Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010"

Transkriptio

1 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010

2

3 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI 2010 Dnro 3278/0411/2011

4 Eviran raportti 3278/0411/2011 Hyväksymispäivä Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Kyösti Siponen Beata Meinander Beata Meinander

5 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Valvonnan suunnitelmallisuus ja toteutuminen ELY-keskusten toimeenpanema maataloustuotannon valvonta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeenpanema valvonta Luomuelintarvikkeiden valvonta Tavanomaisen rehun käyttöä koskevat poikkeusluvat Luomurehujen valvonta Lisäysaineiston pakkaaminen Päätöksentekonopeus ELY-keskuksissa ja Evirassa Valvottua tuotantoa -merkin valvonta Valvonnan taloudellinen tehokkuus 9 2 Toimijoiden lainkuuliaisuus ja tuotteiden säännöstenmukaisuus Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Todetuista säännnöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Todettujen säännöstenvastaisuuksien syyt 15 3 Auditoinnit ja muu saatu palaute 19 4 Toimet tehokkuuden varmistamiseksi Toimet toimijoiden lainkuuliaisuuden varmistamiseksi eli valvonnan vaikuttavuus Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet 22 5 Arvio yleisestä onnistumisesta 22 6 Muutokset monivuotisessa valvontasuunnitelmassa 22 3

6 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Tämä valvontaraportti koskee Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtäväalueeseen kuuluvan luonnonmukaisen maataloustuotannon, rehujen ja elintarvikkeiden valvontaa. Luomutoimijoiden määrä pysyi vuoden 2009 tasolla. Toimijoita oli noin 4400 vuoden lopussa. Alkutuotannossa toimijoiden määrä laski hieman, mutta muilla valvontasektoreilla nousi. Alkutuotannon muutokset heijastelevat maatalouden yleistä rakennekehitystä. Luomuvalvonnan tavoitteet saavutettiin. Valvonnalla säilytettiin kuluttajan luottamus luomutuotantoon ja taattiin yhdenvertaiset toimintaedellytykset luomutoimijoille. Annettujen seuraamusten määrässä ei ole suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA TOTEUTUMINEN Luomuvalvonnan suunnitelmassa keskeisiksi tavoitteiksi vuodelle 2010 asetettiin tehokas ja yhtenäinen valvonta, jolla varmistetaan kuluttajien luottamuksen säilyminen luomutuotteisiin, sekä toimijoille yhdenvertaiset toimintaedellytykset. Toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: - luomuvalvonnan toteutus lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa; - monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelmaan toteutus. Tämän painopisteenä ovat mm. riskiperusteisuuden lisääminen valvonnassa, tasokkaan tarkastustoiminnan turvaaminen ja valvonnan taloudellisuuden varmistaminen; - valvonnan toimintojen yhtenäistäminen Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisessä ja kehittämisessä keskeisenä tavoitteena oli jatkaa tietojärjestelmähanke (ELMO) viraston tietohallintostrategian linjausten mukaisesti. Taulukko 1. Tarkastettavien luomutoimijoiden määrät vuosina Luomutoimijat (kpl) Luomutoimijoita Luomualkutuotanto * maatiloista luomueläintiloja uusia maatiloja valvonnassa Luomuelintarviketoimijat joista uusia toimijoita Luomurehutoimijat joista uusia toimijoita Luomusiemenpakkaamot joista uusia toimijoita 2 * Toimijoiden luvussa mukana myös pelkät kasvihuoneet, sienimöt ja mehiläistoimijat, ei vain maatilat 4

7 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Taulukko 2. Toteutuneet tarkastukset v Tarkastukset Tarkastusten lkm Osuus toimijoista tarkastettu ( % *) Tarkastukset alkutuotannossa joista kotieläintiloilla ,4 - ylimääräiset tarkastukset alkutuotannossa joista ylimääräiset kotieläintiloilla Luomuelintarvikkeet - vuosittaiset tuotantotarkastukset ,5 - alkutarkastukset ,0 - ylimääräiset tarkastukset 8 - Luomurehutoimijoita Luomusiemenpakkaamoita *) %-osuus vuoden 2010 lopussa luonnonmukaisen tuotannon rekisterissä olevista toimijoista, joille tehtiin tarkastus v Taulukko 3. Luomuvalvonnassa tehdyt lupapäätökset ja sertifikaatit (kpl). Lupa ELY-keskusten lupapäätökset yht Rinnakkaisviljely Siirtymävaiheen lyhentäminen Peitatun siemenen käyttö Poikkeuksellisen lannoitteen tai kasvinsuojeluaineen käyttö Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö, tapauskohtainen Eläintuotannon luvat Eviran lupapäätökset yht Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö, yleinen lupa Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa Maahantuontilupa Ainesosalupa Kaikki luvat yhteensä Sertifikaatti, alkutuotannon valvonta Sertifikaatti, elintarvikevalvonta Sertifikaatit yhteensä Kaikki luvat ja sertifikaatit yhteensä ELY-keskusten toimeenpanema maataloustuotannon valvonta Luomumaatilojen määrä laski hieman vuoteen 2009 verrattuna (Taulukko 1). Uusia luomumaatiloja liittyi valvontajärjestelmään vuonna ja vanhoja erosi 198. Peltopinta-ala kasvoi noin hehtaarilla ja keskikoko nousi 44,1 hehtaariin (Kuvat 2 ja 3). 5

8 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Eläintuotannon valvontaan liittyi 50 uutta toimijaa. Tuotantosuunnista kasvu jatkuu naudan- ja lampaanlihan osalta, muiden tuotantosuuntien tuottajien määrän pysyessä melko vakiona. Tuotantosuunnista naudanlihan tuottajia on eniten, maidontuotannon tullessa toisena ja lampaanlihan kolmantena. Maidontuotannossa luomutilojen määrä väheni neljällä, mutta valvonnassa mukana olevien tilojen keskilehmäluku nousi hieman. Luonnonmukaisessa tuotannossa mukana olevien lihasikojen määrä kasvoi vuoteen 2009 verrattuna 499 eläimellä ja munivien kanojen määrä vastaavasti eläimellä. Luonnonmukaisessa tuotannossa olevien tilojen keskieläinluku nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Luonnonmukaisella lypsykarjatilalla oli vuonna 2010 keskimäärin 34,4 lypsylehmää ja emolehmätilalla 35,5 emolehmää. Kasvavia lihanautoja luonnonmukaisesti hoidetulla tilalla oli keskimäärin kuitenkin vain 14,8 eläintä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki luomutoimijat tarkastettiin vuonna Tekemättä jäänyt tuotantotarkastus tehtiin kuitenkin helmikuussa Tarkastaja ei ollut tavoittanut toimijaa vuoden 2010 puolella ja siksi tarkastus siirtyi seuraavalle vuodella. Osa luomutoimijoista eroaa luomuvalvonnasta ennen kuin vuotuinen tuotantotarkastus toimeenpannaan. Eläintuotannon valvontaan liittyneiden toimijoiden alkutarkastukset oli tarkoitus tehdä laidunkauden alussa, viimeistään kesäkuun aikana (ELY-keskusten ohjekirje 1/2010). Kuvassa 1 on esitetty eläintuotannon alkutarkastusten jakautuminen vuonna Vuonna 2010 kesäkuussa tehtiin 54 %, heinäkuussa 28 % ja elo-syyskuussa vielä 16 % tarkastuksista. Joulukuussa tehtiin yksi tarkastus. Tarkastusten myöhästyminen johtui tarkastajista riippumattomista syistä. Tarkastuksia, kpl maalis huhti touko kesä heinä elo syys KUVA 1. Eläintuotannon alkutarkastusten ajoittuminen vuosina

9 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Nautojen nupoutuskäytäntöjen vaatimukset luonnonmukaisessa tuotannossa muuttuivat luomuasetusuudistusten yhteydessä. Vuoden 2009 alusta lähtien nautojen sarven aiheen tuhoaminen on voinut tapahtua vain eläinlääkärin suorittamana siten, että toimenpiteessä käytetään asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä. Vuonna 2010 tarkastajat ohjeistettiin tarkastajakoulutuksissa nupoutustoimenpiteiden tarkastamiseen. Tarkoituksena oli selvittää: 1) tilalla suoritettavat rutiinitoimenpiteet ja niiden perustelut 2) onko nupoutus tehty eläinlääkärin suorittamana, käyttäen anestesiaa (puudutus) ja kivunlievitystä ja 3) tarkastetaan toimenpiteisiin liittyvän kirjapidon olemassa olo (joko/tai eläimiä tai lääkintää koskeva kirjapito). Ylimääräisillä tarkastuksilla valvottiin määritetyn painopisteen mukaiset toimijat, jotka 2010 olivat nautojen ulkokasvatusta harjoittavia tiloja. Mikäli huomautuksen saaneiden toimijoiden osalta vaatimuksia ei ole jatkossa noudatettu, annetaan virheellisillä menettelyillä nupoutetuille eläimille ja niistä saataville tuotteille markkinointikielto. Eviran ohjeen mukaisesti markkinointikielto katsotaan lopulliseksi. Nuorten eläinten tapauksessa siirtymävaiheen pituinen markkinointikielto olisi toimijalle merkityksetön, eikä seuraamuksen saamisella näin ollen olisi toiminnan korjaamiseen ohjaavaa vaikutusta. 1.2 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeenpanema valvonta Luomuelintarvikkeiden valvonta Vuosittainen tuotantotarkastus tehtiin kaikille luonnonmukaisen tuotannon rekisterissä oleville luomuelintarviketoimijoille lukuun ottamatta 15 valvonnasta eronnutta toimijaa ja kahta toimijaa, joista toisen toiminta oli keskeytynyt ja toinen toimija oli aiemmin ilmoittanut aikomuksestaan erota valvonnasta. Lopullinen toimijan eroilmoitus vastaanotettiin v alkupuolella. Luomuelintarvikevalvonnassa tehtiin 8 ylimääräistä tarkastusta ilmenneiden ongelmien perusteella ja kun toimijan toiminnassa oli tapahtunut oleellisia muutoksia. Ylimääräiset tarkastukset eivät sisältyneet tarkastussuunnitelmaan. Tarkastuksilla varmennuttiin pääasiassa, että toimijat olivat suorittaneet toimenpiteitä vuosittaisella tuotantotarkastuksella havaittujen puutteellisuuksien korjaamiseksi. Valvonnassa suoritettiin yksi uusintatarkastus toimijan toimitilojen ja toiminnan muutoksesta johtuen. Ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia ei luomuelintarvikevalvonnassa tehty yhtään. Luomuelintarvikkeista otetut näytteet Luomuelintarvikkeista otettiin näytteitä muun elintarvikevalvonnan yhteydessä. Luomuvalvonnalla ei ollut omaa näytteenottosuunnitelmaa Tavanomaisen rehun käyttöä koskevat poikkeusluvat Tavanomaisen rehun käyttöä koskevien poikkeuslupien myöntäminen siirtyi ELY-keskuksilta Eviralle Vuonna 2009 Eviralta haettujen lupien määrä oli 31 kappaletta ja vuonna kappaletta. Kaikki haetut luvat saivat myönteisen päätöksen. 7

10 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti Luomurehujen valvonta Luomurehuvalvonnan suunnittelun ja ohjauksen sekä päätösten ja todistusten laatimisen hoitaa rehuvalvonta. Luomurehujen valvontajärjestelmään liittyvät toimijoiden alkutarkastukset hoitaa pääsääntöisesti rehuvalvonnan ylitarkastaja, mutta tuotantotarkastukset on ulkoistettu kahdelle valtuutetuille tarkastajille. Tarkastajat on perehdytetty tehtävään ja heidän ammattitaitoa pidetään yllä kouluttamalla heitä säännöllisesti. Tarkastajat tekevät myös muiden luomusuuntien tarkastuksia, jotka on valvontakohteen mukaan sovittu muiden luomuviranomaisten kanssa niin, että yhdessä kohteessa tarkastetaan kaikki luomutoiminnot samalla käynnillä. Asiakkailta luomurehutarkastuksista saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Luomurehutoimijoiden määrä on ollut kasvussa ja valvontaan on liittynyt vuonna 2010 viisi uutta toimijaa, mikä nostaa toimijoiden kokonaismäärän yli kahteenkymmeneen. Edellisistä vuosista poiketen luomurehujen valvontaan on hakeutunut entistä isompia, koko maassa toimivia yrityksiä, jotka ovat joko rehun valmistajia tai maahantuojia. Kaikki luomurehutoimijat tarkastettiin kuluneena vuonna. Luomurehusektorilla vuosi oli vilkas ja rehuvalvontaan tuli runsaasti kyselyjä luomurehuista ja niiden valmistamisesta. Kotimaiset sika- ja siipikarjatilat ovat kiinnostuneita luomutuotannosta. Kotimaisesta luomuvalkuaisrehusta on edelleen puutetta ja luomuvalkuaisrehuja tuodaan Suomeen erityisesti sisäruokintakaudella. Luomusikojen ja siipikarjan tuotannossa siirtymäaika, jossa siirrytään täysin luomurehun käyttöön, päättyy vuoden 2011 lopussa. Odotettavissa on, että teollisten luomurehujen sekä luomuvalkuaisrehujen tarve kasvaa, koska useat uudet luomuyksiköt ovat suuria ja niiden rehuomavaraisuus ei riitä tuottamaan tarvittavaa määrää rehua oman tilan tarpeisiin. Lisäksi suurten yksikköjen ruokintalaitteet on suunniteltu teolliselle rehulle. Tuontirehujen haasteena ovat pitkät kuljetukset ja rehuhygienia Lisäysaineiston pakkaaminen Vuoden 2010 lopussa luomupakkaamoiden valvontaan kuului 30 lisäysaineiston pakkaajaa. Uusia pakkaajia liittyi valvontaan kaksi ja valvonnasta poistui yksi pakkaaja. Valvonnasta vastaa Evira. Kaikki toimijat tarkastettiin. 1.3 Päätöksentekonopeus ELY-keskuksissa ja Evirassa Valvontaviranomaisen on tehtävä päätös tarkastuksesta 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut tarkastuskertomuksen. Päätöksentekonopeutta laskettaessa on oletettu, että tarkastuskertomus on palautettu viikon kuluttua tarkastuksesta. Käytännössä osa kertomuksista palautetaan selvästi tätä myöhemmin. ELY-keskusten päätöksistä 81 prosenttia tehtiin määräajassa. Osuus laski selvästi edellisestä vuodesta. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa kaikki päätökset tehtiin määräajassa. Lisäksi kuudessa ELY-keskuksessa yli 90 prosenttia päätöksiä tehtiin määräajassa. Kainuussa vain kolmannes ja Uudellamaalla 37 prosenttia päätöksistä tehtiin määräajassa. 8

11 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Päätösten viivästyminen ELY-keskuksissa aiheutui resurssipulasta. Kolmessa ELY-keskuksessa sairaslomat viivästyttivät päätösten tekoa. Lisäksi luomuasioita käsittelevillä on myös muita tehtäviä, joita saatetaan priorisoida luomuvalvonnan edelle. Myös toimivan varamiesjärjestelmän kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Päätösten viivästymiseen vaikuttaa myös tarkastusten keskittyminen kesäaikaan. Suurin osa tarkastuksista tehdään kesä-elokuussa. Tällöin myös päätösten teko keskittyy lyhyelle ajalle. Jos tarkastuksia tehtäisiin tasaisesti ympäri vuoden, myös päätöksien teko tasaantuisi pidemmälle ajalle. Luomuelintarvikevalvonnassa tuotantotarkastuksista n. 95 % tehtiin annetussa määräajassa siitä, kun Evira oli vastaanottanut tarkastuskertomuksen. Keskimäärin päätökset tehtiin 30 vuorokaudessa. Asiakaspalautteita hakemusten käsittelynopeuteen liittyen ei tullut yhtään. 1.4 Valvottua tuotantoa -merkin valvonta Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman Valvottua tuotantoa eli niin sanotun Aurinkomerkin käyttöoikeuden myöntää Evira. Vuonna 2010 myönnettiin 15:sta uudelle toimijalle merkin käyttöoikeus ja 6 toimijaa ilmoitti lopettavansa merkin käytön. Aktiivisia merkinkäyttäjiä oli 653 vuoden 2010 lopussa. Merkin käyttäjämäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Useat toimijat ovat jo ottaneet käyttöönsä EU:n pakollisen lehtimerkin, mutta sen lisäksi on haluttu vielä toistaiseksi pitää pakkauksissa kuluttajien hyvin tuntema Aurinkomerkki. Aurinkomerkin graafista käyttöä valvotaan vuosittaisilla tuotantotarkastuksilla. 1.5 Valvonnan taloudellinen tehokkuus Luomuvalvonnan kustannukset koostuvat pääosin työvoimakustannuksista ELY- keskuksissa ja Evirassa sekä valtuutetuilta tarkastajilta ostetuista tarkastuspalveluista. ELY-keskuksissa ja Evirassa kustannukset lasketaan luomuvalvontaan käytettyjen työtuntien perusteella. Laskelmissa käytetyt luvut ovat peräisin Eviran sekä ELY-keskusten työajanseurannasta (TAIKA). Laskelmissa käytetyissä luvuissa vyörytetty htv tai vyörytet kustannukset on huomioitu virastojen valvonnasta aiheutuneet yleiskustannukset. Luomuvalvonnan taloudellista tehokkuutta mitataan vertaamalla suoritteiden lukumäärää kustannuksiin. Valvonnan tehokkuus euroa / suorite on säilynyt edellisen vuoden tasolla jos tarkastelee valvonnan kaikkia kustannuksia (Taulukko 7). Yhden suoritteen kustannus oli 369 vuonna Valvonnan kokonaiskustannukset ovat nousseet hieman. Toimeenpanon kustannukset ovat pysyneet täysin samana edelliseen vuoteen verrattuna kun ohjauksen kustannukset selkeästi ovat nousseet. (Taulukot 7-9). 9

12 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 7. Luomuvalvonnan taloudellinen tehokkuus vuosina Mittari Suoritteita (kpl ) Kokonaiskustannukset * ( ) Työpanos luomuvalvontaan* ( htv) 27,4 23,6 26,1 24,7 - Evira (htv) ,5 10,0 - ELY-keskus (htv) 15,4 13,6 15,6 14,7 Valvonnan tehokkuus -suorite(kpl)/työpanos (htv) euroa/ suorite (kpl ) *maksullinen ja maksuton luomuvalvonta, sisältää virastojen yleiskustannukset, eli vyörytykset Taulukko 8. ELY-keskusten suorittaman luomuvalvonnan taloudellinen tehokkuus Mittari Suoritteita ( kpl) Suorite ( kpl) / vyörytetty htv Työpanos htv, ei vyörytetty 9,34 8,40 8,64 9,02 - maksullinen ( toimeenpano) 5,36 5,21 5,88 6,63 - maksuton (ohjaus) 2,84 2,37 2,05 2,39 Työpanos htv, vyörytetty 15,4 13,6 15,6 14,7 - maksullinen (toimeenpano) 10,12 9,4 11,6 10,94 - maksuton (ohjaus) 5,72 4,2 4 3,77 Valvonnan kustannustehokkuus (euroa/suorite) - kaikki vyörytetyt ELY-kustannukset / suorite Valvonnan tehokkuus ELY-keskuksissa nousi hieman verrattuna vuoteen Kustannus per suorite oli 144, mikä on 8 vähemmän kuin vuonna Suoritteita per henkilötyövuotta tehtiin 406, mikä on sama kuin vuonna Käytetyt henkilötyöresurssit ELY-keskuksissa olivat pienentyneet verrattuna edellisvuoteen. Näyttää siltä että muutos johtuu muutoksista ELY-keskusten kustannuslaskennassa. Valvontaan oli käytetty enemmän henkilötyövuosia kuin edellisenä vuonna, mutta nk vyörytetyt työkustannukset olivat samalla tasolla. Suhde työpanoksen ja vyörytetyn työkustannuksen välillä oli vuosina 2010 ja 2008 noin 0,6, kun vastaava luku vuonna 2009 oli 0,55 (Taulukko 8). Luomuvalvonnan kokonaiskustannukset nousivat 8 % verrattuna vuoteen 2009 (Taulukko 9). ELY-keskusten kustannukset säilyivät edellisen vuoden tasolla. Eviran luomuvalvontaan käytetyt resurssit nousivat merkittävästi (22%), mutta ovat edelleen pienemmät kuin vuosina Kehitystä voidaan pitää hyvänä, koska liian jyrkät resurssien vähennykset voivat johtaa toiminnan laadun heikentymiseen ja kehityksen pysähtymiseen. 10

13 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Taulukko 9. Luomuvalvonnan kustannukset , 1000 euroa Luomuvalvonnan kustannukset Maksullisen luomuvalvonnan, eli toimeenpanon kustannukset Maksuttoman luomuvalvonnan, eli ohjauksen kustannukset Maksullisen luomuvalvonnan kustannusvastaavuus Evira tarkastus ja muu ostopalvelu ELY-keskus Evira tarkastus ELY-keskus Evira ELY- keskus % 103 % 91 % 99 % Valvonnan ohjauksen kustannusten muutos edelliseen vuoteen verrattuna näyttää johtuvan Eviran yleiskustannusten muutoksista, koska käytetyissä työresursseissa ei tapahtunut isoa muutosta. Evirassa käytetystä luomuvalvonnan resurssista valtaosa käytetään luomuvalvontajärjestelmän ylläpitoon, valvonnan toimeenpanon ohjaukseen ja valvonnan toimeenpanon valvontaan. Luomuvalvontaan liittyviä poikkeuksellisia kustannuksia tulivat vuoden 2010 laajasta internetsivujen uudistuksesta sekä tietojärjestelmähanke ELMOn kehitystyöstä. Noin 34 % kustannuksista syntyvät tarkastuksista. Tarkastuskustannukset nousivat eurolla ( 1,7 %). Muutos johtui osittain yleiskustannusten noususta ja osittain toimijoiden lukumäärän kasvusta. Muut ostopalvelut muodostuvat pääosin käännös- ja painatuspalveluista. 2 TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS Luomutuotannossa esiintyvät säännöstenvastaisuudet jaetaan kolmeen tyyppiin niistä annettavien seuraamusten perusteella. Säännöstenvastaisuuksia ovat poikkeamat, sääntöjenvastaisuudet sekä rikkomukset. Poikkeama on lievä tai korjattavissa oleva säännöstenvastaisuus tuotannossa tai dokumentoinnissa. Poikkeama on vähäinen säännöstenvastaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteiden luonnonmukaisuuteen siten, että toimijalle annettaisiin kielto markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamasta annettava seuraamus on aina huomautus suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Huomautuksen saatuaan toimijan on saatettava toimintansa säännöstenmukaiseksi. 11

14 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Sääntöjenvastaisuuksia ovat ne teot, laiminlyönnit tai puutteet jotka johtavat yksittäisen tuotesarjan tai -erän markkinointikieltoon. Toimija voi kiellon saatuaan markkinoida kyseistä tuote-erää tai -sarjaa ainoastaan tavanomaisena. Markkinointikielto sisältää myös huomautuksen suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Rikkomus on vakava tai pitkään jatkunut säännöstenvastaisuus, jonka seurauksena toimijaa kielletään pitämästä kaupan mitään luomutuotteita. Toimija voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen myös erottaa valvonnasta. Kielto annetaan määräaikaisena. 2.1 Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Säännöstenvastaisuuksien määrät ja osuudet tuotantosuunnittain ja tyypeittäin on esitetty taulukossa 10. Maan hoito ja viljelykierto sekä tavanomaisen lisäysaineiston käyttö olivat yleisimmin esiintyneet säännöstenvastaisuudet kasvintuotannossa. Myös muistiinpanoihin ja rinnakkaisviljelyyn liittyvät säännöstenvastaisuudet olivat lähes yhtä yleisiä. Eläintuotannossa säännöstenvastaisuuksia havaittiin 25,7 % toimijoiden määrästä (Taulukko 10). Edelliseen vuoteen verrattuna säännöstenvastaisuuksien määrä nousi sekä lukumääräisesti (30 kpl) että prosentuaalisesti (4,3 %- yksikköä). Eniten säännöstenvastaisuuksia toimijoilla on vuodesta toiseen muistiinpanovelvoitteen, ruokintavaatimusten ja eläinsuoja/ulkoilutilavaatimusten noudattamisessa. Luomuelintarvikevalvonnassa suoritettujen tarkastusten perusteella n. 13 % toimijoista sai huomautuksen toiminnassa havaitun poikkeaman vuoksi. Sääntöjenvastaisuuksista johtuvia markkinointikieltoja annettiin yhteensä 3 eli 0,8 %:lle tarkastetuista toimijoista Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen 12 Kasvintuotannossa säännöstenvastaisuuksien määrä väheni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti viljelykiertoon ja muistiinpanoihin liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luvattomat rinnakkaisviljelytapaukset lisääntyivät hieman. Eläintuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet kohdistuivat pääosin tuotantoon (noin 59 %). Loput jakaantuivat tuotantorakennuksiin (16 %) ja toimijaan (kirjanpidon puutteet, 25 %) kohdistuviin puutteisiin. Jakauma noudattaa pääosin edellisien vuosien jakaumaa, mutta kirjanpidossa esiintyneiden puutteiden määrä on hieman alentunut. Eläintuotannossa havaittuja säännöstenvastaisuuksien esiintyminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa Elintarvikevalmistuksen kohdalla säännöstenvastaisuudet koskivat 54 toimijaa eli n. 13,5 % kaikista tarkastetuista toimijoista. Pääosa eli n. 70 % säännöstenvastaisuuksista koskivat luomusuunnitelmissa ja merkinnöissä havaittuja poikkeamia. Havainnoilla ei ollut vaikutusta yksittäisten tuote-erien tai -sarjojen

15 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 luonnonmukaisuuteen siten, että toimijoille olisi jouduttu antamaan kieltoja markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamat olivat vähäisiä ja toimijoille annettiin huomautukset ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Huomautuksen saaneista toimijoista yli puolet sai huomautuksen useammasta kuin yhdestä poikkeamasta. Markkinointikieltoihin johtaneita sääntöjenvastaisuuksia oli lähes 2 % kaikista havaituista säännöstenvastaisuuksista. Markkinointikiellot liittyivät tuotekoostumukseen (1 kpl), merkintöihin (1 kpl) ja tuontiin (1 kpl). Näistä yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto määräaikaisena ja kielto purettiin sen jälkeen, kun toimija oli saattanut toimintansa säännöstenmukaiseksi Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Kasvintuotannossa säännöstenvastaisuuksien määrä väheni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti viljelykiertoon ja muistiinpanoihin liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luvattomat rinnakkaisviljelytapaukset lisääntyivät hieman. Eläintuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet kohdistuivat pääosin tuotantoon (noin 59 %). Loput jakaantuivat tuotantorakennuksiin (16 %) ja toimijaan (kirjanpidon puutteet, 25 %) kohdistuviin puutteisiin. Jakauma noudattaa pääosin edellisien vuosien jakaumaa, mutta kirjanpidossa esiintyneiden puutteiden määrä on hieman alentunut. Eläintuotannossa havaittuja säännöstenvastaisuuksien esiintyminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa Elintarvikevalmistuksen kohdalla säännöstenvastaisuudet koskivat 54 toimijaa eli n. 13,5 % kaikista tarkastetuista toimijoista. Pääosa eli n. 70 % säännöstenvastaisuuksista koskivat luomusuunnitelmissa ja merkinnöissä havaittuja poikkeamia. Havainnoilla ei ollut vaikutusta yksittäisten tuote-erien tai sarjojen luonnonmukaisuuteen siten, että toimijoille olisi jouduttu antamaan kieltoja markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamat olivat vähäisiä ja toimijoille annettiin huomautukset ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Huomautuksen saaneista toimijoista yli puolet sai huomautuksen useammasta kuin yhdestä poikkeamasta. Markkinointikieltoihin johtaneita sääntöjenvastaisuuksia oli lähes 2 % kaikista havaituista säännöstenvastaisuuksista. Markkinointikiellot liittyivät tuotekoostumukseen (1 kpl), merkintöihin (1 kpl) ja tuontiin (1 kpl). Näistä yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto määräaikaisena ja kielto purettiin sen jälkeen, kun toimija oli saattanut toimintansa säännöstenmukaiseksi. 13

16 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 10. Luonnonmukaisessa tuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet vuosina ja %- osuus toimijoista, joita säännöstenvastaisuudet koskivat. Säännöstenvastaisuus kpl % kpl % kpl % Kasvintuotanto Luomusuunnitelma 66 1,8 53 1,4 67 1,7 Lohkomuistiinpanot tai luomukirjanpito 154 4, , ,9 Muuntogeenisten organismien käyttö Rinnakkaisviljely 119 3, , ,5 Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö 202 5, , ,3 Maan hoito tai viljelykierto 223 6, , ,7 Kielletyn lannoitteen käyttö tai varastointi 2 0,1 6 0,2 4 0,1 Lannan käsittely tai käyttö 1 0,0 5 0,1 - - Kielletyn kasvinsuojeluaineen käyttö tai varastointi 1 0,0 3 0,1 2 0,1 Tuotteiden varastointi, jalostus tai kuljetus 62 1,7 17 0,4 19 0,5 Tuotteiden merkinnät 2 0,1 0 0,0 3 0,1 Muut 131 3,5 98 2,5 31 0,8 Yhteensä , , ,7 Eläintuotanto Eläinten alkuperä 4 0,8 10 1,8 14 2,5 Siirtymävaihe 5 1,0 2 0,4 3 0,5 Ruokinta 37 7,2 26 4,7 24 4,2 Eläinsuoja/ulkoilutilat 22 4,3 18 3,3 24 4,2 Ulkoilu 21 4,1 18 3,3 23 4,0 Muistiinpanot tai luomukirjanpito 47 9,2 37 6,8 37 6,5 Tuotteiden jalostus 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Muut 9 1,8 6 1,1 21 3,7 Yhteensä , , ,7 Elintarvikkeet Luomusuunnitelma - alihankintaa koskeva luomusuunnitelma 36 10, , ,6 1,2 Muistiinpanot tai luomukirjanpito 88 25, ,3 - - Valmistuttajan erityisvaatimukset* ,2 Erilläänpito ,6 3 0,2 Kuljetusjärjestelyt ,6 39 3,1 Koostumus ,5 1 0,3 Tuotteiden merkinnät 27 7,7 16 3,7 42 3,6 Alihankinta ,3 - - Tuonti ,5 1 0,3 Markkinointi ,3 - - Yhteensä , , ,5 * vaatimus ei koske kaikkia toimijoita 14

17 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti Todetuista säännnöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Luomussa sääntöjen vastaisuudet ja poikkeamat harvemmin ovat sen tyyppisiä, että tuotannossa olisi käytetty kiellettyjä tuotantopanoksia. Poikkeamat ovat useammin muussa toiminnassa esiintyviä, esimerkiksi ei ole huomioitu kaikkia niitä menettelytapavaatimuksia joita luomutuotannolle on asetettu. Luomuvalvonnnalla varmistetaan että tuote on tuotettu tavalla joka täyttää kuluttajan luomutuotannolle asetettuja odotuksia. Lainsäädännön avulla on varmistettu että nämä vaatimukset ovat kaikissa EU:n maissa samat ja kaikilla yrityksillä olisi samat kilpailun edellytykset. Tarkastukset kaikkien toimijoiden luona tehdään aina luomulainsäädännön mukaisesti rehellisen kilpailun ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja ennen kaikkea kuluttajien luottamuksen ja edun suojaamiseksi Todettujen säännöstenvastaisuuksien syyt Kasvintuotanto Pääsääntöisesti säännöstenvastaisuudet eivät ole keskittyneet tietyille tiloille, vaikkakin säännöstenvastaisuudet ovat vuodesta toiseen samantyyppisiä. Valvonnassa on kuitenkin edelleen joitakin tiloja, joilla säännöstenvastaisuudet toistuvat vuodesta toiseen. Kirjanpitoon liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä on erittäin positiivinen tulos, varsinkin kun valvonnan painopisteenä oli 2010 juuri kirjanpito. Tuotevirtakirjanpito onkin erittäin tärkeä luomutuotteiden jäljitettävyyden takia. Tilatasolla ostajia ei kuitenkaan usein ole kovin montaa. Tällöin kirjanpidon puutteet eivät aiheuta suurta riskiä luomutuotannon uskottavuudelle. Myös maan hoitoon ja viljelykiertoon liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luomuvalkuaisrehun kysyntä on kasvanut ja se on kannustanut viljelijöitä viljelemään myös palkokasveja. Palkokasvien puute on ollut ongelmana luomutuotannon viljelykierroissa. Rinnakkaisviljelyn yleistymiseen vaikuttivat tilakoon kasvu ja luonnonhoitopeltojen aiheuttamat epäselvyydet. Luomutilojen hankkiessa peltoa tavanomaisesta tuotannosta ovat uudet lohkot siirtymävaiheessa. Jos näillä lohkoilla viljellään samoja kasvilajeja kuin vanhoilla luomulohkoilla, syntyy rinnakkaisviljelytilanne. Rinnakkaisviljely on luvanvaraista, mutta lupaa ei aina muisteta hakea. Lisäksi viime hetkellä muuttuvat viljelysuunnitelmat lisäävät rinnakkaisviljelyn riskiä. Luonnonhoitopellot voivat olla monivuotista nurmea ja niiltä voidaan korjata satoa ja siksi ne ovat luomuvalvonnan näkökulmasta verrattavissa muihin nurmilohkoihin. Eri pellonkäyttömuodon takia ei rinnakkaisviljelytilannetta kuitenkaan aina tunnistettu. Tämä lisäsi selvästi rinnakkaisviljelystä aiheutuvia säännöstenvastaisuuksia. Kiellettyjen tuotantopanosten käyttöä ei tiloilla havaittu. Kuudella tilalla oli varastoituna luomussa kiellettyjä lannoitevalmisteita tai kasvinsuojeluaineita. Kyseessä olivat luomuun siirtyneet tilat, joilla oli yhä jäljellä aikaisempia tuotantopanoksia. 15

18 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 11. Säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset luomutiloille 2010 (kpl, % luomutiloista) sekä vertailu vuosiin Säännöstenvastaisuus Erottaminen valvontajärjestelmästä Markkinointikielto Huomautus Yhteensä Luomusuunnitelma - 1 (0,0 %) 66 (1,7 %) 67 (1,7 %) Lohkomuistiinpanot tai kirjanpito - 4 (0,1 %) 150 (3,8 %) 154 (3,9 %) Muuntogeenisten organismien käyttö Rinnakkaisviljely - 83 (2,1 %) 57 (1,4 %) 140 (3,5 %) Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö - 80 (2,0 %) 91 (2,3 %) 171 (4,3 %) Maan hoito tai viljelykierto - 14 (0,4 %) 172 (4,4 %) 186 (4,7 %) Kielletyn lannoitteen käyttö tai varastointi (0,1 %) 4 (0,1 %) Lannan käsittely tai käyttö Kielletyn kasvinsuojeluaineen käyttö tai varastointi (0,1 %) 2 (0,1 %) Tuotteiden varastointi, jalostus tai kuljetus - 6 (0,2 %) 13 (0,3 %) 19 (0,5 %) Tuotteiden merkinnät (0,1 %) 3 (0,1 %) Muut 1 (0,0 %) - 30 (0,8 %) 31 (0,8 %) Annettujen seuraamusten lukumäärä v (0,0 %) 188 (4.8%) 588 (14,9 %) 777 (19,7 %) (4.5%) 707 (18,2 %) 883 (22,8 %) (0.1%) 211 (5.6%) 749 (20,0 %) 963 (25,8 %) (0.1%) 226 (5.9%) 872 (22.9 %) (29,0 %) (0,1%) 342 (8.8%) (30.5 %) (39,5 %) Eläintuotanto Eläintuotannon osalta markkinointikieltoja annettiin tuotanto- ja ylimääräisten tarkastusten perusteella yksi vähemmän kuin vuonna 2009 eli yhteensä 23 kpl (4,0 %, Taulukko 12). Vuonna 2010 yksi toimija erotettiin valvontajärjestelmästä ruokinnassa esiintyneiden säännöstenvastaisuuksien johdosta. Eniten markkinointikieltoja aiheuttivat eläinten alkuperässä (6 kpl; 1,0 %) ja ulkoiluvaatimuksissa (5 kpl; 0,9 %) todetut sääntöjen vastaisuudet. Eläinten alkuperäsääntöjen vastaisuudet olivat esillä myös vuonna Tämä on yhdistettävissä yleiseen rakennekehitykseen luonnonmukaisessa tuotannossa. Laajentamisen yhteydessä tarve täyttää uudet tuotantotilat mahdollisimman nopeasti houkuttelee hankkimaan eläimiä tuotantonsa lopettavilta tiloilta. Tämä saattaa johtaa alkuperää koskeviin sääntöjen vastaisuuksiin, sillä tuotantosäännöt eivät juurikaan mahdollista vanhempien, jo poikineiden eläinten hankintaa. Ulkoiluvaatimusten säännösten vastaisuudet aiheuttavat toistuvasti vuosittain markkinointikieltoja. Joskus käytännön toimet tiloilla, esimerkiksi eläinten syyspoikiminen, aiheuttavat haasteita vaatimusten noudattamiseen. Nämä hoitokäytännöt on kuitenkin ratkaistava tuotantotapaan soveltuviksi, sillä luonnonmukaiseen tuotantoon eläinten ulkoilu liittyy olennaisena osana. 16

19 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Muutamana edeltävänä vuotena ruokintavaatimusten sääntöjen vastaisuudet ovat aiheuttaneet eniten markkinointikieltoja. Ruokintaa koskevien markkinointikieltojen määrä laski vuoteen 2009 nähden 0,4 %-yksiköllä. Todennäköisesti ruokintasääntöihin liittyvät muutokset ja valkuaisrehun saatavuuden ympärillä pyörinyt julkinen keskustelu ovat saaneet toimijat olemaan tarkkana ruokintavaatimusten suhteen. Edellisen sisäruokintakauden valkuaisrehun saatavuusongelmat eivät nostaneet markkinointikieltojen määrää. Toimijat pystyivät ennakkotiedoista huolimatta noudattamaan vaatimuksia ja käytännöt rehuvaatimusten ja poikkeuksien suhteen selkiytyivät ja yhtenäistyivät. Muistiinpanojen ja kirjanpidon puutteet aiheuttavat toistuvasti eniten kirjallisia huomautuksia ( tapausta; 6,1 %). Kirjallisten huomautusten kokonaisosuus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna huomattavasti (17,0 % 21,5 %). Huomautusten määrä lisääntyi ennen kaikkea eläinsuojista, ulkoilutiloista, ulkoilusta ja muista syistä annettujen huomautusten johdosta. Kirjallisten huomautusten osalta ei ole nähtävissä erityisiä suuntaviivoja, vaan huomautusten syyt ja niiden osuuksien nousut ja laskut kokonaismäärästä vaihtelevat vuosittain. Todettujen säännöstenvastaisuuksien kokonaismäärän huomattava nousu edellisvuoteen verrattuna (117 kpl 147 kpl; 21,4 % 25,7 %) johtuu pääasiassa lisääntyneestä huomautusten annosta. Perinteisesti huomautuksia on annettu eläintuotannossa melko herkästi, sillä tällä on katsottu olevan markkinointikieltoja ehkäisevä vaikutus. Menettely voidaan katsoa toimivaksi ja perustelluksi, sillä huolimatta toimijoiden määrän noususta on markkinointikieltojen määrä pysynyt lähes samana viimeisen viiden vuoden aikana (20-24 kpl/vuosi). Yhtenä syynä tähän voidaan pitää myös sääntöjen vastaisuudesta seuraavaa tukiseuraamusten uhkaa. Taulukko 12. Säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset eläintiloille (kpl) sekä % tiloista 2010, sekä vertailu v Säännöstenvastaisuus Erottaminen valvontajärjestelmästä Markkinointikielto Huomautus Yhteensä Eläinten alkuperä - 6 (1.0 %) 8 (1.4 %) 14 (2.5 %) Siirtymävaihe - 1 (0,2 %) 2 (0.4 %) 3 (0,5 %) Ruokinta 1 (0,2 %) 3 (0.5 %) 20 (3.5 %) 24 (4.2 %) Eläinsuojat/ulkoilutilat - 4 (0,7 %) 20 (3.5 %) 24 (4.2 %) Ulkoilu - 5 (0.9 %) 18 (3.2 %) 23 (4.0 %) Muistiinpanot ja kirjanpito - 2 (0,3 %) 35 (6.1 %) 37 (6.5 %) Tuotteiden jalostus (0,2 %) 1 (0,2 %) Muut - 2 (0.3 %) 19 (3.3 %) 21 (3.7 %) Annettujen seuraamusten lkm yhteensä v (0,2 %) 23 (4.0 %) 123 (21.5 %) 147 (25.7 %) (4.4 %) 93 (17 %) 117 (21.4 %) (3.9 %) 125 (24.5 %) 145 (28.4 %) (4.4 %) 118 (25.8 %) 138 (30.1 %) (5.6 %) 162 (37.5 %) 186 (43.1 %) 17

20 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Luomuelintarvikkeet Luomuelintarvikkeille säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset on esitetty taulukossa 13. Lähes viidesosa luomusuunnitelmia koskevista huomautuksista annettiin toimijoille, jotka olivat kuvanneet puutteellisesti alihankintana kolmannelle osapuolelle annettua luomutoimintaansa. Alihankintaa koskevassa luomusuunnitelmassa toimijoilta edellytetään mm. luetteloa käytettävistä alihankkijoista, kuvausta toiminnoista, jotka alihankkijoille on annettu tehtäväksi ja toimenpiteistä, joilla vastuullinen toimija varmistuu tuotteidensa luomuisuudesta ja jäljitettävyydestä. Merkinnöistä annetut huomautukset koskivat valvontaviranomaisen tunnusnumeron puutteellista ilmoittamista toimijan laatimissa kaupallisissa asiakirjoissa, kuten lähetysten saateasiakirjoissa ja laskuissa. Toimijoita kehotettiin myös huomioimaan valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen päivittämisestä uusien vaatimusten mukaisiksi silloin, kun toimija painattaa uusia pakkausmateriaaleja (uudet valvontaviranomaisten tunnusnumerot ja pakollinen EU:n uusi luomutunnus, Eurolehti). Markkinointikiellot koskivat koostumusta, merkintöjä ja tuontia. Sääntöjenvastaisesta koostumuksesta annettu markkinointikielto koski toimijaa, joka oli käyttänyt tuotteen valmistuksessa tavanomaista ainesosaa luonnonmukaisen sijaan. Sääntöjenvastaisista merkinnöistä annettiin määräaikainen markkinointikielto toimijalle, joka merkitsi itse luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavia myynti- ja ainesosamerkintöjä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tuomiinsa tuotteisiin varmistumatta asianmukaisesti käytettyjen ainesosien luonnonmukaisuudesta sekä tuotteen koostumuksen ja merkintöjen yhteenpitävyydestä. Markkinointikielto purettiin, kun toimija oli korjannut toimintansa säännöstenmukaiseksi. Yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto sellaisen tuotteen osalta, joka oli markkinoitu luonnonmukaisena vaikka tuote oli tuotu EU:n ulkopuolelta Suomeen tavanomaisena. Luomulainsäädäntö edellyttää, että tulli tarkastaa kaikki kolmansista maista Suomeen tuotavat lähetykset sen varmistamiseksi, että ne ovat luonnonmukaisia. Vasta tämän jälkeen toimijat voivat markkinoida niitä EU:n alueella luonnonmukaisina. Yhteenvetona voidaan todeta, että havaittujen säännöstenvastaisuuksien syyt johtuvat pääasiassa toimijoiden tiedon puutteesta. Huomautuksen tai markkinointikiellon saatuaan toimijat ovat kuitenkin korjanneet toimintaansa säännöstenmukaiseksi. 18

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Johanna Lindvall MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009 ja 2010 MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA

ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kehittyvä 1 2003 ELINTARVIKEVALVONTA & HYGIENIA Kun alojensa edelläkävijät vuonna 1886 Suomen Turussa ja Atlantin takana Michiganissa aloittivat toimintansa toisistaan tietämättä, syntymässä oli puhdasta

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot