1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen"

Transkriptio

1 Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 1(5) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja palvelumaksut. Sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelun käyttäjäksi Työnantajan tulee sitoutua noudattamaan näitä sopimusehtoja sekä maksamaan palvelun käytöstä voimassaolevan hinnaston mukaiset palvelumaksut. Eazybreak Palvelun palvelumaksut sekä niiden veloitusperusteet on kuvattu hinnastossa, joka löytyy Eazybreakin verkkosivuilta Eazybreakilla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja palvelumaksujaan ilmoittamalla muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostilla Työnantajalle palvelussa ilmoitettuun osoitteeseen. Työnantaja voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksensa päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Ellei yritys irtisano sopimustaan, hintamuutokset tulevat voimaan Eazybreakin ilmoittamana ajankohtana. 2. Määrittelyt Eazybreak tai me, jolla tarkoitetaan Eazybreak Oy:tä. "Työnantaja" tai sinä, jolla tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, joka on rekisteröitynyt käyttäjäksi Eazybreak Palveluun tarjotakseen työntekijöilleen Eazybreak Maksutapaa työsuhde-etuna. "Työntekijä", jolla tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröitynyt Palveluun käyttääkseen työantajansa työsuhde-etuna tarjoamia Eazybreak Maksutapaa maksuvälineenä Eazybreakin Palvelussa määritellyissä Palveluntarjoajan toimipaikoissa. Lisäksi tekstissä on tehty muita määritelmiä, joita käytetään näissä sopimusehdoissa. 3. Eazybreak Palvelun kuvaus Eazybreak tarjoaa Työnantajalle sähköisen palvelun työsuhde-edun tarjoamiseen yrityksen Työntekijöille. Palvelu tarjotaan Internet sivuston kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla tavoin ( Eazybreak Palvelu ). Eazybreak Palvelussa Työntekijä vastaanottaa matkapuhelimeen sähköisen lounas-, liikunta-, kulttuuri- tai työmatkasetelin ( Eazybreak Mobiiliseteli ) tai käyttää Eazybreak lähimaksamista (kummatkin yhdessä Eazybreak Maksutapa ). Eazybreak Maksutavalla voidaan maksaa vain Eazybreakin kanssa sopimussuhteessa olevien yritysten ( Palveluntarjoaja ) palveluita sekä tuotteita siinä laajuudessa kuin verottaja kulloinkin määrittää Palveluntarjoajan toimipaikoissa ja myyntipisteissä. Ajantasainen luettelo Palveluntarjoajista on nähtävissä osoitteessa Lisäksi Palveluntarjoajat tunnistaa Eazybreak tarroista tai muista vastaavista tunnisteista. Eazybreak pidättää oikeuden poistaa ja lisätä Palveluntarjoajia. Eazybreak Maksutavalla voidaan maksaa seuraavan tyyppisiä palveluita Työantajan valitsemassa laajuudessa: Lounaspalvelut Työntekijä voi maksaa Eazybreak lounas- ja sopimuslounassetelin nimellisarvon määrällä osin tai kokonaan työpäivän aikaisen ateriansa ravintolassa tai muussa Palveluntarjoajan toimipaikassa. Eazybreak lounas- ja sopimuslounassetelillä ei voi ostaa alkoholia, tupakkaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Eazybreak lounas- ja sopimuslounasseteliä ei voi vaihtaa Palveluntarjoajan aterialipukkeeksi tai muuksi vastikkeeksi. Liikunta- ja kulttuuripalvelut Työntekijä voi maksaa Eazybreak motivointiseteleillä Palveluntarjoajien tarjoamia liikunta- ja kulttuuripalveluiden kerta-, sarja- ja kausilippuja. Työmatkapalvelut Työntekijä voi maksaa Eazybreak työmatkaseteleillä Palveluntarjoajien tarjoamia henkilökohtaisia arvoja aikaperusteisia matkalippuja. Eazybreak Maksutapaa ei vaihdeta rahaksi eikä niistä anneta vaihtorahaa. Tilattu ja vastaanotettu Eazybreak Mobiiliseteli on käytettävissä vain tilauspäivän aikana. Tämän päivämäärän jälkeen Palveluntarjoajat eivät enää hyväksy Eazybreak Mobiiliseteliä maksuvälineeksi.

2 Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 2(5) 4. Eazybreak Palvelun laajuus ja käyttö Rekisteröidyttyään Eazybreak Palveluun Työnantaja määrittelee Eazybreak Palvelun laajuuden ja Työntekijöilleen tarjottavat etuudet. Tämän jälkeen määritellyt Työntekijät voivat rekisteröityä Palvelun käyttäjiksi ja aloittaa Eazybreak Palvelun käytön. Rekisteröityessään Työntekijöiden tulee hyväksyä Eazybreak Palvelun käyttöehdot omalta kohdaltaan. Eazybreak Palvelussa Työnantaja voi valita yrityksensä Työntekijöille tarjoaman palvelutyypin (lounaspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työmatkapalvelut) sekä halutessaan rajoittaa Eazybreak Maksutavan käyttöä Palveluntarjoajakohtaiseksi (sopimuslounassetelit ja sopimusmotivointisetelit). Palveluntarjoajakohtaisessa palvelussa Työnantaja voi myös tarjota palvelun siten, että Työntekijän on itse maksettava omavastuuosuus vastaanottamastaan etuudesta ennen Eazybreak Maksutavan käyttöä. Työnantajan on järjestettävä yrityksen oma sisäinen asiakaspalvelu ja nimitettävä pääkäyttäjä(t), joka/jotka vastaa työntekijöiden kysymyksiin liittyen työnantajan tarjoaman ja valitseman Eazybreak Palvelun laajuuteen, tarjottavan työsuhde-etuuden määrään sekä muihin Työnantajan itse asettamiin rajoituksiin. Eazybreakin asiakaspalvelu palvelee sekä pääkäyttäjiä että Työntekijöitä Eazybreak Palvelun teknisiin asioihin liittyen. Asiakaspalvelu voidaan tarjota puhelimitse, sähköpostitse, Internetin välityksellä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Työantajan tarjoama Eazybreak työsuhde-etu on Työntekijän henkilökohtainen etu, jota voi hyödyntää vain edun saanut Työntekijä. Tästä johtuen Palveluntarjoajan on tarvittaessa tarkistettava Eazybreak Maksutavalla maksavan Työntekijän henkilöllisyys, jotta varmistetaan käyttäjän olevan etuun oikeutettu. 5. Sopimuslounas- tai sopimusmotivointisetelit Työnantaja voi sopia, että Eazybreak Maksutapa käy maksuvälineenä vain rajatussa määrässä Palveluntarjoajia tai niiden toimipaikkoja. Eazybreak Maksutapa käy tällöin ainoastaan niissä Palveluntarjoajien toimipaikoissa, joiden kanssa Työnantaja on tehnyt sopimuksen Eazybreak Palvelussa. Palveluntarjoajan ja Työnantaja yrityksen välille muodostuu tällöin sopimussuhde, jossa Eazybreak toimii kohdennetun maksuvälineen tarjoajana sekä laskuttajana. Työnantaja vastaa suoraan Palveluntarjoajalle sopimuksesta. Palveluntarjoaja ja Työnantaja sopivat tällöin mm. tarjottavien palveluiden hinnat ja Työnantajalle myönnettävän maksuajan. Eazybreakilla on oikeus Työnantajaa kuulematta siirtää Työnantajalta oleva saatavansa Palveluntarjoajalle.. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa Työnantajan kanssa tehty sopimus päättymään välittömästi ja lopettaa palveluiden tarjoaminen Työnantajan Työntekijöille, mikäli Työnantajan maksusuoritukset ovat myöhässä. Tässä maksutavassa Työnantaja voi valita sellaisen palvelutyypin, jossa Työntekijä itse maksaa ennakkoon omavastuuosuutensa etuudesta, joka oikeuttaa Eazybreak Maksutavan käyttöön. Tällöin Työntekijän tulee maksaa omavastuuosuutensa Eazybreak Palvelun kautta ennen kuin Työntekijä voi käyttää Eazybreak Maksutapaa. Työnantajaa laskutetaan jälkikäteen ainoastaan Työnantajan tukiosuudesta. 6. Ladattavien etuuksien ja palvelumaksujen maksaminen Muiden kuin sopimuslounas- tai sopimusmotivointiseteleiden kohdalla Eazybreak laskuttaa etukäteen Työntekijöiden tileille ladattavat etuudet ja palvelumaksut käyttökuukautta edeltävän kuukauden 10. päivänä. Laskun maksuaika on 14 päivää. Lasku on maksettava ja maksun on näyttävä Eazybreakin pankkitilillä ennen etuuksien käyttökuukauden alkua. Muussa tapauksessa Työntekijät eivät voi etuuksia käyttää. Käytettäessä sopimuslounas- ja sopimusmotivointiseteleitä laskutus tapahtuu käytön mukaan jälkikäteen. Laskun maksuaika määräytyy Työnantajan ja Palveluntarjoajien välisten sopimusten maksuehtojen mukaan. Mikäli Työnantajalla on sopimus useiden Palveluntarjoajien kanssa, Eazybreak tekee laskutuksen koontilaskulla, jolloin maksuaikana käytetään lyhintä sovittua maksuaikaa. Lisäksi Työnantaja sitoutuu maksamaan Eazybreak Palvelun palvelumaksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Viimeisin hinnasto löytyy Eazybreakin verkkosivuilta

3 Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 3(5) Käytettäessä sopimuslounas- tai sopimusmotivointiseteleitä Eazybreak Palvelumaksut veloitetaan samalla laskulla etuuksien kanssa. Palvelumaksut veloitetaan etukäteen edellisen kuukauden viimeisellä laskulla. Työnantaja sitoutuu maksamaan Eazybreakin lähettämät laskut eräpäivinään. Eazybreak on sitoutunut perimään Maksutavan käytön Palveluntarjoajien puolesta aktiivisesti. Mikäli saatavia ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta Eazybreak on sitoutunut välittömästi käynnistämään perintätoimet. Mahdollisten maksumuistutusten ja perimisen kustannukset veloitetaan Työnantajalta. Eazybreak voi myös siirtää erääntyneen saatavan Palveluntarjoajalle. Työnantajalla ei ole oikeutta pidättää maksuja, jotka pohjautuvat Työnantajan ja Palveluntarjoajan välisiin vaatimuksiin, vaan ne tulee hoitaa Eazybreak Palvelun laskutuksen ulkopuolella. Laskutus tapahtuu verkkolaskulla. Mikäli Työnantaja haluaa paperilaskun, Eazybreak veloittaa siitä kulloinkin voimassaolevan palvelumaksun. 7. Henkilötietojen käyttö Palvelun ylläpidossa ja annettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelemme annettuja tietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Keräämme henkilötietoja rekisteröitymisten yhteydessä, samoin kuin Eazybreak Palvelun käytön yhteydessä tai muutoin Työntekijöiltä ja Työnantajalta. Annettuja henkilötietoja käytetään Palvelun toteuttamiseen, ylläpitoon ja hoitoon rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Eazybreakin rekisteriselosteet ovat nähtävillä Eazybreakin internet-sivuilla Eazybreak ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman erillistä lupaa. Palveluntarjoajat voivat kuitenkin nähdä, ketkä ovat käyttäneet Eazybreak Maksutapaa heidän toimipaikoissaan. Eazybreak käyttää myös joitakin alihankkijoita palvelunsa toteuttamiseksi ja heille saatetaan luovuttaa henkilötietoja, mutta vain Eazybreak Palvelun toteuttamiseksi. Työnantaja tallentaa työntekijöidensä henkilötiedot Eazybreakin verkkopalvelun kautta omilla tunnuksillaan Eazybreak Maksutavan käytön valvontaa toteuttavaan järjestelmään, josta ne ovat Palveluntarjoajien saatavilla.. Työnantaja on henkilötietolain mukaisena henkilötietorekisterin pitäjänä velvollinen laatimaan rekisteriselosteen Käytämme evästeitä (englanniksi cookies ) käyttäjän tunnistamiseksi Eazybreak Palvelussa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa palvelun käyttöä ja mahdollistaa internetpalvelun sivujen muokkaamisen käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjän tietoja tallennetaan evästeeseen, jotta voidaan välttää toistuva palveluun kirjautuminen palvelua käytettäessä. Käyttäjä voi asettaa internet selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään. Käyttäessäsi palveluamme hyväksyt evästeiden käytön. 8. Palvelun päättäminen ja etuuksien käyttäminen Palvelun tai työsuhteen päättyessä Työnantaja voi lopettaa Eazybreak Palvelun ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Eazybreakille. Tällöin Eazybreak sulkee palvelun saatuaan irtisanomisilmoituksen. Työnantaja vastaa mahdollisesti vielä laskuttamattomista jo ladatuista eduista sekä käytetyistä palveluista ja niihin liittyvistä palvelumaksuista. Eazybreak ei ole velvollinen lunastamaan takaisin käyttämättömiä Eazybreak Palveluun ladattuja etuuksia eikä palauttamaan jo veloitettuja palvelumaksuja, mikäli Työnantaja tai Työntekijä lopettaa palvelun käytön. Työntekijän tulee käyttää kaikki käyttämättömät etuudet Eazybreak Maksutapaa käyttäen ennen palvelun päättämistä.. Mikäli Työnantaja on valinnut sellaisen palvelutyypin, jossa Työntekijä itse maksaa ennakkoon omavastuuosuutensa etuudesta, joka oikeuttaa Eazybreak Maksutavan käyttöön, Eazybreak hyvittää palvelun päättyessä Työntekijän maksamien omavastuuosuuksien säästöön jääneet osuudet, jotka ovat muodostuneet, mikäli Työntekijä on maksanut Eazybreak Maksutavalla etukäteen ladatun etuuden arvoa halvemman setelin. Eazybreak ei kuitenkaan ole velvollinen lunastamaan takaisin Työntekijän etukäteen maksamia omavastuuosuuksia työsuhteen päättyessä tai mikäli Työnantaja lopettaa Eazybreak Palvelun käytön.

4 Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 4(5) 9. Immateriaalioikedet Palvelun ja siinä olevan aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Eazybreakille tai sen yhteistyökumppaneille. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Palvelussa voi myös esiintyä tavaramerkkejä tai symboleja, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia. Palvelussa käyttäjällä on oikeus katsoa sekä ladata materiaalia ainoastaan Palvelun käyttämistä varten. Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata Palvelussa olevaa aineistoa. Käyttäjällä on oikeus tulostaa osia Palvelusta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Eazybreakin antamaa kirjallista lupaa. Eazybreakilla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelussa olevaa aineistoa ilman velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta käyttäjille etu- eikä jälkikäteen. 10. Velvollisuudet, vastuut ja oikeudet Työnantaja vastaa Työntekijöidensä osalta Eazybreak Maksutavan oikeasta käytöstä. Työnantajan on ilmoitettava kaikista tätä sopimusta koskevista muutoksista, kuten muutoksista yhteystiedoissa, välittömästi Eazybreakin verkkopalvelun kautta Eazybreak ei vastaa virheistä, jotka johtuvat ilmoituksen laiminlyönneistä. Eazybreakilla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Eazybreak ei vastaa Eazybreak Maksutavalla lunastetun palvelun tai tuotteen laadussa tai sisällössä ilmenevästä virheestä tai puutteesta eikä mistään muustakaan palvelusuoritteen aikana Eazybreak Maksutavan käyttäjälle tapahtuneesta vahingosta. Eazybreakilla on oikeus milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen. Työnantaja ei saa luovuttaa tai ilmaista salasanojaan kolmannelle osapuolelle ja Työnantaja sitoutuu muutenkin huolellisuuteen niiden säilyttämisessä. Työnantajan tulee viipymättä vaihtaa salasanat, jos syntyy epäilys niiden joutumisesta vääriin käsiin. Tietoturvasyistä salasanojen vaihtamista suositellaan säännöllisesti. Työnantaja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Työnantaja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Eazybreak pyrkii korjaamaan mahdollisesti Palvelussa olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Eazybreak ei kuitenkaan takaa, että Palvelu toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi. Toimintahäiriöiden aikana käyttäjän velvollisuus on noudattaa poikkeustilanneohjeita, jotka löytyvät Eazybreakin verkkopalvelussa sivulla Eazybreak ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Työnantajalla tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Eazybreak ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa. Eazybreak ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä Palvelua käytettäessä. Eazybreak ei ole vastuussa Palvelussa esiintyvästä kolmannen ylläpitämästä websivujen linkin toimivuudesta, websivun sisällöstä tai laillisuudesta. Eazybreakilla on oikeus poistaa näiden Palvelun Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palveluun.

5 Eazybreak Oy:n yleiset sopimusehdot työnantajalle 5(5) 11. Salassapito Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa. Sopijapuolet eivät käytä toisen sopijapuolen luottamuksellista tietoa muuhun kuin Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen pitävät salassa toistensa luottamuksellisen tiedon Sopimuksen voimassa ollessa sekä kahden (2) vuoden ajan Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. 12. Sovellettavat lait ja riitojen ratkaisu Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

"Asiakas" (jatkossa Asiakas) on luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

Asiakas (jatkossa Asiakas) on luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua. Print It Now käyttöoikeussopimus 1. SOPIJAPUOLET Tätä sopimusta sovelletaan Print It Now Osuuskunnan:n tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöjen ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan

Lisätiedot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot

ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot Sivu 1 / 6 ilmoitusvelvollisuus.fi - palvelun käyttöehdot 1 YLEISTÄ Tämä ILVE Oy:n ("Palvelun tarjoaja") rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus - palvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot (

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Santander-verkkopalvelu on :n (jäljempänä Santander ) tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa osapuolten väliseen asiakassuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Suosittelemme ehtojen tulostamista. 1 SOPIJAPUOLET

VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Suosittelemme ehtojen tulostamista. 1 SOPIJAPUOLET VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Suosittelemme ehtojen tulostamista. 1 SOPIJAPUOLET Tätä sopimusta sovelletaan Kiinteistöhallinta SKH:n sekä sen tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöjen ja Asiakkaan

Lisätiedot