TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004

2 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman tarkistus/ päivitys 2. Yleistiedot koulusta Sijainti 2.2 Oppilaat 2.3 Koulun henkilömäärät 2.4 Koulun vakuutusyhtiö 3. Koulun turvallisuusorganisaatio Koulun turvallisuusorganisaatio 3.2. Turvallisuusorganisaatio ja tehtävät 4. Rakenteellinen palontorjunta 7 5. Kohteen riskianalyysi 7 6. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Ensiapuvalmius, välineistö ja potilaan hoitoon saattaminen Alkusammutusvälineiden käyttö Vaarallisten aineiden käsittely Pelastustoimintaan liittyvä koulutus Rakennusten käyttö Rakennusten rakenteiden ja rakennusosien kunnon ja toimivuuden ylläpito Rakennusten palo-osastot Poistumistiet Kiinteistön muut tekniset laitteet ja laitteistot Rakennus- ja korjaustyöt kiinteistössä Tulityöt kiinteistössä Yleinen järjestys Tupakointipaikat Ohje rakennusten laitteiden/laitteistojen tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä 7. Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa Sisäinen hälyttäminen 7.2. Hätäilmoituksen tekeminen 7.3. Koulussa tapahtunut onnettomuus 7.4. Yleisohjeet hätätilanteissa 7.5. Suojelujohtajan/varajohtajan toiminta tulipalo- ja muissa vaaratilanteissa 7.6. Koulun lähellä sattunut ympäristöön vaikuttava onnettomuus tai vaaratilanne 7.7 Kiinteistönhoitajan toimintaohje tulipalon sattuessa

3 3 LIITTEET Liite 1: Olavin koulun turvallisuusorganisaatio / yhteystiedot 12 Liite 2: Henkilökunnan turvallisuuskoulutus 13 Liite 3: Laitteiden tarkastus- ja huoltotoimenpiteet 14 Liite 4: Hälyttäminen 15 Liite 5: Hätäilmoitus 16 Liite 6: Ensiavun toimintaohje 17 Tapaturmat ja onnettomuudet 18 Liite 7: Poistumisohje Liite 8: Kriisisuunnitelma 21 Liite 9: Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Liite 10: Rikos- ja ilkivaltatilanteesta ilmoittaminen Liite 11: Lomake: Ilmoitus väkivaltaisesta käyttäytymisestä, väkivallalla uhkaamisesta, koulukiusaamisesta Liite 12: Koulun järjestyssäännöt 29 Liite 13: Perehdyttämissuunnitelma 30 Liite 14: Työsuojelun toimintaohjelma 32 Liite 15: Olavin koulun pohjapiirustukset 35-36

4 4 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus Tämän turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on avustaa koulun vastuuhenkilöitä, henkilökuntaa ja oppilaita niin, että voidaan ennaltaehkäistä tulipalot, onnettomuudet ja muut vaaratilanteet, sekä poistaa niihin läheisesti liittyvät henkilöturvallisuusriskit. Suunnitelmassa annetaan myös ohjeita niistä toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa. Turvallisuussuunnitelma sisältää, palo- ja pelastussuunnitelman, kriisisuunnitelman, suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä järjestyssäännöt. Ulvilassa Laatija Pirjo Hannukainen rehtori 1.2. Suunnitelman tarkistus ja päivitys Tämä turvallisuussuunnitelma koskee Olavin koulua ja suunnitelma tarkistetaan vuosittain tai oleellisten tietojen muuttuessa muulloinkin ja näin varmistetaan suunnitelman toimivuus. Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja näin helposti päivitettävissä. Turvallisuussuunnitelmaan tehdyt muutokset/päivitykset pvm muutettu kohta päivittäjä

5 5 2. Yleistiedot koulusta 2.1. Sijainti Olavin koulu sijaitsee Friitalan koulukiinteistössä. Käynti kouluun on Pitkärannantien puolelta kiinteistön päädystä. Olavin koulun osoite: Pitkärannantie Ulvila Puhelin: , Oppilaat Koulu on erityiskoulu ja siellä opetetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Joillakin oppilailla on liikunnallisia ja aistitoimintojen puutteita, jotka huomioidaan turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa Henkilömäärät Normaalin koulupäivän aikana, kun kaikki oppilaat ja henkilökunta on paikalla, koulutiloissa on n. 53 oppilasta, 8-10 opettajaa sekä n. 10 muuta työntekijää. Koulussa järjestettävien tilaisuuksien kokonaishenkilömäärä on enimmillään n. 120 henkeä. Koko koulukiinteistössä (Olavin koulu, Friitalan koulu ja Ulvila-Kullaan koulu) on enimmillään yhteensä noin 700 henkilöä, liikunta/juhlasalissa enintään 450, ruokasalissa 160 henkilöä Koulun vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö Postiosoite Yhteyshenkilö Pohjola Isolinnankatu 22, Pori Vakuutuskonsultti FINN METOR OY puh Koulun turvallisuusorganisaatio 3.1. Olavin koulun turvallisuusorganisaatio 3.2. Koulussa on nimetty vastuuhenkilöt organisaation eri tasoilla Liite 1., joita ovat -turvallisuusjohtaja -varaturvallisuusjohtaja -turvallisuusvalvojat

6 6 Jäsen Nimi Puh. Turvallisuusjohtaja Pirjo Hannukainen , Varaturvallisuusjohtaja Lasse Haasjoki Turvallisuusvalvoja 1. Hannu Niittumäki , kiinteistönhoitaja Turvallisuusvalvoja 2. työsuojeluasiamies koulussa ei ole omaa Turvallisuusvalvoja 3. Ulla Terho kouluterveydenhoitaja 3.2 Turvallisuusorganisaation yleistehtävät Turvallisuusjohtajan tehtävät: 1. Johtaa koulussa onnettomuuksia ennalta ehkäisevää työtä, valvoa yhteistyössä pelastusviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa, että palonehkäisy ja varautuminen pelastustoimenpiteisiin on tarkoituksenmukaisesti järjestetty. 2. Laatia turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvät ohjeet. Huolehtia ja vastata siitä, että koulu on asetusten, määräysten ja vakuutusten suojeluohjeiden edellyttämässä kunnossa. 3. Todeta henkilökohtaisesti tarkastusten perusteella, että vahingontorjunnasta ja henkilöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. 4. Selvittää jokaisen vahingon jälkeen vahingon aiheuttaja ja harkita, mihin toimenpiteisiin olisi vastaisen varalta ryhdyttävä. 5. Pitää turvallisuusvalvojien kanssa vähintään kahdesti vuodessa koulun omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuuden kehittämis-neuvotteluja, joista pidetään pöytäkirjaa. Varaturvallisuusjohtajan tehtävät: Toimia turvallisuusjohtajan estyneenä ollessa hänen varahenkilönään ja muulloinkin avustaa turvallisuusjohtajaa koulun turvallisuusasioiden kehittämisessä ja turvallisuusorganisaation valmiuden ylläpitämisessä. Turvallisuusvalvojien yleiset tehtävät 1. Valvoa jatkuvasti asianomaisen osaston tai vastuualueensa omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuutta, palontorjuntavalmiutta sekä näihin liittyvien ohjeiden noudattamista. 2. Huolehtia, että kaikki viat, virheellisyydet ja epäkohdat turvallisuudessa korjataan tai poistetaan heti.

7 7 3. Tehdä ehdotuksia vastuualueensa ehkäisevään vahingontorjuntaan sekä turvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen. 4. Rakenteellinen palontorjunta Koulu sijaitsee Friitalan koulukiinteistössä. Rakennus on rakennettu vuosina 1976, sekä peruskorjattu Rakennus on kaksikerroksinen, kivirakenteinen, jonka ylä- ja välipohja ovat betonirakenteisia. Pohjakerroksessa (maan alla) on kellaritiloja sekä väestösuoja. Liitteessä nro 15 on rakennuksen pohjapiirustukset, joista ilmenevät seuraavat asiat: - rakennuksen palo-osastointi - poistumistiet - alkusammutuskalusto - puhelin - ensiapukaapit 5. Kohteen riskianalyysi Teknisen työn tiloissa (Friitalan koulun tilat) käsitellään nestekaasua, maaleja ja liuottimia. Lattiakaivojen ja viemärien avaamisaineita säilytetään kiinteistönhoitajan varastotiloissa. Koulussa järjestettävien tilaisuuksien mahdollisesti aiheuttamat vaaratilanteet ovat ahtaus, ylisuuret henkilömäärät tilojen kokoon ja poistumisteihin verrattuna. Koulutiloissa on portaikkoa, joka on varustettu lisäkaitein. Joulunajan juhlissa ja päivänavauksissa käytetään kynttilöitä. Koulun pihassa on liikennettä kuljetusoppilaiden vuoksi. Koulun ulkopuolella vaaratekijänä mm. onnettomuustilanteet lähialueella, sekä valtatie 2 ja Tampere-Pori rautatie, joilla molemmilla kuljetetaan vaarallisia aineita. 6. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Koulun henkilökunnan ja oppilaiden tulee ennaltaehkäisevällä toimenpiteillä ja valvonnalla pyrkiä estämään onnettomuus- ja vaaratilanteet. Seuraavassa esitetään toimenpiteitä sekä valvonta- ja huoltotehtäviä, joiden tarkoituksena on omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuuden tehostaminen ja ylläpito Turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvien ohjeiden laatiminen Turvallisuussuunnitelma ja ohjeet pidetään ajan tasalla Ensiapuvalmius, välineistö ja potilaan hoitoon saattaminen - toimintaohjeet näitä tilanteita varten ovat liitteessä, LIITE 2. - henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta (esim. SPR:n kursseilla) - välineistö tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti 6.3. Alkusammutusvälineiden käyttö

8 8 Opettajien ja muun henkilökunnan tulee etukäteen tutustua rakennuksessa oleviin alkusammutusvälineisiin ja niiden käyttöohjeisiin Vaarallisten aineiden käsittely Vaarallisten aineiden kuten syttyvien nesteiden, kaasujen ja myrkyllisten aineiden käsittelyssä, käytössä ja säilytyksessä tulee tarkoin noudattaa niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Käytöstä ja varastoinnista vastaavien henkilöiden tulee tuntea kemikaalien käyttöön ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät myös onnettomuus- ja muissa vaaratilanteissa Pelastustoimintaan liittyvä koulutus Koko henkilökunta saa koulutuksen kohteen tuntemuksesta, turvallisuussuunnitelman sisällöstä, henkilöturvallisuuden varmistamisesta ja yhteistoiminnasta kunnan pelastustoimen kanssa. Koulussa laaditaan ensiapu- ja pelastustoimintaa varten koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon henkilökunnalle annettavana koulutuksena - perehdyttämiskoulutus - ensiapukoulutus - pelastusalaan ja turvallisuuteen kuuluvat kurssit ja opetustilaisuudet - harjoitukset Rakennuksen palo-osastot Palo-osastoinnilla rajoitetaan ja hidastetaan savun, kaasujen ja tulen leviämistä rakennuksessa. Palo-ovien tulee olla toimintakuntoisia ja ne tulee pitää kiinni-asennossa aina koulutyön ollessa keskeytyneenä sekä öisin. Muutoin palo-ovet pidetään kiinni ellei koulun toiminta vaadi ovien avoinna pitämistä Poistumistiet Poistumisteitä ovat mm. sisäiset käytävät, kulkutiet, uloskäytävät ja varatiet. Poistumisteillä ei saa säilyttää mitään tavaroita tai esineitä. Tilojen käytön aikana tulee poistumisteiden ovien lukkojen olla käsin avattavissa poistumissuuntaan ilman avainta Kiinteistön muut tekniset laitteet ja laitteistot Sähkö-, ilmanvaihto-, kaasu-, purunpoisto-, nestekaasu- ja lämmityslaitteita sekä muita laitteita tulee käyttää ohjeiden mukaan. Käyttöohjeiden tulee olla käyttöpaikoilla ja käyttäjien saatavissa Rakennus- ja korjaustyöt kiinteistössä Rakennus- ja korjaustöiden työnaikaiset järjestelyt eivät saa vaarantaa palo- ja henkilöturvallisuutta koulussa. Turvallisuuden säilyttämiseksi tulee neuvotella ja sopia ennen töiden aloittamista järjestelyistä, joilla varmennetaan palo- ja henkilöturvallisuus töiden aikana Tulityöt kiinteistössä Vakituinen tulityöpaikka

9 9 -Hitsaus-, hionta- ja nestekaasulämmitystyöt sekä laboratoriotyöt tulee tehdä niille tarkoitetuilla paikoilla. Tilapäinen tulityöpaikka vaatii erityistarkastuksen ja tulityöluvan Yleinen järjestys Rakennuksen kaikki tilat tulee pitää järjestyksessä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota teknisen työn tilojen (Friitalan koulun) ja varastoiden järjestykseen ja siivoukseen Tupakointipaikat Tupakkalain 12 :n mukaisesti Olavin koulussa ei saa tupakoida koulualueella, joten tupakointipaikkoja ei ole järjestetty Ohje rakennusten laitteiden ja laitteistojen tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä LIITE Toimintaohjeet onnettomuus ja vaaratilanteissa 7.1. Sisäinen hälyttäminen Ohje koulun sisäisestä hälyttämisestä ja poistumiskehoituksesta. LIITE 4. Ohjeessa selvitetään ne tavat, joilla sisäinen hälyttäminen tehdään Hätäilmoituksen tekeminen Koulussa on ohje hätäilmoituksen tekemisestä ja luettelo hätänumeroista puhelimien läheisyydessä. LIITE Koulussa tapahtunut onnettomuus Toimitaan tilanteen ja ennalta laadittujen ohjeiden mukaan. Turvallisuusorganisaation jäsenten tulee toimia heille määrättyjen tehtävien mukaan. Onnettomuuspaikalla tulee toimia onnettomuustyypin (palo, kaasuvuoto, tapaturma, vaarallisten aineiden onnettomuus jne.) mukaan. Tapaturma tai sairaskohtaus: LIITE Yleisohjeet hätätilanteissa PELASTA Varoita välittömästi vaarassa olevia, pyri pelastamaan heidät ja loukkaantuneet. SAMMUTA Sammuta tai yritä rajoittaa paloa siihen soveltuvalla sammutteella ja sammutusvälineellä.

10 10 Kaasupalo sammutetaan sulkemalla kaasuventtiili. HÄLYTÄ Tee koulun sisäinen hälytys suullisella ilmoituksella sisäisellä kuulutuslaitteella ILMOITA Ilmoita onnettomuudesta ja avuntarpeesta yleiseen hätänumeroon 112. Pelkkä 112 riittää myös kaupungin keskuksen alaisista puhelimista. Soita hätäpuhelu seuraavasti: - pyri soittamaan aina itse, jotta vältytään välikäsiltä - kerro ensin MITÄ on tapahtunut ja MISSÄ - vastaa sinulle esitettäviin kysymyksiin - toimi hätäkeskuspäivystäjän antamien ohjeiden mukaan - sulje puhelin vasta, kun saat siihen luvan RAJOITA OPASTA Alkusammutuksen lisäksi tulee palon ja savun leviämistä estää sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastointi, mikäli se on mahdollista. Opasta pelastusviranomaisia toiminnan aikana. Toimi heidän ohjeittensa mukaan. Toimi harkiten, rauhallisesti ja ripeästi. Poistu paikalta vasta kun saat siihen luvan Suojelujohtajan ja varajohtajan toiminta tulipalo- ja muissa vaaratilanteissa 1. Arvioi vaaratilanne 2. Johda pelastustoimintaa ennen pelastusyksikköjen tuloa 3. Tarkista sisäinen hälytys, sen perillemeno ja henkilöiden poistuminen rakennuksesta 4. Käynnistä pelastustoiminta mahdollisuuksien mukaan 5. Tee TILANNEILMOITUS pelastustoiminnan johtajalle ja avusta häntä pelastustoiminnassa tarpeen mukaan Koulun lähellä sattunut ympäristöön vaikuttava onnettomuus tai vaaratilanne Näistä onnettomuuksista tai vaaratilanteista ilmoitetaan väestöhälyttimillä, yleisradion ja paikallisradion välittämillä tiedotteilla tai kaiutinautoilla. Tällöin on toimittava puhelinluetteloiden alkusivuilla olevien ohjeiden mukaan Kiinteistönhoitajan toimintaohje tulipalon sattuessa 1. Käytä paloon soveltuvaa alkusammutuskalustoa 2. Kaasuletkuräjähdyksen sattuessa sulje kaasupullojen venttiilit. Käytä turvarukkasia 3. Jos alkusammutus ei onnistu, tee hätäilmoitus numeroon Ilmoita hätänumeroon myös sammutetuista palonaluista; palokunta varmistaa, että palo on varmasti sammunut 5. Poista hitsaus- ja nestekaasupullot vaara-alueelta. Sulje niiden venttiilit 6. Poista myös muut vaaraa lisäävät, helposti siirrettävät aineet ja esineet 7. Varmista, ettei ketään ole jäänyt vaara-alueelle 8. Rajoita paloa sulkemalla palokohteeseen johtavat ovet, luukut ja ikkunat

11 11 9. Opasta palokunta suorinta ja nopeinta reittiä palokohteeseen; järjestä opastus, jos itse et voi mennä vastaan. Suorita lisäksi seuraavat tehtävät: 1. Saatuasi tiedon hälytyksestä ilmoittaudu suojelujohtajalle tai hänen sijaiselleen tai molempien poissa ollessa palokunnan pelastustoiminnan johtajalle 2. Ohjaa mahdolliset hissit ensimmäiseen kerrokseen 3. Huolehdi ilmastoinnin ohjauksesta ja sähkön jakelusta pelastustoiminnan johtajan ohjeiden mukaan 4. Ole pelastustoiminnan johtajan käytettävissä sekä toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaan 5. Huolehdi mahdollisten vaaratekijöiden aiheuttamien riskien pienentämiseksi esimerkiksi: - valaistuksen ylläpitäminen ja kaasun sulkeminen

12 12 LIITTEET Olavin koulu LIITE 1. TURVALLISUUSORGANISAATIO / YHTEYSTIEDOT Turvallisuusjohtaja rehtori Pirjo HANNUKAINEN p , Varaturvallisuusjohtaja vararehtori Lasse HAASJOKI p Turvallisuusvalvoja 1. Turvallisuusvalvoja 2. kiinteistönhoitaja Hannu NIITTUMÄKI p , työsuojeluasiamies (koululla ei ole omaa) Turvallisuusvalvoja 3. kouluterveydenhoitaja p Ulla Terho

13 13 OLAVIN KOULU LIITE 2. HENKILÖKUNNAN TURVALLISUUSKOULUTUS Koulun henkilökunta saa koulutuksen kohteen tuntemuksesta, turvallisuussuunnitelman sisällöstä, henkilöturvallisuuden varmistamisesta ja ensiapukoulutuksesta. Palo- ja henkilöturvallisuuden perustietoja ja taitoja tulee lisäksi harjoitella säännöllisesti vähintään 3 vuoden välein. Koko henkilökunta osallistuu koulutukseen ja siitä pidetään kirjaa, johon merkitään kaikki palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvä koulutus. Turvallisuuskoulutuksen päiväkirjan ylläpidosta vastaa turvallisuusjohtaja (koulun rehtori) Koulun ensiapukoulutusta saaneet työntekijät: Nimi Koulutus Päiväys

14 14 Olavin koulu LIITE 3. LAITTEIDEN TARKASTUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET Käsisammuttimet tarkastetaan määräysten mukaisin väliajoin. Tarkastuksen suorittaa asianomainen huoltoliike kiinteistönhoitajan avustuksella. Normaali huoltoväli on kaksi vuotta. Seuraava tarkastusaika on merkitty tarkastuslipukkeeseen, joka on kiinnitetty sammuttimeen. Vastuuhenkilöt Laitteisto Tekninen työ Koulun sisäinen tekninen laitteisto Kotitalous- ja kodinhoitotila ATK-laitteet Tekstiilityö Siivous Vastuuhenkilö Teknistä työtä opettavat opettajat Kiinteistönhoitaja Kotitaloutta opettavat opettajat ATK-vastaava Tekstiilityötä opettavat opettajat Siivoushenkilökunta

15 15 Olavin koulu LIITE 4. HÄLYTTÄMINEN Sisäinen hälyttäminen tapahtuu suullisesti tai puhelimitse, myös keskusradiota voidaan käyttää. Tarvittaessa hälyttäminen voidaan tehdä pillillä koulun läpi kulkien ja jokaisessa tilassa käymällä. Kuulutuksen antamiseen käytetään vain aikuisia. Hälyttäminen tehdään seuraavalla tavalla: Koulun tiloissa on havaittu tulipalo. Oppilaita ja opettajia sekä kaikkia muita koulun tiloissa olevia henkilöitä pyydetään poistumaan rakennuksesta heti ja kokoontumaan koulun piha-alueelle luokittain pitkän kumpareen taakse pallokentälle. Opettajat ottavat luokasta mukaansa oppilasluettelon ja tarkistavat oppilaiden läsnäolon ennen poistumista ja uudestaan kokoontumisalueella, josta ei saa poistua ilman pelastustoiminnan johtajan lupaa. Kuulutuksen suorittaa ensisijaisesti palon havainnut henkilö tai henkilö jonka on pyydetty viesti viemään jokaiseen luokkaan. Suojelujohtajat ja suojeluvalvojat poistuvat rakennuksesta viimeisinä tarkastaen, että opetus- ja muut tilat ovat tyhjiä.

16 16 Olavin koulu Liite 5 HÄTÄILMOITUS ambulanssi, palokunta poliisi Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan Noudata saamiasi ohjeita Puhelin hätäilmoituksen tekemistä varten Yleinen hätänumero 112 Poliisi 10022

17 17 OLAVIN KOULU LIITE 6. Ensiavun toimintaohje / Tapaturma tai sairaskohtaus Opettajat antavat välittömän ensiavun taitojensa ja kykyjensä mukaan. Jos terveydenhoitaja on paikalla, hän antaa ensiapua. Koulun ensiaputarvikkeet ovat opettajainhuoneessa (2. kerros) ja vaikeimmin kehitysvammaisten luokassa (1. kerros) ja ne pidetään valmiudessa. Terveydenhoitajan tiloissa on lisää ensiaputarvikkeita. Ensiapukoulutusta järjestetään ja taitojen ylläpitämiseksi niitä kerrataan säännöllisesti. Koulun henkilöstön ensiapukoulutuksesta, muun turvallisuuskoulutuksen ohella, pidetään kirjaa. Jos potilaalla ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta lisätutkimukset ja hoito katsotaan tarpeelliseksi, hänet viedään kaupungin terveyskeskukseen tarvittavia toimenpiteitä varten tai asian niin vaatiessa suoraan keskussairaalaan.

18 18 TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS Selvitä mitä on tapahtunut? - sairaskohtaus - tapaturma Onko potilas hereillä? Puhuttele, ravista varovasti Hengittääkö, toimiiko sydän? - Avaa kiristävät vaatteet - Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat - Tunnustele syke kaulavaltimolta Hälytä apua numerosta Sairaankuljetuksen varanumero Päivystävä lääkäri Ulvilan terveyskeskus - Myrkytykset (09) tai (09) 4711 Elvytä - Jos ei hengitä, puhalla 2 kertaa, tarkista syke - Jos syke ei tunnu, painele 15 kertaa - Jatka kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat Opasta ammattiauttajat nopeasti potilaan luo Kerro ammattiauttajille, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty Ensiaputarvi

19 19 Olavin koulu LIITE 7. POISTUMISOHJE Jokainen luokka poistuu käytävien ja eteisaulojen kautta ulko-oville ja edelleen kokoontumispaikoille. Kokoontumispaikka on pallokenttä. Palo-ovet suljetaan ja pidetään suljettuina. Jos tulipalo tai jokin muu vaaratilanne estää poistumisen käytävän tai eteisaulan kautta, tulee luokkien ovet pitää suljettuina ja alakerran luokista poistutaan mahdollisuuksien mukaan ikkunoiden kautta. Yläkerran luokissa on odotettava tikasauton saapumista tai muulla tavoin asetettavia tikkaita. Olavin koulun jokaisen luokan sisäpuolelle oven viereen on asetettu rakennuskohtaiset turvallisuuskuvat, joista selviävät poistumistiet, varapoistumistie, palontorjunta- ja ensiapuvälineet sekä muut turvallisuuteen liittyvät toiminnot. Opettajan tulee laskea oppilaat ennen poistumista sekä jälleen kokoontumispaikalla, jotta saadaan varmuus siitä, ettei kukaan ole jäänyt rakennukseen. Oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan tulee kokoontua sovituille kokoontumispaikoille, josta ei saa poistua ennen lisäohjeiden saamista ja oppilaiden määrän tarkistamista. Pelastautumista tulee harjoitella säännöllisesti kaikkien koulussa työskentelevien kanssa. PELASTA SAMMUTA RAJOITA VAROITA Välittömässä vaarassa olevat. Lähimmällä alkusammuttimella Sulkemalla ovet ja ikkunat. Kuuluta keskusradiolla tai muulla viestimellä HÄLYTÄ Palokunta 112

20 20 OLAVIN koulu KIINTEISTÖSTÄ POISTUMINEN *Opettaja ottaa ryhmänsä vastuulleen *Opettaja laskee ryhmänsä ihmiset ja kertoo poistumisohjeet *Opettaja määrää poistuvan ryhmän jälkipään valvojan, joka poistuu ryhmän viimeisenä ja varmistaa, ettei kukaan jää jälkeen *Opettaja johdattaa ryhmänsä karttaan merkittyä reittiä ja uloskäyntiä käyttäen pihaalueen kokoontumispaikkaan * Kokoontumispaikalla opettaja laskee ryhmänsä ihmiset * Mikäli joku puuttuu, opettaja ilmoittaa siitä heti pelastusjohdolle *Opettaja pitää ryhmänsä kokoontumispaikalla odottamassa jatko-ohjeita ja poistumislupaa

21 21 OLAVIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA LIITE 8 Määritelmä: kriisiksi määritellään oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, oppilaan lähiomaisen kuolema tai itsemurha, mutta myös vakava onnettomuus, kouluväkivalta, hysteerisyyttä aiheuttava huhu, tulipalo tai muu uhkatilanne. Tarkoituksena on toimia heti, jotta apua tarvitsevat saadaan seurantaan ja vältytään asiaa suurentelen vialta huhuilta. 1. KOULUN KRIISIRYHMÄ 1.1 kokoonpano 1.2.tehtävät 1.3.tärkeät puhelinnumerot (Kullata) 2.TIEDOTTAMINEN 3.TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 3.1. onnettomuus koulussa 3.2. oppilaan kuolema 3.3. opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema 3.4. oppilaan lähiomaisen kuolema 3.5. itsemurhan uhka 3.6. onnettomuus tai sen uhkatilanne koulun ulkopuolella 3.7. väkivalta tai väkivallan uhka 3.8. päihteet (katso Ulvilan päihdestrategia) 4. ARVIOINTI KRIISITILANTEEN JÄLKEEN 1. Koulun kriisiryhmä 1.1. Kokoonpano Pirjo Hannukainen rehtori Lasse Haasjoki vararehtori, erityisopettaja Ulla Terho kouluterveydenhoitaja Anne Antinluoma koulupsykologi, virkavapaa asti Susanna Aalto vs. koulupsykologi Marika Nirhamo sosiaalityöntekijä Johanna Ruusuluoto koulukuraattori Lisäksi aina mukana oppilaan opettaja

22 Tehtävät -kriisiryhmä kutsutaan koulun rehtorin avuksi kriisitilanteissa -kriisiryhmä kutsuu tarvittaessa henkilökunnan koolle -miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa -harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle ja oppilaille -pitää kriisikansion ajan tasalla -ylläpitää kouluttautumista kriisityöhön -perehdyttää uudet työyhteisön jäsenet 2. TIEDOTTAMINEN 2.1.Tiedottaminen kriisitoiminnasta -informaatiota vanhemmille vanhempainilloissa -tietoa oppilaille 2.2.Tiedottaminen kriisitilanteessa Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, on vastuussa siihen asti, kun on välittänyt tiedon rehtorille. Rehtori selvittää: -ketä asia koskee -mitä on tapahtunut ja missä -miten kaikki tapahtui ja mitä tapahtumasta tiedetään Jos rehtori ei ole paikalla, vararehtori on vastuussa. Rehtori kutsuu kriisiryhmän avukseen. Opettajakuntaa ja muuta koulun henkilökuntaa informoidaan tapahtuneesta. Opettajat saavat ohjeita asian käsittelystä luokissa. -huhujen estäminen -oikeat tiedot Kaikki tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti rehtorin kautta. 3. TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 3.1.Onnettomuus koulussa Hälytä ambulanssi/muut opettajat avuksi Aloita ensiapu! -tieto terv. hoitajalle tai terveyskeskukseen -tieto rehtorille/kriisiryhmälle/henkilökunnalle -oppilaat pois onnettomuuspaikalta -silminnäkijät erilleen; heistä pidetään erit. huolta -ilmoitus huoltajille mahd. pian -asian käsittely luokissa -kirjallinen viesti koteihin asiasta -järkyttyneimmät oppilaat kotiin vain aikuisen mukana -asian jälkipuinti luokassa

23 Oppilaan kuolema -oppilaiden seuranta Oppilaan kuolemasta perheelle ilmoittaa pappi, poliisi tai sairaala. -tiedon saanut opettaja informoi rehtoria -rehtori informoi opettajia ja muuta henkilökuntaa -luokan opettaja neuvottelee kriisiryhmän kanssa kuka on perheen yhdyshenkilö -perheen toivomuksia kunnioitetaan kaikissa asioissa, etenkin asiasta tiedottamisessa -keskustelu luokissa/muistaminen -oppilaiden seurantaa 3.3. Opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema Rehtori informoi henkilökuntaa/luokkia yhteisesti kriisiryhmä keskustelee ulkopuolisen avuntarpeesta -jälkipuinti henkilökunnalle -keskustelu luokissa -muistaminen: suruliputus, hiljainen hetki hautajaiset jne. -oppilaiden seurantaa 3.4.Oppilaan lähiomaisen kuolema -tieto rehtorille ja kriisiryhmälle -tieto kaikille opettajille ja avustajille -kotoa lupa saada kertoa asiasta muulle luokalle -luokan huomio oppilaalle -oppilaalle keskustelumahdollisuus -oppilaan seurantaa 3.5.Itsemurhan uhka Puhu oppilaan kanssa: -älä jätä yksin -tarjoudu pohtimaan ongelmaa, ei ratkaisemaan sitä -kaikki vihjeet otettava todesta -yhteys kotiin ja ammattiauttajaan 3.6.Itsemurha Koskettaa aina koko kouluyhteisöä. KODIN KANSSA SOVITTAVA, MITEN TOIMITAAN! Jälkipuinti erittäin tärkeää!!! -tieto rehtorille/kriisiryhmälle -tieto koulun henkilökunnalle -tieto oppilaille: perheeltä lupa kertoa tosiasiat, jotta perättömät huhut estettäisiin -tiedote mahd. reaktioista ainakin oman luokan koteihin

24 24 -jälkipuinti henkilökunnalle -ERITYINEN TUKI JA SEURANTA SILMINNÄKIJÖILLE JA LÄHIMMILLE YSTÄVILLE -keskustelut luokissa -oppilaiden seurantaa -muistaminen koulussa ja luokassa 3.7.Onnettomuus tai sen uhkatilanne koulun ulkopuolella Väkivalta tai väkivallan uhka -tartuttava tilanteeseen -yhteys poliisiin/vanhempiin -yhteys kriisiryhmään ja rehtoriin -rehtori informoi muita tapahtuneesta Päihteet -katso Ulvilan koulutoimen päihdestrategia Vakava uhkatilanne Näitä ovat mm. suuronnettomuus, tulipalo, ammuskelu jne. -kriisiryhmä ja opettajat auttavat tilanteessa mukana olleita -tiedotus -suuronnettomuuden jälkihuolto ihmisille järjestetään viranomaisten pyynnöstä 4. KRIISITILANTEEN ARVIOINTI -henkilökunta arvioi kriisiryhmän kanssa, miten tilanne hoidettiin -konsultoidaan mukana olleita -tehdään tarvittavat muutokset kriisivalmiusohjelmaan

25 25 Olavin koulu LIITE 9. SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Suunnitelman tarkoitus on turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen. Olavin koulussa kaikkiin esiin tulleisiin kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätilanteisiin puututaan ja jokainen tapaus pyritään selvittämään niin hyvin kuin mahdollista. Ennaltaehkäiseminen 1. Kiusaamisen vastustaminen. Periaatteena on, että kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ei hyväksytä. Tavoitteena on saada kouluyhteisö, mitä jokainen voisi tehdä kiusaamisen lopettamiseksi. *Luokan kanssa keskustellaan yhdessä kiusaamista vastustavista säännöistä: ketään ei saa kiusata, kiusattuja oppilaita on yritettävä auttaa, syrjään jätettyjä oppilaita on yritettävä ottaa mukaan. *Yhdessä mietitään, mitä seuraa sääntöjen rikkomisesta ja mitkä ovat palkkiot, kun on toimittu sopimuksen mukaan. * Kiusaamisen vastustamista voidaan harjoitella eril. harjoituksilla, draaman avulla, kirjallisuuden, elokuvan ja musiikin keinoin, ystävätoiminnalla ja järjestämällä teemapäiviä. 2. Kodin ja koulun yhteistyö Koulu tekee kodin kanssa yhteistyötä ja näin ennaltaehkäistään ongelmatilanteita. 3. Järjestyssäännöt Koulun omat järjestyssäännöt käsitellään lukukauden alussa ja tarvittaessa muulloinkin. Lisäksi jokainen luokka tekee luokan omat järjestyssäännöt. 4. Henkilökuntaa on aina paikalla tilanteissa, jossa on oppilaita. Toimenpiteet kiusaamis- väkivalta- ja häirintätapauksessa Koulussa jokaisen aikuisen velvollisuus on puuttua välittömästi väkivallan käyttöön, kiusaamiseen tai häirintään, sekä ilmoittaa tapahtuneesta luokanopettajalle. Luokanopettaja kirjaa kiusaamis-, väkivalta-, häirintätapaukset. Kiusaaminen on toistuvaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jonka yksi tai useampi lapsi kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Sen muotoja voi olla: -pilkkaaminen, haukkuminen, nimittely, matkiminen, lällätys -pelottelu, uhkailu, kiristäminen, syrjiminen, eristäminen, pakottaminen, perättömien juttujen keksiminen -tavaroiden piilottelu, luvatta ottaminen ja särkeminen -kuristaminen, töniminen, lyöminen, pureminen, potkiminen, nipistely -toisen yllyttäminen, yksin jättäminen

26 26 Toiminta kiusaamistapauksissa 1. Vakavat keskustelut kiusaajien ja kiusattujen kanssa (Oppilaan oma opettaja mukana, tilanteessa mukana olleet aikuiset ja oppilaat) - toistuvissa tapauksissa tiedote koteihin - seuranta - kiusaajan tehostettu tarkkailu koulupäivän aikana, tiedoksi koko henkilökunnalle. 2. Vakavat keskustelut oppilaiden huoltajien kanssa (Oma opettaja, rehtori, huoltajat ja oppilaat) -jos edelliset toimenpiteet olleet hyödyttömiä -laaditaan kirjallinen sopimus päätöksestä -seuranta, kuten edellä 3. Asiantuntija-apu, jos kohdat 1. ja 2. eivät ole auttaneet. (Oppilaat, vanhemmat, oppilashuoltotyöryhmä, koulupsykologi, poliisi) - kirjataan - ohjataan asiantuntija-apuun

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA

HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 HARJUNPÄÄN KOULU sivu 1. Harjunpään

Lisätiedot

LAITILAN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

LAITILAN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ LIITE 8 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Laadittu 05032015/mnh LAITILAN LUKION SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

VANHANKYLÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA

VANHANKYLÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA 1 VANHANKYLÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA 2 VANHANKYLÄN KOULU 1. Vanhankylän koulun turvallisuussuunnitelma 2. Turvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 LIITE 7 EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 EURAN LUKION KRIISIVALMIUS Euran lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

ULVILAN KULLAAN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA

ULVILAN KULLAAN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA ULVILAN KULLAAN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 ULVILAN - KULLAAN KOULU sivu 1.

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

Kilpailu alkaa klo 10:30 ja kilpailijat saapuvat kilpailupaikalle n. 1-2 tuntia ennen kilpailun alkamista.

Kilpailu alkaa klo 10:30 ja kilpailijat saapuvat kilpailupaikalle n. 1-2 tuntia ennen kilpailun alkamista. TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleistä Anttolan Urheilijat järjestää erikoispitkän matkan suunnistuksen SM-kilpailun sunnuntaina 19.5.2013 Mikkelin ja Puumalan rajalla, Tikirasinmäessä. Kilpailun järjestämissopimus

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16.

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16. Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? - Onnettomuus? - Sairaskohtaus? Onko silminnäkijöitä? Onko

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 2017 KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 9.5.2017 1 Sisällys Tärkeitä puhelinnumeroita:... 2 Mikä on kriisi... 2 Kriisityön tavoitteet... 2 Tiedottaminen kriisitilanteissa... 2 Kriisitilanteen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA Ulvilan Kaupunki Suosmeren koulu TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tämä suunnitelma on tehty paloviranomaisten ohjeiden mukaan ja sen on kirjalliseen muotoon saattanut Suosmeren koulun rehtori. Ulvilassa 31.3.2004

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Liite 4 toimintaohjeet kriisitilanteissa Rauman Lyseon lukiossa 1. Rauman Lyseon lukion kriisivalmius

Liite 4 toimintaohjeet kriisitilanteissa Rauman Lyseon lukiossa 1. Rauman Lyseon lukion kriisivalmius Liite 4 toimintaohjeet kriisitilanteissa Rauman Lyseon lukiossa 1. Rauman Lyseon lukion kriisivalmius Rauman Lyseon lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys 1. Koulukiusaamisen ehkäiseminen Helsingin yhteislyseossa... 3 Kiusaamisen määritelmä...

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen. 2 1.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen.

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PEREHDYTTÄMINEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 23/8 1993. Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä 03.08.1987 antaman ohjeen. 1. Soveltamisala Tätä toimintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET 1. Ilmoitukset ja pelastussuunnitelma Majoittajan on ilmoitettava pelastuslaitoksen paikalliselle toimipisteelle kirjallisesti niistä koulurakennuksista tai muista tiloista,

Lisätiedot

Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja

Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla tämän käytösaapisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Etelä-Savon pelastuslaitos TAPAHTUMAN PELASTUS-JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Järjestäjä: Anttolan Urheilijat ry Tilaisuus: Kaakon Suunnistus ry:n aluemestaruuskilpailut, pitkä matka ja viesti Tapahtuma-aika:

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maatullinaukio Kiinteistö Oy Maatullinaukio Käyttäjien turvallisuusohjeet Maatullinaukio 10 00750 HELSINKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yleistä Kohteen perustiedot Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio Turvaopasteet Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma

Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma Päivitetty tammikuu 2008 Tämä suunnitelma on nähtävillä turvallisuussuunnitelman mukana kansiossa opettajainhuoneessa ja esitellään kerran vuodessa opettajainkokouksessa.

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA 1 KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Hyväksytty 23.9.2015 2 Sisällysluettelo 1. KOULUMME KRIISIVALMIUS... 3 2. KRIISIEN ENNALTAEHKÄISY... 3 2.1. Myönteinen ja turvallinen ilmapiiri... 3 2.2. Oppilaiden,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA Järvenpään perusopetuksessa toteutettiin syksyllä 2008 koulukiusaamista koskeva kysely, johon vastasivat lähes kaikki perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Kyselyn

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Keskinäinen Kiinteistöyhtiö FASTERVESTOy 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma

Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma 1 KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN KRIISISUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ihmisen elämässä on väistämättä erilaisia kriisejä. Osa kriiseistä on kasvuun ja kehitykseen liittyviä,

Lisätiedot