Eazybreak Oy:n ja Suomen Kunto ja Virkistys Oy:n palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eazybreak Oy:n ja Suomen Kunto ja Virkistys Oy:n palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 17.9.2015 1(6)"

Transkriptio

1 Versio (6) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä tässä palvelussa palveluntarjoajaksi yritys vakuuttaa tutustuneensa näihin sopimusehtoihin, sitoutuu noudattamaan niitä sekä maksamaan tämän palvelun käytöstä voimassaolevan hinnaston mukaiset palvelumaksut. Palvelumaksut sekä niiden veloitusperusteet on kuvattu hinnastossa, joka löytyy Eazybreakin (lounas-, työmatka- ja kulttuurietu) verkkosivuilta tai Kunto ja Virkistyksen (liikuntaetu) verkkosivuilta Palveluntarjoajan rekisteröitymisen jälkeen Eazybreakillä tai Liikuntapaikan osalta Kunto ja Virkistyksellä on oikeus joko hyväksyä tai hylätä palveluntarjoajan rekisteröityminen ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoaja tulee tämän palvelun piiriin vasta, kun Eazybreak tai Kunto ja Virkistys on hyväksynyt palveluntarjoajan rekisteröitymisen. Hyväksytyllä Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus ottaa vastaan Maksutapa maksuvälineenä tarjoamistaan palvelutuotteista näissä sopimusehdoissa sovitun mukaisesti. Eazybreakilla ja Kunto ja Virkistyksellä Liikuntapaikkojen osalta on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja palvelumaksujaan ilmoittamalla muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostilla Palveluntarjoajalle tämän palvelussa ilmoittamaansa osoitteeseen. Palveluntarjoaja voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksensa päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Ellei Palveluntarjoaja irtisano sopimustaan, hintamuutokset tulevat voimaan ilmoittamanamme ajankohtana. Eazybreak ja Kunto ja Virkistys voi myös antaa Palveluntarjoajaa sitovia muita ohjeita Palveluun liittyen. 2. Määritelmät Eazybreak tarkoittaa Eazybreak Oy:tä. Kunto ja Virkistys tarkoittaa Suomen Kunto ja Virkistys Oy:tä. Liikuntapaikka tarkoittaa liikuntapaikkaa, joka on rekisteröitynyt palveluntarjoajaksi ja jonka Kunto ja Virkistys on hyväksynyt. Me tarkoittaa Eazybreakia ja Kunto ja Virkistystä. Palvelu tarkoittaa tässä Sopimuksessa yhteisesti määriteltyjä Palveluntarjoajan tarjoamia ravintola-, liikunta-, kulttuuri-, työmatka tai muita palveluita sekä tuotteita, joita voidaan maksaa Maksutavalla. Eazybreak toteuttaa Liikuntapalvelun teknisen ratkaisu Kunto ja Virkistykselle ja sen osalta sopimuskumppanisi on Kunto ja Virkistys. Sinulla ja Kunto ja Virkistyksellä saattaa olla myös erikseen allekirjoitettu sopimus, jota sovelletaan ensisijaisesti näihin ehtoihin nähden. Palveluntarjoaja tai sinä tarkoittaa tässä palvelussa palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä ja Eazybreakin hyväksymää yritystä sekä Kunto ja Virkistyksen hyväksymiä Liikuntapaikkoja. Toimipaikka, jolla tarkoitetaan yhteisesti kaikkia palvelussamme määriteltyjä Palveluntarjoajan toimipaikkoja ja myyntipisteitä, joissa Maksutapa hyväksytään maksuvälineenä. "Työnantaja" tarkoittaa yritystä tai yhteisöä, joka on rekisteröitynyt käyttäjäksi tähän palveluun tarjotakseen työntekijöilleen Maksutapaa työsuhde-etuna. "Työntekijä" tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröitynyt tähän palveluun käyttääkseen työantajansa työsuhde-etuna tarjoamaa Maksutapaa maksuvälineenä palvelussamme määritellyissä Palveluntarjoajien Toimipaikoissa. Tekstin lomassa olemme tehneet muutamia muita määritelmiä, joita käytetään näissä sopimusehdoissa. 3. Palvelun kuvaus Me tarjoamme Työnantajalle sähköisen palvelun työsuhde-edun tarjoamiseen yrityksen Työntekijöille. Palvelu tarjotaan tai liikuntaedun ollessa kyseessä Internet sivuston kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla tavoin. Palvelussa Työntekijä vastaanottaa matkapuhelimella sähköisen lounas-, liikunta-, kulttuuri- tai työmatkasetelin ( Mobiiliseteli ) tai käyttää Eazybreak lähimaksamista (kummatkin yhdessä Maksutapa ). Maksutavalla voidaan maksaa vain

2 Versio (6) Eazybreakin tai Kunto ja Virkistyksen kanssa sopimussuhteessa olevien Palveluntarjoajien Palveluita eri Palveluntarjoajien toimipaikoissa ja myyntipisteissä sekä tuotteita siinä laajuudessa kuin verottaja kulloinkin määrittää. Eazybreak lähimaksamisen käyttäminen edellyttää erillisten päätelaitteiden tilaamista Eazybreakiltä tai sen osoittamalta kolmannelta taholta. Laitteiden toimitusaika, hinnoittelu, takuu ja muut erityisehdot määritellään Eazybreakin tai kolmannen tahon Palveluntarjoajalle tekemässä tarjouksessa. Muilta osin noudatetaan näiden sopimusehtojen määräyksiä. Maksutavalla voidaan maksaa seuraavan tyyppisiä Palveluita Työantajan valitsemassa laajuudessa: Lounaspalvelut Työntekijä voi maksaa lounas- ja sopimuslounassetelin nimellisarvon määrällä osin tai kokonaan työpäivän aikaisen ateriansa ravintolassa tai muussa Palveluntarjoajan Toimipaikassa. Lounas- ja sopimuslounassetelillä ei voi ostaa alkoholia, tupakkaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Lounas- ja sopimuslounasseteliä ei voi vaihtaa Palveluntarjoajan aterialipukkeeksi tai muuksi vastikkeeksi. Liikuntapalvelut Työntekijä voi maksaa Kunto- ja Virkistyksen Virta-Eazybreak liikuntaseteleillä Palveluntarjoajien tarjoamia liikuntapalveluiden kerta-, sarja- ja kausilippuja. Myös Eazybreakin motivointisetelillä voidaan maksaa Kunto- ja Virkistyksen kanssa sopimussuhteessa olevien Liikuntapaikkojen liikuntapalveluita. Kulttuuripalvelut Työntekijä voi maksaa motivointiseteleillä Palveluntarjoajien tarjoamia kulttuuripalveluiden kerta-, sarjaja kausilippuja. Motivointisetelillä voidaan maksaa myös Liikuntapalveluita. Työmatkapalvelut Työntekijä voi maksaa työmatkaseteleillä Palveluntarjoajien tarjoamia henkilökohtaisia arvo- ja aikaperusteisia matkalippuja. 4. Palvelun laajuus ja käyttö Työnantaja määrittelee tämän palvelun laajuuden ja Työntekijöilleen tarjottavat etuudet. Tämän jälkeen määritellyt Työntekijät voivat rekisteröityä käyttäjiksi ja alkaa käyttämään palveluamme. Työnantaja voi valita palvelussamme yrityksensä Työntekijöille tarjoaman palvelutyypin (lounaspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työmatkapalvelut) sekä halutessaan rajoittaa Maksutavan käyttöä Palveluntarjoajakohtaiseksi (sopimuslounassetelit ja sopimusliikuntasetelit). 5. Työnantaja ja Palveluntarjoaja voivat keskenään sopia Maksutavan rajatusta käytöstä, palvelutuotteiden yrityskohtaisista hinnoista ja maksuehdoista Työnantaja voi sopia, että Maksutapa käy maksuvälineenä vain rajatussa määrässä Palveluntarjoajia tai niiden Toimipaikkoja. Maksutapa käy tällöin ainoastaan niissä Palveluntarjoajien Toimipaikoissa, joiden kanssa Työnantaja on tehnyt suoran sopimuksen Palvelusta. Palveluntarjoajan ja Työnantajayrityksen välille muodostuu tällöin sopimussuhde, jossa Eazybreak toimii kohdennetun maksuvälineen tarjoajana sekä laskuttajana omaan tai Kunto ja Virkistyksen lukuun. Työnantaja vastaa kuitenkin suoraan Palveluntarjoajalle sopimuksesta ja sen saatavista, vaikka Eazybreak toimiikin maksuvälineenä ja Palveluiden laskuttajana. Palveluntarjoaja ja Työnantaja sopivat tällöin mm. tarjottavien Palveluiden hinnat ja Työnantajalle myönnettävän maksuajan. Palveluntarjoajan vastuulla on tällöin Työnantajan maksukyvyn varmistaminen. Emme vastaa Työnantajien mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, mutta sitoudumme perimään saatavia alla esitetyn mukaisesti sekä tilittämään vastaanottamamme maksut sopimuskohdan 8 mukaan sekä tarvittaessa siirtämään kyseisen saatavan Palveluntarjoajalle. Huolehdimme edellä kuvattuja sopimusruokailu, -liikunta ja työmatkaseteleitä käytettäessä Palveluntarjoajalle tulevien maksujen perimisestä Työnantajalta. Palveluntarjoajan on suositeltavaa olla myös itse yhteydessä Työnantajaan maksuhäiriötilanteissa ja Palveluntarjoaja voi maksujen viivästyessä välittömästi katkaista sopimuksensa kyseisen Työnantajan kanssa ja lopettaa kyseisen Työnantajan sopimusruokailu, -liikunta ja työmatkaseteleiden vastaanottamisen maksuvälineenä. Mikäli Työnantaja ei maksa tällaista saatavaa perintäyrityksistä huolimatta, voimme joko periä saatavan itse tai siirtää kyseisen saatavan Palveluntarjoajalle perittäväksi. Saatavan siirron yhteydessä veloitamme Palveluntarjoajalta ko. saatavaan liittyvän palvelumaksun.

3 Versio (6) 6. Maksutavan vastaanottaminen Palveluntarjoajan Toimipaikoissa Palveluntarjoaja sitoutuu hyväksymään Maksutavan maksuvälineenä Palveluita myydessään. Maksutapa on henkilökohtainen maksuväline ja sillä tulee voida maksaa kaikkia alla tässä kohdassa kuvattuja palveluita, joita Palveluntarjoaja tarjoaa. Kunkin Palveluntarjoajan tarjoamat Palvelut määritellään rekisteröitymisen yhteydessä Eazybreakin tai Kunto ja Virkistyksen verkkopalvelussa. Maksutavan kohtelu maksuvälineenä tulee olla yhdenvertainen muihin maksuvälineisiin (esim. käteinen, pankkikortti, luottokortti) verrattuna eikä sen arvonmääritykselle tai käyttöajankohdalle saa asettaa rajoituksia. Työntekijä voi valintansa mukaisesti käyttää motivointiseteleitä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kerta-, sarja-, kausimaksuihin sekä tarjous- ja kampanjahintaisten palveluiden maksamiseen osasuorituksena tai kokonaisuudessaan. Hän voi myös käyttää Kunto ja Virkistyksen Virta-Eazybreak liikuntaseteliä liikuntapalveluiden kerta-, sarja- ja kuukausimaksuihin sekä tarjous- ja kampanjahintaisten palveluiden maksamiseen osasuorituksena tai kokonaan. Lounas- ja sopimuslounassetelin osalta Palveluntarjoaja sitoutuu vastaanottamaan seteleitä yksinomaan aterioinnin maksuksi. Palveluntarjoaja sitoutuu vastaanottamaan työmatkaseteleitä maksuksi henkilökohtaisesta arvo tai aikapohjaisesta matkalipusta. Palveluntarjoaja ei saa vastaanottaa Mobiiliseteleitä maksuksi alkoholista, tupakasta, elintarvikkeista tai muista hyödykkeistä. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan ohjeita liittyen Maksutavan vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Ohjeet ovat nähtävillä palvelussamme. Työntekijän matkapuhelimeen vastaanottamassa Mobiilisetelissä on aina mainittu Mobiilisetelin voimassaoloaika, käyttäjän nimi, käyttötarkoitus, päiväkoodi, järjestysnumero sekä digitaalinen vesileima väärinkäytösten estämiseksi. Palveluntarjoajan tulee varmistaa, että Mobiiliseteli on voimassa eikä se saa hyväksyä vanhentuneita Mobiiliseteliä maksuvälineeksi Palvelusta. Emme tilitä väärinkäytösten, väärennösten, Palveluntarjoajan huolimattomuudesta, ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvia aiheettomia maksuja. Mikäli Työntekijä on ladannut Mobiilisetelin Palveluntarjoajan Palvelun maksamiseksi, mutta haluaakin peruuttaa kaupan, Palveluntarjoajalla on mahdollisuus peruuttaa jo tilattu Mobiiliseteli Eazybreakin tai Kunto ja Virkistyksen verkkopalvelussa olevan ohjeistuksen mukaisilla toimenpiteillä setelin tilauspäivänä. Maksukorjauksia voidaan tehdä myös asiakaspalvelussa. Työnantajan tarjoama työsuhde-etu on Työntekijän henkilökohtainen etu, jota voi hyödyntää vain edun saanut Työntekijä. Palveluntarjoajan on tarvittaessa tarkistettava viranomaisten, antamiemme erillisten ohjeiden mukaisesti maksutavalla maksavan asiakkaan henkilöllisyys, jotta varmistetaan käyttäjän olevan etuun oikeutettu. Palveluntarjoaja saa hyväksyä Maksutavalla suoritettuja maksuja vain näissä sopimusehdoissa tai palvelussamme muutoin määritellyistä Palveluista, eikä sitä vastaan saa myydä muuta palvelua tai tavaraa. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta vaihtaa Maksutapaa rahaksi eikä antaa siitä vaihtorahaa. Palveluntarjoaja sitoutuu siihen, että Maksutavalla maksettava Palvelu täyttää työsuhde-etuja koskevan lainsäädännön ja viranomaisten asettamien määräyksien ja ohjeiden asettamat vaatimukset (lisätietoa löytyy mm. sivustolta Palveluntarjoaja sitoutuu kouluttamaan henkilökuntaansa toimimaan Palveluntarjoajalle toimitettujen ja voimassaolevien Maksutavan käyttöä koskevien toimintaohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on velvollisuus pitää tieto Maksutavan vastaanottamisesta kaikkien kassahenkilöiden tiedossa. Toimitamme veloituksetta Palveluntarjoajalle Maksutavan käsittelyohjeet sekä tarran tai muun vastaavan tunnisteen osoittamaan Maksutavan kelpoisuudesta maksuvälineenä Palveluntarjoajan Toimipaikoissa. Palveluntarjoajan velvollisuus on sijoittaa tarra(t) ulko-oven ja/tai maksupisteen läheisyyteen tai muuhun näkyvään paikkaan. Palveluntarjoaja voi asettaa asiakkailleen näkyvästi esille Palvelusta kertovaa muutakin markkinointimateriaalia. Materiaali on saatavilla Eazybreakin verkkopalvelusta ja Kunto ja Virkistyksen verkkopalvelusta Kaikki materiaalin muutokset tulee aina hyväksyttää Eazybreakilla ja Liikuntapaikkojen osalta Kunto- ja Virkistyksellä ennen niiden toteuttamista ja käyttöä. Palveluntarjoajan määrittämien Toimipaikkojen tila Eazybreakin ja Kunto ja Virkistyksen verkkopalvelussa näkyy hyväksynnän jälkeen aktiivisena. Palveluntarjoaja sitoutuu välittömästi poistamaan Toimipaikan Eazybreakin ja Kunto ja Virkistyksen verkkopalvelusta tai muuttamaan

4 Versio (6) Toimipaikan tilan epäaktiiviseksi, mikäli jollakin Toimipaikalla ei ole valmiutta Maksutavan vastaanottamiseen mistä tahansa syystä (esim. Palvelua ei otetakaan käyttöön Toimipaikassa heti rekisteröinnin jälkeen, Toimipaikka poistuu kokonaan tai väliaikaisesti käytöstä korjaustöiden tms. vuoksi). 7. Maksutavan käytöstä Palveluntarjoajalta perittävät maksut ja palkkiot Palvelumme palvelumaksut sekä niiden veloitusperusteet on kuvattu hinnastossa, joka löytyy Eazybreakin verkkosivuilta ja liikuntapalvelun osalta myös Kunto ja Virkistyksen verkkosivuilla Palveluntarjoaja on tutustunut sopimuksen syntyhetkellä voimassaolevaan hinnastoon ja sitoutuu sitä noudattamaan. Meillä on oikeus korottaa palvelupalkkion suuruutta ilmoittamalla tästä Palveluntarjoajalle kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntarjoajalla on kolmenkymmenen (30) päivän ajan palvelupalkkion korotusilmoituksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään palvelupalkkion muutoksen voimaantulohetkestä lukien. 8. Maksutavan käytön tilitykset ja palvelumaksujen vähentäminen Tilitämme Palveluntarjoajalle tämän Toimipaikoissa tapahtuneen Maksutavan käytön Palveluntarjoajan rekisteröitymisen yhteydessä määritellylle tai myöhemmin Eazybreak tai Kunto ja Virkistys verkkopalvelussa muutetulle Palveluntarjoajan pankkitilille. Maksamme Palveluntarjoajalle tilitettävän summan, kulloinkin voimassa olevan palveluhinnastomme mukaisilla palvelupalkkioilla vähennettynä viikoittain maanantaisin. Mikäli maanantai on arkipyhä, tilitys tapahtuu seuraavana pankkipäivänä. Tilitettävä summa määräytyy seuraavasti: a) Maksutavan käyttö tilitetään tilityspäivää edeltävään päivään mennessä palveluumme rekisteröidyn käytön mukaan, ellei Palveluntarjoaja ole sopinut poikkeavaa maksujärjestelyä suoraan Työnantajan kanssa sopimuskohdassa 5. esitetyn mukaisesti. b) Edellä mainittuun Palveluntarjoajan ja Työnantajan väliseen sopimukseen perustuvat jälkikäteen laskutettavat veloitukset tilitetään Tilityspäivää edeltävään päivään mennessä Työnantajan maksamien maksujen perusteella. c) Edellä kohdassa b) mainitussa tapauksessa Työnantaja on voinut valita sellaisen palvelutyypin, jossa Työntekijä itse maksaa ennakkoon omavastuuosuutensa etuudesta, joka oikeuttaa Maksutavan käyttöön. Työnantajaa laskutetaan tällöin jälkikäteen ainoastaan Työnantajan tukiosuudesta. Tilitämme tällaisessa tapauksessa työntekijän ennakkoon maksaman osuuden tämän Maksutavan käyttöä seuraavan tilityksen yhteydessä ja Työnantajan osuuden kohdan b) mukaisesti. Palveluntarjoaja voi tarkistaa Toimipaikkojensa Maksutavalla tehdyn myynnin, tapahtumat ja maksuliikenneraportin milloin tahansa Eazybreak tai Kunto ja Virkistys verkkopalvelussa omilla tunnuksillaan. 9. Palveluntarjoajan muut velvoitteet Julkaisemme Palveluntarjoajan antamat tiedot Eazybreak ja/tai Kunto ja Virkistys verkkopalvelussa riippuen palvelun tyypistä. Palveluntarjoaja vastaa itse tietojensa oikeellisuudesta sekä tietojen päivittämisestä verkkopalveluun. Palveluntarjoajan palvelumme kautta antamien tietojen tulee vastata Palveluntarjoajan yleisesti antamia tietoja tarjoamistaan Palveluista, tuotteista ja hinnoista, eikä Eazybreak tai Kunto ja Virkistys ota vastuuta niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että sen tarjoamat Palvelut täyttävät niitä koskevat kulloinkin voimassa olevat turva- sekä muut vastaavat määräykset ja sitoutuu korvaamaan Eazybreakille ja Kunto ja Virkistykselle Työntekijöiden tai Työnantajien Eazybreakille tai Kunto ja Virkistykselle mahdollisesti Palveluntarjoajan Palveluiden osalta esittämistä vaatimuksista aiheutuvan vahingon. Palveluntarjoaja sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Eazybreakille ja/tai Kunto ja Virkistykselle verkkopalvelussa kaikista muutoksista Palveluntarjoajan tai sen myyntipisteen tiedoissa (kuten pankkiyhteydet, osoitteet, yhteyshenkilöt, myyntipisteiden lisääminen tai lopettaminen), jotka voivat vaikuttaa tämän Sopimuksen mukaisiin palveluihin tai velvoitteisiin.

5 Versio (6) Meillä on oikeus kertoa Työntekijöille ja muillekin, ketkä Palveluntarjoajat hyväksyvät Maksutavan. Meillä on oikeus käyttää ja julkaista Palveluntarjoajan nimi ja logo verkkosivustoillamme ja muutoinkin markkinoidessamme Palvelua kolmansille osapuolille, ellei osapuolten välillä ole toisin kirjallisesti sovittu. Meillä on oikeus julkaista tämän Sopimuksen mukaisia palveluita koskevia Palveluntarjoajaa sitovia ohjeita Eazybreakin ja/tai Kunto ja Virkistyksen verkkopalvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus nähdä Työntekijöitä ja Työnantajia koskevia tietoja palvelumme puitteissa varmistaakseen palvelumme oikean käytön ja ehtojen noudattamisen. Palveluntarjoaja ei saa lähestyä yksittäisiä Työntekijöitä markkinoidakseen palveluitaan tai muutoin eikä millään muullakaan tavoin käyttää tai luovuttaa Palvelussaan saamiaan tietoja Työntekijöihin tai Työnantajiin liittyen. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan Eazybreak poikkeustilanneohjeistustamme. Ohjeistus on nähtävillä palvelussa verkkosivuillamme ja 10. Salassapito Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa. Sopijapuolet eivät käytä toisen sopijapuolen luottamuksellista tietoa muuhun kuin Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen pitävät salassa toistensa luottamuksellisen tiedon Sopimuksen voimassa ollessa sekä kahden (2) vuoden ajan Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. 11. Vastuunrajoitus Eazybreak eikä Kunto ja Virkistys ole Palveluntarjoajalle, Työntekijälle tai muullekaan taholle vastuussa Maksutavalla maksettujen Palveluiden laadusta, toteuttamisesta tai peruutuksesta, eikä ole missään tapauksessa velvollinen palauttamaan jo tapahtuneista tilityksistä perittyjä palvelupalkkioita. Emme vastaa Työnantajien tai Työntekijöiden Palveluntarjoajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheuttamasta henkilö- tai mistään muustakaan vahingosta. Emme vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. Eazybreakin ja Kunto ja Virkistyksen vastuu vahingoista on kaikissa tapauksissa enintään viisikymmentä (50) prosenttia Palveluntarjoajalta kolmen (3) edeltävän kuukauden aikana perittyjen palvelumaksujen määrästä. Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella eivätkä vahinkoja, jotka aiheutuvat salassapitovelvoitteen rikkomisesta. 12. Henkilötietojen käyttö Palvelumme ylläpidossa ja annettujen henkilötietojen käsittelyssä kumpikin sopijapuoli sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään annettuja tietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Keräämme henkilötietoja rekisteröitymisten yhteydessä, samoin kuin palvelumme käytön yhteydessä tai muutoin Työntekijöiltä ja Työnantajalta, siten kuin rekisteriselosteissamme on erikseen kuvattu. Käytämme evästeitä (englanniksi cookies ) käyttäjän tunnistamiseksi palvelussamme. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa palvelun käyttöä ja mahdollistaa internetpalvelun sivujen muokkaamisen käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjän tietoja tallennetaan evästeeseen, jotta voidaan välttää toistuva palveluun kirjautuminen palvelua käytettäessä. Käyttäjä voi asettaa internet selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään. Käyttäessäsi palveluamme hyväksyt evästeiden käytön.

6 Versio (6) Annettuja henkilötietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, ylläpitoon ja hoitoon rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Eazybreakin rekisteriselosteet ovat nähtävillä Eazybreakin internet-sivuilla ja Kunto ja Virkistyksen rekisteriseloste Kunto ja Virkistyksen internet-sivulla Me emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman erillistä lupaa. Palveluntarjoajat voivat kuitenkin nähdä, ketkä ovat käyttäneet Maksutapaa heidän Toimipaikoissaan. 13. Immateriaalioikeudet Palvelumme ja siinä olevan aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat meille tai yhteistyökumppaneillemme. Palvelumme voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Palvelussamme voi myös esiintyä tavaramerkkejä tai symboleja, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia. Palvelussamme käyttäjällä on oikeus katsoa sekä ladata materiaalia ainoastaan palvelumme käyttämistä varten. Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata palvelussamme olevaa aineistoa. Käyttäjällä on oikeus tulostaa osia palvelustamme henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman antamaamme kirjallista lupaa. Meillä on oikeus muuttaa tai poistaa palvelussamme olevaa aineistoa ilman velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta käyttäjille etu- eikä jälkikäteen. 14. Sopimuksen siirtäminen Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman antamaamme kirjallista suostumusta. Eazybreakilla ja Liikuntapaikkojen osalla Kunto ja Virkistyksellä on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle. 15. Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja jokainen sopijapuoli (Palvelusta riippuen joko Eazybreak tai Kunto ja Virkistys) voi irtisanoa sen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus tulee irtisanoa sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Sopijapuoli on oikeutettu purkamaan tämän Sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos toinen sopijapuoli asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan taikka syyllistyy sopimusrikkomukseen edellyttäen, että sopijapuoli ei neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen osapuolen sopimusrikkomusta koskevasta kirjallisesta huomautuksesta korjaa rikkomustaan. Meillä on lisäksi oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli purkamisen peruste johtuu säädöksestä, viranomaispäätöksestä tai määräyksestä tai näiden muutoksesta tai vastaavasta muusta tapahtumasta. Meillä on myös oikeus purkaa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos Palveluntarjoaja ei noudata tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla antamiamme ohjeita. Palveluntarjoaja sitoutuu poistamaan tarrat, muut Maksutavan tunnisteet ja markkinointimateriaalin tämän sopimuksen päättyessä välittömästi. 16. Sovellettava laki ja erimielisyydet Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6)

Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6) Versio 22.11.2014 1(6) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelussa palveluntarjoajaksi yrityksen tulee vakuuttaa tutustuneensa näihin

Lisätiedot

1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen

1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 1(5) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelun käyttäjäksi Työnantajan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä sopimusehdoilla ("Sopimus") sovitaan ehdoista, joilla sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Verkkokauppias") sitoutuu toimimaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Osallistumissopimus. Finpro Oy

Osallistumissopimus. Finpro Oy 1 (7) Osallistumissopimus 2 (7) SOPIJAPUOLET JA SOPIJAPUOLTEN YHDYSHENKILÖT Sopijapuolet Osallistuvan yrityksen virallinen nimi: Y-tunnus: osoite: muut yhteystiedot: ja ( Finpro ), Export Finland Porkkalankatu

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT SAVALANCHE-JÄLLEENMYYJIÄ KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä ehdoilla määritetään miten bloggaajat, yritykset, urheiluseurat, yhdistykset tai vastaavat voivat ansaita rahaa perustamalla

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

EAZYBREAK PALVELU - YRITYKSEN REKISTERÖINTI 19.3.2015

EAZYBREAK PALVELU - YRITYKSEN REKISTERÖINTI 19.3.2015 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen perustiedot (1/7) 4. Käyttäjätietojen vahvistus ja kirjautuminen Eazybreak Palveluun (2/7) 5. Työntekijät ja ryhmät (3/7) 6. Toimipaikat (4/7) 7. Seteliasetukset

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Yleiset ehdot Ticket -ratkaisujen hyväksymisestä ateria ja/tai liikunta- ja kulttuuripalveluille

Yleiset ehdot Ticket -ratkaisujen hyväksymisestä ateria ja/tai liikunta- ja kulttuuripalveluille Yleiset ehdot Ticket -ratkaisujen hyväksymisestä ateria ja/tai liikunta- ja kulttuuripalveluille 1. Yleisten ehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. Lounas on katettu LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Lounasetu pähkinänkuoressa ravintolalle LounasPassilla uudet asiakkaat ovesta sisään sujuvasti.

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja.

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja. 1 (5) SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ Sopimus oikeuttaa asiakkaan käyttämään STT Info -tiedotejakelua. Sopimuksesta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 2. PALVELUKUVAUS STT Info

Lisätiedot

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY 1 (5) SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa Seinäjoen Työterveys Oy:n ja Asiakkaan välistä työterveyshuollon palvelusopimusta. Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS TNS Gallup Oy Itätuulenkuja 10 PL 500 / P.O.Box 500 FIN-02101 Espoo t +358 9 613 500 f +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Media Intelligence TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille

Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille Ruokaasuomesta.fi -palvelun käyttö- ja sopimusehdot ruokaringeille 28.04.2017 Ruokaasuomesta.fi on verkkokauppapalvelu, jossa useat myyjät myyvät ja markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan. Myyjät vastaavat

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Aboa Sports Management Oy:n yleiset tilausehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Aboa Sports Management Oy:ltä EOM-jalkapallolehden (jäljempänä

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013 1. Yleistä Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja (jäljempänä Ehdot ) sovelletaan kaikkiin Eneron Oy:n (jäljempänä Eneron ) kulloinkin tarjoamiin Eneron Online - palvelukokonaisuuteen sisältyviin palveluihin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot