VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) klo 14.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) klo Jakelu/Paikalla (X): Outi Engström, Lounais-Suomen ympäristökeskus Sanna Jokela, Lounaispaikka X Daniela Hellgren, Novia X Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu Katariina Hilke, Turun kaupunki X Risto Kalliola, Turun yliopisto X Anna-Maija Kohijoki, Turun kauppakorkeakoulu X Annukka Koivukari, Lounais-Suomen ympäristökeskus X Niina Käyhkö, Turun yliopisto Heli Marjanen, Turun kauppakorkeakoulu Olli Mertanen, Turun ammattikorkeakoulu Jukka Moilanen, Satakuntaliitto Mikael von Numers, Åbo Akademi Romi Rancken, Novia Markku Roto, Varsinais-Suomen liitto Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto X Teemu Salonen, Satakuntaliitto X MUISTIO 1. Kokous avattiin klo Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio (Kalliola paikalle 14.10) ja se hyväksyttiin 3. Jokela esitteli Lounaispaikan ajankohtaiskatsauksen a. Aineistot ja palvelut i. Satakunnan aineistoja päivitetty Lounaispaikan karttapalveluun: kuntarajat, taustakartat (suomenkielisiin palveluihin) ja SYKE:n OIVA:sta löytyvät ympäristönsuojeluaineistot on päivitetty ja kattavat koko toiminta-alueen. Loput päivitykset ja Satakuntaan liittyvät aineistot viedään suoraan uuteen palveluun. ii. Kaavoitusaineistoja on digitoitu kesällä harjoittelijoiden toimesta (Kiikala, Västanfjärd, Rymättylä, Lemu) ja ne viedään piakkoin karttapalveluun. iii. Turun Maakuntamuseon maisemahistoria-aineisto on päivitetty (Uudenkaupungin uudet aineistot). iv. Kokemäenjoen käyttötietohanke kerää Satakunnasta palveluaineistoja ja he tekevät nettisivuja, joissa sisältötietoa enemmän alueen toiminnasta. Hankkeen projektisuunnittelija Ilkka Jussila on lähettänyt alueen toimijoille listauksen halutuista tiedoista ja kerää nyt niitä yhteen (venesatamat, venerampit, uimarannat, majoitus/taukopaikat, lintutornit, tapahtumapaikat). Aineistot talletetaan Lounaispaikkaan myöhemmin syksyllä.

2 v. Väestön muuttoliike yms. tilastollisia karttoja tehdään syksyn mittaan. Ajatuksena on, että Lounaispaikan palveluista löytyisi ajantasaista tietoa kunnista. Syksyllä valikoidaan ne tilastot, joista muodostetaan vuosittain päivitettäviä aineistoja. vi. Uuteen palveluun vietävät aineistot (157 aineistokokonaisuutta) on listattu JHS158:n teemoittelun mukaisesti. Nyt aineistoille pohditaan soveltuvaa luokittelua karttapalvelukäyttöön (ns. intuitiivista teemoittelua). Tämän teemoittelun toimivuudesta tehdään syyskuussa kysely aineistontoimittajille. vii. Lounaispaikan nettisivuille päivitetään syksyn aikana linkkilista erilaisista paikkatietopalveluista, niin alueellisista kansallisista kuin kansainvälisistäkin. viii. Syksyn aikana pohditaan myös historiallisen aineiston koostaminen koko Lounaispaikan alueelta. Saarento ehdotti, että työn voisi tuottaa Jyrki Lehtinen, joka on tarjonnut osaamistaan vanhojen karttojen digitoinnissa Lounaispaikalle jo aiemmin. Tätä ennen selvitetään kuitenkin jo olemassa olevien aineistojen saatavuus. ix. Uuden portaalin vuoksi Lounaispaikan aineistosopimuksiin tulee muutoksia ja niitä pitää päivittää syksyn aikana. b. Hankkeet i. PaikkaOppi hanke sai OPH:n valtionavustusta vuodeksi 2010 yhteensä Hanketta pyritään saamaan OPH:n alaisuuteen. Hankkeen vakiinnuttamissuunnitelmaa käsitellään parasta aikaa OPH:n sisällä. Kalliola toivoi että PaikkaOpin saamaa medianäkyvyyttä voitaisiin käyttää Lounaispaikan hyväksi ja että PaikkaOppiin listättäisiin Lounaispaikkaa mainostavia osuuksia/tehtäviä. ii. LP2 -hanke sai kesäkuussa maakunnan kehittämisrahaa hankkeen loppuun saattamista varten. Lokakuussa palvelun beta-versio saadaan testaukseen ja marraskuussa 1. versio julkaistaan Paikkatietomarkkinoilla. Nyt testataan rajapinta-aineistoja ja käyttäjänhallinta alkaa olla kunnossa. Seuraavaksi aloitetaan aineistojen vienti palveluun. Oltiin myös sitä mieltä, että YKE-työkalun kehittäjä Turun AMK:n opiskelija Tomi Heinonen voisi tulla viimeistelemään työkalun V-S liittoon, jotta hän saisi tarpeeksi ohjausta asiassa. TSE:n tuottaman käyttäjähaastattelun tuloksia analysoidaan parhaillaan ja niistä lisää seuraavassa kokouksessa. iii. Nannut - Nature and Nurture of th Northern Baltic Sea: Hanketta koordinoi Yrkeshögskolan Novia. Hanke on saanut Central Baltic INTERREG IV A ohjelmarahoitusta ajalle Hankkeessa pyritään

3 tunnistamaan matalien rannikkoaluiden vedenalaisen luonnon erikoispiirteitä sekä suojelemaan niitä testaamalla ja kehittämällä välineitä kestävälle suunnittelulle. Hankkeessa on useita partnereita. Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikan tehtävänä on mm. opastaa viranomaisia saatavilla olevien paikkatietojen käytössä ja kehittää välineitä mereisen tiedon esittämiseen Lounaispaikan karttapalvelussa. Nannut:ssa V-S liiton omarahoitusta on kolmelle vuodelle yhteensä 3813 ja näillä näkymin suurin osa työstä Lounaispaikassa olisi vuonna iv. VELMU -yhteistyö Selkämerellä: Hanketta koordinoi Lounais-Suomen ympäristökeskus. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa Satakunnan merialueilta vedenalaista tietoa. Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka on mukana hankkeessa tuotettujen aineistojen säilytyspaikkana sekä antaa käytössään olevaa aineistoa hankkeen tarpeisiin. Mukana ovat myös Turun yliopiston merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskus sekä evoluutibiologian sovelluskeskus. Hanke on saanut EAKR -rahoitusta. Hanke alkaa ja päättyy Lounaispaikka ei tarvitse omarahoitusosuutta; hankkeelle on saatu 95,4% rahoituksesta ja loput tulee Posiva Oy:ltä. Lounaispaikalle töitä riittää ehkä muutamaksi kuukaudeksi vuonna v. Kehotettiin muistuttamaan edellä mainittujen hankkei den vetäjiä siitä, että COASTRA-hankkeessa tehtiin paljon vastaavaa työtä ja sitä tietoa kannattaisi käyttää hyväksi. Lisäksi nähtiin hyvänä, että Lounaispaikkaa käytetään tällä tavoin ammattilaisten työkaluna. vi. Paikkatietolainaamon ja Lounaispaikan yhteistyötoiminta 1. Paikkatiedot hyötykäyttöön kurssi alkaa Kolmipäiväisellä kurssilla tutustutaan eri paikkatietoja tarjoaviin tahoihin ja toimijoihin ja käydään kevyesti läpi aineistojen käsittelymahdollisuuksia. Kurssi oli kysytty, joten jos hyvä konsepti löytyy, voidaan vastaava järjestää myöhemminkin. 2. Yhteinen kysely tehdään paikkatietoja tuottaville tahoille syksyn aikana. Kyselyssä pyritään saamaan tietoa aineistojen päivitystarpeista, uusista aineistoista ja Satakunnan aineistoista. Samalla informoidaan Lounaispaikan palveluiden uudistamisesta. 4. Lounaispaikan uusi projektityöntekijä: a. Joensuun yliopiston maantieteen laitokselta valmistunut FM Arto Majoinen ( ) palkattiin kesäkuun alusta ( ) Lounaispaikan tiimiin. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm.

4 i. Aineistojen keruu ja päivitys sekä vienti uuteen palveluun ii. Uuden karttapalvelun aineistojen teemoittelu iii. Aineistokyselyn teko iv. Hanketoiminnan kehittäminen b. Majoinen on tähän mennessä osoittautunut innokkaaksi ja tehokkaaksi työntekijäksi. Hänen työtehtävikseen pohdittiin myös kuntien suuntaan tehtävän markkinoinnin suunnittelua (Lounaispaikka statuksen myymistä). 5. Partnereiden kuulumisia a. Annukka Koivukari on palannut takaisin hommiin ja ELY-asiat aiheuttavat LOS:ssa paljon pohdintaa. Lounaispaikan jatkosopimusasia pitää tämän vuoksi ottaa syys-lokakuussa asialistalle. Koivukari lupasi lähettää listan henkilöistä ja suunnitteluryhmien teemoista, jotta Jokela voi olla näihin suoraan yhteydessä ja markkinoida Lounaispaikkaa. b. Saarento muistutti siitä, että ELY:ssä ei ole maakuntien liittoja mukana ja että liitot muodostavat yhteistoiminta-alueita, joista V-S liitolle tärkeimmät ovat Uusimaa ja Satakunta. Satakunnalla puolestaan V-S, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa ovat yhteistyön suuntia. c. Satakunnan maakuntakaava oli Kommentaattorissa kesäkuussa ja huimat 1 kommenttia tuli tätä kautta (tosin erittäin aiheellinen). Kaava on edelleen selattavissa Lounaispaikan karttapalvelun Kommentaattorin Valmisteilla olevat kaavat -osiossa. Salonen antoi palautetta palvelun toimivuudesta: karttanäkymää pitäisi laajentaa, kartta-tasojen navigointi hankalaa ja kyselyjen teko vaikeaa. Jokela lupasi lähettää Kommentaattorin kävijälogin kesäkuulta Saloselle tiedoksi. Muutenkin Satakuntaliitto on nähnyt Lounaispaikka yhteistyön tärkeimpänä tekijänä karttapalvelun käyttömahdollisuuden. d. Turun kaupungille puolestaan tärkeänä hyötynä nähdään kodittomien aineistojen sijoittaminen Lounaispaikkaan. Hilke kertoi, että mm. liikuntapaikkojen suunnittelussa, joita Kristina Karppi nykyään hoitaa, voitaisiin hyödyntää Lounaispaikkaa paremmin. e. Hellgren jää äitiyslomalle marraskuussa ja myös karttapalveluista vastannut Martin Wikström on vaihtamassa työpaikkaa. Novian keväällä järjestettävään Tammisaaren paikkatietomarkkina-tapahtumaan (GIS mässa) hankitaan mahdollisesti uusi suunnittelija, joka voisi toimia Hellgrenin sijaisena myös Lounaispaikan ohjausryhmässä. Markkinoilla tarkoituksena on saada paikalliset yritykset ja muut toimijat kiinnostumaan paikkatiedosta. Nähtiin, että idea on niin hyvä, että vastaava voitaisiin järjestää myös muualla lounaisen Suomen alueella Lounaispaikan toimesta. f. Kohijoki kertoi, että TSE:llä on meneillään Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta projekti ja sen osana tuotetaan kyselyistä paikkatietoaineistoja, jotka voisi lisätä tulevaisuudessa Lounaispaikkaan. Kohijoki jää tämän vuoksi tutkimusvapaalle. Tähän

5 liittyen keskusteltiin yritysrekisterin tietojen lisäämisestä Lounaispaikkaan, mutta aineiston ylläpito nähtiin erittäin työlääksi. Uutis- ja tapahtuma-aineistopalvelu -idea heräsi jälleen ja päätettiin selvittää asiaa eteenpäin, jos aiheesta saisi esim. TEKEShakemuksen aikaiseksi. 6. Muut asiat a. Päätettiin perustaa 2 ryhmää: i. Aineistotyöryhmä Turun kaupungin hallintokuntien kanssa suunnittelemaan aineistojen saamista kaupungin arkistoista Lounaispaikkaan. Päätettiin, että Hilke ja Jokela aloittavat ryhmän toiminnan suunnittelun. ii. Tilastoryhmä, jossa pohdittaisiin kuntien tilastoasioiden parantamista paikkatietopuolella. Ongelmallisena on nähty kuntarajoihini perustuva luokittelu, joten Lounaispaikassa testataan pienalueiden avulla tehtävää luokittelua. Kalliolan mielestä aihe sopisi myös pro gradu-työksi /hanke-ideaksi. Keskusteltiin, että Tilastokeskukseen voitaisiin ottaa yhteyttä ja kysellä heidän kiinnostustaan siihen, että Lounaispaikka toimisi tilastoaineistojen esittelykanavana ja antaisi esimerkkejä niiden käyttömahdollisuuksista. iii. Paikkatietopäivän yhteyteen voisi järjestää myös edellisistä aiheista jonkin workshopin. b. Maanmittauslaitoksen kansallisen paikkatietoportaalin pilotti Paikkatietoikkuna on avattu osoitteessa Palvelun suunnittelijat tarvitsevat palautetta, joten sinne kirjautumaan käyttäjäksi! c. Jokelasta tuli kesäkuussa ProGIS:n puheenjohtaja Tuuli Toivosen jäätyä äitiyslomalle. Jokela jatkaa puheenjohtajana ainakin syyskokoukseen asti. ProGIS:n tuella voidaan jatkossa järjestää myös Paikkatietokerhon tapaamisia. Rahoitusta varten tulee tehdä anomus ProGIS:n hallitukselle. Tällä tavoin ProGIS pyrkii edistämään alueellisten toimijoiden yhteistyötä. d. GI-Norden konferenssi Tukholmassa. Päätettiin, että Jokela ei tänä vuonna osallistu tapahtumaan. e. Lounaispaikan käyntikorttia on suunniteltu V-S liiton graafikon Antti Vaalikiven toimesta ja siihen lisätään vielä ohjausryhmän toiveesta jokaisen partnerin organisaation nimi. Käyntikortteja tilataan kaikille pitempiaikaisille lounaispaikkalaisille. 7. Seuraava kokous päätettiin pitää Turun yliopiston maantieteen laitoksella klo 14.15

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Hankkeen tausta... 3 Keskeiset tavoitteet... 3 Resurssit... 4 Menetelmät...4 Tärkeimmät tuotokset... 5 Kyselyn kooste... 5 Nivelluennot...

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

KARTTAA TARVITAAN AINA

KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta ISBN 978-952-92-1714-4 (PDF) Karttaa tarvitaan aina SKS 50 vuotta KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta Suomen kartografi assa tapahtuu 1982 ICA XI -kongressi Puolassa, Varsova, 29.7.-4.8.1982. 1983

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT UUDET NETTISIVUT OVAT NYT AUKI! REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI ELOKUU/2011 PARTNERIT UUSI REALPROJEKTI Markku. Uudet tuulet, kokeneet osaajat Toimitusjohtaja Markku Hietala kuuluu neljän partnerin muodostamaan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö

Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö Uudenmaan liiton julkaisuja E 83-2005 Uudenmaan liitto Kuninkaantien matkailutie: yritysverkoston yhteistyö Uudenmaan liiton julkaisuja E 83-2005 Kuninkaantien matkailutie: Yritysverkoston yhteistyö LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Toimittajat Antti Karlin ja Maie Meius Tämä kirja on tehty Saarenmaan Yliopistokeskus -säätiön 15 vuoden

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot