Patologian nimikkeistö. IAP Paula Kujala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patologian nimikkeistö. IAP 20.11.2009 Paula Kujala"

Transkriptio

1 Patologian nimikkeistö IAP Paula Kujala

2 Laboratorionimikkeistön taustaa Lääkintöhallitus ja Sairaalaliitto asettivat vuonna 1969 asiantuntijaelimen valtakunnallista tilastointia ja keskussairaaloiden laboratorioiden suunnittelua varten Ensimmäinen laboratoriotutkimusnimikkeistö julkaistiin vuonna 1974 Laboratoriotutkimusten nimikkeistö on nykyisin käytössä kaikissa maamme terveydenhuollon yksiköissä Sitä käyttää myös Kelan sairausvakuutuksen korvaustaksajärjestelmä

3 Laboratoriotutkimusnimikkeistö On tarkoitettu potilaan hoidosta vastaavan lääkärin ja tutkimuksen suorittavan yksikön käyttämäksi yhteiseksi koodistoksi. Nimikkeistön avulla pyritään siihen, että laboratoriotieto on yksiselitteistä sekä pyytäjän, suorittajan että tiedon tulkinnan kannalta. Nimikkeistö kattaa kliinisen kemian, kliinisen fysiologian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen neurofysiologian, genetiikan ja patologian laboratoriotutkimukset

4 Nimikkeistön avulla pyritään valtakunnalliseen yhdenmukaisuuteen Se on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon laboratorioissa ja tietojärjestelmissä Yhtenäinen tutkimusnimikkeistö muodostaa perustan sähköiselle tiedonsiirrolle ja potilastietojen hyödyntämiselle yli organisaatiorajojen Sen kattava käyttö on välttämätöntä siirryttäessä kansalliseen toimintaan laboratoriotiedon välittämisessä ja arkistoinnissa

5 Laboratoriotutkimusnimikkeistö on vahvistettu osaksi valtakunnallista sähköistä potilaskertomusjärjestelmää Nimikkeistöä ylläpidetään kansallisella koodistopalvelimella jolta se on luettavissa sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin Nimikkeistön Excel muotoinen versio on ajantasaisena luettavissa osoitteessa > luokitukset, nimikkeistöt Samalla Kuntaliiton sivulla julkaistaan myös nimikkeistössä toteutetut muutokset päivämäärineen

6

7 Luokituksia

8

9 Laboratorionimikkeistöä

10 Painopiste on siirtynyt nimikkeistön sähköisen version ylläpitämiseen, ja painetun nimikkeistön julkaisuväliä on pidennetty neljään vuoteen Nyt painettava nimikkeistö korvaa vuoden 2006 nimikkeistön ja tulee voimaan Nimikkeistöä on ajanmukaistettu asiantuntijoilta ja kliinisiltä laboratorioilta saatujen kommenttien pohjalta poistamalla vanhentuneita tutkimuksia, korjaamalla havaittuja virheitä sekä lisäämällä uusia tutkimuksia. SUOMEN KUNTALIITTO SOSIAALI JA TERVEYSYKSIKKÖ

11 TYÖRYHMÄ Miettinen Ari, toimitusjohtaja, Laboratoriokeskus, PSHP (puheenjohtaja) Eronen Marianne, asiantuntijalääkäri, Kela Hartiala Jaakko, professori, TYKS Ihalainen Jarkko, lääketietieteellinen johtaja, Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Keinänen Mauri, toimitusjohtaja, Labquality Oy Koskinen Pertti, erikoislääkäri, TYKS Kujala Paula, ylilääkäri, Laboratoriokeskus, PSHP Laitinen Päivi, sairaalakemisti, OYS Lappalainen Maija, osastonylilääkäri, HUSLAB Virtanen Martti, johtaja, Pohjoismainen luokituskeskus Hartikainen Kauko, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto (sihteeri) Nevalainen Marjukka, FM, Laboratoriokeskus, PSHP (asiantuntijasihteeri)

12 Työryhmän kokoonpanossa pyritään siihen, että ryhmässä ovat edustettuina kaikki nimikkeistön mukaiset laboratorioerikoisalat Nimikkeistön kehittämisen tarpeista ja sen käyttöön liittyvistä ongelmista voi olla yhteydessä työryhmän sihteereihin tai jäseniin.

13 LABORATORIONIMIKKEISTÖN KÄYTTÖ Tutkimusnimikkeet ovat valtakunnallisesti yhtenäisesti sovittuja Tutkimusten systeemilyhennettä tai mittayksikköä ei saa muuttaa. Mikäli valtakunnallisesta nimikkeistöstä puuttuu jokin paikallisen toiminnan kannalta oleellinen nimike, on esitettävä työryhmälle sen ottamista valtakunnalliseen nimikkeistöön.

14 LABORATORIONIMIKKEISTÖN KÄYTTÖ Tutkimusmenetelmää tai sen muuttumista ei pääsääntöisesti pidetä perusteena uudelle nimikkeelle Nimikkeistöön aiemmin hyväksyttyjä menetelmäkohtaisia nimikkeitä ei ole kuitenkaan aktiivisesti poistettu

15 LABORATORIONIMIKKEISTÖN KÄYTTÖ Potilaan hoidon näkökulmasta eri menetelmillä ja eri suorituspaikoissa tehtävien tutkimusten tulosten tulisi olla toisiinsa nähden vertailukelpoisia Tutkimuksen suorittajaa, fyysistä suorituspaikkaa (laboratorio tai vierianalytiikka) tai tutkimuksen kiireellisyyttä (laboratoriotesti tai pikatesti) ei ole katsottu perusteeksi erillisille nimikkeille Tutkimuksen kontekstia ei toisin sanoen ole katsottu nimikkeistöllä ratkaistavaksi asiaksi, joten se tulee ratkaista potilastietojärjestelmissä muilla tavoin.

16 TUTKIMUSNIMEN RAKENNE Numerokoodi Kullakin tutkimuksella on nimikkeistössä nelinumeroinen juokseva numerokoodi, joka yksilöi tutkimuksen atk järjestelmissä Valtakunnallinen koodisto alkaa numerokoodista Koodit sekä on jätetty kunkin laitoksen tai laboratorion omaan käyttöön Omaa numerokoodia saatetaan tarvita esimerkiksi sellaisia tutkimuksia varten, joiden käyttö on väliaikaista tai joita tehdään vain organisaation sisällä

17 TUTKIMUSNIMEN RAKENNE Tutkimuksen nimilyhenne Tutkimusten nimilyhenteitä voidaan käyttää tutkimuksia pyydettäessä, niitä suoritettaessa sekä tutkimusvastauksissa Tutkimusnimilyhenne on 10 merkin mittainen sisältäen systeemilyhenteen, tutkimuslyhenteen ja mahdollisen takaliitteen seuraavasti: Kaksi ensimmäistä merkkiä muodostavat systeemilyhenteen Kolmas merkki on väliviiva, joka erottaa systeemilyhenteen tutkimuslyhenteestä Seitsemän seuraavaa merkkiä muodostavat tutkimuslyhenteen takaliitteineen Esim. Ts PADGast

18 TUTKIMUSNIMEN RAKENNE Tutkimuksen nimilyhenne Pääosa tutkimusnimilyhenteistä vastaa tutkimuksen suomenkielistä pitkää nimeä. Lisäksi on käytetty vakiintuneita suomalaisia lyhenteitä sekä yleisimpiä kansainvälisiä lyhenteitä Takaliitteiden avulla pyritään selventämään tutkimuskokonaisuutta lyhyessä muodossa.

19 TUTKIMUSNIMEN RAKENNE Tutkimusnimi Tutkimusten pitkät nimet ovat pääsääntöisesti suomenkielisiä Esim. Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus Nimen pitäisi jo kertoa tutkimuksen sisältö

20 Mittayksikkö Mittayksikkönä kvantitatiivisille määrityksille käytetään yleensä molaarisia yksikköjä Sana LOMAKE yksikkönä tarkoittaa joko lausuntoa tai tilannetta, jolloin tutkimuspyyntö johtaa useaan vastaukseen.

21 Erikoisala Laboratorioiden teknisen ja hallinnollisen toimintaympäristön muuttuminen sekä mm. potilastutkimusten ja genetiikan tutkimusten luokittelun vaikeudet ovat johtaneet siihen, että erikoisalajaottelusta osana nimikkeistöä on luovuttu Nimikkeistötyöryhmä pyytää kuitenkin edelleen nimike ehdotuksissa tiedon erikoisalasta, jolta tutkimukseen liittyvä asiantuntemus useimmiten on saatavissa

22 PATOLOGIAN NIMIKKEET Nimikkeistökirjassa edelleen oma osionsa patologialle Patologian nimikkeistön tarkoituksena on varmistaa, että näytettä lähetettäessä yksikäsitteisesti pyritään määrittelemään haluttu tutkimus Nimikkeen tulee perustua pyyntöön. Tällä tavalla on mahdollista saada näyte hyvillä lähetetiedoilla varustettuna ja toisaalta laboratorion tarpeita silmällä pitäen mahdollisimman hyvin ja pitkälle valmisteltuna tutkittavaksi Toisaalta pyritään siihen, että laboratorio käsittelee näytteen nimikkeen edellyttämällä tavalla, laskuttaa nimikkeen määräämän hinnan ja laskee tilastot yleisesti noudatetuin nimikkein Tarkoituksena ja tavoitteena on siis päästä ennakoitavuuteen kaikissa näytteen käsittelyvaiheissa

23 PATOLOGIAN NIMIKKEET Patologian sytologisten ja histologisten näytteiden nimike on muodostettu lähtökohtana se elin tai kudos, mistä näyte on otettu Mikäli lähtökohtana olevaa elintä tai kudosta ei ole määritetty, tutkimusnimikkeen perustana on ollut se kirurginen toimenpide, jonka seurauksena näyte on syntynyt Näytteen laajuus ja sen käsittelyn edellyttämä vaativuustaso on pyritty ottamaan huomioon tutkimusnimikkeitä luotaessa.

24 PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET Obduktiot 4034 Ts Abortti Aborttikudoksen dissektiotutkimus 4187 Cn PAD Keskushermoston erillinen neuropatologinen tutkimus 4069 Pt Obd 1 Obduktio, aikuinen 4070 Pt Obd 2 Obduktio, lapsi 4072 Pt Obd 4 Obduktio, mikrobiologinen 4071 Pt Obd 3 Obduktio, neuropatologinen

25 PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET Solunäytetutkimukset 4038 Bl BAL 1 Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte,solututk Bf Syto Bronkuseritteen irtosolututkimus 1331 Ex Eos Eosinofiilit, yskös 4044 Pt Papa 1 Gynekologinen irtosolututkimus 4045 Pt Papa 2 Gynekologinen irtosolututkimus, seulonta 3053 Syto Irtosolututkimus, muu 4421 Sy Syto Irtosolututkimus, nivelneste 4422 Ma Syto Irtosolututkimus, poskiontelo 4423 Ko Syto Irtosolututkimus, silmän sidekalvo 4189 Ut Syto Kohdun irtosolututkimus 4059 Li Syto Likvorin irtosolututkimus 4062 St Syto Mahalaukun irtosolututkimus 4068 Ns Syto Nenän irtosolututkimus 3990 Ts FNAB Ohutneulabiopsiatutkimus 4037 As Syto Peritoneaalinesteen irtosolututkimus 4076 Pf Syto Pleuranesteen irtosolututkimus 4077 Mf Syto Rintarauhaseritteen irtosolututkimus 4785 SytPika Sytologinen pikatutkimus 4078 U Syto Virtsan irtosolututkimus 4080 Ex Syto Ysköksen irtosolututkimus

26 PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET Konsultaatiot 4050 Pt Konsul Konsultaatio

27 Erikoistutkimukset 4035 Ts AA O Amyloidi (kval) 4036 Ts AChEs O Asetyylikoliiniesteraasi (kval) 4792 Ly CD4/CD8 Auttajasolujen ja estäjäsolujen suhde 4039 Bl BAL 2 Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, asb.kvant B CD2CD3 CD2 ja CD3 lymfosyyttien osoitus verestä 4787 Ts CD2CD4 CD2 ja CD3 lymfosyyttien osoitus kudoksesta 4041 Ts DNAFc DNA, virtaussytometria 4721 Ts HER2ISH HER 2 neu, onkogeeni, ISH tutkimus 4047 Sk PAD IF Iho, immunofluoresenssitutkimus 4766 Sk IF IgA Iho, immunofluoresenssitutkimus, IgA 4788 Ts ICAM 1 Intersellullaarisen adheesiomolekyyli 1:n osoitus 4185 Syto IH Irtosolunäyte, immunohistokemiallinen tutk SytoISH Irtosolunäyte, in situ hybridisaatiotutkimus 4052 Ts PAD EM Kudosnäyte, elektronimikrosk. tutkimus 4190 Ts PAD EH Kudosnäyte, entsyymihistokem. tutkimus 4053 Ts PAD IF Kudosnäyte, immunofluoresenssitutkimus 4191 Ts PAD IH Kudosnäyte, immunohistokemiallinen tutkimus 4192 Ts PAD ISH Kudosnäyte, in situ hybridisaatiotutkimus 4193 Ts PADKert Kudosnäyte, kertymätautiepäily 4789 Ts LyAdh Leukosyyttien adheesiomolekyylien osoitus 4790 Ts LyAkt Leukosyyttien aktivaatiomolekyylien osoitus 4791 Li Lmark Leukosyyttien pintamarkkerit likvorista 4195 Bo PAD Mor Luun histomorfometrinen tutkimus 4065 Ki PAD EM Munuainen, elektronimikroskooppinen tutkimus 4066 Ki PAD IF Munuainen, immunofluorenssitutkimus 4624 Ts HPVNhO Papilloma virus, nukleiinihappo (kval) 2482 PncaVr Pneumocystis jirovecii, värjäys 2575 Ts Res Reseptoritutkimus

28 PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET Kudosnäytetutkimukset 4183 Pi PAD Aivolisäkkeen histologinen tutkimus 4042 He PAD Endomyocardiumin histologinen tutkimus 4043 Ts PADGast Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus 4046 Ne PAD Hermon histologinen tutkimus 4184 Sk PADIhot Ihottumanäytteen histologinen tutkimus 4424 Pl PAD Istukan histologinen tutkimus 4049 Ln PAD Imusolmukkeen histologinen tutkimus 4188 Lu PAD Keuhkon histologinen tutkimus 4764 Ts PADColo Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus 4051 Ts PADpika Kudoksen pikaleiketutkimus 4054 Ts PAD 1 Kudosnäytteen histologinen tutkimus 1 3 eriteltyä pientä näytettä 4055 Ts PAD 2 Kudosnäytteen histologinen tutkimus 4 eriteltyä pientä näytettä 4056 Ts PAD 3 Kudosnäytteen histologinen tutkimus suppea leikkauspreparaatti 4194 Ts PAD 4 Kudosnäytteen histologinen tutkimus laaja leikkauspreparaatti 4057 M PAD Lihaksen histologinen tutkimus 4060 Bo PAD Luun tai kovakudoksen histologinen tutkimus 4061 Bm PAD Luuytimen histologinen tutkimus 4064 Lr PAD Maksan histologinen tutkimus 4067 Ki PAD Munuaisen histologinen tutkimus 4763 Ts PADPros Prostatabiopsian histologinen tutkimus 4765 Ln PADSent Vartijaimusolmuketutkimus (sentinel node)

29 PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET Kudosnäytetutkimukset Uudet nimikkeet 6144 Ts PADBrea Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus 6145 Bo PAD 4 Luu tai pehmytkudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti 6146 Br PAD 4 Rinnan histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti 6147 Gi PAD 4 Gi alueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti 6148 Lu PAD 4 Keuhkonäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti 6149 Ug PAD 4 Urogenitaalialueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti

30 6144 Ts PADBrea Tutkimuksen nimi: Ts Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus Lyhenne: Ts PADBrea Mittayksikkö: Lomake Sisältö: Paksuneulabiopsiadiagnostiikka rintarauhasen muutoksista. Tutkimus liittyy oleellisena osana esim. rintasyövän seulontaan sen jatkotutkimuksena

31 6145 Bo PAD 4 Tutkimuksen nimi: Bo Luu tai pehmytkudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti Lyhenne: Bo PAD 4 Mittayksikkö: Lomake Sisältö: Luun tai pehmytkudoksen laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys ja hoitovasteen arviointi

32 6146 Br PAD 4 Tutkimuksen nimi: Br Rinnan histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti Lyhenne: Br PAD 4 Mittayksikkö: Lomake Sisältö: Rinnan osapoisto tai ablaatiopreparaatti, johon usein liittyy kainaloevakuaatiopreparaatti

33 6147 Gi PAD 4 Tutkimuksen nimi: Gi Gi alueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti Lyhenne: Gi PAD 4 Mittayksikkö: Lomake Sisältö: Gi alueen laajat leikkauspreparaatit, esim. ruokatorven, mahalaukun, haiman ja suolenpoistopreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys

34 6148 Lu PAD 4 Tutkimuksen nimi: Lu Keuhkonäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti Lyhenne: Lu PAD 4 Mittayksikkö: Lomake Sisältö: Keuhkon tai sen lohkon poistopreparaatti, johon usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys

35 6149 Ug PAD 4 Tutkimuksen nimi: Ug Urogenitaalialueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti Lyhenne: Ug PAD 4 Mittayksikkö: Lomake Sisältö: Ug alueen (esim. vulva, cervix, endometrium tai ovario sekä virtsarakko, prostata tai kives) laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys

36 4054 Ts PAD 1 Kudosnäytteen histologinen tutkimus 1 3 eriteltyä pientä näytettä Pienten kudosnäytteiden histologinen diagnostiikka Nimikkeeseen kuuluvat kaikki sellaiset pienet diagnostiset kudosnäytteet, joille ei ole omaa itsenäistä tutkimusnimikettä Pyydettyyn tutkimukseen saa kuulua eriteltyinä korkeintaan kolme biopsiakohtaa sisältävä näyte tai yksi pienen ihokasvaimen poistonäyte.

37 4054 Ts PAD 1 Kudosnäytteen histologinen tutkimus 1 3 eriteltyä pientä näytettä endoskopioiden yhteydessä otetut pienet biopsianäytteet esim. bronkuksesta tai virtsarakosta limakalvobiopsiat kohdunsuulta, endometriumilta, vaginasta tai vulvasta pienet diagnostiset kudosnäytteet esim. temporaaliarteriasta, pleurasta, kurkunpäästä tai suun limakalvoilta paksuneulabiopsiat, joilla ei ole elinkohtaista nimikettä pienen ihokasvaimen tai ihomuutoksen (esim. luomen) poistonäytteet palat siemenjohtimista muut samantyyppiset näytteet

38 4055 Ts PAD 2 Kudosnäytteen histologinen tutkimus 4 eriteltyä pientä näytettä Pienten biopsianäytteiden histologinen diagnostiikka (kuten 4054 Ts PAD 1) Kun pyydetyssä tutkimuskokonaisuudessa on eriteltyinä yli kolme näytteenottokohtaa (näytepurkkia) Esim. erilaisten diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä otetut pienet biopsialuontoiset kudospalat eriteltyinä Pienten ihokasvainten poistonäytteet eivät kuulu tähän nimikkeeseen, ks Ts PAD 1.

39 4056 Ts PAD 3 Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea leikkauspreparaatti yksinkertainen kokonainen elin tai sen osa, johon ei liity maligniteettiepäilyä,esim. sappirakko, appendix, nielurisa, munatorvi (extrauterina) tai munasarja pienet ja yksinkertaiset leikkauspreparaatit esim. rintarauhasesta tai pehmytosista, joihin ei liity maligniteettiepäilyä imusolmukenäytteet, jotka eivät kuulu suurempaan näytekokonaisuuteen eivätkä sisällä lymfoomaepäilyä yksinkertainen kohtunäyte (esim. myomakohtu) kokonaisena tai osina kohdun limakalvon kaapeet ja resektionäytteet portio/cervix laskeumaleikkauksesta pienet portion konisaationäytteet (loop näytteet) lyhyet, hyvänlaatuisen syyn takia poistetut suoliresekaatit prostatalastut, rakkolastut muut samantyyppiset leikkauspreparaatit Huom! Jos samassa leikkauksessa poistetaan useampia pieniä resekaatteja, on ne käsiteltävä erillisinä näytteinä

40 4194 Ts PAD 4 Kudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti Kookkaimpien kudosnäytteiden histologinen diagnostiikka Nimikettä käytetään lähetettäessä tutkimukseen erikoistoimenpiteitä vaativat työläät ja runsaasti kudosta sisältävät leikkauspreparaatit, joille ei ole omaa elinkohtaista nimikettä Tutkimukseen voi liittyä pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys, resektiopintojen tutkiminen tai muuta vastaavaa.

41 4194 Ts PAD 4 Kudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti Tutkimusnimikkeeseen kuuluvat esimerkiksi: kohdun ja sivuelinten muodostama näytekokonaisuus ilman maligniteettiepäilyä laaja suoliresekaatti ilman maligniteettiepäilyä pahanlaatuisten ihokasvainten poistonäytteet, joissa on otettava kantaa kasvaimen kokonaispoistoon ja marginaaleihin ja joissa voi olla näytteen orientaatioon vaikuttavia merkkilankoja kauladissektiopreparaatti pään ja kaulan alueen leikkauspreparaatti kilpirauhasen poistopreparaatti muut samantyyppiset leikkauspreparaatit

42 4194 Ts PAD 4 Kudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti Huom! Yhteen tutkimuskokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain samaan diagnostiseen ongelmaan liittyvät kudosnäytteet (esim. kilpirauhasen syöpäleikkauksen yhteydessä poistettu ihon luomi on lähetettävä tutkittavaksi omalla pyynnöllään) Jos samassa leikkauksessa poistetaan useampia laajoja kudoskokonaisuuksia, esim. molemmat rintarauhaset syövän vuoksi, tai pään ja kaulan alueen kasvainresekaatti sekä kauladissektiopreparaatti, on ne käsiteltävä erillisinä näytteinä

43 Uudet nimike ehdotukset Uusia nimike ehdotuksia voi lähettää työryhmän sihteerille sähköpostilla tai nimikkeistön kotisivulla olevalla sähköisellä lomakkeella: > Nimikkeistöt, luokitukset Ehdotuksessa on mainittava tutkimuksen nimi, lyhenneehdotus, perustelut tutkimukselle, tutkimuksen mittayksikkö, erikoisala ja ehdotuksen tekijän yhteystiedot. Uusien tutkimusten kohdalla edellytetään pääsääntöisesti näyttöä siitä, että tutkimus on vakiintuneessa käytössä tai että tutkimuksen kliininen tarve ja vaikuttavuus on riittävästi dokumentoitu.

44 Ehdotuslomake

45 Toiveita patologian nimikkeistön kehittämiselle 1. Nimikkeistön käyttö yhtenäisemmäksi Nimikkeiden käytöstä ja uusista nimikkeistä suositustyyppiset ohjeet IAP:n kotisivulle IAP:n laadunvarmistustyöryhmälle koordinointivastuu uusien nimikkeiden tarpeiden keräämisestä ja ehdotuksista?

46 Toiveita patologian nimikkeistön kehittämiselle 2. Puretaan PAD 1, PAD 2, PAD 3 ja PAD 4 tutkimukset vähitellen elin ja toimenpidekohtaisiksi Jonkinlainen kokonaisremontti?

47 Nimikkeistön kokonaisremontti? Esim. linkittäen toimenpideluokituksiin? Toimenpideluokitus, kilpirauhanen

48 Kiitos!

PATOLOGIA PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET

PATOLOGIA PATOLOGIAN TUTKIMUSNIMIKKEET PATOLOGIA Patologian nimikkeistön tarkoituksena on varmistaa, että näytettä lähetettäessä yksikäsitteisesti pyritään määrittelemään haluttu tutkimus. Nimikkeen tulee perustua näin ollen pyyntöön. Tällä

Lisätiedot

TIEDOTE HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 23.11.2006 PATOLOGIAN VASTUUALUE

TIEDOTE HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 23.11.2006 PATOLOGIAN VASTUUALUE TIEDOTE HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 23.11.2006 PATOLOGIAN VASTUUALUE Hyks Helsingin alueen patologian ja hematologian QPati vastausten tulostus Multilab/Weblab Clinical laboratoriojärjestelmien

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

PATOLOGIAN TUTKIMUSOHJEISTO

PATOLOGIAN TUTKIMUSOHJEISTO PATOLOGIAN TUTKIMUSOHJEISTO 1.1.2016 Sisältö Yleistä... 1 Yhteystiedot ja aukioloaika... 1 Tutkimuspyyntö ja tunnistetarra... 1 Tulkinta ja vastaus... 2 Histologiset näytteet... 2 Sytologiset näytteet...

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T264/A05/2015 Liite 1.01 / Bilaga 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Sida / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LOUNAIS-SUOMEN PATOLOGIAN

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T264/M04/2014 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LOUNAIS-SUOMEN PATOLOGIAN LABORATORIO

Lisätiedot

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä TARJOUSLOMAKE 1: PALVELUJA KOSKEVAT VAATIMUKSE Pos. Palvelut Palvelun sisältö ja laajuus Palvelun suorittaja 1. RINTATUTKIMUKSET 1.1. Mammografiatutkimus (ei seulonta) Mammografiatutkimus ja lausunto Lääkäri

Lisätiedot

Näytteenotto-ohje alkuraskauden seulontanäytteiden (B -VRAb-Gr, S -ÄITSEUL, S -Tr1Seul) ottamiseen

Näytteenotto-ohje alkuraskauden seulontanäytteiden (B -VRAb-Gr, S -ÄITSEUL, S -Tr1Seul) ottamiseen PREANALYTIIKKA Sivu 1(5) Versio:17.10.2013 Laatija: Hannele Kangas, Teija Kaukosalmi-Virtanen Marja-Liisa Kallio-Hägg 17.10.2013 Tarkastaja: Helene Markkanen Anne Lindqvist, Maija Lappalainen, Katja Salmela

Lisätiedot

SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT

SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia MÄÄRITELMIÄ Laatukontrolli (quality control) Menettelyt toivotun laatutason todentamiseksi

Lisätiedot

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET

SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Käyttöönottopäivä: 21.11.2011 1 (5) SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET Atk-numero ja -lyhenne 1154 Li-BaktVi 1470 Li-Gluk 2186 Li-Laktaat 2514 Li-Prot 2655 Li-Solut 4059 Li-Syto Likvorin irtosolututkimus

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Tähdellä (*) merkitty tieto rekisteröidään joukkotarkastusrekisteriin. 1. Sukunimi ja etunimet tarvittaessa näytteenottaja merkitsee nimenmuutoksen

Lisätiedot

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Annika Rökman sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Oma taustani FM genetiikka 1998 sairaalageneetikko 2004 FT Perinnöllisestä eturauhassyövästä 2004 Finaksen teknisenä arvioijana vuodesta

Lisätiedot

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Mikrobin ja ihmisen suhde Hyödylliset mikrobit, henkilön oma mikrobisto (ns. normaalifloora) Käsitteellä infektiotauti

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Näytteenottovälineet mikrobiologisiin näytteisiin

Näytteenottovälineet mikrobiologisiin näytteisiin Näytteenottovälineet mikrobiologisiin näytteisiin Pu-BaktVi2 (3492) Ps-StrVi (2703) Fl-StrBVi (1729) - MRSAVi (4358) - ESBLVi (4817) - CandVI (1628) - SienVi (2631) - GcVi (1506) -MDRsVi (8589) Ts-HepyVi

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

Rintasyövän reseptori- ja HER-2 tutkimusten laadunhallinta. Jorma Isola Tampereen yliopisto Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

Rintasyövän reseptori- ja HER-2 tutkimusten laadunhallinta. Jorma Isola Tampereen yliopisto Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Rintasyövän reseptori- ja HER-2 tutkimusten laadunhallinta Jorma Isola Tampereen yliopisto Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Reseptori- ja HER2-tutkimusten erityispiirteitä i ii i Tutkittavia näytteitä

Lisätiedot

Laboratoriotutkimusten rooli, arviointi ja merkitys

Laboratoriotutkimusten rooli, arviointi ja merkitys Johdatus kliiniseen tutkimukseen 25.8.2011 Laboratoriotutkimusten rooli, arviointi ja merkitys Susanna Luukkonen kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, tutkimuskoordinaattori, Islab

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Bakteeriviljelynäytteen hyväksymiskriteerit. Primaarinäytteen värjäys ja viljely. Markku Koskela, yl Nordlab Oulu, mikrobiologia

Bakteeriviljelynäytteen hyväksymiskriteerit. Primaarinäytteen värjäys ja viljely. Markku Koskela, yl Nordlab Oulu, mikrobiologia Bakteeriviljelynäytteen hyväksymiskriteerit. Primaarinäytteen värjäys ja viljely. Markku Koskela, yl Nordlab Oulu, mikrobiologia Bakteeriviljelynäytteet Ainutkertaisia. Uutta näytettä ei saada tai se ei

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

Kudosluvat Valvirassa. 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1

Kudosluvat Valvirassa. 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Kudosluvat Valvirassa 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Mitä ovat kudosluvat? Kudosluvat ovat lupia, joita Valvira myöntää hakemuksesta ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT AUTOVASTA-AINEET JA NIIDEN MÄÄRITTÄMINEN

TÄRKEIMMÄT AUTOVASTA-AINEET JA NIIDEN MÄÄRITTÄMINEN TÄRKEIMMÄT AUTOVASTA-AINEET JA NIIDEN MÄÄRITTÄMINEN LABORATORIOLÄÄKETIEDE 2014 AARO MIETTINEN BAKTERIOLOGIAN JA IMMUNOLOGIAN OSASTO, HAARTMAN-INSTITUUTTI, HY Mikä tutkimus on tärkeä? - Tärkeä diagnostiikassa,

Lisätiedot

Palautteet ja aloitteet sekä niiden kehittäminen kliinisessä laboratoriossa

Palautteet ja aloitteet sekä niiden kehittäminen kliinisessä laboratoriossa Palautteet ja aloitteet sekä niiden kehittäminen kliinisessä laboratoriossa Projektityöntekijä, laatu ja lean Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Etelä-Karjalan (Eksote) sosiaali- ja terveyspiirin

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

Syventävät auditoinnit - yleistä

Syventävät auditoinnit - yleistä Syventävät auditoinnit - yleistä Kliinisten auditointien kehittäminen KLIARY:n järjestämä seminaari 18.1.2016 Aluehallintavirasto, Pasila, Helsinki Hannu Järvinen Säteilyturvakeskus (STUK) Siht., Kliinisen

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

Kokemuksia vieritestaukseen perehdytettyjen terveydenhoitajien tekemisen seurannasta. Laura Varantola, bioanalyytikko Mehiläinen

Kokemuksia vieritestaukseen perehdytettyjen terveydenhoitajien tekemisen seurannasta. Laura Varantola, bioanalyytikko Mehiläinen Kokemuksia vieritestaukseen perehdytettyjen terveydenhoitajien tekemisen seurannasta Laura Varantola, bioanalyytikko Mehiläinen Vieritestit Vieritesteillä tarkoitetaan sairauksien diagnostiikkaan tai hoidon

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö. Leila Risteli johtava lääkäri 26.3.2015

Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö. Leila Risteli johtava lääkäri 26.3.2015 Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö johtava lääkäri 26.3.2015 1 Laboratoriotutkimus on osa potilaan hoitoprosessia 2 Tavoitteenamme on taata kliinikkolääkärille laboratoriotutkimusten tulokset oikea-aikaisesti,

Lisätiedot

PORFYRIATUTKIMUSKESKUS HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA

PORFYRIATUTKIMUSKESKUS HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA PORFYRIATUTKIMUSKESKUS HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Johtaja Dos. Raili Kauppinen, sisätautien erikoislääkäri Sähköposti: raili.kauppinen@hus.fi Puh. (09) 471 71910 Laboratorio tarjoaa analytiikka-

Lisätiedot

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Mammografiapäivät 25-26.5.09 Tampere-Talo ayl Anna-Leena Lääperi TAYS, Kuvantamiskeskus, Radiologia Uusia menetelmiä ja mahdollisuuksia rintadiagnostiikassa

Lisätiedot

Heikki Aho Osastonylilääkäri TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia

Heikki Aho Osastonylilääkäri TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia Mitä hyötyä laatujärjestelmästä on? 20 vuoden kokemukset laatutyöstä Heikki Aho Osastonylilääkäri TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia Mitä on laatu? Tuotteen tai palvelun kyky täyttää asiakkaan tarpeet ja

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu

Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu Vastauslomake Puolustusministeriön selvitysmiehen tiedustelu 1. Vastaaja on kiinnostunut yhteistyöstä Puolustusvoimien kenttälääkinnän ja palvelusturvallisuuden tutkimus-, kehittämis-, ja kokeilutoiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 20.12.2013 Päätös Kh 17.12.2013 Päivitetty 20.12.2013 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä,

Lisätiedot

HINNASTO 2014 Voimassa alkaen 30.9.2014

HINNASTO 2014 Voimassa alkaen 30.9.2014 POLIKLINIKKA JA NEUVONTA-ASEMA VASTAANOTTO LÄÄKÄRINPALKKIOT / ERIKOISLÄÄKÄRIT 0101B Vastaanotto enint. 20 min 52,50-89,50 16,50 36,00-73,00 0101C Vastaanotto enint. 30 min 57,50-110,00 20,25 37,25-89,75

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

KOLARIN TK LABORATORIO. Outi Rowe Laboratoriohoitaja, FIBMS, MSc

KOLARIN TK LABORATORIO. Outi Rowe Laboratoriohoitaja, FIBMS, MSc KOLARIN TK LABORATORIO Outi Rowe Laboratoriohoitaja, FIBMS, MSc TILAT JA TYÖNTEKIJÄT Kaksi laboratoriohoitajaa Yksi näytteenottopiste Näytteenotto sähköisellä ajanvarauksella Potilastietojärjestelmät:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 01.04.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan päätös 26.3.2014 Päivitetty 01.04.2014 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat

Lisätiedot

Laboratoriotutkimusnimikkeistö Nomenklatur för laboratorieundersökningar 2014

Laboratoriotutkimusnimikkeistö Nomenklatur för laboratorieundersökningar 2014 1 Laboratoriotutkimusnimikkeistö Nomenklatur för laboratorieundersökningar 2014 ALKUSANAT Yhtenäisen nimikkeistön kehittäminen laboratoriotutkimuksille on aloitettu Suomessa varhain. Lääkintöhallitus ja

Lisätiedot

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kainuu Esa Ahonen 120510 1 Laboratorioselvityksen taustaa laboratoriopalveluissa keskittymistä suuriin kilpailukykyisiin

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Labqualityn uudet kierrokset: Preanalytiikka

Labqualityn uudet kierrokset: Preanalytiikka Labqualityn uudet kierrokset: Preanalytiikka Päivi Rauvo EQA-koordinaattori 11.2.2014 1 Taustaa Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu että preanalyyttisessä vaiheessa tapahtuu jopa yli 50 % kaikista

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Diagnostiset alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Diagnostiset alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Diagnostiset erikoisalat Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Perusura: Muutos, lkm Perusura: Muutos,

Lisätiedot

YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS. Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset

YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS. Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset YO-SAIRAALOIDEN MONIAMMATILLINEN HOITOKERTOMUS Vallitsevan tilanteen lähtökohdat ja käyttötapojen linjaukset YMMÄRTÄÄKSEEN NYKYISYYTTÄ ON TUNNETTAVA HISTORIA Lähtökohdat Ensimmäinen työskentelykausi Toinen

Lisätiedot

Koulutusohjelman yhteenveto

Koulutusohjelman yhteenveto SUOMEN KOLPOSKOPIAYHDISTYKSEN (SKY) MYÖNTÄMÄ KOLPOSKOPIASERTIFIKAATTI (SKYKS) Koulutusohjelman yhteenveto Miksi tarvitaan kolposkopian koulutusohjelmaa ja sertifikaattia? Koulutusohjelma on tehty varmistamaan

Lisätiedot

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla

Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Valkovuoto ja kutina nuorilla naisilla Sirpa Vilska YTHS Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys Turku 25.10.2007 Sisältö Fysiologiaa Kutinan ja valkovuodon syyt Dianostiikka Hoito Fysiologiaa vaginan

Lisätiedot

Kokemuksia vieritutkimuksista TYKS:n Lastenpoliklinikalla. Jussi Mertsola Professori Lastenpkl:n osastonylilääkäri TYKS

Kokemuksia vieritutkimuksista TYKS:n Lastenpoliklinikalla. Jussi Mertsola Professori Lastenpkl:n osastonylilääkäri TYKS Kokemuksia vieritutkimuksista TYKS:n Lastenpoliklinikalla Jussi Mertsola Professori Lastenpkl:n osastonylilääkäri TYKS Lastenklinikka Kriittinen asenne laboratorio- ja rtgtutkimuksiin Ensin kliininen tutkiminen,

Lisätiedot

Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken

Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken Petri Turtiainen Toimitusjohtaja Doctorex Oy Terveydenhuollon ongelmat ovat ympäri maailman

Lisätiedot

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki

Molat ja istukkasyöpä. Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Molat ja istukkasyöpä Mikko Loukovaara EGO-päivät 29.-30.10.2015 Helsinki Trofoblastitautien luokittelu 1. Rypäleraskaus (mola hydatidosa) täydellinen (mola hydatidosa completa) osittainen (mola hydatidosa

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

4.2.2009 Keskiviikko Avajaiset. 1. Hematologia

4.2.2009 Keskiviikko Avajaiset. 1. Hematologia Avajaiset 09:00 Päivien avaus; Ilkka Mononen, Europaeaa Labquality Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2009 Laadunedistämispalkinnot 09:20 Avausluento Sosiaali- ja terveyspolitiikan ajankohtaiset näkymät; ylijohtaja

Lisätiedot

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt

1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt Ajankohtaista sähköisestä dokumentoinnista 1. Terveydenhuollon ATK päivät 2. Koodistopalvelu ja nimikkeistöt 3. Tietojärjestelmät ja nimikkeistöt 4. Lakimuutokset ja aikataulut 5. Käyttöoikeudet, oikeus

Lisätiedot

VUODEOSASTOPALVELUT. Hinta

VUODEOSASTOPALVELUT. Hinta Toimenpiteet ja hinnasto 1.9.2012 alkaen Hinnastossa esitetty potilaan maksuosuus on vain esimerkinomainen arvio sairausvakuutuskorvauksesta. Päätöksen potilaalle myönnettävästä sairausvakuutuskorvauksesta

Lisätiedot

Asiakastiedote 26/2014

Asiakastiedote 26/2014 Arvoisa asiakas, Asiakastiedote Sivu 1/5 Muutoksia reniini- ja aldosteronimäärityksiin sekä uusi tutkimus Aldosteroni-reniini, suhde fp-reniini, konsentraatio fp-reninm ATK 22100 P -Reniini, konsentraatio

Lisätiedot

Hyytymis- ja vuototutkimusten preanalytiikka

Hyytymis- ja vuototutkimusten preanalytiikka Hyytymis- ja vuototutkimusten preanalytiikka Riitta Vanharanta Sairaalakemisti Laboratoriolääketiedepäivät 2014 1 Johdanto Kansainvälisten tutkimusten perusteella laboratoriotutkimusten virheistä yli 50%

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia. Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS

Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia. Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS Sidonnaisuudet Päätoimi KYS, erikoislääkäri Sivutoimi Kela, asiantuntijalääkäri,

Lisätiedot

CC ryhmittelijän testaus

CC ryhmittelijän testaus CC ryhmittelijän testaus Petra Kokko 27.9.2012 1.10.2012 Page 1 Testauksen taustaa ja tavoite Suomessa on pidemmän aikaa käyty keskustelua DRG -ryhmittelyn komplisointisäännöistä Ruotsi analysoi yhdysvalloissa

Lisätiedot

Kirjaamissuositus Toimintaterapianimikkeistön nimikkeiden ja kansallisten otsikoiden käytöstä potilaskertomusdokumentaatiossa

Kirjaamissuositus Toimintaterapianimikkeistön nimikkeiden ja kansallisten otsikoiden käytöstä potilaskertomusdokumentaatiossa Kirjaamissuositus Toimintaterapianimikkeistön nimikkeiden ja kansallisten otsikoiden käytöstä potilaskertomusdokumentaatiossa Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry Finlands Ergoterapeutförbund rf Kirjaamissuositus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Synlab Kansainvälisen laboratoriotoimijan laajentuminen Suomeen. Heikki Aaltonen 31.10.2013

Synlab Kansainvälisen laboratoriotoimijan laajentuminen Suomeen. Heikki Aaltonen 31.10.2013 Synlab Kansainvälisen laboratoriotoimijan laajentuminen Suomeen Heikki Aaltonen 31.10.2013 31.10.2013 Synlab Euroopan suurin laboratoriotoimija Eurooppa Noin miljoona analyysia päivässä Noin 7 000 työntekijää

Lisätiedot

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen

Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Seulontaan liittyvän perinnöllisyysneuvonnan järjestäminen Helsinki, THL 19.3.2009 Riitta Salonen-Kajander dosentti, ylilääkäri Perinnöllisyysklinikka Neuvonta ennen seulontaa Tärkeä mitä paremmin tieto

Lisätiedot

DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset

DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset DRG käyttäjäpäivät 8.11.2012 Minna-Liisa Sjöblom 6.1.2013 Page 1 Muutokset Poistuneet DRG -ryhmät: DRG 58 Risaleikkaus muun toimenpiteen

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP 1962 Tiivis sairaala Keuhkosair ja psyk etäällä 2 21.11.2012 Toimintolähtöinen kokonaisuus Vuodeosastot

Lisätiedot

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni

VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni EBV-infektio VIERITESTI VAI SPESIFIT VASTA-AINEET Jukka Suni KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ I SUURENTUNEET IMUSOLMUKKEET KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ II KATTEISET NIELURISAT NIELUN VERENPURKAUMAT KLIINISIÄ LÖYDÖKSIÄ III

Lisätiedot

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta

Postanalytiikka ja tulosten tulkinta Postanalytiikka ja tulosten Veli Kairisto dosentti, kliinisen kemian ja hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri kliininen diagnoosi tulkittu löydös päätös kliininen taso suhteutus viitearvoihin

Lisätiedot

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS European EMR Adoption Model Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS Analytics Europe on myöntänyt 23.04.2012 Itä-Savon sairaanhoitopiirille EMR Adobtion Model -tason 6.

Lisätiedot

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Saarijärven-Karstulan terveyskeskus Kustannus Oy Duodecim Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea

Lisätiedot

Gynekologinen irtosolunäyte (PAPA)

Gynekologinen irtosolunäyte (PAPA) HUSLAB PREANALYTIIKKA PALVELUTUOTANTO, TOIMINTAOHJE Sivu 1(5) Laatija(t): Anna-Stiina Joensuu, Hannele Kangas 6.8.2015 Tarkastaja(t): Susanna Ihalainen, Riitta Pekki 6.8.2015 Hyväksyjä: Tiina Mäki 6.8.2015

Lisätiedot

Breastlight. käyttöohje. erveystekniikka

Breastlight. käyttöohje. erveystekniikka Breastlight käyttöohje erveystekniikka Rintojen omatoiminen tutkiminen Rintasyöpä on naisten yleisin syöpäsairaus. Rintasyövän hoitoennuste on sitä parempi, mitä aikaisemmin syöpä todetaan. Rintasyövän

Lisätiedot

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi

Täydennyskoulutus muutoksessa. Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutus muutoksessa Päivi Haapasalmi Täydennyskoulutustarjonta ammattikorkeakouluissa Täydennyskoulutustarjonta Ammattikorkeakoulujen bioanalyytikoille suunnattu täydennyskoulutustarjonta vähäistä

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS

EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS Sivu 1/13 EXTRA 2.0 LABORATORIOTUTKIMUSTEN TILAUSJÄRJESTELMÄ TIETOVERKOSSA KÄYTTÄJÄOPAS JOHDANTO: Tässä dokumentissa käydään läpi Extra 2.0 -laboratoriotutkimusten tilausjärjestelmän toiminta. Järjestelmän

Lisätiedot

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Lisätiedot

Tietojärjestelmäintegraatiot yksityisessä laboratoriossa. Maarit Orava, palvelujohtaja SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 15.11.

Tietojärjestelmäintegraatiot yksityisessä laboratoriossa. Maarit Orava, palvelujohtaja SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 15.11. Tietojärjestelmäintegraatiot yksityisessä laboratoriossa Maarit Orava, palvelujohtaja SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 15.11.2012 Sisältö Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Tuotantojärjestelmät

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009

Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö. Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala 4.2.2009 Virtsan kemiallisen seulonnan kliininen käyttö Dosentti Martti L.T. Lalla Osastonylilääkäri HUSLAB Kirurginen sairaala Virtsa elimistön tietolähteenä Virtsa - ensimmäinen kehon aine, jonka tutkiminen yhdistettiin

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin

Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Verikeskustoiminta vastuuhoitajan silmin Labquality Days 5.2.2015 Johanna Salminen Tiiminvetäjä/Verikeskuksen vastuuhoitaja VSSHP Tyks-Sapa liikelaitos, Tykslab, Päivystys-ja automaatiolaboratorio Päivystys-

Lisätiedot

Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen. 11.2.2010 Veijo Lesonen

Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen. 11.2.2010 Veijo Lesonen Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen 11.2.2010 Veijo Lesonen Mediracer Oy EMG Laboratoriot Oy (1987- ) Vahva substanssi kliinisen neurofysiologian (knf) erikoisalalta Potilailla pitkät

Lisätiedot

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2.

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2. HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/2010 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

SELKÄYDINNESTEEN NÄYTTEENOTTO

SELKÄYDINNESTEEN NÄYTTEENOTTO PREANALYTIIKKA Sivu 1(5) Versio: 2.0 / 03.01.2014 Laatijat: T.Kouri, J. Lilja, A-C. Berglund, U. Tuulos-Kontio, U. Koponen, E.Alppiranta, P.Hälikkä, R. Hilla, R. Loginov 03.01.2014 Tarkastajat: L.Uotila,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa 2 Tarkkuussädehoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sädehoitoyksikössä sijaitsee Pohjoismaiden ensimmäinen robottitekniikkaan

Lisätiedot

1. Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus

1. Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus 1. Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus NordLab aluelaboratorioista jää eläkkeelle arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä 161 laboratoriohoitajaa ja vuoteen 2025 mennessä 244 laboratoriohoitajaa. Oulun

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

Opus Dental. -julkaisutiedot. Versio 7.1.325

Opus Dental. -julkaisutiedot. Versio 7.1.325 Opus Dental -julkaisutiedot Versio 7.1.325 Versio 7.1.325 (version 7.1.311 jälkeen) Uudet ominaisuudet Tutkimus- tai hoitomääräys SV3 Tutkimus- tai hoitomääräys (SV3) lomake voidaan tulostaa joko Hoito-ikkunan

Lisätiedot

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka Tukholman päiväkotiepidemia 2005 Altistuneet 141 lasta

Lisätiedot

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71 Endometrioosi LK Heikkilä Maija, LK Jutila Topi, LK Myllylä Hanna, LK Pietarinen Johanna, LK Puumala Pasi, LK Vallasto Inari, LK Visuri Sofia, Prof Ryynänen Markku Johdanto Yleistä tarkoittaa endometriumin

Lisätiedot

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Mia Jernfors Avoterveydenhuollon ylilääkäri 30.9.2015 Ei sidonnaisuuksia Perusturvakuntayhtymä Karviainen Vihti (29 000) Karkkila (9 000) Ulkoistettu

Lisätiedot

Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni. Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB

Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni. Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Istukkagonadotropiini (Human Chorionic Gonadotropin, hcg) Kuuluu

Lisätiedot

Uudet tekniikat infektio- diagnostiikassa

Uudet tekniikat infektio- diagnostiikassa Uudet tekniikat infektio- diagnostiikassa Labquality Days 5.2.2015 Kaisu Rantakokko-Jalava Tyks mikrobiologia ja genetiikka VSSHP Tyks-Sapa-liikelaitos Uusia tuulia kl. mikrobiologiassa MALDI-TOF bakteerien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot