen vaikuttava ulkoisten voimien momentti voidaan jakaa samoin t = t O + t CM (1.18) siten, ettš t O = dl O /dt ja t CM = dl CM /dt. (1.19) Siis, eliminoimalla toinen momenteista t O ja t CM saadaan sitš vastaava liikemššršmomentti sšilymššn. TŠllŠ on paljon sovellutuksia (pyšrivšn kappaleen asento sšilyy) HyrrŠ HyrrŠ (engl. top) on nopeasti pyšrivš symmetrinen kappale. EdellŠ olevan mukaan se pyrkii sšilyttšmššn pyšrimisakselinsa (w L CM ) suunnan. Kun pyšrivšn hyrršn akselin suuntaa yritetššn muuttaa voimaparin avulla, esim. maan vetovoima ja sitš vastaava tukivoima, niin havaitaan, ettš hyrrš joutuu ns. prekessioliikkeeseen. Oheisen kuvan mukaisesti t = r F = r ^i (Ðmg ^k) = mgr sinq ^j = dl/dt. Siten siis pyšrimisakselin suunnan ja liikemššršmomentin suunnan muutos on vaakasuoraan suuntaan ja siitš seuraa pyšrimisakselin kiertoliike kartiopintaa pitkin. Koska dl = mgr sinq dt ja toisaalta dl = L sinq df, (L = Iw) saadaan prekessioliikkeen kulmataajuudeksi W p = df/dt = mgr / L. (1.0) M, sl M, sl Esim. Millainen on hyrršn prekessioliike silloin kun pyšrimisakseli on vaakasuora ja tuettu toisesta pššstššn? Prekessioliikkeen yhtšlš (1.0) voidaan kirjoittaa muotoon mgr sinq = W p L sinq ja tšstš edelleen muotoon t = W p L. (1.1) TŠssŠ on jšlleen analogia etenevšn liikkeen tapaukseen. Samoin kuin momentti t muuttaa kappaleen liikemššršmomenttia L muuttaa voima F kappaleen liikemššršš p F = w p. (1.) Prekessioliikkeen lisšksi hyrršn pyšrimisakseli tekee myšs ns. nutaatioliikettš.

21 13. GRAVITAATIO PŠŠkohdat: 1. Newtonin gravitaatiolaki. Superpositioperiaate 3. Hidas massa ja painava massa 4. (a) KentŠn kšsite (b) PainovoimakentŠn voimakkuus ja vetovoiman antama kiihtyvyys 5. Keplerin lait 6. Jatkuvasti jakautuneiden massojen painovoima Gravitaatio- eli painovoimateorian pššpiirteet ovat tulleet esille kattavasti jo aikaisemmissa kappaleissa. Sen vuoksi tehdššn tšssš vain lyhyt yhteenveto ja joitakin tšsmennyksia nšihin asioihin Newtonin gravitaatiolaki Kappaleessa 5.3 esiteltiin jo Newtonin yleinen gravitaatiolaki kahden pistemšisen massan m 1 ja m všliselle vetovoimalle F 1 = ÐG m 1 m r r 1, missš G = Ð11 Nm /kg on gravitaatiovakio Hidas massa ja painava massa M, sl (13.1) Klassillisen mekaniikan puitteissa painovoimaan liittyvš painava massa ja kappaleiden liiketilojen muutoksia vastustava hidas massa ovat periaatteessa eri kšsitteitš. Kokeellisesti ei kuitenkaan nšitš kšsitteitš voida erottaa ja siksi ne postuloidaankin klassillisessa mekaniikassa samaksi yleiseksi kšsitteeksi, massa. NŠiden massakšsitteiden yhdistšminen inspiroi Einsteinia yleisen suhteellisuusteorian kehittšmiseen GravitaatiokentŠn voimakkuus Gravitaatiovuorovaikutuksen (-voiman) všlittyminen selitetššn massan muodostaman gravitaatiokentšn avulla. Massa m kokee toisen massan M muodostaman gravitaatiokentšn, jonka voimakkuus on TŠstŠ seurauksena on painovoima W = mg Keplerin lait g = F m = ÐG M r r. Keplerin empiirisesti muotoilemat lait planeettojen liikkeille ovat 1. Planeettojen ratakšyršt ovat ellipsejš, joiden toisessa polttopisteessš on Aurinko.. Auringon ja planeetan yhdysjana piirtšš yhtš pitkissš ajoissa yhtš suuret pinnat. (Ks. Esim. 1.8) 3. Planeettojen kiertoaikojen nelišt ovat suoraan verrannollisia niiden Auringosta mitattujen (13.4) keskietšisyyksien kuutioihin. (Ks. kappale 6.3) Jatkuvat massajakautumat Jatkuvan massajakautuman painovoimakenttš saadaan integroimalla dg = G dm yli koko jakautuman. ErŠs tšrkeš ja kšyttškelpoinen tulos on se, ettš pallosymmetrisen massajakautuman painovoimakenttš jakautuman ulkopuolella on sama kuin jakautuman keskipisteeseen asetetun samanmassaisen massapisteen painovoimakenttš. M, sl (13.3) r (13.9)

22 14. KIINTE T AINEET, NESTEET JA KAASUT PŠŠkohdat: 1. KiinteŠn aineen kimmokertoimet: Youngin moduli, leikkausmoduli ja puristusmoduli. Pascalin laki 3. Arkimedeen laki 4. Massan sšilyminen: jatkuvuus- eli kontinuiteettiyhtšlš 5. Bernoullin yhtšlš Aineen kolme olomuotoa ovat kiinteš, neste ja kaasu. EnglanninkielessŠ on temi "fluid", joka tarkoittaa sekš nesteitš ettš kaasuja. Eri olomuodoissa aineen atomien (tai molekyylien) keskinšiset suhteet ja liiketilat poikkeavat toisistaan. On olemassa myšs rajatapauksia, esim. amorfiset aineet, joissa aineen olomuodon mššrittely em. tavalla ei ole kovin selvšš Tiheys Arkimedeen sanotaan keksineen kšsitteen aineen tiheys r = m / V, (14.1a) eli aineen massa tilavuusyksikkšš kohti. Jos tiheys ei ole sama koko kappaleen alueella mššritellššn r = dm/dv, (14.1b) joka on paikan funktio. Tiheyden SI-yksikkš on kg/m 3. Aineen tiheys riippuu sen lšmpštilasta ja paineesta. Ominaispaino on aineen tiheyden suhde veden tiheyteen 4ûC. ErŠiden aineiden tiheyksiš M, sl Aine tiheys (kg/m 3 ) Aine tiheys (kg/m 3 ) ilma 1.9 vesi H 0.09 puu ~ He 0.18 Al O 1.43 Pt Kimmokertoimet M, sl kiinteš aine muuttaa muotoaan ulkoisten voimien vaikutuksen alaisena. Jos kappale palaa alkuperšiseen muotoonsa voimen vaikutuksen lakattua, on kappale kimmoinen, esim. jousi. Kun ulkoista voimaa (esim. pinta-alaa kohti) sanotaan jšnnitykseksi ja suhteellista muodon muutosta myštymšksi, mššritellššn kimmokerroin yleisesti muodossa kimmokerroin = jšnnitys / myštymš. (14.) Youngin moduli on tavallisin kimmokertoimista ja sille kšytetššn siksi myšs pelkkšš kimmokerroin-nimeš. Se kuvaa kappaleen, esim. tangon venymistš tai puristumista. MŠŠritellŠŠn nyt jšnnitys s = F/A, (14.3) missš F on tangon pššhšn kohdistuva voima ja A on tangon poikkileikkauksen pinta-ala. Suhteellinen venymš on e = DL/L, (14.4) missš L on tangon pituus. Youngin moduli on Y = s / e. (14.5) MikŠli Y on vakio, on kimmovoima suoraan verrannollinen myštymššn F/A = Y DL/L. TŠmŠ on Hooken laki ja se on voimassa ns. kimmoisuusalueella suhteelisuusrajaan saakka. Kimmoisuusrajalta muodonmuutokset ovat vielš palautuvia, mutta sen jšlkeen kappale kšyttšytyy elastisesti. Murtorajalla kappale katkeaa.

23 Leikkausmoduli mššritellššn kappaleeseen sen pinnan suuntaisen voiman F t tai leikkausjšnnityksen s t = F t /A ja sen aiheuttaman leikkausmyštymšn e t = Dx/h avulla. KiinteŠn kappaleen leikkausmoduli on nyt S = s t / e t. (14.6) Ideaalineste ei voi vastustaa leikkausvoimaa, mutta todellisten nesteiden viskositeetti mššritellššn juuri niiden kykynš vastustaa leikkausvoiman aiheuttamaa pysyvšš muodon muutosta. Puristusmoduli voidaan mššritellš samalla tavalla aineen kaikille olomuodoille. Se mššritellššn kappaleen kaikkiin pintoihin kohdistuvan kohtisuoran voiman ja sitš vastaavan suhteellisen tilavuuden muutoksen DV/V avulla. Em. voima on helpoimmin kuvattavissa paineen P = F n /A avulla. Paineen SI-yksikkš on pascal (Pa), 1 Pa = 1 N/m. Puristusmoduli mššritellššn nyt B = Ð DP DV/V. (14.7) NŠin mššriteltynš B on positiivinen suure. Joskus kšytetššn myšs suuretta kompressibiliteetti k = 1/B. M, sl ErŠiden aineiden kimmokertoimia ( 10 9 N/m ) Aine Y S B TerŠs Alumiini Betoni 0 Vesi Ð Paine NesteissŠ ja kaasuissa ei esiinny staattisia leikkausvoimia, mutta ne kohdistavat kappaleisiin niiden pintoja vastaan kohtisuoria voimia F n, jotka ovat verrannollisia pintojen pinta-aloihin A. Nesteen ja kaasun aiheuttama paine on P = F n /A. NŠmŠ voimat aiheutuvat neste- tai kaasumolekyylien tšrmšyksistš pintaa vastaan. Paineen SI-yksikkš on pascal (Pa), 1 Pa = 1 N/m. Ilmanpaine maanpinnalla on noin 10 5 N/m. Se voidaan todeta useilla yksinkertaisilla koejšrjestelyillš. Ilmanpaine aiheutuu ilmakehšn painosta maan vetovoimakentšssš. Siksi se voidaan laskea vaakasuoran pinnan pššllš olevan ilmapatsaan painon avulla. Huomaa, ettš paine on kuitenkin sama kaikissa asennoissa olevia pintoja vastaan. EdellŠ olevasta johtuen nesteen ja kaasun paine maan vetovoimakentšssš riippuu korkeudesta (mitattuna esim. nesteen pinnasta). Esim. nestepatsaan painosta W = mgh = rahg saadaan paine W/A = rgh ja P = P 0 + rgh, (14.8) missš P 0 on nesteen pinnalla olevan kaasun paine. TŠstŠ seuraa, ettš yhtyvissš astioissa nestepintojen korkeus on sama. M, sl

24 M, sl Pascalin laki Edelliseen tulokseen (nesteen paine riippuu vain siitš syvyydestš, jolla painetta mitataan) perustuen Pascal pšštteli jo vuonna 1653, ettš suljetussa astiassa olevaan nesteeseen kohdistuva ulkoinen paine vaikuttaa saman suuruisena kaikkialla nesteessš ja kaikkiin astian seinšmiin. TŠmŠn periaatteen soveltamiseen perustuu esim. hydraulinen nosturi (tunkki). Paineen mittauksessa kšytetššn tunnettuna nesteenš usein elohopeaa Hg (r Hg = kg/m 3 ), ja sen avulla mššritellššnkin eršs paineen yksikkš, 1 torri = 1 mmhg eli elohopeamillimetri. Edelleen 760 torria = 1 atm = kpa eli (normaali-)ilmakehš. Joskus kšytetššn myšs yksikkšš 1 at = 1 kp/cm eli teknillinen ilmakehš. Ilmanpaine ilmoitetaan usein yksikšissš bari, 1 b = 10 5 Pa, tai 1 mb = 10 Ð3 b. Esim. Ilmanpaineen korkeusriippuvuus. M, sl Paineen mittaaminen Kaasun paineen mittaamiseen voidaan kšyttšš esim. manometriš, jossa kšytetššn hyvšksi nesteen tunnettua tiheyttš ja yhtšlšš (14.8). TŠllŠ tavoin saadaan mitatuksi kaasun paine ympšršivšn ilmakehšn paineen suhteen. Ilmanpaine voidaan taas mitata barometrillš, joka on tunnetulla nesteellš tšytetty ylšsalaisin oleva ja ylšpššstššn suljettu putki.

25 14.4 Arkimedeen laki M, sl Kokonaan tai osaksi nesteeseen (tai kaasuun) upotettuun kappaleeseen kohdistuu nesteen paineen aiheuttamia voimia. Koska yhtšlšn (14.8) mukaan paine syvemmšllš on suurempi, kappaleeseen kohdistuva nettovoima on ylšspšin. TŠmŠ voima on noste. Nosteen suuruus voidaan pšštellš siitš, ettš kappaleen syrjšyttšmš neste (kappaleen tilalla) olisi tasapainossa. Siten nesteessš tai kaasussa olevaan kappaleeseen vaikuttaa noste, joka on yhtš suuri kuin kappaleen syrjšyttšmšn neste- tai kaasumššršn paino. Nosteen suunta on ylšspšin ja vaikutuspiste on kappaleen syrjšyttšmšn nesteen painopiste. TŠmŠ on Arkimedeen laki, jossa nosteen suuruus on F B = r f Vg, (14.9) missš r f on nesteen tiheys ja V on kappaleen syrjšyttšmšn nesteen tilavuus. Esim Ilmassa punnittuna kruunun massa on 3.0 kg ja veteen upotettuna sen "punnittu paino" on 6 N. Laske kruunun tiheys. Myšs nestettš tihešmpšš ainetta oleva kappale voi kellua nesteen pinnalla. SelitŠ kuinka. Kelluminen voi olla stabiilia tai labiilia riippuen kelluvan kappaleen painopisteen sijainnista JatkuvuusyhtŠlš M, sl Tarkastellaan seuraavassa ideaalinesteen tai kaasun stationššristš ja pyšrteetšntš virtausta. Yleisesti, virtaus voi olla pyšrteetšntš (laminaarista) tai turbulenttia. StationŠŠrisessŠ virtauksessa nesteen virtausnopeus on vakio kaikissa pisteissš. Ideaalineste on kokoonpuristumatonta ja kitkatonta. StationŠŠrisessŠ virtauksessa nestehiukkasen rata on virtausviiva ja hiukkasen nopeus kussakin virtausviivan pisteessš on sen tangentin suuntainen. Virtausviivat eivšt leikkaa toisiaan. Virtausviivojen kimppu on vuoputki, jonka pinnan lšpi ei tapahdu virtausta. Hiukkasen nopeus pitkin virtausviivaa voi vaihdella, minkš seurauksena vuoputken poikkileikkauksen pinta-ala muuttuu. Tarkastellaan vuoputken massa-alkiota Dm, joka tulee vuoputkeen ajassa Dt. TŠllšin Dm = r 1 A 1 v 1 Dt, kun v 1 Dt = Dl 1. Kun sama massa poistuu putken toisesta pššstš samassa ajassa, sadaan jatkuvuusyhtšlš r 1 A 1 v 1 = r A v, (14.10) joka siis seuraa massan sšilymisestš. Jos kyseessš on kokoonpuristumaton neste, A 1 v 1 = A v. (14.11)

26 14.6. Bernoullin yhtšlš Tarkastellaan nyt ideaalinesteen laminaarista virtausta putkessa, jonka poikkileikkaus ja korkeus muuttuu kuvan mukaisesti. AikavŠlillŠ Dt neste siirtyy putkessa matkan Dl 1 ja Dl (eri pšistš mitattuna). TŠllšin paineiden nesteeseen tekemšt tyšt ovat F 1 Dl 1 ja ÐF Dl, missš F i = P i A i. Mekaanisen energian sšilymisen perusteella voidaan kirjoittaa eli P 1 A 1 Dl 1 Ð P A Dl = mgy Ð mgy 1 + 1/ mv Ð 1/ mv 1 M, sl P 1 m/r + mgy 1 + 1/ mv 1 = P m/r + mgy + 1/ mv, josta saadaan Bernoullin yhtšlš (Daniel Bernoulli, v. 1738) P 1 + rgy 1 + 1/ rv 1 = vakio. (14.1) Virtaavassa nesteessš siis staattinen paine P, hydrostaattinen paine rgh ja dynaaminen paine eli patopaine 1/ rv yhteenlaskettuna antavat vakion. Esim Astian kyljessš on reikš ja vettš korkeudelle h reišstš mitattuna. MillŠ nopeudella vesi juoksee reišstš? Bernoullin yhtšlšn sovellutuksia Venturimetri Pitot-putki Lentokoneen siipi M, sl Kaasun purkautuminen sšilišstš

27 15. V R HDYSLIIKE PŠŠkohdat: 1. Harmonisen oskillaattorin amplitudi ja jaksonpituus. Harmonien voima 3. Oskillaattorin kineettinen ja potentiaalienergia 4. Matemaattinen heiluri, fysikaalinen heiluri ja torsioheiluri Toistuvaa ilmištš tai liikettš sanotaan jaksolliseksi ja edestakaista liikettš sen lisšksi všršhdysliikkeeksi tai oskillaatioksi. Mekaaninen všršhtely on jonkin kappaleen tai sen osan edestakaista etenemis- tai pyšrimisliikettš. VŠrŠhtely on yleensš vaimenevaa, jolloin sen liikkeen laajuus pienenee. Pakotettua všršhtelyš pitšš yllš jokin jaksollinen ulkoinen voima, jolloin voi esiintyš myšs resonanssi-ilmišitš Harmoninen oskillaattori M, sl Tarkastellaan jouseen kiinnitetyn kappaleen všršhtelyš. Liikkeen laajuutta kuvataan amplitudilla A, kun ÐA < x < A. Jos jaksonpituus on T, niin f = 1/T on všršhtelyn taajuus. TŠllaisen všršhtelijšn paikka ajan t funktiona on x(t) = A sin(wt+f), missš kulmataajuus w = p / T = p f (15.1) ja f on vaihekulma tai vaihevakio. Termi wt+f on všršhtelyn vaihe. TŠmŠ on esimerkki yksinkertaisesta harmonisesta oskillaattorista. Yksinkertaisen harmonisen oskillaattorin ominaisuuksia: 1. Amplitudi on vakio (yksinkertainen). Taajuus (tai jaksonpituus) on riippumaton amplitudista 3. VŠrŠhtely on sini-muotoista ja sillš on vain yksi taajuus (harmoninen) Harmonisen oskillaattorin x(t) = A sin(wt+f) nopeus v(t) = dx/dt = úx(t) ja kiihtyvyys a(t) = d x/dt = úú x(t) ovat úx(t) = wa cos(wt+f) (15.3) ja úú x(t) = Ðw A sin(wt+f). (15.4) TŠstŠ nšhdššn, ettš úú x(t) = Ðw x(t) eli a = Ðw x tai d x dt + w x = 0. (15.5) TŠmŠ on harmonisen liikkeen differentiaaliyhtšlš Harmoninen voima Harmoniselle liikkeelle on siis voimassa a µ Ðx ja koska massapisteen dynamiikalle on voimassa F = ma, on massapisteen m harmonisen liikkeen aiheuttava voima muotoa F µ Ðx. TŠllainen on harmoninen voima on siis mm. jousivoima F sp = Ðkx, josta tulee liikeyhtšlšksi ma = Ðkx eli TŠllšin siis w = k/m ja ja w = Ö(k/m) T = p / w = p Ö(m/k). M, sl d x dt + k m x = 0. (15.6) (15.7) (15.8)

28 15.3. Harmonisen oskillaattorin energia Harmonisen oskillaattorin potentiaalienergia on U= 1/ kx = 1/ ka sin (wt+f) (15.9) ja kineettinen energia on K= 1/ mv (15.10) = 1/ mw A cos (wt+f) ja kokonaisenergia on vakio E= 1/ mv + 1/ kx = 1/ mv max + 1/ ka, (15.11) kuten kappaleessa 8.5 jo todettiin. Yleisesti, parabolisessa potentiaalissa U µ x všršhtelevš hiukkanen on harmoninen oskillaattori. TŠtŠ kšytetššn mallina mm. molekyylien všršhtelylle. M, sl Esim Johda harmonisen liikkeen liikeyhtšlš sen kokonaisenergian lausekkeesta Heilurit M, sl Matemaattinen heiluri Kun matemaattisen heilurin pituus on L, iikeyhtšlšksi tulee múú s = Ðmg sinq. Kun pienillš amplitudeilla voidaan approksimoida sinq» q ja sijoitetaan vielš s = Lq, saadaan d q (15.1) dt + g L q = 0. Nyt siis w = g/l ja w = Ö(g/L) ja T = p Ö(L/g). (15.13) Siten q(t) = q 0 sin(wt+f). (15.14) Huomaa, ettš w, on heilahtelun kulmataajuus, joka on vakio, eikš liikkeen kulmanopeus dq/dt (¹ vakio). Fysikaalinen heiluri Kappale, jonka hitausmomentti ripustuspisteen suhteen on I ja painopisteen etšisyys ripustuspisteestš on d, muodostaa fysikaalisen heilurin. Sen liikeyhtšlš Ia = t = Ðmgd sinq on d q dt + mgd q = 0. (15.15) I Nyt w = mgd/i ja w = Ö(mgd/I) (15.16) ja T = p Ö(I / mgd). (15.17) Jos matemaattisen tai fysikaalisen heilurin amplitudi on suuri, ei approksimaatio sinq» q ole hyvš ja eikš liike ole enšš likimain harmonista. TŠllšin liikkeen jaksonpituus kasvaa ja T = T sin q sin4 q , missš T 0 on vastaavan harmonisen liikkeen jaksonpituus ja q 0 on amplitudia vastaava heilahduskulma.

29 Torsioheiluri Lankaan ripustettu kappale, joka kiertyy lankaa pitkin kulkevan akselin ympšri muodostaa torsioheilurin. Langan kiertymistš vastustava momentti noudattaa Hooken lakia t = Ðkq, missš k on torsiovakio. Torsioheilurin liikeyhtšlšksi Ia = t tulee siten d q dt + k I q = 0. TŠstŠ seuraa, ettš w = k/i ja M, sl w = Ö(k/I) (15.18) ja T = p Ö(I/k). (15.19) Huomaa, ettš torsioheilurin tapauksessa ei tarvita pienen kulman approksimaatiota Pakotettu všršhtely M, sl VŠrŠhtelyŠ voi pitšš yllš jokin ulkoinen jaksollinen voima, jolloin liikettš sanotaan pakotetuksi všršhtelyksi. Jos ulkoinen voima on F(t) = F 0 cos(w e t) ja všliaineen vastus on f = Ðgx, tulee liikeyhtšlšksi múú x = Ðkx Ð g úx + F 0 cos(w e t) eli d x (15.5) dt + g m dx dt + m k x = F 0 cos(w e t). Jos w e = w 0 = Ö(k/m), saa pakotettu liike suurimman amplitudinsa. SitŠ sanotaan resonanssiksi Vaimeneva všršhtely VŠliaineessa liikkuvaan kappaleeseen kohdistuva kitkan luonteinen ns. všliaineen vastus f on kappaleen nopeuteen v verrannollinen, f = Ðgv, jos nopeus ei ole kovin suuri. Harmonisen všršhtelyn (1-dim.) liikeyhtšlš on silloin múú x = Ðkx Ð g úx eli d x dt + g m dx dt + m k x = 0.

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1). H E I L U R I T 1) Matemaattinen heiluri = painottoman langan päässä heilahteleva massapiste (ks. kuva1) kuva 1. - heilurin pituus l - tasapainoasema O - ääriasemat A ja B - heilahduskulma - heilahdusaika

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 7 Harmonisen värähdysliikkeen energia Jousen potentiaalienergia on U k( x ) missä k on jousivakio ja Dx on poikkeama tasapainosta. Valitaan

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

Luvun 10 laskuesimerkit

Luvun 10 laskuesimerkit Luvun 10 laskuesimerkit Esimerkki 10.1 Tee-se-itse putkimies ei saa vesiputken kiinnitystä auki putkipihdeillään, joten hän päättää lisätä vääntömomenttia jatkamalla pihtien vartta siihen tiukasti sopivalla

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 1 Jäykän kappaleen pyöriminen Knight, Ch 1 Jäykkä kappale = kappale, jonka koko ja muoto eivät muutu liikkeen aikana. Jäykkä kappale on malli.

Lisätiedot

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen Voima Vuorovaikutusta kahden kappaleen välillä tai kappaleen ja sen ympäristön välillä (Kenttävoimat) Yksikkö: newton, N = kgm/s Vektorisuure Aiheuttaa kappaleelle

Lisätiedot

DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi

DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi LUENNON SISÄLTÖ Kertausta edelliseltä luennolta: Suhteellisen liikkeen nopeuden ja kiihtyvyyden yhtälöt. Jäykän kappaleen partikkelin liike. Jäykän

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 009 Jukka Maalampi LUENTO 1 Jäykän kappaleen pyöriminen Knight, Ch 1 Jäykkä kappale = kappale, jonka koko ja muoto eivät muutu liikkeen aikana. Jäykkä kappale on malli.

Lisätiedot

Luento 6: Liikemäärä ja impulssi

Luento 6: Liikemäärä ja impulssi Luento 6: Liikemäärä ja impulssi Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste

Lisätiedot

Luku 8. Mekaanisen energian säilyminen. Konservatiiviset ja eikonservatiiviset. Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia.

Luku 8. Mekaanisen energian säilyminen. Konservatiiviset ja eikonservatiiviset. Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia. Luku 8 Mekaanisen energian säilyminen Konservatiiviset ja eikonservatiiviset voimat Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia Mekaanisen energian säilyminen Teho Tavoitteet: Erottaa konservatiivinen

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 16.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinetiikka (Kirjan luvut 12.6, 13.1-13.3 ja 17.3) Oppimistavoitteet Ymmärtää, miten Newtonin toisen lain

Lisätiedot

Suhteellinen nopeus. Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää

Suhteellinen nopeus. Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää 3.5 Suhteellinen nopeus Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää P:n nopeus junassa istuvan toisen matkustajan suhteen on v P/B-x = 1.0 m/s Intuitio :

Lisätiedot

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r Luento 13: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä θ F t m g F r 1 / 27 Luennon sisältö Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä 2 / 27 Johdanto Tarkastellaan jaksollista liikettä (periodic

Lisätiedot

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE Harmoninen voima on voima, jonka suuruus on suoraan verrannollinen poikkeamaan tasapainoasemasta

Lisätiedot

Luento 11: Periodinen liike

Luento 11: Periodinen liike Luento 11: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä ~F t m~g ~F r Konseptitesti 1 Tehtävänanto Kuvassa on jouseen kytketyn massan sijainti ajan funktiona. Kuvaile

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto Fysiikan perusteet Voimat ja kiihtyvyys Antti Haarto.05.01 Voima Vuorovaikutusta kahden kappaleen välillä tai kappaleen ja sen ympäristön välillä (Kenttävoimat) Yksikkö: newton, N = kgm/s Vektorisuure

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Kevät 2010 Jukka Maalampi LUENTO 2-3 Vääntömomentti Oletus: Voimat tasossa, joka on kohtisuorassa pyörimisakselia vastaan. Oven kääntämiseen tarvitaan eri suuruinen voima

Lisätiedot

Tarkastellaan tilannetta, jossa kappale B on levossa ennen törmäystä: v B1x = 0:

Tarkastellaan tilannetta, jossa kappale B on levossa ennen törmäystä: v B1x = 0: 8.4 Elastiset törmäykset Liike-energia ja liikemäärä säilyvät elastisissa törmäyksissä Vain konservatiiviset voimat vaikuttavat 1D-tilanteessa kappaleiden A ja B törmäykselle: 1 2 m Av 2 A1x + 1 2 m Bv

Lisätiedot

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori!

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori! 6.1 Työ Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori! Siirtymä s = r 2 r 1 Kun voiman kohteena olevaa kappaletta voidaan kuvata

Lisätiedot

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi. Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi. Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä Luento 8: Liikemäärä ja impulssi Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä 1 / 46 Luennon sisältö Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut A1 Ampumahiihtäjä ampuu luodin vaakasuoraan kohti maalitaulun keskipistettä. Luodin lähtönopeus on v 0 = 445 m/s ja etäisyys maalitauluun s = 50,0 m. a) Kuinka pitkä on luodin lentoaika? b) Kuinka kauaksi

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 10 Noste Nesteeseen upotettuun kappaleeseen vaikuttaa nesteen pintaa kohti suuntautuva nettovoima, noste F B Kappaleen alapinnan kohdalla nestemolekyylien

Lisätiedot

Luento 13: Periodinen liike

Luento 13: Periodinen liike Luento 13: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä ~F t m~g ~F r ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Sami Kujala Syksy 2016 Mikro- ja nanotekniikan laitos Ajankohtaista

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 17.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Energian, työn ja tehon käsitteet sekä energiaperiaate (Kirjan luku 14) Osaamistavoitteet: Osata tarkastella partikkelin kinetiikkaa

Lisätiedot

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE Kappaleen painopiste on piste, jonka kautta kappaleeseen kohdistuvan painovoiman vaikutussuora aina kulkee, olipa kappale missä asennossa tahansa. Jos ajatellaan kappaleen

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 24.3.2016 Susanna Hurme Rotaatioliikkeen liike-energia, teho ja energiaperiaate (Kirjan luku 18) Osaamistavoitteet Ymmärtää, miten liike-energia määritetään kiinteän

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho

Luento 10: Työ, energia ja teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Ajat pyörällä ylös jyrkkää mäkeä. Huipulle vie kaksi polkua, toinen kaksi kertaa pidempi kuin

Lisätiedot

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää

Lisätiedot

Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa

Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Johdanto Vääntömomentti Hitausmomentti ja sen määrittäminen Liikemäärämomentti Gyroskooppi Harjoituksia ja laskettuja esimerkkejä 1 / 37 Luennon sisältö Johdanto

Lisätiedot

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää

Lisätiedot

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 1. (a) W on laatikon paino, F laatikkoon kohdistuva vetävä voima, F N on pinnan tukivoima ja F s lepokitka. Kuva 1: Laatikkoon kohdistuvat voimat,

Lisätiedot

kertausta Esimerkki I

kertausta Esimerkki I tavoitteet kertausta osaat määrittää jäykän kappaleen hitausmomentin laskennallisesti ymmärrät kuinka vierimisessä eteneminen ja pyöriminen kytekytyvät osaat soveltaa energiaperiaatetta vierimisongelmiin

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike 1 / 29 Luennon sisältö Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat

Lisätiedot

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina 31.5.2012. T 6.1 (pakollinen): Massa on kiinnitetty pystysuoran jouseen. Massaa poikkeutetaan niin, että se alkaa värähdellä.

Lisätiedot

dl = F k dl. dw = F dl = F cos. Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 1 P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl

dl = F k dl. dw = F dl = F cos. Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 1 P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl Kukin siirtymä dl voidaan approksimoida suoraviivaiseksi, jolloin vastaava työn elementti voidaan

Lisätiedot

Luento 9: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa

Luento 9: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Luento 9: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Johdanto Vääntömomentti Hitausmomentti ja sen määrittäminen Liikemäärämomentti Gyroskooppi Harjoituksia ja laskettuja esimerkkejä ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Sami

Lisätiedot

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta 8 LIIKEMÄÄRÄ, IMPULSSI JA TÖRMÄYKSET Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta Tällöin dynamiikan peruslain F = ma käyttäminen ei ole helppoa tai edes mahdollista Newtonin

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 22.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Rotaatioliikkeen kinematiikka: kulmanopeus ja -kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.7, 16.3) Osaamistavoitteet Osata analysoida jäykän

Lisätiedot

STATIIKKA. TF00BN89 5op

STATIIKKA. TF00BN89 5op STATIIKKA TF00BN89 5op Sisältö: Statiikan peruslait Voiman resultantti ja jako komponentteihin Voiman momentti ja voimapari Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainoyhtälöt Tukivoimat Ristikot, palkit

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 15.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinematiikka: asema, nopeus ja kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.1-12.5, 16.1 ja 16.2) Osaamistavoitteet Ymmärtää

Lisätiedot

KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1

KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1 KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1 Tässä materiaalissa on ensin helpompia laskuja, joiden avulla voi kerrata perusasioita, ja sen jälkeen muutamia vaikeampia laskuja. Laskujen jälkeen

Lisätiedot

Massakeskipiste Kosketusvoimat

Massakeskipiste Kosketusvoimat Massakeskipiste Kosketusvoimat Luennon tavoitteet Kosketusvoimia Kitka Tukivoima Jännitys Jousivoima Massakeskipisteen käsite ja sillä laskeminen (Resonanssi tiedottaa tarjoavansa kahvia luentotauolla)

Lisätiedot

Luento 11: Periodinen liike

Luento 11: Periodinen liike Luento 11: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä θ F t m g F r Luennon sisältö Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä Johdanto Tarkastellaan

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi Vaakasuora heittoliike Heittoliikettä voidaan tarkastella erikseen vaaka- ja pystysuunnassa v=(v x,v y ) Jos ilmanvastausta ei oteta huomioon (yleensä ei), vaakasuunnalle

Lisätiedot

5.9 Voiman momentti (moment of force, torque)

5.9 Voiman momentti (moment of force, torque) 5.9 Voiman momentti (moment of force, torque) Voiman momentti määritellään ristitulona M = r F missä r on voiman F vaikutuspisteen paikkavektori tarkasteltavan pisteen suhteen Usean voiman tapauksessa

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Kevät 2010 Jukka Maalampi LUENTO 6 Yksinkertainen harmoninen liike yhteys ympyräliikkeeseen energia dynamiikka Värähdysliike Knight Ch 14 Heilahtelut pystysuunnassa ja gravitaation

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 30.3.2016 Susanna Hurme Yleisen tasoliikkeen kinetiikka (Kirjan luku 17.5) Osaamistavoitteet Osata ratkaista voimia ja niiden aiheuttamia kiihtyvyyksiä tasoliikkeessä

Lisätiedot

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3. Ohjeita: Tee jokainen tehtävä siististi omalle sivulleen/sivuilleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu seuraavalle konseptille. Kirjoita ratkaisuihin näkyviin tarvittavat välivaiheet ja perustele lyhyesti käyttämästi

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 23.3.2016 Susanna Hurme Rotaatioliikkeen kinetiikka: hitausmomentti ja liikeyhtälöt (Kirjan luvut 17.1, 17.2 ja 17.4) Osaamistavoitteet Ymmärtää hitausmomentin

Lisätiedot

Luento 3: Käyräviivainen liike

Luento 3: Käyräviivainen liike Luento 3: Käyräviivainen liike Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat,! ja Yhdistetty liike 2015-09-14 13:50:32 1/40 luentokalvot_03_combined.pdf (#36) Luennon

Lisätiedot

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset Kitka ja Newtonin lakien sovellukset Haarto & Karhunen Tavallisimpia voimia: Painovoima G Normaalivoima, Tukivoima Jännitysvoimat Kitkavoimat Voimat yleisesti F f T ja s f k N Vapaakappalekuva Kuva, joka

Lisätiedot

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Yliopistonlehtori, TkT Sami Kujala Mikro- ja nanotekniikan laitos Kevät 2016 Ajan ja pituuden suhteellisuus Relativistinen työ ja kokonaisenergia SMG-aaltojen

Lisätiedot

Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti

Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti Kertausta Ympyrärataa kiertävälle kappaleelle on määritelty käsitteet kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys seuraavasti: ω = dθ dt dω ja α = dt Eli esimerkiksi

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 23.2.2016 Susanna Hurme Tervetuloa kurssille! Mitä on statiikka? Mitä on dynamiikka? Miksi niitä opiskellaan? Päivän aihe: Voiman käsite ja partikkelin tasapaino

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Huom: luvun 4 kohdalla luennolla ei ollut laskuesimerkkejä, vaan koko luvun 5 voi nähdä kokoelmana sovellusesimerkkejä edellisen luvun asioihin! Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen

Lisätiedot

Fysiikka 1. Dynamiikka. Voima tunnus = Liike ja sen muutosten selittäminen Physics. [F] = 1N (newton)

Fysiikka 1. Dynamiikka. Voima tunnus = Liike ja sen muutosten selittäminen Physics. [F] = 1N (newton) Dynamiikka Liike ja sen muutosten selittäminen Miksi esineet liikkuvat? Physics Miksi paikallaan oleva 1 esine lähtee liikkeelle? Miksi liikkuva esine hidastaa ja pysähtyy? Dynamiikka käsittelee liiketilan

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE SMG-4500 Tuulivoima Neljännen luennon aihepiirit Tuulivoimalan rakenne Tuuliturbiinin toiminta Turbiinin teho Nostovoima ja vastusvoima Suhteellinen tuuli Pintasuhde Turbiinin tehonsäätö 1 TUULIVOIMALAN

Lisätiedot

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi Luento 8: Liikemäärä ja impulssi Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä Ajankohtaista Konseptitesti 1 ÄLÄ KOKEILE TÄTÄ KOTONA! Kysymys

Lisätiedot

6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions)

6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions) 6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions) 6.1 Newtonin III laki Voimme laskea kappaleen liiketilan Newtonin II lain avulla, jos tunnemme kaikki kappaleeseen vaikuttavat voimat. Jos kappaleita

Lisätiedot

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä

Lisätiedot

Luento 9: Potentiaalienergia

Luento 9: Potentiaalienergia Luento 9: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen kuvan mukaisessa ripustuksessa. a) Mitkä ovat kahleiden jännitykset? b) Mikä kahleista uhkaa katketa ensimmäisenä? Piirretäänpä parit vapaakappalekuvat.

Lisätiedot

Luvun 8 laskuesimerkit

Luvun 8 laskuesimerkit Luvun 8 laskuesimerkit Esimerkki 8.1 Heität pallon, jonka massa on 0.40 kg seinään. Pallo osuu seinään horisontaalisella nopeudella 30 m/s ja kimpoaa takaisin niin ikään horisontaalisesti nopeudella 20

Lisätiedot

Luvun 10 laskuesimerkit

Luvun 10 laskuesimerkit Luvun 10 laskuesimerkit Esimerkki 11.1 Sigge-serkku tasapainoilee sahapukkien varaan asetetulla tasapaksulla puomilla, jonka pituus L = 6.0 m ja massa M = 90 kg. Sahapukkien huippujen välimatka D = 1.5

Lisätiedot

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen 4.3 Newtonin II laki Esim. jääkiekko märällä jäällä: pystysuuntaiset voimat kumoavat toisensa: jään kiekkoon kohdistama tukivoima n on yhtäsuuri, mutta vastakkaismerkkinen kuin kiekon paino w: n = w kitka

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 010 Jukka Maalampi LUENTO 9 Paine nesteissä Nesteen omalla painolla on merkitystä Nestealkio korkeudella y pohjasta: dv Ady dm dv dw gdm gady paino Painon lisäksi alkioon

Lisätiedot

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1. Työn tavoitteet Tämän työn ensimmäisessä osassa tutkit kuulan, sylinterin ja sylinterirenkaan vierimistä pitkin kaltevaa tasoa.

Lisätiedot

Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa

Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Johdanto Vääntömomentti Hitausmomentti ja sen määrittäminen Liikemäärämomentti Gyroskooppi Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Johdanto Vääntömomentti Hitausmomentti

Lisätiedot

Derivoimalla kerran saadaan nopeus ja toisen kerran saadaan kiihtyvyys Ña r

Derivoimalla kerran saadaan nopeus ja toisen kerran saadaan kiihtyvyys Ña r Vuka HT 4 Tehtävä. Lyhyenä alustuksena tehtävään johdetaan keskeiskiihtyvyys tasaisessa pyörimisessä. Meillä on ympyräradalla liikkuva kappale joka pyörii vakiokulmanopeudella ω dϕ säteellä r origosta.

Lisätiedot

(a) Potentiaali ja virtafunktiot saadaan suoraan summaamalla lähteen ja pyörteen funktiot. Potentiaalifunktioksi

(a) Potentiaali ja virtafunktiot saadaan suoraan summaamalla lähteen ja pyörteen funktiot. Potentiaalifunktioksi Tehtävä 1 Tornadon virtauskenttää voidaan approksimoida kaksiulotteisen nielun ja pyörteen summana Oleta, että nielun voimakkuus on m < ja pyörteen voimakkuus on > (a Määritä tornadon potentiaali- ja virtafunktiot

Lisätiedot

W el = W = 1 2 kx2 1

W el = W = 1 2 kx2 1 7.2 Elastinen potentiaalienergia Paitsi gravitaatioon, myös materiaalien deformaatioon (muodonmuutoksiin) liittyy systeemin rakenneosasten keskinäisiin paikkoihin liittyvää potentiaalienergiaa Elastinen

Lisätiedot

Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate

Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate E = γmc 2 Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate Luennon tavoitteet Lepoenergian, liike-energian, potentiaalienergian käsitteet haltuun Työ ja työn merkki* Systeemivalintojen miettimistä Jousivoiman

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 009 Jukka Maalampi LUENTO 8 Paine nesteissä Nesteen omalla painolla on merkitystä Nestealkio korkeudella y pohjasta: dv Ady dm dv dw gdm gady paino Painon lisäksi alkioon

Lisätiedot

KIERTOHEILURI JA HITAUSMOMENTTI

KIERTOHEILURI JA HITAUSMOMENTTI 1 KIERTOHEILURI JA HITAUSMOMENTTI MOTIVOINTI Tutustutaan kiertoheiluriin käytännössä. Mitataan hitausmomentin vaikutus värähtelyyn. Tutkitaan mitkä tekijät vaikuttavat järjestelmän hitausmomenttiin. Vahvistetaan

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. Työ, energia ja energian säilyminen. Antti Haarto 20.09.2011. www.turkuamk.fi

Fysiikan perusteet. Työ, energia ja energian säilyminen. Antti Haarto 20.09.2011. www.turkuamk.fi Fysiikan perusteet Työ, energia ja energian säilyminen Antti Haarto 0.09.0 Voiman tekemä työ Voiman F tekemä työ W määritellään kuljetun matkan s ja matkan suuntaisen voiman komponentin tulona. Yksikkö:

Lisätiedot

Luento 11: Potentiaalienergia. Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia

Luento 11: Potentiaalienergia. Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia Luento 11: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia 1 / 22 Luennon sisältö Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike

Luento 5: Käyräviivainen liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat,! ja Yhdistetty liike Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Viereisessä kuvassa leppäkerttu istuu karusellissa,

Lisätiedot

Luento 7: Voima ja Liikemäärä. Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä

Luento 7: Voima ja Liikemäärä. Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä Luento 7: Voima ja Liikemäärä Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä 1 / 36 Johdanto Dynamiikka tutkii voimia ja niiden aiheuttamaa liikettä Newtonin liikelait

Lisätiedot

Luento 3: Käyräviivainen liike

Luento 3: Käyräviivainen liike Luento 3: Käyräviivainen liike Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luennon sisältö Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike

Lisätiedot

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia Luku 7 Työ ja energia Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia Tavoitteet: Selittää työn käsite Mallittaa voiman tekemä työ Mallittaa liike-energian ja työn keskinäinen riippuvuus Esitiedot Newtonin lait

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 31.3.2016 Susanna Hurme Dynamiikan välikoe 4.4.2016 Ajankohta ma 4.4.2016 klo 16:30 19:30 Salijako Aalto-Sali: A-P (sukunimen alkukirjaimen mukaan) Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Luento 7: Voima ja Liikemäärä

Luento 7: Voima ja Liikemäärä Luento 7: Voima ja Liikemäärä Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Viereisessä kuvaajassa on kuvattu kappaleen nopeutta

Lisätiedot

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg TEHTÄVIEN RATKAISUT 15-1. a) Hyökkääjän liikemäärä on p = mv = 89 kg 8,0 m/s = 71 kgm/s. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 71 p v = = s 6,8 m/s. m 105 kg 15-.

Lisätiedot

Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten)

Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten) Noste Ympyräliike I Luennon tavoitteet Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten) Aloitetaan ympyräliikettä Keskeisvoiman

Lisätiedot

BM30A0240, Fysiikka L osa 4

BM30A0240, Fysiikka L osa 4 BM30A0240, Fysiikka L osa 4 Luennot: Heikki Pitkänen 1 Oppikirja: Young & Freedman: University Physics Luku 14 - Periodic motion Luku 15 - Mechanical waves Luku 16 - Sound and hearing Muuta - Diffraktio,

Lisätiedot

Luento 10. Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi

Luento 10. Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi Luento 10 Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi Tällä luennolla tavoitteena: Gravitaatio jatkuu Konservatiivinen voima Mitä eroa on energia-

Lisätiedot

:37:37 1/50 luentokalvot_05_combined.pdf (#38)

:37:37 1/50 luentokalvot_05_combined.pdf (#38) 'VLTJ,)Ł /Ł 2015-09-21 13:37:37 1/50 luentokalvot_05_combined.pdf (#38) Luento 5: Voima ja Liikemäärä Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä 2015-09-21 13:37:37

Lisätiedot

Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima

Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima Jos kaksi eri kappaletta vaikuttavat toisiinsa jollain tavalla, niiden välillä on vuorovaikutus Kahden kappaleen välinen vuorovaikutus saa aikaan kaksi vastakkaista voimaa,

Lisätiedot

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE Harmoninen voima on voima, jonka suuruus on suoraan verrannollinen poikkeamaan tasapainoasemasta

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Meaniian jatourssi Fys10 Sysy 009 Jua Maalampi LUENTO 6 Harmonisen värähdysliieen energia Jousen potentiaalienergia on U ( x missä on jousivaio ja Dx on poieama tasapainosta. Valitaan origo tasapainopisteeseen,

Lisätiedot

Työ ja kineettinen energia

Työ ja kineettinen energia Työ ja kineettinen energia Kaikki mekaniikan probleemat voidaan periaatteessa ratkaista Newtonin lakien avulla, liikeyhtälöistä. Työ- ja energiakäsitteiden käyttöönottaminen kuitenkin yksinkertaistaa monia

Lisätiedot

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen Mene osoitteeseen presemo.helsinki.fi/kontro ja vastaa kysymyksiin Tavoitteena tällä luennolla Miten määritetään voima kun potentiaalienergia U(x,y,z)

Lisätiedot

Mekaniikkan jatkokurssi

Mekaniikkan jatkokurssi Mekaniikkan jatkokurssi Tapio Hansson 16. joulukuuta 2018 Mekaniikan jatkokurssi Tämä materiaali on suunnattu lukion koulukohtaisen syventävän mekaniikan kurssin materiaaliksi. Kurssilla kerrataan lukion

Lisätiedot

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Tällä luennolla tavoitteena Mikä on pakkovoiman aiheuttama vaikutus vaimennettuun harmoniseen värähtelijään? Mikä on resonanssi? Kertaus: energian

Lisätiedot

Ei-inertiaaliset koordinaatistot

Ei-inertiaaliset koordinaatistot orstai 25.9.2014 1/17 Ei-inertiaaliset koordinaatistot Tarkastellaan seuraavaa koordinaatistomuunnosta: {x} = (x 1, x 2, x 3 ) {y} = (y 1, y 2, y 3 ) joille valitaan kantavektorit: {x} : (î, ĵ, ˆk) {y}

Lisätiedot