Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje"

Transkriptio

1 Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0) , Timo D. Hämäläinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0) , Pertti Tamminen, Projektijohtaja Tampereen kaupunki/vuores-projekti, +358 (03) ,

2 Sisällys Sisällys... 1 Johdanto... 2 Vuores ICT: toimintamalli... 3 Toimijat... 3 Vuores palvelu Oy... 5 Kotikatupalvelin ja Open Access -toimintamalli... 5 Vuores ICT: tekninen ohjeistus... 8 Nousukaapelointi... 9 Kerrostalot Rivitalot/Paritalo/Kytketty huoneisto Omakotitalot Huoneiston sisäinen kaapelointi Huoneistojakamo Puhelinverkot Antenniverkot Vuores WLAN-verkko Internet-palvelut asukkaille Peruspalvelut Lisäpalvelut Kotikatupalvelimen palvelut Kotikatupalvelimen peruspalvelut Kotikatupalvelimen lisäpalvelut (mahdolliset jatkossa) Rakennusautomaation tavoitetila Rakennusautomaatiojärjestelmien suositeltu vähimmäistoiminnallisuus Suositeltavat laajennukset Vuores ICT: viranomaismäärittelyt

3 Johdanto Tämä dokumentti on tarkoitettu Vuoreksen kaupunginosan suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuville sekä alueen ICT (Information and Communication Technologies) -toimijoille. Vuores ICT-ohje esittää kokonaisuuden josta käytetään nimeä Vuores-tietoverkko. Vuores ICT-ohje koostuu kahdesta osasta: 1) Toimintamalli: Tavoiteominaisuudet, toimijat ja toimintamallin Vuoreksen alueen tietopalveluille 2) Tekninen ohje: Ohjeistuksen kaupunginosan tietoverkon ja kiinteistöautomaation suunnittelun Vuoreksen ICT-ohjeen tavoitteena on toteuttaa Vuorekseen nykyaikainen, tulevaisuudenkestävä langallinen ja langaton tietoverkko alueen asukkaiden ja yritysten käyttöön, sekä avoin palvelualusta tukemaan palveluiden ja yritystoiminnan kehitystä. Avoin palvelualusta kulkee nimellä Kotikatupalvelin. Tämä dokumentti ei määrittele yksittäisiä tuotteita, valmistajia tai palvelutarjoajia. Vuores pyrkii avoimeen kilpailutukseen ja sen koordinaatioon palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi. Tavoitteet Tietoverkko Palvelut Laatu Yhteenveto Vuores -tietoverkosta Erinomaiset ICT-palvelut ja tulevaisuudenkestävä tietoverkko, nykyaikainen kiinteistöautomaatio ja avoin palvelualusta, mitkä mahdollistavat ja nopeuttavat uusien tietojärjestelmien ja palveluiden käyttöönottamista. Kiinteä kuituverkko jokaiseen kiinteistöön, ja langaton verkko (WLAN) asukkaille, yrityksille, ja eri organisaatioille. - Erittäin nopea Internet valmiina palveluna - Mahdollisuus omien palvelinten asentamiseen - WLAN-yhteydet ulkoalueilla ja julkisissa tiloissa - Kotikatupalvelimen palvelukokonaisuus ja kehittyvä alusta uusille palveluille Nostaa Vuoreksen ja Tampereen kaupungin profiilia sekä kansallisesti että kansainvälisesti, houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä. 2

4 Vuores Palvelu Oy Vuores ICT: toimintamalli Toimijat Kuva 1 esittää Vuoreksen avoimen tietoverkon toimintamallin. Verkon avoimet rajapinnat mahdollistavat uusien toimijoiden tarjoamat lisäarvopalvelut, ja asukkaille mahdollisuuden itse valita ja jopa toteuttaa käyttämänsä palvelut. Vuoreksen ICT-suunnittelua ja toteutusta hallinnoi Vuores Palvelu Oy. t, myöhemmin asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut alueen yritykset liittyvät Vuores Palvelu Oy:n osakkaiksi ja saavat verkon ja sen palvelut käyttöönsä. Myös omakotirakentajat voivat liittyä Tietoverkkoon ja saada tilattua palvelut käyttöönsä. t sitoutuvat tontinluovutusten yhteydessä tehtävillä sopimuksilla noudattamaan Vuores ICT-ohjetta. Keskeiset toimijat sekä toimintamalli verkon omistus-, käyttö- ja hallintasuhteista on esitetty kuvassa 2, sekä tarkennettu taulukossa 1. Kaupungin Palvelut Kaupalliset palveluntarjoajat (esim. Tilausvideo Oy ) Ei-kaupalliset palveluntarjoajat Runkoverkko- Toimijat (esim. Teleoperaattori Oy ) Rakentajat As Oy:t Yritykset Yksityiset Julkiset tahot Julkiset, kaupalliset, yksityiset palvelut Vuores-tietoverkon perusplavelut Avoin palvelualusta Vuores -tietoverkko (kuituverkko, WLAN, rakennusautomaatio) Vuoreksen Internet, Vuores Intra ja Portaali Julkinen tieto Palvelukohtainen tieto Kotikatupalvelin Kuituverkko Langaton verkko Kaupunki-infrastruktuuri Taloautomaatioverkot Kuva 1. Vuores ICT-toimintamalli, jossa avoimen verkon (open access) päälle luodaan kattava kuitupohjainen alueverkko, langaton verkko, ja mahdollistetaan myös uudet palvelut. 3

5 PROVISIOINTI JA ASENNUS LASKUTUS VALVONTA JA VIANKORJAUS HELPDESK KOTIKATU- PALVELIN VoIP MUUT TULEVAT PALVELUT AVOIN PALVELUJEN LIITTÄMINEN INTERNET-YHTEYDET Bitstreampalvelut Mustan kuidun palvelut KTV WLAN-OPEROINTI WLAN-SITET ALUEVERKKO KUITUVERKKO PUTKITUKSET Tampereen kaupunki Vuores Palvelu Oy Kuva 2 - Keskeiset toimijat ja vastuut Vuores-tietoverkossa. Vuores Palvelu Oy:n alihankintana Teleoperaattorilta Palvelun tarjoaja Taulukko 1. Vuores-tietoverkon toimijat ja vastuut. Vuores Palvelu Oy t Asuntoyhtiöt Kiinteistöyhtiöt Tietoverkon alihankkijat, mm. operaattorit Vuorestietoverkon palveluntarjoajat Vuores Palvelu Oy toimii kevyenä organisaationa, jonka toiminta sisältää Vuores-tietoverkon koordinoinnin ja työn alihankinnan, ja joka vastaa näiden rahoituksesta. Vuores Palvelu Oy:n vastuulla on lisäksi on myös muita kokonaisuuksia, kuten yleiset puistoalueet ja kiinteistöjen kunnossapito. t, myöh. asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt, ovat Vuores Palvelu Oy:n osakkaita ja sopivat verkon käytöstä Vuores Palvelu Oy:n kanssa Asuinkiinteistön tietoliikennekaapelointi on kiinteistön omaisuutta ja sen hallinnassa, poisluettuna Vuores Palvelu Oy:n toimittamat laiteet ja kaapelit. Kaikki rakennusautomaatiojärjestelmät ovat kiinteistön omaisuutta. t tarjoavat tilat ja sähkönsaannin tietoverkon laitteille Vuores ICT-ohjeen mukaisesti. Palveluyhtiön kilpailuttamat ja valitsemat yritykset toimivat verkon toteuttajina, operaattorina, asiakastukena ja ylläpitäjänä. Tämä sisältää mm. käytännön rakennus- ja ylläpitotyöt palveluyhtiön toimeksiantoina, sekä konsultointija koulutuspalveluja. Vuores tietoverkon palveluntarjoajia voivat olla yritykset, julkiset organisaatiot, yksityiset asukkaat, ja palvelut voivat olla kaupallisia tai ei-kaupallisia. Palveluntarjoajat hyödyntävät Kotikatupalvelinta ja sen tarjoamia peruspalveluita, sekä avointa tietoverkkoa palveluiden toteutuksessa ja jakelussa. Palveluntarjoajat sopivat infrastruktuurin käytöstä Vuores Palvelu Oy:n kanssa, 4

6 ja laskuttavat itse asiakkaitaan. Vuores palvelu Oy Vuores Palvelu Oy koordinoi Vuores-tietoverkon rakentamisen ja toiminnan. Vuores Palvelu Oy: Omistaa kuituverkon sekä alihankkii alueen tietoliikenneoperoinnin kilpailuttamalla. Tampereen kaupunki hankkii putkitukset kuituverkkoa varten. Hallinnoi tietoliikenneinfrastruktuuria ja määrittelee avoimen verkon ja palvelualustan pelisäännöt, sekä valvoo niiden noudattamista. Hankkii Internet-yhteyden ja -palvelut alueen runkoverkosta Hankkii Kotikatupalvelimen peruspalvelut Myy ja markkinoi tietoverkkoa ja sen palveluita, Järjestää koulutus- ja neuvontapalveluja asukkaille, organisaatioilla ja yrityksille Pääasiallinen rahoitusmalli on tulorahoitus, missä Vuores-tietoverkon rakentaminen ja palvelut rahoitetaan tontin luovutuksen yhteydessä perittävillä liittymismaksuilla, kaupungin myöntämällä alkuvaiheen lainalla, sekä osakkailta ja verkon muilta käyttäjiltä perittävillä käyttömaksuilla. Kotikatupalvelin ja Open Access -toimintamalli Vuores-tietoverkko on kaikkien Vuoreksen asukkaiden ja yritysten/organisaatioiden käytettävissä. Lisäksi verkkoon voidaan tarjota pääsy vierailijoille, turisteille jne. Verkkoon tulee toteuttaa pääsynvalvonta, jolla estetään verkon väärinkäyttö. Eri käyttäjäryhmillä on erilaiset oikeudet käyttää verkkoa ja sen palveluita mm. verkkoliikenteen määrälle ja nopeudelle rajoituksia. Tarkoituksena Open Access-periaatteen avoimessa verkossa on tarjota kaikille palveluntarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää verkkoa palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Verkon omistaja, eli Vuores Palvelu Oy, tarjoaa rajapinnan, jonka avulla palveluntarjoajat toimittavat palvelunsa. Open Access antaa käyttäjille mahdollisuuden valita vapaammin käyttämänsä palvelut ja niiden tarjoajat, sekä luo toimintaedellytykset uusille palveluntarjoajille. Alkuvaiheessa itse valittavat palvelut käsittävät internetin päällä toimivat palvelut mutta myöhemmin vapaa palvelun valinta saattaa laajentua myös nettiyhteyden toteuttavan operaattorin valitsemiseen. 5

7 Asukkaat, taloyhtiöt, yritykset, kaupunki Palvelut Avoin palvelualusta (Kotikatupalvelin) Vuores -tietoverkko Rajapinta1 Rajapinta2 Rajapinta3 Rajapinta3 Yhteensopivat (Open Access) tietojärjestelmärajapinnat Viihde- ja harrastukset Kiinteistöautomaatio järjestelmä Turvajärjestelmät Liikennetietojärjestelmät Hoivapalvelujärjestelmät Kuva 3. Avoimen palvelualustan (Kotikatupalvelimen) ydinarkkitehtuuri. Kotikatupalvelin yhdistää tietoja eri järjestelmistä sovittujen avointen rajapintojen kautta, ja tarjoaa tiedon pohjaksi uusille palveluille. Kotikatupalvelin määrittelee ja tarjoaa avoimen palvelualustan kautta informaatioja tietoliikennerajapinnat, joiden avulla kuka tahansa voi toteuttaa yhteensopivia palveluita. Esimerkkejä mahdollisista Kotikatupalvelimeen yhdistettävistä järjestelmistä Vuoreksessa on esitetty kuvassa 3 ja taulukossa 2. Kotikatupalvelin tarjoaa asukkaille ja muille alueella toimiville välineet vaikuttamiseen, kommunikointiin, tiedon hakuun, asumisen laadun parantamiseen, sekä arkipäivän tehostamiseen. Avoin palvelualusta kerää tietoa useista paikallisista ja ulkoisista lähteistä ja siten mahdollistaa uudenlaisia tietopalveluja. 6

8 Taulukko 2. Vuores tietoverkon mahdollistamat palvelut ja tavoitteet (esimerkit). Web- ja Internetpalvelut Laajakaistainen langaton tiedonsiirto jossa erinomainen palvelun taso: sähköposti, suoraviestintä, foorumit, Internet-puhelut, IPTV ja sen lisäpalvelut (esim. YLE Mediasali, MTV3 Netti-tv). Mahdollisuus omien palvelinten asentamiseen. Turistit ja vierailijat Rajoitettu pääsy, Internet-yhteydet Etätyö- ja opiskelu Erinomaiset etätyöyhteydet oppilaitoksiin ja työpaikoille Koneautomaatio ja Tarjoaa edullisen ja luotettavan siirtotien koneiden valvonta, kunnossapito väliselle (M2M) automaatiotietoliikenteelle (esim. liikkuvan kaluston seuranta ja ohjaus) Turvallisuus, logistiikka Paikannus- ja turvallisuuspalvelut, mahdollisuus uusille alan yrityksille. Esim. Pelastustoimi: palolaitos, poliisi ja Liikenne: linja-autot, taksit, pysäköinti. Viihde Mahdollistaa uusia yrityksiä jotka hyötyvät verkon nopeudesta (esim. alueellinen videovuokraamo) Mainostaminen Mainostaminen, paikkaan ja aikaan sidotut mainokset Tiedotukset Viranomaisten nopea informaatiokanava, sekä normaaliettä hätätilanteissa Yhteisöpalvelut Uusi vaikuttamiskanava kansalaisaktiivisuuden ja paikallisen yhteisöllisyyden tukemiseksi. Kotihoito, Luotettavat palvelut etähoitoon (ikääntyvät hoivapalvelut väestöluokat, kotihoito, paikantaminen) Ekologisuus Informaatiopalvelut kulutuksen seurannalle ja kehittämiselle, sekä turhan kulutuksen poistamiselle (sähkö, vesi, jätekuorma, liikenne, jne.) 7

9 Vuores ICT: tekninen ohjeistus Vuores ICT-ohjeen tekninen osuus määrittelee seuraavat kokonaisuudet: 1) Valokuidulla toteutettava Vuoreksen alueen runkoverkko 2) Korttelien sisäinen verkotus 3) Kiinteistöjen sisäinen verkotus 4) Vuores WLAN-verkko 5) Rakennusautomaation tavoitetila 6) Internet-palvelut ja Kotikatupalvelimen peruspalvelut (Vuores Intra ja Portaali) Vuores WLANtukiasema Korttelijakamo ja Kiinteistön sisäjohtoverkko t Kotijakamot Kotikaapelointi Katujakamo Korttelin sisäinen kuituverkko Talokaapelit Omakotitaloalue Talokaapeli Rivitaloyhtiö Rivitaloyhtiön sisäinen Verkko (CAT6/kuitu) Alueen runkoverkko Operaattorin runkoverkko Kuva 4. Vuores tietoverkon tekninen yhteenveto. Aluejakamo Yhden rakennuttajan korttelialue Vuores -tietoverkon yhteenveto ja toteutusperiaate on esitetty kuvassa 4. Korttelijakamolla korttelin rakennukset liitetään yhteiseen alueverkkoon. Yhden rakennuttajan korttelin (tonttialueen) sisällä ensimmäinen valmistuva rakennus sisältää korttelijakamon, joka palvelee korttelin kiinteistöjen muita talojakamoita. 8

10 Pientaloalueella korttelijakamon korvaa katujakamo, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan jonkin lähellä olevan kiinteistön talojakamon tai muun teletilan yhteyteen, mutta yleensä ulkokaappina. Sisäjohtoverkko tarkoittaa valokuidulla ja parikaapeloinnilla toteutettua kiinteistön sisäistä verkotusta, ja koostuu talojakamosta, huoneistojakamosta, näiden jakamoiden välisestä kaapeloinnista, sekä huoneistokaapeloinnista ja tietoliikennerasioista. Kiinteistöjen sisäisessä verkotuksessa noudatetaan Viestintäviraston 25 E/2008 M määräystä sekä sen tukintaohjetta Määräyksen 25 perustelut ja soveltaminen. Nousukaapelointi Kiinteistöjen sisäiset verkot sekä nousu- ja huoneistokaapelointi toteutetaan tähtimäisesti valokuidulla. sta jokaisen huoneiston huoneistojakamoon asennetaan yleiskaapelointistandardien mukainen optinen kaapelointi, jossa on neljä kategorian OS1 tai OS2 yksimuotokuitua. Vaihtoehtoisesti talojakamosta kotijakamoon rakennetaan johtotie, joka mahdollistaa edellä mainittujen kuitujen asentamisen jälkikäteen kiinteistön rakenteita rikkomatta, ja nousukaapelointi toteutetaan Cat6 parikaapeleilla. Parikaapeleita tulee olla vähintään 3 erillistä kaapelia/huoneisto. Tämän lisäksi toteutetaan kiinteistöön perinteinen antenniverkko. Jos talojakamosta lähtevän Ethernet-verkon enimmäispituus (90 m) ylittyy esimerkiksi kiinteistön rakennusten välisen tai sisäisen etäisyyden vuoksi, toteutetaan yhteys kuidulla ja talojakamolle tehdään rinnakkaisjakamo kohderakennukseen. 9

11 Kerrostalot Huoneiston sisäinen kaapelointi RJ45... RJ45 Huoneistojakamo... Huoneistojakamo Kerrostalo Yhden rakennuttajan korttelialue Nousukaapelointi 3 x CAT6/7+kuituvalmius tai kuitu Talokaapeli korttelin sisällä (putkitus ja kuitukaapelointi) Korttelijakamo Kuva 5. Kerrostaloyhtiön kiinteistöjen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. Korttelijamo rakennuttajan ensimmäisessä rakennuksessa (tekninen tila). samassa yhteydessä ko. kerrostalon talojakamo Talokaapeli alueen runkoverkosta (putkitus ja kuitukaapelointi) Aluejakamo Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus Talokaapelin putkitus tontin rajalle Vuores Palvelu Oy Putkitus valokaapelia varten katujakamosta tontin rajalle. Valokuitukaapeli voidaan jättää kerälle valmiiksi tontin rajalle, ja sitä ei saa tavuttaa tai katkaista. Talokaapelin putkitus tontin rajalta korttelijakamoon Korttelijakamon tilavaraus Putkituksen jatkaminen valokaapelia varten yhtenäisenä tontin rajalta korttelijakamoon. n rakentama 1. talo/tekninen tila sisältää rakennuttajan korttelijakamon, joka palvelee kaikki tontin rakennuksia ja niiden talojakamoita. Korttelijakamo toteutetaan riittävän tilavaksi. Laitepaikkoja (ns. räkkipaikkoja ) tulee varata automaatiojärjestelmää, valokaapelipäätteitä/ verkkopäätteitä, ja kytkimiä varten, sekä UPS-laitetta varten. Varaus yhteisille palvelimille tulee huomioida tarvittaessa. Putkituksen jatkaminen yhtenäisenä korttelin sisällä rakennuttajan muiden kiinteistöjen talojakamoihin. Tontin sisäinen putkitus Talokaapeli Vuores Palvelu Oy Kiinteistöön tuleva kaapeli, joka sisältää kiinteistöön asennettavien yleisten verkkojen liittymien tarvitsemat johtimet ja/tai valokuidut. tilaa kuidun vedon ja päättämisen korttelijakamoon ja edelleen talojakamoihin. 10

12 n tilavaraus Kytkentäpaikka, jossa kiinteistön sisäjohtoverkon johdot liitetään kortteliverkkoon (korttelijakamosta). Sen muodostaa tavallisesti jakoteline, johon on asennettu talokaapelin ja sisäjohtoverkon kaapelien päätteet ja liitinpaneelit. Vuores Palvelu Oy yhdistää alueen runkoverkkoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. Vuores palvelu yhdistää korttelijakamoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. Korttelijakamon Vuores Palvelu Oy aktiivilaitteet n Vuores Palvelu Oy aktiivilaitteet Nousukaapelointi Talo- ja huoneistojakamoiden välinen kaapelointi (kuitu tai Cat6/7 + kuituvaraus). Toteutetaan Viestintäviraston 25 E/2008 M määräyksen mukaisesti. Huoneistojakamo Asuin- tai liikehuoneistoon sijoitettu tila, johon talo- tai alijakamosta tulevat johdot päätetään ja johon huoneistokohtaiset kytkentäpaneelit ja laitteet asennetaan. Huoneistojakamon aktiivilaitteet Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy toimittaa kuitupäätelaiteen jossa RJ45 Ethernet-liityntä (sisältyy liittymismaksuihin). asentaa päätelaitteen huoneistojakamon muiden asennusten yhteydessä. Päätelaite jää osaksi sisäverkkoa ja se on taloyhtiön omistama. Jos nousukaapelointi toteutetaan Cat6/7-kaapelointina, ei erillistä aktiivilaitetta tarvita. Asukas voi itse hankkia ethernet-kytkimen halutessaan liittää useamman tietokoneen internetiin. Huoneistokaapelointi Huoneiston sisäinen, huoneistojakamon ja ATKtietoliikennerasioiden välinen kaapelointi. Toteutetaan Viestintäviraston 25 E/2008 M määräyksen mukaisesti. Tila WLANtukiasemalle Vuores WLANaktiivilaitteet Piharakennusten verkotus Vuores Palvelu Oy Asukas Tila, verkkoyhteys ja sähkönsyöttö Vuores Palvelu Oy WLAN-tukisemalle. Vuores Palvelu Oy:llä tulee olla mahdollisuus asentaa Vuores WLAN-tukiasema kiinteistöön. WLAN-aseman tarkemmasta paikasta sovitaan isännöitsijän/omistajan/asukkaan kanssa, ja asennus pyritään tuoreuttamaan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivana. Vuores Palvelu Oy toimittaa ja ylläpitää Vuores WLANverkon aktiivilaitteet. Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan laajennettua ja otettua verkon piiriin myös näissä rakennuksissa olevat ATK-laitteet sekä esimerkiksi autot ja lämmitystolpat. Jollei piharakennukseen ole mahdollista tai järkevää viedä kiinteää kaapelia, voidaan yhteys toteuttaa langattomana WLAN-yhteytenä. 11

13 Pääsy jakamoihin ja aktiivilaitetiloihin. Rakennusautomaation tavoitetila Asukas Isännöitsijä (Asukas) Vuores Palvelu Oy:llä on Vuores-tietoverkon toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oltava pääsy jokaisen kiinteistön aktiivilaitetiloihin (jakamot, WLANtukiasematilat). Tämä voidaan toteuttaa esim. isännöinnin kautta. Vuores ICT-ohjeen rakennusautomaatiomäärittelyn mukaisesti. Rivitalot/Paritalo/Kytketty huoneisto Yhden rakennuttajan korttelialue Huoneistojakamo Rivitalo RJ45 Huoneistojakamo Huoneiston sisäinen kaapelointi RJ45 Huoneistojakamo RJ45 Huoneistojakamo Talokaapeli korttelin sisällä (putkitus ja kuitukaapelointi) Korttelijakamo Korttelijamo rakennuttajan ensimmäisessä rakennuksessa (tekninen tila). Samassa yhteydessä ko. talon talojakamo Talokaapeli alueen runkoverkosta (putkitus ja kuitukaapelointi) Aluejakamo Kuva 6. Rivi- tai paritaloyhtiö (vaihtoehto 1). Ensimmäinen rakennus sisältää korttelijakamon, ja samassa yhteydessä ko. talon talojakamon, josta yhteydet huoneistojakamoihin. 12

14 RJ45 Huoneistojakamo Rivitalo RJ45 Huoneistojakamo Huoneiston sisäinen kaapelointi Huoneistojakamo Huoneistojakamo Rivitalo Talokaapeli korttelin sisällä (putkitus ja kuitukaapelointi) Aluejakamo Talokaapeli alueen runkoverkosta (putkitus ja kuitukaapelointi) Yhden rakennuttajan korttelialue Korttelijakamo Korttelijamo rakennuttajan ensimmäisessä rakennuksessa (tekninen tila). Kuva 7. Rivi- tai paritaloyhtiö (vaihtoehto 2). Ensimmäinen rakennus sisältää korttelijakamon, josta yhteydet huoneistokohtaisiin talojakamoihin. Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus Talokaapelin putkitus tontin rajalle Vuores Palvelu Oy Putkitus valokaapelia varten aluejakamosta tontin rajalle. Talokaapelin putkitus tontin rajalta korttelijakamoon Putkituksen jatkaminen valokaapelia varten yhtenäisenä tontin rajalta korttelijakamoon. n rakentama 1. talo/tekninen tila sisältää rakennuttajan korttelijakamon, joka palvelee kaikki tontin rakennuksia. Tontin sisäinen putkitus Putkituksen jatkaminen yhtenäisenä korttelin sisällä rakennuttajan muiden kiinteistöjen talojakamoihin. Talokaapeli Vuores Palvelu Oy Kiinteistöön tuleva kaapeli, joka sisältää kiinteistöön asennettavien yleisten verkkojen liittymien tarvitsemat johtimet ja/tai valokuidut. tilaa kuidun vedon ja päättämisen korttelijakamoon ja edelleen talojakamoihin. Korttelijakamon tilavaraus n tilavaraus Korttelijakamo toteutetaan riittävän tilavaksi. Laitepaikkoja (ns. räkkipaikkoja ) tulee varata automaatiojärjestelmää, valokaapelipäätteitä/ verkkopäätteitä, ja kytkimiä varten, sekä UPS-laitetta varten. Varaus yhteisille palvelimille tulee huomioida tarvittaessa. Kytkentäpaikka, jossa kiinteistön sisäjohtoverkon johdot liitetään kortteliverkkoon (korttelijakamosta). Sen muodostaa tavallisesti jakoteline, johon on asennettu 13

15 talokaapelin ja sisäjohtoverkon kaapelien päätteet ja liitinpaneelit. Yhden huoneiston rakennuksissa talojakamo ja huoneistojakamo voivat olla samoissa tiloissa. Korttelijakamon aktiivilaitteet Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy yhdistää alueen runkoverkkoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. n laitteet Vuores Palvelu Oy Vuores palvelu yhdistää korttelijakamoon ja toimittaa tarvittavat aktiivilaitteet. Nousukaapelointi Talo- ja huoneistojakamoiden välinen kaapelointi (Cat6/7 + kuituvaraus tai kuitu). Huoneistojakamo Asuin- tai liikehuoneistoon sijoitettu tila, johon talo- tai alijakamosta tulevat johdot päätetään ja johon huoneistokohtaiset kytkentäpaneelit ja laitteet asennetaan. Huoneistojakamon aktiivilaitteet Vuores Palvelu Oy Vuores Palvelu Oy toimittaa kuitupäätelaiteen jossa RJ45 Ethernet-liityntä (sisältyy liittymismaksuihin). asentaa päätelaitteen huoneistojakamon muiden asennusten yhteydessä. Päätelaite jää osaksi sisäverkkoa ja se on taloyhtiön omistama. Jos nousukaapelointi toteutetaan Cat6/7-kaapelointina, ei erillistä aktiivilaitetta tarvita. Asukas voi itse hankkia ethernet-kytkimen halutessaan liittää useamman tietokoneen internetiin. Huoneistokaapelointi Huoneiston sisäinen, huoneistojakamon ja ATKtietoliikennerasioiden välinen kaapelointi. Tila WLANtukiasemalle Vuores WLANaktiivilaitteet Piharakennusten verkotus Pääsy jakamoihin ja aktiivilaitetiloihin. Vuores Palvelu Oy Asukas Asukas Isännöitsijä Tila, verkkoyhteys ja sähkönsyöttö Vuores Palvelu Oy WLAN-tukisemalle. Vuores Palvelu Oy:llä tulee olla mahdollisuus asentaa Vuores WLAN-tukiasema kiinteistöön. WLAN-aseman tarkemmasta paikasta sovitaan isännöitsijän/omistajan/asukkaan kanssa, ja asennus pyritään tuoreuttamaan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivana. Vuores Palvelu Oy toimittaa ja ylläpitää Vuores WLANverkon aktiivilaiteet. Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan laajennettua ja otettua verkon piiriin myös näissä rakennuksissa olevat ATK-laitteet sekä esimerkiksi autot ja lämmitystolpat. Jollei piharakennukseen ole mahdollista tai järkevää viedä kiinteää kaapelia, voidaan yhteys toteuttaa langattomana WLAN-yhteytenä. Vuores Palvelu Oy:llä on Vuores-tietoverkon toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oltava pääsy jokaisen kiinteistön aktiivilaitetiloihin (jakamot, WLAN- 14

16 Rakennusautomaation tavoitetila Omakotitalot (Asukas) tukiasematilat). Tämä voidaan toteuttaa esim. isännöinnin kautta. Vuores ICT-ohjeen rakennusautomaatiomäärittelyn mukaisesti. Huoneiston sisäinen kaapelointi RJ45 Huoneistojakamo Rakentaja putkittaa tontin rajalta eteenpäin Talokaapeli alueen runkoverkosta (putkitus ja kuitukaapelointi) RJ45 Katujakamo Alueen runkoverkko (kuitukaapelointi) Huoneistojakamo Aluejakamo Kuva 8. Omakotitalojen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. Taulukko 3. Omakotitalojen liittäminen Vuores-tietoverkkoon. Määritys Vastuullinen Toiminnan kuvaus Talokaapelin putkitus tontin rajalle Vuores Palvelu Oy Putkitus valokaapelia varten katujakamosta tontin rajalle. Talokaapelin putkitus tontin rajalta talojakamoon Putkituksen (M110mm) jatkaminen talokaapelia varten yhtenäisenä tontin rajalta talojakamoon. Putkia ja kaaria voi hankkia esim. Tampereen Sähkölaitokselta. Talokaapeli Vuores Palvelu Oy Taloon tuleva kaapeli, joka sisältää Vuoreksen Tietoverkon tarvitsemat valokuidut. tilaa kaapelin vedon ja kuitujen päättämisen talojakamoon Vuores Palvelu Oy:ltä. n tilanvaraus Huoneistojakamon Omakotitalotontti Yhden huoneiston rakennuksissa talojakamo ja huoneistojakamo voivat olla samassa tilassa (huoneistojakamon kytkentäkaappi). 15

17 tilavaraus Huoneisto- ja talojakamon laitteet Vuores Palvelu Oy Asukas ssa kiinteistön sisäverkon johdot liitetään talokaapeliin. Huoneistojakamossa talojakamosta tulevat johdot päätetään ja siihen asennetaan huoneistokohtaiset kytkentäpaneelit ja laitteet. Omakotitalojen ODF-kuitupääte voidaan sijoittaa joko samaan huoneistojakamokaappiin tai tilasta riippuen erilliseen koteloon (esim. Teletekno TT-4 SC 130x160x55mm), jolloin tulee huoneistojakamon kaapin ja kuitupäätekotelon välillä täytyy huomioida kaapelin minitaivutus. Palveluyhtiö tarjoaa 1m ja 2m välikaapelit. ODF-kaapelipäätteelle tulee olla suora (tavuttamaton) nousu talokaapelista. Vuores Palvelu Oy yhdistää talojakamon alueverkkoon ja toimittaa ODF-kaapelipäätteen. Vuores Palvelu Oy toimittaa kuitupäätelaiteen jossa RJ45 Ethernet-liityntä (sisältyy liittymismaksuihin). Vuores Palvelu Oy asentaa päätelaitteen huoneistojakamon muiden asennusten yhteydessä. Päätelaite jää osaksi sisäverkkoa ja se on asukkaan/rakennuttajan omistama. Huoneistokaapelointi Huoneiston sisäinen, huoneistojakamon ja ATKtietoliikennerasioiden välinen kaapelointi. Toteutetaan Viestintäviraston 25 E/2008 M määräyksen mukaisesti. Piharakennusten verkotus Pääsy huoneisto- ja talojakamoon Rakennusautomaation tavoitetila Asukas (Asukas) (Asukas) Piharakennukset kattavan verkon avulla saadaan laajennettua ja otettua verkon piiriin myös näissä rakennuksissa olevat ATK-laitteet sekä esimerkiksi autot ja lämmitystolpat. Jollei piharakennukseen ole mahdollista tai järkevää viedä kiinteää kaapelia, voidaan yhteys toteuttaa langattomana WLAN-yhteytenä. Vuores Palvelu Oy:llä on Vuores-tietoverkon toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi oltava tarvittaessa pääsy talo- ja huoneistojakamoihin. Vuores Palvelu Oy sopii pääsystä asukkaan/rakennuttajan kanssa. Vuores ICT-ohjeen rakennusautomaatiomäärittelyn mukaisesti. 16

18 Korkeus 600 mm Laitekaappi Huoneisto-ja talojakamoa varten Leveys 400 mm Huoneistojakamo Laitekaappi sisältää kuitupäätteen. Kaapelipäätteelle tulee olla suora (tavuttamaton) nousu talokaapelista Mutkan säde yli 1000 mm (Esim. Wehotel kaapelinsuojaputken kaari 90 astetta: TEL, B,kelt 110*90) Kuva 9. Putkitus tontin rajalta talojakamoon tai korttelijakamoon. putkittaa tontin rajalta yhtenäisenä. Vuores Palvelu Oy asentaa kuitukaapelin ja toimittaa huoneisto/talojakamoon tarvittavat päätelaitteet Ojan syvyys noin 70 cm Minimi 50 cm Tontin raja M110 mm putki (Esim. Wehotel kaapelinsuojaputki: pituus 6000mm TEL, B, kelt 110*3,2) Katujakamo Laitekaappi huoneisto-ja talojakamoa varten Huoneistojakamo Välikaapeli Erillinen kuitupäätekotelo talokaapelin putken päässä (ODFkuitupääte) Kuva 10. Vaihtoehtoinen tapa sijoittaa ODF-kuitupäätelaite (talojakamo). ODF-kuitupääte voidaan asentaa 17

19 sopivaan kohtaan erilliseen koteloon, josta liityntäkaapeli viedään varsinaiseen huoneistojakamoon. Tässä pitää huomioida yhteyskaapelin taivutussäde. Vuores Palvelu Oy tarjoaa 1m ja 2 m välikaapelit. Huoneiston sisäinen kaapelointi Huoneiston sisäinen ATK- ja antennikaapelointi kuuluvat sähkösuunnitelmaan. Huoneistokohtaisen yleiskaapelointiverkon parikaapelit ja antenniverkon koaksiaalikaapelit asennetaan huoneistojakamosta tähtimäisesti huoneiden liitäntäpisteisiin. Johtotiet toteutetaan JM20 -putkituksina. Yleiskaapelointijärjestelmän liitäntäpisteitä varten asennetaan kaksiosaiset liityntärasiat ja parikaapelit kytketään liityntärasian RJ45 -liittimiin. Liitäntäpisteiden sijoittelu ja tiheys vaikuttavat keskeisesti palvelujen saatavuuden helppouteen ja mukavuuteen. Kuhunkin RJ45-liittymeen voidaan kytkeä eri päätelaite, esim. PC-tietokone, verkkokiintolevy, tulostin, VoIP-puhelin, internetradio ja IPTV-päätelaite. On nähtävissä että useimmat kodin viihdeelektroniikkalaitteet ja kodinkoneet perinteisten tietokoneiden lisäksi tulevat tarvitsemaan Internet-yhteyttä. Jokaista asuinhuonetta kohden asennetaan vähintään yksi kaksiosainen yleiskaapelointiverkon liityntärasiaa (RJ45) sekä yksi antenniverkon liityntä. Suositus kuitenkin on asentaa 2 kpl kaksiosaista liityntärasiaa. Huoneen liityntärasiaan voidaan yhdistää myöhemmin erillinen kytkin, joka lisää RJ45-liittymien määrää ATK-verkossa. Huoneistojakamo Huoneiston puhelin-, antenni, ATK- ja rakennusautomaatiokytkennät tehdään huoneistojakamossa, joka on käytännössä laitekaappi. Huoneistojakamossa tulee olla tilaa ristikytkentäpaneeleille (RJ45) kutakin huonerasiaa kohden, ATK-verkon kytkimelle (ethernet-kytkin), valokaapelipäätteelle, verkkopäätteelle, rakennusautomaation moduuleille, antennivahvistimelle, WLAN-tukiasemalle, sekä näiden virransyötöille ja muuntajille. Maadoitettuja 230 V pistorasioita tarvitaan vähintään neljä kappaletta, mutta suositellaan varautumista kahdeksalle laitteelle. Huoneistojakamon ATK- ja antennikaapeloinnin rasiat numeroidaan ja paneeleihin merkitään vastaavat numerot. Kaapeleiden tuonti jakamolle on järjestettävä noudattaen valmistajan ilmoittamia taivutussäteitä ja kaapelinveto-ohjeita. Huoneistojakamo sijoitetaan huoneistossa kuivaan ja lämmitettyyn tilaan ja jonne on helppo pääsy, esimerkiksi eteisen seinään tai tekniseen tilaan. Jakamon tulee olla riittävän korkealla suojassa lapsilta ja lemmikkieläimiltä. Huoneistojakamossa tulee olla saranoitu ja lukittava ovi, säleikkö ilman vaihtumista varten tai muu 18

20 ilmanvaihtomenetelmä, sekä maadoitusrima. Kaapin koko riippuu rakennuttajan sinne asentamista laitteista sekä huoneiston sisäkaapeloinnin määrästä. Kaapin minimikokona yhdistetyssä huoneisto- ja talojakamossa voidaan pitää 600x400x150mm mittoja (korkeus, leveys, syvyys). Huoneistoissa, joissa talojakamo on erikseen (kerros, rivi-, paritalohuoneistot) voidaan valita pienempi kaappi. Huoneiston sisäkaapeloinnin kytkentäpaneeli (RJ45, CAT6). Merkityt liittimet. Huoneiston sisäinen antennikaapelointi, tähtikytkentä Maadoitettu pistorasia (4kpl) Tilavaraus tarpeen mukaan, esim. lisäkytkin, rakennusautomaation moduulit, WLAN-tukiasema, verkkokiintolevy Triple play-päätelaite (VoIP-puhelin, kaapeli-tv, Ethernet). Vaihtoehtoisesti kuitupäätelaite jossa Ethernet-kytkin. Välikaapeli kuitupäätteeltä aktiivilaitteelle (kuitu) ODF-kuitupääte (kuitujen ristitytkentä) Maadoitusrima Talokaapelin putkitus Talokaapeli (kuitu) Kuva 11. Huoneistojakamon esimerkkipiirros. Omakotitaloissa vaaditaan aina ODF-kuitupääte ja samassa kaapissa on näin ollen myös talojakamo. Rivi-/paritaloissa, kytketyissä huoneistoissa ja kerrostalohuoneistoissa talojakamo voi sijaita erikseen esim. kellarissa, ja nousukaapelointi toteutetaan Cat6-kaapeleilla. Tällöin ODFkuitupäätelaite jää pois. Puhelinverkot Vuoreksen alueen kiinteä puhelinverkko toteutetaan tarvittaessa VoIP-tekniikalla Vuores-tietoverkossa. Perinteistä erillistä puhelinkaapelointia ei toteuteta. Analogiset puhelimet liitetään tarvittaessa sovittamilla huoneistojakamoihin. 19

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Poliisin tietohallintokeskus PTHK on valinnut in sisäasiainministeriön runkoverkon valtakunnalliseksi tietoturva-

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 12.1.2008 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 LOPPURAPORTTI PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot