OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT"

Transkriptio

1 Ympa Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48, 49-51, 54, 64-66, 67-68, 70, 71-72) TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS LIM YMPÄRISTÖASIAT/KAAVOITUS

2 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 HYVÄ OTALAMMEN RAKENTAJA Otalammen Kukkoinharjun ja Uutelanläänin asemakaava ja asemakaavamuutos hyväksyttiin Vihdin kunnanvaltuustossa Alueelle tuli 148 uutta omakotitalon tonttia, joista osa on Vihdin kunnan omistamalla maalla ja loput yksityisten maanomistajien alueilla. Olet rakentamassa taajamaan, jolla on pitkä historia. Taajama alkoi kehittyä rautatieaseman ympärille aivan 1800 luvun lopulla. Otalammen kylässä on paljon kulttuurihistoriallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokkaita vanhoja rakennuksia ja ympäristöjä. Tärkein kokonaisuus on itse rautatieasemamiljöö, jonka rakennukset on suojeltu rakennussuojelulailla. Otalammen asukkaat arvostavat ympäristöään ja haluavat kehittää kyläänsä vanhan rakennusperinteen pohjalta. Vuonna 2000 tehdyn asukaskyselyn mukaan Otalammelle sopii parhaiten omakotitalot, puurakentaminen ja perinteitä kunnioittava rakentaminen. Vaikka Kukkoinharjun ja Uutelanläänin korttelialueet ovat pääosin uusia alueita, on rakentamisohjeissa pyritty huomioimaan kylän rakentamiseen liittyviä hyviä perinteitä sekä nykyisten asukkaiden mieltymyksiä, jotta uusi rakentaminen sopisi mahdollisimman hyvin täydentämään Otalammen kylää. Kansikuvassa on hyviä esimerkkejä Otalammen vanhasta rakennuskannasta. Rakentamisohjeilla ja yhtenäisellä rakennustavalla pyritään luomaan viihtyisiä ja laadukkaita asuinympäristöjä, joiden arvo säilyy riippumatta rakentamisen vaihtuvista muotitrendeistä. Uudisrakentamisen sovittaminen perinteiseen rakennuskantaan ei tarkoita, että rakentamisessa tulee toistaa yksityiskohtaisesti jonkin aikakauden rakennustapaa. Perinne voi näkyä esimerkiksi rakennusten mittasuhteissa ja materiaalivalinnoissa, vaikka rakentaminen muuten ilmentää omaan aikaansa. Rakentamisohjeet on laadittu Vihdin kunnassa kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyönä. Mukana on ollut myös rakennusperinteen asiantuntija Vihdin museosta. Työryhmään ovat kuuluneet rakennustarkastaja Taina Saari, kaavoitusarkkitehti Matti Kanerva, museoamanuenssi Pirkko Aurell ja kaavoitusinsinööri Leena Iso-Markku, joka on kirjoittanut tämän ohjeen. Kannen kuvat on ottanut Matti Kanerva. Ohjeen laatimiseen on osallistunut myös Hannu Luoto kunnallistekniikan vastuualueelta.

3 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 SISÄLLYS Rakentamisohjeet kortteleittain uusilla korttelialueilla 1. Korttelit 43 46, Tammijoentie 2. Kortteli 15, Oikotie 3. Korttelit 67 68, Vasarakuja 4. Korttelit 64 66, Ahjokuja ja Paljekuja 5. Korttelit 47 48, Haapsillankuja 6. Kortteli 70, Otalammenraitti 7. Korttelit 49 51, Suoniitynkuja 8. Korttelit 71 72, Aarttenkuja 9. Kortteli 54, Kivimäenkuja

4 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 1. Korttelit 43 46, Tammijoentie Rakennusten ja asuntojen määrä: Yksi yksiasuntoinen asuinrakennus, yksi enintään 40 k-m2 sivuasunto sekä tarvittavat talousrakennukset. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala on osoitettu kaavassa kullakin ohjeellisella rakennusalalla. Sivuasunnon voi sijoittaa varsinaisen asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Rakennustapa: Rakennusryhmittäin on noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja toisiinsa soveltuvia rakennusten pintamateriaaleja. Julkisivut: Peittomaalattu puu. Värisävy vaalea lämminsävyinen. Esim. Uulatuote 202C, 202D, 202E, 404E, 501E, Tikkurila 9611 Omena, 9616 Esikko, 9602 Tuike, 9664 Persikka, 9656 Kuisti tai Teknos 7253, 7353, 7352, 7142, 7242, 7143 Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Katto: Harjakatto, kaksoispulpettikatto tai mansardikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari

5 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi peittomaalattua puuta. Esim. Uulatuote 00 Valkoinen, Tikkurila 9601 Aamu, 9637 Lilja, 9655 Auer tai Teknos 7111, 7112, 7121, 7151, 7152, 7153 Tehostevärinä esim. oviin suositellaan julkisivua tummempaa sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Esim. Uulatuote 501 Umbra, 110 Harmaa, Tikkurila 9619 Leppä, 9657 Kaneli, 9662 Bomba, Teknos 7443, 7611, Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita. Katualuetta rajaavan autotallin tai katoksen kadun puoleiseen julkisivuun suositellaan sijoitettavaksi vähintään yksi ikkuna-aukko. Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluvut, joita ovat I u 2/3 tai ½ k I u 2/3. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaukset voivat olla seuraavanlaisia: Harjakatto: Mansardikatto: Kaksoispulpettikatto: kerrosluku I u 2/3 kerrosluku ½ k I u 2/3 (katkoviivalla osoitettu mahdollisuus sijoittaa kellaritilaa, jota ei lasketa kerrosalaksi) Lisäksi kerroslukua voi soveltaa maaston muotojen mukaisesti porrastamalla rakennusta tai käyttämällä hyväksi kellaritilaa, johon ei sijoiteta kerrosalaan laskettavia tiloja ja joka tällöin on pääasiassa maan alla. Esimerkiksi: Kerrosluku I u 2/3

6 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kaavassa on kullekin rakennuspaikalle osoitettu ohjeellinen paikka asuinrakennukselle katkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo ohjeellisen harjan suunnan. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi korttelissa 45 tonteilla 1-5 rakennukset sijoitetaan pääty kadulle päin ja kortteleissa 44, 46 ja korttelin 45 tonteilla 6-7 pitkä julkisivu kadun suuntaisesti. Autotallin tai -katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai kytkettynä asuinrakennukseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Oheisissa havainnekuvissa on esitetty rakennusten ohjeellinen sijoitusperiaate. kortteli 45 kortteli 44 kortteli 46 kortteli 45 (t6 ja t7)

7 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle ja tonttien väliin rakennusalan kohdalle enintään 1,20 m korkeaa puista aitaa tai pensasaitaa. Koko tonttia ei suositella aidattavaksi vaan osan tontista tulisi vapaasti liittyä ympäröivään metsäluontoon. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja virkistysalueen tai kadun välillä. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Istutettavaksi kasvillisuudeksi suositellaan metsämaastoon sopivia lajeja.

8 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 2. Kortteli 15, Oikotie Rakennusten ja asuntojen määrä: Enintään 60 % rakennusoikeudesta asuinrakennuksia ja enintään 60 % sellaisia työ- tai liiketiloja, jotka eivät aiheuta ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Esim. 240 k- m2 asuntoa ja 160 k-m2 työtilaa. Asuinrakennuksessa voi olla yksi tai kaksi asuntoa. Rakennustapa: Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen ja niiden tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Julkisivut: Asuinrakennukset: Peittomaalattu puu. Värisävy keskisävyinen, esim. Esim. Uulatuote 840B, 840C, 850B, 850C, 501B, 501C, Tikkurila 9630 Oras, 9633 Raparperi, 9665 Dyyni, tai Teknos 7523, 7533, 7351 Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Talousrakennukset: Peittomaalattu puu tai pelti. Asuinrakennuksen väriin sovitettu tätä tummempi. Katto: Harjakatto tai kaksoispulpettikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari

9 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi peittomaalattua puuta. Esim. Tikkurila 9655 Auer, 9624 Lumme, Teknos 7122, Tehostevärinä esim. oviin suositellaan julkisivua tummempaa sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Esim Ratamo, 9657 Kaneli, 9685 Malva 7343, 7451 Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita. Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluvut, joita ovat I, ½ k I ja II. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaukset voivat olla seuraavanlaisia: Harjakatto: kerrosluku I kerrosluku ½ k I kerrosluku II Pääasiassa maan alle jäävään kellarikerrokseen voi lisäksi sijoittaa tiloja, joita ei lasketa kerrosalaan, kuten teknisen huollon tai varastotiloja. Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kullekin rakennuspaikalle on osoitettu asuinrakennuksen ja työtilarakennuksen rakennusalat pistekatkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo harjan suunnan. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi asuinrakennukset sijoitetaan pääty kadulle päin. Melusuojauksen takia talousrakennukset sijoitetaan asuinrakennuksen suhteen kohtisuoraan kulmaan eli vanhan Porintien suuntaisesti. Autotallin tai -katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai mielellään yhdistettynä tyuötilarakennkseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Oheisessa havainnekuvassa on esitetty rakennusten ohjeellinen sijoitusperiaate.

10 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle ja tonttien väliin pensasaitaa. Melusuojauksen takia työtilan ja rakennuspaikan itärajan välille on rakennettava vähintään 2,20 m korkea umpiaita, josta on esimerkkejä edellä olevassa havainnekuvassa. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja kadun välillä tai melusuojana maantietä vastaan. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Istutettavaksi kasvillisuudeksi suositellaan perinteisiä pihapiiriin sopivia lajeja.

11 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 3. Korttelit 67 68, Vasarakuja Rakennusten ja asuntojen määrä: Yksi yksiasuntoinen asuinrakennus, yksi enintään 40 k-m2 sivuasunto sekä tarvittavat talousrakennukset. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala on osoitettu kaavassa kullakin ohjeellisella rakennusalalla. Sivuasunnon voi sijoittaa varsinaisen asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Rakennustapa: Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen ja niiden tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Julkisivut: Peittomaalattu puu. Värisävy keskisävyinen, esim. Esim. Uulatuote 840B, 840C, 850B, 850C, 501B, 501C, Tikkurila 9630 Oras, 9633 Raparperi, 9665 Dyyni, tai Teknos 7523, 7533, 7351 Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Katto: Harjakatto tai kaksoispulpettikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari

12 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi peittomaalattua puuta. Esim. Tikkurila 9655 Auer, 9624 Lumme, Teknos 7122, Tehostevärinä esim. oviin suositellaan julkisivua tummempaa sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Esim Ratamo, 9657 Kaneli, 9685 Malva 7343, 7451 Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita. Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluvut, joita ovat I u 1/2 tai ½ k I u 1/2. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaukset voivat olla seuraavanlaisia: Harjakatto: kerrosluku I u 1/2 kerrosluku ½ k I u 1/2 Lisäksi kerroslukua voi soveltaa maaston muotojen mukaisesti porrastamalla rakennusta tai käyttämällä hyväksi kellaritilaa, johon ei sijoiteta kerrosalaan laskettavia tiloja ja joka tällöin on pääasiassa maan alla. Esimerkiksi: Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kaavassa on kullekin rakennuspaikalle osoitettu ohjeellinen paikka asuinrakennukselle katkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo ohjeellisen harjan suunnan. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi korttelissa 68 rakennukset sijoitetaan pääty kadulle päin ja korttelissa 67 pitkä julkisivu kadun suuntaisesti. Autotallin tai katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai kytkettynä asuinrakennukseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Oheisessa havainnekuvassa on esitetty rakennusten ohjeellinen sijoitusperiaate.

13 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle ja tonttien väliin enintään 1,20 m korkeaa pensasaitaa. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja virkistysalueen tai kadun välillä. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Istutettavaksi kasvillisuudeksi suositellaan metsämaastoon sopivia lajeja.

14 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 4. Korttelit 64 66, Ahjokuja ja Paljekuja Rakennusten ja asuntojen määrä: Yksi yksiasuntoinen asuinrakennus, yksi enintään 40 k-m2 sivuasunto sekä tarvittavat talousrakennukset. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala on osoitettu kaavassa kullakin ohjeellisella rakennusalalla. Sivuasunnon voi sijoittaa varsinaisen asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Rakennustapa: Rakennusryhmittäin on noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja toisiinsa soveltuvia rakennusten pintamateriaaleja. Julkisivut: Peittomaalattu puu. Värisävy vaalea harmaalla, sinisellä, vihreällä tai ruskealla taitettu, esim. Esim. Uulatuote 110E, 202E, 404E, 501E, 630E, 840E,850E, Tikkurila 9633 Untuva, 9637 Lilja, 9651 Kesäyö, 9676 Kajastus, 9673 Helmi tai Teknos 7121, 7122, 7123, 7221, 7223, 7233 Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Katto: Harjakatto tai kaksoispulpettikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari

15 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi tai valkoiseksi peittomaalattua puuta. Tehostevärinä esim. oviin suositellaan julkisivua tummempaa sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita. Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluvut, joita ovat I u 1/2 tai ½ k I u 1/2. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaukset voivat olla seuraavanlaisia: Harjakatto: kerrosluku I u 1/2 kerrosluku ½ k I u 1/2 Lisäksi kerroslukua voi soveltaa maaston muotojen mukaisesti porrastamalla rakennusta tai käyttämällä hyväksi kellaritilaa, johon ei sijoiteta kerrosalaan laskettavia tiloja ja joka tällöin on pääasiassa maan alla. Esimerkiksi: Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kaavassa on kullekin rakennuspaikalle osoitettu ohjeellinen paikka asuinrakennukselle katkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo ohjeellisen harjan suunnan. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi Oikotien reunassa rakennukset sijoitetaan Oikotien suuntaisesti sekä Ahjokujan ja Paljekujan muilla tonteilla kadun suuntaisesti. Autotallin tai katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai kytkettynä asuinrakennukseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Oheisessa havainnekuvassa on esitetty rakennusten ohjeellinen sijoitusperiaate.

16 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle ja tonttien väliin rakennusalan kohdalle enintään 1,20 m korkeaa puista aitaa. Koko tonttia ei suositella aidattavaksi vaan osan tontista tulisi vapaasti liittyä ympäröivään metsäluontoon. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja virkistysalueen tai kadun välillä. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Istutettavaksi kasvillisuudeksi suositellaan metsämaastoon sopivia lajeja.

17 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 5. Korttelit 47 48, Haapsillankuja Rakennusten ja asuntojen määrä: Yksi yksiasuntoinen asuinrakennus, yksi enintään 40 k-m2 sivuasunto sekä tarvittavat talousrakennukset. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala on osoitettu kaavassa kullakin ohjeellisella rakennusalalla. Sivuasunnon voi sijoittaa varsinaisen asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Rakennustapa: Rakennusryhmittäin on noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja toisiinsa soveltuvia rakennusten pintamateriaaleja. Julkisivut: Peittomaalattu puu. Värisävy keltamulta tai harmaa. Esim. Uulatuote 202A, 202B, 110A, 110B, 20 Keltamulta, Tikkurila 9613 Kullero, 9607 Juhannus, 9681 Kuru, Teknos 7511, 7533 Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Katto: Harjakatto, kaksoispulpettikatto tai mansardikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari

18 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi peittomaalattua puuta. Tehostevärinä esim. oviin suositellaan katon väriin sovitettua sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita. Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluvut, joita ovat I u 2/3 tai ½ k I u 2/3. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaukset voivat olla seuraavanlaisia: Harjakatto: Mansardikatto: Kaksoispulpettikatto: kerrosluku I u 2/3 kerrosluku ½ k I u 2/3 (katkoviivalla osoitettu mahdollisuus sijoittaa kellaritilaa, jota ei lasketa kerrosalaksi) Lisäksi kerroslukua voi soveltaa maaston muotojen mukaisesti porrastamalla rakennusta tai käyttämällä hyväksi kellaritilaa, johon ei sijoiteta kerrosalaan laskettavia tiloja ja joka tällöin on pääasiassa maan alla. Esimerkiksi: Kerrosluku I u 2/3 Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kaavassa on kullekin rakennuspaikalle osoitettu ohjeellinen paikka asuinrakennukselle katkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo ohjeellisen harjan suunnan. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi rakennukset sijoitetaan itä länsisuuntaisesti niin, että pitkä julkisivu aukeaa etelään. Autotallin tai katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai kytkettynä asuinrakennukseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Oheisessa havainnekuvassa on esitetty rakennusten ohjeellinen sijoitusperiaate.

19 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle ja tonttien väliin rakennusalan kohdalle enintään 1,20 m korkeaa puista aitaa. Koko tonttia ei suositella aidattavaksi vaan osan tontista tulisi vapaasti liittyä ympäröivään metsäluontoon. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja virkistysalueen tai kadun välillä. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Istutettavaksi kasvillisuudeksi suositellaan metsämaastoon sopivia lajeja.

20 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 6. Kortteli 70, Otalammenraitti Rakennusten ja asuntojen määrä: Yksi yksiasuntoinen asuinrakennus, yksi enintään 40 k-m2 sivuasunto sekä tarvittavat talousrakennukset. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala on osoitettu kaavassa kullakin ohjeellisella rakennusalalla. Sivuasunnon voi sijoittaa varsinaisen asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Julkisivut: Peittomaalattu puu. Värisävy vaalea, esim. Esim. Uulatuote 110E, 202E, 404E, 501E, 630E, 840E, 850E, Tikkurila 9601 Aamu, 9624 Lumme, 9651 Kesäyö, 9655 Auer, 9676 Kajastus tai Teknos Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Katto: Harjakatto tai kaksoispulpettikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi tai valkoiseksi peittomaalattua puuta. Tehostevärinä esim. oviin suositellaan julkisivua tummempaa sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita.

21 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluku ½ k I. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaus on seuraavanlainen: Harjakatto: kerrosluku ½ k I Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kullekin rakennuspaikalle on osoitettu asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakennusalat pistekatkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo harjan suunnan. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi asuinrakennukset sijoitetaan pitkä julkisivu kadun suuntaisesti. Autotallin tai katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai kytkettynä asuinrakennukseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle ja tonttien väliin pensasaitaa. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja kadun tai virkistysalueen välillä. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita.

22 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 7. Korttelit 49 51, Suoniitynkuja Rakennusten ja asuntojen määrä: Yksi yksiasuntoinen asuinrakennus, yksi enintään 40 k-m2 sivuasunto sekä tarvittavat talousrakennukset. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala on osoitettu kaavassa kullakin ohjeellisella rakennusalalla. Sivuasunnon voi sijoittaa varsinaisen asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Rakennustapa: Rakennusryhmittäin on noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja toisiinsa soveltuvia rakennusten pintamateriaaleja. Julkisivut: Peittomaalattu puu. Värisävy keltamulta tai punamulta Esim. Uulatuote 30 Punaokra, 40 Italianpunainen, 20 Keltamulta, Tikkurila 9613 Kullero, 9674 Mökki, 9678 Luhti, 9682 Tupa, Teknos 7511 Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Katto: Harjakatto, kaksoispulpettikatto tai mansardikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari

23 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi tai valkoiseksi peittomaalattua puuta. Tehostevärinä esim. oviin suositellaan katon väriin sovitettua sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita. Katualuetta rajaavan autotallin tai katoksen kadun puoleiseen julkisivuun suositellaan sijoitettavaksi vähintään yksi ikkuna-aukko. Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluvut, joita ovat I u 2/3 tai ½ k I u 2/3. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaukset voivat olla seuraavanlaisia: Harjakatto: Mansardikatto: Kaksoispulpettikatto: kerrosluku I u 2/3 kerrosluku ½ k I u 2/3 (katkoviivalla osoitettu mahdollisuus sijoittaa kellaritilaa, jota ei lasketa kerrosalaksi) Lisäksi kerroslukua voi soveltaa maaston muotojen mukaisesti porrastamalla rakennusta tai käyttämällä hyväksi kellaritilaa, johon ei sijoiteta kerrosalaan laskettavia tiloja ja joka tällöin on pääasiassa maan alla. Esimerkiksi: Kerrosluku I u 2/3 Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kaavassa on kullekin rakennuspaikalle osoitettu ohjeellinen paikka asuinrakennukselle katkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo ohjeellisen harjan suunnan. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi rakennukset sijoitetaan Suoniitynkujan pohjoispuolella pääty kadulle päin ja eteläpuolella harjan suunta noudattaa kadun suuntaa. Autotallin tai katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai kytkettynä asuinrakennukseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Suoniitynkujan päässä kääntöpaikan kohdalla tästä voidaan tinkiä korttelin 51 tontilla 4 maaston korkeuserojen takia. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Oheisessa havainnekuvassa on esitetty rakennusten ohjeellinen sijoitusperiaate.

24 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje / Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle ja tonttien väliin rakennusalan kohdalle enintään 1,20 m korkeaa puista aitaa. Koko tonttia ei suositella aidattavaksi vaan osan tontista tulisi vapaasti liittyä ympäröivään metsäluontoon. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja virkistysalueen tai kadun välillä. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Istutettavaksi kasvillisuudeksi suositellaan perinteiseen pihapiiriin sopivia lajeja.

25 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 8. Korttelit 71 72, Aarttenkuja Rakennusten ja asuntojen määrä: Yksi yksiasuntoinen asuinrakennus, yksi enintään 40 k-m2 sivuasunto sekä tarvittavat talousrakennukset. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala on osoitettu kaavassa kullakin ohjeellisella rakennusalalla. Sivuasunnon voi sijoittaa varsinaisen asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Rakennustapa: Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen ja niiden tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Julkisivut: Peittomaalattu puu. Värisävy keltamulta tai punamulta Esim. Uulatuote 30 Punaokra, 40 Italianpunainen, 20 Keltamulta, Tikkurila 9613 Kullero, 9674 Mökki, 9678 Luhti, 9682 Tupa, Teknos 7511 Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Katto: Harjakatto, kaksoispulpettikatto tai mansardikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari

26 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi tai valkoiseksi peittomaalattua puuta. Tehostevärinä esim. oviin suositellaan katon väriin sovitettua sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita. Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluvut, joita ovat I u 2/3 tai ½ k I u 2/3. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaukset voivat olla seuraavanlaisia: Harjakatto: Mansardikatto: Kaksoispulpettikatto: kerrosluku I u 2/3 kerrosluku ½ k I u 2/3 (katkoviivalla osoitettu mahdollisuus sijoittaa kellaritilaa, jota ei lasketa kerrosalaksi) Lisäksi kerroslukua voi soveltaa maaston muotojen mukaisesti porrastamalla rakennusta tai käyttämällä hyväksi kellaritilaa, johon ei sijoiteta kerrosalaan laskettavia tiloja ja joka tällöin on pääasiassa maan alla. Esimerkiksi: Kerrosluku I u 2/3 Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kaavassa on kullekin rakennuspaikalle osoitettu ohjeellinen paikka asuinrakennukselle katkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo ohjeellisen harjan suunnan. Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi rakennukset sijoitetaan alueen pohjoisreunan tonteilla likimäärin pitkä julkisivu lännen suuntaan ja eteläosan tonteilla pitkä julkisivu likimäärin etelän suuntaan maaston muotoja mukaillen. Autotallin tai katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai kytkettynä asuinrakennukseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Oheisessa havainnekuvassa on esitetty rakennusten ohjeellinen sijoitusperiaate.

27 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle ja tonttien väliin enintään 1,20 m korkeaa pensasaitaa. Koko tonttia ei suositella aidattavaksi vaan osan tontista tulisi vapaasti liittyä ympäröivään metsäluontoon. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja virkistysalueen tai kadun välillä. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Istutettavaksi kasvillisuudeksi suositellaan metsämaastoon sopivia lajeja.

28 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 9. Kortteli 54, Kivimäenkuja Rakennusten ja asuntojen määrä: Yksi yksiasuntoinen asuinrakennus, yksi enintään 40 k-m2 sivuasunto sekä tarvittavat talousrakennukset. Rakennuspaikan kokonaiskerrosala on osoitettu kaavassa kullakin ohjeellisella rakennusalalla. Sivuasunnon voi sijoittaa varsinaisen asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen. Rakennustapa: Rakennusryhmittäin on noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja toisiinsa soveltuvia rakennusten pintamateriaaleja. Julkisivut: Peittomaalattu puu. Värisävy keltamulta tai punamulta Esim. Uulatuote 30 Punaokra, 40 Italianpunainen, 20 Keltamulta, Tikkurila 9613 Kullero, 9674 Mökki, 9678 Luhti, 9682 Tupa, Teknos 7511 Kellarikerroksen julkisivut on materiaaleiltaan käsiteltävä kuin asuinkerrosten julkisivut. Hirsitalo on tehtävä lyhyillä nurkilla, jotka on lautaverhoiltu. Ei pyöröhirttä. Katto: Harjakatto tai kaksoispulpettikatto. Kattokaltevuus suositus astetta. Materiaaliksi suositellaan huopaa, tiiltä tai maalattua saumapeltiä. Talousrakennuksissa harja- tai pulpettikatto. Katon väritysvaihdot ovat mattapintaiset musta, tumman harmaa ja tumman ruskea: Esim. Tikkurila 0514 grafiitinharmaa, 0296 vanha kupari

29 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Yksityiskohtia: Vuorilaudoiksi suositellaan taitetun valkoiseksi tai valkoiseksi peittomaalattua puuta. Tehostevärinä esim. oviin suositellaan katon väriin sovitettua sävyä tai vaihtoehtoisesti valkoista. Katon lapetta ei saa rakennuksen päädyssä jatkaa yli 60 cm yli seinälinjan. Ei suositella raskaita räystäsrakenteita. Rakennusten poikkileikkaus: Kaavassa on osoitettu rakennuspaikoille kerrosluvut, joita ovat I u 1/2 tai ½ k I u 1/2. Ohjeen mukaisilla kattomuodoilla asuinrakennusten leikkaukset voivat olla seuraavanlaisia: Harjakatto: kerrosluku I u 1/2 kerrosluku ½ k I u 1/2 Lisäksi kerroslukua voi soveltaa maaston muotojen mukaisesti porrastamalla rakennusta tai käyttämällä hyväksi kellaritilaa, johon ei sijoiteta kerrosalaan laskettavia tiloja ja joka tällöin on pääasiassa maan alla. Esimerkiksi: Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle: Kaavassa on kullekin rakennuspaikalle osoitettu ohjeellinen paikka asuinrakennukselle katkoviivalla. Katkoviivoitetun alueen sisällä oleva viiva kertoo ohjeellisen harjan suunnan. Rakennusten harjansuunta määräytyy maaston mukaisesti kullakin rakennuspaikalla. Autotallin tai katoksen voi rakentaa joko erillisenä tai kytkettynä asuinrakennukseen. Autotallin tai katoksen eteen on varattava tilaa auton säilytykselle ja kääntämiselle siten, että autoa ei jouduta säilyttämään katualueella tai peruuttamaan suoraan kadulle. Rakennukset tulee sjoittaa rakennuspaikoilleen siten, ettei merkittäviä maansiirtoja eikä louhintatöitä jouduta tekemään. Oheisessa havainnekuvassa on esitetty rakennusten ohjeellinen sijoitusperiaate.

30 Kukkoinharjun ja Uutelanläänin rakentamisohje /30 Aitaaminen: Suositellaan tien puolelle vapaasti kasvavaa pensasaitaa ja tonttien väliin rakennusalan kohdalle enintään 1,20 m korkeaa puista aitaa. Koko tonttia ei suositella aidattavaksi vaan osan tontista tulisi vapaasti liittyä ympäröivään metsäluontoon. Kasvillisuus: Kaavassa on osoitettu pisterasterilla ja pampulakuviolla rakennuspaikkojen osat, joilla tulisi säilyttää puustoa, koska ne toimivat suojavyöhykkeenä rakennuspaikan ja virkistysalueen tai kadun välillä. Myös rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Istutettavaksi kasvillisuudeksi suositellaan metsämaastoon sopivia lajeja.

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Palojoen varsi. Asemakaava ja rakennustapaohjeet Kaavoitus /Tanner

Palojoen varsi. Asemakaava ja rakennustapaohjeet Kaavoitus /Tanner Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Kaavoitus 5.4.2018/Tanner Metsäkalteva Palojoen varren alue on osa Metsäkaltevan kaupunginosaa, tulevaa yli 6 000 asukkaan asuinaluetta Rakentamista ohjaavat:

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit

Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit Untolan alueen rakentamistapaohjeet, korttelit 2729-2733 Untolan alue sijaitsee Littoisten kaupunginosassa, Paaskunnan ja Lähteenmäen asuinalueiden välissä. Alueen rakennuskanta on pääasiassa uudehkoa.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 56100 RUOKOLAHTI 19.12.2008 1(11) RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 1 YLEISTÄ Huuhkan alueet liittyvät Salosaaren jo rakennettuun taajama-alueeseen. Ne muodostavat Vaittilantien länsipuolelle uuden asuinaluekokonaisuuden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p ,

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p , IITTI Kirkonkylä SORRONNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJE 12.9.2011. K 35 korjattu 3.11.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Sorronniemen

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET - MATINMÄKI

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET - MATINMÄKI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET - MATINMÄKI Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.046 4.041 5.011 Erillispientalojen korttelialue. Asuinrakennuksen

Lisätiedot

s-2 s-2 s-2 s-2 Mittakaava: 1: m Laukaan kunta

s-2 s-2 s-2 s-2 Mittakaava: 1: m Laukaan kunta Laukaan kunta Mittakaava: 1:2000 50 m Asemakaavamääräykset Laukaan kirkonkylä korttelit 1201-1223 (Laajalahti) Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-7546-1, tontit 5741-1 4 Talotyyppi: Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku: Kerrosluku on kaksi. Asuinrakennukseen on rakennettava

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE,

VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE, 1 VIHDIN KUNTA Ympa 29.01.2004 VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE, kaava 29 AO - KORTTELIT ALUE A KORTTELIT 151-156 ALUE B KORTTELIT 157-160 JA 170 ALUE C KORTTELIT 165-168 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE

RAKENTAMISTAPAOHJE VESILAHDEN KUNTA, KIRKONKYLÄ KALALAHDEN ASEMAKAAVA RAKENTAMISTAPAOHJE 07.01.2019 Tämä rakentamistapaohje koskee Kalalahden asemakaavan erillispientalojen korttelialueita 301-307. Arkkitehtitoimisto Helena

Lisätiedot

e=0.25 I I e=0.30 IIII e= ET 2013-K28432/1 e=0.30 H a Rasiakuja Purnukuja 29 palahti 2008-K609/1

e=0.25 I I e=0.30 IIII e= ET 2013-K28432/1 e=0.30 H a Rasiakuja Purnukuja 29 palahti 2008-K609/1 a 8 3 Laudek e=0. EV Laudekatu I I 7 8 ET 7 03-K83/ Havisevankatu omiehenkuja u Hatelikontie Pikkukivenpolku Isokivenkuja Kiert Oravanpolku oreitti Suakuja EV ajo ajo Kesärannantie palahti ie t Hak olahden

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 Tekniset palvelut, kaavoitustoimi 2003 korjattu 8.1.2004 Yleistä Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163.

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121 LIITE MUUTETTAVA KAAVAN OSA TAAJAMANOSAN RAJA POISTUU MUUTETTAVA KAAVAN OSA Haapakylä Liite. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma LIITE MAANIITUNLAHTI lv W lv :8 luo- RA 9 hu :9 ol 88: 8 aj o TY : L MAANIITTU

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

22.10.2007. ÄÄNEKOSKI KUKKONIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Sumiainen) RAKENNUSTAPAOHJEET. KORTTELIT 104 (osa), 110-115

22.10.2007. ÄÄNEKOSKI KUKKONIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Sumiainen) RAKENNUSTAPAOHJEET. KORTTELIT 104 (osa), 110-115 22.10.2007 ÄÄNEKOSKI KUKKONIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Sumiainen) RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 104 (osa), 110-115 i 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI 2 3 ASEMAKAAVAN TIETOJA 3 3.1 Kaavan rakenne

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT 1 RAKENTAMISOHJEESTA Rakentamisohje täydentää asemakaavaa. Riihimäen kaupungin tontinluovutusehdoissa

Lisätiedot

Lounais-Empon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit , 7301 tontit 2-4, 7302 ja 7304

Lounais-Empon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit , 7301 tontit 2-4, 7302 ja 7304 Lounais-Empon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit 7299-7300, 7301 tontit 2-4, 7302 ja 7304 Lounais-Empon alue sijaitsee Kuusistossa Empon asemakaavoitetun pientaloalueen lounaiskulmassa.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE. NUMMELA RAJANUMMI-KALKKIMÄKI, kaava 67B. AO KORTTELIT 67, 69 ja 159-161

VIHDIN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE. NUMMELA RAJANUMMI-KALKKIMÄKI, kaava 67B. AO KORTTELIT 67, 69 ja 159-161 1 VIHDIN KUNTA Ympa 26.09.2006 NUMMELA RAJANUMMI-KALKKIMÄKI, kaava 67B RAKENTAMISTAPAOHJE AO KORTTELIT 67, 69 ja 159-161 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖASIAT/KAAVOITUS MKa YLEISTÄ 2 PÄÄPIIRTEITÄ

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE.

3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE. ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. ALUEELLA ON OTETTAVA HUOMIOON, ETTÄ KULTTUURIHISTORIAN JA KAUPUNKIKUVAN KANNALTA MERKITTÄVÄT VANHAT RAKENNUKSET SÄILYVÄT. UUDISRAKENNETTAESSA

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat

Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat Kuhilaspellon asemakaavan muutoksen rakentamistapaohjeet, korttelit 6441-6443 ja kortteleiden 6406, 6421 ja 6453 osat Kuhilaspellon alue sijaitsee Voivalan kaupunginosassa, pääasiassa Koronniityntien länsipuolella.

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

SILIKALLIO ITÄ - AK: 15-010 11.3.2008 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO ITÄ - AK: 15-010 11.3.2008 RAKENTAMISTAPAOHJEET Ohjeet koskevat tonttia: 1558-15 Tälle tontille voi rakentaa 1-1½kerroksisen asuin- tai asuntolaraken- nuksen, jossa on puujulkisivut. 2- kerroksinen osuus rakennuksen alasta saa olla enintään 50%. Ullakon

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0.

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0. enttämestarintie Häkkilinnuntie 28:136 54:2 26:274 26:273 28:142 28:151 VL 224 urh_p YYU_p p_p tk_p I e=0.40 38 tä pp le 231 229 223 222 ET Teema: Ajantasakaava_1000 Mittakaava: 1:1500 50 m Joensuun kaupunki

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

ENNEN SUUNNITTELUN ALOITTAMISTA OTTAKAA YHTEYS RAKENNUSTARKASTAJAAN

ENNEN SUUNNITTELUN ALOITTAMISTA OTTAKAA YHTEYS RAKENNUSTARKASTAJAAN SITOVAT RAKENTAMISTAPAOHJEET 24.1.2019 KIRKONSEUTU TALVINIITYN ASUINALUE ENNEN SUUNNITTELUN ALOITTAMISTA OTTAKAA YHTEYS RAKENNUSTARKASTAJAAN Vastuu rakennuksen soveltuvuudesta rakennuspaikalle, rakentamista

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Soinilanrinteen omakotialue

Nakkilan kunta. Soinilanrinteen omakotialue Nakkilan kunta Soinilanrinteen omakotialue Rakentamisohjeet Pohjatutkimus Havainnekuva KORTTELIT 290 JA 318 Rakennusten kattomuodon tulee olla harjakatto ja kattokaltevuuden 1:1½ 2½. Kattojen värityksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos kaava V 42 RAKENNUSTAPAOHJE

Vihdin kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos kaava V 42 RAKENNUSTAPAOHJE Vihdin kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos kaava V 42 RAKENNUSTAPAOHJE Asia 542 / 713 / 2006 Tämä rakennustapaohje on laadittu kirkonkylän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen uudisrakentamista

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

430 Lintulan lisätontit. Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja päivättyyn kaavakarttaan.

430 Lintulan lisätontit. Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja päivättyyn kaavakarttaan. 430 Lintulan lisätontit Sivu 1/5 430 LINTULAN LISÄTONTIT Asemakaavamuutos Rakennustapaohje 14.6.2010 Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja 14.6.2010. päivättyyn

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

70: K56/1 70:4 AO as. e= as AO-33 AO-33. e=0.25. e= as AO as AO-33. 1e= K50/ K49/ K3/1. e=0.

70: K56/1 70:4 AO as. e= as AO-33 AO-33. e=0.25. e= as AO as AO-33. 1e= K50/ K49/ K3/1. e=0. : : 0 0-K/ : as Pistoaidanpuisto : 0-K/0 0: 0 : e=0. -0 Lohkotie e=0. AO- e=0. AO- AO- e=0. AO- e=0. as -0- e=0. 0: e=0. AKR as e=0. Pihaportintie as as Tiluskaari Saviahonkatu 0-K/ AKR0: : e=0. as as

Lisätiedot

Poikluomantien varren asemakaavojen muutos A3283

Poikluomantien varren asemakaavojen muutos A3283 Poikluomantien varren asemakaavojen muutos A3283 rakentamistapaohjeet Kaavoitus Rakentamistapaohjeet 12.9.2012 Lisätiedot: Jukka Latokylä, p. 588 4810 Pasi Aromäki, p. 588 4805 Jani Laasanen, p. 588 4806

Lisätiedot

Ote Karhunmäen (24) kaupunginosan kortteleiden 124, 125 ja 126 tonttijaoista. Kaava 1721

Ote Karhunmäen (24) kaupunginosan kortteleiden 124, 125 ja 126 tonttijaoista. Kaava 1721 Ote Karhunmäen (24) kaupunginosan kortteleiden 124, 125 ja 126 tonttijaoista. Ρ #1 + Kaava 1605 ΡΡ ΡΡ /ΧΚςΘϑΩΘΠΠςΚ #1 ++ #1 ++ /ΧΚςΘϑΩΘΠΠςΚ #1 + Kaava 1721 #2 ++ #2 ++ ΡΡ / Kaupunginosa Kortteli Tontti

Lisätiedot

Keljonkankaan keskusta

Keljonkankaan keskusta Keljonkankaan keskusta AK Asuinkerrostalojen korttelialue. Julkisivut ja katot: AK-kortteleissa asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili. Osa julkisivusta tulee olla rapattu

Lisätiedot

Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit ja kortteli 21060), yleiset määräykset

Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit ja kortteli 21060), yleiset määräykset Nunnan radanvarren asemakaavan rakentamistapaohjeet (korttelit 21050-21051 ja kortteli 21060), yleiset määräykset Nunnan radanvarren asemakaava-alue sijaitsee likimääräisesti Littoistentien, Nunnanpellon

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

LAAJENNUSALUE

LAAJENNUSALUE SITOVAT ILMARINEN RAKENTAMISTAPAOHJEET HALMELAN KENTÄN 23.11.2017 LAAJENNUSALUE ENNEN SUUNNITTELUN ALOITTAMISTA OTTAKAA YHTEYS RAKENNUSTARKASTAJAAN Vastuu rakennuksen soveltuvuudesta rakennuspaikalle,

Lisätiedot