Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen"

Transkriptio

1 Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien hankkeiden suunnittelua on aloitettu. Lounaispaikka on päässyt osatoteuttajaksi myös kahteen vedenalaisen meriluonnon hakkeeseen: NANNUT (Novia) ja Selkämeren VELMU (Lounais- Suomen ). Lisäksi Lounaispaikka on mukana useissa alueellisissa hankkeissa konsulttina ja ohjausryhmän jäsenenä. Matkailu- ja kulttuurialan hankkeet eivät saaneet rahoitusta vuoden 2009 aikana, mutta uusia näkökulmia asiaan on kehittynyt ja hankkeita suunnitellaan vuodeksi Sen lisäksi on suunnitteilla paikkatieto-osaamisen täydennyskoulutusta suuntaava hanke terveys- ja sosiaalialalle ottaen mallia Oulun alueella toteutetun Paikkatietopaja -hankkeen tuloksista. Paikkatiedon opetuksen kehittämiseen lukioissa saatiin rahoitusta vuoden 2007 lopulla Opetushallituksen oppimisympäristöille suunnatuista määrärahoista ja PaikkaOppi -hanke aloitettiin maaliskuussa Kesällä 2009 hanke sai jatkorahoitusta vuoden 2011 alkuun. Vuoden 2009 aikana palvelu on uudistettu paremmin vastaamaan opettajien toiveita, uusia aineistoja on lisätty palveluun ja oppilaille suunnattuja tehtäviä tuotettu eri kursseilla (lukioissa, alakouluissa sekä opettajille ja opettajakoulutettaville suunnatut kurssit). PaikkaOppi on saanut näkyvyyttä mm. lehdistössä ja muissa medioissa. Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa Hankkeen myötä Lounaispaikka on saanut kartutettua tietoa valtakunnallisten aineistojen käsittelystä, rajapintatekniikoista ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Juha Riihelä. Partnereina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Joensuun kaupunki, Arbonaut Oy ja Geodeettinen laitos. Turun ja Helsingin yliopistojen maantieteen laitokset toimivat hankkeen tuutoreina. Varsinais-Suomen maakunnan kehittämisrahan turvin aloitettiin LP2-hanke helmikuussa Hankkeessa toteutetaan Lounaispaikan paikkatietoinfrastruktuuri kokonaisuudessaan uusiksi käyttäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Partnereina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu, Novia, Turun kauppakorkeakoulu sekä Turun yliopiston maantieteenlaitos. Hanke jatkuu elokuuhun Hanke on edennyt hyvin ja uuden palvelun beta-versio julkistettiin Paikkatietomarkkinoilla marraskuussa 2009 ja joulukuussa Paikkatietopäivillä palvelu siirrettiin tuotantokäyttöön osoitteeseen Syksyn aikana kehitettiin myös ympäristötiedon keruutyökalua (YKE) Turun AMK:n toimesta ja aloitettiin Kuvapankin suunnittelu (Novia). Turun kauppakorkea toteutti haastattelututkimuksen Lounaispaikan vanhan palvelun käyttäjille kesällä Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Pyry Liukas. Lounaispaikka on ollut osallisena vuoden aikana useassa eri paikkatietoon liittyvän hankkeen ohjaus- ja työryhmissä. Taulukossa 1. on listattu nämä yhteistyöhankkeet ja niiden lyhyet esittelyt. Sen lisäksi Lounaispaikka on ollut mukana vaikuttamassa paikkatietoalan toimintaan mm. seuraavissa työryhmissä: INSPIRE-työryhmät, ProGIS ry:n hallitus, Pyhäjärvi-instituutti, VEKSU-projekti (V-S sairaanhoitopiiri), MALyhteistyö (Länsi-Uudenmaan paikkatietoyhteistyöryhmä), tilastoryhmän perustaminen syyskuussa Turun kaupungin kanssa, Sateenvarjoryhmä (Ympäristökasvatuksen strategian visiointia), SUBI-hanke (TKK/Live2011) sekä tulvakarttapalveluyhteistyön aloittaminen TY:n maantieteen laitoksen kanssa. Liitteessä 1. on listattu henkilöitä, joiden kanssa Lounaispaikka on ollut yhteistyössä vuoden 2009 aikana sekä heidän osallistumisensa Lounaispaikan toimintaan.

2 Taulukko 1. Lounaispaikka mukana yhteistyöhankkeiden ohjaus- ja työryhmissä. Yhteistyöhanke Vastuullinen taho Kuvaus Kokemäenjoen käyttötieto Nakkilan kunta Hankkeessa kootaan paikkatietoa ja muuta paikkaan sidottua informaatiota Kokemäenjoen vaikutusalueelta internetsivuille sekä myös Lounaispaikan karttapalveluun. Tavoitteena on antaa monipuolista informaatiota joen käytöstä ja sen historiasta, alueen luonnosta ja esimerkiksi kestävästä kehityksestä eri intressiryhmien saataville ja näin mm. helpottaa Kokemäenjoen eri käyttömuotojen yhteensovittamista. Satakuntaliiton EAKR-rahoittenen, vuoden 2010 loppuun kestävää hanke. TEHO Vesihuollon paikkatietoyhteistyöryhmä Lounais-Suomen Suomen Maatalouden vesiensuojelun tehostamishankkeessa tuotetaan tietopaketteja ja käytänteitä maatalouden käyttöön. Sen lisäksi hankkeessa luodaan paikkatietoaineistoja viranomaisten käyttöön. VEHTI-ohjeen kommentointi ja työstäminen. Lounaispaikka mukana kommentoimassa ja testaamassa. Paikkatietolainaamo Turun yliopisto Latauspalvelu koko Suomen paikkatietoaineistoille. Vuoden 2009 aikana käynnissä ollut integrointi MML:n paikkatietoportaaliin. GIS Projekt Novia Raaseporin alueen paikkatietoyhteistyöverkosto. NANNUT Novia Vedenalaisen meriluonnon tietojen käyttö suunnittelun tukena. Lounaispaikka mukana hankkeen toteutuksessa vuonna Liikkeelle! Heureka PaikkaOppi -hankkeen sisarhanke. Käyttää PaikkaOppi -palvelua omassa oppimisympäristöhankkeessaan. Quadruble Helix Central Baltic Norrtälje Kommun Pienyrittäjien yhteistyötä kehittävä hanke, jossa yhtenä osana mobiili paikannus. Hanke alkanut joulukuussa Rajapintojen kehittäminen ja aineistoyhteistyö partnereiden kesken Uusia aineistoja on kerätty ja vanhoja päivitetty etenkin projektityöntekijöiden ja harjoittelijoiden toimesta. Samalla aineistosopimuksia on uusittu. Rajapintayhteistyötä on tehty PaikkaOppi -hankkeen kautta. PaikkaOpissa on tällä hetkellä aineistoja 13 aineistontuottajalta ja kaikki niistä tulevat rajapintoja pitkin. Lounaispaikan uuden portaalin kautta kaikki aineistot on saatavilla rajapinnasta, jos aineistontoimittaja sen sallii. Vanhan karttapalvelun yli 150 aineistokokonaisuudesta (n. 300 paikkatietotiedostoa) yli puolet on jo viety uuteen palveluun. PaikkaOppia varten tuotettiin myös tilastoteemakarttoja kunnista (väestöntiheys, muuttoliike, työllisyysaste jne.), jotka tullaan viemään myös Lounaispaikan puolelle. SYKE:n YKR-aineistosta tuotettiin myös absoluuttisia väestömuutosteemakarttoja vuosien ajalta. Näitä aineistoja ei ole vielä viety teemakartoiksi Lounaispaikkaan. Lounaispaikkaan on vuoden aikana viety seuraavia uusia/päivitettyjä aineistoja: -uudet kuntarajat ja taustakartat ulottuen koko Suomeen -Varsinais-Suomen kirjastot -Kuhankuonon päivitetty reitistö -Varsinais-Suomen laajakaistatyön -aineistot -päivitetyt maisemanhistoriakartat Turun museokeskukselta -SYKE:n OIVA -palvelun aineistot (saatavilla myös rajapintana GL:n kautta) -kaavoitusaineistoja (Kiikala, Västanfjärd, Rymättylä, Lemu) -muotoilijat ja käsityöläiset -aineisto -rakennettu kulttuuriympäristö -aineisto (Museovirasto)

3 Aineistontoimittajille suunnattiin kysely paikkatietoaineistojen saatavuudesta ja uuden palvelun sopimusehdoista syksyllä Kysely lähetettiin n. 60 aineistontoimittajalle, joista vastasi kolmasosa. Tulokset käsitellään vuodenvaihteen jälkeen. Partnereiden välinen aineistoyhteistyö on ollut suhteellisen vähäistä. Uuden portaalin aineistojen lisäystyökalujen valmistuttua aineistojen välittäminen helpottunee huomattavasti. Satakunnan maakuntakaava oli kommentoitavana toukokuussa Kommentaattorissa. Satakunnan osalta aineistoyhteistyötä on tehty mm. Kokemäenjoen käyttötietohankkeen kautta, joka kerää aineistoja Lounaispaikkaan. Myös lähes kaikki Karvianjoen karttapalvelun aineistot on viety Lounaispaikan puolelle. Turun kaupungin kanssa aineistoyhteistyöstä on sovittu periaatepäätöksellä. Kaikkien hallintokuntien kodittomat aineistot tullaan viemään Lounaispaikkaan. Yhteistyötä on suunniteltu mm. tilastoaineistojen tuotannossa ja syksyn 2009 aikana SYKE:n YKR-aineistosta on tuotettu myös tilastotietoa Turun seudun rakennemallityöhön liittyen. Vuoden aikana päätettiin esitellä Lounaispaikkaa kaikille Turun kaupungin hallintokunnille vasta kun uusi portaali on valmis ja sinne voi lisätä aineistoja. Tätä kautta toivotaan aineistoyhteistyön vilkastuvan. Turun yliopiston välillä aineistoyhteistyö on liittynyt Paikkatietolainaamon aineistojen lisäämiseen ja käyttöön. Vuoden 2010 aikana on tarkoitus viedä kaikki TY:n ylläpitämän Paikkatietoarkiston aineistot Lounaispaikan palvelimelle. Lounais-Suomen ympäristökeskukselta on saatu vedenkorkeuden mittauspisteet -aineisto sekä SYKE:n i OIVA palvelusta on saatavilla kaikki valtakunnalliset aineistot. Koska kaikkia OIVA:n aineistoja ei vielä saada rajapintoja pitkin (osa välitetään Geodeettisen laitoksen kautta), tietyt aineistokokonaisuudet tullaan lisäämään palveluun Lounaispaikan työnä. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen osalta aineistoyhteistyötä kehitetään eri hankkeiden kautta. LOS hakee rahoitusta vieraslajien torjuntahankkeelle, joka tulee käyttämään kartoitustyössä Lounaispaikan YKE-työkalua hyväkseen. Myös Selkämeren VELMU:n ja NANNUT -hankkeen aineistoja tullaan viemään Lounaispaikkaan. Åbo Akademin osalta testattiin 30 Day Walks -hankkeen suunnittelemien reittikarttojen digitoimista ja harjoittelijavoimin tuotettiin teemakarttaesimerkkejä reiteistä. Tarkoituksena oli lisätä kaikki reitit Lounaispaikan palveluihin, mutta työ ei ole edennyt. Novian, Turun AMK:n ja Turun kauppakorkeakoulun osalta aineistoyhteistyötä ei ole vuoden aikana ollut. Lounaispaikan portaalin uudistaminen Lounaispaikka-portaalin uudistamistyö lähti käyntiin helmikuussa. Sisältösivuja uudistettiin jo maaliskuussa tietoturvaongelmien vuoksi ja sisältöjä lisättiin aktiivisesti koko vuoden ajan. Joulukuussa vanha palvelu joutui edelleen hyökkäyksen kohteeksi ja sivustot jouduttiin poistamaan pois käytöstä. Uusi palvelu saatiin kuitenkin saman tien linjoille. Portaali sisältää nyt verkkosivusisällöt suomeksi, karttapalvelun ja metatietoosion. Vanhaa karttapalvelua ylläpidetään vielä vuoden 2010 ajan. Uuden portaalin ylläpitoa varten on luotu sisällöntuotantosivut ja testejä varten omat palvelunsa (wmstestit, YKE, Kuvapankki ja portaalin kehityssivusto). Ympäristötiedon keruutyökalu tuotettiin Turun AMK:n toimesta syksyn 2009 aikana ja sen viimeistely ja integrointi portaaliin jää vuodelle Kuvapankin suunnittelu aloitettiin marraskuussa Vanhan palvelun käytettävyystutkimuksen ensimmäinen versio saatiin Turun kauppakorkealta kommenteille marraskuussa. Uuden palvelun käytettävyyttä testataan tutkimuksessa tuotetun kyselyn avulla vuonna 2010.

4 Portaalin uudistustyö on pysynyt aikataulussa ja on saanut paljon positiivista palautetta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Vuoden loppupuolella päätettiin myös, että kaikki hankkeessa tuotetut koodit jaetaan avoimesti eteenpäin, myös kaupalliseen käyttöön. Vaikuttaminen kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin Yhteistyötä on tehty tiiviisti MML:n vetämän INSPIRE -työryhmien kautta kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja Paikkatietoikkunan kehityksessä. Alueellisten paikkatietokeskusten olemassaoloa on pyritty nostamaan keskusteluun ja onnistuttukin joiltain osin. Tässä täytyy tehdä vielä runsaasti työtä ja innostaa myös muita alueita olemaan aktiivisia asiassa. Lounaispaikan käyttäjäryhmien määrittäminen Lounaispaikan käyttäjäryhmistä on käyty keskustelua ja pääkäyttäjille tehdyn haastattelututkimuksen perusteella tavallisille kansalaisille halutaan suunnata enemmän tietoa ja heiltä myös halutaan tietoa. Tätä tukee innostuneisuus, jota Ympäristötiedon keruutyökalun (YKE) kehittäminen on aiheuttanut tutkijoissa ja viranomaisissa. YKE:ä tullaan testaamaan useassa eri projektissa vuoden 2010 aikana. Uusi Lounaispaikkaportaali on myös kehitetty mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta se ei sulkisi pois tavallisia käyttäjiä. Ammattilaisille palvelu tarjoaa jatkossa lisätyökaluja kirjautumisen kautta. Koulutus vuonna 2009 Koulutusta on lisätty vuoden aikana runsaasti. Lounaispaikan kautta on järjestetty luentoja ja kursseja Turun AMK:lla, Novialla ja Turun yliopistolla. Myös Varsinais-Suomen liiton henkilökuntaa on pyritty kouluttamaan paikkatietoasioissa. Alla olevien kurssien lisäksi Lounaispaikka osallistui kahteen TY:n maantieteenlaitoksen vetämään kurssiin (kollokvio ja karttapalvelukurssi). E-tourism-kurssi (tammi-helmikuu) Kurssin tarkoituksena oli perehdyttää oppilaat paikkatietomaailmaan sisällöntuotannon kautta. Oppilaiden tehtävänä oli suunnitella ja luoda turisteille elämysreittejä kuvitteellista kulttuuri- ja matkailukarttapalvelua varten. Novian matkailualan opiskelijat toteuttivat reitit kurssin aikana ja raportoivat tulokset kirjallisesti sekä PaikkaOppi -palvelun avulla. Ryhmätöinä syntyi neljä reittiä: Viini- ja herkuttelureitti Varsinais- Suomeen, Lasten Turku -reitti, Kirjallisuusreitti Turussa sekä Kauhujen Turku reitti. ArcView:n perusteet Turun AMK:n GIS opetuksen osana (helmi-huhtikuu) AMK:n rakennustekniikan ja kestävän kehityksen opiskelijat ottivat osaa ArcView:n perusteet kurssille osana Paikkatieto ja CAD-osaaminen ympäristösuunnittelun apuna -kurssia. Kolmepäiväisen kurssin aikana ArcView:n perusasiat käytiin läpi käyttäen Paikkatietolainaamosta ja Ympäristöhallinnon OIVA-palvelusta löytyviä aineistoja. Kurssi oli hieman liian tiivis ja vaativa paketti johtuen myös kurssin toteuttamisen pitkästä aikavälistä (1 kerta/kk). Koulutukseen osallistui n. 15 oppilasta. ArcView-luento Varsinais-Suomen liiton henkilökunnalle (helmikuu) Kevyt paikkatieto-ohjelmiston perusteiden esittely, jonka tarkoituksena oli innostaa kokeilemaan saatavilla olevaa ohjelmistoa sekä ymmärtämään mitä paikkatietoaineistot pitävät sisällään. 1,5 -tunnin mittainen koulutus järjestettiin kahdesti ja paikalla oli yhteensä n. 20 liiton työntekijää.

5 Paikkatiedot hyötykäyttöön täydennyskoulutuskurssi Paikkatietolainaamon kanssa (elokuu) Kolmepäiväisellä intensiivikurssilla käytiin läpi paikkatietomaailman kuulumisia ja kevyitä harjoituksia avoimen lähdekoodin ohjelmistolla QGIS:llä. Aineistoina käytettiin Paikkatietolainaamon aineistoja ja tutustuttiin myös muihin palveluihin, joista aineistoja voi saada omaan käyttöön. Koulutus oli suunnattu työssään paikkatietoa käyttäville tai tarvitseville ammattilaisille. Koulutusta pidettiin tärkeänä ja jatkoa toivottiin. Samalla päästiin testaamaan QGIS:ä, joka toimii hyvin peruspaikkatietotyössä. PaikkaOppi -koulutusta vuoden aikana PaikkaOppi-koulutusta on tarjottu vuoden aikana useille tahoille. Erilaisia kursseja on järjestetty mm. auskultoiville opiskelijoille (TY/HY), Turun seudun biologian ja maantiedon opettajille sekä Raision luontokoululle. Opetuksen osana PaikkaOppia on käytetty lukioissa ympäri Suomea (Joensuu, Kalajoki, Turku, Vantaa, Selkämeren ympäristökoulut) sekä peruskoululaisille Alastarolla. Tapahtumat vuonna 2009 Lounaispaikka järjesti vuoden aikana myös erilaisia tapahtumia. Maaliskuun alussa allekirjoitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa sopimus kaudesta Paikalla olivat lähes kaikki allekirjoittajaosapuolet. Lounaispaikka on ollut vuoden aikana myös esillä useilla markkinoilla. Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja Paikkatietopäivä järjestettiin yhdeksännen kerran Turussa joulukuussa. Tämän lisäksi Lounaispaikan esittelyjä on pyritty pitämään mahdollisimman monissa yhteyksissä (taulukko 2). Kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana vain kaksi kertaa (yleinen kehitystyöryhmä ja tilastoryhmä), koska LP2-kokouksissa käsiteltiin samoja asioita ja kokoukset olivat avoimia kaikille. Lounaispaikan ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Taulukko 2. Lounaispaikan näkyminen eri foorumeilla. Lounaispaikka messuilla Lounaispaikan esittelyt Paikkatietokerho ja Paikkatietopäivä Osallistuminen tapahtumiin Maanmittauspäivät Turussa (Lounaispaikka ständi) Maakuntaliittojen paikkatietotapaaminen Helsingissä Paikkatietokerhon paikkatietoiltama VELMU -seminaari Helsingissä ITK-päivät Hämeenlinnassa (PaikkaOppi ständi) esdinet+ työpaja Tukholmassa Dimenteq Oy Paikkatietokerhossa ProGIS ry:n kevätseminaari Espoossa ja syysseminaari Helsingissä Scifest Joensuussa (PaikkaOppi ständi) Tilasto- ja paikkatietokierros Naantali, Raisio, Uusikaupunki ja Lieto (kesäkuu) Lounaispaikan paikkatietopäivä Turussa: Alueellinen paikkatietokeskus 10v. Osallistujia noin 60. Eduskunnan kansalaisinfo paikkatiedosta 6.5. Helsingissä Nordic Geographers Meeting (Lounaispaikka ständi) Luennot TY:n maantieteen laitoksella: kollokvio ja karttapalvelukurssi. KuntaGML-tilaisuus 8.6. Helsinki Kirjamessut Turussa (Lounaispaikka ständi) Maakuntamuseoiden neuvottelupäivä Turussa PostGres-seminaari Helsinki Paikkatietomarkkinat Hki (Lounaispaikka ständi) Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä Verkkopalvelut- ja portaaliryhmä (INSPIRE työryhmä) Paikkatietostrategia-seminaari Hki

6 Henkilöstö vuonna 2009 Vuonna 2009 Lounaispaikan yhteydessä työskenteli koordinaattorin (Sanna Jokela) ohella kaksi projektisuunnittelijaa (Juha Riihelä ja Pyry Liukas), yksi projektityöntekijä (Arto Majoinen) ja kolme harjoittelijaa (korkeakouluharjoittelijat Johnny Erola ja Sanna Jaatinen sekä työelämän harjoittelija Karen Fey). Sen lisäksi LP2- hankkeessa on ollut töissä Tomi Heinonen (Turun AMK), Maiju Onnela (graduntekijä Turun kauppakorkeakoulu) ja Filip Holmberg (Novia). Lisäksi useat muut henkilöt toimivat aktiivisesti mukana Lounaispaikan kehittämisessä ja ohjauksessa (liite 1). Talouden toteuma vuonna 200 Vuoden 2009 talous toteutui lähes suunnitelmien mukaan. Arvio talouden toteumasta on tehty tilanteen mukaan ja osa kuluista oli tilittämättä (siivous, tilavuokrat, postikulut, tietoliikennekulut). Tuloja tuli partneriosuuksien lisäksi aiempien vuosien ylijäämistä sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin harjoittelijoiden palkan korvauksista. Lisäksi Turun yliopiston ATK-keskukselle hankittu palvelin maksetaan osittain PaikkaOppi -hankkeesta. Suurimpia kustannuseriä verrattuna edellisiin vuosiin oli projektityöntekijän palkkaus 7 kk Varsinais- Suomen liittoon. Lounaispaikan käyttöön hankittiin myös paikkatietotyöskentelyä varten pöytäkone ja Lounaispaikalle oma ArcView -ohjelmistolisenssi, joita ei oltu budjetoitu kustannuksiin. Tilavuokria sekä muita osallistumiskuluja oli useaan tilaisuuteen osallistumisen vuoksi oletettua enemmän. Vuoden toteuma on alijäämäinen yhteensä Ylijäämää vuosilta on kertynyt yhteensä , joten seuraavien vuosien katettavaksi jää 6120 alijäämä. Taulukko 3. Suunnitellut tulot ja menot sekä toteutuneet tulot ja menot. Tulot Suun. Tot. Menot Suun. Tot. Lisätieto V-S liitto Henkilöstökulut Turun yliopisto Koordinaattori Jokela 12kk + Karppi 1 kk Lounais-Suomen Harjoittelijat harjoittelijaa 3kk, todelliset kustannukset Lounaispaikalle 3578 Novia Projektityöntekijä Majoinen 6,5 kk Åbo Akademi Aineet, tarvikkeet, toimistokulut ATK-sovellusten ylläpito, tietoliikenne- ja puhelinkulut, lounassetelit, materiaalit, ArcView lisenssi Turun kaupunki Matkakulut matkat pääasiassa Helsinkiin ja Poriin Satakuntaliitto Ostopalvelut toimisto-, atk-, posti-, tele-, terveys-, puhtaanapitopalvelut Harjoittelijoiden korvaukset Vuokrat tilavuokrat, markkinoiden kustannukset PaikkaOpin osuus palvelimesta * Muut kustannukset osallistumismaksu, markkinointimateriaalit Kalusto palvelin, pöytäkone Yhteensä Tase vuosilta *ei vielä tilitetty

7 Liite 1. Yhteistyötahoja ja -henkilöitä Lounaispaikan toiminnassa vuoden 2009 aikana. Osallistuja Organisaatio Osallistuminen Lounaispaikan toimintaan Eero Hyvönen Aalto yliopisto / Mediateknologian laitos SUBI-hanke: yhteistyömahdollisuuksien suunnittelu Jari Timonen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Matti Kononen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Matti Silvennoinen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Perttu Koistinen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Tuomo Kauranne Arbonaut Oy PaikkaOppi: hallinnointi Teemu Virtanen Dimenteq Oy Paikkatietokerho: yritysyhteistyö Jaakko Kähkönen Geodeettinen laitos PaikkaOppi: tekninen kehitys Lassi Lehto Geodeettinen laitos PaikkaOppi: hallinnointi Tapani Sarjakoski Geodeettinen laitos PaikkaOppi: hallinnointi Eero Lampi Geologian tutkimuskeskus Aineistoyhteistyö Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto / maantieteenlaitos PaikkaOppi: tuutorointi Kaisa Heimonen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Niko Kaikkonen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Petri Lehikoinen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Olli Kauppinen Joensuun kaupunki / Opetustoimi PaikkaOppi: hallinnointi Anu Hartikainen Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Ari Tanskanen Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Timo Kumpula Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Timo Rui Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Kirsi Rontu Kuntaliitto Vesihuoltoaineistot Mariitta Vuorenpää Lohjan kaupunki Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyö Arto Majoinen Lounaispaikka Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen Johnny Erola Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Juha Riihelä Lounaispaikka PaikkaOppi, Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Karen Fey Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen Pyry Liukas Lounaispaikka LP2, Lounaispaikan kehittäminen Sanna Jaatinen Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Sanna Jokela Lounaispaikka Koordinointi Airi Kulmala Lounais-Suomen TEHO-hanke Annukka Koivukari Lounais-Suomen Lounaispaikan ohjausryhmä Leena Lehtomaa Lounais-Suomen NANNUT, Selkämeren VELMU Natalia Räikkönen Lounais-Suomen Jättiputken hävittäminen Samu Numminen Lounais-Suomen LP2 Tuuli Pakkanen Lounais-Suomen Lounaispaikan ohjausryhmä Eila Lehmuskallio Luontoportti Oy PaikkaOppi Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna, INSPIRE-työryhmä Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos LP2, Paikkatietoikkuna Panu Muhli Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna Riikka Kivekäs Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna, ProGIS Teija Tarvainen Maanmittauslaitos Aineistoyhteistyö Kari Uotila Muuritutkimus Oy / TY:n arkeologian Lounaispaikan kehittäminen laitos Daniela Hellgren Novia Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Filip Holmberg Novia LP2 Romi Rancken Novia Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Kimmo Koskinen Opetushallitus PaikkaOppi Lea Houtsonen Opetushallitus PaikkaOppi Anna Paloheimo Pyhäjärvi-instituutti Lounaispaikan kehittäminen, PaikkaOppi Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutti Paikkatietoyhteistyö Vesa Posio Rauman kaupunki Aineistoyhteistyö

8 Teemu Salonen Satakuntaliitto Kokemäenjoen käyttötietohanke, Lounaispaikan ohjausryhmä Toivo Lapinlampi Suomen VEHTI-ohje Heli-Maija Nevala Tiedekeskus Heureka PaikkaOppi, Liikkeelle!-hanke Antti Kaseva Turun ammattikorkeakoulu Paikkatietokoulutus Jarmo Virta Turun ammattikorkeakoulu Lounaispaikan kehittäminen Olli Mertanen Turun ammattikorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä Olli Ojala Turun ammattikorkeakoulu LP2, Lounaispaikan kehittäminen Tomi Heinonen Turun ammattikorkeakoulu LP2 Anna-Maija Kohijoki Turun kauppakorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Maiju Onnela Turun kauppakorkeakoulu LP2 Päivi Oinas Turun kauppakorkeakoulu LP2 Nina Brander Turun kaupunki / Kastu PaikkaOppi Katariina Hilke Turun kaupunki / Keskushallinto Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen, Lounaispaikan ohjausryhmä Kimmo Lemmetyinen Turun kaupunki / Keskushallinto Tilastotyöryhmä Jukka Tulivuori Turun kaupunki / Kupittaan lukio PaikkaOppi Kristiina Karppi Turun kaupunki / Liikuntatoimi Lounaispaikan kehittäminen Jarmo Röksä Turun kaupunki / Live2011 Hankeyhteistyö Kristian Eppert Turun kaupunki / Live2011 Hankeyhteistyö Paula Saarento Turun kaupunki / maakuntamuseo LP2, Lounaispaikan kehittäminen, aineistoyhteistyö Esko Heikkonen Turun kaupunki / Opetustoimi PaikkaOppi Ilkka Jussila Turun yliopisto / Lounais-Suomen Kokemäenjoen käyttötietohanke Outi Vesanto Turun yliopisto / Lounais-Suomen NANNUT, Selkämeren VELMU Antti Vasanen Turun yliopisto / maantieteenlaitos Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen Eeva Ennola Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietolainaamo, paikkatietokoulutus Eliisa Lotsari Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietokerho Harri Tolvanen Turun yliopisto / maantieteenlaitos Lounaispaikan kehittäminen Leena Laurila Turun yliopisto / maantieteenlaitos Aineistoyhteistyö Mika Orjala Turun yliopisto / maantieteenlaitos Kyselyiden toteuttaminen webprobol-ohjelmistolla Niina Käyhkö Turun yliopisto / maantieteenlaitos LP2, Lounaispaikan kehittäminen, Lounaispaikan ohjausryhmä Nora Fagerholm Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietokerho Petteri Alho Turun yliopisto / maantieteenlaitos Hankeyhteistyö Risto Kalliola Turun yliopisto / maantieteenlaitos Lounaispaikan ohjausryhmä, Lounaispaikan kehittäminen Sanna Mäki Turun yliopisto / maantieteenlaitos PaikkaOppi Eeva Raike Turun yliopisto / PaikkaOppi maisemantutkimuksenlaitos Laura Puolamäki Turun yliopisto / Satakunnan PaikkaOppi, ympäristökasvatusstrategia luontokoulu Faris Alshuhail Turun yliopisto / Tvärminnen LP2 eläintieteellinen asema Outi Lehtinen Uusikaupunki Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Hanna Pohjonen Vantaan kaupunki / Vaskivuoren lukio PaikkaOppi Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitto LP2, Lounaispaikan kehittäminen Antti Vaalikivi Varsinais-Suomen liitto Graafinen suunnittelu Heikki Saartento Varsinais-Suomen liitto Lounaispaikan ohjausryhmä, Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Lasse Nurmi Varsinais-Suomen liitto LP2, PaikkaOppi, Lounaispaikan kehittäminen Mervi Kylmälä Varsinais-Suomen liitto Tilastotyöryhmä Tapio Tuhkanen Varsinais-Suomen liitto Kuhankuonon retkeilyreitistö

9 Timo Juvonen Varsinais-Suomen liitto LP2, Lounaispaikan kehittäminen, TEHO-hanke Pauli Kamsula Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VEKSU-hanke Maria Merikanto Varsinais-Suomen taidetoimikunta Aineistoyhteistyö Mikael von Numers Åbo Akademi / Biologian laitos Paikkatietokoulutus Pekka Tenhonen Åbo Akademi / Täydennyskoulutuskeskus Aineistoyhteistyö, 30 day walks-hanke

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

KARTTAA TARVITAAN AINA

KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta ISBN 978-952-92-1714-4 (PDF) Karttaa tarvitaan aina SKS 50 vuotta KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta Suomen kartografi assa tapahtuu 1982 ICA XI -kongressi Puolassa, Varsova, 29.7.-4.8.1982. 1983

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

SUOMEN YRITYSKUMMIT RY. Jäsentiedote 2/2012

SUOMEN YRITYSKUMMIT RY. Jäsentiedote 2/2012 SUOMEN YRITYSKUMMIT RY Jäsentiedote 2/2012 1 Pääkirjoitus UUSIA TYÖKALUJA Rakkaalla lapsella on monta nimeä, tavataan sanoa. Me Suomen Yrityskummit ry:n portaali- eli sähköisen työkalun työryhmä olemme

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Toimeksi! -nuorten yrittäjyyshanke LOPPURAPORTTI

Toimeksi! -nuorten yrittäjyyshanke LOPPURAPORTTI Toimeksi! -nuorten yrittäjyyshanke LOPPURAPORTTI Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3. Yhteenveto hankkeesta... 3 4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)...

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot