TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004

2 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman tarkistus/ päivitys 2. Yleistiedot koulusta Sijainti 2.2 Oppilaat 2.3 Koulun henkilömäärät 2.4 Koulun vakuutusyhtiö 3. Koulun turvallisuusorganisaatio Koulun turvallisuusorganisaatio 3.2. Turvallisuusorganisaatio ja tehtävät 4. Rakenteellinen palontorjunta 7 5. Kohteen riskianalyysi 7 6. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Ensiapuvalmius, välineistö ja potilaan hoitoon saattaminen Alkusammutusvälineiden käyttö Vaarallisten aineiden käsittely Pelastustoimintaan liittyvä koulutus Rakennusten käyttö Rakennusten rakenteiden ja rakennusosien kunnon ja toimivuuden ylläpito Rakennusten palo-osastot Poistumistiet Kiinteistön muut tekniset laitteet ja laitteistot Rakennus- ja korjaustyöt kiinteistössä Tulityöt kiinteistössä Yleinen järjestys Tupakointipaikat Ohje rakennusten laitteiden/laitteistojen tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä 7. Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa Sisäinen hälyttäminen 7.2. Hätäilmoituksen tekeminen 7.3. Koulussa tapahtunut onnettomuus 7.4. Yleisohjeet hätätilanteissa 7.5. Suojelujohtajan/varajohtajan toiminta tulipalo- ja muissa vaaratilanteissa 7.6. Koulun lähellä sattunut ympäristöön vaikuttava onnettomuus tai vaaratilanne 7.7 Kiinteistönhoitajan toimintaohje tulipalon sattuessa

3 3 LIITTEET Liite 1: Olavin koulun turvallisuusorganisaatio / yhteystiedot 12 Liite 2: Henkilökunnan turvallisuuskoulutus 13 Liite 3: Laitteiden tarkastus- ja huoltotoimenpiteet 14 Liite 4: Hälyttäminen 15 Liite 5: Hätäilmoitus 16 Liite 6: Ensiavun toimintaohje 17 Tapaturmat ja onnettomuudet 18 Liite 7: Poistumisohje Liite 8: Kriisisuunnitelma 21 Liite 9: Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Liite 10: Rikos- ja ilkivaltatilanteesta ilmoittaminen Liite 11: Lomake: Ilmoitus väkivaltaisesta käyttäytymisestä, väkivallalla uhkaamisesta, koulukiusaamisesta Liite 12: Koulun järjestyssäännöt 29 Liite 13: Perehdyttämissuunnitelma 30 Liite 14: Työsuojelun toimintaohjelma 32 Liite 15: Olavin koulun pohjapiirustukset 35-36

4 4 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus Tämän turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on avustaa koulun vastuuhenkilöitä, henkilökuntaa ja oppilaita niin, että voidaan ennaltaehkäistä tulipalot, onnettomuudet ja muut vaaratilanteet, sekä poistaa niihin läheisesti liittyvät henkilöturvallisuusriskit. Suunnitelmassa annetaan myös ohjeita niistä toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa. Turvallisuussuunnitelma sisältää, palo- ja pelastussuunnitelman, kriisisuunnitelman, suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä järjestyssäännöt. Ulvilassa Laatija Pirjo Hannukainen rehtori 1.2. Suunnitelman tarkistus ja päivitys Tämä turvallisuussuunnitelma koskee Olavin koulua ja suunnitelma tarkistetaan vuosittain tai oleellisten tietojen muuttuessa muulloinkin ja näin varmistetaan suunnitelman toimivuus. Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja näin helposti päivitettävissä. Turvallisuussuunnitelmaan tehdyt muutokset/päivitykset pvm muutettu kohta päivittäjä

5 5 2. Yleistiedot koulusta 2.1. Sijainti Olavin koulu sijaitsee Friitalan koulukiinteistössä. Käynti kouluun on Pitkärannantien puolelta kiinteistön päädystä. Olavin koulun osoite: Pitkärannantie Ulvila Puhelin: , Oppilaat Koulu on erityiskoulu ja siellä opetetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Joillakin oppilailla on liikunnallisia ja aistitoimintojen puutteita, jotka huomioidaan turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa Henkilömäärät Normaalin koulupäivän aikana, kun kaikki oppilaat ja henkilökunta on paikalla, koulutiloissa on n. 53 oppilasta, 8-10 opettajaa sekä n. 10 muuta työntekijää. Koulussa järjestettävien tilaisuuksien kokonaishenkilömäärä on enimmillään n. 120 henkeä. Koko koulukiinteistössä (Olavin koulu, Friitalan koulu ja Ulvila-Kullaan koulu) on enimmillään yhteensä noin 700 henkilöä, liikunta/juhlasalissa enintään 450, ruokasalissa 160 henkilöä Koulun vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö Postiosoite Yhteyshenkilö Pohjola Isolinnankatu 22, Pori Vakuutuskonsultti FINN METOR OY puh Koulun turvallisuusorganisaatio 3.1. Olavin koulun turvallisuusorganisaatio 3.2. Koulussa on nimetty vastuuhenkilöt organisaation eri tasoilla Liite 1., joita ovat -turvallisuusjohtaja -varaturvallisuusjohtaja -turvallisuusvalvojat

6 6 Jäsen Nimi Puh. Turvallisuusjohtaja Pirjo Hannukainen , Varaturvallisuusjohtaja Lasse Haasjoki Turvallisuusvalvoja 1. Hannu Niittumäki , kiinteistönhoitaja Turvallisuusvalvoja 2. työsuojeluasiamies koulussa ei ole omaa Turvallisuusvalvoja 3. Ulla Terho kouluterveydenhoitaja 3.2 Turvallisuusorganisaation yleistehtävät Turvallisuusjohtajan tehtävät: 1. Johtaa koulussa onnettomuuksia ennalta ehkäisevää työtä, valvoa yhteistyössä pelastusviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa, että palonehkäisy ja varautuminen pelastustoimenpiteisiin on tarkoituksenmukaisesti järjestetty. 2. Laatia turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvät ohjeet. Huolehtia ja vastata siitä, että koulu on asetusten, määräysten ja vakuutusten suojeluohjeiden edellyttämässä kunnossa. 3. Todeta henkilökohtaisesti tarkastusten perusteella, että vahingontorjunnasta ja henkilöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. 4. Selvittää jokaisen vahingon jälkeen vahingon aiheuttaja ja harkita, mihin toimenpiteisiin olisi vastaisen varalta ryhdyttävä. 5. Pitää turvallisuusvalvojien kanssa vähintään kahdesti vuodessa koulun omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuuden kehittämis-neuvotteluja, joista pidetään pöytäkirjaa. Varaturvallisuusjohtajan tehtävät: Toimia turvallisuusjohtajan estyneenä ollessa hänen varahenkilönään ja muulloinkin avustaa turvallisuusjohtajaa koulun turvallisuusasioiden kehittämisessä ja turvallisuusorganisaation valmiuden ylläpitämisessä. Turvallisuusvalvojien yleiset tehtävät 1. Valvoa jatkuvasti asianomaisen osaston tai vastuualueensa omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuutta, palontorjuntavalmiutta sekä näihin liittyvien ohjeiden noudattamista. 2. Huolehtia, että kaikki viat, virheellisyydet ja epäkohdat turvallisuudessa korjataan tai poistetaan heti.

7 7 3. Tehdä ehdotuksia vastuualueensa ehkäisevään vahingontorjuntaan sekä turvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen. 4. Rakenteellinen palontorjunta Koulu sijaitsee Friitalan koulukiinteistössä. Rakennus on rakennettu vuosina 1976, sekä peruskorjattu Rakennus on kaksikerroksinen, kivirakenteinen, jonka ylä- ja välipohja ovat betonirakenteisia. Pohjakerroksessa (maan alla) on kellaritiloja sekä väestösuoja. Liitteessä nro 15 on rakennuksen pohjapiirustukset, joista ilmenevät seuraavat asiat: - rakennuksen palo-osastointi - poistumistiet - alkusammutuskalusto - puhelin - ensiapukaapit 5. Kohteen riskianalyysi Teknisen työn tiloissa (Friitalan koulun tilat) käsitellään nestekaasua, maaleja ja liuottimia. Lattiakaivojen ja viemärien avaamisaineita säilytetään kiinteistönhoitajan varastotiloissa. Koulussa järjestettävien tilaisuuksien mahdollisesti aiheuttamat vaaratilanteet ovat ahtaus, ylisuuret henkilömäärät tilojen kokoon ja poistumisteihin verrattuna. Koulutiloissa on portaikkoa, joka on varustettu lisäkaitein. Joulunajan juhlissa ja päivänavauksissa käytetään kynttilöitä. Koulun pihassa on liikennettä kuljetusoppilaiden vuoksi. Koulun ulkopuolella vaaratekijänä mm. onnettomuustilanteet lähialueella, sekä valtatie 2 ja Tampere-Pori rautatie, joilla molemmilla kuljetetaan vaarallisia aineita. 6. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Koulun henkilökunnan ja oppilaiden tulee ennaltaehkäisevällä toimenpiteillä ja valvonnalla pyrkiä estämään onnettomuus- ja vaaratilanteet. Seuraavassa esitetään toimenpiteitä sekä valvonta- ja huoltotehtäviä, joiden tarkoituksena on omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuuden tehostaminen ja ylläpito Turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvien ohjeiden laatiminen Turvallisuussuunnitelma ja ohjeet pidetään ajan tasalla Ensiapuvalmius, välineistö ja potilaan hoitoon saattaminen - toimintaohjeet näitä tilanteita varten ovat liitteessä, LIITE 2. - henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta (esim. SPR:n kursseilla) - välineistö tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti 6.3. Alkusammutusvälineiden käyttö

8 8 Opettajien ja muun henkilökunnan tulee etukäteen tutustua rakennuksessa oleviin alkusammutusvälineisiin ja niiden käyttöohjeisiin Vaarallisten aineiden käsittely Vaarallisten aineiden kuten syttyvien nesteiden, kaasujen ja myrkyllisten aineiden käsittelyssä, käytössä ja säilytyksessä tulee tarkoin noudattaa niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Käytöstä ja varastoinnista vastaavien henkilöiden tulee tuntea kemikaalien käyttöön ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät myös onnettomuus- ja muissa vaaratilanteissa Pelastustoimintaan liittyvä koulutus Koko henkilökunta saa koulutuksen kohteen tuntemuksesta, turvallisuussuunnitelman sisällöstä, henkilöturvallisuuden varmistamisesta ja yhteistoiminnasta kunnan pelastustoimen kanssa. Koulussa laaditaan ensiapu- ja pelastustoimintaa varten koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon henkilökunnalle annettavana koulutuksena - perehdyttämiskoulutus - ensiapukoulutus - pelastusalaan ja turvallisuuteen kuuluvat kurssit ja opetustilaisuudet - harjoitukset Rakennuksen palo-osastot Palo-osastoinnilla rajoitetaan ja hidastetaan savun, kaasujen ja tulen leviämistä rakennuksessa. Palo-ovien tulee olla toimintakuntoisia ja ne tulee pitää kiinni-asennossa aina koulutyön ollessa keskeytyneenä sekä öisin. Muutoin palo-ovet pidetään kiinni ellei koulun toiminta vaadi ovien avoinna pitämistä Poistumistiet Poistumisteitä ovat mm. sisäiset käytävät, kulkutiet, uloskäytävät ja varatiet. Poistumisteillä ei saa säilyttää mitään tavaroita tai esineitä. Tilojen käytön aikana tulee poistumisteiden ovien lukkojen olla käsin avattavissa poistumissuuntaan ilman avainta Kiinteistön muut tekniset laitteet ja laitteistot Sähkö-, ilmanvaihto-, kaasu-, purunpoisto-, nestekaasu- ja lämmityslaitteita sekä muita laitteita tulee käyttää ohjeiden mukaan. Käyttöohjeiden tulee olla käyttöpaikoilla ja käyttäjien saatavissa Rakennus- ja korjaustyöt kiinteistössä Rakennus- ja korjaustöiden työnaikaiset järjestelyt eivät saa vaarantaa palo- ja henkilöturvallisuutta koulussa. Turvallisuuden säilyttämiseksi tulee neuvotella ja sopia ennen töiden aloittamista järjestelyistä, joilla varmennetaan palo- ja henkilöturvallisuus töiden aikana Tulityöt kiinteistössä Vakituinen tulityöpaikka

9 9 -Hitsaus-, hionta- ja nestekaasulämmitystyöt sekä laboratoriotyöt tulee tehdä niille tarkoitetuilla paikoilla. Tilapäinen tulityöpaikka vaatii erityistarkastuksen ja tulityöluvan Yleinen järjestys Rakennuksen kaikki tilat tulee pitää järjestyksessä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota teknisen työn tilojen (Friitalan koulun) ja varastoiden järjestykseen ja siivoukseen Tupakointipaikat Tupakkalain 12 :n mukaisesti Olavin koulussa ei saa tupakoida koulualueella, joten tupakointipaikkoja ei ole järjestetty Ohje rakennusten laitteiden ja laitteistojen tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä LIITE Toimintaohjeet onnettomuus ja vaaratilanteissa 7.1. Sisäinen hälyttäminen Ohje koulun sisäisestä hälyttämisestä ja poistumiskehoituksesta. LIITE 4. Ohjeessa selvitetään ne tavat, joilla sisäinen hälyttäminen tehdään Hätäilmoituksen tekeminen Koulussa on ohje hätäilmoituksen tekemisestä ja luettelo hätänumeroista puhelimien läheisyydessä. LIITE Koulussa tapahtunut onnettomuus Toimitaan tilanteen ja ennalta laadittujen ohjeiden mukaan. Turvallisuusorganisaation jäsenten tulee toimia heille määrättyjen tehtävien mukaan. Onnettomuuspaikalla tulee toimia onnettomuustyypin (palo, kaasuvuoto, tapaturma, vaarallisten aineiden onnettomuus jne.) mukaan. Tapaturma tai sairaskohtaus: LIITE Yleisohjeet hätätilanteissa PELASTA Varoita välittömästi vaarassa olevia, pyri pelastamaan heidät ja loukkaantuneet. SAMMUTA Sammuta tai yritä rajoittaa paloa siihen soveltuvalla sammutteella ja sammutusvälineellä.

10 10 Kaasupalo sammutetaan sulkemalla kaasuventtiili. HÄLYTÄ Tee koulun sisäinen hälytys suullisella ilmoituksella sisäisellä kuulutuslaitteella ILMOITA Ilmoita onnettomuudesta ja avuntarpeesta yleiseen hätänumeroon 112. Pelkkä 112 riittää myös kaupungin keskuksen alaisista puhelimista. Soita hätäpuhelu seuraavasti: - pyri soittamaan aina itse, jotta vältytään välikäsiltä - kerro ensin MITÄ on tapahtunut ja MISSÄ - vastaa sinulle esitettäviin kysymyksiin - toimi hätäkeskuspäivystäjän antamien ohjeiden mukaan - sulje puhelin vasta, kun saat siihen luvan RAJOITA OPASTA Alkusammutuksen lisäksi tulee palon ja savun leviämistä estää sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastointi, mikäli se on mahdollista. Opasta pelastusviranomaisia toiminnan aikana. Toimi heidän ohjeittensa mukaan. Toimi harkiten, rauhallisesti ja ripeästi. Poistu paikalta vasta kun saat siihen luvan Suojelujohtajan ja varajohtajan toiminta tulipalo- ja muissa vaaratilanteissa 1. Arvioi vaaratilanne 2. Johda pelastustoimintaa ennen pelastusyksikköjen tuloa 3. Tarkista sisäinen hälytys, sen perillemeno ja henkilöiden poistuminen rakennuksesta 4. Käynnistä pelastustoiminta mahdollisuuksien mukaan 5. Tee TILANNEILMOITUS pelastustoiminnan johtajalle ja avusta häntä pelastustoiminnassa tarpeen mukaan Koulun lähellä sattunut ympäristöön vaikuttava onnettomuus tai vaaratilanne Näistä onnettomuuksista tai vaaratilanteista ilmoitetaan väestöhälyttimillä, yleisradion ja paikallisradion välittämillä tiedotteilla tai kaiutinautoilla. Tällöin on toimittava puhelinluetteloiden alkusivuilla olevien ohjeiden mukaan Kiinteistönhoitajan toimintaohje tulipalon sattuessa 1. Käytä paloon soveltuvaa alkusammutuskalustoa 2. Kaasuletkuräjähdyksen sattuessa sulje kaasupullojen venttiilit. Käytä turvarukkasia 3. Jos alkusammutus ei onnistu, tee hätäilmoitus numeroon Ilmoita hätänumeroon myös sammutetuista palonaluista; palokunta varmistaa, että palo on varmasti sammunut 5. Poista hitsaus- ja nestekaasupullot vaara-alueelta. Sulje niiden venttiilit 6. Poista myös muut vaaraa lisäävät, helposti siirrettävät aineet ja esineet 7. Varmista, ettei ketään ole jäänyt vaara-alueelle 8. Rajoita paloa sulkemalla palokohteeseen johtavat ovet, luukut ja ikkunat

11 11 9. Opasta palokunta suorinta ja nopeinta reittiä palokohteeseen; järjestä opastus, jos itse et voi mennä vastaan. Suorita lisäksi seuraavat tehtävät: 1. Saatuasi tiedon hälytyksestä ilmoittaudu suojelujohtajalle tai hänen sijaiselleen tai molempien poissa ollessa palokunnan pelastustoiminnan johtajalle 2. Ohjaa mahdolliset hissit ensimmäiseen kerrokseen 3. Huolehdi ilmastoinnin ohjauksesta ja sähkön jakelusta pelastustoiminnan johtajan ohjeiden mukaan 4. Ole pelastustoiminnan johtajan käytettävissä sekä toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaan 5. Huolehdi mahdollisten vaaratekijöiden aiheuttamien riskien pienentämiseksi esimerkiksi: - valaistuksen ylläpitäminen ja kaasun sulkeminen

12 12 LIITTEET Olavin koulu LIITE 1. TURVALLISUUSORGANISAATIO / YHTEYSTIEDOT Turvallisuusjohtaja rehtori Pirjo HANNUKAINEN p , Varaturvallisuusjohtaja vararehtori Lasse HAASJOKI p Turvallisuusvalvoja 1. Turvallisuusvalvoja 2. kiinteistönhoitaja Hannu NIITTUMÄKI p , työsuojeluasiamies (koululla ei ole omaa) Turvallisuusvalvoja 3. kouluterveydenhoitaja p Ulla Terho

13 13 OLAVIN KOULU LIITE 2. HENKILÖKUNNAN TURVALLISUUSKOULUTUS Koulun henkilökunta saa koulutuksen kohteen tuntemuksesta, turvallisuussuunnitelman sisällöstä, henkilöturvallisuuden varmistamisesta ja ensiapukoulutuksesta. Palo- ja henkilöturvallisuuden perustietoja ja taitoja tulee lisäksi harjoitella säännöllisesti vähintään 3 vuoden välein. Koko henkilökunta osallistuu koulutukseen ja siitä pidetään kirjaa, johon merkitään kaikki palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvä koulutus. Turvallisuuskoulutuksen päiväkirjan ylläpidosta vastaa turvallisuusjohtaja (koulun rehtori) Koulun ensiapukoulutusta saaneet työntekijät: Nimi Koulutus Päiväys

14 14 Olavin koulu LIITE 3. LAITTEIDEN TARKASTUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET Käsisammuttimet tarkastetaan määräysten mukaisin väliajoin. Tarkastuksen suorittaa asianomainen huoltoliike kiinteistönhoitajan avustuksella. Normaali huoltoväli on kaksi vuotta. Seuraava tarkastusaika on merkitty tarkastuslipukkeeseen, joka on kiinnitetty sammuttimeen. Vastuuhenkilöt Laitteisto Tekninen työ Koulun sisäinen tekninen laitteisto Kotitalous- ja kodinhoitotila ATK-laitteet Tekstiilityö Siivous Vastuuhenkilö Teknistä työtä opettavat opettajat Kiinteistönhoitaja Kotitaloutta opettavat opettajat ATK-vastaava Tekstiilityötä opettavat opettajat Siivoushenkilökunta

15 15 Olavin koulu LIITE 4. HÄLYTTÄMINEN Sisäinen hälyttäminen tapahtuu suullisesti tai puhelimitse, myös keskusradiota voidaan käyttää. Tarvittaessa hälyttäminen voidaan tehdä pillillä koulun läpi kulkien ja jokaisessa tilassa käymällä. Kuulutuksen antamiseen käytetään vain aikuisia. Hälyttäminen tehdään seuraavalla tavalla: Koulun tiloissa on havaittu tulipalo. Oppilaita ja opettajia sekä kaikkia muita koulun tiloissa olevia henkilöitä pyydetään poistumaan rakennuksesta heti ja kokoontumaan koulun piha-alueelle luokittain pitkän kumpareen taakse pallokentälle. Opettajat ottavat luokasta mukaansa oppilasluettelon ja tarkistavat oppilaiden läsnäolon ennen poistumista ja uudestaan kokoontumisalueella, josta ei saa poistua ilman pelastustoiminnan johtajan lupaa. Kuulutuksen suorittaa ensisijaisesti palon havainnut henkilö tai henkilö jonka on pyydetty viesti viemään jokaiseen luokkaan. Suojelujohtajat ja suojeluvalvojat poistuvat rakennuksesta viimeisinä tarkastaen, että opetus- ja muut tilat ovat tyhjiä.

16 16 Olavin koulu Liite 5 HÄTÄILMOITUS ambulanssi, palokunta poliisi Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan Noudata saamiasi ohjeita Puhelin hätäilmoituksen tekemistä varten Yleinen hätänumero 112 Poliisi 10022

17 17 OLAVIN KOULU LIITE 6. Ensiavun toimintaohje / Tapaturma tai sairaskohtaus Opettajat antavat välittömän ensiavun taitojensa ja kykyjensä mukaan. Jos terveydenhoitaja on paikalla, hän antaa ensiapua. Koulun ensiaputarvikkeet ovat opettajainhuoneessa (2. kerros) ja vaikeimmin kehitysvammaisten luokassa (1. kerros) ja ne pidetään valmiudessa. Terveydenhoitajan tiloissa on lisää ensiaputarvikkeita. Ensiapukoulutusta järjestetään ja taitojen ylläpitämiseksi niitä kerrataan säännöllisesti. Koulun henkilöstön ensiapukoulutuksesta, muun turvallisuuskoulutuksen ohella, pidetään kirjaa. Jos potilaalla ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta lisätutkimukset ja hoito katsotaan tarpeelliseksi, hänet viedään kaupungin terveyskeskukseen tarvittavia toimenpiteitä varten tai asian niin vaatiessa suoraan keskussairaalaan.

18 18 TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS Selvitä mitä on tapahtunut? - sairaskohtaus - tapaturma Onko potilas hereillä? Puhuttele, ravista varovasti Hengittääkö, toimiiko sydän? - Avaa kiristävät vaatteet - Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat - Tunnustele syke kaulavaltimolta Hälytä apua numerosta Sairaankuljetuksen varanumero Päivystävä lääkäri Ulvilan terveyskeskus - Myrkytykset (09) tai (09) 4711 Elvytä - Jos ei hengitä, puhalla 2 kertaa, tarkista syke - Jos syke ei tunnu, painele 15 kertaa - Jatka kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat Opasta ammattiauttajat nopeasti potilaan luo Kerro ammattiauttajille, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty Ensiaputarvi

19 19 Olavin koulu LIITE 7. POISTUMISOHJE Jokainen luokka poistuu käytävien ja eteisaulojen kautta ulko-oville ja edelleen kokoontumispaikoille. Kokoontumispaikka on pallokenttä. Palo-ovet suljetaan ja pidetään suljettuina. Jos tulipalo tai jokin muu vaaratilanne estää poistumisen käytävän tai eteisaulan kautta, tulee luokkien ovet pitää suljettuina ja alakerran luokista poistutaan mahdollisuuksien mukaan ikkunoiden kautta. Yläkerran luokissa on odotettava tikasauton saapumista tai muulla tavoin asetettavia tikkaita. Olavin koulun jokaisen luokan sisäpuolelle oven viereen on asetettu rakennuskohtaiset turvallisuuskuvat, joista selviävät poistumistiet, varapoistumistie, palontorjunta- ja ensiapuvälineet sekä muut turvallisuuteen liittyvät toiminnot. Opettajan tulee laskea oppilaat ennen poistumista sekä jälleen kokoontumispaikalla, jotta saadaan varmuus siitä, ettei kukaan ole jäänyt rakennukseen. Oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan tulee kokoontua sovituille kokoontumispaikoille, josta ei saa poistua ennen lisäohjeiden saamista ja oppilaiden määrän tarkistamista. Pelastautumista tulee harjoitella säännöllisesti kaikkien koulussa työskentelevien kanssa. PELASTA SAMMUTA RAJOITA VAROITA Välittömässä vaarassa olevat. Lähimmällä alkusammuttimella Sulkemalla ovet ja ikkunat. Kuuluta keskusradiolla tai muulla viestimellä HÄLYTÄ Palokunta 112

20 20 OLAVIN koulu KIINTEISTÖSTÄ POISTUMINEN *Opettaja ottaa ryhmänsä vastuulleen *Opettaja laskee ryhmänsä ihmiset ja kertoo poistumisohjeet *Opettaja määrää poistuvan ryhmän jälkipään valvojan, joka poistuu ryhmän viimeisenä ja varmistaa, ettei kukaan jää jälkeen *Opettaja johdattaa ryhmänsä karttaan merkittyä reittiä ja uloskäyntiä käyttäen pihaalueen kokoontumispaikkaan * Kokoontumispaikalla opettaja laskee ryhmänsä ihmiset * Mikäli joku puuttuu, opettaja ilmoittaa siitä heti pelastusjohdolle *Opettaja pitää ryhmänsä kokoontumispaikalla odottamassa jatko-ohjeita ja poistumislupaa

21 21 OLAVIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA LIITE 8 Määritelmä: kriisiksi määritellään oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, oppilaan lähiomaisen kuolema tai itsemurha, mutta myös vakava onnettomuus, kouluväkivalta, hysteerisyyttä aiheuttava huhu, tulipalo tai muu uhkatilanne. Tarkoituksena on toimia heti, jotta apua tarvitsevat saadaan seurantaan ja vältytään asiaa suurentelen vialta huhuilta. 1. KOULUN KRIISIRYHMÄ 1.1 kokoonpano 1.2.tehtävät 1.3.tärkeät puhelinnumerot (Kullata) 2.TIEDOTTAMINEN 3.TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 3.1. onnettomuus koulussa 3.2. oppilaan kuolema 3.3. opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema 3.4. oppilaan lähiomaisen kuolema 3.5. itsemurhan uhka 3.6. onnettomuus tai sen uhkatilanne koulun ulkopuolella 3.7. väkivalta tai väkivallan uhka 3.8. päihteet (katso Ulvilan päihdestrategia) 4. ARVIOINTI KRIISITILANTEEN JÄLKEEN 1. Koulun kriisiryhmä 1.1. Kokoonpano Pirjo Hannukainen rehtori Lasse Haasjoki vararehtori, erityisopettaja Ulla Terho kouluterveydenhoitaja Anne Antinluoma koulupsykologi, virkavapaa asti Susanna Aalto vs. koulupsykologi Marika Nirhamo sosiaalityöntekijä Johanna Ruusuluoto koulukuraattori Lisäksi aina mukana oppilaan opettaja

22 Tehtävät -kriisiryhmä kutsutaan koulun rehtorin avuksi kriisitilanteissa -kriisiryhmä kutsuu tarvittaessa henkilökunnan koolle -miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa -harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle ja oppilaille -pitää kriisikansion ajan tasalla -ylläpitää kouluttautumista kriisityöhön -perehdyttää uudet työyhteisön jäsenet 2. TIEDOTTAMINEN 2.1.Tiedottaminen kriisitoiminnasta -informaatiota vanhemmille vanhempainilloissa -tietoa oppilaille 2.2.Tiedottaminen kriisitilanteessa Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, on vastuussa siihen asti, kun on välittänyt tiedon rehtorille. Rehtori selvittää: -ketä asia koskee -mitä on tapahtunut ja missä -miten kaikki tapahtui ja mitä tapahtumasta tiedetään Jos rehtori ei ole paikalla, vararehtori on vastuussa. Rehtori kutsuu kriisiryhmän avukseen. Opettajakuntaa ja muuta koulun henkilökuntaa informoidaan tapahtuneesta. Opettajat saavat ohjeita asian käsittelystä luokissa. -huhujen estäminen -oikeat tiedot Kaikki tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti rehtorin kautta. 3. TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 3.1.Onnettomuus koulussa Hälytä ambulanssi/muut opettajat avuksi Aloita ensiapu! -tieto terv. hoitajalle tai terveyskeskukseen -tieto rehtorille/kriisiryhmälle/henkilökunnalle -oppilaat pois onnettomuuspaikalta -silminnäkijät erilleen; heistä pidetään erit. huolta -ilmoitus huoltajille mahd. pian -asian käsittely luokissa -kirjallinen viesti koteihin asiasta -järkyttyneimmät oppilaat kotiin vain aikuisen mukana -asian jälkipuinti luokassa

23 Oppilaan kuolema -oppilaiden seuranta Oppilaan kuolemasta perheelle ilmoittaa pappi, poliisi tai sairaala. -tiedon saanut opettaja informoi rehtoria -rehtori informoi opettajia ja muuta henkilökuntaa -luokan opettaja neuvottelee kriisiryhmän kanssa kuka on perheen yhdyshenkilö -perheen toivomuksia kunnioitetaan kaikissa asioissa, etenkin asiasta tiedottamisessa -keskustelu luokissa/muistaminen -oppilaiden seurantaa 3.3. Opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema Rehtori informoi henkilökuntaa/luokkia yhteisesti kriisiryhmä keskustelee ulkopuolisen avuntarpeesta -jälkipuinti henkilökunnalle -keskustelu luokissa -muistaminen: suruliputus, hiljainen hetki hautajaiset jne. -oppilaiden seurantaa 3.4.Oppilaan lähiomaisen kuolema -tieto rehtorille ja kriisiryhmälle -tieto kaikille opettajille ja avustajille -kotoa lupa saada kertoa asiasta muulle luokalle -luokan huomio oppilaalle -oppilaalle keskustelumahdollisuus -oppilaan seurantaa 3.5.Itsemurhan uhka Puhu oppilaan kanssa: -älä jätä yksin -tarjoudu pohtimaan ongelmaa, ei ratkaisemaan sitä -kaikki vihjeet otettava todesta -yhteys kotiin ja ammattiauttajaan 3.6.Itsemurha Koskettaa aina koko kouluyhteisöä. KODIN KANSSA SOVITTAVA, MITEN TOIMITAAN! Jälkipuinti erittäin tärkeää!!! -tieto rehtorille/kriisiryhmälle -tieto koulun henkilökunnalle -tieto oppilaille: perheeltä lupa kertoa tosiasiat, jotta perättömät huhut estettäisiin -tiedote mahd. reaktioista ainakin oman luokan koteihin

24 24 -jälkipuinti henkilökunnalle -ERITYINEN TUKI JA SEURANTA SILMINNÄKIJÖILLE JA LÄHIMMILLE YSTÄVILLE -keskustelut luokissa -oppilaiden seurantaa -muistaminen koulussa ja luokassa 3.7.Onnettomuus tai sen uhkatilanne koulun ulkopuolella Väkivalta tai väkivallan uhka -tartuttava tilanteeseen -yhteys poliisiin/vanhempiin -yhteys kriisiryhmään ja rehtoriin -rehtori informoi muita tapahtuneesta Päihteet -katso Ulvilan koulutoimen päihdestrategia Vakava uhkatilanne Näitä ovat mm. suuronnettomuus, tulipalo, ammuskelu jne. -kriisiryhmä ja opettajat auttavat tilanteessa mukana olleita -tiedotus -suuronnettomuuden jälkihuolto ihmisille järjestetään viranomaisten pyynnöstä 4. KRIISITILANTEEN ARVIOINTI -henkilökunta arvioi kriisiryhmän kanssa, miten tilanne hoidettiin -konsultoidaan mukana olleita -tehdään tarvittavat muutokset kriisivalmiusohjelmaan

25 25 Olavin koulu LIITE 9. SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Suunnitelman tarkoitus on turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen. Olavin koulussa kaikkiin esiin tulleisiin kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätilanteisiin puututaan ja jokainen tapaus pyritään selvittämään niin hyvin kuin mahdollista. Ennaltaehkäiseminen 1. Kiusaamisen vastustaminen. Periaatteena on, että kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ei hyväksytä. Tavoitteena on saada kouluyhteisö, mitä jokainen voisi tehdä kiusaamisen lopettamiseksi. *Luokan kanssa keskustellaan yhdessä kiusaamista vastustavista säännöistä: ketään ei saa kiusata, kiusattuja oppilaita on yritettävä auttaa, syrjään jätettyjä oppilaita on yritettävä ottaa mukaan. *Yhdessä mietitään, mitä seuraa sääntöjen rikkomisesta ja mitkä ovat palkkiot, kun on toimittu sopimuksen mukaan. * Kiusaamisen vastustamista voidaan harjoitella eril. harjoituksilla, draaman avulla, kirjallisuuden, elokuvan ja musiikin keinoin, ystävätoiminnalla ja järjestämällä teemapäiviä. 2. Kodin ja koulun yhteistyö Koulu tekee kodin kanssa yhteistyötä ja näin ennaltaehkäistään ongelmatilanteita. 3. Järjestyssäännöt Koulun omat järjestyssäännöt käsitellään lukukauden alussa ja tarvittaessa muulloinkin. Lisäksi jokainen luokka tekee luokan omat järjestyssäännöt. 4. Henkilökuntaa on aina paikalla tilanteissa, jossa on oppilaita. Toimenpiteet kiusaamis- väkivalta- ja häirintätapauksessa Koulussa jokaisen aikuisen velvollisuus on puuttua välittömästi väkivallan käyttöön, kiusaamiseen tai häirintään, sekä ilmoittaa tapahtuneesta luokanopettajalle. Luokanopettaja kirjaa kiusaamis-, väkivalta-, häirintätapaukset. Kiusaaminen on toistuvaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jonka yksi tai useampi lapsi kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Sen muotoja voi olla: -pilkkaaminen, haukkuminen, nimittely, matkiminen, lällätys -pelottelu, uhkailu, kiristäminen, syrjiminen, eristäminen, pakottaminen, perättömien juttujen keksiminen -tavaroiden piilottelu, luvatta ottaminen ja särkeminen -kuristaminen, töniminen, lyöminen, pureminen, potkiminen, nipistely -toisen yllyttäminen, yksin jättäminen

26 26 Toiminta kiusaamistapauksissa 1. Vakavat keskustelut kiusaajien ja kiusattujen kanssa (Oppilaan oma opettaja mukana, tilanteessa mukana olleet aikuiset ja oppilaat) - toistuvissa tapauksissa tiedote koteihin - seuranta - kiusaajan tehostettu tarkkailu koulupäivän aikana, tiedoksi koko henkilökunnalle. 2. Vakavat keskustelut oppilaiden huoltajien kanssa (Oma opettaja, rehtori, huoltajat ja oppilaat) -jos edelliset toimenpiteet olleet hyödyttömiä -laaditaan kirjallinen sopimus päätöksestä -seuranta, kuten edellä 3. Asiantuntija-apu, jos kohdat 1. ja 2. eivät ole auttaneet. (Oppilaat, vanhemmat, oppilashuoltotyöryhmä, koulupsykologi, poliisi) - kirjataan - ohjataan asiantuntija-apuun

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

LAITILAN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

LAITILAN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ LIITE 8 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Laadittu 05032015/mnh LAITILAN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Kilpailu alkaa klo 10:30 ja kilpailijat saapuvat kilpailupaikalle n. 1-2 tuntia ennen kilpailun alkamista.

Kilpailu alkaa klo 10:30 ja kilpailijat saapuvat kilpailupaikalle n. 1-2 tuntia ennen kilpailun alkamista. TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleistä Anttolan Urheilijat järjestää erikoispitkän matkan suunnistuksen SM-kilpailun sunnuntaina 19.5.2013 Mikkelin ja Puumalan rajalla, Tikirasinmäessä. Kilpailun järjestämissopimus

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi 2016 2017 Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA Sallan kunta Sivistystoimi Liite 5 Sisällysluettelo 1. TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET... 3 1.1 ILMOITUKSET JA PELASTUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Pöytyän kunta PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JA ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUONNOS 28.10.2016 Koulutuslautakunta 7.12.2016 xx 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus, tavoitteet ja soveltaminen Perusopetuksen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10.

Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Oulu 2.10 ja Kajaani 3.10. 2013 Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA

Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä kriisisuunnitelmasta... 3 2. Vastuullisuus kriisitilanteessa... 3 3. Kriisitilanteet ja toiminta niiden aikana...

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot