SCA 41 IHB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SCA 41 IHB 1445-1 331140"

Transkriptio

1 LEK SCA SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F70 with AHPS as well as external additional heat Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle AHPS:llä sekä ulkoisella lisälämmönlähteellä IHB - 0

2

3 Installatörshandbok - SCA Allmänt Detta tillbehör används för att docka F70 tillsammans med AHPS till solvärme, extern tillsats och prioriterad tillsats. Dessa externa värmekällor kan sedan användas för uppvärmning och varmvattenproduktion. Det finns även en funktion, extra varmvatten, som höjer temperaturen i AHPS för att medge en större total tillgänglig varmvattenvolym. AHPS kan installeras både till höger och till vänster om F70. Lämna fritt utrymme på 0 mm mellan produkterna och bakomliggande vägg. SE TÄNK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F70. Värmepumpens mjukvara skall vara programvaruversion 8R eller senare. TÄNK PÅ! Vattnet från AHPS kan nå höga temperaturer. Varmvattensidan ska förses med blandningsventil.

4 SE Innehåll st -vägsventil, avstängning (QN) st Temperaturgivare för inomhusbruk (BT), (BT7), (BT), (BT) st -vägs shuntventil (QN) st Temperaturgivare för solfångare (BT) st Avluftningsslang st Ventilkoppel (GP) st Avluftningskonsol st Vinkelkoppling 7 st Buntband 7 st Buntband med clips st Flexrör inklusive isolering st Förminskningssats - mm st Förstärkningshylsor Ø mm 8 st Förstärkningshylsor Ø mm st Klämring mm st Klämringsmutter mm st Klämringsmutter mm st Koppling, rak mm st Koppling, rak /G st Kopparrör st Kulventil med vred (QM) st Luftnippel st Metallclips mm st Metallclips 8 mm st O-ringar st Patronbackventil (RM) st Planpackning st Plastclips st Plugg mm st Plugg R st PVC-slang L=000 mm st Plugg Ø mm st Rörhållare st Skruv, torx st T-koppling st Apparatlåda (AA) st Tejp

5 SE Komponentplacering apparatlåda (AA) AA7-X AA7 AA-S FA LEK AA-X AA AA-X AA-F AA-X9 X Elkomponenter FA Automatsäkring, 0A X Anslutningsplint, spänningsmatning AA Tillbehörskort AA-X Anslutningsplint, givare och extern blockering AA-X Anslutningsplint, kommunikation AA-X9 Anslutningsplint, cirkulationspump och shunt AA-S DIP-switch AA-F Finsäkring, TAH0V AA7 Extra reläkort AA7-X Anslutningsplint, shunt och avstängningsventil Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC 8.

6 SE Ombyggnad av F70 Allmänt. Stäng av värmepumpen och slå av strömmen på säkerhetsbrytaren.. Ta bort frontluckorna enligt beskrivning i värmepumpens installatörshandbok.. Töm F70 på vatten samt släpp trycket i klimatsystemet om värmepumpen blivit installerad tidigare.. Koppla bort anslutningen för inkommande kallvatten, se Installatörshandbok för F70 för ytterligare instruktioner. Blandningsventil (FQ) F70 koppar saknar blandningsventil. Om fabriksinställningen ändras så att varmvattentemperaturen kan överstiga 0 C ska blandningsventil monteras, se installatörshandbok för F70.. Mellan blandningsventilen i F70 rostfri (EB00- FQ) och kopplet för inkommande kallvatten finns ett flexrör. Lossa detta flexrör från den övre anslutningen på kopplet. Flexrör Övre anslutningen. Plugga anslutningen på kopplet med bipackad klämringsmutter och plugg (Ø mm). Plugg Klämringsmutter. Ta bort klämringen från flexröret genom att antingen knacka bort den eller ta en tång och kläm ihop den på några olika ställen tills den lossnar och kan tas bort. Anslut den medlevererade förminskningssatsen, stödhylsan och den raka kopplingen ( mm) på det lossade flexröret och dra det mot baksidan av F70. Klämring Rak koppling FQ Koppel för inkommande kallvatten Förminskningssats Stödhylsa Flexrör LEK FQ

7 SE Cirkulationspump (GP). Demontera röret ovanför värmebärarpumpen (GP).. Montera flexröret och planpackning på värmebärarpumpen (GP). Flexrör Planpackning APH GP APH Rör GP. Montera medlevererade o-ringar i spåren på vinkelkopplingen. Sätt ihop vinkelkopplingen med flexröret som har honanslutning. Montera samman vinkelkopplingen och flexröret med medlevererat metallclipset ( mm). TÄNK PÅ! För att underlätta montering av O-ringar kan dessa blötas med såpvatten.. Dra flexröret till baksidan av F70. Påfyllningsventil (QM0) Backventilen i påfyllningsventilen (QM0) i F70 ska demonteras för att det inte ska kunna uppstå undertryck i AHPS. Flexrör O-ringar Vinkelkoppling Metallclips 7

8 SE Elpatronanslutning. Montera stora medlevererade o-ringar i spåren på kopplingen på det andra flexröret. -vägskoppling. Demontera klämringsmuttern med plugg från - vägskopplingen i F70. O-ringar -vägskoppling Flexrör Klämringsmutter med plugg. Montera flexröret i elpatronsanslutningen med det medlevererande metallclipset (8 mm).. Montera en medlevererad klämring i den nu lediga anslutningen på -vägskopplingen. Elpatronsanslutning Metallclip Klämring Stödhylsa Mutter Flexrör QN. Dra flexröret till baksidan av F70. 8

9 SE Röranslutning extra varmvatten Principschema Förklaring CP EB00 BT BT EB FQ GP QN0 QN7 WP7 AA BT BT7 BT GP QM QN QN RM AHPS F70 Temperaturgivare, varmvatten, styrande Temperaturgivare, värmebärare fram efter elpatron Elpatron Blandningsventil, varmvatten (endast F70 rostfri) Värmebärarpump Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedare Växelventil, cirkulation klimatsystem SCA Apparatlåda med tillbehörskort Temperaturgivare, varmvattenladdning, styrande Temperaturgivare, varmvatten topp, visande Temperaturgivare sol Ventilkoppel, begränsning av hög temperatur Avstängningsventil, kallvatten Shuntventil, tillsats Avstängningsventil, laddning Backventil Beteckningar enligt standard IEC. Principschema extra varmvatten - WP7 -AA -EB00 -WP7 -QN -WP7-QN -WP7-GP -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -QN0 -BT -BT -WP7-BT7 -GP -WP7-BT -EB -WP7-BT -FQ -XL -XL -XL -XL -WP7-RM -WP7-QM OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. 9

10 SE Allmänt Fem flexrör med tillhörande isolering ingår i SCA. All övrig rördragning ska ske med mm kopparrör och snäva böjar ska undvikas. Röranslutningar AHPS XL XL8 XL XL7 XL XL XL TÄNK PÅ! För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras. Kallvatten. Montera bipackad avstängningsventil (QM), backventil (RM) samt en T-koppling på inkommande kallvatten.. F70 R: Anslut inkommande kallvatten efter backventilen (RM) till flexröret från blandningsventilen (FQ) i F70 (EB00). F70 Cu: I de fall det inte finns blandningsventil (FQ) i F70 ansluts inte inkommande kallvatten i F70. OBS! Backventilen har endast en flödesriktning och måste monteras rätt i förhållande till flödet. T-koppling Förklaring XL XL XL XL XL8 Anslutning kallvatten Anslutning varmvatten Anslutning framledning, sol (EP0) Anslutning returledning, sol (EP0) Framledning till F70 (EB00) EB00- FQ Klämring Backventil (RM) XL XL7 Inkommande framledning, extern tillsats (EM) och (EM) samt F70 (EB00) Returledning extern tillsats (EM) och (EM) samt F70 (EB00) Avstängningsventil, kallvatten (QM) LEK Inkommande kallvatten 0

11 LEK SE Ventilkoppel (WP7-GP). Anslut det bipackade ventilkopplet (GP) på anslutningarna för varmvatten (XL) respektive kallvatten (XL) på AHPS (CP).. Skruva i de två pluggarna (R).. Montera ett flexrör från varmvattenanslutningen (XL) i ventilkopplet (GP) till kallvattenanslutningen (XL) i F70 (EB00). GP plugg LEK LEK OBS! o-ringar och clips används till varje snabbkoppling. Anslutningar. Dra rör från backventilen (RM) till anslutningen för kallvatten (XL) på ventilkopplet (GP). GP-XL T-koppling EB00-FQ Inkommande kallvatten

12 SE Avstängningsventil WP7-QN. Montera avstängningsventilen (QN) på AHPS (CP) enligt bild nedan. Shunt WP7-QN. Montera shunten (QN) på AHPS (CP) enligt bild nedan. Shuntventil(QN) Avstängningsventil (QN) Ställmotor (QN) Från cirkulationspump (EB00-GP) Shuntmotor (QN) LEK -vägskoppling i F70 (EB00 ) LEK CP-XL Till elpatron (EB00-EB) CP-XL8 Luftnippel Luftnippel Avluftning. Montera avluftningsnipplar med konsol på AHPS. CP-XL7 LEK

13 SE Pump- och tryckfallsdiagram Vidstående diagram visar pumpkapacitet med AHPS dockad till F70, som i detta fall då ersätter motsvarande diagram i Installatörshandboken för F70. Tryck (kpa) 90 Tillgängligt Tillgängligt externt externt tryck, klimatsystem tryck, klimatsystem med shunt med WP-QN shuntwp7-qn öppen öppen GP GP läge läge III III GPläge läge II II GP lägei I 0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, Flöde Flöde (l/s) l/s

14 SE Röranslutning tillsats Principschema extern och prioriterad tillsats Förklaring EM RM CP EB00 WP7 AA Extern tillsats Backventil AHPS F70 SCA Apparatlåda med tillbehörskort Beteckningar enligt standard IEC. Principschema extern tillsats - WP7 -AA -EM -EM-RM -EB00 -CP -XL -XL -XL -XL -XL7 -XL -XL8 -XL -XL OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

15 SE Förklaring EM GP RM CP EB00 WP7 AA BT Prioriterad tillsats Cirkulationspump, tillsats Backventil AHPS F70 SCA Apparatlåda med tillbehörskort Temperaturgivare, prioriterad tillsats Medlevereras inte SCA. Beteckningar enligt standard IEC. Principschema prioriterad tillsats - WP7 -AA -EM -WP7-BT -EM-RM -EB00 -EM-GP -CP -FQ -XL -XL -XL -XL -XL7 -XL -XL8 -XL -XL OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

16 SE Röranslutning Allmänt Se Installatörshandbok för AHPS för ytterligare instruktioner.. Anslut tillsatsens (EM) eller (EM) returledning till T-kopplingen ovanför returledningsanslutningen (XL7) i AHPS (CP). Anslutning av tillsats till AHPS XL XL7 LEK EM EM AHPS behöver inte tömmas på vatten före installation av SCA.. Anslut tillsatsens (EM) eller (EM) framledning till T-kopplingen ovanför framledningsanslutningen (XL) i AHPS (CP). T-koppling EM EM T-koppling LEK CP-XL7 För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras. TÄNK PÅ! Det kan bli väldigt höga temperaturer i tillsatsen. Rör, kopplingar, isolering m.m. måste tåla dessa temperaturer. CP-XL Laddpump för prioriterad tillsats (EM-GP) Placera laddpumpen för prioriterad tillsats (EM-GP) på returledningen.

17 SE Röranslutning sol Principschema Förklaring EP0 GP CP EB00 WP7 AA BT BT Solsats Cirkulationspump, sol AHPS F70 SCA Apparatlåda med tillbehörskort Temperaturgivare, solfångare Temperaturgivare, solslinga Beteckningar enligt standard IEC. Principschema sol - WP7 -AA -EB00 -EP0 -WP7-BT -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -GP -XL -WP7-BT -XL -XL -XL -XL -XL OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. 7

18 SE Röranslutning Allmänt Se Installatörshandbok för AHPS. Anslutning av solfångare till AHPS XL XL AHPS behöver inte tömmas på vatten före installation av SCA.. Anslut framledningen (från solfångaren) till anslutning för framledning (XL).. Anslut returledningen (till solfångaren) till anslutningen för returledning (XL). För att undvika onödiga värmeförluster bör rören isoleras. TÄNK PÅ! Det kan bli väldigt höga temperaturer i solfångaren. Rör, kopplingar, isolering m.m. måste tåla dessa temperaturer. Laddpump (EP0-GP) Placera laddpumpen (EP0-GP) på returledningen till solfångaren. Lämpliga flöden/solfångararea Rekommenderat flöde är 0 l/h per m solfångaryta. 8

19 SE Elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av SCA. OBS! Om matningskabeln är skadad får den endast ersättas av NIBE, dess serviceombud eller liknande behörig personal för att undvika eventuell fara och skada. OBS! För att undvika störningar får kommunikations- och/eller givarkablar till externa anslutningar inte förläggas närmare än 0 cm från starkströmsledningar. Montering av apparatlåda (WP7-AA). Borra ett hål i topplåten på AHPSför jordledaren enligt bild nedan.. Montera den bifogade tejpen på apparatlådans (AA) undersida.. Demontera frontplåten och dra jordledaren genom plåten.. Montera apparatlådan (AA) på plåten. Fäst jordledaren i skruven i främre, högra hörnet, mellan topplåten och stommen.. Montera frontplåten på AHPS. Ø 0 mm Elschema finns i slutet av denna Installatörshandbok. LEK 9

20 LEK N L PE PE N L PE PE SE Anslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA-X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till värmepumpens plint AA-X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Kommunikationskabeln (W0, längd, meter) är monterad från fabrik och ansluts enligt tabellen nedan. Anslutning av matning Apparatlådan (AA) levereras med matningskabel med stickkontakt (W0, längd,0 meter) monterad från fabrik. Färg Vit (A) Brun (B) Grön (GND) Värmepump (AA-X) Annat tillbehörskort (AA-X) EB00 AA-X A B GND AA-X F70 Tillbehörskort A B GND A B GND AA-X AA-X -X8 ON 7 8 -X -X -X0 -X -X9 7 8 Tillbehörskort A B GND A B GND AA-X AA-X -X8 ON 7 8 -X -X -X0 -X -X

21 SE Montering av givare Givare, varmvattenladdning (WP7-BT), varmvatten topp (WP7-BT7) och solslinga (WP7-BT) placeras i därför avsedda dykrör i AHPS, se bild nedan. Fäst givarkablarna med bifogade plastclips. Temperaturgivare, solfångare (WP7-BT) monteras med värmeledningspasta och fixeras med buntband. Givaren placeras i solfångarens dykrör vid utloppet från solfångaren. BT7 BT BT BT Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig. TÄNK PÅ! Skarvning av kabeln för solfångaren ska uppfylla IP.

22 ON SE -X X AA-S X AA-X Anslutning av givare AA-X AA-X0 Anslutning av fabriksmonterat kablage AA-X X0 -X N L PE PE -X9 AA-X De utgående kablagen (W0), (W0) och (W0) från apparatlådan (WP7-AA) ansluts internt på AHPS. Kablage (W0) förläggs via baksidan och dras sedan, i därför avsedda spår, upp på framsidan av AHPS. (W0) ansluts till givare, varmvattenladdning (WP7- BT). (W0) anslut till givare, varmvatten topp (WP7-BT7). (W0) ansluts till givare, solslinga (WP7-BT). Givare, solfångare (WP7-BT) Anslut givare, solfångare (WP7-BT) till AA-X:- i apparatlådan (WP7-AA). Anslutning av cirkulationspump prioriterad tillsats (EM-GP) Anslut cirkulationspumpen (EM-GP) till AA-X9: (0V), X: (N) och X: (PE) i apparatlådan (WP7- AA). AA-X9 X AA Externt L N PE GP Anslutning av cirkulationspump sol (EP0- GP) Anslut cirkulationspumpen (EP0-GP) till AA7-X: (0V), X: (N) och X: (PE) i apparatlådan (WP7- AA). AA7-X AA Externt BT X 7 8 -X ON ON X -X Externt AA AA-X Givare, prioriterad tillsats (WP7-BT) Anslut givare, prioriterad tillsats (WP7-BT) till AA- X:- i apparatlådan (WP7-AA). Externt AA BT AA-X X X0 -X N L 9 PE 8 PE 7 L N PE -X9 -X9 GP

23 SE Anslutning av extern tillsats Anslut extern tillsats, via en potientialfri kontakt, till AA7-X: (N) och AA7-X: (0 V) i apparatlådan (WP7-AA). AA7-X AA Externt Extern tillsats Anslutning av eventuell nödkylning För att undvika att det blir för varmt i den externa tillsatsen (EM), (EM), (EB0) finns möjlighet att koppla in kylfunktion. Kylning genereras med hjälp av ett relä och sker genom att t.ex. spola ut varmvatten eller styra över kretsen till en fläktkonvektor. Anslut relä för nödkylning till AA-X9: (N) och AA-X9: (0 V) i apparatlådan (WP7-AA) AA AA-X9 -X Externt L N Nödkylning DIP-switch -X0 DIP-switchen (S) -X på N tillbehörskortet (AA) i apparatlådan (WP7-AA)) är fabriksinställd enligt nedan. L,,, och i läge PE ON. PE 7 8 S

24 SE Aktivering av SCA Aktiveringen av SCA kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.7. Menysystemet Om du inte aktiverar SCA via startguiden kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Meny.. - AHPS-dockning Aktivering/avaktivering av "solvärme", "prioriterad tillsats", "extern tillsats" och "externt varmvatten". Meny... - solvärme Inställning av start/stopp, temperaturer, frysskydd och solfångarkylning. Meny... - prioriterad tillsats Inställning av start/stopp, temperaturer och tankkylning. Meny... - extern tillsats Inställning av start-tid. Meny. - serviceinfo Här kan du se temperaturer och om ev. extern blockering av SCA är aktiv. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F70. TÄNK PÅ! Värmepumpens mjukvara skall vara programvaruversion 8R eller senare. Om så inte är fallet, ska en uppdatering av mjukvaran göras. Uppdatering finns tillgänglig på

25 SE

26 GB Installer manual - SCA General This accessory is used to dock F70 with AHPS to solar heating, external additional heat and prioritised additional heat. These external heat sources can then be used for heating and hot water production. There is also a function, extra hot water, which increases the temperature in AHPS to permit a greater total of available hot water volume. AHPS can be installed to the right and left of F70. Leave a free space of 0 mm between the products and the wall behind. Caution This accessory may require a program software update in your F70. The heat pump software must be version 8R or later. Caution The water from AHPS can reach high temperatures. The hot water side must be supplied with a mixer valve.

27 GB Contents x -way valve, shut-off (QN) x Temperature sensor for indoor use (BT), (BT7), (BT), (BT) x -way shunt valve (QN) x Temperature sensor for solar panel (BT) x Vent hose x Valve connector (GP) x Venting bracket x Angle connection 7 x Cable ties 7 x Cable tie with clips x Flexible hose including insulation x Reduction kit - mm x Reinforcement sleeves Ø mm 8 x Reinforcement sleeves Ø mm x Compression ring mm x Compression nut mm x Compression ring nut mm x Connector, straight mm x Connector, straight /G x Copper pipe x Ball valve with knob (QM) x Bleed nipple x Metal clips mm x Metal clips 8 mm x O-rings x Cartridge non-return valve (RM) x Flat gasket x Plastic clips x Plug mm x Plug R x PVC hose L=000 mm x Plug Ø mm x Pipe holder x Screws, torx x T-coupling x Unit box (AA) x Tape 7

28 GB Component location unit box (AA) AA7-X AA7 AA-S FA LEK AA-X AA AA-X AA-F AA-X9 X Electrical components FA Miniature circuit-breaker. 0A X Terminal block, power supply AA Accessory card AA-X Terminal block, sensors and external blocking AA-X Terminal block, communication AA-X9 Terminal block, circulation pump and shunt AA-S DIP switch AA-F Fine wire fuse, TAH0V AA7 Extra relay circuit board AA7-X Terminal block, shunt and shut off valve Designations in component locations according to standard IEC 8. 8

29 GB Conversion of F70 General. Shut off the heat pump and turn off the current on the safety breaker.. Remove the front panels according to the description in the heat pump installation manual.. Drain F70 of water and release the pressure in the climate system if the heat pump was previously installed.. Disconnect the connection for incoming cold water, see Installation manual for F70 for further instructions. Mixer valve (FQ) F70 copper does not have mixer valve. If the factory setting is changed so that the hot water temperature can exceed 0 C, the mixer valve must be installed, see installation manual for F70.. Between the mixer valve in F70 stainless (EB00- FQ) and the connector for incoming cold water there is a flexible pipe. Detach this flexible hose from the upper connection on the coupling. Flexible pipe Upper connection. Plug the connection on the connector with the supplied compression ring nut and plug (Ø mm). Plug Compression ring nut. Remove the compression ring from the flexible pipe by either knocking it out or using pliers to compress it in different places until it detaches and can be removed. Connect the supplied reduction kit, support sleeve and the straight connector ( mm) on the removed flexible pipe and pull it to the rear of F70. Compression ring Straight connection FQ Connection for incoming cold water Reduction kit Support bush Flexible pipe LEK FQ 9

30 GB Circulation pump (GP). Remove the pipe above the heating medium pump (GP).. Install the flexible pipe and flat gasket on the heating medium pump (GP). Flexible pipe Flat gasket APH GP APH Pipe GP. Install supplied O-rings in the groove on the angle connector. Connect the angle connector to the flexible pipe with the female connection. Install the angle connector and flexible pipe with the supplied metal clip ( mm). Caution To facilitate installation of O-rings, they can be moistened with soapy water.. Route the flexible pipe to the rear of F70. Filler valve (QM0) The non-return valve in the filler valve (QM0) in F70 must be removed to prevent vacuum in AHPS. Flexible pipe O-rings Angle connection Metal clips 0

31 GB Immersion heater connection. Install large supplied O-rings in the grooves on the connector on the other flexible pipe. -way connector. Remove the compression ring nut with the plug from the -way connector in F70. O-rings -way connector Flexible pipe Compression ring nut with plug. Install the flexible pipe in the immersion heater connection with the supplied metal clip (8 mm).. Install a supplied compression ring in the now free terminal connection on the -way coupling. Immersion heater connection Metal clip Compression ring Support bush Nuts Flexible pipe QN. Route the flexible pipe to the rear of F70.

32 GB Pipe connection extra hot water Outline diagram Explanation CP EB00 BT BT EB FQ GP QN0 QN7 WP7 AA BT BT7 BT GP QM QN QN RM AHPS F70 Temperature sensor, hot water, control Temperature sensor, heating medium supply after immersion heater Immersion heater Mixing valve, hot water (only F70 stainless) Circulation pump Shuttle valve, climate system/water heater Reversing valve, circulation climate system SCA Unit box with accessory card Temperature sensor, hot water charging, control Temperature sensor, hot water peak, display Temperature sensor solar Valve connector, limiting high temperature Shut-off valve, cold water Mixing valve, addition Shut off valve, charging Non-return valve Designations according to standard IEC. Outline diagram extra hot water - WP7 -AA -EB00 -WP7 -QN -WP7-QN -WP7-GP -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -QN0 -BT -BT -WP7-BT7 -GP -WP7-BT -EB -WP7-BT -FQ -XL -XL -XL -XL -WP7-RM -WP7-QM Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards.

33 GB General Five flexible pipes with corresponding insulation included in SCA. All other pipe routing must be carried out with mm copper pipe and tight bends must be avoided. Pipe connections AHPS XL XL8 XL XL7 XL XL XL Caution To prevent unnecessary heat losses insulate the pipes. Cold water. Install supplied shut-off valve (QM), non-return valve (RM) as well as a T-coupling on incoming cold water.. F70 R: Connect incoming cold water after the non-return valve (RM) to the flexible pipe from the mixing valve (FQ) in F70 (EB00). F70 Cu: In cases where there is no mixer valve (FQ) in F70 incoming cold water is not connected in F70. NOTE The non-return valve only has one direction of flow and must be installed correctly in relation to the flow. Explanation XL Connection cold water XL Connection hot water XL Connection supply line, solar (EP0) XL Connection return line, solar (EP0) T-coupling XL8 Supply line to F70 (EB00) EB00- FQ Compression ring XL XL7 Incoming supply line, external additional heat (EM) and (EM) as well as F70 (EB00) Return line external additional heat (EM) and (EM) as well as F70 (EB00) Non-return valve (RM) Shut-off valve, cold water (QM) LEK Incoming cold water

34 LEK GB Valve connector (WP7-GP). Connect the supplied valve connector (GP) on the connections for hot water (XL) respectively cold water (XL) on AHPS (CP).. Screw in the two plugs (R).. Install a flexible pipe from the hot water connection (XL) in the valve connector (GP) to the cold water connection (XL) in F70 (EB00). GP plug LEK LEK NOTE O-rings and clips used for each quick-release connector. Connections. Route pipe from the non-return valve (RM) to the connection for cold water (XL) on the valve connector (GP). GP-XL T-coupling EB00-FQ Incoming cold water

35 GB Shut-off valve WP7-QN. Install the shut-off valve (QN) to AHPS (CP) as illustrated below. Shunt WP7-QN. Install the shunt (QN) to AHPS (CP) as illustrated below. Shunt valve (QN) Shut-off valve (QN) Actuator motor (QN) From circulation pump (EB00-GP) Shunt motor (QN) LEK -way connector in F70 (EB00 ) LEK CP-XL To immersion heater (EB00-EB) CP-XL8 Bleed nipple Bleed nipple Venting. Install the bleed nipples with bracket on AHPS. CP-XL7 LEK

36 GB Pump and pressure drop diagrams The adjacent diagram shows the pump capacity with AHPS docked to F70, which, in this case replaces the corresponding diagram in the Installation manual for F70. Pressure Tryck (kpa) 90 Tillgängligt Availableexternt external tryck, pressure, klimatsystem climate med system shunt WP-QN with shunt öppen WP7-QN open GP GP mode läge III III GPläge mode II II GP mode läge I I 0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, Flöde Flow (l/s) l/s

37 GB Pipe connection additional heat Outline diagram external and prioritised additional heat Explanation EM RM CP EB00 WP7 AA External additional heat Non-return valve AHPS F70 SCA Unit box with accessory card Designations according to standard IEC. Outline diagram external additional heat - WP7 -AA -EM -EM-RM -EB00 -CP -XL -XL -XL -XL -XL7 -XL -XL8 -XL -XL Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards. 7

38 GB Explanation EM GP RM CP EB00 WP7 AA BT Prioritised additional heat Circulation pump, additional heat Non-return valve AHPS F70 SCA Unit box with accessory card Temperature sensor, prioritised additional heat Not supplied SCA. Designations according to standard IEC. Outline diagram prioritised additional heat - WP7 -AA -EM -WP7-BT -EM-RM -EB00 -EM-GP -CP -FQ -XL -XL -XL -XL -XL7 -XL -XL8 -XL -XL Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards. 8

39 GB Pipe connections General See the Installation manual for AHPS for further instructions.. Connect the additional heat (EM) or (EM) return line to the T-coupling above the return line connection ((XL7)) in AHPS (CP). Connecting additional heat to AHPS XL XL7 LEK EM EM AHPS does not need to be drained of water prior to installation of SCA.. Connect the additional heat (EM) or (EM) supply line to the T-coupling above the supply line connection (XL) in AHPS (CP). T-coupling EM EM T-coupling CP-XL7 To prevent unnecessary heat losses insulate the pipes. Caution The additional heat can reach extremely high temperatures. Pipes, couplings, insulation etc. must withstand these temperatures. CP-XL LEK Charge pump for prioritised additional heat (EM- GP) Place the charge pump for prioritised additional heat (EM-GP) on the return line. 9

40 GB Pipe connection solar Outline diagram Explanation EP0 GP CP EB00 WP7 AA BT BT Solar kit Circulation pump, solar AHPS F70 SCA Unit box with accessory card Temperature sensor, solar panel Temperature sensor, solar coil Designations according to standard IEC. Outline diagram solar - WP7 -AA -EB00 -EP0 -WP7-BT -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -GP -XL -WP7-BT -XL -XL -XL -XL -XL Note! This is an outline diagram. Actual installations must be planned according to applicable standards. 0

41 GB Pipe connections General See Installation manual for AHPS. Connection of solar panel to AHPS XL XL AHPS does not need to be drained of water prior to installation of SCA.. Connect supply line (from solar panel) to connection for supply line (XL).. Connect return line (to solar panel) to connection for return line (XL). To prevent unnecessary heat losses insulate the pipes. Caution The solar panel can reach extremely high temperatures. Pipes, couplings, insulation etc. must withstand these temperatures. Charge pump (EP0-GP) Place the charge pump (EP0-GP) on the return line to the solar panel. Suitable flows/solar panel area Recommended flow is 0l/h per m solar panel area.

42 GB Electrical connection NOTE All electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The heat pump must not be powered when installing SCA. NOTE If the supply cable is damaged, only NIBE, its service representative or similar authorised person may replace it to prevent any danger and damage. NOTE To prevent interference, communication and/or sensor cables to external connections must not be laid closer than 0 cm from high voltage cables. Installation of unit box (WP7-AA). Drill a hole in the top panel on AHPSfor the ground lead as illustrated below.. Install the enclosed tape to the bottom of the unit box (AA).. Remove the front panel and route the ground lead through the panel.. Install the unit box (AA) on the panel. Secure the ground lead in the screw at the front, right corner, between the top panel and base.. Install the front panel on AHPS. Ø 0 mm The electrical circuit diagram is at the end of this Installer manual. LEK

43 LEK N L PE PE N L PE PE GB Connecting communication This accessory contains an accessories card (AA) that must be connected directly to the heat pump on the input card (terminal block AA-X). If several accessories are to be connected or are already installed, the following instructions must be followed. The first accessory card must be connected directly to the heat pump's terminal block AA-X. The following cards must be connected in series with the previous card. The communication cable (W0, length, metres) is factory fitted and connected according to the table below. Connecting the supply The unit box (AA) is supplied with supply cable with plug (W0, length,0 meters) installed from the factory. Colour White (A) Brown (B) Green (GND) Heat pump (AA-X) Another accessory card (AA- X) EB00 AA-X A B GND AA-X F70 Accessory card A B GND A B GND AA-X AA-X -X8 ON 7 8 -X -X -X0 -X -X9 7 8 Accessory card A B GND A B GND AA-X AA-X -X8 ON 7 8 -X -X -X0 -X -X9 7 8

44 GB Installing the sensor Sensor, hot water charging (WP7-BT), hot water top (WP7-BT7) and solar coil (WP7-BT) therefore placed in designated submerged tube in AHPS, see image below. Secure the sensor cables with enclosed plastic clips. Install temperature sensor, solar panel (WP7-BT) with heat conducting paste and secure with cable ties. Place the sensor in solar panel's submerged tube by the outlet from the solar panel. BT7 BT BT Use cable type LiYY, EKKX or similar. BT Caution Cable splicing for the solar panel must fulfil IP.

45 ON GB -X X AA-S X AA-X Connecting sensors AA-X AA-X0 Connection of factory fitted cables AA-X X0 -X N L PE PE -X9 AA-X The outgoing wiring (W0), (W0) and (W0) from the unit box (WP7-AA) is internally connected on AHPS. Wiring (W0) is laid via the rear and then routed, in the intended channels, up on the front of AHPS. (W0) connect to sensor, hot water charging (WP7- BT). (W0) connect to sensor, hot water top (WP7-BT7). (W0) connect to sensor, solar coil (WP7-BT). Sensor, solar panel (WP7-BT) Connect sensor, solar panel (WP7-BT) to AA- X:- in the unit box (WP7-AA). Connecting circulation pump prioritised additional heat (EM-GP) Connect the circulation pump (EM-GP) to AA-X9: (0V), X: (N) and X: (PE) in the unit box (WP7- AA). AA-X9 X AA External L N PE GP Connection of the circulation pump solar (EP0-GP) Connect the circulation pump (EP0-GP) to AA7-X: (0V), X: (N) and X: (PE) in the unit box (WP7- AA). AA7-X AA External BT External L N 7 8 ON X -X AA AA-X Sensor, prioritised additional heat (WP7-BT) Connect sensor, prioritised additional heat (WP7-BT) to AA-X:- in the unit box (WP7-AA). BT PE -X9 GP External -X0 AA 7 8 ON X AA-X -X N L 9 PE 8 PE 7 -X9

46 GB Connecting external additional heat Connect external additional heat, via a potential-free contact, to AA7-X: (N) and AA7-X: (0 V) in the unit box (WP7-AA). AA7-X AA External External addition Connecting any emergency cooling To prevent it becoming too hot in the external additional heat (EM), (EM), (EB0) it is possible to connect a cooling function. Cooling is generated using a relay and occurs for example by flushing out hot water or rerouting the circuit to a convector fan. Connect relay for emergency cooling to AA-X9: (N) and AA-X9: (0 V) in the unit box (WP7-AA). DIP switch -X9 The DIP-switch (S) -XNon the accessory card (AA) in the L,,, and in mode PE ON. PE X0 AA AA-X9 External L N Emergency cooling unit box (WP7-AA)) is set in the factory as below. 7 8 S ON

47 GB Activating SCA Activating SCA can be performed via the start guide or directly in the menu system. Start guide The start guide appears upon first start-up after heat pump installation, but is also found in menu.7. Menu system If you do not activate SCA via the start guide, this can be done in the menu system. Menu. - system settings Activating/deactivating of accessories. Menu.. - AHPS-docking Activating/deactivating "solar heating", "prioritised additional heat", "external addition" and "external hot water". Menu... - solar heating Setting start/stop, temperatures, anti-freeze and solar panel cooling. Menu... - prioritised additional heat Setting start/stop, temperatures and tank cooling. Menu... - external addition Setting start-time. Menu. - service info Here you can see temperatures and whether external blocking of SCA is active. Caution Also see the Installer manual for F70. Caution The heat pump software must be version 8R or later. If it is not, perform a software update. Updates available at 7

48 GB 8

49 Asentajan käsikirja - SCA Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään F70:n liitäntään yhdessä AHPS:n kanssa aurinkokeräimeen, ulkoiseen lisälämmönlähteeseen ja priorisoituun lisälämmönlähteeseen. Näitä ulkoisia lisälämmönlähteitä voidaan sitten käyttää lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Käytettävissä on myös lisäkäyttövesitoiminto, joka nostaa AHPS:n lämpötilaa salliakseen suuremman käyttövesimäärän. AHPS voidaan asentaa F70:n oikealle tai vasemmalle puolelle. Jätä 0 mm vapaata tilaa tuotteiden ja takana olevan seinän väliin. FI MUISTA! Tämä lisävaruste vaatii F70:n ohjelmiston päivityksen. Lämpöpumpun ohjelmistoversion pitää olla 8R tai uudempi. MUISTA! AHPS tuleva neste voi olla hyvin kuumaa. Käyttövesipuoli on varustettava shunttiventtiilillä. 9

50 FI Sisältö kpl -tieventtiili, sulku (QN) kpl Lämpötila-anturi sisäkäyttöön (BT), (BT7), (BT), (BT) kpl Shunttiventtiili (QN) kpl Lämpötila-anturi aurinkokeräimelle (BT) kpl Ilmausletku kpl Venttiiliryhmä (GP) kpl Ilmauskannatin kpl Kulmaliitin 7 kpl Nippuside 7 kpl Pidikenippuside kpl Joustoputki sisältäen eristyksen kpl Supistussarja - mm kpl Vahvistusholkit Ø mm 8 kpl Vahvistusholkit Ø mm kpl Puserrusrengas mm kpl Puserrusrengasmutteri mm kpl Puserrusrengasmutteri mm kpl Suora liitin mm kpl Suora liitin/g kpl Kupariputki kpl Palloventtiili kahvalla (QM) kpl Ilmausnippa kpl Metallipidike mm kpl Metallipidike 8 mm kpl O-renkaat kpl Yksisuuntaventtiili (RM) kpl Tasotiiviste kpl Muovipidike kpl Tulppa mm kpl Tulppa R kpl PVC-letku (L=000 mm kpl Tulppa Ø mm kpl Putkenpidin kpl Ruuvi, torx kpl T-liitin kpl Kojerasia (AA) kpl Teippi 0

51 FI Kojerasian (AA) komponenttien sijainti. AA7-X AA7 AA-S FA LEK AA-X AA AA-X AA-F AA-X9 X Sähkökomponentit FA Automaattivaroke, 0 A X Liitinrima, jännitteensyöttö AA Lisävarustekortti AA-X Liitinrima, anturi ja ulkoinen esto AA-X Liitinrima, tiedonsiirto AA-X9 Liitinrima, kiertovesipumppu ja shuntti AA-S DIP-kytkin AA-F Pienjännitevaroke, TAH0V AA7 Lisärelekortti AA7-X Liitinrima, shuntti ja sulkuventtiili Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 8 mukaan.

52 FI F70:n muutos Yleistä. Kytke lämpöpumppu pois päältä ja katkaise virta turvakytkimellä.. Irrota etuluukut asennusohjeen mukaisesti.. Tyhjennä F70 vedestä ja päästä paine lämmitysjärjestelmästä, jos lämpöpumppu on asennettu aikaisemmin.. Irrota tulevan kylmän veden liitäntä. Katso lisäohjeet F70:n asentajan käsikirjasta. Shunttiventtiili (FQ) F70 mallissa ei ole sekoitusventtiiliä. Shunttiventtiili on asennettava, jos asetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi nousta yli 0 C, katso F70:n asennusohje.. F70Ruostumattoman (EB00-FQ):n shunttiventtiilin ja kylmävesisyöttöliitännän välillä on letku. Irrota tämä letku ylemmästä liitännästä.. Tulppaa liitäntä mukana toimitetulla puserrusrengasmutterilla ja tulpalla (Ø mm). Tulppa Puserrusrengasmutteri Letku Ylempi liitäntä. Irrota puserrusrengas letkusta joko napauttamalla se irti tai puristamalla sitä pihdeillä eri kohdista, kunnes se löystyy ja sen voi irrottaa. Kytke mukana toimitettu supistussarja, tukiholkki ja suora liitin ( mm) irrotettuun letkuun ja vedä se F70:n takasivulle. Puserrusliitin FQ Liitäntä tulevalle kylmälle vedelle Suora liitin Supistussarja Tukiholkki LEK Letku FQ

53 FI Kiertovesipumppu (GP). Irrota putki kiertovesipumpun (GP) päällä.. Asenna letku ja tasotiiviste kiertovesipumppuun (GP). Letku Tasotiiviste APH GP APH Putki GP. Asenna mukana toimitettua O-rengasta kulmaliittimen uriin Työnnä kulmaliitin letkuun, jossa on naarasliitäntä. Kiinnitä kulmaliitin ja letku toisiinsa mukana toimitetulla metallipidikkeellä ( mm). MUISTA! Asennuksen helpottamiseksi O-renkaat voidaan kostuttaa saippuavedellä.. Vedä letku F70:n takasivulle. Täyttöventtiili (QM0) Yksisuuntaventtiili täyttöventtiilissä (QM0) F70:ssä pitää irrottaa, jotta AHPS:ään ei synny alipainetta. Letku O-renkaat Kulmaliitin Metallipidike

54 FI Sähkövastusliitäntä. Asenna mukana toimitettua O-rengasta toisen letkun liittimen uriin -tieliitäntä. Irrota puserrusrengasmutteri ja tulppa F70:n - tieliitännästä. O-renkaat -tieliitäntä Letku Puserrusrengasmutteri ja tulppa. Asenna letku sähkövastusliitäntään mukana toimitetulla metallipidikkeellä (8 mm).. Asenna mukana toimitettu puserrusrengas -tieliitännän vapaaseen liitäntään. Sähkövastusliitäntä Metallipidike Puserrusliitin Tukiholkki Mutteri Letku QN. Vedä letku F70:n takasivulle.

55 FI Lisäkäyttöveden putkiliitäntä Periaatekaavio Selvitys CP EB00 BT BT EB FQ GP QN0 QN7 WP7 AA BT BT7 BT GP QM QN QN RM AHPS F70 Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto, ohjaava Lämpötila-anturi, lämmitysvesi meno sähkövastuksen jälkeen Sähkövastus Shunttiventtiili, käyttövesi (vain F70 Rf) Lämpöjohtopumppu Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmän kierto SCA Kytkentärasia lisävarustekortilla Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto, ohjaava Lämpötila-anturi, yläkäyttövesi, näyttävä Lämpötila-anturi, aurinkokeräin Venttiiliryhmä, korkean lämpötilan rajoitus Sulkuventtiili, kylmävesi Shunttiventtiili, lisälämpö Sulkuventtiili, lataus Takaiskuventtiili Merkinnät standardin IEC mukaan. Periaatekaavio lisäkäyttövesi - WP7 -AA -EB00 -WP7 -QN -WP7-QN -WP7-GP -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -QN0 -BT -BT -WP7-BT7 -GP -WP7-BT -EB -WP7-BT -FQ -XL -XL -XL -XL -WP7-RM -WP7-QM HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti.

56 FI Yleistä Viisi letkua eristeineen sisältyy SCA :n toimitukseen. Kaikki muut putkiasennukset tulee tehdä mm kupariputkilla. Vältä jyrkkiä mutkia. Putkiliitännät AHPS XL XL8 XL XL7 XL XL XL MUISTA! Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää. Kylmävesi. Asenna mukana toimitettu sulkuventtiili (QM), yksisuuntaventtiili (RM) sekä T-liitin kylmän veden syöttöön.. F70 R: Liitä kylmävesisyöttö yksisuuntaventtiilin (RM) jälkeen sekoitusventtiilistä (FQ) tulevaan letkuun F70 (EB00):ssa. F70 Cu: Jos sekoitusventtiiliä (FQ) F70:ssä ei ole, kylmän veden tuloa ei liitetä F70:een. Vastaventtiilissä on vain yksi virtaussuunta ja se pitää asentaa oikein päin virtaukseen nähden. EB00- FQ HUOM! Puserrusliitin Yksisuuntaventtiili (RM) T-liitin Selvitys XL XL XL XL XL8 XL XL7 Liitäntä, kylmävesi Käyttövesiliitäntä Aurinkokeräimen menoliitäntä (EP0) Liitäntä, aurinkokeräimen paluujohto (EP0) Menojohto F70 (EB00):aan Sisään tuleva menojohto, ulkoinen lisälämmönlähde (EM) ja (EM) sekä F70 (EB00) Paluujohto, ulkoinen lisälämmönlähde (EM) ja (EM) sekä F70 (EB00) Sulkuventtiili, kylmävesi (QM) LEK Tuleva kylmävesi

57 LEK FI Venttiiliryhmä (WP7-GP). Kytke mukana toimitettu venttiiliryhmä (GP) käyttövesiliitäntään (XL) ja kylmävesiliitäntään (XL) AHPS:ssä (CP).. Kierrä kiinni kaksi tulppaa (R).. Asenna letku käyttövesiliitännästä (XL) venttiiliryhmässä (GP) kylmävesiliitäntään (XL) F70:ssä (EB00). GP tulppa LEK LEK HUOM! O-rengasta ja metallipidike käytetään jokaiselle pikaliittimelle. Liitännät. Vedä letku yksisuuntaventtiilistä (RM) kylmävesiliitäntään (XL) venttiiliryhmässä (GP). GP-XL T-liitin EB00-FQ Tuleva kylmävesi 7

58 FI Sulkuventtiili WP7-QN. Asenna sulkuventtiili (QN) AHPS (CP):ään alla olevan kuvan mukaisesti. Shuntti WP7-QN. Asenna shuntti (QN) AHPS:ssä (CP) relekantaan alla olevan kuvan mukaisesti. Shunttiventtiili(QN) Sulkuventtiili (QN) Säätömoottori (QN) Kiertovesipumpusta (EB00-GP) Shunttimoottori (QN) LEK -tieliitäntä F70 (EB00 ):ssa LEK CP-XL Sähkövastukseen ((EB00-EB) ). CP-XL8 Ilmausnippa Ilmausnippa Ilmanpoisto. Asenna ilmausnipat kannattimella AHPS:ään. CP-XL7 LEK 8

59 FI Pumppu- ja painehäviökäyrä Oheisessa käyrästössä näkyy pumpun tuotto, kun AHPS on liitetty F70:een. Se korvaa korvaa tässä tapauksessa vastaavan käyrästön F70:n asentajan käsikirjassa. Paine Tryck (kpa) 90 Käytettävissä Tillgängligt externt olevatryck, ulkoinen klimatsystem paine, lämmitysjärjestelmä med shunt WP-QN öppen shunttiwp7-qn auki GP asento GP läge III III GP läge asento II II GP GP asento läge I I Virtaus Flöde 0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, (l/s) l/s 9

60 FI Putkiliitäntä, lisälämmönlähde Ulkoisen ja priorisoidun lisälämmönlähteen periaatekaavio Selvitys EM RM CP EB00 WP7 AA Ulkoinen lisälämpö Takaiskuventtiili AHPS F70 SCA Kytkentärasia lisävarustekortilla Merkinnät standardin IEC mukaan. Ulkoisen lisälämmönlähteen periaatekaavio - WP7 -AA -EM -EM-RM -EB00 -CP -XL -XL -XL -XL -XL7 -XL -XL8 -XL -XL HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti. 0

61 FI Selvitys EM GP RM CP EB00 WP7 AA BT Priorisoitu lisälämmönlähde Kiertovesipumppu, lisälämmönlähde Takaiskuventtiili AHPS F70 SCA Kytkentärasia lisävarustekortilla Lämpötila-anturi, priorisoitu lisälämmönlähde Ei sisälly toimitukseen SCA. Merkinnät standardin IEC mukaan. Priorisoidun lisälämmönlähteen periaatekaavio - WP7 -AA -EM -WP7-BT -EM-RM -EB00 -EM-GP -CP -FQ -XL -XL -XL -XL -XL7 -XL -XL8 -XL -XL HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti.

62 FI Putkiliitäntä Yleistä Katso lisäohjeet AHPS:n asentajan käsikirjasta.. Kytke lisälämmönlähteen (EM) tai (EM) paluujohto T-liittimeen paluujohtoliitännän ((XL7)) yläpuolella AHPS:ssä (CP). Lisälämmönlähteen liitäntä AHPS:ään XL XL7 LEK EM EM AHPS:tta ei tarvitse tyhjentää vedestä ennen SCA :n asennusta.. Kytke lisälämmönlähteen (EM) tai (EM) menojohto T-liittimeen menojohtoliitännän (XL) yläpuolella AHPS:ssä (CP). T-liitin EM EM T-liitin CP-XL7 Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää. LEK MUISTA! Lisälämmönlähteen lämpötila voi nousta korkeaksi. Putkien, liittimien, eristeiden jne. täytyy kestää nämä lämpötilat. CP-XL Latauspumppu priorisoidulle lisälämmönlähteelle (EM-GP) Kytke priorisoitu lisälämmönlähde ((EM-GP)) paluujohtoon.

63 FI Paluuliitäntä aurinko Periaatekaavio Selvitys EP0 GP CP EB00 WP7 AA BT BT Aurinkosarja Kiertovesipumppu, aurinko AHPS F70 SCA Kytkentärasia lisävarustekortilla Lämpötilan anturi, aurinkokeräin Lämpötila-anturi, aurinkokierukka Merkinnät standardin IEC mukaan. Periaatekaavio, aurinko - WP7 -AA -EB00 -EP0 -WP7-BT -CP -XL7 -XL -XL8 -XL -XL -GP -XL -WP7-BT -XL -XL -XL -XL -XL HUOM! Tämä on periaatekaavio. Todellinen laitteisto on suunniteltava voimassaolevien määräysten ja standardien mukaisesti.

64 FI Putkiliitäntä Yleistä Katso AHPS:n asentajan käsikirja. Aurinkokeräimen liitäntä AHPS:een XL XL AHPS:tta ei tarvitse tyhjentää vedestä ennen SCA :n asennusta.. Liitäntä menoputki (aurinkokeräimestä) menoliitäntään ((XL)).. Liitäntä paluuputki (aurinkokeräimeen) paluuliitäntään ((XL)). Tarpeettomien lämpöhäviöiden välttämiseksi putket tulee eristää. MUISTA! Aurinkokeräimen lämpötila voi nousta korkeaksi. Putkien, liittimien, eristeiden jne täytyy kestää nämä lämpötilat. Latauspumppu (EP0-GP) Asenna latauspumppu (EP0-GP) aurinkokeräimen paluuputkeen. Sopiva virtaama/aurinkokeräimen ala Suositeltu virtaus on 0 l/h aurinkokeräin-m kohti.

65 FI Sähköasennukset HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lämpöpumpun pitää olla jännitteetön SCA :n asennuksen aikana. HUOM! Jos syöttökaapeli vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain NIBE, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä ammattilainen vaaran välttämiseksi. HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 0 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Kojerasian (WP7-AA) asennus. Poraa reikä maadoitusjohtimelle AHPS:n yläpeltiin kuvan mukaisesti.. Asenna mukana toimitettu teippi kojerasian (AA) alapinnalle.. Irrota etulevy ja vedä maadoitusjohto pellin läpi.. Asenna kojerasia (AA) peltiin. Kiinnitä maadoitusjohdin ruuveilla oikeaan etukulmaan, yläpellin ja rungon väliin.. Asenna etulevy AHPS:ään. Ø 0 mm Kytkentäkaavio on tämän asennusohjeen lopussa. LEK

66 LEK N L PE PE N L PE PE FI Tiedonsiirron kytkentä Tämä lisävaruste sisältää lisävarustekortin (AA), joka kytketään suoraan lämpöpumpun tulokorttiin (liitin AA-X). Jos olet kytkemässä useita lisävarusteita tai niitä on jo asennettu, sinun täytyy noudattaa alla olevia ohjeita. Ensimmäinen lisävarustekortti asennetaan suoraan lämpöpumpun liittimeen AA-X. Seuraavat kortit asennetaan sarjaan edellisen kanssa. Tiedonsiirtokaapeli (W0, pituus, m) on asennettu tehtaalla ja kytketään taulukon mukaan. Syöttöjännitteen kytkeminen Kojerasia (AA) toimitetaan tehtaalla asennetulla, pistotulpalla varustetulla virtajohdolla (W0, pituus,0 metriä). Väri Valkoinen (A) Ruskea (B) Vihreä (GND) Lämpöpumppu (AA-X) Toinen lisävarustekortti (AA- X) EB00 AA-X A B GND AA-X F70 Lisävarustekortti A B GND A B GND AA-X AA-X -X8 ON 7 8 -X -X -X0 -X -X9 7 8 Lisävarustekortti A B GND A B GND AA-X AA-X -X8 ON 7 8 -X -X -X0 -X -X9 7 8

67 FI Anturien kytkeminen Anturi, käyttöveden lataus (WP7-BT), yläkäyttövesi (WP7-BT7) ja aurinkokierukka (WP7-BT) asennetaan anturiputkiinsa AHPS:ssa, katso kuva. Kiinnitä anturikaapelit muovipidikkeillä. Aurinkokeräimen lämpötila-anturi (WP7-BT) asennetaan lämmönjohtotahnan kanssa ja kiinnitetään nippusiteillä. BT7 Anturi asennetaan aurinkokeräimen anturiputkeen aurinkokeräimen lähtöliitännän vieressä. BT BT BT Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava. MUISTA! Anturikaapelin liitosten täytyy täyttää IP vaatimukset. 7

68 ON FI -X X AA-S X AA-X Anturien kytkeminen AA-X AA-X0 Tehdasasennetun kaapelin kytkentä AA-X X0 -X N L PE PE -X9 AA-X Kojerasiasta (WP7-AA) lähtevät kaapelit (W0), (W0) ja (W0) asennetaan ja kytketään AHPS:ään. Kaapelit (W0) vedetään takakautta ja sitten niille tarkoitetuissa urissa ylös AHPS:n etusivulla. (W0) kytketään käyttöveden latausanturiin (WP7- BT). (W0) kytketään yläkäyttövesianturiin (WP7-BT7). (W0) kytketään aurinkokierukan (WP7-BT) anturiin. Kiertovesipumpun kytkentä priorisoituun lisälämmönlähteeseen (EM-GP) Kytke kiertovesipumppu (EM-GP) liittimeen AA-X9: (0V), X: (N) ja X: (PE) kojerasiassa (WP7-AA). AA-X9 X AA Ulkoinen L N PE GP Aurinkokiertovesipumpun kytkentä (EP0- GP) Kytke kiertovesipumppu (EP0-GP) liittimeen AA7-X: (0V), X: (N) ja X: (PE) kojerasiassa (WP7-AA). AA7-X AA Ulkoinen Anturi, aurinkokeräin (WP7-BT) Kytke aurinkokeräinanturi (WP7-BT) liittimiin AA- X:- kojerasiassa (WP7-AA). BT L Ulkoinen N PE AA GP 7 8 -X ON X X AA-X Anturi, priorisoitu lisälämmönlähde (WP7-BT) Kytke priorisoidun lisälämmönlähteen anturi ((WP7- BT)) liittimiin AA-X:- kojerasiassa (WP7- AA) X9 BT Ulkoinen -X0 7 AA -X N ON X AA-X L PE 9 PE 8 7 -X9 -X

69 FI Ulkoisen lisälämmönlähteen kytkeminen Kytke ulkoinen lisälämmönlähde potentiaalivapaan koskettimen kautta liittimiin AA7-X: (N) ja AA7-X: (0 V) kytkentärasiassa (WP7-AA). AA7-X AA Ulkoinen Ulkoinen lisälämpö Mahdollisen hätäjäähdytyksen kytkentä Ulkoisen lisälämmönlähteen (EM), (EM), (EB0) ylikuumeneminen voidaan välttää kytkemällä jäähdytystoiminto. Jäähdytystä ohjataan releellä ja se tapahtuu esim. laskemalla pois käyttövettä tai ohjaamalla piiri puhallinkonvektoriin. Kytke hätäjäähdytyksen rele liittimiin AA-X9: (N) ja AA-X9: (0 V) kytkentärasiassa (WP7-AA) AA AA-X9 -X Ulkoinen L N Hätäjäähdytys DIP-kytkin -X0 Kojerasian (WP7-AA) -XN lisävarustekortin (AA) DIPkytkimet (S) on asetettu tehtaalla alla olevan mukaan. L,,, ja asennossa PE ON. PE 7 8 S 9

70 FI SCA :n aktivointi SCA :n aktivointi voidaan tehdä aloitusoppaan kautta tai suoraan valikkojärjestelmässä. Aloitusopas Aloitusopas näytetään ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä lämpöpumpun asennuksen jälkeen, mutta se löytyy myös valikosta.7. Valikkojärjestelmä Ellet aktivoi SCA :ää aloitusoppaan kautta, voit tehdä sen valikkojärjestelmässä. Valikko. - järjestelmäasetukset Lisävarusteiden aktivointi/deaktivointi. Valikko.. - AHPS-liitäntä Järjestelmien "aurinkolämpö", "priorisoitu lisä", "ulkoinen lisälämpö" ja ulkoinen käyttövesi" aktivointi/deaktivointi. Valikko... - aurinkolämpö Käynnistyksen/pysäytyksen, lämpötilojen, jäätymissuojauksen ja aurinkokeräimen jäähdytyksen asetus. Valikko... - priorisoitu lisä Käynnistyksen/pysäytyksen, lämpötilojen ja säiliön jäähdytyksen asetus. Valikko... - ulkoinen lisälämpö Käynnistysajan asetus. Valikko. - huoltotiedot Tässä voit nähdä lämpötilan ja onko SCA :n mahdollinen ulkoinen esto aktiivinen. MUISTA! Katso myös F70:n asentajan käsikirja. MUISTA! Lämpöpumpun ohjelmistoversion pitää olla 8R tai uudempi. Ellei näin ole, ohjelmisto pitää päivittää. Päivitys on saatavana osoitteessa 70

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140

Installatörshandbok SCA 41 IHB SE 1515-3 331140 LEK Installatörshandbok SE GB FI SCA Installatörshandbok Dockningssats för F750 med AHPS samt extern tillsats Installer manual Docking kit for F750 with AHPS as well as external additional heat Asentajan

Lisätiedot

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB 1523-1 231988. Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPB 200 Installer manual Docking kit for F70 with VPB 200 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPB 200:lla IHB 123-1 231988 Installatörshandbok

Lisätiedot

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200

DEW 40 IHB Installatörshandbok Dockningssats för F750 med VPB 200. Installer manual Docking kit for F750 with VPB 200 LEK SE GB FI DEW 0 Installatörshandbok Dockningssats för F0 med VPB 00 Installer manual Docking kit for F0 with VPB 00 Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F0:lle VPB 00:lla IHB 0-09 LEK Installatörshandbok

Lisätiedot

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja

Installatörshandbok SCA 40 IHB SE SE Installatörshandbok Dockningssats. Installer manual Docking kit. Asentajan käsikirja Liitäntäsarja LEK APH Installatörshandbok SE Installatörshandbok Dockningssats SCA 0 GB FI Installer manual Docking kit Asentajan käsikirja Liitäntäsarja IHB SE 55-989 Installatörshandbok - SCA 0 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

SCA 40 IHB

SCA 40 IHB LEK APH SCA 0 SE GB FI Installatörshandbok Dockningssats för F70 med VPBS 00 samt sol Installer manual Docking kit for F70 with VPBS 00 and solar Asentajan käsikirja Liitäntäsarja F70:lle VPBS 00:lla ja

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Yhteiset kytkennät

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1546-2 331145 SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1546-2 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 4 4 7 3 Elscheman

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK

SOLAR 41. Installatörshandbok SOLAR 41. Installer manual SOLAR 41. Installateurhandbuch SOLAR 41. Asentajan käsikirja SOLAR 41 IHB 1141-2 031560 LEK SOAR SE Installatörshandbok SOAR EK GB Installer manual SOAR DE FI Installateurhandbuch SOAR Asentajan käsikirja SOAR IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - SOAR SE Allmänt Detta tillbehör används då

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

LEK LEK ECS 40/ECS 41

LEK LEK ECS 40/ECS 41 LEK LEK LEK SE GB DE FI ECS 0/ECS Installatörshandbok Extra Klimatsystem för NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installer manual Extra climate system for NIBE F, F, F, F0, F0, F0, VVM00 Installateurhandbuch

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK

NIBE F1155/F1255. Elschema. Wiring diagram. Elektrischer Schaltplan IHB SE 1420-1 331145 LEK SE GB DE Elschema Wiring diagram Elektrischer Schaltplan LEK LEK IHB SE 1420-1 331145 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Component locations Position der Komponenten F1155 F1255 2 2 5 3 Elscheman

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja isätarvikkeet IHB FI - Sisällys Yleistä Pohjavesipumppu Sisältö Yleistä Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Periaatekaavio Sähköasennukset Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Lisätarvikkeet IHB FI 1626-2 331787 Sisällys 1 Yleistä Sisällysluettelo (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Sisällysluettelo (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10:sta

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN YLEISETOHJEETLÄMMINVESIVARAAJANASENNUKSEEN Moottorinjalämminvesivaraajanletkujenyleisetominaisuudet Käytälämmönjajäähdytysnesteenkestävääletkua. Käyttölämpötila 40 + 0 C LetkunsisämittaØmm Letkunsisäpinnanonoltavatasainen

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 LEK

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 LEK Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 27. Pääset

Lisätiedot

BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) KEHYKSEN MATERIAAL I. EA-HP-1500/47-18 Super heat ALUMIINI 1,98 108 0,172 506 1320*1680*110 59

BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) KEHYKSEN MATERIAAL I. EA-HP-1500/47-18 Super heat ALUMIINI 1,98 108 0,172 506 1320*1680*110 59 TYHJIÖPUTKIKERÄIMET 1. EA-HP HEAT PIPE TYHJIÖPUTKIKERÄIMEN HINTA JA TEKNISET TIEDOT KUVA MALLI KERÄIN MENETELMÄ KEHYKSEN MATERIAAL I BRUTTO PINTA- ALA (M 2 ) MAX. LÄMMITETT ÄVÄ VESIMÄÄRÄ / KERÄIME N TILAVUU

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752

Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Asentajan käsikirja MCU 40 Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Installation instructions, accessories

Installation instructions, accessories Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Installation instructions, accessories S60/S80/V70 (00-)/V70XC (01-)/XC70/XC90 Section Group Weight (Kg/Pounds) Year Month 3 366 0.5/1.1 2006 07 Alkolås, monteringssats

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www..fi 1/8 O2 O ERR DEF RS232 O H/ +12 TH I SUORAOHJAUS FUJITSU ulkoyksiköiden suoraohjaus soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions FI GB Asennus-, käyttöohjeet Installation, operation instructions Asennus FI Keinuripustuksen asennus Tekstin sulkeissa olevat numerot viittaavat kuvien 1, 2, 3 ja 4 numerointiin. Kiinnitä keinuripustuksen

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate F1345 liitettynä lisälämpöön, lisävarusteisiin ja lämminvesivaraajaan (vaihteleva lauhdutus) Käyttökohteet Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Lisätiedot

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB

LEK EXC 40. Installatörshandbok EXC 40. Installer manual EXC 40. Installateurhandbuch EXC 40. Asentajan käsikirja EXC 40 IHB EK EXC 40 SE GB DE FI Installatörshandbok EXC 40 Installer manual EXC 40 Installateurhandbuch EXC 40 Asentajan käsikirja EXC 40 IHB 1027-1 031439 Svenska, Installatörshandbok - EXC 40 Allmänt Detta tillbehör

Lisätiedot

HK 15 FI GB R 15. Käyttö- ja asennusohje HK 15. User and installer manual HK 15 CHB

HK 15 FI GB R 15. Käyttö- ja asennusohje HK 15. User and installer manual HK 15 CHB R 15 Käyttö- ja asennusohje User and installer manual FI GB MJ CHB 1606-8 031456 Innehållsförteckning 1 Suomi - 4 Asentajan käsikirja 8 Tärkeää Käyttöohjekirja 4 6 1 English - Important information 13

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SOLAR 42 IHB LEK

SOLAR 42 IHB LEK EK SE G DE FI Installatörshandbok SOR för NIE F/F Installer manual SOR for NIE F/F Installateurhandbuch SOR für NIE F/F sentajan käsikirja SOR NIE F/F SOR IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 20

Asentajan käsikirja SMO 20 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1322-1 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40

Asentajan käsikirja SMO 40 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1624-4 231752 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI LEK

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI LEK Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1436-2 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320

SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320 SPARE PART LIST VARAOSALUETTELO FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 DATE:030320 030320 FINN-POWER FP140X IS AS VS 1.3 Drawings and part lists No Piirustukset ja osaluettelot EQUIPMENT 692392 VARUSTELU HYDRAULIC

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 20

Asentajan käsikirja SMO 20 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1325-2 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset

Lisätiedot

SOLAR 40 IHB LEK

SOLAR 40 IHB LEK SE G DE FI Installatörshandbok SOR 0 för IE F/F/SMO0 Installer manual SOR 0 for IE F/F/SMO0 Installateurhandbuch SOR 0 für IE F/F/SMO0 sentajan käsikirja SOR 0 IE F/F/SMO0 SOR 0 EK IH - 0 Svenska, Installatörshandbok

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT

MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT ESV 22 TILL NIBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS EXTRA SHUNT ESV 22 FOR NIBE SPLIT 230V- 50Hz 2.5uF 1m(A) P,(W) 0.20 0.30 0.40 45 65 90 HEJSAN PC;0017NIB DK IP 44 TF 110 Class H Max. 10bar MAV 0935-2 031261 SE MONTERINGSANVISNING EXTRA SHUNT TILL NIBE SPLIT GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lisätiedot

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 Type [mm] [mm] IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200 1875 Ceiling

Lisätiedot