RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI"

Transkriptio

1 AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. TÄHELEPANU! Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Soome Tel , Faks

2 Onnittelumme tämän laadukkaan AWD-tuotteen valinnasta! Toivomme ostamasi laitteen olevan suureksi avuksi työssäsi. Muista lukea käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksesi turvallisen käytön. Epäselvissä tilanteissa tai ongelmien ilmetessä ota yhteys jälleenmyyjään tai maahantuojaan. Toivotamme Sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen kanssa! TEKNISET TIEDOT Max. naulakapasiteetti kpl Naulan pituus mm, 15, rautalankasidottu Naulan halkaisija 2,3-2,9 mm Ilmaliitin 1/4 Käyttöpaine 5-7 bar Mitat 315x128x306 mm Paino 3,9 kg Valettu alumiinirunko tukee tehokkaasti koviakin materiaaleja naulatessa. Mukavan kädensijan kumipinnoite takaa kunnollisen pidon ja lisää näin tarkkuutta ja käyttömukavuutta pitkäkestoisessakin käytössä. 360º kääntyvä ilman ulostuloaukko voidaan säätää mihin tahansa suuntaan tarpeen mukaan. Uusi lipasmalli mahdollistaa suuremman naulakapasiteetin. Laite soveltuu erityisesti runkorakenteiden ja katteiden kiinnitykseen sekä laudoitukseen ja verhoiluun. TURVAOHJEET JA VAROITUKSET Yleiset turvaohjeet - Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. - Lapset tai vajaakuntoiset eivät saa käyttää laitetta. - Tarkista liipaisimen liikkuvuus, turvalukituksen sekä jousen kunto päivittäin turvallisen käytön takaamiseksi. - Käytä laitetta ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. - Älä koskaan käytä laitetta tavalla, joka saattaisi aiheuttaa naulan laukeamisen sinua tai muita lähellä olevia kohti. - Pidä liipaisimen turvalukko kytkettynä aina kun et käytä laitetta. - Älä käytä laitetta vasarana. - Kanna laitetta aina kahvasta ilman, että sormi on liipaisimella. Älä koskaan kanna laitetta ilmaletkusta. - Älä käytä niin pitkää letkua, että se saattaa aiheuttaa kompastumisvaaran. Pidä letku ilmalähteen lähellä. - Älä muuta tai muuntele laitetta millään tavoin. - Muista aina että laitteen väärinkäyttö ja sopimaton käsittely saattavat aiheuttaa vaurioita sekä itsellesi että muille. - Älä koskaan kiinnitä tai teippaa liipaisinta tai kosketuskärkeä naulausasentoon. - Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa ilmaletkun ollessa kytkettynä laitteeseen. - Älä käytä laitetta mikäli sen varoitustarrat eivät ole lukukelpoisia. - Varmista, että kaikki liitännät on kunnollisesti kiinnitetty. Älä käytä laitetta mikäli se vuotaa ilmaa tai ei toimi kunnolla. - Älä käytä laitetta mikäli siinä on vaurioituneita tai puuttuvia osia. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tarpeeksi tiukalla. - Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisäosia. Kysy tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältä. - Pidä työtila siistinä. Sotkuiset työpöydät ja lattia aiheuttavat onnettomuuksia. FI 2

3 Suojaimiin liittyvät varoitukset - Suojaa silmäsi ja korvasi. Käytä aina vaatimusten mukaisia sivusuojilla varustettuja turvalaseja sekä kuulosuojaimia, etenkin laitetta ladatessasi, käyttäessäsi tai huoltaessasi. Työnantajien ja käyttäjien velvollisuuksiin kuuluu varmistaa että käyttäjät ja lähellä olevat muut henkilöt käyttävät asianmukaisia suojaimia. Työympäristöstä riippuen myös pääsuojainta on käytettävä tarvittaessa. Ilmansyöttöön ja liittimiin liittyvät varoitukset - Älä koskaan käytä happea, palavia kaasuja tai nestekaasua laitteen käyttövoimana, sillä tämä saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen. - Älä koskaan käytä paineilmalähteitä, jotka saattavat ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitetun sallitun paineen, sillä tämä saattaa aiheuttaa laitteen halkeamisen. - Laitteen liitin ei saa pitää painetta sen jälkeen kun laite on irrotettu ilmalähteestä. Mikäli käytetään vääränlaista liitintä, saattaa laitteeseen jäädä ilmalähteestä irrottamisen jälkeen ilmaa, jolloin laite pysyy toimintakunnossa, vaikkei se olekaan kytkettynä ilmalähteeseen. - Irrota laite ilmalähteestä aina ennen säätötoimenpiteitä huollon ajaksi ennen tukoksen selvittämistä kun laitetta ei käytetä liikkuessasi paikasta toiseen laitteen kanssa. Lataamiseen liittyvät varoitukset - Irrota laite aina ilmalähteestä lataamisen ajaksi estääksesi sen laukeamisen vahingossa. - Varmista, että käytät oikeanlaisia nauloja (ks. Tekniset tiedot ). - Ladatessasi laitetta älä koskaan aseta kättäsi tai muuta kehon osaa laitteen laukaisualueelle osoita laitteella itseäsi tai ketään muuta kohti paina liipaisinta tai kosketuskärkeä. Käyttöön liittyvät varoitukset - Käsittele laitetta aina huolellisesti ja varovasti. Älä koskaan leiki tai pilaile laitteella. - Työskentele aina vakaassa asennossa. Älä käytä laitetta rakennustelineellä, tikkailla tai muulla epävakaalla alustalla. - Paina liipaisinta ainoastaan silloin kun laitteen kärki on suunnattu naulattavaan kohtaan. - Pidä muut henkilöt turvallisen välimatkan päässä laitteesta kun sitä käytetään. - Älä koskaan anna lasten koskea laitteeseen. Laitetta saa käyttää ainoastaan aikuiset, joilla on kokemusta tai joille on annettu opastusta laitteen käyttöön. - Kosketuskärjellä varustetuissa malleissa ei saa koskaan pitää liipaisinta pohjaan painettuna muulloin kuin naulauksen aikana. Näin estetään toimintajakson tahaton aiheutuminen kärjen koskettaessa vahingossa jotakuta tai jotakin. - Pidä kätesi sekä muut kehon osat etäällä laitteen laukaisualueelta. Kosketuskärjellä varustetut mallit saattavat ponnahtaa äkisti naulan laukaisun aiheuttaman takaiskun voimasta, jolloin laite saattaa laueta tahattomasti uudelleen. - Tarkista kosketuskärjen toiminta usein. Älä käytä laitetta mikäli kärki ei toimi normaalisti, sillä laite saattaa laueta tahattomasti. Älä sekaannu kosketuskärkimekanismin toimintaan. - Älä ammu nauloja toisten naulojen päälle tai käytä laitetta liian jyrkässä kulmassa, sillä naula saattaa kimmota. - Älä ammu naulaa liian lähelle työkappaleen reunaa, sillä puu saattaa haljeta ja naula kimmota ja aiheuttaa loukkaantumisen. 3

4 Noudata kaikkia ohjeita ja huomioi varoitukset aina laitetta käyttäessäsi. Noudata erityistä varovaisuutta ongelmatilanteita selvittäessäsi. KÄYTTÖ Ilmalähde 1. Käytä ainoastaan puhdasta, kuivaa ja säädeltyä paineilmaa 5-7bar (70-100psi) laitteen käyttövoimana. Älä koskaan käytä happea, palavia kaasuja tai nestekaasua, sillä tämä saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. 2. Älä ylitä tai alita ilmoitettua käyttöpainetta, sillä tämä kuluttaa laitetta, aiheuttaa melua ja saattaa aiheuttaa vahinkolaukaisuja. Tarkista laitteelle sopivat käyttöpainearvot kohdasta Tekniset tiedot. 3. Pidä kätesi ja muut kehon osat poissa laitteen laukaisualueelta, kun kiinnität laitetta ilmalähteeseen. 4. Liitä laitteeseen suodatin, paineensäädin sekä voiteluyksikkö mahdollisimman lähelle työkalua (ks. kuva 1). 5. Pidä ilmansuodatin puhtaana. Likainen ja tukkeutunut suodatin aiheuttaa paineen alenemista, mikä puolestaan alentaa laitteen suorituskykyä. 6. Varusta tarvittaessa työkalu ja letku pikaliittimillä, jotka voidaan irrottaa nopeasti. 7. Varmista, että kaikki ilmalähdejärjestelmän liittimet ovat tiiviit eikä ilma pääse vuotamaan mistään. Kuva 1 Voitelu- Pikaliitin Pikaliitin yksikkö Suodatin Työkalu Paineilmaletku Vastakappale Vastakappale Paineensäädin Sulkuventtiili Kompressori Naulojen lataaminen ja naulaaminen VAROITUS: Irrota laite ilmalähteestä aina ennen naulojen lataamista. Osoita työkalu aina ihmisistä poispäin lataamisen aikana ja varmista, ettet pidä työkalun liipaisinta pohjassa. 1. Lataa naulat laitteeseen painamalla ensin syöttöaukon salpaa alaspäin ja nostamalla syöttöaukon kansi ylös. Taivuta lippaan kansi taaksepäin. 2. Nosta ja säädä naulalevy käytettävien naulojen pituudelle sopivaksi. 3. Aseta naularulla lippaaseen. 4. Aseta toinen naula syöttimeen. 5. Sulje lippaan kansi. Sulje ja lukitse syöttöaukon salpa. 6. Kytke laite ilmalähteeseen. Varmista, että ilmanpaine on säädetty laitteelle sopivaksi (ks. Tekniset tiedot ). 7. Testaa naulaussyvyys ensin koekappaleeseen. Mikäli naula ei uppoa tarpeeksi tai se uppoaa liian syvälle, säädä painetta paineensäätimestä tarpeen mukaan. 8. Älä koskaan käytä laitetta, ellei kärki ole kosketuksissa työkappaleeseen. Älä käytä laitetta ilman nauloja, sillä se saattaa vaurioittaa laitetta. 9. Älä koskaan ammu nauloja ilmaan, sillä ne saattavat vaurioittaa sinua, muita lähellä olevia tai itse laitetta. 4

5 Laitteen säätäminen - Naulaustapaa voidaan muuttaa laukaisunsäätöpainikkeella. Ensimmäisessä naulaustavassa (kertalaukaus) kärki painetaan työkappaleen pintaa vasten ja vedetään liipaisimesta. Toisessa naulaustavassa (sarjalaukaus) liipaisin painetaan ensin pohjaan, jonka jälkeen naulaimen kärki painetaan työkappaleen pintaa vasten. Tämä mahdollistaa useat perättäiset laukaukset. Naulaustapaa valittaessa on ensin painettava laukaisunsäätöpainike alas, jolloin liipaisimen turvalukko vapautuu. - Naulaussyvyyttä voidaan säätää syvyydensäädintä kääntämällä. - Laitteessa on kolme turvaominaisuutta: Turvaliipaisin ei aktivoidu, mikäli turvakärki ei ole painettuna työkappaleen pintaa vasten. Tämä estää vahinkolaukaukset. Turvakärjen muovinen suojus suojaa käyttäjää sinkoilevilta palasilta. Älä koskaan poista tätä suojusta. Vaihda suojus, kun se on kulunut. Naulatukoksen selvittäminen - Mikäli naulain jumittuu, irrota se ilmalähteestä. - Paina syöttöaukon salpaa alaspäin ja nosta syöttöaukon kansi ylös. Taivuta lippaan kansi taaksepäin. - Vedä naularullaa ja syötintä taaksepäin. - Irrota vääntyneet naulat kärjen takaosasta työkalun (esim. pihtien) avulla, tai työnnä naulan kärki puikolla tms. takaisin ylös kärjen takaosaan. Irrota naula sitten pihdeillä tai käännä naulain ylösalaisin ja ravistele naula ulos. HUOLTO VAROITUS: Irrota laite ilmalähteestä aina ennen säätötoimenpiteitä, ennen tukoksen selvittämistä, huollon ajaksi, liikkuessasi paikasta toiseen laitteen kanssa sekä kun laitetta ei käytetä. - Mikäli voiteluyksikköä ei käytetä, lisää 2-6 tippaa paineilmalaitteille sopivaa öljyä laitteen ilmaliittimeen joka työpäivän aluksi tai jatkuvassa käytössä kahden tunnin välein kohdemateriaalista ja naulatyypistä riippuen. - Tarkista kaikki laitteen osat säännöllisin väliajoin ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat (esim. o-renkaat, tiivisteet jne.) uusiin. Kiristä kaikki ruuvit ja suojukset loukkaantumisen estämiseksi. - Tarkista liipaisimen ja turvalukituksen kunto ja moitteeton toiminta säännöllisin väliajoin. Kaikkien osien tulee olla oikein paikoillaan ja huolellisesti kiristettyinä. - Pidä lipas ja naulaimen kärki puhtaina. - Kylmissä olosuhteissa työkalut on pidettävä lämpimänä työtilanteeseen sopivalla ja turvallisella tavalla. VIANETSINTÄ VAROITUS: Mikäli jokin alla olevista ongelmista ilmenee käytön yhteydessä, lopeta käyttö välittömästi välttääksesi vakavan loukkaantumisen. Ainoastaan pätevä huoltaja tai valtuutettu huoltoliike saa korjata laitteen tai vaihtaa siihen mitään osia. Laite on irrotettava ilmalähteestä aina ennen korjaamista tai säätöä. Voitele laite o-renkaiden tai sylinterin vaihdon yhteydessä. Ongelma Syy Ratkaisu 1. Vaurioitunut o-rengas liipaisinventtiilissä. 2. Vaurioitunut liipaisinventtiilin pää. 3. Vaurioitunut liipaisinventtiilin kara, tiiviste tai o-rengas. Ilmavuoto työkalun yläosassa tai liipaisimen alueella. 1. Vaihda o-rengas. 2. Vaihda. 3. Vaihda kara, tiiviste tai o- rengas. 5

6 Ilmavuoto työkalun alaosassa. Ilmavuoto rungon ja sylinterinsuoju ksen välillä. Naula uppoaa liian syvälle. Laite toimii voimattomasti; naulat eivät uppoa. Laite jättää nauloja lyömättä. Laite jumittuu. 1. Löystyneet ruuvit. 2. Vaurioituneet tai kuluneet o-renkaat tai iskunvaimennin. 1. Löystyneet ruuvit. 2. Vaurioituneet tai kuluneet o-renkaat tai tiivisteet. 1. Kulunut iskunvaimennin. 2. Ilmanpaine on liian suuri. 1. Riittämätön ilmansaanti. 2. Riittämätön voitelu. 3. Vaurioituneet tai kuluneet o-renkaat tai tiivisteet. 4. Sylinterikannen poistoaukko on tukossa. 1. Kulunut iskunvaimennin tai vaurioitunut työntöjousi. 2. Likaa etulevyssä. 3. Lika tai vaurio estää nauloja liikkumasta lippaassa. 4. Kulunut tai kuivunut männän o-rengas tai riittämätön voitelu. 5. Sylinterikannen tiivisteet vuotavat. 1. Vääränlaiset tai vaurioituneet naulat. 2. Vaurioitunut tai kulunut iskurin ohjain. 3. Löystynyt ruuvi lippaassa tai kärjessä. 4. Lipas on likainen. 1. Kiristä ruuvit. 2. Vaihda o-renkaat tai iskunvaimennin. 1. Kiristä ruuvit. 2. Vaihda o-renkaat tai tiivisteet. 1. Vaihda iskunvaimennin. 2. Säädä ilmanpainetta. 1. Varmista riittävä ilmansyöttö. 2. Lisää 2-6 tippaa paineilmalaitteille sopivaa öljyä. 3. Vaihda o-renkaat tai tiivisteet. 4. Vaihda vaurioituneet sisäosat. 1. Vaihda iskunvaimennin tai jousi. 2. Puhdista etulevyn naulaura. 3. Puhdista lipas. 4. Vaihda o-rengas. Voitele. 5. Vaihda tiivistealuslevy. 1. Käytä oikeanlaisia nauloja. 2. Tarkista ja vaihda iskuri. 3. Kiristä. 4. Puhdista lipas. 6

7 Vi gratulerar Dig till valet av denna AWD-produkten av god kvalitet! Vi hoppas att maskinen du köpt kommer att hjälpa dig i ditt arbete. För att försäkra dig om att maskinen används på ett säkert sätt bör du komma ihåg att läsa bruksanvisningen före maskinen tas i bruk. Vid oklara situationer eller om problem uppstår, ta kontakt med återförsäljaren eller importören. Vi önskar dig säkert och angenämt arbete med maskinen! TEKNISKA DATA Max spikkapacitet st. Spiklängd mm, 15, trådbandad Spikdiameter 2,3-2,9 mm Tryckluftanslutning 1/4 Arbetstryck 5-7 bar Dimensioner 315x128x306 mm Vikt 3,9 kg Gjuten aluminiumkåpa ger mer kraft att lätt driva in spikar i hårda material. Bekvämt gummiklätt handtag garanterar bättre kontroll, precision och bekvämlighet även vid långvarig användning. 360º svängbar utloppsöppning kan justeras i vilken vinkel som helst enligt behov. Ny magasinskonstruktion möjliggör större spikkapacitet. Idealisk för ramkonstruktioner, betäckningar, plankbeläggning och beklädning. SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR Allmänna säkerhetsanvisningar - Läs bruksanvisningen noga innan du använder verktyget, och följ samtliga anvisningar. - Barn eller handikappade får inte använda verktyget. - Kontrollera dagligen att avtryckaren, säkerhetsmekanismen och fjädern kan föras fritt för att säkerställa att verktyget kan användas på ett säkert sätt. - Använd verktyget endast för det avsedda ändamålet. - Använd aldrig verktyget på ett sätt som kan avlossa fästelement mot dig själv eller andra personer i närheten. - Håll avtryckarens säkerhetsmekanism aktiverad för att undvika oavsiktlig avfyring. - Använd inte verktyget som hammare. - Bär alltid verktyget i handtaget med fingrarna borta från avtryckaren. Bär aldrig verktyget i slangen. - Använd inte alltför lång luftslang för att undvika plötslig snubbling. Förvara slangen nära luftförsörjningen. - Ändra eller modifiera inte verktyget på något sätt. - Ha alltid i åtanke att missbruk och felaktig hantering av verktyget kan förorsaka personskador på dig själv och andra personer. - Spänn eller tejpa aldrig avtryckaren eller kontaktutlösaren i aktiverat läge. - Lämna aldrig verktyget utan uppsikt med ansluten luftslang. - Använd inte verktyget om varningsskyltarna saknas eller är oläsliga. - Använd inte verktyget om de läcker luft eller inte fungerar korrekt. - Använd aldrig ett verktyg som läcker luft, saknar delar eller har skadade delar, eller är i behov av reparation. Kontrollera att samtliga skruvar är fastdragna. - Använd endast av tillverkaren rekommenderade reservdelar och tillbehör. Vid tvekan, rådgör med återförsäljaren. - Håll arbetsområdet rent. Avfall och kringliggande delar inbjuder till olyckor. SE 7

8 Varningar angående personlig skyddsutrustning - Skydda ögon och öron. Använd alltid godkänt skydd för ögonen som ger skydd både framifrån och från sidorna såväl som hörselskydd, speciellt vid laddning, användning och underhåll av verktyget. Arbetsgivaren och användaren bär ansvaret för att lämplig skyddsutrustning används av användaren och andra personer i närheten. Beroende på arbetsmiljön ska även skyddshjälm användas om så erfordras. Varningar angående luftförsörjning och anslutningar - Använd aldrig syrgas, lättantändliga gaser eller gaser i flaskor som kraftkälla för verktyget då sådana drivmedel kan förorsaka explosion. - Använd inte kraftkällor vars tryck kan överskrida det för verktyget högsta tillåtna (se Tekniska data ) då annars verktyget kan brista. - Verktygets anslutning får inte kvarhålla trycket när luftförsörjningen kopplas bort. Om en felaktig anslutning används kan verktyget kvarstå under tryck efter bortkoppling och därmed utlösas även om luftslangen är bortkopplad. - Koppla alltid bort luftförsörjningen innan justeringar utförs vid service på verktyget vid rensning av en blockering när verktyget inte används vid förflyttning till ett annat arbetsområde. Varningar angående laddning av verktyget - Koppla bort tryckluftförsörjningen innan verktyget laddas för att undvika oavsiktlig avfyring vid återanslutningen. - Säkerställ att fästelementen är avsedda för verktyget (se Tekniska data ). - Vid laddning av verktyget placera aldrig handen eller annan kroppsdel framför verktygets mynning rikta aldrig verktyget mot dig själv eller annan person tryck inte in avtryckaren eller kontaktutlösaren. Varningar angående användning - Hantera alltid verktyget försiktigt. Lek inte med verktyget. - Stå alltid i god balans. Använd inte verktyget på ställningar, stegar eller andra ostabila underlag. - Tryck aldrig in avtryckaren om mynningen inte är riktad mot arbetsstycket. - Tillse att andra personer uppehåller sig på säkert avstånd från verktyget under användningen. - Låt inte barn vidröra verktyget. Endast vuxna personer med erfarenhet eller utbildning i verktygets handhavande får använda det. - Användaren får inte hålla avtryckaren på ett verktyg med kontaktutlösning intryckt under arbete då svåra personskador kan förorsakas om utlösaren oavsiktligt vidrör någon eller något varvid verktyget avfyras. - Håll händer och kroppen borta från verktygets avfyringsriktning. Ett verktyg med kontaktutlösning kan rekyllera vid avfyring och oavsiktligt avfyras en andra gång. - Kontrollera kontaktutlösarens funktion regelbundet. Använd inte verktyget om kontaktutösaren inte fungerar korrekt då annars oavsiktlig avfyring kan ske. Manipulera in kontaktutlösarens mekanism. - Skjut inte fästelement mot andra fästelement eller med verktyget i vinkel mot ett annat fästelement då detta kan förorsaka en rikoschett. - Skjut inte fästelement nära arbetsstyckets kanter då träet kan splittras varvid fästelementet kan rikoschettera. 8

9 Följ samtliga anvisningar, och uppmärksamma varningarna vid användandet av verktyget. Var extra uppmärksam vid försök att lösa problem med verktyget. HANDHAVANDE Tryckluftförsörjning 1. Använd endast ren, torr och tryckreglerad luft med trycket 5-7bar (70-100psi). Använd aldrig syrgas, lättantändliga gaser eller gaser i flaskor som kraftkälla för verktyget då sådana drivmedel kan förorsaka explosion. 2. Överskrid aldrig högsta eller lägsta tillåtna tryck. Alltför lågt eller högt tryck kan förorsaka buller, snabbt slitage eller felaktig avfyring. Se kapitlet Tekniska data angående inställning av korrekt arbetstryck för verktyget. 3. Håll händer och kroppen borta från verktygets avfyringsriktning vid anslutning av tryckluftförsörjningen. 4. Ett filter-regulator-oljeinjektor erfordras och ska placeras så nära verktyget som möjligt. (Se figur 1) 5. Håll luftfiltret rent. Ett smutsigt luftfilter sänker lufttrycket till verktyget vilket medför lägre kraft och effektivitet. 6. Montera om möjligt en snabbkoppling på verktyget och slangen. 7. Säkerställ att samtliga anslutningar i tryckluftsystemet är täta för att förhindra tryckfall. Figur 1 Snabbkoppling Snabbkoppling Oljeinjektor Filter Verktyg Snabbkoppling Luftslang Snabbkoppling Regulator Avstängningsventil Kompressor Laddning och handhavande av verktyget VARNING: Koppla alltid bort verktyget från luftförsörjningen före laddning av fästelement. Rikta alltid verktyget bort från kroppen och andra personer vid laddning. Säkerställ att du inte håller verktyget med avtryckaren intryckt under laddningen. 1. För att ladda spikarna, tryck ner laddningsluckans spärr och lyft upp luckan. Vik tillbaka locket på magasinet. 2. Lyft och justera spikskivan till en passande längd för de spikar som avänds. 3. Placera spikrullen i magasinet. 4. För in den andra spiken i matarklon. 5. Stäng magasinets lock. Stäng och spärra laddningsluckan. 6. Anslut verktyget till luftförsörjningen. Kontrollera att lufttrycket ligger inom de gränser som anges i Tekniska data. 7. Prova indrivningsdjupet på en träbit innan användning. Om fästelementen drivs in alltför långt eller alltför kort ska lyfttrycket sänkas respektive ökas. 8. Avfyra aldrig verktyget om mynningen inte är i kontakt med arbetsstycket. Avfyra inte verktyget utan fästelement då det annars kan skadas. 9. Avfyra aldrig i tomma luften då detta kan skada användaren eller andra personer och verktyget. 9

10 Justering av verktyget - Spikarna kan avfyras på två olika sätt genom inställning av vredet avfyringsinställning: Tryck skyddsskenan mot underlaget, och tryck in avtryckaren (avfyring i följd). Tryck in avtryckaren och tryck därefter skyddsskenan mot arbetsstycket för kontinuerlig avfyring (stötavfyring). Avfyringssättet väljs genom att ställa in önskat läge med vredet avfyringsinställning. Avtryckaren är i säkrat läge när den inte är intryckt. - Detta verktyg är försett med en djupsäkerhetskontroll. Indrivningsdjupet ställs in genom att vrida vredet djupinställning. - Verktyget är försett med tre säkerhetsanordningar: Verktyget armeras inte innan skyddsskenan pressas mot arbetsstycket. Detta förhindrar oavsiktlig avfyring av verktyget. Plastskärmen på skyddsskenan skyddar mot utslungat skräp. Demontera inte denna skärm. Byt skärmen om den är sliten. Att ta bort fastnade spikar - Koppla bort luftförsörjningen om en spik fastnar i verktyget. - Tryck ner laddningsluckans spärr och lyft upp luckan. Vik tillbaka locket på magasinet. - Dra spikrullen och matarklon bakåt. - Använd verktyg (t.ex. tänger) för att dra ut böjda spikar från loppets bakre del, eller för in en stav och pressa spikens spets uppåt och in i loppet. Dra ut spiken med tänger eller vänd verktyget upp och ner och skaka ut den. UNDERHÅLL VARNING: Koppla bort verktyget från kompressorn före justering, rensning av blockeringar, service, förflyttning och när verktyget inte används. - I avsaknad av automatisk smörjinjektor ska 2 till 6 droppar olja för pneumatiska verktyg anbringas i luftintaget innan arbetet påbörjas eller efter två timmars kontinuerlig användning beroende på arbetstyckets karakteristik och typ av fästelement. - Kontrollera samtliga delar regelbundet, och byt slitna eller söndriga komponenter (t.ex. O- ringar, tätningar, etc.). Dra fast alla skruvar och muttrar för att undvika personskador. - Kontrollera avtryckaren och säkerhetsanordningarna regelbundet för att säkerställa korrekt funktion. Alla komponenter ska vara monterade på rätta platser och säkert infästa. - Håll magasinet och mynningen rena. - Vid temperaturer under noll måste verktyget hållas varmt på ett passande och säker sätt. FELSÖKNING VARNING: Om något av nedanstående symptom uppträder under arbetet ska arbetet omedelbart avbrytas för att undvika allvarliga personskador. Endast kvalificerad personal eller ett auktoriserat servicecenter får utföra reparation eller byta delar på verktyget. Verktyget ska borkopplas från kraftförsörjningen innan reparationer eller justeringar påbörjas. Vid byte av O-ringar eller cylinder ska dessa smörjas med olja för pneumatiska verktyg innan montering. Probleem Trolig orsak Åtgärd 1. O-ring i utlösningsventilen är skadad. 2. Utlösningsventilens huvud är skadat. 3. Utlösningsventilens kägla, tätning eller O-ring är skadade. tätning eller O-ring. Luftläckage nära verktygets övre del eller runt avtryckaren. Luftläckage nära verktygets undre del. 1. Lösa skruvar. 2. Slitna eller skadade O-ringar eller stötdämpare. 1. Byt O-ring. 2. Byt. 3. Byt utlösningsventilens kägla, 1. Dra fast skruvarna. 2. Byt O-ringar eller stötdämpare. 10

11 Luftläckage mellan höljet och cylinderlocket. Skjuter in fästelementen för långt. Verktyget arbetar tungt; kan inte skjuta fästelement. Verktyget hoppar över fästelement. Verktyget nyper fast. 1. Lösa skruvar. 2. Slitna eller skadade O-ringar eller tätningar. 1. Slitet stötdämpare. 2. För lågt lufttryck. 1. Otillräcklig luftförsörjning. 2. Otillräcklig smörjning. 3. Slitna eller skadade O-ringar eller tätningar. 4. Utloppsöppningen i cylinderhuvudet är blockerat. 1. Slitet stödskydd eller skadad tryckfjäder. 2. Smuts på främre plattan. 3. Smuts eller skada hindrar fästelementen att glida fritt i magasinet. 4. Sliten eller torr O-ring på kolven eller bristande smörjning. 5. Cylinderlockets tätningar läcker. 1. Felaktiga eller skadade fästelement. 2. Drivenhetens styrskena skadad eller sliten. 3. Lös skruv i magasinet eller mynningen. 4. Smutsigt magasin. 1. Dra fast skruvarna. 2. Byt O-ringar eller tätningar. 1. Byt stötdämpare. 2. Justera lufttrycket. 1. Verifiera tillräcklig luftförsörjning. 2. Anbringa 2 till 6 droppar olja för pneumatiska verktyg. 3. Byt O-ringar eller tätningar. 4. Byt skadade komponenter. 1. Byt stötdämpare eller fjäder. 2. Rengör matningskanalen på främre plattan. 3. Rengör magasinet. 4. Byt O-ring. Smörj. 5. Byt tätningsbrickan. 1. Använd rätt typ av fästelement. 2. Kontrollera och byt drivenhet. 3. Dra fast. 4. Rengör magasinet. 11

12 Õnnitleme teid selle kvaliteetse AWD tööriista valimise puhul! Loodame, et see on teile suureks abiks. Lugege enne seadme esmast kasutamist kindlasti kasutusjuhendit, et tagada seadme ohutu kasutamine. Kahtluste või probleemide korral võtke ühendust müüja või maaletoojaga. Soovime teile ohutut ja meeldivat töötamist! TEHNILISED ANDMED Max. naelte kogus tk Naela pikkus mm, 15, traadi kõrval Naela diameeter 2,3-2,9 mm Õhu sisselaskeava 1/4 Töörõhk 5-7 baari Mõõtmed 315x128x306 mm Kaal 3,9 kg Valualumiiniumist kere annab rohkem jõudu naelte naelutamiseks kõvadesse materjalidesse. Mugav haare kummist käepidemega annab masina üle suurema kontrolli isegi pikemaajalisel kasutamisel ja tagab parema täpsuse. 360º pöörlevat õhu väljalaskeava saab seada mis tahes suunda. Magasini uus konstruktsioon võimaldab masinasse panna rohkem naelu. Ideaalne raamistiku, katuse kattesüsteemi, paneelide ja kaablimantlite konstrueerimiseks. OHUTUSJUHISED JA HOIATUSED Üldised ohutusjuhised - Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ning järgige kõiki juhiseid. - Lapsed ja puuetega inimesed ei tohi seadet kasutada. - Kontrollige iga päev päästiku vabalt liikumist, ohutusmehhanismi ning vedrut, et tagada seadme ohutu kasutamine. - Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärgil. - Mitte kunagi ärge kasutage seadet viisil, mis võib suunata naela teie või ümbruses viibivate inimeste poole. - Naelte juhusliku tulistamise vältimiseks hoidke päästiku turvarakendi mehhanism sees. - Ärge kasutage seadet haamrina. - Kandke seadet alati sangast ja nii, et sõrm ei oleks päästikul. Ärge mitte kunagi kandke seadet õhuvoolikust hoides. - Ärge kasutage töökohas liiga pikka õhuvoolikut, et vältida ootamatut komistamist. Hoidke voolik õhutoite läheduses. - Ärge muutke ega modifitseerige seadet mingil viisil. - Pidage meeles, et seadme valesti kasutamine ja käsitlemine võib vigastada teid ennast ning teisi. - Mitte kunagi ärge klammerdage ega teipige päästikut või ühenduspistikut sisselülitatud positsioonile. - Mitte kunagi ärge jätke ühendatud õhuvoolikuga seadet järelevalveta. - Ärge kasutage seadet, millel puuduvad loetavad ohutussildid. - Ärge kasutage seadet, mis lekib või ei tööta õigesti. - Mitte kunagi ärge kasutage seadet, millest lekib õhku, mille osad on kadunud või vigased või mis vajab remonti. Veenduge, et kõik kruvid on tugevasti kinni keeratud. - Kasutage ainult tootja soovitatud varuosi ja lisavarustust. Kahtluste korral küsige müüjalt. - Hoidke töökoht puhas. Määrdunud ja segamini tööpingid ja põrandad põhjustavad õnnetusi. EST 12

13 Kaitsevarustust puudutavad hoiatused - Kaitske oma silmi ja kõrvu. Kandke alati sobivaid silmakaitsmeid, mis tagavad kaitse nii eest kui külgedelt, samuti kuulmiskaitsmeid - eriti seadme laadimisel, kasutamisel või hooldamisel. Tööandja ja kasutaja vastutavad, et kasutaja ja teised läheduses viibivad inimesed kannaksid õiget kaitsevarustust. Sõltuvalt töökeskkonnast tuleb vajadusel kanda ka peakaitsmeid. Õhutoidet ja liideseid puudutavad hoiatused. - Mitte kunagi ärge kasutage seadme toiteks hapnikku, tuleohtlikke gaase ega muid balloongaase, sest seade võib plahvatada ja põhjustada raske vigastuse. - Ärge kasutage toidet, mis võib ületada õige nimirõhu (vaadake peatükki Tehnilised andmed"), sest seade võib lõhkeda. - Õhutoite lahtiühendamisel ei tohi seadme liideses rõhku olla. Vale liidese kasutamisel võib seadmesse pärast lahtiühendamist jääda õhku, mistõttu võib see naela välja tulistada isegi siis, kui õhuvoolik on lahti ühendatud. - Ühendage õhuvarustus alati lahti enne reguleerimist seadme hooldamisel ummistuse eemaldamisel kui seadet parasjagu ei kasutata seadme teise töökohta viimisel. Seadme laadimisega seotud hoiatused - Enne naelte laadimist ühendage seade õhutoitest lahti, et vältida ühendamisel juhuslikku tulistamist. - Veenduge, et kasutate ainult seadmele sobivaid naelu (vaadake peatükki Tehnilised andmed"). - Seadme laadimisel ärge kunagi pangekätt ega muid kehaosi seadme tulistamisalasse ärge suunake kunagi seadet enda ega teiste poole ärge vajutage päästikut ega ühenduspistikut. Kasutamisega seotud hoiatused - Olge seadme käsitlemisel alati hoolikas. Ärge mitte kunagi mängige seadmega. - Hoidke alati tasakaalu. Ärge kasutage seadet tellingutel, redelitel ega muudel ebastabiilsetel pindadel. - Mitte kunagi ärge vajutage päästikut, kui seadme nina ei ole töödetaili suunas. - Hoidke teised inimesed seadme kasutamisel sellest ohutus kauguses. - Mitte kunagi ärge lubage lastel seadet kasutada. Seadet tohivad kasutada ainult seadme kasutamise kogemuste või väljaõppega inimesed. - Kasutaja ei tohi ühenduspistikuga seadmetel päästikut all hoida muul ajal kui naelutamisel, sest kui pistik kogemata kellegagi või millegagi kokku puutub, võib see põhjustada tõsise vigastuse, sest seade satub tsüklisse. - Hoidke käed ja keha seadme tulistamisalast eemal. Ühenduspistikuga seade võib naelutamise tagasilöögi tõttu põrgata ja soovimatu teise naela välja tulistada. - Kontrollige sageli ühenduspistiku mehhanismi töökorda. Kui pistik ei tööta korralikult, ärge kasutage seadet, sest see võib juhuslikult naelu tulistada. Ärge takistage ühenduspistiku mehhanismi normaalset tööd. - Ärge naelutage naelu teiste naelte peale ega liiga suure nurga all, sest see deformeerib naelu. - Ärge naelutage naelu töödetaili servale liiga lähedale, sest see võib puidu lõhki lüüa ja naela kõrvale suunata, põhjustades nii vigastuse. 13

14 Järgige seadme kasutamisel alati kõiki juhiseid ja pöörake tähelepanu hoiatustele. Seadme rikete lahendamisel olge eriti ettevaatlik. KASUTAMINE Õhutoide 1. Kasutage ainult puhast, kuiva ja reguleeritud 5-7 baarist suruõhku ( psi). Ärge mitte kunagi kasutage seadme toiteks hapnikku, tuleohtlikke gaase ega muid balloongaase, sest seade võib plahvatada. 2. Mitte kunagi ärge ületage maksimaalset ega minimaalset rõhku. Liiga madal või liiga kõrge rõhk põhjustab müra, kiire kulumise või valesti tulistamise. Vaadake seadme õiget töörõhku peatükist Tehnilised andmed". 3. Õhutoite ühendamisel hoidke käed ja keha alati seadme tulistamisalast eemal. 4. Vajalik on filter-regulaator-õlitaja süsteem ja see peab asuma seadmele võimalikult lähedal. (Vaadake joonist 1). 5. Hoidke õhufilter puhas. Määrdunud filter vähendab seadmele mõjuvat õhurõhku ning vähendab võimsust ja efektiivsust. 6. Parema jõudluse saavutamiseks paigaldage võimalusel seadmele kiirliides ja voolikule kiirmuhv. 7. Veenduge, et õhutoitesüsteemi liidesed on õhukao vältimiseks tihendatud. Jn 1 Kiirliides Kiirliides Määre Filter Seade Kiirmuhv Õhuvoolik Kiirmuhv Regulaator Sulgurventiil Kompressor Naelte laadimine ja seadme kasutamine HOIATUS: enne laadimist ühendage seade alati suruõhust lahti. Seadme laadimisel suunake see alati endast ja teistest eemale. Veenduge, et te ei lae seadet, hoides päästikut allavajutatuna. 1. Naelte laadimiseks vajutage etteandja luugisulgur alla ja avage etteandja luuk. Võtke magasini kaas eest. 2. Tõstke ja reguleerige naelaketast, et see vastaks kasutatavate naelte kõrgusele. 3. Asetage naelarull magasini. 4. Sisestage teine nael etteandja mehhanismi. 5. Sulgege magasini kaas. Sulgege ja lukustage etteandja uksesulgur. 6. Ühendage seade õhutoitega. Veenduge, et õhurõhk on õiges rõhuvahemikus (vaadake peatükki Tehnilised andmed"). 7. Testige kõigepealt testdetailil naelutamissügavust. Kui nael naelutatakse liiga sügavale või mitte piisavalt sügavale, reguleerige regulaatorit, et anda vähem või rohkem rõhku. 8. Mitte kunagi ärge kasutage seadet, kui selle turvanina puutub vastu töödetaili. Ärge kasutage seadet, millele pole laaditud naelu, sest see võib kahjustada seadet. 9. Mitte kunagi ärge tulistage naelu õhku, sest need võivad kasutajat, teisi inimesi või seadet vigastada. 14

15 Seadme reguleerimine - Naelutamise reguleerimisnupuga saab naelu kahel viisil naelutada: vajutage turvajuhiku kere tööpinna vastu ja vajutage päästikut (jadanaelutus). Pidevaks kasutamiseks vajutage päästikut ja suruge siis turvajuhiku kere tööpinna vastu (kontaktnaelutus). Naelutusrežiimi valimiseks vajutage naelutamise reguleerimisnupp alla. Kui see ei ole allavajutatud, on päästik turvarežiimil, kui seadet parasjagu ei kasutata. - Seade on varustatud turvasügavuskontrolliga. Naelutatava naela sügavuse reguleerimiseks keerake lihtsalt sügavuskontrolli nuppu. - Seade on varustatud kolme turvaseadmega: turvapäästik ei käivita seadet, kuni turvajuhiku kere on surutud vastu tööpinda. See väldib seadme juhuslikku tulistamist. Turvajuhiku kere plastmasskilp suunab lendava prahi kõrvale. Ärge eemaldage seda kilpi. Vahetage kulunud kilp välja. Kinnikiilunud naela eemaldamine - Kui nael kinni kiilub, ühendage seade õhutoitest lahti. - Vajutage etteandja luugisulgur alla ning avage etteandja luuk. Võtke magasini kaas eest. - Tõmmake naelarull ja etteandja mehhanism taha. - Võtke kõverdunud naelad juhikukere tagumisest osast tööriistadega (nt tangidega) välja või sisestage varras ja lükake nael tagasi üles ning juhikukere südamikku. Tõmmake nael tangidega välja või keerake seade tagurpidi ja raputage see välja. HOOLDAMINE HOIATUS: enne kui seadet reguleerite, ummistusi eemaldate, hooldate, teise kohta viite ning kui te seda parasjagu ei kasuta, ühendage seade õhukompressorist lahti. - Kui te ei kasuta automaatset õlitajat, lisage enne iga tööpäeva või pärast kahetunnist pidevat kasutamist seadme õhu sisselaskeavasse sõltuvalt töödetaili omadustest ning naelte tüübist 2 kuni 6 tilka pneumaatilist seadmeõli. - Kontrollige regulaarselt kõiki osi ning vahetage kulunud või katkised osad välja (nt O-rõngad, tihendid jmt). Tervisekahjustuste vältimiseks pingutage kõik kruvid ja korgid. - Kontrollige regulaarselt päästikut ning turvamehhanismi, et veenduda nende õiges töökorras. Kõik osad peavad olema õiges kohas ja korralikult kinnitatud. - Hoidke magasin ja seadme nina puhtad. - Kui temperatuur on alla nulli, tuleb seadet hoida mis tahes mugaval ja turvalisel viisil soojas. VIGADE SELGITAMINE HOIATUS: kui kasutamise ajal esineb mõni järgmistest sümptomitest, lõpetage kohe seadme kasutamine, sest see võib põhjustada tervisekahjustuse. Ainult kvalifitseeritud isik või volitatud teenindus tohib seadet remontida või osi vahetada. Enne remontimist või reguleerimist tuleb seade lahti ühendada. O-rõngaste või silindri vahetamisel tuleb seadet enne kokkumonteerimist määrida õhuseadme õliga. Probleem Põhjus Lahendus 1. Päästikus olev O-rõngas on vigane. 1. Vahetage O-rõngas välja. 2. Päästiku ventiilpäis on vigane. 2. Vahetage välja. 3. Päästiku ventiilvars, tihend või O- 3. Vahetage päästiku ventiilvars, rõngas on vigane. tihend või O-rõngas välja. Õhuleke seadme ülaosas või päästiku alal. Õhuleke seadme alumises osas. 1. Lahtised kruvid. 2. Kulunud või vigased O-rõngad või puhver. 1. Keerake kruvid kinni. 2. Vahetage O-rõngad või puhver välja. 15

16 Õhuleke kere ja silindrikorgi vahel. Naelutab naelu liiga sügavale. Seade töötab aeglaselt; ei suuda naelutada. Seade jätab naelu vahele. Seadme kinnikiilumised. 1. Lahtised kruvid. 2. Kulunud või vigased O-rõngad või tihendid. 1. Kulunud puhver. 2. Õhurõhk on liiga suur. 1. Ebapiisav õhuvarustus. 2. Ebapiisav määre. 3. Kulunud või vigased O-rõngad või tihendid. 4. Väljalaskeava silinderpeas on ummistunud. 1. Kulunud puhver või vigane tõukurvedru. 2. Mustus esiplaadil. 3. Mustus või vigastus takistab naeltel magasinis vabalt liikuda. 4. Kulunud või kuiv O-rõngas kolvis või ebapiisav määre. 5. Silindrikaane tihendid lekivad. 1. Valed või vigased naelad. 2. Vigane või kulunud ajamijuhik. 3. Lahtised kruvid magasinis või ninas. 4. Magasin on määrdunud. 1. Keerake kruvid kinni. 2. Vahetage O-rõngad või tihendid välja. 1. Vahetage puhver välja. 2. Reguleerige õhurõhku. 1. Veenduge, kas õhuvarustus on ebapiisav. 2. Lisage 2 kuni 6 tilka pneumaatilist seadmeõli. 3. Vahetage O-rõngad või tihendid välja. 4. Vahetage vigased sisemised osad välja. 1. Vahetage puhver või vedru välja. 2. Puhastage ajamikanal esiplaadil. 3. Puhastage magasin. 4. Vahetage O-rõngas välja. Määrige. 5. Vahetage tihendi seib välja. 1. Kasutage õigeid naelu. 2. Kontrollige ja vahetage ajam välja. 3. Pingutage. 4. Puhastage magasin. 16

17 RÄJÄYTYSKUVA SPRÄNGSKISS DETAILNE ÜLEVAADE NR KIRJELDUS NR KIRJELDUS NR KIRJELDUS NR KIRJELDUS 1 Polt 27 O-rõngas 53 Kokkusurutud vedru 79 Magasini kaas 2 Õhu deflektor 28 Ventiilialus 54 Reguleerimispolt 80 Alasi 3 Vedruviil 29 O-rõngas 55 Polt 81 Vedrukonks 4 Silinderpolt 30 Ventiilimuhv 56 Keel 82 Reguleerimisplaat 5 Kuusnurkpolt 31 O-rõngas 57 Keele vedru 83 Reguleerimismuhv 6 Püstoli kaitsealus 32 O-rõngas 58 Varras 84 Naela sügavuse reguleerimisalus 7 Silindri kaas 33 O-rõngas 59 O-rõngas 85 Kummiseib 8 Kuusnurkpolt 34 Päästiku vedru 60 Kolb 86 Vedru 9 Seib 35 Päästiku varras 61 O-rõngas 87 Polt 10 Vedru seib 36 O-rõngas 62 Vedru 88 Polt 11 Vedru alus 37 O-rõngas 63 Padruni puhvri seib 89 Kinnitatud rõngas 12 Tasakaaluventiili survevedru 38 Lüliti 64 Vedru alus 90 Naelapea kaas 13 O-rõngas 39 Varras 65 Trukk-kinnitusrakis 91 Kaitsekile 14 Tasakaaluventiili agregaat 40 Libisemisalus 66 Katteplaat 92 Seib 15 O-rõngas 41 Päästik 67 Ühendusvarras 93 Kinnitatud kummiseib 16 Krae 42 Turvanina 68 Läbiviik 94 Otsaplaadi seib 17 O-rõngas 43 Varras 69 Keel 95 Otsaplaat 18 Põhipadrun 44 Trukk-seib 70 Kokkusurutud vedru 96 Vedru seib 19 O-rõngas 45 Teraskuul 71 Varras 97 Polt 20 Kinnitatud rõngas 46 Vedru 72 Kinnitatud kumm 98 Õhu sisselaskeava 21 O-rõngas 47 Tõstuklahv 73 Vedru 99 Õhuava kest 22 O-rõngas 48 Polt 74 Päästiku ventiiltoru 100 Polt 23 Silinder 49 O-rõngas 75 Varras 101 Seib 24 Väline puhvriseib 50 O-rõngas 76 Kokkusurutud vedru 25 Sisemine puhvriseib 51 Ajamijuhik 77 Turvarakend 26 Püstoli kere 52 Reguleerimisnupp 78 Magasin 17

18 18

19 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Isojoen Konehalli Oy Keskustie 26, Kauhajoki As Suomi vakuuttaa täten, että RUMPUNAULAIN malli nro. AWD0070 (CN70) täyttää konedirektiivin 2006/42/EY sekä standardin EN :2000+A1 vaatimukset. Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan suostumusta, tämä vakuutus lakkaa olemasta voimassa. Päiväys: Allekirjoitus: EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Isojoen Konehalli Oy Keskustie 26, Kauhajoki As Soome intygar härmed att SPIKPISTOL modell nr. AWD0070 (CN70) följer bestämmelserna i maskindirektivet 2006/42/EG samt standarden EN :2000+A1. Om produktens tekniska eller andra egenskaper förändras utan tillverkarens medgivande, gäller denna överensstämmelse inte längre. Datum: Underteckning: Harri Altis - Ostopäällikkö (valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston) Harri Altis - Inköpschef (behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen) EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON Isojoen Konehalli Oy Keskustie 26, Kauhajoki As Soome tunnistab käesolevaga, et RULLNAELUTI mudel nr AWD0070 (CN70) vastab masinaid käsitleva direktiivi 2006/42/EÜ ja standardi EN :2000+A1 nõudmistele. Käesolev deklaratsioon ei kehti enam, kui seadme tehnilisi omadusi või muid omadusi muudetakse ilma tootja loata. Kuupäev: Allkiri: Harri Altis - ostujuht (volitatud koostama tehnilist faili). 19

ULKOVUORINAULAIN SPIKPISTOL SIDING NAILER

ULKOVUORINAULAIN SPIKPISTOL SIDING NAILER AWD64B ULKOVUORINAULAIN SPIKPISTOL SIDING NAILER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL YHDISTELMÄNAULAIN 2-IN-1 INREDNINGSSPIKPISTOL OCH HÄFTAPPARAT 2-IN-1 BRAD NAILER & STAPLER DAC4504 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! SISÄLLYS Turvaohjeet Tekniset tiedot

Lisätiedot

TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE)

TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE) TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE) HAKASNAULAIN KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJE SUOMI TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN ENNEN TYÖKALUN KÄYTTÖÄ. NÄIN VARMISTAT SEN TURVALLISEN JA OIKEAN KÄYTÖN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TYÖKALUN LÄHELLÄ

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER

HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER AWD25 HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

ATV VINSSI 12 V 1135 KG ATV VINSCH 12 V 1135 KG ATV VINTS 12 V 1135 KG

ATV VINSSI 12 V 1135 KG ATV VINSCH 12 V 1135 KG ATV VINTS 12 V 1135 KG AWD1135 ATV VINSSI 12 V 1135 KG ATV VINSCH 12 V 1135 KG ATV VINTS 12 V 1135 KG Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten ohjeiden käännös Översättning av original bruksanvisning Originaaljuhend

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER

RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER AWD9021 AWD9034 AWD2550 AWD50 RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Evanix-ilma-aseiden käyttöohje

Evanix-ilma-aseiden käyttöohje Evanix-ilma-aseiden käyttöohje Sähköisellä latauskoneistolla varustetut mallit (Speed, Conquest, Max, Giant) Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Tämä ohje käsittelee Evanix-ilma-asemalleja

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KOMPRESSORI KOMPRESSOR DAJ0018 DAJ0019 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 070828

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Evanix Blizzard S10 käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy Varoitukset Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan. Käytä aina ampujan laseja/turvalaseja ampuessasi. Varmista myös että kaikilla

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot