Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen"

Transkriptio

1 Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien hankkeiden suunnittelua on aloitettu. Lounaispaikka on päässyt osatoteuttajaksi myös kahteen vedenalaisen meriluonnon hakkeeseen: NANNUT (Novia) ja Selkämeren VELMU (Lounais- Suomen ). Lisäksi Lounaispaikka on mukana useissa alueellisissa hankkeissa konsulttina ja ohjausryhmän jäsenenä. Matkailu- ja kulttuurialan hankkeet eivät saaneet rahoitusta vuoden 2009 aikana, mutta uusia näkökulmia asiaan on kehittynyt ja hankkeita suunnitellaan vuodeksi Sen lisäksi on suunnitteilla paikkatieto-osaamisen täydennyskoulutusta suuntaava hanke terveys- ja sosiaalialalle ottaen mallia Oulun alueella toteutetun Paikkatietopaja -hankkeen tuloksista. Paikkatiedon opetuksen kehittämiseen lukioissa saatiin rahoitusta vuoden 2007 lopulla Opetushallituksen oppimisympäristöille suunnatuista määrärahoista ja PaikkaOppi -hanke aloitettiin maaliskuussa Kesällä 2009 hanke sai jatkorahoitusta vuoden 2011 alkuun. Vuoden 2009 aikana palvelu on uudistettu paremmin vastaamaan opettajien toiveita, uusia aineistoja on lisätty palveluun ja oppilaille suunnattuja tehtäviä tuotettu eri kursseilla (lukioissa, alakouluissa sekä opettajille ja opettajakoulutettaville suunnatut kurssit). PaikkaOppi on saanut näkyvyyttä mm. lehdistössä ja muissa medioissa. Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa Hankkeen myötä Lounaispaikka on saanut kartutettua tietoa valtakunnallisten aineistojen käsittelystä, rajapintatekniikoista ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Juha Riihelä. Partnereina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Joensuun kaupunki, Arbonaut Oy ja Geodeettinen laitos. Turun ja Helsingin yliopistojen maantieteen laitokset toimivat hankkeen tuutoreina. Varsinais-Suomen maakunnan kehittämisrahan turvin aloitettiin LP2-hanke helmikuussa Hankkeessa toteutetaan Lounaispaikan paikkatietoinfrastruktuuri kokonaisuudessaan uusiksi käyttäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Partnereina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu, Novia, Turun kauppakorkeakoulu sekä Turun yliopiston maantieteenlaitos. Hanke jatkuu elokuuhun Hanke on edennyt hyvin ja uuden palvelun beta-versio julkistettiin Paikkatietomarkkinoilla marraskuussa 2009 ja joulukuussa Paikkatietopäivillä palvelu siirrettiin tuotantokäyttöön osoitteeseen Syksyn aikana kehitettiin myös ympäristötiedon keruutyökalua (YKE) Turun AMK:n toimesta ja aloitettiin Kuvapankin suunnittelu (Novia). Turun kauppakorkea toteutti haastattelututkimuksen Lounaispaikan vanhan palvelun käyttäjille kesällä Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Pyry Liukas. Lounaispaikka on ollut osallisena vuoden aikana useassa eri paikkatietoon liittyvän hankkeen ohjaus- ja työryhmissä. Taulukossa 1. on listattu nämä yhteistyöhankkeet ja niiden lyhyet esittelyt. Sen lisäksi Lounaispaikka on ollut mukana vaikuttamassa paikkatietoalan toimintaan mm. seuraavissa työryhmissä: INSPIRE-työryhmät, ProGIS ry:n hallitus, Pyhäjärvi-instituutti, VEKSU-projekti (V-S sairaanhoitopiiri), MALyhteistyö (Länsi-Uudenmaan paikkatietoyhteistyöryhmä), tilastoryhmän perustaminen syyskuussa Turun kaupungin kanssa, Sateenvarjoryhmä (Ympäristökasvatuksen strategian visiointia), SUBI-hanke (TKK/Live2011) sekä tulvakarttapalveluyhteistyön aloittaminen TY:n maantieteen laitoksen kanssa. Liitteessä 1. on listattu henkilöitä, joiden kanssa Lounaispaikka on ollut yhteistyössä vuoden 2009 aikana sekä heidän osallistumisensa Lounaispaikan toimintaan.

2 Taulukko 1. Lounaispaikka mukana yhteistyöhankkeiden ohjaus- ja työryhmissä. Yhteistyöhanke Vastuullinen taho Kuvaus Kokemäenjoen käyttötieto Nakkilan kunta Hankkeessa kootaan paikkatietoa ja muuta paikkaan sidottua informaatiota Kokemäenjoen vaikutusalueelta internetsivuille sekä myös Lounaispaikan karttapalveluun. Tavoitteena on antaa monipuolista informaatiota joen käytöstä ja sen historiasta, alueen luonnosta ja esimerkiksi kestävästä kehityksestä eri intressiryhmien saataville ja näin mm. helpottaa Kokemäenjoen eri käyttömuotojen yhteensovittamista. Satakuntaliiton EAKR-rahoittenen, vuoden 2010 loppuun kestävää hanke. TEHO Vesihuollon paikkatietoyhteistyöryhmä Lounais-Suomen Suomen Maatalouden vesiensuojelun tehostamishankkeessa tuotetaan tietopaketteja ja käytänteitä maatalouden käyttöön. Sen lisäksi hankkeessa luodaan paikkatietoaineistoja viranomaisten käyttöön. VEHTI-ohjeen kommentointi ja työstäminen. Lounaispaikka mukana kommentoimassa ja testaamassa. Paikkatietolainaamo Turun yliopisto Latauspalvelu koko Suomen paikkatietoaineistoille. Vuoden 2009 aikana käynnissä ollut integrointi MML:n paikkatietoportaaliin. GIS Projekt Novia Raaseporin alueen paikkatietoyhteistyöverkosto. NANNUT Novia Vedenalaisen meriluonnon tietojen käyttö suunnittelun tukena. Lounaispaikka mukana hankkeen toteutuksessa vuonna Liikkeelle! Heureka PaikkaOppi -hankkeen sisarhanke. Käyttää PaikkaOppi -palvelua omassa oppimisympäristöhankkeessaan. Quadruble Helix Central Baltic Norrtälje Kommun Pienyrittäjien yhteistyötä kehittävä hanke, jossa yhtenä osana mobiili paikannus. Hanke alkanut joulukuussa Rajapintojen kehittäminen ja aineistoyhteistyö partnereiden kesken Uusia aineistoja on kerätty ja vanhoja päivitetty etenkin projektityöntekijöiden ja harjoittelijoiden toimesta. Samalla aineistosopimuksia on uusittu. Rajapintayhteistyötä on tehty PaikkaOppi -hankkeen kautta. PaikkaOpissa on tällä hetkellä aineistoja 13 aineistontuottajalta ja kaikki niistä tulevat rajapintoja pitkin. Lounaispaikan uuden portaalin kautta kaikki aineistot on saatavilla rajapinnasta, jos aineistontoimittaja sen sallii. Vanhan karttapalvelun yli 150 aineistokokonaisuudesta (n. 300 paikkatietotiedostoa) yli puolet on jo viety uuteen palveluun. PaikkaOppia varten tuotettiin myös tilastoteemakarttoja kunnista (väestöntiheys, muuttoliike, työllisyysaste jne.), jotka tullaan viemään myös Lounaispaikan puolelle. SYKE:n YKR-aineistosta tuotettiin myös absoluuttisia väestömuutosteemakarttoja vuosien ajalta. Näitä aineistoja ei ole vielä viety teemakartoiksi Lounaispaikkaan. Lounaispaikkaan on vuoden aikana viety seuraavia uusia/päivitettyjä aineistoja: -uudet kuntarajat ja taustakartat ulottuen koko Suomeen -Varsinais-Suomen kirjastot -Kuhankuonon päivitetty reitistö -Varsinais-Suomen laajakaistatyön -aineistot -päivitetyt maisemanhistoriakartat Turun museokeskukselta -SYKE:n OIVA -palvelun aineistot (saatavilla myös rajapintana GL:n kautta) -kaavoitusaineistoja (Kiikala, Västanfjärd, Rymättylä, Lemu) -muotoilijat ja käsityöläiset -aineisto -rakennettu kulttuuriympäristö -aineisto (Museovirasto)

3 Aineistontoimittajille suunnattiin kysely paikkatietoaineistojen saatavuudesta ja uuden palvelun sopimusehdoista syksyllä Kysely lähetettiin n. 60 aineistontoimittajalle, joista vastasi kolmasosa. Tulokset käsitellään vuodenvaihteen jälkeen. Partnereiden välinen aineistoyhteistyö on ollut suhteellisen vähäistä. Uuden portaalin aineistojen lisäystyökalujen valmistuttua aineistojen välittäminen helpottunee huomattavasti. Satakunnan maakuntakaava oli kommentoitavana toukokuussa Kommentaattorissa. Satakunnan osalta aineistoyhteistyötä on tehty mm. Kokemäenjoen käyttötietohankkeen kautta, joka kerää aineistoja Lounaispaikkaan. Myös lähes kaikki Karvianjoen karttapalvelun aineistot on viety Lounaispaikan puolelle. Turun kaupungin kanssa aineistoyhteistyöstä on sovittu periaatepäätöksellä. Kaikkien hallintokuntien kodittomat aineistot tullaan viemään Lounaispaikkaan. Yhteistyötä on suunniteltu mm. tilastoaineistojen tuotannossa ja syksyn 2009 aikana SYKE:n YKR-aineistosta on tuotettu myös tilastotietoa Turun seudun rakennemallityöhön liittyen. Vuoden aikana päätettiin esitellä Lounaispaikkaa kaikille Turun kaupungin hallintokunnille vasta kun uusi portaali on valmis ja sinne voi lisätä aineistoja. Tätä kautta toivotaan aineistoyhteistyön vilkastuvan. Turun yliopiston välillä aineistoyhteistyö on liittynyt Paikkatietolainaamon aineistojen lisäämiseen ja käyttöön. Vuoden 2010 aikana on tarkoitus viedä kaikki TY:n ylläpitämän Paikkatietoarkiston aineistot Lounaispaikan palvelimelle. Lounais-Suomen ympäristökeskukselta on saatu vedenkorkeuden mittauspisteet -aineisto sekä SYKE:n i OIVA palvelusta on saatavilla kaikki valtakunnalliset aineistot. Koska kaikkia OIVA:n aineistoja ei vielä saada rajapintoja pitkin (osa välitetään Geodeettisen laitoksen kautta), tietyt aineistokokonaisuudet tullaan lisäämään palveluun Lounaispaikan työnä. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen osalta aineistoyhteistyötä kehitetään eri hankkeiden kautta. LOS hakee rahoitusta vieraslajien torjuntahankkeelle, joka tulee käyttämään kartoitustyössä Lounaispaikan YKE-työkalua hyväkseen. Myös Selkämeren VELMU:n ja NANNUT -hankkeen aineistoja tullaan viemään Lounaispaikkaan. Åbo Akademin osalta testattiin 30 Day Walks -hankkeen suunnittelemien reittikarttojen digitoimista ja harjoittelijavoimin tuotettiin teemakarttaesimerkkejä reiteistä. Tarkoituksena oli lisätä kaikki reitit Lounaispaikan palveluihin, mutta työ ei ole edennyt. Novian, Turun AMK:n ja Turun kauppakorkeakoulun osalta aineistoyhteistyötä ei ole vuoden aikana ollut. Lounaispaikan portaalin uudistaminen Lounaispaikka-portaalin uudistamistyö lähti käyntiin helmikuussa. Sisältösivuja uudistettiin jo maaliskuussa tietoturvaongelmien vuoksi ja sisältöjä lisättiin aktiivisesti koko vuoden ajan. Joulukuussa vanha palvelu joutui edelleen hyökkäyksen kohteeksi ja sivustot jouduttiin poistamaan pois käytöstä. Uusi palvelu saatiin kuitenkin saman tien linjoille. Portaali sisältää nyt verkkosivusisällöt suomeksi, karttapalvelun ja metatietoosion. Vanhaa karttapalvelua ylläpidetään vielä vuoden 2010 ajan. Uuden portaalin ylläpitoa varten on luotu sisällöntuotantosivut ja testejä varten omat palvelunsa (wmstestit, YKE, Kuvapankki ja portaalin kehityssivusto). Ympäristötiedon keruutyökalu tuotettiin Turun AMK:n toimesta syksyn 2009 aikana ja sen viimeistely ja integrointi portaaliin jää vuodelle Kuvapankin suunnittelu aloitettiin marraskuussa Vanhan palvelun käytettävyystutkimuksen ensimmäinen versio saatiin Turun kauppakorkealta kommenteille marraskuussa. Uuden palvelun käytettävyyttä testataan tutkimuksessa tuotetun kyselyn avulla vuonna 2010.

4 Portaalin uudistustyö on pysynyt aikataulussa ja on saanut paljon positiivista palautetta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Vuoden loppupuolella päätettiin myös, että kaikki hankkeessa tuotetut koodit jaetaan avoimesti eteenpäin, myös kaupalliseen käyttöön. Vaikuttaminen kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin Yhteistyötä on tehty tiiviisti MML:n vetämän INSPIRE -työryhmien kautta kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja Paikkatietoikkunan kehityksessä. Alueellisten paikkatietokeskusten olemassaoloa on pyritty nostamaan keskusteluun ja onnistuttukin joiltain osin. Tässä täytyy tehdä vielä runsaasti työtä ja innostaa myös muita alueita olemaan aktiivisia asiassa. Lounaispaikan käyttäjäryhmien määrittäminen Lounaispaikan käyttäjäryhmistä on käyty keskustelua ja pääkäyttäjille tehdyn haastattelututkimuksen perusteella tavallisille kansalaisille halutaan suunnata enemmän tietoa ja heiltä myös halutaan tietoa. Tätä tukee innostuneisuus, jota Ympäristötiedon keruutyökalun (YKE) kehittäminen on aiheuttanut tutkijoissa ja viranomaisissa. YKE:ä tullaan testaamaan useassa eri projektissa vuoden 2010 aikana. Uusi Lounaispaikkaportaali on myös kehitetty mahdollisimman helppokäyttöiseksi, jotta se ei sulkisi pois tavallisia käyttäjiä. Ammattilaisille palvelu tarjoaa jatkossa lisätyökaluja kirjautumisen kautta. Koulutus vuonna 2009 Koulutusta on lisätty vuoden aikana runsaasti. Lounaispaikan kautta on järjestetty luentoja ja kursseja Turun AMK:lla, Novialla ja Turun yliopistolla. Myös Varsinais-Suomen liiton henkilökuntaa on pyritty kouluttamaan paikkatietoasioissa. Alla olevien kurssien lisäksi Lounaispaikka osallistui kahteen TY:n maantieteenlaitoksen vetämään kurssiin (kollokvio ja karttapalvelukurssi). E-tourism-kurssi (tammi-helmikuu) Kurssin tarkoituksena oli perehdyttää oppilaat paikkatietomaailmaan sisällöntuotannon kautta. Oppilaiden tehtävänä oli suunnitella ja luoda turisteille elämysreittejä kuvitteellista kulttuuri- ja matkailukarttapalvelua varten. Novian matkailualan opiskelijat toteuttivat reitit kurssin aikana ja raportoivat tulokset kirjallisesti sekä PaikkaOppi -palvelun avulla. Ryhmätöinä syntyi neljä reittiä: Viini- ja herkuttelureitti Varsinais- Suomeen, Lasten Turku -reitti, Kirjallisuusreitti Turussa sekä Kauhujen Turku reitti. ArcView:n perusteet Turun AMK:n GIS opetuksen osana (helmi-huhtikuu) AMK:n rakennustekniikan ja kestävän kehityksen opiskelijat ottivat osaa ArcView:n perusteet kurssille osana Paikkatieto ja CAD-osaaminen ympäristösuunnittelun apuna -kurssia. Kolmepäiväisen kurssin aikana ArcView:n perusasiat käytiin läpi käyttäen Paikkatietolainaamosta ja Ympäristöhallinnon OIVA-palvelusta löytyviä aineistoja. Kurssi oli hieman liian tiivis ja vaativa paketti johtuen myös kurssin toteuttamisen pitkästä aikavälistä (1 kerta/kk). Koulutukseen osallistui n. 15 oppilasta. ArcView-luento Varsinais-Suomen liiton henkilökunnalle (helmikuu) Kevyt paikkatieto-ohjelmiston perusteiden esittely, jonka tarkoituksena oli innostaa kokeilemaan saatavilla olevaa ohjelmistoa sekä ymmärtämään mitä paikkatietoaineistot pitävät sisällään. 1,5 -tunnin mittainen koulutus järjestettiin kahdesti ja paikalla oli yhteensä n. 20 liiton työntekijää.

5 Paikkatiedot hyötykäyttöön täydennyskoulutuskurssi Paikkatietolainaamon kanssa (elokuu) Kolmepäiväisellä intensiivikurssilla käytiin läpi paikkatietomaailman kuulumisia ja kevyitä harjoituksia avoimen lähdekoodin ohjelmistolla QGIS:llä. Aineistoina käytettiin Paikkatietolainaamon aineistoja ja tutustuttiin myös muihin palveluihin, joista aineistoja voi saada omaan käyttöön. Koulutus oli suunnattu työssään paikkatietoa käyttäville tai tarvitseville ammattilaisille. Koulutusta pidettiin tärkeänä ja jatkoa toivottiin. Samalla päästiin testaamaan QGIS:ä, joka toimii hyvin peruspaikkatietotyössä. PaikkaOppi -koulutusta vuoden aikana PaikkaOppi-koulutusta on tarjottu vuoden aikana useille tahoille. Erilaisia kursseja on järjestetty mm. auskultoiville opiskelijoille (TY/HY), Turun seudun biologian ja maantiedon opettajille sekä Raision luontokoululle. Opetuksen osana PaikkaOppia on käytetty lukioissa ympäri Suomea (Joensuu, Kalajoki, Turku, Vantaa, Selkämeren ympäristökoulut) sekä peruskoululaisille Alastarolla. Tapahtumat vuonna 2009 Lounaispaikka järjesti vuoden aikana myös erilaisia tapahtumia. Maaliskuun alussa allekirjoitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa sopimus kaudesta Paikalla olivat lähes kaikki allekirjoittajaosapuolet. Lounaispaikka on ollut vuoden aikana myös esillä useilla markkinoilla. Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja Paikkatietopäivä järjestettiin yhdeksännen kerran Turussa joulukuussa. Tämän lisäksi Lounaispaikan esittelyjä on pyritty pitämään mahdollisimman monissa yhteyksissä (taulukko 2). Kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana vain kaksi kertaa (yleinen kehitystyöryhmä ja tilastoryhmä), koska LP2-kokouksissa käsiteltiin samoja asioita ja kokoukset olivat avoimia kaikille. Lounaispaikan ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Taulukko 2. Lounaispaikan näkyminen eri foorumeilla. Lounaispaikka messuilla Lounaispaikan esittelyt Paikkatietokerho ja Paikkatietopäivä Osallistuminen tapahtumiin Maanmittauspäivät Turussa (Lounaispaikka ständi) Maakuntaliittojen paikkatietotapaaminen Helsingissä Paikkatietokerhon paikkatietoiltama VELMU -seminaari Helsingissä ITK-päivät Hämeenlinnassa (PaikkaOppi ständi) esdinet+ työpaja Tukholmassa Dimenteq Oy Paikkatietokerhossa ProGIS ry:n kevätseminaari Espoossa ja syysseminaari Helsingissä Scifest Joensuussa (PaikkaOppi ständi) Tilasto- ja paikkatietokierros Naantali, Raisio, Uusikaupunki ja Lieto (kesäkuu) Lounaispaikan paikkatietopäivä Turussa: Alueellinen paikkatietokeskus 10v. Osallistujia noin 60. Eduskunnan kansalaisinfo paikkatiedosta 6.5. Helsingissä Nordic Geographers Meeting (Lounaispaikka ständi) Luennot TY:n maantieteen laitoksella: kollokvio ja karttapalvelukurssi. KuntaGML-tilaisuus 8.6. Helsinki Kirjamessut Turussa (Lounaispaikka ständi) Maakuntamuseoiden neuvottelupäivä Turussa PostGres-seminaari Helsinki Paikkatietomarkkinat Hki (Lounaispaikka ständi) Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä Verkkopalvelut- ja portaaliryhmä (INSPIRE työryhmä) Paikkatietostrategia-seminaari Hki

6 Henkilöstö vuonna 2009 Vuonna 2009 Lounaispaikan yhteydessä työskenteli koordinaattorin (Sanna Jokela) ohella kaksi projektisuunnittelijaa (Juha Riihelä ja Pyry Liukas), yksi projektityöntekijä (Arto Majoinen) ja kolme harjoittelijaa (korkeakouluharjoittelijat Johnny Erola ja Sanna Jaatinen sekä työelämän harjoittelija Karen Fey). Sen lisäksi LP2- hankkeessa on ollut töissä Tomi Heinonen (Turun AMK), Maiju Onnela (graduntekijä Turun kauppakorkeakoulu) ja Filip Holmberg (Novia). Lisäksi useat muut henkilöt toimivat aktiivisesti mukana Lounaispaikan kehittämisessä ja ohjauksessa (liite 1). Talouden toteuma vuonna 200 Vuoden 2009 talous toteutui lähes suunnitelmien mukaan. Arvio talouden toteumasta on tehty tilanteen mukaan ja osa kuluista oli tilittämättä (siivous, tilavuokrat, postikulut, tietoliikennekulut). Tuloja tuli partneriosuuksien lisäksi aiempien vuosien ylijäämistä sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin harjoittelijoiden palkan korvauksista. Lisäksi Turun yliopiston ATK-keskukselle hankittu palvelin maksetaan osittain PaikkaOppi -hankkeesta. Suurimpia kustannuseriä verrattuna edellisiin vuosiin oli projektityöntekijän palkkaus 7 kk Varsinais- Suomen liittoon. Lounaispaikan käyttöön hankittiin myös paikkatietotyöskentelyä varten pöytäkone ja Lounaispaikalle oma ArcView -ohjelmistolisenssi, joita ei oltu budjetoitu kustannuksiin. Tilavuokria sekä muita osallistumiskuluja oli useaan tilaisuuteen osallistumisen vuoksi oletettua enemmän. Vuoden toteuma on alijäämäinen yhteensä Ylijäämää vuosilta on kertynyt yhteensä , joten seuraavien vuosien katettavaksi jää 6120 alijäämä. Taulukko 3. Suunnitellut tulot ja menot sekä toteutuneet tulot ja menot. Tulot Suun. Tot. Menot Suun. Tot. Lisätieto V-S liitto Henkilöstökulut Turun yliopisto Koordinaattori Jokela 12kk + Karppi 1 kk Lounais-Suomen Harjoittelijat harjoittelijaa 3kk, todelliset kustannukset Lounaispaikalle 3578 Novia Projektityöntekijä Majoinen 6,5 kk Åbo Akademi Aineet, tarvikkeet, toimistokulut ATK-sovellusten ylläpito, tietoliikenne- ja puhelinkulut, lounassetelit, materiaalit, ArcView lisenssi Turun kaupunki Matkakulut matkat pääasiassa Helsinkiin ja Poriin Satakuntaliitto Ostopalvelut toimisto-, atk-, posti-, tele-, terveys-, puhtaanapitopalvelut Harjoittelijoiden korvaukset Vuokrat tilavuokrat, markkinoiden kustannukset PaikkaOpin osuus palvelimesta * Muut kustannukset osallistumismaksu, markkinointimateriaalit Kalusto palvelin, pöytäkone Yhteensä Tase vuosilta *ei vielä tilitetty

7 Liite 1. Yhteistyötahoja ja -henkilöitä Lounaispaikan toiminnassa vuoden 2009 aikana. Osallistuja Organisaatio Osallistuminen Lounaispaikan toimintaan Eero Hyvönen Aalto yliopisto / Mediateknologian laitos SUBI-hanke: yhteistyömahdollisuuksien suunnittelu Jari Timonen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Matti Kononen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Matti Silvennoinen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Perttu Koistinen Arbonaut Oy PaikkaOppi: tekninen kehitys Tuomo Kauranne Arbonaut Oy PaikkaOppi: hallinnointi Teemu Virtanen Dimenteq Oy Paikkatietokerho: yritysyhteistyö Jaakko Kähkönen Geodeettinen laitos PaikkaOppi: tekninen kehitys Lassi Lehto Geodeettinen laitos PaikkaOppi: hallinnointi Tapani Sarjakoski Geodeettinen laitos PaikkaOppi: hallinnointi Eero Lampi Geologian tutkimuskeskus Aineistoyhteistyö Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto / maantieteenlaitos PaikkaOppi: tuutorointi Kaisa Heimonen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Niko Kaikkonen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Petri Lehikoinen Joensuun kaupunki / Lyseo PaikkaOppi: pedagogiikka Olli Kauppinen Joensuun kaupunki / Opetustoimi PaikkaOppi: hallinnointi Anu Hartikainen Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Ari Tanskanen Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Timo Kumpula Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Timo Rui Joensuun yliopisto PaikkaOppi: tuutorointi Kirsi Rontu Kuntaliitto Vesihuoltoaineistot Mariitta Vuorenpää Lohjan kaupunki Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyö Arto Majoinen Lounaispaikka Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen Johnny Erola Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Juha Riihelä Lounaispaikka PaikkaOppi, Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Karen Fey Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen Pyry Liukas Lounaispaikka LP2, Lounaispaikan kehittäminen Sanna Jaatinen Lounaispaikka Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Sanna Jokela Lounaispaikka Koordinointi Airi Kulmala Lounais-Suomen TEHO-hanke Annukka Koivukari Lounais-Suomen Lounaispaikan ohjausryhmä Leena Lehtomaa Lounais-Suomen NANNUT, Selkämeren VELMU Natalia Räikkönen Lounais-Suomen Jättiputken hävittäminen Samu Numminen Lounais-Suomen LP2 Tuuli Pakkanen Lounais-Suomen Lounaispaikan ohjausryhmä Eila Lehmuskallio Luontoportti Oy PaikkaOppi Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna, INSPIRE-työryhmä Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos LP2, Paikkatietoikkuna Panu Muhli Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna Riikka Kivekäs Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna, ProGIS Teija Tarvainen Maanmittauslaitos Aineistoyhteistyö Kari Uotila Muuritutkimus Oy / TY:n arkeologian Lounaispaikan kehittäminen laitos Daniela Hellgren Novia Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Filip Holmberg Novia LP2 Romi Rancken Novia Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Kimmo Koskinen Opetushallitus PaikkaOppi Lea Houtsonen Opetushallitus PaikkaOppi Anna Paloheimo Pyhäjärvi-instituutti Lounaispaikan kehittäminen, PaikkaOppi Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutti Paikkatietoyhteistyö Vesa Posio Rauman kaupunki Aineistoyhteistyö

8 Teemu Salonen Satakuntaliitto Kokemäenjoen käyttötietohanke, Lounaispaikan ohjausryhmä Toivo Lapinlampi Suomen VEHTI-ohje Heli-Maija Nevala Tiedekeskus Heureka PaikkaOppi, Liikkeelle!-hanke Antti Kaseva Turun ammattikorkeakoulu Paikkatietokoulutus Jarmo Virta Turun ammattikorkeakoulu Lounaispaikan kehittäminen Olli Mertanen Turun ammattikorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä Olli Ojala Turun ammattikorkeakoulu LP2, Lounaispaikan kehittäminen Tomi Heinonen Turun ammattikorkeakoulu LP2 Anna-Maija Kohijoki Turun kauppakorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Lounaispaikan ohjausryhmä, LP2 Maiju Onnela Turun kauppakorkeakoulu LP2 Päivi Oinas Turun kauppakorkeakoulu LP2 Nina Brander Turun kaupunki / Kastu PaikkaOppi Katariina Hilke Turun kaupunki / Keskushallinto Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen, Lounaispaikan ohjausryhmä Kimmo Lemmetyinen Turun kaupunki / Keskushallinto Tilastotyöryhmä Jukka Tulivuori Turun kaupunki / Kupittaan lukio PaikkaOppi Kristiina Karppi Turun kaupunki / Liikuntatoimi Lounaispaikan kehittäminen Jarmo Röksä Turun kaupunki / Live2011 Hankeyhteistyö Kristian Eppert Turun kaupunki / Live2011 Hankeyhteistyö Paula Saarento Turun kaupunki / maakuntamuseo LP2, Lounaispaikan kehittäminen, aineistoyhteistyö Esko Heikkonen Turun kaupunki / Opetustoimi PaikkaOppi Ilkka Jussila Turun yliopisto / Lounais-Suomen Kokemäenjoen käyttötietohanke Outi Vesanto Turun yliopisto / Lounais-Suomen NANNUT, Selkämeren VELMU Antti Vasanen Turun yliopisto / maantieteenlaitos Tilastotyöryhmä, LP2, Lounaispaikan kehittäminen Eeva Ennola Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietolainaamo, paikkatietokoulutus Eliisa Lotsari Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietokerho Harri Tolvanen Turun yliopisto / maantieteenlaitos Lounaispaikan kehittäminen Leena Laurila Turun yliopisto / maantieteenlaitos Aineistoyhteistyö Mika Orjala Turun yliopisto / maantieteenlaitos Kyselyiden toteuttaminen webprobol-ohjelmistolla Niina Käyhkö Turun yliopisto / maantieteenlaitos LP2, Lounaispaikan kehittäminen, Lounaispaikan ohjausryhmä Nora Fagerholm Turun yliopisto / maantieteenlaitos Paikkatietokerho Petteri Alho Turun yliopisto / maantieteenlaitos Hankeyhteistyö Risto Kalliola Turun yliopisto / maantieteenlaitos Lounaispaikan ohjausryhmä, Lounaispaikan kehittäminen Sanna Mäki Turun yliopisto / maantieteenlaitos PaikkaOppi Eeva Raike Turun yliopisto / PaikkaOppi maisemantutkimuksenlaitos Laura Puolamäki Turun yliopisto / Satakunnan PaikkaOppi, ympäristökasvatusstrategia luontokoulu Faris Alshuhail Turun yliopisto / Tvärminnen LP2 eläintieteellinen asema Outi Lehtinen Uusikaupunki Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Hanna Pohjonen Vantaan kaupunki / Vaskivuoren lukio PaikkaOppi Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitto LP2, Lounaispaikan kehittäminen Antti Vaalikivi Varsinais-Suomen liitto Graafinen suunnittelu Heikki Saartento Varsinais-Suomen liitto Lounaispaikan ohjausryhmä, Lounaispaikan kehittäminen, LP2 Lasse Nurmi Varsinais-Suomen liitto LP2, PaikkaOppi, Lounaispaikan kehittäminen Mervi Kylmälä Varsinais-Suomen liitto Tilastotyöryhmä Tapio Tuhkanen Varsinais-Suomen liitto Kuhankuonon retkeilyreitistö

9 Timo Juvonen Varsinais-Suomen liitto LP2, Lounaispaikan kehittäminen, TEHO-hanke Pauli Kamsula Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VEKSU-hanke Maria Merikanto Varsinais-Suomen taidetoimikunta Aineistoyhteistyö Mikael von Numers Åbo Akademi / Biologian laitos Paikkatietokoulutus Pekka Tenhonen Åbo Akademi / Täydennyskoulutuskeskus Aineistoyhteistyö, 30 day walks-hanke

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Jani Kylmäaho

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Jani Kylmäaho Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 4.9.2009 klo 12:30-15:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja esittäytymiset... 2 2. n toimintasuunnitelman esittely...

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 15.11.2016 Panu Muhli, Maanmittauslaitos Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Kysely: Mistä aiheista

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika: 3.9.2009 klo 13-16 Paikka: Maanmittauslaitos, kokoushuone Legenda Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 13:07. Puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat

Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat 18.3.2016 1(6) Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat Lista on päivitetty 18.3.2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on hyväksynyt terveydensuojelulain 59 a mukaiseksi

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 25.8.2010 klo 13:00-16:00 Paikka: Aud. Jupiter, Pasilan virastokeskus, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja kahvit... 2 2. Terveiset Inspire-verkoston

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg 1 Kirsi Koro VirtUrh 10,03 14.9.2013 Virrat 2 Anneli Oksanen LoimVoi 8,38 22.9.2013 Kauhajoki 3 Sirpa Tarvainen KauWi 7,36 14.9.2013 Virrat

Lisätiedot

Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä:

Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: Päivitetty 16.04.2015 1 Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) varastoalan ammattitutkinto

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

E-math - sa hko inen oppimisympa risto matematiikan opiskeluun. Ralph-Johan Back Åbo Akademi (Virtuaaliopetuksen päivät 2013)

E-math - sa hko inen oppimisympa risto matematiikan opiskeluun. Ralph-Johan Back Åbo Akademi (Virtuaaliopetuksen päivät 2013) E-math - sa hko inen oppimisympa risto matematiikan opiskeluun Ralph-Johan Back Åbo Akademi (Virtuaaliopetuksen päivät 2013) Esityksen organisointi 1. Yleisesitys E-math projektin hankkeesta ja sen tuloksista

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli 6.2.2016 klo17:24 A) Miehet kilpasarja (17) Sij. nimi tas tas 6 tulos YHT koulutuksen järjestäjä 1 Lappeteläinen Jorma 29 174 1 227 1 401 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2 Sepponen Pekka 13

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen Helsinki 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen Helsinki M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen Helsinki M

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualusta resurssihankinnan suuntaviivat. Panu Muhli Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi panu.muhli@nls.fi

Paikkatiedon palvelualusta resurssihankinnan suuntaviivat. Panu Muhli Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi panu.muhli@nls.fi Paikkatiedon palvelualusta resurssihankinnan suuntaviivat Panu Muhli Maanmittauslaitos / Paikkatietoinfratiimi panu.muhli@nls.fi 15.10.2012 HUOMAA! Tässä kalvosarjassa esitetyt tiedot kilpailutuksesta

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Rankingkiertue

Rankingkiertue Rankingkiertue 2014-2015 Tali 29.11.2014 8 sarjan karsinta tas. tulos yht. ka. 1 Jarmo Sinilaakso Mistral, Porvoo 2042 2042 255,3 2 Juuso Tiainen Siniset, Riihimäki 1931 1931 241,4 3 Sanna Pasanen Giants,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Ryhmäkeskustelujen esittely

Ryhmäkeskustelujen esittely Ryhmäkeskustelujen esittely Helena Dahlbo, SYKE Tekstiilijätteen kierrätyksen edistäminen, workshop 28.10.2013 Suomen ympäristökeskus Ryhmäkeskustelujen kulku, yleisesti 6 ryhmää 3. ja 4. kerroksen neuvotteluhuoneissa

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus VELMU-seminaari 7.12.2010 Johanna Mattila Tutkimus, kehitys ja koulutus on jaettu kahteen osaan Toteuttajat: Tutkimus Koulutus Åbo Akademi (vetovastuu), kaikki VELMU

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot