Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15 16 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 16"

Transkriptio

1 Liikunta- ja nuorisolautakunta 3 / klo Nuorisotila Nurkka Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS- VALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ LIIKUNTATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO, VUOSI NUORISOTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO, VUOSI BÄNDITILAN SÄÄNNÖT KUNTOSALIN KULUNVALVONNAN AVAINPANTIN MÄÄRÄÄMINEN LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA MUUT ASIAT 24 Rauno Hanhela Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja

2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 3/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Nuorisotila Nurkka SAAPUVILLA OLLEET Jäsen: JÄSENET Rauno Hanhela, pj (ja merkintä siitä, kuka toimii Kari Hannula puheenjohtajana) Ari Karhu Raimo Alarova Sari Sirkkiä-Jarva Sari Virtanen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Tarja Vilppola Mika Allén, kunnanhallituksen edustaja Harri Pitkämäki, teknisen toimen edustaja Sari Juuti, liikunta- ja nuorisosihteeri, esittelijä 14 Päätös: ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkitä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 15 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Päätös: Ari Karhu ja Tarja Vilppola PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Rauno Hanhela Sari Juuti Tarkastusaika Vesilahdessa kuun päivänä 2012 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ari Karhu Paikka ja päivämäärä Virka-asema Tarja Vilppola Allekirjoitus Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti

3 Liikunta- ja nuorisolautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallintosääntö 5 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 58 :n 2 momentin mukaan liikunta- ja nuorisolautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Puheenjohtaja: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

4 Liikunta- ja nuorisolautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntalain 62 :n mukaan liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 15 1 momentin mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Liikunta- ja nuorisosihteeri Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Karhu ja Tarja Vilppola

5 Liikunta- ja nuorisolautakunta LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Vesilahden kunnan päivähoito ja koulutoimi yhdistyvät alkaen. Tämän vuoksi sivistystoimenjohtosääntöä joudutaan muuttamaan. Samalla myös liikunta- ja nuorisotoimen johtosääntöä on päivitetty. Liitteenä esitys johtosäännöstä sekä organisaatiokaaviosta (liite 1.). Liikunta- ja nuorisosihteeri Liikunta- ja nuorisolautakunta esittää omalta osaltaan johtosäännön hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa ja edelleen kunnanvaltuustossa. Päätös Liikunta- ja nuorisolautakunta esittää, että pohdinta liikunta- ja nuorisolautakunnan sekä kirjasto- ja kulttuurityöryhmän yhdistämistä jatkettaisiin seuraavalla valtuustokaudella. Keskustelussa nousi esiin liikunta- ja nuorisosihteerin nimikkeen ajantasaistaminen. Lautakunta esitti, että liikunta- ja nuorisosihteerin nimike muutetaan johtosääntömuutoksen yhteydessä liikunta- ja nuorisotoimenjohtajaksi. Muilta osin lautakunta hyväksyi liikunta- ja nuorisotoimen johtosäännön.

6 Liikunta- ja nuorisolautakunta LIIKUNTATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO, VUOSI 2012 Vesilahden liikunta- ja nuorisolautakunta julisti haettavaksi toiminta-avustukset vuodelle 2012 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa liikuntatoimen määrärahoista mennessä. Avustusten jakoperusteet liitteessä (liite 2.). Toiminta-avustus jaetaan kerran vuodessa. Hakemuksia (liite 3.) tuli yhteensä kahdeksan, liitteet kokonaisuudessaan on nähtävillä ennen kokousta liikunta- ja nuorisotoimessa sekä lautakunnan kokouksessa. Rahaa jaettavana , yhteensä haettiin Liikunta- ja nuorisosihteeri: Esitän, että avustukset jaetaan seuraavasti; Avustuksen hakija Myönnetty 2011 Anomus 2012 Esitys 2012 Länsi-Vesilahden Urheilijat Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vesilahden paikallisyhdistys Rämsöön Urheilijat ry Vesilahden Luonto ja Latu ry Vesilahden Tennis ry Vesilahden Visa ry Ylämäen kyläkerho ry Vesilahden seudun ratsastajat ry Lempäälän-Vesilahden reumayhdistys ry Yhteensä Seuraavia seuroja on pyydetty täydentämään hakemusta - Länsi-Vesilahden urheilijat (seurantalomake) Seuralle avustus myönnetään ehdollisena, pyydetyt täydennykset pyydetään toimittamaan 6.6. mennessä, muutoin avustus jää jakamatta.

7 Liikunta- ja nuorisolautakunta Lempäälän-Vesilahden reumayhdistys on lempääläläinen rekisteröity yhdistys. Liikunta- ja nuorisotoimen avustussääntöjen mukaan, avustettavan seuran tai yhdistyksen on oltava kirjoilla Vesilahdessa ja toiminta on suunnattava pääosin vesilahtelaisille. Kaksisataa (200 ) jätetään jakamatta ja sen käyttötarkoituksesta voi päättää myöhemmin liikunta- ja nuorisosihteeri yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Päätös Mika Allén ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä avustuksia ja poistui kokoustilasta. Ari Karhu esitti ja Sari Sirkkiä-Jarva kannatti esitystä, jossa Rämsöön Urheilijoille jaetaan avustusta 500 euroa, lautakunta kannatti esitystä. Sari Sirkkiä-Jarva esitti ja Raimo Alarova kannatti esitystä, että Mannerheimin lastensuojeluliitolle jaetaan avustusta 600 euroa, lautakunta kannatti esitystä. Muilta osin lautakunta hyväksyi esityksen.

8 Liikunta- ja nuorisolautakunta NUORISOTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO, VUOSI 2012 Vesilahden liikunta- ja nuorisolautakunta julisti haettavaksi toiminta-avustukset vuodelle 2010 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa nuorisotoimen määrärahoista mennessä. Toiminta-avustus jaetaan kerran vuodessa. Hakemuksia (liite 4.) tuli yhteensä seitsemän, liitteet kokonaisuudessaan on nähtävillä kokouksessa. Rahaa jaettavana 5.000, yhteensä haettiin Liikunta- ja nuorisosihteeri: Esitän, että avustukset jaetaan seuraavasti; Avustuksen hakija Myönnetty 2011 Anomus 2012 Esitys 2012 Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vesilahden paikallisyhdistys Rämsöön kyläkerho ry Tähti nuorisoseura ry Vesil. Valkohännät ry Ylämäen kyläkerho ry Ylämäen nuorisoseura ry * Yhteensä Seuraavia seuroja on pyydetty täydentämään hakemusta - Ylämäen nuorisoseura ry (tilinpäätös) Seuralle avustus myönnetään ehdollisena, pyydetyt täydennykset pyydetään toimittamaan 6.6. mennessä, muutoin avustus jää jakamatta. Kahdeksansataa (800 ) jätetään jakamatta ja sen käyttötarkoituksesta voi päättää myöhemmin liikunta- ja nuorisosihteeri yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

9 Liikunta- ja nuorisolautakunta Päätös Mika Allén ja Ari Karhu ilmoittivat olevansa esteellisiä käsiteltäessä avustuksia ja poistuivat kokoustilasta. Pykälän pöytäkirjantarkastajina toimivat Tarja Vilppola ja Sari Virtanen. Ylämäen nuorisoseura ei pyynnöstä huolimatta ole toimittanut tilinpäätöstään. Sari Sirkkiä-Jarva esitti ja Kari Hannula kannatti, ettei Ylämäen nuorisoseuralle jaeta avustusta laisinkaan puutteellisten asiakirjojen vuoksi. Lautakunta oli keskustelun jälkeen yksimielisesti Sirkkiä-Jarvan esityksen kannalla. Muilta osin lautakunta hyväksyi esityksen. Näin ollen tuhatkolmesataa (1.300 ) jää jakamatta. Liikunta- ja nuorisosihteeri yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa voivat myöhemmin päättää jakamattoman avustuksen käyttötarkoituksen.

10 Liikunta- ja nuorisolautakunta BÄNDITILAN SÄÄNNÖT Alakoulun tiloihin valmistuu bänditila kuntalaisten käyttöön elokuussa Bänditilan toiminnasta huolehtii nuorisotoimi. Nuoriso-ohjaajien tehtävänä on huolehtia avainten vuokraamisesta sekä siitä, että tilat ovat asiallisessa käytössä soittajien jäljiltä eikä tiloja käytetä väärin. Jokainen bänditiloja käyttävä sitoutuu noudattamaan bänditilan käyttösääntöjä. Jos sääntörikkomuksia ilmenee, kyseinen bändi suljetaan pois toiminnasta. Bändin jäsenet sitoutuvat allekirjoittamallaan sopimuksella noudattamaan tilan sääntöjä. Liitteenä (liite 5.) esitys säännöistä sekä käyttösopimuksesta. Bändit maksavat avainpantin 50 / lukuvuosi, panttimaksu palautetaan lukukauden päättyessä. Jos bändi rikkoo sopimusta, maksua ei palauteta. Liikunta- ja nuorisosihteeri Lautakunta hyväksyy bänditilan säännöt sekä käyttösopimuksen ja panttimaksun. Päätös Lautakunta hyväksyi säännöt esityksen mukaan.

11 Liikunta- ja nuorisolautakunta KUNTOSALIN KULUNVALVONNAN AVAINPANTIN MÄÄRÄÄMINEN Kirkonkylän kuntosalille vaihdetaan uusi kulunvalvontaohjelma touko-kesäkuussa Jatkossa kulunvalvonta tapahtuu pienellä avaimenperällä joita asiakkaat voivat vuokrata käyttöönsä Vesilahden kirjastoista. Mikäli avaimenperä häviää, voidaan käyttäjän tiedot nollata jottei väärinkäytöksiä tapahdu. Yhden avaimenperän ostohinta on 6 / kpl. Liikunta- ja nuorisosihteeri: Esitän, että avaimenperäpantti on 10. Mikäli asiakas hävittää avaimenperän tai käyttää avainta väärin, ei maksua palauteta. Jos asiakas palauttaa avaimen hyväkuntoisena, panttimaksu palautetaan. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Liikunta- ja nuorisolautakunta LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Sivistystoimen johtosääntö, 10, päätöspöytäkirjat Viranhaltijan on annettava vähintään kahdesti vuodessa päätöspöytäkirjat tiedoksi lautakunnalle Päätöspöytäkirja liitteenä (liite 6.) Liikunta- ja nuorisosihteeri Liikunta- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedokseen liikunta- ja nuorisosihteerin päätökset ajalta Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 Liikunta- ja nuorisolautakunta MUUT ASIAT - Liitteenä (liite 7) koulutuslautakunnan esitys , 47 koulupsykologin viran perustamisesta. - Liitteenä (liite 8.) kunnanvaltuuston , 27 päätös nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan yhdistämisestä. Liikunta- ja nuorisosihteeri Muut asiat merkataan tiedoksi Päätös - Lautakunnalle esiteltiin kesäduunipaja projekti jossa nuoria Vesilahtelaisia työllistetään. - Koulun lähiliikuntapaikan avajaiset päätettiin siirtää myöhemmäksi ilmoitettuun ajankohtaan. - Lautakunnalle jaettiin tiedoksi koulutuslautakunnan hyväksymät liikuntasalivuorot lukuvuodelle Muilta osin lautakunta merkkasi asiat tiedokseen.

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15 Liikunta- ja nuorisolautakunta 21.5.2014 AIKA ke 21.5.2014 klo 18.00 20.05 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hyvinvointilautakunta 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 18:00 19.40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 18:00 21.00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 23.2.2015 6 Kokousaika 23.2.2015 klo 19.00-20.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2014 1. Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2014 1. Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA 24.4.2013 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009 26 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 2/2009 KOKOUSAIKA Torstai 14.5.2009 klo 18:30 18:50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2014 ASIA LIITE 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2015 1 05.03.2015 Aika 05.03.2015 klo 18:00-19:12 Paikka Virastotalo, kokoushuone 427 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 HAILUODON KUNTA 24.3.2011 13 KOKOUSAIKA Torstai 24.3.2011 klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 Käsiteltävät asiat 76. Viranhaltijapäätökset...115 77. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...116 78. Muutos Lemin pääkirjaston aukioloaikoihin...118

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010 79 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010 KOKOUSAIKA Torstai 02.12.2010 klo 18:30 20:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 30.6.2010 klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 254 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot