Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio (6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eazybreak Maksutavan vastaanottamista koskevat palveluntarjoajien Yleiset Sopimusehdot Versio 22.11.2014 1(6)"

Transkriptio

1 Versio (6) 1. Rekisteröityminen, sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen muuttaminen Rekisteröitymällä Eazybreak Palvelussa palveluntarjoajaksi yrityksen tulee vakuuttaa tutustuneensa näihin sopimusehtoihin, sitoutua noudattamaan niitä sekä maksamaan palvelun käytöstä voimassaolevan hinnaston mukaiset palvelumaksut. Eazybreak Palvelun palvelumaksut sekä niiden veloitusperusteet on kuvattu hinnastossa, joka löytyy Eazybreakin verkkosivuilta Palveluntarjoajan rekisteröitymisen jälkeen Eazybreakillä on oikeus joko hyväksyä tai hylätä palveluntarjoajan rekisteröityminen ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoaja tulee Eazybreak Palvelun piiriin vasta, kun Eazybreak on hyväksynyt palveluntarjoajan rekisteröitymisen. Hyväksytyllä Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus ottaa vastaan Eazybreak Maksutapa maksuvälineenä tarjoamistaan palvelutuotteista näissä sopimusehdoissa sovitun mukaisesti. Eazybreakilla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja palvelumaksujaan ilmoittamalla muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostilla Palveluntarjoajalle palvelussa ilmoitettuun osoitteeseen. Palveluntarjoaja voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksensa päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Ellei Palveluntarjoaja irtisano sopimustaan, hintamuutokset tulevat voimaan Eazybreakin ilmoittamana ajankohtana. Eazybreak voi myös antaa Palveluntarjoajaa sitovia muita ohjeita Eazybreak Palveluun liittyen. 2. Määritelmät Eazybreak tai me,tarkoittaa Eazybreak Oy:tä. Palvelu tarkoittaa tässä Sopimuksessa yhteisesti määriteltyjä Palveluntarjoajan tarjoamia ravintola-, liikunta-, kulttuuri-, työmatka tai muita palveluita sekä tuotteita, joita voidaan maksaa Eazybreak Maksutavalla. Palveluntarjoaja tai sinä tarkoittaa Eazybreak Palvelussa palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä ja Eazybreakin hyväksymää yritystä. Toimipaikka, jolla tarkoitetaan yhteisesti kaikkia Eazybreakin Palvelussa määriteltyjä Palveluntarjoajan toimipaikkoja ja myyntipisteitä, joissa Eazybreak Maksutapa hyväksytään maksuvälineenä. "Työnantaja" tarkoittaa yritystä tai yhteisöä, joka on rekisteröitynyt käyttäjäksi Eazybreak Palveluun tarjotakseen työntekijöilleen Eazybreak Maksutapaa työsuhde-etuna. "Työntekijä" tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Eazybreak Palveluun käyttääkseen työantajansa työsuhde-etuna tarjoamia Eazybreak Maksutapaa maksuvälineenä Eazybreakin Palvelussa määritellyissä Palveluntarjoajien Toimipaikoissa. Lisäksi tekstissä on tehty muita määritelmiä, joita käytetään näissä sopimusehdoissa. 3. Eazybreak Palvelun kuvaus Eazybreakin Palvelu tarjoaa Työnantajalle sähköisen palvelun työsuhde-edun tarjoamiseen yrityksen Työntekijöille. Eazybreak Palvelu tarjotaan Internet sivuston kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla tavoin ( Eazybreak Palvelu ). Eazybreak Palvelussa Työntekijä vastaanottaa matkapuhelimella sähköisen lounas-, liikunta-, kulttuuri- tai työmatkasetelin ( Eazybreak Mobiiliseteli ) tai käyttää Eazybreak lähimaksamista (kummatkin yhdessä Eazybreak Maksutapa ). Eazybreak Maksutavalla voidaan maksaa vain Eazybreakin kanssa sopimussuhteessa olevien Palveluntarjoajien Palveluita eri Palveluntarjoajien toimipaikoissa ja myyntipisteissä. sekä tuotteita siinä laajuudessa kuin verottaja kulloinkin määrittää. Eazybreak lähimaksamisen käyttäminen edellyttää erillisten päätelaitteiden tilaamista Eazybreakiltä tai sen osoittamalta kolmannelta taholta. Laitteiden toimitusaika, hinnoittelu, takuu ja muut erityisehdot määritellään Eazybreakin tai kolmannen tahon Palveluntarjoajalle tekemässä tarjouksessa. Muilta osin noudatetaan näiden sopimusehtojen määräyksiä.

2 Versio (6) Eazybreak Maksutavalla voidaan maksaa seuraavan tyyppisiä Palveluita Työantajan valitsemassa laajuudessa: Lounaspalvelut Työntekijä voi maksaa Eazybreak lounas- ja sopimuslounassetelin nimellisarvon määrällä osin tai kokonaan työpäivän aikaisen ateriansa ravintolassa tai muussa Palveluntarjoajan Toimipaikassa. Eazybreak lounas- ja sopimuslounassetelillä ei voi ostaa alkoholia, tupakkaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Eazybreak lounas- ja sopimuslounasseteliä ei voi vaihtaa Palveluntarjoajan aterialipukkeeksi tai muuksi vastikkeeksi. Liikunta- ja kulttuuripalvelut Työntekijä voi maksaa Eazybreak motivointiseteleillä Palveluntarjoajien tarjoamia liikunta- ja kulttuuripalveluiden kerta-, sarja- ja kausilippuja. Työmatkapalvelut Työntekijä voi maksaa Eazybreak työmatkaseteleillä Palveluntarjoajien tarjoamia henkilökohtaisia arvoja aikaperusteisia matkalippuja. 4. Eazybreak Palvelun laajuus ja käyttö Työnantaja määrittelee Eazybreak Palvelun laajuuden ja Työntekijöilleen tarjottavat etuudet. Tämän jälkeen määritellyt Työntekijät voivat rekisteröityä käyttäjiksi ja alkaa käyttämään Eazybreak Palvelua. Työnantaja voi valita Eazybreak Palvelussa yrityksensä Työntekijöille tarjoaman palvelutyypin (lounaspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työmatkapalvelut) sekä halutessaan rajoittaa Eazybreak Maksutavan käyttöä Palveluntarjoajakohtaiseksi (sopimuslounassetelit ja sopimusmotivointisetelit). 5. Työnantaja ja Palveluntarjoaja voivat keskenään sopia Eazybreak Maksutavan rajatusta käytöstä, palvelutuotteiden yrityskohtaisista hinnoista ja maksuehdoista Työnantaja voi sopia, että Eazybreak Maksutapa käy maksuvälineenä vain rajatussa määrässä Palveluntarjoajia tai niiden Toimipaikkoja. Eazybreak Maksutapa käy tällöin ainoastaan niissä Palveluntarjoajien Toimipaikoissa, joiden kanssa Työnantaja on tehnyt suoran sopimuksen Eazybreak Palvelussa. Palveluntarjoajan ja Työnantaja yrityksen välille muodostuu tällöin sopimussuhde, jossa Eazybreak toimii kohdennetun maksuvälineen tarjoajana sekä laskuttajana. Työnantaja vastaa kuitenkin suoraan Palveluntarjoajalle sopimuksesta ja sen saatavista, vaikka Eazybreak toimiikin maksuvälineenä ja Palveluiden laskuttajana. Palveluntarjoaja ja Työnantaja sopivat tällöin mm. tarjottavien Palveluiden hinnat ja Työnantajalle myönnettävän maksuajan. Palveluntarjoajan vastuulla on tällöin Työnantajan maksukyvyn varmistaminen. Eazybreak ei vastaa Työnantajien mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, mutta sitoutuu karhuamaan saatavia alla esitetyn mukaisesti sekä tilittämään vastaanottamansa maksut sopimuskohdan 8 mukaan sekä tarvittaessa siirtämään kyseisen saatavan Palveluntarjoajalle. Eazybreak huolehtii edellä kuvattuja sopimusruokailu, -motivointi ja työmatkaseteleitä käytettäessä Palveluntarjoajalle tulevien maksujen karhuamisesta Työnantajalta. Palveluntarjoajan on suositeltavaa olla myös itse yhteydessä Työnantajaan maksuhäiriötilanteissa ja Palveluntarjoaja voi maksujen viivästyessä välittömästi katkaista sopimuksensa kyseisen Työnantajan kanssa ja lopettaa kyseisen Työnantajan sopimusruokailu, -motivointi ja työmatkaseteleiden vastaanottamisen maksuvälineenä. Mikäli Työnantaja ei maksa tällaista saatavaa karhukirjeistä huolimatta, Eazybreak voi joko periä saatavan itse tai siirtää kyseisen saatavan Palveluntarjoajalle. Saatavan siirron yhteydessä veloitetaan Palveluntarjoajalta ko. saatavaan liittyvä palvelumaksu. 6. Eazybreak Maksutavan vastaanottaminen Palveluntarjoajan Toimipaikoissa Palveluntarjoaja sitoutuu hyväksymään Eazybreak Maksutavan maksuvälineenä Palveluita myydessään. Eazybreak Maksutapa on henkilökohtainen maksuväline ja sillä tulee voida maksaa kaikkia alla tässä kohdassa kuvattuja palveluita, joita Palveluntarjoaja tarjoaa. Kunkin Palveluntarjoajan tarjoamat Palvelut määritellään rekisteröitymisen yhteydessä Eazybreak verkkopalvelussa. Eazybreak Maksutavan kohtelu maksuvälineenä tulee olla yhdenvertainen muihin maksuvälineisiin (esim. käteinen, pankkikortti, luottokortti) verrattuna eikä sen arvonmääritykselle tai käyttöajankohdalle saa asettaa rajoituksia.

3 Versio (6) Työntekijä voi valintansa mukaisesti käyttää Eazybreak motivointiseteleitä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kerta-, sarja-, kausimaksuihin sekä tarjous- ja kampanjahintaisten palveluiden maksamiseen osasuorituksena tai kokonaisuudessaan. Eazybreak lounas- ja sopimuslounassetelin osalta Palveluntarjoaja sitoutuu vastaanottamaan seteleitä yksinomaan aterioinnin maksuksi. Palveluntarjoaja sitoutuu vastaanottamaan Eazybreak työmatkaseteleitä maksuksi henkilökohtaisesta arvo tai aikapohjaisesta matkalipusta. Palveluntarjoaja ei saa vastaanottaa Eazybreak mobiiliseteleitä maksuksi alkoholista, tupakasta, elintarvikkeista tai muista hyödykkeistä. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan ohjeita liittyen Eazybreak Maksutavan vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Ohjeet ovat nähtävillä Eazybreak Palvelussa. Työntekijän matkapuhelimeen vastaanottamassa Eazybreak Mobiilisetelissä on aina mainittu Mobiilisetelin voimassaoloaika, käyttäjän nimi, käyttötarkoitus, päiväkoodi, järjestysnumero sekä digitaalinen vesileima väärinkäytösten estämiseksi. Palveluntarjoajan tulee varmistaa, että Mobiiliseteli on voimassa eikä se saa hyväksyä vanhentuneita Eazybreak Mobiiliseteliä maksuvälineeksi Palvelusta. Eazybreak ei tilitä väärinkäytösten, väärennösten, Palveluntarjoajan huolimattomuudesta, ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvia aiheettomia maksuja. Mikäli Työntekijä on ladannut Mobiilisetelin Palveluntarjoajan Palvelun maksamiseksi, mutta haluaakin peruuttaa kaupan, Palveluntarjoajalla on mahdollisuus peruuttaa jo tilattu Mobiiliseteli Eazybreakin verkkopalvelussa olevan ohjeistuksen mukaisilla toimenpiteillä setelin tilauspäivänä. Maksukorjauksia voidaan tehdä myös Eazybreak asiakaspalvelussa. Työantajan tarjoama Eazybreak työsuhde-etu on Työntekijän henkilökohtainen etu, jota voi hyödyntää vain edun saanut Työntekijä. Palveluntarjoajan on tarvittaessa tarkistettava viranomaisten tai Eazybreakin antamien erillisten ohjeiden mukaisesti Eazybreak Maksutavalla maksavan asiakkaan henkilöllisyys, jotta varmistetaan käyttäjän olevan etuun oikeutettu. Palveluntarjoaja saa hyväksyä Eazybreak Maksutavalla suoritettuja maksuja vain näissä sopimusehdoissa tai Eazybreak Palvelussa muutoin määritellyistä Palveluista, eikä sitä vastaan saa myydä muuta Palvelua tai tavaraa. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta vaihtaa Eazybreak Maksutapaa rahaksi eikä antaa siitä vaihtorahaa. Palveluntarjoaja sitoutuu siihen, että Eazybreak Maksutavalla maksettava Palvelu täyttää työsuhdeetuja koskevan lainsäädännön ja viranomaisten asettamien määräyksien ja ohjeiden asettamat vaatimukset (lisätietoa löytyy mm. sivustolta Palveluntarjoaja sitoutuu kouluttamaan henkilökuntaansa toimimaan Eazybreakin Palveluntarjoajalle toimittamien ja voimassaolevien Eazybreak Maksutavan käyttöä koskevien toimintaohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on velvollisuus pitää tieto Eazybreak Maksutavan vastaanottamisesta kaikkien kassahenkilöiden tiedossa. Eazybreak toimittaa veloituksetta Palveluntarjoajalle Eazybreak Maksutavan käsittelyohjeet sekä tarran tai muun vastaavan tunnisteen osoittamaan Eazybreak Maksutavan kelpoisuudesta maksuvälineenä Palveluntarjoajan Toimipaikoissa. Palveluntarjoajan velvollisuus on sijoittaa tarra(t) ulko-oven ja/tai maksupisteen läheisyyteen tai muuhun näkyvään paikkaan. Palveluntarjoaja voi asettaa asiakkailleen näkyvästi esille Eazybreak Palvelusta kertovaa muutakin markkinointimateriaalia. Materiaali on saatavilla Eazybreakin verkkopalvelusta Kaikki materiaalin muutokset tulee aina hyväksyttää Eazybreakilla ennen niiden toteuttamista ja käyttöä. Palveluntarjoajan määrittämien Toimipaikkojen tila Eazybreakin verkkopalvelussa näkyy hyväksynnän jälkeen aktiivisena. Palveluntarjoaja sitoutuu välittömästi poistamaan Toimipaikan Eazybreakin verkkopalvelussa tai muuttamaan Toimipaikan tilan epäaktiiviseksi, mikäli jollakin Toimipaikalla ei ole valmiutta Eazybreak Maksutavan vastaanottamiseen mistä tahansa syystä (esim. Eazybreak Palvelua ei otetakaan käyttöön Toimipaikassa heti rekisteröinnin jälkeen, Toimipaikka poistuu kokonaan tai väliaikaisesti käytöstä korjaustöiden tms. vuoksi). 7. Eazybreak Maksutavan käytöstä Palveluntarjoajalta perittävät maksut ja palkkiot Eazybreak Palvelun palvelumaksut sekä niiden veloitusperusteet on kuvattu hinnastossa, joka löytyy Eazybreakin verkkosivuilta Palveluntarjoaja on tutustunut sopimuksen syntyhetkellä voimassaolevaan hinnastoon ja sitoutuu sitä noudattamaan. Eazybreakilla on oikeus korottaa palvelupalkkion suuruutta ilmoittamalla tästä Palveluntarjoajalle kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntarjoajalla on kolmenkymmenen

4 Versio (6) (30) päivän ajan palvelupalkkion korotusilmoituksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään palvelupalkkion muutoksen voimaantulohetkestä lukien. 8. Eazybreak Maksutavan käytön tilitykset ja palvelumaksujen vähentäminen Eazybreak tilittää Palveluntarjoajalle tämän Toimipaikoissa tapahtuneen Eazybreak Maksutavan käytön Palveluntarjoajan rekisteröitymisen yhteydessä määritellylle tai myöhemmin Eazybreak verkkopalvelussa muutetulle Palveluntarjoajan pankkitilille. Eazybreak maksaa Palveluntarjoajalle tilitettävän summan, kulloinkin voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaisilla palvelupalkkioillaan vähennettynä viikoittain maanantaisin. Mikäli maanantai on arkipyhä, tilitys tapahtuu seuraavana pankkipäivänä. Tilitettävä summa määräytyy seuraavasti: a) Eazybreak Maksutavan käyttö tilitetään tilityspäivää edeltävään päivään mennessä Eazybreak Palveluun rekisteröidyn käytön mukaan, ellei Palveluntarjoaja ole sopinut poikkeavaa maksujärjestelyä suoraan Työnantajan kanssa sopimuskohdassa 5. esitetyn mukaisesti. b) Edellä mainittuun Palveluntarjoajan ja Työnantajan väliseen sopimukseen perustuvat jälkikäteen laskutettavat veloitukset tilitetään Tilityspäivää edeltävään päivään mennessä Työnantajan Eazybreakille maksamien maksujen perusteella. c) Edellä kohdassa b) mainitussa tapauksessa Työnantaja on voinut valita sellaisen palvelutyypin, jossa Työntekijä itse maksaa ennakkoon omavastuuosuutensa etuudesta, joka oikeuttaa Eazybreak Maksutavan käyttöön. Työnantajaa laskutetaan tällöin jälkikäteen ainoastaan Työnantajan tukiosuudesta. Eazybreak tilittää tällaisessa tapauksessa työntekijän ennakkoon maksaman osuuden tämän Eazybreak Maksutavan käyttöä seuraavan tilityksen yhteydessä ja Työnantajan osuuden kohdan b) mukaisesti. Palveluntarjoaja voi tarkistaa Palvelupisteidensä Eazybreak Maksutavalla tehdyn myynnin, tapahtumat ja maksuliikenneraportin milloin tahansa Eazybreak verkkopalvelussa omilla tunnuksillaan. 9. Palveluntarjoajan muut velvoitteet Eazybreak julkaisee Palveluntarjoajan antamat tiedot Eazybreak verkkopalvelussa. Palveluntarjoaja vastaa itse tietojensa oikeellisuudesta sekä tietojen päivittämisestä verkkopalveluun. Palveluntarjoajan Eazybreak Palvelun kautta antamien tietojen tulee vastata Palveluntarjoajan yleisesti antamia tietoja tarjoamistaan Palveluista, tuotteista ja hinnoista, eikä Eazybreak ota vastuuta niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että sen tarjoamat Palvelut täyttävät niitä koskevat kulloinkin voimassa olevat turva- sekä muut vastaavat määräykset ja sitoutuu korvaamaan Eazybreakille Työntekijöiden tai Työnantajien Eazybreakille mahdollisesti Palveluntarjoajan Palveluiden osalta esittämistä vaatimuksista aiheutuvan vahingon. Palveluntarjoaja sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Eazybreakille verkkopalvelussa kaikista muutoksista Palveluntarjoajan tai sen myyntipisteen tiedoissa (kuten pankkiyhteydet, osoitteet, yhteyshenkilöt, myyntipisteiden lisääminen tai lopettaminen), jotka voivat vaikuttaa tämän Sopimuksen mukaisiin Palveluihin tai velvoitteisiin. Eazybreakilla on tarve kuvata Työntekijöille ja muillekin, ketkä Palveluntarjoajat hyväksyvät Eazybreak Maksutavan. Eazybreakilla on oikeus käyttää ja julkaista Palveluntarjoajan nimi ja logo verkkosivustollaan ja muutoinkin markkinoidessaan Eazybreak Palvelua kolmansille osapuolille, ellei osapuolten välillä ole toisin kirjallisesti sovittu. Eazybreakilla on oikeus julkaista tämän Sopimuksen mukaista Palveluita koskevia Palveluntarjoajaa sitovia ohjeita Eazybreak verkkopalvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus nähdä Työntekijöitä ja Työnantajia koskevia tietoja Eazybreak Palvelun puitteissa varmistaakseen Eazybreak Palvelun oikean käytön ja ehtojen noudattamisen. Palveluntarjoaja ei saa lähestyä yksittäisiä Työntekijöitä markkinoidakseen palveluitaan tai muutoin eikä millään muullakaan tavoin käyttää tai luovuttaa palvelussaan saamiaan tietoja Työntekijöihin tai Työnantajiin liittyen. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan Eazybreak poikkeustilanneohjeistusta. Ohjeistus on nähtävillä Eazybreak Palvelussa

5 Versio (6) 10. Salassapito Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa. Sopijapuolet eivät käytä toisen sopijapuolen luottamuksellista tietoa muuhun kuin Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen pitävät salassa toistensa luottamuksellisen tiedon Sopimuksen voimassa ollessa sekä kahden (2) vuoden ajan Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. 11. Vastuunrajoitus Eazybreak ei ole Palveluntarjoajalle, Työntekijälle tai muullekaan taholle vastuussa Eazybreak Maksutavalla maksettujen Palveluiden laadusta, toteuttamisesta tai peruutuksesta, eikä ole missään tapauksessa velvollinen palauttamaan jo tapahtuneista tilityksistä perittyjä palvelupalkkioita. Eazybreak ei vastaa Työnantajien tai Työntekijöiden Palveluntarjoajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheuttamasta henkilö- tai mistään muustakaan vahingosta. Sopijapuolet eivät vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. Eazybreakin vastuu vahingoista on kaikissa tapauksissa enintään viisikymmentä (50) prosenttia Palveluntarjoajalta kolmen (3) edeltävän kuukauden aikana perittyjen palvelumaksujen määrästä. Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella eivätkä vahinkoja, jotka aiheutuvat salassapitovelvoitteen rikkomisesta. 12. Henkilötietojen käyttö Palvelun ylläpidossa ja annettujen henkilötietojen käsittelyssä kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelemään annettuja tietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Keräämme henkilötietoja rekisteröitymisten yhteydessä, samoin kuin Eazybreak Palvelun käytön yhteydessä tai muutoin Työntekijöiltä ja Työnantajalta. Käytämme evästeitä (englanniksi cookies ) käyttäjän tunnistamiseksi Eazybreak Palvelussa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa palvelun käyttöä ja mahdollistaa internetpalvelun sivujen muokkaamisen käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjän tietoja tallennetaan evästeeseen, jotta voidaan välttää toistuva palveluun kirjautuminen palvelua käytettäessä. Käyttäjä voi asettaa internet selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään. Käyttäessäsi palveluamme hyväksyt evästeiden käytön. Annettuja henkilötietoja käytetään palvelun toteuttamiseen, ylläpitoon ja hoitoon rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Eazybreakin rekisteriselosteet ovat nähtävillä Eazybreakin internet-sivuilla Eazybreak ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman erillistä lupaa. Palveluntarjoajat voivat kuitenkin nähdä, ketkä ovat käyttäneet Eazybreak Maksutapaa heidän Toimipaikoissaan. Eazybreak käyttää myös joitakin alihankkijoita palvelunsa toteuttamiseksi ja heille saatetaan luovuttaa henkilötietoja, mutta vain Eazybreak Palvelun toteuttamiseksi. 13. Immateriaalioikeudet Eazybreak Palvelun ja siinä olevan aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Eazybreakille tai sen yhteistyökumppaneille. Eazybreak Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Eazybreak Palvelussa voi myös esiintyä tavaramerkkejä tai symboleja, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia.

6 Versio (6) Eazybreak Palvelussa käyttäjällä on oikeus katsoa sekä ladata materiaalia ainoastaan Eazybreak Palvelun käyttämistä varten. Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata Eazybreak Palvelussa olevaa aineistoa. Käyttäjällä on oikeus tulostaa osia Eazybreak Palvelusta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Eazybreakin antamaa kirjallista lupaa. Eazybreakilla on oikeus muuttaa tai poistaa Eazybreak Palvelussa olevaa aineistoa ilman velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta käyttäjille etu- eikä jälkikäteen. 14. Sopimuksen siirtäminen Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman Eazybreakin kirjallista suostumusta. Eazybreakilla on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle. 15. Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja kumpikin osapuoli voi irtisanoa sen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus tulee irtisanoa sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Sopijapuoli on oikeutettu purkamaan tämän Sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos toinen osapuoli asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan taikka syyllistyy sopimusrikkomukseen edellyttäen, että osapuoli ei neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen osapuolen sopimusrikkomusta koskevasta kirjallisesta huomautuksesta korjaa rikkomustaan. Eazybreakilla on lisäksi oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli purkamisen peruste johtuu säädöksestä, viranomaispäätöksestä tai määräyksestä tai näiden muutoksesta tai vastaavasta muusta tapahtumasta. Eazybreakilla on lisäksi oikeus purkaa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos Palveluntarjoaja ei noudata tämän sopimuksen ehtoja tai Eazybreakin sen nojalla antamia ohjeita. Palveluntarjoaja sitoutuu poistamaan tarrat, muut Eazybreak Maksutavan tunnisteet ja markkinointimateriaalin tämän sopimuksen päättyessä välittömästi. 16. Sovellettava laki ja erimielisyydet Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Santander-verkkopalvelu on :n (jäljempänä Santander ) tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa osapuolten väliseen asiakassuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot