Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen"

Transkriptio

1 Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien hankkeiden suunnittelua on aloitettu. Lounaispaikka on päässyt osatoteuttajaksi myös kahteen vedenalaisen meriluonnon hakkeeseen: NANNUT (Novia) ja Selkämeren VELMU (Lounais- Suomen ). Lisäksi Lounaispaikka on mukana useissa alueellisissa hankkeissa konsulttina ja ohjausryhmän jäsenenä. Matkailu- ja kulttuurialan hankkeet eivät saaneet rahoitusta vuoden 2009 aikana, mutta uusia näkökulmia asiaan on kehittynyt ja hankkeita suunnitellaan vuodeksi Sen lisäksi on suunnitteilla paikkatieto-osaamisen täydennyskoulutusta suuntaava hanke terveys- ja sosiaalialalle ottaen mallia Oulun alueella toteutetun Paikkatietopaja -hankkeen tuloksista. Paikkatiedon opetuksen kehittämiseen lukioissa saatiin rahoitusta vuoden 2007 lopulla Opetushallituksen oppimisympäristöille suunnatuista määrärahoista ja PaikkaOppi -hanke aloitettiin maaliskuussa Kesällä 2009 hanke sai jatkorahoitusta vuoden 2011 alkuun. Vuoden 2009 aikana palvelu on uudistettu paremmin vastaamaan opettajien toiveita, uusia aineistoja on lisätty palveluun ja oppilaille suunnattuja tehtäviä tuotettu eri kursseilla (lukioissa, alakouluissa sekä opettajille ja opettajakoulutettaville suunnatut kurssit). PaikkaOppi on saanut näkyvyyttä mm. lehdistössä ja muissa medioissa. Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa Hankkeen myötä Lounaispaikka on saanut kartutettua tietoa valtakunnallisten aineistojen käsittelystä, rajapintatekniikoista ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Juha Riihelä. Partnereina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Joensuun kaupunki, Arbonaut Oy ja Geodeettinen laitos. Turun ja Helsingin yliopistojen maantieteen laitokset toimivat hankkeen tuutoreina. Varsinais-Suomen maakunnan kehittämisrahan turvin aloitettiin LP2-hanke helmikuussa Hankkeessa toteutetaan Lounaispaikan paikkatietoinfrastruktuuri kokonaisuudessaan uusiksi käyttäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Partnereina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu, Novia, Turun kauppakorkeakoulu sekä Turun yliopiston maantieteenlaitos. Hanke jatkuu elokuuhun Hanke on edennyt hyvin ja uuden palvelun beta-versio julkistettiin Paikkatietomarkkinoilla marraskuussa 2009 ja joulukuussa Paikkatietopäivillä palvelu siirrettiin tuotantokäyttöön osoitteeseen Syksyn aikana kehitettiin myös ympäristötiedon keruutyökalua (YKE) Turun AMK:n toimesta ja aloitettiin Kuvapankin suunnittelu (Novia). Turun kauppakorkea toteutti haastattelututkimuksen Lounaispaikan vanhan palvelun käyttäjille kesällä Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Pyry Liukas. Lounaispaikka on ollut osallisena vuoden aikana useassa eri paikkatietoon liittyvän hankkeen ohjaus- ja työryhmissä. Taulukossa 1. on listattu nämä yhteistyöhankkeet ja niiden lyhyet esittelyt. Sen lisäksi Lounaispaikka on ollut mukana vaikuttamassa paikkatietoalan toimintaan mm. seuraavissa työryhmissä: INSPIRE-työryhmät, ProGIS ry:n hallitus, Pyhäjärvi-instituutti, VEKSU-projekti (V-S sairaanhoitopiiri), MALyhteistyö (Länsi-Uudenmaan paikkatietoyhteistyöryhmä), tilastoryhmän perustaminen syyskuussa Turun kaupungin kanssa, Sateenvarjoryhmä (Ympäristökasvatuksen strategian visiointia), SUBI-hanke (TKK/Live2011) sekä tulvakarttapalveluyhteistyön aloittaminen TY:n maantieteen laitoksen kanssa. Liitteessä 1. on listattu henkilöitä, joiden kanssa Lounaispaikka on ollut yhteistyössä vuoden 2009 aikana sekä heidän osallistumisensa Lounaispaikan toimintaan.

2 Taulukko 1. Lounaispaikka mukana yhteistyöhankkeiden ohjaus- ja työryhmissä. Yhteistyöhanke Vastuullinen taho Kuvaus Kokemäenjoen käyttötieto Nakkilan kunta Hankkeessa kootaan paikkatietoa ja muuta paikkaan sidottua informaatiota Kokemäenjoen vaikutusalueelta internetsivuille sekä myös Lounaispaikan karttapalveluun. Tavoitteena on antaa monipuolista informaatiota joen käytöstä ja sen historiasta, alueen luonnosta ja esimerkiksi kestävästä kehityksestä eri intressiryhmien saataville ja näin mm. helpottaa Kokemäenjoen eri käyttömuotojen yhteensovittamista. Satakuntaliiton EAKR-rahoittenen, vuoden 2010 loppuun kestävää hanke. TEHO Vesihuollon paikkatietoyhteistyöryhmä Lounais-Suomen Suomen Maatalouden vesiensuojelun tehostamishankkeessa tuotetaan tietopaketteja ja käytänteitä maatalouden käyttöön. Sen lisäksi hankkeessa luodaan paikkatietoaineistoja viranomaisten käyttöön. VEHTI-ohjeen kommentointi ja työstäminen. Lounaispaikka mukana kommentoimassa ja testaamassa. Paikkatietolainaamo Turun yliopisto Latauspalvelu koko Suomen paikkatietoaineistoille. Vuoden 2009 aikana käynnissä ollut integrointi MML:n paikkatietoportaaliin. GIS Projekt Novia Raaseporin alueen paikkatietoyhteistyöverkosto. NANNUT Novia Vedenalaisen meriluonnon tietojen käyttö suunnittelun tukena. Lounaispaikka mukana hankkeen toteutuksessa vuonna Liikkeelle! Heureka PaikkaOppi -hankkeen sisarhanke. Käyttää PaikkaOppi -palvelua omassa oppimisympäristöhankkeessaan. Quadruble Helix Central Baltic Norrtälje Kommun Pienyrittäjien yhteistyötä kehittävä hanke, jossa yhtenä osana mobiili paikannus. Hanke alkanut joulukuussa Rajapintojen kehittäminen ja aineistoyhteistyö partnereiden kesken Uusia aineistoja on kerätty ja vanhoja päivitetty etenkin projektityöntekijöiden ja harjoittelijoiden toimesta. Samalla aineistosopimuksia on uusittu. Rajapintayhteistyötä on tehty PaikkaOppi -hankkeen kautta. PaikkaOpissa on tällä hetkellä aineistoja 13 aineistontuottajalta ja kaikki niistä tulevat rajapintoja pitkin. Lounaispaikan uuden portaalin kautta kaikki aineistot on saatavilla rajapinnasta, jos aineistontoimittaja sen sallii. Vanhan karttapalvelun yli 150 aineistokokonaisuudesta (n. 300 paikkatietotiedostoa) yli puolet on jo viety uuteen palveluun. PaikkaOppia varten tuotettiin myös tilastoteemakarttoja kunnista (väestöntiheys, muuttoliike, työllisyysaste jne.), jotka tullaan viemään myös Lounaispaikan puolelle. SYKE:n YKR-aineistosta tuotettiin myös absoluuttisia väestömuutosteemakarttoja vuosien ajalta. Näitä aineistoja ei ole vielä viety teemakartoiksi Lounaispaikkaan. Lounaispaikkaan on vuoden aikana viety seuraavia uusia/päivitettyjä aineistoja: -uudet kuntarajat ja taustakartat ulottuen koko Suomeen -Varsinais-Suomen kirjastot -Kuhankuonon päivitetty reitistö -Varsinais-Suomen laajakaistatyön -aineistot -päivitetyt maisemanhistoriakartat Turun museokeskukselta -SYKE:n OIVA -palvelun aineistot (saatavilla myös rajapintana GL:n kautta) -kaavoitusaineistoja (Kiikala, Västanfjärd, Rymättylä, Lemu) -muotoilijat ja käsityöläiset -aineisto -rakennettu kulttuuriympäristö -aineisto (Museovirasto)

3 Aineistontoimittajille suunnattiin kysely paikkatietoaineistojen saatavuudesta ja uuden palvelun sopimusehdoista syksyllä Kysely lähetettiin n. 60 aineistontoimittajalle, joista vastasi kolmasosa. Tulokset käsitellään vuodenvaihteen jälkeen. Partnereiden välinen aineistoyhteistyö on ollut suhteellisen vähäistä. Uuden portaalin aineistojen lisäystyökalujen valmistuttua aineistojen välittäminen helpottunee huomattavasti. Satakunnan maakuntakaava oli kommentoitavana toukokuussa Kommentaattorissa. Satakunnan osalta aineistoyhteistyötä on tehty mm. Kokemäenjoen käyttötietohankkeen kautta, joka kerää aineistoja Lounaispaikkaan. Myös lähes kaikki Karvianjoen karttapalvelun aineistot on viety Lounaispaikan puolelle. Turun kaupungin kanssa aineistoyhteistyöstä on sovittu periaatepäätöksellä. Kaikkien hallintokuntien kodittomat aineistot tullaan viemään Lounaispaikkaan. Yhteistyötä on suunniteltu mm. tilastoaineistojen tuotannossa ja syksyn 2009 aikana SYKE:n YKR-aineistosta on tuotettu myös tilastotietoa Turun seudun rakennemallityöhön liittyen. Vuoden aikana päätettiin esitellä Lounaispaikkaa kaikille Turun kaupungin hallintokunnille vasta kun uusi portaali on valmis ja sinne voi lisätä aineistoja. Tätä kautta toivotaan aineistoyhteistyön vilkastuvan. Turun yliopiston välillä aineistoyhteistyö on liittynyt Paikkatietolainaamon aineistojen lisäämiseen ja käyttöön. Vuoden 2010 aikana on tarkoitus viedä kaikki TY:n ylläpitämän Paikkatietoarkiston aineistot Lounaispaikan palvelimelle. Lounais-Suomen ympäristökeskukselta on saatu vedenkorkeuden mittauspisteet -aineisto sekä SYKE:n i OIVA palvelusta on saatavilla kaikki valtakunnalliset aineistot. Koska kaikkia OIVA:n aineistoja ei vielä saada rajapintoja pitkin (osa välitetään Geodeettisen laitoksen kautta), tietyt aineistokokonaisuudet tullaan lisäämään palveluun Lounaispaikan työnä. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen osalta aineistoyhteistyötä kehitetään eri hankkeiden kautta. LOS hakee rahoitusta vieraslajien torjuntahankkeelle, joka tulee käyttämään kartoitustyössä Lounaispaikan YKE-työkalua hyväkseen. Myös Selkämeren VELMU:n ja NANNUT -hankkeen aineistoja tullaan viemään Lounaispaikkaan. Åbo Akademin osalta testattiin 30 Day Walks -hankkeen suunnittelemien reittikarttojen digitoimista ja harjoittelijavoimin tuotettiin teemakarttaesimerkkejä reiteistä. Tarkoituksena oli lisätä kaikki reitit Lounaispaikan palveluihin, mutta työ ei ole edennyt. Novian, Turun AMK:n ja Turun kauppakorkeakoulun osalta aineistoyhteistyötä ei ole vuoden aikana ollut. Lounaispaikan portaalin uudistaminen Lounaispaikka-portaalin uudistamistyö lähti käyntiin helmikuussa. Sisältösivuja uudistettiin jo maaliskuussa tietoturvaongelmien vuoksi ja sisältöjä lisättiin aktiivisesti koko vuoden ajan. Joulukuussa vanha palvelu joutui edelleen hyökkäyksen kohteeksi ja sivustot jouduttiin poistamaan pois käytöstä. Uusi palvelu saatiin kuitenkin saman tien linjoille. Portaali sisältää nyt verkkosivusisällöt suomeksi, karttapalvelun ja metatietoosion. Vanhaa karttapalvelua ylläpidetään vielä vuoden 2010 ajan. Uuden portaalin ylläpitoa varten on luotu sisällöntuotantosivut ja testejä varten omat palvelunsa (wmstestit, YKE, Kuvapankki ja portaalin kehityssivusto). Ympäristötiedon keruutyökalu tuotettiin Turun AMK:n toimesta syksyn 2009 aikana ja sen viimeistely ja integrointi portaaliin jää vuodelle Kuvapankin suunnittelu aloitettiin marraskuussa Vanhan palvelun käytettävyystutkimuksen ensimmäinen versio saatiin Turun kauppakorkealta kommenteille marraskuussa. Uuden palvelun käytettävyyttä testataan tutkimuksessa tuotetun kyselyn avulla vuonna 2010.

4 Portaalin uudistustyö on pysynyt aikataulussa ja on saanut paljon positiivista palautetta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Vuoden loppupuolella päätettiin myös, että kaikki hankkeessa tuotetut koodit jaetaan avoimesti eteenpäin, myös kaupalliseen käyttöön. Vaikuttaminen kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin Yhteistyötä on tehty tiiviisti MML:n vetämän INSPIRE -työryhmien kautta kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja Paikkatietoikkunan kehityksessä. Alueellisten paikkatietokeskusten olemassaoloa on pyritty nostamaan keskusteluun ja onnistuttukin joiltain osin. Tässä täytyy tehdä vielä runsaasti työtä ja innostaa myös muita alueita olemaan aktiivisia asiassa. Lounaispaikan käyttäjäryhmien määrittäminen Lounaispaikan käyttäjäryhmistä on käyty keskustelua ja pääkäyttäjille tehdyn haastattelututkimuksen perusteella tavallisille kansalaisille halutaan suunnata enemmän tietoa ja heiltä myös halutaan tietoa. Tätä tukee innostuneisuus, jota Ympäristötiedon keruutyökalun (YKE) kehittäminen on aiheuttanut tutkijoissa ja viranomaisissa. YKE:ä tullaan testaamaan useassa eri projektissa vuoden 2010 aikana. Uusi Lounaispaikkaportaali on myös kehitetty mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta se ei sulkisi pois tavallisia käyttäjiä. Ammattilaisille palvelu tarjoaa jatkossa lisätyökaluja kirjautumisen kautta. Koulutus vuonna 2009 Koulutusta on lisätty vuoden aikana runsaasti. Lounaispaikan kautta on järjestetty luentoja ja kursseja Turun AMK:lla, Novialla ja Turun yliopistolla. Myös Varsinais-Suomen liiton henkilökuntaa on pyritty kouluttamaan paikkatietoasioissa. Alla olevien kurssien lisäksi Lounaispaikka osallistui kahteen TY:n maantieteenlaitoksen vetämään kurssiin (kollokvio ja karttapalvelukurssi). E-tourism-kurssi (tammi-helmikuu) Kurssin tarkoituksena oli perehdyttää oppilaat paikkatietomaailmaan sisällöntuotannon kautta. Oppilaiden tehtävänä oli suunnitella ja luoda turisteille elämysreittejä kuvitteellista kulttuuri- ja matkailukarttapalvelua varten. Novian matkailualan opiskelijat toteuttivat reitit kurssin aikana ja raportoivat tulokset kirjallisesti sekä PaikkaOppi -palvelun avulla. Ryhmätöinä syntyi neljä reittiä: Viini- ja herkuttelureitti Varsinais- Suomeen, Lasten Turku -reitti, Kirjallisuusreitti Turussa sekä Kauhujen Turku reitti. ArcView:n perusteet Turun AMK:n GIS opetuksen osana (helmi-huhtikuu) AMK:n rakennustekniikan ja kestävän kehityksen opiskelijat ottivat osaa ArcView:n perusteet kurssille osana Paikkatieto ja CAD-osaaminen ympäristösuunnittelun apuna -kurssia. Kolmepäiväisen kurssin aikana ArcView:n perusasiat käytiin läpi käyttäen Paikkatietolainaamosta ja Ympäristöhallinnon OIVA-palvelusta löytyviä aineistoja. Kurssi oli hieman liian tiivis ja vaativa paketti johtuen myös kurssin toteuttamisen pitkästä aikavälistä (1 kerta/kk). Koulutukseen osallistui n. 15 oppilasta. ArcView-luento Varsinais-Suomen liiton henkilökunnalle (helmikuu) Kevyt paikkatieto-ohjelmiston perusteiden esittely, jonka tarkoituksena oli innostaa kokeilemaan saatavilla olevaa ohjelmistoa sekä ymmärtämään mitä paikkatietoaineistot pitävät sisällään. 1,5 -tunnin mittainen koulutus järjestettiin kahdesti ja paikalla oli yhteensä n. 20 liiton työntekijää.

5 Paikkatiedot hyötykäyttöön täydennyskoulutuskurssi Paikkatietolainaamon kanssa (elokuu) Kolmepäiväisellä intensiivikurssilla käytiin läpi paikkatietomaailman kuulumisia ja kevyitä harjoituksia avoimen lähdekoodin ohjelmistolla QGIS:llä. Aineistoina käytettiin Paikkatietolainaamon aineistoja ja tutustuttiin myös muihin palveluihin, joista aineistoja voi saada omaan käyttöön. Koulutus oli suunnattu työssään paikkatietoa käyttäville tai tarvitseville ammattilaisille. Koulutusta pidettiin tärkeänä ja jatkoa toivottiin. Samalla päästiin testaamaan QGIS:ä, joka toimii hyvin peruspaikkatietotyössä. PaikkaOppi -koulutusta vuoden aikana PaikkaOppi-koulutusta on tarjottu vuoden aikana useille tahoille. Erilaisia kursseja on järjestetty mm. auskultoiville opiskelijoille (TY/HY), Turun seudun biologian ja maantiedon opettajille sekä Raision luontokoululle. Opetuksen osana PaikkaOppia on käytetty lukioissa ympäri Suomea (Joensuu, Kalajoki, Turku, Vantaa, Selkämeren ympäristökoulut) sekä peruskoululaisille Alastarolla. Tapahtumat vuonna 2009 Lounaispaikka järjesti vuoden aikana myös erilaisia tapahtumia. Maaliskuun alussa allekirjoitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa sopimus kaudesta Paikalla olivat lähes kaikki allekirjoittajaosapuolet. Lounaispaikka on ollut vuoden aikana myös esillä useilla markkinoilla. Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja Paikkatietopäivä järjestettiin yhdeksännen kerran Turussa joulukuussa. Tämän lisäksi Lounaispaikan esittelyjä on pyritty pitämään mahdollisimman monissa yhteyksissä (taulukko 2). Kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana vain kaksi kertaa (yleinen kehitystyöryhmä ja tilastoryhmä), koska LP2-kokouksissa käsiteltiin samoja asioita ja kokoukset olivat avoimia kaikille. Lounaispaikan ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Taulukko 2. Lounaispaikan näkyminen eri foorumeilla. Lounaispaikka messuilla Lounaispaikan esittelyt Paikkatietokerho ja Paikkatietopäivä Osallistuminen tapahtumiin Maanmittauspäivät Turussa (Lounaispaikka ständi) Maakuntaliittojen paikkatietotapaaminen Helsingissä Paikkatietokerhon paikkatietoiltama VELMU -seminaari Helsingissä ITK-päivät Hämeenlinnassa (PaikkaOppi ständi) esdinet+ työpaja Tukholmassa Dimenteq Oy Paikkatietokerhossa ProGIS ry:n kevätseminaari Espoossa ja syysseminaari Helsingissä Scifest Joensuussa (PaikkaOppi ständi) Tilasto- ja paikkatietokierros Naantali, Raisio, Uusikaupunki ja Lieto (kesäkuu) Lounaispaikan paikkatietopäivä Turussa: Alueellinen paikkatietokeskus 10v. Osallistujia noin 60. Eduskunnan kansalaisinfo paikkatiedosta 6.5. Helsingissä Nordic Geographers Meeting (Lounaispaikka ständi) Luennot TY:n maantieteen laitoksella: kollokvio ja karttapalvelukurssi. KuntaGML-tilaisuus 8.6. Helsinki Kirjamessut Turussa (Lounaispaikka ständi) Maakuntamuseoiden neuvottelupäivä Turussa PostGres-seminaari Helsinki Paikkatietomarkkinat Hki (Lounaispaikka ständi) Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä Verkkopalvelut- ja portaaliryhmä (INSPIRE työryhmä) Paikkatietostrategia-seminaari Hki

6 Henkilöstö vuonna 2009 Vuonna 2009 Lounaispaikan yhteydessä työskenteli koordinaattorin (Sanna Jokela) ohella kaksi projektisuunnittelijaa (Juha Riihelä ja Pyry Liukas), yksi projektityöntekijä (Arto Majoinen) ja kolme harjoittelijaa (korkeakouluharjoittelijat Johnny Erola ja Sanna Jaatinen sekä työelämän harjoittelija Karen Fey). Sen lisäksi LP2- hankkeessa on ollut töissä Tomi Heinonen (Turun AMK), Maiju Onnela (graduntekijä Turun kauppakorkeakoulu) ja Filip Holmberg (Novia). Lisäksi useat muut henkilöt toimivat aktiivisesti mukana Lounaispaikan kehittämisessä ja ohjauksessa (liite 1). Talouden toteuma vuonna 200 Vuoden 2009 talous toteutui lähes suunnitelmien mukaan. Arvio talouden toteumasta on tehty tilanteen mukaan ja osa kuluista oli tilittämättä (siivous, tilavuokrat, postikulut, tietoliikennekulut). Tuloja tuli partneriosuuksien lisäksi aiempien vuosien ylijäämistä sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin harjoittelijoiden palkan korvauksista. Lisäksi Turun yliopiston ATK-keskukselle hankittu palvelin maksetaan osittain PaikkaOppi -hankkeesta. Suurimpia kustannuseriä verrattuna edellisiin vuosiin oli projektityöntekijän palkkaus 7 kk Varsinais- Suomen liittoon. Lounaispaikan käyttöön hankittiin myös paikkatietotyöskentelyä varten pöytäkone ja Lounaispaikalle oma ArcView -ohjelmistolisenssi, joita ei oltu budjetoitu kustannuksiin. Tilavuokria sekä muita osallistumiskuluja oli useaan tilaisuuteen osallistumisen vuoksi oletettua enemmän. Vuoden toteuma on alijäämäinen yhteensä Ylijäämää vuosilta on kertynyt yhteensä , joten seuraavien vuosien katettavaksi jää 6120 alijäämä. Taulukko 3. Suunnitellut tulot ja menot sekä toteutuneet tulot ja menot. Tulot Suun. Tot. Menot Suun. Tot. Lisätieto V-S liitto Henkilöstökulut Turun yliopisto Koordinaattori Jokela 12kk + Karppi 1 kk Lounais-Suomen Harjoittelijat harjoittelijaa 3kk, todelliset kustannukset Lounaispaikalle 3578 Novia Projektityöntekijä Majoinen 6,5 kk Åbo Akademi Aineet, tarvikkeet, toimistokulut ATK-sovellusten ylläpito, tietoliikenne- ja puhelinkulut, lounassetelit, materiaalit, ArcView lisenssi Turun kaupunki Matkakulut matkat pääasiassa Helsinkiin ja Poriin Satakuntaliitto Ostopalvelut toimisto-, atk-, posti-, tele-, terveys-, puhtaanapitopalvelut Harjoittelijoiden korvaukset Vuokrat tilavuokrat, markkinoiden kustannukset PaikkaOpin osuus palvelimesta * Muut kustannukset osallistumismaksu, markkinointimateriaalit Kalusto palvelin, pöytäkone Yhteensä Tase vuosilta *ei vielä tilitetty

7 Liite 1. Yhteistyötahoja ja -henkilöitä Lounaispaikan toiminnassa vuoden 2009 aikana. Osallistuja Organisaatio Osallistuminen Lounaispaikan toimintaan Eero Hyvönen Aalto yliopisto / Mediateknologian laitos SUBI-hanke: yhteistyömahdollisuuksien suunnittelu Jari Timonen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Matti Kononen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Matti Silvennoinen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Perttu Koistinen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Tuomo Kauranne Arbonaut Oy PaikkaOppi: hallinnointi Teemu Virtanen Dimenteq Oy Paikkatietokerho: yritysyhteistyö Jaakko Kähkönen Geodeettinen laitos PaikkaOppi: tekninen kehitys Lassi Lehto Geodeettinen laitos PaikkaOppi: hallinnointi Tapani Sarjakoski Geodeettinen laitos PaikkaOppi: hallinnointi Eero Lampi Geologian tutkimuskeskus Aineistoyhteistyö Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto / maantieteenlaitos PaikkaOppi: tuutorointi Kaisa Heimonen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Niko Kaikkonen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Petri Lehikoinen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Olli Kauppinen Joensuun kaupunki / Opetustoimi PaikkaOppi: hallinnointi Anu Hartikainen Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Ari Tanskanen Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Timo Kumpula Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Timo Rui Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Kirsi Rontu Kuntaliitto Vesihuoltoaineistot Mariitta Vuorenpää Lohjan kaupunki Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyö Arto Majoinen Lounaispaikka Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen Johnny Erola Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Juha Riihelä Lounaispaikka PaikkaOppi, Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Karen Fey Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen Pyry Liukas Lounaispaikka LP2, Lounaispaikan kehittäminen Sanna Jaatinen Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Sanna Jokela Lounaispaikka Koordinointi Airi Kulmala Lounais-Suomen TEHO-hanke Annukka Koivukari Lounais-Suomen Lounaispaikan ohjausryhmä Leena Lehtomaa Lounais-Suomen NANNUT, Selkämeren VELMU Natalia Räikkönen Lounais-Suomen Jättiputken hävittäminen Samu Numminen Lounais-Suomen LP2 Tuuli Pakkanen Lounais-Suomen Lounaispaikan ohjausryhmä Eila Lehmuskallio Luontoportti Oy PaikkaOppi Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna, INSPIRE-työryhmä Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos LP2, Paikkatietoikkuna Panu Muhli Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna Riikka Kivekäs Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna, ProGIS Teija Tarvainen Maanmittauslaitos Aineistoyhteistyö Kari Uotila Muuritutkimus Oy / TY:n arkeologian Lounaispaikan kehittäminen laitos Daniela Hellgren Novia Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Filip Holmberg Novia LP2 Romi Rancken Novia Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Kimmo Koskinen Opetushallitus PaikkaOppi Lea Houtsonen Opetushallitus PaikkaOppi Anna Paloheimo Pyhäjärvi-instituutti Lounaispaikan kehittäminen, PaikkaOppi Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutti Paikkatietoyhteistyö Vesa Posio Rauman kaupunki Aineistoyhteistyö

8 Teemu Salonen Satakuntaliitto Kokemäenjoen käyttötietohanke, Lounaispaikan ohjausryhmä Toivo Lapinlampi Suomen VEHTI-ohje Heli-Maija Nevala Tiedekeskus Heureka PaikkaOppi, Liikkeelle!-hanke Antti Kaseva Turun ammattikorkeakoulu Paikkatietokoulutus Jarmo Virta Turun ammattikorkeakoulu Lounaispaikan kehittäminen Olli Mertanen Turun ammattikorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä Olli Ojala Turun ammattikorkeakoulu LP2, Lounaispaikan kehittäminen Tomi Heinonen Turun ammattikorkeakoulu LP2 Anna-Maija Kohijoki Turun kauppakorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Maiju Onnela Turun kauppakorkeakoulu LP2 Päivi Oinas Turun kauppakorkeakoulu LP2 Nina Brander Turun kaupunki / Kastu PaikkaOppi Katariina Hilke Turun kaupunki / Keskushallinto Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen, Lounaispaikan ohjausryhmä Kimmo Lemmetyinen Turun kaupunki / Keskushallinto Tilastotyöryhmä Jukka Tulivuori Turun kaupunki / Kupittaan lukio PaikkaOppi Kristiina Karppi Turun kaupunki / Liikuntatoimi Lounaispaikan kehittäminen Jarmo Röksä Turun kaupunki / Live2011 Hankeyhteistyö Kristian Eppert Turun kaupunki / Live2011 Hankeyhteistyö Paula Saarento Turun kaupunki / maakuntamuseo LP2, Lounaispaikan kehittäminen, aineistoyhteistyö Esko Heikkonen Turun kaupunki / Opetustoimi PaikkaOppi Ilkka Jussila Turun yliopisto / Lounais-Suomen Kokemäenjoen käyttötietohanke Outi Vesanto Turun yliopisto / Lounais-Suomen NANNUT, Selkämeren VELMU Antti Vasanen Turun yliopisto / maantieteenlaitos Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen Eeva Ennola Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietolainaamo, paikkatietokoulutus Eliisa Lotsari Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietokerho Harri Tolvanen Turun yliopisto / maantieteenlaitos Lounaispaikan kehittäminen Leena Laurila Turun yliopisto / maantieteenlaitos Aineistoyhteistyö Mika Orjala Turun yliopisto / maantieteenlaitos Kyselyiden toteuttaminen webprobol-ohjelmistolla Niina Käyhkö Turun yliopisto / maantieteenlaitos LP2, Lounaispaikan kehittäminen, Lounaispaikan ohjausryhmä Nora Fagerholm Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietokerho Petteri Alho Turun yliopisto / maantieteenlaitos Hankeyhteistyö Risto Kalliola Turun yliopisto / maantieteenlaitos Lounaispaikan ohjausryhmä, Lounaispaikan kehittäminen Sanna Mäki Turun yliopisto / maantieteenlaitos PaikkaOppi Eeva Raike Turun yliopisto / PaikkaOppi maisemantutkimuksenlaitos Laura Puolamäki Turun yliopisto / Satakunnan PaikkaOppi, ympäristökasvatusstrategia luontokoulu Faris Alshuhail Turun yliopisto / Tvärminnen LP2 eläintieteellinen asema Outi Lehtinen Uusikaupunki Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Hanna Pohjonen Vantaan kaupunki / Vaskivuoren lukio PaikkaOppi Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitto LP2, Lounaispaikan kehittäminen Antti Vaalikivi Varsinais-Suomen liitto Graafinen suunnittelu Heikki Saartento Varsinais-Suomen liitto Lounaispaikan ohjausryhmä, Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Lasse Nurmi Varsinais-Suomen liitto LP2, PaikkaOppi, Lounaispaikan kehittäminen Mervi Kylmälä Varsinais-Suomen liitto Tilastotyöryhmä Tapio Tuhkanen Varsinais-Suomen liitto Kuhankuonon retkeilyreitistö

9 Timo Juvonen Varsinais-Suomen liitto LP2, Lounaispaikan kehittäminen, TEHO-hanke Pauli Kamsula Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VEKSU-hanke Maria Merikanto Varsinais-Suomen taidetoimikunta Aineistoyhteistyö Mikael von Numers Åbo Akademi / Biologian laitos Paikkatietokoulutus Pekka Tenhonen Åbo Akademi / Täydennyskoulutuskeskus Aineistoyhteistyö, 30 day walks-hanke

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 Jakelu/Paikalla (X): Outi Engström, Lounais-Suomen ympäristökeskus Sanna Jokela,

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä

Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä -portaalin paikkatietoinfrastruktuurin viimeistely ja yhteistyö Paikkatietoikkunan kehittämisen kanssa Vuoden 2010 aikana on viimeistelty

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Sanna Jokela Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Kauden 26 28 raportointi 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 Lounaispaikan organisaatio...3 Lounaispaikan ohjausryhmä...3

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI Lounaispaikan perustoiminta vakinaiseksi Vuodesta 2012 alkaen Lounaispaikan toiminta muuttui hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Jani Kylmäaho

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Jani Kylmäaho Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 4.9.2009 klo 12:30-15:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja esittäytymiset... 2 2. n toimintasuunnitelman esittely...

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -n käyttöön ALUEELLISEN TIEDON HAASTEET Kuka hallinnoi Mistä löytää Palveluja runsaasti, toimijoita vielä enemmän Tietoa runsaasti, yhteistä paikkaa tiedon hakuun ei olemassa

Lisätiedot

Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 15.11.2016 Panu Muhli, Maanmittauslaitos Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Kysely: Mistä aiheista

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä. Matti Holopainen

Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä. Matti Holopainen Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä Matti Holopainen Työryhmän tehtävät Seuraa paikkatiedon käyttöehtojen ja sopimusmallien sisältöä sekä Inspire-prosessin lisensiointikäytäntöjä ja niihin liittyviä

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna 5.4.2014 Projektisuunnittelija Eeva Paitula, Onni kutsuu kylään hanke, Satakuntaliitto eeva.paitula@satakunta.fi 02 620 4356 Onni kutsuu kylään -hanke (2010 2013) edistää

Lisätiedot

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa - ehdotus Aluetietopalvelun ylläpidon järjestämisestä ja rahoituksesta Sanna Jokela, Lounaispaikka Aluetietopalvelun konsepti Aluetietopalvelusta

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika: 3.9.2009 klo 13-16 Paikka: Maanmittauslaitos, kokoushuone Legenda Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 13:07. Puheenjohtaja

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

Liite 1 b. Nousiaisten (13.) tarjousalueet kartalla

Liite 1 b. Nousiaisten (13.) tarjousalueet kartalla Liite b. Nousiaisten (3.) kartalla PÖYTYÄ AURA Nousiainen Nousiainen 5 TURKU LIETO RAISIO NAANTALI Tarjousaluekarttojen mittakaavat: : 5, 3-5 : 7 tarjousalue 2 Lisätietoja: Tapio Tuhkanen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 25.8.2010 klo 13:00-16:00 Paikka: Aud. Jupiter, Pasilan virastokeskus, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja kahvit... 2 2. Terveiset Inspire-verkoston

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

1993 P a l k i n t o P a l k i t u t

1993 P a l k i n t o P a l k i t u t 1993 P a l k i n t o P a l k i t u t Stipendi Timo Paasolainen (1) Vesa Sairanen (1) Veteraanipalkinto Hannu Suoknuuti (1) Raija Ovaska (1) Esine palkinto Antti Väkevä (1) Leena Puranen (1) Ville Nurmilaukas

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013 Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta Faris Alsuhail 15.10.2013 Lounaispaikka? (paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Kokoaa yhteen lounaisen Suomen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla

MIKÄ ON? Jaana Inki /Ulla MIKÄ ON? OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus on enorssin ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja PaikkaOppi-hanke Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Opetusneuvos Jukka Tulivuori, Opetushallitus PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihankkeen tavoitteena

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

Päivitetty 06.11.2014 1

Päivitetty 06.11.2014 1 Päivitetty 06.11.2014 1 Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) ja varastoalan

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Liite 1 b. Naantalin (12.) tarjousalueet kartalla

Liite 1 b. Naantalin (12.) tarjousalueet kartalla Liite b. Naantalin (2.) kartalla Naantali Naantali 7 Tarjousaluekarttojen mittakaavat: : 5, 2, 4 ja 7 : 7 tarjousalue 3, 5 ja 6 Lisätietoja: Tapio Tuhkanen, Varsinais-Suomen liitto, tapio.tuhkanen@varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualusta resurssihankinnan suuntaviivat. Panu Muhli Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi panu.muhli@nls.fi

Paikkatiedon palvelualusta resurssihankinnan suuntaviivat. Panu Muhli Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi panu.muhli@nls.fi Paikkatiedon palvelualusta resurssihankinnan suuntaviivat Panu Muhli Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi panu.muhli@nls.fi 15.10.2012 HUOMAA! Tässä kalvosarjassa esitetyt tiedot kilpailutuksesta

Lisätiedot

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 1. Marko Einola Porin Paini-Miehet 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä:

Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: Päivitetty 13.02.2015 1 Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) varastoalan ammattitutkinto

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmien terveiset

Henkilöstötyöryhmien terveiset Henkilöstötyöryhmien terveiset Christina Söderlund henkilöstöpäällikkö, Salo sote-henkilöstötyöryhmän ja maku-henkilöstötyöryhmän jäsen Sote - henkilöstötyöryhmä pj. Similä Katariina, VSSHP 1 vpj. Valtonen

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat

Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat 18.3.2016 1(6) Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat Lista on päivitetty 18.3.2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on hyväksynyt terveydensuojelulain 59 a mukaiseksi

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO KOORDINAATIT KEHITYKSELLE Maanmittauspäivät Kari-Pekka Karlsson 31.5.2017 Selonteon tavoitteet Julkishallinnon paikkatietotoimintojen tavoitekuva 1. Paikkatietojen tuottajien,

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa. Pirkko Kuhmonen 2014

ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa. Pirkko Kuhmonen 2014 ELO elinikäinen ohjaus Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen 2014 ELO elinikäinen ohjaus ELY-keskusten tehtävänä on elinikäiseen ohjaukseen liittyvien palveluiden koordinointi ja palveluiden saatavuuden varmistaminen.

Lisätiedot

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS. Aika: to , Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS. Aika: to , Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS Aika: to 16.2.2017, 13.00 14.50 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku Jakelu: (x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.) Turku (-) Häkämies Kari, maakuntajohtaja V-S

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015 M 50 m pu 00:27.39 2005 Jari Mäkäläinen M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen M 100 m su 01:04.05 2007 Mikael Koponen

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg 1 Kirsi Koro VirtUrh 10,03 14.9.2013 Virrat 2 Anneli Oksanen LoimVoi 8,38 22.9.2013 Kauhajoki 3 Sirpa Tarvainen KauWi 7,36 14.9.2013 Virrat

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot