Lounaispaikan toimintakertomus Lounaispaikan ohjausryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä"

Transkriptio

1 Lounaispaikan toimintakertomus Lounaispaikan ohjausryhmä -portaalin paikkatietoinfrastruktuurin viimeistely ja yhteistyö Paikkatietoikkunan kehittämisen kanssa Vuoden 2010 aikana on viimeistelty keväällä 2009 alkanut Lounaispaikan paikkatietoportaalin uudistusprosessi, jota on toteutettu II -hankkeessa maakunnan kehittämisrahalla yhteistyössä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian sekä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana on luotu Lounaispaikalle pienillä käyttökuluilla toimiva lisenssivapaa itinfrastruktuuri, joka on helposti hyödynnettävissä erilaisissa hankkeissa. Palvelun perusrakenteen uudistamisen ohella on toteutettu aineistonlisäys-, kuvapankki- ja ympäristötiedonkeruutyökalut. Näistä kahta jälkimmäistä ei ole toistaiseksi integroitu an, sillä työkalujen käytettävyys ei vastannut suunniteltua. Ilman kuvapankin ja YKE-työkalun toteutusprosesseja ei kyseisten työkalujen jatkokehittäminen olisi kuitenkaan mahdollista, eli tehty työ on hyödyksi, kun työkaluja lähdetään viemään eteenpäin. Aineistonlisäysprosessin avulla aineistojen hallinnointityötä saadaan siirrettyä Lounaispaikasta aineistontuottajille. Lounaispaikan karttapalvelun käytettävyys on huimasti parantunut niin käytön helppouden kuin nopeudenkin osalta. Hankkeen toteuttamisen myötä kerätty tietotaito ja kokemus vapaan lähdekoodin paikkatietoteknologioista tekevät Lounaispaikasta kansallisessakin mittakaavassa yhden paikkatietoalan edelläkävijöistä. Lounaispaikan tunnettuus on uuden palvelun julkaisemisen myötä entisestään vahvistunut uusia yhteistyökyselyitä tulee an lähes viikoittain. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan kanssa on käyty vuoden aikana säännöllisesti keskusteluita ja tiedonvaihtoa liittyen karttapalveluiden tekniseen toteuttamiseen ja avoimen lähdekoodin palveluihin. Yhteistyö on ollut myönteistä. Alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittäminen Alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittämistä on suunniteltu eri yhteyksissä pitkin vuotta ja asiasta on valmisteltu alustava suunnitelma. 2-hankkeessa toteutettu paikkatietoinfrastruktuurin uudistus tarjoaa vahvan teknisen pohjan paikkatietokeskusajatuksen jakamiselle myös muille alueille, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. on osallistunut INSPIREtyöryhmien työskentelyyn, mitä kautta Lounaispaikan rooli osana kansallista paikkatietoinfrastruktuuria on vahvistunut. Lohjan kaupungin koordinoimaan Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyöhön liittyen a testattiin muutamilla ko. alueen kaavoitusaineistoilla Lounaispaikan käyttöä sillä ajatuksella, että Länsi-Uudellemaalle voisi muodostua oma alueellinen paikkatietokeskus. Länsi-Uudenmaan kuntien puolesta ei kuitenkaan saatu kiireestä johtuen aivan niin paljon aikaan kuin oli alun perin suunniteltu, mutta yhteistyö on koettu erittäin hyvänä ja myönteisenä. Ajatusta alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittämisestä on myös esitelty Pirkanmaan liiton paikkatietoedustajille.

2 Paikkatietoaineistojen laadun toteutuminen, aineistoyhteistyö ja koulutuksen tarjoaminen Syyskuussa 2010 Lounaispaikan paikkatietoaineistojen laadun varmistamista varten järjestettiin aineistotalkoot, joiden aikana käytiin Lounaispaikan kehitystyöryhmäläisten kanssa läpi aineistoteemoittelua, aineistojen nimeämistä, metatietojen korjausta ja visualisointeja. Aineistonlisäystyökalu valmistui vasta loppuvuodesta 2010 ja siitä puuttuu toistaiseksi visualisointi, jonka toteuttaminen on osoittautunut ennakoitua huomattavasti työläämmäksi kokonaisuudeksi. Tästä johtuen aineistontuottajien koulutusta ei vuonna 2010 järjestetty. Satakunnan maakuntakaava ja Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus vietiin palveluun vuoden 2010 aikana. Muita vuoden aikana lisättyjä aineistoja ovat muun muassa Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointiaineisto, virkistyskohde- ja -reittiaineisto VIRGIS, SOKKA-hankkeen (Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve) aineistot sekä Salon seudun yleiskaava-alueet. Karttapalvelussa oli vuoden lopussa 116 aineistoa (liite 1). Hanketoiminta tukemaan Lounaispaikan palveluiden kehitystä 1. Vuoden 2010 aikana PaikkaOppi-hankkeessa tuotettu verkkopohjainen paikkatiedon oppimisympäristö päivitettiin kolmanteen versioon. Uudessa palveluversiossa kartta-alusta uudistettiin kokonaan ja suunnittelu- ja toteutustyö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen sekä tiedekeskus Heurekan koordinoiman Liikkeelle-hankkeen kanssa. Uuden oppimisympäristöversion myötä palvelun käyttö on helpottunut ja mukaan on saatu uusia aineistoja kaikilta merkittäviltä paikkatietoaineistojen tuottajilta. PaikkaOppi-hankkeen pilottikouluissa, Joensuun lyseon lukiossa, Kupittaan lukiossa sekä Turun suomalaisen yhteiskoulun lukioissa, järjestettiin vuonna 2010 yhteensä seitsemän hanketta hyödyntävää erikoiskurssia. Näiden koulujen lisäksi oppimisympäristö on ollut avoinna myös muille oppilaitoksille. Avoimen rekisteröitymisen kautta palvelun käyttäjiksi vuoden 2010 lopussa oli rekisteröitynyt liki 300 opettajaa ympäri Suomea. Hanke sai myös tunnustusta, kun PaikkaOppi palkittiin vuoden parhaan paikkatietopalvelun kunniamaininnalla Helsingissä marraskuussa 2010 järjestetyillä Paikkatietomarkkinoilla. Voidaankin todeta, että hanke on ollut erittäin onnistunut ja se on saanut paljon myönteistä palautetta. 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Selkämeren VELMU -hankkeen osana toteutettiin syksyllä 2010 suunnitelma paikkatiedon kyselytyökalun jatkokehittämisestä. Tarkoituksena on käyttää työkalua hankkeessa tehtävien sukellusinventointien koordinointiin. Lisäksi tehtiin hankkeen tarpeisiin aineistojen käsittelyyn liittyvää työtä. 3. Nature and Nurture of Northern Baltic Sea -hanke eli NANNUT käynnistyi Lounaispaikan osalta syyskuussa, kun projektisuunnittelija alkoi portaalikehitystyön. Tarkoituksena on luoda hankkeessa kerättävää vedenalaista luontoa koskevia aineistoja varten portaali, jonka kautta aineistoja voi hallinnoida ja välittää edelleen. Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 4. GIFlood-hankkeessa kehitetään tulvamallinnustyökaluja viranomaisten ja päättäjien käyttöön. Tässä kuten muissakin Lounaispaikan yhteistyöhankkeissa hyödynnetään Lounaispaikan LouGISohjelmistoalustaa. Lounaispaikan on rakentanut hankkeen osana tulvakarttapalvelun, jota

3 hyödyntäen pelastusviranomaiset pystyvät esimerkiksi määrittämään evakuointireittejä tulvaalueilla. 5. MIP-hankkeessa on kehitetty Varsinais-Suomen maakuntamuseolle uusi kulttuuriympäristön inventointiportaali, joka helpottaa tiedon käsittelyä ja jakamista eri kohderyhmille. 6. Kokemäenjoen käyttötietohankkeessa on koottu joen vaikutusaluetta koskevia aineistoja hankkeen Internet-sivuille sekä Lounaispaikan karttapalveluun. 7. Kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) parempaan yhteensovittamiseen tähtäävän puitelain mukaiseen kuntien väliseen yhteistyöhön liittyen Länsi-Uudellamaalla a on testattu projektialustana. Hanketta on koordinoinut Lohjan kaupunki, ja vuoden 2010 aikana pilotoitiin Lohja-Karjaa-Tammisaari-Hanko -alueen kaava-alueaineistojen avulla Lounaispaikan käyttöä. Lounaispaikan tarjoamien mahdollisuuksien esittely on koettu hyvänä pohjana kuntien paikkatietoyhteistyön kehittämiselle. 8. Hankeideoiden edistäminen - Matkailukartastohanketta on viety vuoden 2010 aikana eteenpäin kirjoittamalla hankesuunnitelma ja keskustelemalla mahdollisten partnereiden kanssa hankkeen sisällöstä. Hankehakemusta ei toistaiseksi ole jätetty, sillä matkailutoimijoiden kentän paikkatietotarpeisiin tulee pystyä vastaamaan huolellisemmin. Syksyllä päätettiin, että jatkossa on pohdittava, lähdetäänkö hanketta kehittämään enemmän luonto- ja kulttuurikartaston suuntaan vai lähdetäänkö kehittämään teknistä paikkatietoalustaa, jota eri organisaatiot voivat hyödyntää osana omia matkailusivustojaan. - Paikkatietoklusterihanketta on ideoitu etenkin syksyn 2010 aikana, ja suunnittelu on edennyt positiivisissa merkeissä. Hankkeen tarkoituksena on luoda paikkatietoalan yritys- ja innovaatioverkosto, jolla vahvistetaan eri toimijoiden välistä tietoisuutta paikkatietoalasta, edistetään uusia alan innovaatioita sekä aktivoidaan opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankesuunnittelupalavereita on järjestetty Turku Science Parkin kanssa, ja TSP on ottamassa yhden hankkeen toimenpidekokonaisuuksista vastuulleen. - Loppuvuodesta 2010 keskusteltiin useista mahdollisista hankeideoista. Salon seudulle on suunnitteilla EU-rahoitteinen, kaksiosainen hanke, jossa kerätään tietoa potentiaalisista METSOkohteista (yksityisomistuksessa olevat, suojeltavat metsäalueet) sekä perinnemaisemista. ELYkeskuksen kanssa on keskusteltu ympäristöohjelman seurantaa varten toteutettavasta portaalista. Vesihuollon rekisteritietojen korjaamista tavoittelevan VEHTI-hankkeen suunnittelu on niin ikään edennyt myönteisissä merkeissä. - Loppuvuodesta 2010 Turku 2011-säätiö pyysi Lounaispaikalta tarjousta karttaikkunatoiminnallisuuden toteuttamisesta kulttuuripääkaupunkivuoden Internet-sivuille. Tarjouksen voimassaoloaika umpeutui tammikuun 2011 puolivälissä, eikä tarjoukseen ole vastattu. Muu yhteistyö Kehitystyöryhmätoiminta ja Paikkatietokerho Lounaispaikan kehitystyöryhmän vuoden suurin ponnistus oli syyskuun aineistotalkoot, josta on kerrottu tarkemmin kohdassa Paikkatietoaineistojen laadun toteutuminen, aineistoyhteistyö ja koulutuksen tarjoaminen. Kehitystyöryhmä kokoontui lisäksi keväällä kahdesti, joista toinen tapaaminen liittyi matkailukartastohankkeen suunnitteluun. Kehitystyöryhmän kokouksiin on osallistunut hengen joukko. Lounaispaikan ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

4 Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kerran. Tapaaminen järjestettiin kesäkuussa Porissa, jossa tutustuttiin Porin kaupungin paikkatietoasioihin etenkin tulvaesimerkkien kautta. Yhdistystoiminta on ollut mukana välillisesti ProGIS ry:n sekä GI Nordenin toiminnassa. Jokela esitteli Islannissa GI Norden-konferenssissa a, ja ensi vuodeksi tapahtuma saatiin Turkuun. Lounaispaikan Pyry Liukas on ollut perustamassa ja aktiivisesti mukana rakentamassa Paikkatietokoodaritverkostoa. Verkostolla on omat Internet-sivut (paikkatietokoodarit.fi), jonka kautta paikkatietokoodauksen parissa työskentelevät voivat keskustella ja jakaa tietoja. Ensimmäisessä tapaamisessa maaliskuussa 2010 paikalla oli 22 alan ihmistä. Verkostolle on ollut vahva tarve, ja toiminta on ollut onnistunutta. Tapahtumat Vuoden 2010 aikana on osallistunut erilaisiin alan tapahtumiin. Lounaispaikan kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti, ohjausryhmä kuusi kertaa. Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kerran ja Paikkatietopäivä järjestettiin marraskuun lopulla Turussa. Pyry Liukas matkusti toukokuussa San Franciscossa järjestettyyn Google I / O -seminaariin. Merkittävimmät tapahtumat 2010 Miljömässan Tammisaaressa Maakuntamuseoiden neuvottelupäivä ITK-päivät Hämeenlinnassa (PaikkaOppi) Maantieteen päivät Joensuussa (PaikkaOppi) Paikkatietokerho Porissa kesäkuussa 2010 Paikkatietomarkkinat Helsingissä GI Norden Islannissa ProGIS-seminaari Verkkopalvelut ja portaaliryhmä (INSPIRE) Lounaispaikan paikkatietopäivä Aiheena paikkatietoalan yritysinnovaatioiden edistäminen. Talous Vuoden 2010 taloutta rasitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vetäytyminen Lounaispaikan rahoituksesta, mistä johtuen Lounaispaikan perusrahoitus oli euroa suunniteltua pienempi. Jokelan äitiysloman alun ajalta maksettiin palkkaa sekä koordinaattorin sijaiselle että Jokelalle, josta KELA-korvauksia saatiin noin euroa. Vuoden 2010 talous on tappiolla euroa. Tuloja saatiin partneriosuuksien lisäksi korvauksina harjoittelijoiden palkoista sekä Selkämeren VELMU - hankkeen projektityöntekijän palkasta. Palkkojen ohella suurimpia kustannuseriä olivat kalustokustannukset sekä harjoittelijoiden työskentelystä koituneet kulut. Korkeakouluharjoittelijoista sekä Selkämeren VELMUharjoittelijoiden kustannuksista jäi suuri osa Lounaispaikan katettavaksi.

5 TULOT 2010 euroa Satakuntaliitto Turun kaupunki Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Turun yliopisto Korvaukset harjoittelijoista Selkämeren VELMU-yhteistyö YHTEENSÄ MENOT 2010 toteutunut lisätietoa Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat koordinaattori, projektityöntekijä, harjoittelijat, äitiysloman ajalta Jokelan palkat + Kela-korvaukset kirjanpito, ATK-sovellukset, posti- ja telepalvelut, puhelinkulut, tietoliikenne, terveyspalvelut lämmitys, sähkö, puhdistusaineet, kalusto (kannettava, miniläppäri, palvelin, Savolan matkapuhelin) Vuokrat huoneistojen vuokramenot Matkakulut majoitus- ja ravitsemispalvelut, kuljetuspalvelut Muut toimintakulut lounassetelit (työnantajan osuus) YHTEENSÄ TASE tase Henkilöstö Vuonna 2010 Lounaispaikassa työskenteli koordinaattorin (Sanna Jokela, alkaen äitiyslomasijainen Kaisa Savola) ohella kaksi projektisuunnittelijaa (Juha Riihelä PaikkaOppi-hankkeessa ja Pyry Liukas LP2- ja NANNUT-hankkeissa), kolme projektityöntekijää (Heikki Ylitalo GIFlood-hankkeessa, Tapio Aali MIP-hankkeessa sekä alkuvuodesta Arto Majoinen) sekä kaksi harjoittelijaa (Tanja Ahola harjoittelu/selmu sekä Heikki Ylitalo). Lisäksi LP 2-hankkeessa työskentelivät Filip Holmberg (Novia) ja Tomi Heinonen (Turun ammattikorkeakoulu).

6 LOUNAISPAIKAN AINEISTOT 2010 Kulttuuriympäristö aineiston nimi tekijänoikeudet Historialliset kartat Kalmbergin kartta Turun yliopisto Maisemahistoriakartat Turun museokeskus Senaatin kartat Inventoinnit Historialliset nuottaluomat Saaristomeren Nuotta-Akatemia Perinnemaisemat Varsinais-Suomen ELY-keskus Rakennettu kulttuuriympäristö 1993 Museovirasto Rakennettu kulttuuriympäristö 2009 Museovirasto Rakennusinventoinnit Turun museokeskus Muinaisjäännökset Muinaisjäännösrekisteri Museovirasto Rakennussuojelukohteet Museoviraston ylläpitämän rakennussuojeluluettelo Museovirasto Rakennussuojelulailla suojellut kohteet Museovirasto Liikenne aineiston nimi tekijänoikeudet Maaliikenne Liikenneterminaalit Päätiet Tiehallinto Rautatieverkko Lounais-Suomessa Maanmittauslaitos Tiehallinnon kevyen liikenteen väylät Varsinais-Suomen ELY-keskus/Liikennevirasto Tiehallinnon matkailukohteet Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesiliikenne Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus Lossireitit Meriliikenneonnettomuudet HELCOM Meriliikennesatamat Meriväylät Merenkulkulaitos Öljypäästöt HELCOM Polttoaineiden jakelukiinteistöt 2003

7 Saaret, joihin liikenneyhteys Talvisäilytystelakat Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa Venesatamat Varsinais-Suomessa Venetelakat Varsinais-Suomessa Vesiliikenteen nopeusrajoitukset Yhteysalusten reitit Luonto aineiston nimi tekijänoikeudet Elinympäristöt maalla Corine, maankäyttöluokitus ja EEA (osittain MMM, MML ja VRK) Perinnemaisemat Varsinais-Suomen ELY-keskus Eliölajien esiintyminen vedessä Hauen lisääntymistodennäköisyys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kuhanpoikasten esiintymistodennäköisyys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Makrolevien esiintymistodennäköisyys Putkilokasvien esiintymistodennäköisyys Ruovikkokartoitus Särjen lisääntymistodennäköisyys Maanmittauslaitos Siian kutualueet Silakan kutualueet Sinisimpukan esiintyminen Suuret kutualueet Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet Natura 2000-alueet Suojeluohjelmat Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) Tutkimuskohteet Meriluonnon tutkimuspisteet Turun yliopisto Vesielinympäristöt Merenpohjan habitaattiluokitus Merenpohjan monimuotoisuuden luokitus Merenpohjan valoisuus Merigeologinen maalaji Geologian tutkimuskeskus

8 Ympäristön tila Ennallistetut ojitusalueet Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio Luontoinventoinnit Öljypäästöt HELCOM Potentiaaliset ruoppauspaikat Rakennetut merenrannat Turun yliopiston maantieteen laitos Riskiteollisuuslaitokset Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 ja ELY-keskus VAKKA-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve Laitilan kunta Vedenkorkeuden mittauspisteet, Pohjois-Satakunta Maanpinta ja vesistöt aineiston nimi tekijänoikeudet Geologia Arvokkaat kallioalueet Kallioperä 1 : Geologian tutkimuskeskus Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio Maaperä 1 : Geologian tutkimuskeskus Merigeologinen maalaji Geologian tutkimuskeskus Muinaisrannat Lounais-Suomessa / MML Pohjavesialueet Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 ja ELY-keskus Soranoton alueet 2005 Vakka-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve Laitilan kunta Korkeus Korkeusmalli Turun yliopisto Vesistöt Ennallistetut ojitusalueet Merenpohjan valoisuus Potentiaaliset ruoppauspaikat Valuma-aluejako Vedenkorkeuden mittauspisteet, Pohjois-Satakunta Vedenlaatuluokitus Vedenlaatuluokitus

9 Palvelut aineiston nimi tekijänoikeudet Julkiset palvelut Ala-asteiden saavutettavuus Ambulanssien asemapaikat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ammattikoulujen saavutettavuus Kirjastot Lukioiden saavutettavuus Sairaaloiden saavutettavuus Terveysasemien saavutettavuus Turun seudun palvelut Turun kaupunki Matkailu ja retkeily Kuhankuonon retkeilyreitistö Liikenneterminaalit Lintutornit Lintutornit (Kokemäenjoki) Kokemäenjoen käyttötietohanke Lossireitit Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Suomessa (VIRGIS) Polttoaineiden jakelukiinteistöt 2003 Saaret, joihin liikenneyhteys Tiehallinnon matkailukohteet Varsinais-Suomen ELY Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa Venesatamat Varsinais-Suomessa Vesiliikenteen nopeusrajoitukset Virkistyskalastuksen yleisyys Yhteysalusten reitit Yksityiset toimijat Muotoilijat ja käsityöläiset Musiikkialan toimijat 2008 Sää ja ilmasto aineiston nimi tekijänoikeudet Säähavaintoasemat Ilmatieteen laitos

10 Taustakartat ja raja-aineistot aineiston nimi tekijänoikeudet Historialliset kartat Kalmbergin kartta Turun yliopisto Maisemahistoriakartat Turun museokeskus Senaatin kartat Ilmakuvat Ortokuvat (vääräväri) Maanmittauslaitos Ortokuvat (väri/mustavalko) Maanmittauslaitos Topografikunnan ilmakuvat Topografikunta Peruskartat Maastokartta Maanmittauslaitos Raja-aineistot Kokemäenjoen aluerajaus Kokemäenjoen käyttötietohanke Puolustusvoimien suoja-alueet Valuma-aluejako Yhteiskunta aineiston nimi tekijänoikeudet Asuminen ja rakentaminen Asuinalueet Rakennetut merenrannat Turun yliopiston maantieteen laitos Rakennuskannan keskittyneisyys Saarten saavutettavuus Työpaikkojen keskittyneisyys Varsinais-Suomessa Väestön keskittyneisyys Varsinais-Suomessa Elinkeinoelämä ja työpaikat Historialliset nuottaluomat Saaristomeren Nuotta-Akatemia Kalanviljelylaitokset Keskeiset troolauslinjat Saaristomerellä Lopetetut kalanviljelylaitokset Riskiteollisuuslaitokset Rysäpyydykset Soranoton alueet 2005 Energiantuotanto ja -jakelu Sähköistetyt saaret Turun yliopisto Tuulivoimalat Varsinais-Suomessa Kaavoitus Corine, maankäyttöluokitus ja EEA (osittain MMM, MML ja VRK) Länsi-Uudenmaan kaavoitusaineistot Lohjan kaupunki

11 Salon yleiskaava-alueet Salon kaupunki Satakunnan maakuntakaava (vahvistettavaksi toimitettu) Satakuntaliitto Turun viherkaava Turun kaupunki Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä 1999 Varsinais-Suomen vahvistetut maakuntakaavat Yleiskaavayhdistelmä /Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat Tilastot Eduskuntavaalien 2003 tulokset Kunnallisvaalien tulokset 2008 /Tilastokeskus Presidentinvaalien 2006 tulokset Vesihuolto ja viestintä Laajakaistan saatavuus /Digiroad Potentiaaliset viemäröintialueet Vesihuoltoaineistot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 Jakelu/Paikalla (X): Outi Engström, Lounais-Suomen ympäristökeskus Sanna Jokela,

Lisätiedot

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien

Lisätiedot

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI Lounaispaikan perustoiminta vakinaiseksi Vuodesta 2012 alkaen Lounaispaikan toiminta muuttui hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Paikkatietoaineistot. - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007

Paikkatietoaineistot. - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Paikkatietoaineistot - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Maanmittauslaitoksen aineistoja PerusCD rasterimuotoinen (2 x 2 m) peruskartta-aineisto Maanmittauslaitoksen näyteaineistoa,

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Sanna Jokela Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Kauden 26 28 raportointi 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 Lounaispaikan organisaatio...3 Lounaispaikan ohjausryhmä...3

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -n käyttöön ALUEELLISEN TIEDON HAASTEET Kuka hallinnoi Mistä löytää Palveluja runsaasti, toimijoita vielä enemmän Tietoa runsaasti, yhteistä paikkaa tiedon hakuun ei olemassa

Lisätiedot

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä!

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Poimintoja SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoituspalveluista Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE SYKEn geoinformatiikkapäivät 3.12.2013 Sisältö Mitä tietoja

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Inspire-seuranta 2013

Inspire-seuranta 2013 Inspire-seuranta 2013 Vuotta 2013 koskevat seurantatiedot kerättiin sähköpostikyselyllä tammi-helmikuun aikana Inspire-seurantatiedot Tiedot paikkatietoaineistojen ja palveluiden saatavuus- ja käyttöehdoista

Lisätiedot

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna 5.4.2014 Projektisuunnittelija Eeva Paitula, Onni kutsuu kylään hanke, Satakuntaliitto eeva.paitula@satakunta.fi 02 620 4356 Onni kutsuu kylään -hanke (2010 2013) edistää

Lisätiedot

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön 10.3.2011 Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE/Tietokeskus/Geoinformatiikka Kaavaneuvottelijan salkku SYKEn, YM:n ja ELY-keskusten yhteishanke vuosina

Lisätiedot

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja PaikkaOppi-hanke Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Opetusneuvos Jukka Tulivuori, Opetushallitus PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. PaikkaOppi-hanke. Helsinki Juha Riihelä.

Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. PaikkaOppi-hanke. Helsinki Juha Riihelä. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja PaikkaOppi-hanke Helsinki 11.11.2010 Juha Riihelä PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihankkeen tavoitteena on kehittää maantieteen, ympäristöntutkimuksen

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 Sisältö Ympäristöhallinnon tietopolitiikka Taustaa YMn ohje tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 11.12.2009 Pasila Petri Takala Mitä se on? Euroopan laajuisesti kerätään vertailukelpoista tietoa eri maiden kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien

Lisätiedot

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE / Geoinformatiikka LifeData-seminaari 31.1.2012 Miksi uusi metatietopalvelu SYKEn paikkatietoaineistot ahkerassa

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Sanna Tikander 1.3.2011 1 VELHO Vesien- ja luonnonhoidon

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä

Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori sanna.jokela@lounaispaikka.fi puh. 040 766 4607 http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi www.lounaispaikka.fi

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo

Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus Vesihuolto 2014 Helsinki 3.6.2014 Yhdyskuntarakenteen nykykehitys Väestönkasvu kohdistuu suurille kaupunkiseuduille

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013 Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta Faris Alsuhail 15.10.2013 Lounaispaikka? (paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Kokoaa yhteen lounaisen Suomen

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöohjelman 2010 2013 toteutuminen Alueiden käyttö

Lisätiedot

Tietopalvelu Liiteri. Kari Oinonen, SYKE

Tietopalvelu Liiteri. Kari Oinonen, SYKE Tietopalvelu Liiteri Kari Oinonen, SYKE 29.10.2014 Mikä Liiteri on Tietopalvelu, jonka avulla viranomaiset ja yritykset voivat hoitaa maankäytön suunnitteluun ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tehtäviä

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala 21.11.2011 Katselupalvelun palvelutaso Vaatimukset tulivat voimaan 9.11.2011 Vaatimukset koskevat direktiivin liitteen I&II piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

Paikkatietoanalyysit keskusverkkotyössä. Lounaispaikan paikkatietopäivä 20.9.2012 Lasse Nurmi

Paikkatietoanalyysit keskusverkkotyössä. Lounaispaikan paikkatietopäivä 20.9.2012 Lasse Nurmi Paikkatietoanalyysit keskusverkkotyössä Lounaispaikan paikkatietopäivä 20.9.2012 Lasse Nurmi Keskusverkkotyön lähtökohdat Maakunnan rakenteen ja ominaisuuksien kuvaaminen tarkasteluhetkellä Tarkastelu

Lisätiedot

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela 6.3.2014 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on

Lisätiedot

Maakuntaliiton rooli metsien kaavoituksessa. Esa Halme, maakuntajohtaja

Maakuntaliiton rooli metsien kaavoituksessa. Esa Halme, maakuntajohtaja Maakuntaliiton rooli metsien kaavoituksessa Esa Halme, maakuntajohtaja tärkeys suojelu O2 Yhteisyys Kemia aluetalous Energia Arvonlisä Maisemaa ja kulttuuria Raaka-aine Työ Kansalliset kannustimet nautinnot

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Yhteenveto hankkeesta Maakuntahallitus 14.9.2015 Pohjavesien suojelun ja MAAKUNTAKAAVA kiviaineshuollon yhteensovittaminen

Lisätiedot

Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto

Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto Kuntien kehittämiskeskustelut 2015 Rautavaara 22.4.2015 Ajankohtaispuheenvuoro Pohjois-Savon liitto Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakuntasuunnitelman 2030 ja -ohjelman 2014-2017 toimintalinjat Pohjois-Savon

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit Satakuntaliitto Alueiden käyttö Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit 14.02.2017 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1 2 Maakuntaliiton lakisääteiset tehtävät (6.6.2016): huolehtia MRL:n mukaisesta

Lisätiedot

Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta

Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta Maakuntauudistus ELY-keskuksen kannalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Neuvottelukunta 1.3.2017 Palvelukyky säilytetään muutoksen aikana sekä uusien maakuntien ja valtion viraston toiminnan alkuvaiheessa.

Lisätiedot

Inspire-seuranta 2014

Inspire-seuranta 2014 Inspire-seuranta 2014 Vuotta 2014 koskevat seurantatiedot kerättiin sähköpostikyselyllä helmikuun aikana Inspire-seurantatiedot Tiedot paikkatietoaineistojen ja palveluiden saatavuus- ja käyttöehdoista

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus Ympäristötiedot avoinna vuodesta 2008 lähtien kokemuksia aineistojen avaamisesta Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE/Geoinformatiikka ProGIS-kevätseminaari 19.4.2012 Suomen ympäristökeskus SYKE on

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2.

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä Tietovarannot Anna Eteläaho Intressiryhmän 2. kokous 27.2.2014 AVARAS 1.8.2013 31.12.2014 www.tut.fi/avaras Taustaa Apps4Finland

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Ympäristöhallinnon tietovarannot

Ympäristöhallinnon tietovarannot Ympäristöhallinnon tietovarannot Väinö Malin 15.2.2008 Esityksen sisältö Taustaa Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät ja -aineistot Ympäristötiedon hallintajärjestelmä (Hertta) Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä

Lisätiedot

Vesivisio. Kokemäenjoen vesistöalue. Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmä Anne Mäkynen ja Ämer Bilaletdin

Vesivisio. Kokemäenjoen vesistöalue. Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmä Anne Mäkynen ja Ämer Bilaletdin Vesivisio Kokemäenjoen vesistöalue Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmä 20.9.2017 Anne Mäkynen ja Ämer Bilaletdin Hankkeen taustaa ja esittelyä - MMM esittänyt Suomeen kolme vesistövisiokohdetta: Iijoki,

Lisätiedot

Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla

Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Ruoppausinfo Salon kaupungintalo 7.3.2013 Ilmoittaminen Kaikesta koneellisesta työstä tehtävä ilmoitus valvovalle viranomaiselle (ELY tai kaupunki) Kunta

Lisätiedot

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos Vuosi avoimia maastotietoja ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos 11.9.2013 Miksi ja mitä avattiin> Miten valmistauduttiin> Miten aineistoja on hankittu> Ketkä aineistoja käyttävät>

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi. Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus

Seuranta ja raportointi. Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 7.5.2010 Petri Takala Maanmittauslaitos 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien,

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Saaristomeren biosfäärialue

Saaristomeren biosfäärialue Suojelu- ja kehittämistoiminta yhteensovitettuna! Saaristomeren biosfäärialue 25.5.2012 Korpoström Katja Bonnevier, koordinaattori www.saaristomerenbiosfaarialue.fi Mitä tarkoittaa biosfäärialue? Mikael

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Yhteistö alkanut 1999. Toiminta alkanut virallisesti 2002. Rahoittajat tällä hetkellä:

Yhteistö alkanut 1999. Toiminta alkanut virallisesti 2002. Rahoittajat tällä hetkellä: Lounaispaikka ja LouGIS Lounaispaikka Yhteistö alkanut 1999. Toiminta alkanut virallisesti 2002. Rahoittajat tällä hetkellä: 2009 alkoi oman uuden karttaportaalin rakentaminen pohjautuen avoimen lähdekoodin

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Lasse Rekola ympäristöasiantuntija

Lasse Rekola ympäristöasiantuntija Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 25.11.2014 Maakuntakaava ja maankäytön muutos vesien huomioon ottaminen ja paikkatietoaineistot Lasse Rekola ympäristöasiantuntija Yhteen sovittaa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja hankkeesta 2.

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

VELMUn tavoitteet. VELMUn kokonaisarviointi seminaari Penina Blankett. Kuva: Metsähallitus 2009/EK

VELMUn tavoitteet. VELMUn kokonaisarviointi seminaari Penina Blankett. Kuva: Metsähallitus 2009/EK VELMUn tavoitteet VELMUn kokonaisarviointi seminaari 7.12.2010 Penina Blankett Kuva: Metsähallitus 2009/EK Lyhyt yhteenveto: VELMUn tavoitteet Määrittää ja kartoittaa vuoteen 2014 mennessä Suomen merialueen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

LAUKON KARTANON ALUE. KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI VAPRIIKKI Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahden kunta

LAUKON KARTANON ALUE. KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI VAPRIIKKI Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahden kunta LAUKON KARTANON ALUE Laukon rakennuksia 1840-luvulta. Osasuurennos J.Knutsonin piirroksesta kirjasta 'Finland framstäldt i teckningar' vuodelta 1845-52 KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot