Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela

2 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on vahvistaa Lounaispaikan alueellista ja kansallista toimijaroolia innovatiivisena ja laajasti verkottuneena paikkatietokeskuksena. Taulukko 1. Osatavoitteet ja toteuma. Osatavoitteet: 1. Lounaispaikka toimii alueellisen tiedonvälityksen keskipisteenä 2. Lounaispaikasta tulee julkishallinnon avoimen datan kehittämisympäristö Lounais-Suomessa 3. Lounaispaikan näkyvyyttä ja toiminnan vakautta vahvistetaan 4. Lounaispaikka on aktiivisesti mukana paikkatietoalan valtakunnallisten rakenteiden muodostamisessa Toteuma: Toteutunut osittain. Työtä on tehty, mutta tiedonhallintajärjestelmiin pitää jatkossa panostaa niin ylläpidon kuin tiedon oikeellisuudenkin suhteen Työ aloitettu. Eri tilaisuuksien järjestämisen lisäksi Lounaispaikka julistautui joulukuussa 2013 Lounais- Suomen avoimen datan lähteeksi. Alku on lupaava, mutta vaatii paljon työtä Toteutunut osittain. Lounaispaikka on ollut useissa tapahtumissa ja viestimissä näkyvillä. Toiminnan vakautta on varjostanut määräaikaiset työsuhteet ja henkilöstövaihdokset. Toteutunut erittäin hyvin. Lounaispaikka on nähty mm. potentiaalisena yhteistyökumppanina MML:n toimesta. 1. Lounaispaikka toimii alueellisen tiedonvälityksen keskipisteenä Lounaispaikka edistää alueelliseen tiedonjakamiseen liittyvän yhteistyötä ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöä. Lounaispaikan asemaa lounaisen Suomen alueellisen tiedonvälityksen keskiössä vahvistetaan omien verkkopalveluiden sisällöllisellä ja teknisellä kehittämisellä sekä vahvalla verkostotoiminnalla. Paikkatiedon ohella Lounaispaikka profiloituu myös muun alueellisen tiedon välittäjänä. Lounaispaikan osaamista ja asiantuntijuutta hyödynnetään myös yhteistyöhankkeissa. Alueellinen tiedonjakaminen ja alueelliset tietojärjestelmät tulevat lähiaikoina tärkeiksi muun muassa kuntauudistuksen ja INSPIRE-direktiivin asettamien velvoitteiden takia. Kunnissa joudutaan ratkaisemaan, miten erilaiset paikkatietojärjestelmät toimivat yhdessä ja millaisia tietojärjestelmiä ja verkostoja kunnissa käytetään kuntaliitosten jälkeen. Kuntien yhdistyessä kuntien on vahvistettava roolejaan alueellisen paikkatiedon tuottajina. INSPIRE-direktiivi velvoittaa kuntia yhdenmukaistamaan paikkatietoaineistojaan ja asettamaan niitä direktiivin mukaisesti katseltaviksi ja ladattaviksi. Näiden muutosten hallitsemisessa Lounaispaikka on keskeinen alueellinen toimija. TOTEUMA: Tiedonjakamiseen liittyvää yhteistyötä ja yhteisten tietojärjestelmien käyttöä on edistetty mm. kuntien ja maakuntien liittojen INSPIRE-projektien myötä. Lisäksi eri sovellusten kehityksen myötä yhteisten tietojärjestelmien käyttö on vahvistunut. Alueellinen tietopalvelu-konsepti on saanut lihaa luiden päälle ja vuoden loppuun mennessä palvelussa oli kolme käytössä olevaa tietopalvelukokonaisuutta (Paikkatietokeskus, Ympäristö Nyt ja MIP) ja kaksi valmisteilla olevaa kokonaisuutta (Hankeverkko ja Koulutuksen ennakointiverkosto Horisontti). Lounaispaikan osaamista ja asiantuntijuutta on hyödynnetty myös yhteistyöhankkeissa, mm. SADe-ohjelmassa konsultoimalla, Futuristic History -hankkeessa konsultoimalla sekä ottamalla osaa avoimen tiedon kampanjoihin.

3 3 TOIMENPITEET 1.1 Lounais-Suomen aluetietopalvelun kehittäminen jatkuu Lounais-Suomen aluetietopalvelun rakentamista jatketaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Lounais- Suomen alueelle verkkopalvelu, josta sidosryhmät voivat hakea tietoa aluetta koskevista eri teemoista kuten ympäristöasiat, paikkatietoaineistot, koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi ja alueella toteutettavat hankkeet. Teemavalikoimaa on tarkoitus portaittain myös laajentaa. Paikkatiedon ohella aluetietopalvelussa julkaistaan tilastotietoa sekä esimerkiksi asiantuntija-arvioita eri aihepiireistä. Tavoitteena on, että palvelu olisi yleisesti tunnettu tiedonhakukanava. Vuoden 2013 toimenpiteet aluetietopalvelun toteuttamisessa olivat 1. Aluetietopalvelun strategisen suunnittelun jatkaminen. Aluetietopalvelun suunnittelussa kiinnitetään huomiota verkkopalvelun teemalliseen kattavuuteen ja helppolukuisuuteen. Aluetietopalvelun eri osa-alueet pyritään nimeämään mahdollisimman havainnollisesti ja selkeästi. Palveluun tulee kehittää uusia osa-alueita siten, että kokonaisuus kattaa keskeisimmät yhteiskunnan ja luonnon aihepiirit. Muutoin vaarana on palvelun eri osakokonaisuuksien kehittyminen toisistaan irrallisiksi sekä palvelun jääminen näiden erillisten osioiden kokoelmaksi. Myös palvelun markkinointia ja kohderyhmiä on tarkemmin suunniteltava. TOTEUMA: Aluetietopalvelun rakennetta pohdittiin eri työryhmissä ja asian jatkojalostaminen aloitettiin syksyllä Tietopalvelun tarve nähtiin eri sidosryhmissä tärkeäksi ja sen hankkeistaminen koettiin tarpeelliseksi. Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnoksen sisällössä aluetietopalvelun konsepti näkyy selkeästi. Aluetietopalvelun valmistelua varten neuvoteltiin hankesuunnitteluraha Varsinais- Suomen liitolta. Työtä jatketaan vuonna Lounaispaikan omien verkkopalveluiden integroiminen osaksi aluetietopalvelua. Syksyllä 2012 julkaistiin aluetietopalvelukonseptin mukaiset Lounaispaikan verkkosivut (sisältösivut). Vuoden 2013 aikana myös Lounaispaikan karttakäyttöliittymä uudistetaan ja integroidaan osaksi aluetietopalvelua. Lounaispaikan karttapalvelu hyödyntää jatkossa Maanmittauslaitoksen Oskari.orgalustaa. Työ tehdään vuoden 2013 aikana joko palveluiden ylläpidosta saatavan rahoituksen turvin tai mahdollisen uuden hankkeen kautta. TOTEUMA: Karttapalvelu-uudistusta ei resurssisyistä pystytty toteuttamaan. Nykyiseen palveluun tehtiin palvelinpäivityksiä, mutta loppuvuodesta palveluiden käytössä näkyi selkeästi palvelun ikä ja sen myötä karttapalvelun ja palvelintilan päivitystyöt on tehtävä akuutisti vuoden 2014 alkupuolella. Lounaispaikan karttapalvelu hyödyntää jatkossa Maanmittauslaitoksen Oskari.org-alustaa ja Oskari-verkostosta saatiin tietoa vuoden 2013 loppupuolella. Verkostoon liittymistä kannattaa pohtia vuoden 2014 aikana. 3. Alueellisten koulutustarpeiden ennakoinnin sähköisen alustan kehittäminen. Verkkopalvelun kautta on tarkoitus välittää tietoa koulutukseen ja työllisyyteen liittyvästä ennakointityöstä Varsinais-Suomessa. Palvelun tekninen kehitys tehdään Lounaispaikassa, ja siihen on palkattuna yksi työntekijä kesäkuun loppuun asti. Työn ohjauksesta vastaa koordinaattorin ohella erikoissuunnittelija Esa Högblom Varsinais-Suomen liitosta. Työn tekemiseksi on saatu ESR-rahoitusta. TOTEUMA: Palvelun teknistä kehitystä tehtiin Lounaispaikassa, ja siihen oli palkattuna ohjelmistosuunnittelija Ville Glad lokakuun loppuun asti. Työn ohjauksesta vastasi pääosassa erikoissuunnittelija Esa Högblom Varsinais-Suomen liitosta, koordinaattori Kaisa Savola osallistui työhön. Työ jäi kuitenkin kesken johtuen haastavasta sisällöstä ja sisällönhallinnan työkalujen kehitykseen kuluneesta ajasta. Palvelun konsepti ja nimi kuitenkin lanseerattiin ja Horisontti-palvelun on määrä avautua vuonna 2014.

4 4 4. Varsinais-Suomen hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmä osaksi aluetietopalvelua. Varsinais-Suomen hankkeiden seuranta- ja arviointijärjestelmä välittää tietoa maakunnan eri rahoittajaviranomaisten käsittelyssä olevista EU-hankkeista. Hankeverkon vanhat verkkosivut uudistetaan ja tuodaan osaksi aluetietopalvelua. Tekninen kehitys tapahtuu Lounaispaikassa ja siihen on palkattuna yksi työntekijä tammikuun 2014 loppuun asti. Työn ohjauksesta vastaa projektisuunnittelija Ilona Mäkinen Varsinais-Suomen liitosta ja kustannuksista vastaa Profiili-hanke (maakunnan kehittämisraha). TOTEUMA: Hankeverkko saatiin testikäyttöön vuoden 2013 lopulla. Tekninen kehitys tapahtui Lounaispaikassa ja siihen oli palkattuna ohjelmistosuunnittelija Heikki Juva tammikuun 2014 loppuun asti. Työn ohjauksesta vastasi projektisuunnittelija Ilona Malo. Hankeverkon kehittämistä jatketaan keväällä 2014, sillä hankkeelle haettiin jatkoa. 5. Ympäristö NYT -verkkopalvelun ylläpito. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima verkkopalvelu otettiin käyttöön syksyllä Lounaispaikka vastaa palvelun ylläpidosta, ja palveluun tuodaan tarpeen vaatiessa muiden aluetietopalvelun osakokonaisuuksien käytössä olevia toiminnallisuuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus maksaa ylläpidosta Lounaispaikalle kuukausimaksua, jonka lisäksi mahdollisia aineistolisäyksiä ja teknistä kehitystyötä tehdään tuntilaskutteisena työnä. TOTEUMA: Loppuvuodesta toteutettiin Ympäristö Nyt-sivuston arviointikierroksen edellyttämiä teknisiä kehitystöitä ja niitä jatketaan vuoden 2014 puolella. Lisäksi loppuvuodesta suunniteltiin palvelun uudistamista. 1.2 Varsinais-Suomen maakuntamuseon inventointiportaalin (MIP) kehittäminen Varsinais-Suomen maakuntamuseossa käytössä olevan rakennusperinnön tiedonhallintajärjestelmä MIP:n suhteen vuoden 2013 tärkeimmät toimenpiteet ovat - Teknisten toiminnallisuuksien viimeistely rakennusperintöön liittyvien tietokantojen osalta - Muinaisjäännöksiin liittyvien tietokantojen tuominen MIP:iin - Palvelun ylläpito Vuoden aikana kehitetään myös kestävä ratkaisu ylläpidon turvaamiseksi sekä tehdään linjaus siitä, millaisena pakettina MIP-portaalia aletaan tarjota kiinnostuneille museoille. Yhteistyön rahoitus saadaan Varsinais- Suomen maakuntamuseolta/turun kaupungilta. TOTEUMA: MIP-palvelun teknisten toiminnallisuuksien viimeistely rakennusperintöaineistojen osalta jatkui koko vuoden tiiviissä yhteistyössä maakuntamuseon kanssa. Työtä tehtiin erillisen työsuunnitelman mukaisesti. Muinaisjäännöksiin ei ehditty paneutua johtuen rakennusperintökokonaisuuden korjaustöiden laajuudesta. Vuodelle 2014 laadittiin jatkokehityssuunnitelma. Tietokannan sisältöjen siivoaminen on myös aloitettu Turun kaupungin osalta ja julkista rajapintaa testattiin loppuvuodesta. Palvelun paketoinnista on tehty alustavaa suunnitelmaa ja sitä testataan vuonna 2014 Tammisaaren museon kanssa maakunnan liiton maakuntakaava-aineistot INSPIRE-kuntoon toukokuussa 2013 Kesällä 2012 aloitettu 17 maakunnan liiton yhteistyöhanke LOUSPIRE jatkuu. Hankkeessa luodaan vahvistettujen maakuntakaavojen osalta tarvittavat paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelut sekä kuvataan aineistojen metatiedot. Katselupalvelut toteutetaan tuottamalla WMS-rajapinnat, joiden avulla maakuntakaava-aineistoja pääsee tarkastelemaan mm. Paikkatietoikkunassa. Rajapinnat mahdollistavat usean eri liiton aineistojen tarkastelun kätevästi samanaikaisesti ja kaava-aineistojen tuonnin GISohjelmistoon taustakartaksi. Lisäksi viranomaiset ja muut tahot voivat julkaista rajapinnoiksi vietyjä kaava-

5 5 aineistoja omille Internet-sivuilleen upottamissaan karttaikkunoissa. Kaava-aineistojen metatiedot puolestaan helpottavat aineistojen ja asianomaisten tahojen löytämisessä. Metatietoihinkin linkitetty aineistojen latauspalvelu on toteutettu nopealla ja yksinkertaisella ATOMsyöteratkaisulla, jonka kautta kunkin liiton maakuntakaavojen paikkatietoaineistot voi ladata omalle koneelle käytettäväksi. Projektin piiriin kuuluvista aineistoista on valmiina vuoden alussa noin kolmanneksen osalta metatiedot sekä katselu- ja latauspalvelut. Projektin on määrä valmistua mennessä. TOTEUMA: Yhteistyöhanke LOUSPIRE päättyi toukokuussa ja se saatiin toteutettua aikataulun mukaisesti. Projektisuunnittelija Faris Alsuhail oli vastuussa projektin etenemisestä ja toteutti kaikki INSPIRE-palvelut. 17 maakuntaliitosta vietiin palveluihin yhteensä 28 kaavaa. Loppuvuodesta ilmeni kuitenkin, että rajapinnat eivät olleet INSPIRE-validoinnissa menneet läpi, koska tiettyjä metatietoparametrejä puuttui rajapinnoista. Asia on ilmeisesti ongelmana monilla muillakin tiedontuottajilla, sillä validointityökalua ei ole ollut olemassa. Tästä syystä loppuvuonna tilattiin ostopalveluna karttapalveluympäristöön päivitys Mapserverin uusimpaan versioon, jonka myötä tilanne saadaan korjattua. Laskutus LOUSPIRE-projektista tehtiin projektin päättymisen jälkeen maakuntien liitoilta ja ylläpitomaksut laskutetaan teknisistä syistä johtuen vasta toukokuussa Kuntia koskevien INSPIRE-velvoitteiden toteuttaminen -pilottiprojekti käynnistyi syksyllä 2013 Kunnat ovat keskeisessä asemassa INSPIRE-direktiivin alaisuuteen kuuluvien aineistojen tuottamisessa. Kuntien osalta INSPIRE:n piiriin kuuluu kymmenkunta aineistokokonaisuutta, joiden metatiedot, käyttöehdot, katselu- ja latauspalvelut sekä seurantatiedot tulisi saada toteutettua direktiivissä määritellyillä tavoilla. Syksyllä 2012 on käyty neuvotteluita Vakka-Suomen kuntien sekä Paimion kanssa pilottihankkeesta, jossa ko. kuntien INSPIRE-velvoitteet hoidettaisiin keskitetysti kuntoon Lounaispaikassa. Kunnat ovat alustavasti lupautuneet mukaan. Työ on tarkoitus aloittaa syksyllä 2013 ja siinä hyödynnetään LOUSPIRE-projektissa kehitettyjä työtapoja ja saatuja kokemuksia. TOTEUMA: Syksyllä 2013 aloitettiin Vakka-Suomen kuntien sekä Paimion kanssa pilottihanke, jossa ko. kuntien INSPIRE-velvoitteet hoidettaisiin keskitetysti kuntoon Lounaispaikassa. Aineistoja saatiin Vehmaan, Taivassalon, Pyhärannan, Kustavin ja Laitilan osalta kootusti (yksi aineistopaketti), Paimiosta neljä aineistotasoa ja Uudenkaupungin osalta neljä aineistoa. Paimion osalta testattiin myös yhteyttä heidän palvelimelleen, mutta tämä osoittautui epävakaaksi ja sitä ei otettu käyttöön. Työ saatiin toteutettua sopimusten mukaisesti ja tiedot julkaistaan Paikkatietoikkunassa, kun kunta on allekirjoittanut MML:n kanssa verkkopalvelusopimuksen. Yhteistyöstä saatiin hyviä kokemuksia jatkoa varten ja muille kunnille laadittiin markkinointikirje INSPIRE-asioista. 1.5 MAL-aiesopimuksen mukainen palveluverkkoaineisto Lounaispaikkaan Turun kaupunkiseudun kunnat ovat allekirjoittaneet MAL-aiesopimuksen Tarkoituksena on tukea suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Yhtenä sopimuksen toimenpiteenä ---kunnat sitoutuvat palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavutettavuuden edistämiseen seudullisesti rakennemallin tavoitteiden mukaisesti. Kunnat laativat yhteistyössä paikkatietoon perustuvan palveluverkon nykytilanteen tarkastelun sekä sopivat järjestelmän ylläpidosta mm. maankäytön ja palveluverkon suunnittelun taustatiedoksi. Palveluverkkoaineisto sijoitetaan Lounaispaikan karttapalveluun. Osana toimenpiteen toteuttamista kehitetään vuoden 2013 aikana Lounaispaikan karttapalveluun hajautetun ylläpidon työkalu, jolla kunnat voivat itse päivittää ja ylläpitää omaa palveluaineistoaan. Työtä varten haetaan erillistä hankerahoitusta. TOTEUMA: Palveluverkkoaineisto tuotettiin Lounaispaikan karttapalveluun ja aineistosta on toteutettu avoin rajapinta sekä se on mahdollista ladata omaan käyttöön avoimesti. Työn teki kaavasuunnittelija Lasse Nurmi. Työ tehdään pääosin käsityönä ja jatkon kannalta automatisointia tulee harkita.

6 6 2. Lounaispaikasta tulee julkishallinnon avoimen datan kehittämisympäristö Lounais- Suomessa Julkishallinnon datan avaaminen on kansainvälinen ilmiö, joka on muutamassa vuodessa rantautunut myös Suomeen. Datan avaaminen tehostaa yhteiskuntaan liittyvän tiedon jakelua ja helpottaa tiedon pohjalta syntyvien sovellusten ja innovaatioiden kehittämistä. Valtionhallinnossa ja pääkaupunkiseudulla on jo käynnissä laajamittainen julkishallinnon datan avaamisprosessi, ja Tampereen seudulla vastaava työ on käynnistymässä tänä keväänä. Lounaispaikka ottaa aktiivisen roolin julkishallinnon datan avaamisessa Lounais-Suomessa käynnistämällä kevään 2013 aikana hankesuunnittelutyön ja kiinnostuneiden organisaatioiden kartoittamisen. Datan avaaminen tarjoaa Lounaispaikalle uudenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa alueellisena tiedonvälittäjänä sekä edistää viranomaisten ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta. Parhaimmillaan vilkas avoimen datan hyödyntäminen toimii myös alueemme kilpailuvalttina ja imagollisena vahvuutena. Avoimeen dataan pohjautuvien uusien liikeideoiden sekä sovellusten myötä tarjoutuu mahdollisuuksia laajentaa Lounaispaikan toimijaverkostoa myös yrityselämän puolelle. TOIMENPITEET 2.1 Käynnistetään julkishallinnon datan avaaminen Lounais-Suomessa Lounaispaikka käynnistää kevään aikana prosessin alueemme datavarantojen avaamiseksi yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan asiasta kiinnostuneet toimijat ja jo tehdyt suunnitelmat datan avaamiseksi eri organisaatioissa sekä mietitään, millaisella joukolla, aikataululla, tietojärjestelmällä ja rahoituksella työtä aletaan viedä eteenpäin. Kevään aikana järjestetään code camp, johon kutsutaan aktiivisia IT-harrastajia koodaamaan Turun kaupungin, Varsinais-Suomen liiton ja Turun yliopiston tarjoamien aineistojen pohjalta uusia sovelluksia. Tilaisuudessa kehitettyjä sovelluksia hyödynnetään datan avaamisen markkinoinnissa sekä esitellessä projektin hyötyjä päättäville tahoille. Datan avaaminen käynnistetään täysimittaisesti syksyllä 2013 järjestettävällä kick off -seminaarilla, jonka jälkeen dataa aletaan avata laajemminkin eri toimijoiden hyödynnettäväksi. Datan avaaminen ei koske vain paikkatietoa, vaan prosessi koskee monipuolisesti julkishallinnossa tuotettuja erilaisia tietovarantoja kuten tilastotietoa, kokousmuistioita ja esimerkiksi museoiden kuva-arkistoja. On tärkeää tehdä myös asennekasvatusta ja näkyvää viestintää asian suhteen ja tuoda datan avaamisen hyötyjä aktiivisesti esille niin julkisella sektorilla, yrityksissä kuin kansalaisten näkökulmasta. TOTEUMA: Lounaispaikka otti erittäin aktiivisen roolin julkishallinnon datan avaamisessa Lounais-Suomessa käynnistämällä kevään 2013 aikana hankesuunnittelutyön ja kiinnostuneiden organisaatioiden kartoittamisen. Yhteistyössä Valtionvarainministeriö ja Open Knowledge Foundation Finlandin kanssa järjestettiin Turun alueella useita tapahtumia / seminaareja avoimeen tietoon liittyen. Lounaispaikka oli järjestämässä myös Boost Open Data Hackathon tilaisuuden , jonka aikana tuotettiin kahdeksan kilpailutyötä, jotka on nähtävillä Paikkatietokeskuksen sivuilla. Lisäksi tapahtumasta saatiin paljon hyvää kokemusta aineistojen laadusta ja todettiin, että datan avaaminen on erittäin odotettu prosessi. Yhteistyö IT-osaajien ja muiden datan hyödyntäjien kanssa on erittäin kannattavaa. Joulukuussa Lounaispaikka julistautui alueemme avoimen datan jakelijaksi ja opendata.lounaispaikka.fi sivusto avattiin. Palvelulle on ollut selkeä tarve, mutta sen kehittäminen on vasta alkamassa.

7 7 3. Lounaispaikan näkyvyyttä ja toiminnan luotettavuutta vahvistetaan Lounaispaikka on viime vuosina laajentanut toimintaansa uusille tiedonvälityksen osa-alueille ja lähtenyt kehittämään erilaisia alueellisen tiedonjakamisen verkkopalveluita. Lounaispaikkaa velvoittavien sitoumusten määrä on täten kasvanut, kun yhteistyökumppanien kannalta paikoin hyvinkin kriittisten verkkopalveluiden toimivuus ja ylläpito on vastuullamme. Näiden palveluiden toimintavarmuus tulee taata kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. Tämä vahvistaa Lounaispaikan imagoa luotettavana toimijana. Toimintavarmuuteen liittyy yhtäältä riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen että toisaalta toiminnan jatkuvuuden vahvistaminen monipuolisen palvelutarjonnan ja eri toimintamuotojen avulla. Keskeistä on myös Lounaispaikan brändin selkeyttäminen ja kokonaisvaltainen, yhtenäinen ote markkinointiin. 3.1 Lounaispaikan oman toimintakonseptin paketointi Valmius asemoitua suhteessa paikkatietoalalla tapahtuviin muutoksiin on haasteellista niin kauan kuin oma käsityksemme Lounaispaikan roolista on epäselvä. Tärkeätä on tässä suunnitelmassa mainittujen tavoitteiden avulla saada Lounaispaikan oma konsepti eheäksi ja johdonmukaiseksi millainen organisaatio Lounaispaikka on, mitä palveluita tarjoamme, kenelle, miksi, mitä kanavia hyödyntäen ja millä kustannuksilla. Sitä kautta pystytään asemoitumaan nopeasti myös toimintaympäristön muutoksiin ja näkemään muutosten tarjoamat mahdollisuudet oman toiminnan kehittämisessä. TOTEUMA: Asiaa jatketaan aluetietopalvelun suunnittelun myötä. Erilaisten työpajojen kautta sidosryhmien, ohjausryhmän ja Varsinais-Suomen liiton henkilökunnan näkemyksiä on kartoitettu. 3.2 Laaditaan suunnitelma ylläpitopalveluiden turvaamiseksi Vakituisten ylläpitopalveluiden turvaamiseksi laaditaan suunnitelma, joka sisältää - luettelon ylläpidettävistä palveluista - arvion vaadittavasta työmäärästä - vertailuhinnat yksityiseltä sektorilta - muutaman vaihtoehtoisen toteutusehdotuksen ylläpitopalveluiden turvaamiseksi TOTEUMA: Erillistä ylläpitosuunnitelma ei toteutettu. Vakituisten ylläpitopalveluiden turvaamiseksi päätettiin palkata yhteinen IT-henkilö Central Baltic-ohjelman kanssa vuonna Ylläpito vuonna 2013 toteutettiin kolmen koodarin ja ostopalveluiden turvin. Riskit palveluiden ylläpidossa ovat tiedossa, mutta tätä pitäisi vielä täsmentää ohjausryhmälle. 3.3 Laaditaan Lounaispaikalle markkinointi- ja viestintäsuunnitelma Lounaispaikalle on laadittu vuonna 2007 markkinointisuunnitelma (Meri Malmari). Tämän jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon muutoksia sekä Lounaispaikan toiminnassa että paikkatietoalalla yleisesti. Menneinä vuosina on lisäksi tehty joitakin yleispiirteisempiä markkinointisuunnitelmia, mutta niiden viimeistely ja suunnitelman toteuttaminen ovat jääneet kesken. Selkeä viesti markkinoinnissa, eri asiakasryhmien huomiointi ja yhtenäinen, ammattimainen ote viestintään vahvistavat osaltaan Lounaispaikan uskottavuutta. Tämän vuoksi Lounaispaikalle laaditaan uusi markkinointija viestintäsuunnitelma, jossa selkeytetään yksityiskohtaisesti näkemykset Lounaispaikan brändistä ja markkinoinnista. Työssä hyödynnetään Åbo Akademin Kundrelationer-kurssin yhteydessä kerättyä tietoa sekä esimerkiksi Monica Nyholmin asiantuntemusta. Lounaispaikka tiedottaa toiminnastaan ja ajankohtaisista tapahtumista internet-sivujen (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) sekä Facebookin kautta. Myös uutiskirjeen julkaisemista jatketaan ja

8 8 pohditaan, olisiko viestinnän tehostamiseksi otettava uusia kanavia käyttöön (esim. Twitter). Näkyvyyttä pyritään ylläpitämään myös alan julkaisuissa kuten Positiossa. Medianäkyvyyden lisäämiseksi Lounaispaikan tapahtumista, aineistoista ja hankeyhteistyön tuloksista tiedotetaan tarvittaessa alueellisille tiedotusvälineille. Tiedotusvälineille suuntautuvan viestinnän avulla tehdään työtä paikkatietoalan tunnettuuden ja alueellisen tiedonvälityksen edistämiseksi. TOTEUMA: Lounaispaikka tiedotti toiminnastaan ja ajankohtaisista tapahtumista internet-sivujen (http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) sekä Facebookin ja Twitterin kautta. Uutiskirjeitä julkaistiin kolme ja muuten viestittiin Uutiskirjelistalle ajankohtaisista asioista. Kundrelationer-kurssi oli hyvä kokemus ja sieltä saatiin ideoita Lounaispaikan toimintamallista ja markkinoinnista, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Paikkatietopäivää ei vuonna 2013 järjestetty ja se siirrettiin alkuvuoteen Hyödynnetään kehittämisryhmätyöskentelyä Lounaispaikan toiminnan suunnittelussa ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa Ohjausryhmän ja kehittämisryhmän välistä työnjakoa selkeytetään siten, että Lounaispaikan toimintaan liittyvä kehittämisideointi, markkinoinnin suunnittelu, hankeideointi ja aineistosuunnittelu jne. tapahtuu kehittämisryhmissä. Ohjausryhmä ohjaa koko Lounaispaikan toiminnan osana myös kehittämisryhmän työtä sekä tekee Lounaispaikan toimintaa koskevat päätökset. Kehittämisryhmään kutsutaan ohjausryhmän lisäksi muita Lounaispaikan sidosryhmien edustajia sekä asiantuntijoita kokouksen sisällöstä riippuen. Alkuvuonna kehittämisryhmä kokoontuu suunnittelemaan alueemme julkishallinnon datan avaamista. Vuoden aikana tarvetta on lisäksi esimerkiksi alueen matkailuun liittyvän paikkatietopalvelun suunnittelulle ja tästä teemasta kiinnostuneiden tahojen verkostoitumiselle. TOTEUMA: Alkuvuodesta kehittämisryhmä järjestettiin avoimen datan asioissa. Vuosi oli kuitenkin erittäin täynnä tapahtumia ja suunnittelua, että kehittämisryhmätyöskentely on jäänyt vähemmälle. 3.5 Jatketaan yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden, Pro GIS ry:n ja GI Nordenin kanssa sekä järjestetään Paikkatietokerhon tapaamisia Lounaispaikka on mukana ProGIS ry:n toiminnassa ja sitä kautta pohjoismaisten paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation GI Nordenin toiminnassa. Lounaispaikka on edustettuna myös maaliskuussa EUROGI:n ImaGIne-konferenssissa Dublinissa. GI Norden Workshop oli määrä tänä vuonna järjestää Norjassa, mutta tapahtuma on peruttu. Lounaispaikka pitää yllä tiivistä vuorovaikutusta myös alueen korkeakoulujen kanssa. Lounaispaikan toimintaa esitellään korkeakoulujen kurssien yhteydessä ja kesällä Lounaispaikkaan otetaan jälleen korkeakouluharjoittelija. Alkuvuonna Lounaispaikan toiminta on yhtenä teemana Åbo Akademin Kundrelationer-kurssilla. Kurssilaiset saavat kurssin alussa perustiedot Lounaispaikan toiminnasta, jonka jälkeen he saavat tehtäväkseen pohtia Lounaispaikkaa julkisen sektorin palveluiden tarjoajana sekä tarkastella Lounaispaikan toimintaa myös asiakasnäkökulmasta. Paikkatietokerhon kokoontuminen järjestetään vuoden aikana 1 2 kertaa. TOTEUMA: ProGIS ry:n toiminnassa olivat mukana Lounaispaikka verkostosta Juha Riihelä (TY), Faris Alsuhail (Lounaispaikka) ja Katariina Hilke (Turun kaupunki). Faris Alsuhail edusti myös GI Norden verkostossa ja EUROGI:ssa Lounaispaikkaa, ProGIS ry:tä ja Suomea. GI Nordenin toimintamuotoa uudistettiin vuoden 2013 aikana ja GI Norden ei jatkossa enää ole yhdistys vaan yhteistyöverkosto. Korkeakouluyhteistyötä edistettiin mm. palkkaamalla korkeakouluharjoittelija Olli Jakobsson paikkatietoaineistotöihin ja osallistuttiin Kundrelationer-kurssille. Paikkatietokerhon kokoontumisia ei järjestetty.

9 9 4. Lounaispaikka on aktiivisesti mukana paikkatietoalan valtakunnallisten rakenteiden muodostamisessa Paikkatietoalan valtakunnallisiin rakenteisiin liittyen tullaan vuoden 2013 aikana tekemään merkittäviä päätöksiä. Tärkein niistä liittyy valtionhallinnon paikkatietotoimintojen uudistamiseen ja mahdollisesti perustettavan kansallisen paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sijoittamiseen. Lounaispaikka ottaa rakentavan ja innostavan asenteen näihin keskusteluihin ja valmistautuu asemoimaan itsensä suhteessa nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Lounaispaikan vahva osaaminen paikkatiedon sekä alueellisen tiedonvälityksen saralla on eduksi myös tuotaessa Lounais-Suomea esille innovatiivisena paikkatietoalan osaamiskeskittymänä. Lounaispaikka on entuudestaankin mukana valtakunnallisen tason paikkatietoyhteistyössä: Lounaispaikka tarjoaa maakunnan liitoille ja kunnille palveluita INSPIRE-direktiivin velvoitteiden toteuttamiseksi, ja Lounaispaikka on mukana sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisohjelman (SADe) elinympäristön tietopalveluiden kehittämisessä. TOIMENPITEET 4.1 Osallistuminen alan seminaareihin ja työryhmiin sekä yleiseen keskusteluun Lounaispaikan henkilökunta ja ohjausryhmä osallistuu tiiviisti seminaareihin, uuden hankeyhteistyön käynnistämiseen, työryhmien työskentelyyn sekä alan rakenteiden ympärillä käytävään keskusteluun. Lounaispaikassa luotuja hyviä käytänteitä ja alueellisen yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia tuodaan näissä yhteyksissä esille aktiivisella otteella. TOTEUMA: Toteutunut hyvin. Liitteessä 2. tapahtumat, joissa Lounaispaikka-verkosto on ollut mukana. 4.3 Lounaispaikka on mukana toteuttamassa SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalveluita Lounaispaikka jatkaa vuonna 2012 alkanutta yhteistyötä SADe-ohjelman Elinympäristön tietopalveluiden kehittämisessä. SADe-yhteistyön myötä Lounaispaikka vahvistaa alueellisten ja valtakunnallisten tietorakenteiden vuoropuhelua. Vuoden 2013 aikana Lounaispaikka osallistuu Harava-kyselypalvelun testauksiin ja tuottaa kyselysisältöä maakuntakaavoitukseen liittyvien kyselysarjojen aihioiksi. Lounaispaikka on mukana myös Liiteri-tietopalvelun sisällön toteutustyössä asiantuntijatahona. Keväällä 2013 Lounaispaikka saa käyttöönsä Harava-kyselypalvelun, jonka avulla on tarkoitus toteuttaa kolme testikyselyä vuoteen 2014 mennessä. Kyselyiden sisällöstä sovitaan kevään ja syksyn aikana ja kyselyiden toteuttamisen aikana ilmenneet muutostarpeet ja ongelmat raportoidaan eteenpäin palvelun kehittäjille. TOTEUMA: Harava- ja Liiteri-palveluiden kehittämiseen on osallistuttu kommentoimalla palveluiden toteutusta ja suunnittelua. Harava-palvelun avulla toteutettiin kaupan-alaan liittyvä asiointitottumus-kysely kesällä Kyselyn tuotti Meri Malmari Turun kauppakorkeakoulusta: Harava-palvelun käytössä tapahtui tietohallintahäiriö kyselyiden teon aikana ja se on tuottanut haasteita palvelun käytettävyydessä. Raportit SADe-ohjelmaan liittyen on välitetty SYKE:lle määräajassa.

10 10 5. Talous Lounaispaikka sai vuonna 2013 tuloja 1. perusrahoituksesta hankeyhteistyöstä a. LOUSPIRE: b. Aluetietopalvelun osahankeista ei tullut tuloja c. KuntaINSPIRE: ylläpitopalveluista a. MIP:1200, alennusta annettu, sillä ylläpitoa ollut vain 40-50% ajasta b. Ympäristö NYT: 3600 c. Hankeverkko: 0, ei ylläpitomaksuja vuonna 2013 d. sekä maakunnan liittojen kaavarajapintojen ylläpito 0, laskutetaan teknisistä syistä vasta toukokuussa tuntityönä tarjottavista ostopalveluista a. Varsinais-Suomen ELY-keskus (tulvatuotehankkeen asiakirjojen kommentointi), asiantuntijatyöstä a. MIP työt vähennetty palkoista ja lisätty MIP-kuluihin b. SADe raportointi 7968 Lounaispaikan menot vuonna 2013 koostuivat 1. palkkakustannuksista koordinaattori 12 kk+1,5 kk äitiyslomakorvauksia projektisuunnittelija LOUSPIRE 7 kk projektisuunnittelija Kuntien INSPIRE 3 kk korkeakouluharjoittelija 3 kk palkkavaraus 4 kk projektisuunnittelijalle n. 1 kk ohjelmistosuunnittelijoiden palkkaa 2. ostopalveluista (toimistokustannukset, matkakulut sekä konsultointipalveluiden ostosta Imaginer Oy:ltä) 3. tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta (toimistokustannukset, kalusto, MML:n aineistorajapintojen käyttö laskutettiin vasta 2014 puolella) 4. vuokrista (Varsinais-Suomen liiton tilavuokrat, seminaarien ja messujen tilavuokrat) 5. muista toimintakuluista (Paikkatietomarkkinoiden ja Hackathonin järjestelyt, Paikkatietopäivää ei järjestetty.) 6. Lisäksi Nannut-hankkeen alijäämät jäivät Lounaispaikan kustannuksiksi (tilintarkastusta ei hyväksytty maksatuksessa, koska se oli merkattu tilille hankkeen päättymisen jälkeen) Vuonna 2013 toteuma oli ylijäämäinen 5662 ja lisäksi rajapintojen ylläpidosta on jäänyt laskuttamatta. Ylijäämäisyys johtui siitä, että 4 kk projektisuunnittelijaa ei palkattu. Lisäksi on hyvä huomioida, että vuonna 2013 perusbudjetin henkilöstökulut (pelkästään koordinaattori+korkeakouluharjoittelijat) olivat yhteensä n Lisäksi muita henkilöstökuluja oli n Laskennallisesti on arvioitu, että muut kulut olisivat tämän päälle n. 30 %. Kokonaisbudjetissa palkan päälle tulevat kulut olivat kuitenkin n. 40 % johtuen ostopalveluiden käytöstä. Lounaispaikan yhteyteen oli vuonna 2013 palkattuna myös projektihenkilöstöä, joilla oli omat kustannuspaikkansa ja tulonsa: 1. MIP-yhteistyön projektityöntekijä. Yhteistyöstä laskutettiin Varsinais-Suomen maakuntamuseota. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa eikä se liity Lounaispaikan omaan kirjanpitoon muutoin kuin että koordinaattori teki vuonna ,89 edestä ohjaustyötä MIP-projektiin liittyen. 2. Horisontti-palvelualustan projektisuunnittelija. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa ja oma projektikoordinaattori Varsinais-Suomen liitossa, joka vastaa pääasiassa hankkeen talousasioista. 3. Hankeverkon projektityöntekijä. Hankkeella on erillinen kirjanpitonsa ja oma projektisuunnittelija

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI Lounaispaikan perustoiminta vakinaiseksi Vuodesta 2012 alkaen Lounaispaikan toiminta muuttui hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013 Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta Faris Alsuhail 15.10.2013 Lounaispaikka? (paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Kokoaa yhteen lounaisen Suomen

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -n käyttöön ALUEELLISEN TIEDON HAASTEET Kuka hallinnoi Mistä löytää Palveluja runsaasti, toimijoita vielä enemmän Tietoa runsaasti, yhteistä paikkaa tiedon hakuun ei olemassa

Lisätiedot

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa - ehdotus Aluetietopalvelun ylläpidon järjestämisestä ja rahoituksesta Sanna Jokela, Lounaispaikka Aluetietopalvelun konsepti Aluetietopalvelusta

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja hankkeesta 2.

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisenpaikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 13.6.2013 Paikkatietostrategian päivityksen pohjatyöt Avoin sähköinen kysely helmi-maaliskuu, 58 vastausta Toimintaympäristön muutosanalyysi

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Projektin suunnittelun aloitus Kesällä 2017 toteutetussa sivistystoimialan ja hyvinvointipalvelujen digitalisaatioselvityksessä nousi

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

HARAVA-PALVELU AVOIMEN LÄHDEKOODIN TEKNOLOGIOILLA ALPO-seminaari 2013

HARAVA-PALVELU AVOIMEN LÄHDEKOODIN TEKNOLOGIOILLA ALPO-seminaari 2013 HARAVA-PALVELU AVOIMEN LÄHDEKOODIN TEKNOLOGIOILLA ALPO-seminaari 2013 Kaarina Vartiainen, SYKE SADE SADE - HARAVA Ympäristöministeriön tilaama palvelu, osana SADe- hanketta (Sähköisen asioinnin ja demokratian

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen Inspire-sihteeristö 1 (6) Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013 Tämä Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013-2014 on hyväksytty verkoston vuosikokouksessa 12.6.2013. Aiemmin 1.6.2009 perustettu

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa. Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin

Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa. Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin Ville Roslakka 21.1.2014 Varsinais-Suomen rahoitusviranomaisten

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 Paikkatietoalustat ja -portaalit Varmistavat laadun ja poistavat päällekkäisen datan Helpottavat

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä. Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari Finlandia-talo

Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä. Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari Finlandia-talo Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari 22.3.2017 Finlandia-talo Avoimen lähdekoodin ohjelmisto paikkatiedon esittämiseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Avoin kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Työryhmät (kuntien edustajat, kehittämispäällikkö sihteeri) Seutuorganisaatiolla alkanut paikkatietotuotanto vuonna 2013 (rakennesuunnitelma-aineisto

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa Rajapinnat tehokäyttöön 7.3.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut suoraan organisaation omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS Aika: 18.5.2011 klo 13-15.15 Paikka: MML Pasila (Opastinsilta 12, Helsinki), kokoushuone Kotipalsta 5. krs. Läsnä: Jaana Mäkelä (pj) Kylli EK

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi Sote-tietopohja-hankkeen työpajat 14.6.2017 26.10.2015 1 Kevään workshopit Sote-tietopohjan läpileikkaavia teemoja ja keskeisiä sisältöjä työstetään yhteisillä työpajoilla,

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto Asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteiden parissa tehtyä viime kokouksen jälkeen, tietotäydennyskysymykset,

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Teemat vuonna 2010 Millaisena metropolialue näyttäytyy kansainvälisten opiskelijoiden ja huippujen silmin? Vastaako metropolialueen

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguiden.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) www.ilmasto-opas.fi fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden portaalit TerveSuomi.fi & JT-portaali

Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden portaalit TerveSuomi.fi & JT-portaali Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden portaalit TerveSuomi.fi & JT-portaali Teknillinen korkeakoulu Tyri-työpaja 6.3.2009 klo 9 12 JTP-hankkeen koordinaattori Tekry Tuula 1 Järjestöjen terveysportaali -hanke

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Sanna Tikander 1.3.2011 1 VELHO Vesien- ja luonnonhoidon

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 28.10.2010 1 Haasteita Uudellamaalla Uudellamaalla on paljon ympäristövastuullisuutta lisääviä toimijoita paikallisella alueellisella valtakunnallisella

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014

Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014 Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014 Slidet: Faris Alsuhail Lounaispaikka 27.11.2013 Mistä on kyse? Ajetaan ajatusta datan avaamisesta Törmäytetään turkulainen paikkatieto- ja ITosaaminen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE / Geoinformatiikka LifeData-seminaari 31.1.2012 Miksi uusi metatietopalvelu SYKEn paikkatietoaineistot ahkerassa

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä 11.11.2016 / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto 1. Lainsäädäntö 2. Kahdeksan maakuntaa kolme suunnitelmaa 3. Organisoituminen

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot