TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004

2 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman tarkistus/ päivitys 2. Yleistiedot koulusta Sijainti 2.2 Oppilaat 2.3 Koulun henkilömäärät 2.4 Koulun vakuutusyhtiö 3. Koulun turvallisuusorganisaatio Koulun turvallisuusorganisaatio 3.2. Turvallisuusorganisaatio ja tehtävät 4. Rakenteellinen palontorjunta 7 5. Kohteen riskianalyysi 7 6. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Ensiapuvalmius, välineistö ja potilaan hoitoon saattaminen Alkusammutusvälineiden käyttö Vaarallisten aineiden käsittely Pelastustoimintaan liittyvä koulutus Rakennusten käyttö Rakennusten rakenteiden ja rakennusosien kunnon ja toimivuuden ylläpito Rakennusten palo-osastot Poistumistiet Kiinteistön muut tekniset laitteet ja laitteistot Rakennus- ja korjaustyöt kiinteistössä Tulityöt kiinteistössä Yleinen järjestys Tupakointipaikat Ohje rakennusten laitteiden/laitteistojen tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä 7. Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa Sisäinen hälyttäminen 7.2. Hätäilmoituksen tekeminen 7.3. Koulussa tapahtunut onnettomuus 7.4. Yleisohjeet hätätilanteissa 7.5. Suojelujohtajan/varajohtajan toiminta tulipalo- ja muissa vaaratilanteissa 7.6. Koulun lähellä sattunut ympäristöön vaikuttava onnettomuus tai vaaratilanne 7.7 Kiinteistönhoitajan toimintaohje tulipalon sattuessa

3 3 LIITTEET Liite 1: Olavin koulun turvallisuusorganisaatio / yhteystiedot 12 Liite 2: Henkilökunnan turvallisuuskoulutus 13 Liite 3: Laitteiden tarkastus- ja huoltotoimenpiteet 14 Liite 4: Hälyttäminen 15 Liite 5: Hätäilmoitus 16 Liite 6: Ensiavun toimintaohje 17 Tapaturmat ja onnettomuudet 18 Liite 7: Poistumisohje Liite 8: Kriisisuunnitelma 21 Liite 9: Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Liite 10: Rikos- ja ilkivaltatilanteesta ilmoittaminen Liite 11: Lomake: Ilmoitus väkivaltaisesta käyttäytymisestä, väkivallalla uhkaamisesta, koulukiusaamisesta Liite 12: Koulun järjestyssäännöt 29 Liite 13: Perehdyttämissuunnitelma 30 Liite 14: Työsuojelun toimintaohjelma 32 Liite 15: Olavin koulun pohjapiirustukset 35-36

4 4 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus Tämän turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on avustaa koulun vastuuhenkilöitä, henkilökuntaa ja oppilaita niin, että voidaan ennaltaehkäistä tulipalot, onnettomuudet ja muut vaaratilanteet, sekä poistaa niihin läheisesti liittyvät henkilöturvallisuusriskit. Suunnitelmassa annetaan myös ohjeita niistä toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa. Turvallisuussuunnitelma sisältää, palo- ja pelastussuunnitelman, kriisisuunnitelman, suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä järjestyssäännöt. Ulvilassa Laatija Pirjo Hannukainen rehtori 1.2. Suunnitelman tarkistus ja päivitys Tämä turvallisuussuunnitelma koskee Olavin koulua ja suunnitelma tarkistetaan vuosittain tai oleellisten tietojen muuttuessa muulloinkin ja näin varmistetaan suunnitelman toimivuus. Tiedot ovat sähköisessä muodossa ja näin helposti päivitettävissä. Turvallisuussuunnitelmaan tehdyt muutokset/päivitykset pvm muutettu kohta päivittäjä

5 5 2. Yleistiedot koulusta 2.1. Sijainti Olavin koulu sijaitsee Friitalan koulukiinteistössä. Käynti kouluun on Pitkärannantien puolelta kiinteistön päädystä. Olavin koulun osoite: Pitkärannantie Ulvila Puhelin: , Oppilaat Koulu on erityiskoulu ja siellä opetetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Joillakin oppilailla on liikunnallisia ja aistitoimintojen puutteita, jotka huomioidaan turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa Henkilömäärät Normaalin koulupäivän aikana, kun kaikki oppilaat ja henkilökunta on paikalla, koulutiloissa on n. 53 oppilasta, 8-10 opettajaa sekä n. 10 muuta työntekijää. Koulussa järjestettävien tilaisuuksien kokonaishenkilömäärä on enimmillään n. 120 henkeä. Koko koulukiinteistössä (Olavin koulu, Friitalan koulu ja Ulvila-Kullaan koulu) on enimmillään yhteensä noin 700 henkilöä, liikunta/juhlasalissa enintään 450, ruokasalissa 160 henkilöä Koulun vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö Postiosoite Yhteyshenkilö Pohjola Isolinnankatu 22, Pori Vakuutuskonsultti FINN METOR OY puh Koulun turvallisuusorganisaatio 3.1. Olavin koulun turvallisuusorganisaatio 3.2. Koulussa on nimetty vastuuhenkilöt organisaation eri tasoilla Liite 1., joita ovat -turvallisuusjohtaja -varaturvallisuusjohtaja -turvallisuusvalvojat

6 6 Jäsen Nimi Puh. Turvallisuusjohtaja Pirjo Hannukainen , Varaturvallisuusjohtaja Lasse Haasjoki Turvallisuusvalvoja 1. Hannu Niittumäki , kiinteistönhoitaja Turvallisuusvalvoja 2. työsuojeluasiamies koulussa ei ole omaa Turvallisuusvalvoja 3. Ulla Terho kouluterveydenhoitaja 3.2 Turvallisuusorganisaation yleistehtävät Turvallisuusjohtajan tehtävät: 1. Johtaa koulussa onnettomuuksia ennalta ehkäisevää työtä, valvoa yhteistyössä pelastusviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa, että palonehkäisy ja varautuminen pelastustoimenpiteisiin on tarkoituksenmukaisesti järjestetty. 2. Laatia turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvät ohjeet. Huolehtia ja vastata siitä, että koulu on asetusten, määräysten ja vakuutusten suojeluohjeiden edellyttämässä kunnossa. 3. Todeta henkilökohtaisesti tarkastusten perusteella, että vahingontorjunnasta ja henkilöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. 4. Selvittää jokaisen vahingon jälkeen vahingon aiheuttaja ja harkita, mihin toimenpiteisiin olisi vastaisen varalta ryhdyttävä. 5. Pitää turvallisuusvalvojien kanssa vähintään kahdesti vuodessa koulun omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuuden kehittämis-neuvotteluja, joista pidetään pöytäkirjaa. Varaturvallisuusjohtajan tehtävät: Toimia turvallisuusjohtajan estyneenä ollessa hänen varahenkilönään ja muulloinkin avustaa turvallisuusjohtajaa koulun turvallisuusasioiden kehittämisessä ja turvallisuusorganisaation valmiuden ylläpitämisessä. Turvallisuusvalvojien yleiset tehtävät 1. Valvoa jatkuvasti asianomaisen osaston tai vastuualueensa omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuutta, palontorjuntavalmiutta sekä näihin liittyvien ohjeiden noudattamista. 2. Huolehtia, että kaikki viat, virheellisyydet ja epäkohdat turvallisuudessa korjataan tai poistetaan heti.

7 7 3. Tehdä ehdotuksia vastuualueensa ehkäisevään vahingontorjuntaan sekä turvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen. 4. Rakenteellinen palontorjunta Koulu sijaitsee Friitalan koulukiinteistössä. Rakennus on rakennettu vuosina 1976, sekä peruskorjattu Rakennus on kaksikerroksinen, kivirakenteinen, jonka ylä- ja välipohja ovat betonirakenteisia. Pohjakerroksessa (maan alla) on kellaritiloja sekä väestösuoja. Liitteessä nro 15 on rakennuksen pohjapiirustukset, joista ilmenevät seuraavat asiat: - rakennuksen palo-osastointi - poistumistiet - alkusammutuskalusto - puhelin - ensiapukaapit 5. Kohteen riskianalyysi Teknisen työn tiloissa (Friitalan koulun tilat) käsitellään nestekaasua, maaleja ja liuottimia. Lattiakaivojen ja viemärien avaamisaineita säilytetään kiinteistönhoitajan varastotiloissa. Koulussa järjestettävien tilaisuuksien mahdollisesti aiheuttamat vaaratilanteet ovat ahtaus, ylisuuret henkilömäärät tilojen kokoon ja poistumisteihin verrattuna. Koulutiloissa on portaikkoa, joka on varustettu lisäkaitein. Joulunajan juhlissa ja päivänavauksissa käytetään kynttilöitä. Koulun pihassa on liikennettä kuljetusoppilaiden vuoksi. Koulun ulkopuolella vaaratekijänä mm. onnettomuustilanteet lähialueella, sekä valtatie 2 ja Tampere-Pori rautatie, joilla molemmilla kuljetetaan vaarallisia aineita. 6. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Koulun henkilökunnan ja oppilaiden tulee ennaltaehkäisevällä toimenpiteillä ja valvonnalla pyrkiä estämään onnettomuus- ja vaaratilanteet. Seuraavassa esitetään toimenpiteitä sekä valvonta- ja huoltotehtäviä, joiden tarkoituksena on omaisuus-, toiminta- ja henkilöturvallisuuden tehostaminen ja ylläpito Turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvien ohjeiden laatiminen Turvallisuussuunnitelma ja ohjeet pidetään ajan tasalla Ensiapuvalmius, välineistö ja potilaan hoitoon saattaminen - toimintaohjeet näitä tilanteita varten ovat liitteessä, LIITE 2. - henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta (esim. SPR:n kursseilla) - välineistö tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti 6.3. Alkusammutusvälineiden käyttö

8 8 Opettajien ja muun henkilökunnan tulee etukäteen tutustua rakennuksessa oleviin alkusammutusvälineisiin ja niiden käyttöohjeisiin Vaarallisten aineiden käsittely Vaarallisten aineiden kuten syttyvien nesteiden, kaasujen ja myrkyllisten aineiden käsittelyssä, käytössä ja säilytyksessä tulee tarkoin noudattaa niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Käytöstä ja varastoinnista vastaavien henkilöiden tulee tuntea kemikaalien käyttöön ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät myös onnettomuus- ja muissa vaaratilanteissa Pelastustoimintaan liittyvä koulutus Koko henkilökunta saa koulutuksen kohteen tuntemuksesta, turvallisuussuunnitelman sisällöstä, henkilöturvallisuuden varmistamisesta ja yhteistoiminnasta kunnan pelastustoimen kanssa. Koulussa laaditaan ensiapu- ja pelastustoimintaa varten koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon henkilökunnalle annettavana koulutuksena - perehdyttämiskoulutus - ensiapukoulutus - pelastusalaan ja turvallisuuteen kuuluvat kurssit ja opetustilaisuudet - harjoitukset Rakennuksen palo-osastot Palo-osastoinnilla rajoitetaan ja hidastetaan savun, kaasujen ja tulen leviämistä rakennuksessa. Palo-ovien tulee olla toimintakuntoisia ja ne tulee pitää kiinni-asennossa aina koulutyön ollessa keskeytyneenä sekä öisin. Muutoin palo-ovet pidetään kiinni ellei koulun toiminta vaadi ovien avoinna pitämistä Poistumistiet Poistumisteitä ovat mm. sisäiset käytävät, kulkutiet, uloskäytävät ja varatiet. Poistumisteillä ei saa säilyttää mitään tavaroita tai esineitä. Tilojen käytön aikana tulee poistumisteiden ovien lukkojen olla käsin avattavissa poistumissuuntaan ilman avainta Kiinteistön muut tekniset laitteet ja laitteistot Sähkö-, ilmanvaihto-, kaasu-, purunpoisto-, nestekaasu- ja lämmityslaitteita sekä muita laitteita tulee käyttää ohjeiden mukaan. Käyttöohjeiden tulee olla käyttöpaikoilla ja käyttäjien saatavissa Rakennus- ja korjaustyöt kiinteistössä Rakennus- ja korjaustöiden työnaikaiset järjestelyt eivät saa vaarantaa palo- ja henkilöturvallisuutta koulussa. Turvallisuuden säilyttämiseksi tulee neuvotella ja sopia ennen töiden aloittamista järjestelyistä, joilla varmennetaan palo- ja henkilöturvallisuus töiden aikana Tulityöt kiinteistössä Vakituinen tulityöpaikka

9 9 -Hitsaus-, hionta- ja nestekaasulämmitystyöt sekä laboratoriotyöt tulee tehdä niille tarkoitetuilla paikoilla. Tilapäinen tulityöpaikka vaatii erityistarkastuksen ja tulityöluvan Yleinen järjestys Rakennuksen kaikki tilat tulee pitää järjestyksessä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota teknisen työn tilojen (Friitalan koulun) ja varastoiden järjestykseen ja siivoukseen Tupakointipaikat Tupakkalain 12 :n mukaisesti Olavin koulussa ei saa tupakoida koulualueella, joten tupakointipaikkoja ei ole järjestetty Ohje rakennusten laitteiden ja laitteistojen tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä LIITE Toimintaohjeet onnettomuus ja vaaratilanteissa 7.1. Sisäinen hälyttäminen Ohje koulun sisäisestä hälyttämisestä ja poistumiskehoituksesta. LIITE 4. Ohjeessa selvitetään ne tavat, joilla sisäinen hälyttäminen tehdään Hätäilmoituksen tekeminen Koulussa on ohje hätäilmoituksen tekemisestä ja luettelo hätänumeroista puhelimien läheisyydessä. LIITE Koulussa tapahtunut onnettomuus Toimitaan tilanteen ja ennalta laadittujen ohjeiden mukaan. Turvallisuusorganisaation jäsenten tulee toimia heille määrättyjen tehtävien mukaan. Onnettomuuspaikalla tulee toimia onnettomuustyypin (palo, kaasuvuoto, tapaturma, vaarallisten aineiden onnettomuus jne.) mukaan. Tapaturma tai sairaskohtaus: LIITE Yleisohjeet hätätilanteissa PELASTA Varoita välittömästi vaarassa olevia, pyri pelastamaan heidät ja loukkaantuneet. SAMMUTA Sammuta tai yritä rajoittaa paloa siihen soveltuvalla sammutteella ja sammutusvälineellä.

10 10 Kaasupalo sammutetaan sulkemalla kaasuventtiili. HÄLYTÄ Tee koulun sisäinen hälytys suullisella ilmoituksella sisäisellä kuulutuslaitteella ILMOITA Ilmoita onnettomuudesta ja avuntarpeesta yleiseen hätänumeroon 112. Pelkkä 112 riittää myös kaupungin keskuksen alaisista puhelimista. Soita hätäpuhelu seuraavasti: - pyri soittamaan aina itse, jotta vältytään välikäsiltä - kerro ensin MITÄ on tapahtunut ja MISSÄ - vastaa sinulle esitettäviin kysymyksiin - toimi hätäkeskuspäivystäjän antamien ohjeiden mukaan - sulje puhelin vasta, kun saat siihen luvan RAJOITA OPASTA Alkusammutuksen lisäksi tulee palon ja savun leviämistä estää sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastointi, mikäli se on mahdollista. Opasta pelastusviranomaisia toiminnan aikana. Toimi heidän ohjeittensa mukaan. Toimi harkiten, rauhallisesti ja ripeästi. Poistu paikalta vasta kun saat siihen luvan Suojelujohtajan ja varajohtajan toiminta tulipalo- ja muissa vaaratilanteissa 1. Arvioi vaaratilanne 2. Johda pelastustoimintaa ennen pelastusyksikköjen tuloa 3. Tarkista sisäinen hälytys, sen perillemeno ja henkilöiden poistuminen rakennuksesta 4. Käynnistä pelastustoiminta mahdollisuuksien mukaan 5. Tee TILANNEILMOITUS pelastustoiminnan johtajalle ja avusta häntä pelastustoiminnassa tarpeen mukaan Koulun lähellä sattunut ympäristöön vaikuttava onnettomuus tai vaaratilanne Näistä onnettomuuksista tai vaaratilanteista ilmoitetaan väestöhälyttimillä, yleisradion ja paikallisradion välittämillä tiedotteilla tai kaiutinautoilla. Tällöin on toimittava puhelinluetteloiden alkusivuilla olevien ohjeiden mukaan Kiinteistönhoitajan toimintaohje tulipalon sattuessa 1. Käytä paloon soveltuvaa alkusammutuskalustoa 2. Kaasuletkuräjähdyksen sattuessa sulje kaasupullojen venttiilit. Käytä turvarukkasia 3. Jos alkusammutus ei onnistu, tee hätäilmoitus numeroon Ilmoita hätänumeroon myös sammutetuista palonaluista; palokunta varmistaa, että palo on varmasti sammunut 5. Poista hitsaus- ja nestekaasupullot vaara-alueelta. Sulje niiden venttiilit 6. Poista myös muut vaaraa lisäävät, helposti siirrettävät aineet ja esineet 7. Varmista, ettei ketään ole jäänyt vaara-alueelle 8. Rajoita paloa sulkemalla palokohteeseen johtavat ovet, luukut ja ikkunat

11 11 9. Opasta palokunta suorinta ja nopeinta reittiä palokohteeseen; järjestä opastus, jos itse et voi mennä vastaan. Suorita lisäksi seuraavat tehtävät: 1. Saatuasi tiedon hälytyksestä ilmoittaudu suojelujohtajalle tai hänen sijaiselleen tai molempien poissa ollessa palokunnan pelastustoiminnan johtajalle 2. Ohjaa mahdolliset hissit ensimmäiseen kerrokseen 3. Huolehdi ilmastoinnin ohjauksesta ja sähkön jakelusta pelastustoiminnan johtajan ohjeiden mukaan 4. Ole pelastustoiminnan johtajan käytettävissä sekä toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaan 5. Huolehdi mahdollisten vaaratekijöiden aiheuttamien riskien pienentämiseksi esimerkiksi: - valaistuksen ylläpitäminen ja kaasun sulkeminen

12 12 LIITTEET Olavin koulu LIITE 1. TURVALLISUUSORGANISAATIO / YHTEYSTIEDOT Turvallisuusjohtaja rehtori Pirjo HANNUKAINEN p , Varaturvallisuusjohtaja vararehtori Lasse HAASJOKI p Turvallisuusvalvoja 1. Turvallisuusvalvoja 2. kiinteistönhoitaja Hannu NIITTUMÄKI p , työsuojeluasiamies (koululla ei ole omaa) Turvallisuusvalvoja 3. kouluterveydenhoitaja p Ulla Terho

13 13 OLAVIN KOULU LIITE 2. HENKILÖKUNNAN TURVALLISUUSKOULUTUS Koulun henkilökunta saa koulutuksen kohteen tuntemuksesta, turvallisuussuunnitelman sisällöstä, henkilöturvallisuuden varmistamisesta ja ensiapukoulutuksesta. Palo- ja henkilöturvallisuuden perustietoja ja taitoja tulee lisäksi harjoitella säännöllisesti vähintään 3 vuoden välein. Koko henkilökunta osallistuu koulutukseen ja siitä pidetään kirjaa, johon merkitään kaikki palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvä koulutus. Turvallisuuskoulutuksen päiväkirjan ylläpidosta vastaa turvallisuusjohtaja (koulun rehtori) Koulun ensiapukoulutusta saaneet työntekijät: Nimi Koulutus Päiväys

14 14 Olavin koulu LIITE 3. LAITTEIDEN TARKASTUS- JA HUOLTOTOIMENPITEET Käsisammuttimet tarkastetaan määräysten mukaisin väliajoin. Tarkastuksen suorittaa asianomainen huoltoliike kiinteistönhoitajan avustuksella. Normaali huoltoväli on kaksi vuotta. Seuraava tarkastusaika on merkitty tarkastuslipukkeeseen, joka on kiinnitetty sammuttimeen. Vastuuhenkilöt Laitteisto Tekninen työ Koulun sisäinen tekninen laitteisto Kotitalous- ja kodinhoitotila ATK-laitteet Tekstiilityö Siivous Vastuuhenkilö Teknistä työtä opettavat opettajat Kiinteistönhoitaja Kotitaloutta opettavat opettajat ATK-vastaava Tekstiilityötä opettavat opettajat Siivoushenkilökunta

15 15 Olavin koulu LIITE 4. HÄLYTTÄMINEN Sisäinen hälyttäminen tapahtuu suullisesti tai puhelimitse, myös keskusradiota voidaan käyttää. Tarvittaessa hälyttäminen voidaan tehdä pillillä koulun läpi kulkien ja jokaisessa tilassa käymällä. Kuulutuksen antamiseen käytetään vain aikuisia. Hälyttäminen tehdään seuraavalla tavalla: Koulun tiloissa on havaittu tulipalo. Oppilaita ja opettajia sekä kaikkia muita koulun tiloissa olevia henkilöitä pyydetään poistumaan rakennuksesta heti ja kokoontumaan koulun piha-alueelle luokittain pitkän kumpareen taakse pallokentälle. Opettajat ottavat luokasta mukaansa oppilasluettelon ja tarkistavat oppilaiden läsnäolon ennen poistumista ja uudestaan kokoontumisalueella, josta ei saa poistua ilman pelastustoiminnan johtajan lupaa. Kuulutuksen suorittaa ensisijaisesti palon havainnut henkilö tai henkilö jonka on pyydetty viesti viemään jokaiseen luokkaan. Suojelujohtajat ja suojeluvalvojat poistuvat rakennuksesta viimeisinä tarkastaen, että opetus- ja muut tilat ovat tyhjiä.

16 16 Olavin koulu Liite 5 HÄTÄILMOITUS ambulanssi, palokunta poliisi Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan Noudata saamiasi ohjeita Puhelin hätäilmoituksen tekemistä varten Yleinen hätänumero 112 Poliisi 10022

17 17 OLAVIN KOULU LIITE 6. Ensiavun toimintaohje / Tapaturma tai sairaskohtaus Opettajat antavat välittömän ensiavun taitojensa ja kykyjensä mukaan. Jos terveydenhoitaja on paikalla, hän antaa ensiapua. Koulun ensiaputarvikkeet ovat opettajainhuoneessa (2. kerros) ja vaikeimmin kehitysvammaisten luokassa (1. kerros) ja ne pidetään valmiudessa. Terveydenhoitajan tiloissa on lisää ensiaputarvikkeita. Ensiapukoulutusta järjestetään ja taitojen ylläpitämiseksi niitä kerrataan säännöllisesti. Koulun henkilöstön ensiapukoulutuksesta, muun turvallisuuskoulutuksen ohella, pidetään kirjaa. Jos potilaalla ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta lisätutkimukset ja hoito katsotaan tarpeelliseksi, hänet viedään kaupungin terveyskeskukseen tarvittavia toimenpiteitä varten tai asian niin vaatiessa suoraan keskussairaalaan.

18 18 TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS Selvitä mitä on tapahtunut? - sairaskohtaus - tapaturma Onko potilas hereillä? Puhuttele, ravista varovasti Hengittääkö, toimiiko sydän? - Avaa kiristävät vaatteet - Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat - Tunnustele syke kaulavaltimolta Hälytä apua numerosta Sairaankuljetuksen varanumero Päivystävä lääkäri Ulvilan terveyskeskus - Myrkytykset (09) tai (09) 4711 Elvytä - Jos ei hengitä, puhalla 2 kertaa, tarkista syke - Jos syke ei tunnu, painele 15 kertaa - Jatka kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat Opasta ammattiauttajat nopeasti potilaan luo Kerro ammattiauttajille, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty Ensiaputarvi

19 19 Olavin koulu LIITE 7. POISTUMISOHJE Jokainen luokka poistuu käytävien ja eteisaulojen kautta ulko-oville ja edelleen kokoontumispaikoille. Kokoontumispaikka on pallokenttä. Palo-ovet suljetaan ja pidetään suljettuina. Jos tulipalo tai jokin muu vaaratilanne estää poistumisen käytävän tai eteisaulan kautta, tulee luokkien ovet pitää suljettuina ja alakerran luokista poistutaan mahdollisuuksien mukaan ikkunoiden kautta. Yläkerran luokissa on odotettava tikasauton saapumista tai muulla tavoin asetettavia tikkaita. Olavin koulun jokaisen luokan sisäpuolelle oven viereen on asetettu rakennuskohtaiset turvallisuuskuvat, joista selviävät poistumistiet, varapoistumistie, palontorjunta- ja ensiapuvälineet sekä muut turvallisuuteen liittyvät toiminnot. Opettajan tulee laskea oppilaat ennen poistumista sekä jälleen kokoontumispaikalla, jotta saadaan varmuus siitä, ettei kukaan ole jäänyt rakennukseen. Oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan tulee kokoontua sovituille kokoontumispaikoille, josta ei saa poistua ennen lisäohjeiden saamista ja oppilaiden määrän tarkistamista. Pelastautumista tulee harjoitella säännöllisesti kaikkien koulussa työskentelevien kanssa. PELASTA SAMMUTA RAJOITA VAROITA Välittömässä vaarassa olevat. Lähimmällä alkusammuttimella Sulkemalla ovet ja ikkunat. Kuuluta keskusradiolla tai muulla viestimellä HÄLYTÄ Palokunta 112

20 20 OLAVIN koulu KIINTEISTÖSTÄ POISTUMINEN *Opettaja ottaa ryhmänsä vastuulleen *Opettaja laskee ryhmänsä ihmiset ja kertoo poistumisohjeet *Opettaja määrää poistuvan ryhmän jälkipään valvojan, joka poistuu ryhmän viimeisenä ja varmistaa, ettei kukaan jää jälkeen *Opettaja johdattaa ryhmänsä karttaan merkittyä reittiä ja uloskäyntiä käyttäen pihaalueen kokoontumispaikkaan * Kokoontumispaikalla opettaja laskee ryhmänsä ihmiset * Mikäli joku puuttuu, opettaja ilmoittaa siitä heti pelastusjohdolle *Opettaja pitää ryhmänsä kokoontumispaikalla odottamassa jatko-ohjeita ja poistumislupaa

21 21 OLAVIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA LIITE 8 Määritelmä: kriisiksi määritellään oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, oppilaan lähiomaisen kuolema tai itsemurha, mutta myös vakava onnettomuus, kouluväkivalta, hysteerisyyttä aiheuttava huhu, tulipalo tai muu uhkatilanne. Tarkoituksena on toimia heti, jotta apua tarvitsevat saadaan seurantaan ja vältytään asiaa suurentelen vialta huhuilta. 1. KOULUN KRIISIRYHMÄ 1.1 kokoonpano 1.2.tehtävät 1.3.tärkeät puhelinnumerot (Kullata) 2.TIEDOTTAMINEN 3.TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 3.1. onnettomuus koulussa 3.2. oppilaan kuolema 3.3. opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema 3.4. oppilaan lähiomaisen kuolema 3.5. itsemurhan uhka 3.6. onnettomuus tai sen uhkatilanne koulun ulkopuolella 3.7. väkivalta tai väkivallan uhka 3.8. päihteet (katso Ulvilan päihdestrategia) 4. ARVIOINTI KRIISITILANTEEN JÄLKEEN 1. Koulun kriisiryhmä 1.1. Kokoonpano Pirjo Hannukainen rehtori Lasse Haasjoki vararehtori, erityisopettaja Ulla Terho kouluterveydenhoitaja Anne Antinluoma koulupsykologi, virkavapaa asti Susanna Aalto vs. koulupsykologi Marika Nirhamo sosiaalityöntekijä Johanna Ruusuluoto koulukuraattori Lisäksi aina mukana oppilaan opettaja

22 Tehtävät -kriisiryhmä kutsutaan koulun rehtorin avuksi kriisitilanteissa -kriisiryhmä kutsuu tarvittaessa henkilökunnan koolle -miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa -harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle ja oppilaille -pitää kriisikansion ajan tasalla -ylläpitää kouluttautumista kriisityöhön -perehdyttää uudet työyhteisön jäsenet 2. TIEDOTTAMINEN 2.1.Tiedottaminen kriisitoiminnasta -informaatiota vanhemmille vanhempainilloissa -tietoa oppilaille 2.2.Tiedottaminen kriisitilanteessa Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, on vastuussa siihen asti, kun on välittänyt tiedon rehtorille. Rehtori selvittää: -ketä asia koskee -mitä on tapahtunut ja missä -miten kaikki tapahtui ja mitä tapahtumasta tiedetään Jos rehtori ei ole paikalla, vararehtori on vastuussa. Rehtori kutsuu kriisiryhmän avukseen. Opettajakuntaa ja muuta koulun henkilökuntaa informoidaan tapahtuneesta. Opettajat saavat ohjeita asian käsittelystä luokissa. -huhujen estäminen -oikeat tiedot Kaikki tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti rehtorin kautta. 3. TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 3.1.Onnettomuus koulussa Hälytä ambulanssi/muut opettajat avuksi Aloita ensiapu! -tieto terv. hoitajalle tai terveyskeskukseen -tieto rehtorille/kriisiryhmälle/henkilökunnalle -oppilaat pois onnettomuuspaikalta -silminnäkijät erilleen; heistä pidetään erit. huolta -ilmoitus huoltajille mahd. pian -asian käsittely luokissa -kirjallinen viesti koteihin asiasta -järkyttyneimmät oppilaat kotiin vain aikuisen mukana -asian jälkipuinti luokassa

23 Oppilaan kuolema -oppilaiden seuranta Oppilaan kuolemasta perheelle ilmoittaa pappi, poliisi tai sairaala. -tiedon saanut opettaja informoi rehtoria -rehtori informoi opettajia ja muuta henkilökuntaa -luokan opettaja neuvottelee kriisiryhmän kanssa kuka on perheen yhdyshenkilö -perheen toivomuksia kunnioitetaan kaikissa asioissa, etenkin asiasta tiedottamisessa -keskustelu luokissa/muistaminen -oppilaiden seurantaa 3.3. Opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema Rehtori informoi henkilökuntaa/luokkia yhteisesti kriisiryhmä keskustelee ulkopuolisen avuntarpeesta -jälkipuinti henkilökunnalle -keskustelu luokissa -muistaminen: suruliputus, hiljainen hetki hautajaiset jne. -oppilaiden seurantaa 3.4.Oppilaan lähiomaisen kuolema -tieto rehtorille ja kriisiryhmälle -tieto kaikille opettajille ja avustajille -kotoa lupa saada kertoa asiasta muulle luokalle -luokan huomio oppilaalle -oppilaalle keskustelumahdollisuus -oppilaan seurantaa 3.5.Itsemurhan uhka Puhu oppilaan kanssa: -älä jätä yksin -tarjoudu pohtimaan ongelmaa, ei ratkaisemaan sitä -kaikki vihjeet otettava todesta -yhteys kotiin ja ammattiauttajaan 3.6.Itsemurha Koskettaa aina koko kouluyhteisöä. KODIN KANSSA SOVITTAVA, MITEN TOIMITAAN! Jälkipuinti erittäin tärkeää!!! -tieto rehtorille/kriisiryhmälle -tieto koulun henkilökunnalle -tieto oppilaille: perheeltä lupa kertoa tosiasiat, jotta perättömät huhut estettäisiin -tiedote mahd. reaktioista ainakin oman luokan koteihin

24 24 -jälkipuinti henkilökunnalle -ERITYINEN TUKI JA SEURANTA SILMINNÄKIJÖILLE JA LÄHIMMILLE YSTÄVILLE -keskustelut luokissa -oppilaiden seurantaa -muistaminen koulussa ja luokassa 3.7.Onnettomuus tai sen uhkatilanne koulun ulkopuolella Väkivalta tai väkivallan uhka -tartuttava tilanteeseen -yhteys poliisiin/vanhempiin -yhteys kriisiryhmään ja rehtoriin -rehtori informoi muita tapahtuneesta Päihteet -katso Ulvilan koulutoimen päihdestrategia Vakava uhkatilanne Näitä ovat mm. suuronnettomuus, tulipalo, ammuskelu jne. -kriisiryhmä ja opettajat auttavat tilanteessa mukana olleita -tiedotus -suuronnettomuuden jälkihuolto ihmisille järjestetään viranomaisten pyynnöstä 4. KRIISITILANTEEN ARVIOINTI -henkilökunta arvioi kriisiryhmän kanssa, miten tilanne hoidettiin -konsultoidaan mukana olleita -tehdään tarvittavat muutokset kriisivalmiusohjelmaan

25 25 Olavin koulu LIITE 9. SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Suunnitelman tarkoitus on turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen. Olavin koulussa kaikkiin esiin tulleisiin kiusaamis-, väkivalta- ja häirintätilanteisiin puututaan ja jokainen tapaus pyritään selvittämään niin hyvin kuin mahdollista. Ennaltaehkäiseminen 1. Kiusaamisen vastustaminen. Periaatteena on, että kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ei hyväksytä. Tavoitteena on saada kouluyhteisö, mitä jokainen voisi tehdä kiusaamisen lopettamiseksi. *Luokan kanssa keskustellaan yhdessä kiusaamista vastustavista säännöistä: ketään ei saa kiusata, kiusattuja oppilaita on yritettävä auttaa, syrjään jätettyjä oppilaita on yritettävä ottaa mukaan. *Yhdessä mietitään, mitä seuraa sääntöjen rikkomisesta ja mitkä ovat palkkiot, kun on toimittu sopimuksen mukaan. * Kiusaamisen vastustamista voidaan harjoitella eril. harjoituksilla, draaman avulla, kirjallisuuden, elokuvan ja musiikin keinoin, ystävätoiminnalla ja järjestämällä teemapäiviä. 2. Kodin ja koulun yhteistyö Koulu tekee kodin kanssa yhteistyötä ja näin ennaltaehkäistään ongelmatilanteita. 3. Järjestyssäännöt Koulun omat järjestyssäännöt käsitellään lukukauden alussa ja tarvittaessa muulloinkin. Lisäksi jokainen luokka tekee luokan omat järjestyssäännöt. 4. Henkilökuntaa on aina paikalla tilanteissa, jossa on oppilaita. Toimenpiteet kiusaamis- väkivalta- ja häirintätapauksessa Koulussa jokaisen aikuisen velvollisuus on puuttua välittömästi väkivallan käyttöön, kiusaamiseen tai häirintään, sekä ilmoittaa tapahtuneesta luokanopettajalle. Luokanopettaja kirjaa kiusaamis-, väkivalta-, häirintätapaukset. Kiusaaminen on toistuvaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jonka yksi tai useampi lapsi kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Sen muotoja voi olla: -pilkkaaminen, haukkuminen, nimittely, matkiminen, lällätys -pelottelu, uhkailu, kiristäminen, syrjiminen, eristäminen, pakottaminen, perättömien juttujen keksiminen -tavaroiden piilottelu, luvatta ottaminen ja särkeminen -kuristaminen, töniminen, lyöminen, pureminen, potkiminen, nipistely -toisen yllyttäminen, yksin jättäminen

26 26 Toiminta kiusaamistapauksissa 1. Vakavat keskustelut kiusaajien ja kiusattujen kanssa (Oppilaan oma opettaja mukana, tilanteessa mukana olleet aikuiset ja oppilaat) - toistuvissa tapauksissa tiedote koteihin - seuranta - kiusaajan tehostettu tarkkailu koulupäivän aikana, tiedoksi koko henkilökunnalle. 2. Vakavat keskustelut oppilaiden huoltajien kanssa (Oma opettaja, rehtori, huoltajat ja oppilaat) -jos edelliset toimenpiteet olleet hyödyttömiä -laaditaan kirjallinen sopimus päätöksestä -seuranta, kuten edellä 3. Asiantuntija-apu, jos kohdat 1. ja 2. eivät ole auttaneet. (Oppilaat, vanhemmat, oppilashuoltotyöryhmä, koulupsykologi, poliisi) - kirjataan - ohjataan asiantuntija-apuun

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. VAARATILANNEARVIO 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIETOJA... 1 2. JALKAPALLO-OTTELUIDEN PERUSTIEDOT... 2 3.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot