Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1"

Transkriptio

1 Eviran ohje 18219/3 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto 2010 Eviran ohje 18219/3

4 Eviran ohje 18219/3 Käyttöönotto Tuonti- ja markkinavalvonta Hyväksyjä Esittelijä Beata Meinander Juha Kärkkäinen 2

5 LUKIJALLE Luonnonmukaista tuotantoa harjoitti vuonna 2009 noin tilaa. Kaikista tiloista luomutilojen osuus oli noin 6 prosenttia ja peltoalasta 7,2 prosenttia. Luonnonmukaisessa tuotannossa olevat tilat tarkastetaan vuosittain. Valvonta kuuluu olennaisena osana luomutuotantoon. Valvonnan tarkoituksena on luoda ja lisätä kuluttajien luottamusta luonnonmukaista tuotantoa kohtaan. Valvonta takaa myös reilun kilpailun edellytykset luomutilojen välille, kun kaikki noudattavat samoja sääntöjä. Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet yleiset ohjeet ja kasvintuotanto sisältää kaikkia alkutuotannon tuotantosuuntia koskevia ohjeita sekä luonnonmukaisen kasvintuotannon ohjeet. Ohjeen loppuun on koottu tärkeimmät luonnonmukaisessa tuotannossa tarvittavat lomakkeet. Lomakkeet on laadittu helpottamaan viljelyn dokumentointia, mutta dokumentoinnin voi hoitaa myös muilla tavoilla. Esimerkiksi soveltuvia tietokoneohjelmia voidaan käyttää, kunhan kaikki vaaditut asiat on kirjattu ylös. Tuotanto-ohjeet päivitetään ja toimitetaan valvontajärjestelmään kuuluville toimijoille noin kahden vuoden välein. Tähän ohjeeseen on päivitetty vuoden 2009 alusta voimaan tulleiden neuvoston asetuksen 834/2007 ja komission asetuksen 889/2008 aiheuttamat muutokset tuotanto-ohjeisiin sekä voimaan tulevat luonnonmukaisten tuotteiden merkitsemistä koskevat muutokset. Tuotanto-ohjeissa mahdollisesti havaittavista epäselvyyksistä voi ilmoittaa Elintarviketurvallisuusviraston tuonti- ja markkinavalvontayksikköön osoitteella Mustialankatu 3, HELSINKI. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET 6 2 MÄÄRITELMÄT 7 3 MUUNTOGEENISTEN ORGANISMIEN (GMO) KIELTO 9 4 VALVONTAJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN JA TUOTANTOYKSIKÖN/TILAN MÄÄRITTELY Keitä valvonta koskee? Luonnonmukaisen tuotantoyksikön ja/tai tilan määrittely Valvontajärjestelmään liittyminen Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Alkutarkastus Valvontajärjestelmään hyväksyminen 13 5 SUUNNITELMAT JA TUOTANTOTARKASTUKSET Suunnitelmat Luomusuunnitelma Vuosittainen tuotantosuunnitelma Tuotantotarkastukset Asiakirjaselvitys 16 6 TUOTTEIDEN VARASTOINTI, KAUPPAKUNNOSTUS JA JALOSTUS Yleiset periaatteet Varastointi ja käsittely luomutuotantoyksikössä Tavanomaisten tuotteiden käsittely ja varastointi Rahtikuivaus ja/tai varastointi kolmannen osapuolen lukuun Kuivaus, lajittelu ja varastointi luomutuotantoyksikön ulkopuolella Tuotteiden kauppakunnostus ja vähäinen käsittely Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta 18 7 TUOTTEIDEN MERKITSEMINEN LUOMUTUOTETUIKSI Tuotanto-ohjeet ja oikeus käyttää viittausta luomutuotantoon Tuotteet, joiden osalta epäillään, että ne eivät täytä luomuvaatimuksia Pakolliset pakkausmerkinnät Vapaaehtoiset merkinnät 20 8 TUOTTEIDEN KULJETUS 22 9 MUUTOKSET TILAN TOIMINNASSA TAI OLOSUHTEISSA Tuotantosuunnan vaihtuminen Muut muutokset Valvonnasta eroaminen SEURAAMUKSET JA MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku MUISTIINPANOT Varastokirjanpito Kasvulohkokohtaiset muistiinpanot 26 4

7 12 LUONNONMUKAISEN KASVINTUOTANNON VAATIMUKSET Siirtymävaihe Siirtymävaiheen määräytyminen Siirtymävaiheen lyhentäminen tai pidentäminen Maan hoito ja viljelykierto Lannoitus Lannoituksen periaatteet Täydennyslannoitus 29 12,4 Kasvinsuojelu Kasvintuotannossa käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet RINNAKKAISVILJELY Rinnakkaisviljelylupa Rinnakkaisviljely luonnonmukaisen ja tavanomaisen tuotantoyksikön välillä Rinnakkaisviljely luomuyksikön sisällä Rinnakkaisviljely luomueläintilalla Poikkeukset, jolloin rinnakkaisviljelylupaa ei tarvita LISÄYSAINEISTOT Toimijakohtainen poikkeuslupa tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön Elintarviketurvallisuusviraston päätös luvasta käyttää tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa luomutuotannossa Siemenseokset Uuden lisäysaineiston tuotanto Luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston rekisteri KASVIHUONE- JA SIENIMÖTUOTANTO Kasvihuoneet Tilan ja kasvihuoneen jakaminen yksiköihin Luomusuunnitelma Viljelykierto, ravinnehuolto ja kastelu Kasvinsuojelu Kasvien käsittely sadonkorjuun jälkeen Sienimöt 39 5

8 Tässä ohjeessa ovat luonnonmukaista tuotantoa koskevat yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ohjeet. Yleiset ohjeet koskevat kaikkia luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntia. Muita tuotantosuuntia koskevat erityisohjeet on julkaistu omissa ohjeissaan. Kaikkia ohjeita on saatavissa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran internet-sivuilla. Painettuja versioita voi kysyä Eviran tuonti- ja markkinavalvontayksiköstä puh Nämä luonnonmukaisen tuotannon ohjeet noudattavat neuvoston asetuksen (EY) 834/2007 ja komission asetuksen (EY) 889/2008 vähimmäisvaatimuksia ja niitä on noudatettava kaikilla luomuvalvontaan kuuluvilla lohkoilla riippumatta siitä onko tilalla ympäristötuen erityistukeen kuuluva luomutukisopimus. 1 SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (EY) 834/2007 (jatkossa neuvoston asetus) ja komission asetus (EY) 889/2008 (jatkossa toimeenpano-asetus) määrittelevät vähimmäisvaatimukset Euroopan unionin alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja elintarvikkeille. Neuvoston asetuksen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevat säädökset on Suomessa toimeenpantu Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön panosta annetun lain 1100/1994 (muutettu lailla 273/2003) nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 846/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta. Neuvoston asetuksen 42 artiklassa tarkoitetut yksityiset standardit tiettyjen eläinlajien, vesikasvien tai mikrolevien luonnonmukaisesta tuotannosta hyväksyy Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Hakemuksen standardin hyväksymisestä sellaisten lajien osalta, joille ei ole vahvistettu yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä, voi jättää rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö. Yksityisten standardien tulee noudattaa neuvoston asetuksessa ja toimeenpanoasetuksessa säädettyjä periaatteita ja vaatimuksia. Hakemusten käsittely on maksullista. Yksityistä standardia valvotaan samassa valvontajärjestelmässä kuin muutakin luonnonmukaista tuotantoa. 6

9 2 MÄÄRITELMÄT Eräiden käsitteiden määrittely on katsottu tarpeelliseksi erityisen tulkinnanvaraisia tilanteita silmälläpitäen. Valvontajärjestelmä: Neuvoston asetuksen ja toimeenpanoasetuksen mukainen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä. Luomuvalvontajärjestelmään liittyvä vuosittainen luomutarkastus ei ole suorassa yhteydessä maatalouden tukiin liittyviin tarkastuksiin vaan ne keskittyvät osittain eri asioihin. Luomutarkastuksen hyväksyminen ei näin ollen osoita sitä, että kaikkia tukiehtoja olisi noudatettu. Myöskään tukitarkastuksen hyväksyminen ei tarkoita sitä, että kaikkia luomusääntöjä olisi välttämättä noudatettu. Valvontaviranomainen: Luonnonmukaista tuotantoa valvova viranomainen. Luonnonmukaista maataloustuotantoa valvovat Suomessa ELY-keskukset. Evira valvoo luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa, rehuja sekä elintarvikkeiden valmistusta, varastointia ja tukkukauppaa. Luomu: Lyhenne sanasta luonnonmukainen. Tila: Tilalla tarkoitetaan yhtenäisesti hoidettuja tuotantoyksikköjä, jotka tuottavat maataloustuotteita. Tuotantotapa: Tuotantotavalla tarkoitetaan käytettävää viljelymenetelmää (luonnonmukainen tai tavanomainen). Tässä ohjeessa tarkoitettu luonnonmukainen tuotantotapa määritellään neuvoston asetuksessa ja toimeenpanoasetuksessa. Luonnonmukaista tuotantotapaa noudatetaan myös siirtymävaihelohkoilla. Tuotantosuunta: Tuotantojärjestelmä, joka muodostaa tuotantoteknologian ja paikan suhteen itsenäisen kokonaisuuden. Kasvintuotannon tuotantosuuntia ovat peltokasvituotanto (mukaan lukien avomaalla tapahtuva puutarhatuotanto, hedelmäviljely, laitumet ja niityt), kasvihuonetuotanto ja sienten kasvatus. Tuotantoyksikkö: Tuotantotavan perusteella tilasta erotettu kokonaisuus. Tila voi sisältää sekä luomu- että tavanomaisen tuotantoyksikön. Tuotantoyksikkö ja siihen liittyvät tuotantorakennukset määritellään luomusuunnitelmassa, joka tarkastetaan alkutarkastuksen yhteydessä. Luonnonmukainen tuotantoyksikkö (luomuyksikkö): Tuotantoyksikkö, jossa harjoitetaan mahdollisen luomusuunnitelmaan merkityn siirtymävaiheen jälkeen yksinomaan luonnonmukaista tuotantoa. Tavanomainen tuotantoyksikkö (tavanomainen yksikkö): Tuotantoyksikkö, jossa harjoitetaan yksinomaan tavanomaista tuotantoa. Toimija: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tuottaa luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita pitääkseen niitä kaupan. Toimijan vastuulla on varmistaa, että luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia noudatetaan yritystoiminnassa. Tuotantopanos: Tuotantopanoksia ovat tuotantoon käytettävät lannoitteet, maanparannusaineet, lisäysaineisto (kuten siemenet, taimet, pistokkaat jne.), kasvinsuojeluaineet, rehut ja raaka-aineet. Täydennyslannoite: Lannoite tai maanparannusaine, joka on peräisin luomutuotantoyksikön ulkopuolelta. Sallitut täydennyslannoitteet on lueteltu toimeenpanoasetuksen liitteessä I. Muuntogeeninen organismi (GMO): Mikrobi, kasvi tai eläin, jonka perimää on muutettu geenitekniikan avulla. Muuntogeeniset organismit on määritelty neuvoston direktiivissä 2001/18/EY (Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympä- 7

10 ristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta). Muuntogeenisistä organismeista tuotettu: Tuote, joka on kokonaan tai osittain johdettu muuntogeenisistä organismeista, mutta ei sisällä muuntogeenisiä organismeja tai koostu niistä. Muuntogeenisten organismien tuottama: Tuote, joka on johdettu käyttämällä tuotantoprosessin viimeisenä elävänä organismina muuntogeenistä organismia, mutta joka ei kuitenkaan sisällä muuntogeenisiä organismeja, ei koostu niistä tai ole niistä tuotettu. Viljelyskartta: Kartta, johon on merkitty peruslohkoittain kaikki toimijan omistamat tai hallitsemat viljelysmaat sekä tuotantorakennukset. Kasvihuone: Kasvihuoneella tarkoitetaan tässä ohjeessa kasvintuotantoon tarkoitettua rakennusta jossa on perustukset ja joka ei ole helposti siirrettävissä paikasta toiseen. Kasvihuonetuotanto: Tuotantoa, joka tapahtuu kasvihuoneessa eloperäisellä kasvu-alustalla. 8

11 3 MUUNTOGEENISTEN ORGANISMIEN (GMO) KIELTO Muuntogeenisten organismien (GMO) ja niiden johdannaisten käyttö on luonnonmukaisessa tuotannossa kiellettyä elintarvikkeina, rehuina, valmistuksen apuaineina (myös uuttoliuottimet), kasvinsuojeluaineina, lannoitteina, maanparannusaineina, siemeninä, kasvien lisäysaineistona, mikro-organismeina ja eläiminä. Kielto ei koske eläinlääkkeitä. Toimijan on varmistettava, etteivät hänen käyttämänsä tuotteet tai tuotantopanokset ole merkitty GMO-merkinnöin. Rehujen, siementen ja elintarvikkeiden kohdalla toimijat voivat luottaa tuotteen pakkausmerkintöihin tai tuotteen mukana kulkeviin asiakirjoihin. Muiden tuotantopanosten kuin rehujen ja elintarvikkeiden kohdalla toimijoiden on vaadittava myyjältä valmistajan antama vakuutus, ettei tuote sisällä muuntogeenisiä organismeja tai niillä tuotettuja aineita. Malli vakuudesta on liitteenä 15 ja saatavissa myös Eviran internetsivuilta. Vakuutusta on vaadittava eloperäisiä ainesosia sisältävistä tuotteista sekä tuotteista, jotka sisältävät mikrobeja. Vakuutusta ei kuitenkaan tarvitse pyytää tuotteista, jotka sisältävät vain kotimaista alkuperää olevaa lantaa, nestemäistä ulostetta, kasviperäistä ainesta tai turvetta eikä tuotteista, jotka ovat Eviran ylläpitämillä sallittujen tuotantopanosten listoilla. 9

12 4 VALVONTAJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN JA TUOTANTOYKSIKÖN/ TILAN MÄÄRITTELY 4.1 Keitä valvonta koskee? Luomuvalvonta koskee niitä toimijoita, jotka haluavat käyttää tuotteissaan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä. Merkintöjä voidaan käyttää maataloustuotteissa, elintarvikkeissa, rehuissa sekä kasvien lisäysaineistossa ja siemenissä. Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen käyttäminen edellyttää toimijan liittymistä luomuvalvontajärjestelmään. Tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä, jos ostajalle annetaan se käsitys, että tuote on tuotettu luonnonmukaista tuotantoa koskevien ohjeiden mukaan. Viittaus voi olla pakkausmerkinnöissä, mainosmateriaalissa tai kaupallisissa asiakirjoissa. Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaaviksi merkinnöiksi katsotaan erityisesti seuraavat maininnat: luonnonmukainen, ekologinen ja biologinen ja niiden tavalliset johdokset (luomu-, eko- ja bio-) tai diminutiivit yksin tai yhdistettynä sekä biodynaaminen, orgaaninen ja orgaanisbiologinen. Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaaviksi merkinnöiksi katsotaan myös jäsenmaissa käytössä olevat viralliset termit, kuten organic, biologique ja ekologisk, jotka on lueteltu neuvoston asetuksen liitteessä. 4.2 Luonnonmukaisen tuotantoyksikön ja/tai tilan määrittely Luonnonmukaisen tuotannon on tapahduttava tuotantoyksikössä, joka on selvästi erillään tavanomaisessa tuotannossa olevasta yksiköstä. Luomutuotannossa olevalle lohkolle on jätettävä vähintään yhden (1) metrin levyinen suojavyöhyke, mikäli lohko rajoittuu suoraan tavanomaisessa tuotannossa olevaan lohkoon. Kun koko tilaa viljellään luonnonmukaisin menetelmin (mukaan lukien mahdollinen eläintuotanto), tila muodostaa yhden luonnonmukaisen tuotannon yksikön (luomuyksikkö). Tila on jaettava tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen yksikköön, jos tilalla halutaan tuottaa jatkuvasti sekä tavanomaisia että luomutuotteita. Tilalla voi olla luomuyksikön lisäksi tavanomainen yksikkö mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: luomuyksikön tuotantopaikat, viljelylohkot, laitumet, ulkojaloittelualueet, ulkotarhat, eläinten kasvatuksessa käytetyt rakennukset ja tarpeen mukaan kasvituotteiden varastoinnissa käytetyt tilat, kasvituotteet, eläintuotteet, raaka-aineet ja tuotantopanokset ovat selvästi erillään (erillinen rakennus tai erillisellä sisäänkäynnillä varustettu muu tila) tavanomaisesti viljellystä yksiköstä ja asia on kuvattu luomusuunnitelmassa. Viljan kuivauksen ja varastoinnin osalta eri tuotantotavoilla tuotetun viljan erottamiseksi riittävät erilliset siilot. eri tuotantotavoilla viljellyissä yksiköissä viljellään eri kasvilajeja. Rinnakkaisviljely on mahdollista tietyin edellytyksin, jos ELY-keskus on myöntänyt siihen luvan (ks. kohta 12.2.). eri tuotantotavoilla viljeltyjen lohkojen väliin on jätetty vähintään yhden (1) metrin käsittelemätön suojavyöhyke. 10

13 Luomutuotantoyksikössä on kiellettyä käyttää tai varastoida ilman ELYkeskuksen lupaa muita kuin toimeenpanoasetuksen liitteissä I ja II lueteltuja tuotantopanoksia (tämän ohjeen liite 1). Tällaisten tuotantopanosten käyttö ei ole mahdollista myöskään piha-alueilla tai pientareilla. Metsässä voidaan seuraavin edellytyksin käyttää myös muita kuin toimeenpanoasetuksessa sallittuja tuotantopanoksia jos: tilan metsäalueilla ei harjoiteta luomukeruuta käyttötarve ja säilytyspaikat kuvataan luomusuunnitelmassa tuotantopanosten käytöstä pidetään kirjaa luomutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia ei säilytetä luomutuotanto-yksikössä. 4.3 Valvontajärjestelmään liittyminen Valvontajärjestelmään liittymistä haetaan ennen viljelytoimenpiteisiin ryhtymistä ELY-keskuksesta. Hakemus tehdään luomuvalvontalomakkeella 1 (peruslomake) sekä täydennyslomakkeella 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f ja/tai 1g tuotantosuunnasta riippuen (taulukko 1). Luonnonmukaista eläintuotantoa ei voida pääsääntöisesti harjoittaa ilman luonnonmukaista kasvintuotantoa. Lisäysaineiston pakkaamisen, tukkukaupan ja maahantuonnin sekä rehujen valmistuksen tukkukaupan ja maahantuonnin osalta liittymistä haetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. Taulukko 1. Valvontajärjestelmään liittyminen. Tuotantosuunta Täydennyslomakkeen numero Sovellettavat tuotanto-ohjeet Toimintaa valvova viranomainen ja sen numero Peltokasvituotanto mukaan lukien avomaalla tapahtuva puutarhatuotanto ja hedelmänviljely 1a Tämä ohje ELY-keskus (FI-EKO-xxx) Kasvihuonetuotanto ja sienten viljely Keruutuotanto Kotieläintuotanto Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta Lisäysaineiston pakkaaminen, tukkukauppa ja maahantuonti Rehujen valmistus, tukkukauppa ja maahantuonti Elintarvikkeiden valmistus, valmistuttaminen, varastointi ja tukkukauppa sekä maahantuonti 1b 1c 1d 1e 1f 1g Tämä ohje Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - keruutuotanto Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - eläintuotanto Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet alhaisen jalostusasteen valmistus Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet lisäysaineiston pakkaustoiminta Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet rehujen valmistus tukkukauppa ja maahantuonti Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet elintarvikkeet ELY-keskus (FI-EKO-xxx) ELY-keskus (FI-EKO-xxx) ELY-keskus (FI-EKO-xxx) ELY-keskus (FI-EKO-xxx) Evira (FI-EKO-201) Evira (FI-EKO-201) Evira (FI-EKO-201) 11

14 Kaikki luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ja lomakkeet ovat saatavissa Eviran internet-sivuilta osoitteesta Hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi Ennen valvontajärjestelmään hakemista toimijan on perehdyttävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin ja valmisteltava hakemuksessa vaadittavat liitteet. Hakemus voidaan jättää mihin vuodenaikaan tahansa. Hakemus kannattaa kuitenkin jättää hyvissä ajoin keväällä, koska siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan liittymispäivästä. Liittymispäivä on se päivä, jolloin toimijan hakemus saapuu ELY-keskukseen. Hakemuksessa valvontajärjestelmään liittymiseksi toimija sitoutuu: noudattamaan luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä ilmoittamaan valvontaviranomaiselle välittömästi epäilyksestä, että hänen tuottamansa, valmistamansa tai toiselta toimijalta saama tuote ei täytä luomutuotanto-ohjeiden vaatimuksia hyväksymään luonnonmukaista tuotantoa koskevien asetusten (ks. kohta 1) mukaiset seuraamukset rikkomuksen tai sääntöjenvastaisuuden tapahduttua ilmoittamaan seuraamustapauksessa (markkinointikielto, erottaminen valvontajärjestelmästä) asiasta tuotteen ostajille kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisistä tuotteista päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan tuotantoyksikön kaikki osat (myös mahdollinen tavanomainen yksikkö), mukaan lukien kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat antamaan kaikki tarkastuksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot antamaan pyynnöstä valvontaviranomaisille omien laadunvarmistusohjelmiensa tulokset maksamaan tarkastuksista säädetyt maksut. Allekirjoittaessaan hakemuksen valvontajärjestelmään liittymisestä toimija sitoutuu noudattamaan luvussa 1 mainittuja säädöksiä ja niiden mahdollisia muutoksia. Hakemukseen tulee liittää kohdassa kuvattu luomusuunnitelma. Hakemuksessa toimija ilmoittaa myös kasvulohkoittain ja /tai kasvihuoneittain/osastoittain: päivämäärät, jolloin viimeksi kullakin kasvulohkolla/osastolla on käytetty muita kuin toimeenpanoasetuksen liitteissä I ja II mainittuja lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita käytetyt aineet (tehoaine/kauppavalmiste) ja käyttömäärät. Jos toimija haluaa siirtymävaiheen lyhentämistä, on hakemuksen yhteydessä oltava asiaan liittyvät erilliset selvitykset (ks. kohta ). 4.5 Alkutarkastus Alkutarkastus tehdään kullekin tuotantosuunnalle vain kerran. Tavallisesti siihen yhdistetään myös ensimmäinen tuotantotarkastus. Alkutarkastuksen tilalla tekee Eviran valtuuttama luonnonmukaisen tuotannon tarkastaja ELY-keskuksen toimeksiannosta tai ELY-keskuksen virkamies. Tarkastaja laatii alkutarkastuskertomuksen, jonka toimija allekirjoituksellaan hyväksyy. Toimija saa kopion alkutarkastuskertomuksesta. Kasvintuotannon alkutarkastuksessa selvitetään: 1. Toimijan ja tilan edellytykset noudattaa tuotanto-ohjeita 2. Luomusuunnitelman sisältö ja sen vastaavuus tarkastuksessa todettujen olo-suhteiden kanssa 3. Peltojen aiempi käyttö. Pellon viljelyhistorian tai ulkopuolisen saastelähteen perusteella ELY-keskus voi edellyttää esimerkiksi torjuntaaine- tai raskasmetallijäämäanalyysia. Analyysikustannuksista vastaa pääsääntöisesti toimija. 12

15 4. Mahdolliset erityistoimenpiteet, joilla varmistetaan, että tilalla noudatetaan luomutuotannon ohjeita. Erityistoimenpiteitä voivat olla esim. pidennetty siirtymävaihe-aika, lisätutkimukset ja analyysit tai vaatimukset tuotteiden erilläänpidosta. Erityistoimenpiteitä käytetään erityisesti jos tilalla: aiotaan harjoittaa rinnakkaisviljelyä harjoitetaan viljan rahtikuivausta tai muiden kuin luomutuotteiden varastointia, pakkaustoimintaa ja jatkojalostusta (ks. kohta 6). 4.6 Valvontajärjestelmään hyväksyminen ELY-keskus päättää toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään alkutarkas-. tuskertomuksen perusteella. ELY-keskus voi edellyttää toimijalta lisäselvityksiä tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että edellytykset noudattaa luomutuotannon ohjeita täyttyvät. Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija merkitään Eviran ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Toimija saa päätöksen valvontajärjestelmään hyväksymisestä. Jatkossa toimijalle tehdään tuotantotarkastus vähintään kerran vuodessa. Valvontajärjestelmään hyväksytyllä toimijalla on siirtymävaiheen jälkeen oikeus myydä tuottamiaan luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin. 13

16 5 SUUNNITELMAT JA TUOTANTOTARKASTUKSET 5.1 Suunnitelmat Luomusuunnitelma Luomusuunnitelman tarkoituksena on kuvata tilan olosuhteet, noudatettavat viljelymenetelmät sekä viljelmään ja viljelyyn liittyvät riskit. Luomusuunnitelma laaditaan siten, että se toimii ennen kaikkea oman toiminnan laadullisen kehittämisen apuvälineenä. Jokaisella luomutuotantoa harjoittavalla tilalla on aina oltava voimassa oleva kirjallinen luomusuunnitelma. Toimija voi laatia luomusuunnitelman itse tai käyttäen apunaan esim. neuvojaa. Luomusuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse hyväksyttää tai tarkastuttaa etukäteen neuvojalla tai tarkastajalla vaan se tarkastetaan alkutarkastuksella ja valvontaviranomainen vahvistaa luomusuunnitelman hyväksyessään toimijan ja tilan valvontajärjestelmään. Jatkossa luomusuunnitelma päivitetään olosuhteiden muuttuessa ja se tarkastetaan tuotantotarkastuksessa. Luomusuunnitelmassa on kuvattava myös tilan mahdollinen tavanomaisen yksikön toiminta. Luomusuunnitelmamalli on liitteessä 6. Luomusuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat asiat: 1. Kuvaus tuotanto- ja varastointitiloista, josta ilmenee: tuotantoon ja varastointiin käytettävät tilat (kuten viljan kuivaus, lajittelu, tuotteiden valmistus ja varastointitilat) tuotanto- ja varastointitilojen sijainti (ovatko ne omassa luomu/ tavanomaisessa yksikössä, toisessa luomuyksikössä vai tavanomaisella tilalla) 2. Viljelykiertosuunnitelma, josta ilmenee: viljelykierto kasviryhmä- ja kasvulohkokohtaisesti viljelykierron pituus, jonka jälkeen kierto alkaa alusta. Valvontajärjestelmään liityttäessä kierto on oltava vähintään viidelle tulevalle vuodelle. päivämäärä, mistä lukien toimija on kullakin peruslohkolla sitoutunut noudattamaan luomutuotanto-ohjeita. Viljelykiertosuunnitelmamalli löytyy liitteestä. 3. Mikäli viljelykiertosuunnitelma on toteutettu tietokoneohjelmalla, on tilan säily-tettävä paperitulosteena vuosittain toteutunut tarkastajan kuittaama lohko-kohtainen viljelykierto. 4. Lannoitussuunnitelma, josta ilmenee vähintään: kuinka lannoitus aiotaan tilalla hoitaa. Onko viljelykierto riittävän monipuolinen lannoituksen varmistamiseksi vai joudutaanko turvautumaan täydennyslannoitukseen perustelut mahdolliselle täydennyslannoitteiden käytölle (ks. kohta ). Lisäksi ilmoitetaan käytettäväksi aiottujen tuotteiden nimet ja arvioidut käyttömäärät lannan alkuperä ja laji (käytetäänkö luomu- vai tavanomaisten eläinten lantaa, onko kyseessä kuivalanta, lietelanta vai virtsa, mistä eläinlajeista käytettävä lanta on peräisin) lannankäsittely- ja/tai kompostointisuunnitelma. Lannoituksesta tarkemmin kohdassa Kasvinsuojelusuunnitelma, josta ilmenevät: 14

17 tilan olosuhteiden vaikutus kasvinsuojeluun, ennaltaehkäisevät toimet ja odotettavissa olevat kasvinsuojelulliset uhat viljelykierron vahvuudet ja heikkoudet kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien suhteen. Mitkä kasvitaudit, tuholaiset ja rikkakasvit saattavat muodostua ongelmaksi halutussa viljelykierrossa. Miten niitä ennaltaehkäistään ja miten mahdollisessa ongelmatapauksessa toimi-taan. Kasvinsuojelusta tarkemmin kohdassa Viljelyskartta (esim. hallinnon digitaalinen lohkokartta), jossa kuvataan: kaikki tilan pellot (myös vuokrapellot) peruslohkoittain eriteltynä. Jos peruslohkolla on paljon kasvulohkoja, voidaan edellyttää lisäksi viljelykiertoa selventävää karttaa. lohkorajat merkittävä selvästi (kartalle ja maastoon), jos eri tuotantotavoilla viljeltävien lohkojen tai eri toimijoiden hallinnassa olevien lohkojen välinen raja ei ole helposti maastossa havaittavissa. tuotanto- ja varastotilojen sijainti. 7. Kuvaus tuotteiden kuljetuksesta luomuyksikön ulkopuolelle kuka vastaa tuotteiden kuljetuksesta jatkokäsittelyyn, tukkuja/tai vähittäiskauppaan, tuottaja vai tuotteiden ostaja miten kuljetus tapahtuu jos kuljetus tapahtuu irtotavarana, miten on varmistettu, että tuotteen vastaanottava toimija kuuluu luomuvalvontaan. Kuljetuksesta tarkemmin kohdassa 8 Tuotteiden kuljetus. 8. Muut mahdolliset asiat harjoitetaanko tilalla pysyvää rinnakkaisviljelyä. Jos harjoitetaan, niin kuvaus tästä (mitkä lajit/lajikkeet, erilläänpitotoimenpiteet, tuotteiden käyttötapa nurmen viherlannoitukseen kasvintuotantotilalla tai omille tavan-omaisille eläimille). onko pysyvälle rinnakkaisviljelylle haettu lupa ja kuinka pitkään se on voimassa. Rinnakkaisviljelyn edellytyksistä tarkemmin kohdassa 12. Luonnonmukaisen eläintuotannon ja lisäysaineiston pakkaustoiminnan vaatimat lisäykset luomusuunnitelmaan on kuvattu ko. ohjeissa Vuosittainen tuotantosuunnitelma Luomusuunnitelman lisäksi toimijan tulee laatia vuosittainen tuotantosuunnitelma, josta selviää lohkokohtaisesti viljeltävät kasvilajit. Jos toimija hakee EU:n rahoittamia tai kansallisia maa- tai puutarhatalouden tukia, annetaan tuotantosuunnitelma pinta-alatuen kasvulohko-lomakkeella (lnro 102B). Lomake palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos toimija ei hae tukia (toimija kuuluu valvontajärjestelmään mutta ei tukijärjestelmään), on tuotantosuunnitelma annettava erillisellä selvityksellä, joka toimitetaan ennen kylvöä tai istutusta (esimerkiksi kasvihuoneet ja sienimöt) tai viimeistään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä ELY-keskukseen. Vuoden tuotantosuunnitelma eritellään kasvulohkoittain, viljelykasveittain (laji, lajike) ja pinta-aloittain. Toimijan pitää säilyttää tarkastusta varten jäljennös tuotantosuunnitelmasta (esimerkiksi kopio 102B ja 117 lomakkeista). 5.2 Tuotantotarkastukset Eviran valtuuttama luonnonmukaisen maataloustuotannon tarkastaja (tai ELYkeskuksen virkamies) tekee ELYkeskuksen toimeksiannosta valvontajärjestelmään kuuluvalla tilalla tarkastuksen vähintään kerran vuodessa. Valtuutettu tarkastaja toimii virkavastuulla. Osalle eläintuotannon valvontajärjestelmään 15

18 kuuluvista toimijoista tehdään toinen tarkastus, joka ajoittuu eläinten sisäruokintakaudelle. Toimijalle voidaan myös määrätä maksullinen uusintatarkastus tuo-tantotarkastuksessa havaittujen epäkohtien tarkastamiseksi. Luomutarkastuksia tehdään koko kalenterivuoden ajan. Tarkastukset kohdennetaan riskikartoituksen perusteella ja tarkastus voidaan tehdä myös kasvukauden ulkopuolella. Valtaosa tarkastuksista tehdään kuitenkin kasvukaudella. Osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittamatta. Tuotantotarkastuksessa käytetään apuna esitäytettyä tuotantotarkastuskertomusta, jonka lohkokohtaiset tiedot perustuvat kasvulohkolomakkeella (lnro 102B) annettuihin tietoihin. Toimija hyväksyy allekirjoituksellaan tarkastajan täyttämän tuotantotarkastuskertomuksen. Tarkastaja laatii tuotantotarkastuksesta myös lausunnon. Kopio sekä tarkastuskertomuksesta että tarkastajan lausunnosta toimitetaan tilalle tuotantotarkastuspäätöksen mukana. Mikäli toimijalla on huomautettavaa tarkastuksen kulusta, tarkastuskertomukseen tai tarkastajan lausuntoon, voi toimija jättää oman selvityksensä erillisellä lomakkeella (luomuvalvontalomake 5, liite 2.). Lomakkeen voi jättää joko tarkastuksen yhteydessä tarkastajalle tai toimittaa tarkastuksen jälkeen valvontaviranomaiselle viikon kuluessa tarkastuksesta. Tuotantotarkastuskertomuksen perusteella ELY-keskus tekee tarkastuksesta. päätöksen 60 vrk:n kuluessa kertomuksen saapumisesta ELY-keskukseen. Toimija voi itse valita, haluaako tuotantotarkastuspäätöksen, joka sisältää viljelijän ilmoittamat kasvilajit ja niiden alat vai päätöksen, jossa ilmoitettuja lajeja ja pinta-aloja ei ole mainittu. Päätöksen muotoa kysytään tuotantotarkastuksen yhteydessä. Tuotantotarkastukset laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on saatavissa Eviran internet-sivuilta osoitteesta Asiakirjaselvitys Valvontaviranomainen antaa valvontaansa kuuluville toimijoille, jotka täyttävät luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset, toimeenpanoasetuksen liitteen XII mukaisen asiakirjaselvityksen. Selvityksestä käy ilmi toimijan tuotetyypit tuotantotavoittain ja selvityksen voimassaoloaika. Asiakirjaselvityksellä toimija voi osoittaa kuuluvansa valvontaan, mutta se ei kuitenkaan takaa yksittäistä tuote-erää luonnonmukaisesti tuotetuksi. Ostettaessa luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita toimijoiden on pyydettävä kopio tavarantoimittajiensa asiakirjaselvityksestä. Valvontaviranomaiset toimittavat valvontaansa kuuluville toimijoille asiakirjaselvityksen tuotantotarkastuksen tultua hyväksytyksi. Selvitys toimitetaan toimijan ilmoittamalla kielellä joko suomen- tai ruotsinkielisenä 16

19 6 TUOTTEIDEN VARASTOINTI, KAUPPAKUNNOSTUS JA JALOSTUS 6.1 Yleiset periaatteet Tuotteiden varastointi on järjestettävä niin, että eri tuotantotavoilla tuotettujen erien tunnistaminen on aina mahdollista (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen). Myös koko käsittely- ja varastointiketjun on kuuluttava luomuvalvonnan piiriin. Tuotteiden käsittely sadonkorjuun jälkeen muilla kuin toimeenpanoasetuksen liitteessä II erikseen tähän tarkoitukseen mainituilla aineilla on kiellettyä. Tuotteiden käsittely ionisoivalla säteilyllä on kiellettyä. 6.2 Varastointi ja käsittely luomutuotantoyksikössä Tavanomaisten tuotteiden käsittely ja varastointi Mikäli tilan luomuyksikköön kuuluvassa kuivaus- lajittelu-, pakkaus ja/tai varastointitiloissa käsitellään ja/tai varastoidaan muita kuin luomutuotteita (kuten oman tilan tai tilan ulkopuoliset tavanomaiset ja siirtymävaihetuotteet), on seuraavia ehtoja noudatettava: tiloista sekä erien erilläänpito- ja tunnistustoimenpiteistä on yksityiskohtainen kuvaus luomusuunnitelmassa yksikköön tulevista ja yksiköstä lähtevistä eristä sekä lajittelu- ym. toimenpiteistä pidetään kirjaa ja yksikössä on varasto- tai siilokartta, josta selviää eri tuotantotavoilla tuotettujen tuotteiden sijainti eri tuotantotavoilla tuotetuille tuotteille on erilliset tilat (vähintään erilliset siilot) tilat on puhdistettu asianmukaisesti luonnonmukaisten ja tavanomaisten tuotteiden käsittelyn välillä. Puhdistustoimet on kuvattava luomusuunnitelmassa ja puhdistustoimista on pidettävä kirjaa. eri tuotantotavoilla tuotetut erät käsitellään yhtenäisenä jaksona, kokonaisina erinä, ajallisesti erillään Rahtikuivaus ja/tai varastointi kolmannen osapuolen lukuun Jos luomuvalvontaan kuuluva toimija varastoi muita kuin itse tuotettuja tuotteita kolmannen osapuolen lukuun (esim. markkinointiyhtiö tai maatalouskauppa) siten, että tuotteiden omistusoikeus on siirtynyt tuottajalta kaupalle, on toimijan liityttävä Eviran luomuelintarvikevalvontaan. 6.3 Kuivaus, lajittelu ja varastointi luomutuotantoyksikön ulkopuolella Luomutuotettujen erien käsittely tai varastointi luomuyksikön ulkopuolella on kielletty. Jos tuotteita halutaan käsitellä tai varastoida yksikössä, joka ei kuulu luomuvalvontaan, on yksikkö liitettävä luomuvalvonnan piiriin. Jos toimija käsittelee tai varastoi tuotteitaan yksikössä, jossa toimija on haltijana tai jäsenenä katsotaan käsittelypaikan tai varaston kuuluvan luomuvalvontaan, mikäli toiminta on kuvattu luomusuunnitelmassa. Jos hallinta perustuu vuokrasopimukseen, on sen oltava kirjallinen. Näissä tapauksissa toimija itse vastaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten täyttymisestä kuivurissa / varastossa. Kuvaus luomusuunnitelmassa riittää myös, mikäli tuotteita kuivataan, lajitellaan tai varastoidaan toisella luomuvalvontaan kuuluvalla tilalla. Molemmat osapuolet kuuluvat tällöin luomuvalvontaan ja vastaavat luomutuotanto- 17

20 ohjeiden noudattamisesta omassa yksikössään tapahtuvan toiminnan osalta. 6.4 Tuotteiden kauppakunnostus ja vähäinen käsittely ELY keskus valvoo maataloustuotantoa eli tilalla tapahtuvia toimintoja, joiden tarkoituksena on omalla tilalla tuotettujen (jalostamattomien) maataloustuotteiden tuottaminen, pakkaaminen ja niiden merkitseminen luonnonmukaisesti tuotetuiksi. Esimerkkejä: Toimija pakkaa omalla tilalla tuotettuja: perunoita säkkeihin/ vähittäispakkauksiin ja merkitsee ne luomuperunoiksi kananmunia tai hunajaa ja merkitsee ne luomutuotteiksi. Myös maatilalla tapahtuva tilan omien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kauppakunnostus, pesu, kuivaaminen ym. vähäinen käsittely kuuluvat ELY -keskuksen valvontaan. Esimerkkejä: perunoiden pesu ja turvetus yrttien tai marjojen kuivaaminen. 6.5 Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa pääsääntöisesti luomuelintarvikkeiden valmistajien ja maahantuojien luomuvalvonnasta. Tästä on poikkeuksena maatiloilla tapahtuva tilan omien tuotteiden alhaisen jalostusasteen valmistus-. toiminta, joita valvoo ELY-keskus maataloustuotannon tarkastusten yhteydessä. Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta on oma tuotantosuuntansa ja sen aloittamisesta on tehtävä hakemus ELYkeskukseen lomakkeella 1e. Alhaisen jalostusasteen ohje on saatavilla Eviran internetsivuilla, Esimerkkejä alhaisen jalostusasteen valmistuksesta: jauhojen, ryynien, hiutaleiden tms. valmistus tilalla omassa myllyssä perunoiden ja kasvisten kuoriminen, pilkkominen ja ryöppääminen marjojen tai ternimaidon tms. jäädyttäminen lihan paloittelu ja jauhelihan valmistus luomuraaka-aineiden sekoittaminen keskenään, kuten raasteiden, yrttisekoitusten, myslien, mehujen (täysmehu ilman sokeria) ja soseiden valmistus viilin valmistaminen omasta juuresta edellä mainittujen tuotteiden pakkaaminen ja merkitseminen luomutuotteiksi valmistuksen jälkeen tilan ulkopuolella rahtityönä teetettyjen tuotteiden paloittelu, sekoittaminen, jäädyttäminen tms. sekä pakkaaminen* merkitseminen luomutuotteiksi maatilalla (esim. rahtimyllyssä jauhetut luomujauhot, teurastamosta palautettu liha)*. *Huom! toimijan on varmistuttava, että rahtityöntekijä kuuluu Eviran luomuvalvontaan 18

21 7 TUOTTEIDEN MERKITSEMINEN LUOMUTUOTETUIKSI 7.1 Tuotanto-ohjeet ja oikeus käyttää viittausta luomutuotantoon Toimija on valvontajärjestelmään liittyessään sitoutunut tuotanto-ohjeiden noudattamiseen. Toimija saa siirtymävaiheen jälkeen jatkuvasti markkinoida luonnonmukaisesti tuottamiaan tuotteita luonnonmukaiseen maataloustuotantoon viittaavin myyntiväittämin ja merkinnöin, vaikka kuluvan vuoden tarkastuspäätös olisi vielä tekemättä ja/tai päätös saamatta. Toimijan vastuulla on, että hänen luovuttamansa tuotteet täyttävät kaikissa tilanteissa niitä vastaavat luomutuotannon vaatimukset. Toimijalla on oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan siihen päivämäärään saakka, jolloin päätös toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on tehty. Eroamisen jälkeen aikaisemminkaan tuotettujen tuotteiden markkinointi luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin ei ole enää sallittua. Toimijan luovuttaessa tuotteita tilaltaan, tulee ostajan niin vaatiessa liittää mukaan vakuutus siitä, että tuotteet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja (malli liitteessä 13). Lähetettäessä eläimiä teuraaksi luonnonmukaisesti tuotettuna on kyseisen vakuutuksen kuitenkin aina seurattava eläimiä. 7.2 Tuotteet, joiden osalta epäillään, että ne eivät täytä luomuvaatimuksia Jos toimija epäilee, että sen tuottama, valmistama tai toiselta toimijalta saama tuote ei täytä luomuvaatimuksia, on toimijan joko poistettava luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät kyseisestä tuotteesta tai siirrettävä tuotteet erilleen. Toimija voi jalostaa, pakata ja/tai saattaa tuotteen markkinoille vasta, kun epäilys on poistunut, ellei tuotetta markkinoida tavanomaisesti tuotettuna. Toimijan on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle (ELY-keskus tai Evira) tällaisista epäilyttävistä tapauksista. Valvontaviranomainen voi vaatia, että tuotetta ei saa markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuna elleivät toimijan toimittamat tai jostain muusta lähteestä saadut tiedot vakuuta valvontaviranomaista siitä, että epäilys on poistettu. Jos valvontaviranomainen epäilee perustellusti, että toimija aikoo markkinoida tuotteita, jotka eivät täytä luomuvaatimuksia, mutta joissa on viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan, valvontaviranomainen voi päättää, että toimija ei tilapäisesti saa markkinoida tuotetta luomutuotantoon viittaavin merkinnöin. Valvontaviranomaisen on määräajan jälkeen joko kumottava päätös tai annettava pysyvä markkinointikielto luomutuotantoon viittaavin merkinnöin. Toimijan on toimittava täydellisessä yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa epäilyn selvittämiseksi. Toimija on velvollinen tiedottamaan kirjallisesti ostajille, mikäli hänen toimittamansa tuotteet eivät täytä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia. Mahdollisista seuraamuksista (ks. kohta 10), kuten markkinointikiellosta, on myös tiedotettava kirjallisesti ostajille. 7.3 Pakolliset pakkausmerkinnät Kaikkien Suomessa tuotettujen ja/tai valmistettujen luomutuotteiden pakkauksissa on oltava toimijaa valvovan viranomaisen tunnusnumero (taulukko 5). Tunnusnumero on sijoitettava pakkausmerkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen. Toimijat voivat käyttää päättyvän siirtymäkauden ajan myös MMM:n asetuksen 240/2006 liitteen mukaisia valvontaviranomaisen tunnuksia (taulukko 5). 19

22 Taulukko 2. Valvovan viranomaisen tunnusnumerot. Valvontaviranomainen Tunnusnumero Vanha tunnusnumero (MMMa 240/2006)* ELY-keskukset Uusimaa FI-EKO-101 FI-A-001 Varsinais-Suomi FI-EKO-102 FI-A-002 Satakunta FI-EKO-103 FI-A-003 Häme FI-EKO-104 FI-A-004 Pirkanmaa FI-EKO-105 FI-A-005 Kaakkois-Suomi FI-EKO-106 FI-A-006 Etelä-Savo FI-EKO-107 FI-A-007 Pohjois-Savo FI-EKO-108 FI-A-008 Pohjois-Karjala FI-EKO-109 FI-A-009 Keski-Suomi FI-EKO-110 FI-A-010 Etelä-Pohjanmaa FI-EKO-111 FI-A-011 Pohjanmaa FI-EKO-112 FI-A-012 Pohjois-Pohjanmaa FI-EKO-113 FI-A-013 Kainuu FI-EKO-114 FI-A-014 Lappi FI-EKO-115 FI-A-015 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira FI-EKO-201 FI-B Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira FI-EKO-301 FI-C Ahvenanmaan maakuntahallitus FI-EKO-401 FI-D *käyttö sallittu päättyvän siirtymäkauden ajan Valmiiksipakatuissa luonnonmukaisesti tuotetuissa tuotteissa käytetään alkaen EU:n luomumerkkiä (kuva 1). Luomumerkkiä käytettäessä on samassa visuaalisessa kentässä mainit-tava, missä maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu. Käytettävät maininnat ovat: tuotettu EU:ssa, tuotettu EU:n ulkopuolella tai tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella. EU:ssa ja EU:n ulkopuolella maininnat voidaan myös korvata tai täydentää maan nimellä (esim. tuotettu Suomessa tai tuotettu EU:ssa - Suomi), jos vähintään 98 prosenttia tuotteen maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu kyseisessä maassa. Vanhoja pakkausmateriaaleja, jotka täyttävät asetuksen 2092/91 tai 834/2007 vaatimukset, voidaan käyttää saakka, jos tuote muutoin täyttää asetuksen 834/2007 vaatimukset. Tarkemmat ohjeet pakkausmerkinnöistä löytyvät Eviran internet-sivuilta Kuva 1. EU:n luomumerkki

23 7.4 Vapaaehtoiset merkinnät Luomu valvottua tuotantoa merkkiä (kuva 2) voidaan käyttää Suomessa valvotuissa luonnonmukaisesti tuotetuissa maataloustuotteissa, elin-tarvikkeissa, rehuissa ja lisäysaineistossa. Merkin vähimmäiskoko on 10 mm ja sen värit ovat vihreä tai musta. Merkin tulee olla ulkoasultaan muutoinkin graafisten ohjeiden mukainen. Merkin käyttöoikeutta on haettava Evirasta. Hakemus on liitteenä 14. Tarkempia tietoja merkin käyttöehdoista, graafisista ohjeista ja merkin käyttöoikeuden saaneista tuotteista saa Eviran ( internet-sivuilta. Kuva 2. Luomu - valvottua tuotantoa -merkki 21

24 8 TUOTTEIDEN KULJETUS Luomutuotteet kuljetetaan toisiin yksiköihin, tukkukauppoihin ja vähittäiskauppoihin pääsääntöisesti suljetuissa pakkauksissa joissa on asianmukaiset pakkausmerkinnät (ks. kohta 7). Suljetulla pakkauksella tarkoitetaan pakkausta, joka on suljettu siten, että sisältöä ei voida korvata toisella tuotteella sinettiä vilpillisesti käsittelemättä tai rikkomatta. Pakkauksessa on oltava seuraavat merkinnät: toimijan nimi ja osoite sekä, jos eri kuin toimija, tuotteen omistajan tai myyjän nimi ja osoite; tuotteen nimi ja viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan (siirtymävaihetuote/luomu-tuote); valvovan viranomaisen tunnusnumero ja tarvittaessa erätunnus, joka mahdollistaa erän yhdistämisen kirjanpitoon. Edellä mainitut tiedot voidaan myös esittää saateasiakirjassa, jos asiakirja voidaan kiistatta yhdistää tuotteen pakkaukseen, säiliöön tai sitä kuljettavaan ajoneuvoon. Saateasiakirjaan on merkittävä myös toimittajaa ja/tai kuljetusliikettä koskevat tiedot. Alkutuotannon osalta saateasiakirjan tiedot on yhdistetty vaatimuksenmukaisuusvakuutukseen, jolloin toimijan vakuutus ja pakkaustiedot voidaan antaa samalla lomakkeella (liite 13) Pakkauksen, säiliöiden tai ajoneuvojen sulkeminen ei ole kuitenkaan tarpeen, jos: kuljetus tapahtuu suoraan kahden toimijan välillä, jotka molemmat kuuluvat luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään; tuotteiden saatteena on asiakirja (esim. vaatimuksenmukaisuusvakuutus, rahtikirja tms.), josta käy ilmi yllä mainitut tiedot ja kuljetus on kirjattu sekä lähettävän että vastaanottavan toimijan luomusuunnitelmaan tai jos kyseessä on elintarvikkeiden valmistaja, omavalvontasuunnitelmaan tai toimija muuten pitää kirjaa tällaisista kuljetuksista 22

25 9 MUUTOKSET TILAN TOIMINNASSA TAI OLOSUHTEISSA 9.1 Tuotantosuunnan vaihtuminen Mikäli toimija haluaa vaihtaa tuotantosuuntaa tai liittää valvontajärjestelmään uuden tuotantosuunnan, on toimijan tehtävä siitä erillinen hakemus luomuvalvontalomakkeen 1 täydennyslomakkeella (a-g) (ks. kohta 4.3). Uuden tuotantosuunnan osalta tuotteiden myyminen luonnonmukaisesti on mahdollista alkutarkastuksen, valvontajärjes-telmään hyväksymispäätöksen ja siirtymävaiheen jälkeen. 9.2 Muut muutokset Tilan toiminnassa ja olosuhteissa tapahtuvat muutokset on kirjattava luomusuunnitelmaan. Tietyt muutokset edellyttävät lisäksi kirjallista ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta. Valvontaviranomaiselle muutoksia ovat: ilmoitettavia luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään merkityn tilan ja/tai toimijan vaihtuminen. Uudelta toimijalta edellytetään kirjallista sitoumusta valvontajärjestelmään liittymisen ehtoihin. Vanhan toimijan tulee kirjallisesti erota valvontajärjestelmästä;. maatilan tai sen osien omistus-, vuokra- tai hallintaoikeuden muutokset; ilmoitus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä eroamisesta. Muutoksista tulee ilmoittaa luomuvalvontalomakkeella 10 (liite 5). Osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen muutoksesta on aina ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 9.3 Valvonnasta eroaminen Toimijan lopettaessa luomutuotannon hänen on erottava luomuvalvontajärjestelmästä kirjallisesti. Valvonta- ja tukijärjestelmä ovat eri asioita. Luomutukisopimuksen päättymisen jälkeen viljelijä voi jatkaa luomutuotantoa kuuluen vain valvontajärjestelmään. Viljelijän oikeus myydä tuottamiaan luomutuotteita luomuna päättyy sinä päivänä kun päätös toimijan poistamisesta luomuvalvontajärjestelmästä on tehty. Jos viljelijä lopettaa luomuviljelyn, mutta haluaa säilyttää varastossa olevien vanhojen luomutuotteiden luomustatuksen, voi viljelijä jäädä luomuvalvontaan pelkästään varastojen osalta. Tällöin vuosittaisessa tuotantotarkastuksessa tarkastetaan pelkästään varastointiin ja erilläänpitoon liittyvät asiat. 23

26 10 SEURAAMUKSET JA MUUTOKSENHAKU Seuraamuksista säännönvastaisuuksien tapahduttua määrätään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007, komission asetuksessa (EY) N:o 889/2008, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1100/94) sekä sen nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta (846/2008). Valvontaviranomainen voi päättää huomautuksista ja markkinointikielloista sekä poistaa toimijan ja tilan enintään kahden vuoden määräajaksi valvontajärjestelmästä. Huomautus on kirjallinen kehotus tai ohje puutteen korjaamiseksi. Huomautusta on noudatettava määräajassa ja se voi edellyttää uutta tarkastusta. Huomautuksen noudattamatta jättäminen johtaa tavallisesti markkinointikieltoon. Markkinointikielto tarkoittaa luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavien merkintöjen poistamista tuotteista ja tuotteiden markkinoille pääsyn estämistä luonnonmukaisesti tuotettuina. Markkinointikielto voi koskea tuote-erää tai määräaikaisesti tuotantosuuntaa tai koko tilaa. Toimijan on ilmoitettava kirjallisesti tuotteen ostajalle saamastaan markkinointikiellosta.. Markkinointikielto ei estä tuotteen markkinointia tavanomaisina tuotteina. Valvontajärjestelmästä poistettu toimija voi hakeutua määräajan jälkeen uudelleen valvontajärjestelmään. Tällöin siirtymävaihe alkaa kuitenkin alusta. Myös Evira voi poistaa valvontajärjestelmästä määräajaksi toimijan, joka on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt säädetyt maksut. Tuomioistuin voi tuomita sakkoja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta sääntöjenrikkomuksesta Muutoksenhaku ELY-keskuksen ja Eviran päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona toimija on saanut tiedon päätöksestä. ELY-keskusten päätöksistä voi valittaa maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan ja Eviran päätöksistä hallinto-oikeuteen Sekä hallinto-oikeuden että valituslautakunnan päätöksestä voi edelleen hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään 24

27 11 MUISTIINPANOT Muistiinpanoja on säilytettävä viisi (5) vuotta ja niiden on oltava saatavilla luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksessa. Muistiinpanot tehdään tilan olosuhteisiin parhaiten soveltuvalla tavalla. Luonnonmukaista tuotantoa varten ei tarvitse pitää omaa kirjanpitoa vaan siinä voidaan hyödyntää tilalla muutenkin tehtävää kirjanpitoa. Tässä julkaisussa esitetyt lomakkeet ovat malleja, joita voi hyödyntää. Myös muita lomakkeita ja tieto-koneohjelmia voidaan käyttää, kunhan niistä selviävät vaaditut tiedot. Selkeät muistiinpanot nopeuttavat tarkastusta Varastokirjanpito Tilalle tulevista ja tilalta lähtevistä tuotantopanoksista ja tuotteista on pidettävä kirjaa (=varastokirjanpito). Ajan tasalla olevaa kirjanpitoa on pidettävä yksikkökohtaisesti, myös tavanomaisessa tuotannossa olevasta yksiköstä. Kirjanpitoon kirjatut tiedot on voitava osoittaa oikeiksi asianmukaisilla tositteilla (yhteys verokirjanpitoon). Kirjanpidosta on käytävä ilmi: 1. Tilalle hankitut (ostetut tai saadut) tuotantopanokset (kuten lannoitteet mukaan lukien karjanlanta, maaparannusaineet, kasvinsuojeluaineet sekä siemenet ja muu lisäysaineisto) ja maataloustuotteet: määrä (esim. kg tai m 3 ) ja laatu (esim. siemenohra, rehukaura); tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen); tuotteiden myyjä; tuotteiden toimittaja (jos eri kuin myyjä), esim. kuljetusliike ja toimituspäivä vastaanotetuista luomutuotteista tehtyjen pakkausmerkintöjen ja saateasiakirjojen vastaavuuden tarkastusten tulos. Vastaanotettaessa luomutuotteita tarkistetaan, että pakkauksissa ja saateasiakirjoissa olevat tiedot (toimijan ja tuotteen nimi, mahdollinen eränumero, valvontaviranomaisen tunnus) vastaavat toisiaan. Tarkastuksen tuloksen voi kirjata vaatimuksenmukaisuusvakuuteen ja vahvistaa päivämäärällä ja allekirjoituksella. 2. Tilalla tuotetut ja käytetyt maataloustuotteet tuotteiden sato ja kokonaismäärä (esim. kg tai m 3 ) ja laatu (esim. ohra, kaura) ja tuotteiden tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen). 3. Tilalta myydyt tai luovutetut tuotantopanokset ja maataloustuotteet tuotteiden määrä (esim. kg tai m 3 ) ja laatu (esim. mallasohra, rehukaura); tuotteiden tuotantotapa (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen); tuotteiden vastaanottajat; tuotteiden ostajat (jos ostaja eri kuin vastaanottaja, ei kuitenkaan vähittäismyynnissä kuluttajille) ja toimituspäivä 4. Varastokirjanpidon tase. Varastokirjanpidon taseella tarkoitetaan yhteenvetoa siitä, kuinka paljon tuotantopanoksia ja valmiita tuotteita on kulloinkin varastossa. Taseet lasketaan vähintään sato- tai kalenterivuosittain. Käyttämällä liitteessä 9 olevaa varastokirjanpidon mallilomaketta, ei erillistä taselaskentaa tarvita, koska varastossa jäljellä olevien tuotteiden määrä näkyy päivittäin. Varastokirjanpidon taseita ei tarvitse laatia silloin, kun tapahtumien määrä 25

28 on niin vähäinen (enintään 10 tapahtumaa vuodessa) että tarkastaja voi vaivatta kirjanpidosta nähdä paljonko tuotteita on hankittu/luovutettu Kasvulohkokohtaiset muistiinpanot Luonnonmukaista tuotantoa harjoittavalla tilalla on pidettävä kasvulohkokohtaisesti kirjaa seuraavista asioista: lohkon tunnus, pinta-ala, kasvilaji ja kerääjäkasvit perusmuokkaus- ja kylvömuokkauspäivä kylvö- ja istutuspäivät, lajike ja siemenmäärä lannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttömäärä, käyttöpäivä sekä käytön perusteet, jos perusteita ei ole kirjattu luomusuunnitelmaan kasvinsuojelutoimenpiteiden päivämäärät, käytetyt kasvinsuojeluaineet ja määrät sekä käytön perusteet muistiinpanot kasvitauti-, tuholais- ja rikkakasvihavainnoista sadon määrä tuotantotavoittain (luomu, siirtymävaihe, tavanomainen) ja korjuupäivä. Lisäksi toimijan on noudatettava muusta lainsäädännöstä tulevia kirjanpitovelvoitteita kuten liha-luujauhon käyttöä koskeva kirjanpito ja käytettyjen lannoitevalmisteiden kadmiumkertymän seuranta. Lohkokohtaisia muistiinpanoja on pidettävä kaikissa toimijan hallinnassa olevissa yksiköissä, myös tavanomaisessa yksikössä. Lohkokorttimalli löytyy liitteestä 8. 26

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 04.11.2013 1 Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 1

Luonnonmukainen tuotanto 1 Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot 5.

Lisätiedot

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, 16.11.2017 Jaana Laurila 1 Tuotteiden vähäinen käsittely Tuotteiden vähäinen valmistus Elintarvikkeiden valmistus Tuotteiden vähäinen käsittely

Lisätiedot

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet Luomuasetuksen asettamat raamit Jaana Elo Luomupäivät 9.10.2015 Mikkeli Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 1

Luonnonmukainen tuotanto 1 1 2 Eviran ohje 18219/6 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot 6. painos 2017 3 Eviran ohje 18219/6 Käyttöönotto: 1.4.2017 Raja- ja luomuvalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaostopäällikkö,

Lisätiedot

Luomun infopäivä 2016

Luomun infopäivä 2016 Luomun infopäivä 2016 Viitasaari 18.3.2016 Petäjävesi 31.3.2016 Aili Vuorenmaa puh. 050-3952730 30.3.2016 Kotieläintilojen kipukohtia luomuvalvonnassa Kuivituksen järjestäminen Luomueläimille kelpaavan

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 12.3.2015

Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 12.3.2015 Luonnonmukainen tuotanto Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 12.3.2015 FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa 12.3.2015 2 = Luomutuotanto Luomun kaksi kokonaisuutta Luomusitoumus (vapaaehtoinen) Luonnonmukaisen

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Luomun erityisasiantuntija ProAgria LUOMUTARKASTUKSIA VARTEN Luomutarkastuksia maatiloilla tehdään koko kalenterivuoden ajan ja osa tarkastuksista tehdään kasvukauden ulkopuolella. Osa tarkastuksista tehdään

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3. Luonnonmukainen tuotanto Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.2016 Mitä luomuvalvonta on? Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto Luomuiltapäivä Yksimahaisten ruokinta poikkeus käyttää tavanomaista rehua päättyy 31.12.2011 tämän vuoden ajan voidaan käyttää enintään 5 % päiväannoksesta

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Ajan tasalla pidettävät dokumentit Luomusuunnitelma tilalla päivitetty versio Vuosittainen tuotantosuunnitelma

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA TIEDOTE 1 (5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo Raja- ja luomuvalvontayksikkö 16.2.2012 1331/0439/2012 RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA Luonnonmukaisen tuotannon vuosittaisiin tuotantotarkastuksiin

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen Tukikoulutus UKK-instituutti 2017 Marika Arrajoki-Alanen 17.3.2017 Luomutilat Pirkanmaalla Luomuhehtaarit 25000 20000 15000 10000 5000 0 2 Ei-tuotannolliset investoinnit Luomusitoumus Ympäristösopimukset:

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta

LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta Helsinki Loimaa 2003 KTTK/EVI Elokuu 2003 1 Jakelu: Julkaisu on saatavilla KTTK:n internetsivuilta osoitteesta

Lisätiedot

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Taustaa tarkastustoiminnasta Evira Laskuttava taho -> Paikalliset

Lisätiedot

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta?

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Uuden luomutiedon tuottaminen -hanke Pilot-koulutus 4.11.2013 Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus Luonnonmukainen tuotanto Sitoumus ja Valvonta Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 21.3.2016 FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa 15.03.16 2 Luonnonmukainen tuotanto - tilakehitys 15.03.16 3 Luonnonmukainen tuotanto

Lisätiedot

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus OHJE 14200/1 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus Kasvinterveyttä ja taimiaineistoa koskevan lainsäädännön mukaan toimijan, joka markkinoi,

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuus

Luomutuotannon kannattavuus Luomuviljelyn peruskurssi Luomutuotannon kannattavuus LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Mitä muutoksia luomu saattaa tuoda tuotantoon? Tuotantosuunnalla iso merkitys Viljelykierron noudattaminen

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostusaste 2011 Luonnonmukaisen

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 294/2015 Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje Luomuluonnonmarjojen poimintaohje Mitä luomulla tarkoitetaan? Poimijan on tutustuttava tähän luonnonmukaista keruuta koskevaan ohjeeseen ennen keruun aloittamista ja poimija vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa

Lisätiedot

Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet. Jaana Elo KoKo Palvelut

Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet. Jaana Elo KoKo Palvelut Opas pienmeijereille Luomumaito- ja jalosteet Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet Komission asetus 889 / 2008

Lisätiedot

Luomutilojen tukikoulutus

Luomutilojen tukikoulutus Luomutilojen tukikoulutus 20.3.2017 Tuki-ja luomuehtojen yhteensovittaminen luomutilalla Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi Kylvöalaennuste 2017 1 tavanomainen luomu leipävehnä 147-160 /tn 353-360 /tn

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

LUOMUSIIPIKARJA NYKYTILA JA MARKKINAT

LUOMUSIIPIKARJA NYKYTILA JA MARKKINAT LUOMUSIIPIKARJA NYKYTILA JA MARKKINAT LUOMUKANANMUNIEN TUOTANTO PIENKANALASSA HY/RURALIA-INSTITUUTTI 28.11.2013 Ulla Holma Luonnonmukainen kotieläintuotanto Luonnonmukaisesti viljellyn maatilan tuotantotapa

Lisätiedot

Luomutilojen tuki-ilta

Luomutilojen tuki-ilta Luomutilojen tuki-ilta 17.3.2016 Tuki-ja luomuehtojen yhteensovittaminen NEUVO2020 Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi ry Luomutilan valintoja 17.3.2016 Tuotantonurmet (säilörehu) viherlannoitustarkoituksessa

Lisätiedot

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä. 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo

Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä. 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo Luomutuotteita koskevista erityismääräyksistä 11.6.2012 Varjolan Heinävintti, Kuusa Jaana Elo Mitä luomutuotanto oikein on? Maataloustuotantoa Kokonaisvaltainen järjestelmä Luonnonmukainen tuotantotapa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro VALTIONEUVOSTO /01/2005

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro VALTIONEUVOSTO /01/2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Maatalousosasto PL 30 Pvm Dnro 00023 VALTIONEUVOSTO 5.7.2005 2917/01/2005 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelman nro 53/05 Valtuutussäännökset: Kasvintuotannon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa. Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa. Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden jalostus Jokaisen toteutettavissa Jyväskylä 23.11.2012 Jaana Elo KoKo Palvelut Mitä luomutuotanto oikein on? Maataloustuotantoa Kokonaisvaltainen järjestelmä Luonnonmukainen tuotantotapa

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa Luomuvalvonta, Tarja Vanninen 30.1.2018 Mitä lainsäädäntö sanoo jäljitettävyydestä 178/2002/EY yleinen elintarvikeasetus art. 18 : kaikki

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Miten syntyy luomuelintarvike? Elintarvikkeet - > 50 % maatalousperäisiä ainesosia - 95 % sääntö -

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet

Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Esittelijä Hanna-Riikka Pirttilahti Sivu/sivut 1 / 9 Luomusuunnitelmaohje Elintarvikkeet Evira antaa tämän ohjeen luonnonmukaisen tuotannon valvontaa ohjaavana viranomaisena. Tämä ohje ei ole tyhjentävä

Lisätiedot

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Lasse Björkgård 4.4.2012 1 Erityisympäristötukien haku 2012 Viimeistään 30.4.2012 Mieluummin ennen (täydennysmahdollisuus) ELY-keskukselle Sopimukset

Lisätiedot

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2017 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2017 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2017 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Luomutuotannon perustaa Ravinteiden kierrätys Lannan ravinteet Palkokasvien typpi Täydennykseen kivijauheet Maan pieneliötoiminnan

Lisätiedot

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Eviran ohje 18222/3. Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/3 Luomutuotanto 3 Elintarviketuotannon ehdot 2014 Eviran ohje 18222/3 Käyttöönotto:

Lisätiedot

Luomun käyttäjän käsikirja

Luomun käyttäjän käsikirja Luomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti 2002 Elintarvikevirasto Lokakuu 2002 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti Ohjetta

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Luomuviljasta leiväksi, valvonnasta myyntiargumentti? Luomuvalvontapäivä Mikkeli Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomuviljasta leiväksi, valvonnasta myyntiargumentti? Luomuvalvontapäivä Mikkeli Jaana Elo KoKo Palvelut Luomuviljasta leiväksi, valvonnasta myyntiargumentti? Luomuvalvontapäivä Mikkeli 17.3.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet

Lisätiedot

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA ProLuomun Luomumaidon arvoketjutyöryhmä Tikkurila 22.11.2016 Arja Peltomäki Toimijan muistiinpanovelvollisuus

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013 VILJELIJÄKIRJE 1 (6) LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013 SISÄLLYS 1. Luomutarkastukset vuonna 2013 Valvonnasta eroaminen tai jatkaminen luomusopimuksen päättyessä Valmistautuminen luomutarkastukseen

Lisätiedot

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Luomutuotannon perustaa Ravinteiden kierrätys Lannan ravinteet Palkokasvien typpi Täydennykseen kivijauheet Maan pieneliötoiminnan

Lisätiedot

Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke Laitila/Kalanti

Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke Laitila/Kalanti Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke 30.1.2018 Laitila/Kalanti Sisältö Yleistä taimituotannosta Mansikan luomutaimiaineisto Luomutaimien saatavuus Lisätietoa Taimituotanto Taimituotantoa koskeva

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset Lisälehtinen vuodelle 2017 Maaseutuvirasto ja Elintarviketurvallisuusvirasto Maataloustuotannon kirjaamisvaatimusten muutokset 2017 Lisälehtinen sisältää muutokset

Lisätiedot

Keruualueiden luomusertifiointi

Keruualueiden luomusertifiointi Keruualueiden luomusertifiointi 7.2.2018 Sampsa Heinonen Evira Neuvoston asetuksen (EY 834/2007) 12 artikla, kohta Luonnonalueilla, metsissä ja maanviljelysalueilla luontaisesti kasvavien kasvien ja niiden

Lisätiedot

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia.

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 25.3.2015 Yleistä luomukorvauksesta 5-vuotinen sitoumuskausi, alkaa 1.5. (vuoden jatkot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkon tukikelpoisuus

Lisätiedot

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto Lähde: MTT. 12.4.2013

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 331. Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2005 N:o 331 336 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 2155 332 Laki verohallintolain 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 116/00

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 116/00 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 116/00 Pvm Dnro 24.11.2000 4020/565/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Siemenkauppalaki (728/2000) Vastaavat kansalliset

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet. Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen

Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet. Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen Täydentävät ehdot kasvinsuojeluaineet Katja Korkalainen Rehujaosto Katja Korkalainen Neuvo 2020 koulutus Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvonnoista Perusta Osa kansanterveys,

Lisätiedot

1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA

1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA 1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA 1.1 Valvontajärjestelmään hakeutumien ja tuotantotarkastus Hakemukset valvontajärjestelmään liittymiseksi lähetään ennen viljelyyn ryhtymistä sen alueen TE-keskukselle

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätys

Ravinteiden kierrätys Ravinteiden kierrätys ravinteita kierrättävä luomuviljely Uutta tuotantoon - Luomupäivä 14.11.2012 Jukka Kivelä Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto Sisältö 1. Ravinteiden kierrätys 2. Ruokajärjestelmän

Lisätiedot

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ympäristösopimuksia joita voi hakea 2016: Kosteikon hoito (450 euroa/ha) - Lnro 262 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 11.12.2015 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

MUUTOKSIA JA TARKENNUKSIA LUOMUTUOTANTOEHDOISTA

MUUTOKSIA JA TARKENNUKSIA LUOMUTUOTANTOEHDOISTA LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2017 MUUTOKSIA JA TARKENNUKSIA LUOMUTUOTANTOEHDOISTA LUOMUTILAN LISAYSAINEISTO: Perusperiaate: käytä luomulisäysaineistoa siirtymävaihe- ja luomulohkoilla Säilytä kirjallinen tilausvahvistus/lasku

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 30.4.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot