Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15"

Transkriptio

1 Liikunta- ja nuorisolautakunta AIKA ke klo PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS LIIKUNTATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO, VUOSI NUORISOTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO, VUOSI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELYN TULOKSET, VESILAHTI NUORTEN STARTTIPAJAN TOIMINTA LAMMASNIEMEN VUOKRAUS TALVIKAUDEKSI LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA TALOUSARVION TOTEUMA MUUT ASIAT 24

2 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Rauno Hanhela puheenjohtaja pj 13-15,17 Jani Luopajärvi varajäsen Tarja Vilppola jäsen Sari Sirkkiä-Jarva jäsen, pj pj 16, Kari Hannula varajäsen Petteri Siekkinen jäsen Minna Lepola jäsen POISSA MUU Harri Pitkämäki teknisentoimen edustaja, 17 Sari Juuti liikunta- ja nuorisosihteeri, esittelijä Tiina Mylläri kaupunkiseudun nuorisoasiamies, 17 ALLEKIRJOITUKSET Rauno Hanhela Puheenjohtaja Sari Juuti Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Vesilahdessa / 2014 Minna Lepola Tarja Vilppola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sari Juuti Liikunta- ja nuorisosihteeri

3 Liikunta- ja nuorisolautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 5 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 58 :n 2 momentin mukaan liikunta- ja nuorisolautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

4 Liikunta- ja nuorisolautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kuntalain 62 :n mukaan liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 15 1 momentin mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Liikunta- ja nuorisosihteeri: Liikunta- ja nuorisolautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Lepola ja Tarja Vilppola

5 Liikunta- ja nuorisolautakunta LIIKUNTATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO, VUOSI 2014 Vesilahden liikunta- ja nuorisolautakunta julisti haettavaksi toimintaavustukset vuodelle 2014 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa liikuntatoimen määrärahoista mennessä. Avustusten jakoperusteet liitteessä (liite 1.). Toiminta-avustus jaetaan kerran vuodessa. Hakemuksia (liite 2.) tuli yhteensä yksitoista (11), liitteet kokonaisuudessaan on nähtävillä ennen kokousta liikunta- ja nuorisotoimessa sekä lautakunnan kokouksessa. Liikunta-avustuksiin vuonna 2014 on varattu euroa, yhteensä haettiin euroa. Krääkkiön kyläkerho ei toimittanut vaadittavaa lisäselvitystä määräaikaan mennessä. Esitän, että avustukset jaetaan seuraavasti; Avustuksen hakija Myönnetty 2013 Anomus 2014 Esitys 2014 Krääkkiön kyläyhdistys ry Lempäälän-Vesilahden reumayhdistys ry Länsi-Vesilahden Urheilijat ry Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vesilahden paikallisyhdistys Pirkanmaan allergia ja astmayhdistys ry Rämsöön Urheilijat ry Tarpian suunta ry Vesilahden Luonto ja Latu ry Vesilahden Tennis ry Vesilahden Visa ry Ylämäen nuorisoseura ry Yhteensä Sari Sirkkiä-Jarva ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä avustuksia ja poistui kokoustilasta. Keskustelun jälkeen Jani Luopajärvi teki esityksen, jossa Vesilahden Latu ja Luonto ry:lle jaetaan avustusta 1100, Vesilahden Tennikselle 700 ja Rämsöön Urhilijoille 600. Muilta osin toimitaan alkuperäisen esityksen mukaisesti. Petteri Siekkinen kannatti Luopajärven esitystä. Äänestyksessä esittelijän ehdotus hävisi Luopajärven ehdotukselle 6-0.

6 Liikunta- ja nuorisolautakunta NUORISOTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO, VUOSI 2014 Vesilahden liikunta- ja nuorisolautakunta julisti haettavaksi toimintaavustukset vuodelle 2014 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa nuorisotoimen määrärahoista mennessä. Toiminta-avustus jaetaan kerran vuodessa. Hakemuksia (liite 3.) tuli yhteensä viisi (5), liitteet kokonaisuudessaan on nähtävillä kokouksessa. Nuorisotoimen avustuksiin vuonna 2014 on varattu euroa, yhteensä haettiin euroa. Esitän, että avustukset jaetaan seuraavasti; Avustuksen hakija Myönnetty 2013 Anomus 2014 Esitys 2014 Rämsöön kyläkerho ry Tähti nuorisoseura ry Vesil. Valkohännät ry Ylämäen kyläkerho ry Ylämäen nuorisoseura ry Yhteensä Seitsemänsataa (700 ) jätetään jakamatta ja sen käyttötarkoituksesta voi päättää myöhemmin liikunta- ja nuorisosihteeri yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Puheenjohtaja Rauno Hanhela joutui lähtemään kokouksesta pois pykälän alussa klo 19.40, myös varapuheenjohtajan ollessa poissa kokouksesta, valitsi lautakunta puheenjohtajaksi Sari Sirkkiä-Jarvan. Keskustelun jälkeen Petteri Siekkinen teki esityksen, jossa Ylämäen nuorisoseuralle jaetaan avustusta 400 ja Rämsöön kyläkerholle Muilta osin toimitaan alkuperäisen esityksen mukaisesti. Jani Luopajärvi kannatti Siekkisen esitystä. Siekkisen vastaesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Liikunta- ja nuorisolautakunta TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELYN TULOKSET, VESILAHTI Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) toteuttavat yhteistä nuorisotyön kehittämishanketta vuosina Hankkeen tavoitteena on selvittää ja yhtenäistää nuorisotyön kehittämistarpeita sekä pyrkiä osaltaan vastaamaan valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteisiin. Seutukunnan kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena kerätä tietoa yläkouluikäisten nuorten elinympäristöstä, vapaa-ajanvietosta, hyvinvoinnista ja harrastuksista. Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 kaikille luokkalaisille oppilaille yhteistyössä koulun kanssa. Tuloksia hyödynnetään seudullisesti ja paikallisti nuorisotyön kehittämiseen sekä nuorten elinolojen parantamiseen. Liitteenä (liite 4.) Vesilahden kunnan tulokset. Kyselyn tulokset tulee kokoukseen esittelemään kaupunkiseudun nuorisoasiamies Tiina Mylläri. Liikunta- ja nuorisosihteeri Lautakunta merkitsee kyselyn tiedoksi. Kaupunkiseudun nuorisoasiamies Tiina Mylläri esitteli kyselyn tulokset lautakunnalle. Lautakunta keskusteli kyselyn tuloksista ja nuorten kommenttien perusteella päätti järjestää syksyllä nuorten kyselytunnin johon toivotaan viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä.

8 Lempäälän kunta, vapaa-aikalautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta NUORTEN STARTTIPAJAN TOIMINTA Lempäälä vapltk Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Lempäälän kunnalle valtionavustusta euroa nuorten työpajatoiminnan tukemiseen (työpajat Monitoimikeskus ja Nuorten starttipaja). Avustusta voidaan käyttää vuosina Nuorten starttipajatoiminnasta vastaa Lempäälän nuorisopalvelut ja toiminta on vapaa-aikalautakunnan alaista toimintaa. Monitoimikeskuksen toiminta on yleishallinnon ja kunnanhallituksen alaista toimintaa. Nuorisopalveluiden ja Monitoimikeskuksen yhteisissä neuvotteluissa on sovittu, että myönnetty avustus jaetaan pajojen kesken tasan ( euroa/ euroa). Nuorisopalveluiden osuus avustuksesta kohdennetaan nuorten starttipajatoimintaan ajanjaksolla Nuorten starttipajatoimintaa on toteutettu kokeilujaksona välisenä aikana. Toiminnasta on annettu väliraportti vapaaaikalautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Nuorten starttipajan tilakysymys on ratkaistu yhteistyössä opetuspalveluiden kanssa. Starttipajan toiminta jatkuu Moision liikuntahallilla Moision koulun käytöstä vapautuvissa tiloissa (Nuorisokahvila Enterin yläkerrassa olevissa luokkatiloissa). Vapaa-aikalautakunta päättää nuorten starttipajatoimintaan liittyen seuraavaa: 1. Nuorten starttipajatoimintaa jatketaan kokeiluvaiheen jälkeen määräaikaisena toimintana välisen ajan. Määräaikaisuus perustuu toiminnan projektiluonteisuuteen; 2. Starttipajan työntekijäresurssina toimiva työpari järjestetään nuorisopalveluiden kautta. Yhden nuorisotoiminnan ohjaajan työpanos (38,25 t/vko, vakituinen työsuhde) kohdennetaan nuorten starttipajatoimintaan. Nuorisopalveluiden osuus Aluehallintoviraston avustuksesta kohdennetaan työpajaohjaajan palkkaukseen (38,25 t/vko, määräaikainen työsuhde). Nuorten ohjaukseen ja tukemiseen liittyvää yhteistyötä jatketaan sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, opetuspalveluiden, työllisyydenhoidon, yhteispalvelupisteen ja muiden yhteistyötahojen kanssa;

9 Lempäälän kunta, vapaa-aikalautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Lempäälän kunnan hallintosäännön mukaan toimien nimikemuutoksista päättää kunnanjohtaja asianomaisen lautakunnan tai vesiliikelaitoksen johtokunnan lausunnon pohjalta. Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanjohtajalle, että nuorisotoiminnan ohjaaja Veera Kiretin toimi muutetaan alkaen työpajaohjaajan toimeksi; 4. Nuorten starttipajan toimintaa toteutetaan yhteistyössä Vesilahden kunnan kanssa (nuorisopalvelut/etsivä nuorisotyö). Vesilahtelaiselle nuorelle on varattu 1 paikka starttipajalta tarvittaessa: 5. Nuorten starttipajan toiminnalliset kulut, materiaali- ja välinekustannukset sekä muut vähäiset kustannukset sisältyvät nuorisopalveluiden talousarvioon. Toiminnan kustannusten seurantaan on perustettu oma kustannuspaikka ja erillinen talousseuranta. Nuorten elämänhallintaa vahvistavien palveluiden ostamisesta on neuvoteltu/neuvotellaan erikseen opetuspalveluiden, sosiaalipalveluiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen Vesilahti LiNu 18 / Liikunta- ja nuorisosihteeri: Vesilahden kunta jatkaa nuorten starttipajayhteistyötä Lempäälän kunnan kanssa Lempäälän esityksen mukaisesti. Nuorten starttipajatoimintaa on toteutettu kokeilujaksona välisenä aikana, tänä aikana yhtään vesilahtelaista nuorta ei osallistunut starttipajatoimintaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Lempäälän kunta, nuorisopalvelut

10 Liikunta- ja nuorisolautakunta LAMMASNIEMEN VUOKRAUS TALVIKAUDEKSI Lammasniemen vapaa-ajanviettokeskus kuuluu nuorisotoimen hallintoon. Lammasniemeä voi vuokrata kuntalaiset, seurat ja yhdistykset, kunnan hallintokunnat sekä ulkopaikkakuntalaiset yhdistykset, käyttöaste varsinkin kesäisin on korkea. Kunnan talouden kiristyessä myös Lammasniemen vuokrauksen kannattavuus talviaikaan on nostettu keskusteluun, kustannukset talvella on kesää suuremmat, myös vuokratulot ovat pienemmät. Vuonna 2013 Lammasniemestä tuli vuokratuloja yhteensä euroa. Marras- joulukuussa 2013 sekä tammi-helmikuussa 2014 vuokratuloja tuli yhteensä 1520 euroa. Kustannuksia tulee sähkön lisäksi mm. jätehuollosta, vesimaksuista, aurauskustannuksista, siivouksesta sekä teknisen toimen palveluista. Lammasniemen tulot menevät suoraan tekniseen toimeen. Lammasniemeä on korjattu kevään aikana, saunanlauteet on uusittu, ison mökin katon harjakorkeutta on nostettu ja kate uusittu, myös kuisti sekä grillipaikka ovat saaneet uuden ilmeen. Esitän, että Lammasniemeä ei suljeta talvikaudeksi. Rakennuksissa joudutaan pitämään koko talven peruslämpöä, tämä ei tuo sähkönkulutukseen suurta säästöä. Myös muut talvikauden kustannukset pystytään kattamaan vuokratuloilla. Marras-joulukuu on pikkujouluaikaa, silloin viikonloput ovat hyvin varattuja. Lautakunta oli yksimielisesti esityksen kannalla, Lammasniemeä vuokrataan jatkossakin talviaikaan. Tiedoksi Tekninen toimi

11 Liikunta- ja nuorisolautakunta LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Vesilahden kunnan kasvatus- ja opetustoimen johtosääntö luku 3, 9. Tämän johtosäännön valtuuksilla tehdyistä viranhaltijapäätöksistä on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Viranhaltijan on annettava päätöspöytäkirjat tiedoksi jokaiseen lautakunnan kokoukseen. pöytäkirja liitteenä (liite 5.) Liikunta- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedokseen liikunta- ja nuorisosihteerin päätökset ajalta Hyväksyttiin yksimielisesti

12 Liikunta- ja nuorisolautakunta TALOUSARVION TOTEUMA Liitteenä (liite 6.) talousarvion toteuma Esitys Liikunta- ja nuorisosihteeri Liikunta- ja nuorisolautakunta merkitsee toteuman tiedoksi. Talousarviototeuma merkattiin tiedoksi.

13 Liikunta- ja nuorisolautakunta MUUT ASIAT - Esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi (liite 7.) - Vesilahden nuorisovaltuusto sai Päätä itse! tukea 450 euroa Nuorten Akatemiasta polkupyöräviikon tapahtuman järjestämiseen. - Tiistaina järjestettiin Vesilahden seuroille ja yhdistyksille palaveri jossa käsiteltiin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen ajankohtaisia asioita. Osallistujia oli yhteensä 16 henkilöä. - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt euron avustuksen Vesilahden kunnan etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseksi. - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt euroa kehittämisavustusta nuorisotyön seudullinen kehittämishankkeeseen Avustus käytetään seudullisen nuorisoasiamiehen palkkakustannuksiin. - Tekonurmivuorot, kesä 2014 (liite 8.) - Etsivän nuorisotyön katsaus (liite 9.) - Kaupunkiseudun vapaa-aikapalveluiden alatyöryhmän kokousmuistio (liite 10). Muut asiat merkataan tiedoksi. Muut asiat merkattiin tiedoksi.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1 05.03.2015 Aika 05.03.2015 klo 18:00-19:12 Paikka Virastotalo, kokoushuone 427 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2012 29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 49 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 94

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan pitäminen ja nähtävänäpitäminen... 2 2 Tositteiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot