RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI"

Transkriptio

1 AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. TÄHELEPANU! Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Soome Tel , Faks

2 Onnittelumme tämän laadukkaan AWD-tuotteen valinnasta! Toivomme ostamasi laitteen olevan suureksi avuksi työssäsi. Muista lukea käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksesi turvallisen käytön. Epäselvissä tilanteissa tai ongelmien ilmetessä ota yhteys jälleenmyyjään tai maahantuojaan. Toivotamme Sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen kanssa! TEKNISET TIEDOT Max. naulakapasiteetti kpl Naulan pituus mm, 15, rautalankasidottu Naulan halkaisija 2,3-2,9 mm Ilmaliitin 1/4 Käyttöpaine 5-7 bar Mitat 315x128x306 mm Paino 3,9 kg Valettu alumiinirunko tukee tehokkaasti koviakin materiaaleja naulatessa. Mukavan kädensijan kumipinnoite takaa kunnollisen pidon ja lisää näin tarkkuutta ja käyttömukavuutta pitkäkestoisessakin käytössä. 360º kääntyvä ilman ulostuloaukko voidaan säätää mihin tahansa suuntaan tarpeen mukaan. Uusi lipasmalli mahdollistaa suuremman naulakapasiteetin. Laite soveltuu erityisesti runkorakenteiden ja katteiden kiinnitykseen sekä laudoitukseen ja verhoiluun. TURVAOHJEET JA VAROITUKSET Yleiset turvaohjeet - Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. - Lapset tai vajaakuntoiset eivät saa käyttää laitetta. - Tarkista liipaisimen liikkuvuus, turvalukituksen sekä jousen kunto päivittäin turvallisen käytön takaamiseksi. - Käytä laitetta ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. - Älä koskaan käytä laitetta tavalla, joka saattaisi aiheuttaa naulan laukeamisen sinua tai muita lähellä olevia kohti. - Pidä liipaisimen turvalukko kytkettynä aina kun et käytä laitetta. - Älä käytä laitetta vasarana. - Kanna laitetta aina kahvasta ilman, että sormi on liipaisimella. Älä koskaan kanna laitetta ilmaletkusta. - Älä käytä niin pitkää letkua, että se saattaa aiheuttaa kompastumisvaaran. Pidä letku ilmalähteen lähellä. - Älä muuta tai muuntele laitetta millään tavoin. - Muista aina että laitteen väärinkäyttö ja sopimaton käsittely saattavat aiheuttaa vaurioita sekä itsellesi että muille. - Älä koskaan kiinnitä tai teippaa liipaisinta tai kosketuskärkeä naulausasentoon. - Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa ilmaletkun ollessa kytkettynä laitteeseen. - Älä käytä laitetta mikäli sen varoitustarrat eivät ole lukukelpoisia. - Varmista, että kaikki liitännät on kunnollisesti kiinnitetty. Älä käytä laitetta mikäli se vuotaa ilmaa tai ei toimi kunnolla. - Älä käytä laitetta mikäli siinä on vaurioituneita tai puuttuvia osia. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tarpeeksi tiukalla. - Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisäosia. Kysy tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältä. - Pidä työtila siistinä. Sotkuiset työpöydät ja lattia aiheuttavat onnettomuuksia. FI 2

3 Suojaimiin liittyvät varoitukset - Suojaa silmäsi ja korvasi. Käytä aina vaatimusten mukaisia sivusuojilla varustettuja turvalaseja sekä kuulosuojaimia, etenkin laitetta ladatessasi, käyttäessäsi tai huoltaessasi. Työnantajien ja käyttäjien velvollisuuksiin kuuluu varmistaa että käyttäjät ja lähellä olevat muut henkilöt käyttävät asianmukaisia suojaimia. Työympäristöstä riippuen myös pääsuojainta on käytettävä tarvittaessa. Ilmansyöttöön ja liittimiin liittyvät varoitukset - Älä koskaan käytä happea, palavia kaasuja tai nestekaasua laitteen käyttövoimana, sillä tämä saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran ja johtaa vakavaan loukkaantumiseen. - Älä koskaan käytä paineilmalähteitä, jotka saattavat ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitetun sallitun paineen, sillä tämä saattaa aiheuttaa laitteen halkeamisen. - Laitteen liitin ei saa pitää painetta sen jälkeen kun laite on irrotettu ilmalähteestä. Mikäli käytetään vääränlaista liitintä, saattaa laitteeseen jäädä ilmalähteestä irrottamisen jälkeen ilmaa, jolloin laite pysyy toimintakunnossa, vaikkei se olekaan kytkettynä ilmalähteeseen. - Irrota laite ilmalähteestä aina ennen säätötoimenpiteitä huollon ajaksi ennen tukoksen selvittämistä kun laitetta ei käytetä liikkuessasi paikasta toiseen laitteen kanssa. Lataamiseen liittyvät varoitukset - Irrota laite aina ilmalähteestä lataamisen ajaksi estääksesi sen laukeamisen vahingossa. - Varmista, että käytät oikeanlaisia nauloja (ks. Tekniset tiedot ). - Ladatessasi laitetta älä koskaan aseta kättäsi tai muuta kehon osaa laitteen laukaisualueelle osoita laitteella itseäsi tai ketään muuta kohti paina liipaisinta tai kosketuskärkeä. Käyttöön liittyvät varoitukset - Käsittele laitetta aina huolellisesti ja varovasti. Älä koskaan leiki tai pilaile laitteella. - Työskentele aina vakaassa asennossa. Älä käytä laitetta rakennustelineellä, tikkailla tai muulla epävakaalla alustalla. - Paina liipaisinta ainoastaan silloin kun laitteen kärki on suunnattu naulattavaan kohtaan. - Pidä muut henkilöt turvallisen välimatkan päässä laitteesta kun sitä käytetään. - Älä koskaan anna lasten koskea laitteeseen. Laitetta saa käyttää ainoastaan aikuiset, joilla on kokemusta tai joille on annettu opastusta laitteen käyttöön. - Kosketuskärjellä varustetuissa malleissa ei saa koskaan pitää liipaisinta pohjaan painettuna muulloin kuin naulauksen aikana. Näin estetään toimintajakson tahaton aiheutuminen kärjen koskettaessa vahingossa jotakuta tai jotakin. - Pidä kätesi sekä muut kehon osat etäällä laitteen laukaisualueelta. Kosketuskärjellä varustetut mallit saattavat ponnahtaa äkisti naulan laukaisun aiheuttaman takaiskun voimasta, jolloin laite saattaa laueta tahattomasti uudelleen. - Tarkista kosketuskärjen toiminta usein. Älä käytä laitetta mikäli kärki ei toimi normaalisti, sillä laite saattaa laueta tahattomasti. Älä sekaannu kosketuskärkimekanismin toimintaan. - Älä ammu nauloja toisten naulojen päälle tai käytä laitetta liian jyrkässä kulmassa, sillä naula saattaa kimmota. - Älä ammu naulaa liian lähelle työkappaleen reunaa, sillä puu saattaa haljeta ja naula kimmota ja aiheuttaa loukkaantumisen. 3

4 Noudata kaikkia ohjeita ja huomioi varoitukset aina laitetta käyttäessäsi. Noudata erityistä varovaisuutta ongelmatilanteita selvittäessäsi. KÄYTTÖ Ilmalähde 1. Käytä ainoastaan puhdasta, kuivaa ja säädeltyä paineilmaa 5-7bar (70-100psi) laitteen käyttövoimana. Älä koskaan käytä happea, palavia kaasuja tai nestekaasua, sillä tämä saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. 2. Älä ylitä tai alita ilmoitettua käyttöpainetta, sillä tämä kuluttaa laitetta, aiheuttaa melua ja saattaa aiheuttaa vahinkolaukaisuja. Tarkista laitteelle sopivat käyttöpainearvot kohdasta Tekniset tiedot. 3. Pidä kätesi ja muut kehon osat poissa laitteen laukaisualueelta, kun kiinnität laitetta ilmalähteeseen. 4. Liitä laitteeseen suodatin, paineensäädin sekä voiteluyksikkö mahdollisimman lähelle työkalua (ks. kuva 1). 5. Pidä ilmansuodatin puhtaana. Likainen ja tukkeutunut suodatin aiheuttaa paineen alenemista, mikä puolestaan alentaa laitteen suorituskykyä. 6. Varusta tarvittaessa työkalu ja letku pikaliittimillä, jotka voidaan irrottaa nopeasti. 7. Varmista, että kaikki ilmalähdejärjestelmän liittimet ovat tiiviit eikä ilma pääse vuotamaan mistään. Kuva 1 Voitelu- Pikaliitin Pikaliitin yksikkö Suodatin Työkalu Paineilmaletku Vastakappale Vastakappale Paineensäädin Sulkuventtiili Kompressori Naulojen lataaminen ja naulaaminen VAROITUS: Irrota laite ilmalähteestä aina ennen naulojen lataamista. Osoita työkalu aina ihmisistä poispäin lataamisen aikana ja varmista, ettet pidä työkalun liipaisinta pohjassa. 1. Lataa naulat laitteeseen painamalla ensin syöttöaukon salpaa alaspäin ja nostamalla syöttöaukon kansi ylös. Taivuta lippaan kansi taaksepäin. 2. Nosta ja säädä naulalevy käytettävien naulojen pituudelle sopivaksi. 3. Aseta naularulla lippaaseen. 4. Aseta toinen naula syöttimeen. 5. Sulje lippaan kansi. Sulje ja lukitse syöttöaukon salpa. 6. Kytke laite ilmalähteeseen. Varmista, että ilmanpaine on säädetty laitteelle sopivaksi (ks. Tekniset tiedot ). 7. Testaa naulaussyvyys ensin koekappaleeseen. Mikäli naula ei uppoa tarpeeksi tai se uppoaa liian syvälle, säädä painetta paineensäätimestä tarpeen mukaan. 8. Älä koskaan käytä laitetta, ellei kärki ole kosketuksissa työkappaleeseen. Älä käytä laitetta ilman nauloja, sillä se saattaa vaurioittaa laitetta. 9. Älä koskaan ammu nauloja ilmaan, sillä ne saattavat vaurioittaa sinua, muita lähellä olevia tai itse laitetta. 4

5 Laitteen säätäminen - Naulaustapaa voidaan muuttaa laukaisunsäätöpainikkeella. Ensimmäisessä naulaustavassa (kertalaukaus) kärki painetaan työkappaleen pintaa vasten ja vedetään liipaisimesta. Toisessa naulaustavassa (sarjalaukaus) liipaisin painetaan ensin pohjaan, jonka jälkeen naulaimen kärki painetaan työkappaleen pintaa vasten. Tämä mahdollistaa useat perättäiset laukaukset. Naulaustapaa valittaessa on ensin painettava laukaisunsäätöpainike alas, jolloin liipaisimen turvalukko vapautuu. - Naulaussyvyyttä voidaan säätää syvyydensäädintä kääntämällä. - Laitteessa on kolme turvaominaisuutta: Turvaliipaisin ei aktivoidu, mikäli turvakärki ei ole painettuna työkappaleen pintaa vasten. Tämä estää vahinkolaukaukset. Turvakärjen muovinen suojus suojaa käyttäjää sinkoilevilta palasilta. Älä koskaan poista tätä suojusta. Vaihda suojus, kun se on kulunut. Naulatukoksen selvittäminen - Mikäli naulain jumittuu, irrota se ilmalähteestä. - Paina syöttöaukon salpaa alaspäin ja nosta syöttöaukon kansi ylös. Taivuta lippaan kansi taaksepäin. - Vedä naularullaa ja syötintä taaksepäin. - Irrota vääntyneet naulat kärjen takaosasta työkalun (esim. pihtien) avulla, tai työnnä naulan kärki puikolla tms. takaisin ylös kärjen takaosaan. Irrota naula sitten pihdeillä tai käännä naulain ylösalaisin ja ravistele naula ulos. HUOLTO VAROITUS: Irrota laite ilmalähteestä aina ennen säätötoimenpiteitä, ennen tukoksen selvittämistä, huollon ajaksi, liikkuessasi paikasta toiseen laitteen kanssa sekä kun laitetta ei käytetä. - Mikäli voiteluyksikköä ei käytetä, lisää 2-6 tippaa paineilmalaitteille sopivaa öljyä laitteen ilmaliittimeen joka työpäivän aluksi tai jatkuvassa käytössä kahden tunnin välein kohdemateriaalista ja naulatyypistä riippuen. - Tarkista kaikki laitteen osat säännöllisin väliajoin ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat (esim. o-renkaat, tiivisteet jne.) uusiin. Kiristä kaikki ruuvit ja suojukset loukkaantumisen estämiseksi. - Tarkista liipaisimen ja turvalukituksen kunto ja moitteeton toiminta säännöllisin väliajoin. Kaikkien osien tulee olla oikein paikoillaan ja huolellisesti kiristettyinä. - Pidä lipas ja naulaimen kärki puhtaina. - Kylmissä olosuhteissa työkalut on pidettävä lämpimänä työtilanteeseen sopivalla ja turvallisella tavalla. VIANETSINTÄ VAROITUS: Mikäli jokin alla olevista ongelmista ilmenee käytön yhteydessä, lopeta käyttö välittömästi välttääksesi vakavan loukkaantumisen. Ainoastaan pätevä huoltaja tai valtuutettu huoltoliike saa korjata laitteen tai vaihtaa siihen mitään osia. Laite on irrotettava ilmalähteestä aina ennen korjaamista tai säätöä. Voitele laite o-renkaiden tai sylinterin vaihdon yhteydessä. Ongelma Syy Ratkaisu 1. Vaurioitunut o-rengas liipaisinventtiilissä. 2. Vaurioitunut liipaisinventtiilin pää. 3. Vaurioitunut liipaisinventtiilin kara, tiiviste tai o-rengas. Ilmavuoto työkalun yläosassa tai liipaisimen alueella. 1. Vaihda o-rengas. 2. Vaihda. 3. Vaihda kara, tiiviste tai o- rengas. 5

6 Ilmavuoto työkalun alaosassa. Ilmavuoto rungon ja sylinterinsuoju ksen välillä. Naula uppoaa liian syvälle. Laite toimii voimattomasti; naulat eivät uppoa. Laite jättää nauloja lyömättä. Laite jumittuu. 1. Löystyneet ruuvit. 2. Vaurioituneet tai kuluneet o-renkaat tai iskunvaimennin. 1. Löystyneet ruuvit. 2. Vaurioituneet tai kuluneet o-renkaat tai tiivisteet. 1. Kulunut iskunvaimennin. 2. Ilmanpaine on liian suuri. 1. Riittämätön ilmansaanti. 2. Riittämätön voitelu. 3. Vaurioituneet tai kuluneet o-renkaat tai tiivisteet. 4. Sylinterikannen poistoaukko on tukossa. 1. Kulunut iskunvaimennin tai vaurioitunut työntöjousi. 2. Likaa etulevyssä. 3. Lika tai vaurio estää nauloja liikkumasta lippaassa. 4. Kulunut tai kuivunut männän o-rengas tai riittämätön voitelu. 5. Sylinterikannen tiivisteet vuotavat. 1. Vääränlaiset tai vaurioituneet naulat. 2. Vaurioitunut tai kulunut iskurin ohjain. 3. Löystynyt ruuvi lippaassa tai kärjessä. 4. Lipas on likainen. 1. Kiristä ruuvit. 2. Vaihda o-renkaat tai iskunvaimennin. 1. Kiristä ruuvit. 2. Vaihda o-renkaat tai tiivisteet. 1. Vaihda iskunvaimennin. 2. Säädä ilmanpainetta. 1. Varmista riittävä ilmansyöttö. 2. Lisää 2-6 tippaa paineilmalaitteille sopivaa öljyä. 3. Vaihda o-renkaat tai tiivisteet. 4. Vaihda vaurioituneet sisäosat. 1. Vaihda iskunvaimennin tai jousi. 2. Puhdista etulevyn naulaura. 3. Puhdista lipas. 4. Vaihda o-rengas. Voitele. 5. Vaihda tiivistealuslevy. 1. Käytä oikeanlaisia nauloja. 2. Tarkista ja vaihda iskuri. 3. Kiristä. 4. Puhdista lipas. 6

7 Vi gratulerar Dig till valet av denna AWD-produkten av god kvalitet! Vi hoppas att maskinen du köpt kommer att hjälpa dig i ditt arbete. För att försäkra dig om att maskinen används på ett säkert sätt bör du komma ihåg att läsa bruksanvisningen före maskinen tas i bruk. Vid oklara situationer eller om problem uppstår, ta kontakt med återförsäljaren eller importören. Vi önskar dig säkert och angenämt arbete med maskinen! TEKNISKA DATA Max spikkapacitet st. Spiklängd mm, 15, trådbandad Spikdiameter 2,3-2,9 mm Tryckluftanslutning 1/4 Arbetstryck 5-7 bar Dimensioner 315x128x306 mm Vikt 3,9 kg Gjuten aluminiumkåpa ger mer kraft att lätt driva in spikar i hårda material. Bekvämt gummiklätt handtag garanterar bättre kontroll, precision och bekvämlighet även vid långvarig användning. 360º svängbar utloppsöppning kan justeras i vilken vinkel som helst enligt behov. Ny magasinskonstruktion möjliggör större spikkapacitet. Idealisk för ramkonstruktioner, betäckningar, plankbeläggning och beklädning. SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR Allmänna säkerhetsanvisningar - Läs bruksanvisningen noga innan du använder verktyget, och följ samtliga anvisningar. - Barn eller handikappade får inte använda verktyget. - Kontrollera dagligen att avtryckaren, säkerhetsmekanismen och fjädern kan föras fritt för att säkerställa att verktyget kan användas på ett säkert sätt. - Använd verktyget endast för det avsedda ändamålet. - Använd aldrig verktyget på ett sätt som kan avlossa fästelement mot dig själv eller andra personer i närheten. - Håll avtryckarens säkerhetsmekanism aktiverad för att undvika oavsiktlig avfyring. - Använd inte verktyget som hammare. - Bär alltid verktyget i handtaget med fingrarna borta från avtryckaren. Bär aldrig verktyget i slangen. - Använd inte alltför lång luftslang för att undvika plötslig snubbling. Förvara slangen nära luftförsörjningen. - Ändra eller modifiera inte verktyget på något sätt. - Ha alltid i åtanke att missbruk och felaktig hantering av verktyget kan förorsaka personskador på dig själv och andra personer. - Spänn eller tejpa aldrig avtryckaren eller kontaktutlösaren i aktiverat läge. - Lämna aldrig verktyget utan uppsikt med ansluten luftslang. - Använd inte verktyget om varningsskyltarna saknas eller är oläsliga. - Använd inte verktyget om de läcker luft eller inte fungerar korrekt. - Använd aldrig ett verktyg som läcker luft, saknar delar eller har skadade delar, eller är i behov av reparation. Kontrollera att samtliga skruvar är fastdragna. - Använd endast av tillverkaren rekommenderade reservdelar och tillbehör. Vid tvekan, rådgör med återförsäljaren. - Håll arbetsområdet rent. Avfall och kringliggande delar inbjuder till olyckor. SE 7

8 Varningar angående personlig skyddsutrustning - Skydda ögon och öron. Använd alltid godkänt skydd för ögonen som ger skydd både framifrån och från sidorna såväl som hörselskydd, speciellt vid laddning, användning och underhåll av verktyget. Arbetsgivaren och användaren bär ansvaret för att lämplig skyddsutrustning används av användaren och andra personer i närheten. Beroende på arbetsmiljön ska även skyddshjälm användas om så erfordras. Varningar angående luftförsörjning och anslutningar - Använd aldrig syrgas, lättantändliga gaser eller gaser i flaskor som kraftkälla för verktyget då sådana drivmedel kan förorsaka explosion. - Använd inte kraftkällor vars tryck kan överskrida det för verktyget högsta tillåtna (se Tekniska data ) då annars verktyget kan brista. - Verktygets anslutning får inte kvarhålla trycket när luftförsörjningen kopplas bort. Om en felaktig anslutning används kan verktyget kvarstå under tryck efter bortkoppling och därmed utlösas även om luftslangen är bortkopplad. - Koppla alltid bort luftförsörjningen innan justeringar utförs vid service på verktyget vid rensning av en blockering när verktyget inte används vid förflyttning till ett annat arbetsområde. Varningar angående laddning av verktyget - Koppla bort tryckluftförsörjningen innan verktyget laddas för att undvika oavsiktlig avfyring vid återanslutningen. - Säkerställ att fästelementen är avsedda för verktyget (se Tekniska data ). - Vid laddning av verktyget placera aldrig handen eller annan kroppsdel framför verktygets mynning rikta aldrig verktyget mot dig själv eller annan person tryck inte in avtryckaren eller kontaktutlösaren. Varningar angående användning - Hantera alltid verktyget försiktigt. Lek inte med verktyget. - Stå alltid i god balans. Använd inte verktyget på ställningar, stegar eller andra ostabila underlag. - Tryck aldrig in avtryckaren om mynningen inte är riktad mot arbetsstycket. - Tillse att andra personer uppehåller sig på säkert avstånd från verktyget under användningen. - Låt inte barn vidröra verktyget. Endast vuxna personer med erfarenhet eller utbildning i verktygets handhavande får använda det. - Användaren får inte hålla avtryckaren på ett verktyg med kontaktutlösning intryckt under arbete då svåra personskador kan förorsakas om utlösaren oavsiktligt vidrör någon eller något varvid verktyget avfyras. - Håll händer och kroppen borta från verktygets avfyringsriktning. Ett verktyg med kontaktutlösning kan rekyllera vid avfyring och oavsiktligt avfyras en andra gång. - Kontrollera kontaktutlösarens funktion regelbundet. Använd inte verktyget om kontaktutösaren inte fungerar korrekt då annars oavsiktlig avfyring kan ske. Manipulera in kontaktutlösarens mekanism. - Skjut inte fästelement mot andra fästelement eller med verktyget i vinkel mot ett annat fästelement då detta kan förorsaka en rikoschett. - Skjut inte fästelement nära arbetsstyckets kanter då träet kan splittras varvid fästelementet kan rikoschettera. 8

9 Följ samtliga anvisningar, och uppmärksamma varningarna vid användandet av verktyget. Var extra uppmärksam vid försök att lösa problem med verktyget. HANDHAVANDE Tryckluftförsörjning 1. Använd endast ren, torr och tryckreglerad luft med trycket 5-7bar (70-100psi). Använd aldrig syrgas, lättantändliga gaser eller gaser i flaskor som kraftkälla för verktyget då sådana drivmedel kan förorsaka explosion. 2. Överskrid aldrig högsta eller lägsta tillåtna tryck. Alltför lågt eller högt tryck kan förorsaka buller, snabbt slitage eller felaktig avfyring. Se kapitlet Tekniska data angående inställning av korrekt arbetstryck för verktyget. 3. Håll händer och kroppen borta från verktygets avfyringsriktning vid anslutning av tryckluftförsörjningen. 4. Ett filter-regulator-oljeinjektor erfordras och ska placeras så nära verktyget som möjligt. (Se figur 1) 5. Håll luftfiltret rent. Ett smutsigt luftfilter sänker lufttrycket till verktyget vilket medför lägre kraft och effektivitet. 6. Montera om möjligt en snabbkoppling på verktyget och slangen. 7. Säkerställ att samtliga anslutningar i tryckluftsystemet är täta för att förhindra tryckfall. Figur 1 Snabbkoppling Snabbkoppling Oljeinjektor Filter Verktyg Snabbkoppling Luftslang Snabbkoppling Regulator Avstängningsventil Kompressor Laddning och handhavande av verktyget VARNING: Koppla alltid bort verktyget från luftförsörjningen före laddning av fästelement. Rikta alltid verktyget bort från kroppen och andra personer vid laddning. Säkerställ att du inte håller verktyget med avtryckaren intryckt under laddningen. 1. För att ladda spikarna, tryck ner laddningsluckans spärr och lyft upp luckan. Vik tillbaka locket på magasinet. 2. Lyft och justera spikskivan till en passande längd för de spikar som avänds. 3. Placera spikrullen i magasinet. 4. För in den andra spiken i matarklon. 5. Stäng magasinets lock. Stäng och spärra laddningsluckan. 6. Anslut verktyget till luftförsörjningen. Kontrollera att lufttrycket ligger inom de gränser som anges i Tekniska data. 7. Prova indrivningsdjupet på en träbit innan användning. Om fästelementen drivs in alltför långt eller alltför kort ska lyfttrycket sänkas respektive ökas. 8. Avfyra aldrig verktyget om mynningen inte är i kontakt med arbetsstycket. Avfyra inte verktyget utan fästelement då det annars kan skadas. 9. Avfyra aldrig i tomma luften då detta kan skada användaren eller andra personer och verktyget. 9

10 Justering av verktyget - Spikarna kan avfyras på två olika sätt genom inställning av vredet avfyringsinställning: Tryck skyddsskenan mot underlaget, och tryck in avtryckaren (avfyring i följd). Tryck in avtryckaren och tryck därefter skyddsskenan mot arbetsstycket för kontinuerlig avfyring (stötavfyring). Avfyringssättet väljs genom att ställa in önskat läge med vredet avfyringsinställning. Avtryckaren är i säkrat läge när den inte är intryckt. - Detta verktyg är försett med en djupsäkerhetskontroll. Indrivningsdjupet ställs in genom att vrida vredet djupinställning. - Verktyget är försett med tre säkerhetsanordningar: Verktyget armeras inte innan skyddsskenan pressas mot arbetsstycket. Detta förhindrar oavsiktlig avfyring av verktyget. Plastskärmen på skyddsskenan skyddar mot utslungat skräp. Demontera inte denna skärm. Byt skärmen om den är sliten. Att ta bort fastnade spikar - Koppla bort luftförsörjningen om en spik fastnar i verktyget. - Tryck ner laddningsluckans spärr och lyft upp luckan. Vik tillbaka locket på magasinet. - Dra spikrullen och matarklon bakåt. - Använd verktyg (t.ex. tänger) för att dra ut böjda spikar från loppets bakre del, eller för in en stav och pressa spikens spets uppåt och in i loppet. Dra ut spiken med tänger eller vänd verktyget upp och ner och skaka ut den. UNDERHÅLL VARNING: Koppla bort verktyget från kompressorn före justering, rensning av blockeringar, service, förflyttning och när verktyget inte används. - I avsaknad av automatisk smörjinjektor ska 2 till 6 droppar olja för pneumatiska verktyg anbringas i luftintaget innan arbetet påbörjas eller efter två timmars kontinuerlig användning beroende på arbetstyckets karakteristik och typ av fästelement. - Kontrollera samtliga delar regelbundet, och byt slitna eller söndriga komponenter (t.ex. O- ringar, tätningar, etc.). Dra fast alla skruvar och muttrar för att undvika personskador. - Kontrollera avtryckaren och säkerhetsanordningarna regelbundet för att säkerställa korrekt funktion. Alla komponenter ska vara monterade på rätta platser och säkert infästa. - Håll magasinet och mynningen rena. - Vid temperaturer under noll måste verktyget hållas varmt på ett passande och säker sätt. FELSÖKNING VARNING: Om något av nedanstående symptom uppträder under arbetet ska arbetet omedelbart avbrytas för att undvika allvarliga personskador. Endast kvalificerad personal eller ett auktoriserat servicecenter får utföra reparation eller byta delar på verktyget. Verktyget ska borkopplas från kraftförsörjningen innan reparationer eller justeringar påbörjas. Vid byte av O-ringar eller cylinder ska dessa smörjas med olja för pneumatiska verktyg innan montering. Probleem Trolig orsak Åtgärd 1. O-ring i utlösningsventilen är skadad. 2. Utlösningsventilens huvud är skadat. 3. Utlösningsventilens kägla, tätning eller O-ring är skadade. tätning eller O-ring. Luftläckage nära verktygets övre del eller runt avtryckaren. Luftläckage nära verktygets undre del. 1. Lösa skruvar. 2. Slitna eller skadade O-ringar eller stötdämpare. 1. Byt O-ring. 2. Byt. 3. Byt utlösningsventilens kägla, 1. Dra fast skruvarna. 2. Byt O-ringar eller stötdämpare. 10

11 Luftläckage mellan höljet och cylinderlocket. Skjuter in fästelementen för långt. Verktyget arbetar tungt; kan inte skjuta fästelement. Verktyget hoppar över fästelement. Verktyget nyper fast. 1. Lösa skruvar. 2. Slitna eller skadade O-ringar eller tätningar. 1. Slitet stötdämpare. 2. För lågt lufttryck. 1. Otillräcklig luftförsörjning. 2. Otillräcklig smörjning. 3. Slitna eller skadade O-ringar eller tätningar. 4. Utloppsöppningen i cylinderhuvudet är blockerat. 1. Slitet stödskydd eller skadad tryckfjäder. 2. Smuts på främre plattan. 3. Smuts eller skada hindrar fästelementen att glida fritt i magasinet. 4. Sliten eller torr O-ring på kolven eller bristande smörjning. 5. Cylinderlockets tätningar läcker. 1. Felaktiga eller skadade fästelement. 2. Drivenhetens styrskena skadad eller sliten. 3. Lös skruv i magasinet eller mynningen. 4. Smutsigt magasin. 1. Dra fast skruvarna. 2. Byt O-ringar eller tätningar. 1. Byt stötdämpare. 2. Justera lufttrycket. 1. Verifiera tillräcklig luftförsörjning. 2. Anbringa 2 till 6 droppar olja för pneumatiska verktyg. 3. Byt O-ringar eller tätningar. 4. Byt skadade komponenter. 1. Byt stötdämpare eller fjäder. 2. Rengör matningskanalen på främre plattan. 3. Rengör magasinet. 4. Byt O-ring. Smörj. 5. Byt tätningsbrickan. 1. Använd rätt typ av fästelement. 2. Kontrollera och byt drivenhet. 3. Dra fast. 4. Rengör magasinet. 11

12 Õnnitleme teid selle kvaliteetse AWD tööriista valimise puhul! Loodame, et see on teile suureks abiks. Lugege enne seadme esmast kasutamist kindlasti kasutusjuhendit, et tagada seadme ohutu kasutamine. Kahtluste või probleemide korral võtke ühendust müüja või maaletoojaga. Soovime teile ohutut ja meeldivat töötamist! TEHNILISED ANDMED Max. naelte kogus tk Naela pikkus mm, 15, traadi kõrval Naela diameeter 2,3-2,9 mm Õhu sisselaskeava 1/4 Töörõhk 5-7 baari Mõõtmed 315x128x306 mm Kaal 3,9 kg Valualumiiniumist kere annab rohkem jõudu naelte naelutamiseks kõvadesse materjalidesse. Mugav haare kummist käepidemega annab masina üle suurema kontrolli isegi pikemaajalisel kasutamisel ja tagab parema täpsuse. 360º pöörlevat õhu väljalaskeava saab seada mis tahes suunda. Magasini uus konstruktsioon võimaldab masinasse panna rohkem naelu. Ideaalne raamistiku, katuse kattesüsteemi, paneelide ja kaablimantlite konstrueerimiseks. OHUTUSJUHISED JA HOIATUSED Üldised ohutusjuhised - Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit ning järgige kõiki juhiseid. - Lapsed ja puuetega inimesed ei tohi seadet kasutada. - Kontrollige iga päev päästiku vabalt liikumist, ohutusmehhanismi ning vedrut, et tagada seadme ohutu kasutamine. - Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärgil. - Mitte kunagi ärge kasutage seadet viisil, mis võib suunata naela teie või ümbruses viibivate inimeste poole. - Naelte juhusliku tulistamise vältimiseks hoidke päästiku turvarakendi mehhanism sees. - Ärge kasutage seadet haamrina. - Kandke seadet alati sangast ja nii, et sõrm ei oleks päästikul. Ärge mitte kunagi kandke seadet õhuvoolikust hoides. - Ärge kasutage töökohas liiga pikka õhuvoolikut, et vältida ootamatut komistamist. Hoidke voolik õhutoite läheduses. - Ärge muutke ega modifitseerige seadet mingil viisil. - Pidage meeles, et seadme valesti kasutamine ja käsitlemine võib vigastada teid ennast ning teisi. - Mitte kunagi ärge klammerdage ega teipige päästikut või ühenduspistikut sisselülitatud positsioonile. - Mitte kunagi ärge jätke ühendatud õhuvoolikuga seadet järelevalveta. - Ärge kasutage seadet, millel puuduvad loetavad ohutussildid. - Ärge kasutage seadet, mis lekib või ei tööta õigesti. - Mitte kunagi ärge kasutage seadet, millest lekib õhku, mille osad on kadunud või vigased või mis vajab remonti. Veenduge, et kõik kruvid on tugevasti kinni keeratud. - Kasutage ainult tootja soovitatud varuosi ja lisavarustust. Kahtluste korral küsige müüjalt. - Hoidke töökoht puhas. Määrdunud ja segamini tööpingid ja põrandad põhjustavad õnnetusi. EST 12

13 Kaitsevarustust puudutavad hoiatused - Kaitske oma silmi ja kõrvu. Kandke alati sobivaid silmakaitsmeid, mis tagavad kaitse nii eest kui külgedelt, samuti kuulmiskaitsmeid - eriti seadme laadimisel, kasutamisel või hooldamisel. Tööandja ja kasutaja vastutavad, et kasutaja ja teised läheduses viibivad inimesed kannaksid õiget kaitsevarustust. Sõltuvalt töökeskkonnast tuleb vajadusel kanda ka peakaitsmeid. Õhutoidet ja liideseid puudutavad hoiatused. - Mitte kunagi ärge kasutage seadme toiteks hapnikku, tuleohtlikke gaase ega muid balloongaase, sest seade võib plahvatada ja põhjustada raske vigastuse. - Ärge kasutage toidet, mis võib ületada õige nimirõhu (vaadake peatükki Tehnilised andmed"), sest seade võib lõhkeda. - Õhutoite lahtiühendamisel ei tohi seadme liideses rõhku olla. Vale liidese kasutamisel võib seadmesse pärast lahtiühendamist jääda õhku, mistõttu võib see naela välja tulistada isegi siis, kui õhuvoolik on lahti ühendatud. - Ühendage õhuvarustus alati lahti enne reguleerimist seadme hooldamisel ummistuse eemaldamisel kui seadet parasjagu ei kasutata seadme teise töökohta viimisel. Seadme laadimisega seotud hoiatused - Enne naelte laadimist ühendage seade õhutoitest lahti, et vältida ühendamisel juhuslikku tulistamist. - Veenduge, et kasutate ainult seadmele sobivaid naelu (vaadake peatükki Tehnilised andmed"). - Seadme laadimisel ärge kunagi pangekätt ega muid kehaosi seadme tulistamisalasse ärge suunake kunagi seadet enda ega teiste poole ärge vajutage päästikut ega ühenduspistikut. Kasutamisega seotud hoiatused - Olge seadme käsitlemisel alati hoolikas. Ärge mitte kunagi mängige seadmega. - Hoidke alati tasakaalu. Ärge kasutage seadet tellingutel, redelitel ega muudel ebastabiilsetel pindadel. - Mitte kunagi ärge vajutage päästikut, kui seadme nina ei ole töödetaili suunas. - Hoidke teised inimesed seadme kasutamisel sellest ohutus kauguses. - Mitte kunagi ärge lubage lastel seadet kasutada. Seadet tohivad kasutada ainult seadme kasutamise kogemuste või väljaõppega inimesed. - Kasutaja ei tohi ühenduspistikuga seadmetel päästikut all hoida muul ajal kui naelutamisel, sest kui pistik kogemata kellegagi või millegagi kokku puutub, võib see põhjustada tõsise vigastuse, sest seade satub tsüklisse. - Hoidke käed ja keha seadme tulistamisalast eemal. Ühenduspistikuga seade võib naelutamise tagasilöögi tõttu põrgata ja soovimatu teise naela välja tulistada. - Kontrollige sageli ühenduspistiku mehhanismi töökorda. Kui pistik ei tööta korralikult, ärge kasutage seadet, sest see võib juhuslikult naelu tulistada. Ärge takistage ühenduspistiku mehhanismi normaalset tööd. - Ärge naelutage naelu teiste naelte peale ega liiga suure nurga all, sest see deformeerib naelu. - Ärge naelutage naelu töödetaili servale liiga lähedale, sest see võib puidu lõhki lüüa ja naela kõrvale suunata, põhjustades nii vigastuse. 13

14 Järgige seadme kasutamisel alati kõiki juhiseid ja pöörake tähelepanu hoiatustele. Seadme rikete lahendamisel olge eriti ettevaatlik. KASUTAMINE Õhutoide 1. Kasutage ainult puhast, kuiva ja reguleeritud 5-7 baarist suruõhku ( psi). Ärge mitte kunagi kasutage seadme toiteks hapnikku, tuleohtlikke gaase ega muid balloongaase, sest seade võib plahvatada. 2. Mitte kunagi ärge ületage maksimaalset ega minimaalset rõhku. Liiga madal või liiga kõrge rõhk põhjustab müra, kiire kulumise või valesti tulistamise. Vaadake seadme õiget töörõhku peatükist Tehnilised andmed". 3. Õhutoite ühendamisel hoidke käed ja keha alati seadme tulistamisalast eemal. 4. Vajalik on filter-regulaator-õlitaja süsteem ja see peab asuma seadmele võimalikult lähedal. (Vaadake joonist 1). 5. Hoidke õhufilter puhas. Määrdunud filter vähendab seadmele mõjuvat õhurõhku ning vähendab võimsust ja efektiivsust. 6. Parema jõudluse saavutamiseks paigaldage võimalusel seadmele kiirliides ja voolikule kiirmuhv. 7. Veenduge, et õhutoitesüsteemi liidesed on õhukao vältimiseks tihendatud. Jn 1 Kiirliides Kiirliides Määre Filter Seade Kiirmuhv Õhuvoolik Kiirmuhv Regulaator Sulgurventiil Kompressor Naelte laadimine ja seadme kasutamine HOIATUS: enne laadimist ühendage seade alati suruõhust lahti. Seadme laadimisel suunake see alati endast ja teistest eemale. Veenduge, et te ei lae seadet, hoides päästikut allavajutatuna. 1. Naelte laadimiseks vajutage etteandja luugisulgur alla ja avage etteandja luuk. Võtke magasini kaas eest. 2. Tõstke ja reguleerige naelaketast, et see vastaks kasutatavate naelte kõrgusele. 3. Asetage naelarull magasini. 4. Sisestage teine nael etteandja mehhanismi. 5. Sulgege magasini kaas. Sulgege ja lukustage etteandja uksesulgur. 6. Ühendage seade õhutoitega. Veenduge, et õhurõhk on õiges rõhuvahemikus (vaadake peatükki Tehnilised andmed"). 7. Testige kõigepealt testdetailil naelutamissügavust. Kui nael naelutatakse liiga sügavale või mitte piisavalt sügavale, reguleerige regulaatorit, et anda vähem või rohkem rõhku. 8. Mitte kunagi ärge kasutage seadet, kui selle turvanina puutub vastu töödetaili. Ärge kasutage seadet, millele pole laaditud naelu, sest see võib kahjustada seadet. 9. Mitte kunagi ärge tulistage naelu õhku, sest need võivad kasutajat, teisi inimesi või seadet vigastada. 14

15 Seadme reguleerimine - Naelutamise reguleerimisnupuga saab naelu kahel viisil naelutada: vajutage turvajuhiku kere tööpinna vastu ja vajutage päästikut (jadanaelutus). Pidevaks kasutamiseks vajutage päästikut ja suruge siis turvajuhiku kere tööpinna vastu (kontaktnaelutus). Naelutusrežiimi valimiseks vajutage naelutamise reguleerimisnupp alla. Kui see ei ole allavajutatud, on päästik turvarežiimil, kui seadet parasjagu ei kasutata. - Seade on varustatud turvasügavuskontrolliga. Naelutatava naela sügavuse reguleerimiseks keerake lihtsalt sügavuskontrolli nuppu. - Seade on varustatud kolme turvaseadmega: turvapäästik ei käivita seadet, kuni turvajuhiku kere on surutud vastu tööpinda. See väldib seadme juhuslikku tulistamist. Turvajuhiku kere plastmasskilp suunab lendava prahi kõrvale. Ärge eemaldage seda kilpi. Vahetage kulunud kilp välja. Kinnikiilunud naela eemaldamine - Kui nael kinni kiilub, ühendage seade õhutoitest lahti. - Vajutage etteandja luugisulgur alla ning avage etteandja luuk. Võtke magasini kaas eest. - Tõmmake naelarull ja etteandja mehhanism taha. - Võtke kõverdunud naelad juhikukere tagumisest osast tööriistadega (nt tangidega) välja või sisestage varras ja lükake nael tagasi üles ning juhikukere südamikku. Tõmmake nael tangidega välja või keerake seade tagurpidi ja raputage see välja. HOOLDAMINE HOIATUS: enne kui seadet reguleerite, ummistusi eemaldate, hooldate, teise kohta viite ning kui te seda parasjagu ei kasuta, ühendage seade õhukompressorist lahti. - Kui te ei kasuta automaatset õlitajat, lisage enne iga tööpäeva või pärast kahetunnist pidevat kasutamist seadme õhu sisselaskeavasse sõltuvalt töödetaili omadustest ning naelte tüübist 2 kuni 6 tilka pneumaatilist seadmeõli. - Kontrollige regulaarselt kõiki osi ning vahetage kulunud või katkised osad välja (nt O-rõngad, tihendid jmt). Tervisekahjustuste vältimiseks pingutage kõik kruvid ja korgid. - Kontrollige regulaarselt päästikut ning turvamehhanismi, et veenduda nende õiges töökorras. Kõik osad peavad olema õiges kohas ja korralikult kinnitatud. - Hoidke magasin ja seadme nina puhtad. - Kui temperatuur on alla nulli, tuleb seadet hoida mis tahes mugaval ja turvalisel viisil soojas. VIGADE SELGITAMINE HOIATUS: kui kasutamise ajal esineb mõni järgmistest sümptomitest, lõpetage kohe seadme kasutamine, sest see võib põhjustada tervisekahjustuse. Ainult kvalifitseeritud isik või volitatud teenindus tohib seadet remontida või osi vahetada. Enne remontimist või reguleerimist tuleb seade lahti ühendada. O-rõngaste või silindri vahetamisel tuleb seadet enne kokkumonteerimist määrida õhuseadme õliga. Probleem Põhjus Lahendus 1. Päästikus olev O-rõngas on vigane. 1. Vahetage O-rõngas välja. 2. Päästiku ventiilpäis on vigane. 2. Vahetage välja. 3. Päästiku ventiilvars, tihend või O- 3. Vahetage päästiku ventiilvars, rõngas on vigane. tihend või O-rõngas välja. Õhuleke seadme ülaosas või päästiku alal. Õhuleke seadme alumises osas. 1. Lahtised kruvid. 2. Kulunud või vigased O-rõngad või puhver. 1. Keerake kruvid kinni. 2. Vahetage O-rõngad või puhver välja. 15

16 Õhuleke kere ja silindrikorgi vahel. Naelutab naelu liiga sügavale. Seade töötab aeglaselt; ei suuda naelutada. Seade jätab naelu vahele. Seadme kinnikiilumised. 1. Lahtised kruvid. 2. Kulunud või vigased O-rõngad või tihendid. 1. Kulunud puhver. 2. Õhurõhk on liiga suur. 1. Ebapiisav õhuvarustus. 2. Ebapiisav määre. 3. Kulunud või vigased O-rõngad või tihendid. 4. Väljalaskeava silinderpeas on ummistunud. 1. Kulunud puhver või vigane tõukurvedru. 2. Mustus esiplaadil. 3. Mustus või vigastus takistab naeltel magasinis vabalt liikuda. 4. Kulunud või kuiv O-rõngas kolvis või ebapiisav määre. 5. Silindrikaane tihendid lekivad. 1. Valed või vigased naelad. 2. Vigane või kulunud ajamijuhik. 3. Lahtised kruvid magasinis või ninas. 4. Magasin on määrdunud. 1. Keerake kruvid kinni. 2. Vahetage O-rõngad või tihendid välja. 1. Vahetage puhver välja. 2. Reguleerige õhurõhku. 1. Veenduge, kas õhuvarustus on ebapiisav. 2. Lisage 2 kuni 6 tilka pneumaatilist seadmeõli. 3. Vahetage O-rõngad või tihendid välja. 4. Vahetage vigased sisemised osad välja. 1. Vahetage puhver või vedru välja. 2. Puhastage ajamikanal esiplaadil. 3. Puhastage magasin. 4. Vahetage O-rõngas välja. Määrige. 5. Vahetage tihendi seib välja. 1. Kasutage õigeid naelu. 2. Kontrollige ja vahetage ajam välja. 3. Pingutage. 4. Puhastage magasin. 16

17 RÄJÄYTYSKUVA SPRÄNGSKISS DETAILNE ÜLEVAADE NR KIRJELDUS NR KIRJELDUS NR KIRJELDUS NR KIRJELDUS 1 Polt 27 O-rõngas 53 Kokkusurutud vedru 79 Magasini kaas 2 Õhu deflektor 28 Ventiilialus 54 Reguleerimispolt 80 Alasi 3 Vedruviil 29 O-rõngas 55 Polt 81 Vedrukonks 4 Silinderpolt 30 Ventiilimuhv 56 Keel 82 Reguleerimisplaat 5 Kuusnurkpolt 31 O-rõngas 57 Keele vedru 83 Reguleerimismuhv 6 Püstoli kaitsealus 32 O-rõngas 58 Varras 84 Naela sügavuse reguleerimisalus 7 Silindri kaas 33 O-rõngas 59 O-rõngas 85 Kummiseib 8 Kuusnurkpolt 34 Päästiku vedru 60 Kolb 86 Vedru 9 Seib 35 Päästiku varras 61 O-rõngas 87 Polt 10 Vedru seib 36 O-rõngas 62 Vedru 88 Polt 11 Vedru alus 37 O-rõngas 63 Padruni puhvri seib 89 Kinnitatud rõngas 12 Tasakaaluventiili survevedru 38 Lüliti 64 Vedru alus 90 Naelapea kaas 13 O-rõngas 39 Varras 65 Trukk-kinnitusrakis 91 Kaitsekile 14 Tasakaaluventiili agregaat 40 Libisemisalus 66 Katteplaat 92 Seib 15 O-rõngas 41 Päästik 67 Ühendusvarras 93 Kinnitatud kummiseib 16 Krae 42 Turvanina 68 Läbiviik 94 Otsaplaadi seib 17 O-rõngas 43 Varras 69 Keel 95 Otsaplaat 18 Põhipadrun 44 Trukk-seib 70 Kokkusurutud vedru 96 Vedru seib 19 O-rõngas 45 Teraskuul 71 Varras 97 Polt 20 Kinnitatud rõngas 46 Vedru 72 Kinnitatud kumm 98 Õhu sisselaskeava 21 O-rõngas 47 Tõstuklahv 73 Vedru 99 Õhuava kest 22 O-rõngas 48 Polt 74 Päästiku ventiiltoru 100 Polt 23 Silinder 49 O-rõngas 75 Varras 101 Seib 24 Väline puhvriseib 50 O-rõngas 76 Kokkusurutud vedru 25 Sisemine puhvriseib 51 Ajamijuhik 77 Turvarakend 26 Püstoli kere 52 Reguleerimisnupp 78 Magasin 17

18 18

19 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Isojoen Konehalli Oy Keskustie 26, Kauhajoki As Suomi vakuuttaa täten, että RUMPUNAULAIN malli nro. AWD0070 (CN70) täyttää konedirektiivin 2006/42/EY sekä standardin EN :2000+A1 vaatimukset. Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan suostumusta, tämä vakuutus lakkaa olemasta voimassa. Päiväys: Allekirjoitus: EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Isojoen Konehalli Oy Keskustie 26, Kauhajoki As Soome intygar härmed att SPIKPISTOL modell nr. AWD0070 (CN70) följer bestämmelserna i maskindirektivet 2006/42/EG samt standarden EN :2000+A1. Om produktens tekniska eller andra egenskaper förändras utan tillverkarens medgivande, gäller denna överensstämmelse inte längre. Datum: Underteckning: Harri Altis - Ostopäällikkö (valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston) Harri Altis - Inköpschef (behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen) EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON Isojoen Konehalli Oy Keskustie 26, Kauhajoki As Soome tunnistab käesolevaga, et RULLNAELUTI mudel nr AWD0070 (CN70) vastab masinaid käsitleva direktiivi 2006/42/EÜ ja standardi EN :2000+A1 nõudmistele. Käesolev deklaratsioon ei kehti enam, kui seadme tehnilisi omadusi või muid omadusi muudetakse ilma tootja loata. Kuupäev: Allkiri: Harri Altis - ostujuht (volitatud koostama tehnilist faili). 19

ULKOVUORINAULAIN SPIKPISTOL SIDING NAILER

ULKOVUORINAULAIN SPIKPISTOL SIDING NAILER AWD64B ULKOVUORINAULAIN SPIKPISTOL SIDING NAILER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

HUOPAKATTONAULAIN TAKSPIKPISTOL ROOFING NAILER

HUOPAKATTONAULAIN TAKSPIKPISTOL ROOFING NAILER AWD45 HUOPAKATTONAULAIN TAKSPIKPISTOL ROOFING NAILER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL COIL NAILER

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL COIL NAILER AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL COIL NAILER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL YHDISTELMÄNAULAIN 2-IN-1 INREDNINGSSPIKPISTOL OCH HÄFTAPPARAT 2-IN-1 BRAD NAILER & STAPLER DAC4504 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL 34 RUNKONAULAIN 34 BANDSPIKPISTOL 34 FRAMING NAILER DAC4507 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL 21 RUNKONAULAIN 21 BANDSPIKPISTOL 21 FRAMING NAILER DAC4506 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER

HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER AWD25 HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS

KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS AWD1134 KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten ohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER

HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER AWD25 HAKASNAULAIN PNEUMATISK HÄFTPISTOL AIR STAPLER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102

KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 KÄYTTÖOHJE MINIHIOMAKONE 12102 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! SISÄLLYS Turvaohjeet Tekniset tiedot

Lisätiedot

TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE)

TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE) TA116/21-13(CE) TA116/22-9(CE) HAKASNAULAIN KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJE SUOMI TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN ENNEN TYÖKALUN KÄYTTÖÄ. NÄIN VARMISTAT SEN TURVALLISEN JA OIKEAN KÄYTÖN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TYÖKALUN LÄHELLÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER

RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER AWD9021 AWD9034 AWD2550 AWD50 RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

ATV VINSSI 12 V 1135 KG ATV VINSCH 12 V 1135 KG ATV VINTS 12 V 1135 KG

ATV VINSSI 12 V 1135 KG ATV VINSCH 12 V 1135 KG ATV VINTS 12 V 1135 KG AWD1135 ATV VINSSI 12 V 1135 KG ATV VINSCH 12 V 1135 KG ATV VINTS 12 V 1135 KG Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten ohjeiden käännös Översättning av original bruksanvisning Originaaljuhend

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

CN890F(CE) PAINEILMATOIMINEN RUNKONAULAIN

CN890F(CE) PAINEILMATOIMINEN RUNKONAULAIN CN890F(CE) PAINEILMATOIMINEN RUNKONAULAIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUOMI FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER

RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER AWD9021 AWD9034 AWD2550 AWD50 RUNKONAULAIN HAKASNAULAIN VIIMEISTELYNAULAIN RAMSPIKMASKIN HÄFTMASKIN INREDNINGSSPIKMASKIN FRAMING NAILER AIR STAPLER FINISHING NAILER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

PAINEILMATOIMISEN NAULAIMEN KÄYTTÖOHJEET

PAINEILMATOIMISEN NAULAIMEN KÄYTTÖOHJEET PAINEILMATOIMISEN NAULAIMEN KÄYTTÖOHJEET HUOMIO! On ehdottoman tärkeää että henkilö, joka aikoo ryhtyä käyttämään naulainta, perehtyy etukäteen huolellisesti näihin käyttöohjeisiin. Sisältö: Sivu: 1 Tärkeitä

Lisätiedot

IPX4. Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE. Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus. Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus

IPX4. Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE. Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus. Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus Tuhkaimuri Tuotenumero 23540 KÄYTTÖOHJE Jännite / Taajuus Teho Imuletkun pituus Imusäiliön tilavuus Imusäiliön materiaali Imuputken halkaisija Suojausluokka Sähköjohdon pituus Paino Pakkauksen koko Takuu

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYKELLYFT MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYKELLYFT MOTORCYCLE LIFT Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

kokoamiseen tarvittavat osat

kokoamiseen tarvittavat osat RAKENNUSOHJE Kaikki toisen takaiskunvaimentimen kokoamiseen tarvittavat osat 273 Lehden nro 64 mukana sait kaikki toisen takaiskunvaimentimen osat. Näillä osilla voit koota takaiskunvaimentimen ja saat

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL

VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL VENTMATE AUTOMAATTIAVAAJAN KÄYTTÖOHJE VENTMATE AUTOMATISK-ÖPPNARE MANUAL Mallinimi ja numero: Ventmate-automaattiavaaja: 188501 Modellnamn och nummer : Ventmate automatisk öppnare: 188501 Mudeli nimi ja

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Hallitunkki 3 ton ST-B3028

Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill BENIDORM 230000 gr4;:>12sgddddgr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND KOKOAMISOHJEET KUPUKAASUGRILLI Malli: KYQ-302S 230000

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE POLTTOMOOTTORITRIMMERI Tuotenumero 34127 KÄYTTÖOHJE Moottoritilavuus 43 cm 3 Teho 1250 W Kierrokset 8500 kierr./min., 3000kierr./min.(tyhjäkäynti) Leikkuuala 440 mm Terän halkaisija 255 mm Tankin koko

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

TA238A/18-6(CE) HAKASNAULAIN. KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJE

TA238A/18-6(CE) HAKASNAULAIN. KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJE TA238A/18-6(CE) HAKASNAULAIN KÄYTTÖ- ja HUOLTO-OHJE SUOMI TUTUSTU TÄHÄN OHJEESEEN ENNEN TYÖKALUN KÄYTTÖÄ. NÄIN VARMISTAT SEN TURVALLISEN JA OIKEAN KÄYTÖN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TYÖKALUN LÄHELLÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ

Lisätiedot

182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG

182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG 182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG KOKOAMISOHJEET KUPUKAASUGRILLI Malli: KYQ-301S-BG;KYQ-301SR-BG;KYQ-401S-BG;KYQ-401SR-BG

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot