Installatörshandbok SCA 41 IHB SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140"

Transkriptio

1 LEK Installatörshandbok SE GB FI SCA Installatörshandbok Dockningssats för F750 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F750 with AHPS as well as external additional heat Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F750:lle AHPS:llä sekä ulkoisella lisälämmönlähteellä IHB SE 55-0

2

3 Installatörshandbok - SCA Allmänt Detta tillbehör används för att docka F750 tillsammans med AHPS till solvärme, extern tillsats och prioriterad tillsats. Dessa externa värmekällor kan sedan användas för uppvärmning och varmvattenproduktion. Det finns även en funktion, extra varmvatten, som höjer temperaturen i AHPS för att medge en större total tillgänglig varmvattenvolym. AHPS kan installeras både till höger och till vänster om F750. Lämna fritt utrymme på 50 mm mellan produkterna och bakomliggande vägg. SE TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F750. Värmepumpens mjukvara skall vara programvaruversion 8R8 eller senare. TÄNK PÅ! Vattnet från AHPS kan nå höga temperaturer. Varmvattensidan ska förses med blandningsventil. TIPS! Se installationshandböckerna för F750 och AHPS för mer information om produkterna och dess installation. Dokumenten finns att ladda hem på

4 SE Innehåll st 2-vägsventil, avstängningsventil (QN2) st -vägs shuntventil (QN) st st Tejp Temperaturgivare för inomhusbruk (BT), (BT7), (BT52), (BT5) st Apparatlåda (AA25) st Temperaturgivare för solfångare (BT5) 2 st Avluftningsslang st Ventilkoppel (GP) st Avluftningskonsol 2 st Vinkelkoppling st Avstängningsventil (QM5) st Backventil (RM) 8 st Buntband 7 st Buntband med clips st Flexrör inklusive isolering st Förminskningssats 22-5 mm st Förstärkningshylsa Ø5 mm 8 st Förstärkningshylsa Ø22 mm st Klämring 22 mm st Klämringsmutter 5 mm st Klämringsmutter 22 mm st Koppling, rak 22 mm st Koppling, rak 22/G25 Kopparrör 2 st Luftnippel st Metallclips 22 mm st Metallclips 28 mm 2 st O-ringar Ø22 mm 2 st O-ringar Ø28 mm st Planpackning st Plastclips st Plugg Ø5 mm st Plugg R5 st PVC-slang Längd 000 mm st Plugg Ø22 mm 2 st Rörfäste 2 st Skruv M5x9, torx st T-koppling

5 SE Komponentplacering apparatlåda (AA25) AA7-X2 AA7 AA5-S2 FA LEK AA5-X AA5 AA5-X2 AA5-F AA5-X9 X Elkomponenter FA Automatsäkring, 0A X Anslutningsplint, spänningsmatning AA5 Tillbehörskort AA5-X2 Anslutningsplint, givare och extern blockering AA5-X Anslutningsplint, kommunikation AA5-X9 Anslutningsplint, cirkulationspump och shunt AA5-S2 DIP-switch AA5-F Finsäkring, TAH250V AA7 Extra reläkort AA7-X2 Anslutningsplint, shunt och avstängningsventil Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 8. 5

6 SE Ombyggnad av F750 Allmänt. Stäng av värmepumpen och slå av strömmen på säkerhetsbrytaren. 2. Ta bort frontluckorna enligt beskrivning i värmepumpens installatörshandbok.. Töm F750 på vatten samt släpp trycket i klimatsystemet om värmepumpen blivit installerad tidigare.. Koppla bort anslutningen för inkommande kallvatten, se Installatörshandbok för F750 för ytterligare instruktioner. Blandningsventil (FQ) F750 koppar saknar blandningsventil (FQ). Om fabriksinställningen ändras så att varmvattentemperaturen kan överstiga 0 C ska blandningsventil monteras, se installatörshandbok för F750.. Mellan blandningsventilen i F750 rostfri (EB00- FQ) och kopplet för inkommande kallvatten finns ett flexrör. Lossa detta flexrör från den övre anslutningen på kopplet. Flexrör Övre anslutningen 2. Plugga anslutningen på kopplet med bipackad klämringsmutter och plugg (Ø5 mm). Plugg Klämringsmutter. Ta bort klämringen från flexröret genom att antingen knacka bort den eller ta en tång och kläm ihop den på några olika ställen tills den lossnar och kan tas bort. Anslut den medlevererade förminskningssatsen, stödhylsan och den raka kopplingen (22 mm) på det lossade flexröret och dra det mot baksidan av F750. Klämring Rak koppling FQ Koppel för inkommande kallvatten Förminskningssats Stödhylsa Flexrör LEK FQ

7 SE Cirkulationspump (GP). Demontera röret ovanför värmebärarpumpen (GP).. Montera flexröret och planpackning på värmebärarpumpen (GP). Flexrör Planpackning APH GP APH Rör GP 2. Montera 2 medlevererade o-ringar i spåren på vinkelkopplingen. Sätt ihop vinkelkopplingen med flexröret som har honanslutning. Montera samman vinkelkopplingen och flexröret med medlevererat metallclips (22 mm).. Dra flexröret till baksidan av F750. TIPS! För att underlätta montering av O-ringar kan dessa blötas med såpvatten. O-ringar Flexrör Vinkelkoppling Metallclips 7

8 SE Påfyllningsventil (QM0) Elpatronanslutning. Montera 2 bipackade o-ringar Ø28 mm i spåren på kopplingen på det andra flexröret. OBS! Backventilen i påfyllningsventilen (QM0) i F750 ska demonteras för att det inte ska kunna uppstå undertryck i AHPS. O-ringar. Demontera backventilen som sitter innanför påfyllningsventilen (QM0). 2. Montera bipackad R5-plugg. F750, Koppar LEK / APH LEK / APH Flexrör 2. Montera flexröret i elpatronsanslutningen med det medlevererande metallclipset (28 mm). Plugg F750, Rostfri LEK / APH LEK / APH Elpatronsanslutning Plugg Metallclip Flexrör. Dra flexröret till baksidan av F750. 8

9 SE -vägskoppling. Demontera klämringsmuttern med plugg från dockningsanslutningen, returledning (XL9) på - vägskopplingen i F750. -vägskoppling XL9 Klämringsmutter med plugg 2. Montera en medlevererad klämring i dockningsanslutningen (XL9). Klämring Stödhylsa Mutter QN2 9

10 SE Röranslutning extra varmvatten Principschema Förklaring CP AHPS EB00 F750 BT Temperaturgivare, varmvatten, styrande BT Temperaturgivare, värmebärare fram efter elpatron EB Elpatron FQ Blandningsventil, varmvatten (endast F750 rostfri) GP Värmebärarpump Principschema extra varmvatten - WP5 -AA25 QN0 QN27 WP5 AA25 BT BT7 GP QM5 QN QN2 RM Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedare Växelventil, cirkulation klimatsystem SCA Apparatlåda med tillbehörskort Temperaturgivare, varmvattenladdning, styrande Temperaturgivare, varmvatten topp, visande Ventilkoppel, begränsning av hög temperatur Avstängningsventil, kallvatten Shuntventil, tillsats Avstängningsventil, laddning Backventil -EB00 -WP5 -QN2 -WP5-QN -WP5-GP -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -QN0 -BT -BT -WP5-BT7 -GP -WP5-BT -EB -QN27 -FQ -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -WP5-RM -WP5-QM5 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. 0

11 SE Allmänt Fem flexrör med tillhörande isolering ingår i SCA. All övrig rördragning ska ske med 22 mm rör och snäva böjar ska undvikas. Röranslutningar AHPS XL XL8 XL XL7 XL XL XL TÄNK PÅ! För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras. Kallvatten. Montera bipackad avstängningsventil (QM5), backventil (RM) samt en T-koppling på inkommande kallvatten. 2. F750 R: Anslut inkommande kallvatten från T- kopplingen till flexröret från blandningsventilen (FQ) i F750 (EB00). F750 Cu: I de fall det inte finns blandningsventil (FQ) i F750 ansluts inte inkommande kallvatten i F750. OBS! Backventilen har endast en flödesriktning och måste monteras rätt i förhållande till flödet. T-koppling Förklaring XL XL XL XL XL8 Anslutning kallvatten Anslutning varmvatten Anslutning framledning, sol (EP0) Anslutning returledning, sol (EP0) Framledning till F750 (EB00) EB00- FQ XL Inkommande framledning, extern tillsats (EM) och (EM2) samt F750 (EB00) Klämring Backventil (RM) XL7 Returledning extern tillsats (EM) och (EM2) samt F750 (EB00) Avstängningsventil, kallvatten (QM5) LEK Inkommande kallvatten

12 LEK SE Övre rörfästet. Montera st buntband i det bipackade rörfästet. 2. Montera 7 st buntband med clips i det bipackade rörfästet. Ventilkoppel (WP5-GP). Anslut det bipackade ventilkopplet (GP) på anslutningarna för varmvatten (XL) respektive kallvatten (XL) på AHPS (CP). 2. Skruva i de två pluggarna (R5). GP plugg x x 7. Montera rörfästet på AHPS med skruvarna som håller fast toppplåten. LEK OBS! 2 o-ringar och clips används till varje snabbkoppling. Anslutningar. Dra rör från T-kopplingen till anslutningen för kallvatten (XL) på ventilkopplet (GP). GP-XL T-koppling LEK Inkommande kallvatten 2

13 SE 2. Montera ett flexrör från varmvattenanslutningen (XL) i ventilkopplet (GP) till kallvattenanslutningen (XL) i F750 (EB00). Avstängningsventil WP5-QN2. Montera avstängningsventilen (QN2) på AHPS (CP) enligt bild nedan. Avstängningsventil (QN2) Ställmotor (QN2) EB00-XL9 LEK LEK Luftnippel CP-XL7

14 LEK LEK SE Shunt WP5-QN. Montera shunten (QN) på AHPS (CP) enligt bild nedan. Nedre rörfästet. Montera st buntband i det bipackade rörfästet. Shuntventil (QN) Shuntmotor (QN) Från cirkulationspump (EB00-GP) LEK 2. Montera rörfästet på AHPS. x CP-XL Till elpatron (EB00-EB) CP-XL8 Luftnippel Avluftning. Montera avluftningsnipplar med konsol på AHPS med 2 bipackade M5x9-skruvar. LEK

15 SE Pump- och tryckfallsdiagram Vidstående diagram visar pumpkapacitet med AHPS dockad till F750, som i detta fall då ersätter motsvarande diagram i Installatörshandboken för F750. Tryck (kpa) 90 Tillgängligt Tillgängligt externt externt tryck, klimatsystem tryck, klimatsystem med shunt med WP5-QN shuntwp5-qn öppen öppen GP GP läge läge III III GPläge läge II II GP lägei I 0 0,05 0, 0,5 0,2 0,25 0, 0,5 Flöde Flöde (l/s) l/s 5

16 SE Röranslutning tillsats Principschema extern och prioriterad tillsats Förklaring EM2 RM2 CP EB00 WP5 AA25 Extern tillsats Backventil AHPS F750 SCA Apparatlåda med tillbehörskort Beteckningar enligt standard IEC. Principschema extern tillsats - WP5 -AA25 -EM2 -EM2-RM2 -WP5-BT52 -EB00 -CP -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -XL7 -XL -XL8 -XL -XL OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

17 SE Förklaring EM GP RM CP EB00 WP5 AA25 BT52 Prioriterad tillsats Cirkulationspump, tillsats Backventil AHPS F750 SCA Apparatlåda med tillbehörskort Temperaturgivare, prioriterad tillsats Medlevereras inte SCA. Beteckningar enligt standard IEC. Principschema prioriterad tillsats - WP5 -AA25 -EM -EM-RM -WP5-BT52 -EB00 -EM-GP -CP -FQ -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -XL7 -XL -XL8 -XL -XL OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. 7

18 SE Röranslutning Allmänt Se Installatörshandbok för AHPS för ytterligare instruktioner. 2. Anslut tillsatsens (EM) eller (EM2) returledning till T-kopplingen ovanför returledningsanslutningen (XL7) i AHPS (CP). Anslutning av tillsats till AHPS XL XL7 LEK EM EM2 AHPS behöver inte tömmas på vatten före installation av SCA.. Anslut tillsatsens (EM) eller (EM2) framledning till T-kopplingen ovanför framledningsanslutningen (XL) i AHPS (CP). T-koppling EM EM2 T-koppling LEK CP-XL7 För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras. TÄNK PÅ! Det kan bli väldigt höga temperaturer i tillsatsen. Rör, kopplingar, isolering m.m. måste tåla dessa temperaturer. CP-XL Laddpump för prioriterad tillsats (EM-GP) Placera laddpumpen för prioriterad tillsats (EM-GP) på returledningen. 8

19 SE Röranslutning sol Principschema Förklaring EP0 GP CP EB00 WP5 AA25 BT5 BT5 Solsats Cirkulationspump, sol AHPS F750 SCA Apparatlåda med tillbehörskort Temperaturgivare, solfångare Temperaturgivare, solslinga Beteckningar enligt standard IEC. Principschema sol - WP5 -AA25 -EB00 -EP0 -WP5-BT5 -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -GP -XL -WP5-BT5 -XL -XL -XL -XL -XL2 -XL9 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. 9

20 SE Röranslutning Allmänt Se Installatörshandbok för AHPS. Anslutning av solfångare till AHPS XL XL AHPS behöver inte tömmas på vatten före installation av SCA.. Anslut framledningen (från solfångaren) till anslutning för framledning (XL). 2. Anslut returledningen (till solfångaren) till anslutningen för returledning (XL). För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras. TÄNK PÅ! Det kan bli väldigt höga temperaturer i solfångaren. Rör, kopplingar, isolering m.m. måste tåla dessa temperaturer. Laddpump (EP0-GP) Placera laddpumpen (EP0-GP) på returledningen till solfångaren. Lämpliga flöden/solfångararea Rekommenderat flöde är 50 l/h per m 2 solfångaryta. 20

21 SE Elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av SCA. OBS! Om matningskabeln är skadad får den endast ersättas av NIBE, dess serviceombud eller liknande behörig personal för att undvika eventuell fara och skada. OBS! För att undvika störningar får kommunikations- och/eller givarkablar till externa anslutningar inte förläggas närmare än 20 cm från starkströmsledningar. Montering av apparatlåda (WP5-AA25). Borra ett hål i topplåten på AHPS för jordledaren enligt bild nedan. 2. Demontera frontplåten och dra jordledaren genom plåten.. Montera den bifogade tejpen på apparatlådans (AA25) undersida.. Montera apparatlådan (AA25) på plåten. Fäst jordledaren i skruven i främre, högra hörnet, mellan topplåten och stommen. 5. Montera frontplåten på AHPS. Ø 0 mm Elschema finns i slutet av denna Installatörshandbok. LEK 2

22 LEK N L PE PE N L PE PE SE Anslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA5) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA-X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till värmepumpens plint AA-X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Kommunikationskabeln (W02, längd,5 meter) är monterad från fabrik och ansluts enligt tabellen nedan. Anslutning av matning Apparatlådan (AA25) levereras med matningskabel med stickkontakt (W0, längd,0 meter) monterad från fabrik. Färg Vit (A) Brun (B) Grön (GND) Värmepump (AA-X) 5 Annat tillbehörskort (AA5-X) 5 EB00 AA-X A B GND AA-X 5 F750 Tillbehörskort A B GND A B GND AA5-X 2 5 AA5-X -X8 ON X -X2 -X0 -X -X9 7 8 Tillbehörskort 2 A B GND A B GND AA5-X 2 5 AA5-X -X8 ON X -X2 -X0 -X -X

23 SE Montering av givare Givare, varmvattenladdning (WP5-BT), varmvatten topp (WP5-BT7)och solslinga (WP5-BT5) placeras i därför avsedda dykrör i AHPS, se bild nedan. Fäst givarkablarna med bifogade plastclips. Temperaturgivare, solfångare (WP5-BT5) monteras med värmeledningspasta och fixeras med buntband. Givaren placeras i solfångarens dykrör vid utloppet från solfångaren. BT7 BT5 BT BT5 Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig. TÄNK PÅ! Skarvning av kabeln för solfångaren ska uppfylla IP5. 2

24 ON SE -X X AA5-S X2 AA5-X AA5-X2 AA5-X0 AA5-X X0 -X N L PE PE -X9 AA5-X Anslutning av fabriksmonterat kablage De utgående kablagen (W0), (W05), (W0), (W07) och (W08) från apparatlådan (WP5-AA25) ansluts internt på AHPS, avstängningsventil samt shunt. Kablage (W0) förläggs via baksidan och dras sedan, i därför avsedda spår, upp på framsidan av AHPS. (W0) ansluts till givare, varmvattenladdning (WP5- BT). (W05) anslut till givare, varmvatten topp (WP5-BT7). (W0) ansluts till givare, solslinga (WP5-BT5). Anslutning av givare Givare, solfångare (WP5-BT5) Anslut givare, solfångare (WP5-BT5) till AA5-X2:5- i apparatlådan (WP5-AA25). Anslutning av cirkulationspump prioriterad tillsats (EM-GP) Anslut cirkulationspumpen (EM-GP) till AA5-X9:2 (20V), X: (N) och X: (PE) i apparatlådan (WP5- AA25). 2 AA5-X9 2 X AA25 Externt L N PE GP Anslutning av cirkulationspump sol (EP0- GP) Anslut cirkulationspumpen (EP0-GP) till AA7-X2:2 (20V), X: (N) och X: (PE) i apparatlådan (WP5- AA25). AA7-X2 AA25 2 Externt BT X X 2 ON ON X -X2 -X2 Externt AA25 AA5-X2 Givare, prioriterad tillsats (WP5-BT52) Anslut givare, prioriterad tillsats (WP5-BT52) till AA5- X2:- i apparatlådan (WP5-AA25). Externt AA25 BT AA5-X X0 -X N L 9 PE 8 PE 7 5 L N PE -X9 -X9 GP

25 SE Anslutning av extern tillsats Anslut extern tillsats, via en potientialfri kontakt, till AA7-X2: (N) och AA7-X2:5 (20 V) i apparatlådan (WP5-AA25). AA7-X2 AA25 Externt 2 5 Extern tillsats Anslutning av eventuell nödkylning För att undvika att det blir för varmt i den externa tillsatsen (EM), (EM2), (EP0) finns möjlighet att koppla in kylfunktion. Kylning genereras med hjälp av ett relä och sker genom att t.ex. spola ut varmvatten eller styra över kretsen till en fläktkonvektor. Anslut relä för nödkylning till AA5-X9: (N) och AA5-X9: (20 V) i apparatlådan (WP5-AA25) AA25 AA5-X9 -X Externt L N Nödkylning DIP-switch -X0 DIP-switchen (S2) -X på N tillbehörskortet (AA5) i apparatlådan (WP5-AA25) ska ställas in enligt nedan. L, 2,, och i läge PE ON. PE S2 25

26 SE Aktivering av SCA Aktiveringen av SCA kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny 5.7. Menysystemet Om du inte aktiverar SCA via startguiden kan du göra detta i menysystemet. Meny systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Meny AHPS-dockning Aktivering/avaktivering av "solvärme", "prioriterad tillsats", "extern tillsats" och "externt varmvatten". Meny solvärme Inställning av start/stopp, temperaturer, frysskydd och solfångarkylning. Meny prioriterad tillsats Inställning av start/stopp, temperaturer och tankkylning. Meny extern tillsats Val av tillsatstyp samt inställning av start för den valda tillsatsen. Meny. - serviceinfo Här kan du se temperaturer och om ev. extern blockering av SCA är aktiv. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F750. TÄNK PÅ! Värmepumpens mjukvara skall vara programvaruversion 8R8 eller senare. Om så inte är fallet, ska en uppdatering av mjukvaran göras. Uppdatering finns tillgänglig på 2

27 SE Elschema 27

28 SE 28

29 Installer manual - SCA General This accessory is used to dock F750 with AHPS to solar heating, external additional heat and prioritised additional heat. These external heat sources can then be used for heating and hot water production. There is also a function, extra hot water, which increases the temperature in AHPS to permit a greater total of available hot water volume. AHPS can be installed both to the left and right of F750. Leave a free space of 50 mm between the products and the wall behind. GB Caution This accessory may require a program software update in your F750. The heat pump software must be version 8R8 or later. Caution The water from AHPS can reach high temperatures. The hot water side must be supplied with a mixer valve. TIP See the installation manuals for F750 and AHPS for more information about the products and their installation. Documentation can be downloaded from 29

30 GB Contents x 2-way valve, shut-off (QN2) x -way shunt valve (QN) x x Tape Temperature sensor for indoor use (BT), (BT7), (BT52), (BT5) x Unit box (AA25) x Temperature sensor for solar panel (BT5) 2 x Vent hose x Valve connector (GP) x Venting bracket 2 x Angle connection x Shut-off valve (QM5) x Non-return valve (RM) 8 x Cable ties 7 x Cable tie with clips x Flexible hose including insulation x Reduction kit 22-5 mm x Reinforcement sleeve Ø5 mm 8 x Reinforcement sleeve Ø22 mm x Compression ring 22 mm x Compression nut 5 mm x Compression nut 22 mm x Connector, straight 22 mm x Connector, straight 22/G25 Copper pipe 2 x Bleed nipple x Metal clips 22 mm x Metal clips 28 mm 2 x O-rings Ø22 mm 2 x O-rings Ø28 mm x Flat gasket x Plastic clips x Plug Ø5 mm x Plug R5 x PVC hose Length 000 mm x Plug Ø22 mm 2 x Pipe mounting 2 x Screws M5x9, torx x T-coupling 0

31 GB Component location unit box (AA25) AA7-X2 AA7 AA5-S2 FA LEK AA5-X AA5 AA5-X2 AA5-F AA5-X9 X Electrical components FA Miniature circuit breaker, 0 A X Terminal block, power supply AA5 Accessory card AA5-X2 Terminal block, sensors and external blocking AA5-X Terminal block, communication AA5-X9 Terminal block, circulation pump and shunt AA5-S2 DIP switch AA5-F Fine wire fuse, TAH250V AA7 Extra relay circuit board AA7-X2 Terminal block, shunt and shut off valve Designations in component locations according to standard IEC 8.

32 GB Conversion of F750 General. Shut off the heat pump and turn off the current on the safety breaker. 2. Remove the front panels according to the description in the heat pump installation manual.. Drain F750 of water and release the pressure in the climate system if the heat pump was previously installed.. Disconnect the connection for incoming cold water, see Installation manual for F750 for further instructions. Mixer valve (FQ) F750 copper does not have mixer valve (FQ). If the factory setting is changed so that the hot water temperature can exceed 0 C install a mixer valve, see the installation handbook for F750.. Between the mixer valve in F750 stainless (EB00- FQ) and the connector for incoming cold water there is a flexible pipe. Detach this flexible hose from the upper connection on the coupling. Flexible pipe Upper connection 2. Plug the connection on the connector with the supplied compression ring nut and plug (Ø5 mm). Plug Compression ring nut. Remove the compression ring from the flexible pipe by either knocking it out or using pliers to compress it in different places until it detaches and can be removed. Connect the supplied reduction kit, support bush and the straight connector (22 mm) on the disconnected flexible hose and route it to the rear of F750. Compression ring Straight connection FQ Connection for incoming cold water Reduction kit Support bush Flexible pipe LEK FQ 2

33 GB Circulation pump (GP). Remove the pipe above the heating medium pump (GP).. Install the flexible pipe and flat gasket on the heating medium pump (GP). Flexible pipe Flat gasket APH GP APH Pipe GP 2. Install 2 supplied O-rings in the groove on the angle connector. Connect the angle connector to the flexible pipe with the female connection. Install the angle connector and flexible pipe with the supplied metal clip (22 mm).. Route the flexible pipe to the rear of F750. TIP To facilitate installation of O-rings, they can be moistened with soapy water. O-rings Flexible pipe Angle connection Metal clips

34 GB Filler valve (QM0) Immersion heater connection. Install 2 enclosed o-rings Ø28mm in the grooves on the connector on the other flexible hose. NOTE The non-return valve in the filler valve (QM0) in F750 must be removed to prevent vacuum in AHPS. O-rings. Remove the non-return valve located next to the filler valve (QM0). 2. Install enclosed R5 plug F750, Copper LEK / APH LEK / APH Flexible pipe 2. Install the flexible pipe in the immersion heater connection with the supplied metal clip (28 mm). Plug F750, Stainless steel LEK / APH LEK / APH Immersion heater connection Plug Metal clip Flexible pipe. Route the flexible pipe to the rear of F750.

35 GB -way connector. Remove the compression ring nut with plug from the docking connection, return line (XL9) on -way connector in F750. -way connector XL9 Compression ring nut with plug 2. Install the supplied compression ring on the docking connection (XL9). Compression ring Support bush Nuts QN2 5

36 GB Pipe connection extra hot water Outline diagram Explanation CP AHPS EB00 F750 BT Temperature sensor, hot water, control BT Temperature sensor, heating medium supply after immersion heater EB Immersion heater FQ Mixing valve, hot water (only F750 stainless) GP Circulation pump Outline diagram extra hot water - WP5 -AA25 QN0 QN27 WP5 AA25 BT BT7 GP QM5 QN QN2 RM Shuttle valve, climate system/water heater Reversing valve, circulation climate system SCA Unit box with accessory card Temperature sensor, hot water charging, control Temperature sensor, hot water peak, display Valve connector, limiting high temperature Shut-off valve, cold water Mixing valve, addition Shut off valve, charging Non-return valve -EB00 -WP5 -QN2 -WP5-QN -WP5-GP -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -QN0 -BT -BT -WP5-BT7 -GP -WP5-BT -EB -QN27 -FQ -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -WP5-RM -WP5-QM5 Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards.

37 GB General Five flexible pipes with corresponding insulation included in SCA. All other pipe routing must be carried out with 22 mm copper pipe and tight bends must be avoided. Pipe connections AHPS XL XL8 XL XL7 XL XL XL Caution To prevent unnecessary heat losses insulate the pipes. Cold water. Install supplied shut-off valve (QM5), non-return valve (RM) as well as a T-coupling on incoming cold water. 2. F750 R: Connect incoming cold water from the T coupling to the flexible pipe from the mixing valve (FQ) in F750 (EB00). F750 Cu: In cases where there is no mixer valve (FQ) in F750 incoming cold water is not connected in F750. NOTE The non-return valve only has one direction of flow and must be installed correctly in relation to the flow. Explanation XL Connection cold water XL Connection hot water XL Connection supply line, solar (EP0) T-coupling XL XL8 Connection return line, solar (EP0) Supply line to F750 (EB00) EB00- FQ Compression ring XL XL7 Incoming supply line, external additional heat (EM) and (EM2) as well as F750 (EB00) Return line external additional heat (EM) and (EM2) as well as F750 (EB00) Non-return valve (RM) Shut-off valve, cold water (QM5) LEK Incoming cold water 7

38 LEK GB Upper pipe mounting. Install x cable ties in the enclosed pipe mountings. 2. Install 7 x cable ties with clips in the enclosed pipe mounting. Valve connector (WP5-GP). Connect the supplied valve connector (GP) on the connections for hot water (XL) respectively cold water (XL) on AHPS (CP). 2. Screw in the two plugs (R5). GP plug x x 7. Install the pipe mounting on AHPS with the screws that secure the top panel. LEK NOTE 2 o-rings and clips are used for each quickrelease connection. Connections. Route the pipe from the T-coupling to the cold water connection (XL) on valve connector (GP). GP-XL T-coupling LEK Incoming cold water 8

39 GB 2. Install a flexible pipe from the hot water connection (XL) in the valve connector (GP) to the cold water connection (XL) in F750 (EB00). Shut-off valvewp5-qn2. Install the shut-off valve (QN2) to AHPS (CP) as illustrated below. Shut-off valve (QN2) Actuator motor (QN2) EB00-XL9 LEK LEK Bleed nipple CP-XL7 9

40 LEK LEK GB Shunt WP5-QN. Install the shunt (QN) to AHPS (CP) as illustrated below. Lower pipe mounting. Install x cable ties in the enclosed pipe mountings. Shunt valve (QN) Shunt motor (QN) From circulation pump (EB00-GP) LEK 2. Install the pipe mounting on AHPS. x CP-XL To immersion heater (EB00-EB) CP-XL8 Bleed nipple Venting. Install the vent nipples with brackets on AHPS with 2 enclosed M5x9-screws. LEK 0

41 GB Pump and pressure drop diagrams The adjacent diagram shows the pump capacity with AHPS docked to F750, which, in this case replaces the corresponding diagram in the Installation manual for F750. Pressure Tryck (kpa) 90 Tillgängligt Availableexternt external tryck, pressure, klimatsystem climate med system shunt WP5-QN with shunt öppen WP5-QN open GP GP mode läge III III GPläge mode II II GP mode läge I I 0 0,05 0, 0,5 0,2 0,25 0, 0,5 Flöde Flow (l/s) l/s

42 GB Pipe connection additional heat Outline diagram external and prioritised additional heat Explanation EM2 RM2 CP EB00 WP5 AA25 External additional heat Non-return valve AHPS F750 SCA Unit box with accessory card Designations according to standard IEC. Outline diagram external additional heat - WP5 -AA25 -EM2 -EM2-RM2 -WP5-BT52 -EB00 -CP -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -XL7 -XL -XL8 -XL -XL Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards. 2

43 GB Explanation EM GP RM CP EB00 WP5 AA25 BT52 Prioritised additional heat Circulation pump, additional heat Non-return valve AHPS F750 SCA Unit box with accessory card Temperature sensor, prioritised additional heat Not supplied SCA. Designations according to standard IEC. Outline diagram prioritised additional heat - WP5 -AA25 -EM -EM-RM -WP5-BT52 -EB00 -EM-GP -CP -FQ -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -XL7 -XL -XL8 -XL -XL Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards.

44 GB Pipe connections General See the Installation manual for AHPS for further instructions. 2. Connect the additional heat (EM) or (EM2) return line to the T-coupling above the return line connection (XL7) in AHPS (CP). Connecting additional heat to AHPS XL XL7 LEK EM EM2 AHPS does not need to be drained of water prior to installation of SCA.. Connect the additional heat (EM) or (EM2) supply line to the T-coupling above the supply line connection (XL) in AHPS (CP). T-coupling EM EM2 T-coupling CP-XL7 To prevent unnecessary heat losses insulate the pipes. Caution The additional heat can reach extremely high temperatures. Pipes, couplings, insulation etc. must withstand these temperatures. CP-XL LEK Charge pump for prioritised additional heat (EM- GP) Place the charge pump for prioritised additional heat (EM-GP) on the return line.

45 GB Pipe connection solar Outline diagram Explanation EP0 GP CP EB00 WP5 AA25 BT5 BT5 Solar kit Circulation pump, solar AHPS F750 SCA Unit box with accessory card Temperature sensor, solar panel Temperature sensor, solar coil Designations according to standard IEC. Outline diagram solar - WP5 -AA25 -EB00 -EP0 -WP5-BT5 -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -GP -XL -WP5-BT5 -XL -XL -XL -XL -XL2 -XL9 Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards. 5

46 GB Pipe connections General See Installation manual for AHPS. Connection of solar panel to AHPS XL XL AHPS does not need to be drained of water prior to installation of SCA.. Connect supply line (from the solar panel) to connection for supply line XL. 2. Connect return line (to solar panel) to connection for return line (XL). To prevent unnecessary heat losses insulate the pipes. Caution The solar panel can reach extremely high temperatures. Pipes, couplings, insulation etc. must withstand these temperatures. Charge pump (EP0-GP) Place the charge pump (EP0-GP) on the return line to the solar panel. Suitable flows/solar panel area Recommended flow is 50l/h per m 2 solar panel area.

47 GB Electrical connection NOTE All electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The heat pump must not be powered when installing SCA. NOTE If the supply cable is damaged, only NIBE, its service representative or similar authorised person may replace it to prevent any danger and damage. NOTE To prevent interference, communication and/or sensor cables to external connections must not be laid closer than 20 cm from high voltage cables. Installation of unit box (WP5-AA25). Drill a hole in the top panel on AHPSfor the ground lead as illustrated below. 2. Remove the front panel and route the ground lead through the panel.. Install the enclosed tape to the bottom of the unit box (AA25).. Install the unit box (AA25) on the panel. Secure the ground lead in the screw at the front, right corner, between the top panel and base. 5. Install the front panel on AHPS. Ø 0 mm The electrical circuit diagram is at the end of this Installer manual. LEK 7

48 LEK N L PE PE N L PE PE GB Connecting communication This accessory contains an accessory board (AA5) that must be connected directly to the heat pump on the input board (terminal block AA-X). If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory board must be connected directly to the heat pump's terminal block AA-X. The following boards must be connected in series to the previous board. The communication cable (W02, length,5 metres) is factory fitted and connected according to the table below. Connecting the supply The unit box (AA25) is supplied with supply cable with plug (W0, length,0 meters) installed from the factory. Colour White (A) Brown (B) Green (GND) Heat pump (AA-X) 5 Another accessory board (AA5- X) 5 EB00 AA-X A B GND AA-X 5 F750 Accessory card A B GND A B GND AA5-X 2 5 AA5-X -X8 ON X -X2 -X0 -X -X9 7 8 Accessory card 2 A B GND A B GND AA5-X 2 5 AA5-X -X8 ON X -X2 -X0 -X -X

49 GB Installing the sensor Sensor, hot water charging WP5-BT, hot water top (WP5-BT7) and solar coil WP5-BT5 are therefore placed in the designated submerged tube in AHPS, see image below. Secure the sensor cables with enclosed plastic clips. Temperature sensor, solar panel (WP5-BT5) is installed with heat conducting paste and secured with cable ties. Place the sensor in solar panel's submerged tube by the outlet from the solar panel. BT7 BT5 BT BT5 Use cable type LiYY, EKKX or similar. Caution Cable splicing for the solar panel must fulfil IP5. 9

50 ON GB -X X AA5-S X2 AA5-X AA5-X2 AA5-X0 AA5-X X0 -X N L PE PE -X9 AA5-X Connection of factory fitted cables The outgoing cabling (W0), (W05), (W0), (W07) and (W08) from the unit box (WP5-AA25) is internally connected on AHPS, shut off valve and shunt valve. Wiring (W0) is laid via the rear and then routed, in the intended channels, up on the front of AHPS. (Connect W0) to sensor, hot water charging (WP5- BT). (W05) connect to sensor, hot water top (WP5-BT7). (W0) connects to sensor, solar coil (WP5-BT5). Connecting sensors Sensor, solar panel (WP5-BT5) Connect sensor, solar panel (WP5-BT5) to AA5- X2:5- in the unit box (WP5-AA25). Connecting circulation pump prioritised additional heat (EM-GP) Connect the circulation pump (EM-GP) to AA5-X9:2 (20V), X: (N) and X: (PE) in the unit box (WP5- AA25). 2 AA5-X9 2 X AA25 External L N PE GP Connection of the circulation pump solar (EP0-GP) Connect the circulation pump (EP0-GP) to AA7-X2:2 (20V), X: (N) and X: (PE) in the unit box (WP5- AA25). AA7-X2 AA25 2 External BT X X 50 ON ON X -X2 -X2 External AA25 AA5-X2 Sensor, prioritised additional heat (WP5-BT52) Connect sensor, prioritised additional heat (WP5-BT52) to AA5-X2:- in the unit box (WP5-AA25). External AA25 BT AA5-X X0 -X N L 9 PE 8 PE 7 5 L N PE -X9 -X9 GP

51 GB Connecting external additional heat Connect external additional heat, via a potential-free contact, to AA7-X2: (N) and AA7-X2:5 (20 V) in the unit box (WP5-AA25). AA7-X2 AA25 External 2 5 External addition Connecting any emergency cooling To prevent it becoming too hot in the external additional heat ((EM), (EM2),), (), (EP0) it is possible to connect a cooling function. Cooling is generated using a relay and occurs for example by flushing out hot water or rerouting the circuit to a convector fan. Connect relay for emergency cooling to AA5-X9: (N) and AA5-X9: (20 V) in the unit box (WP5-AA25) DIP switch AA5-X9 -X9 9 The DIP switch (S2) -XNon the accessory board (AA5) in L, 2,, and in mode PE ON. PE X0 AA25 External L N Emergency cooling the unit box (WP5-AA25) must be set as follows S2 ON 5

52 GB Activating SCA Activating SCA can be performed via the start guide or directly in the menu system. Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu 5.7. Menu system If you do not activate SCA via the start guide, this can be done in the menu system. Menu 5.2 -system settings Activating/deactivating of accessories. Menu AHPS-docking Activating/deactivating "solar heating", "prioritised additional heat", "external addition" and "external hot water". Menu solar heating Setting start/stop, temperatures, anti-freeze and solar panel cooling. Menu prioritised additional heat Setting start/stop, temperatures and tank cooling. Menu external addition Selecting additional heat type and setting start for the selected additional heat. Menu. - service info Here you can see temperatures and whether external blocking of SCA is active. Caution Also see the Installer manual for F750. Caution The heat pump software must be version 8R8 or later. If it is not, perform a software update. Updates available at 52

53 GB Electrical circuit diagram 5

54 GB 5

55 Asentajan käsikirja - SCA Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään F750:n liitäntään yhdessä AHPS:n kanssa aurinkokeräimeen, ulkoiseen lisälämmönlähteeseen ja priorisoituun lisälämmönlähteeseen. Näitä ulkoisia lisälämmönlähteitä voidaan sitten käyttää lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Käytettävissä on myös lisäkäyttövesitoiminto, joka nostaa AHPS:n lämpötilaa salliakseen suuremman käyttövesimäärän. AHPS voidaan asentaa F750:n oikealle ja vasemmalle puolelle. Jätä 50 mm vapaata tilaa tuotteiden ja takana olevan seinän väliin. FI MUISTA! Tämä lisävaruste vaatii F750:n ohjelmiston päivityksen. Lämpöpumpun ohjelmistoversion pitää olla 8R8 tai uudempi. MUISTA! AHPS:sta tuleva vesi voi olla hyvin kuumaa. Lämmönkeruupiiri on varustettava paisuntasäiliöllä. VIHJE! Lisätietoa tuotteista ja niiden asennuksesta on F750:n ja AHPS:n asennusohjeessa. Asiakirjat voit ladata osoitteesta 55

56 FI Sisältö kpl kpl 2-tieventtiili, sulkuventtiili (QN2) -tieshunttiventtiili (QN) kpl kpl Teippi Lämpötila-anturi sisäkäyttöön (BT), (BT7), (BT52), (BT5) kpl Kojerasia (AA25) kpl Lämpötila-anturi aurinkokeräimelle (BT5) 2 kpl Ilmausletku kpl Venttiililiitäntä (GP) kpl Ilmauskannatin 2 kpl Kulmaliitin kpl Sulkuventtiili (QM5) kpl Takaiskuventtiili (RM) 8 kpl Nippuside 7 kpl Pidikenippuside kpl Joustoputki sisältäen eristyksen kpl Supistussarja 22-5 mm kpl Tukiholkki Ø5 mm 8 kpl Tukiholkki Ø22 mm kpl Puserrusrengas 22 mm kpl Puserrusmutteri 5 mm kpl Puserrusmutteri 22 mm kpl Suora liitin 22 mm kpl Suora liitin 22/G25 Kupariputki 2 kpl Ilmausnippa kpl Metallipidike 22 mm kpl Metallipidike 28 mm 2 kpl O-renkaat Ø22 mm 2 kpl O-renkaat Ø28 mm kpl Tasotiiviste kpl Muovipidike kpl Tulppa Ø5 mm kpl Tulppa R5 kpl PVC-letku Pituus 000 mm kpl Tulppa Ø22 mm 2 kpl Putkikiinnike 2 kpl Ruuvi M5x9, torx kpl T-liitin 5

57 FI Komponenttien sijainti kytkentärasia (AA25) AA7-X2 AA7 AA5-S2 FA LEK AA5-X AA5 AA5-X2 AA5-F AA5-X9 X Sähkökomponentit FA Automaattivaroke, 0A X Liitinrima, jännitteensyöttö AA5 Lisävarustekortti AA5-X2 Liitinrima, anturi ja ulkoinen esto AA5-X Liitinrima, tiedonsiirto AA5-X9 Liitinrima, kiertovesipumppu ja shuntti AA5-S2 DIP-kytkin AA5-F Pienjännitevaroke, TAH250V AA7 Lisärelekortti AA7-X2 Liitinrima, shuntti ja sulkuventtiili Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 8 mukaan. 57

58 FI F750:n muutos Yleistä. Kytke lämpöpumppu pois päältä ja katkaise virta turvakytkimellä. 2. Irrota etuluukut asennusohjeen mukaisesti.. Tyhjennä F750 vedestä ja päästä paine lämmitysjärjestelmästä, jos lämpöpumppu on asennettu aikaisemmin.. Irrota tulevan kylmän veden liitäntä. Katso lisäohjeet F750:n asentajan käsikirjasta. Sekoitusventtiili (FQ) F750 kuparissa ei ole sekoitusventtiiliä (FQ). Järjestelmässä pitää olla sekoitusventtiili, jos asetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi ylittää 0 C, katso F750:n asentajan käsikirja.. F750 ruostumaton (EB00-FQ) sekoitusventtiilin ja ja kylmävesisyöttöliitännän välillä on letku. Irrota tämä letku ylemmästä liitännästä. 2. Tulppaa liitäntä puserrusrengasmutterilla ja tulpalla (Ø5 mm). Tulppa Puserrusrengasmutteri Letku Ylempi liitäntä. Irrota puserrusrengas joustoputkesta naputtamalla tai puristamalla se muutaman kerran kokoon pihdeillä, kunnes se löystyy ja voidaan ottaa pois. Asenna supistussarja, tukiholkki ja suora liitin (22 mm) irrotettuun joustoputkeen ja vedä se F750:n takapuolelle. Puserrusliitin Suora liitin FQ Liitäntä tulevalle kylmälle vedelle Supistussarja Tukiholkki LEK Letku FQ 58

59 FI Kiertovesipumppu (GP). Irrota putki kiertovesipumpun (GP) päällä.. Asenna letku ja tasotiiviste kiertovesipumppuun (GP). Letku Tasotiiviste APH GP APH Putki GP 2. Asenna 2 mukana toimitettua o-rengasta kulmaliittimen uriin. Liitä kulmaliitin naarasliittimellä varustettuun joustoputkeen. Asenna kulmaliitin ja joustoputki mukana toimitetulla metallipidikkeellä (22 mm).. Vedä letku F750:n takasivulle. VIHJE! Asennuksen helpottamiseksi O-renkaat voidaan kostuttaa saippuavedellä. Letku O-renkaat Kulmaliitin Metallipidike 59

60 FI Täyttöventtiili (QM0) Sähkövastusliitäntä. Asenna 2 mukana toimitettua o-rengasta Ø28 mm toisen joustoputken liittimen uriin. HUOM! F750:n täyttöventtiilin vastaventtiili (QM0) pitää poistaa, jotta AHPS:n sisälle ei synny alipaine. O-renkaat. Irrota vastaventtiili täyttöventtiilin (QM0) sisäpuolelta. 2. Asenna mukana toimitettu R5-tulppa F750, Kupari LEK / APH LEK / APH Letku 2. Asenna joustoputki sähkövastusliitäntään mukana toimitetulla metallipidikkeellä (28 mm). Tulppa F750, ruostumaton teräs LEK / APH LEK / APH Sähkövastusliitäntä Tulppa Letku. Vedä letku F750:n takasivulle. 0 Metallipidike

61 FI -tieliitäntä. Irrota puserrusrengasmutteri ja tulppa F750:n - tieliitännän paluuputkiliitännästä (XL9). -tieliitäntä XL9 Puserrusrengasmutteri ja tulppa 2. Asenna mukana toimitettu puserrusrengas liitäntään (XL9). Puserrusliitin Tukiholkki Mutteri QN2

62 FI Lisäkäyttöveden putkiliitäntä Periaatekaavio Selvitys CP AHPS EB00 F750 BT Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto, ohjaava BT Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno sähkövastuksen jälkeen EB Sähkövastus FQ Shunttiventtiili, käyttövesi (vain F750 Rf) GP Lämpöjohtopumppu Periaatekaavio lisäkäyttövesi - WP5 -AA25 QN0 QN27 WP5 AA25 BT BT7 GP QM5 QN QN2 RM Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmän kierto SCA Kytkentärasia lisävarustekortilla Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto, ohjaava Lämpötila-anturi, yläkäyttövesi, näyttävä Venttiiliryhmä, korkean lämpötilan rajoitus Sulkuventtiili, kylmävesi Shunttiventtiili, lisälämpö Sulkuventtiili, lataus Takaiskuventtiili -EB00 -WP5 -QN2 -WP5-QN -WP5-GP -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -QN0 -BT -BT -WP5-BT7 -GP -WP5-BT -EB -QN27 -FQ -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -WP5-RM -WP5-QM5 HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti. 2

63 FI Yleistä Kaksi letkua eristeineen sisältyy SCA :n toimitukseen. Kaikki muut putkiasennukset tulee tehdä 22 mm putkilla. Vältä jyrkkiä mutkia. Putkiliitännät AHPS XL XL8 XL XL7 XL XL XL MUISTA! Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää. Kylmävesi. Asenna sulkuventtiili (QM5), vastaventtiili (RM) ja T-haara kylmän veden syöttöön. 2. F750 R: Liitä tuleva kylmävesiputki T-liittimeen, joka on F750:n (EB00) sekoitusventtiilistä (FQ) tulevassa joustoputkessa. F750 Cu: Jos F750:ssa ei ole sekoitusventtiiliä (FQ), kylmän veden syöttöä ei liitetä F750:een. HUOM! Vastaventtiilissä on vain yksi virtaussuunta ja se pitää asentaa oikein päin virtaukseen nähden. T-liitin Selvitys XL XL XL XL Liitäntä, kylmävesi Käyttövesiliitäntä Liitäntä, aurinkokeräimen menojohto (EP0) Liitäntä, aurinkokeräimen paluujohto (EP0) EB00- FQ Puserrusliitin XL8 XL Menojohto F750:een (EB00) Tuloputki, ulkoinen lisälämpö(em) ja (EM2) sekä F750 (EB00) Yksisuuntaventtiili (RM) XL7 Paluuputki, ulkoinen lisälämpö (EM) ja (EM2) sekä F750 (EB00) Sulkuventtiili, kylmävesi (QM5) LEK Tuleva kylmävesi

64 LEK FI Ylempi putkikiinnike. Asenna nippusidettä putkikiinnikkeeseen. 2. Asenna 7 nippusidettä pidikkeineen putkikiinnikkeeseen. Venttiililiitäntä (WP5-GP). Liitä venttiililiitäntä (GP) käyttövesi- (XL) ja kylmävesiliitäntöihin (XL) AHPS:ssa (CP). 2. Ruuvaa kaksi tulppaa (R5). GP tulppa x x 7. Asenna putkikiinnikkeet AHPS:een yläpellin ruuveilla. LEK HUOM! 2 o-renkaita ja pidikkeitä käytetään kaikissa pikaliitoksissa. Liitännät. Vedä T-liittimestä tuleva putki venttiililiitännän (GP) kylmävesiliitännän (XL) luo. GP-XL T-liitin LEK Tuleva kylmävesi

65 FI 2. Liitä letku käyttövesiliitännästä (XL) venttiililiitännässä (GP) kylmävesiliitäntään (XL) F750:ssa (EB00). Sulkuventtiili WP5-QN2. Asenna sulkuventtiili (QN2) AHPS:een (CP) kuvan mukaan. Sulkuventtiili (QN2) Säätömoottori (QN2) EB00-XL9 LEK LEK Ilmausnippa CP-XL7 5

66 LEK LEK FI Shuntti WP5-QN. Asenna shuntti (QN) AHPS:een (CP) kuvan mukaan. Alempi putkikiinnike.. Asenna nippusidettä putkikiinnikkeeseen. Shunttiventtiili (QN) Shunttimoottori (QN) Kiertovesipumpusta (EB00-GP) LEK 2. Asenna putkikiinnikkeet AHPS:iin. x CP-XL Sähkövastukseen ((EB00-EB)). CP-XL8 Ilmausnippa Ilmanpoisto. Asenna ilmausnipat kannakkeineen AHPS:een 2 M5x9-ruuvilla. LEK

67 FI Pumppu- ja painehäviökäyrä Oheisessa käyrästössä näkyy pumpun tuotto, kun AHPS on liitetty F750:een. Se korvaa korvaa tässä tapauksessa vastaavan käyrästön F750:n asentajan käsikirjassa. Paine Tryck (kpa) 90 Tillgängligt Käytettävissä externt oleva tryck, paine, klimatsystem lämmitysjärjestelmä med shunt WP5-QN shuntilla öppen WP5-QN auki GP asento GP läge III III GP läge asento II II GP GP asento läge I I Virtaus Flöde 0 0,05 0, 0,5 0,2 0,25 0, 0,5 (l/s) l/s 7

68 FI Putkiliitäntä, lisälämmönlähde Ulkoisen ja priorisoidun lisälämmönlähteen periaatekaavio Selvitys EM2 RM2 CP EB00 WP5 AA25 Ulkoinen lisälämpö Takaiskuventtiili AHPS F750 SCA Kytkentärasia lisävarustekortilla Merkinnät standardin IEC mukaan. Ulkoisen lisälämmönlähteen periaatekaavio - WP5 -AA25 -EM2 -EM2-RM2 -WP5-BT52 -EB00 -CP -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -XL7 -XL -XL8 -XL -XL HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti. 8

69 FI Selvitys EM GP RM CP EB00 WP5 AA25 BT52 Priorisoitu lisälämmönlähde Kiertovesipumppu, lisälämpö Takaiskuventtiili AHPS F750 SCA Kytkentärasia lisävarustekortilla Lämpötila-anturi, priorisoitu lisälämmönlähde Ei sisälly SCA :n toimitukseen. Merkinnät standardin IEC mukaan. Priorisoidun lisälämmönlähteen periaatekaavio - WP5 -AA25 -EM -EM-RM -WP5-BT52 -EB00 -EM-GP -CP -FQ -XL -XL -XL -XL2 -XL9 -XL7 -XL -XL8 -XL -XL HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti. 9

70 FI Putkiliitäntä Yleistä Katso lisäohjeet AHPS:n asentajan käsikirjasta. 2. Liitä lisälämmönlähteen (EM) tai (EM2) paluuputki T-liittimeen, joka on paluuliitännän (XL7) yläpuolella AHPS:ssa (CP). Lisälämmönlähteen liitäntä AHPS:ään XL XL7 LEK EM EM2 AHPS:tta ei tarvitse tyhjentää vedestä ennen SCA :n asennusta.. Liitä lisälämmönlähteen (EM) tai (EM2) menoputki T-liittimeen, joka on menoliitännän (XL) yläpuolella AHPS:ssa (CP). T-liitin T-liitin CP-XL7 EM EM2 Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää. LEK MUISTA! Lisälämmönlähteen lämpötila voi nousta korkeaksi. Putkien, liittimien, eristeiden jne. täytyy kestää nämä lämpötilat. CP-XL Latauspumppu priorisoidulle lisälämmölle (EM- GP) Asenna priorisoidun lisälämmön latauspumppu (EM- GP) paluuputkeen. 70

71 FI Paluuliitäntä aurinko Periaatekaavio Selvitys EP0 GP CP EB00 WP5 AA25 BT5 BT5 Aurinkosarja Kiertovesipumppu, aurinko AHPS F750 SCA Kytkentärasia lisävarustekortilla Lämpötilan anturi, aurinkokeräin Lämpötila-anturi, aurinkokierukka Merkinnät standardin IEC mukaan. Periaatekaavio, aurinko - WP5 -AA25 -EB00 -EP0 -WP5-BT5 -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -GP -XL -WP5-BT5 -XL -XL -XL -XL -XL2 -XL9 HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti. 7

72 FI Putkiliitäntä Yleistä Katso AHPS:n asentajan käsikirja. Aurinkokeräimen liitäntä AHPS:een XL XL AHPS:tta ei tarvitse tyhjentää vedestä ennen SCA :n asennusta.. Liitäntä menoputki (aurinkokeräimestä) menoliitäntään (XL). 2. Liitäntä paluuputki (aurinkokeräimeen) paluuliitäntään (XL). Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää. MUISTA! Aurinkokeräimen lämpötila voi nousta korkeaksi. Putkien, liittimien, eristeiden jne täytyy kestää nämä lämpötilat. Latauspumppu (EP0-GP) Asenna latauspumppu (EP0-GP) aurinkokeräimen paluuputkeen. Sopiva virtaama/aurinkokeräimen ala Suositeltu virtaus on 50 l/h aurinkokeräin-m 2 kohti. 72

73 FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lämpöpumpun pitää olla jännitteetön SCA :n asennuksen aikana. HUOM! Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Kojerasian (WP5-AA25) asennus. Poraa reikä AHPS:n maadoitusjohtimen peltiin kuvan mukaisesti. 2. Irrota etulevy ja vedä maadoitusjohto pellin läpi.. Asenna mukana toimitettu teippi kojerasian (AA25) alapinnalle.. Asenna kojerasia (AA25) peltiin. Kiinnitä maadoitusjohdin ruuveilla oikeaan etukulmaan yläpellin ja rungon väliin. 5. Asenna etulevy AHPS:ään. Ø 0 mm Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. LEK 7

74 LEK N L PE PE N L PE PE FI Tiedonsiirron kytkentä Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (AA5), joka kytketään suoraan lämpöpumpun tulokorttiin (liitin AA-X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan lämpöpumpun liittimeen AA-X. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Tiedonsiirtokaapeli (W02, pituus,5 m) on asennettu tehtaalla ja kytketään taulukon mukaan. Syöttöjännitteen kytkeminen Kojerasian (AA25) mukana toimitetaan pistotulpalla varustettu virtajohto (W0, pituus,0 m). Väri Valkoinen (A) Ruskea (B) Vihreä (GND) Lämpöpumppu (AA-X) 5 Toinen lisävarustekortti (AA5- X) 5 EB00 AA-X A B GND AA-X 5 F750 Lisävarustekortti A B GND A B GND AA5-X 2 5 AA5-X -X8 ON X -X2 -X0 -X -X9 7 8 Lisävarustekortti 2 A B GND A B GND AA5-X 2 5 AA5-X -X8 ON X -X2 -X0 -X -X

75 FI Anturien kytkeminen Anturi, käyttöveden lataus (WP5-BT), käyttövesi huippu (WP5-BT7) ja aurinkokierukka (WP5-BT5) asennetaan anturiputkiinsa AHPS:ssa, katso kuva. Kiinnitä anturikaapelit muovipidikkeillä. Aurinkokeräimen lämpötila-anturi (WP5-BT5) asennetaan lämmönjohtotahnan kanssa ja kiinnitetään nippusiteillä. BT7 Anturi asennetaan aurinkokeräimen anturiputkeen aurinkokeräimen lähtöliitännän vieressä. BT5 BT BT5 Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava. MUISTA! Aurinkokeräimen kaapelin liitosten täytyy täyttää IP5 vaatimukset. 75

SCA 41 IHB 1445-1 331140

SCA 41 IHB 1445-1 331140 LEK SCA SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F70 with AHPS as well as external additional heat Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Lisätiedot

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPB 200 Installer manual Docking kit for F70 with VPB 200 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPB 200:lla IHB 123-1 231988 Installatörshandbok

Lisätiedot

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 LEK SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F0 med VPB 00 Installer manual Docking kit for F0 with VPB 00 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F0:lle VPB 00:lla IHB 0-09 LEK Installatörshandbok

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja LEK APH Installatörshandbok SE Installatörshandbok Dockningssats SCA 0 GB FI Installer manual Docking kit Asentajan käsikirja Liitäntäsarja IHB SE 55-989 Installatörshandbok - SCA 0 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

SCA 40 IHB

SCA 40 IHB LEK APH SCA 0 SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPBS 00 samt sol Installer manual Docking kit for F70 with VPBS 00 and solar Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPBS 00:lla ja

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145 SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1546-2 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 4 4 7 3 Elscheman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Yhteiset kytkennät

Lisätiedot

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE FI Installateurhandbuch SOAR Asentajan käsikirja SOAR IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 LEK LEK LEK SE GB DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installer manual Extra climate system for NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installateurhandbuch

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1420-1 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 2 2 5 3 Elscheman

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN YLEISETOHJEETLÄMMINVESIVARAAJANASENNUKSEEN Moottorinjalämminvesivaraajanletkujenyleisetominaisuudet Käytälämmönjajäähdytysnesteenkestävääletkua. Käyttölämpötila 40 + 0 C LetkunsisämittaØmm Letkunsisäpinnanonoltavatasainen

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Lisätarvikkeet IHB FI 1626-2 331787 Sisällys 1 Yleistä Sisällysluettelo (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Sisällysluettelo (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10:sta

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) KEHYKSEN MATERIAAL I. EA-HP-1500/47-18 Super heat ALUMIINI 1,98 108 0,172 506 1320*1680*110 59

BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) KEHYKSEN MATERIAAL I. EA-HP-1500/47-18 Super heat ALUMIINI 1,98 108 0,172 506 1320*1680*110 59 TYHJIÖPUTKIKERÄIMET 1. EA-HP HEAT PIPE TYHJIÖPUTKIKERÄIMEN HINTA JA TEKNISET TIEDOT KUVA MALLI KERÄIN MENETELMÄ KEHYKSEN MATERIAAL I BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) MAX. LÄMMITETT ÄVÄ VESIMÄÄRÄ / KERÄIME N TILAVUU

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Installation instructions, accessories

Installation instructions, accessories Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Installation instructions, accessories S60/S80/V70 (00-)/V70XC (01-)/XC70/XC90 Section Group Weight (Kg/Pounds) Year Month 3 366 0.5/1.1 2006 07 Alkolås, monteringssats

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions FI GB Asennus-, käyttöohjeet Installation, operation instructions Asennus FI Keinuripustuksen asennus Tekstin sulkeissa olevat numerot viittaavat kuvien 1, 2, 3 ja 4 numerointiin. Kiinnitä keinuripustuksen

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB EK EXC 40 SE GB DE FI Installatörshandbok EXC 40 Installer manual EXC 40 Installateurhandbuch EXC 40 Asentajan käsikirja EXC 40 IHB 1027-1 031439 Svenska, Installatörshandbok - EXC 40 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

HK 15 FI GB R 15. Käyttö- ja asennusohje HK 15. User and installer manual HK 15 CHB

HK 15 FI GB R 15. Käyttö- ja asennusohje HK 15. User and installer manual HK 15 CHB R 15 Käyttö- ja asennusohje User and installer manual FI GB MJ CHB 1606-8 031456 Innehållsförteckning 1 Suomi - 4 Asentajan käsikirja 8 Tärkeää Käyttöohjekirja 4 6 1 English - Important information 13

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 LEK

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 LEK Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 27. Pääset

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin.

Keskittämisrenkaat. Meiltä löytyy ratkaisu jokaiseen putkikokoon, 25 mm ja siitä ylöspäin. Keskittämisrenkaat Keskittämisrenkaita käytetään kun virtausputki menee suojaputken sisällä, kuten esim. tiealituksissa. Meidän keskittämisrenkaat ovat valmistettu polyeteenistä jonka edut ovat: - helppo

Lisätiedot

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED Modell/Malli/Model: YGT213-60W/93W/139W 90 770 25-27 SE BRUKSANVISNING Strålkastare Mega LED FI KÄYTTÖOHJEET Valonheitin Mega LED EN INSTRUCTION MANUAL Flood Light Mega LED Innehåll / Sisältö / Contents

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT 230V- 50Hz 2.5uF 1m(A) P,(W) 0.20 0.30 0.40 45 65 90 HEJSAN PC;0017NIB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar MAV 0935-2 031261 SE MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT TILL NIBE SPLIT GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI Installatörshandbok SOR för NIE F/F Installer manual SOR for NIE F/F Installateurhandbuch SOR für NIE F/F sentajan käsikirja SOR NIE F/F SOR IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER P32 MS 1.4 DATE:

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER P32 MS 1.4 DATE: SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER P MS. DATE: 00 00 FINN-POWER P MS. Drawings and part lists No Piirustukset ja osaluettelot EQUIPMENT 6970 VARUSTELU HYDRAULIC UNIT -V 708 KONEIKKO -V HYDRAULIC

Lisätiedot

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320 SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320 030320 FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 Drawings and part lists No Piirustukset ja osaluettelot EQUIPMENT 692392 VARUSTELU HYDRAULIC

Lisätiedot