-nettisivujen päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.residuum.fi -nettisivujen päivitys"

Transkriptio

1 Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa kuntien vastuulle laissa säädetyt jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö omistaa Kuusiselän kaatopaikan Rovaniemellä sekä ylläpitää jäteasemia sekä ekopiste- ja yhteiskeräyspisteverkostoa omistajakuntiensa alueella. Työn tilaaja Napapiirin Residuum Oy postiosoite: PL 8216, Rovaniemi laskutusosoite: PL 53538, Laskutus toimiston käyntiosoite: Betonitie 3, Rovaniemi Lisätietoja tilaajan puolesta antaa tiedottaja Aila Kauppila, puh , sähköposti: Huom! Tiedottaja on lomalla Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja ilmoittautuminen tarjoajaksi toimitetaan sähköpostiosoitteeseen klo mennessä. Kaikkiin kysymyksiin vastataan klo mennessä yrityksen nettisivuilla osoitteessa Vain kirjallisesti annetut vastaukset ovat tilaajaa sitovia. Tarjoaja on velvollinen seuraamaan sivua tarjousajan päättymiseen saakka. 2. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS 2.1 Tehtävän kuvaus Napapiirin Residuum Oy:llä on nettisivut osoitteessa Sivut eivät ole käyttäjäystävälliset muun muassa tableteille tai älypuhelimille. Sivut kaipaavat päivitystä, jotta ne palvelisivat mahdollisimman monipuolisesti erilaisilla mobiililaitteilla sivuja selatessa, eli sivut olisivat responsiiviset. Sivujen visuaalisessa ilmeessä tulee huomioida yhdenmukaisuus ja tunnistettavuus yrityksen viimeisimpien asiakaslehtien kanssa, jotta yrityksen yleisilme olisi yhtenäinen. Viimeisimmät asialehdet löytyvät linkistä: Päivitettyjen nettisivujen tulee olla käytössä vuoden 2015 loppuun mennessä. Sisältö ja materiaalit kopioidaan nykyisiltä sivuilta sekä tarvittaessa uutta, vaihdettavaa tai muuta tarvittavaa materiaalia toimitamme sähköisesti. Sisältö voi olla tekstiä, kuvia ja videota. Kaikki nykyiset tekstit, jäte ABC, välilehdet/sivut, liite- yms. tiedostot tulee olla käytettävissä/tallessa päivitetyilläkin sivuilla. Myös palaute- ja yhteydenottolomake/toiminto,

2 Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 2 (6) jota tai jonka osia tilaaja voi itse päivittää tulee sisältyä uusillekin nettisivuille. Tilaajan tulee voida tehdä ja lisätä nettisivuille myös samankaltaisia kyselyjä ja lomakkeita. Nykyisiä nettisivuja päivitetään selaimen kautta ja palvelu hankitaan Sivuviidakolta. Tilaajalla ei ole tarvetta vaihtaa Sivuviidakon palvelua muuhun palveluntarjoajaan, mutta vaihto on tilaajan puolesta mahdollista tarjoajan perustelemista syistä. Tarjoaja esittää korvaavan palvelun perusteluineen ja hintoineen tilaajalle, jonka jälkeen tilaaja päättää hankinnasta ja solmii itse hankintasopimuksen suoraan palveluntarjoajan kanssa. Mikäli päivitys hoidetaan jatkossa jonkin muun palveluntarjoajan kautta, tulee sovelluksen olla suomenkielinen. Tilaajan täytyy pystyä itse luomaan nettisivuille uusia sivuja ja lisäämään sekä poistamaan tiedostoja. Nettisivujen pääkuvan ja sivujen yläkuvien tulee olla jatkossa tilaajan vaihdettavissa. Myös nettisivujen taustan vaihtaminen pitää olla mahdollista tilaajan toimesta. Tilaaja valitsee tarjouskilpailun perusteella mainostoimiston suorittamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa eritellyt tehtävät. Tilaaja tavoittelee kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua ja pidättää oikeuden itsellään olla valitsematta yhtään tarjousta. Tilaaja vastaa päivityksestä aiheutuvista kuluista. 2.3 Tehtävän sisältö, tarjoukseen tulee sisältyä työn alustava aikataulu määriteltynä yksi suomenkielinen vastuuhenkilö, joka vastaa tehtävien toteuttamisesta ja yhteydenpidosta tilaajaan nettisivujen visuaalisen ilmeen päivitys huomioiden yhdenmukaisuus ja tunnistettavuus viimeisimpien asiakaslehtien kanssa nettisivujen tulee olla selattavissa eri mobiililaitteilla (responsiiviset) nettisivujen tulee olla helposti selaimen kautta yrityksen itse päivitettävissä, Tilaajan täytyy pystyä itse luomaan nettisivuille uusia sivuja ja lisäämään sekä poistamaan tiedostoja. nettisivujen yläosan kuvien (pääkuvan) sekä sivupohjan taustan päivittäminen tulee olla tilaajan itse tehtävissä (esim. kuvan tai taustan värin vaihtaminen vuodenaikojen mukaan tms.) kaikki nykyisten nettisivujen tekstit, jäte ABC, välilehdet/sivut, liite- yms. tiedostot tulee olla käytettävissä/tallessa päivitetyilläkin sivuilla. kaikki muut nettisivujen toimintaan saattamiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet kuten yhteydet Lapit:hen, jolta tilaaja hankkii itpalvelut uusien nettisivujen hakukoneoptimointi uusien nettisivujen ilmainen kävijäseuranta esim. Google analytics sosiaalisen median huomioiminen nettisivuilla, eli vähintään Facebook, Twitter, OpenGraph ja tykkäyspainikkeet Dynaaminen etusivu, esim. uutissisältöikkunaan Facebook -päivitykset tai vaihtuva pääkuva

3 Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 3 (6) sivuston toteuttaja varmistaa, että ohjelmisto on ajan tasalla ja tekee varmuuskopiot nettisivuista säännöllisin välein jos ylläpitosovellus tulee muualta kuin Sivuviidakolta, koulutus uuteen sovellukseen OPTIO: QR-koodien käyttäminen nettisivuilla 3. SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjoissa ilmenee toisiinsa nähden ristiriitaisia määräyksiä, on asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys seuraava: 1. Sopimus 2. Sopimuksessa eritellyt liitteet 3. Tarjouspyyntö sekä mahdollisesti ennen tarjousten jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset 4. Kaikilta muilta osin mitä tässä tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT) 5. Tarjous 4. SUORITUSORGANISAATIO Työn aikana järjestetään kokouksia tarpeen mukaan, jommankumman osapuolen niin pyytäessä. Kokouskulut sisältyvät tarjouksen kokonaishintaan. 5. AIKATAULU 5.1 Työn aloittaminen Työ voidaan aloittaa heti, kun sopimus on allekirjoitettu tai töiden aloittamiseen on annettu kirjallinen lupa tilaajalta. 5.2 Työn valmistuminen Nettisivujen tulee olla valmiit ja käytössä joulukuun 2015 loppuun mennessä. 5.3 Aikataulu Tarjoaja esittää tarjouksessaan alustavan aikataulun työn etenemisestä. 6. VELOITUSPERUSTEET 6.1 Palkkiomuoto Palkkiomuoto on kokonaispalkkio nettisivujen päivittämisestä.

4 Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 4 (6) 6.2 Ylityökorvaukset Tilaaja ei maksa ylitöistä aiheutuvia kustannuksia. 6.3 Matka-ajan korvaukset Tilaaja ei maksa korvausta matka-ajasta. 6.4 Erityiset korvaukset Tilaaja ei maksa mitään muita korvauksia kuin kokonaispalkkion, paitsi jos lisätöistä sovitaan erillisellä kirjallisella sopimuksella. Mahdollisia lisä- ja muutostöitä sekä hyvityksiä varten on tarjoajan annettava tarjouslomakkeessa yksikköhinta lisä- ja muutostöistä. 6.5 Työvälineet, dokumentointi Tilaaja ei maksa erillisiä korvauksia sopimuksen mukaiseen työhön tarvittavien välineiden, laitteiden yms. käytöstä. 6.6 Tietokone ja tietokone-ohjelmat Tilaaja ei maksa erillistä korvausta tietokoneen, sen ohjelmien tai oheislaitteiden käytöstä tai hankinnoista, tiedostojen säilyttämisestä eikä tiedostojen siirroista. 6.7 Kopiointi, tulostus Tilaaja ei maksa erillistä korvausta kopiointi tai tulostuskuluista. 7. MAKSUSUORITUKSET 7.1 Ennakko Ennakkoa ei makseta. 7.2 Maksuerät Tarjoajan on esitettävä tarjouksessa maksuerä suunnitelma, jonka tilaaja hyväksyy. 7.3 Laskutus Tarjoajalla on oikeus laskuttaa tilaajaa hyväksytyn maksueräsuunnitelman mukaan kun tilaajalla on ollut mahdollisuus tarkistaa ja hyväksyä laskutuksen perusteet. 8. VAKUUDET Vakuuksia ei aseteta.

5 Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 5 (6) 9. MAHDOLLISTEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa. 10. TARJOUS 10.1 Tarjouksen jättäminen Tarjoajan on annettava tarjous liitteineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjous tulee toimittaa tilaajalle klo mennessä postitse postiosoitteeseemme PL 8216, Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: tai tarjouksen voi toimittaa henkilökohtaisesti Napapiirin Residuumin toimistolle käyntiosoitteeseen Betonitie 3, Rovaniemi. Tarjousasiakirjat toimitetaan suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä on oltava merkintä: Nettisivujen päivitys, tätä tulee käyttää myös s-posti otsikossa. Tarjous ei saa sisältää ehtoja. Mikäli tarjoaja katsoo jonkin osuuden tarjouksestaan liikesalaisuuden luonteiseksi, on tästä ilmoitettava tarjouksessa ja salassa pidettävät tiedot esitettävä erillisessä liitteessä. Tarjousasiakirjat on laadittava suomenkielellä ja tarjous on jätettävä suomenkielisenä Tarjouksen sisältö Tarjoajan on ilmoitettava tarjouslomakkeella hinta: tarjous nettisivujen päivityksestä optio QR-koodien käytöstä nettisivuilla sekä muut eritellyt yksikköhinnat Tarjouksen on oltava voimassa 2 kk tarjouksen viimeisen jättöpäivän jälkeen Tarjoajalta vaadittavat selvitykset Mainostoimiston on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset: todistus työnantajavelvoitteiden suorittamisesta linkit referensseinä käytettäville nettisivuille (vähintään 2 kpl ja enintään 5 kpl) vastaavanlaisista ja kokoisista projekteista. määriteltynä yksi suomenkielinen vastuuhenkilö, joka vastaa tulevan työn toteuttamisesta ja yhteydenpidosta tilaajaan

6 Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 6 (6) 10.4 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, mikäli se on jätetty puutteellisena. Tarjous tulee toimittaa tilaajalle määräaikaan mennessä jollakin tämän tarjouspyynnön kohdassa luetellulla tavalla. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja liitteitä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous voidaan myös hylätä, mikäli työnantajavelvoitteet ovat hoitamatta Tarjousten vertailuperusteet Tilaaja ottaa vertailuun ne tarjoukset, joita ei ole hylätty. Tilaaja valitsee tehtävän suorittajaksi korkeimman yhteispistemäärän saaneen, hyväksytyn tarjouksen jättäneen tarjoajan. Kokonaiskustannusten lisäksi arvioidaan mainostoimiston kykyä tuottaa tilaajan nettisivujen päivitys riittävän laadukkaasti ja asiantuntevasti. Vertailussa kokonaishinnalle ja laatutekijöille lasketaan vertailupisteet seuraavasti: Vertailuperuste 1 (vaikutus 50 %), kokonaishinta Kokonaishinnan (alv 0 %) tulee sisältää kaikki kustannukset siten että tarjouspyynnön kohteen koko sisältö toteutuu. Halvin kokonaishinta saa 50 pistettä. vertailupistemäärä lasketaan tarjoushinnalle seuraavalla kaavalla: 0,5 x ((halvin hinta / vertailtava hinta) x 100) Vertailuperuste 2 (vaikutus 50 %), laatutekijät Arvioidaan referenssien sisältö (pisteet 0-50) Eniten pisteitä saa yhtiön mielestä parhaat referenssit antanut tarjoaja. Suurin mahdollinen pistemäärä on 50 pistettä. Tarjouksen kokonaishinnan ja laatutekijöiden vertailupisteet lasketaan yhteen lopullisten yhteispistemäärien saamiseksi. Hankinta tehdään pisteytyksen mukaan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. 11. TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä ja näkyvällä luottamuksellisuuden osoittavalla merkinnällä. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei ole liikesalaisuus.

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot