LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI"

Transkriptio

1 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI, ja Varsinais-Suomi

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus Maakunnittaiset tulokset aihealueittain

3 ESITYS PERUSTUU THL:N LAPSIIN, NUORIIN JA LAPSIPERHEISIIN KOHDENTUVIIN VÄESTÖTUTKIMUKSIIN Kouluterveyskysely 2017 Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut-tutkimus (LTH)

4 KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa monipuolista seurantatietoa vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Toteutetaan kokonaistutkimuksena joka toinen vuosi Tarkoituksena vahvistaa terveyden edistämisen suunnittelua ja arviointia oppilaitos- ja kuntatasolla Toteutetaan nimettömänä opettajan ohjaamana luokkakyselynä Vuoden 2019 tulokset julkaistaan Hyvinvointiareenalla Vastaajaryhmä Vastaajien määrä (N) 2017 Perusopetuksen lk oppilaat Perusopetuksen lk oppilaiden huoltajat Perusopetuksen lk oppilaat Lukioiden vuoden opiskelijat * Ammatillisten oppilaitosten vuoden opiskelijat ** Vastausaktiivisuus (%) 2017 *Arvioitu ** Tietoa ei saatavilla

5 LASTEN TERVEYS, HYVINVOINTI JA PALVELUT (LTH) -TUTKIMUS Tuottaa joka toinen vuosi seurantatietoa pienten lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista Kohdistuu vuorokerroin 3 4 kk ikäisiin vauvoihin ja 4-v lapsiin perheineen Perheet rekrytoidaan tutkimukseen lastenneuvolassa Tietoa saadaan vanhemmilta ja terveydenhoitajilta kyselylomakkeilla sekä rekistereistä V ensimmäinen vauvaperheisiin kohdistuva laaja tiedonkeruu 4-v tiedonkeruu 2018 Lukumäärät Huoltaja antoi suostumuksen tutkimukseen Lapsia perheineen, joiden osalta terveydenhoitajat vastasivat Lapsia, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat Vanhempien vastauksia na Kattavuus *, % *todellinen kohderyhmän koko ei ole selvillä, joten kattavuutta arvioitiin suhteessa 4-v lasten laajojen terveystarkastusten määriin kunnissa

6 VASTAAJIEN MÄÄRÄT JA KATTAVUUS Varsinais-Suomi n Kattavuus, % n Kattavuus, % Perusopetuksen lk oppilaat Perusopetuksen lk oppilaiden huoltajat 1126 * 1448 * 2915 * Perusopetuksen lk oppilaat Lukioiden vuoden opiskelijat ** ** ** Amm. oppilaitosten vuoden opiskelijat v lapset perheineen, joiden osalta terveydenhoitajat vastasivat 4-v lapset, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat v lasten vanhemmat yhteensä 475 * 599 * 1001 * n Kattavuus, % *Tietoa ei saatavilla **Arvioitu 6

7 TULOKSET SAATAVISSA MAKSUTTA Tulospalvelussa: thl.fi/lapsetnuoretperheet/tulokset Sukupuolittain Alueittain: koko maa, AVI-alueet, maakunnat, kunnat* Kouluasteittain** Aikasarjoina** Erityisryhmittäin** Toimintarajoitteita kokevat nuoret Syntyperän mukaan Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret Muut keskeiset tulosjulkaisut Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018: LTH-tutkimuksen tilastoraportti, Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017: Kouluterveyskyselyn tuloksia työpaperi, *Mikäli vastaajamäärä on riittävä **Vain Kouluterveyskysely

8 TULOKSET AIHEITTAIN LAPE-TAVOITEALUEITA MUKAILLEN 1/2 1. Lasten/ nuorten ja vanhempien välinen vuorovaikutus 2. Lasten ja nuorten ja vanhempien yksinäisyys 3. Lapsen ja nuoren turvallinen ja pysyvä aikuissuhde 4. Kiusaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa 5. Lasten ja nuorten harrastukset 6. Koulutuksen keskeytyminen 7. Lasten ja nuorten kiinnittyminen kouluun 8. Lasten ja nuorten ja vanhempien kokema väkivalta

9 TULOKSET AIHEITTAIN LAPE-TAVOITEALUEITA MUKAILLEN 2/2 9. Vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien aiheuttamat haitat lapsille 10. Vanhempien erojen aiheuttamat haitat lapsille 11. Lasten, nuorten ja vanhempien kokemus osallisuudesta palveluissa 12. Perheystävällisten toimintamuotojen käyttö työpaikoilla ja vanhempien kokema työkuormitus 13. Lasten, nuorten ja perheiden kokemus palvelujärjestelmän toimivuudesta 14. Lasten, nuorten ja vanhempien koettu terveys 15. Lasten, nuorten ja vanhempien kokemukset elämästä ja arjesta

10 1. LASTEN/NUORTEN JA VANHEMPIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

11 KESKUSTELUVAIKEUKSIA VANHEMPIEN KANSSA, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais- Suomi THL: Kouluterveyskysely

12 VANHEMPI YRITTÄÄ NÄHDÄ ASIOITA LAPSEN NÄKÖKULMASTA, % (4-V LASTEN VANHEMMAT) Varsinais-Suomi THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

13 2. LASTEN, NUORTEN JA VANHEMPIEN YKSINÄISYYS

14 EI YHTÄÄN LÄHEISTÄ YSTÄVÄÄ, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

15 YKSINÄISYYDEN KOKEMUS JA YSTÄVÄTTÄ JÄÄMINEN Ei yhtään hyvää kaveria*, % Ei yhtään läheistä ystävää**, % Tuntee itsensä usein yksinäiseksi*, % Tuntee itsensä yksinäiseksi**, % Perusopetus lk* Perusopetus lk** Lukio vuosi** AOL vuosi** Varsinais- Suomi Perusopetus lk* Perusopetus lk** Lukio vuosi** AOL vuosi** Varsinais- Suomi THL: Kouluterveyskysely

16 VANHEMPI TUNTEE ITSENSÄ YKSINÄISEKSI, % 4-v lasten vanhemmat Varsinais-Suomi lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

17 3. LAPSEN JA NUOREN TURVALLINEN JA PYSYVÄ AIKUISSUHDE

18 MAHDOLLISUUS KESKUSTELLA JONKUN KANSSA MIELTÄ PAINAVISTA ASIOISTA, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais-Suomi THL: Kouluterveyskysely

19 4. KIUSAAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA JA KOULUSSA

20 KOULUKIUSATTUNA VÄHINTÄÄN KERRAN VIIKOSSA, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais- Suomi THL: Kouluterveyskysely

21 KOULUKIUSAAMINEN JATKUNUT TAI PAHENTUNUT KIUSAAMISESTA KERTOMISEN JÄLKEEN, % Perusopetus lk Perusopetus lk Varsinais-Suomi Lukio vuosi 32 AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

22 KOKENUT SYRJIVÄÄ KIUSAAMISTA KOULUSSA TAI VAPAA-AJALLA, % Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais-Suomi Tietyt nuoret kokevat muita enemmän syrjivää kiusaamista: toimintarajoitteita omaavista tai ulkomaista syntyperää olevista, ulkomailla syntyneistä lk nuorista 45 % oli kokenut syrjivää kiusaamista (KTK tulospalvelu) THL: Kouluterveyskysely

23 4-V LAPSEEN KOHDISTUNUT KIUSAAMINEN JA KIUSAAMISEEN LIITTYVÄT HUOLET VARHAISKASVATUKSEN ARVIOSSA, % Lasta kiusattu kotona, hoidossa tai vapaaajalla*, % Varsinais-Suomi Varhaiskasvatuksen arviossa huolta lapsen kiusaamisesta tai kiusatuksi tulemisesta**, % *vanhempien raportoimana **varhaiskasvatuksen henkilöstön laatima arvio lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

24 5. LASTEN JA NUORTEN HARRASTUKSET

25 VIETTÄÄ AIKAA HARRASTUKSEN PARISSA VÄHINTÄÄN KERRAN VIIKOSSA*, % HARRASTAA JOTAKIN VÄHINTÄÄN KERRAN VIIKOSSA**, % Perusopetus lk* Perusopetus lk** Lukio vuosi** Varsinais-Suomi AOL vuosi** THL: Kouluterveyskysely

26 VANHEMPIEN KOKEMUKSET LAPSIPERHEILLE SUUNNATUSTA VAPAA-AJAN TOIMINNASTA Vanhempi kokee, että asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa lapsiperheille* tai lapsille**, % 4-v lapsen vanhempi* Varsinais- Suomi Vanhempi kokee kiinnostavat vapaaajan toiminnat liian kalliiksi*, % Vanhempi kokee lasta kiinnostavat harrastukset liian kalliiksi**, % 4-v lapsen vanhempi* Varsinais- Suomi lk lapsen vanhempi** lk lapsen 27 vanhempi** THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

27 6. KOULUTUKSEN KESKEYTYMINEN

28 EI OPINTOSUUNNITELMIA PERUSKOULUN JÄLKEEN, % Perusopetus 8. lk Perusopetus 9. lk Perusopetus lk yhteensä Varsinais-Suomi THL: Kouluterveyskysely

29 7. LASTEN JA NUORTEN KIINNITTYMINEN KOULUUN

30 LASTEN JA NUORTEN KIINNITTYMINEN KOULUUN Luvattomia poissaoloja vähintään viikoittain, % Kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais-Suomi Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais-Suomi THL: Kouluterveyskysely

31 VANHEMPI KOKEE OLEVANSA TÄRKEÄ OSA LÄHIYHTEISÖJÄ *,** JA ASUINALUETTA*, % 4-v lasten vanhemmat* lk lasten vanhemmat** Varsinais-Suomi v lasten vanhemmilla lähiyhteisöt: perhe, suku, ystävät ja asuinalue lk lasten vanhemmilla lähiyhteisöt: perhe, suku, ystävät ja harrastusporukka THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

32 8. LASTEN, NUORTEN JA VANHEMPIEN KOKEMA VÄKIVALTA

33 KOKENUT SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ VUODEN AIKANA, % Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais-Suomi Perusopetuksen lk: seksuaalinen häirintä määriteltiin häiritseväksi kehon kommentoinniksi tai seksuaalisesti häiritseväksi viestittelyksi. Perusopetuksen lk ja toinen aste: seksuaalinen häirintä määriteltiin kehoa tai seksuaalisuutta loukkaavaksi kiusaamiseksi, nimittelyksi tai arvosteluksi tai seksuaaliseksi ehdotteluksi tai ahdisteluksi. THL: Kouluterveyskysely

34 LASTEN JA NUORTEN VANHEMPIEN TAHOLTA KOKEMA VÄKIVALTA Kokenut vanhempien henkistä väkivaltaa vuoden aikana, % Kokenut vanhempien fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % Perusopetus lk Perusopetus lk Varsinais- Suomi Perusopetus lk Perusopetus lk Varsinais- Suomi Lukio vuosi Lukio vuosi AOL vuosi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

35 4-V LAPSEEN KOHDISTETTU VÄKIVALTA 12 VIIME KUUKAUDEN AIKANA VANHEMPIEN RAPORTOIMANA Vanhempi tai muu läheinen kohdistanut henkistä väkivaltaa lapseen, % Varsinais-Suomi 11 Vanhempi tai muu läheinen kohdistanut fyysistä väkivaltaa lapseen, % THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

36 9. VANHEMPIEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMIEN AIHEUTTAMAT HAITAT LAPSILLE

37 VANHEMMAN LIIALLISESTA ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNUT HAITTAA, % Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi Varsinais-Suomi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

38 LAPSI ON ALTISTUNUT VANHEMPIEN HUMALAHAKUISELLE JUOMISELLE 12 VIIME KUUKAUDEN AIKANA, % Varsinais-Suomi v lasten vanhempien raportoimana THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

39 10. VANHEMPIEN EROJEN AIHEUTTAMAT HAITAT LAPSILLE

40 LAPSEN TAI NUOREN VANHEMMAT ERONNEET 12 VIIME KK AIKANA* / LUKUVUODEN AIKANA**, % 4-v lapsi Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais-Suomi 4-v lapsen tiedot vanhemman ilmoittamana Perusopetusta tai toista astetta käyvien tiedot lasten/nuorten ilmoittamana THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

41 4-V LASTEN VANHEMPIEN KOKEMUKSET LAPSEN HUOLTAJUUDEN SOPIMISESTA, ASUINJÄRJESTELYISTÄ JA MUUALLA ASUVAN VANHEMMAN TAPAAMISISTA Vanhemman mielestä lapsen ja muualla asuvan vanhemman tapaamiset toimivat hyvin, % Vanhemman mielestä lapsen asuinjärjestelyt toimivat hyvin, % Vanhemman mielestä lapsen huoltajuudesta sopiminen toimii hyvin, % Varsinais-Suomi THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

42 11. LASTEN, NUORTEN JA VANHEMPIEN KOKEMUS OSALLISUUDESTA PALVELUISSA

43 OSALLISTUMINEN KOULUN TOIMINTAAN Osallistunut koulun asioiden suunnitteluun*, % Vanhempi tyytyväinen koulun ja kodin yhteistyöhön**, % Perusopetus lk* lk huoltajat** Varsinais- Suomi Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais- Suomi THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

44 VANHEMMAN MIELESTÄ LASTA KUULLAAN VARHAISKASVATUKSESSA JA HÄNELLÄ ON MAHDOLLISUUS OLLA MUKANA TOIMINNAN SUUNNITTELUSSA JA KEHITTÄMISESSÄ, % Varsinais-Suomi v lapsen tiedot vanhemman ilmoittamana

45 MAHDOLLISUUS KESKUSTELLA KOULUN AIKUISEN TAI MUUN AMMATTIHENKILÖN KANSSA MIELTÄ PAINAVISTA ASIOISTA, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais-Suomi Sijoitetuista lk nuorista 43 % ilmoitti, että heillä on mahdollisuus keskustella koulun aikuisen tai muun ammattihenkilön kanssa (KTK Tulospalvelu) THL: Kouluterveyskysely

46 VANHEMMAN MAHDOLLISUUS KESKUSTELLA VARHAISKASVATUKSEN JA KOULUN HENKILÖSTÖN KANSSA v lapsen vanhempi Varsinais-Suomi lk lapsen vanhempi v lasten vanhemmat: vanhempi keskustelee varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa lapsen hoitoon, kasvatukseen ja kehitykseen liittyvistä asioista, % lk lasten vanhemmat: vanhemmalla mahdollisuus keskustella koulussa lasta koskevista mieltä painavista asioista, % THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

47 12. PERHEYSTÄVÄLLISTEN TOIMINTAMUOTOJEN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA JA VANHEMPIEN KOKEMA TYÖKUORMITUS

48 VANHEMPI TUNTEE LAIMINLYÖVÄNSÄ KOTIASIOITA TYÖN VUOKSI, % 33 4-v lapsen vanhempi Varsinais-Suomi lk lapsen vanhempi THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

49 4-V LASTEN VANHEMPIEN TYÖPAIKALLA TOTEUTUVAT JOUSTOT, % Vanhemman työpaikalla voi tehdä etätöitä, % Varsinais-Suomi 40 Vanhemman työpaikalla toteutuu liukuva työaika, % THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

50 13. LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KOKEMUS PALVELUJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUDESTA

51 OPISKELUHUOLLON PALVELUIHIN PÄÄSY Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % Perusopetus lk Lukio vuosi Varsinais- Suomi Perusopetus lk Lukio vuosi Varsinais- Suomi AOL vuosi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

52 TUEN JA AVUN SAAMINEN HYVINVOINTIIN Saanut tukea ja apua hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta lukuvuoden aikana, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais- Suomi Saanut tukea ja apua hyvinvointiin koulukuraattorilta lukuvuoden aikana, % Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais- Suomi THL: Kouluterveyskysely

53 TERVEYSTARKASTUS TOTEUTUU LAPSELLA/NUORELLA LAADUKKAASTI, % Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi Varsinais-Suomi AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

54 LAPSEN TERVEYSTARKASTUS TOTEUTUNUT VANHEMMAN MIELESTÄ LAADUKKAASTI 4-v lasten vanhemmat Varsinais-Suomi lk lasten vanhemmat v lasten vanhemmat: Vanhemman mielestä lapsen neuvolakäynnit toteutuneet kokonaisuutena asiakaslähtöisesti, % lk lasten vanhemmat: Lapsen terveystarkastus toteutuu laadukkaasti, % THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

55 4-V LASTEN VANHEMPIEN TARVE SAADA AMMATTILAISILTA TUKEA JA SIITÄ AMMATTILAISILLE KERTOMINEN, % KAIKISTA VANHEMMISTA, KOKO MAA 4-v lapsen kasvu ja kehitys (yht. 78 %) 4-v lapsen käyttäytyminen tai tunneelämän ongelmat (yht. 36 %) Oma jaksaminen (yht. 35 %) Oma vanhemmuus (yht. 28 %) Parisuhde (yht. 22 %) Tuen tarve kerrottu tuen tarvetta ei ole kerrottu 1 Lapseen liittyvä tuen tarve ilmaistaan lähes aina, kun taas vanhempaan tai parisuhteeseen liittyvä tuen tarve jätetään useammin kertomatta THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

56 NIIDEN 4-V LASTEN VANHEMPIEN OSUUS (%) TUKEA TARVINNEISTA, JOTKA EIVÄT KERTONEET AMMATTILAISILLE TUEN TARVETTA Oma vanhemmuus Oma jaksaminen Parisuhde Varsinais- Suomi Useimmin tuen tarpeen jättävät ilmaisematta vanhemmat, joilla on jaksamisen haasteita, kuten masennusoireilua, yksinäisyyttä ja huolta jaksamisesta THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

57 15. LASTEN, NUORTEN JA VANHEMPIEN KOETTU TERVEYS

58 KOETTU TERVEYDENTILA JA MIELENTERVEYS Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais- Suomi Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana*, % Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus**, % Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi AOL vuosi Varsinais-Suomi THL: Kouluterveyskysely

59 VANHEMMAN KOETTU TERVEYS KESKINKERTAINEN TAI HUONOMPI, % 4-v lasten vanhemmat Varsinais-Suomi lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

60 VANHEMPIEN KOETTU MIELENTERVEYS Vanhemman vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu, % Vanhemman merkittävä psyykkinen kuormittuneisuus, % 4-v lasten vanhemmat Varsinais- Suomi 4-v lasten vanhemmat Varsinais- Suomi lk lasten vanhemmat lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

61 16. LASTEN, NUORTEN JA VANHEMPIEN KOKEMUKSET ELÄMÄSTÄ JA ARJESTA

62 VANHEMMILLA ON ARJESSA JAKSAMISEN HAASTEITA Kokee riittämättömyyttä vanhempana, % Joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi 12 viime kk aikana, % 4-v lasten vanhemmat Varsinais-Suomi 4-v lasten vanhemmat 4.-5.lk lasten vanhemmat Varsinais-Suomi THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

63 TYYTYVÄINEN ELÄMÄÄNSÄ, % Perusopetus lk Perusopetus lk Lukio vuosi Varsinais-Suomi Sijoitetuista 46 %, toimintarajoitteisista 50 % ja ulkomaalaistaustaisista 64 % oli tyytyväisiä elämäänsä ( lk nuoret) (KTK, Tulospalvelu) AOL vuosi THL: Kouluterveyskysely

64 VANHEMMAT TYYTYVÄISIÄ ELÄMÄÄNSÄ JA ARKEENSA Vanhempi tyytyväinen elämäänsä, % Perheen arki toimii tavallisesti hyvin, % 4-v lasten vanhemmat Varsinais- Suomi 4-v lasten vanhemmat Varsinais- Suomi lk lasten vanhemmat lk lasten vanhemmat THL: Kouluterveyskysely 2017 THL: Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut

65 KIITOS! Lisätietoa Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulospalvelu Ota yhteyttä tai

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI,,, 1.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus Maakunnittaiset

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI Keski-,, Pohjois- ja ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI, Etelä-Pohjanmaa ja ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI - MUUTAMIA NOSTOJA

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI - MUUTAMIA NOSTOJA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI - MUUTAMIA NOSTOJA,,, 23.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI, ja Varsinais-Suomi 8.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI,,, 13.5.2019 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus Maakunnittaiset

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI. Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI, ja Varsinais-Suomi 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvat väestötutkimukset Kouluterveyskysely LTH-tutkimus Tulosten saatavuus

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI,,, 4..2019 1 KOKEMUSTIETOA SAADAAN THL:N LAPSIIN, NUORIIN JA LAPSIPERHEISIIN KOHDENTUVISTA VÄESTÖTUTKIMUKSISTA Kouluterveyskysely 201 Lasten terveys, hyvinvointi

Lisätiedot

Mitä ja mistä lasten ja nuorten hyvinvointitieto meille kertoo?

Mitä ja mistä lasten ja nuorten hyvinvointitieto meille kertoo? LAPE akatemia 15.5.2019, Pohjois-Savo Mitä ja mistä lasten ja nuorten hyvinvointitieto meille kertoo? Tulokset koottu THL:n laatimasta tulospaketista 5/2019 https://stm.fi/lapeakatemia/valmennuksetmaakunnissa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely terveydenhoitajan työssä

Kouluterveyskysely terveydenhoitajan työssä Kouluterveyskysely terveydenhoitajan työssä Th, tutkija Hanne Kivimäki Terveydenhoitajapäivät 16.2.2018 Finlandia-talo 16.2.2018 Terveydenhoitajapaivat 2018/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä tiedonkeruusta

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Kouluterveyskyselystä tietoa opiskeluhuollon tueksi

Kouluterveyskyselystä tietoa opiskeluhuollon tueksi Kouluterveyskyselystä tietoa opiskeluhuollon tueksi Th, tutkija Hanne Kivimäki Opiskeluhuollon verkostopäivä 8.3.2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 8.3.2018 Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

PIENTEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HYVINVOINTI 2018

PIENTEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HYVINVOINTI 2018 PIENTEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HYVINVOINTI 2018 Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimuksen tuloksia koskien 4-vuotiaiden lasten perheitä Maaret Vuorenmaa 6.5.2019 Pienten lasten ja

Lisätiedot

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY Vastaajat Porvoo: Perusopetuksen 4.-5. luokat vastannut 894 kattavuus 72 % 8.-9. luokat vastannut 770 kattavuus 63 % Lukio vastannut 173

Lisätiedot

Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista

Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista Katja Saukkonen LAPE Etelä-Savo muutosagentti LAPE akatemia 4.6.2019 Etelä-Savo tilastojen valossa Lähde: Tilastokeskus/Etelä-Savo

Lisätiedot

Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista

Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista Poimintoja Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista Katja Saukkonen LAPE Etelä-Savo muutosagentti LAPE akatemia 4.6.2019 Etelä-Savo tilastojen valossa Lähde: Tilastokeskus/Etelä-Savo

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden tietopohja uudistuu ja vahvistuu Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 9.11.2017 1 Lasten, nuorten ja perheiden kansalliset, säännölliset

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia Riikka Ikonen, erikoistutkija, TtT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taustaa Suomessa ei ole aikaisempaa kansallisesti kattavaa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista 19.4.2018 Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion rehtori

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Kainuussa?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Kainuussa? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Kainuussa? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Lapissa?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Lapissa? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Lapissa? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Uutta tietoa toimintarajoitteisten nuorten hyvinvoinnista Kouluterveyskyselyn 2017 valossa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2018

Uutta tietoa toimintarajoitteisten nuorten hyvinvoinnista Kouluterveyskyselyn 2017 valossa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2018 Uutta tietoa toimintarajoitteisten nuorten hyvinvoinnista Kouluterveyskyselyn 2017 valossa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2018 Outi Kanste, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Uudistunut

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Pohjois- Pohjanmaalla?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Pohjois- Pohjanmaalla? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Pohjois- Pohjanmaalla? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 THL 5.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Aiheet Perustietoa Kouluterveyskyselystä Valtakunnalliset tulokset 2013 Tulosten hyödyntäminen

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 17.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat 4-5lk Nurmijärvi,(vertailu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) vastaajia 1061/vastausprosentti 80 % Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Suurin osa on tyytyväinen elämäänsä(87,3 %, vähiten

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, POJAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, POJAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 54 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 54 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 60 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 60 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

Liitetaulukot. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi Tilastoraportti

Liitetaulukot. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi Tilastoraportti Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Nelivuotiaiden lasten (N=8720) terveys ja toimintakyky sukupuolen mukaan vanhempien arvioimana, n ja lapsista, joiden toinen tai molemmat vanhemmat vastasivat kyselyyn Liitetaulukko

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 14.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Keski-Suomessa?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Keski-Suomessa? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille Keski-Suomessa? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Itä-Suomen AVI 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 %

FYYSISET TYÖOLOT. Itä-Suomen AVI 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 % Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudulla?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudulla? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu lapsille ja nuorille pääkaupunkiseudulla? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi Riikka Ikonen, erikoistutkija, THL Johanna Hietamäki, erikoistutkija, THL Johanna Seppänen, erikoistutkija, THL Nina Halme, erikoistutkija, THL Esitys pohjautuu

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 4-5. lk Utajärvi

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 4-5. lk Utajärvi THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 4-5. lk 1 24.4.2018 Anne Leppälä-Hast Lapset ja perheet muutosohjelma (LAPE) Kansallinen hallituksen kärkihanke 2017-2018 Kaikki maakunnat mukana, lla kaikki 30 kuntaa

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Vistan koulu selkeää kehittymistä selkeää heikkenemistä 2007 2009 2011 2013 2015 (N=248) (N=252) (N=225) (N=232) (N=303) FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Hyvinvointiareena

Hyvinvointiareena Hyvinvointiareena 17.-18.9.2019 Hyvinvointiareena on koulutustapahtuma, joka tarjoaa yhteisen oppimisfoorumin esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa sekä korkea-asteella

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu tamperelaisille lapsille ja nuorille?

Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu tamperelaisille lapsille ja nuorille? Kouluterveyskysely 2017 Mitä kuuluu tamperelaisille lapsille ja nuorille? UUDISTUNUT KOULUTERVEYSKYSELY Tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta,

Lisätiedot

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk Utajärvi

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk Utajärvi THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk 1 24.4.2018 Anne Leppälä-Hast TUTKIMUSAIHEET Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys ja toimintakyky Elintavat Koulunkäynti ja opiskelu Perhe ja elinolot

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset

Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset Kouluterveyskysely 2017, Helsingin 4.- ja 5.-luokkalaisten vastaukset Myönteiset asiat ja huolenaiheet sekä perusindikaattorikoonti teemoittain. Vertailuna Helsinki - koko maa sekä Helsinki; tytöt-pojat.

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina 2005-2013 Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus 4-vuotiaiden lasten ja perheiden tiedonkeruun väliaikatuloksia ajalta 1.2. 31.5.2018 Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus tuottaa

Lisätiedot

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu 1. LTH-TIEDONKERUUN TAUSTA Alle kouluikäisistä lapsista ja heidän perheistään ei säännöllistä ja kattavaa seurantatietoa STM:n toimeksianto THL:lle:

Lisätiedot

Elämänhallinta ja elämään tyytyväisyys. Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika. Osallisuus. Osallistuminen ja vaikutusmahdollis uudet

Elämänhallinta ja elämään tyytyväisyys. Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika. Osallisuus. Osallistuminen ja vaikutusmahdollis uudet Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Elämänhallinta ja elämään tyytyväisyys Osallisuus Osallistuminen ja vaikutusmahdollis uudet 2013 2017 Lukio 1. ja Ammatillinen Lukio 1. ja Ammatillinen 2. vuosi oppilaitos

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 40 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/2005 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat eivät tiedä aina

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten valossa

Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten valossa Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten valossa Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous 11.4.2018 Katariina Lappalainen, erityissuunnittelija, Sivistystoimi Kouluterveyskyselystä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret Suomessa voivat mitä uutta tiedämme LAPE työn tuloksena?

Miten lapset ja nuoret Suomessa voivat mitä uutta tiedämme LAPE työn tuloksena? Miten lapset ja nuoret Suomessa voivat mitä uutta tiedämme LAPE työn tuloksena? Miten tietopohjaa on LAPE:ssa vahvistettu? 1. Pienten lasten tietopohjan vahvistaminen käynnistämällä LTHtutkimus, joka tuottaa

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Lape uuteen vaiheeseen: Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia! Maria Kaisa Aula, Lape ohjausryhmän puheenjohtaja 26.1.

Lape uuteen vaiheeseen: Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia! Maria Kaisa Aula, Lape ohjausryhmän puheenjohtaja 26.1. Lape uuteen vaiheeseen: Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia! Maria Kaisa Aula, Lape ohjausryhmän puheenjohtaja 26.1.2017 1 27.1.2017 Etunimi Sukunimi Hajanaisista palveluista lapsi-

Lisätiedot

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2008 2010 Kouluterveyskysely 2010 3..2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 49 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017

Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 Nina Halme Lilli Hedman Riikka Ikonen Rika Rajala Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 TYÖPAPERI Kouluterveyskyselyn tuloksia 15 2018 TYÖPAPERI 15/2018 Halme Nina, Hedman Lilli, Ikonen Riikka ja Rajala Rika

Lisätiedot

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS Dokumentin sisältö...1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi VarsinaisSuomi LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2020 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi VarsinaisSuomen hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä

Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma: Vahvistetaan kunnissa varhaiskasvatusta lasten hyvinvoinnin tukena ja huolehditaan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kempeleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kempeleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen en lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta Arja Rantapelkonen 27.3.2014 Aineisto kouluterveyskysely v. 2013 Peruskoulun 8. luokka Peruskoulun 9. luokka

Lisätiedot

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS Dokumentin sisältö...1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS - 2020 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Varsinais-Suomen hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018

Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018 10 2019 7.5.2019 Päälöydökset Suurin osa 4-vuotiaista lapsista ja heidän vanhemmistaan voi hyvin. Useimmin jaksamisen haasteita oli kertynyt vanhemmille, jotka asuivat lapsen kanssa perheen ainoina aikuisina.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla. ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Kuopiossa

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla. ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Kuopiossa TIIVISTELMÄ SUUNNITELMAN TAVOITE Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Kuopiossa SUUNNITELMAN TAUSTA Lasten ja

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaisen nuoren psyykkisen tuen asiakaspolku:

Ulkomaalaistaustaisen nuoren psyykkisen tuen asiakaspolku: Ulkomaalaistaustaisen nuoren psyykkisen tuen asiakaspolku: Työryhmässä mukana: Nupoli, Tyttöjen Talo, Ohjaamo, Opiskelija- ja kouluterveydenhuolto, Vamos, Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut,

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

Päijät-Hämeen LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Päijät-Hämeen LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LAPE-päivät 9.10.2018 TAMPERE Hanna Ruokamo Sosiaalialan osaamiskeskus Verso PHHYKY TAUST Kuntien yhteinen toimintaa koskeva suunnitelma lasten ja

Lisätiedot

Lape-työnä vahvistetun tietopohjan esittely ja lyhyt katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan uuden tiedon valossa

Lape-työnä vahvistetun tietopohjan esittely ja lyhyt katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan uuden tiedon valossa Lape-työnä vahvistetun tietopohjan esittely ja lyhyt katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan uuden tiedon valossa TAVOITE Eri-ikäisten lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja palveluiden seurantaan

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Helsinki. Vakioidut prosenttiosuudet. Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua. Melu ja kaiku haittaavat opiskelua

FYYSISET TYÖOLOT. Helsinki. Vakioidut prosenttiosuudet. Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua. Melu ja kaiku haittaavat opiskelua FYYSISET TYÖOLOT Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 15 Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 19 Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 13 Huono ilmanvaihto tai huoneilma haittaa opiskelua Sopimaton lämpötila

Lisätiedot

Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018

Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018 Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018 Tervetuloa Espoo Asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin kaupunki 278 000 asukasta Kaupunki muodostuu viidestä nopeasti

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kouluterveyskysely 2019

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kouluterveyskysely 2019 33 19 17.9.19 Lasten ja nuorten hyvinvointi Kouluterveyskysely 19 Päälöydökset Lapset ja nuoret ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä ja pitävät koulunkäynnistä. Enemmistö 8. ja 9. luokan oppilaista sekä

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset. Esittely medialle 23.1.2014

Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset. Esittely medialle 23.1.2014 Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset Esittely medialle 23.1.2014 23.1.2014 THL:n kouluterveyskysely 2013 Toteutettiin valtakunnallisesti lomakekyselyllä huhtikuussa 2013 Jyväskylän kuntakohtaiset tulokset

Lisätiedot