Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela

2 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on vahvistaa Lounaispaikan alueellista ja kansallista toimijaroolia innovatiivisena ja laajasti verkottuneena paikkatietokeskuksena. Taulukko 1. Osatavoitteet ja toteuma. Osatavoitteet: 1. Lounaispaikka toimii alueellisen tiedonvälityksen keskipisteenä 2. Lounaispaikasta tulee julkishallinnon avoimen datan kehittämisympäristö Lounais-Suomessa 3. Lounaispaikan näkyvyyttä ja toiminnan vakautta vahvistetaan 4. Lounaispaikka on aktiivisesti mukana paikkatietoalan valtakunnallisten rakenteiden muodostamisessa Toteuma: Toteutunut osittain. Työtä on tehty, mutta tiedonhallintajärjestelmiin pitää jatkossa panostaa niin ylläpidon kuin tiedon oikeellisuudenkin suhteen Työ aloitettu. Eri tilaisuuksien järjestämisen lisäksi Lounaispaikka julistautui joulukuussa 2013 Lounais- Suomen avoimen datan lähteeksi. Alku on lupaava, mutta vaatii paljon työtä Toteutunut osittain. Lounaispaikka on ollut useissa tapahtumissa ja viestimissä näkyvillä. Toiminnan vakautta on varjostanut määräaikaiset työsuhteet ja henkilöstövaihdokset. Toteutunut erittäin hyvin. Lounaispaikka on nähty mm. potentiaalisena yhteistyökumppanina MML:n toimesta. 1. Lounaispaikka toimii alueellisen tiedonvälityksen keskipisteenä Lounaispaikka edistää alueelliseen tiedonjakamiseen liittyvän yhteistyötä ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöä. Lounaispaikan asemaa lounaisen Suomen alueellisen tiedonvälityksen keskiössä vahvistetaan omien verkkopalveluiden sisällöllisellä ja teknisellä kehittämisellä sekä vahvalla verkostotoiminnalla. Paikkatiedon ohella Lounaispaikka profiloituu myös muun alueellisen tiedon välittäjänä. Lounaispaikan osaamista ja asiantuntijuutta hyödynnetään myös yhteistyöhankkeissa. Alueellinen tiedonjakaminen ja alueelliset tietojärjestelmät tulevat lähiaikoina tärkeiksi muun muassa kuntauudistuksen ja INSPIRE-direktiivin asettamien velvoitteiden takia. Kunnissa joudutaan ratkaisemaan, miten erilaiset paikkatietojärjestelmät toimivat yhdessä ja millaisia tietojärjestelmiä ja verkostoja kunnissa käytetään kuntaliitosten jälkeen. Kuntien yhdistyessä kuntien on vahvistettava roolejaan alueellisen paikkatiedon tuottajina. INSPIRE-direktiivi velvoittaa kuntia yhdenmukaistamaan paikkatietoaineistojaan ja asettamaan niitä direktiivin mukaisesti katseltaviksi ja ladattaviksi. Näiden muutosten hallitsemisessa Lounaispaikka on keskeinen alueellinen toimija. TOTEUMA: Tiedonjakamiseen liittyvää yhteistyötä ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöä on edistetty mm. kuntien ja maakuntien liittojen INSPIRE-projektien myötä. Lisäksi eri sovellusten kehityksen myötä yhteisten tietojärjestelmien käyttö on vahvistunut. Alueellinen tietopalvelu-konsepti on saanut lihaa luiden päälle ja vuoden loppuun mennessä palvelussa oli kolme käytössä olevaa tietopalvelukokonaisuutta (Paikkatietokeskus, Ympäristö Nyt ja MIP) ja kaksi valmisteilla olevaa kokonaisuutta (Hankeverkko ja Koulutuksen ennakointiverkosto Horisontti). Lounaispaikan osaamista ja asiantuntijuutta on hyödynnetty myös yhteistyöhankkeissa, mm. SADe-ohjelmassa konsultoimalla, Futuristic History -hankkeessa konsultoimalla sekä ottamalla osaa avoimen tiedon kampanjoihin.

3 3 TOIMENPITEET 1.1 Lounais-Suomen aluetietopalvelun kehittäminen jatkuu Lounais-Suomen aluetietopalvelun rakentamista jatketaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Lounais- Suomen alueelle verkkopalvelu, josta sidosryhmät voivat hakea tietoa aluetta koskevista eri teemoista kuten ympäristöasiat, paikkatietoaineistot, koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi ja alueella toteutettavat hankkeet. Teemavalikoimaa on tarkoitus portaittain myös laajentaa. Paikkatiedon ohella aluetietopalvelussa julkaistaan tilastotietoa sekä esimerkiksi asiantuntija-arvioita eri aihepiireistä. Tavoitteena on, että palvelu olisi yleisesti tunnettu tiedonhakukanava. Vuoden 2013 toimenpiteet aluetietopalvelun toteuttamisessa olivat 1. Aluetietopalvelun strategisen suunnittelun jatkaminen. Aluetietopalvelun suunnittelussa kiinnitetään huomiota verkkopalvelun teemalliseen kattavuuteen ja helppolukuisuuteen. Aluetietopalvelun eri osa-alueet pyritään nimeämään mahdollisimman havainnollisesti ja selkeästi. Palveluun tulee kehittää uusia osa-alueita siten, että kokonaisuus kattaa keskeisimmät yhteiskunnan ja luonnon aihepiirit. Muutoin vaarana on palvelun eri osakokonaisuuksien kehittyminen toisistaan irrallisiksi sekä palvelun jääminen näiden erillisten osioiden kokoelmaksi. Myös palvelun markkinointia ja kohderyhmiä on tarkemmin suunniteltava. TOTEUMA: Aluetietopalvelun rakennetta pohdittiin eri työryhmissä ja asian jatkojalostaminen aloitettiin syksyllä Tietopalvelun tarve nähtiin eri sidosryhmissä tärkeäksi ja sen hankkeistaminen koettiin tarpeelliseksi. Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnoksen sisällössä aluetietopalvelun konsepti näkyy selkeästi. Aluetietopalvelun valmistelua varten neuvoteltiin hankesuunnitteluraha Varsinais- Suomen liitolta. Työtä jatketaan vuonna Lounaispaikan omien verkkopalveluiden integroiminen osaksi aluetietopalvelua. Syksyllä 2012 julkaistiin aluetietopalvelukonseptin mukaiset Lounaispaikan verkkosivut (sisältösivut). Vuoden 2013 aikana myös Lounaispaikan karttakäyttöliittymä uudistetaan ja integroidaan osaksi aluetietopalvelua. Lounaispaikan karttapalvelu hyödyntää jatkossa Maanmittauslaitoksen Oskari.orgalustaa. Työ tehdään vuoden 2013 aikana joko palveluiden ylläpidosta saatavan rahoituksen turvin tai mahdollisen uuden hankkeen kautta. TOTEUMA: Karttapalvelu-uudistusta ei resurssisyistä pystytty toteuttamaan. Nykyiseen palveluun tehtiin palvelinpäivityksiä, mutta loppuvuodesta palveluiden käytössä näkyi selkeästi palvelun ikä ja sen myötä karttapalvelun ja palvelintilan päivitystyöt on tehtävä akuutisti vuoden 2014 alkupuolella. Lounaispaikan karttapalvelu hyödyntää jatkossa Maanmittauslaitoksen Oskari.org-alustaa ja Oskari-verkostosta saatiin tietoa vuoden 2013 loppupuolella. Verkostoon liittymistä kannattaa pohtia vuoden 2014 aikana. 3. Alueellisten koulutustarpeiden ennakoinnin sähköisen alustan kehittäminen. Verkkopalvelun kautta on tarkoitus välittää tietoa koulutukseen ja työllisyyteen liittyvästä ennakointityöstä Varsinais-Suomessa. Palvelun tekninen kehitys tehdään Lounaispaikassa, ja siihen on palkattuna yksi työntekijä kesäkuun loppuun asti. Työn ohjauksesta vastaa koordinaattorin ohella erikoissuunnittelija Esa Högblom Varsinais-Suomen liitosta. Työn tekemiseksi on saatu ESR-rahoitusta. TOTEUMA: Palvelun teknistä kehitystä tehtiin Lounaispaikassa, ja siihen oli palkattuna ohjelmistosuunnittelija Ville Glad lokakuun loppuun asti. Työn ohjauksesta vastasi pääosassa erikoissuunnittelija Esa Högblom Varsinais-Suomen liitosta, koordinaattori Kaisa Savola osallistui työhön. Työ jäi kuitenkin kesken johtuen haastavasta sisällöstä ja sisällönhallinnan työkalujen kehitykseen kuluneesta ajasta. Palvelun konsepti ja nimi kuitenkin lanseerattiin ja Horisontti-palvelun on määrä avautua vuonna 2014.

4 4 4. Varsinais-Suomen hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmä osaksi aluetietopalvelua. Varsinais-Suomen hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmä välittää tietoa maakunnan eri rahoittajaviranomaisten käsittelyssä olevista EU-hankkeista. Hankeverkon vanhat verkkosivut uudistetaan ja tuodaan osaksi aluetietopalvelua. Tekninen kehitys tapahtuu Lounaispaikassa ja siihen on palkattuna yksi työntekijä tammikuun 2014 loppuun asti. Työn ohjauksesta vastaa projektisuunnittelija Ilona Mäkinen Varsinais-Suomen liitosta ja kustannuksista vastaa Profiili-hanke (maakunnan kehittämisraha). TOTEUMA: Hankeverkko saatiin testikäyttöön vuoden 2013 lopulla. Tekninen kehitys tapahtui Lounaispaikassa ja siihen oli palkattuna ohjelmistosuunnittelija Heikki Juva tammikuun 2014 loppuun asti. Työn ohjauksesta vastasi projektisuunnittelija Ilona Malo. Hankeverkon kehittämistä jatketaan keväällä 2014, sillä hankkeelle haettiin jatkoa. 5. Ympäristö NYT -verkkopalvelun ylläpito. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima verkkopalvelu otettiin käyttöön syksyllä Lounaispaikka vastaa palvelun ylläpidosta, ja palveluun tuodaan tarpeen vaatiessa muiden aluetietopalvelun osakokonaisuuksien käytössä olevia toiminnallisuuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus maksaa ylläpidosta Lounaispaikalle kuukausimaksua, jonka lisäksi mahdollisia aineistolisäyksiä ja teknistä kehitystyötä tehdään tuntilaskutteisena työnä. TOTEUMA: Loppuvuodesta toteutettiin Ympäristö Nyt-sivuston arviointikierroksen edellyttämiä teknisiä kehitystöitä ja niitä jatketaan vuoden 2014 puolella. Lisäksi loppuvuodesta suunniteltiin palvelun uudistamista. 1.2 Varsinais-Suomen maakuntamuseon inventointiportaalin (MIP) kehittäminen Varsinais-Suomen maakuntamuseossa käytössä olevan rakennusperinnön tiedonhallintajärjestelmä MIP:n suhteen vuoden 2013 tärkeimmät toimenpiteet ovat - Teknisten toiminnallisuuksien viimeistely rakennusperintöön liittyvien tietokantojen osalta - Muinaisjäännöksiin liittyvien tietokantojen tuominen MIP:iin - Palvelun ylläpito Vuoden aikana kehitetään myös kestävä ratkaisu ylläpidon turvaamiseksi sekä tehdään linjaus siitä, millaisena pakettina MIP-portaalia aletaan tarjota kiinnostuneille museoille. Yhteistyön rahoitus saadaan Varsinais- Suomen maakuntamuseolta/turun kaupungilta. TOTEUMA: MIP-palvelun teknisten toiminnallisuuksien viimeistely rakennusperintöaineistojen osalta jatkui koko vuoden tiiviissä yhteistyössä maakuntamuseon kanssa. Työtä tehtiin erillisen työsuunnitelman mukaisesti. Muinaisjäännöksiin ei ehditty paneutua johtuen rakennusperintökokonaisuuden korjaustöiden laajuudesta. Vuodelle 2014 laadittiin jatkokehityssuunnitelma. Tietokannan sisältöjen siivoaminen on myös aloitettu Turun kaupungin osalta ja julkista rajapintaa testattiin loppuvuodesta. Palvelun paketoinnista on tehty alustavaa suunnitelmaa ja sitä testataan vuonna 2014 Tammisaaren museon kanssa maakunnan liiton maakuntakaava-aineistot INSPIRE-kuntoon toukokuussa 2013 Kesällä 2012 aloitettu 17 maakunnan liiton yhteistyöhanke LOUSPIRE jatkuu. Hankkeessa luodaan vahvistettujen maakuntakaavojen osalta tarvittavat paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelut sekä kuvataan aineistojen metatiedot. Katselupalvelut toteutetaan tuottamalla WMS-rajapinnat, joiden avulla maakuntakaava-aineistoja pääsee tarkastelemaan mm. Paikkatietoikkunassa. Rajapinnat mahdollistavat usean eri liiton aineistojen tarkastelun kätevästi samanaikaisesti ja kaava-aineistojen tuonnin GISohjelmistoon taustakartaksi. Lisäksi viranomaiset ja muut tahot voivat julkaista rajapinnoiksi vietyjä kaava-

5 5 aineistoja omille Internet-sivuilleen upottamissaan karttaikkunoissa. Kaava-aineistojen metatiedot puolestaan helpottavat aineistojen ja asianomaisten tahojen löytämisessä. Metatietoihinkin linkitetty aineistojen latauspalvelu on toteutettu nopealla ja yksinkertaisella ATOMsyöteratkaisulla, jonka kautta kunkin liiton maakuntakaavojen paikkatietoaineistot voi ladata omalle koneelle käytettäväksi. Projektin piiriin kuuluvista aineistoista on valmiina vuoden alussa noin kolmanneksen osalta metatiedot sekä katselu- ja latauspalvelut. Projektin on määrä valmistua mennessä. TOTEUMA: Yhteistyöhanke LOUSPIRE päättyi toukokuussa ja se saatiin toteutettua aikataulun mukaisesti. Projektisuunnittelija Faris Alsuhail oli vastuussa projektin etenemisestä ja toteutti kaikki INSPIRE-palvelut. 17 maakuntaliitosta vietiin palveluihin yhteensä 28 kaavaa. Loppuvuodesta ilmeni kuitenkin, että rajapinnat eivät olleet INSPIRE-validoinnissa menneet läpi, koska tiettyjä metatietoparametrejä puuttui rajapinnoista. Asia on ilmeisesti ongelmana monilla muillakin tiedontuottajilla, sillä validointityökalua ei ole ollut olemassa. Tästä syystä loppuvuonna tilattiin ostopalveluna karttapalveluympäristöön päivitys Mapserverin uusimpaan versioon, jonka myötä tilanne saadaan korjattua. Laskutus LOUSPIRE-projektista tehtiin projektin päättymisen jälkeen maakuntien liitoilta ja ylläpitomaksut laskutetaan teknisistä syistä johtuen vasta toukokuussa Kuntia koskevien INSPIRE-velvoitteiden toteuttaminen -pilottiprojekti käynnistyi syksyllä 2013 Kunnat ovat keskeisessä asemassa INSPIRE-direktiivin alaisuuteen kuuluvien aineistojen tuottamisessa. Kuntien osalta INSPIRE:n piiriin kuuluu kymmenkunta aineistokokonaisuutta, joiden metatiedot, käyttöehdot, katselu- ja latauspalvelut sekä seurantatiedot tulisi saada toteutettua direktiivissä määritellyillä tavoilla. Syksyllä 2012 on käyty neuvotteluita Vakka-Suomen kuntien sekä Paimion kanssa pilottihankkeesta, jossa ko. kuntien INSPIRE-velvoitteet hoidettaisiin keskitetysti kuntoon Lounaispaikassa. Kunnat ovat alustavasti lupautuneet mukaan. Työ on tarkoitus aloittaa syksyllä 2013 ja siinä hyödynnetään LOUSPIRE-projektissa kehitettyjä työtapoja ja saatuja kokemuksia. TOTEUMA: Syksyllä 2013 aloitettiin Vakka-Suomen kuntien sekä Paimion kanssa pilottihanke, jossa ko. kuntien INSPIRE-velvoitteet hoidettaisiin keskitetysti kuntoon Lounaispaikassa. Aineistoja saatiin Vehmaan, Taivassalon, Pyhärannan, Kustavin ja Laitilan osalta kootusti (yksi aineistopaketti), Paimiosta neljä aineistotasoa ja Uudenkaupungin osalta neljä aineistoa. Paimion osalta testattiin myös yhteyttä heidän palvelimelleen, mutta tämä osoittautui epävakaaksi ja sitä ei otettu käyttöön. Työ saatiin toteutettua sopimusten mukaisesti ja tiedot julkaistaan Paikkatietoikkunassa, kun kunta on allekirjoittanut MML:n kanssa verkkopalvelusopimuksen. Yhteistyöstä saatiin hyviä kokemuksia jatkoa varten ja muille kunnille laadittiin markkinointikirje INSPIRE-asioista. 1.5 MAL-aiesopimuksen mukainen palveluverkkoaineisto Lounaispaikkaan Turun kaupunkiseudun kunnat ovat allekirjoittaneet MAL-aiesopimuksen Tarkoituksena on tukea suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Yhtenä sopimuksen toimenpiteenä ---kunnat sitoutuvat palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavutettavuuden edistämiseen seudullisesti rakennemallin tavoitteiden mukaisesti. Kunnat laativat yhteistyössä paikkatietoon perustuvan palveluverkon nykytilanteen tarkastelun sekä sopivat järjestelmän ylläpidosta mm. maankäytön ja palveluverkon suunnittelun taustatiedoksi. Palveluverkkoaineisto sijoitetaan Lounaispaikan karttapalveluun. Osana toimenpiteen toteuttamista kehitetään vuoden 2013 aikana Lounaispaikan karttapalveluun hajautetun ylläpidon työkalu, jolla kunnat voivat itse päivittää ja ylläpitää omaa palveluaineistoaan. Työtä varten haetaan erillistä hankerahoitusta. TOTEUMA: Palveluverkkoaineisto tuotettiin Lounaispaikan karttapalveluun ja aineistosta on toteutettu avoin rajapinta sekä se on mahdollista ladata omaan käyttöön avoimesti. Työn teki kaavasuunnittelija Lasse Nurmi. Työ tehdään pääosin käsityönä ja jatkon kannalta automatisointia tulee harkita.

6 6 2. Lounaispaikasta tulee julkishallinnon avoimen datan kehittämisympäristö Lounais- Suomessa Julkishallinnon datan avaaminen on kansainvälinen ilmiö, joka on muutamassa vuodessa rantautunut myös Suomeen. Datan avaaminen tehostaa yhteiskuntaan liittyvän tiedon jakelua ja helpottaa tiedon pohjalta syntyvien sovellusten ja innovaatioiden kehittämistä. Valtionhallinnossa ja pääkaupunkiseudulla on jo käynnissä laajamittainen julkishallinnon datan avaamisprosessi, ja Tampereen seudulla vastaava työ on käynnistymässä tänä keväänä. Lounaispaikka ottaa aktiivisen roolin julkishallinnon datan avaamisessa Lounais-Suomessa käynnistämällä kevään 2013 aikana hankesuunnittelutyön ja kiinnostuneiden organisaatioiden kartoittamisen. Datan avaaminen tarjoaa Lounaispaikalle uudenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa alueellisena tiedonvälittäjänä sekä edistää viranomaisten ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Parhaimmillaan vilkas avoimen datan hyödyntäminen toimii myös alueemme kilpailuvalttina ja imagollisena vahvuutena. Avoimeen dataan pohjautuvien uusien liikeideoiden sekä sovellusten myötä tarjoutuu mahdollisuuksia laajentaa Lounaispaikan toimijaverkostoa myös yrityselämän puolelle. TOIMENPITEET 2.1 Käynnistetään julkishallinnon datan avaaminen Lounais-Suomessa Lounaispaikka käynnistää kevään aikana prosessin alueemme datavarantojen avaamiseksi yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan asiasta kiinnostuneet toimijat ja jo tehdyt suunnitelmat datan avaamiseksi eri organisaatioissa sekä mietitään, millaisella joukolla, aikataululla, tietojärjestelmällä ja rahoituksella työtä aletaan viedä eteenpäin. Kevään aikana järjestetään code camp, johon kutsutaan aktiivisia IT-harrastajia koodaamaan Turun kaupungin, Varsinais-Suomen liiton ja Turun yliopiston tarjoamien aineistojen pohjalta uusia sovelluksia. Tilaisuudessa kehitettyjä sovelluksia hyödynnetään datan avaamisen markkinoinnissa sekä esitellessä projektin hyötyjä päättäville tahoille. Datan avaaminen käynnistetään täysimittaisesti syksyllä 2013 järjestettävällä kick off -seminaarilla, jonka jälkeen dataa aletaan avata laajemminkin eri toimijoiden hyödynnettäväksi. Datan avaaminen ei koske vain paikkatietoa, vaan prosessi koskee monipuolisesti julkishallinnossa tuotettuja erilaisia tietovarantoja kuten tilastotietoa, kokousmuistioita ja esimerkiksi museoiden kuva-arkistoja. On tärkeää tehdä myös asennekasvatusta ja näkyvää viestintää asian suhteen ja tuoda datan avaamisen hyötyjä aktiivisesti esille niin julkisella sektorilla, yrityksissä kuin kansalaisten näkökulmasta. TOTEUMA: Lounaispaikka otti erittäin aktiivisen roolin julkishallinnon datan avaamisessa Lounais-Suomessa käynnistämällä kevään 2013 aikana hankesuunnittelutyön ja kiinnostuneiden organisaatioiden kartoittamisen. Yhteistyössä Valtionvarainministeriö ja Open Knowledge Foundation Finlandin kanssa järjestettiin Turun alueella useita tapahtumia / seminaareja avoimeen tietoon liittyen. Lounaispaikka oli järjestämässä myös Boost Open Data Hackathon tilaisuuden , jonka aikana tuotettiin kahdeksan kilpailutyötä, jotka on nähtävillä Paikkatietokeskuksen sivuilla. Lisäksi tapahtumasta saatiin paljon hyvää kokemusta aineistojen laadusta ja todettiin, että datan avaaminen on erittäin odotettu prosessi. Yhteistyö IT-osaajien ja muiden datan hyödyntäjien kanssa on erittäin kannattavaa. Joulukuussa Lounaispaikka julistautui alueemme avoimen datan jakelijaksi ja opendata.lounaispaikka.fi sivusto avattiin. Palvelulle on ollut selkeä tarve, mutta sen kehittäminen on vasta alkamassa.

7 7 3. Lounaispaikan näkyvyyttä ja toiminnan luotettavuutta vahvistetaan Lounaispaikka on viime vuosina laajentanut toimintaansa uusille tiedonvälityksen osa-alueille ja lähtenyt kehittämään erilaisia alueellisen tiedonjakamisen verkkopalveluita. Lounaispaikkaa velvoittavien sitoumusten määrä on täten kasvanut, kun yhteistyökumppanien kannalta paikoin hyvinkin kriittisten verkkopalveluiden toimivuus ja ylläpito on vastuullamme. Näiden palveluiden toimintavarmuus tulee taata kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. Tämä vahvistaa Lounaispaikan imagoa luotettavana toimijana. Toimintavarmuuteen liittyy yhtäältä riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen että toisaalta toiminnan jatkuvuuden vahvistaminen monipuolisen palvelutarjonnan ja eri toimintamuotojen avulla. Keskeistä on myös Lounaispaikan brändin selkeyttäminen ja kokonaisvaltainen, yhtenäinen ote markkinointiin. 3.1 Lounaispaikan oman toimintakonseptin paketointi Valmius asemoitua suhteessa paikkatietoalalla tapahtuviin muutoksiin on haasteellista niin kauan kuin oma käsityksemme Lounaispaikan roolista on epäselvä. Tärkeätä on tässä suunnitelmassa mainittujen tavoitteiden avulla saada Lounaispaikan oma konsepti eheäksi ja johdonmukaiseksi millainen organisaatio Lounaispaikka on, mitä palveluita tarjoamme, kenelle, miksi, mitä kanavia hyödyntäen ja millä kustannuksilla. Sitä kautta pystytään asemoitumaan nopeasti myös toimintaympäristön muutoksiin ja näkemään muutosten tarjoamat mahdollisuudet oman toiminnan kehittämisessä. TOTEUMA: Asiaa jatketaan aluetietopalvelun suunnittelun myötä. Erilaisten työpajojen kautta sidosryhmien, ohjausryhmän ja Varsinais-Suomen liiton henkilökunnan näkemyksiä on kartoitettu. 3.2 Laaditaan suunnitelma ylläpitopalveluiden turvaamiseksi Vakituisten ylläpitopalveluiden turvaamiseksi laaditaan suunnitelma, joka sisältää - luettelon ylläpidettävistä palveluista - arvion vaadittavasta työmäärästä - vertailuhinnat yksityiseltä sektorilta - muutaman vaihtoehtoisen toteutusehdotuksen ylläpitopalveluiden turvaamiseksi TOTEUMA: Erillistä ylläpitosuunnitelma ei toteutettu. Vakituisten ylläpitopalveluiden turvaamiseksi päätettiin palkata yhteinen IT-henkilö Central Baltic-ohjelman kanssa vuonna Ylläpito vuonna 2013 toteutettiin kolmen koodarin ja ostopalveluiden turvin. Riskit palveluiden ylläpidossa ovat tiedossa, mutta tätä pitäisi vielä täsmentää ohjausryhmälle. 3.3 Laaditaan Lounaispaikalle markkinointi- ja viestintäsuunnitelma Lounaispaikalle on laadittu vuonna 2007 markkinointisuunnitelma (Meri Malmari). Tämän jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon muutoksia sekä Lounaispaikan toiminnassa että paikkatietoalalla yleisesti. Menneinä vuosina on lisäksi tehty joitakin yleispiirteisempiä markkinointisuunnitelmia, mutta niiden viimeistely ja suunnitelman toteuttaminen ovat jääneet kesken. Selkeä viesti markkinoinnissa, eri asiakasryhmien huomiointi ja yhtenäinen, ammattimainen ote viestintään vahvistavat osaltaan Lounaispaikan uskottavuutta. Tämän vuoksi Lounaispaikalle laaditaan uusi markkinointija viestintäsuunnitelma, jossa selkeytetään yksityiskohtaisesti näkemykset Lounaispaikan brändistä ja markkinoinnista. Työssä hyödynnetään Åbo Akademin Kundrelationer-kurssin yhteydessä kerättyä tietoa sekä esimerkiksi Monica Nyholmin asiantuntemusta. Lounaispaikka tiedottaa toiminnastaan ja ajankohtaisista tapahtumista internet-sivujen (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) sekä Facebookin kautta. Myös uutiskirjeen julkaisemista jatketaan ja

8 8 pohditaan, olisiko viestinnän tehostamiseksi otettava uusia kanavia käyttöön (esim. Twitter). Näkyvyyttä pyritään ylläpitämään myös alan julkaisuissa kuten Positiossa. Medianäkyvyyden lisäämiseksi Lounaispaikan tapahtumista, aineistoista ja hankeyhteistyön tuloksista tiedotetaan tarvittaessa alueellisille tiedotusvälineille. Tiedotusvälineille suuntautuvan viestinnän avulla tehdään työtä paikkatietoalan tunnettuuden ja alueellisen tiedonvälityksen edistämiseksi. TOTEUMA: Lounaispaikka tiedotti toiminnastaan ja ajankohtaisista tapahtumista internet-sivujen (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) sekä Facebookin ja Twitterin kautta. Uutiskirjeitä julkaistiin kolme ja muuten viestittiin Uutiskirjelistalle ajankohtaisista asioista. Kundrelationer-kurssi oli hyvä kokemus ja sieltä saatiin ideoita Lounaispaikan toimintamallista ja markkinoinnista, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Paikkatietopäivää ei vuonna 2013 järjestetty ja se siirrettiin alkuvuoteen Hyödynnetään kehittämisryhmätyöskentelyä Lounaispaikan toiminnan suunnittelussa ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa Ohjausryhmän ja kehittämisryhmän välistä työnjakoa selkeytetään siten, että Lounaispaikan toimintaan liittyvä kehittämisideointi, markkinoinnin suunnittelu, hankeideointi ja aineistosuunnittelu jne. tapahtuu kehittämisryhmissä. Ohjausryhmä ohjaa koko Lounaispaikan toiminnan osana myös kehittämisryhmän työtä sekä tekee Lounaispaikan toimintaa koskevat päätökset. Kehittämisryhmään kutsutaan ohjausryhmän lisäksi muita Lounaispaikan sidosryhmien edustajia sekä asiantuntijoita kokouksen sisällöstä riippuen. Alkuvuonna kehittämisryhmä kokoontuu suunnittelemaan alueemme julkishallinnon datan avaamista. Vuoden aikana tarvetta on lisäksi esimerkiksi alueen matkailuun liittyvän paikkatietopalvelun suunnittelulle ja tästä teemasta kiinnostuneiden tahojen verkostoitumiselle. TOTEUMA: Alkuvuodesta kehittämisryhmä järjestettiin avoimen datan asioissa. Vuosi oli kuitenkin erittäin täynnä tapahtumia ja suunnittelua, että kehittämisryhmätyöskentely on jäänyt vähemmälle. 3.5 Jatketaan yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden, Pro GIS ry:n ja GI Nordenin kanssa sekä järjestetään Paikkatietokerhon tapaamisia Lounaispaikka on mukana ProGIS ry:n toiminnassa ja sitä kautta pohjoismaisten paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation GI Nordenin toiminnassa. Lounaispaikka on edustettuna myös maaliskuussa EUROGI:n ImaGIne-konferenssissa Dublinissa. GI Norden Workshop oli määrä tänä vuonna järjestää Norjassa, mutta tapahtuma on peruttu. Lounaispaikka pitää yllä tiivistä vuorovaikutusta myös alueen korkeakoulujen kanssa. Lounaispaikan toimintaa esitellään korkeakoulujen kurssien yhteydessä ja kesällä Lounaispaikkaan otetaan jälleen korkeakouluharjoittelija. Alkuvuonna Lounaispaikan toiminta on yhtenä teemana Åbo Akademin Kundrelationer-kurssilla. Kurssilaiset saavat kurssin alussa perustiedot Lounaispaikan toiminnasta, jonka jälkeen he saavat tehtäväkseen pohtia Lounaispaikkaa julkisen sektorin palveluiden tarjoajana sekä tarkastella Lounaispaikan toimintaa myös asiakasnäkökulmasta. Paikkatietokerhon kokoontuminen järjestetään vuoden aikana 1 2 kertaa. TOTEUMA: ProGIS ry:n toiminnassa olivat mukana Lounaispaikka verkostosta Juha Riihelä (TY), Faris Alsuhail (Lounaispaikka) ja Katariina Hilke (Turun kaupunki). Faris Alsuhail edusti myös GI Norden verkostossa ja EUROGI:ssa Lounaispaikkaa, ProGIS ry:tä ja Suomea. GI Nordenin toimintamuotoa uudistettiin vuoden 2013 aikana ja GI Norden ei jatkossa enää ole yhdistys vaan yhteistyöverkosto. Korkeakouluyhteistyötä edistettiin mm. palkkaamalla korkeakouluharjoittelija Olli Jakobsson paikkatietoaineistotöihin ja osallistuttiin Kundrelationer-kurssille. Paikkatietokerhon kokoontumisia ei järjestetty.

9 9 4. Lounaispaikka on aktiivisesti mukana paikkatietoalan valtakunnallisten rakenteiden muodostamisessa Paikkatietoalan valtakunnallisiin rakenteisiin liittyen tullaan vuoden 2013 aikana tekemään merkittäviä päätöksiä. Tärkein niistä liittyy valtionhallinnon paikkatietotoimintojen uudistamiseen ja mahdollisesti perustettavan kansallisen paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sijoittamiseen. Lounaispaikka ottaa rakentavan ja innostavan asenteen näihin keskusteluihin ja valmistautuu asemoimaan itsensä suhteessa nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Lounaispaikan vahva osaaminen paikkatiedon sekä alueellisen tiedonvälityksen saralla on eduksi myös tuotaessa Lounais-Suomea esille innovatiivisena paikkatietoalan osaamiskeskittymänä. Lounaispaikka on entuudestaankin mukana valtakunnallisen tason paikkatietoyhteistyössä: Lounaispaikka tarjoaa maakunnan liitoille ja kunnille palveluita INSPIRE-direktiivin velvoitteiden toteuttamiseksi, ja Lounaispaikka on mukana sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisohjelman (SADe) elinympäristön tietopalveluiden kehittämisessä. TOIMENPITEET 4.1 Osallistuminen alan seminaareihin ja työryhmiin sekä yleiseen keskusteluun Lounaispaikan henkilökunta ja ohjausryhmä osallistuu tiiviisti seminaareihin, uuden hankeyhteistyön käynnistämiseen, työryhmien työskentelyyn sekä alan rakenteiden ympärillä käytävään keskusteluun. Lounaispaikassa luotuja hyviä käytänteitä ja alueellisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia tuodaan näissä yhteyksissä esille aktiivisella otteella. TOTEUMA: Toteutunut hyvin. Liitteessä 2. tapahtumat, joissa Lounaispaikka-verkosto on ollut mukana. 4.3 Lounaispaikka on mukana toteuttamassa SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalveluita Lounaispaikka jatkaa vuonna 2012 alkanutta yhteistyötä SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalveluiden kehittämisessä. SADe-yhteistyön myötä Lounaispaikka vahvistaa alueellisten ja valtakunnallisten tietorakenteiden vuoropuhelua. Vuoden 2013 aikana Lounaispaikka osallistuu Harava-kyselypalvelun testauksiin ja tuottaa kyselysisältöä maakuntakaavoitukseen liittyvien kyselysarjojen aihioiksi. Lounaispaikka on mukana myös Liiteri-tietopalvelun sisällön toteutustyössä asiantuntijatahona. Keväällä 2013 Lounaispaikka saa käyttöönsä Harava-kyselypalvelun, jonka avulla on tarkoitus toteuttaa kolme testikyselyä vuoteen 2014 mennessä. Kyselyiden sisällöstä sovitaan kevään ja syksyn aikana ja kyselyiden toteuttamisen aikana ilmenneet muutostarpeet ja ongelmat raportoidaan eteenpäin palvelun kehittäjille. TOTEUMA: Harava- ja Liiteri-palveluiden kehittämiseen on osallistuttu kommentoimalla palveluiden toteutusta ja suunnittelua. Harava-palvelun avulla toteutettiin kaupan-alaan liittyvä asiointitottumus-kysely kesällä Kyselyn tuotti Meri Malmari Turun kauppakorkeakoulusta: Harava-palvelun käytössä tapahtui tietohallintahäiriö kyselyiden teon aikana ja se on tuottanut haasteita palvelun käytettävyydessä. Raportit SADe-ohjelmaan liittyen on välitetty SYKE:lle määräajassa.

10 10 5. Talous Lounaispaikka sai vuonna 2013 tuloja 1. perusrahoituksesta hankeyhteistyöstä a. LOUSPIRE: b. Aluetietopalvelun osahankeista ei tullut tuloja c. KuntaINSPIRE: ylläpitopalveluista a. MIP:1200, alennusta annettu, sillä ylläpitoa ollut vain 40-50% ajasta b. Ympäristö NYT: 3600 c. Hankeverkko: 0, ei ylläpitomaksuja vuonna 2013 d. sekä maakunnan liittojen kaavarajapintojen ylläpito 0, laskutetaan teknisistä syistä vasta toukokuussa tuntityönä tarjottavista ostopalveluista a. Varsinais-Suomen ELY-keskus (tulvatuotehankkeen asiakirjojen kommentointi), asiantuntijatyöstä a. MIP työt vähennetty palkoista ja lisätty MIP-kuluihin b. SADe raportointi 7968 Lounaispaikan menot vuonna 2013 koostuivat 1. palkkakustannuksista koordinaattori 12 kk+1,5 kk äitiyslomakorvauksia projektisuunnittelija LOUSPIRE 7 kk projektisuunnittelija Kuntien INSPIRE 3 kk korkeakouluharjoittelija 3 kk palkkavaraus 4 kk projektisuunnittelijalle n. 1 kk ohjelmistosuunnittelijoiden palkkaa 2. ostopalveluista (toimistokustannukset, matkakulut sekä konsultointipalveluiden ostosta Imaginer Oy:ltä) 3. tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta (toimistokustannukset, kalusto, MML:n aineistorajapintojen käyttö laskutettiin vasta 2014 puolella) 4. vuokrista (Varsinais-Suomen liiton tilavuokrat, seminaarien ja messujen tilavuokrat) 5. muista toimintakuluista (Paikkatietomarkkinoiden ja Hackathonin järjestelyt, Paikkatietopäivää ei järjestetty.) 6. Lisäksi Nannut-hankkeen alijäämät jäivät Lounaispaikan kustannuksiksi (tilintarkastusta ei hyväksytty maksatuksessa, koska se oli merkattu tilille hankkeen päättymisen jälkeen) Vuonna 2013 toteuma oli ylijäämäinen 5662 ja lisäksi rajapintojen ylläpidosta on jäänyt laskuttamatta. Ylijäämäisyys johtui siitä, että 4 kk projektisuunnittelijaa ei palkattu. Lisäksi on hyvä huomioida, että vuonna 2013 perusbudjetin henkilöstökulut (pelkästään koordinaattori+korkeakouluharjoittelijat) olivat yhteensä n Lisäksi muita henkilöstökuluja oli n Laskennallisesti on arvioitu, että muut kulut olisivat tämän päälle n. 30 %. Kokonaisbudjetissa palkan päälle tulevat kulut olivat kuitenkin n. 40 % johtuen ostopalveluiden käytöstä. Lounaispaikan yhteyteen oli vuonna 2013 palkattuna myös projektihenkilöstöä, joilla oli omat kustannuspaikkansa ja tulonsa: 1. MIP-yhteistyön projektityöntekijä. Yhteistyöstä laskutettiin Varsinais-Suomen maakuntamuseota. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa eikä se liity Lounaispaikan omaan kirjanpitoon muutoin kuin että koordinaattori teki vuonna ,89 edestä ohjaustyötä MIP-projektiin liittyen. 2. Horisontti-palvelualustan projektisuunnittelija. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa ja oma projektikoordinaattori Varsinais-Suomen liitossa, joka vastaa pääasiassa hankkeen talousasioista. 3. Hankeverkon projektityöntekijä. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa ja oma projektisuunnittelija

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Avoin kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Työryhmät (kuntien edustajat, kehittämispäällikkö sihteeri) Seutuorganisaatiolla alkanut paikkatietotuotanto vuonna 2013 (rakennesuunnitelma-aineisto

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS Aika: 18.5.2011 klo 13-15.15 Paikka: MML Pasila (Opastinsilta 12, Helsinki), kokoushuone Kotipalsta 5. krs. Läsnä: Jaana Mäkelä (pj) Kylli EK

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä 11.11.2016 / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto 1. Lainsäädäntö 2. Kahdeksan maakuntaa kolme suunnitelmaa 3. Organisoituminen

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) www.ilmasto-opas.fi fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja

Lisätiedot

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012 KYSELYPALVELU HARAVA Tietoisku Dimenteq Oy SADE - HARAVA Ympäristöministeriön tilaama palvelu, osana SADe-ohjelmaa (Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisen vauhdittamisohjelma) Asumisen ja Rakentamisen

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab Pöytäkirja JulkICTLab 24.6.2015 JulkICTLab ohjausryhmän kokous 3/2015 Aika To 11.6.2015, klo 10:00 12:00 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki, nvh. Tienhaara Kutsutut: Jäsenet: Sihteeristö:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5)

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5) PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA 4.4.2016 1(5) Tulevaisuuden kunta, Parlamentaarisen työryhmän työsuunnitelma 2016 Valtiovarainministeriö asetti 18.12.2015 parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunta-hankkeen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous VII Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous VII Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous VII 1.12.2015 9.30-11.00 Varsinais-Suomen liitto 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Lounaistietoesittely ja palvelupisteet (Sanna Jokela) 3. MAL-valmistelun

Lisätiedot

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 29.4.2013 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE / Geoinformatiikka LifeData-seminaari 31.1.2012 Miksi uusi metatietopalvelu SYKEn paikkatietoaineistot ahkerassa

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 15.11.2016 Panu Muhli, Maanmittauslaitos Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Kysely: Mistä aiheista

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Hanna Niemi-Hugaerts Ilmatieteen laitos (IL) www.ilmasto-opas.fi fmi.fi/cccrp Hanna Niemi-Hugaerts, IL: Climate Change Community 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika: 3.9.2009 klo 13-16 Paikka: Maanmittauslaitos, kokoushuone Legenda Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 13:07. Puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet. Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen

Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet. Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen 10.10.2014 Inspire-yhteensopivuuden määritelmät: Metatiedot Inspire-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Seurantatiedot 2010 Kerätty helmikuussa aineistoluettelon pohjalta Valtionhallinnon viranomaisille lähetettiin esitäytetty taulukko Metatietojen tilanne saatu

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Pirkanmaan Tulevaisuusfoorumi 2011 Marko Mäkinen Ennakoiva (proaktiivinen) työskentelyote Tulevaisuuden luonne Lähestymistapa SOPEUTTAVA ELI REAKTIIVINEN SUHTAUTUMINEN

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot