Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela

2 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on vahvistaa Lounaispaikan alueellista ja kansallista toimijaroolia innovatiivisena ja laajasti verkottuneena paikkatietokeskuksena. Taulukko 1. Osatavoitteet ja toteuma. Osatavoitteet: 1. Lounaispaikka toimii alueellisen tiedonvälityksen keskipisteenä 2. Lounaispaikasta tulee julkishallinnon avoimen datan kehittämisympäristö Lounais-Suomessa 3. Lounaispaikan näkyvyyttä ja toiminnan vakautta vahvistetaan 4. Lounaispaikka on aktiivisesti mukana paikkatietoalan valtakunnallisten rakenteiden muodostamisessa Toteuma: Toteutunut osittain. Työtä on tehty, mutta tiedonhallintajärjestelmiin pitää jatkossa panostaa niin ylläpidon kuin tiedon oikeellisuudenkin suhteen Työ aloitettu. Eri tilaisuuksien järjestämisen lisäksi Lounaispaikka julistautui joulukuussa 2013 Lounais- Suomen avoimen datan lähteeksi. Alku on lupaava, mutta vaatii paljon työtä Toteutunut osittain. Lounaispaikka on ollut useissa tapahtumissa ja viestimissä näkyvillä. Toiminnan vakautta on varjostanut määräaikaiset työsuhteet ja henkilöstövaihdokset. Toteutunut erittäin hyvin. Lounaispaikka on nähty mm. potentiaalisena yhteistyökumppanina MML:n toimesta. 1. Lounaispaikka toimii alueellisen tiedonvälityksen keskipisteenä Lounaispaikka edistää alueelliseen tiedonjakamiseen liittyvän yhteistyötä ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöä. Lounaispaikan asemaa lounaisen Suomen alueellisen tiedonvälityksen keskiössä vahvistetaan omien verkkopalveluiden sisällöllisellä ja teknisellä kehittämisellä sekä vahvalla verkostotoiminnalla. Paikkatiedon ohella Lounaispaikka profiloituu myös muun alueellisen tiedon välittäjänä. Lounaispaikan osaamista ja asiantuntijuutta hyödynnetään myös yhteistyöhankkeissa. Alueellinen tiedonjakaminen ja alueelliset tietojärjestelmät tulevat lähiaikoina tärkeiksi muun muassa kuntauudistuksen ja INSPIRE-direktiivin asettamien velvoitteiden takia. Kunnissa joudutaan ratkaisemaan, miten erilaiset paikkatietojärjestelmät toimivat yhdessä ja millaisia tietojärjestelmiä ja verkostoja kunnissa käytetään kuntaliitosten jälkeen. Kuntien yhdistyessä kuntien on vahvistettava roolejaan alueellisen paikkatiedon tuottajina. INSPIRE-direktiivi velvoittaa kuntia yhdenmukaistamaan paikkatietoaineistojaan ja asettamaan niitä direktiivin mukaisesti katseltaviksi ja ladattaviksi. Näiden muutosten hallitsemisessa Lounaispaikka on keskeinen alueellinen toimija. TOTEUMA: Tiedonjakamiseen liittyvää yhteistyötä ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöä on edistetty mm. kuntien ja maakuntien liittojen INSPIRE-projektien myötä. Lisäksi eri sovellusten kehityksen myötä yhteisten tietojärjestelmien käyttö on vahvistunut. Alueellinen tietopalvelu-konsepti on saanut lihaa luiden päälle ja vuoden loppuun mennessä palvelussa oli kolme käytössä olevaa tietopalvelukokonaisuutta (Paikkatietokeskus, Ympäristö Nyt ja MIP) ja kaksi valmisteilla olevaa kokonaisuutta (Hankeverkko ja Koulutuksen ennakointiverkosto Horisontti). Lounaispaikan osaamista ja asiantuntijuutta on hyödynnetty myös yhteistyöhankkeissa, mm. SADe-ohjelmassa konsultoimalla, Futuristic History -hankkeessa konsultoimalla sekä ottamalla osaa avoimen tiedon kampanjoihin.

3 3 TOIMENPITEET 1.1 Lounais-Suomen aluetietopalvelun kehittäminen jatkuu Lounais-Suomen aluetietopalvelun rakentamista jatketaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Lounais- Suomen alueelle verkkopalvelu, josta sidosryhmät voivat hakea tietoa aluetta koskevista eri teemoista kuten ympäristöasiat, paikkatietoaineistot, koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi ja alueella toteutettavat hankkeet. Teemavalikoimaa on tarkoitus portaittain myös laajentaa. Paikkatiedon ohella aluetietopalvelussa julkaistaan tilastotietoa sekä esimerkiksi asiantuntija-arvioita eri aihepiireistä. Tavoitteena on, että palvelu olisi yleisesti tunnettu tiedonhakukanava. Vuoden 2013 toimenpiteet aluetietopalvelun toteuttamisessa olivat 1. Aluetietopalvelun strategisen suunnittelun jatkaminen. Aluetietopalvelun suunnittelussa kiinnitetään huomiota verkkopalvelun teemalliseen kattavuuteen ja helppolukuisuuteen. Aluetietopalvelun eri osa-alueet pyritään nimeämään mahdollisimman havainnollisesti ja selkeästi. Palveluun tulee kehittää uusia osa-alueita siten, että kokonaisuus kattaa keskeisimmät yhteiskunnan ja luonnon aihepiirit. Muutoin vaarana on palvelun eri osakokonaisuuksien kehittyminen toisistaan irrallisiksi sekä palvelun jääminen näiden erillisten osioiden kokoelmaksi. Myös palvelun markkinointia ja kohderyhmiä on tarkemmin suunniteltava. TOTEUMA: Aluetietopalvelun rakennetta pohdittiin eri työryhmissä ja asian jatkojalostaminen aloitettiin syksyllä Tietopalvelun tarve nähtiin eri sidosryhmissä tärkeäksi ja sen hankkeistaminen koettiin tarpeelliseksi. Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnoksen sisällössä aluetietopalvelun konsepti näkyy selkeästi. Aluetietopalvelun valmistelua varten neuvoteltiin hankesuunnitteluraha Varsinais- Suomen liitolta. Työtä jatketaan vuonna Lounaispaikan omien verkkopalveluiden integroiminen osaksi aluetietopalvelua. Syksyllä 2012 julkaistiin aluetietopalvelukonseptin mukaiset Lounaispaikan verkkosivut (sisältösivut). Vuoden 2013 aikana myös Lounaispaikan karttakäyttöliittymä uudistetaan ja integroidaan osaksi aluetietopalvelua. Lounaispaikan karttapalvelu hyödyntää jatkossa Maanmittauslaitoksen Oskari.orgalustaa. Työ tehdään vuoden 2013 aikana joko palveluiden ylläpidosta saatavan rahoituksen turvin tai mahdollisen uuden hankkeen kautta. TOTEUMA: Karttapalvelu-uudistusta ei resurssisyistä pystytty toteuttamaan. Nykyiseen palveluun tehtiin palvelinpäivityksiä, mutta loppuvuodesta palveluiden käytössä näkyi selkeästi palvelun ikä ja sen myötä karttapalvelun ja palvelintilan päivitystyöt on tehtävä akuutisti vuoden 2014 alkupuolella. Lounaispaikan karttapalvelu hyödyntää jatkossa Maanmittauslaitoksen Oskari.org-alustaa ja Oskari-verkostosta saatiin tietoa vuoden 2013 loppupuolella. Verkostoon liittymistä kannattaa pohtia vuoden 2014 aikana. 3. Alueellisten koulutustarpeiden ennakoinnin sähköisen alustan kehittäminen. Verkkopalvelun kautta on tarkoitus välittää tietoa koulutukseen ja työllisyyteen liittyvästä ennakointityöstä Varsinais-Suomessa. Palvelun tekninen kehitys tehdään Lounaispaikassa, ja siihen on palkattuna yksi työntekijä kesäkuun loppuun asti. Työn ohjauksesta vastaa koordinaattorin ohella erikoissuunnittelija Esa Högblom Varsinais-Suomen liitosta. Työn tekemiseksi on saatu ESR-rahoitusta. TOTEUMA: Palvelun teknistä kehitystä tehtiin Lounaispaikassa, ja siihen oli palkattuna ohjelmistosuunnittelija Ville Glad lokakuun loppuun asti. Työn ohjauksesta vastasi pääosassa erikoissuunnittelija Esa Högblom Varsinais-Suomen liitosta, koordinaattori Kaisa Savola osallistui työhön. Työ jäi kuitenkin kesken johtuen haastavasta sisällöstä ja sisällönhallinnan työkalujen kehitykseen kuluneesta ajasta. Palvelun konsepti ja nimi kuitenkin lanseerattiin ja Horisontti-palvelun on määrä avautua vuonna 2014.

4 4 4. Varsinais-Suomen hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmä osaksi aluetietopalvelua. Varsinais-Suomen hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmä välittää tietoa maakunnan eri rahoittajaviranomaisten käsittelyssä olevista EU-hankkeista. Hankeverkon vanhat verkkosivut uudistetaan ja tuodaan osaksi aluetietopalvelua. Tekninen kehitys tapahtuu Lounaispaikassa ja siihen on palkattuna yksi työntekijä tammikuun 2014 loppuun asti. Työn ohjauksesta vastaa projektisuunnittelija Ilona Mäkinen Varsinais-Suomen liitosta ja kustannuksista vastaa Profiili-hanke (maakunnan kehittämisraha). TOTEUMA: Hankeverkko saatiin testikäyttöön vuoden 2013 lopulla. Tekninen kehitys tapahtui Lounaispaikassa ja siihen oli palkattuna ohjelmistosuunnittelija Heikki Juva tammikuun 2014 loppuun asti. Työn ohjauksesta vastasi projektisuunnittelija Ilona Malo. Hankeverkon kehittämistä jatketaan keväällä 2014, sillä hankkeelle haettiin jatkoa. 5. Ympäristö NYT -verkkopalvelun ylläpito. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima verkkopalvelu otettiin käyttöön syksyllä Lounaispaikka vastaa palvelun ylläpidosta, ja palveluun tuodaan tarpeen vaatiessa muiden aluetietopalvelun osakokonaisuuksien käytössä olevia toiminnallisuuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus maksaa ylläpidosta Lounaispaikalle kuukausimaksua, jonka lisäksi mahdollisia aineistolisäyksiä ja teknistä kehitystyötä tehdään tuntilaskutteisena työnä. TOTEUMA: Loppuvuodesta toteutettiin Ympäristö Nyt-sivuston arviointikierroksen edellyttämiä teknisiä kehitystöitä ja niitä jatketaan vuoden 2014 puolella. Lisäksi loppuvuodesta suunniteltiin palvelun uudistamista. 1.2 Varsinais-Suomen maakuntamuseon inventointiportaalin (MIP) kehittäminen Varsinais-Suomen maakuntamuseossa käytössä olevan rakennusperinnön tiedonhallintajärjestelmä MIP:n suhteen vuoden 2013 tärkeimmät toimenpiteet ovat - Teknisten toiminnallisuuksien viimeistely rakennusperintöön liittyvien tietokantojen osalta - Muinaisjäännöksiin liittyvien tietokantojen tuominen MIP:iin - Palvelun ylläpito Vuoden aikana kehitetään myös kestävä ratkaisu ylläpidon turvaamiseksi sekä tehdään linjaus siitä, millaisena pakettina MIP-portaalia aletaan tarjota kiinnostuneille museoille. Yhteistyön rahoitus saadaan Varsinais- Suomen maakuntamuseolta/turun kaupungilta. TOTEUMA: MIP-palvelun teknisten toiminnallisuuksien viimeistely rakennusperintöaineistojen osalta jatkui koko vuoden tiiviissä yhteistyössä maakuntamuseon kanssa. Työtä tehtiin erillisen työsuunnitelman mukaisesti. Muinaisjäännöksiin ei ehditty paneutua johtuen rakennusperintökokonaisuuden korjaustöiden laajuudesta. Vuodelle 2014 laadittiin jatkokehityssuunnitelma. Tietokannan sisältöjen siivoaminen on myös aloitettu Turun kaupungin osalta ja julkista rajapintaa testattiin loppuvuodesta. Palvelun paketoinnista on tehty alustavaa suunnitelmaa ja sitä testataan vuonna 2014 Tammisaaren museon kanssa maakunnan liiton maakuntakaava-aineistot INSPIRE-kuntoon toukokuussa 2013 Kesällä 2012 aloitettu 17 maakunnan liiton yhteistyöhanke LOUSPIRE jatkuu. Hankkeessa luodaan vahvistettujen maakuntakaavojen osalta tarvittavat paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelut sekä kuvataan aineistojen metatiedot. Katselupalvelut toteutetaan tuottamalla WMS-rajapinnat, joiden avulla maakuntakaava-aineistoja pääsee tarkastelemaan mm. Paikkatietoikkunassa. Rajapinnat mahdollistavat usean eri liiton aineistojen tarkastelun kätevästi samanaikaisesti ja kaava-aineistojen tuonnin GISohjelmistoon taustakartaksi. Lisäksi viranomaiset ja muut tahot voivat julkaista rajapinnoiksi vietyjä kaava-

5 5 aineistoja omille Internet-sivuilleen upottamissaan karttaikkunoissa. Kaava-aineistojen metatiedot puolestaan helpottavat aineistojen ja asianomaisten tahojen löytämisessä. Metatietoihinkin linkitetty aineistojen latauspalvelu on toteutettu nopealla ja yksinkertaisella ATOMsyöteratkaisulla, jonka kautta kunkin liiton maakuntakaavojen paikkatietoaineistot voi ladata omalle koneelle käytettäväksi. Projektin piiriin kuuluvista aineistoista on valmiina vuoden alussa noin kolmanneksen osalta metatiedot sekä katselu- ja latauspalvelut. Projektin on määrä valmistua mennessä. TOTEUMA: Yhteistyöhanke LOUSPIRE päättyi toukokuussa ja se saatiin toteutettua aikataulun mukaisesti. Projektisuunnittelija Faris Alsuhail oli vastuussa projektin etenemisestä ja toteutti kaikki INSPIRE-palvelut. 17 maakuntaliitosta vietiin palveluihin yhteensä 28 kaavaa. Loppuvuodesta ilmeni kuitenkin, että rajapinnat eivät olleet INSPIRE-validoinnissa menneet läpi, koska tiettyjä metatietoparametrejä puuttui rajapinnoista. Asia on ilmeisesti ongelmana monilla muillakin tiedontuottajilla, sillä validointityökalua ei ole ollut olemassa. Tästä syystä loppuvuonna tilattiin ostopalveluna karttapalveluympäristöön päivitys Mapserverin uusimpaan versioon, jonka myötä tilanne saadaan korjattua. Laskutus LOUSPIRE-projektista tehtiin projektin päättymisen jälkeen maakuntien liitoilta ja ylläpitomaksut laskutetaan teknisistä syistä johtuen vasta toukokuussa Kuntia koskevien INSPIRE-velvoitteiden toteuttaminen -pilottiprojekti käynnistyi syksyllä 2013 Kunnat ovat keskeisessä asemassa INSPIRE-direktiivin alaisuuteen kuuluvien aineistojen tuottamisessa. Kuntien osalta INSPIRE:n piiriin kuuluu kymmenkunta aineistokokonaisuutta, joiden metatiedot, käyttöehdot, katselu- ja latauspalvelut sekä seurantatiedot tulisi saada toteutettua direktiivissä määritellyillä tavoilla. Syksyllä 2012 on käyty neuvotteluita Vakka-Suomen kuntien sekä Paimion kanssa pilottihankkeesta, jossa ko. kuntien INSPIRE-velvoitteet hoidettaisiin keskitetysti kuntoon Lounaispaikassa. Kunnat ovat alustavasti lupautuneet mukaan. Työ on tarkoitus aloittaa syksyllä 2013 ja siinä hyödynnetään LOUSPIRE-projektissa kehitettyjä työtapoja ja saatuja kokemuksia. TOTEUMA: Syksyllä 2013 aloitettiin Vakka-Suomen kuntien sekä Paimion kanssa pilottihanke, jossa ko. kuntien INSPIRE-velvoitteet hoidettaisiin keskitetysti kuntoon Lounaispaikassa. Aineistoja saatiin Vehmaan, Taivassalon, Pyhärannan, Kustavin ja Laitilan osalta kootusti (yksi aineistopaketti), Paimiosta neljä aineistotasoa ja Uudenkaupungin osalta neljä aineistoa. Paimion osalta testattiin myös yhteyttä heidän palvelimelleen, mutta tämä osoittautui epävakaaksi ja sitä ei otettu käyttöön. Työ saatiin toteutettua sopimusten mukaisesti ja tiedot julkaistaan Paikkatietoikkunassa, kun kunta on allekirjoittanut MML:n kanssa verkkopalvelusopimuksen. Yhteistyöstä saatiin hyviä kokemuksia jatkoa varten ja muille kunnille laadittiin markkinointikirje INSPIRE-asioista. 1.5 MAL-aiesopimuksen mukainen palveluverkkoaineisto Lounaispaikkaan Turun kaupunkiseudun kunnat ovat allekirjoittaneet MAL-aiesopimuksen Tarkoituksena on tukea suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Yhtenä sopimuksen toimenpiteenä ---kunnat sitoutuvat palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavutettavuuden edistämiseen seudullisesti rakennemallin tavoitteiden mukaisesti. Kunnat laativat yhteistyössä paikkatietoon perustuvan palveluverkon nykytilanteen tarkastelun sekä sopivat järjestelmän ylläpidosta mm. maankäytön ja palveluverkon suunnittelun taustatiedoksi. Palveluverkkoaineisto sijoitetaan Lounaispaikan karttapalveluun. Osana toimenpiteen toteuttamista kehitetään vuoden 2013 aikana Lounaispaikan karttapalveluun hajautetun ylläpidon työkalu, jolla kunnat voivat itse päivittää ja ylläpitää omaa palveluaineistoaan. Työtä varten haetaan erillistä hankerahoitusta. TOTEUMA: Palveluverkkoaineisto tuotettiin Lounaispaikan karttapalveluun ja aineistosta on toteutettu avoin rajapinta sekä se on mahdollista ladata omaan käyttöön avoimesti. Työn teki kaavasuunnittelija Lasse Nurmi. Työ tehdään pääosin käsityönä ja jatkon kannalta automatisointia tulee harkita.

6 6 2. Lounaispaikasta tulee julkishallinnon avoimen datan kehittämisympäristö Lounais- Suomessa Julkishallinnon datan avaaminen on kansainvälinen ilmiö, joka on muutamassa vuodessa rantautunut myös Suomeen. Datan avaaminen tehostaa yhteiskuntaan liittyvän tiedon jakelua ja helpottaa tiedon pohjalta syntyvien sovellusten ja innovaatioiden kehittämistä. Valtionhallinnossa ja pääkaupunkiseudulla on jo käynnissä laajamittainen julkishallinnon datan avaamisprosessi, ja Tampereen seudulla vastaava työ on käynnistymässä tänä keväänä. Lounaispaikka ottaa aktiivisen roolin julkishallinnon datan avaamisessa Lounais-Suomessa käynnistämällä kevään 2013 aikana hankesuunnittelutyön ja kiinnostuneiden organisaatioiden kartoittamisen. Datan avaaminen tarjoaa Lounaispaikalle uudenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa alueellisena tiedonvälittäjänä sekä edistää viranomaisten ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Parhaimmillaan vilkas avoimen datan hyödyntäminen toimii myös alueemme kilpailuvalttina ja imagollisena vahvuutena. Avoimeen dataan pohjautuvien uusien liikeideoiden sekä sovellusten myötä tarjoutuu mahdollisuuksia laajentaa Lounaispaikan toimijaverkostoa myös yrityselämän puolelle. TOIMENPITEET 2.1 Käynnistetään julkishallinnon datan avaaminen Lounais-Suomessa Lounaispaikka käynnistää kevään aikana prosessin alueemme datavarantojen avaamiseksi yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan asiasta kiinnostuneet toimijat ja jo tehdyt suunnitelmat datan avaamiseksi eri organisaatioissa sekä mietitään, millaisella joukolla, aikataululla, tietojärjestelmällä ja rahoituksella työtä aletaan viedä eteenpäin. Kevään aikana järjestetään code camp, johon kutsutaan aktiivisia IT-harrastajia koodaamaan Turun kaupungin, Varsinais-Suomen liiton ja Turun yliopiston tarjoamien aineistojen pohjalta uusia sovelluksia. Tilaisuudessa kehitettyjä sovelluksia hyödynnetään datan avaamisen markkinoinnissa sekä esitellessä projektin hyötyjä päättäville tahoille. Datan avaaminen käynnistetään täysimittaisesti syksyllä 2013 järjestettävällä kick off -seminaarilla, jonka jälkeen dataa aletaan avata laajemminkin eri toimijoiden hyödynnettäväksi. Datan avaaminen ei koske vain paikkatietoa, vaan prosessi koskee monipuolisesti julkishallinnossa tuotettuja erilaisia tietovarantoja kuten tilastotietoa, kokousmuistioita ja esimerkiksi museoiden kuva-arkistoja. On tärkeää tehdä myös asennekasvatusta ja näkyvää viestintää asian suhteen ja tuoda datan avaamisen hyötyjä aktiivisesti esille niin julkisella sektorilla, yrityksissä kuin kansalaisten näkökulmasta. TOTEUMA: Lounaispaikka otti erittäin aktiivisen roolin julkishallinnon datan avaamisessa Lounais-Suomessa käynnistämällä kevään 2013 aikana hankesuunnittelutyön ja kiinnostuneiden organisaatioiden kartoittamisen. Yhteistyössä Valtionvarainministeriö ja Open Knowledge Foundation Finlandin kanssa järjestettiin Turun alueella useita tapahtumia / seminaareja avoimeen tietoon liittyen. Lounaispaikka oli järjestämässä myös Boost Open Data Hackathon tilaisuuden , jonka aikana tuotettiin kahdeksan kilpailutyötä, jotka on nähtävillä Paikkatietokeskuksen sivuilla. Lisäksi tapahtumasta saatiin paljon hyvää kokemusta aineistojen laadusta ja todettiin, että datan avaaminen on erittäin odotettu prosessi. Yhteistyö IT-osaajien ja muiden datan hyödyntäjien kanssa on erittäin kannattavaa. Joulukuussa Lounaispaikka julistautui alueemme avoimen datan jakelijaksi ja opendata.lounaispaikka.fi sivusto avattiin. Palvelulle on ollut selkeä tarve, mutta sen kehittäminen on vasta alkamassa.

7 7 3. Lounaispaikan näkyvyyttä ja toiminnan luotettavuutta vahvistetaan Lounaispaikka on viime vuosina laajentanut toimintaansa uusille tiedonvälityksen osa-alueille ja lähtenyt kehittämään erilaisia alueellisen tiedonjakamisen verkkopalveluita. Lounaispaikkaa velvoittavien sitoumusten määrä on täten kasvanut, kun yhteistyökumppanien kannalta paikoin hyvinkin kriittisten verkkopalveluiden toimivuus ja ylläpito on vastuullamme. Näiden palveluiden toimintavarmuus tulee taata kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. Tämä vahvistaa Lounaispaikan imagoa luotettavana toimijana. Toimintavarmuuteen liittyy yhtäältä riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen että toisaalta toiminnan jatkuvuuden vahvistaminen monipuolisen palvelutarjonnan ja eri toimintamuotojen avulla. Keskeistä on myös Lounaispaikan brändin selkeyttäminen ja kokonaisvaltainen, yhtenäinen ote markkinointiin. 3.1 Lounaispaikan oman toimintakonseptin paketointi Valmius asemoitua suhteessa paikkatietoalalla tapahtuviin muutoksiin on haasteellista niin kauan kuin oma käsityksemme Lounaispaikan roolista on epäselvä. Tärkeätä on tässä suunnitelmassa mainittujen tavoitteiden avulla saada Lounaispaikan oma konsepti eheäksi ja johdonmukaiseksi millainen organisaatio Lounaispaikka on, mitä palveluita tarjoamme, kenelle, miksi, mitä kanavia hyödyntäen ja millä kustannuksilla. Sitä kautta pystytään asemoitumaan nopeasti myös toimintaympäristön muutoksiin ja näkemään muutosten tarjoamat mahdollisuudet oman toiminnan kehittämisessä. TOTEUMA: Asiaa jatketaan aluetietopalvelun suunnittelun myötä. Erilaisten työpajojen kautta sidosryhmien, ohjausryhmän ja Varsinais-Suomen liiton henkilökunnan näkemyksiä on kartoitettu. 3.2 Laaditaan suunnitelma ylläpitopalveluiden turvaamiseksi Vakituisten ylläpitopalveluiden turvaamiseksi laaditaan suunnitelma, joka sisältää - luettelon ylläpidettävistä palveluista - arvion vaadittavasta työmäärästä - vertailuhinnat yksityiseltä sektorilta - muutaman vaihtoehtoisen toteutusehdotuksen ylläpitopalveluiden turvaamiseksi TOTEUMA: Erillistä ylläpitosuunnitelma ei toteutettu. Vakituisten ylläpitopalveluiden turvaamiseksi päätettiin palkata yhteinen IT-henkilö Central Baltic-ohjelman kanssa vuonna Ylläpito vuonna 2013 toteutettiin kolmen koodarin ja ostopalveluiden turvin. Riskit palveluiden ylläpidossa ovat tiedossa, mutta tätä pitäisi vielä täsmentää ohjausryhmälle. 3.3 Laaditaan Lounaispaikalle markkinointi- ja viestintäsuunnitelma Lounaispaikalle on laadittu vuonna 2007 markkinointisuunnitelma (Meri Malmari). Tämän jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon muutoksia sekä Lounaispaikan toiminnassa että paikkatietoalalla yleisesti. Menneinä vuosina on lisäksi tehty joitakin yleispiirteisempiä markkinointisuunnitelmia, mutta niiden viimeistely ja suunnitelman toteuttaminen ovat jääneet kesken. Selkeä viesti markkinoinnissa, eri asiakasryhmien huomiointi ja yhtenäinen, ammattimainen ote viestintään vahvistavat osaltaan Lounaispaikan uskottavuutta. Tämän vuoksi Lounaispaikalle laaditaan uusi markkinointija viestintäsuunnitelma, jossa selkeytetään yksityiskohtaisesti näkemykset Lounaispaikan brändistä ja markkinoinnista. Työssä hyödynnetään Åbo Akademin Kundrelationer-kurssin yhteydessä kerättyä tietoa sekä esimerkiksi Monica Nyholmin asiantuntemusta. Lounaispaikka tiedottaa toiminnastaan ja ajankohtaisista tapahtumista internet-sivujen (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) sekä Facebookin kautta. Myös uutiskirjeen julkaisemista jatketaan ja

8 8 pohditaan, olisiko viestinnän tehostamiseksi otettava uusia kanavia käyttöön (esim. Twitter). Näkyvyyttä pyritään ylläpitämään myös alan julkaisuissa kuten Positiossa. Medianäkyvyyden lisäämiseksi Lounaispaikan tapahtumista, aineistoista ja hankeyhteistyön tuloksista tiedotetaan tarvittaessa alueellisille tiedotusvälineille. Tiedotusvälineille suuntautuvan viestinnän avulla tehdään työtä paikkatietoalan tunnettuuden ja alueellisen tiedonvälityksen edistämiseksi. TOTEUMA: Lounaispaikka tiedotti toiminnastaan ja ajankohtaisista tapahtumista internet-sivujen (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) sekä Facebookin ja Twitterin kautta. Uutiskirjeitä julkaistiin kolme ja muuten viestittiin Uutiskirjelistalle ajankohtaisista asioista. Kundrelationer-kurssi oli hyvä kokemus ja sieltä saatiin ideoita Lounaispaikan toimintamallista ja markkinoinnista, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Paikkatietopäivää ei vuonna 2013 järjestetty ja se siirrettiin alkuvuoteen Hyödynnetään kehittämisryhmätyöskentelyä Lounaispaikan toiminnan suunnittelussa ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa Ohjausryhmän ja kehittämisryhmän välistä työnjakoa selkeytetään siten, että Lounaispaikan toimintaan liittyvä kehittämisideointi, markkinoinnin suunnittelu, hankeideointi ja aineistosuunnittelu jne. tapahtuu kehittämisryhmissä. Ohjausryhmä ohjaa koko Lounaispaikan toiminnan osana myös kehittämisryhmän työtä sekä tekee Lounaispaikan toimintaa koskevat päätökset. Kehittämisryhmään kutsutaan ohjausryhmän lisäksi muita Lounaispaikan sidosryhmien edustajia sekä asiantuntijoita kokouksen sisällöstä riippuen. Alkuvuonna kehittämisryhmä kokoontuu suunnittelemaan alueemme julkishallinnon datan avaamista. Vuoden aikana tarvetta on lisäksi esimerkiksi alueen matkailuun liittyvän paikkatietopalvelun suunnittelulle ja tästä teemasta kiinnostuneiden tahojen verkostoitumiselle. TOTEUMA: Alkuvuodesta kehittämisryhmä järjestettiin avoimen datan asioissa. Vuosi oli kuitenkin erittäin täynnä tapahtumia ja suunnittelua, että kehittämisryhmätyöskentely on jäänyt vähemmälle. 3.5 Jatketaan yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden, Pro GIS ry:n ja GI Nordenin kanssa sekä järjestetään Paikkatietokerhon tapaamisia Lounaispaikka on mukana ProGIS ry:n toiminnassa ja sitä kautta pohjoismaisten paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation GI Nordenin toiminnassa. Lounaispaikka on edustettuna myös maaliskuussa EUROGI:n ImaGIne-konferenssissa Dublinissa. GI Norden Workshop oli määrä tänä vuonna järjestää Norjassa, mutta tapahtuma on peruttu. Lounaispaikka pitää yllä tiivistä vuorovaikutusta myös alueen korkeakoulujen kanssa. Lounaispaikan toimintaa esitellään korkeakoulujen kurssien yhteydessä ja kesällä Lounaispaikkaan otetaan jälleen korkeakouluharjoittelija. Alkuvuonna Lounaispaikan toiminta on yhtenä teemana Åbo Akademin Kundrelationer-kurssilla. Kurssilaiset saavat kurssin alussa perustiedot Lounaispaikan toiminnasta, jonka jälkeen he saavat tehtäväkseen pohtia Lounaispaikkaa julkisen sektorin palveluiden tarjoajana sekä tarkastella Lounaispaikan toimintaa myös asiakasnäkökulmasta. Paikkatietokerhon kokoontuminen järjestetään vuoden aikana 1 2 kertaa. TOTEUMA: ProGIS ry:n toiminnassa olivat mukana Lounaispaikka verkostosta Juha Riihelä (TY), Faris Alsuhail (Lounaispaikka) ja Katariina Hilke (Turun kaupunki). Faris Alsuhail edusti myös GI Norden verkostossa ja EUROGI:ssa Lounaispaikkaa, ProGIS ry:tä ja Suomea. GI Nordenin toimintamuotoa uudistettiin vuoden 2013 aikana ja GI Norden ei jatkossa enää ole yhdistys vaan yhteistyöverkosto. Korkeakouluyhteistyötä edistettiin mm. palkkaamalla korkeakouluharjoittelija Olli Jakobsson paikkatietoaineistotöihin ja osallistuttiin Kundrelationer-kurssille. Paikkatietokerhon kokoontumisia ei järjestetty.

9 9 4. Lounaispaikka on aktiivisesti mukana paikkatietoalan valtakunnallisten rakenteiden muodostamisessa Paikkatietoalan valtakunnallisiin rakenteisiin liittyen tullaan vuoden 2013 aikana tekemään merkittäviä päätöksiä. Tärkein niistä liittyy valtionhallinnon paikkatietotoimintojen uudistamiseen ja mahdollisesti perustettavan kansallisen paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sijoittamiseen. Lounaispaikka ottaa rakentavan ja innostavan asenteen näihin keskusteluihin ja valmistautuu asemoimaan itsensä suhteessa nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Lounaispaikan vahva osaaminen paikkatiedon sekä alueellisen tiedonvälityksen saralla on eduksi myös tuotaessa Lounais-Suomea esille innovatiivisena paikkatietoalan osaamiskeskittymänä. Lounaispaikka on entuudestaankin mukana valtakunnallisen tason paikkatietoyhteistyössä: Lounaispaikka tarjoaa maakunnan liitoille ja kunnille palveluita INSPIRE-direktiivin velvoitteiden toteuttamiseksi, ja Lounaispaikka on mukana sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisohjelman (SADe) elinympäristön tietopalveluiden kehittämisessä. TOIMENPITEET 4.1 Osallistuminen alan seminaareihin ja työryhmiin sekä yleiseen keskusteluun Lounaispaikan henkilökunta ja ohjausryhmä osallistuu tiiviisti seminaareihin, uuden hankeyhteistyön käynnistämiseen, työryhmien työskentelyyn sekä alan rakenteiden ympärillä käytävään keskusteluun. Lounaispaikassa luotuja hyviä käytänteitä ja alueellisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia tuodaan näissä yhteyksissä esille aktiivisella otteella. TOTEUMA: Toteutunut hyvin. Liitteessä 2. tapahtumat, joissa Lounaispaikka-verkosto on ollut mukana. 4.3 Lounaispaikka on mukana toteuttamassa SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalveluita Lounaispaikka jatkaa vuonna 2012 alkanutta yhteistyötä SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalveluiden kehittämisessä. SADe-yhteistyön myötä Lounaispaikka vahvistaa alueellisten ja valtakunnallisten tietorakenteiden vuoropuhelua. Vuoden 2013 aikana Lounaispaikka osallistuu Harava-kyselypalvelun testauksiin ja tuottaa kyselysisältöä maakuntakaavoitukseen liittyvien kyselysarjojen aihioiksi. Lounaispaikka on mukana myös Liiteri-tietopalvelun sisällön toteutustyössä asiantuntijatahona. Keväällä 2013 Lounaispaikka saa käyttöönsä Harava-kyselypalvelun, jonka avulla on tarkoitus toteuttaa kolme testikyselyä vuoteen 2014 mennessä. Kyselyiden sisällöstä sovitaan kevään ja syksyn aikana ja kyselyiden toteuttamisen aikana ilmenneet muutostarpeet ja ongelmat raportoidaan eteenpäin palvelun kehittäjille. TOTEUMA: Harava- ja Liiteri-palveluiden kehittämiseen on osallistuttu kommentoimalla palveluiden toteutusta ja suunnittelua. Harava-palvelun avulla toteutettiin kaupan-alaan liittyvä asiointitottumus-kysely kesällä Kyselyn tuotti Meri Malmari Turun kauppakorkeakoulusta: Harava-palvelun käytössä tapahtui tietohallintahäiriö kyselyiden teon aikana ja se on tuottanut haasteita palvelun käytettävyydessä. Raportit SADe-ohjelmaan liittyen on välitetty SYKE:lle määräajassa.

10 10 5. Talous Lounaispaikka sai vuonna 2013 tuloja 1. perusrahoituksesta hankeyhteistyöstä a. LOUSPIRE: b. Aluetietopalvelun osahankeista ei tullut tuloja c. KuntaINSPIRE: ylläpitopalveluista a. MIP:1200, alennusta annettu, sillä ylläpitoa ollut vain 40-50% ajasta b. Ympäristö NYT: 3600 c. Hankeverkko: 0, ei ylläpitomaksuja vuonna 2013 d. sekä maakunnan liittojen kaavarajapintojen ylläpito 0, laskutetaan teknisistä syistä vasta toukokuussa tuntityönä tarjottavista ostopalveluista a. Varsinais-Suomen ELY-keskus (tulvatuotehankkeen asiakirjojen kommentointi), asiantuntijatyöstä a. MIP työt vähennetty palkoista ja lisätty MIP-kuluihin b. SADe raportointi 7968 Lounaispaikan menot vuonna 2013 koostuivat 1. palkkakustannuksista koordinaattori 12 kk+1,5 kk äitiyslomakorvauksia projektisuunnittelija LOUSPIRE 7 kk projektisuunnittelija Kuntien INSPIRE 3 kk korkeakouluharjoittelija 3 kk palkkavaraus 4 kk projektisuunnittelijalle n. 1 kk ohjelmistosuunnittelijoiden palkkaa 2. ostopalveluista (toimistokustannukset, matkakulut sekä konsultointipalveluiden ostosta Imaginer Oy:ltä) 3. tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta (toimistokustannukset, kalusto, MML:n aineistorajapintojen käyttö laskutettiin vasta 2014 puolella) 4. vuokrista (Varsinais-Suomen liiton tilavuokrat, seminaarien ja messujen tilavuokrat) 5. muista toimintakuluista (Paikkatietomarkkinoiden ja Hackathonin järjestelyt, Paikkatietopäivää ei järjestetty.) 6. Lisäksi Nannut-hankkeen alijäämät jäivät Lounaispaikan kustannuksiksi (tilintarkastusta ei hyväksytty maksatuksessa, koska se oli merkattu tilille hankkeen päättymisen jälkeen) Vuonna 2013 toteuma oli ylijäämäinen 5662 ja lisäksi rajapintojen ylläpidosta on jäänyt laskuttamatta. Ylijäämäisyys johtui siitä, että 4 kk projektisuunnittelijaa ei palkattu. Lisäksi on hyvä huomioida, että vuonna 2013 perusbudjetin henkilöstökulut (pelkästään koordinaattori+korkeakouluharjoittelijat) olivat yhteensä n Lisäksi muita henkilöstökuluja oli n Laskennallisesti on arvioitu, että muut kulut olisivat tämän päälle n. 30 %. Kokonaisbudjetissa palkan päälle tulevat kulut olivat kuitenkin n. 40 % johtuen ostopalveluiden käytöstä. Lounaispaikan yhteyteen oli vuonna 2013 palkattuna myös projektihenkilöstöä, joilla oli omat kustannuspaikkansa ja tulonsa: 1. MIP-yhteistyön projektityöntekijä. Yhteistyöstä laskutettiin Varsinais-Suomen maakuntamuseota. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa eikä se liity Lounaispaikan omaan kirjanpitoon muutoin kuin että koordinaattori teki vuonna ,89 edestä ohjaustyötä MIP-projektiin liittyen. 2. Horisontti-palvelualustan projektisuunnittelija. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa ja oma projektikoordinaattori Varsinais-Suomen liitossa, joka vastaa pääasiassa hankkeen talousasioista. 3. Hankeverkon projektityöntekijä. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa ja oma projektisuunnittelija

Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA. Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa. Raportti toimikaudesta 2003-2005. Lasse Nurmi VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS

LOUNAISPAIKKA. Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa. Raportti toimikaudesta 2003-2005. Lasse Nurmi VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS LOUNAISPAIKKA Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa ALUEELLINEN VALTAKUNNALLINEN KANSAINVÄLINEN LIFE COASTRA VARAKUM PATINE LOUNAISPAIKKA MML SYKE ESPON GIS INSPIRE ENVIFAC. PAIKKAT. LAINAAMO KARTTA-

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä

Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä -portaalin paikkatietoinfrastruktuurin viimeistely ja yhteistyö Paikkatietoikkunan kehittämisen kanssa Vuoden 2010 aikana on viimeistelty

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010

Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010 Helmikuu 2013 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1 WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma

Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma Vepa Loppuraportti 27.9.1999 Merja Taipaleenmäki Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kehittämisohjelma - Vepa Loppuraportti 27.9.1999 Merja Taipaleenmäki

Lisätiedot