Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje"

Transkriptio

1 Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0) , Timo D. Hämäläinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0) , Pertti Tamminen, Projektijohtaja Tampereen kaupunki/vuores-projekti, +358 (03) ,

2 Sisällys Sisällys... 1 Johdanto... 2 Vuores ICT: toimintamalli... 3 Toimijat... 3 Vuores palvelu Oy... 5 Kotikatupalvelin ja Open Access -toimintamalli... 5 Vuores ICT: tekninen ohjeistus... 8 Nousukaapelointi... 9 Kerrostalot Rivitalot/Paritalo/Kytketty huoneisto Omakotitalot Huoneiston sisäinen kaapelointi Huoneistojakamo Puhelinverkot Antenniverkot Vuores WLAN-verkko Internet-palvelut asukkaille Peruspalvelut Lisäpalvelut Kotikatupalvelimen palvelut Kotikatupalvelimen peruspalvelut Kotikatupalvelimen lisäpalvelut (mahdolliset jatkossa) Rakennusautomaation tavoitetila Rakennusautomaatiojärjestelmien suositeltu vähimmäistoiminnallisuus Suositeltavat laajennukset Vuores ICT: viranomaismäärittelyt

3 Johdanto Tämä dokumentti on tarkoitettu Vuoreksen kaupunginosan suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuville sekä alueen ICT (Information and Communication Technologies) -toimijoille. Vuores ICT-ohje esittää kokonaisuuden josta käytetään nimeä Vuores-tietoverkko. Vuores ICT-ohje koostuu kahdesta osasta: 1) Toimintamalli: Tavoiteominaisuudet, toimijat ja toimintamallin Vuoreksen alueen tietopalveluille 2) Tekninen ohje: Ohjeistuksen kaupunginosan tietoverkon ja kiinteistöautomaation suunnittelun Vuoreksen ICT-ohjeen tavoitteena on toteuttaa Vuorekseen nykyaikainen, tulevaisuudenkestävä langallinen ja langaton tietoverkko alueen asukkaiden ja yritysten käyttöön, sekä avoin palvelualusta tukemaan palveluiden ja yritystoiminnan kehitystä. Avoin palvelualusta kulkee nimellä Kotikatupalvelin. Tämä dokumentti ei määrittele yksittäisiä tuotteita, valmistajia tai palvelutarjoajia. Vuores pyrkii avoimeen kilpailutukseen ja sen koordinaatioon palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi. Tavoitteet Tietoverkko Palvelut Laatu Yhteenveto Vuores -tietoverkosta Erinomaiset ICT-palvelut ja tulevaisuudenkestävä tietoverkko, nykyaikainen kiinteistöautomaatio ja avoin palvelualusta, mitkä mahdollistavat ja nopeuttavat uusien tietojärjestelmien ja palveluiden käyttöönottamista. Kiinteä kuituverkko jokaiseen kiinteistöön, ja langaton verkko (WLAN) asukkaille, yrityksille, ja eri organisaatioille. - Erittäin nopea Internet valmiina palveluna - Mahdollisuus omien palvelinten asentamiseen - WLAN-yhteydet ulkoalueilla ja julkisissa tiloissa - Kotikatupalvelimen palvelukokonaisuus ja kehittyvä alusta uusille palveluille Nostaa Vuoreksen ja Tampereen kaupungin profiilia sekä kansallisesti että kansainvälisesti, houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä. 2

4 Vuores Palvelu Oy Vuores ICT: toimintamalli Toimijat Kuva 1 esittää Vuoreksen avoimen tietoverkon toimintamallin. Verkon avoimet rajapinnat mahdollistavat uusien toimijoiden tarjoamat lisäarvopalvelut, ja asukkaille mahdollisuuden itse valita ja jopa toteuttaa käyttämänsä palvelut. Vuoreksen ICT-suunnittelua ja toteutusta hallinnoi Vuores Palvelu Oy. t, myöhemmin asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut alueen yritykset liittyvät Vuores Palvelu Oy:n osakkaiksi ja saavat verkon ja sen palvelut käyttöönsä. Myös omakotirakentajat voivat liittyä Tietoverkkoon ja saada tilattua palvelut käyttöönsä. t sitoutuvat tontinluovutusten yhteydessä tehtävillä sopimuksilla noudattamaan Vuores ICT-ohjetta. Keskeiset toimijat sekä toimintamalli verkon omistus-, käyttö- ja hallintasuhteista on esitetty kuvassa 2, sekä tarkennettu taulukossa 1. Kaupungin Palvelut Kaupalliset palveluntarjoajat (esim. Tilausvideo Oy ) Ei-kaupalliset palveluntarjoajat Runkoverkko- Toimijat (esim. Teleoperaattori Oy ) Rakentajat As Oy:t Yritykset Yksityiset Julkiset tahot Julkiset, kaupalliset, yksityiset palvelut Vuores-tietoverkon perusplavelut Avoin palvelualusta Vuores -tietoverkko (kuituverkko, WLAN, rakennusautomaatio) Vuoreksen Internet, Vuores Intra ja Portaali Julkinen tieto Palvelukohtainen tieto Kotikatupalvelin Kuituverkko Langaton verkko Kaupunki-infrastruktuuri Taloautomaatioverkot Kuva 1. Vuores ICT-toimintamalli, jossa avoimen verkon (open access) päälle luodaan kattava kuitupohjainen alueverkko, langaton verkko, ja mahdollistetaan myös uudet palvelut. 3

5 PROVISIOINTI JA ASENNUS LASKUTUS VALVONTA JA VIANKORJAUS HELPDESK KOTIKATU- PALVELIN VoIP MUUT TULEVAT PALVELUT AVOIN PALVELUJEN LIITTÄMINEN INTERNET-YHTEYDET Bitstreampalvelut Mustan kuidun palvelut KTV WLAN-OPEROINTI WLAN-SITET ALUEVERKKO KUITUVERKKO PUTKITUKSET Tampereen kaupunki Vuores Palvelu Oy Kuva 2 - Keskeiset toimijat ja vastuut Vuores-tietoverkossa. Vuores Palvelu Oy:n alihankintana Teleoperaattorilta Palvelun tarjoaja Taulukko 1. Vuores-tietoverkon toimijat ja vastuut. Vuores Palvelu Oy t Asuntoyhtiöt Kiinteistöyhtiöt Tietoverkon alihankkijat, mm. operaattorit Vuorestietoverkon palveluntarjoajat Vuores Palvelu Oy toimii kevyenä organisaationa, jonka toiminta sisältää Vuores-tietoverkon koordinoinnin ja työn alihankinnan, ja joka vastaa näiden rahoituksesta. Vuores Palvelu Oy:n vastuulla on lisäksi on myös muita kokonaisuuksia, kuten yleiset puistoalueet ja kiinteistöjen kunnossapito. t, myöh. asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt, ovat Vuores Palvelu Oy:n osakkaita ja sopivat verkon käytöstä Vuores Palvelu Oy:n kanssa Asuinkiinteistön tietoliikennekaapelointi on kiinteistön omaisuutta ja sen hallinnassa, poisluettuna Vuores Palvelu Oy:n toimittamat laiteet ja kaapelit. Kaikki rakennusautomaatiojärjestelmät ovat kiinteistön omaisuutta. t tarjoavat tilat ja sähkönsaannin tietoverkon laitteille Vuores ICT-ohjeen mukaisesti. Palveluyhtiön kilpailuttamat ja valitsemat yritykset toimivat verkon toteuttajina, operaattorina, asiakastukena ja ylläpitäjänä. Tämä sisältää mm. käytännön rakennus- ja ylläpitotyöt palveluyhtiön toimeksiantoina, sekä konsultointija koulutuspalveluja. Vuores tietoverkon palveluntarjoajia voivat olla yritykset, julkiset organisaatiot, yksityiset asukkaat, ja palvelut voivat olla kaupallisia tai ei-kaupallisia. Palveluntarjoajat hyödyntävät Kotikatupalvelinta ja sen tarjoamia peruspalveluita, sekä avointa tietoverkkoa palveluiden toteutuksessa ja jakelussa. Palveluntarjoajat sopivat infrastruktuurin käytöstä Vuores Palvelu Oy:n kanssa, 4

6 ja laskuttavat itse asiakkaitaan. Vuores palvelu Oy Vuores Palvelu Oy koordinoi Vuores-tietoverkon rakentamisen ja toiminnan. Vuores Palvelu Oy: Omistaa kuituverkon sekä alihankkii alueen tietoliikenneoperoinnin kilpailuttamalla. Tampereen kaupunki hankkii putkitukset kuituverkkoa varten. Hallinnoi tietoliikenneinfrastruktuuria ja määrittelee avoimen verkon ja palvelualustan pelisäännöt, sekä valvoo niiden noudattamista. Hankkii Internet-yhteyden ja -palvelut alueen runkoverkosta Hankkii Kotikatupalvelimen peruspalvelut Myy ja markkinoi tietoverkkoa ja sen palveluita, Järjestää koulutus- ja neuvontapalveluja asukkaille, organisaatioilla ja yrityksille Pääasiallinen rahoitusmalli on tulorahoitus, missä Vuores-tietoverkon rakentaminen ja palvelut rahoitetaan tontin luovutuksen yhteydessä perittävillä liittymismaksuilla, kaupungin myöntämällä alkuvaiheen lainalla, sekä osakkailta ja verkon muilta käyttäjiltä perittävillä käyttömaksuilla. Kotikatupalvelin ja Open Access -toimintamalli Vuores-tietoverkko on kaikkien Vuoreksen asukkaiden ja yritysten/organisaatioiden käytettävissä. Lisäksi verkkoon voidaan tarjota pääsy vierailijoille, turisteille jne. Verkkoon tulee toteuttaa pääsynvalvonta, jolla estetään verkon väärinkäyttö. Eri käyttäjäryhmillä on erilaiset oikeudet käyttää verkkoa ja sen palveluita mm. verkkoliikenteen määrälle ja nopeudelle rajoituksia. Tarkoituksena Open Access-periaatteen avoimessa verkossa on tarjota kaikille palveluntarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää verkkoa palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Verkon omistaja, eli Vuores Palvelu Oy, tarjoaa rajapinnan, jonka avulla palveluntarjoajat toimittavat palvelunsa. Open Access antaa käyttäjille mahdollisuuden valita vapaammin käyttämänsä palvelut ja niiden tarjoajat, sekä luo toimintaedellytykset uusille palveluntarjoajille. Alkuvaiheessa itse valittavat palvelut käsittävät internetin päällä toimivat palvelut mutta myöhemmin vapaa palvelun valinta saattaa laajentua myös nettiyhteyden toteuttavan operaattorin valitsemiseen. 5

7 Asukkaat, taloyhtiöt, yritykset, kaupunki Palvelut Avoin palvelualusta (Kotikatupalvelin) Vuores -tietoverkko Rajapinta1 Rajapinta2 Rajapinta3 Rajapinta3 Yhteensopivat (Open Access) tietojärjestelmärajapinnat Viihde- ja harrastukset Kiinteistöautomaatio järjestelmä Turvajärjestelmät Liikennetietojärjestelmät Hoivapalvelujärjestelmät Kuva 3. Avoimen palvelualustan (Kotikatupalvelimen) ydinarkkitehtuuri. Kotikatupalvelin yhdistää tietoja eri järjestelmistä sovittujen avointen rajapintojen kautta, ja tarjoaa tiedon pohjaksi uusille palveluille. Kotikatupalvelin määrittelee ja tarjoaa avoimen palvelualustan kautta informaatioja tietoliikennerajapinnat, joiden avulla kuka tahansa voi toteuttaa yhteensopivia palveluita. Esimerkkejä mahdollisista Kotikatupalvelimeen yhdistettävistä järjestelmistä Vuoreksessa on esitetty kuvassa 3 ja taulukossa 2. Kotikatupalvelin tarjoaa asukkaille ja muille alueella toimiville välineet vaikuttamiseen, kommunikointiin, tiedon hakuun, asumisen laadun parantamiseen, sekä arkipäivän tehostamiseen. Avoin palvelualusta kerää tietoa useista paikallisista ja ulkoisista lähteistä ja siten mahdollistaa uudenlaisia tietopalveluja. 6

8 Taulukko 2. Vuores tietoverkon mahdollistamat palvelut ja tavoitteet (esimerkit). Web- ja Internetpalvelut Laajakaistainen langaton tiedonsiirto jossa erinomainen palvelun taso: sähköposti, suoraviestintä, foorumit, Internet-puhelut, IPTV ja sen lisäpalvelut (esim. YLE Mediasali, MTV3 Netti-tv). Mahdollisuus omien palvelinten asentamiseen. Turistit ja vierailijat Rajoitettu pääsy, Internet-yhteydet Etätyö- ja opiskelu Erinomaiset etätyöyhteydet oppilaitoksiin ja työpaikoille Koneautomaatio ja Tarjoaa edullisen ja luotettavan siirtotien koneiden valvonta, kunnossapito väliselle (M2M) automaatiotietoliikenteelle (esim. liikkuvan kaluston seuranta ja ohjaus) Turvallisuus, logistiikka Paikannus- ja turvallisuuspalvelut, mahdollisuus uusille alan yrityksille. Esim. Pelastustoimi: palolaitos, poliisi ja Liikenne: linja-autot, taksit, pysäköinti. Viihde Mahdollistaa uusia yrityksiä jotka hyötyvät verkon nopeudesta (esim. alueellinen videovuokraamo) Mainostaminen Mainostaminen, paikkaan ja aikaan sidotut mainokset Tiedotukset Viranomaisten nopea informaatiokanava, sekä normaaliettä hätätilanteissa Yhteisöpalvelut Uusi vaikuttamiskanava kansalaisaktiivisuuden ja paikallisen yhteisöllisyyden tukemiseksi. Kotihoito, Luotettavat palvelut etähoitoon (ikääntyvät hoivapalvelut väestöluokat, kotihoito, paikantaminen) Ekologisuus Informaatiopalvelut kulutuksen seurannalle ja kehittämiselle, sekä turhan kulutuksen poistamiselle (sähkö, vesi, jätekuorma, liikenne, jne.) 7

9 Vuores ICT: tekninen ohjeistus Vuores ICT-ohjeen tekninen osuus määrittelee seuraavat kokonaisuudet: 1) Valokuidulla toteutettava Vuoreksen alueen runkoverkko 2) Korttelien sisäinen verkotus 3) Kiinteistöjen sisäinen verkotus 4) Vuores WLAN-verkko 5) Rakennusautomaation tavoitetila 6) Internet-palvelut ja Kotikatupalvelimen peruspalvelut (Vuores Intra ja Portaali) Vuores WLANtukiasema Korttelijakamo ja Kiinteistön sisäjohtoverkko t Kotijakamot Kotikaapelointi Katujakamo Korttelin sisäinen kuituverkko Talokaapelit Omakotitaloalue Talokaapeli Rivitaloyhtiö Rivitaloyhtiön sisäinen Verkko (CAT6/kuitu) Alueen runkoverkko Operaattorin runkoverkko Kuva 4. Vuores tietoverkon tekninen yhteenveto. Aluejakamo Yhden rakennuttajan korttelialue Vuores -tietoverkon yhteenveto ja toteutusperiaate on esitetty kuvassa 4. Korttelijakamolla korttelin rakennukset liitetään yhteiseen alueverkkoon. Yhden rakennuttajan korttelin (tonttialueen) sisällä ensimmäinen valmistuva rakennus sisältää korttelijakamon, joka palvelee korttelin kiinteistöjen muita talojakamoita. 8

10 Pientaloalueella korttelijakamon korvaa katujakamo, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan jonkin lähellä olevan kiinteistön talojakamon tai muun teletilan yhteyteen, mutta yleensä ulkokaappina. Sisäjohtoverkko tarkoittaa valokuidulla ja parikaapeloinnilla toteutettua kiinteistön sisäistä verkotusta, ja koostuu talojakamosta, huoneistojakamosta, näiden jakamoiden välisestä kaapeloinnista, sekä huoneistokaapeloinnista ja tietoliikennerasioista. Kiinteistöjen sisäisessä verkotuksessa noudatetaan Viestintäviraston 25 E/2008 M määräystä sekä sen tukintaohjetta Määräyksen 25 perustelut ja soveltaminen. Nousukaapelointi Kiinteistöjen sisäiset verkot sekä nousu- ja huoneistokaapelointi toteutetaan tähtimäisesti valokuidulla. sta jokaisen huoneiston huoneistojakamoon asennetaan yleiskaapelointistandardien mukainen optinen kaapelointi, jossa on neljä kategorian OS1 tai OS2 yksimuotokuitua. Vaihtoehtoisesti talojakamosta kotijakamoon rakennetaan johtotie, joka mahdollistaa edellä mainittujen kuitujen asentamisen jälkikäteen kiinteistön rakenteita rikkomatta, ja nousukaapelointi toteutetaan Cat6 parikaapeleilla. Parikaapeleita tulee olla vähintään 3 erillistä kaapelia/huoneisto. Tämän lisäksi toteutetaan kiinteistöön perinteinen antenniverkko. Jos talojakamosta lähtevän Ethernet-verkon enimmäispituus (90 m) ylittyy esimerkiksi kiinteistön rakennusten välisen tai sisäisen etäisyyden vuoksi, toteutetaan yhteys kuidulla ja talojakamolle tehdään rinnakkaisjakamo kohderakennukseen. 9

11 Kerrostalot Huoneiston sisäinen kaapelointi RJ45... RJ45 Huoneistojakamo... Huoneistojakamo Kerrostalo Yhden rakennuttajan korttelialue Nousukaapelointi 3 x CAT6/7+kuituvalmius tai kuitu Talokaapeli korttelin sisällä (putkitus ja kuitukaapelointi) Korttelijakamo Kuva 5. Kerrostaloyhtiön kiinteistöjen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. Korttelijamo rakennuttajan ensimmäisessä rakennuksessa (tekninen tila). samassa yhteydessä ko. kerrostalon talojakamo Talokaapeli alueen runkoverkosta (putkitus ja kuitukaapelointi) Aluejakamo Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus Talokaapelin putkitus tontin rajalle Vuores Palvelu Oy Putkitus valokaapelia varten katujakamosta tontin rajalle. Valokuitukaapeli voidaan jättää kerälle valmiiksi tontin rajalle, ja sitä ei saa tavuttaa tai katkaista. Talokaapelin putkitus tontin rajalta korttelijakamoon Korttelijakamon tilavaraus Putkituksen jatkaminen valokaapelia varten yhtenäisenä tontin rajalta korttelijakamoon. n rakentama 1. talo/tekninen tila sisältää rakennuttajan korttelijakamon, joka palvelee kaikki tontin rakennuksia ja niiden talojakamoita. Korttelijakamo toteutetaan riittävän tilavaksi. Laitepaikkoja (ns. räkkipaikkoja ) tulee varata automaatiojärjestelmää, valokaapelipäätteitä/ verkkopäätteitä, ja kytkimiä varten, sekä UPS-laitetta varten. Varaus yhteisille palvelimille tulee huomioida tarvittaessa. Putkituksen jatkaminen yhtenäisenä korttelin sisällä rakennuttajan muiden kiinteistöjen talojakamoihin. Tontin sisäinen putkitus Talokaapeli Vuores Palvelu Oy Kiinteistöön tuleva kaapeli, joka sisältää kiinteistöön asennettavien yleisten verkkojen liittymien tarvitsemat johtimet ja/tai valokuidut. tilaa kuidun vedon ja päättämisen korttelijakamoon ja edelleen talojakamoihin. 10

12 n tilavaraus Kytkentäpaikka, jossa kiinteistön sisäjohtoverkon johdot liitetään kortteliverkkoon (korttelijakamosta). Sen muodostaa tavallisesti jakoteline, johon on asennettu talokaapelin ja sisäjohtoverkon kaapelien päätteet ja liitinpaneelit. Vuores Palvelu Oy yhdistää alueen runkoverkkoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. Vuores palvelu yhdistää korttelijakamoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. Korttelijakamon Vuores Palvelu Oy aktiivilaitteet n Vuores Palvelu Oy aktiivilaitteet Nousukaapelointi Talo- ja huoneistojakamoiden välinen kaapelointi (kuitu tai Cat6/7 + kuituvaraus). Toteutetaan Viestintäviraston 25 E/2008 M määräyksen mukaisesti. Huoneistojakamo Asuin- tai liikehuoneistoon sijoitettu tila, johon talo- tai alijakamosta tulevat johdot päätetään ja johon huoneistokohtaiset kytkentäpaneelit ja laitteet asennetaan. Huoneistojakamon aktiivilaitteet Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy toimittaa kuitupäätelaiteen jossa RJ45 Ethernet-liityntä (sisältyy liittymismaksuihin). asentaa päätelaitteen huoneistojakamon muiden asennusten yhteydessä. Päätelaite jää osaksi sisäverkkoa ja se on taloyhtiön omistama. Jos nousukaapelointi toteutetaan Cat6/7-kaapelointina, ei erillistä aktiivilaitetta tarvita. Asukas voi itse hankkia ethernet-kytkimen halutessaan liittää useamman tietokoneen internetiin. Huoneistokaapelointi Huoneiston sisäinen, huoneistojakamon ja ATKtietoliikennerasioiden välinen kaapelointi. Toteutetaan Viestintäviraston 25 E/2008 M määräyksen mukaisesti. Tila WLANtukiasemalle Vuores WLANaktiivilaitteet Piharakennusten verkotus Vuores Palvelu Oy Asukas Tila, verkkoyhteys ja sähkönsyöttö Vuores Palvelu Oy WLAN-tukisemalle. Vuores Palvelu Oy:llä tulee olla mahdollisuus asentaa Vuores WLAN-tukiasema kiinteistöön. WLAN-aseman tarkemmasta paikasta sovitaan isännöitsijän/omistajan/asukkaan kanssa, ja asennus pyritään tuoreuttamaan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivana. Vuores Palvelu Oy toimittaa ja ylläpitää Vuores WLANverkon aktiivilaitteet. Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan laajennettua ja otettua verkon piiriin myös näissä rakennuksissa olevat ATK-laitteet sekä esimerkiksi autot ja lämmitystolpat. Jollei piharakennukseen ole mahdollista tai järkevää viedä kiinteää kaapelia, voidaan yhteys toteuttaa langattomana WLAN-yhteytenä. 11

13 Pääsy jakamoihin ja aktiivilaitetiloihin. Rakennusautomaation tavoitetila Asukas Isännöitsijä (Asukas) Vuores Palvelu Oy:llä on Vuores-tietoverkon toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oltava pääsy jokaisen kiinteistön aktiivilaitetiloihin (jakamot, WLANtukiasematilat). Tämä voidaan toteuttaa esim. isännöinnin kautta. Vuores ICT-ohjeen rakennusautomaatiomäärittelyn mukaisesti. Rivitalot/Paritalo/Kytketty huoneisto Yhden rakennuttajan korttelialue Huoneistojakamo Rivitalo RJ45 Huoneistojakamo Huoneiston sisäinen kaapelointi RJ45 Huoneistojakamo RJ45 Huoneistojakamo Talokaapeli korttelin sisällä (putkitus ja kuitukaapelointi) Korttelijakamo Korttelijamo rakennuttajan ensimmäisessä rakennuksessa (tekninen tila). Samassa yhteydessä ko. talon talojakamo Talokaapeli alueen runkoverkosta (putkitus ja kuitukaapelointi) Aluejakamo Kuva 6. Rivi- tai paritaloyhtiö (vaihtoehto 1). Ensimmäinen rakennus sisältää korttelijakamon, ja samassa yhteydessä ko. talon talojakamon, josta yhteydet huoneistojakamoihin. 12

14 RJ45 Huoneistojakamo Rivitalo RJ45 Huoneistojakamo Huoneiston sisäinen kaapelointi Huoneistojakamo Huoneistojakamo Rivitalo Talokaapeli korttelin sisällä (putkitus ja kuitukaapelointi) Aluejakamo Talokaapeli alueen runkoverkosta (putkitus ja kuitukaapelointi) Yhden rakennuttajan korttelialue Korttelijakamo Korttelijamo rakennuttajan ensimmäisessä rakennuksessa (tekninen tila). Kuva 7. Rivi- tai paritaloyhtiö (vaihtoehto 2). Ensimmäinen rakennus sisältää korttelijakamon, josta yhteydet huoneistokohtaisiin talojakamoihin. Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus Talokaapelin putkitus tontin rajalle Vuores Palvelu Oy Putkitus valokaapelia varten aluejakamosta tontin rajalle. Talokaapelin putkitus tontin rajalta korttelijakamoon Putkituksen jatkaminen valokaapelia varten yhtenäisenä tontin rajalta korttelijakamoon. n rakentama 1. talo/tekninen tila sisältää rakennuttajan korttelijakamon, joka palvelee kaikki tontin rakennuksia. Tontin sisäinen putkitus Putkituksen jatkaminen yhtenäisenä korttelin sisällä rakennuttajan muiden kiinteistöjen talojakamoihin. Talokaapeli Vuores Palvelu Oy Kiinteistöön tuleva kaapeli, joka sisältää kiinteistöön asennettavien yleisten verkkojen liittymien tarvitsemat johtimet ja/tai valokuidut. tilaa kuidun vedon ja päättämisen korttelijakamoon ja edelleen talojakamoihin. Korttelijakamon tilavaraus n tilavaraus Korttelijakamo toteutetaan riittävän tilavaksi. Laitepaikkoja (ns. räkkipaikkoja ) tulee varata automaatiojärjestelmää, valokaapelipäätteitä/ verkkopäätteitä, ja kytkimiä varten, sekä UPS-laitetta varten. Varaus yhteisille palvelimille tulee huomioida tarvittaessa. Kytkentäpaikka, jossa kiinteistön sisäjohtoverkon johdot liitetään kortteliverkkoon (korttelijakamosta). Sen muodostaa tavallisesti jakoteline, johon on asennettu 13

15 talokaapelin ja sisäjohtoverkon kaapelien päätteet ja liitinpaneelit. Yhden huoneiston rakennuksissa talojakamo ja huoneistojakamo voivat olla samoissa tiloissa. Korttelijakamon aktiivilaitteet Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy yhdistää alueen runkoverkkoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. n laitteet Vuores Palvelu Oy Vuores palvelu yhdistää korttelijakamoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. Nousukaapelointi Talo- ja huoneistojakamoiden välinen kaapelointi (Cat6/7 + kuituvaraus tai kuitu). Huoneistojakamo Asuin- tai liikehuoneistoon sijoitettu tila, johon talo- tai alijakamosta tulevat johdot päätetään ja johon huoneistokohtaiset kytkentäpaneelit ja laitteet asennetaan. Huoneistojakamon aktiivilaitteet Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy toimittaa kuitupäätelaiteen jossa RJ45 Ethernet-liityntä (sisältyy liittymismaksuihin). asentaa päätelaitteen huoneistojakamon muiden asennusten yhteydessä. Päätelaite jää osaksi sisäverkkoa ja se on taloyhtiön omistama. Jos nousukaapelointi toteutetaan Cat6/7-kaapelointina, ei erillistä aktiivilaitetta tarvita. Asukas voi itse hankkia ethernet-kytkimen halutessaan liittää useamman tietokoneen internetiin. Huoneistokaapelointi Huoneiston sisäinen, huoneistojakamon ja ATKtietoliikennerasioiden välinen kaapelointi. Tila WLANtukiasemalle Vuores WLANaktiivilaitteet Piharakennusten verkotus Pääsy jakamoihin ja aktiivilaitetiloihin. Vuores Palvelu Oy Asukas Asukas Isännöitsijä Tila, verkkoyhteys ja sähkönsyöttö Vuores Palvelu Oy WLAN-tukisemalle. Vuores Palvelu Oy:llä tulee olla mahdollisuus asentaa Vuores WLAN-tukiasema kiinteistöön. WLAN-aseman tarkemmasta paikasta sovitaan isännöitsijän/omistajan/asukkaan kanssa, ja asennus pyritään tuoreuttamaan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivana. Vuores Palvelu Oy toimittaa ja ylläpitää Vuores WLANverkon aktiivilaiteet. Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan laajennettua ja otettua verkon piiriin myös näissä rakennuksissa olevat ATK-laitteet sekä esimerkiksi autot ja lämmitystolpat. Jollei piharakennukseen ole mahdollista tai järkevää viedä kiinteää kaapelia, voidaan yhteys toteuttaa langattomana WLAN-yhteytenä. Vuores Palvelu Oy:llä on Vuores-tietoverkon toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oltava pääsy jokaisen kiinteistön aktiivilaitetiloihin (jakamot, WLAN- 14

16 Rakennusautomaation tavoitetila Omakotitalot (Asukas) tukiasematilat). Tämä voidaan toteuttaa esim. isännöinnin kautta. Vuores ICT-ohjeen rakennusautomaatiomäärittelyn mukaisesti. Huoneiston sisäinen kaapelointi RJ45 Huoneistojakamo Rakentaja putkittaa tontin rajalta eteenpäin Talokaapeli alueen runkoverkosta (putkitus ja kuitukaapelointi) RJ45 Katujakamo Alueen runkoverkko (kuitukaapelointi) Huoneistojakamo Aluejakamo Kuva 8. Omakotitalojen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. Taulukko 3. Omakotitalojen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus Talokaapelin putkitus tontin rajalle Vuores Palvelu Oy Putkitus valokaapelia varten katujakamosta tontin rajalle. Talokaapelin putkitus tontin rajalta talojakamoon Putkituksen (M110mm) jatkaminen talokaapelia varten yhtenäisenä tontin rajalta talojakamoon. Putkia ja kaaria voi hankkia esim. Tampereen Sähkölaitokselta. Talokaapeli Vuores Palvelu Oy Taloon tuleva kaapeli, joka sisältää Vuoreksen Tietoverkon tarvitsemat valokuidut. tilaa kaapelin vedon ja kuitujen päättämisen talojakamoon Vuores Palvelu Oy:ltä. n tilanvaraus Huoneistojakamon Omakotitalotontti Yhden huoneiston rakennuksissa talojakamo ja huoneistojakamo voivat olla samassa tilassa (huoneistojakamon kytkentäkaappi). 15

17 tilavaraus Huoneisto- ja talojakamon laitteet Vuores Palvelu Oy Asukas ssa kiinteistön sisäverkon johdot liitetään talokaapeliin. Huoneistojakamossa talojakamosta tulevat johdot päätetään ja siihen asennetaan huoneistokohtaiset kytkentäpaneelit ja laitteet. Omakotitalojen ODF-kuitupääte voidaan sijoittaa joko samaan huoneistojakamokaappiin tai tilasta riippuen erilliseen koteloon (esim. Teletekno TT-4 SC 130x160x55mm), jolloin tulee huoneistojakamon kaapin ja kuitupäätekotelon välillä täytyy huomioida kaapelin minitaivutus. Palveluyhtiö tarjoaa 1m ja 2m välikaapelit. ODF-kaapelipäätteelle tulee olla suora (tavuttamaton) nousu talokaapelista. Vuores Palvelu Oy yhdistää talojakamon alueverkkoon ja toimittaa ODF-kaapelipäätteen. Vuores Palvelu Oy toimittaa kuitupäätelaiteen jossa RJ45 Ethernet-liityntä (sisältyy liittymismaksuihin). Vuores Palvelu Oy asentaa päätelaitteen huoneistojakamon muiden asennusten yhteydessä. Päätelaite jää osaksi sisäverkkoa ja se on asukkaan/rakennuttajan omistama. Huoneistokaapelointi Huoneiston sisäinen, huoneistojakamon ja ATKtietoliikennerasioiden välinen kaapelointi. Toteutetaan Viestintäviraston 25 E/2008 M määräyksen mukaisesti. Piharakennusten verkotus Pääsy huoneisto- ja talojakamoon Rakennusautomaation tavoitetila Asukas (Asukas) (Asukas) Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan laajennettua ja otettua verkon piiriin myös näissä rakennuksissa olevat ATK-laitteet sekä esimerkiksi autot ja lämmitystolpat. Jollei piharakennukseen ole mahdollista tai järkevää viedä kiinteää kaapelia, voidaan yhteys toteuttaa langattomana WLAN-yhteytenä. Vuores Palvelu Oy:llä on Vuores-tietoverkon toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oltava tarvittaessa pääsy talo- ja huoneistojakamoihin. Vuores Palvelu Oy sopii pääsystä asukkaan/rakennuttajan kanssa. Vuores ICT-ohjeen rakennusautomaatiomäärittelyn mukaisesti. 16

18 Korkeus 600 mm Laitekaappi Huoneisto-ja talojakamoa varten Leveys 400 mm Huoneistojakamo Laitekaappi sisältää kuitupäätteen. Kaapelipäätteelle tulee olla suora (tavuttamaton) nousu talokaapelista Mutkan säde yli 1000 mm (Esim. Wehotel kaapelinsuojaputken kaari 90 astetta: TEL, B,kelt 110*90) Kuva 9. Putkitus tontin rajalta talojakamoon tai korttelijakamoon. putkittaa tontin rajalta yhtenäisenä. Vuores Palvelu Oy asentaa kuitukaapelin ja toimittaa huoneisto/talojakamoon tarvittavat päätelaitteet Ojan syvyys noin 70 cm Minimi 50 cm Tontin raja M110 mm putki (Esim. Wehotel kaapelinsuojaputki: pituus 6000mm TEL, B, kelt 110*3,2) Katujakamo Laitekaappi huoneisto-ja talojakamoa varten Huoneistojakamo Välikaapeli Erillinen kuitupäätekotelo talokaapelin putken päässä (ODFkuitupääte) Kuva 10. Vaihtoehtoinen tapa sijoittaa ODF-kuitupäätelaite (talojakamo). ODF-kuitupääte voidaan asentaa 17

19 sopivaan kohtaan erilliseen koteloon, josta liityntäkaapeli viedään varsinaiseen huoneistojakamoon. Tässä pitää huomioida yhteyskaapelin taivutussäde. Vuores Palvelu Oy tarjoaa 1m ja 2 m välikaapelit. Huoneiston sisäinen kaapelointi Huoneiston sisäinen ATK- ja antennikaapelointi kuuluvat sähkösuunnitelmaan. Huoneistokohtaisen yleiskaapelointiverkon parikaapelit ja antenniverkon koaksiaalikaapelit asennetaan huoneistojakamosta tähtimäisesti huoneiden liitäntäpisteisiin. Johtotiet toteutetaan JM20 -putkituksina. Yleiskaapelointijärjestelmän liitäntäpisteitä varten asennetaan kaksiosaiset liityntärasiat ja parikaapelit kytketään liityntärasian RJ45 -liittimiin. Liitäntäpisteiden sijoittelu ja tiheys vaikuttavat keskeisesti palvelujen saatavuuden helppouteen ja mukavuuteen. Kuhunkin RJ45-liittymeen voidaan kytkeä eri päätelaite, esim. PC-tietokone, verkkokiintolevy, tulostin, VoIP-puhelin, internetradio ja IPTV-päätelaite. On nähtävissä että useimmat kodin viihdeelektroniikkalaitteet ja kodinkoneet perinteisten tietokoneiden lisäksi tulevat tarvitsemaan Internet-yhteyttä. Jokaista asuinhuonetta kohden asennetaan vähintään yksi kaksiosainen yleiskaapelointiverkon liityntärasiaa (RJ45) sekä yksi antenniverkon liityntä. Suositus kuitenkin on asentaa 2 kpl kaksiosaista liityntärasiaa. Huoneen liityntärasiaan voidaan yhdistää myöhemmin erillinen kytkin, joka lisää RJ45-liittymien määrää ATK-verkossa. Huoneistojakamo Huoneiston puhelin-, antenni, ATK- ja rakennusautomaatiokytkennät tehdään huoneistojakamossa, joka on käytännössä laitekaappi. Huoneistojakamossa tulee olla tilaa ristikytkentäpaneeleille (RJ45) kutakin huonerasiaa kohden, ATK-verkon kytkimelle (ethernet-kytkin), valokaapelipäätteelle, verkkopäätteelle, rakennusautomaation moduuleille, antennivahvistimelle, WLAN-tukiasemalle, sekä näiden virransyötöille ja muuntajille. Maadoitettuja 230 V pistorasioita tarvitaan vähintään neljä kappaletta, mutta suositellaan varautumista kahdeksalle laitteelle. Huoneistojakamon ATK- ja antennikaapeloinnin rasiat numeroidaan ja paneeleihin merkitään vastaavat numerot. Kaapeleiden tuonti jakamolle on järjestettävä noudattaen valmistajan ilmoittamia taivutussäteitä ja kaapelinveto-ohjeita. Huoneistojakamo sijoitetaan huoneistossa kuivaan ja lämmitettyyn tilaan ja jonne on helppo pääsy, esimerkiksi eteisen seinään tai tekniseen tilaan. Jakamon tulee olla riittävän korkealla suojassa lapsilta ja lemmikkieläimiltä. Huoneistojakamossa tulee olla saranoitu ja lukittava ovi, säleikkö ilman vaihtumista varten tai muu 18

20 ilmanvaihtomenetelmä, sekä maadoitusrima. Kaapin koko riippuu rakennuttajan sinne asentamista laitteista sekä huoneiston sisäkaapeloinnin määrästä. Kaapin minimikokona yhdistetyssä huoneisto- ja talojakamossa voidaan pitää 600x400x150mm mittoja (korkeus, leveys, syvyys). Huoneistoissa, joissa talojakamo on erikseen (kerros, rivi-, paritalohuoneistot) voidaan valita pienempi kaappi. Huoneiston sisäkaapeloinnin kytkentäpaneeli (RJ45, CAT6). Merkityt liittimet. Huoneiston sisäinen antennikaapelointi, tähtikytkentä Maadoitettu pistorasia (4kpl) Tilavaraus tarpeen mukaan, esim. lisäkytkin, rakennusautomaation moduulit, WLAN-tukiasema, verkkokiintolevy Triple play-päätelaite (VoIP-puhelin, kaapeli-tv, Ethernet). Vaihtoehtoisesti kuitupäätelaite jossa Ethernet-kytkin. Välikaapeli kuitupäätteeltä aktiivilaitteelle (kuitu) ODF-kuitupääte (kuitujen ristitytkentä) Maadoitusrima Talokaapelin putkitus Talokaapeli (kuitu) Kuva 11. Huoneistojakamon esimerkkipiirros. Omakotitaloissa vaaditaan aina ODF-kuitupääte ja samassa kaapissa on näin ollen myös talojakamo. Rivi-/paritaloissa, kytketyissä huoneistoissa ja kerrostalohuoneistoissa talojakamo voi sijaita erikseen esim. kellarissa, ja nousukaapelointi toteutetaan Cat6-kaapeleilla. Tällöin ODFkuitupäätelaite jää pois. Puhelinverkot Vuoreksen alueen kiinteä puhelinverkko toteutetaan tarvittaessa VoIP-tekniikalla Vuores-tietoverkossa. Perinteistä erillistä puhelinkaapelointia ei toteuteta. Analogiset puhelimet liitetään tarvittaessa sovittamilla huoneistojakamoihin. 19

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen

Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta. Viestintämarkkinapäivä Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Ohjaus-ryhmän päällikkö Jukka-Pekka Juutinen Laadukas sisäverkko monipuolisten viestintäpalvelujen perusta

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

1 (2) Hyvä alueen asukas, Kaisanet Oy aloittaa valokuituverkkojen rakentamisen yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa asuinalueellanne kesällä 2011. Rakentaminen on osa valtakunnallista Laajakaista 2015 -hanketta.

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Laitepaikkatuotteiden palvelukuvaus YLEISTÄ Kaisanet Oy vuokraa laitepaikkoja hallinnassaan olevista laitetiloista. Laitetilat ovat telelaitetilaksi

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin HINNASTO Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Viranomaisnäkökulma. Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys. Klaus Nieminen

Viranomaisnäkökulma. Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys. Klaus Nieminen Viranomaisnäkökulma Kansallinen yhteistyö, määräykset ja ohjeet sekä markkinakehitys Klaus Nieminen 8.4.2008 Esityksen sisältö markkinakehitys valokaapeliverkojen vuokratuotteet (FTTH) työryhmä laajakaistan

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo 1 Sisältö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Tuotteet taloyhtiöille Valokuituliittymän hinta Internetpalvelut Valokuitu palvelujen mahdollistajana

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Esityksen sisältö Määräykseen ehdotetut keskeiset muutokset Määräyksen lausuntokierros ja voimaantulo Mistä saa lisätietoja määräyksestä?

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi.

Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Nylund Kotiverkko Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 7 020 MASALA Vaihde (myynti) puh. 010 217 000 asiakaspalvelu@nylund.fi

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki 1 Tukiasemien sijainnit Tukiasemien 1 ja 2 kaapelipituudet on laskettu monimittarikeskukselta 1. Tukiaseman 3 kaapelipituus on laskettu sähkökaapilta. Monimittarikeskuksesta

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 28.10.2014 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset

Lisätiedot

As. Oy Mäkilinna - Älytalo Innovatiivinen linjasaneeraus Pohjaviemäristä Pilvipalveluihin

As. Oy Mäkilinna - Älytalo Innovatiivinen linjasaneeraus Pohjaviemäristä Pilvipalveluihin As Oy Mäkilinna - Älytalo Innovatiivinen linjasaneeraus Pohjaviemäristä Pilvipalveluihin Vm 1927 (87v) 7krs 104 asuntoa 8 liiketilaa 26900 m3 Tämän jälkeen ei remonttia 100 vuoteen Onnellinen Osakas! RIL

Lisätiedot

KYMP OY. Liityntäverkon vuokrahinnasto teleoperaattoreille

KYMP OY. Liityntäverkon vuokrahinnasto teleoperaattoreille KYMP OY Liityntäverkon vuokrahinnasto teleoperaattoreille 2 (8) Sisältö KYMP OY... 1 1. NORMAALI TILAAJAYHTEYS PUHEKÄYTTÖÖN (O.)... 3 2. TILAAJAYHTEYDEN RINNAKKAISKAISTA... 3 3. TILAAJAYHTEYDEN RINNAKKAISKAISTA

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015

OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 1 (11) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli OPERAATTORILAAJAKAISTA HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2016 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Espoontori Kamreerintie 3, 02770 Espoo

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Espoontori Kamreerintie 3, 02770 Espoo Wifi Kauppakeskus Espoontori Kamreerintie, 02770 Espoo Tukiasemat 1. ja 2. kerros 2 Kerros 55 m 20 m Sähkökaappi A-rapun tuulikaapissa 1 Kerros 65 m Talojakamo parkkihallissa C-rapun lähellä 2 21 m 1 Sähkökaappi

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Verkkotietojärjestelmät ja kaivulupa.fi Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Keypron tuotteet ja palvelut Verkkotietojärjestelmät

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Pientalon esimerkkikokoonpano

Pientalon esimerkkikokoonpano Pientalon esimerkkikokoonpano. Työpisterasia xrj, 7 0. Parikaapeli CAT U/UTP 0 70 0. Kotijakamo 00 x 00 x 90 7 00 9 - Laitekaapeli CAT U/UTP 0,m 7 0 - Optinen päätekotelo 7 08 00 - Adapteri LC-APC/quad

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN METROETHERNET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Palvelukuvaus Kaisanet Oy (myöhemmin KAISA) Metro Ethernet operaattorituote yhdistää eri pisteissä sijaitsevat lähiverkot tai muut verkkoratkaisut

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

Marttilaan ja Reimarlaan

Marttilaan ja Reimarlaan nopea ja luotettava nettiyhteys ja kaapelitelevisio Marttilaan ja Reimarlaan Helsingin valokuidut -osuuskunnan tiedotustilaisuus alueen pientalojen asukkaille Pitäjänmäen kirjasto, Jousipolku 1, keskiviikkona

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista ASIAKKAAN OPAS DNA Laajakaista 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa DNA-palveluiden maailmaan! 1. Tietokoneen asetukset... 4 2. Kytkennät... 6 2.1. ADSL- ja VDSL-päätelaitteen asentaminen... 6 2.2. Kaapelimodeemi-päätelaitteen

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1

Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1 Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1 Valokuituverkko, materiaalit Kaapelinsuojukset (eur/metri) Suojaputki 110 mm 2,60 20 Suojaputki 100 mm 2,24 20 Suojaputki 75 mm 1,46 20 Suojaputki 50

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäviraston määräyksiä Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräyksiä Tässä keskitytään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa Verkko-osuuskunta n hallituksen puheenjohtaja Internet-operaattorin toimitusjohtaja lähes 10 vuotta Netplaza Oy, Talonetti Kokemusta Internet-teknologioista

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

800 MHz LTE-verkkojen

800 MHz LTE-verkkojen 800 MHz LTE-verkkojen käyttöönotto ja tvvastaanoton varmistaminen Heidi Himmanen Päällikkö, Taajuusvalvonta Antennialan tekniikkapäivä 29.10.2015 Esityksen sisältö 800 MHz operaattoreiden velvoitteet ja

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin 26.8.2014 Me Bandercomilla uskomme, että ihmisten pitäisi pystyä kommunikoimaan keskenään koska tahansa, missä tahansa, häiriöttömästi ja luotettavasti. Bandercom on omistautunut

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS

OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1 HINNASTO OPERAATTORIHINNASTO JA PALVELUKUVAUS 2 HINNASTO Sisällysluettelo 1. Tilaajayhteydet 3 1.1 Tilaajakuituyhteys 3 1.1.1 Tilaajakuituyhteys, pientalo (omakotitalot ja paritalot ja vapaa-ajan kiinteistöt)

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi UUDISTETTU SISÄVERKKO- MÄÄRÄYS 65B / 2016M Asuinkiinteistöjen kattava sisäverkko Uudistettu sisäverkkomääräys 65B/2016M määrittelee kattavan ja monipuolisen kaapeloinnin asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Liittymän mukana saat: Telco Gateway 232 valokuitukytkin / päätelaite Planet XRT-401D palomuurilaite / jakokytkin välikuitukaapeli (keltainen) valokuitupaneelin

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot