Opetussuunnitelma ja opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma ja opinto-opas

2 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun henkilöstö Taitto ja kansi: Mainonnan Työmaa Painopaikka: Oulun Tyypit Oy, Oulu 2003

3 Opetussuunnitelma ja opinto-opas AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Tehtävä Organisaatio Henkilöstö 6 Johtaja 6 Johtajan sihteeri 6 Projektipäälliköt 7 Opintosihteerit 7 Yliopettajat Sijainti, yhteystiedot ja tilat Opiskelijoille tiedottaminen Opiskeluajat 9 2. OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman tehtävä ja ammatillisen opettajan asiantuntijuuden ydinalueet Opintojen tavoitteet ja rakenne Oppimispolun suunnittelu Opintojen arviointi Opintojen hyväksilukeminen Opintojaksokuvaukset ydinalueittain Pedagoginen osaaminen Työyhteisöllinen osaaminen Työelämäosaaminen Tutkimusosaaminen Praksis: ammattitaitoa edistävä harjoittelu eli opetusharjoittelu OPISKELUOIKEUDET JA TUKIPALVELUT Opiskelijan henkilö- ja yhteystiedot Asio opiskelijahallintojärjestelmässä Opintojaksoille ilmoittautuminen ja läsnäolo Valmistuminen ja todistus Kansainvälinen toiminta Kirjasto Ruokailu Pysäköinti Kopiointi Asuntola Opintotuki Matka-alennukset Terveydenhuolto 30 3

4 Lukijalle Tervetuloa opiskelemaan opettajaksi! Olet hakeutunut opettajankoulutukseen istuaksesi tosissasi opettajan tuolille. Olet yksi tärkeistä hyvinvoinnin rakentajista, ammatilliseksi opettajaksi opiskeleva. Suomessa on tavoitteena kouluttaa seuraavan kymmenen vuoden aikana ammatillista opettajaa. Opettajakorkeakoulun tavoitteena on, että pedagogisen asiantuntijuuden alkumatkasta tulisi mukava kokemus. Kädessäsi on ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opas lukuvuosiksi Kukaties heität oppaan menemään jo ensi vuonna, kun olet onnistunut opiskelemaan pikavauhtia. Ehkä sen sivut kuluvat koirankorville niinä kolmena vuonna, jotka tarvitset suoriutuaksesi pedagogisista opinnoista työn ja perheen rinnalla. Opinto-opas tulee voimaan kesäkoulun alkaessa. Sitä päivitetään tarpeen mukaan. Opinto-opas muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitellään ammatillisen opettajakorkeakoulun organisaatiota ja työskentely-ympäristöä. Toisessa osassa esitetään opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman keskeisen osan muodostavat opintojen rakenteen kuvaus ja yksityiskohtaiset tiedot opintojaksoista, kuten tavoitteet, sisältö, vaadittavat suoritukset, kirjallisuus ja jakson laajuus opintoviikkoina. Kolmannessa osassa on käytännön ohjeita opiskelijoille. Opas on myös sähköisessä muodossa osoitteessa 5 Opinto-opas on perusta henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle: mitä tavoitteita opettajaksi kelpoistuaksesi asetat, mitä tunnet jo osaavasi ja millaisen opiskelujärjestyksen luot. Se on myös opettajakorkeakoulun kirjaus siitä, millainen opetustarjonta kattaa opettajankoulutuslain mukaiset kasvatustieteen perusopinnot, ammattipedagogiset opinnot, harjoittelun ja muut opinnot. Opas auttaa muodostamaan kokonaiskuvan opiskelumahdollisuuksista. Tavoitteena on antoisa tie kohti pedagogista asiantuntijuutta. Iloa opiskeluun! Pirkko Remes Johtaja

5 Ammatillisen opettajakorkeakoulun tehtävä, organisaatio ja henkilöstö Tehtävä Ammatillinen opettajakorkeakoulu aloitti toimintansa monialaisena Oulun seudun ammattikorkeakoulun yksikkönä syksyllä Opettajakorkeakoulun opiskelijamäärä on kasvanut nopeasti vuodesta 1996 lähtien, jolloin se oli 28. Vuonna 2003 uusia opiskelijoita otettiin 200. Tavoitteena on 300 aloituspaikan koulu. Ammatillisesta opettajankoulutuksesta säädetään lailla (L452/96) ja asetuksella (A455/96). Uusi laki ja asetus tulevat voimaan Ammatillisen opettajakorkeakoulun (AMOK) perustehtävänä on kouluttaa opettajia ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin, aikuiskoulutuskeskuksiin ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Koulutus antaa kelpoisuuden myös lukion ja peruskoulun aineenopettajien tehtäviin. Opettajakorkeakoulun tehtävänä on tukea opettajan ammatillista kasvua ja kehittymistä. Laadukkaan koulutuksen keskeinen tekijä on ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut opettaja. Opettajien peruskoulutuksen rinnalla tehtäviin kuuluu myös opettajien täydennyskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. 1.3 Henkilöstö Opettajakorkeakoulussa työskentelevät johtaja, yliopettajat, vierailevat luennoitsijat, projektipäälliköt, opintosihteerit, ja projektisuunnittelija. Henkilöstöön kuuluvat: Johtaja KT, dos. Pirkko Remes Puh. (08) Gsm Sähköposti: Pirkko Remeksellä on takana kolmen vuosikymmenen työhistoria korkeakouluissa. Reilun ikäpolven verran Jyväskylän yliopistossa tietopalvelun johtajana, tutkijana ja opettajana. Vuodesta 1997 opettajakorkeakoulun johtaja. Kasvatustieteilijä ja koulutuksen futurologi, myös tieteellisen kirjoittamisen ohjaukseen opinnäytetöissä alati taipuvainen. Strategiatyö ja opettajankoulutuksen arkea ohjaava päätöksenteko sekä yhteydenpito sidosryhmiin ovat keskeisiä tehtäviä. Vapaalla puoliksi puutarhassa, puoliksi taiteen parissa. 1.2 Organisaatio Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteydessä omana tulosyksikkönä. Se on yksi Suomen viidestä ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Koulua johtaa opettajakorkeakoulun johtaja ja opettajankoulutusneuvosto, jonka nimittää ammattikorkeakoulun hallitus. Opettajankoulutusneuvosto valmistelee ammattikorkeakoulun lautakunnassa päätettävät asiat. Opettajankoulutusneuvoston jäsenet edustavat elinkeinoelämää ja muuta työelämää, opettajakorkeakoulun opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita. Opettajakorkeakoulun johtaja toimii opettajankoulutusneuvoston puheenjohtajana. Johtajan sihteeri Projektisuunnittelija, tradenomi Pirkko Huttu Puh. (08) Gsm Sähköposti: Pirkko Huttu on opettajakorkeakoulun johtajan sihteeri, projektien resurssisuunnittelija ja talousvastaava. Nykyistä tehtävää on edeltänyt 26 vuoden monipuolinen työskentely pankkialalla, viimeksi palveluneuvojana.

6 Projektipäälliköt Projektipäällikkö, KM Pia Oikarinen Puh. (08) Gsm Sähköposti: Pia Oikarinen on erikoistunut opinnoissaan koulutuksen hallintoon ja suunnitteluun. Aiemmin hän on toiminut mm. kaupallisten aineiden opettajana. Tehtäviin kuuluvat opettajakorkeakoulun projektien hallinto, täydennyskoulutus ja kansainväliset asiat. Hän on vastuuhenkilö myös opetusharjoittelun järjestämisessä ja opetussuunnitelman päivittämisessä. Projektipäällikkö, KM Sirpa Perunka Rovaniemen toimipaikka Puh. (016) Gsm Sähköposti: Sirpa toimii Rovaniemellä opiskelevien vastuu- ja yhdyshenkilönä. Hän on kartuttanut kokemusta kasvatuksen ja koulutuksen alalta noin 15 vuoden ajan mm. seuraavissa tehtävissä: lastentarhanopettajana, opettajana ammatillisessa koulutuksessa sekä tutorina, etäohjaajana ja suunnittelijana Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa. Opintosihteerit Opintosihteeri, tradenomi Sirpa Aalto-Hynynen Puh. (08) Gsm Sähköposti: Sirpa Aalto-Hynynen hoitaa kaikkia opintoihin liittyviä asioita yhdessä Anne Koskelan kanssa. Mm. opintoneuvonta, opintosuoritusten rekisteröinti, todistukset ja opintotuki ovat asioita, joissa kannattaa kääntyä opintotoimiston puoleen. Lisäksi Sirpa Aalto-Hynynen hoitaa kirjasto- ja tietopalvelua. Opintosihteeri, KK Anne Koskela Puh. (08) Gsm Sähköposti: Koulutussuunnittelu, opiskelijavalinta ja opettajakorkeakoulun WWW-sivustot ovat Anne Koskelan vastuualuetta muiden opiskelija-asioiden ohella. Hän on opettajakorkeakoulun webmaster. Yliopettajat Yliopettaja, KT Kari Kiviniemi Puh. (08) Gsm Sähköposti: Kari Kiviniemi on siirtynyt ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelukseen vuonna Aiemmin hän on työskennellyt useissa tutkimusja opetustehtävissä Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksissaan hän on perehtynyt mm. ammatilliseen aikuiskoulutukseen, opettajankoulutukseen, opetusharjoitteluun sekä verkkopedagogiikkaan. Yliopettaja, KL Kaija Kvist Puh. (08) Gsm Sähköposti: Kaija Kvist on ollut opettajankouluttaja neljännesvuosisadan ajan. Hänen kiinnostuksen kohteensa ovat ammattikasvatus ja opetussuunnitelmat. Yliopettaja, FL, KT Pirjo-Liisa Lehtelä Puh. (08) Gsm Sähköposti: Pirjo-Liisa Lehtelä on työskennellyt Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa opettajana, tutkijana, suunnittelijana sekä asiantuntijana luonnontieteiden oppimisen ja opetuksen täydennyskoulutuksissa. Hänen kiinnostuksen kohteita ovat metakognitiiviset oppimisprosessit, yhteisöllinen oppiminen ja ammattikorkeakoulupedagogiikkaan liittyvät kysymykset. Yliopettaja, FM, KL Säde-Pirkko Nissilä Puh. (08) Gsm

7 8 Säde-Pirkko Nissilä on toiminut opetusalan eri tehtävissä yli 30 vuotta: kielten opettajana lukiossa, didaktiikan lehtorina ja tutkijana Oulun yliopistossa sekä täydennyskouluttajana ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat oppimisen ja opettamisen ilmiöt, vuorovaikutuksen dynamiikka sekä yksilöllisen ja ryhmäreflektion opettaminen tuleville opettajille. Tutkimuskohteena on opettajaksi kasvamisen prosessi. Yliopettaja, KL Jarmo Salo Puh. (08) Gsm Sähköposti: Jarmo Salon 30 vuoden työkokemuksesta 21 vuotta on ammatin opettajana. Hän on toiminut tutkijakoulussa tutkijana Oulun yliopiston oppimisen suorituskyvyn tutkimusyksikössä. Hän on tutkinut oppimisen ilmiöitä solutasolla. Hänen nykyinen työnsä kohdistuu pääsääntöisesti työssä olevien opettajien ja työelämän edustajien lisä- ja täydennyskoulutukseen. Yliopettaja, KT Tuulikki Viitala Puh. (08) Gsm Sähköposti: Tuulikki Viitala on työskennellyt neljännesvuosisadan opettajana ja tutkijana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja avoimessa yliopistossa. Tutkimus on liittynyt lukemisvalmiuksiin, aikuisten lukemiseen, ohjaukseen ja avoimiin oppimisympäristöihin. Hän on ollut pitkään mukana kehittämässä ja tutkimassa etä- ja monimuoto-opiskeluympäristöjä. Yliopettaja, KT Arto Willman Puh. (08) Gsm Arto Willman on luokanopettajaksi valmistuttuaan työskennellyt opettajana, tutkijana ja opettajankouluttajana. Mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti arvioinnin, yhteisökulttuurien sekä opettajan kehittymiseen liittyvät kysymykset. Arto Willman vastaa myös musiikin- ja tanssinopiskelijoiden pedagogisista opinnoista kulttuurialan yksikössä. 1.4 Sijainti, yhteystiedot ja tilat Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Oulun keskustan tuntumassa Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen yhteydessä. Opettajien työtilat ja opetustilat ovat F-siivessä. Opettajakorkeakoulun opintotoimisto ja kirjasto sijaitsevat opettajakorkeakoulun kanssa samassa pihapiirissä vastapäisen punatiilisen kerrostalon B-rapussa, 2. kerroksessa. Posti- ja käyntiosoite: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Uusikatu OULU puh. (08) faksi opintotoimisto (08) faksi opettajat (08) Sähköposti: Opintotoimiston aukioloajat ovat ma to klo Perjantaisin opintotoimisto on kiinni. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetuskäytössä on kaksi luokkaa (R117 ja R118) sekä ryhmätyötila (R103). Tarvittaessa opetustiloja myös vuokrataan muualta. Poikkeavista opetustilajärjestelyistä ilmoitetaan opiskelijoille erikseen verkkotiedotteessa. Ryhmätyötilassa on tietokoneita opiskelijoiden työskentelyä varten. Ryhmätyötila on opiskelijoiden käytössä arkisin klo Tilan käyttö ja ovien lukitseminen ovat opiskelijoiden vastuulla. 1.5 Opiskelijoille tiedottaminen Opiskelijoille tärkeistä asioista tiedotetaan viikoittain verkkotiedotteella, joka ilmestyy perjantaisin klo 16:een mennessä. Se on sähköinen ilmoitustaulu ja ainoa informaatiokanava, jossa opettajakorkeakoulu tiedottaa opiskelijoilleen kaikista opiskeluun liittyvistä asioista. Tiedotteen

8 lukeminen on välttämätöntä oikean ja ajantasaisen tiedon saamiseksi sekä informaatiokatkosten välttämiseksi. Tiedotteesta löytyvät mm. opetusjärjestelyjen muutokset sekä opettajien ja opintotoimiston uutiset. Tiedotteen lukeminen tapahtuu opettajakorkeakoulun kotisivujen kautta. Se edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka opiskelija saa opintojen alussa. viikko pääsiäisen jälkeen toukokuun viimeinen viikko koko heinäkuu, 4 5 viikkoa 1.6 Opiskeluajat Asetuksessa ammatillisesta opettajankoulutuksesta sanotaan, että ammatillisen opettajakorkeakoulun on järjestettävä ammatilliset opettajankoulutusopinnot niin, että kokopäiväinen opiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Opinnot on suoritettava viimeistään vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei opettajakorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta. Osa-aikaisesti suoritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopinnot on suoritettava kolmessa vuodessa. Lukuvuosi jakaantuu kolmeen lukukauteen: kesälukukausi syyslukukausi kevätlukukausi Opintojaksojen opetus järjestetään lukukausien aikana ja jaksoille ilmoittaudutaan ennalta verkkoon. Ilmoittautumisesta annetaan tarkemmat ohjeet kohdassa 3.2. Ilmoittautuminen ajoittuu seuraavasti: kesälukukauden opintojaksoille toukokuusta alkaen syyslukukauden opintojaksoille elokuusta alkaen kevätlukukauden opintojaksoille joulukuusta alkaen. Opettajajilla on yhteensä kaksitoista viikon vapaajaksoa. Seuraavat viikot ovat yhteisiä lomaviikkoja eikä opetusta silloin järjestetä: jouluaika eli viikot 52 ja 1 Oulun kaupungin hiihtolomaviikko pääsiäisaika eli viikko ennen pääsiäistä ja

9 Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman tehtävä ja ammatillisen opettajan asiantuntijuuden ydinalueet Työelämää luonnehtii ammattien ja työn tekemisen jatkuva muutos. Tiedon määrä lisääntyy, ja tieto muuttuu monimutkaisemmaksi. Organisaatioiden muuttuminen korostaa ammatillisen osaamisen lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä elinikäistä oppimista. Työelämän muutokset ovat yhteydessä ammatilliseen koulutukseen ja ammatilliseen opettajankoulutukseen. Koulutus ei kuitenkaan vain reagoi ja sopeudu muutoksiin, vaan sen tehtävänä on myös tietoisesti kehittää työelämää. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset rikastuttavat ammatillisen opettajan työtä. Opettaja on oppimisprosessin suunnittelija, ohjaaja ja arvioija. Hän on myös perehdyttäjä, valmentaja ja elämäntaitojen tukija. Opettajan tehtävässä korostuvat entistä enemmän hallinnolliset tehtävät, markkinointi, rahoitus, projektitoiminta, kansainvälisyys sekä yhteistyö ja sen koordinointi monien eri tahojen kanssa. Ammatillinen opettaja on myös uudistaja. Hän toimii tukijana, kehittäjänä ja tutkijana muissakin toimintaympäristöissä kuin oppilaitoksessa. Ammatillisen opettajan työ on tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelma pohjautuu käsitykseen ammatillisen opettajan työstä ja sen kehityksestä. Se on opettajakorkeakoulun yhteisöllinen suunnitelma, joka kertoo opiskelijalle ja opettajalle sekä muille sidosryhmille opetuksen ja oppimisen lähtökohdat. Lisäksi se on operatiivinen työkalu opetuksen ja oppimisen käytännöllisessä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opetussuunnitelma on opiskelijan tukena hänen laatiessaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Pedagoginen osaaminen Työyhteisöllinen osaaminen Ammatillinen opettaja kasvattajana. Sisältää oppimisen ja sen ohjaamisen teoriaa ja käytäntöä. PRAKSIS Ammatillinen opettaja koulutyöyhteisön toimijana. Sisältää koulutyöyhteisön pelisäännöt ja organisaatiotoiminnan perusteet. Opitun soveltaminen ja käyttö sekä uusien käytäntöjen Työelämäosaaminen kehittäminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Ammatillinen opettaja työelämäosaajana ja -kehittäjänä. Sisältää työelämän ja yhteiskuntakehityksen muutossuunnat sekä ammattitaidon kehittämisen teoriaa ja käytäntöä työelämässä. Tutkimusosaaminen Ammatillinen opettaja tutkivana opettajana. Sisältää tutkimusmetodologiaa ja opettajan oman työn ja työelämän kehittämistä. Kuvio 1. Ammatillisen opettajan ydinosaamisalueet

10 Opetussuunnitelma ei rakennu staattiselle näkemykselle ammattikasvatuksesta, vaan se kehittyy aikakauden haasteita vastaavaksi. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on, että sen sisältö ja muoto edistävät ammatillisen opettajan kehittymistä pedagogiseksi asiantuntijaksi. Tämän asiantuntijuuden ydinalueet on määritelty kuviossa 1 esitetyllä tavalla. Pakollisia opintojaksoja järjestetään joka lukukausi. Valinnaisten opintojen suorittaminen on tarkoituksenmukaista aloittaa jo opintojen alkuvaiheessa pakollisten opintojen rinnalla, jotta opinnot edistyvät jouhevasti. Opiskelija kerää valinnaiset opintojaksot lukukausien tarjonnasta mieltymystensä ja suuntautumisensa mukaan. Kaikkia valinnaisia opintoja ei järjestetä joka lukukausi. 2.2 Opintojen tavoitteet ja rakenne Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ylempi korkeakoulututkinto tai alan ylin ammatillinen tutkinto ja vähintään kolme vuotta työkokemusta omalta ammattialaltaan. Koulutus antaa pedagogisen pätevyyden ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opettajien sekä lukion ja peruskoulun aineenopettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 35 opintoviikkoa. Ne jakaantuvat edellä esitettyihin ammatillisen opettajan asiantuntijuuden ydinalueisiin. Opintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua eli opetusharjoittelua sekä muita opintoja. Opinnot on organisoitu opintojaksoiksi, joiden laajuus on ilmoitettu opintoviikkoina. Opintojaksot ovat pakollisia tai valinnaisia (taulukko 1). Opinnot Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aloitetaan aina pakollisella, uusien opiskelijoiden yhteisellä starttipäivällä, joka on toukokuussa. Starttipäivänä opiskelija tutustuu opettajakorkeakoulun käytänteisiin ja saa tarvittavat tiedot opintojen aloittamiseen. Taulukossa 1 on kuvattu koko opetustarjonta. Taulukossa on esitetty sekä pakolliset että valinnaiset opinnot. Lisäksi siinä ilmoitetaan kunkin opintojakson lähiopetuspäivien määrä. Joissakin opintojaksoissa voi olla vaihtoehtoisia suorittamisen tapoja, joista tiedot löytyvät opintojaksokuvauksista. Ennen ammattitaitoa edistävää harjoittelua opiskelijalla tulee olla suoritettuna tietyt opintojaksot. Yksityiskohtaiset tiedot näistä opintojaksoista löytyvät opintojaksojen kuvauksista harjoittelun kohdalta. Muutosten tekeminen ammatillisen opettajakorkeakoulun voimassa olevaan opetussuunnitelmaan kuuluu johtajan toimivaltaan, ja muutokset tehdään kirjallisella päätöksellä. Opetussuunnitelman muutoksista, kuten suoritusvaatimuksista, uusista teoksista tms. ilmoitetaan verkkotiedotteessa. 2.3 Oppimispolun suunnittelu Opinnot koostuvat 1 13 opintoviikon laajuisista opintojaksoista, joista osa on pakollisia ja osa valinnaisia. Pakollisia opintoja on 27 ja valinnaisia 8 opintoviikkoa. Taulukossa 1 ja opintojaksojen esittelyssä luvussa 2 mainitaan, onko jakso pakollinen vai valinnainen. Tutustu opinto-oppaaseen ja tee itsellesi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. Käytä sitä laatiessasi opettajakorkeakoulusta saatavaa HOPS-lomaketta. Ota opintoja suunnitellessasi huomioon seuraavat asiat: Sisällytä HOPSiin kaikki pakolliset opintojaksot. Niitä järjestetään kaikkina lukukausina; harjoittelua ei yleensä kuitenkaan kesälukukautena. Valitse kiinnostavia, opettajuuttasi tukevia valinnaisia opintojaksoja niin, että niistä kertyy yhteensä 8 opintoviikkoa. Mieti samalla, onko sinulla opintoja, joilla voisit hakea korvaavuutta jostakin valinnaisesta opintojaksosta. Varaudu siihen, että kaikkia valinnaisia opintojaksoja ei järjestetä joka lukukausi, aina ei edes joka lukuvuosi. Opintojakson toteuttaminen vaatii tietyn määrän sille ilmoittautuneita opiskelijoita. Aikatauluta työskentelysi sen mukaan, milloin aiot valmistua. 11

11 Taulukko 1. Opetustarjonta Ydinosaamisalue: PEDAGOGINEN OSAAMINEN OPP100 Kasvatustiede ammattipedagogiikan perustana * 6 P 0 OPP101 Aikuiskasvatustiede ammattipedagogiikan perustana * 6 P 0 OPP660 Oppimiskäsitykset 1 P 0 OPP670 Oppimiskäsitykset, -tyylit ja -strategiat 1 P 2 OPP620 Opetuksen suunnittelu 2 P 3 OPP680 Opetuksen menetelmät I: kärkiluento 1 P 2 OPP690 Opetuksen menetelmät II: pienryhmätyöskentely 1 P 2 OPP650 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet I: kärkiluento 1 P 1 OPP640 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet II: pienryhmätyöskentely 1 P 2 OPV250 Lukutaito perusopiskelutaitona 1 V 1 OPV280 Johdatus verkkopedagogiikkaan 2 V 2 OPV695 Suggestopedia 1 V 2 OPV641 Ohjaus avoimissa oppimisympäristöissä aikuiskoulutuksen näkökulmasta 1 V 2 OPV511 Työssäoppiminen opetusmenetelmänä 2 V 3 OPV621 Projektioppiminen 1 V 2 OPV930 Piilo-opetussuunnitelma 1 V 0 OPV560 Erityispedagoginen kuntoutus 1 V 2 OPV643 Opiskelija oman oppimisen ohjaajana 1 V 2 OPV600 Alakohtainen didaktiikka 1 V 2 OPV644 Tutkiva ote ammattikorkekoulupedagogiikassa 2 V 2 Ydinosaamisalue: TYÖYHTEISÖLLINEN OSAAMINEN OPV685 Opettajan ammattietiikka 1 V 1 OPV640 Huume- ja päihderiippuvaiset nuoret ammatillisessa koulutuksessa 1 V 2 OPV320 Vuorovaikutuksen dynamiikka 1 V 2 OPV688 Tunteet opettajan työssä 1 V 2 OPV210 Opettaja puhetyöläisenä 1 V 2 OPV270 Neuvottelutaito 1 V 2 OPV540 Koulu ja normit 1 V 2 OPV545 Työn arvot ja voimaantuminen 1 V 2 Ydinosaamisalue: TYÖELÄMÄOSAAMINEN OPP500 Organisaatio ja osaamisen kehittäminen 2 V 0 OPV550 Lisä- ja täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus 1 V 2 OPV440 Yrittäjyyskasvatus 1 V 2 OPV410 Kainsainvälisyys ja monikulttuurisuus 1 V 2 1 Opintojakson koodi, jota käytetään aina opintosuorituksen kirjaamisessa. Myös opiskelijoiden toivotaan käyttävän koodia lähettäessään tehtäviä opettajille arvioitavaksi, ilmoittautuessaan tenttiin tms. 2 Opintojakson nimi 3 Opintojakson laajuus opintoviikkoina 4 Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus 5 Opintojakson lähiopetuspäivien määrä

12 OPV460 Opettaja ympäristöosaajana 1 V 2 OPV642 Syrjäytymisuhanalaiset nuoret 1 V 2 OPV420 Muuttuva opettajuus muuttuvassa yhteiskunnassa 1 V 0 Ydinosaamisaluen: TUTKIMUSOSAAMINEN OPP800 Johdatus tutkimusmenetelmiin 2 P 2 OPP810 Opinnäyte 4 P 3 OPV681 Oppimisen tutkimuksesta 1 V 2 OPV260 Opettajan tiedonhallintataidot 1 V 2 Ydinosaamisalue: PRAKSIS OPP710 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 2 P 2 OPP720 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 5 P 2 OPP730 Kehittämishanke 13 V 0 * Opiskelija suorittaa jommankumman näistä opintojaksoista. Nämä perusopinnot voidaan hyväksilukea aiemmin suoritetulla kasvatustieteen tai aikuiskasvatuksen arvosanalla (ks. tarkemmin opintojen hyväksilukeminen). Sovita yhteen perhe, työ ja opiskelu. Valitse opintojaksojen kuvauksissa mainituista vaihtoehtoisista suoritustavoista elämäntilanteeseesi sopivimmat. Huomaa kuitenkin, että kukin opintoviikko merkitsee monimuotoisista suoritustavoista riippumatta noin 40 tunnin työtä. Varaa lähijakson lisäksi aikaa oppimistehtäville, verkko-opiskelulle, kirjallisuuteen perehtymiselle yms. Suunnittele missä järjestyksessä kuljet oppimispolkusi. Aloitatko aikuiskasvatuksen etäopinnoista? Jatkatko pakollisilla vai valinnaisilla opinnoilla? Rytmitätkö opiskelusi niin, että opiskelet kaikkia näitä kolmea rinnakkain? Yhtä hyvin voit aloittaa tuhdilla pakollisten paketilla. Ota huomioon, että harjoittelemaan et pääse ennen tiettyjen pakollisten opintojaksojen suorittamista. Varaa opintojaksolla tarvittavat kirjat ajoissa. Hanki käyttöösi tietokone ja toimivat verkkoyhteydet. Ilman näitä työkaluja et pärjää. Ryhdy seuraamaan opettajakorkeakoulun viikoittaista verkkotiedotetta. Siitä näet opiskelusi kannalta tärkeitä tietoja mm. opintojaksoille ilmoittautumisen ajankohdat, opintojaksojen toteutuksissa tapahtuvat muutokset, kuten peruutukset sekä poikkeavat tila- ja aikataulujärjestelyt. Ilmoittaudu opintojaksoille heti kunkin lukukauden ilmoittautumisajan alussa. Jos et silloin mahdu haluamallesi opintojaksolle, seuraa tilannetta viikoittain ja varsinkin kun toteutusaika lähestyy. Muista myös tarvittaessa perua ilmoittautumisesi, jotta joku jonottava saa paikkasi. Pysy aikatauluissa. Niiden suunnitteleminen ja noudattaminen on opettajan perushyveitä, sillä toimit yhteisössä. Opettajakorkeakoulussa pidetään kiinni määräpäivistä. Määräpäivästä myöhästynyt oppimistehtävä mitätöi lähiopetukseen osallistumisen ts. joudut käymään opintojakson uudestaan, jos et palauta tehtävääsi ajoissa. Palauta opintojaksoon kuuluvat kirjalliset oppimistehtävät määräpäivään mennessä vastuuopettajalle sähköpostin liitetiedostona tai WebCT -oppimisalustalle. Kullakin opintojaksolla on vastuuopettaja. Muut kuin ennakkotehtävät on palautettava kuukauden kuluessa lähiopetuksen päättymisestä. Ennakkotehtävä otetaan mukaan lähijaksolle tai toimitetaan vastuuopettajalle sähköpostitse ennen jakson alkua, ellei opintojakson kuvauksessa ole muuta mainittu. Ennakkotehtäviä on tarkoitus käsitellä ryhmässä. Opintojaksoon voi kuulua useampia oppimistehtäviä, ja niillä voi olla vaihtoehtoisia suoritustapoja. 13

13 Yksittäistä opintojaksoa koskevia asioita voit tarvittaessa tiedustella jakson vastuuopettajalta. Hänen lisäkseen jaksolla voi olla muita opettajia. Vastuuopettaja ilmoittaa opiskelijoiden suoritukset opintotoimiston ylläpitämään opiskelijahallintojärjestelmään. Lähiopetus tapahtuu yleensä opettajakorkeakoulun omissa luokissa. Mahdollisista muista tilaratkaisuista tai järjestelyistä ilmoitetaan viikoittain ilmestyvässä verkkotiedotteessa. Opetus on klo , ellei muuta ole erikseen ilmoitettu tai sovittu. OPP670 Oppimiskäsitykset, -tyylit ja -strategiat OPP620 Opetuksen suunnittelu OPP680 Opetuksen menetelmät I: kärkiluento OPP690 Opetuksen menetelmät II: pienryhmä työskentely OPP650 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet: kärkiluento 5 = kiitettävä 4 = hyvä 3 = hyvä 2 = tyydyttävä 1 = tyydyttävä Silloin kun opintojaksoon kuuluu kirjallinen oppimistehtävä, sen tulee täyttää seuraavat muodolliset vaatimukset: 2) OPP101 Aikuiskasvatustiede ammattipedagogiikan perustana arvioidaan hyväksytty/hylätty - asteikolla. 14 Asian käsittely on tehtävänannon mukainen. Vähimmäislaajuus/1 ov. on 5 s., A4, 30 riviä sivulla, selkeä fontti, pt 12, rivinväli 1,5 2. Opiskelija keskittyy tehtävänannon kannalta keskeisiin, merkityksellisiin seikkoihin. Kirjoitustapa on helppolukuinen, objektiivinen ja asiallisen erittelevä. Yleisesti, kirjalliselta oppimistehtävältä edellytetään samaa tyyliä kuin esseeltä, ks. ohjeet. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P tai uud. painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 3) OPP640 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet II: pienryhmätyöskentely arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. 4) OPP710 ja OPP720 Ammattitaitoa edistävä harjoittelut I ja II arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. 5) OPP800 Johdatus tutkimusmenetelmiin hyväksytty/hylätty asteikolla, 6) OPP810 Opinnäyte arvioidaan asteikolla 1 5, 2.4 Opintojen arviointi Ammatillisen opettajakorkeakoulun arviointi on opiskelijalähtöistä. Arvioinnin tavoitteena on tukea opettajiksi opiskelevien ammatillista ja pedagogista kasvua. Käytännössä tämä tavoite toteutuu oppimistehtävien ja opintosuoritusten palautteen muodossa. Palaute voi olla suullista tai kirjallista ja suuntautua joko yksittäiselle opiskelijalle tai koko ryhmälle. Eri palautekäytäntöjen yhdistävinä piirteinä ovat opiskelijan oppimis- ja ammatillisten valmiuksien tukeminen sekä reflektiivisen ja dialogisen ammattikäytännön kehittäminen. 7) Valinnaiset opinnot arvioidaan hyväksytty/ hylätty -asteikolla. Yleiset tenttipäivät ovat joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo Opintojen hyväksilukeminen Jos opiskelija on suorittanut ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojaksoja vastaavia opintoja joko aikaisemmin tai opettajakoulutuksen aikana, ne voidaan hyväksilukea seuraavien ehtojen mukaisesti: Opintojaksojen arvioinnissa noudatetaan seuraavia arviointiasteikkoja: 1) Asteikolla 1 5 arvioidaan opintojaksot: OPP660 Oppimiskäsitykset Mikäli opiskelija on suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatuksen approbatur kokonaisuuden, hänelle luetaan siitä hyväksi 6 ov. Opiskelijan ei tarvitse hakea hyväksilukemista erikseen, vaan opettajakorkeakoulun opintotoimisto

14 hyväksilukee nämä opinnot automaattisesti, kun opiskelija toimittaa kopion approbaturin todistuksesta opintotoimistoon tai todistus on esitetty hakemusasiakirjojen yhteydessä. Muussa tapauksessa opiskelija suorittaa 6 ov:n laajuisen kokonaisuuden aikuiskasvatuksen opintoja opettajankoulutuksen aikana. Nämä opinnot järjestetään yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. ammatillista kasvua kehittämällä tietoisuutta työn perusteista ja merkityksestä. Alueen opintojaksot tukevat ammatilliseksi opettajaksi kehittymistä valmentamalla oppimisen ja sen ohjaamisen teoriaan ja käytäntöön. OPP100 Kasvatustiede ammattipedagogiikan perustana, 6 ov Pakollisia opintoja ei voida hyväksilukea, joten hyväksilukemista voi hakea vain valinnaisista opinnoista. Tämä edellyttää, että opinnot, joiden perusteella hyväksilukemista haetaan, ovat sisällöltään ja tasoltaan yhteneviä opettajakorkeakoulun opintojen kanssa. Lisäksi opinnot, joiden perusteella hyväksilukemista haetaan, eivät voi olla osa sitä opiskelijan suorittamaa tutkintoa, jonka perusteella hänet on valittu opettajakorkeakouluun. Poikkeuksena on opintojakso OPP800 Johdatus tutkimusmenetelmiin, joka hyväksiluetaan jatkotutkinnon (lisensiaatin/tohtorin tutkinnon) suorittaneilta. Heille opintojakso merkitään rekisteriin automaattisesti opiskelujen alussa. Opintojen hyväksilukemista haetaan lomakkeella, joka löytyy opettajakorkeakoulun kotisivuilta opiskelijoiden intrasta. Täytetty lomake jätetään opintotoimistoon, ja siihen liitetään kopiot niistä todistuksista, joiden perusteella hyväksilukemista haetaan. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee opettajakorkeakoulun johtaja. Päätös ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Englanninkielinen nimi: Educational Science, basic studies. Tavoitteet: Tutustua kasvatustieteen perusteisiin. Sisältö: Määräytyy arvosanaopetusta järjestävän yliopiston vaatimusten mukaan. Huomautuksia: Valmiista kasvatustieteen arvosanasta luetaan hyväksi 6 ov. OPP101 Aikuiskasvatustiede ammattipedagogiikan perustana, 6 ov Englanninkielinen nimi: Adult Education, basic studies. Tavoitteet : Tutustua aikuiskasvatuksen perusteisiin. Sisältö: Määräytyy arvosanaopetusta järjestävän Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen aikuiskasvatuksen approbaturin etäopintoihin. Huomautuksia: Mahdollisuus suorittaa yliopistossa etäopintoina aikuiskasvatuksen koko approbatur, 15 ov. Valmiista aikuiskasvatuksen arvosanasta luetaan hyväksi vaaditut 6 ov Opintojaksokuvaukset ydinalueittain OPP660 Oppimiskäsitykset, 1 ov Pedagoginen osaaminen Pedagogisen osaamisen alue korostaa ammatillisen opettajan kasvatustehtävää. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys ovat perusta kasvatus- ja koulutustehtävässä toimivalle. Ihmiskäsitys luo pohjan ymmärtää oppijaa ja kehittää mielekästä opettaja-oppija suhdetta. Tiedonkäsitys luo puolestaan perustan oppimiskäsitykselle, johon opettajan työssään tekemät ratkaisut perustuvat. Pedagoginen osaaminen edistää opettajan Englanninkielinen nimi: Learning Conceptions. Tavoitteet: Perehtyä oppimisen peruskäsitteisiin ja käyttöön. Tunnistaa oma oppimisstrategia. Totuttautuminen verkkotyöskentelyyn. Sisältö: Verkkotyöskentelyssä kehittyvä näkemys oppimisesta. Vaadittavat suoritukset: 40 h itsenäistä opiskelua WebCT -oppimisalustalla kahden viikon aikana: kirjoitelmia, keskustelua ja 5 sivun laajuinen koonta Puheenvuoroni oppimisesta.

15 16 Kirjallisuus: Enkenberg, J Oppimisesta ja opetusmalleista yliopistokoulutuksessa. Teoksessa Enkenberg, J. - Väisänen, P. - Savolainen, E. (toim.) Opettaja-tiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. verkkojulkaisut/kipinat/etusivu.htm TAI Patrikainen, R Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Opetus Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. sivut Lisäkirjallisuus ilmoitetaan verkkotyöskentelyn alkaessa. Huomautuksia: Pakollinen, suositellaan ensimmäiseksi pakolliseksi opintojaksoksi. Verkkotutor ohjaa ryhmän työskentelyä. Opiskelijoille, joilla ei ole kokemusta verkkotyöskentelystä ryhmänä, järjestetään ohjausta ennen jakson alkua. Verkkoryhmät toimivat kesä- ja syyslukukauden alussa. OPP670 Oppimiskäsitykset, -tyylit ja -strategiat, 1 ov Englanninkielinen nimi: Learning Conceptions, Styles and Strategies. Tavoitteet: Tutustua oppimiskäsitysten käytännön sovelluksiin, tunnistaa kognitiivisia tyylejä. Perehtyä oppimisstrategioihin. Sisältö: Käsitykset oppimisen edellytyksistä ja oppimisesta. Oma kognitiivinen tyyli ja opiskelijan tyyli. Oppimaan oppiminen: tärkeimmät strategiat ja niiden sovelluksia. Vaadittavat suoritukset: 16 h pienryhmäopiskelua, 24 h itsenäistä työskentelyä. Pienryhmään tuodaan seuraavat ennakkotehtävät: 1) Oppimistyylini eri testien mukaan. Testilomakkeet saatavissa opintojakson OPP660 verkkomateriaaleista. 2) Oppimispolkuni. Kokemuksiani oppimisesta lapsuudesta lähtien. Opetuksen jälkeen laaditaan essee (5 sivua) Miten ammatillinen opettaja hyödyntää tietojaan tyyleistä ja strategioista oman ammattialansa opetuksessa? Kirjallisuus: Verkosta luettavaa aineistoa, (verkko-osoitteet opintojakson OPP660 yhteydessä) Novak, Joseph D Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö: käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa ja yrityksissä. Jyväskylä: PS- Kustannus TAI Prashnig, B., Erilaisuuden voima. Jyväskylä: WS Bookwell Oy. Huomautuksia: Pakollinen. Ennen tätä opintojaksoa tulee suorittaa opintojakso OPP660 Oppimiskäsitykset. OPP620 Opetuksen suunnittelu, 2 ov Englanninkielinen nimi: Planning Learning and Teaching. Tavoitteet: Perehtyä opetuksen suunnitteluun vaikuttaviin tekijöihin sekä erilaisiin opetussuunnitelmiin. Sisältö: Opetussuunnitelma ja sitä määrittävät tekijät. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmä. Koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta opettajan opetussuunnitelmaksi. Vaadittavat suoritukset: 8 h suurryhmäluentoa. 16 h pienryhmäopetusta. 56 h itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suoritus tulee aloittaa suurryhmäluennosta. Itsenäinen opiskelu koostuu kirjallisuuteen pohjautuvista oppimistehtävistä. Oman opetusalan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteisiin pohjautuvan oppimistehtävän tulee olla suoritettuna ennen pienryhmäopetukseen osallistumista. Kirjallisuus: Gröndahl, M., Piekkari, U. & Rassi, U-L Työstämme yhdessä opetussuunnitelmaa. 2. p. Helsinki: Painatuskeskus. Hätönen, H Eläköön opetussuunnitelma. Helsinki: Opetushallitus. Oman opetusalan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet. Helsinki: Opetushallitus. Uusikylä, K. & Atjonen, P Didaktiikan perusteet. Juva: WSOY. Huomautuksia: Pakollinen. OPP680 Opetuksen menetelmät I: kärkiluento, 1 ov Englanninkielinen nimi: Teaching Methods. Tavoitteet: Perehtyä opetusmenetelmiin ja niiden oppimisteoreettisiin perusteisiin. Sisältö: Oppimiskäsitysten haasteet opetus-

16 menetelmille. Opettajajohtoiset työtavat ja luento-opetus. Puheen pitäminen ja narratiivinen menetelmä. Vaadittavat suoritukset: 16 h suurryhmäluentoa, 24 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävä kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisuus: Vuorinen, I Tuhat tapaa opettaa. Naantali: Resurssi. Huomautuksia: Pakollinen. Tämä opintojakso tulee suorittaa ennen opintojaksoa 0PP690 Opetuksen menetelmät II: pienryhmätyöskentely. joko essee TAI tentti kohdassa kirjallisuus mainituista teoksista yleisenä tenttipäivänä. Kirjallisuus: Hätönen, H. & Salmi, E Itsenäisen opiskelun arvioinnin kehittäminen. Opetushallitus. Helsinki. Koppinen, M-L., Korpinen E., & Pollari, J Arviointi oppimisen tukena. Helsinki: WSOY. Huomautuksia: Pakollinen. Tämä opintojakso tulee suorittaa ennen opintojaksoa OPP640 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet II: pienryhmätyöskentely. OPP690 Opetuksen menetelmät II: pienryhmätyöskentely, 1 ov OPP640 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet II: pienryhmätyöskentely, 1 ov Englanninkielinen nimi: Learner Centered Teaching Methods. Tavoitteet: Perehtyä oppijakeskeisiin opetusmenetelmiin ja niiden oppimisteoreettisiin perusteisiin. Sisältö: Itseohjautuvuus ja sen menetelmälliset sovellukset. Ongelmalähtöisiä työtapoja. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmä. Integroinnin ja eriyttämisen menetelmiä. Työpistetyöskentely ja oppimispelit. Vaadittavat suoritukset: 16 h pienryhmäopiskelua, 24 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävänä oppimispelin laatiminen tai työpistetyön suunnitelman laatiminen ja oman alan didaktinen teos joko esseenä tai tenttinä. Kirjallisuus: Oman alan didaktinen teos opintojaksolla jaettavan kirjallisuuslistan mukaan. Huomautuksia: Pakollinen. Ennen tätä opintojaksoa opiskelijan tulee suorittaa opintojakso 0PP680 Opetuksen menetelmät I: kärkiluento. Englanninkielinen nimi: New Challenges of Evaluation. Tavoitteet: Perehtyä arviointitapoihin, erityisesti prosessien ja itsearvioinnin menetelmiin. Sisältö: Laadullinen ja määrällinen arviointi. Itseja toveriarviointi. Prosessien arviointi. Koetehtävien laadinta ja arviointi. Portfolio-arviointi. Vaadittavat suoritukset: 16 h pienryhmäopetusta, 24 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä: oman portfolion työstäminen. Kirjallisuus: Niikko, A Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi TAI Linnankylä, P., Pollari, P. & Takala, S Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Huomautuksia: Pakollinen. Ennen tätä opintojaksoa opiskelijan tulee suorittaa opintojakso OPP650 Arvioinnin perusteet ja haasteet I: kärkiluento. 17 OPP650 Arvioinnin perusteet ja uudet haasteet I: kärkiluento, 1 ov OPV250 Lukutaito perusopiskelutaitona, 1 ov Englanninkielinen nimi: Assessment and Evaluation of Learning. Tavoitteet: Perehtyä arvioinnin perusteisiin, toteuttamistapoihin ja uusiin sovelluksiin teoriassa ja käytännössä. Sisältö: Arvioinnin käsitteet. Mitä, miksi, milloin ja miten arvioidaan? Arviointi ammatillisessa koulutuksessa. Arvioinnin normiperusta. Vaadittavat suoritukset: 8 h suurryhmäluentoa, 32 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä: Englanninkielinen nimi: Reading as a Basic Skill. Tavoitteet: Muodostaa käsitys lukutaidon merkityksestä itsenäisen opiskelun perustana. Sisältö: Mitä lukeminen on? Medialukutaito. Lukutaidon kehittäminen. Erilaiset lukemis- ja opiskelustrategiat. Vaadittavat suoritukset: 8 h lähiopetusta, 32 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä voi liittyä oman tai opiskelijoiden lukutaidon arvioin-

17 18 tiin. Vaihtoehtoisesti oppimistehtävän voi laatia medialukutaitoon liittyen. Kirjallisuus: Sarmavuori, K Tie kiinnostukseen: Lukemisen ja kirjallisuuden opetuksen aktivointimenetelmät. BTJ Kirjastopalvelu OY. Viitala, T Ymmärtävätkö yliopisto-opiskelijat lukemansa? Acta Universitatis Ouluensis. Series E6. OPV280 Johdatus verkkopedagogiikkaan, 2 ov Englanninkielinen nimi: Introduction to E- Learning Pedagogy. Tavoitteet: Perehtyä verkko-opetukseen ja -opiskeluun sekä verkossa toteutettavaan pedagogiseen suunnitteluun. Sisältö: Opetus- ja oppimiskäsityksen merkitys verkko-ympäristössä. Verkossa toteutettavan opintojakson sisällöllinen ja menetelmällinen suunnittelu. Yhteisöllisyyden sekä ohjaus- ja tukijärjestelmän merkitys verkkoympäristössä. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 64 h itsenäistä opiskelua. Lähiopetus järjestetään kahtena eri kokonaisuutena, joiden välissä opiskelijat tekevät kaksi oppimistehtävää. Kaikille yhteisenä oppimistehtävänä on perehtyä itse valittuun verkkomateriaaliin ja kommentoida sitä lyhyesti WebCT -oppimisalustalla. Lisäksi kukin opiskelija tekee yhden valinnaisista tehtävistä. Valinnaisina oppimistehtävävaihtoehtoina ovat: 1) Verkkopedagogiikan kysymyksiä käsittelevään verkkokeskusteluun osallistuminen TAI 2) Suunnitelman laatiminen omaa verkossa toteutettavaa opintojaksoa varten TAI 3) Oman verkossa toteutettavan opintojakson rakentaminen. Oppimistehtäviä käsitellään yhteisesti jälkimmäisellä lähiopetusjaksolla. Kirjallisuus: Kiviniemi, K Johdatus verkkopedagogiikkaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimuksia A. Tutkimuksia - Forskningar. Matikainen, J Vuorovaikutus verkossa - verkkopohjaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen näyttämöinä. Helsinki: Palmeniakustannus. Sallila, P. & Kalli, P. (toim.) Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. OTE - Opetus & teknologia -aikakauslehti. Huomautuksia: Valinnainen, opintojaksolla käytetään WebCT -oppimisalustaa. OPV695 Suggestopedia, 1 ov Englanninkielinen nimi: Suggestopedia. Tavoitteet: Perehtyä suggestiopohjaisten opetusmenetelmien taustateorioihin ja käytännön sovelluksiin. Sisältö: Neurolingvistinen ja kokonaisvaltainen oppimiskäsitys, eri taiteenlajit ja luovuuden käyttö oppimisen edistäjänä, oppimisen esteiden poistaminen. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, suggestiopohjaisia sovellusharjoituksia, 24 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävänä suggestiopohjaisen kokonaisuuden laatiminen tai kirjallisuuteen pohjaava essee opintojaksolla täsmennettävästä aiheesta. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojakson alussa. OPV641 Ohjaus avoimissa oppimisympäristöissä aikuiskoulutuksen näkökulmasta, 1 ov Englanninkielinen nimi: Andragogic Approach to Tutoring and Mentoring in Open Learning Contexts. Tavoitteet: Perehtyä ohjauksen lähtökohtiin ja muotoihin avoimissa oppimisympäristöissä. Sisältö: 1) Opetus ja ohjaus avoimissa oppimisympäristöissä a) Tutorointi b) Mentorointi c) Vertaistutorointi d) Hops ohjauksen välineenä 2) Erilaiset oppimisympäristöt a) Lähiopetus b) Etäopetus c) Verkkoympäristö. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä on kaksiosainen. Ensin laaditaan kirjallisuuteen pohjautuen malli hyvästä aikuisopiskelijoiden ohjaamisesta avoimissa oppimisympäristöissä. Toisessa vaiheessa arvioidaan jotakin käytännön tilannetta laadittua ohjauksen mallia vasten. Arvioinnin kohteena voi olla mm. aikuisopettajana

18 toimiminen, jossakin oppilaitoksessa ohjauksen/ opetuksen tarkkailu tai vaikkapa omat kokemukset avoimissa oppimisympäristöissä. Laadittava essee on 5 sivun mittainen. Kirjallisuus: Lehtinen, E. & Jokinen, T Tutor itsenäistyvän oppijan ohjaaja. Jyväskylä: Atena JA Matikainen, J. & Manninen, J Aikuiskoulutus verkossa. Tampere: Tammer-paino. Huomautukset: Valinnainen. OPV511 Työssäoppiminen opetusmenetelmänä, 2 ov h etäopiskelua. Projektioppimisen periaatteita noudattavan opintojakson suunnittelu yksilö- tai parityönä ja suunnitelmien kommentointi WebCT:llä. Kirjallisuus: Boud, D. & Feletti, G. (toim.) Ongelmalähtöinen oppiminen - uusi tapa oppia. Helsinki: Terra Cognita. Pelin, R Projektihallinnan käsikirja. 2. uud. painos. Jyväskylä: Gummerus. Pirttinen, J Projektioppiminen ammattikorkeakoulussa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja D:129. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Englanninkielinen nimi: Work-Based Learning as a Teaching Method. Tavoitteet: Tutustua työssäoppimisen käytäntöihin Suomessa. Oppia suunnittelemaan ja kehittämään työssäoppimista osana ammatillista koulutusta. Perehtyä opettajien mahdollisuuksiin lisätä työelämäosaamista. Sisältö: Työssäoppimisen perusteet. Työssäoppiminen opetusmenetelmänä. Työpaikkaohjaajan ohjausstrategiat. Työsuojelu työssäoppimisessa. Työssäoppimispaikkojen hankkiminen osana oppilaitoksen työelämäsuhteita. Opettajien elinkeinoelämäjaksot. Oppisopimuskoulutus vaihtoehtoisena koulutusmuotona. Näytöt ja niiden arviointi. Vaadittavat suoritukset: 24 h lähiopetusta, 56 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävänä lähdekirjallisuuteen pohjautuva essee tai jonkin oppilaitoksen työssäoppimiskäytäntöjen selvittäminen. Välitehtävänä jonkin työpaikan työssäoppimisen järjestelyt. Kirjallisuus: Oph:n aihetta käsittelevät julkaisut, Tonet-työssäoppimisen tietopalvelu. OPV621 Projektioppiminen, 1 ov Englanninkielinen nimi: Project Learning. Tavoitteet: Tutustua projektioppimiseen ja projektinhallinnan perusteisiin. Perehtyä projektioppimiseen opetuksen organisointimenetelmänä. Sisältö: Ongelmalähtöisyys oppimisessa. Projektioppimisen perusteet ja sovelluksia. Projektinhallinnan vaiheet ja työkalut. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 OPV930 Piilo-opetussuunnitelma, 1 ov Englanninkielinen nimi: Hidden Curriculum Tavoitteet: Perehtyä piilo-opetussuunnitelman käsitteeseen. Oppia havaitsemaan sen ilmenemismuotoja koulutuskontekstissa. Sisältö: Piilo-opetussuunnitelman käsite. Piiloopetussuunnitelman erilaisia ilmenemismuotoja opetuksen järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Vaadittavat suoritukset: 40 h itsenäistä työtä. Essee tai tentti kirjallisuuden pohjalta sekä posteri, joka esitellään opiskelijaryhmälle. Kirjallisuus: Meighan et. Al Sociology of Educating. Part II. London: Cassell. Aiheeseen liittyviä artikkeleita. Huomautuksia: Valinnainen, opintojakson voi tenttiä yleisinä tenttipäivinä. OPV560 Erityispedagoginen kuntoutus, 1 ov Englanninkielinen nimi: Interactive Rehabilitation in Education. Tavoitteet: Luoda pohja kuntoutuksen teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin sekä niiden taustalla oleviin ajattelumalleihin. Sisältö: Vammaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen oppimisympäristö. Psykososiaalinen ja kasvatuksellinen kuntoutus. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 h itsenäistä opiskelua. Itsenäisen opiskelun vaihtoehtoiset oppimistehtävät: 1) Arvioi, miten valitsemassasi teoksessa tulee 19

19 20 näkyviin sekä kuntouttajan että kuntoutujan näkökulma TAI 2) Pohdi kirjallisuuden pohjalta, mitä voisi olla kasvatuksellinen kuntoutus TAI 3) Vieraile erityisoppilaitoksessa, haastattele henkilökuntaa. Kuvaa ja arvioi heidän työnsä kuntoutuksellisuutta. Tarvittaessa käytä oheista kirjallisuutta. Oppimistehtävä lähetetään sähköpostitse: Kirjallisuus: Tossavainen, A tai uudempi painos. Kohti asiakaslähtöistä kuntoutusta. Helsinki: WSOY TAI Murto, P Syrjäytyjästä selviytyjäksi. Vammaisen nuoren koulutusuran tukeminen opetuksen, kuntoutuksen ja sosiaalityön moniammatillisena yhteistyönä. Selvityksiä ja puheenvuoroja 7. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu TAI Suikkanen, A., Härkäpää, K., Järvikoski, A., Kallanranta, T., Piirainen, K., Repo, M. & Wikström, J Kuntoutuksen ulottuvuudet. Helsinki: WSOY. Lähiopetukseen sisältyy opintokäyntejä. OPV643 Opiskelija oman oppimisensa ohjaajana, 1 ov Englanninkielinen nimi: Student s Self-Monitoring of Learning. Tavoitteet: Perehtyä itseohjautuvan oppimisen lähtökohtiin ja toteutukseen. Sisältö: Oppijan itseohjautuvuus oppilaitoksen ja työelämän näkökulmasta. Itseohjautuvan oppimisen edellytykset ja esteet yhteiskunnan, koulun, opettajan ja oppijan kokemina. Itseohjautuvan oppimisen ohjaamisen metodit ja arviointi. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 h itsenäistä opiskelua. Kirjallisuus: Sovitaan opintojakson alussa. OPV600 Alakohtainen didaktiikka, 1 ov Englanninkielinen nimi: Optional Didactics. Tavoitteet: Syventää oman alan opetukseen liittyviä tietoja ja taitoja. Sisältö: Oman alan opetuksen teoreettisen taustan, oppimateriaalien ja käytännön sovellusten syventäminen. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävä sovitaan lähiopetusjaksolla. Kirjallisuus: Ilmoitetaan opetuksen alussa. OPV644 Tutkiva ote ammattikorkeakoulupedagogiikassa, 2 ov Englanninkielinen nimi: Research-Oriented Approach in Higher Education. Tavoitteet: Tiedostaa tutkiva ote ja ongelmanratkaisua korostava lähestymistapa ammattikorkeakoulussa. Sisältö: Tutkivan oppimisen ja opettamisen teoreettiset lähtökohdat ja käytännön ratkaisut ammattikorkeakoulussa. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 64 h itsenäistä opiskelua yhteisöllisessä WebCt verkkoympäristössä. Lähiopetus toteutetaan kahtena 8 tunnin lähijaksona opintojakson alussa ja lopussa. Lähijaksojen välillä osallistutaan verkkoympäristössä keskusteluihin ja tuotetaan yhteinen raportti tutkivasta otteesta ammattikorkeakoulupedagogiikassa. Kirjallisuus: Englanninkielisiä artikkeleita Työyhteisöllinen osaaminen Ammatillisen opettajan työssä korostuu yhteistoiminta työyhteisön kaikkien eri osapuolten kanssa. Opettaja on työyhteisönsä aktiivinen ja vastuullinen toimija. Hän ei toimi eikä voi toimia yksin vaan ainoastaan yhdessä toisten kanssa hyvän työyhteisön rakentamisessa. Työyhteisöllinen osaaminen opettajan ydinosaamisalueena korostaa yhteistyövalmiuksien ja -edellytysten tärkeyttä. Ydinosaamisalueen opintojaksot kehittävät perusvalmiuksia kouluorganisaation johtamiseen ja esimiestyöhön. Lisäksi opintojaksot tukevat opettajaksi kehittymistä valmentamalla jokapäiväiseen toimintaan organisaatiossa. OPV685 Opettajan ammattietiikka, 1 ov Englanninkielinen nimi: Teacher s Professio-

20 nal Ethics. Tavoitteet: Perehtyä ammattietiikan perusteisiin. Kehittää ammattieettistä tietoisuutta ja näkökulmia. Pohtia ammatillisen opettajan työssään kohtaamia eettisiä kysymyksiä. Sisältö: Hyvä ja oikea - mitä ammattietiikka on? Keskeiset etiikan käsitteet ja teoriat. Ammattieettiset ongelmat. Vaadittavat suoritukset: 8 h lähiopetusta, 32 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävä, joka tehdään ennakkoon ja lähetetään vastuuopettajalle viikkoa ennen lähiopetuksen alkamista. Oppimistehtävä: 1) Kirjoita kirjallisuuden pohjalta essee jossa pohdit aihetta mitä ammattietiikka on minulle ja miten voin kehittää omaa ammattieettistä tietämystäni TAI 2) Kirjoita lyhennelmä kirjallisuuden sisällöstä ja pohdi aihetta, mitä ammattietiikka on minulle ja miten voin kehittää omaa ammattieettistä tietämystäni. Kirjallisuus: Räsänen, R Opettajan työn eettinen luonne. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, EJBO. Vol. 2, No. 1. Tirri, K Opettajan ammattietiikka. Helsinki: WSOY TAI Räikkä, J., Kotkavirta, J. & Sajama, S Hyvä ammattilainen. Johdatus ammattietiikkaan. Helsinki: Painatuskeskus TAI Airaksinen, T. (toim.) Ammattien ja ansaitsemisen etiikka. Helsinki: Yliopistopaino. OPV640 Huume- ja päihderiippuvaiset nuoret ammatillisessa koulutuksessa, 1 ov Englanninkielinen nimi: Young Drug Addicts in Vocational Education. Tavoitteet: Luoda tietopohja huume- ja päihderiippuvaisen nuoren ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Sisältö: Huumenuoren tunnistaminen koulukontekstissa. Päihderiippuvuuden muodostuminen. Huumenuoren kuntoutuksen ohjaus ja koulutyö kuntoutuksen aikana. Huume- ja ongelmanuoren koulutukseen liittyviä erityispiirteitä. Nuori lainrikkoja ja viranomaisyhteistyö. Vaadittavat suoritukset: 16 h monialaisia asiantuntijaluentoja, 24 h itsenäistä opiskelua. Itsenäiseen opiskeluun sisältyy essee koulutuksessa jaettavan materiaalipaketin ja ilmoitetun kirjallisuuden pohjalta TAI ohjattu tarkkailutehtävä huumekuntoutukseen erikoistuneessa lastensuojelulaitoksessa. Kirjallisuus: Koulutuspaketti, joka jaetaan kurssille osallistuville. OPV320 Vuorovaikutuksen dynamiikka, 1 ov Englanninkielinen nimi: Human Dynamics. Tavoitteet: Luoda viitekehys erilaisten toimijoiden ymmärtämiseksi ja arvostamiseksi työyhteisössä. Sisältö: Ryhmädynamiikan ilmiöt yksilölähtöisesti. Ristiriitatilanteiden ymmärtäminen ja niistä selviäminen. Omien kehityssuuntien etsiminen. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta 24 h itsenäistä opiskelua. Oppimistehtävänä lähijaksolla essee annettavasta aiheesta. Kirjallisuus: Opintojaksolla jaettava moniste. OPV688 Tunteet opettajan työssä, 1 ov Englanninkielinen nimi: Emotions in a Teacher s Work. Tavoitteet: Perehtyä tunteisiin ja lisätä ymmärrystä niiden merkityksestä opettajan työssä ja työyhteisössä. Sisältö: Tunteiden kokemuksellisuus ja kehollisuus. Tunteen käsite. Tunneäly. Tunnetyö. Rajoitettu tunteellisuus. Vaadittavat suoritukset: 16 h lähiopetusta, 24 h itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävä, joka on tarkoituksenmukaista tehdä parityönä tai muutaman henkilön ryhmätyönä. Perehtyminen yhteen kirjallisuuslistan teokseen. Jokainen ryhmä valitsee teoksesta kiinnostavan teeman, josta kirjoittaa esseen. Siinä kuvataan ja pohditaan teemaa opettajan käytännön työn kannalta. Kirjallisuus: Goleman, D Tunneäly työelämässä. Keuruu: Otava TAI Goleman, D Tunneäly. Lahjakkuuden 21

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2004 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2004 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2004 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta.

Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta. 7/2009 OPETTAJIEN KELPOISUUSKOKEEN SUORITTAMINEN Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta. Opetushallituksen päätöksessä määritellään, mitkä kolmesta

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN 2017 Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA

OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA 1 (5) 12.8.2013 Ohjaavalle opettajalle ja kollegaohjaajalle OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus (9 op) on keskeinen osa opettajan pedagogisia

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Ammatillinen mentori- koulutusohjelma

Ammatillinen mentori- koulutusohjelma Ammatillinen mentori- koulutusohjelma 15 op Ryhmämentoroinnin avulla työidentiteetin vahvistumiseen ja työyhteisölliseen kollegiaalisuuteen Koulutuksen tavoitteena on vertais- ja ryhmämentoroinnin avulla

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Opettajakelpoisuus. Kasvatustieteilijän toimintakenttä

Opettajakelpoisuus. Kasvatustieteilijän toimintakenttä 7.10.2011 Marjatta Pakkanen Kasvatustieteilijän toimintakenttä Hallintoon liittyvät tehtävät (henkilöstöhallinto) Suunnittelutehtävät Opettaminen ja ohjaustehtävät Tutkimuksen tekeminen ja tutkimustuloksista

Lisätiedot

Edeltävinä opintoina ennen opetusharjoittelun alkua tulee olla suoritettuina pakolliset ammattipedagogiset opinnot.

Edeltävinä opintoina ennen opetusharjoittelun alkua tulee olla suoritettuina pakolliset ammattipedagogiset opinnot. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee Oulun seudun harjoitteluverkostossa ilmoittautumisensa mukaisesti. Ammatillinen opettajakorkeakoulu auttaa opetusharjoittelupaikkojen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot