Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010"

Transkriptio

1 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010

2

3 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI 2010 Dnro 3278/0411/2011

4 Eviran raportti 3278/0411/2011 Hyväksymispäivä Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Kyösti Siponen Beata Meinander Beata Meinander

5 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Valvonnan suunnitelmallisuus ja toteutuminen ELY-keskusten toimeenpanema maataloustuotannon valvonta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeenpanema valvonta Luomuelintarvikkeiden valvonta Tavanomaisen rehun käyttöä koskevat poikkeusluvat Luomurehujen valvonta Lisäysaineiston pakkaaminen Päätöksentekonopeus ELY-keskuksissa ja Evirassa Valvottua tuotantoa -merkin valvonta Valvonnan taloudellinen tehokkuus 9 2 Toimijoiden lainkuuliaisuus ja tuotteiden säännöstenmukaisuus Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Todetuista säännnöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Todettujen säännöstenvastaisuuksien syyt 15 3 Auditoinnit ja muu saatu palaute 19 4 Toimet tehokkuuden varmistamiseksi Toimet toimijoiden lainkuuliaisuuden varmistamiseksi eli valvonnan vaikuttavuus Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet 22 5 Arvio yleisestä onnistumisesta 22 6 Muutokset monivuotisessa valvontasuunnitelmassa 22 3

6 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Tämä valvontaraportti koskee Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtäväalueeseen kuuluvan luonnonmukaisen maataloustuotannon, rehujen ja elintarvikkeiden valvontaa. Luomutoimijoiden määrä pysyi vuoden 2009 tasolla. Toimijoita oli noin 4400 vuoden lopussa. Alkutuotannossa toimijoiden määrä laski hieman, mutta muilla valvontasektoreilla nousi. Alkutuotannon muutokset heijastelevat maatalouden yleistä rakennekehitystä. Luomuvalvonnan tavoitteet saavutettiin. Valvonnalla säilytettiin kuluttajan luottamus luomutuotantoon ja taattiin yhdenvertaiset toimintaedellytykset luomutoimijoille. Annettujen seuraamusten määrässä ei ole suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA TOTEUTUMINEN Luomuvalvonnan suunnitelmassa keskeisiksi tavoitteiksi vuodelle 2010 asetettiin tehokas ja yhtenäinen valvonta, jolla varmistetaan kuluttajien luottamuksen säilyminen luomutuotteisiin, sekä toimijoille yhdenvertaiset toimintaedellytykset. Toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: - luomuvalvonnan toteutus lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa; - monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelmaan toteutus. Tämän painopisteenä ovat mm. riskiperusteisuuden lisääminen valvonnassa, tasokkaan tarkastustoiminnan turvaaminen ja valvonnan taloudellisuuden varmistaminen; - valvonnan toimintojen yhtenäistäminen Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisessä ja kehittämisessä keskeisenä tavoitteena oli jatkaa tietojärjestelmähanke (ELMO) viraston tietohallintostrategian linjausten mukaisesti. Taulukko 1. Tarkastettavien luomutoimijoiden määrät vuosina Luomutoimijat (kpl) Luomutoimijoita Luomualkutuotanto * maatiloista luomueläintiloja uusia maatiloja valvonnassa Luomuelintarviketoimijat joista uusia toimijoita Luomurehutoimijat joista uusia toimijoita Luomusiemenpakkaamot joista uusia toimijoita 2 * Toimijoiden luvussa mukana myös pelkät kasvihuoneet, sienimöt ja mehiläistoimijat, ei vain maatilat 4

7 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Taulukko 2. Toteutuneet tarkastukset v Tarkastukset Tarkastusten lkm Osuus toimijoista tarkastettu ( % *) Tarkastukset alkutuotannossa joista kotieläintiloilla ,4 - ylimääräiset tarkastukset alkutuotannossa joista ylimääräiset kotieläintiloilla Luomuelintarvikkeet - vuosittaiset tuotantotarkastukset ,5 - alkutarkastukset ,0 - ylimääräiset tarkastukset 8 - Luomurehutoimijoita Luomusiemenpakkaamoita *) %-osuus vuoden 2010 lopussa luonnonmukaisen tuotannon rekisterissä olevista toimijoista, joille tehtiin tarkastus v Taulukko 3. Luomuvalvonnassa tehdyt lupapäätökset ja sertifikaatit (kpl). Lupa ELY-keskusten lupapäätökset yht Rinnakkaisviljely Siirtymävaiheen lyhentäminen Peitatun siemenen käyttö Poikkeuksellisen lannoitteen tai kasvinsuojeluaineen käyttö Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö, tapauskohtainen Eläintuotannon luvat Eviran lupapäätökset yht Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö, yleinen lupa Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa Maahantuontilupa Ainesosalupa Kaikki luvat yhteensä Sertifikaatti, alkutuotannon valvonta Sertifikaatti, elintarvikevalvonta Sertifikaatit yhteensä Kaikki luvat ja sertifikaatit yhteensä ELY-keskusten toimeenpanema maataloustuotannon valvonta Luomumaatilojen määrä laski hieman vuoteen 2009 verrattuna (Taulukko 1). Uusia luomumaatiloja liittyi valvontajärjestelmään vuonna ja vanhoja erosi 198. Peltopinta-ala kasvoi noin hehtaarilla ja keskikoko nousi 44,1 hehtaariin (Kuvat 2 ja 3). 5

8 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Eläintuotannon valvontaan liittyi 50 uutta toimijaa. Tuotantosuunnista kasvu jatkuu naudan- ja lampaanlihan osalta, muiden tuotantosuuntien tuottajien määrän pysyessä melko vakiona. Tuotantosuunnista naudanlihan tuottajia on eniten, maidontuotannon tullessa toisena ja lampaanlihan kolmantena. Maidontuotannossa luomutilojen määrä väheni neljällä, mutta valvonnassa mukana olevien tilojen keskilehmäluku nousi hieman. Luonnonmukaisessa tuotannossa mukana olevien lihasikojen määrä kasvoi vuoteen 2009 verrattuna 499 eläimellä ja munivien kanojen määrä vastaavasti eläimellä. Luonnonmukaisessa tuotannossa olevien tilojen keskieläinluku nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Luonnonmukaisella lypsykarjatilalla oli vuonna 2010 keskimäärin 34,4 lypsylehmää ja emolehmätilalla 35,5 emolehmää. Kasvavia lihanautoja luonnonmukaisesti hoidetulla tilalla oli keskimäärin kuitenkin vain 14,8 eläintä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki luomutoimijat tarkastettiin vuonna Tekemättä jäänyt tuotantotarkastus tehtiin kuitenkin helmikuussa Tarkastaja ei ollut tavoittanut toimijaa vuoden 2010 puolella ja siksi tarkastus siirtyi seuraavalle vuodella. Osa luomutoimijoista eroaa luomuvalvonnasta ennen kuin vuotuinen tuotantotarkastus toimeenpannaan. Eläintuotannon valvontaan liittyneiden toimijoiden alkutarkastukset oli tarkoitus tehdä laidunkauden alussa, viimeistään kesäkuun aikana (ELY-keskusten ohjekirje 1/2010). Kuvassa 1 on esitetty eläintuotannon alkutarkastusten jakautuminen vuonna Vuonna 2010 kesäkuussa tehtiin 54 %, heinäkuussa 28 % ja elo-syyskuussa vielä 16 % tarkastuksista. Joulukuussa tehtiin yksi tarkastus. Tarkastusten myöhästyminen johtui tarkastajista riippumattomista syistä. Tarkastuksia, kpl maalis huhti touko kesä heinä elo syys KUVA 1. Eläintuotannon alkutarkastusten ajoittuminen vuosina

9 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Nautojen nupoutuskäytäntöjen vaatimukset luonnonmukaisessa tuotannossa muuttuivat luomuasetusuudistusten yhteydessä. Vuoden 2009 alusta lähtien nautojen sarven aiheen tuhoaminen on voinut tapahtua vain eläinlääkärin suorittamana siten, että toimenpiteessä käytetään asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä. Vuonna 2010 tarkastajat ohjeistettiin tarkastajakoulutuksissa nupoutustoimenpiteiden tarkastamiseen. Tarkoituksena oli selvittää: 1) tilalla suoritettavat rutiinitoimenpiteet ja niiden perustelut 2) onko nupoutus tehty eläinlääkärin suorittamana, käyttäen anestesiaa (puudutus) ja kivunlievitystä ja 3) tarkastetaan toimenpiteisiin liittyvän kirjapidon olemassa olo (joko/tai eläimiä tai lääkintää koskeva kirjapito). Ylimääräisillä tarkastuksilla valvottiin määritetyn painopisteen mukaiset toimijat, jotka 2010 olivat nautojen ulkokasvatusta harjoittavia tiloja. Mikäli huomautuksen saaneiden toimijoiden osalta vaatimuksia ei ole jatkossa noudatettu, annetaan virheellisillä menettelyillä nupoutetuille eläimille ja niistä saataville tuotteille markkinointikielto. Eviran ohjeen mukaisesti markkinointikielto katsotaan lopulliseksi. Nuorten eläinten tapauksessa siirtymävaiheen pituinen markkinointikielto olisi toimijalle merkityksetön, eikä seuraamuksen saamisella näin ollen olisi toiminnan korjaamiseen ohjaavaa vaikutusta. 1.2 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeenpanema valvonta Luomuelintarvikkeiden valvonta Vuosittainen tuotantotarkastus tehtiin kaikille luonnonmukaisen tuotannon rekisterissä oleville luomuelintarviketoimijoille lukuun ottamatta 15 valvonnasta eronnutta toimijaa ja kahta toimijaa, joista toisen toiminta oli keskeytynyt ja toinen toimija oli aiemmin ilmoittanut aikomuksestaan erota valvonnasta. Lopullinen toimijan eroilmoitus vastaanotettiin v alkupuolella. Luomuelintarvikevalvonnassa tehtiin 8 ylimääräistä tarkastusta ilmenneiden ongelmien perusteella ja kun toimijan toiminnassa oli tapahtunut oleellisia muutoksia. Ylimääräiset tarkastukset eivät sisältyneet tarkastussuunnitelmaan. Tarkastuksilla varmennuttiin pääasiassa, että toimijat olivat suorittaneet toimenpiteitä vuosittaisella tuotantotarkastuksella havaittujen puutteellisuuksien korjaamiseksi. Valvonnassa suoritettiin yksi uusintatarkastus toimijan toimitilojen ja toiminnan muutoksesta johtuen. Ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia ei luomuelintarvikevalvonnassa tehty yhtään. Luomuelintarvikkeista otetut näytteet Luomuelintarvikkeista otettiin näytteitä muun elintarvikevalvonnan yhteydessä. Luomuvalvonnalla ei ollut omaa näytteenottosuunnitelmaa Tavanomaisen rehun käyttöä koskevat poikkeusluvat Tavanomaisen rehun käyttöä koskevien poikkeuslupien myöntäminen siirtyi ELY-keskuksilta Eviralle Vuonna 2009 Eviralta haettujen lupien määrä oli 31 kappaletta ja vuonna kappaletta. Kaikki haetut luvat saivat myönteisen päätöksen. 7

10 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti Luomurehujen valvonta Luomurehuvalvonnan suunnittelun ja ohjauksen sekä päätösten ja todistusten laatimisen hoitaa rehuvalvonta. Luomurehujen valvontajärjestelmään liittyvät toimijoiden alkutarkastukset hoitaa pääsääntöisesti rehuvalvonnan ylitarkastaja, mutta tuotantotarkastukset on ulkoistettu kahdelle valtuutetuille tarkastajille. Tarkastajat on perehdytetty tehtävään ja heidän ammattitaitoa pidetään yllä kouluttamalla heitä säännöllisesti. Tarkastajat tekevät myös muiden luomusuuntien tarkastuksia, jotka on valvontakohteen mukaan sovittu muiden luomuviranomaisten kanssa niin, että yhdessä kohteessa tarkastetaan kaikki luomutoiminnot samalla käynnillä. Asiakkailta luomurehutarkastuksista saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Luomurehutoimijoiden määrä on ollut kasvussa ja valvontaan on liittynyt vuonna 2010 viisi uutta toimijaa, mikä nostaa toimijoiden kokonaismäärän yli kahteenkymmeneen. Edellisistä vuosista poiketen luomurehujen valvontaan on hakeutunut entistä isompia, koko maassa toimivia yrityksiä, jotka ovat joko rehun valmistajia tai maahantuojia. Kaikki luomurehutoimijat tarkastettiin kuluneena vuonna. Luomurehusektorilla vuosi oli vilkas ja rehuvalvontaan tuli runsaasti kyselyjä luomurehuista ja niiden valmistamisesta. Kotimaiset sika- ja siipikarjatilat ovat kiinnostuneita luomutuotannosta. Kotimaisesta luomuvalkuaisrehusta on edelleen puutetta ja luomuvalkuaisrehuja tuodaan Suomeen erityisesti sisäruokintakaudella. Luomusikojen ja siipikarjan tuotannossa siirtymäaika, jossa siirrytään täysin luomurehun käyttöön, päättyy vuoden 2011 lopussa. Odotettavissa on, että teollisten luomurehujen sekä luomuvalkuaisrehujen tarve kasvaa, koska useat uudet luomuyksiköt ovat suuria ja niiden rehuomavaraisuus ei riitä tuottamaan tarvittavaa määrää rehua oman tilan tarpeisiin. Lisäksi suurten yksikköjen ruokintalaitteet on suunniteltu teolliselle rehulle. Tuontirehujen haasteena ovat pitkät kuljetukset ja rehuhygienia Lisäysaineiston pakkaaminen Vuoden 2010 lopussa luomupakkaamoiden valvontaan kuului 30 lisäysaineiston pakkaajaa. Uusia pakkaajia liittyi valvontaan kaksi ja valvonnasta poistui yksi pakkaaja. Valvonnasta vastaa Evira. Kaikki toimijat tarkastettiin. 1.3 Päätöksentekonopeus ELY-keskuksissa ja Evirassa Valvontaviranomaisen on tehtävä päätös tarkastuksesta 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut tarkastuskertomuksen. Päätöksentekonopeutta laskettaessa on oletettu, että tarkastuskertomus on palautettu viikon kuluttua tarkastuksesta. Käytännössä osa kertomuksista palautetaan selvästi tätä myöhemmin. ELY-keskusten päätöksistä 81 prosenttia tehtiin määräajassa. Osuus laski selvästi edellisestä vuodesta. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa kaikki päätökset tehtiin määräajassa. Lisäksi kuudessa ELY-keskuksessa yli 90 prosenttia päätöksiä tehtiin määräajassa. Kainuussa vain kolmannes ja Uudellamaalla 37 prosenttia päätöksistä tehtiin määräajassa. 8

11 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Päätösten viivästyminen ELY-keskuksissa aiheutui resurssipulasta. Kolmessa ELY-keskuksessa sairaslomat viivästyttivät päätösten tekoa. Lisäksi luomuasioita käsittelevillä on myös muita tehtäviä, joita saatetaan priorisoida luomuvalvonnan edelle. Myös toimivan varamiesjärjestelmän kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Päätösten viivästymiseen vaikuttaa myös tarkastusten keskittyminen kesäaikaan. Suurin osa tarkastuksista tehdään kesä-elokuussa. Tällöin myös päätösten teko keskittyy lyhyelle ajalle. Jos tarkastuksia tehtäisiin tasaisesti ympäri vuoden, myös päätöksien teko tasaantuisi pidemmälle ajalle. Luomuelintarvikevalvonnassa tuotantotarkastuksista n. 95 % tehtiin annetussa määräajassa siitä, kun Evira oli vastaanottanut tarkastuskertomuksen. Keskimäärin päätökset tehtiin 30 vuorokaudessa. Asiakaspalautteita hakemusten käsittelynopeuteen liittyen ei tullut yhtään. 1.4 Valvottua tuotantoa -merkin valvonta Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman Valvottua tuotantoa eli niin sanotun Aurinkomerkin käyttöoikeuden myöntää Evira. Vuonna 2010 myönnettiin 15:sta uudelle toimijalle merkin käyttöoikeus ja 6 toimijaa ilmoitti lopettavansa merkin käytön. Aktiivisia merkinkäyttäjiä oli 653 vuoden 2010 lopussa. Merkin käyttäjämäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Useat toimijat ovat jo ottaneet käyttöönsä EU:n pakollisen lehtimerkin, mutta sen lisäksi on haluttu vielä toistaiseksi pitää pakkauksissa kuluttajien hyvin tuntema Aurinkomerkki. Aurinkomerkin graafista käyttöä valvotaan vuosittaisilla tuotantotarkastuksilla. 1.5 Valvonnan taloudellinen tehokkuus Luomuvalvonnan kustannukset koostuvat pääosin työvoimakustannuksista ELY- keskuksissa ja Evirassa sekä valtuutetuilta tarkastajilta ostetuista tarkastuspalveluista. ELY-keskuksissa ja Evirassa kustannukset lasketaan luomuvalvontaan käytettyjen työtuntien perusteella. Laskelmissa käytetyt luvut ovat peräisin Eviran sekä ELY-keskusten työajanseurannasta (TAIKA). Laskelmissa käytetyissä luvuissa vyörytetty htv tai vyörytet kustannukset on huomioitu virastojen valvonnasta aiheutuneet yleiskustannukset. Luomuvalvonnan taloudellista tehokkuutta mitataan vertaamalla suoritteiden lukumäärää kustannuksiin. Valvonnan tehokkuus euroa / suorite on säilynyt edellisen vuoden tasolla jos tarkastelee valvonnan kaikkia kustannuksia (Taulukko 7). Yhden suoritteen kustannus oli 369 vuonna Valvonnan kokonaiskustannukset ovat nousseet hieman. Toimeenpanon kustannukset ovat pysyneet täysin samana edelliseen vuoteen verrattuna kun ohjauksen kustannukset selkeästi ovat nousseet. (Taulukot 7-9). 9

12 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 7. Luomuvalvonnan taloudellinen tehokkuus vuosina Mittari Suoritteita (kpl ) Kokonaiskustannukset * ( ) Työpanos luomuvalvontaan* ( htv) 27,4 23,6 26,1 24,7 - Evira (htv) ,5 10,0 - ELY-keskus (htv) 15,4 13,6 15,6 14,7 Valvonnan tehokkuus -suorite(kpl)/työpanos (htv) euroa/ suorite (kpl ) *maksullinen ja maksuton luomuvalvonta, sisältää virastojen yleiskustannukset, eli vyörytykset Taulukko 8. ELY-keskusten suorittaman luomuvalvonnan taloudellinen tehokkuus Mittari Suoritteita ( kpl) Suorite ( kpl) / vyörytetty htv Työpanos htv, ei vyörytetty 9,34 8,40 8,64 9,02 - maksullinen ( toimeenpano) 5,36 5,21 5,88 6,63 - maksuton (ohjaus) 2,84 2,37 2,05 2,39 Työpanos htv, vyörytetty 15,4 13,6 15,6 14,7 - maksullinen (toimeenpano) 10,12 9,4 11,6 10,94 - maksuton (ohjaus) 5,72 4,2 4 3,77 Valvonnan kustannustehokkuus (euroa/suorite) - kaikki vyörytetyt ELY-kustannukset / suorite Valvonnan tehokkuus ELY-keskuksissa nousi hieman verrattuna vuoteen Kustannus per suorite oli 144, mikä on 8 vähemmän kuin vuonna Suoritteita per henkilötyövuotta tehtiin 406, mikä on sama kuin vuonna Käytetyt henkilötyöresurssit ELY-keskuksissa olivat pienentyneet verrattuna edellisvuoteen. Näyttää siltä että muutos johtuu muutoksista ELY-keskusten kustannuslaskennassa. Valvontaan oli käytetty enemmän henkilötyövuosia kuin edellisenä vuonna, mutta nk vyörytetyt työkustannukset olivat samalla tasolla. Suhde työpanoksen ja vyörytetyn työkustannuksen välillä oli vuosina 2010 ja 2008 noin 0,6, kun vastaava luku vuonna 2009 oli 0,55 (Taulukko 8). Luomuvalvonnan kokonaiskustannukset nousivat 8 % verrattuna vuoteen 2009 (Taulukko 9). ELY-keskusten kustannukset säilyivät edellisen vuoden tasolla. Eviran luomuvalvontaan käytetyt resurssit nousivat merkittävästi (22%), mutta ovat edelleen pienemmät kuin vuosina Kehitystä voidaan pitää hyvänä, koska liian jyrkät resurssien vähennykset voivat johtaa toiminnan laadun heikentymiseen ja kehityksen pysähtymiseen. 10

13 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Taulukko 9. Luomuvalvonnan kustannukset , 1000 euroa Luomuvalvonnan kustannukset Maksullisen luomuvalvonnan, eli toimeenpanon kustannukset Maksuttoman luomuvalvonnan, eli ohjauksen kustannukset Maksullisen luomuvalvonnan kustannusvastaavuus Evira tarkastus ja muu ostopalvelu ELY-keskus Evira tarkastus ELY-keskus Evira ELY- keskus % 103 % 91 % 99 % Valvonnan ohjauksen kustannusten muutos edelliseen vuoteen verrattuna näyttää johtuvan Eviran yleiskustannusten muutoksista, koska käytetyissä työresursseissa ei tapahtunut isoa muutosta. Evirassa käytetystä luomuvalvonnan resurssista valtaosa käytetään luomuvalvontajärjestelmän ylläpitoon, valvonnan toimeenpanon ohjaukseen ja valvonnan toimeenpanon valvontaan. Luomuvalvontaan liittyviä poikkeuksellisia kustannuksia tulivat vuoden 2010 laajasta internetsivujen uudistuksesta sekä tietojärjestelmähanke ELMOn kehitystyöstä. Noin 34 % kustannuksista syntyvät tarkastuksista. Tarkastuskustannukset nousivat eurolla ( 1,7 %). Muutos johtui osittain yleiskustannusten noususta ja osittain toimijoiden lukumäärän kasvusta. Muut ostopalvelut muodostuvat pääosin käännös- ja painatuspalveluista. 2 TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS Luomutuotannossa esiintyvät säännöstenvastaisuudet jaetaan kolmeen tyyppiin niistä annettavien seuraamusten perusteella. Säännöstenvastaisuuksia ovat poikkeamat, sääntöjenvastaisuudet sekä rikkomukset. Poikkeama on lievä tai korjattavissa oleva säännöstenvastaisuus tuotannossa tai dokumentoinnissa. Poikkeama on vähäinen säännöstenvastaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteiden luonnonmukaisuuteen siten, että toimijalle annettaisiin kielto markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamasta annettava seuraamus on aina huomautus suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Huomautuksen saatuaan toimijan on saatettava toimintansa säännöstenmukaiseksi. 11

14 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Sääntöjenvastaisuuksia ovat ne teot, laiminlyönnit tai puutteet jotka johtavat yksittäisen tuotesarjan tai -erän markkinointikieltoon. Toimija voi kiellon saatuaan markkinoida kyseistä tuote-erää tai -sarjaa ainoastaan tavanomaisena. Markkinointikielto sisältää myös huomautuksen suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Rikkomus on vakava tai pitkään jatkunut säännöstenvastaisuus, jonka seurauksena toimijaa kielletään pitämästä kaupan mitään luomutuotteita. Toimija voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen myös erottaa valvonnasta. Kielto annetaan määräaikaisena. 2.1 Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Säännöstenvastaisuuksien määrät ja osuudet tuotantosuunnittain ja tyypeittäin on esitetty taulukossa 10. Maan hoito ja viljelykierto sekä tavanomaisen lisäysaineiston käyttö olivat yleisimmin esiintyneet säännöstenvastaisuudet kasvintuotannossa. Myös muistiinpanoihin ja rinnakkaisviljelyyn liittyvät säännöstenvastaisuudet olivat lähes yhtä yleisiä. Eläintuotannossa säännöstenvastaisuuksia havaittiin 25,7 % toimijoiden määrästä (Taulukko 10). Edelliseen vuoteen verrattuna säännöstenvastaisuuksien määrä nousi sekä lukumääräisesti (30 kpl) että prosentuaalisesti (4,3 %- yksikköä). Eniten säännöstenvastaisuuksia toimijoilla on vuodesta toiseen muistiinpanovelvoitteen, ruokintavaatimusten ja eläinsuoja/ulkoilutilavaatimusten noudattamisessa. Luomuelintarvikevalvonnassa suoritettujen tarkastusten perusteella n. 13 % toimijoista sai huomautuksen toiminnassa havaitun poikkeaman vuoksi. Sääntöjenvastaisuuksista johtuvia markkinointikieltoja annettiin yhteensä 3 eli 0,8 %:lle tarkastetuista toimijoista Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen 12 Kasvintuotannossa säännöstenvastaisuuksien määrä väheni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti viljelykiertoon ja muistiinpanoihin liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luvattomat rinnakkaisviljelytapaukset lisääntyivät hieman. Eläintuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet kohdistuivat pääosin tuotantoon (noin 59 %). Loput jakaantuivat tuotantorakennuksiin (16 %) ja toimijaan (kirjanpidon puutteet, 25 %) kohdistuviin puutteisiin. Jakauma noudattaa pääosin edellisien vuosien jakaumaa, mutta kirjanpidossa esiintyneiden puutteiden määrä on hieman alentunut. Eläintuotannossa havaittuja säännöstenvastaisuuksien esiintyminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa Elintarvikevalmistuksen kohdalla säännöstenvastaisuudet koskivat 54 toimijaa eli n. 13,5 % kaikista tarkastetuista toimijoista. Pääosa eli n. 70 % säännöstenvastaisuuksista koskivat luomusuunnitelmissa ja merkinnöissä havaittuja poikkeamia. Havainnoilla ei ollut vaikutusta yksittäisten tuote-erien tai -sarjojen

15 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 luonnonmukaisuuteen siten, että toimijoille olisi jouduttu antamaan kieltoja markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamat olivat vähäisiä ja toimijoille annettiin huomautukset ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Huomautuksen saaneista toimijoista yli puolet sai huomautuksen useammasta kuin yhdestä poikkeamasta. Markkinointikieltoihin johtaneita sääntöjenvastaisuuksia oli lähes 2 % kaikista havaituista säännöstenvastaisuuksista. Markkinointikiellot liittyivät tuotekoostumukseen (1 kpl), merkintöihin (1 kpl) ja tuontiin (1 kpl). Näistä yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto määräaikaisena ja kielto purettiin sen jälkeen, kun toimija oli saattanut toimintansa säännöstenmukaiseksi Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Kasvintuotannossa säännöstenvastaisuuksien määrä väheni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti viljelykiertoon ja muistiinpanoihin liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luvattomat rinnakkaisviljelytapaukset lisääntyivät hieman. Eläintuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet kohdistuivat pääosin tuotantoon (noin 59 %). Loput jakaantuivat tuotantorakennuksiin (16 %) ja toimijaan (kirjanpidon puutteet, 25 %) kohdistuviin puutteisiin. Jakauma noudattaa pääosin edellisien vuosien jakaumaa, mutta kirjanpidossa esiintyneiden puutteiden määrä on hieman alentunut. Eläintuotannossa havaittuja säännöstenvastaisuuksien esiintyminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa Elintarvikevalmistuksen kohdalla säännöstenvastaisuudet koskivat 54 toimijaa eli n. 13,5 % kaikista tarkastetuista toimijoista. Pääosa eli n. 70 % säännöstenvastaisuuksista koskivat luomusuunnitelmissa ja merkinnöissä havaittuja poikkeamia. Havainnoilla ei ollut vaikutusta yksittäisten tuote-erien tai sarjojen luonnonmukaisuuteen siten, että toimijoille olisi jouduttu antamaan kieltoja markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamat olivat vähäisiä ja toimijoille annettiin huomautukset ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Huomautuksen saaneista toimijoista yli puolet sai huomautuksen useammasta kuin yhdestä poikkeamasta. Markkinointikieltoihin johtaneita sääntöjenvastaisuuksia oli lähes 2 % kaikista havaituista säännöstenvastaisuuksista. Markkinointikiellot liittyivät tuotekoostumukseen (1 kpl), merkintöihin (1 kpl) ja tuontiin (1 kpl). Näistä yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto määräaikaisena ja kielto purettiin sen jälkeen, kun toimija oli saattanut toimintansa säännöstenmukaiseksi. 13

16 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 10. Luonnonmukaisessa tuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet vuosina ja %- osuus toimijoista, joita säännöstenvastaisuudet koskivat. Säännöstenvastaisuus kpl % kpl % kpl % Kasvintuotanto Luomusuunnitelma 66 1,8 53 1,4 67 1,7 Lohkomuistiinpanot tai luomukirjanpito 154 4, , ,9 Muuntogeenisten organismien käyttö Rinnakkaisviljely 119 3, , ,5 Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö 202 5, , ,3 Maan hoito tai viljelykierto 223 6, , ,7 Kielletyn lannoitteen käyttö tai varastointi 2 0,1 6 0,2 4 0,1 Lannan käsittely tai käyttö 1 0,0 5 0,1 - - Kielletyn kasvinsuojeluaineen käyttö tai varastointi 1 0,0 3 0,1 2 0,1 Tuotteiden varastointi, jalostus tai kuljetus 62 1,7 17 0,4 19 0,5 Tuotteiden merkinnät 2 0,1 0 0,0 3 0,1 Muut 131 3,5 98 2,5 31 0,8 Yhteensä , , ,7 Eläintuotanto Eläinten alkuperä 4 0,8 10 1,8 14 2,5 Siirtymävaihe 5 1,0 2 0,4 3 0,5 Ruokinta 37 7,2 26 4,7 24 4,2 Eläinsuoja/ulkoilutilat 22 4,3 18 3,3 24 4,2 Ulkoilu 21 4,1 18 3,3 23 4,0 Muistiinpanot tai luomukirjanpito 47 9,2 37 6,8 37 6,5 Tuotteiden jalostus 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Muut 9 1,8 6 1,1 21 3,7 Yhteensä , , ,7 Elintarvikkeet Luomusuunnitelma - alihankintaa koskeva luomusuunnitelma 36 10, , ,6 1,2 Muistiinpanot tai luomukirjanpito 88 25, ,3 - - Valmistuttajan erityisvaatimukset* ,2 Erilläänpito ,6 3 0,2 Kuljetusjärjestelyt ,6 39 3,1 Koostumus ,5 1 0,3 Tuotteiden merkinnät 27 7,7 16 3,7 42 3,6 Alihankinta ,3 - - Tuonti ,5 1 0,3 Markkinointi ,3 - - Yhteensä , , ,5 * vaatimus ei koske kaikkia toimijoita 14

17 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti Todetuista säännnöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Luomussa sääntöjen vastaisuudet ja poikkeamat harvemmin ovat sen tyyppisiä, että tuotannossa olisi käytetty kiellettyjä tuotantopanoksia. Poikkeamat ovat useammin muussa toiminnassa esiintyviä, esimerkiksi ei ole huomioitu kaikkia niitä menettelytapavaatimuksia joita luomutuotannolle on asetettu. Luomuvalvonnnalla varmistetaan että tuote on tuotettu tavalla joka täyttää kuluttajan luomutuotannolle asetettuja odotuksia. Lainsäädännön avulla on varmistettu että nämä vaatimukset ovat kaikissa EU:n maissa samat ja kaikilla yrityksillä olisi samat kilpailun edellytykset. Tarkastukset kaikkien toimijoiden luona tehdään aina luomulainsäädännön mukaisesti rehellisen kilpailun ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja ennen kaikkea kuluttajien luottamuksen ja edun suojaamiseksi Todettujen säännöstenvastaisuuksien syyt Kasvintuotanto Pääsääntöisesti säännöstenvastaisuudet eivät ole keskittyneet tietyille tiloille, vaikkakin säännöstenvastaisuudet ovat vuodesta toiseen samantyyppisiä. Valvonnassa on kuitenkin edelleen joitakin tiloja, joilla säännöstenvastaisuudet toistuvat vuodesta toiseen. Kirjanpitoon liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä on erittäin positiivinen tulos, varsinkin kun valvonnan painopisteenä oli 2010 juuri kirjanpito. Tuotevirtakirjanpito onkin erittäin tärkeä luomutuotteiden jäljitettävyyden takia. Tilatasolla ostajia ei kuitenkaan usein ole kovin montaa. Tällöin kirjanpidon puutteet eivät aiheuta suurta riskiä luomutuotannon uskottavuudelle. Myös maan hoitoon ja viljelykiertoon liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luomuvalkuaisrehun kysyntä on kasvanut ja se on kannustanut viljelijöitä viljelemään myös palkokasveja. Palkokasvien puute on ollut ongelmana luomutuotannon viljelykierroissa. Rinnakkaisviljelyn yleistymiseen vaikuttivat tilakoon kasvu ja luonnonhoitopeltojen aiheuttamat epäselvyydet. Luomutilojen hankkiessa peltoa tavanomaisesta tuotannosta ovat uudet lohkot siirtymävaiheessa. Jos näillä lohkoilla viljellään samoja kasvilajeja kuin vanhoilla luomulohkoilla, syntyy rinnakkaisviljelytilanne. Rinnakkaisviljely on luvanvaraista, mutta lupaa ei aina muisteta hakea. Lisäksi viime hetkellä muuttuvat viljelysuunnitelmat lisäävät rinnakkaisviljelyn riskiä. Luonnonhoitopellot voivat olla monivuotista nurmea ja niiltä voidaan korjata satoa ja siksi ne ovat luomuvalvonnan näkökulmasta verrattavissa muihin nurmilohkoihin. Eri pellonkäyttömuodon takia ei rinnakkaisviljelytilannetta kuitenkaan aina tunnistettu. Tämä lisäsi selvästi rinnakkaisviljelystä aiheutuvia säännöstenvastaisuuksia. Kiellettyjen tuotantopanosten käyttöä ei tiloilla havaittu. Kuudella tilalla oli varastoituna luomussa kiellettyjä lannoitevalmisteita tai kasvinsuojeluaineita. Kyseessä olivat luomuun siirtyneet tilat, joilla oli yhä jäljellä aikaisempia tuotantopanoksia. 15

18 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 11. Säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset luomutiloille 2010 (kpl, % luomutiloista) sekä vertailu vuosiin Säännöstenvastaisuus Erottaminen valvontajärjestelmästä Markkinointikielto Huomautus Yhteensä Luomusuunnitelma - 1 (0,0 %) 66 (1,7 %) 67 (1,7 %) Lohkomuistiinpanot tai kirjanpito - 4 (0,1 %) 150 (3,8 %) 154 (3,9 %) Muuntogeenisten organismien käyttö Rinnakkaisviljely - 83 (2,1 %) 57 (1,4 %) 140 (3,5 %) Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö - 80 (2,0 %) 91 (2,3 %) 171 (4,3 %) Maan hoito tai viljelykierto - 14 (0,4 %) 172 (4,4 %) 186 (4,7 %) Kielletyn lannoitteen käyttö tai varastointi (0,1 %) 4 (0,1 %) Lannan käsittely tai käyttö Kielletyn kasvinsuojeluaineen käyttö tai varastointi (0,1 %) 2 (0,1 %) Tuotteiden varastointi, jalostus tai kuljetus - 6 (0,2 %) 13 (0,3 %) 19 (0,5 %) Tuotteiden merkinnät (0,1 %) 3 (0,1 %) Muut 1 (0,0 %) - 30 (0,8 %) 31 (0,8 %) Annettujen seuraamusten lukumäärä v (0,0 %) 188 (4.8%) 588 (14,9 %) 777 (19,7 %) (4.5%) 707 (18,2 %) 883 (22,8 %) (0.1%) 211 (5.6%) 749 (20,0 %) 963 (25,8 %) (0.1%) 226 (5.9%) 872 (22.9 %) (29,0 %) (0,1%) 342 (8.8%) (30.5 %) (39,5 %) Eläintuotanto Eläintuotannon osalta markkinointikieltoja annettiin tuotanto- ja ylimääräisten tarkastusten perusteella yksi vähemmän kuin vuonna 2009 eli yhteensä 23 kpl (4,0 %, Taulukko 12). Vuonna 2010 yksi toimija erotettiin valvontajärjestelmästä ruokinnassa esiintyneiden säännöstenvastaisuuksien johdosta. Eniten markkinointikieltoja aiheuttivat eläinten alkuperässä (6 kpl; 1,0 %) ja ulkoiluvaatimuksissa (5 kpl; 0,9 %) todetut sääntöjen vastaisuudet. Eläinten alkuperäsääntöjen vastaisuudet olivat esillä myös vuonna Tämä on yhdistettävissä yleiseen rakennekehitykseen luonnonmukaisessa tuotannossa. Laajentamisen yhteydessä tarve täyttää uudet tuotantotilat mahdollisimman nopeasti houkuttelee hankkimaan eläimiä tuotantonsa lopettavilta tiloilta. Tämä saattaa johtaa alkuperää koskeviin sääntöjen vastaisuuksiin, sillä tuotantosäännöt eivät juurikaan mahdollista vanhempien, jo poikineiden eläinten hankintaa. Ulkoiluvaatimusten säännösten vastaisuudet aiheuttavat toistuvasti vuosittain markkinointikieltoja. Joskus käytännön toimet tiloilla, esimerkiksi eläinten syyspoikiminen, aiheuttavat haasteita vaatimusten noudattamiseen. Nämä hoitokäytännöt on kuitenkin ratkaistava tuotantotapaan soveltuviksi, sillä luonnonmukaiseen tuotantoon eläinten ulkoilu liittyy olennaisena osana. 16

19 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Muutamana edeltävänä vuotena ruokintavaatimusten sääntöjen vastaisuudet ovat aiheuttaneet eniten markkinointikieltoja. Ruokintaa koskevien markkinointikieltojen määrä laski vuoteen 2009 nähden 0,4 %-yksiköllä. Todennäköisesti ruokintasääntöihin liittyvät muutokset ja valkuaisrehun saatavuuden ympärillä pyörinyt julkinen keskustelu ovat saaneet toimijat olemaan tarkkana ruokintavaatimusten suhteen. Edellisen sisäruokintakauden valkuaisrehun saatavuusongelmat eivät nostaneet markkinointikieltojen määrää. Toimijat pystyivät ennakkotiedoista huolimatta noudattamaan vaatimuksia ja käytännöt rehuvaatimusten ja poikkeuksien suhteen selkiytyivät ja yhtenäistyivät. Muistiinpanojen ja kirjanpidon puutteet aiheuttavat toistuvasti eniten kirjallisia huomautuksia ( tapausta; 6,1 %). Kirjallisten huomautusten kokonaisosuus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna huomattavasti (17,0 % 21,5 %). Huomautusten määrä lisääntyi ennen kaikkea eläinsuojista, ulkoilutiloista, ulkoilusta ja muista syistä annettujen huomautusten johdosta. Kirjallisten huomautusten osalta ei ole nähtävissä erityisiä suuntaviivoja, vaan huomautusten syyt ja niiden osuuksien nousut ja laskut kokonaismäärästä vaihtelevat vuosittain. Todettujen säännöstenvastaisuuksien kokonaismäärän huomattava nousu edellisvuoteen verrattuna (117 kpl 147 kpl; 21,4 % 25,7 %) johtuu pääasiassa lisääntyneestä huomautusten annosta. Perinteisesti huomautuksia on annettu eläintuotannossa melko herkästi, sillä tällä on katsottu olevan markkinointikieltoja ehkäisevä vaikutus. Menettely voidaan katsoa toimivaksi ja perustelluksi, sillä huolimatta toimijoiden määrän noususta on markkinointikieltojen määrä pysynyt lähes samana viimeisen viiden vuoden aikana (20-24 kpl/vuosi). Yhtenä syynä tähän voidaan pitää myös sääntöjen vastaisuudesta seuraavaa tukiseuraamusten uhkaa. Taulukko 12. Säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset eläintiloille (kpl) sekä % tiloista 2010, sekä vertailu v Säännöstenvastaisuus Erottaminen valvontajärjestelmästä Markkinointikielto Huomautus Yhteensä Eläinten alkuperä - 6 (1.0 %) 8 (1.4 %) 14 (2.5 %) Siirtymävaihe - 1 (0,2 %) 2 (0.4 %) 3 (0,5 %) Ruokinta 1 (0,2 %) 3 (0.5 %) 20 (3.5 %) 24 (4.2 %) Eläinsuojat/ulkoilutilat - 4 (0,7 %) 20 (3.5 %) 24 (4.2 %) Ulkoilu - 5 (0.9 %) 18 (3.2 %) 23 (4.0 %) Muistiinpanot ja kirjanpito - 2 (0,3 %) 35 (6.1 %) 37 (6.5 %) Tuotteiden jalostus (0,2 %) 1 (0,2 %) Muut - 2 (0.3 %) 19 (3.3 %) 21 (3.7 %) Annettujen seuraamusten lkm yhteensä v (0,2 %) 23 (4.0 %) 123 (21.5 %) 147 (25.7 %) (4.4 %) 93 (17 %) 117 (21.4 %) (3.9 %) 125 (24.5 %) 145 (28.4 %) (4.4 %) 118 (25.8 %) 138 (30.1 %) (5.6 %) 162 (37.5 %) 186 (43.1 %) 17

20 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Luomuelintarvikkeet Luomuelintarvikkeille säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset on esitetty taulukossa 13. Lähes viidesosa luomusuunnitelmia koskevista huomautuksista annettiin toimijoille, jotka olivat kuvanneet puutteellisesti alihankintana kolmannelle osapuolelle annettua luomutoimintaansa. Alihankintaa koskevassa luomusuunnitelmassa toimijoilta edellytetään mm. luetteloa käytettävistä alihankkijoista, kuvausta toiminnoista, jotka alihankkijoille on annettu tehtäväksi ja toimenpiteistä, joilla vastuullinen toimija varmistuu tuotteidensa luomuisuudesta ja jäljitettävyydestä. Merkinnöistä annetut huomautukset koskivat valvontaviranomaisen tunnusnumeron puutteellista ilmoittamista toimijan laatimissa kaupallisissa asiakirjoissa, kuten lähetysten saateasiakirjoissa ja laskuissa. Toimijoita kehotettiin myös huomioimaan valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen päivittämisestä uusien vaatimusten mukaisiksi silloin, kun toimija painattaa uusia pakkausmateriaaleja (uudet valvontaviranomaisten tunnusnumerot ja pakollinen EU:n uusi luomutunnus, Eurolehti). Markkinointikiellot koskivat koostumusta, merkintöjä ja tuontia. Sääntöjenvastaisesta koostumuksesta annettu markkinointikielto koski toimijaa, joka oli käyttänyt tuotteen valmistuksessa tavanomaista ainesosaa luonnonmukaisen sijaan. Sääntöjenvastaisista merkinnöistä annettiin määräaikainen markkinointikielto toimijalle, joka merkitsi itse luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavia myynti- ja ainesosamerkintöjä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tuomiinsa tuotteisiin varmistumatta asianmukaisesti käytettyjen ainesosien luonnonmukaisuudesta sekä tuotteen koostumuksen ja merkintöjen yhteenpitävyydestä. Markkinointikielto purettiin, kun toimija oli korjannut toimintansa säännöstenmukaiseksi. Yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto sellaisen tuotteen osalta, joka oli markkinoitu luonnonmukaisena vaikka tuote oli tuotu EU:n ulkopuolelta Suomeen tavanomaisena. Luomulainsäädäntö edellyttää, että tulli tarkastaa kaikki kolmansista maista Suomeen tuotavat lähetykset sen varmistamiseksi, että ne ovat luonnonmukaisia. Vasta tämän jälkeen toimijat voivat markkinoida niitä EU:n alueella luonnonmukaisina. Yhteenvetona voidaan todeta, että havaittujen säännöstenvastaisuuksien syyt johtuvat pääasiassa toimijoiden tiedon puutteesta. Huomautuksen tai markkinointikiellon saatuaan toimijat ovat kuitenkin korjanneet toimintaansa säännöstenmukaiseksi. 18

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti vuodelta 2011 Evira/3497/0411/2012 Eviran raportti 3497/0411/2012 Hyväksymispäivä 9.5.2012 Raja- ja luomuvalvontayksikkö

Lisätiedot

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012 Hukkakauravalvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Siementarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Hanna Kortemaa Ritva Vallivaara-Pasto Lisätietoja Sisältö: 1

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011 Eläinten lääkinnän valvonta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 8.6.2011 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Jenni Kiilholma Jenni

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/2908/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/2908/0411/2012 Evira/2908/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 21.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 ARVIO

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI 2009 Dnro 2314/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 26.04.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3. Luonnonmukainen tuotanto Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.2016 Mitä luomuvalvonta on? Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010 Evira/30/0410/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2010 terveys ja -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Ulla Ollila Lisätietoja Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin

Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke

Lisätiedot

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ympäristösopimuksia joita voi hakea 2016: Kosteikon hoito (450 euroa/ha) - Lnro 262 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Luomun infopäivä 2016

Luomun infopäivä 2016 Luomun infopäivä 2016 Viitasaari 18.3.2016 Petäjävesi 31.3.2016 Aili Vuorenmaa puh. 050-3952730 30.3.2016 Kotieläintilojen kipukohtia luomuvalvonnassa Kuivituksen järjestäminen Luomueläimille kelpaavan

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien 2009-2014 aikana OPINNÄYTETYÖ, KEVÄT 2016 JENNA HÄMÄLÄINEN 1. Taustaa opinnäytetyölle 2. Tarkoitus ja tavoitteet

Lisätiedot

Luomutuotanto ja sen valvonta. Periaatteet ja perusteet

Luomutuotanto ja sen valvonta. Periaatteet ja perusteet Luomutuotanto ja sen valvonta Periaatteet ja perusteet Tavoitteena* : - Miksi luomutuotantoa valvotaan? - Lisääkö valvonta elintarvikeketjun turvallisuutta ja luotettavuutta? Periaatteet: idea tai ajattelutapa

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Luomu Suomessa SISÄLLYS

Luomu Suomessa SISÄLLYS Luomu Suomessa SISÄLLYS 1. Luomutilat v. 2012 2. Luomupeltoala v. 2012 3. Luomuviljelyn kehitys 2006-2012 4. Luomukasvintuotanto 5. Luomukotieläintilat 6. Luomukotieläintuotanto 7. Luomukeruu 8. Luomun

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9. ja 7.10.2015, Oulu ja Tampere Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira 1 LÄHTÖKOHTIA HANKKEELLE Kontaktimateriaaleja

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Kuntien VASU-raportointi 2013

Kuntien VASU-raportointi 2013 Kuntien VASU-raportointi 2013 Vastausaika 31.1.2014 15:21:29 Kuntien VASU-raportointi 2013 1. Kyselyn vastaanottaja Sähköpostiosoite juha.kieksi@evira.fi 2. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Luomusiipikarjan Syysseminaari , Saarioinen Oy

Luomusiipikarjan Syysseminaari , Saarioinen Oy Luomusiipikarjan Syysseminaari 25.10.2012, Saarioinen Oy Luomutarkastus ja sen suurimmat haasteet. Hankalat tulkinnat ja valvontakäynnit. Kuinka tuottajan tulisi varautua tarkastukseen Satu-Maaria Ahopelto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Vastuuhenkilö Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 9 Laatija Eeva Fieandt Toimintaohje 11009/3 Hyväksyjä Erkki Koskinen Käyttöönotto 1.1.2010 Valvontaosasto Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys-

Lisätiedot

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI

LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI LUOMUKERUU -ALUEIDEN SERTIFIOINTI BIRGITTA PARTANEN RURALIA-INSTITUUTTI MAISTA LUOMU TERTTI 1.10.2016 TAUSTAA LUOMUMETSISTÄ MONEKSI -TIEDOTUSHANKE 2015-2016 Etelä-Savossa toteutetaan Luomumetsistä moneksi

Lisätiedot

Luomu tuki-info, 7.4. EU:n luomulainsäädännön uudistus Leena Saari, MTK-Uusimaa

Luomu tuki-info, 7.4. EU:n luomulainsäädännön uudistus Leena Saari, MTK-Uusimaa Luomu tuki-info, 7.4 EU:n luomulainsäädännön uudistus Leena Saari, MTK-Uusimaa Tausta Komissio julkaisi asetusehdotuksen 24.3.2014, asetuksen oli tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2017. Euroopan maat

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje Luomuluonnonmarjojen poimintaohje Mitä luomulla tarkoitetaan? Poimijan on tutustuttava tähän luonnonmukaista keruuta koskevaan ohjeeseen ennen keruun aloittamista ja poimija vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi

Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi Pirkko Tuominen, ProAgria Pohjois-Savo Anne Johansson, ProAgria Länsi-Suomi Ulla Turunen, ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012

ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Ajan tasalla pidettävät dokumentit Luomusuunnitelma tilalla päivitetty versio Vuosittainen tuotantosuunnitelma

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 1 (7) Ympäristölautakunta Ytp/5 27.03.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 1 (7) Ympäristölautakunta Ytp/5 27.03.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2012 1 (7) 101 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman toteutuminen 1.1.-31.12.2011 HEL 2012-004230 T 11 00 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Siipikarjatilojen kannattavuus

Siipikarjatilojen kannattavuus Siipikarjatilojen kannattavuus Timo Karhula Luonnonvarakeskus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 31.3.2016 Siipikarjasektori ja hallinnollinen taakka Tuotantomäärät, tuottaja-

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Keruualueiden luomusertifiointi

Keruualueiden luomusertifiointi Keruualueiden luomusertifiointi 19.1.2017 Sampsa Heinonen Evira Neuvoston asetuksen (EY 834/2007) 12 artikla, kohta Luonnonalueilla, metsissä ja maanviljelysalueilla luontaisesti kasvavien kasvien ja niiden

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (16) Ympäristölautakunta Yj/7 01.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (16) Ympäristölautakunta Yj/7 01.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (16) 95 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman 2015 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2016-001894 T 11 00 03 Päätös päättää hyväksyä selvityksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin 31.8.2016 Contents 1 Yhteenveto 3 2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 6 3 Myyntikanavat 9 4 Elintarvikkeiden jatkojalostusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot 2014 Eviran ohje 18222/3 Käyttöönotto:

Lisätiedot