PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS"

Transkriptio

1 1(6) PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo Paikka: Ympäristökeskus Moreenia, kokoustila, Tampere Paikalla: 20 henkilöä Elina Pilke (puheenjohtaja), Tuulikki Halla (sihteeri), Annukka Alppi, Tom Frisk, Tiina Hakala, Hanna Hurme, Sanna Järvensivu, Ilkka Kalmanlehto, Ilmari Karjalainen, Katri Laihosalo, Mikko Lihavainen, Liisa Malpakka, Sirkku Paavola, Sari Poutiainen, Janne Rautanen, Outi-Päivikki Rautio, Reetta Salminen, Jenni Skaffari, Marja Sarin, Harri Viitanen Tiedoksi: Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä 1. Avaus ja järjestäytyminen Elina Pilke avasi kokouksen klo Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuulikki Halla. Hyväksyttiin hieman muutettu kokouskutsu kokouksen asialistaksi. 2. Resurssikyselyn tulokset Ympäristökasvatuksen suunnittelija Juulia Tuomisen ollessa sairaana Katri Laihosalo esitteli resurssikyselyn alustavia tuloksia. Vastauksia oli tullut määräaikaan mennessä 25 kpl, mutta muutama vastaus on tulossa vielä myöhemmin. Tulosten valmistuttua ne lähetetään yhteistyöryhmälle sähköpostilla. 3. Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän visio ja strategiset tavoitteet Katri Laihosalo esitteli Tuplatiimi-ryhmätyöskentelytavan, jolla voidaan suuresta määrästä ideoita priorisoida tärkeimmät kehittämiskohteet. Ryhmätyön tuloksena yhteistyöryhmän tavoitteet ovat: 1. Suuren yleisön tietoisuuden herättäminen o Teemme ympäristökasvatusta näkyväksi Pirkanmaalla o Motivoimme toimimaan ympäristön hyväksi (tietoa on, tunne mukaan!). o Edistämme ympäristöä säästävän elämäntavan omaksumista o Vaikutamme päättäjiin ja mm. kaavoitusasioihin, jotta luonto- ja ympäristöasiat sisältyisivät päätöstenteon arkeen. 2. Kasvattajien tukeminen o Annamme kouluille ja muille kasvattajille keinoja tehdä ympäristökasvatustyötä. 3. Verkostoituminen o Verkostoidumme pysyvästi (mahdollistaa yhteisen koulutuksen). o Muodostamme vahvan asiantuntijaverkoston (mukana eri ympäristöalojen asiantuntijoita, jolloin ajankohtainen (tutkimus)tieto välittyy kaikille) o Teemme yhteisiä hankkeita ja välitämme tietotaitoa. 4. Tiedottaminen ja viestintä o Lisäämme yhteistä tiedottamista. Viestintämme on kohdennettua (meillä on viestintäsuunnitelma, miten ja kenelle viestimme ja kuka viestii). o Perustamme ja ylläpidämme tieto/resurssipankkia (menetelmät, keinot, toteuttajat ym.)

2 2(6) Juulia työstää näiden perusteella yhteistyöryhmän strategiaa ja toimintasuunnitelmaa eteenpäin. 4. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan valinta Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Tuulikki Halla (Metsähallitus, työvaliokunnan varajäsen) ja varapuheenjohtajaksi Elina Pilke (Metsähallitus, työvaliokunnan puheenjohtaja). Puheenjohtajan kauden pituudeksi päätettiin kaksi vuotta. 5. Työvaliokunnan jäsenten uudelleen valinta Koska työvaliokunnasta oli useita jäseniä eroamassa, päätettiin valita koko työvaliokunta uudestaan ja aloittaa uusi kaksivuotinen toimintakausi tästä kokouksesta. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin (varajäsen suluissa): Järjestöt: Hanna Hurme, Hämeen 4H - piiri (Sari Poutiainen, Luonto-Liiton Hämeen piiri ry) Koulut: Annukka Alppi, Hämeenkyrön kunta, Mahnalan ympäristökoulu (Marja Sarin, Kangasalan kunta, kirkkoharjun koulu) Kunnat ja seurakunnat: Katri Laihosalo, Tampereen kaupungin ympäristöpalvelut (Tarja Viteli, Oriveden kaupunki) Yksityishenkilöt: Sirkku Paavola (Sari Mantila-Savolainen) Yritykset: Mikko Lihavainen, Tmi Mikon palvelut (varajäsen ilmoitetaan myöhemmin, Mikko Lihavainen on yhteydessä muihin yhteistyöryhmän jäsenyrityksiin ja suorittaa valinnan heidän kanssaan.) Metsähallitus: Elina Pilke, työvaliokunnan pj (Tuulikki Halla) Nuorisokeskus Marttinen: Helena Vuorenmaa (Sanna Järvensivu) Pirkanmaan ympäristökeskus: Tom Frisk (Auli Kilpeläinen) Lisäksi ympäristökasvatuksen suunnittelija Juulia Tuominen toimii jäsenenä ja työvaliokunnan sihteerinä hankkeen keston ajan. Päätettiin, että sekä jäsen että varajäsen voivat osallistua kaikkiin työvaliokunnan kokouksiin, mutta silloin äänioikeus on ainoastaan varsinaisella jäsenellä. Sirkku Paavola esitti toiveen, että työvaliokunnan kokoukset pidettäisiin ns. virka-ajan jälkeen. Työvaliokunta pohtii asiaa seuraavassa kokouksessa.

3 3(6) 6. Työvaliokunnan toimintatavoista sopiminen 1. Työvaliokunnan päätösvaltaisuuden määritelmä: Päätettiin, että työvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme jäsentä. 2. Työvaliokunnan toimikauden pituus: Päätettiin, että toimikausi kestää kaksi vuotta. Perustelut: yhden vuoden kausi koettiin liian lyhyeksi, lisäksi ei ole toiminnan kannalta suotuisaa, että koko valiokunta vaihtuisi kerralla. 3. Erovuoroisuuden periaatteet: Päätettiin, että erovuoroja ei ole, vaan kukin työvaliokunnan taho valitsee oman jäsenensä (ja varajäsenensä) työvaliokuntaan määritetyksi toimikaudeksi. Jäsen (ja varajäsen) voivat jatkaa työvaliokunnassa niin monta toimikautta kuin tulevat valituksi. 4. Mahdollisuus sähköpostipäätöksiin nopeasti reagointia vaativissa asioissa: Päätettiin, että kun sähköposti on toimitettu kaikille työvaliokunnan jäsenille, niin tällaisissa tilanteissa riittää vähintään kolmen jäsenen sähköpostitse tekemä päätös. 7. Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet Jatkettiin Tuplatiimi-työskentelyä. Ryhmätyön tuloksena yhteistyöryhmän toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat: 1. Tavoite: Suuren yleisön tietoisuuden herättäminen Järjestämme joka kunnassa samanlaisen tapahtuman (yhtäaikaisuus, medianäkyvyys). Järjestämme ympäristöviikon Pirkanmaan kouluilla (tuotetaan/kootaan ympäristökasvatusmateriaalia kouluille, joissakin kouluissa ryhmän vetämiä tapahtumia). Tuemme talkootoiminnan käynnistämistä kunnissa (kunnalle / koululle / tms. taholle oma nimikkokohde, esim. perinnemaisema, reitti tms. jonka hoidosta taho huolehtii). 2. Tavoite: Kasvattajien tukeminen Järjestämme Pirkanmaalla vuosittain ympäristökasvatuspäivät. Järjestämme koulutusta eri toimijoille (yhteistyöryhmän jäsenet, opettajat, päiväkotihenkilökunta jne.) ja levitämme olemassa olevia toimivia käytäntöjä ja malleja. Perustamme projektiluonteisia työryhmiä (työryhmä on työvaliokunnan kevyempi versio ja toimiva kokoonpano toteuttamaan jonkin projektikokonaisuuden esim. koulutuksen, talkoot tai teemaviikon järjestelyt). Yhteistyöryhmän jäsenet tarjoutuvat itse alustajiksi erilaisiin tilaisuuksiin ja välittävät siten ympäristökasvatusasiaa eri kohderyhmille. 3. Tavoite: Verkostoituminen Valitsemme yhteistyöryhmän toimijoiden joukosta Pirkanmaan alueen ympäristökasvatuksen kehittämiskeskukseksi profiloituvan yksikön (jonne

4 4(6) sijoittuu 1-2 henkilöä koordinoimaan ympäristökasvatustoimintaa Pirkanmaalla myös tiedotus ja hankerahojen hakeminen). Toteutamme yhteisiä hankkeita (yhteistyöryhmän toimijoiden tutustuessa toistensa toimintaan löytyy toimivia yhteistyöhankkeita tai pienimuotoisempia projekteja esim. kiertävät retket, hankkeet mahdollistavat pitkäjänteisen toiminnan). Hankimme euroetsivän (vainuaa uusia hankerahoitusmahdollisuuksia ja informoi niistä). 4. Tavoite: Tiedottaminen ja viestintä Perustamme ja ylläpidämme tieto/resurssipankkia. Toimitamme lehteä (tai lehden). Avaamme ja ylläpidämme websivustoa (tietopankki sivuston osana). Juulia Tuominen työstää Tuplatiimi-menetelmällä priorisoitujen tavoitteiden ja niihin kohdistettujen toimenpiteiden perusteella yhteistyöryhmän strategiaa ja toimintasuunnitelmaa eteenpäin. Sen luonnos lähetetään kommentoitavaksi sähköpostitse marras-joulukuun vaihteessa. 8. Verkoston nimi Nimiperheistä valittiin yhteistyöryhmän nimeksi PYY (Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä). Keskustelussa todettiin, ettei metsäkanalintujen muu valikoima ole toimiva (Suomessa on useita Metso-nimisiä toimijoita, kukaan ei halunnut olla Koppelo ). Niinpä työvaliokunnan nimiksi ehdotettiin linnun eri osia tai nimiyhdistelmiä: pyrstö, pyyvalio, valiopyy. Äänestyksessä valittiin työvaliokunnan nimeksi Pyrstö (joka ohjaa ja tasapainottaa PYYn lentoa). 9. Ympäristöministeriön harkinnanvaraiset avustukset Katri Laihosalo esitteli PYYn Ympäristösanomaa ja kasvatustoimintaa Pirkanmaalla hankkeen alustavan hakemuksen. Lopullinen hakemus lähetään yhteistyöryhmälle sähköpostitse sen valmistuttua. Hankkeen avulla ympäristökasvatustoiminnan tueksi kehitetään uusia hyviä toimintamalleja sekä tuotetaan ympäristökasvatus- ja valistusmateriaalia. Ideana on koostaa ja julkaista Pirkanmaan ympäristökasvatusuutiset tiedotuslehteä (kohderyhmänä erityisesti alakoulut), toteuttaa kansallisia ympäristöteemaviikkoja paikallisesti sekä järjestää Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivät laajana koulutus- ja tiedonvaihtofoorumina alueen ympäristökasvattajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Todettiin, että hakemus jakaantuu kahdelle vuodelle (heinäkuu08-huhtikuu09) ja on sisällöltään laaja ja monipuolinen. On epävarmaa löytyykö rahoitusta näin suureen hankkeeseen. Päätettiin, että hakemus jätetään laajana ja hanke jaetaan kahdelle vuodelle. Mietitään kuitenkin jo valmiiksi, mistä voidaan karsia, mikäli saatu rahoitus on haettua vähäisempi. Keskustelua: - ympäristökasvatuspäivät hankkeessa etusijalle

5 5(6) - lehtien lukumäärää voidaan karsia, materiaali voidaan toki tuottaa valmiiksi - mietitään yrityksiä mahdollisiksi yhteistyökumppaneiksi (rahoittajiksi) - osa rahasta suunnataan suurelle yleisölle tarkoitettuun tapahtumaan Sovittiin, että Katri Laihosalo toimittaa PYYläisille nykyisen version sähköpostitse pikaisesti kommentoitavaksi pe mennessä. Juulia muokkaa hakemusta edelleen ja se lähetetään Ympäristöministeriöön Nuorisokeskus Marttisen nimissä ma Life+ -hankerahoitus Katri Laihosalo esitteli Life+-hankeidean. Sitä ovat ideoineet Juulia Tuominen ja Hämeen ympäristökeskuksesta Mirja Lumiaho-Suomi, joka on edelleen tiedustellut kiinnostusta hankkeeseen mm. Lahden tiede- ja yrityspuistolta, HY:n Lammin biologiselta asemalta sekä Jokioisten MTT:n tutkimusasemalta. Life+ -rahoituksen kohteena voisi olla mm. ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden parantaminen, ilmastonmuutostiedon kansanomaistaminen ym. Haku päättyy ja hanke voisi käynnistyä Hankeidea ei ole kuitenkaan edennyt ideointivaihetta pidemmälle, eikä muilta hankepartnereilta ole tullut tarkempaan informaatiota. Päätettiin, että PYY olisi mukana vasta seuraavalla hakukaudella, mikäli hankeidea kehittyy edelleen, joten Juulia ei työstä hakemusta enää eteenpäin. 11. Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisen hankehakemus Annukka Alppi kertoi, että Mahnalan Ympäristöympyrät-hankehakemus on jätetty määräaikaan mennessä. Hakemuksia OPH:lle on tullut 1000 kpl. Päätös rahoituksesta on luvattu ja kaksivuotinen hanke alkaisi Muut asiat Katri Laihosalo esitteli ympäristöpäällikkö Kaisu Anttosen kehittelemää Tampereen kaupungin ENTRE-ideaa (Environment Tampere), jossa Onkiniemeen tyhjillään olevaan teollisuuskiinteistöön luotaisiin ympäristötoimijoiden keskus (mm. Moreenian 2. vaihe, luontokoulu Korennon läntinen piste ja luontokoulubussin koti, LUMATE-hanke, Tampereen luonnontieteellinen museo, Ympäristöteknologian hautomo ym.). Tampereen kaupunki tarjoaa PYYlle mahdollisuuden olla mukana (kehittämiskeskus). Päätettiin, että PYY on kiinnostunut yhteistyöstä. Keskusteltiin myös, että kehittämiskeskuksen maakunnallinen sijoittaminen ei ole PYYlle tässä vaiheessa ongelma. Koska myös Mahnala on kiinnostunut toimimaan kehittämiskeskuksena, voitaisiin ajatella, että kehittämiskeskus hajautettaisiin sekä Mahnalaan että Tampereelle. Katri Laihosalo informoi, että hänet on kutsuttu haastateltavaksi PYYn toiminnasta YLEn Tampereen radioon (taajuus 99,9) ns. päivän vieraana to klo

6 6(6) Lisäksi muita tiedotusluonteisia asioita toimijoiden lähiajan tapahtumiin liittyen: Hanna Hurme: 4H:lla atk-laitteiden noutopalvelukampanja. Harri Viitanen kiinnostunut riista- ja metsäaiheisista tavaroista vuonna 2009 avattavan metsätietokeskuksen kokoelmien kartuttamiseksi. Tom Frisk ilmoitti, että pidetyn ilmastoseminaarin materiaali on luettavissa osoitteessa Tuulikki Halla mainosti Seitsemisen metsäpäivää su Elina Pilke muistutti, että PYY on kaikille kiinnostuneille avoin! 13. Seuraava kokous Pyrstö miettii seuraavan kokouksen ajankohdan ja informoi PYYläisiä. 14. Kokouksen päätös Elina Pilke päätti kokouksen klo 18.05

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous MUISTIO 23.3.2012 Muistio Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous Aika 1.3.2012 klo 9.00 12.17 Paikka Suomen ympäristöopisto SYKLI, neuvotteluhuone Karhu Läsnä: Harmaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta. Välke-ryhmän kokous 15.11.2013 kello 10.00-12.00 Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) Esityslista 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma. Juniori KuPS

Viestintäsuunnitelma. Juniori KuPS Viestintäsuunnitelma Juniori KuPS 1 Sisällys KEITÄ ME OLEMME?... 2 SEURAMME ARVOT... 2 Suvaitsevaisuus... 2 Urheilullisuus ja terveet elämäntavat... 2 Tavoitteellisuus... 2 SISÄINEN VIESTINTÄ... 3 Sisäisen

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012

Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012 Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa -jatkohanke

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot