GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE"

Transkriptio

1 GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas ) tarjoamaa Golli -palvelua (jäljempänä palvelu ). Palvelun käyttöä koskeva sopimus tehdään palveluntarjoajan ja asiakkaan välille ja palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelu tarjotaan asiakkaalle kulloinkin palvelukuvauksessa ja näissä käyttöehdoissa kuvatussa laajuudessa ja ehdoin. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että palvelu soveltuu asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. Palvelukuvaus on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja kulloinkin voimassa oleva palvelukuvaus löytyy palvelun kotisivuilta. 2. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaisesti. Jotta palveluntarjoaja voi tarjota palvelua, tulee asiakkaan noudattaa käyttöehtoja ja täyttää palvelukuvauksesta ilmenevät asiakasta koskevat edellytykset ja ehdot. Edellyttäen, että asiakas noudattaa näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen ehtoja, erityisesti täyttämällä maksuvelvoitteensa, palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää palvelua sekä sen käytön yhteydessä syntynyttä ja/tai palveluntarjoajan toimittamaa aineistoa omassa liiketoiminnassaan sopimuksen voimassaoloajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa, muokata, jaella tai kopioida palvelua, sen osia tai sen tuottamaa tietoa tai palveluntarjoajan toimittamaa tietoa ja aineistoa, tai käyttää palvelua tarjotakseen palveluita kolmansille osapuolille (kuten käyttöpalvelu- tai palvelukeskuspalvelut). Asiakas vastaa itse kustannuksellaan palvelun käyttöön tarvitsemiensa laitteiden, tietoliikenne- ja muiden yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnon varmistamisesta, sekä niiden saattamisesta palveluntarjoajan ilmoittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi. Asiakas käyttää palvelua omalla tietokoneellaan tai muulla soveltuvalla päätelaitteella. Muissa tapauksissa kuin käytettäessä palvelua web-käyttöliittymän kautta, asiakas vastaa itse omalla kustannuksellaan omien tietojärjestelmiensä ja palvelun välisen integraation suunnittelemisesta ja rakentamisesta sekä tähän liittyvistä testaus- ja käyttöönottomenettelyistä. Web-käyttöliittymän kautta käytettävän palvelun käyttöönotto on kuvattu näiden käyttöehtojen kohdassa 5. Asiakas on yksin vastuussa palveluun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, lainmukaisuudesta ja sopivuudesta asiakkaan tarkoituksiin. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palveluun tai sen käyttöön liittyvistä virheistä, puutteista tai häiriöistä, eikä näihin liittyvistä menetyksistä tai kustannuksista, jotka perustuvat asiakkaan aineistoon. Palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle palvelussa syntyneeseen asiakasta koskevaan tietoon tai aineistoon rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas ei saa väärinkäyttää palvelun sisältämiä GS1-standardeja, esimerkiksi hyödyntämällä toisen yrityksen GS1 yritystunnistetta. Jos asiakas haluaa ottaa palvelun käyttöön muiden yhteistyötahojensa kanssa, on asiakkaan ohjattava tämä yhteistyötaho ottamaan yhteyttä palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja suunnittelee

2 kyseisen yhteistyötahon käyttöönoton palveluun. Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelun käyttöönotto edellyttää erillisen sopimuksen tekemistä palveluntarjoajan ja yhteistyötahon välillä. Asiakas ei saa käyttää palvelua toisen yrityksen vahingoittamistarkoituksessa eikä kilpailulainsäädännön vastaisesti. Kiellettyä palvelun käyttöä on muun muassa palvelun kautta saatujen tietojen tai aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle. Tällainen tieto tai aineisto voi muun muassa koskea palvelua käyttävän toisen yrityksen myynti-, hinta- tai asiakastietoja, joista asiakas on tullut tietoiseksi palvelun käytön yhteydessä millä tahansa tavalla. Ottaen huomioon, että palveluntarjoaja kehittää palvelua jatkuvasti, asiakas sitoutuu palveluntarjoajan niin pyytäessä antamaan palautetta palvelusta, sen käytöstä ja mahdollisista kehitystarpeista. Palveluntarjoajalla on rajoittamaton oikeus käyttää palautetta palvelun kehittämistarkoituksissa. Asiakas sitoutuu siihen, ettei se anna julkisuuteen kielteistä tietoa palvelusta tai sen käytöstä. Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan edistämään palvelun hyödyntämistä omassa organisaatiossaan ja kouluttamaan henkilökuntaansa palvelun käyttämiseen. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava palveluntarjoajalle muutoksista, jotka koskevat (i) asiakkaan nimeä ja/tai Y-tunnusta, (ii) yhteyshenkilöä, (iii) osoitetta ja sähköpostiosoitetta, ja (iv) muita asiakkaan sopimuksessa ilmoittamia tietoja, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä palveluntarjoajalle. 3. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että asiakkaan palvelua varten palveluntarjoajalle luovuttamia, palvelussa olevia asiakkaan tietoja säilytetään turvallisella ja asianmukaisella tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamisessa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ja säilyttää tietoja, joita palveluntarjoaja on saanut asiakkaalta palvelun yhteydessä. Palveluntarjoajalla on oikeus kerätä, muokata ja käyttää palvelussa syntyviä tietoja tai aineistoa liiketoiminnassaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muun muassa (listaus ei tyhjentävä); (i) käyttää ja hyödyntää rajoituksetta ja ilman eri korvausta palveluun liitettyä tai sen käytössä syntyvää tietoa tai aineistoa palvelun ja muiden palveluiden jatkokehittämiseen, (ii) muuttaa palveluun liitettyjä tietoa tai aineistoa, (iii) myöntää palvelussa syntyvään tietoon tai aineistoon käyttöoikeuksia muille palvelun käyttäjille ja kolmansille osapuolille, ja (iv) luovuttaa edellä mainitut tiedot, aineistot ja/tai oikeudet kokonaan tai osittain edelleen, esimerkiksi lisensoimalla, myymällä tai vastaavilla tavoilla. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta käyttää palvelussa olevia tietoja tai aineistoja kilpailulainsäädännön vastaisesti, esimerkiksi jakamalla toisen kaupparyhmän toimitushintatietoja toiselle kaupparyhmälle. Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista asiakkaan nimi palvelun kotisivuilla. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus käyttää asiakasta referenssinä kertoessaan palvelusta, esimerkiksi viestinnässä ja markkinoinnissa. Palveluntarjoajan asiakaspalvelun aukioloajat ja yhteystiedot ilmoitetaan palvelukuvauksessa ja palvelun kotisivuilla

3 4. Käyttäjätunnus ja salasana Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttämiseksi tarvittavat asiakaskohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat (jäljempänä tunnukset ). Asiakas vastaa siitä, että tunnuksia säilytetään huolellisesti ja ettei tunnuksia luovuteta tai paljasteta kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan palveluntarjoajalle tunnuksen joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään tunnuksen väärinkäytöstä. Asiakkaan vastuu tunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä lakkaa, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen tai palveluntarjoaja on muulla tavoin tosiasiallisesti havainnut väärinkäytön. Asiakas on palveluntarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan palvelun tunnuksen, jos se on tarpeen esimerkiksi palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi. 5. Palvelun toimitus ja käyttöönotto Web-käyttöliittymän kautta käytettävän palvelun toimituksen ja käyttöönoton osalta sovelletaan tätä kohtaa 5. Palveluntarjoaja aloittaa palvelun toimittamisen yhteyspisteessä sovittuna käyttöönottopäivänä tai sovitun ajan kuluessa taikka, mikäli sanottua päivää tai aikaa ei ole kirjallisesti sovittu, kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Palvelun toimittaminen on aloitettu, kun palveluntarjoaja ilmoittaa, että palvelu on käytettävissä yhteyspisteessä. Mikäli palvelun käyttöönotto viivästyy asiakkaan puolella olevasta syystä, toimitusaikaa jatketaan kunnes toimituksen aloittamisen estävä seikka on korjattu tai poistunut. Palveluntarjoajan oikeus laskuttaa palvelusta alkaa, kun palveluntarjoaja on ilmoittanut, että palvelu on asiakkaan käytettävissä yhteyspisteessä. 6. Palvelun muutokset Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan tehdä palveluun muutoksia, jotka voivat koskea muun muassa palvelun sisältöä, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, tunnistautumista, käyttötapaa, teknisiä tietoja, järjestelmää tai asiakaspalvelua. Jos palveluun tehtävä muutos palveluntarjoajan näkemyksen mukaan vaikuttaa olennaisesti palvelun sisältöön, palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntarjoajalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muista kuin olennaisista muutoksista palveluntarjoaja tiedottaa palvelun kotisivuilla ja niistä ilmoitetaan asiakkaalle palvelun kirjautumissivulla. Ellei palveluntarjoaja ole muuta ilmoittanut, tällainen muutos tulee voimaan kun muutos tai lisäys on julkaistu palveluiden kotisivuilla. Koska palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu, palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palvelukuvaukseen. Päivitetty palvelukuvaus on kulloinkin saatavilla palvelun kotisivuilla. 7. Palvelun käytettävyys ja keskeytys Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on asiakkaan käytettävissä ja saatavilla palvelukuvauksessa kuvattujen palvelutasojen mukaisesti. Sen lisäksi, mitä palvelun keskeyttämisestä muualla näissä käyttöehdoissa todettu, palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti ottaa palvelu pois käytöstä, kun se on välttämätöntä muun muassa tietojärjestelmän huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen palveluiden kotisivuilla

4 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, menetyksiä tai vahinkoja. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun, milloin asiakas käyttää, tai palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä asiakkaan käyttävän, palvelua sopimuksen vastaisesti. Jos palveluun tulee vika tai häiriö, palveluntarjoajalla on oikeus korjata vika tai häiriö kohtuullisessa ajassa sen tultua palveluntarjoajan tietoon. Palveluntarjoaja ei multa osin vastaa palvelussa mahdollisesti ilmenevistä virheistä, häiriöistä tai niistä aiheutuneista vahingoista tai muista menetyksistä. Palveluntarjoaja ei vastaa tilapäisten käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa asiakkaan tai minkään kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi logistiikkapalvelun toimittajan tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta aiheutuvista menetyksistä, vahingoista tai palvelun toimintaan liittyvistä häiriöistä. 8. Maksut ja maksuehdot Asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan palveluntarjoajan hinnaston mukaiset maksut. Hinnasto on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja kulloinkin voimassa oleva hinnasto löytyy myös palvelun kotisivuilta. Myöhästyneeseen maksuun lisätään korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu ja muut perintäkulut, kuten esimerkiksi perintämaksu. Jos asiakkaan maksu viivästyy kolmekymmentä (30) päivää, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus sulkea asiakkaan yhteys palveluun ilman etukäteistä ilmoitusta. 9. Oikeudet palveluun Palvelun ja siihen tehtyjen muutosten sekä uusien toiminnallisuuksien omistus- ja tekijänoikeudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle, eikä asiakkaalle myönnetä mitään muita oikeuksia palveluun kuin kohdan 2 mukainen käyttöoikeus sopimuksen voimassaolon ajan. Asiakas ei saa muokata, kopioida, muuttaa tai jatkokehittää palvelua tai sen osia ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Kaikki palveluntarjoajan kirjallisella suostumuksella tehdyt muutokset ja niihin mahdollisesti sisältyvät immateriaalioikeudet, joita asiakas tai kolmas osapuoli toteuttaa palveluun sovitusti asiakkaan lukuun esimerkiksi jatkokehitystyön kautta, kuuluvat palveluntarjoajalle tässä kohdassa määritellyssä laajuudessa. Tällainen muutos sisältyy kuitenkin asiakkaan kohdan 2 mukaisen käyttöoikeuden piiriin. Asiakas vastaa siitä, ettei tällainen muutos ja sen käyttö palveluntarjoajan toimesta loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaalla säilyvät kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet asiakkaan palveluun syöttämään aineistoon, tämän kuitenkaan rajoittamatta palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen mukaisesti myönnettyjä käyttöoikeuksia tällaiseen aineistoon. Muilta osin kaikki oikeudet palvelua koskevaan tai palvelun käytön yhteydessä syntyneeseen tietoon ja aineistoon kuuluvat yksinomaisesti palveluntarjoajalle. 10. Immateriaalioikeuden loukkaukset Palveluntarjoaja vastaa siitä, ettei palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa. Palveluntarjoaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan asiakasta, jos asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen, että asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti palveluntarjoajalle esitetystä väitteestä ja antaa palveluntarjoajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa palveluntarjoajalle tämän pyynnöstä kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Jos palveluntarjoaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, palveluntarjoajalla on oikeus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (i) hankkia asiakkaalle oikeus jatkaa palvelun

5 käyttämistä tai (ii) muuttaa palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa. Jos kumpikaan edellä kuvatuista vaihtoehdoista ei ole mahdollinen palveluntarjoajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava palveluntarjoajan pyynnöstä palvelun käyttö. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (i) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään, (ii) johtuu asiakkaan palveluun ilman palveluntarjoajan lupaa tekemästä muutoksesta, (iii) johtuu palvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin palveluntarjoajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (iv) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja palveluntarjoajan asiakkaan käyttöön, ilman erillistä maksua, tarjoamaa tuotetta tai palvelua. Palveluntarjoajan vastuu palvelun immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 10 sovittuun. 11. Tietoturva ja tietosuoja Kumpikin sopijapuoli vastaa oman tietojärjestelmänsä ja -verkkonsa tietoturvasta. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa yleisen internetverkon tietoturvasta tai siinä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä taikka muista omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tietoturvatekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista. Sopijapuolella on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi tietojen tai aineistojen välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen tiedoista tai aineistoista. Sopijapuolen tulee mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta. Sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä havaitsemistaan palvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvariskeistä, - loukkauksista tai niiden epäilyistä. Sopijapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen vaikutuksen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Asiakas sitoutuu palveluntarjoajan niin pyytäessä auttamaan tietoturvaloukkausten selvittämisessä. Mikäli asiakas tallentaa palveluun henkilötietoja, asiakas vastaa siitä, että sanottu henkilötietojen käsittely palvelussa asiakkaan toimesta tapahtuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, ja että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet siirtää henkilötiedot palveluun käsiteltäväksi sen välityksellä. Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen käsittelijänä asiakkaan puolesta ja lukuun. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siltä osin kuin palvelun sopimuksenmukaiseksi toteuttamiseksi on välttämätöntä, ja noudattaa henkilötietoja käsitellessään asiakkaan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä henkilötietolainsäädännön mukaista hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Asiakas vastaa kaikista palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, vahingoista ja menetyksistä, jotka perustuvat asiakkaan tämän kohdan mukaisten velvollisuuksien rikkomiseen. 12. Salassapito Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena ja salassa palveluntarjoajan luottamukselliseksi ilmoittamat liikesalaisuudet. Liikesalaisuutena pidetään muun muassa palvelun palvelimen sijaintitietoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palveluntarjoajan liikesalaisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa: i. joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista; ii. jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta ilman salassapitovelvollisuutta;

6 iii. joka on vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; iv. jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai tietoa; tai v. tietojen luovutus tai julkistaminen johtuu viranomaisen päätöksestä tai lakiin perustavasta velvollisuudesta. Asiakas sitoutuu käsittelemään palveluntarjoajan sille luovuttamaa tietoa tai aineistoa luottamuksellisena. Asiakkaalla on oikeus käyttää palveluntarjoajan luovuttamaa tietoa tai aineistoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa edelleen palveluntarjoajan luovuttamia tietoja tai aineistoa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa kyseiset tiedot tai aineistot viranomaiselle tai palveluntarjoajan hyväksymälle taholle. Asiakas vastaa siitä, että kyseistä tietoa tai aineistoa käsittelevä asiakkaan alihankkija tai muu kolmas osapuoli noudattaa vastaavia salassapito- ja muita velvoitteita kuin asiakas itse. 13. Palveluntarjoajan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Palveluntarjoajan palvelua koskeva vastuu edellyttää, että asiakas täyttää näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaiset velvoitteensa ja käyttää palvelua sopimuksen mukaisesti. Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön as is ja as available -periaatteilla eli se on käytettävissä ainoastaan sellaisena kuin se kulloisessakin kehitysvaiheessa on. Palveluntarjoaja ei anna mitään nimenomaisia tai hiljaisia takuita, eikä ota vastuuta, palvelun sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai sen kaupalliseen hyödynnettävyyteen taikka siitä, että palvelu on käytettävissä ja toimii keskeytyksettä tai virheettä, Selvyyden vuoksi todetaan, että palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta palvelun tai sen käytön mahdollisesti asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista paitsi siltä osin kuin tässä kohdassa 13 on nimenomaisesti toisin mainittu. Palveluntarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan asiakkaalle tämän toteen näyttämän välittömän vahingon, joka aiheutuu palveluntarjoajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Siltä osin kuin palveluntarjoaja joutuu edellä mainitulla perusteella korvausvelvolliseksi asiakasta kohtaan, palveluntarjoajan vastuu asiakkaalle rajoittuu kaikissa tapauksissa korvauksen määrään, jonka asiakas on maksanut palveluntarjoajalle palvelun käytöstä viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana ennen vahingon tapahtumista. Korvausvaatimus tulee tehdä viimeistään vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakas tuli tietoiseksi tai asiakkaan olisi pitänyt tulla tietoiseksi olosuhteesta, johon korvausvaatimus perustuu. Asiakkaalla ei ole missään tilanteessa oikeutta korvaukseen epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, liiketulon saamatta jäämisestä, maineelle aiheutuvasta vahingosta tai asiakkaan palvelussa menettämistä tiedoista. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluntarjoajalta muita korvauksia kuin mitä näissä ehdoissa on nimenomaisesti mainittu. 14. Ylivoimainen este Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta palveluntarjoajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, sodan uhkaa, lakkoa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen hyödykkeen toimituksen keskeytystä, häiriöitä yleisessä tietoliikenneverkossa, kolmannelta hankittujen tai kolmannen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä taikka kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on palveluntarjoajasta riippumaton tai muusta syystä, jota palveluntarjoaja ei ole kohtuudella ole voinut ottaa huomioon eikä estää tai voittaa sen vaikutusta

7 Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostain edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava asiakkaalle viivytyksettä palveluiden kotisivuilla. 15. Voimassaolo ja irtisanominen Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sopijapuolten välillä muuta ole kirjallisesti sovittu. Sen lisäksi, mitä muualla näissä käyttöehdoissa on mainittu sopimuksen irtisanomisesta, sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti milloin tahansa päättymään kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomishetkestä. Rajoittamatta muita palveluntarjoajan sopimuksen tai lain mukaan käytettävissä olevia keinoja, palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli: i. asiakas ei enää täytä kohdan 2 mukaisesti palvelukuvauksessa asiakkaalle asetettuja edellytyksiä, jolloin palveluntarjoajalla on myös oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu laskutuskauden loppuun asti; tai ii. palveluntarjoaja on estänyt asiakkaan pääsyn palveluun maksuviivästyksen perusteella kohdan 8 mukaisesti, eikä asiakas ole suorittanut asianmukaista maksua neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, kun pääsy on estetty. iii. asiakas rikkoo käyttöehtojen kohtaa 2 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli: i. toinen osapuoli on rikkonut sopimuksen määräyksiä olennaisella tavalla, eikä ole korjannut menettelyään neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta; ii. toinen osapuoli hakeutuu tai asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen taikka todetaan muutoin maksukyvyttömäksi; tai iii. kohdan 14 mukainen ylivoimainen este on kestänyt yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) kuukautta. 16. Sopimuksen siirtäminen Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle sekä kolmannelle osapuolelle liiketoimintajärjestelyn yhteydessä. Palveluntarjoaja ilmoittaa siirrosta asiakkaalle etukäteen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirronsaajalle. 17. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuitenkin jos riidan arvo ylittää euroa, ratkaistaan sopimuksesta aiheutuvat riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus toimii yksijäsenisenä Helsingissä ja menettelykielenä on suomi. 18. Käyttöehtojen muutokset ja lisäykset Nämä käyttöehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakkaalle on toimitettu ilmoitus tällaisesta muutoksesta ja muutoksesta on tiedotettu palveluiden kotisivuilla. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle ennen muutoksen voimaantuloa

8 Käyttöehtojen vähäiset muutokset tai lisäykset tulevat voimaan kun muutos tai lisäys on julkaistu palveluiden kotisivuilla. Palvelun käytöstä perittävien maksujen muutokset voidaan kuitenkin ottaa käyttöön neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun muutos tai lisäys on julkaistu palveluiden kotisivuilla. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei asiakkaalla ole tällaisissa tapauksissa oikeutta irtisanoa sopimusta erityisellä irtisanomisajalla

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS Liite 1 SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa kerrotaan mihin sääntöihin Synkka Laatu (myöhemmin laadunvarmistuspalvelu) perustuu, mitkä ovat asiakkuuden edellytykset ja kuinka

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU)

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY

SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY 1 (5) SEINÄJOEN TYÖTERVEYS OY YLEISET SOPIMUSEHDOT Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa Seinäjoen Työterveys Oy:n ja Asiakkaan välistä työterveyshuollon palvelusopimusta. Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja.

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja. Yleiset sopimusehdot 31.3.2016 1 (8) Yleiset sopimusehdot Alla olevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan eli sopijapuolten välillä käytävään kauppaan, palveluiden toimittamiseen

Lisätiedot

Luottamuksellinen 22.1.2016 Asiakassopimusehdot Kummeli Group.doc Sivu 1/7

Luottamuksellinen 22.1.2016 Asiakassopimusehdot Kummeli Group.doc Sivu 1/7 Asiakassopimusehdot Kummeli Group.doc Sivu 1/7 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan sopimukseen, missä osapuolina ovat omien tai kolmansien osapuolten tuotteen ja palvelun tarjoajana

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

15.2.2016 Luottamuksellinen

15.2.2016 Luottamuksellinen [SOPIMUSTUNNUS] 1 (12) ASIAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Asiakas XXXX Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Y-tunnus XXXXXXX-X Tekninen yhteyshenkilö: (nimi tai tekninen tiimi, sähköposti, puhelin) Sopimusyhteyshenkilö:

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 Sopijapuolien

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS TNS Gallup Oy Itätuulenkuja 10 PL 500 / P.O.Box 500 FIN-02101 Espoo t +358 9 613 500 f +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Media Intelligence TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013

Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013 1. Yleistä Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja (jäljempänä Ehdot ) sovelletaan kaikkiin Eneron Oy:n (jäljempänä Eneron ) kulloinkin tarjoamiin Eneron Online - palvelukokonaisuuteen sisältyviin palveluihin

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Sopimuksen kohde... 2 4 Toimittajan

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Versio: 0.11 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

3. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

3. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO YLEISET SOPIMUSEHDOT KUITUYHTEYDELLE 1. OSAPUOLET a) Lupinet Oy, y-tunnus 2490420-7 (jäljempänä Yhtiö ) b) Yksityis - ja yritysasiakas tai muu yhteisö, joka solmii Lupinet Oy:n kanssa kuituliittymäsopimuksen

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

KIT-kuituliittymän erikoisehdot

KIT-kuituliittymän erikoisehdot Voimassa 01.05.2011 alkaen 1(5) 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde) liittämisestä teletoimintaa

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot