Opetussuunnitelma ja opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma ja opinto-opas

2 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun henkilöstö Taitto ja kansi: Mainonnan Työmaa Painopaikka: Oulun Tyypit Oy, Oulu 2003

3 Opetussuunnitelma ja opinto-opas AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Tehtävä Organisaatio Henkilöstö 6 Johtaja 6 Johtajan sihteeri 6 Projektipäälliköt 7 Opintosihteerit 7 Yliopettajat Sijainti, yhteystiedot ja tilat Opiskelijoille tiedottaminen Opiskeluajat 9 2. OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman tehtävä ja ammatillisen opettajan asiantuntijuuden ydinalueet Opintojen tavoitteet ja rakenne Oppimispolun suunnittelu Opintojen arviointi Opintojen hyväksilukeminen Opintojaksokuvaukset ydinalueittain Pedagoginen osaaminen Työyhteisöllinen osaaminen Työelämäosaaminen Tutkimusosaaminen Praksis: ammattitaitoa edistävä harjoittelu eli opetusharjoittelu OPISKELUOIKEUDET JA TUKIPALVELUT Opiskelijan henkilö- ja yhteystiedot Asio opiskelijahallintojärjestelmässä Opintojaksoille ilmoittautuminen ja läsnäolo Valmistuminen ja todistus Kansainvälinen toiminta Kirjasto Ruokailu Pysäköinti Kopiointi Asuntola Opintotuki Matka-alennukset Terveydenhuolto 30 3

4 Lukijalle Tervetuloa opiskelemaan opettajaksi! Olet hakeutunut opettajankoulutukseen istuaksesi tosissasi opettajan tuolille. Olet yksi tärkeistä hyvinvoinnin rakentajista, ammatilliseksi opettajaksi opiskeleva. Suomessa on tavoitteena kouluttaa seuraavan kymmenen vuoden aikana ammatillista opettajaa. Opettajakorkeakoulun tavoitteena on, että pedagogisen asiantuntijuuden alkumatkasta tulisi mukava kokemus. Kädessäsi on ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opas lukuvuosiksi Kukaties heität oppaan menemään jo ensi vuonna, kun olet onnistunut opiskelemaan pikavauhtia. Ehkä sen sivut kuluvat koirankorville niinä kolmena vuonna, jotka tarvitset suoriutuaksesi pedagogisista opinnoista työn ja perheen rinnalla. Opinto-opas tulee voimaan kesäkoulun alkaessa. Sitä päivitetään tarpeen mukaan. Opinto-opas muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitellään ammatillisen opettajakorkeakoulun organisaatiota ja työskentely-ympäristöä. Toisessa osassa esitetään opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman keskeisen osan muodostavat opintojen rakenteen kuvaus ja yksityiskohtaiset tiedot opintojaksoista, kuten tavoitteet, sisältö, vaadittavat suoritukset, kirjallisuus ja jakson laajuus opintoviikkoina. Kolmannessa osassa on käytännön ohjeita opiskelijoille. Opas on myös sähköisessä muodossa osoitteessa 5 Opinto-opas on perusta henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle: mitä tavoitteita opettajaksi kelpoistuaksesi asetat, mitä tunnet jo osaavasi ja millaisen opiskelujärjestyksen luot. Se on myös opettajakorkeakoulun kirjaus siitä, millainen opetustarjonta kattaa opettajankoulutuslain mukaiset kasvatustieteen perusopinnot, ammattipedagogiset opinnot, harjoittelun ja muut opinnot. Opas auttaa muodostamaan kokonaiskuvan opiskelumahdollisuuksista. Tavoitteena on antoisa tie kohti pedagogista asiantuntijuutta. Iloa opiskeluun! Pirkko Remes Johtaja

5 Ammatillisen opettajakorkeakoulun tehtävä, organisaatio ja henkilöstö Tehtävä Ammatillinen opettajakorkeakoulu aloitti toimintansa monialaisena Oulun seudun ammattikorkeakoulun yksikkönä syksyllä Opettajakorkeakoulun opiskelijamäärä on kasvanut nopeasti vuodesta 1996 lähtien, jolloin se oli 28. Vuonna 2003 uusia opiskelijoita otettiin 200. Tavoitteena on 300 aloituspaikan koulu. Ammatillisesta opettajankoulutuksesta säädetään lailla (L452/96) ja asetuksella (A455/96). Uusi laki ja asetus tulevat voimaan Ammatillisen opettajakorkeakoulun (AMOK) perustehtävänä on kouluttaa opettajia ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin, aikuiskoulutuskeskuksiin ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Koulutus antaa kelpoisuuden myös lukion ja peruskoulun aineenopettajien tehtäviin. Opettajakorkeakoulun tehtävänä on tukea opettajan ammatillista kasvua ja kehittymistä. Laadukkaan koulutuksen keskeinen tekijä on ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut opettaja. Opettajien peruskoulutuksen rinnalla tehtäviin kuuluu myös opettajien täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. 1.3 Henkilöstö Opettajakorkeakoulussa työskentelevät johtaja, yliopettajat, vierailevat luennoitsijat, projektipäälliköt, opintosihteerit, ja projektisuunnittelija. Henkilöstöön kuuluvat: Johtaja KT, dos. Pirkko Remes Puh. (08) Gsm Sähköposti: Pirkko Remeksellä on takana kolmen vuosikymmenen työhistoria korkeakouluissa. Reilun ikäpolven verran Jyväskylän yliopistossa tietopalvelun johtajana, tutkijana ja opettajana. Vuodesta 1997 opettajakorkeakoulun johtaja. Kasvatustieteilijä ja koulutuksen futurologi, myös tieteellisen kirjoittamisen ohjaukseen opinnäytetöissä alati taipuvainen. Strategiatyö ja opettajankoulutuksen arkea ohjaava päätöksenteko sekä yhteydenpito sidosryhmiin ovat keskeisiä tehtäviä. Vapaalla puoliksi puutarhassa, puoliksi taiteen parissa. 1.2 Organisaatio Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteydessä omana tulosyksikkönä. Se on yksi Suomen viidestä ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Koulua johtaa opettajakorkeakoulun johtaja ja opettajankoulutusneuvosto, jonka nimittää ammattikorkeakoulun hallitus. Opettajankoulutusneuvosto valmistelee ammattikorkeakoulun lautakunnassa päätettävät asiat. Opettajankoulutusneuvoston jäsenet edustavat elinkeinoelämää ja muuta työelämää, opettajakorkeakoulun opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita. Opettajakorkeakoulun johtaja toimii opettajankoulutusneuvoston puheenjohtajana. Johtajan sihteeri Projektisuunnittelija, tradenomi Pirkko Huttu Puh. (08) Gsm Sähköposti: Pirkko Huttu on opettajakorkeakoulun johtajan sihteeri, projektien resurssisuunnittelija ja talousvastaava. Nykyistä tehtävää on edeltänyt 26 vuoden monipuolinen työskentely pankkialalla, viimeksi palveluneuvojana.

6 Projektipäälliköt Projektipäällikkö, KM Pia Oikarinen Puh. (08) Gsm Sähköposti: Pia Oikarinen on erikoistunut opinnoissaan koulutuksen hallintoon ja suunnitteluun. Aiemmin hän on toiminut mm. kaupallisten aineiden opettajana. Tehtäviin kuuluvat opettajakorkeakoulun projektien hallinto, täydennyskoulutus ja kansainväliset asiat. Hän on vastuuhenkilö myös opetusharjoittelun järjestämisessä ja opetussuunnitelman päivittämisessä. Projektipäällikkö, KM Sirpa Perunka Rovaniemen toimipaikka Puh. (016) Gsm Sähköposti: Sirpa toimii Rovaniemellä opiskelevien vastuu- ja yhdyshenkilönä. Hän on kartuttanut kokemusta kasvatuksen ja koulutuksen alalta noin 15 vuoden ajan mm. seuraavissa tehtävissä: lastentarhanopettajana, opettajana ammatillisessa koulutuksessa sekä tutorina, etäohjaajana ja suunnittelijana Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa. Opintosihteerit Opintosihteeri, tradenomi Sirpa Aalto-Hynynen Puh. (08) Gsm Sähköposti: Sirpa Aalto-Hynynen hoitaa kaikkia opintoihin liittyviä asioita yhdessä Anne Koskelan kanssa. Mm. opintoneuvonta, opintosuoritusten rekisteröinti, todistukset ja opintotuki ovat asioita, joissa kannattaa kääntyä opintotoimiston puoleen. Lisäksi Sirpa Aalto-Hynynen hoitaa kirjasto- ja tietopalvelua. Opintosihteeri, KK Anne Koskela Puh. (08) Gsm Sähköposti: Koulutussuunnittelu, opiskelijavalinta ja opettajakorkeakoulun WWW-sivustot ovat Anne Koskelan vastuualuetta muiden opiskelija-asioiden ohella. Hän on opettajakorkeakoulun webmaster. Yliopettajat Yliopettaja, KT Kari Kiviniemi Puh. (08) Gsm Sähköposti: Kari Kiviniemi on siirtynyt ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelukseen vuonna Aiemmin hän on työskennellyt useissa tutkimusja opetustehtävissä Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksissaan hän on perehtynyt mm. ammatilliseen aikuiskoulutukseen, opettajankoulutukseen, opetusharjoitteluun sekä verkkopedagogiikkaan. Yliopettaja, KL Kaija Kvist Puh. (08) Gsm Sähköposti: Kaija Kvist on ollut opettajankouluttaja neljännesvuosisadan ajan. Hänen kiinnostuksen kohteensa ovat ammattikasvatus ja opetussuunnitelmat. Yliopettaja, FL, KT Pirjo-Liisa Lehtelä Puh. (08) Gsm Sähköposti: Pirjo-Liisa Lehtelä on työskennellyt Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa opettajana, tutkijana, suunnittelijana sekä asiantuntijana luonnontieteiden oppimisen ja opetuksen täydennyskoulutuksissa. Hänen kiinnostuksen kohteita ovat metakognitiiviset oppimisprosessit, yhteisöllinen oppiminen ja ammattikorkeakoulupedagogiikkaan liittyvät kysymykset. Yliopettaja, FM, KL Säde-Pirkko Nissilä Puh. (08) Gsm

7 8 Säde-Pirkko Nissilä on toiminut opetusalan eri tehtävissä yli 30 vuotta: kielten opettajana lukiossa, didaktiikan lehtorina ja tutkijana Oulun yliopistossa sekä täydennyskouluttajana ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat oppimisen ja opettamisen ilmiöt, vuorovaikutuksen dynamiikka sekä yksilöllisen ja ryhmäreflektion opettaminen tuleville opettajille. Tutkimuskohteena on opettajaksi kasvamisen prosessi. Yliopettaja, KL Jarmo Salo Puh. (08) Gsm Sähköposti: Jarmo Salon 30 vuoden työkokemuksesta 21 vuotta on ammatin opettajana. Hän on toiminut tutkijakoulussa tutkijana Oulun yliopiston oppimisen suorituskyvyn tutkimusyksikössä. Hän on tutkinut oppimisen ilmiöitä solutasolla. Hänen nykyinen työnsä kohdistuu pääsääntöisesti työssä olevien opettajien ja työelämän edustajien lisä- ja täydennyskoulutukseen. Yliopettaja, KT Tuulikki Viitala Puh. (08) Gsm Sähköposti: Tuulikki Viitala on työskennellyt neljännesvuosisadan opettajana ja tutkijana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja avoimessa yliopistossa. Tutkimus on liittynyt lukemisvalmiuksiin, aikuisten lukemiseen, ohjaukseen ja avoimiin oppimisympäristöihin. Hän on ollut pitkään mukana kehittämässä ja tutkimassa etä- ja monimuoto-opiskeluympäristöjä. Yliopettaja, KT Arto Willman Puh. (08) Gsm Arto Willman on luokanopettajaksi valmistuttuaan työskennellyt opettajana, tutkijana ja opettajankouluttajana. Mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti arvioinnin, yhteisökulttuurien sekä opettajan kehittymiseen liittyvät kysymykset. Arto Willman vastaa myös musiikin- ja tanssinopiskelijoiden pedagogisista opinnoista kulttuurialan yksikössä. 1.4 Sijainti, yhteystiedot ja tilat Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Oulun keskustan tuntumassa Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen yhteydessä. Opettajien työtilat ja opetustilat ovat F-siivessä. Opettajakorkeakoulun opintotoimisto ja kirjasto sijaitsevat opettajakorkeakoulun kanssa samassa pihapiirissä vastapäisen punatiilisen kerrostalon B-rapussa, 2. kerroksessa. Posti- ja käyntiosoite: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Uusikatu OULU puh. (08) faksi opintotoimisto (08) faksi opettajat (08) Sähköposti: Opintotoimiston aukioloajat ovat ma to klo Perjantaisin opintotoimisto on kiinni. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetuskäytössä on kaksi luokkaa (R117 ja R118) sekä ryhmätyötila (R103). Tarvittaessa opetustiloja myös vuokrataan muualta. Poikkeavista opetustilajärjestelyistä ilmoitetaan opiskelijoille erikseen verkkotiedotteessa. Ryhmätyötilassa on tietokoneita opiskelijoiden työskentelyä varten. Ryhmätyötila on opiskelijoiden käytössä arkisin klo Tilan käyttö ja ovien lukitseminen ovat opiskelijoiden vastuulla. 1.5 Opiskelijoille tiedottaminen Opiskelijoille tärkeistä asioista tiedotetaan viikoittain verkkotiedotteella, joka ilmestyy perjantaisin klo 16:een mennessä. Se on sähköinen ilmoitustaulu ja ainoa informaatiokanava, jossa opettajakorkeakoulu tiedottaa opiskelijoilleen kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Tiedotteen

8 lukeminen on välttämätöntä oikean ja ajantasaisen tiedon saamiseksi sekä informaatiokatkosten välttämiseksi. Tiedotteesta löytyvät mm. opetusjärjestelyjen muutokset sekä opettajien ja opintotoimiston uutiset. Tiedotteen lukeminen tapahtuu opettajakorkeakoulun kotisivujen kautta. Se edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka opiskelija saa opintojen alussa. viikko pääsiäisen jälkeen toukokuun viimeinen viikko koko heinäkuu, 4 5 viikkoa 1.6 Opiskeluajat Asetuksessa ammatillisesta opettajankoulutuksesta sanotaan, että ammatillisen opettajakorkeakoulun on järjestettävä ammatilliset opettajankoulutusopinnot niin, että kokopäiväinen opiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Opinnot on suoritettava viimeistään vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei opettajakorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta. Osa-aikaisesti suoritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopinnot on suoritettava kolmessa vuodessa. Lukuvuosi jakaantuu kolmeen lukukauteen: kesälukukausi syyslukukausi kevätlukukausi Opintojaksojen opetus järjestetään lukukausien aikana ja jaksoille ilmoittaudutaan ennalta verkkoon. Ilmoittautumisesta annetaan tarkemmat ohjeet kohdassa 3.2. Ilmoittautuminen ajoittuu seuraavasti: kesälukukauden opintojaksoille toukokuusta alkaen syyslukukauden opintojaksoille elokuusta alkaen kevätlukukauden opintojaksoille joulukuusta alkaen. Opettajajilla on yhteensä kaksitoista viikon vapaajaksoa. Seuraavat viikot ovat yhteisiä lomaviikkoja eikä opetusta silloin järjestetä: jouluaika eli viikot 52 ja 1 Oulun kaupungin hiihtolomaviikko pääsiäisaika eli viikko ennen pääsiäistä ja

9 Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman tehtävä ja ammatillisen opettajan asiantuntijuuden ydinalueet Työelämää luonnehtii ammattien ja työn tekemisen jatkuva muutos. Tiedon määrä lisääntyy, ja tieto muuttuu monimutkaisemmaksi. Organisaatioiden muuttuminen korostaa ammatillisen osaamisen lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä elinikäistä oppimista. Työelämän muutokset ovat yhteydessä ammatilliseen koulutukseen ja ammatilliseen opettajankoulutukseen. Koulutus ei kuitenkaan vain reagoi ja sopeudu muutoksiin, vaan sen tehtävänä on myös tietoisesti kehittää työelämää. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset rikastuttavat ammatillisen opettajan työtä. Opettaja on oppimisprosessin suunnittelija, ohjaaja ja arvioija. Hän on myös perehdyttäjä, valmentaja ja elämäntaitojen tukija. Opettajan tehtävässä korostuvat entistä enemmän hallinnolliset tehtävät, markkinointi, rahoitus, projektitoiminta, kansainvälisyys sekä yhteistyö ja sen koordinointi monien eri tahojen kanssa. Ammatillinen opettaja on myös uudistaja. Hän toimii tukijana, kehittäjänä ja tutkijana muissakin toimintaympäristöissä kuin oppilaitoksessa. Ammatillisen opettajan työ on tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelma pohjautuu käsitykseen ammatillisen opettajan työstä ja sen kehityksestä. Se on opettajakorkeakoulun yhteisöllinen suunnitelma, joka kertoo opiskelijalle ja opettajalle sekä muille sidosryhmille opetuksen ja oppimisen lähtökohdat. Lisäksi se on operatiivinen työkalu opetuksen ja oppimisen käytännöllisessä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opetussuunnitelma on opiskelijan tukena hänen laatiessaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Pedagoginen osaaminen Työyhteisöllinen osaaminen Ammatillinen opettaja kasvattajana. Sisältää oppimisen ja sen ohjaamisen teoriaa ja käytäntöä. PRAKSIS Ammatillinen opettaja koulutyöyhteisön toimijana. Sisältää koulutyöyhteisön pelisäännöt ja organisaatiotoiminnan perusteet. Opitun soveltaminen ja käyttö sekä uusien käytäntöjen Työelämäosaaminen kehittäminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Ammatillinen opettaja työelämäosaajana ja -kehittäjänä. Sisältää työelämän ja yhteiskuntakehityksen muutossuunnat sekä ammattitaidon kehittämisen teoriaa ja käytäntöä työelämässä. Tutkimusosaaminen Ammatillinen opettaja tutkivana opettajana. Sisältää tutkimusmetodologiaa ja opettajan oman työn ja työelämän kehittämistä. Kuvio 1. Ammatillisen opettajan ydinosaamisalueet

10 Opetussuunnitelma ei rakennu staattiselle näkemykselle ammattikasvatuksesta, vaan se kehittyy aikakauden haasteita vastaavaksi. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on, että sen sisältö ja muoto edistävät ammatillisen opettajan kehittymistä pedagogiseksi asiantuntijaksi. Tämän asiantuntijuuden ydinalueet on määritelty kuviossa 1 esitetyllä tavalla. Pakollisia opintojaksoja järjestetään joka lukukausi. Valinnaisten opintojen suorittaminen on tarkoituksenmukaista aloittaa jo opintojen alkuvaiheessa pakollisten opintojen rinnalla, jotta opinnot edistyvät jouhevasti. Opiskelija kerää valinnaiset opintojaksot lukukausien tarjonnasta mieltymystensä ja suuntautumisensa mukaan. Kaikkia valinnaisia opintoja ei järjestetä joka lukukausi. 2.2 Opintojen tavoitteet ja rakenne Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ylempi korkeakoulututkinto tai alan ylin ammatillinen tutkinto ja vähintään kolme vuotta työkokemusta omalta ammattialaltaan. Koulutus antaa pedagogisen pätevyyden ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opettajien sekä lukion ja peruskoulun aineenopettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 35 opintoviikkoa. Ne jakaantuvat edellä esitettyihin ammatillisen opettajan asiantuntijuuden ydinalueisiin. Opintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua eli opetusharjoittelua sekä muita opintoja. Opinnot on organisoitu opintojaksoiksi, joiden laajuus on ilmoitettu opintoviikkoina. Opintojaksot ovat pakollisia tai valinnaisia (taulukko 1). Opinnot Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aloitetaan aina pakollisella, uusien opiskelijoiden yhteisellä starttipäivällä, joka on toukokuussa. Starttipäivänä opiskelija tutustuu opettajakorkeakoulun käytänteisiin ja saa tarvittavat tiedot opintojen aloittamiseen. Taulukossa 1 on kuvattu koko opetustarjonta. Taulukossa on esitetty sekä pakolliset että valinnaiset opinnot. Lisäksi siinä ilmoitetaan kunkin opintojakson lähiopetuspäivien määrä. Joissakin opintojaksoissa voi olla vaihtoehtoisia suorittamisen tapoja, joista tiedot löytyvät opintojaksokuvauksista. Ennen ammattitaitoa edistävää harjoittelua opiskelijalla tulee olla suoritettuna tietyt opintojaksot. Yksityiskohtaiset tiedot näistä opintojaksoista löytyvät opintojaksojen kuvauksista harjoittelun kohdalta. Muutosten tekeminen ammatillisen opettajakorkeakoulun voimassa olevaan opetussuunnitelmaan kuuluu johtajan toimivaltaan, ja muutokset tehdään kirjallisella päätöksellä. Opetussuunnitelman muutoksista, kuten suoritusvaatimuksista, uusista teoksista tms. ilmoitetaan verkkotiedotteessa. 2.3 Oppimispolun suunnittelu Opinnot koostuvat 1 13 opintoviikon laajuisista opintojaksoista, joista osa on pakollisia ja osa valinnaisia. Pakollisia opintoja on 27 ja valinnaisia 8 opintoviikkoa. Taulukossa 1 ja opintojaksojen esittelyssä luvussa 2 mainitaan, onko jakso pakollinen vai valinnainen. Tutustu opinto-oppaaseen ja tee itsellesi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. Käytä sitä laatiessasi opettajakorkeakoulusta saatavaa HOPS-lomaketta. Ota opintoja suunnitellessasi huomioon seuraavat asiat: Sisällytä HOPSiin kaikki pakolliset opintojaksot. Niitä järjestetään kaikkina lukukausina; harjoittelua ei yleensä kuitenkaan kesälukukautena. Valitse kiinnostavia, opettajuuttasi tukevia valinnaisia opintojaksoja niin, että niistä kertyy yhteensä 8 opintoviikkoa. Mieti samalla, onko sinulla opintoja, joilla voisit hakea korvaavuutta jostakin valinnaisesta opintojaksosta. Varaudu siihen, että kaikkia valinnaisia opintojaksoja ei järjestetä joka lukukausi, aina ei edes joka lukuvuosi. Opintojakson toteuttaminen vaatii tietyn määrän sille ilmoittautuneita opiskelijoita. Aikatauluta työskentelysi sen mukaan, milloin aiot valmistua. 11

11 Taulukko 1. Opetustarjonta Ydinosaamisalue: PEDAGOGINEN OSAAMINEN OPP100 Kasvatustiede ammattipedagogiikan perustana * 6 P 0 OPP101 Aikuiskasvatustiede ammattipedagogiikan perustana * 6 P 0 OPP660 Oppimiskäsitykset 1 P 0 OPP670 Oppimiskäsitykset, -tyylit ja -strategiat 1 P 2 OPP620 Opetuksen suunnittelu 2 P 3 OPP680 Opetuksen menetelmät I: kärkiluento 1 P 2 OPP690 Opetuksen menetelmät II: pienryhmätyöskentely 1 P 2 OPP650 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet I: kärkiluento 1 P 1 OPP640 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet II: pienryhmätyöskentely 1 P 2 OPV250 Lukutaito perusopiskelutaitona 1 V 1 OPV280 Johdatus verkkopedagogiikkaan 2 V 2 OPV695 Suggestopedia 1 V 2 OPV641 Ohjaus avoimissa oppimisympäristöissä aikuiskoulutuksen näkökulmasta 1 V 2 OPV511 Työssäoppiminen opetusmenetelmänä 2 V 3 OPV621 Projektioppiminen 1 V 2 OPV930 Piilo-opetussuunnitelma 1 V 0 OPV560 Erityispedagoginen kuntoutus 1 V 2 OPV643 Opiskelija oman oppimisen ohjaajana 1 V 2 OPV600 Alakohtainen didaktiikka 1 V 2 OPV644 Tutkiva ote ammattikorkekoulupedagogiikassa 2 V 2 Ydinosaamisalue: TYÖYHTEISÖLLINEN OSAAMINEN OPV685 Opettajan ammattietiikka 1 V 1 OPV640 Huume- ja päihderiippuvaiset nuoret ammatillisessa koulutuksessa 1 V 2 OPV320 Vuorovaikutuksen dynamiikka 1 V 2 OPV688 Tunteet opettajan työssä 1 V 2 OPV210 Opettaja puhetyöläisenä 1 V 2 OPV270 Neuvottelutaito 1 V 2 OPV540 Koulu ja normit 1 V 2 OPV545 Työn arvot ja voimaantuminen 1 V 2 Ydinosaamisalue: TYÖELÄMÄOSAAMINEN OPP500 Organisaatio ja osaamisen kehittäminen 2 V 0 OPV550 Lisä- ja täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus 1 V 2 OPV440 Yrittäjyyskasvatus 1 V 2 OPV410 Kainsainvälisyys ja monikulttuurisuus 1 V 2 1 Opintojakson koodi, jota käytetään aina opintosuorituksen kirjaamisessa. Myös opiskelijoiden toivotaan käyttävän koodia lähettäessään tehtäviä opettajille arvioitavaksi, ilmoittautuessaan tenttiin tms. 2 Opintojakson nimi 3 Opintojakson laajuus opintoviikkoina 4 Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus 5 Opintojakson lähiopetuspäivien määrä

12 OPV460 Opettaja ympäristöosaajana 1 V 2 OPV642 Syrjäytymisuhanalaiset nuoret 1 V 2 OPV420 Muuttuva opettajuus muuttuvassa yhteiskunnassa 1 V 0 Ydinosaamisaluen: TUTKIMUSOSAAMINEN OPP800 Johdatus tutkimusmenetelmiin 2 P 2 OPP810 Opinnäyte 4 P 3 OPV681 Oppimisen tutkimuksesta 1 V 2 OPV260 Opettajan tiedonhallintataidot 1 V 2 Ydinosaamisalue: PRAKSIS OPP710 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 2 P 2 OPP720 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 5 P 2 OPP730 Kehittämishanke 13 V 0 * Opiskelija suorittaa jommankumman näistä opintojaksoista. Nämä perusopinnot voidaan hyväksilukea aiemmin suoritetulla kasvatustieteen tai aikuiskasvatuksen arvosanalla (ks. tarkemmin opintojen hyväksilukeminen). Sovita yhteen perhe, työ ja opiskelu. Valitse opintojaksojen kuvauksissa mainituista vaihtoehtoisista suoritustavoista elämäntilanteeseesi sopivimmat. Huomaa kuitenkin, että kukin opintoviikko merkitsee monimuotoisista suoritustavoista riippumatta noin 40 tunnin työtä. Varaa lähijakson lisäksi aikaa oppimistehtäville, verkko-opiskelulle, kirjallisuuteen perehtymiselle yms. Suunnittele missä järjestyksessä kuljet oppimispolkusi. Aloitatko aikuiskasvatuksen etäopinnoista? Jatkatko pakollisilla vai valinnaisilla opinnoilla? Rytmitätkö opiskelusi niin, että opiskelet kaikkia näitä kolmea rinnakkain? Yhtä hyvin voit aloittaa tuhdilla pakollisten paketilla. Ota huomioon, että harjoittelemaan et pääse ennen tiettyjen pakollisten opintojaksojen suorittamista. Varaa opintojaksolla tarvittavat kirjat ajoissa. Hanki käyttöösi tietokone ja toimivat verkkoyhteydet. Ilman näitä työkaluja et pärjää. Ryhdy seuraamaan opettajakorkeakoulun viikoittaista verkkotiedotetta. Siitä näet opiskelusi kannalta tärkeitä tietoja mm. opintojaksoille ilmoittautumisen ajankohdat, opintojaksojen toteutuksissa tapahtuvat muutokset, kuten peruutukset sekä poikkeavat tila- ja aikataulujärjestelyt. Ilmoittaudu opintojaksoille heti kunkin lukukauden ilmoittautumisajan alussa. Jos et silloin mahdu haluamallesi opintojaksolle, seuraa tilannetta viikoittain ja varsinkin kun toteutusaika lähestyy. Muista myös tarvittaessa perua ilmoittautumisesi, jotta joku jonottava saa paikkasi. Pysy aikatauluissa. Niiden suunnitteleminen ja noudattaminen on opettajan perushyveitä, sillä toimit yhteisössä. Opettajakorkeakoulussa pidetään kiinni määräpäivistä. Määräpäivästä myöhästynyt oppimistehtävä mitätöi lähiopetukseen osallistumisen ts. joudut käymään opintojakson uudestaan, jos et palauta tehtävääsi ajoissa. Palauta opintojaksoon kuuluvat kirjalliset oppimistehtävät määräpäivään mennessä vastuuopettajalle sähköpostin liitetiedostona tai WebCT -oppimisalustalle. Kullakin opintojaksolla on vastuuopettaja. Muut kuin ennakkotehtävät on palautettava kuukauden kuluessa lähiopetuksen päättymisestä. Ennakkotehtävä otetaan mukaan lähijaksolle tai toimitetaan vastuuopettajalle sähköpostitse ennen jakson alkua, ellei opintojakson kuvauksessa ole muuta mainittu. Ennakkotehtäviä on tarkoitus käsitellä ryhmässä. Opintojaksoon voi kuulua useampia oppimistehtäviä, ja niillä voi olla vaihtoehtoisia suoritustapoja. 13

13 Yksittäistä opintojaksoa koskevia asioita voit tarvittaessa tiedustella jakson vastuuopettajalta. Hänen lisäkseen jaksolla voi olla muita opettajia. Vastuuopettaja ilmoittaa opiskelijoiden suoritukset opintotoimiston ylläpitämään opiskelijahallintojärjestelmään. Lähiopetus tapahtuu yleensä opettajakorkeakoulun omissa luokissa. Mahdollisista muista tilaratkaisuista tai järjestelyistä ilmoitetaan viikoittain ilmestyvässä verkkotiedotteessa. Opetus on klo , ellei muuta ole erikseen ilmoitettu tai sovittu. OPP670 Oppimiskäsitykset, -tyylit ja -strategiat OPP620 Opetuksen suunnittelu OPP680 Opetuksen menetelmät I: kärkiluento OPP690 Opetuksen menetelmät II: pienryhmä työskentely OPP650 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet: kärkiluento 5 = kiitettävä 4 = hyvä 3 = hyvä 2 = tyydyttävä 1 = tyydyttävä Silloin kun opintojaksoon kuuluu kirjallinen oppimistehtävä, sen tulee täyttää seuraavat muodolliset vaatimukset: 2) OPP101 Aikuiskasvatustiede ammattipedagogiikan perustana arvioidaan hyväksytty/hylätty - asteikolla. 14 Asian käsittely on tehtävänannon mukainen. Vähimmäislaajuus/1 ov. on 5 s., A4, 30 riviä sivulla, selkeä fontti, pt 12, rivinväli 1,5 2. Opiskelija keskittyy tehtävänannon kannalta keskeisiin, merkityksellisiin seikkoihin. Kirjoitustapa on helppolukuinen, objektiivinen ja asiallisen erittelevä. Yleisesti, kirjalliselta oppimistehtävältä edellytetään samaa tyyliä kuin esseeltä, ks. ohjeet. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P tai uud. painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 3) OPP640 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet II: pienryhmätyöskentely arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. 4) OPP710 ja OPP720 Ammattitaitoa edistävä harjoittelut I ja II arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. 5) OPP800 Johdatus tutkimusmenetelmiin hyväksytty/hylätty asteikolla, 6) OPP810 Opinnäyte arvioidaan asteikolla 1 5, 2.4 Opintojen arviointi Ammatillisen opettajakorkeakoulun arviointi on opiskelijalähtöistä. Arvioinnin tavoitteena on tukea opettajiksi opiskelevien ammatillista ja pedagogista kasvua. Käytännössä tämä tavoite toteutuu oppimistehtävien ja opintosuoritusten palautteen muodossa. Palaute voi olla suullista tai kirjallista ja suuntautua joko yksittäiselle opiskelijalle tai koko ryhmälle. Eri palautekäytäntöjen yhdistävinä piirteinä ovat opiskelijan oppimis- ja ammatillisten valmiuksien tukeminen sekä reflektiivisen ja dialogisen ammattikäytännön kehittäminen. 7) Valinnaiset opinnot arvioidaan hyväksytty/ hylätty -asteikolla. Yleiset tenttipäivät ovat joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo Opintojen hyväksilukeminen Jos opiskelija on suorittanut ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojaksoja vastaavia opintoja joko aikaisemmin tai opettajakoulutuksen aikana, ne voidaan hyväksilukea seuraavien ehtojen mukaisesti: Opintojaksojen arvioinnissa noudatetaan seuraavia arviointiasteikkoja: 1) Asteikolla 1 5 arvioidaan opintojaksot: OPP660 Oppimiskäsitykset Mikäli opiskelija on suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatuksen approbatur kokonaisuuden, hänelle luetaan siitä hyväksi 6 ov. Opiskelijan ei tarvitse hakea hyväksilukemista erikseen, vaan opettajakorkeakoulun opintotoimisto

14 hyväksilukee nämä opinnot automaattisesti, kun opiskelija toimittaa kopion approbaturin todistuksesta opintotoimistoon tai todistus on esitetty hakemusasiakirjojen yhteydessä. Muussa tapauksessa opiskelija suorittaa 6 ov:n laajuisen kokonaisuuden aikuiskasvatuksen opintoja opettajankoulutuksen aikana. Nämä opinnot järjestetään yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. ammatillista kasvua kehittämällä tietoisuutta työn perusteista ja merkityksestä. Alueen opintojaksot tukevat ammatilliseksi opettajaksi kehittymistä valmentamalla oppimisen ja sen ohjaamisen teoriaan ja käytäntöön. OPP100 Kasvatustiede ammattipedagogiikan perustana, 6 ov Pakollisia opintoja ei voida hyväksilukea, joten hyväksilukemista voi hakea vain valinnaisista opinnoista. Tämä edellyttää, että opinnot, joiden perusteella hyväksilukemista haetaan, ovat sisällöltään ja tasoltaan yhteneviä opettajakorkeakoulun opintojen kanssa. Lisäksi opinnot, joiden perusteella hyväksilukemista haetaan, eivät voi olla osa sitä opiskelijan suorittamaa tutkintoa, jonka perusteella hänet on valittu opettajakorkeakouluun. Poikkeuksena on opintojakso OPP800 Johdatus tutkimusmenetelmiin, joka hyväksiluetaan jatkotutkinnon (lisensiaatin/tohtorin tutkinnon) suorittaneilta. Heille opintojakso merkitään rekisteriin automaattisesti opiskelujen alussa. Opintojen hyväksilukemista haetaan lomakkeella, joka löytyy opettajakorkeakoulun kotisivuilta opiskelijoiden intrasta. Täytetty lomake jätetään opintotoimistoon, ja siihen liitetään kopiot niistä todistuksista, joiden perusteella hyväksilukemista haetaan. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee opettajakorkeakoulun johtaja. Päätös ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Englanninkielinen nimi: Educational Science, basic studies. Tavoitteet: Tutustua kasvatustieteen perusteisiin. Sisältö: Määräytyy arvosanaopetusta järjestävän yliopiston vaatimusten mukaan. Huomautuksia: Valmiista kasvatustieteen arvosanasta luetaan hyväksi 6 ov. OPP101 Aikuiskasvatustiede ammattipedagogiikan perustana, 6 ov Englanninkielinen nimi: Adult Education, basic studies. Tavoitteet : Tutustua aikuiskasvatuksen perusteisiin. Sisältö: Määräytyy arvosanaopetusta järjestävän Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen aikuiskasvatuksen approbaturin etäopintoihin. Huomautuksia: Mahdollisuus suorittaa yliopistossa etäopintoina aikuiskasvatuksen koko approbatur, 15 ov. Valmiista aikuiskasvatuksen arvosanasta luetaan hyväksi vaaditut 6 ov Opintojaksokuvaukset ydinalueittain OPP660 Oppimiskäsitykset, 1 ov Pedagoginen osaaminen Pedagogisen osaamisen alue korostaa ammatillisen opettajan kasvatustehtävää. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys ovat perusta kasvatus- ja koulutustehtävässä toimivalle. Ihmiskäsitys luo pohjan ymmärtää oppijaa ja kehittää mielekästä opettaja-oppija suhdetta. Tiedonkäsitys luo puolestaan perustan oppimiskäsitykselle, johon opettajan työssään tekemät ratkaisut perustuvat. Pedagoginen osaaminen edistää opettajan Englanninkielinen nimi: Learning Conceptions. Tavoitteet: Perehtyä oppimisen peruskäsitteisiin ja käyttöön. Tunnistaa oma oppimisstrategia. Totuttautuminen verkkotyöskentelyyn. Sisältö: Verkkotyöskentelyssä kehittyvä näkemys oppimisesta. Vaadittavat suoritukset: 40 h itsenäistä opiskelua WebCT -oppimisalustalla kahden viikon aikana: kirjoitelmia, keskustelua ja 5 sivun laajuinen koonta Puheenvuoroni oppimisesta.

15 16 Kirjallisuus: Enkenberg, J Oppimisesta ja opetusmalleista yliopistokoulutuksessa. Teoksessa Enkenberg, J. - Väisänen, P. - Savolainen, E. (toim.) Opettaja-tiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. verkkojulkaisut/kipinat/etusivu.htm TAI Patrikainen, R Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Opetus Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. sivut Lisäkirjallisuus ilmoitetaan verkkotyöskentelyn alkaessa. Huomautuksia: Pakollinen, suositellaan ensimmäiseksi pakolliseksi opintojaksoksi. Verkkotutor ohjaa ryhmän työskentelyä. Opiskelijoille, joilla ei ole kokemusta verkkotyöskentelystä ryhmänä, järjestetään ohjausta ennen jakson alkua. Verkkoryhmät toimivat kesä- ja syyslukukauden alussa. OPP670 Oppimiskäsitykset, -tyylit ja -strategiat, 1 ov Englanninkielinen nimi: Learning Conceptions, Styles and Strategies. Tavoitteet: Tutustua oppimiskäsitysten käytännön sovelluksiin, tunnistaa kognitiivisia tyylejä. Perehtyä oppimisstrategioihin. Sisältö: Käsitykset oppimisen edellytyksistä ja oppimisesta. Oma kognitiivinen tyyli ja opiskelijan tyyli. Oppimaan oppiminen: tärkeimmät strategiat ja niiden sovelluksia. Vaadittavat suoritukset: 16 h pienryhmäopiskelua, 24 h itsenäistä työskentelyä. Pienryhmään tuodaan seuraavat ennakkotehtävät: 1) Oppimistyylini eri testien mukaan. Testilomakkeet saatavissa opintojakson OPP660 verkkomateriaaleista. 2) Oppimispolkuni. Kokemuksiani oppimisesta lapsuudesta lähtien. Opetuksen jälkeen laaditaan essee (5 sivua) Miten ammatillinen opettaja hyödyntää tietojaan tyyleistä ja strategioista oman ammattialansa opetuksessa? Kirjallisuus: Verkosta luettavaa aineistoa, (verkko-osoitteet opintojakson OPP660 yhteydessä) Novak, Joseph D Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö: käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa ja yrityksissä. Jyväskylä: PS- Kustannus TAI Prashnig, B., Erilaisuuden voima. Jyväskylä: WS Bookwell Oy. Huomautuksia: Pakollinen. Ennen tätä opintojaksoa tulee suorittaa opintojakso OPP660 Oppimiskäsitykset. OPP620 Opetuksen suunnittelu, 2 ov Englanninkielinen nimi: Planning Learning and Teaching. Tavoitteet: Perehtyä opetuksen suunnitteluun vaikuttaviin tekijöihin sekä erilaisiin opetussuunnitelmiin. Sisältö: Opetussuunnitelma ja sitä määrittävät tekijät. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmä. Koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta opettajan opetussuunnitelmaksi. Vaadittavat suoritukset: 8 h suurryhmäluentoa. 16 h pienryhmäopetusta. 56 h itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suoritus tulee aloittaa suurryhmäluennosta. Itsenäinen opiskelu koostuu kirjallisuuteen pohjautuvista oppimistehtävistä. Oman opetusalan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteisiin pohjautuvan oppimistehtävän tulee olla suoritettuna ennen pienryhmäopetukseen osallistumista. Kirjallisuus: Gröndahl, M., Piekkari, U. & Rassi, U-L Työstämme yhdessä opetussuunnitelmaa. 2. p. Helsinki: Painatuskeskus. Hätönen, H Eläköön opetussuunnitelma. Helsinki: Opetushallitus. Oman opetusalan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet. Helsinki: Opetushallitus. Uusikylä, K. & Atjonen, P Didaktiikan perusteet. Juva: WSOY. Huomautuksia: Pakollinen. OPP680 Opetuksen menetelmät I: kärkiluento, 1 ov Englanninkielinen nimi: Teaching Methods. Tavoitteet: Perehtyä opetusmenetelmiin ja niiden oppimisteoreettisiin perusteisiin. Sisältö: Oppimiskäsitysten haasteet opetus-

16 menetelmille. Opettajajohtoiset työtavat ja luento-opetus. Puheen pitäminen ja narratiivinen menetelmä. Vaadittavat suoritukset: 16 h suurryhmäluentoa, 24 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävä kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisuus: Vuorinen, I Tuhat tapaa opettaa. Naantali: Resurssi. Huomautuksia: Pakollinen. Tämä opintojakso tulee suorittaa ennen opintojaksoa 0PP690 Opetuksen menetelmät II: pienryhmätyöskentely. joko essee TAI tentti kohdassa kirjallisuus mainituista teoksista yleisenä tenttipäivänä. Kirjallisuus: Hätönen, H. & Salmi, E Itsenäisen opiskelun arvioinnin kehittäminen. Opetushallitus. Helsinki. Koppinen, M-L., Korpinen E., & Pollari, J Arviointi oppimisen tukena. Helsinki: WSOY. Huomautuksia: Pakollinen. Tämä opintojakso tulee suorittaa ennen opintojaksoa OPP640 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet II: pienryhmätyöskentely. OPP690 Opetuksen menetelmät II: pienryhmätyöskentely, 1 ov OPP640 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet II: pienryhmätyöskentely, 1 ov Englanninkielinen nimi: Learner Centered Teaching Methods. Tavoitteet: Perehtyä oppijakeskeisiin opetusmenetelmiin ja niiden oppimisteoreettisiin perusteisiin. Sisältö: Itseohjautuvuus ja sen menetelmälliset sovellukset. Ongelmalähtöisiä työtapoja. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmä. Integroinnin ja eriyttämisen menetelmiä. Työpistetyöskentely ja oppimispelit. Vaadittavat suoritukset: 16 h pienryhmäopiskelua, 24 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävänä oppimispelin laatiminen tai työpistetyön suunnitelman laatiminen ja oman alan didaktinen teos joko esseenä tai tenttinä. Kirjallisuus: Oman alan didaktinen teos opintojaksolla jaettavan kirjallisuuslistan mukaan. Huomautuksia: Pakollinen. Ennen tätä opintojaksoa opiskelijan tulee suorittaa opintojakso 0PP680 Opetuksen menetelmät I: kärkiluento. Englanninkielinen nimi: New Challenges of Evaluation. Tavoitteet: Perehtyä arviointitapoihin, erityisesti prosessien ja itsearvioinnin menetelmiin. Sisältö: Laadullinen ja määrällinen arviointi. Itseja toveriarviointi. Prosessien arviointi. Koetehtävien laadinta ja arviointi. Portfolio-arviointi. Vaadittavat suoritukset: 16 h pienryhmäopetusta, 24 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä: oman portfolion työstäminen. Kirjallisuus: Niikko, A Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi TAI Linnankylä, P., Pollari, P. & Takala, S Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Huomautuksia: Pakollinen. Ennen tätä opintojaksoa opiskelijan tulee suorittaa opintojakso OPP650 Arvioinnin perusteet ja haasteet I: kärkiluento. 17 OPP650 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet I: kärkiluento, 1 ov OPV250 Lukutaito perusopiskelutaitona, 1 ov Englanninkielinen nimi: Assessment and Evaluation of Learning. Tavoitteet: Perehtyä arvioinnin perusteisiin, toteuttamistapoihin ja uusiin sovelluksiin teoriassa ja käytännössä. Sisältö: Arvioinnin käsitteet. Mitä, miksi, milloin ja miten arvioidaan? Arviointi ammatillisessa koulutuksessa. Arvioinnin normiperusta. Vaadittavat suoritukset: 8 h suurryhmäluentoa, 32 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä: Englanninkielinen nimi: Reading as a Basic Skill. Tavoitteet: Muodostaa käsitys lukutaidon merkityksestä itsenäisen opiskelun perustana. Sisältö: Mitä lukeminen on? Medialukutaito. Lukutaidon kehittäminen. Erilaiset lukemis- ja opiskelustrategiat. Vaadittavat suoritukset: 8 h lähiopetusta, 32 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä voi liittyä oman tai opiskelijoiden lukutaidon arvioin-

17 18 tiin. Vaihtoehtoisesti oppimistehtävän voi laatia medialukutaitoon liittyen. Kirjallisuus: Sarmavuori, K Tie kiinnostukseen: Lukemisen ja kirjallisuuden opetuksen aktivointimenetelmät. BTJ Kirjastopalvelu OY. Viitala, T Ymmärtävätkö yliopisto-opiskelijat lukemansa? Acta Universitatis Ouluensis. Series E6. OPV280 Johdatus verkkopedagogiikkaan, 2 ov Englanninkielinen nimi: Introduction to E- Learning Pedagogy. Tavoitteet: Perehtyä verkko-opetukseen ja -opiskeluun sekä verkossa toteutettavaan pedagogiseen suunnitteluun. Sisältö: Opetus- ja oppimiskäsityksen merkitys verkko-ympäristössä. Verkossa toteutettavan opintojakson sisällöllinen ja menetelmällinen suunnittelu. Yhteisöllisyyden sekä ohjaus- ja tukijärjestelmän merkitys verkkoympäristössä. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 64 h itsenäistä opiskelua. Lähiopetus järjestetään kahtena eri kokonaisuutena, joiden välissä opiskelijat tekevät kaksi oppimistehtävää. Kaikille yhteisenä oppimistehtävänä on perehtyä itse valittuun verkkomateriaaliin ja kommentoida sitä lyhyesti WebCT -oppimisalustalla. Lisäksi kukin opiskelija tekee yhden valinnaisista tehtävistä. Valinnaisina oppimistehtävävaihtoehtoina ovat: 1) Verkkopedagogiikan kysymyksiä käsittelevään verkkokeskusteluun osallistuminen TAI 2) Suunnitelman laatiminen omaa verkossa toteutettavaa opintojaksoa varten TAI 3) Oman verkossa toteutettavan opintojakson rakentaminen. Oppimistehtäviä käsitellään yhteisesti jälkimmäisellä lähiopetusjaksolla. Kirjallisuus: Kiviniemi, K Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimuksia A. Tutkimuksia - Forskningar. Matikainen, J Vuorovaikutus verkossa - verkkopohjaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen näyttämöinä. Helsinki: Palmeniakustannus. Sallila, P. & Kalli, P. (toim.) Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. OTE - Opetus & teknologia -aikakauslehti. Huomautuksia: Valinnainen, opintojaksolla käytetään WebCT -oppimisalustaa. OPV695 Suggestopedia, 1 ov Englanninkielinen nimi: Suggestopedia. Tavoitteet: Perehtyä suggestiopohjaisten opetusmenetelmien taustateorioihin ja käytännön sovelluksiin. Sisältö: Neurolingvistinen ja kokonaisvaltainen oppimiskäsitys, eri taiteenlajit ja luovuuden käyttö oppimisen edistäjänä, oppimisen esteiden poistaminen. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, suggestiopohjaisia sovellusharjoituksia, 24 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävänä suggestiopohjaisen kokonaisuuden laatiminen tai kirjallisuuteen pohjaava essee opintojaksolla täsmennettävästä aiheesta. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. OPV641 Ohjaus avoimissa oppimisympäristöissä aikuiskoulutuksen näkökulmasta, 1 ov Englanninkielinen nimi: Andragogic Approach to Tutoring and Mentoring in Open Learning Contexts. Tavoitteet: Perehtyä ohjauksen lähtökohtiin ja muotoihin avoimissa oppimisympäristöissä. Sisältö: 1) Opetus ja ohjaus avoimissa oppimisympäristöissä a) Tutorointi b) Mentorointi c) Vertaistutorointi d) Hops ohjauksen välineenä 2) Erilaiset oppimisympäristöt a) Lähiopetus b) Etäopetus c) Verkkoympäristö. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä on kaksiosainen. Ensin laaditaan kirjallisuuteen pohjautuen malli hyvästä aikuisopiskelijoiden ohjaamisesta avoimissa oppimisympäristöissä. Toisessa vaiheessa arvioidaan jotakin käytännön tilannetta laadittua ohjauksen mallia vasten. Arvioinnin kohteena voi olla mm. aikuisopettajana

18 toimiminen, jossakin oppilaitoksessa ohjauksen/ opetuksen tarkkailu tai vaikkapa omat kokemukset avoimissa oppimisympäristöissä. Laadittava essee on 5 sivun mittainen. Kirjallisuus: Lehtinen, E. & Jokinen, T Tutor itsenäistyvän oppijan ohjaaja. Jyväskylä: Atena JA Matikainen, J. & Manninen, J Aikuiskoulutus verkossa. Tampere: Tammer-paino. Huomautukset: Valinnainen. OPV511 Työssäoppiminen opetusmenetelmänä, 2 ov h etäopiskelua. Projektioppimisen periaatteita noudattavan opintojakson suunnittelu yksilö- tai parityönä ja suunnitelmien kommentointi WebCT:llä. Kirjallisuus: Boud, D. & Feletti, G. (toim.) Ongelmalähtöinen oppiminen - uusi tapa oppia. Helsinki: Terra Cognita. Pelin, R Projektihallinnan käsikirja. 2. uud. painos. Jyväskylä: Gummerus. Pirttinen, J Projektioppiminen ammattikorkeakoulussa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja D:129. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Englanninkielinen nimi: Work-Based Learning as a Teaching Method. Tavoitteet: Tutustua työssäoppimisen käytäntöihin Suomessa. Oppia suunnittelemaan ja kehittämään työssäoppimista osana ammatillista koulutusta. Perehtyä opettajien mahdollisuuksiin lisätä työelämäosaamista. Sisältö: Työssäoppimisen perusteet. Työssäoppiminen opetusmenetelmänä. Työpaikkaohjaajan ohjausstrategiat. Työsuojelu työssäoppimisessa. Työssäoppimispaikkojen hankkiminen osana oppilaitoksen työelämäsuhteita. Opettajien elinkeinoelämäjaksot. Oppisopimuskoulutus vaihtoehtoisena koulutusmuotona. Näytöt ja niiden arviointi. Vaadittavat suoritukset: 24 h lähiopetusta, 56 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävänä lähdekirjallisuuteen pohjautuva essee tai jonkin oppilaitoksen työssäoppimiskäytäntöjen selvittäminen. Välitehtävänä jonkin työpaikan työssäoppimisen järjestelyt. Kirjallisuus: Oph:n aihetta käsittelevät julkaisut, Tonet-työssäoppimisen tietopalvelu. OPV621 Projektioppiminen, 1 ov Englanninkielinen nimi: Project Learning. Tavoitteet: Tutustua projektioppimiseen ja projektinhallinnan perusteisiin. Perehtyä projektioppimiseen opetuksen organisointimenetelmänä. Sisältö: Ongelmalähtöisyys oppimisessa. Projektioppimisen perusteet ja sovelluksia. Projektinhallinnan vaiheet ja työkalut. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 OPV930 Piilo-opetussuunnitelma, 1 ov Englanninkielinen nimi: Hidden Curriculum Tavoitteet: Perehtyä piilo-opetussuunnitelman käsitteeseen. Oppia havaitsemaan sen ilmenemismuotoja koulutuskontekstissa. Sisältö: Piilo-opetussuunnitelman käsite. Piiloopetussuunnitelman erilaisia ilmenemismuotoja opetuksen järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Vaadittavat suoritukset: 40 h itsenäistä työtä. Essee tai tentti kirjallisuuden pohjalta sekä posteri, joka esitellään opiskelijaryhmälle. Kirjallisuus: Meighan et. Al Sociology of Educating. Part II. London: Cassell. Aiheeseen liittyviä artikkeleita. Huomautuksia: Valinnainen, opintojakson voi tenttiä yleisinä tenttipäivinä. OPV560 Erityispedagoginen kuntoutus, 1 ov Englanninkielinen nimi: Interactive Rehabilitation in Education. Tavoitteet: Luoda pohja kuntoutuksen teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin sekä niiden taustalla oleviin ajattelumalleihin. Sisältö: Vammaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen oppimisympäristö. Psykososiaalinen ja kasvatuksellinen kuntoutus. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 h itsenäistä opiskelua. Itsenäisen opiskelun vaihtoehtoiset oppimistehtävät: 1) Arvioi, miten valitsemassasi teoksessa tulee 19

19 20 näkyviin sekä kuntouttajan että kuntoutujan näkökulma TAI 2) Pohdi kirjallisuuden pohjalta, mitä voisi olla kasvatuksellinen kuntoutus TAI 3) Vieraile erityisoppilaitoksessa, haastattele henkilökuntaa. Kuvaa ja arvioi heidän työnsä kuntoutuksellisuutta. Tarvittaessa käytä oheista kirjallisuutta. Oppimistehtävä lähetetään sähköpostitse: Kirjallisuus: Tossavainen, A tai uudempi painos. Kohti asiakaslähtöistä kuntoutusta. Helsinki: WSOY TAI Murto, P Syrjäytyjästä selviytyjäksi. Vammaisen nuoren koulutusuran tukeminen opetuksen, kuntoutuksen ja sosiaalityön moniammatillisena yhteistyönä. Selvityksiä ja puheenvuoroja 7. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu TAI Suikkanen, A., Härkäpää, K., Järvikoski, A., Kallanranta, T., Piirainen, K., Repo, M. & Wikström, J Kuntoutuksen ulottuvuudet. Helsinki: WSOY. Lähiopetukseen sisältyy opintokäyntejä. OPV643 Opiskelija oman oppimisensa ohjaajana, 1 ov Englanninkielinen nimi: Student s Self-Monitoring of Learning. Tavoitteet: Perehtyä itseohjautuvan oppimisen lähtökohtiin ja toteutukseen. Sisältö: Oppijan itseohjautuvuus oppilaitoksen ja työelämän näkökulmasta. Itseohjautuvan oppimisen edellytykset ja esteet yhteiskunnan, koulun, opettajan ja oppijan kokemina. Itseohjautuvan oppimisen ohjaamisen metodit ja arviointi. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 h itsenäistä opiskelua. Kirjallisuus: Sovitaan opintojakson alussa. OPV600 Alakohtainen didaktiikka, 1 ov Englanninkielinen nimi: Optional Didactics. Tavoitteet: Syventää oman alan opetukseen liittyviä tietoja ja taitoja. Sisältö: Oman alan opetuksen teoreettisen taustan, oppimateriaalien ja käytännön sovellusten syventäminen. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä sovitaan lähiopetusjaksolla. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen alussa. OPV644 Tutkiva ote ammattikorkeakoulupedagogiikassa, 2 ov Englanninkielinen nimi: Research-Oriented Approach in Higher Education. Tavoitteet: Tiedostaa tutkiva ote ja ongelmanratkaisua korostava lähestymistapa ammattikorkeakoulussa. Sisältö: Tutkivan oppimisen ja opettamisen teoreettiset lähtökohdat ja käytännön ratkaisut ammattikorkeakoulussa. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 64 h itsenäistä opiskelua yhteisöllisessä WebCt verkkoympäristössä. Lähiopetus toteutetaan kahtena 8 tunnin lähijaksona opintojakson alussa ja lopussa. Lähijaksojen välillä osallistutaan verkkoympäristössä keskusteluihin ja tuotetaan yhteinen raportti tutkivasta otteesta ammattikorkeakoulupedagogiikassa. Kirjallisuus: Englanninkielisiä artikkeleita Työyhteisöllinen osaaminen Ammatillisen opettajan työssä korostuu yhteistoiminta työyhteisön kaikkien eri osapuolten kanssa. Opettaja on työyhteisönsä aktiivinen ja vastuullinen toimija. Hän ei toimi eikä voi toimia yksin vaan ainoastaan yhdessä toisten kanssa hyvän työyhteisön rakentamisessa. Työyhteisöllinen osaaminen opettajan ydinosaamisalueena korostaa yhteistyövalmiuksien ja -edellytysten tärkeyttä. Ydinosaamisalueen opintojaksot kehittävät perusvalmiuksia kouluorganisaation johtamiseen ja esimiestyöhön. Lisäksi opintojaksot tukevat opettajaksi kehittymistä valmentamalla jokapäiväiseen toimintaan organisaatiossa. OPV685 Opettajan ammattietiikka, 1 ov Englanninkielinen nimi: Teacher s Professio-

20 nal Ethics. Tavoitteet: Perehtyä ammattietiikan perusteisiin. Kehittää ammattieettistä tietoisuutta ja näkökulmia. Pohtia ammatillisen opettajan työssään kohtaamia eettisiä kysymyksiä. Sisältö: Hyvä ja oikea - mitä ammattietiikka on? Keskeiset etiikan käsitteet ja teoriat. Ammattieettiset ongelmat. Vaadittavat suoritukset: 8 h lähiopetusta, 32 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävä, joka tehdään ennakkoon ja lähetetään vastuuopettajalle viikkoa ennen lähiopetuksen alkamista. Oppimistehtävä: 1) Kirjoita kirjallisuuden pohjalta essee jossa pohdit aihetta mitä ammattietiikka on minulle ja miten voin kehittää omaa ammattieettistä tietämystäni TAI 2) Kirjoita lyhennelmä kirjallisuuden sisällöstä ja pohdi aihetta, mitä ammattietiikka on minulle ja miten voin kehittää omaa ammattieettistä tietämystäni. Kirjallisuus: Räsänen, R Opettajan työn eettinen luonne. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, EJBO. Vol. 2, No. 1. Tirri, K Opettajan ammattietiikka. Helsinki: WSOY TAI Räikkä, J., Kotkavirta, J. & Sajama, S Hyvä ammattilainen. Johdatus ammattietiikkaan. Helsinki: Painatuskeskus TAI Airaksinen, T. (toim.) Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. Helsinki: Yliopistopaino. OPV640 Huume- ja päihderiippuvaiset nuoret ammatillisessa koulutuksessa, 1 ov Englanninkielinen nimi: Young Drug Addicts in Vocational Education. Tavoitteet: Luoda tietopohja huume- ja päihderiippuvaisen nuoren ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Sisältö: Huumenuoren tunnistaminen koulukontekstissa. Päihderiippuvuuden muodostuminen. Huumenuoren kuntoutuksen ohjaus ja koulutyö kuntoutuksen aikana. Huume- ja ongelmanuoren koulutukseen liittyviä erityispiirteitä. Nuori lainrikkoja ja viranomaisyhteistyö. Vaadittavat suoritukset: 16 h monialaisia asiantuntijaluentoja, 24 h itsenäistä opiskelua. Itsenäiseen opiskeluun sisältyy essee koulutuksessa jaettavan materiaalipaketin ja ilmoitetun kirjallisuuden pohjalta TAI ohjattu tarkkailutehtävä huumekuntoutukseen erikoistuneessa lastensuojelulaitoksessa. Kirjallisuus: Koulutuspaketti, joka jaetaan kurssille osallistuville. OPV320 Vuorovaikutuksen dynamiikka, 1 ov Englanninkielinen nimi: Human Dynamics. Tavoitteet: Luoda viitekehys erilaisten toimijoiden ymmärtämiseksi ja arvostamiseksi työyhteisössä. Sisältö: Ryhmädynamiikan ilmiöt yksilölähtöisesti. Ristiriitatilanteiden ymmärtäminen ja niistä selviäminen. Omien kehityssuuntien etsiminen. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta 24 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävänä lähijaksolla essee annettavasta aiheesta. Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava moniste. OPV688 Tunteet opettajan työssä, 1 ov Englanninkielinen nimi: Emotions in a Teacher s Work. Tavoitteet: Perehtyä tunteisiin ja lisätä ymmärrystä niiden merkityksestä opettajan työssä ja työyhteisössä. Sisältö: Tunteiden kokemuksellisuus ja kehollisuus. Tunteen käsite. Tunneäly. Tunnetyö. Rajoitettu tunteellisuus. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävä, joka on tarkoituksenmukaista tehdä parityönä tai muutaman henkilön ryhmätyönä. Perehtyminen yhteen kirjallisuuslistan teokseen. Jokainen ryhmä valitsee teoksesta kiinnostavan teeman, josta kirjoittaa esseen. Siinä kuvataan ja pohditaan teemaa opettajan käytännön työn kannalta. Kirjallisuus: Goleman, D Tunneäly työelämässä. Keuruu: Otava TAI Goleman, D Tunneäly. Lahjakkuuden 21

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot