Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010"

Transkriptio

1 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010

2

3 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI 2010 Dnro 3278/0411/2011

4 Eviran raportti 3278/0411/2011 Hyväksymispäivä Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Kyösti Siponen Beata Meinander Beata Meinander

5 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Valvonnan suunnitelmallisuus ja toteutuminen ELY-keskusten toimeenpanema maataloustuotannon valvonta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeenpanema valvonta Luomuelintarvikkeiden valvonta Tavanomaisen rehun käyttöä koskevat poikkeusluvat Luomurehujen valvonta Lisäysaineiston pakkaaminen Päätöksentekonopeus ELY-keskuksissa ja Evirassa Valvottua tuotantoa -merkin valvonta Valvonnan taloudellinen tehokkuus 9 2 Toimijoiden lainkuuliaisuus ja tuotteiden säännöstenmukaisuus Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Todetuista säännnöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Todettujen säännöstenvastaisuuksien syyt 15 3 Auditoinnit ja muu saatu palaute 19 4 Toimet tehokkuuden varmistamiseksi Toimet toimijoiden lainkuuliaisuuden varmistamiseksi eli valvonnan vaikuttavuus Valvontajärjestelmään liittyvät korjaavat toimenpiteet 22 5 Arvio yleisestä onnistumisesta 22 6 Muutokset monivuotisessa valvontasuunnitelmassa 22 3

6 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Tämä valvontaraportti koskee Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtäväalueeseen kuuluvan luonnonmukaisen maataloustuotannon, rehujen ja elintarvikkeiden valvontaa. Luomutoimijoiden määrä pysyi vuoden 2009 tasolla. Toimijoita oli noin 4400 vuoden lopussa. Alkutuotannossa toimijoiden määrä laski hieman, mutta muilla valvontasektoreilla nousi. Alkutuotannon muutokset heijastelevat maatalouden yleistä rakennekehitystä. Luomuvalvonnan tavoitteet saavutettiin. Valvonnalla säilytettiin kuluttajan luottamus luomutuotantoon ja taattiin yhdenvertaiset toimintaedellytykset luomutoimijoille. Annettujen seuraamusten määrässä ei ole suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA TOTEUTUMINEN Luomuvalvonnan suunnitelmassa keskeisiksi tavoitteiksi vuodelle 2010 asetettiin tehokas ja yhtenäinen valvonta, jolla varmistetaan kuluttajien luottamuksen säilyminen luomutuotteisiin, sekä toimijoille yhdenvertaiset toimintaedellytykset. Toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: - luomuvalvonnan toteutus lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa; - monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelmaan toteutus. Tämän painopisteenä ovat mm. riskiperusteisuuden lisääminen valvonnassa, tasokkaan tarkastustoiminnan turvaaminen ja valvonnan taloudellisuuden varmistaminen; - valvonnan toimintojen yhtenäistäminen Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisessä ja kehittämisessä keskeisenä tavoitteena oli jatkaa tietojärjestelmähanke (ELMO) viraston tietohallintostrategian linjausten mukaisesti. Taulukko 1. Tarkastettavien luomutoimijoiden määrät vuosina Luomutoimijat (kpl) Luomutoimijoita Luomualkutuotanto * maatiloista luomueläintiloja uusia maatiloja valvonnassa Luomuelintarviketoimijat joista uusia toimijoita Luomurehutoimijat joista uusia toimijoita Luomusiemenpakkaamot joista uusia toimijoita 2 * Toimijoiden luvussa mukana myös pelkät kasvihuoneet, sienimöt ja mehiläistoimijat, ei vain maatilat 4

7 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Taulukko 2. Toteutuneet tarkastukset v Tarkastukset Tarkastusten lkm Osuus toimijoista tarkastettu ( % *) Tarkastukset alkutuotannossa joista kotieläintiloilla ,4 - ylimääräiset tarkastukset alkutuotannossa joista ylimääräiset kotieläintiloilla Luomuelintarvikkeet - vuosittaiset tuotantotarkastukset ,5 - alkutarkastukset ,0 - ylimääräiset tarkastukset 8 - Luomurehutoimijoita Luomusiemenpakkaamoita *) %-osuus vuoden 2010 lopussa luonnonmukaisen tuotannon rekisterissä olevista toimijoista, joille tehtiin tarkastus v Taulukko 3. Luomuvalvonnassa tehdyt lupapäätökset ja sertifikaatit (kpl). Lupa ELY-keskusten lupapäätökset yht Rinnakkaisviljely Siirtymävaiheen lyhentäminen Peitatun siemenen käyttö Poikkeuksellisen lannoitteen tai kasvinsuojeluaineen käyttö Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö, tapauskohtainen Eläintuotannon luvat Eviran lupapäätökset yht Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö, yleinen lupa Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa Maahantuontilupa Ainesosalupa Kaikki luvat yhteensä Sertifikaatti, alkutuotannon valvonta Sertifikaatti, elintarvikevalvonta Sertifikaatit yhteensä Kaikki luvat ja sertifikaatit yhteensä ELY-keskusten toimeenpanema maataloustuotannon valvonta Luomumaatilojen määrä laski hieman vuoteen 2009 verrattuna (Taulukko 1). Uusia luomumaatiloja liittyi valvontajärjestelmään vuonna ja vanhoja erosi 198. Peltopinta-ala kasvoi noin hehtaarilla ja keskikoko nousi 44,1 hehtaariin (Kuvat 2 ja 3). 5

8 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Eläintuotannon valvontaan liittyi 50 uutta toimijaa. Tuotantosuunnista kasvu jatkuu naudan- ja lampaanlihan osalta, muiden tuotantosuuntien tuottajien määrän pysyessä melko vakiona. Tuotantosuunnista naudanlihan tuottajia on eniten, maidontuotannon tullessa toisena ja lampaanlihan kolmantena. Maidontuotannossa luomutilojen määrä väheni neljällä, mutta valvonnassa mukana olevien tilojen keskilehmäluku nousi hieman. Luonnonmukaisessa tuotannossa mukana olevien lihasikojen määrä kasvoi vuoteen 2009 verrattuna 499 eläimellä ja munivien kanojen määrä vastaavasti eläimellä. Luonnonmukaisessa tuotannossa olevien tilojen keskieläinluku nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Luonnonmukaisella lypsykarjatilalla oli vuonna 2010 keskimäärin 34,4 lypsylehmää ja emolehmätilalla 35,5 emolehmää. Kasvavia lihanautoja luonnonmukaisesti hoidetulla tilalla oli keskimäärin kuitenkin vain 14,8 eläintä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki luomutoimijat tarkastettiin vuonna Tekemättä jäänyt tuotantotarkastus tehtiin kuitenkin helmikuussa Tarkastaja ei ollut tavoittanut toimijaa vuoden 2010 puolella ja siksi tarkastus siirtyi seuraavalle vuodella. Osa luomutoimijoista eroaa luomuvalvonnasta ennen kuin vuotuinen tuotantotarkastus toimeenpannaan. Eläintuotannon valvontaan liittyneiden toimijoiden alkutarkastukset oli tarkoitus tehdä laidunkauden alussa, viimeistään kesäkuun aikana (ELY-keskusten ohjekirje 1/2010). Kuvassa 1 on esitetty eläintuotannon alkutarkastusten jakautuminen vuonna Vuonna 2010 kesäkuussa tehtiin 54 %, heinäkuussa 28 % ja elo-syyskuussa vielä 16 % tarkastuksista. Joulukuussa tehtiin yksi tarkastus. Tarkastusten myöhästyminen johtui tarkastajista riippumattomista syistä. Tarkastuksia, kpl maalis huhti touko kesä heinä elo syys KUVA 1. Eläintuotannon alkutarkastusten ajoittuminen vuosina

9 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Nautojen nupoutuskäytäntöjen vaatimukset luonnonmukaisessa tuotannossa muuttuivat luomuasetusuudistusten yhteydessä. Vuoden 2009 alusta lähtien nautojen sarven aiheen tuhoaminen on voinut tapahtua vain eläinlääkärin suorittamana siten, että toimenpiteessä käytetään asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä. Vuonna 2010 tarkastajat ohjeistettiin tarkastajakoulutuksissa nupoutustoimenpiteiden tarkastamiseen. Tarkoituksena oli selvittää: 1) tilalla suoritettavat rutiinitoimenpiteet ja niiden perustelut 2) onko nupoutus tehty eläinlääkärin suorittamana, käyttäen anestesiaa (puudutus) ja kivunlievitystä ja 3) tarkastetaan toimenpiteisiin liittyvän kirjapidon olemassa olo (joko/tai eläimiä tai lääkintää koskeva kirjapito). Ylimääräisillä tarkastuksilla valvottiin määritetyn painopisteen mukaiset toimijat, jotka 2010 olivat nautojen ulkokasvatusta harjoittavia tiloja. Mikäli huomautuksen saaneiden toimijoiden osalta vaatimuksia ei ole jatkossa noudatettu, annetaan virheellisillä menettelyillä nupoutetuille eläimille ja niistä saataville tuotteille markkinointikielto. Eviran ohjeen mukaisesti markkinointikielto katsotaan lopulliseksi. Nuorten eläinten tapauksessa siirtymävaiheen pituinen markkinointikielto olisi toimijalle merkityksetön, eikä seuraamuksen saamisella näin ollen olisi toiminnan korjaamiseen ohjaavaa vaikutusta. 1.2 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimeenpanema valvonta Luomuelintarvikkeiden valvonta Vuosittainen tuotantotarkastus tehtiin kaikille luonnonmukaisen tuotannon rekisterissä oleville luomuelintarviketoimijoille lukuun ottamatta 15 valvonnasta eronnutta toimijaa ja kahta toimijaa, joista toisen toiminta oli keskeytynyt ja toinen toimija oli aiemmin ilmoittanut aikomuksestaan erota valvonnasta. Lopullinen toimijan eroilmoitus vastaanotettiin v alkupuolella. Luomuelintarvikevalvonnassa tehtiin 8 ylimääräistä tarkastusta ilmenneiden ongelmien perusteella ja kun toimijan toiminnassa oli tapahtunut oleellisia muutoksia. Ylimääräiset tarkastukset eivät sisältyneet tarkastussuunnitelmaan. Tarkastuksilla varmennuttiin pääasiassa, että toimijat olivat suorittaneet toimenpiteitä vuosittaisella tuotantotarkastuksella havaittujen puutteellisuuksien korjaamiseksi. Valvonnassa suoritettiin yksi uusintatarkastus toimijan toimitilojen ja toiminnan muutoksesta johtuen. Ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia ei luomuelintarvikevalvonnassa tehty yhtään. Luomuelintarvikkeista otetut näytteet Luomuelintarvikkeista otettiin näytteitä muun elintarvikevalvonnan yhteydessä. Luomuvalvonnalla ei ollut omaa näytteenottosuunnitelmaa Tavanomaisen rehun käyttöä koskevat poikkeusluvat Tavanomaisen rehun käyttöä koskevien poikkeuslupien myöntäminen siirtyi ELY-keskuksilta Eviralle Vuonna 2009 Eviralta haettujen lupien määrä oli 31 kappaletta ja vuonna kappaletta. Kaikki haetut luvat saivat myönteisen päätöksen. 7

10 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti Luomurehujen valvonta Luomurehuvalvonnan suunnittelun ja ohjauksen sekä päätösten ja todistusten laatimisen hoitaa rehuvalvonta. Luomurehujen valvontajärjestelmään liittyvät toimijoiden alkutarkastukset hoitaa pääsääntöisesti rehuvalvonnan ylitarkastaja, mutta tuotantotarkastukset on ulkoistettu kahdelle valtuutetuille tarkastajille. Tarkastajat on perehdytetty tehtävään ja heidän ammattitaitoa pidetään yllä kouluttamalla heitä säännöllisesti. Tarkastajat tekevät myös muiden luomusuuntien tarkastuksia, jotka on valvontakohteen mukaan sovittu muiden luomuviranomaisten kanssa niin, että yhdessä kohteessa tarkastetaan kaikki luomutoiminnot samalla käynnillä. Asiakkailta luomurehutarkastuksista saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Luomurehutoimijoiden määrä on ollut kasvussa ja valvontaan on liittynyt vuonna 2010 viisi uutta toimijaa, mikä nostaa toimijoiden kokonaismäärän yli kahteenkymmeneen. Edellisistä vuosista poiketen luomurehujen valvontaan on hakeutunut entistä isompia, koko maassa toimivia yrityksiä, jotka ovat joko rehun valmistajia tai maahantuojia. Kaikki luomurehutoimijat tarkastettiin kuluneena vuonna. Luomurehusektorilla vuosi oli vilkas ja rehuvalvontaan tuli runsaasti kyselyjä luomurehuista ja niiden valmistamisesta. Kotimaiset sika- ja siipikarjatilat ovat kiinnostuneita luomutuotannosta. Kotimaisesta luomuvalkuaisrehusta on edelleen puutetta ja luomuvalkuaisrehuja tuodaan Suomeen erityisesti sisäruokintakaudella. Luomusikojen ja siipikarjan tuotannossa siirtymäaika, jossa siirrytään täysin luomurehun käyttöön, päättyy vuoden 2011 lopussa. Odotettavissa on, että teollisten luomurehujen sekä luomuvalkuaisrehujen tarve kasvaa, koska useat uudet luomuyksiköt ovat suuria ja niiden rehuomavaraisuus ei riitä tuottamaan tarvittavaa määrää rehua oman tilan tarpeisiin. Lisäksi suurten yksikköjen ruokintalaitteet on suunniteltu teolliselle rehulle. Tuontirehujen haasteena ovat pitkät kuljetukset ja rehuhygienia Lisäysaineiston pakkaaminen Vuoden 2010 lopussa luomupakkaamoiden valvontaan kuului 30 lisäysaineiston pakkaajaa. Uusia pakkaajia liittyi valvontaan kaksi ja valvonnasta poistui yksi pakkaaja. Valvonnasta vastaa Evira. Kaikki toimijat tarkastettiin. 1.3 Päätöksentekonopeus ELY-keskuksissa ja Evirassa Valvontaviranomaisen on tehtävä päätös tarkastuksesta 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut tarkastuskertomuksen. Päätöksentekonopeutta laskettaessa on oletettu, että tarkastuskertomus on palautettu viikon kuluttua tarkastuksesta. Käytännössä osa kertomuksista palautetaan selvästi tätä myöhemmin. ELY-keskusten päätöksistä 81 prosenttia tehtiin määräajassa. Osuus laski selvästi edellisestä vuodesta. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa kaikki päätökset tehtiin määräajassa. Lisäksi kuudessa ELY-keskuksessa yli 90 prosenttia päätöksiä tehtiin määräajassa. Kainuussa vain kolmannes ja Uudellamaalla 37 prosenttia päätöksistä tehtiin määräajassa. 8

11 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Päätösten viivästyminen ELY-keskuksissa aiheutui resurssipulasta. Kolmessa ELY-keskuksessa sairaslomat viivästyttivät päätösten tekoa. Lisäksi luomuasioita käsittelevillä on myös muita tehtäviä, joita saatetaan priorisoida luomuvalvonnan edelle. Myös toimivan varamiesjärjestelmän kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Päätösten viivästymiseen vaikuttaa myös tarkastusten keskittyminen kesäaikaan. Suurin osa tarkastuksista tehdään kesä-elokuussa. Tällöin myös päätösten teko keskittyy lyhyelle ajalle. Jos tarkastuksia tehtäisiin tasaisesti ympäri vuoden, myös päätöksien teko tasaantuisi pidemmälle ajalle. Luomuelintarvikevalvonnassa tuotantotarkastuksista n. 95 % tehtiin annetussa määräajassa siitä, kun Evira oli vastaanottanut tarkastuskertomuksen. Keskimäärin päätökset tehtiin 30 vuorokaudessa. Asiakaspalautteita hakemusten käsittelynopeuteen liittyen ei tullut yhtään. 1.4 Valvottua tuotantoa -merkin valvonta Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman Valvottua tuotantoa eli niin sanotun Aurinkomerkin käyttöoikeuden myöntää Evira. Vuonna 2010 myönnettiin 15:sta uudelle toimijalle merkin käyttöoikeus ja 6 toimijaa ilmoitti lopettavansa merkin käytön. Aktiivisia merkinkäyttäjiä oli 653 vuoden 2010 lopussa. Merkin käyttäjämäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Useat toimijat ovat jo ottaneet käyttöönsä EU:n pakollisen lehtimerkin, mutta sen lisäksi on haluttu vielä toistaiseksi pitää pakkauksissa kuluttajien hyvin tuntema Aurinkomerkki. Aurinkomerkin graafista käyttöä valvotaan vuosittaisilla tuotantotarkastuksilla. 1.5 Valvonnan taloudellinen tehokkuus Luomuvalvonnan kustannukset koostuvat pääosin työvoimakustannuksista ELY- keskuksissa ja Evirassa sekä valtuutetuilta tarkastajilta ostetuista tarkastuspalveluista. ELY-keskuksissa ja Evirassa kustannukset lasketaan luomuvalvontaan käytettyjen työtuntien perusteella. Laskelmissa käytetyt luvut ovat peräisin Eviran sekä ELY-keskusten työajanseurannasta (TAIKA). Laskelmissa käytetyissä luvuissa vyörytetty htv tai vyörytet kustannukset on huomioitu virastojen valvonnasta aiheutuneet yleiskustannukset. Luomuvalvonnan taloudellista tehokkuutta mitataan vertaamalla suoritteiden lukumäärää kustannuksiin. Valvonnan tehokkuus euroa / suorite on säilynyt edellisen vuoden tasolla jos tarkastelee valvonnan kaikkia kustannuksia (Taulukko 7). Yhden suoritteen kustannus oli 369 vuonna Valvonnan kokonaiskustannukset ovat nousseet hieman. Toimeenpanon kustannukset ovat pysyneet täysin samana edelliseen vuoteen verrattuna kun ohjauksen kustannukset selkeästi ovat nousseet. (Taulukot 7-9). 9

12 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 7. Luomuvalvonnan taloudellinen tehokkuus vuosina Mittari Suoritteita (kpl ) Kokonaiskustannukset * ( ) Työpanos luomuvalvontaan* ( htv) 27,4 23,6 26,1 24,7 - Evira (htv) ,5 10,0 - ELY-keskus (htv) 15,4 13,6 15,6 14,7 Valvonnan tehokkuus -suorite(kpl)/työpanos (htv) euroa/ suorite (kpl ) *maksullinen ja maksuton luomuvalvonta, sisältää virastojen yleiskustannukset, eli vyörytykset Taulukko 8. ELY-keskusten suorittaman luomuvalvonnan taloudellinen tehokkuus Mittari Suoritteita ( kpl) Suorite ( kpl) / vyörytetty htv Työpanos htv, ei vyörytetty 9,34 8,40 8,64 9,02 - maksullinen ( toimeenpano) 5,36 5,21 5,88 6,63 - maksuton (ohjaus) 2,84 2,37 2,05 2,39 Työpanos htv, vyörytetty 15,4 13,6 15,6 14,7 - maksullinen (toimeenpano) 10,12 9,4 11,6 10,94 - maksuton (ohjaus) 5,72 4,2 4 3,77 Valvonnan kustannustehokkuus (euroa/suorite) - kaikki vyörytetyt ELY-kustannukset / suorite Valvonnan tehokkuus ELY-keskuksissa nousi hieman verrattuna vuoteen Kustannus per suorite oli 144, mikä on 8 vähemmän kuin vuonna Suoritteita per henkilötyövuotta tehtiin 406, mikä on sama kuin vuonna Käytetyt henkilötyöresurssit ELY-keskuksissa olivat pienentyneet verrattuna edellisvuoteen. Näyttää siltä että muutos johtuu muutoksista ELY-keskusten kustannuslaskennassa. Valvontaan oli käytetty enemmän henkilötyövuosia kuin edellisenä vuonna, mutta nk vyörytetyt työkustannukset olivat samalla tasolla. Suhde työpanoksen ja vyörytetyn työkustannuksen välillä oli vuosina 2010 ja 2008 noin 0,6, kun vastaava luku vuonna 2009 oli 0,55 (Taulukko 8). Luomuvalvonnan kokonaiskustannukset nousivat 8 % verrattuna vuoteen 2009 (Taulukko 9). ELY-keskusten kustannukset säilyivät edellisen vuoden tasolla. Eviran luomuvalvontaan käytetyt resurssit nousivat merkittävästi (22%), mutta ovat edelleen pienemmät kuin vuosina Kehitystä voidaan pitää hyvänä, koska liian jyrkät resurssien vähennykset voivat johtaa toiminnan laadun heikentymiseen ja kehityksen pysähtymiseen. 10

13 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Taulukko 9. Luomuvalvonnan kustannukset , 1000 euroa Luomuvalvonnan kustannukset Maksullisen luomuvalvonnan, eli toimeenpanon kustannukset Maksuttoman luomuvalvonnan, eli ohjauksen kustannukset Maksullisen luomuvalvonnan kustannusvastaavuus Evira tarkastus ja muu ostopalvelu ELY-keskus Evira tarkastus ELY-keskus Evira ELY- keskus % 103 % 91 % 99 % Valvonnan ohjauksen kustannusten muutos edelliseen vuoteen verrattuna näyttää johtuvan Eviran yleiskustannusten muutoksista, koska käytetyissä työresursseissa ei tapahtunut isoa muutosta. Evirassa käytetystä luomuvalvonnan resurssista valtaosa käytetään luomuvalvontajärjestelmän ylläpitoon, valvonnan toimeenpanon ohjaukseen ja valvonnan toimeenpanon valvontaan. Luomuvalvontaan liittyviä poikkeuksellisia kustannuksia tulivat vuoden 2010 laajasta internetsivujen uudistuksesta sekä tietojärjestelmähanke ELMOn kehitystyöstä. Noin 34 % kustannuksista syntyvät tarkastuksista. Tarkastuskustannukset nousivat eurolla ( 1,7 %). Muutos johtui osittain yleiskustannusten noususta ja osittain toimijoiden lukumäärän kasvusta. Muut ostopalvelut muodostuvat pääosin käännös- ja painatuspalveluista. 2 TOIMIJOIDEN LAINKUULIAISUUS JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS Luomutuotannossa esiintyvät säännöstenvastaisuudet jaetaan kolmeen tyyppiin niistä annettavien seuraamusten perusteella. Säännöstenvastaisuuksia ovat poikkeamat, sääntöjenvastaisuudet sekä rikkomukset. Poikkeama on lievä tai korjattavissa oleva säännöstenvastaisuus tuotannossa tai dokumentoinnissa. Poikkeama on vähäinen säännöstenvastaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteiden luonnonmukaisuuteen siten, että toimijalle annettaisiin kielto markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamasta annettava seuraamus on aina huomautus suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Huomautuksen saatuaan toimijan on saatettava toimintansa säännöstenmukaiseksi. 11

14 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Sääntöjenvastaisuuksia ovat ne teot, laiminlyönnit tai puutteet jotka johtavat yksittäisen tuotesarjan tai -erän markkinointikieltoon. Toimija voi kiellon saatuaan markkinoida kyseistä tuote-erää tai -sarjaa ainoastaan tavanomaisena. Markkinointikielto sisältää myös huomautuksen suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Rikkomus on vakava tai pitkään jatkunut säännöstenvastaisuus, jonka seurauksena toimijaa kielletään pitämästä kaupan mitään luomutuotteita. Toimija voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen myös erottaa valvonnasta. Kielto annetaan määräaikaisena. 2.1 Todettujen säännöstenvastaisuuksien yleisyys ja tyyppi Säännöstenvastaisuuksien määrät ja osuudet tuotantosuunnittain ja tyypeittäin on esitetty taulukossa 10. Maan hoito ja viljelykierto sekä tavanomaisen lisäysaineiston käyttö olivat yleisimmin esiintyneet säännöstenvastaisuudet kasvintuotannossa. Myös muistiinpanoihin ja rinnakkaisviljelyyn liittyvät säännöstenvastaisuudet olivat lähes yhtä yleisiä. Eläintuotannossa säännöstenvastaisuuksia havaittiin 25,7 % toimijoiden määrästä (Taulukko 10). Edelliseen vuoteen verrattuna säännöstenvastaisuuksien määrä nousi sekä lukumääräisesti (30 kpl) että prosentuaalisesti (4,3 %- yksikköä). Eniten säännöstenvastaisuuksia toimijoilla on vuodesta toiseen muistiinpanovelvoitteen, ruokintavaatimusten ja eläinsuoja/ulkoilutilavaatimusten noudattamisessa. Luomuelintarvikevalvonnassa suoritettujen tarkastusten perusteella n. 13 % toimijoista sai huomautuksen toiminnassa havaitun poikkeaman vuoksi. Sääntöjenvastaisuuksista johtuvia markkinointikieltoja annettiin yhteensä 3 eli 0,8 %:lle tarkastetuista toimijoista Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen 12 Kasvintuotannossa säännöstenvastaisuuksien määrä väheni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti viljelykiertoon ja muistiinpanoihin liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luvattomat rinnakkaisviljelytapaukset lisääntyivät hieman. Eläintuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet kohdistuivat pääosin tuotantoon (noin 59 %). Loput jakaantuivat tuotantorakennuksiin (16 %) ja toimijaan (kirjanpidon puutteet, 25 %) kohdistuviin puutteisiin. Jakauma noudattaa pääosin edellisien vuosien jakaumaa, mutta kirjanpidossa esiintyneiden puutteiden määrä on hieman alentunut. Eläintuotannossa havaittuja säännöstenvastaisuuksien esiintyminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa Elintarvikevalmistuksen kohdalla säännöstenvastaisuudet koskivat 54 toimijaa eli n. 13,5 % kaikista tarkastetuista toimijoista. Pääosa eli n. 70 % säännöstenvastaisuuksista koskivat luomusuunnitelmissa ja merkinnöissä havaittuja poikkeamia. Havainnoilla ei ollut vaikutusta yksittäisten tuote-erien tai -sarjojen

15 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 luonnonmukaisuuteen siten, että toimijoille olisi jouduttu antamaan kieltoja markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamat olivat vähäisiä ja toimijoille annettiin huomautukset ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Huomautuksen saaneista toimijoista yli puolet sai huomautuksen useammasta kuin yhdestä poikkeamasta. Markkinointikieltoihin johtaneita sääntöjenvastaisuuksia oli lähes 2 % kaikista havaituista säännöstenvastaisuuksista. Markkinointikiellot liittyivät tuotekoostumukseen (1 kpl), merkintöihin (1 kpl) ja tuontiin (1 kpl). Näistä yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto määräaikaisena ja kielto purettiin sen jälkeen, kun toimija oli saattanut toimintansa säännöstenmukaiseksi Todettujen säännöstenvastaisuuksien analyysi Todettujen säännöstenvastaisuuksien esiintyminen Kasvintuotannossa säännöstenvastaisuuksien määrä väheni selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti viljelykiertoon ja muistiinpanoihin liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luvattomat rinnakkaisviljelytapaukset lisääntyivät hieman. Eläintuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet kohdistuivat pääosin tuotantoon (noin 59 %). Loput jakaantuivat tuotantorakennuksiin (16 %) ja toimijaan (kirjanpidon puutteet, 25 %) kohdistuviin puutteisiin. Jakauma noudattaa pääosin edellisien vuosien jakaumaa, mutta kirjanpidossa esiintyneiden puutteiden määrä on hieman alentunut. Eläintuotannossa havaittuja säännöstenvastaisuuksien esiintyminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa Elintarvikevalmistuksen kohdalla säännöstenvastaisuudet koskivat 54 toimijaa eli n. 13,5 % kaikista tarkastetuista toimijoista. Pääosa eli n. 70 % säännöstenvastaisuuksista koskivat luomusuunnitelmissa ja merkinnöissä havaittuja poikkeamia. Havainnoilla ei ollut vaikutusta yksittäisten tuote-erien tai sarjojen luonnonmukaisuuteen siten, että toimijoille olisi jouduttu antamaan kieltoja markkinoida tuotteita luonnonmukaisina. Poikkeamat olivat vähäisiä ja toimijoille annettiin huomautukset ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Huomautuksen saaneista toimijoista yli puolet sai huomautuksen useammasta kuin yhdestä poikkeamasta. Markkinointikieltoihin johtaneita sääntöjenvastaisuuksia oli lähes 2 % kaikista havaituista säännöstenvastaisuuksista. Markkinointikiellot liittyivät tuotekoostumukseen (1 kpl), merkintöihin (1 kpl) ja tuontiin (1 kpl). Näistä yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto määräaikaisena ja kielto purettiin sen jälkeen, kun toimija oli saattanut toimintansa säännöstenmukaiseksi. 13

16 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 10. Luonnonmukaisessa tuotannossa havaitut säännöstenvastaisuudet vuosina ja %- osuus toimijoista, joita säännöstenvastaisuudet koskivat. Säännöstenvastaisuus kpl % kpl % kpl % Kasvintuotanto Luomusuunnitelma 66 1,8 53 1,4 67 1,7 Lohkomuistiinpanot tai luomukirjanpito 154 4, , ,9 Muuntogeenisten organismien käyttö Rinnakkaisviljely 119 3, , ,5 Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö 202 5, , ,3 Maan hoito tai viljelykierto 223 6, , ,7 Kielletyn lannoitteen käyttö tai varastointi 2 0,1 6 0,2 4 0,1 Lannan käsittely tai käyttö 1 0,0 5 0,1 - - Kielletyn kasvinsuojeluaineen käyttö tai varastointi 1 0,0 3 0,1 2 0,1 Tuotteiden varastointi, jalostus tai kuljetus 62 1,7 17 0,4 19 0,5 Tuotteiden merkinnät 2 0,1 0 0,0 3 0,1 Muut 131 3,5 98 2,5 31 0,8 Yhteensä , , ,7 Eläintuotanto Eläinten alkuperä 4 0,8 10 1,8 14 2,5 Siirtymävaihe 5 1,0 2 0,4 3 0,5 Ruokinta 37 7,2 26 4,7 24 4,2 Eläinsuoja/ulkoilutilat 22 4,3 18 3,3 24 4,2 Ulkoilu 21 4,1 18 3,3 23 4,0 Muistiinpanot tai luomukirjanpito 47 9,2 37 6,8 37 6,5 Tuotteiden jalostus 0 0,0 0 0,0 1 0,2 Muut 9 1,8 6 1,1 21 3,7 Yhteensä , , ,7 Elintarvikkeet Luomusuunnitelma - alihankintaa koskeva luomusuunnitelma 36 10, , ,6 1,2 Muistiinpanot tai luomukirjanpito 88 25, ,3 - - Valmistuttajan erityisvaatimukset* ,2 Erilläänpito ,6 3 0,2 Kuljetusjärjestelyt ,6 39 3,1 Koostumus ,5 1 0,3 Tuotteiden merkinnät 27 7,7 16 3,7 42 3,6 Alihankinta ,3 - - Tuonti ,5 1 0,3 Markkinointi ,3 - - Yhteensä , , ,5 * vaatimus ei koske kaikkia toimijoita 14

17 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti Todetuista säännnöstenvastaisuuksista seuraavien riskien luonne Luomussa sääntöjen vastaisuudet ja poikkeamat harvemmin ovat sen tyyppisiä, että tuotannossa olisi käytetty kiellettyjä tuotantopanoksia. Poikkeamat ovat useammin muussa toiminnassa esiintyviä, esimerkiksi ei ole huomioitu kaikkia niitä menettelytapavaatimuksia joita luomutuotannolle on asetettu. Luomuvalvonnnalla varmistetaan että tuote on tuotettu tavalla joka täyttää kuluttajan luomutuotannolle asetettuja odotuksia. Lainsäädännön avulla on varmistettu että nämä vaatimukset ovat kaikissa EU:n maissa samat ja kaikilla yrityksillä olisi samat kilpailun edellytykset. Tarkastukset kaikkien toimijoiden luona tehdään aina luomulainsäädännön mukaisesti rehellisen kilpailun ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja ennen kaikkea kuluttajien luottamuksen ja edun suojaamiseksi Todettujen säännöstenvastaisuuksien syyt Kasvintuotanto Pääsääntöisesti säännöstenvastaisuudet eivät ole keskittyneet tietyille tiloille, vaikkakin säännöstenvastaisuudet ovat vuodesta toiseen samantyyppisiä. Valvonnassa on kuitenkin edelleen joitakin tiloja, joilla säännöstenvastaisuudet toistuvat vuodesta toiseen. Kirjanpitoon liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä on erittäin positiivinen tulos, varsinkin kun valvonnan painopisteenä oli 2010 juuri kirjanpito. Tuotevirtakirjanpito onkin erittäin tärkeä luomutuotteiden jäljitettävyyden takia. Tilatasolla ostajia ei kuitenkaan usein ole kovin montaa. Tällöin kirjanpidon puutteet eivät aiheuta suurta riskiä luomutuotannon uskottavuudelle. Myös maan hoitoon ja viljelykiertoon liittyvät säännöstenvastaisuudet vähenivät. Luomuvalkuaisrehun kysyntä on kasvanut ja se on kannustanut viljelijöitä viljelemään myös palkokasveja. Palkokasvien puute on ollut ongelmana luomutuotannon viljelykierroissa. Rinnakkaisviljelyn yleistymiseen vaikuttivat tilakoon kasvu ja luonnonhoitopeltojen aiheuttamat epäselvyydet. Luomutilojen hankkiessa peltoa tavanomaisesta tuotannosta ovat uudet lohkot siirtymävaiheessa. Jos näillä lohkoilla viljellään samoja kasvilajeja kuin vanhoilla luomulohkoilla, syntyy rinnakkaisviljelytilanne. Rinnakkaisviljely on luvanvaraista, mutta lupaa ei aina muisteta hakea. Lisäksi viime hetkellä muuttuvat viljelysuunnitelmat lisäävät rinnakkaisviljelyn riskiä. Luonnonhoitopellot voivat olla monivuotista nurmea ja niiltä voidaan korjata satoa ja siksi ne ovat luomuvalvonnan näkökulmasta verrattavissa muihin nurmilohkoihin. Eri pellonkäyttömuodon takia ei rinnakkaisviljelytilannetta kuitenkaan aina tunnistettu. Tämä lisäsi selvästi rinnakkaisviljelystä aiheutuvia säännöstenvastaisuuksia. Kiellettyjen tuotantopanosten käyttöä ei tiloilla havaittu. Kuudella tilalla oli varastoituna luomussa kiellettyjä lannoitevalmisteita tai kasvinsuojeluaineita. Kyseessä olivat luomuun siirtyneet tilat, joilla oli yhä jäljellä aikaisempia tuotantopanoksia. 15

18 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Taulukko 11. Säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset luomutiloille 2010 (kpl, % luomutiloista) sekä vertailu vuosiin Säännöstenvastaisuus Erottaminen valvontajärjestelmästä Markkinointikielto Huomautus Yhteensä Luomusuunnitelma - 1 (0,0 %) 66 (1,7 %) 67 (1,7 %) Lohkomuistiinpanot tai kirjanpito - 4 (0,1 %) 150 (3,8 %) 154 (3,9 %) Muuntogeenisten organismien käyttö Rinnakkaisviljely - 83 (2,1 %) 57 (1,4 %) 140 (3,5 %) Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö - 80 (2,0 %) 91 (2,3 %) 171 (4,3 %) Maan hoito tai viljelykierto - 14 (0,4 %) 172 (4,4 %) 186 (4,7 %) Kielletyn lannoitteen käyttö tai varastointi (0,1 %) 4 (0,1 %) Lannan käsittely tai käyttö Kielletyn kasvinsuojeluaineen käyttö tai varastointi (0,1 %) 2 (0,1 %) Tuotteiden varastointi, jalostus tai kuljetus - 6 (0,2 %) 13 (0,3 %) 19 (0,5 %) Tuotteiden merkinnät (0,1 %) 3 (0,1 %) Muut 1 (0,0 %) - 30 (0,8 %) 31 (0,8 %) Annettujen seuraamusten lukumäärä v (0,0 %) 188 (4.8%) 588 (14,9 %) 777 (19,7 %) (4.5%) 707 (18,2 %) 883 (22,8 %) (0.1%) 211 (5.6%) 749 (20,0 %) 963 (25,8 %) (0.1%) 226 (5.9%) 872 (22.9 %) (29,0 %) (0,1%) 342 (8.8%) (30.5 %) (39,5 %) Eläintuotanto Eläintuotannon osalta markkinointikieltoja annettiin tuotanto- ja ylimääräisten tarkastusten perusteella yksi vähemmän kuin vuonna 2009 eli yhteensä 23 kpl (4,0 %, Taulukko 12). Vuonna 2010 yksi toimija erotettiin valvontajärjestelmästä ruokinnassa esiintyneiden säännöstenvastaisuuksien johdosta. Eniten markkinointikieltoja aiheuttivat eläinten alkuperässä (6 kpl; 1,0 %) ja ulkoiluvaatimuksissa (5 kpl; 0,9 %) todetut sääntöjen vastaisuudet. Eläinten alkuperäsääntöjen vastaisuudet olivat esillä myös vuonna Tämä on yhdistettävissä yleiseen rakennekehitykseen luonnonmukaisessa tuotannossa. Laajentamisen yhteydessä tarve täyttää uudet tuotantotilat mahdollisimman nopeasti houkuttelee hankkimaan eläimiä tuotantonsa lopettavilta tiloilta. Tämä saattaa johtaa alkuperää koskeviin sääntöjen vastaisuuksiin, sillä tuotantosäännöt eivät juurikaan mahdollista vanhempien, jo poikineiden eläinten hankintaa. Ulkoiluvaatimusten säännösten vastaisuudet aiheuttavat toistuvasti vuosittain markkinointikieltoja. Joskus käytännön toimet tiloilla, esimerkiksi eläinten syyspoikiminen, aiheuttavat haasteita vaatimusten noudattamiseen. Nämä hoitokäytännöt on kuitenkin ratkaistava tuotantotapaan soveltuviksi, sillä luonnonmukaiseen tuotantoon eläinten ulkoilu liittyy olennaisena osana. 16

19 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Muutamana edeltävänä vuotena ruokintavaatimusten sääntöjen vastaisuudet ovat aiheuttaneet eniten markkinointikieltoja. Ruokintaa koskevien markkinointikieltojen määrä laski vuoteen 2009 nähden 0,4 %-yksiköllä. Todennäköisesti ruokintasääntöihin liittyvät muutokset ja valkuaisrehun saatavuuden ympärillä pyörinyt julkinen keskustelu ovat saaneet toimijat olemaan tarkkana ruokintavaatimusten suhteen. Edellisen sisäruokintakauden valkuaisrehun saatavuusongelmat eivät nostaneet markkinointikieltojen määrää. Toimijat pystyivät ennakkotiedoista huolimatta noudattamaan vaatimuksia ja käytännöt rehuvaatimusten ja poikkeuksien suhteen selkiytyivät ja yhtenäistyivät. Muistiinpanojen ja kirjanpidon puutteet aiheuttavat toistuvasti eniten kirjallisia huomautuksia ( tapausta; 6,1 %). Kirjallisten huomautusten kokonaisosuus lisääntyi edellisvuoteen verrattuna huomattavasti (17,0 % 21,5 %). Huomautusten määrä lisääntyi ennen kaikkea eläinsuojista, ulkoilutiloista, ulkoilusta ja muista syistä annettujen huomautusten johdosta. Kirjallisten huomautusten osalta ei ole nähtävissä erityisiä suuntaviivoja, vaan huomautusten syyt ja niiden osuuksien nousut ja laskut kokonaismäärästä vaihtelevat vuosittain. Todettujen säännöstenvastaisuuksien kokonaismäärän huomattava nousu edellisvuoteen verrattuna (117 kpl 147 kpl; 21,4 % 25,7 %) johtuu pääasiassa lisääntyneestä huomautusten annosta. Perinteisesti huomautuksia on annettu eläintuotannossa melko herkästi, sillä tällä on katsottu olevan markkinointikieltoja ehkäisevä vaikutus. Menettely voidaan katsoa toimivaksi ja perustelluksi, sillä huolimatta toimijoiden määrän noususta on markkinointikieltojen määrä pysynyt lähes samana viimeisen viiden vuoden aikana (20-24 kpl/vuosi). Yhtenä syynä tähän voidaan pitää myös sääntöjen vastaisuudesta seuraavaa tukiseuraamusten uhkaa. Taulukko 12. Säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset eläintiloille (kpl) sekä % tiloista 2010, sekä vertailu v Säännöstenvastaisuus Erottaminen valvontajärjestelmästä Markkinointikielto Huomautus Yhteensä Eläinten alkuperä - 6 (1.0 %) 8 (1.4 %) 14 (2.5 %) Siirtymävaihe - 1 (0,2 %) 2 (0.4 %) 3 (0,5 %) Ruokinta 1 (0,2 %) 3 (0.5 %) 20 (3.5 %) 24 (4.2 %) Eläinsuojat/ulkoilutilat - 4 (0,7 %) 20 (3.5 %) 24 (4.2 %) Ulkoilu - 5 (0.9 %) 18 (3.2 %) 23 (4.0 %) Muistiinpanot ja kirjanpito - 2 (0,3 %) 35 (6.1 %) 37 (6.5 %) Tuotteiden jalostus (0,2 %) 1 (0,2 %) Muut - 2 (0.3 %) 19 (3.3 %) 21 (3.7 %) Annettujen seuraamusten lkm yhteensä v (0,2 %) 23 (4.0 %) 123 (21.5 %) 147 (25.7 %) (4.4 %) 93 (17 %) 117 (21.4 %) (3.9 %) 125 (24.5 %) 145 (28.4 %) (4.4 %) 118 (25.8 %) 138 (30.1 %) (5.6 %) 162 (37.5 %) 186 (43.1 %) 17

20 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2010 Luomuelintarvikkeet Luomuelintarvikkeille säännöstenvastaisuuksista annetut seuraamukset on esitetty taulukossa 13. Lähes viidesosa luomusuunnitelmia koskevista huomautuksista annettiin toimijoille, jotka olivat kuvanneet puutteellisesti alihankintana kolmannelle osapuolelle annettua luomutoimintaansa. Alihankintaa koskevassa luomusuunnitelmassa toimijoilta edellytetään mm. luetteloa käytettävistä alihankkijoista, kuvausta toiminnoista, jotka alihankkijoille on annettu tehtäväksi ja toimenpiteistä, joilla vastuullinen toimija varmistuu tuotteidensa luomuisuudesta ja jäljitettävyydestä. Merkinnöistä annetut huomautukset koskivat valvontaviranomaisen tunnusnumeron puutteellista ilmoittamista toimijan laatimissa kaupallisissa asiakirjoissa, kuten lähetysten saateasiakirjoissa ja laskuissa. Toimijoita kehotettiin myös huomioimaan valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen päivittämisestä uusien vaatimusten mukaisiksi silloin, kun toimija painattaa uusia pakkausmateriaaleja (uudet valvontaviranomaisten tunnusnumerot ja pakollinen EU:n uusi luomutunnus, Eurolehti). Markkinointikiellot koskivat koostumusta, merkintöjä ja tuontia. Sääntöjenvastaisesta koostumuksesta annettu markkinointikielto koski toimijaa, joka oli käyttänyt tuotteen valmistuksessa tavanomaista ainesosaa luonnonmukaisen sijaan. Sääntöjenvastaisista merkinnöistä annettiin määräaikainen markkinointikielto toimijalle, joka merkitsi itse luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavia myynti- ja ainesosamerkintöjä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tuomiinsa tuotteisiin varmistumatta asianmukaisesti käytettyjen ainesosien luonnonmukaisuudesta sekä tuotteen koostumuksen ja merkintöjen yhteenpitävyydestä. Markkinointikielto purettiin, kun toimija oli korjannut toimintansa säännöstenmukaiseksi. Yhdelle toimijalle annettiin markkinointikielto sellaisen tuotteen osalta, joka oli markkinoitu luonnonmukaisena vaikka tuote oli tuotu EU:n ulkopuolelta Suomeen tavanomaisena. Luomulainsäädäntö edellyttää, että tulli tarkastaa kaikki kolmansista maista Suomeen tuotavat lähetykset sen varmistamiseksi, että ne ovat luonnonmukaisia. Vasta tämän jälkeen toimijat voivat markkinoida niitä EU:n alueella luonnonmukaisina. Yhteenvetona voidaan todeta, että havaittujen säännöstenvastaisuuksien syyt johtuvat pääasiassa toimijoiden tiedon puutteesta. Huomautuksen tai markkinointikiellon saatuaan toimijat ovat kuitenkin korjanneet toimintaansa säännöstenmukaiseksi. 18

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto Luomuiltapäivä Yksimahaisten ruokinta poikkeus käyttää tavanomaista rehua päättyy 31.12.2011 tämän vuoden ajan voidaan käyttää enintään 5 % päiväannoksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2013

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2013 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 25.4.2014, sivulle 25 tehty korjaus 8.5.2014. Dnro: Evira/3606/0411/2014 Raja- ja luomuvalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä

Lisätiedot

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA TIEDOTE 1 (5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo Raja- ja luomuvalvontayksikkö 16.2.2012 1331/0439/2012 RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA Luonnonmukaisen tuotannon vuosittaisiin tuotantotarkastuksiin

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/7307/4011/2010

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/7307/4011/2010 Evira/7307/4011/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.5.2010 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Beata Meinander Juha Kärkkäinen Juha Kärkkäinen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2012

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2012 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2012 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.5.2013 Raja- ja luomuvalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Kyösti Siponen Beata Meinander

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti vuodelta 2011 Evira/3497/0411/2012 Eviran raportti 3497/0411/2012 Hyväksymispäivä 9.5.2012 Raja- ja luomuvalvontayksikkö

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 04.11.2013 1 Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2009 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI 2009 Dnro 2314/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 26.04.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

EVIRAN LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2006 sivu 1. Tiivistelmä 2

EVIRAN LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2006 sivu 1. Tiivistelmä 2 16.4.2007 2861/012/2007 EVIRAN LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2006 sivu 1. Tiivistelmä 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset 3 2.1. Maataloustuotannon valvonta 3 2.2. Rehujen valmistuksen

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus Luonnonmukainen tuotanto Sitoumus ja Valvonta Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 21.3.2016 FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa 15.03.16 2 Luonnonmukainen tuotanto - tilakehitys 15.03.16 3 Luonnonmukainen tuotanto

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012 Hukkakauravalvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Siementarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Hanna Kortemaa Ritva Vallivaara-Pasto Lisätietoja Sisältö: 1

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Luomun erityisasiantuntija ProAgria LUOMUTARKASTUKSIA VARTEN Luomutarkastuksia maatiloilla tehdään koko kalenterivuoden ajan ja osa tarkastuksista tehdään kasvukauden ulkopuolella. Osa tarkastuksista tehdään

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/1005/0411/2012 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.5.2012 Eläinten terveys- ja hyvinvointi Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Riitta Maijala Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Taustaa tarkastustoiminnasta Evira Laskuttava taho -> Paikalliset

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3. Luonnonmukainen tuotanto Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.2016 Mitä luomuvalvonta on? Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää

Lisätiedot

Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014

Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014 Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014 Kaikkia eri tuotantosuuntia ja tiloja koskevat luomutuotantoehdot Sisältö Valvontaan liittyminen, suunnitelmat ja valvontakohteet Luomu ja tavanomainen

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Eviran ohje 18219/3 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto 2010

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuus

Luomutuotannon kannattavuus Luomuviljelyn peruskurssi Luomutuotannon kannattavuus LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Mitä muutoksia luomu saattaa tuoda tuotantoon? Tuotantosuunnalla iso merkitys Viljelykierron noudattaminen

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 1

Luonnonmukainen tuotanto 1 Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot 5.

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011 Eläinten lääkinnän valvonta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 8.6.2011 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Jenni Kiilholma Jenni

Lisätiedot

Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa

Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa Jukka Hollo, Tilasiemen Oy Tilasiemenpakkaajat Tilasiemen Oy Tilasiemenen osuus luomusiementuotannossa runsas kolmannes Yhdellä numerolla pärjää: 010 217 6777 Netissä

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunn/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminma ja Tervol ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja tav henkilön yhteystiedot Nimi Tarja

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014

Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Luomu Suomessa 2013 Tämän aineiston kokoamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tukea. Päivitetty 31.3.2014 Sisällys Luomupeltoala Luomuviljelyn kehitys 2006-2013 Luomukasvintuotanto

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 1.4.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Kyösti Siponen Tarja Lehtonen Tarja Lehtonen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/2908/0411/2012

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta Evira/2908/0411/2012 Evira/2908/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 21.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Anssi Welling Anssi Welling Sisällysluettelo 1 ARVIO

Lisätiedot

Luomun käyttäjän käsikirja

Luomun käyttäjän käsikirja Luomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

Luomu muistutettavia asioita

Luomu muistutettavia asioita Luomu muistutettavia asioita Eläinmääräilmoitukset tehdään Vipussa tai lomakkeella 461 Luomukotieläinsitoumuksen antaneen on ilmoitettava siipikarja, sekä mahdolliset tuotantotauot jos eläintiheys ei täyty

Lisätiedot

Laitosten valvonnan käynnistyminen. Neuvottelukunnan kokous Tapani Parviainen

Laitosten valvonnan käynnistyminen. Neuvottelukunnan kokous Tapani Parviainen Laitosten valvonnan käynnistyminen Neuvottelukunnan kokous 10.2.2014 Tapani Parviainen Laitosmäärät 32 toiminnanharjoittajaa Rekisterissä 108 laitosta, lukumäärä tarkistettu toimintailmoituksen Esaviin

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010

Tukivalvonta Evira/7307/0410/2010 Evira/30/0410/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2010 terveys ja -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Ulla Ollila Lisätietoja Sisällysluettelo 1 VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS JA SEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013 VILJELIJÄKIRJE 1 (6) LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013 SISÄLLYS 1. Luomutarkastukset vuonna 2013 Valvonnasta eroaminen tai jatkaminen luomusopimuksen päättyessä Valmistautuminen luomutarkastukseen

Lisätiedot

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen Tukikoulutus UKK-instituutti 2017 Marika Arrajoki-Alanen 17.3.2017 Luomutilat Pirkanmaalla Luomuhehtaarit 25000 20000 15000 10000 5000 0 2 Ei-tuotannolliset investoinnit Luomusitoumus Ympäristösopimukset:

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet Luomuasetuksen asettamat raamit Jaana Elo Luomupäivät 9.10.2015 Mikkeli Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus OHJE 14200/1 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus Kasvinterveyttä ja taimiaineistoa koskevan lainsäädännön mukaan toimijan, joka markkinoi,

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin

Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke

Lisätiedot

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset Lisälehtinen vuodelle 2017 Maaseutuvirasto ja Elintarviketurvallisuusvirasto Maataloustuotannon kirjaamisvaatimusten muutokset 2017 Lisälehtinen sisältää muutokset

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

Luomueläintuotannon valvonnan kehittäminen

Luomueläintuotannon valvonnan kehittäminen Luomueläintuotannon valvonnan kehittäminen KoneAgria Luomuseminaarin työpaja 10.10.2015 Brita Suokas, projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Luomun infopäivä 2016

Luomun infopäivä 2016 Luomun infopäivä 2016 Viitasaari 18.3.2016 Petäjävesi 31.3.2016 Aili Vuorenmaa puh. 050-3952730 30.3.2016 Kotieläintilojen kipukohtia luomuvalvonnassa Kuivituksen järjestäminen Luomueläimille kelpaavan

Lisätiedot

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Luomuvalvonta Suomessa 20.10.2015

Luomuvalvonta Suomessa 20.10.2015 Luomuvalvonta Suomessa 20.10.2015 Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke B_Suokas HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot

Osa 1, Valvontaa koskevat numeeriset tiedot Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 5 Taustatiedot A. Kunnan/valvontayksikön nimi: Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalvelut, ympäristöterveysvalvonta B. Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketju

Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen alkutuotanto 1/2012 Johanna Kähkönen Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja

Lisätiedot

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Esittelijä Hanna-Riikka Pirttilahti Sivu/sivut 1 / 9 Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Evira antaa tämän ohjeen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa ohjaavana viranomaisena. Tämä ohje ei ole tyhjentävä

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Luomutuotanto ja sen valvonta. Periaatteet ja perusteet

Luomutuotanto ja sen valvonta. Periaatteet ja perusteet Luomutuotanto ja sen valvonta Periaatteet ja perusteet Tavoitteena* : - Miksi luomutuotantoa valvotaan? - Lisääkö valvonta elintarvikeketjun turvallisuutta ja luotettavuutta? Periaatteet: idea tai ajattelutapa

Lisätiedot

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ympäristösopimuksia joita voi hakea 2016: Kosteikon hoito (450 euroa/ha) - Lnro 262 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 11.12.2015 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen EU:n luomupolitiikasta: Luomuliiton kannat http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_fi.htm

Julkinen kuuleminen EU:n luomupolitiikasta: Luomuliiton kannat http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_fi.htm Julkinen kuuleminen EU:n luomupolitiikasta: Luomuliiton kannat http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_fi.htm 3. PIENYRITYKSET 3.1 Auttaako sääntöjen ja valvontavaatimusten yhdenmukaistaminen

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot