Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan vuoden aikana käydään rahoitusneuvottelut yhteistyöpartnereiden kanssa sekä käynnistetään pitkäkestoista hanketoimintaa. Vuoden aikana pyritään myös viimeistelemään Lounaispaikan paikkatietoportaalin toiminnallisuudet. Lounaispaikan asemaa alueellisena paikkatietopalveluiden tuottajana sekä paikkatietoyhteistyön hyötyjä tulee edelleen markkinoida niin toiminta-alueen sisällä kuin muillakin alueilla. Yhteistyötä etenkin ELY-keskuksen suuntaan kehitetään hanketoiminnan puitteissa. Vuoden toiminnalle on talousarviossa asetettu tiukat raamit, sillä aikaisempien vuosien budjettialijäämää on paikattava säästötoimenpiteillä liittyen esimerkiksi markkinointi- ja messukuluihin. Näiden tavoitteiden etenemisen voidaan pääosin todeta onnistuneen hyvin. Seuraavassa on kerrottu eri tavoitteiden toteuttamisesta vuoden 2011 aikana. Lounaispaikan toiminnan jatkuminen Lounaispaikan toiminnan jatkosuunnittelu käynnistettiin kevättalvella Ohjausryhmän kesken käytiin neuvotteluita erilaisista toimintamallivaihtoehdoista. Uudeksi toimintaideaksi muotoutui malli, jossa toimintaa jatketaan nykyisenkaltaisilla yhteistyösopimuksilla, mutta kuitenkin sillä merkittävällä erotuksella, että yhteistyösopimukset muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Tällä muutoksella Lounaispaikan toiminta saadaan vakinaisemmalle pohjalle ja luodaan varmempaa tulevaisuutta myös yhteistyöhankkeissa kehitettyjen työkalujen ylläpidon säilymisen kannalta. Yhteistyöneuvotteluita käytiin keväästä alkaen ohjausryhmän edustajien välityksellä, ja joulukuun 9. päivä järjestettiin myös maakuntajohtaja Juho Savon koolle kutsumana alueen korkeakoulujen rehtoreiden välinen Lounaispaikka-tapaaminen. Lounaispaikan uutta toimintamallia esiteltiin syksyllä myös Yrkeshögskolan Noviassa sekä Åbo Akademissa. Muissa jäsenorganisaatioissa ohjausryhmän edustajat ovat hoitaneet rahoitusasiaa eteenpäin, perustelut yhteistyön jatkamiselle ovat olleet selkeät eikä varsinaisia markkinointitilaisuuksia siten ole tarvittu. Uuden toimintamallin osana on myös hahmoteltu, että Lounaispaikka tarjoaisi jatkossa erilaisia ostopalveluita alueen organisaatioille. Suunniteltujen hankkeiden toteutuminen vuonna 2011 Hankeyhteistyön näkökulmasta vuoden 2011 päämäärä oli käynnistää hankkeita, jotka osaltaan tukisivat Lounaispaikan toiminnan jatkumista ja sitouttaisivat partnereita hyödyntämään Lounaispaikan palveluita. Tämä tavoite on toteutunut hyvin. Vuoden aikana yhteistyötä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa on tiivistetty entisestään ja lisäksi uutta, laajamittaista hankeyhteistyötä on käynnistetty onnistuneesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Molemmat näistä kumppanuuksista luovat vahvoja perusteita Lounaispaikan vakinaiselle olemassaololle, sillä hankkeissa rakennetaan ko. organisaatioiden kannalta tärkeitä työkaluja/tiedonhallintajärjestelmiä. PaikkaOppi-hanke PaikkaOppi-hanketta jatkettiin vuonna Hanke jatkuu vuoden 2012 helmikuun loppuun saakka. Opetushallituksen oppimisympäristöjen määrärahalla on kehitetty paikkatiedon opetusportaalia vuodesta 2008 alkaen yhteistyössä Arbonaut Oy:n, Geodeettisen laitoksen, Joensuun lyseon, Kupittaan IMT-lukion ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Vuoden 2011 aikana portaalin teknisiä ominaisuuksia, työkaluja ja pedagogisia sisältöjä on edelleen kehitetty ja viimeistelty. Palvelun pilottitoimintaa on jatkettu sekä Turussa että Joensuussa

2 menestyksekkäästi. Vuoden aikana on lisäksi valmisteltu hankkeen aikana syntyneiden sisältöjen ja työkalujen vakinaistamista pysyväksi ja valtakunnalliseksi paikkatietotaitojen verkko-opetuspalveluksi yhteistyössä Opetushallituksen ja hankepartnereiden kanssa. MIP-hanke Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa yhteistyössä toteutettu kulttuuritietojen inventointipalvelu MIP valmistui ja otettiin tuotantokäyttöön marraskuussa Siihen on oltu erittäin tyytyväisiä ja palvelua kehitetään eteenpäin vuoden 2012 aikana kattamaan arkeologiset tietokannat. Ohjelmistosuunnittelija Tapio Aali teki palvelun kehityksestä myös diplomityönsä, joka löytyy myös Lounaispaikan sivuilta (Geneerisen paikkatiedon välityspalvelimen kehittäminen, 57 s, Turun yliopisto, informaatioteknologianlaitos). Vuoden 2011 aikana suunniteltiin myös tulevien arkeologisten kohteiden tietokantojen harmonisointia ja tutustuttiin työn kulkuun. Työn toteuttivat Tapio Tuovinen ja Pyry Liukas, jotka toteuttivat selvityksen mahdollisuuksista kehittää maakuntamuseon palveluita. Selvitys on saatavilla pyydettäessä (sisäiseen käyttöön). VELMU-yhteistyö Selkämerellä ja NANNUT EAKR-rahoitteisessa Selkämeren VELMU hankkeessa oli tarkoituksena tuottaa vedenalaista tietoa Satakunnan merialueilta. Lounaispaikan NANNUT-portaalia hyödynnettiin hankkeessa siten, että portaalia käytetään myös Selkämeren VELMU-hankkeen julkaisualustana. Palveluun vietiin hankkeen kannalta olennaisia tausta-aineistoja. Selkämeren VELMU projekti saatiin keväällä 2011 päätökseen. Pyry Liukas työskenteli kuukauden ajan Selkämeren VELMU hankkeella keväällä NANNUT -hankkeessa ei ollut Lounaispaikalle allokoitu rahoitusta vuodelle 2011, mutta aineistoja on lisätty palveluun muun työn ohella. NANNUT-hanke loppuu vuoden 2012 aikana. Lounais-Suomen aluetietopalvelu Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen kanssa on kehitetty lokakuusta 2011 eteenpäin Lounais-Suomen ympäristöohjelman seurantaa varten internet-portaalia, joka mahdollistaa ohjelmatyön ajantasaisen ja laaja-alaisen seurannan. Maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavan hankkeen kesto on 14 kuukautta. Hankeen projektisuunnittelijana toimii Pyry Liukas. Hanke jatkuu syyskuun 2012 loppuun. Suunnittelutyö alkoi jo keväällä 2011 ja syksyllä tehtiin strateginen päätös laajentamisesta Lounais-Suomen aluetietopalveluksi, johon tulisivat mukaan myös alueellinen koulutuksen ennakointiverkosto (lokakuu 2012), sekä mahdollisesti hankeverkosto (lokakuu 2012-). Aluetietopalvelun sisältöjen hallinta ja työkalut ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Tavoitteena on saada aluetietopalvelun työkalut mahdollisimman helposti viranomaisten käyttöön ja toteuttaa aluetietopalvelun vakinaistamishanke vuoden 2013 aikana. Maakuntaliittojen INSPIRE-yhteistyö Maakuntaliittojen INSPIRE-työryhmälle on ehdotettu yhteistä maakuntakaava-projektia, jossa tuotettaisiin maakuntakaava-aineistot INSPIRE-sopivaksi ja rajapintojen kautta välitettäväksi. Asia on otettu kiinnostuksella vastaan. Idean esittelyä ja kehittämistä jatketaan vuoden 2012 aikana. SADe-ohjelma Sähköisen asioinnin demokratian vauhdittamisohjelma on valtionhallinnon ohjelma, jolla pyritään aktivoimaan sähköistä asiointia eri yhteiskunnan osa-alueilla. Yhteistyöneuvotteluja käytiin joulukuussa 2011 SADe-ohjelman kanssa konsulttipalvelutyöstä liittyen palvelun tiedonkeruuosioon. Lounaispaikan tarkoituksena on osallistua työhön ja arvioida kilpailutettavia toimijoita, pohtia yhteisiä työvälineitä SADepalveluiden ja Aluetietopalvelun välille sekä suunnitella alueellista pilottia tiedon keruuseen liittyen. Työ jatkuu vuoden 2012 aikana. Varsinais-Suomen VEHTI-pilotti Toimintasuunnitelmassa 2011 esillä ollutta vesihuollon liittymätietojen hallintaan suunniteltua projektia ei

3 toteutettu vuoden 2011 aikana, koska maakunnan kehittämisrahan tilanne muuttui syksyllä Jatkoa pohditaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa vuoden 2012 aikana. Paikkatietoklusteri Paikkatietoklusterin eteenpäinvieminen ei ole vuoden 2011 aikana edennyt. Suunnittelukokouksia järjestettiin Science Parkin ja TY:n kanssa, mutta työ on jäänyt kesken. Turun yliopisto on ehdottanut, että uutta yritystoimintaa yritettäisiin innostaa vaiheistetun ideakilpailun kautta, jossa toiseen vaiheeseen päässeille järjestettäisiin yrityspuolen kursseja ja ohjausta. Asian eteenpäinviemistä pohditaan vuoden 2012 aikana. Muu yhteistyö vuonna 2011 Verkostot Lounaispaikka on ollut mukana välillisesti ProGIS ry:n toiminnassa ja sitä kautta pohjoismaisten paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation GI Nordenin toiminnassa. Kesäkuun alussa Turussa järjestettiin GI Norden -konferenssi Turun yliopiston tiloissa (Publicum), jonka järjestelyistä ProGIS yhdessä Lounaispaikan kanssa vastasi. Lounaispaikalla oli tapahtumassa näyttelyosasto sekä muutama tietoisku. Konferenssi keräsi paikalle n. 80 paikkatietoalan ammattilaista ympäri pohjoismaita. Juha Riihelä on edustanut ProGIS ry:ssä Lounaispaikkaa ja hoiti GI Norden konferenssijärjestelyt. Lounaispaikalle on luotu omat Facebook-kotisivut, jota kautta organisaation näkyvyyttä ja markkinointia on vahvistettu Kehitystyöryhmiä ja Paikkatietokerhon toimintaa ei järjestetty vuoden 2011 aikana. Aineistoyhteistyö Vuoden 2011 aikana on tuotu useita eri aineistokokonaisuuksia Lounaispaikan karttapalveluun. Liitteessä 1. on kooste uusista aineistoista. Vuoden 2011 aikana syntyneet hankeideat ja yhteistyö E-verkosto osaksi Aluetietopalvelua (EAKR-rahoitusta haettu marraskuussa 2011) Profiili hankeverkko osaksi Aluetietopalvelua (työ jatkuu 2012) Lauttaportaali-idea V-S ELY:n kanssa pohdittu, mutta toistaiseksi asia ei ole vielä johtanut toimenpiteisiin Lounaispaikan nykyisten resurssien vuoksi. Kaavarajoitusten huomioiminen metsänsuunnittelussa, Metsäntutkimuslaitos. BalticGIS-hanke ei ole saanut hankerahoitusta. Kansainvälinen paikkatietohanke, jossa Lounaispaikka ohjaavana tahona, jos rahoitusta saadaan. Social Web Mapping, kansainvälinen paikkatietohanke. Lounaispaikan tarkoituksena rakentaa kaavoituksen kommentointityökalua. Hanke ei saanut tarpeeksi pisteitä arvioinnissa, joten hanke ei saanut rahoitusta. Satakunnan museon kanssa aloitettu paikkatietoyhteistyö (esim. Merikarvian Krookan inventoinnit). Tuulivoimayhdistys on ollut kiinnostunut Lounaispaikan karttaikkunasta ja aineistojen kommentointimahdollisuuksista. Kulttuurikuntoilun keskuspuisto-hankkeen halutaan kartat Lounaispaikkaan (Kristiina Karppi, ) Pyhäjärvi-instituutin kanssa aloitettu aineistoyhteistyö Työntekijät

4 Vuoden 2011 kesällä Turun yliopiston maantieteenlaitokselta saatiin harjoittelujaksoa tekemään Elina Nieminen. MIP-palvelua kehitti projektisuunnittelija Tapio Aali. Aluetietopalvelun, NANNUT:n, SELMU:n ja MIP:n kautta palkattuna on ollut ohjelmistosuunnittelija Pyry Liukas. Juha Riihelä on jatkanut PaikkaOpin projektisuunnittelijana. Lounaispaikan koordinaattorina toimi Kaisa Savola. Tiedotus ja tapahtumat Internet-sivuja päivitettiin ja etusivulle lisättiin aina tieto uusista aineistoista. Ruotsinkieliset sivut on käännetty, odottavat vain sisällönhallintajärjestelmän tukea siihen. Uutiskirje ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. V-S liiton tiedotuslehdessä Viirissä oli Lounaispaikasta kaksi artikkelia. Liitteessä 2. on listattu tapahtumia, joihin Lounaispaikka osallistui. Lisäksi Lounaispaikan Paikkatietopäivä pidettiin Turun kaupungin tiloissa ja päivä oli onnistunut. Paikkatietopäivän aamupäivänaiheena oli paikkatiedon hyödyntäminen eri tavoin Lounaispaikan yhteistyökumppaneiden organisaatioissa. Iltapäivä keskittyi paikkatietojen käyttöön kriisienhallinnassa ja pelastustoiminnassa. Paikkatietomarkkinoille Lounaispaikka ei osallistunut säästötavoitteiden vuoksi. Talous Lounaispaikan alijäämäistä taloutta paikattiin vuoden aikana säästämällä matkakuluissa sekä jättämällä väliin vuotuiset Paikkatietomarkkinat. Turun kaupunki hoiti tämänvuotisen Paikkatietopäivän kustannukset, siinäkin säästettiin mukavasti. Kalustohankintoja ei tullut lainkaan. Vuoden 2011 taloudenhoitoa vaikeuttivat myös aiempina vuosina tehdyt luontoissuoritussiirrot eri hankkeille, joita ei kirjanpidon vuoksi olisi tarvinnut tehdä. Lounaispaikka on tehnyt työtä eri hankkeille vuosina yhteensä ,90 edestä työtä, joita ei näy toteumassa. Kun otetaan lisäksi huomioon edellisten vuosien ali/ ylijäämät sekä vuoden 2011 ylijäämä 3339,99, vuoden tilinpäätös on yhteensä ,69 alijäämäinen. Alijäämäisyys johtuu mm. ELY-keskuksen jättäytymisestä vuoden 2010 alussa pois Lounaispaikka -yhteistyöstä ja LP2 -hankkeen maksatuksesta unohtuneista kustannuksista (LP2- hankkeen palvelin ja 2, 5 kk henkilöstökulut 2010). TULOT 2011 suunniteltu toteuma lisätietoa Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto Turun kaupunki Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Turun yliopisto Muut tulot (muut työntekijät) ,03 MIP (2 kk työtä) YHTEENSÄ , Selkämeren VELMU

5 MENOT 2011 suunniteltu toteuma lisätietoa Henkilöstökulut ,63 koordinaattori, harjoittelijat Palvelujen ostot ,01 kirjanpito, ATK-sovellukset, puhelinkulut, tietoliikenne, terveyspalvelut, matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,55 lämmitys, sähkö, puhdistusaineet, kalusto Vuokrat ,35 huoneistojen vuokramenot, vapaaehtoiset henkilösivukulut Muut toimintakulut ,5 lounassetelit (työnantajan osuus), GI Norden näyttelyosasto, Heikki Ylitalon työskentelystä 2010 aih. sis. kulut (1223,5e) YHTEENSÄ ,04 Tase 3339,99

6 Liite 1. Aineistoyhteistyö vuonna 2011 päivitetty Turun kaupungin tuottamat Turun historialliset kartat kokonaisuus (53 aineistoa) 2. Vieraslajikartoituksen tulokset (ELY-keskus). 3. Kelan toimipisteet (V-S liitto) 4. Turun seudun RM35: ydinkaupunkiseudun maankäytön muutosalueet (V-S liitto) 5. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa (V-S liitto) 6. Selkämeren ja Saaristomeren kansallispuistojen aluerajaukset (Metsäliitto) 7. Kemiönsaaren maisemahistoria (Varsinais-Suomen maakuntamuseo) 8. Merikarvian Krookan rakennusinventoinnit (Satakunnan museo) 9. Alavat tieosuudet (Liikennevirasto) 10. Turun pyörätiet (Turun kaupunki) 11. Köyliönjärven linnustollisesti arvokkaat alueet (Pyhäjärvi-instituutti) 12. Säkylän ja Pyhäjärven ja Köyliöjärven linnustoselvitys 2010 (Pyhäjärvi-instituutti) 13. Säkylän Pyhäjärven linnustollisesti arvokkaat alueet (Pyhäjärvi-instituutti) 14. Tulvariskiruudut ja -alueet (SYKE) 15. Tulvavaarakartat (SYKE) 16. Aluevesien salinitieetti (ELY-keskus) 17. Aluevesivyöhykkeet (ELY-keskus) 18. ELY-keskusten vesialueet (ELY-keskus) 19. Vedenalaisen luonnon inventointisuunnitelma (ELY-keskus) 20. Vedenalaiset kartoituspisteet (ELY-keskus) 21. Diving transects in the Archipelagosea (NANNUT) 22. Dropvideo data Åland & Reseborg (NANNUT) 23. Shallow inlets (NANNUT) 24. Lounais-Suomen postitoimipaikat (V-S liitto) 25. Varsinais-Suomen alakoulut (V-S liitto) 26. Varsinais-Suomen ammatti-instituutit (V-S liitto) 27. V-S lukiot (V-S liitto) 28. V-S nuorisotilat (V-S liitto) 29. V-S päiväkodit (V-S liitto) 30. V-S palvelut (V-S liitto) 31. V-S terveysasemat (V-S liitto) 32. V-S vanhainkodit (V-S liitto) 33. V-S yläkoulut (V-S liitto) 34. V-S alkot (V-S liitto) 35. V-S apteekit (V-S liitto) 36. Euroopan pohjakartta (?) 37. Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset (V-S liitto) 38. Kyläyhdistykset 2009 (V-S liitto) 39. YKR Taajamat ja kylät 1980, 1990, 2000, 2009 (V-S liitto) 40. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys (V-S liitto) 41. Eduskuntavaalien tulokset 2011 (V-S liitto)

7 Liite 2. LOUNAISPAIKAN TAPAHTUMAT 2011 Vuonna 2011 Lounaispaikka on osallistunut seuraaviin tapahtumiin/tilaisuuksiin: ajankohta tilaisuus paikka lisätietoa Ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän kokous Educa-messut Helsinki Ratkaisuja kansainvälinen kestävän kehityksen konferenssi Turun kauppakorkeakoulun kurssilaiset vierailulla liitossa Turun yliopiston maantieteen laitoksen opettajaopiskelijat Kuntien paikkatietoseminaari Helsinki Tuunaa tuntisi -messut Tampere Maanmittauspäivät Pori Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - messut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen henkilöstöpäivä Hämeenlinna Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari Helsinki Kaavoituksen ajankohtaispäivät GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi Lounaispaikan yleisesittely/savola PaikkaOppi-hankkeen esittely yhteisosastolla Heurekan ja Liikkeelle!-hankkeen kanssa/riihelä & Savola Lounaispaikka aluesuunnittelun työkaluna/savola Lounaispaikan yleisesittely/savola PaikkaOppi-hankkeen esittely/riihelä Maakuntaliiton aineistot Inspire-vaatimusten mukaiseen kuntoon. Jakelurajapinnat-metatiedot/Liukas PaikkaOppi-hankkeen esittely/riihelä Alueellinen paikkatietokeskus tiedon tuottajien ja käyttäjien tukena/teemu Salonen PaikkaOppi-hankkeen esittely messuosastolla/ Riihelä & Savola Lounaispaikka-esittely/ Savola Lounaispaikka - alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta/ Savola NANNUT-portaalin esittely/ Liukas Lounaispaikalla tapahtumassa näyttelyosasto Lounaispaikka - Building spatial data infrastructure in Southwest Finland/ Savola PaikkaOppi - Open learning environment for GI studies/ Riihelä MIP - Museum information portal/ Liukas

8 Salolaiset ja swazimaalaiset vierailulla Varsinais-Suomen liitossa Viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus -seminaari Turun yliopistolla GIS & Society Varsinais-Suomen maakuntahallituksen kokous Livian luonto- ja ympäristöalan opiskelijat tutustumassa VSL:oon ja Lounaispaikkaan Yrkeshögskolan Novian GIS-projektin ohjausryhmätapaaminen Maantieteen päivät Maantieteen päivät Lounaispaikka-esittely Åbo Akademin geologian laitoksella Lounaispaikka-esittely Åbo Akademin hallinnossa + Hankenin edustajalle Lounaispaikan paikkatietopäivä. Teemoina Ajankohtaista paikkatiedon hyödyntämisestä Lounais-Suomessa ja Paikkatieto pelastustoiminnassa, kriisinhallinnassa ja luonnonhasardien ennakoinnissa Lounaispaikan esittely korkeakoulujen rehtoreille (Juho Savon kutsumana) Tammisaari, Turun kaupungin auditorio Lounaispaikan toiminnan esittely Lounaispaikka-posteri mukana posterinäyttelyssä PaikkaOpin esittelytilaisuus Turun yliopistolla/riihelä Lounaispaikan toiminnan ja tulevaisuuden esittely/savola Lounaispaikan toiminnan esittely/savola Lounaispaikan toiminnan ja tulevaisuuden esittely/liukas & Savola Lounaispaikan ja PaikkaOpin esittelypöytä PaikkaOppi paikkatiedon ja ympäristöntutkimuksen opetuksen apuna /Riihelä Liukas & Savola Liukas & Savola yleisöä paikalla noin 100 Liukas & Savola

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI Lounaispaikan perustoiminta vakinaiseksi Vuodesta 2012 alkaen Lounaispaikan toiminta muuttui hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -n käyttöön ALUEELLISEN TIEDON HAASTEET Kuka hallinnoi Mistä löytää Palveluja runsaasti, toimijoita vielä enemmän Tietoa runsaasti, yhteistä paikkaa tiedon hakuun ei olemassa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 Jakelu/Paikalla (X): Outi Engström, Lounais-Suomen ympäristökeskus Sanna Jokela,

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien

Lisätiedot

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa - ehdotus Aluetietopalvelun ylläpidon järjestämisestä ja rahoituksesta Sanna Jokela, Lounaispaikka Aluetietopalvelun konsepti Aluetietopalvelusta

Lisätiedot

Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä

Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä -portaalin paikkatietoinfrastruktuurin viimeistely ja yhteistyö Paikkatietoikkunan kehittämisen kanssa Vuoden 2010 aikana on viimeistelty

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013 Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta Faris Alsuhail 15.10.2013 Lounaispaikka? (paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Kokoaa yhteen lounaisen Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Sanna Jokela Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Kauden 26 28 raportointi 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 Lounaispaikan organisaatio...3 Lounaispaikan ohjausryhmä...3

Lisätiedot

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela 6.3.2014 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELYkeskus

Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELYkeskus 7.12.2010 1 Kokoaa alueellisen tason toimijat yhteen ja koordinoi alueellista VELMU-toimintaa ELY:llä alueidensa luonnon erityispiirteiden tuntemus, myös meriluonnon osalta ELYt lainsäädännön toteutumista

Lisätiedot

Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. PaikkaOppi-hanke. Helsinki Juha Riihelä.

Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. PaikkaOppi-hanke. Helsinki Juha Riihelä. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja PaikkaOppi-hanke Helsinki 11.11.2010 Juha Riihelä PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihankkeen tavoitteena on kehittää maantieteen, ympäristöntutkimuksen

Lisätiedot

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja PaikkaOppi-hanke Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Opetusneuvos Jukka Tulivuori, Opetushallitus PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 29.4.2013 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014

Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014 Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014 Slidet: Faris Alsuhail Lounaispaikka 27.11.2013 Mistä on kyse? Ajetaan ajatusta datan avaamisesta Törmäytetään turkulainen paikkatieto- ja ITosaaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa. Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin

Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa. Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin Ville Roslakka 21.1.2014 Varsinais-Suomen rahoitusviranomaisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Työryhmän asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteteemojen priorisointi kotitehtävien läpikäynti ja keskustelu

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu Lounais-Suomen Aluetietopalvelu Alueellisten tiedontuottajien yhteinen palvelu tiedon keruuseen ja julkaisuun www.lounaispaikka.fi info@lounaispaikka.fi TURKU TURUN YLIOPISTO ÅBO AKADEMI NOVIA V-S ELY

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus VELMU-seminaari 7.12.2010 Johanna Mattila Tutkimus, kehitys ja koulutus on jaettu kahteen osaan Toteuttajat: Tutkimus Koulutus Åbo Akademi (vetovastuu), kaikki VELMU

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous III Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous III Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous III 17.12.2013 Varsinais-Suomen liitto Työryhmän asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteiden parissa syksyn aikana tehtyä 3. Avoimen palvelupistetietoaineiston

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto Asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteiden parissa tehtyä viime kokouksen jälkeen, tietotäydennyskysymykset,

Lisätiedot

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012 KYSELYPALVELU HARAVA Tietoisku Dimenteq Oy SADE - HARAVA Ympäristöministeriön tilaama palvelu, osana SADe-ohjelmaa (Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisen vauhdittamisohjelma) Asumisen ja Rakentamisen

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Hannu Linkola, hannu.linkola@ymparisto.fi Satakunnan arvokkaat maisema-alueet -seminaari 26.11.2013 Ravintola Liisanpuisto / Satakuntaliitto Maalaismaisemaa

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 29.1.2014 1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Sanna Tikander 1.3.2011 1 VELHO Vesien- ja luonnonhoidon

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Mikä on PaikkaOppi? PaikkaOppi on verkkopohjainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea paikkatietotaitojen ja ympäristöntutkimuksen monipuolista

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin

Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin Johanna Rinne, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravintoketjukunnostus rehevien järvien hoidossa -seminaari keskiviikkona 21.11.2012 Satavesi-ohjelma (2002-) 1/2 Yhteistyötä

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

Miten ammatillisen koulutuksen kilpailutoiminta kehittyy voiko sen avulla tukea työhyvinvointia ja kehittää henkilöstön osaamista?

Miten ammatillisen koulutuksen kilpailutoiminta kehittyy voiko sen avulla tukea työhyvinvointia ja kehittää henkilöstön osaamista? Miten ammatillisen koulutuksen kilpailutoiminta kehittyy voiko sen avulla tukea työhyvinvointia ja kehittää henkilöstön osaamista? Jussi Kaatrasalo, kilpailutoiminnan verkosto Jussi Kaatrasalo, tekninen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä

Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori sanna.jokela@lounaispaikka.fi puh. 040 766 4607 http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi www.lounaispaikka.fi

Lisätiedot

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna 5.4.2014 Projektisuunnittelija Eeva Paitula, Onni kutsuu kylään hanke, Satakuntaliitto eeva.paitula@satakunta.fi 02 620 4356 Onni kutsuu kylään -hanke (2010 2013) edistää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto

Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara 22.4.2015 Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakuntasuunnitelman 2030 ja -ohjelman 2014-2017 toimintalinjat Pohjois-Savon

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Kaupan Harava-kyselyn tuloksia

Kaupan Harava-kyselyn tuloksia Kaupan Harava-kyselyn tuloksia Meri Malmari Turun kauppakorkeakoulu HARAVA Karttapohjainen kyselytyökalu Osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma) tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Anne Ahtiainen, Valonia Päivi Rae, Turku Energia Sähköverkot Oy Energianeuvontayhteistyö Turussa Käytännön yhteistyö Turku Energian ja Valonian sekä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot